P. 1
RPT TING 1 PI

RPT TING 1 PI

|Views: 354|Likes:
Published by Saiful Adli

More info:

Published by: Saiful Adli on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

Sections

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU
MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSE P/ISTIL AH ALAT BANTU MENGAJ AR PENERAP AN NILAI

TILAWAH ALQURAN: AYAT BACAAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 286

ORIENTASI TINGKATAN 1 Aras 1 Perbincangan: • Membaca kalimah dan potongan ayat dengan betul. Adab memegang, membawa, meletak, • Membaca ayat yang membaca, mendengar dan ditentukan dengan betul. menyimpan Al-Quran. Aras 2 Bacaan Contoh: • Membaca ayat yang Bacaan guru, alat rakaman ditentukan dengan fasih, atau CD. lancar dan bertajwid. • Membaca ayat dengan Berkumpulan: pemerhatian yang khusus Semak sebutan kalimah, kepada hukum nun sakinah latihan membaca kalimah dan tanwin. secara talaqqi dan mushafahah, bacaan Aras 3 bergilir dengan disemak • Membaca ayat yang oleh naqib atau guru ditentukan dengan bacaan tartil dan tadwir.

Pita rakaman atau CD.

Berusaha memperti ng katkan pembacaa n AlQuran. Membaca ayat AlQuran dengan betul dan bertajwid. Berada dalam keadaan berwudhu setiap waktu.

KEFAHAMAN ALQURAN: AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP ; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 -

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan Al-Quran menjadi hidayah kepada orang yang bertaqwa. Aras 2 • Menyatakan huraian lanjut

Perbincangan: Konsep taqwa, ciri mukmin bertaqwa berdasarkan ayat, perkara ghaib, kriteria pelajar mukmin cemerlang, pengajaran ayat. Senarai semak:

Taqwa Perkara ghaib Hari akhirat

Senarai semak amal ibadat harian. Pita rakaman

Menunaik an solat pada waktunya. Redha dan bersyukur

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

5

ayat 1 hingga 5 berkaitan: - konsep taqwa kepada Allah S.W.T. - ciri mukmin yang bertaqwa. - ganjaran bagi orang bertaqwa. - ikhlas dalam melakukan ibadat dan amal kebajikan Aras 3 • Menjelaskan pengajaran yang difahami daripada ayat. • Menghuraikan kelebihan orang yang bersifat taqwa.

Senarai semak amal ibadat harian. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dengan fasih dan betul.

atau CD.

di atas nikmat Allah S.W.T. Berusaha mengama lkan suruhan Allah S.W.T. dan meningga lkan laranganN ya.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN

Aras 1 • Menjelaskan konsep adab menjaga fitrah kelelakian dan keperempuanan. • Menyenaraikan perbuatan yang menyalahi fitrah kejantinaan. • Mengetahui larangan dan balasan menyalahi fitrah. • Memahami adab bergaul sesama lelaki, sesama perempuan dan lelaki perempuan. Aras 2 • Menghuraikan hikmah mematuhi fitrah kejadian lelaki dan perempuan. • Menerangkan sebab berlakunya perbuatan menyalahi fitrah. Aras 3 • Menerangkan akibat

Sumbang saran: Isu lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Perbincangan: Hikmah mematuhi fitrah kejadian manusia. Kajian Perpustakaan: Laknat Allah S.W.T. kepada kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Kajian Kes: Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya daripada akhbar dan majalah. Penulisan: Menulis sepucuk surat kepada seorang kawan menasihatinya supaya menjaga fitrah lelaki atau

Fitrah Kejantin aan Laknat Zina Liwat Musaha qah Homose ks

Gambar menunjuk kan adab menjaga fitrah lelaki dan perempua n Hadis Rasulullah s.a.w..

Menjalani kehidupan seharian mengikut fitrah dan menjauhi zina, liwat dan musahaqa h. Bersyukur dan redha dengan ketentuan Allah S.W.T.

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

menyalahi fitrah kelelakian dan keperempuanan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.. Menceritakan tentang laknat Allah S.W.T. ke atas kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Mencadangkan langkahlangkah untuk mengelakkan diri daripada melanggar fitrah kelelakian dan keperempuanan.

perempuan.

AKIDAH : KONSEP AKIDAH

Aras 1 • Menyatakan pengertian akidah. • Memahami ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. Aras 2 • Menghuraikan mengapa kita perlu akidah yang betul. • Mempertahankan akidah dengan hujah berdasarkan alam syahadah secara ringkas. Aras 3 • Memahami perkaitan antara akidah dan syariat. • Menjelaskan bagaimana cara membetulkan akidah Aras 1 • Menyatakan maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memberi contoh fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan di antara fardhu ain dan fardhu

Nasyid: Mendengar nasyid dan bernasyid lagu kumpulan Raihan. Sumbang Saran: Pengertian akidah dan perkaitan dengan syahadah. Perbincangan: Perkara yang membina akidah, amalan yang merosakkan akidah. Membina Carta: Nama-nama lain bagi akidah.

Akidah Ilmu Kalam Ilmu Makrifat Ilmu Tauhid Ilmu Usuludd in Alam syahada h Syariat

CD Nasyid kumpulan Raihan Carta namanama lain bagi akidah.

Mengamal kan akidah yang benar.

IBADAT : FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH ; KONSEP FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH

Perbincangan: Maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. Membina Carta: Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah.

Fardhu ain Fardhu kifayah

Carta fardhu ain dan fardhu kifayah Keratan akhbar

Memperti ng katkan diri dengan amalan perkaraperkara

3

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

kifayah. Menerangkan faedah fardhu ain dan fardhu kifayah kepada diri sendiri.

Aras 3 • Memberi cadangan caracara mempertingkatkan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memahami akibat mengabaikan fardhu kifayah. • Menyatakan dalil mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 1 • Menyatakan pengertian hadis. • Mengetahui hadis sebagai sumber hukum. • Memberi perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Aras 2 • Memberi contoh hadis dari segi Aqwal dan Af’al. • Membezakan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan AlQuran. Aras 3 • Menerangkan syarat-syarat perawi hadis •

Mengumpul Keratan Akhbar dan Majalah: Berkaitan dengan fardhu ain dan fardhu kifayah dan menampalnya di papan kenyataan. Syarahan: ‘Kepentingan Fardhu Kifayah Untuk Memajukan Umat Islam’ Senarai Semak: Perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang dilakukan setiap hari. Perbincangan Dalam Kumpulan: Hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran, maksud Aqwal dan Af’al dan cara mempertahankan hadis dari sebarang penyelewengan. Mengumpul Doa: Mengumpul doa ringkas dari hadis. Pertandingan Menghafaz Doa: Pertandingan menghafaz doa dari hadis. Membuat Nota Dari Pembacaan Di Perpustakaan: Membuat nota dari pembacaan di perpustakaan tentang AlQuran, hadis qudsi, hadis nabawi Nasyid: Bernasyid dan berselawat kepada Rasulullah s.a.w.. Hadis AlAqwal Al-Af’al Hadis Nabawi Hadis Qudsi Perawi

dan majalah Senarai semak

fardhu ain. Memaha mi keutamaa n dalam perkara fardhu kifayah dan mengama lkannya.

HADIS : PENGENALAN ASAS TENTANG KONSEP HADIS.

Nota edaran HadisHadis Nabi

Memperta hankan hadis dari sebarang penyelew engan

SIRAH : RIWAYAT

Aras 1 • Menyebut nasab keturunan Rasulullah s.a.w. daripada

Salasila h

CD Nasyid Carta

Mencintai Rasulullah s.a.w. dan

4

sebelah bapa dan ibunya. keluarga dan masyarak at.a.W. VCD Jejak Rasul berselawa t ke atasnya. Prihatin dan simpati terhadap anak-anak yatim Menelada ni sifatsifat Rasulullah s.w.w.w.Islam Ting. 5 .a.w. • Menyenaraikan perbezaan sifat Rasulullah s. • Menyatakan faedah amalan fardhu ain dan fardhu Sumbang saran: Sumbang saran mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu.w’ Menonton Video: Menonton video perjuangan umat Islam seperti Jejak Rasul Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.w. Menceritakan kisah Rasulullah s. dengan manusia biasa.a. s...Rancangan Tahunan P. Perbincangan Dalam Kumpulan: Jadual Perancan gan Masa Hadapan Carta fardhu ain dan fardhu Berusaha memperti ng katkan amalan fardhu kifayah.w. Bertanggu ngjawab kepada diri. semasa remaja dan selepas menjadi rasul.A. IBADAT : KEPENTINGAN FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH Aras 1 • Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu. Lawatan Sambil Belajar: Lawatan ke pusat-pusat dakwah. masyarakat dan negara.1 HIDUP RASULULLAH S..a. Aras 3 • Mengenalpasti keturunan Rasulullah s.W • sebelah bapa dan ibunya secara ringkas. Aras 2 • Membandingkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi rasul.a.w. semasa bersama ibunya.a.A. semasa kelahiran.a. semasa bersama bapa saudaranya dan sewaktu remaja. S.a. Pertandingan Syarahan Pendek: ‘ Pendekatan Dakwah Rasulullah s.w. Membina Carta: Membina carta salasilah keturunan Rasulullah s. semasa bersama datuknya.a.a. Quraisy Pertandingan Bercerita: Kisah Rasulullah s. Wafat Al-Amin Salasilah Rasulullah s. Sabar dan tabah menghad api dugaan dan kesusaha n hidup.w.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB BERKAWAN Aras 1 • Memahami garis panduan berkawan menurut Islam. Akhlak mahmu dah Mengamal kan adabadab berkawan. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. • Memberi beberapa cadangan bagaimana amalan fardhu kifayah boleh mengangkat martabat Malaysia di peringkat antarabangsa. • Menerangkan cara-cara Simulasi: Simulasi bertaaruf dengan rakan serta menjaga adab. Aras 3 • Menjelaskan akibat mengabaikan kewajipan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. Membina Jadual Perancangan Masa Hadapan: Membina jadual perancangan masa hadapan mengikut peringkat umur. doa. zikir dan wirid. Aras 2 • Menyatakan faedah amalan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. Kepentingan fardhu kifayah dalam membangun umat Islam. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. SURAH ALBAQARAH AYAT 1 5 Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. bacaan pelajar.1 kifayah kepada keluarga dan masyarakat setempat. • Menghafaz ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah. kifayah Bacaan Contoh: Bacaan guru.Rancangan Tahunan P. • Memberi beberapa cadangan bagaimana memupuk amalan fardhu kifayah di kalangan warga sekolah.Islam Ting. 6 .

1 • beradab dengan rakan. di Gua Tsur.Rancangan Tahunan P. kederhakaan iblis.a.w. Muhasabah Diri: Kesalahan yang telah dilakukan dan menghuraikan cara-cara penyelesaiannya. Malaikat Iblis Ketaata n Kederha kaan Khuldi Taubat Nasuha Istighfar Nota edaran Carta taubat Beristighf ar kepada Allah S.kepentingan taubat Aras 2 • Menjelaskan kesalahan yang mendapat keampunan Allah S.ciri-ciri makhluk yang taat dan derhaka kepada Allah S. pembahagian taubat. Aras 3 • Merumuskan ciri-ciri sahabat yang boleh membawa ke syurga atau ke neraka.W. .ketaatan malaikat kepada Allah S. Sumbang Saran: Cara untuk merapatkan hubungan sesama kawan. • Menjelaskan cara-cara bertaubat. . setiap hari. .T.W.37 Perbincangan: Ketaatan malaikat. SURAH AL-BAQARAH AYAT 34 . • Menerangkan kebaikan berlaku jujur dan ikhlas dalam persahabatan.T.kederhakaan iblis. Mengenalpasti ciri-ciri kawan yang baik. Aras 1 • Menyatakan huraian lanjut berkaitan dengan: . dan sebaliknya.W.T. • Memberi ulasan akibat buruk salah memilih kawan dan kelebihan bersahabat dengan orang yang baik. Aras 3 KEFAHAMAN ALQURAN: MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT . 7 . • Menghuraikan kepentingan mematuhi adab-adab dalam berkawan. Bercerita: Kisah-kisah Sahabat seperti kisah Abu Bakar bersama Rasulullah s.Islam Ting. Kajian Perpustakaan: Ciri sahabat yang baik menurut Imam Ghazali Tunjuk Cara: Adab berkawan Maksiat Mungka r Aras 2 • Menerangkan sebab perlu berhati-hati memilih kawan.T.W. caracara bertaubat. Sumbang saran: Keperluan taubat.

kebersihan pakaian. IBADAT : BERSUCI . pakaian dan tempat.1 • • Menjelaskan sebab dan akibat kederhakaan iblis.W.Islam Ting.T. tandas sekolah. kebersihan rohani. UJIAN SETARA 1 8 .Rancangan Tahunan P. Tanah Debu tanah Benda kesat Tawas Sentiasa menyucik an diri. Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan halal. kepada malaikat dengan sebab ketaatannya. • Menunjukkan cara-cara menyucikan diri. • Mengetahui faedah bersuci. Gotong-Royong: Membersihkan kawasan sekolah. masjid berhampiran Bersuci Najis Benda kotor Air mutlak Benda kesat Tawas Gambar bendabenda kotor dan najis. Aras 2 • Menjelaskan kaitan bersuci dengan ibadat. KONSEP BERSUCI Aras 1 • Memahami konsep bersuci dan pengertian bersuci. surau sekolah. Menghuraikan ganjaran Allah S. Berdikari mengurus kan diri. pakaian dan tempat. pakaian dan tempat berada dalam keadaan bersih dan suci. • Menghuraikan akibat buruk mengabaikan kebersihan. kebersihan jasmani. • Memahami benda-benda yang kotor. Aras 3 • Membandingkan amalan orang yang bersih dengan orang yang pengotor. Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa: Kebersihan tandas awam.

sosial.W. Membina Peta Minda: Aspek-aspek akidah Senarai Semak: Perkara-perkara yang menjejaskan akidah.W.A.Rububiyyah . • Menerangkan keadaan masyarakat Arab selepas Membina Carta: Sifat-sifat Allah S.W.1 AKIDAH : ASAS AKIDAH ISLAM Aras 1 • Mengetahui akidah Islamiah berasaskan sumber yang betul dan tepat. Kuiz: Jahiliah Badwi Hadhari Yahudi Majusi Nota edaran Gambar orang Arab menjalank an perniagaa Menghind ar diri dari pergaulan bebas.Sam’iyyat • Memahami faktor pendorong seseorang melakukan salah laku akidah. perbuatan dan gerak hati seseorang berkaitan dengan akidah boleh memantap atau menjejaskan akidah. • Menyatakan keadaan masyarakat jahiliah dari segi kepercayaan.T.T. • Memahami akidah Islam mempunyai bukti yang benar dan jelas. Bercerita: Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah. • Mengetahui tujuan mempelajari ilmu akidah. Aras 1 • Menyatakan pengertian jahiliah. Nasyid: Bernasyid dan mendengar nasyid tentang sifat-sifat Allah S. Soal Jawab: Ciri Jahiliah dan kesan kepada masyarakat. • Memahami segala percakapan.W.Nubuwwah . Aras 2 • Memahami akidah Islamiah mempunyai tujuan-tujuan yang mulia dan berguna untuk manusia.A. Aras 3 • Mengetahui akidah Islamiah merangkumi perkaraperkara berikut: .Uluhiyyah . Sentiasa membant u kawan dan orang 9 . S.W. Uluhiyy ah Rububiyy ah Carta sifat-sifat Allah S.Islam Ting. CD Nasyid Peta minda aspek akidah Senarai semak Nota edaran Sentiasa menjaga akidah Nubuww ah Sam’iyy at SIRAH : MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KELAHIRAN RASULULLAH S.Rancangan Tahunan P. politik dan ekonomi.T.

Tunjuk Cara: Cara menyuci najis. 10 . Aras 2 • Membezakan jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. Sumbang Saran: Amalan masyarakat Arab Jahiliah yang menyamai amalan masa kini. Aras 1 • Menyatakan pengertian najis dan bahagian-bahagiannya iaitu mukhaffafah. IBADAT: BERSUCI . Najis Mukhaff afah Mutawa ssitah Mughall azah Air mutlak Memastik an makanan dan minuman yang diambil halal dan bersih.a. BERSUCI DARIPADA NAJIS.1 kerasulan Nabi Muhammad s.a. • Menyenaraikan kelebihan masyarakat yang menerima ajaran Rasulullah s. Perbincangan Kumpulan: Hikmah bersuci dari segi rohani dan jasmani.w. Masyarakat sebelum dan selepas kedatangan Rasulullah s.Islam Ting. keadilan dan pembelaan golongan yang lemah dan kaum wanita.w. Aras 3 • Menunjuk cara menyuci najis. Menjaga kebersiha n diri. • Menunjuk cara menyuci najis.a. Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan najis dan mengkategorikan jenisjenisnya..w. mutawassitah dan mughallazah. Penyelesaian Masalah: Hukum najis dan cara menyucikannya. Aras 2 • Membanding antara masyarakat Arab sebelum dan selepas kerasulan seperti keamanan..Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan hikmah bersuci. pakaian dan persekitar an. Aras 3 • Menyenaraikan akibat keengganan sebahagian masyarakat Arab menerima ajaran Rasulullah s.a. CARA DAN HIKMAHNYA. n Agama Hanif Berhala Riba Qabilah yang memerluk an pertolong an.w.

Islam Ting. Hadis AlQuran Hadis Nota edaran Berusaha mempelaj ari AlQuran dan Hadis.1 HADIS : AL-QURAN DAN HADIS PANDUAN HIDUP MUKMIN Aras 1 • Membaca hadis dengan betul. • Menyatakan maksud hadis secara keseluruhan. Penerangan Guru: Maksud hadis.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan hukum mempercayai dan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. 11 . • Menyatakan akibat hidup mempersenda dan menolak ajaran Al-Quran dan AlHadis. Forum: ‘Al-Quran Sebagai Panduan Hidup’ Perbincangan: Hadis Sebagai Sumber Hukum Selepas Al-Quran.w. Aras 3 • Menyatakan rasional orang yang berpegang kepada AlQuran dan Sunnah tidak sesat selama-lamanya. Aras 2 • Menjelaskan pengajaran hadis.a.. kelebihan menghafaz ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah s. Bacaan Hadis: Secara berkumpulan.

• Menyebut alat-alat beristinjak.menunaikan solat .1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. melayani anak yatim Komuni kasi Zakat CD Ayat Al-Quran Contoh Buku Skrap Sentiasa ikhlas semasa menderm a dan memberi sesuatu kepada kawan.Islam Ting. jiran.W. berkomunikasi dengan guru dan rakan. cara berbakti kepada masyarakat. • Menjelaskan kenapa kefardhuan zakat mengiringi kefardhuan solat. Aras 3 • Menjelaskan rasional hubungan dengan orangorang tersebut mesti dijaga. IBADAT: BERSUCI.kaum keluarga . ISTINJAK DAN HIKMAHNYA.T.hubungan ibu bapa. Kuiz: Mengkategorikan alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk beristinjak Tunjuk Cara: Tunjuk cara istinjak secara khusus menggunakan anak Istinjak Anak patung Batu Air Beristinjak dengan bahan kesat Meyakini terhadap kebersiha n diri setelah beristinjak 12 . anak yatim. • Menunjuk cara beristinjak dengan betul dengan menggunakan anak patung iaitu beristinjak dengan air dan beristinjak dengan batu. cara berkomunikasi dengan orang lain. Menjaga hubungan baik dengan ibu bapa.Rancangan Tahunan P.jiran tetangga . cara berbakti kepada ibu bapa. • Menyatakan perintah Allah S. kaum kerabat. . program kemasyarakatan. SURAH ALBAQARAH AYAT 83 Sumbang saran: Konsep bersuci. anak yatim dan orang miskin. kaum keluarga.anak yatim . Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan pengertian ayat. penampilan diri remaja Islam. Aras 1 • Memahami pengertian istinjak. berkaitan: . KEFAHAMAN ALQURAN: BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN . Aras 2 • Menyenaraikan cara berbakti kepada ibu bapa. Penyediaan Buku Skrap: Kasih sayang anak terhadap ibu bapa. Perbincangan: Cara memelihara iman. Tunjuk Cara: Berbakti kepada ibu bapa.mengeluarkan zakat • Mengetahui tanggungjawab semua pihak menjaga hubungan baik sesama mereka.

a. • Menerangkan hikmah percaya rukun iman terhadap diri. Mengawal perlakuan dan pertutura n daripada perkara yang merosakk an iman..w. menjelaskan maksud rukunrukun iman. keluarga dan masyarakat. Aras 3 • Menjelaskan hukum beristinjak berdasarkan dalil nakli.1 Aras 2 • Menjelaskan tatacara beristinjak dengan menggunakan alat-alat istinjak secara khusus.w.a. Bersyukur atas nikmat iman yang diberi. Aras 2 • Menerangkan konsep rukun iman.W. Sentiasa memeliha ra kebersiha n zahir dan batin. Perbincangan: Cara mengatasi masalah sosial. • Menjelaskan maksud setiap rukun iman. DI MEKAH Aras 1 • Memahami bahawa perjuangan Rasulullah s. • Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul. • Menyenaraikan akibat tidak percaya rukun iman.Rancangan Tahunan P. Perbincangan: Kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri.A.. Aras 1 • Menyebut rukun iman. Mengumpul Keratan Akhbar: Mengumpul keratan akhbar mengenai gejala sosial. Penyediaan Buku Skrap: Keturunan Rasulullah s. Rukun Iman Keratan akhbar Poster Rukun Iman Poster kelebihan amalan sunat Yakin atas nikmat iman yang diberi. Menconto hi sifat Rasulullah s. yang cekal dan SIRAH: PERJUANGAN RASULULLAH S.a. Kehidupan Rasulullah s.w. di Mekah ialah untuk menyampaikan akidah yang betul. • Menerangkan kesan dan hikmah beristinjak.Islam Ting. AKIDAH: AKIDAH BERTERASKAN RUKUN IMAN Kerja Berkumpulan: Menyenaraikan rukun iman. Aras 3 • Menjelaskan hubungan antara rukun iman. Pertandingan Dakwah Istiqam ah Buku Skrap Nota edaran 13 . isu-isu berkaitan istinjak.w. Menampal Poster: Kelebihan amalan sunat. patung.a.

menuntut ilmu dan orang yang cintakan HADIS: GALAKAN MENUNTUT ILMU 14 . tabah menegak kebenara n. Aras 3 • Menjelaskan kecekalan Rasulullah s.w.w. kepada umat Islam. Memahami perihal Rasulullah s.a.w. tetap dalam perjuangan walaupun ditawarkan dengan ganjaran harta benda dan wang ringgit. Pemimpin Umat Islam Yang Unggul.a. menghadapi ancaman dan cabaran.Rancangan Tahunan P.w.w.1 DALAM MENGUKUHKAN AKIDAH ISLAM.: Rasulullah s. • • • Menjelaskan bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s. ketinggian martabat orang Ilmu Hadis Nota edaran Berusaha menjadi orang yang berilmu.Islam Ting. dalam perjuangan mengembangkan Islam. Memahami Rasulullah s.w. • Menyatakan ciri-ciri ilmu Bacaan Hadis: Bacaan secara berkumpulan atau individu Menulis Semula Pengertian Hadis Perbincangan: Galakan menuntut ilmu. Aras 1 • Membaca hadis.a.a.w. • Memahami faktor-faktor yang mendorong kecekalan Rasulullah s.w. • Menyatakan maksud hadis secara menyeluruh. semasa di Mekah. Aras 2 • Menyatakan cara untuk mengamalkan saranan hadis. • Mengenalpasti ciri-ciri masyarakat Jahiliah yang wujud pada zaman sekarang dalam pergaulan harian.a.a. Aras 2 • Memahami bentuk-bentuk usaha dan tindakan Rasulullah s.a. Mengarang Kisah Rasulullah s..a.

Berusaha mengelak daripada menjadi orang yang termasuk golongan kelima.T.W.Rancangan Tahunan P. menganalisis ujian Allah S. kelebihan mendampingi dan kasih kepada ulama.W. • Menjelaskan akibat orang yang termasuk dalam kumpulan kelima. SURAH ALBAQARAH AYAT 155 DAN 156. Musibah Bencan a alam VCD Bencana Alam CD Bacaan Ayat 155 dan 156 Surah AlBaqarah Folio Bencana Alam Rencana ilmu. Aras 3 • Menghuraikan konsep penggunaan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un. KEFAHAMAN ALQURAN: SABAR MENGHADAPI UJIAN ALLAH S. Kemudian buat ulasan dan kaitkan bencana alam dengan kandungan ayat.W. Aras 2 • Menjelaskan hikmah ujian Allah S. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. seperti perasaan takut. Ujian Allah S.T. terhadap manusia. kematian dan kekurangan pendapatan.T. dan hikmahnya. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dan menjelaskan isi kandungan ayat.W. Sumbang Saran: Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Menulis Rencana: Cara mengelakkan kemalangan di rumah atau di sekolah. Aras 3 • Menjelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh keempat-empat golongan yang tersebut dalam hadis. kekurangan harta benda. 15 .T.T.W.W.T. • Menjelaskan golongan yang mampu menerima ujian Allah S. Sentiasa tabah menghad api ujian. akibat orang yang termasuk dalam golongan kelima. Sentiasa bertawaka l kepada Allah S. • Menyatakan bentuk-bentuk ujian Allah S.1 yang benar dan digalakkan oleh Islam. Sentiasa mengakui kelemaha n diri. Tayangan Video: Bencana alam atau gambar-gambar yang berkaitan.Islam Ting. akibat mengabaikan ilmu. Aktiviti Berkumpulan: Menyediakan folio tentang bencana alam.W. Membuat Kajian: Keperluan ilmu untuk membangun diri dan umat Islam. kelaparan.T. yang berilmu. .

Aras 3 • Memahami ciri-ciri ihsan dalam kehidupan. Islam Iman Ihsan Mukmin Muslim CD Nasyid VCD tentang gejala sosial Keratan Akhbar Peta Minda Rukun Islam dan Rukun Iman.T.Islam Ting. rukun iman dan muslim dari segi syarak dan ihsan. Tayangan Video & Mengumpul Keratan Aras 2 Akhbar. dan dari segi penggunaan biasa. iman dan Islam.Rancangan Tahunan P. Meyakini dan menyedar i bahawa Allah S. • Memahami implikasi ihsan dalam kehidupan pelajar. melihat perbuatan kita. iman dan ihsan.1 AKIDAH: KONSEP MUKMIN DAN MUSLIM UJIAN SETARA 2 Aras 1 Nasyid: Memperdengarkan nasyid • Memahami pengertian tentang Islam. ihsan. Sentiasa berlumbalumba membuat kebaikan. • Menjelaskan sifat-sifat Berkaitan dengan gejala seorang muslim dan sosial. Memperti ng katkan diri menjadi muslim yang mukmin. • Memahami maksud mukmin Sumbang Saran: Rukun Islam. 16 . mukmin.W. Membuat Peta Minda: Rukun Iman dan Rukun Islam. • Membezakan antara mukmin dan muslim.

T. Aras 3 • Menghuraikan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. • Menyatakan hukum menghormati ibu bapa. • Menjelaskan hikmah wuduk. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat wuduk.W. Muhasabah Diri: Kebaikan dan kesalahan terhadap ibubapa. Menjaga kebersiha n anggota wuduk. • Menerangkan perkara yang membatalkan wuduk.Rancangan Tahunan P. Mengamal kan adab terhadap kesejahter aan ibubapa. • Menjelaskan dalil wajib menghormati ibubapa. Air paip. Wuduk Niat Tawaf Sujud Tilawah Sujud Syukur Rukun Makruh Sunat Air dalam botol. Berbakti 17 .Islam Ting. Berjimat cermat ketika menggun akan air. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN IBU BAPA Perbincangan: Cara menggembirakan hati ibu bapa. Menonton Tayangan Video: Jasa ibubapa. • Memahami cara-cara beradab kepada ibu bapa. Perbincangan: Hikmah berwuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. • Menyatakan martabat ibu bapa. air dalam baldi. • Mengenal anggota wuduk • Menyatakan perkara sunat wuduk • Melukis gambar anggota wajib berwuduk. Martaba t VCD Jasa ibubapa Keratan Doa Taat semua perintah ibubapa yang tidak bertentan gan dengan perintah Allah S. Tunjuk Cara: Tunjuk cara berwudhu dengan menggunakan air dalam botol. air paip dan air sungai. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati ibubapa. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati ibubapa. Hafazan Doa: Doa untuk kesejahteraan ibubapa. Aras 1 • Menyatakan maksud adab kepada ibu bapa. • Menjelaskan adab-adab ketika berwuduk. Mampu melakuka n wuduk dengan sempurna . Aras 2 • Menyatakan had-had anggota wuduk. • Menyatakan rukun wuduk.1 IBADAT: WUDUK DAN HIKMAHNYA Aras 1 • Menjelaskan erti wuduk. Air dalam baldi.

• Menyatakan maksud tipu daya syaitan terhadap manusia. Sentiasa menjaga makan. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara makanan halal dan haram.Islam Ting. SURAH ALBAQARAH AYAT 168 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menghuraikan makanan yang boleh membina kekuatan jasmani dan mental. minum dan mengama lkan amalan kesihatan yang baik. kepada ibubapa dan orang yang lebih tua. Sumbang Saran: Sumbang saran mengenai jenis makanan yang digemari kemudian dikaitkan dengan tajuk. Sentiasa mengena ng jasa kedua ibubapa yang telah berkorban membesa rkan kita.Rancangan Tahunan P. Bacaan Ayat: Berkumpulan atau individu atau melalui CD. Halal Haram Tipu daya Syaitan CD Ayat Al-Quran 18 . • Menjelaskan keburukan orang yang makan berlebihan. • Menyatakan pengertian makanan halal dan haram menurut Islam. • Menerangkan ciri-ciri tipu daya syaitan terhadap manusia. KEFAHAMAN ALQURAN: MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM .1 • Menerangkan implikasi menderhakai ibubapa. Tunjuk Cara: Menyayangi ibubapa. Forum: ‘Amalan Pemakanan Yang Seimbang’ Tugasan Lanjutan: Pelajar mencatat jenis-jenis makanan dan minuman yang diambil setiap hari serta menyatakan kesan terhadap diri. menolong ibubapa. • Menyatakan ciri-ciri makanan yang halal dan yang haram menurut Islam.

T. • Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. • Menyatakan pengertian mandi dan bahagiannya. Tunjuk Cara: Bergaul dengan keluarga. Menjaga kebersiha n diri. perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Bercerita: Tentang perlakuan mandi wajib dengan sempurna. • Melaksanakan mandi dengan sempurna. Melakuka n mandi dengan sempurna . Sumbang Saran: Definisi keluarga. • Menerangkan sebab mandi wajib. • Menjelaskan hikmah mandi. • Menyenaraikan perbezaan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Aras 1 • Memahami konsep mandi.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. Melakuka n adab bergaul dengan keluarga. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERGAUL DENGAN KELUARGA Aras 1 • Menjelaskan adab bergaul dengan keluarga. Sentiasa bersegera menjaga kesucian diri. 19 . • Menyatakan rukun mandi wajib. IBADAT: MANDI DAN HIKMATNYA. Tunjuk Cara: Tunjuk cara mandi wajib yang sempurna menggunakan anak patung. Aras 3 • Menerangkan perkara sunat ketika mandi. Mandi wajib Mandi sunat Mandi harus Haid Nifas Wiladah Istihadh ah Anak Patung Carta/Pet a Minda Nota edaran. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan beradab Keluarg a Silaturra him Keratan Akhbar Gambar berkaitan. Aras 3 • Menerangkan akibat Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan amalan mandi wajib dan sunat. • Menyenaraikan perkara yang dilarang semasa berhadas besar.W. adab bergaul dengan keluarga. Membuat Carta/Peta Minda: Perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Aras 2 • Menyenaraikan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat mandi wajib. Aras 2 • Menyatakan sunat-sunat mandi.1 Aras 3 • Menjelaskan hikmah makanan halal dan makanan haram di sisi Allah S.

Islam Ting.T. Membiasa kan diri berdoa kepada Allah S. KEFAHAMAN ALQURAN: KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN .T. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. Bacaan Ayat: Bacaan guru. • Menghuraikan cara-cara untuk mendapat perlindungan dari api neraka. doa.1 terhadap diri dan keluarga sekiranya tidak menjaga adab tersebut. fungsi doa. SURAH ALBAQARAH AYAT 201 Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Koleksi teks doa ma’thurat 20 . dan tidak beradab dengan keluarga. bacaan pelajar.W. doa yang diterima dan doa yang ditolak. Tugasan Lanjutan: Membuat koleksi teks doa ma’thurat untuk amalan harian. pita rakaman atau CD Latih Tubi: Berdoa secara beramairamai.T. Menjauhk an diri daripada perasaan jemu berdoa kepada Allah S. Perbincangan: Maksud kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat.W.Rancangan Tahunan P. bacaan pelajar. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Doa CD Ayat Al-Quran Edaran doa. adabadab berdoa.W. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. hikmah berdoa. Aras 3 • Menjelaskan hikmah berdoa kepada Allah S. • Menyatakan tujuan manusia disuruh berdoa. SURAH AL-BAQARAH AYAT 201 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Bacaan Contoh: Bacaan guru. • Menjelaskan tuntutan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. • Menghafaz ayat 201 daripada surah Al-Baqarah. • Menyatakan adab-adab ketika berdoa. zikir dan wirid.

Sumbangan dan pengorbanan Abu Bakar AsSiddiq PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 Perbincangan: Tayammum. tayammum.w. bergelar As-Siddiq • Menerangkan sumbangan Abu Bakar As-Siddiq dan pengorbanan di dalam menegakkan dakwah Islamiah bersama Rasulullah s.a.w.1 SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM.Islam Ting. harta. amalan.. ABU BAKAR AS-SIDDIQ Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Abu Bakar AsSiddiq. dalil dan • Memahami pengertian hikmahnya.a. Syarahan. s.w.a. • Menyatakan peranan Abu Bakar sebagai sahabat karib Rasulullah s. tenaga dan jiwa raga. Aras 2 • Menceritakan perlantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah • Menjelaskan jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq Aras 3 • Menghuraikan kesan kepimpinan Abu Bakar AsSiddiq kepada perkembangan Islam dari segi politik dan agama. pemikiran Abu Bakar As-Siddiq. Kajian Perpustakaan: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq Membuat Buku Skrap: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq AsSiddiq Buku Skrap Menelada ni sifat. IBADAT: Tayam mum Debu tanah Membant u orang yang uzur 21 .Rancangan Tahunan P.

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. Tunjuk cara melakukan tayammum. SURAH ALBAQARAH AYAT 219 Bacaan Ayat: Pelajar diperdengarkan ayat bacaan melalui guru. Menerangkan syarat-syarat rukun tayammum. pelajar atau CD.Rancangan Tahunan P. Perbincangan Kumpulan: Keburukan arak. • Menjelaskan keburukan meminum arak dan berjudi. • Menjelaskan hukuman kesalahan minum arak dan berjudi. Aras 3 • Menerangkan perkaraperkara yang sunat dan makruh dalam bertayammum. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat tayammum. Nota Penyediaan Alat-Alat Bertayammum.W. Penerangan: Guru menerangkan pengertian ayat 219. • Menghuraikan cara-cara memproses debu atau bahan-bahan tayammum secara komersial.edaran Tunjuk Cara Tayammum. Edaran lafaz niat tayammu m untuk bertayammu m Aras 2 • Menyatakan cara-cara bertayammum. • Menyatakan sebab-sebab diharuskan bertayammum.Islam Ting. keburukan Arak Judi 40 sebata n CD Bacaan Al-Quran Nota edaran Berusaha menghind ari larangan Allah S. KEFAHAMAN ALQURAN: ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN .T.1 TAYAMMUM • • • • • Mengenal anggota tayammum dan alat tayammum. Sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan 22 . Mengenalpasti debu tanah yang boleh digunakan untuk tayammum. • Mengemukakan hikmah bertayammum. • Menyatakan pengertian arak dan judi. Melakukan tayammum dengan betul. Membuat Nota Ringkas: Berkaitan dengan tajuk perbincangan. Mencari dan menyimpan debu untuk bertayammum.

Aras 3 • Menyatakan hikmah Allah S.1 Aras 2 • Menerangkan cara membelanjakan harta ke jalan yang diredhai Allah S.W. Guru Sajak Guru Oh Guru Mematuhi arahan guru..T.w. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB Bercerita: Pelajar bercerita tentang guru yang mereka sayangi. Aras 2 • Menceritakan peranan Saidatina Khadijah dalam menegakkan Islam bersamasama Rasulullah s.W. Aras 1 • Memahami garis panduan adab berguru. mental. keluarga. • Menjelaskan keistimewaan Khadijah dalam menegakkan Islam. mengharamkan arak dan judi kepada diri. penyalahgunaan dadah. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM. 23 . Aras 3 • Menghuraikan ciri-ciri keistimewaan Saidatina Khadijah. judi. Soleha h Nota edaran CD Nasyid Lagu Siti Khadijah Menelada ni sifat dermawa n Saidatina Khadijah.Islam Ting.a. berjudi dan penyalahgunaan dadah serta cara menghindarkan diri daripada melakukan amalan buruk. masyarakat dan negara. • Menjelaskan cara menjauhi amalan meminum arak dan berjudi. Kuiz: Mengenai Saidatina Khadijah. keburukan merokok.T. Memperti ngkatkan kegigihan belajar dan berusaha menjadi pelajar yang cemerlan g. • Menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam dan sebagai isteri yang solehah dan dermawan.Rancangan Tahunan P. Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Saidatina Khadijah. SAIDATINA KHADIJAH BT KHUWAILID Bercerita: Sumbangan Saidatina Khadijah terhadap Islam. hukuman terhadap kesalahan minum arak.

Menentuk an diri. Aras 2 • Menyatakan perbezaan antara sertu dan samak. karya Usman Awang membant u dan menghor matinya. • Menjelaskan akibat menderhakai guru IBADAT: SERTU DAN SAMAK Aras 1 • Memahami pengertian sertu dan samak. Carta Perbandin gan Sertu dan Samak. Menulis Sajak: Bertemakan guru. • Menunjuk cara-cara sertu. Perbincangan: Adab dan cara menghormati guru. Tunjuk Cara sertu dan samak.Rancangan Tahunan P.Islam Ting. 24 . Mendoaka n kesejahter aan guru. Membuat Carta Perbandingan: Perbandingan antara sertu dan samak. kepentingan guru. • Menjelaskan implikasi najis mughallazah kepada kehidupan umat Islam. Samak Sertu Alat-alat sertu dan samak seperti tanah dan air. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati guru. Tunjuk Cara: Beradab dan menghormati guru. Perbincangan: Hikmah sertu dan samak. • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati guru. alat dan pakaian dalam keadaan bersih. Meminta nasihat guru. • Mengenal alat-alat untuk sertu dan samak. • Menjelaskan rasional kepentingan sertu dan samak.1 BERGURU • • Memahami cara beradab dengan guru. Memahami tingkah laku pelajar yang tidak beradab terhadap guru. Sumbang Saran: Jasa dan pengorbanan guru. Aras 2 • Menerangkan jasa-jasa guru. Aras 3 • Menerangkan hikmah sertu dan samak serta dalil. Penerangan: Konsep sertu dan samak Penyediaan alat-alat sertu dan samak.

zikir dan wirid.T. SURAH ALBAQARAH AYAT 255 Bacaan Contoh: Bacaan guru.T. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. AKIDAH: DALIL KEWUJUDAN ALLAH S. • Menjelaskan makna Sumbang Saran: Pengetahuan pelajar tentang asal usul kejadian manusia.T. Membentangkan rumusan.W.T.T. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. doa. • Menjelaskan bahawa isi kandungan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Aras 3 • Menerangkan hikmah kejadian langit dan bumi. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat.W. Menyenaraikan tandatanda kekuasaan Allah S. siang dan malam.. Membaca dan mengama lkan ayat Kursi dalam kehidupan seharian. • Menghafaz ayat 255 daripada surah Al-Baqarah. S.T.W.W.W. • Menyatakan kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam zikir harian. Membuat Kesimpulan: Alam syaha dah Dalil Tumbuhtumbuhan Carta kejadian Bersyukur atas nikmat Allah S.T. Aras 2 • Menyatakan kelemahan manusia dan kekuasaan Allah S.W.W.Rancangan Tahunan P. Bacaan Contoh: Individu atau kumpulan Menjelaskan pengertian ayat.1 KEFAHAMAN ALQURAN: KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH S. bacaan pelajar.T.T. Ayat Kursi CD Bacaan ayat AlQuran Folio Membaca ayat Kursi selepas solat dan sebelum tidur. . Aras 1 • Membaca dalil nakli tentang kewujudan Allah S.Islam Ting. Surah Az-Zumar Ayat 62.W. • Menerangkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah S. SURAH ALBAQARAH AYAT 255 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. 25 .W. hidup dan mati Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Tugasan Lanjutanan: Pelajar menyediakan folio mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah S.

1 • keseluruhan ayat 62.T. • Menjelaskan cara-cara kebersihan diri seperti mandi. • Menyenaraikan penyakitpenyakit yang berpunca daripada amalan mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar.T.T. Kerja Berkumpulan: Menjalankan kaji selidik tentang proses kejadian manusia dan makhluk lain.W. dan kekuasaan Allah S. yang menjadikan alam dan menentukan peraturan atau syariat.T. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara memelihara alam sekitar. Lawatan: Lawatan ke Jabatan Alam Sekitar. menjadikan anggota manusia.W. Pertandingan Menulis Jasma ni Rohan i Minda Alam Sekita r Carta Nota edaran Menjaga kebersiha n kelas dan sekolah. haiwan. melalui alam syahadah. • Menerangkan kaitan antara kebersihan dengan penyakit IBADAT: HIKMAH BERSUCI DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT Perbincangan: Menjaga kebersihan diri.T. surah Az-Zumar. gejala sosial di kalangan remaja hari ini berpunca daripada pergaulan.W.Islam Ting. • Memahami bahawa Allah S.Rancangan Tahunan P. Tayangan VCD: Proses kejadian manusia Nakli Akli siang dan malam VCD Proses Kejadian Manusia.T. 26 .W. Pemerhatian: Tumbuh-tumbuhan. secara logik (mantik) dan kejadian alam. Membuat kesimpulan daripada perbincangan dengan menumpukan kepada ayat Al-Quran dan hadis. jiwa. Mengemukakan bukti kewujudan Allah S. terutaman ya tentang kejadian diri.W.W. Sumbang Saran: Jenis-jenis penyakit yang berjangkit dan cara-cara mengelakkannya. Aras 2 • Mengemukakan bukti kewujudan Allah S. • Menyenarai dan menghuraikan kejadiankejadian di alam ini yang di luar kemampuan manusia. Bekerjasa ma menjaga kebersiha n alam sekitar. sumbang saran tentang hikmah Allah S. Aras 1 • Mengetahui amalan menjaga kebersihan adalah wajib dalam Islam.W.T. alam sekitar dan masyarakat. sumber alam dan mengaitkannya dengan kekuasaan Allah S. Aras 3 • Menghafaz dalil kewujudan Allah S. dari Surah AzZumar Ayat 62. istinjak dan wuduk.

• Menyatakan konsep iman.Islam Ting. ciri-ciri orang beriman dan ciri-ciri orang kafir. KEFAHAMAN ALQURAN: BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH S. • Membandingkan antara penyakit rohani dan jasmani. Membuat Nota Ringkas Tentang Kebersihan. Perbincangan: Cara berdakwah kepada orang Islam dan orang bukan Islam. Tugasan Lanjutan: Pelajar diminta membuat kajian mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu Taghu t Berhal a CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Menamba hkan amalan kebajikan 27 .1 yang berjangkit. • Menganalisis amalanamalan yang menyamai sifat-sifat taghut yang bertentangan dengan Islam. • Menyenaraikan amalanamalan yang boleh membina kekuatan rohani dan jasmani. peranan institusi dakwah Islamiah di Malaysia. Aras 3 • Menerangkan tanggungjawab berdakwah. • Menyatakan bahawa Islam bukan agama paksaan. • Menerangkan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat tersebut. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Mengenalpasti amalan orang beriman dengan orang yang tidak beriman.Rancangan Tahunan P.W.T. • Menghuraikan hikmah berpegang teguh dengan agama Allah dan padah tidak berpegang kepada Khat: Bertemakan Kebersihan. Aras 3 • Menerangkan kepentingan menjaga jiwa daripada penyakit-penyakit rohani. SURAH ALBAQARAH AYAT 256 Bacaan Contoh: Mendengar bacaan Surah AlBaqarah Ayat 256 melalui CD Penerangan: Pengertian ayat dan taghut. Aras 2 • Menjelaskan kebenaran Islam dan keburukan apabila tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar. . • Menyatakan konsep taghut.

Aras 1 • Menyatakan erti solat dan Pertandingan Syarahan: ‘Pendekatan Dakwah Rasulullah s.Islam Ting. • Merumuskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran.a. • Menghafaz ayat 256 daripada surah Al-Baqarah. • Merumuskan hikmah pendekatan dakwah secara rahsia dan terang. • Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah dan cara baginda berdakwah. doa.w. SURAH ALBAQARAH AYAT 256 SIRAH: STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH DI MEKAH Aras 1 • Menyatakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. Beristiqa mah dalam dakwah. zikir dan wirid. Ke pusat-pusat dakwah Secar a rahsia Secar a terus terang Strate gi Teknik VCD Jejak Rasul Nota edaran Sumbang Saran: Maksud solat. Aras 3 • Menerangkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah semasa berdakwah secara rahsia dan terang. tabah dan dedikasi dalam dakwah.’ Tayangan VCD: ‘Jejak Rasul’ Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s. bacaan pelajar. Bacaan Contoh: Bacaan guru.1 ajaran Allah. Lawatan Sambil Belajar. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat.Rancangan Tahunan P. Tekun. sebagai Rasul. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul.a.w. • Menyebut strategi dakwah Rasulullah iaitu secara rahsia dan secara terang. Bijaksana dalam menyamp ai kan dakwah. syarat wajib Solat VCD Solat Fardhu Sentiasa melakuka 28 . Aras 2 • Menceritakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul.

• Menyatakan ilmu yang merupakan fardhu ain dan fardhu kifayah. Tayangan VCD: Cara solat dengan sempurna. • Menjelaskan kepentingan adab dalam menuntut ilmu. • Menghuraikan hikmah solat. Membuat Nota Berkaitan Solat Dalam Bentuk Peta Minda dan Carta Latih Tubi Menyebut Niat Solat Fardhu Membandingbeza: Pelajar yang beradab dan sebaliknya. Aras 3 • Menerangkan dalil wajib solat iaitu Surah An-Nisa’ Ayat 103 dan hadis. • • • • • hukum solat fardhu. Menguji Hafazan Bacaan dalam Solat Antara: Guru dengan pelajar.1 IBADAT: SOLAT FARDHU. Demonstrasi: Pelajar menunjuk cara solat fardhu dalam kumpulan dan individu. Menerangkan perkaraperkara yang membatalkan solat. pelajar dengan pelajar. Menjadika n solat sebagai keperluan hidup.Rancangan Tahunan P. Menyatakan waktu-waktu solat fardhu. Berusaha menamba h ilmu Mempelaj ari pelbagai bidang ilmu 29 . dan syarat sah serta dalil. DALIL WAJIB DAN HIKMAHNYA. Menjelaskan rukun-rukun solat. Perbincangan: Hikmah solat. SOLAT FARDHU. Menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat. Aras 2 • Menyenaraikan adab-adab menuntut ilmu. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENUNTUT ILMU Aras 1 • Mengetahui konsep menuntut ilmu. Aras 2 • Menjelaskan perkaraperkara sunat dalam solat.Islam Ting. Tunjuk Cara: Adab menuntut ilmu Menun tut ilmu Carta Perbandin gan Nota edaran Buku PAFA Nota edaran n solat fardhu dalam waktunya dengan sempurna . Menghafaz bacaan dalam solat. • Memahami tingkah laku pelajar yang tidak memenuhi adab dalam menuntut ilmu.

• Menyenaraikan syaratsyarat menjadi imam dan makmum. Mewujudk an silaturrahi Membuat Peta Minda Riwayat hidup dan sumbangan Sumaiyyah. 30 . Penerangan: Tentang solat jemaah. Aras 3 • Merumuskan pengajaran yang boleh dikaitkan daripada peristiwa Sumaiyyah. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Sumaiyyah. Tayangan VCD: Solat Jemaah Melukis Gambar: Solat Jemaa h Masbu k Muafik Imam VCD Solat Berjemaa h Gambar Keduduka n imam dan makmum. • Merumuskan kesan daripada tidak beradab dalam menuntut ilmu. • Menyebut sumbangan dan pengorbanannya. Tunjuk Cara: Solat jemaah makmum masbuk dan muafik. Tabah menghad api cabaran hidup dan ujian Allah. SIRAH: SUMAIYYAH R. SOLAT JEMAAH DAN KEPENTINGANNYA Aras 1 • Memahami pengertian solat jemaah. Aras 2 • Menyenaraikan pengorbanan Sumaiyyah sehingga dijamin masuk syurga oleh Rasulullah.A. • Menyatakan pengertian masbuk dan muafik. • Menyatakan kedudukan imam dan makmum. • Menyatakan bentuk kesabaran keluarga Yasir dan sebab Sumaiyyah dijamin syurga oleh Rasulullah berdasarkan hadis. Sumbang Saran: Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Sumaiyyah CD Lagu Sumaiyya h oleh Kumpulan Hijjaz Peta Minda Riwayat Hidup Sumaiyya h dan Sumbang annya Berani memperta hankan akidah.Rancangan Tahunan P. IBADAT: SOLAT FARDHU.Islam Ting. Nota Mengamal kan solat berjemaa h bersama rakan di sekolah.1 Aras 3 • Membezakan ilmu-ilmu yang berfaedah dan tidak berfaedah.

Perempuan Dewasa. menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang tersebut dalam ayat iaitu Maha Kaya. . UJIAN SETARA 3 Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Maha Pengampun. Aras 3 • Menghuraikan hikmah diadakan hisab terhadap segala tindak-tanduk manusia zahir dan batin. Sentiasa patuh kepada perintah Allah dengan mengama lkan ucapan Astaghfiru llah Aras 2 • Menerangkan maksud ayat berasaskan ciri-ciri di atas.1 Aras 2 • Menerangkan kepentingan dan fadilat solat jemaah. • Menyatakan perbezaan di antara amalan zahir dan amalan batin. • Menyatakan konsep hisab. Zahir Batin Pancai ndera CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa menginga ti Allah dengan bersifat jujur dan amanah. • Membandingkan di antara kekuasaan Allah dan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain seperti manusia. SURAH ALBAQARAH AYAT 284 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menghuraikan pengajaran 31 . Makmum Kanak-kanak Perempuan. KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. • Menerangkan akibat mengabaikan solat jemaah. maghfirah dan azab yang terdapat dalam ayat. Pengertian dan maksud ayat.Islam Ting. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat. Makmum Kanak-kanak Lelaki. Kedudukan imam dan makmum: Lelaki Dewasa.W. Penerangan.T. Syarahan: ‘Solat Berjemaah Teras Pembinaan Umat Cemerlang’ Makm um edaran m di kalangan pelajar Sentiasa patuh kepada ketua kecuali dalam perkara yang dilarang oleh syarak. Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Mengenalpasti seorang yang layak menjadi imam. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah dalam ayat 284 hingga 286.

• Menyatakan makna rasul dan tanggungjawabnya. • Menjelaskan ciri-ciri khusyuk dalam solat. CARACARA KHUSYUK DALAM SOLAT Aras 1 • Menyatakan pengertian khusyuk dalam solat. Iaitu Surah Al-Mukminun ayat 1 dan 2.W. • Menjelaskan hikmah khusyuk dalam solat. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. persamaan dan perbezaan tugas para rasul.T. • Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada khusyuk dalam solat iaitu pengucapan. • Menyatakan kesinambungan rasul-rasul di antara satu sama lain. Aras 2 • Menerangkan kepentingan khusyuk dalam solat. .1 daripada ayat. IBADAT: SOLAT FARDHU. SURAH ALBAQARAH AYAT 285. penglibatan anggota dan penglibatan hati. Perbincangan: Cara-cara khusyuk dalam solat. Sentiasa mematuhi suruhan Alah dan 32 . Aras 3 • Menghuraikan dalil wajib khusyuk dalam solat.Islam Ting. Perbincangan: Asas akidah seseorang mukmin. Bercerita: Kisah sahabat yang khusyuk ketika solat seperti Saidina Ali dan Saidina Umar. • Menyenaraikan rukun-rukun iman yang terdapat dalam ayat. Membuat Nota Ringkas: Kesan kepada orang yang khusyuk ketika solat. Khusy uk Nota Ringkas Nota edaran Melatih diri untuk khusyuk dalam solat. Pengertian dan maksud ayat. • Menyatakan bahawa khusyuk dalam solat adalah perintah Allah. • Menerangkan perkaraperkara yang boleh menghalangkan khusyuk dalam solat..Rancangan Tahunan P. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Mendisipli n kan diri semasa berada di tempat solat KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. Penerangan. Rasul CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa beramal dengan tuntutan rukun iman.

1 • Menyebut tugas-tugas rasul. rasul. 33 .Rancangan Tahunan P. Aras 1 • Menyatakan pengertian hijrah. • Menyatakan peristiwa semasa dan selepas hijrah. Muhasabah Diri: Muhasabah diri dan membuat perjanjian bertulis pada diri sendiri untuk berhijrah daripada perangai dan tingkah laku negatif yang sedia ada supaya menjadi manusia hebat. Hijrah CD Nasyid ‘Hijrah’ Nota edaran SIRAH: HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH Menelada ni pengorba nan dan semangat jihad kerana Allah yang ditunjukka n oleh golongan Muhajirin dan Ansar. Pertandingan Bercerita: Peristiwa berkaitan hijrah. • Menyenaraikan pengajaranpengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. Aras 3 • Menjelaskan hikmah para rasul diutuskan.Islam Ting. • Menjelaskan kepentingan berdoa. • Menghuraikan tuntutan rukun iman. • Membincangkan bagaimana keadaan manusia sekiranya tidak mempunyai rasul. Sumbang Saran: Pengertian hijrah. • Menghuraikan tanggungjawab para rasul adalah sama. Aras 3 • Menjelaskan kelebihan hijrah dalam membina tamadun diri dan bangsa. • Menceritakan sebab berlakunya hijrah. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan di antara tugas para rasul dan manusia. Aras 2 • Menghuraikan pengertian hijrah yang tersurat dan tersirat. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi.

SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH. Sumbang saran. Bercerita. • Menerangkan cara menjaga harta sekolah.Islam Ting. Harta sekola h Poster Bertemak an keceriaan sekolah. BILAL BIN RABAH R. Lawatan: Ke sekolah-sekolah terpilih dari segi kebersihan dan disiplin. Sentiasa mengawal harta sekolah daripada dirosakka n. • Menerangkan sumbangan dan pengorbanan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan iman dan kebenaran. 34 . Membuat Nota: Pengorbanan Bilal yang harus dicontohi.Rancangan Tahunan P. Penderitaan Bilal bin Rabah. Aras 3 • Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada kisah Bilal. Aras 2 • Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya kemusnahan harta sekolah. Gotong-Royong.1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH Aras 1 • Memahami adab terhadap harta sekolah. Sumbang Saran: Cara untuk menghargai harta sekolah. Pertandingan Melukis Poster: Berkaitan keceriaan sekolah. cara mewujudkan Sekolahku Syurgaku. Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Bilal bin Rabah. • Mengetahui akibat tidak menjaga harta sekolah. Kisah Bilal bin Rabah. Hamb a Bilal Muazz in Nota edaran Menghor mati sesama insan tanpa memanda ng darjat Menelada ni kekentala n iman Bilal bin Rabah. • Melaksanakan adab menjaga harta sekolah. Membersihkan dan mencantikkan kawasan sekolah. Aras 2 • Menceritakan kisah keteguhan iman Bilal bin Rabah. Aras 3 • Mencadangkan cara menjaga harta sekolah.A.

Maha Pengampun. Pengertian dan maksud ayat. SURAH ALBAQARAH AYAT 286. Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat 286. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang terkandung dalam ayat tersebut iaitu Maha Kaya. • Menerangkan makna mukallaf.W. .Rancangan Tahunan P. Mukall af CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa bersifat memaafk an orang lain. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.Islam Ting. • Menerangkan cara mendapat keampunan dosa yang sengaja dan tidak sengaja. • Menyatakan manusia tidak sunyi daripada salah dan silap. Sentiasa mengama lkan sifat bertanggu ngjawab dan berbuat baik sesama manusia. Aras 2 • Menerangkan perbezaan usaha-usaha yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. • Menghafaz ayat 284 daripada surah Al-Baqarah.T. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Membaca ayat yg dihafaz 35 . Penerangan. SURAH ALBAQARAH AYAT 284 Bacaan Contoh: Bacaan guru.1 • Merumuskan sumbangan Bilal dalam perkembangan Islam. • Menerangkan peranan doa dalam kehidupan manusia. KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Sentiasa meminta rahmat daripada Allah. • Menjelaskan setiap usaha baik atau jahat kembali kepada diri sendiri. Aras 3 • Menghuraikan hikmah di sebalik sifat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. bacaan pelajar.

Aras 1 • Memahami konsep solat fardhu Jumaat. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat solat Jumaat. • Membezakan antara solat fardhu Jumaat dengan solat fardhu Zuhur. syarat wajib. Aras 3 • Menjelaskan perkaraperkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. Aras 1 • Memahami adab-adab terhadap Al-Quran iaitu sebelum membaca Al-Quran. KONSEP SOLAT JUMAAT Nota edaran Carta Perbandin gan Saling memperin gati tentang kewajipan solat Jumaat. • Membezakan antara golongan mastautin.Rancangan Tahunan P. • Menyenaraikan kelebihankelebihan hari Jumaat. Mengerjak an solat Jumaat pada setiap hari Jumaat bagi pelajar lelaki. • Menjelaskan hikmah solat Jumaat. • Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Nota edaran Senarai semak Membaca Al-Quran sekurangkurangny a sehari satu ayat Perbincangan: Konsep dan pengertian solat Jumaat. Musafi r ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBACA ALQURAN 36 . bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. doa. semasa membaca Al-Quran dan selepas membaca AlSumbang Saran: Adab membaca Al-Quran Membuat Senarai Semak: Masa dan jumlah ayat yang dibaca dalam seminggu.1 dalam solat. Solat Jumaa t Mastau tin Bermu kim IBADAT: SOLAT JUMAAT. zikir dan wirid. Sumbang Saran: Perbezaan antara solat Jumaat dan solat fardhu Zuhur.Islam Ting. Aras 2 • Menerangkan dalil wajib solat Jumaat iaitu ayat 9 Surah Al-Jumu’ah. dalil wajib solat Jumaat. syarat sah dan cara-cara mengerjakan solat Jumaat. • Menyatakan hukum solat Jumaat dan hukum orang yang meninggalkan solat.

• Menjelaskan hikmah beradab ketika membaca AlQuran. • Menyatakan khutbah itu adalah syarat sah solat Jumaat. KHUTBAH JUMAAT Aras 1 • Memahami pengertian khutbah Jumaat. Menjaga adab semasa membaca Al-Quran. selain bacaan di dalam sembahya ng. Aras 2 • Menyenaraikan rukun. • Memahami syarat sah khutbah Jumaat. doa.Rancangan Tahunan P. Tayangan Video: VCD berkaitan khutbah Khutb ah VCD berkaitan Khutbah Jumaat. • Menjelaskan implikasi mengabaikan adab membaca Al-Quran. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran.Islam Ting. salahlaku masyarakat terhadap AlQuran dan cara mengatasinya. Aras 3 • Membezakan adab membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lain. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. bacaan pelajar. • Menghafaz ayat 285 daripada surah Al-Baqarah. Beradab sopan 37 . Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Aras 2 • Menjelaskan hikmah membaca Al-Quran dengan beradab. Perbincangan: Kelebihan membaca Al-Quran secara beradab. Tunjuk Cara: Beradab dengan Al-Quran. Tunjuk Cara: Cara membaca khutbah dengan sempurna. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. IBADAT: SOLAT JUMAAT. SURAH ALBAQARAH AYAT 285 Bacaan Contoh: Bacaan guru. zikir dan wirid. Perbincangan: Rukun dan syarat sah khutbah. Nota edaran Mengambi l pengajara n dari khutbah yang didengar.1 Quran.

adab semasa solat Jumaat. SURAH ALBAQARAH AYAT 286 Bacaan Contoh: Bacaan guru. Edaran zikir semasa iktikaf dalam masjid.Islam Ting. Sumbang Saran: Adab makmum sebelum solat Jumaat. bacaan pelajar. ADAB MAKMUM SOLAT JUMAAT Aras 1 • Menyatakan hari Jumaat adalah penghulu segala hari. Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Menjaga adabadab semasa memasuki dan berada dalam masjid. Memperti ngkatkan ibadat sunat. ketika khatib membaca khutbah Jumaat. Aras 3 • Menghuraikan kelebihan adab makmum sebelum. Aras 2 • Menjelaskan adab-adab makmum sebelum. semasa dan selepas solat Jumaat. 38 . Hafazan Zikir: Zikir semasa iktikaf dalam masjid. adab selepas solat Jumaat. syarat dan sunat kedua-dua khutbah. • Menghafaz ayat 286 daripada surah Al-Baqarah. semasa dan selepas solat Jumaat. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. pita rakaman atau CD IBADAT: SOLAT JUMAAT. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. Aras 3 • Menghuraikan rukun. • Memahami adab-adab semasa berada di masjid.1 syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Pengh ulu segala hari Iktikaf Carta Adab sebelum solat Jumaat. doa. Mendisipli nkan diri semasa berada di masjid. Membuat Carta: Adab sebelum solat Jumaat. Jumaat. Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. zikir dan wirid. Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran.Rancangan Tahunan P.

Hafazan Lafaz Niat: Niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. • Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Aras 2 • Menyenaraikan solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. • Menyatakan lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. solat sunat tahyatul masjid. Penerangan: Solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Aras 3 • Menerangkan hikmah solat sunat Sumbang Saran: Pengalaman pelajar dalam mengerjakan solat sunat.1 IBADAT: SOLAT SUNAT RAWATIB DAN TAHYATUL MASJID Aras 1 • Memahami pengertian solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. ULANGKAJI DAN LATIH TUBI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERSEDIAAN LATIHAN DAN KERJA CUTI AKHIR TAHUN / PENDEDAHAN SUKATAN TINGKATAN 2 39 . Solat sunat rawati b Solat sunat tahyat ul masjid .Rancangan Tahunan P. Perbincangan: Hikmah solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid.Islam Ting. Solat sunat rawati b qablia h dan ba’dia h. Rajin dan ikhlas melakuka n ibadat sunat secara beristiqa mah Suka melakuka n kerjakerja kebajikan. Nota edaran Melakuka n solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid.

Rancangan Tahunan P.1 CUTI AKHIR TAHUN 40 .Islam Ting.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->