P. 1
RPT TING 1 PI

RPT TING 1 PI

|Views: 352|Likes:
Published by Saiful Adli

More info:

Published by: Saiful Adli on Jan 09, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2013

pdf

text

original

Sections

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU
MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI P&P KONSE P/ISTIL AH ALAT BANTU MENGAJ AR PENERAP AN NILAI

TILAWAH ALQURAN: AYAT BACAAN; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 286

ORIENTASI TINGKATAN 1 Aras 1 Perbincangan: • Membaca kalimah dan potongan ayat dengan betul. Adab memegang, membawa, meletak, • Membaca ayat yang membaca, mendengar dan ditentukan dengan betul. menyimpan Al-Quran. Aras 2 Bacaan Contoh: • Membaca ayat yang Bacaan guru, alat rakaman ditentukan dengan fasih, atau CD. lancar dan bertajwid. • Membaca ayat dengan Berkumpulan: pemerhatian yang khusus Semak sebutan kalimah, kepada hukum nun sakinah latihan membaca kalimah dan tanwin. secara talaqqi dan mushafahah, bacaan Aras 3 bergilir dengan disemak • Membaca ayat yang oleh naqib atau guru ditentukan dengan bacaan tartil dan tadwir.

Pita rakaman atau CD.

Berusaha memperti ng katkan pembacaa n AlQuran. Membaca ayat AlQuran dengan betul dan bertajwid. Berada dalam keadaan berwudhu setiap waktu.

KEFAHAMAN ALQURAN: AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP ; SURAH ALBAQARAH AYAT 1 -

Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menyatakan Al-Quran menjadi hidayah kepada orang yang bertaqwa. Aras 2 • Menyatakan huraian lanjut

Perbincangan: Konsep taqwa, ciri mukmin bertaqwa berdasarkan ayat, perkara ghaib, kriteria pelajar mukmin cemerlang, pengajaran ayat. Senarai semak:

Taqwa Perkara ghaib Hari akhirat

Senarai semak amal ibadat harian. Pita rakaman

Menunaik an solat pada waktunya. Redha dan bersyukur

1

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

5

ayat 1 hingga 5 berkaitan: - konsep taqwa kepada Allah S.W.T. - ciri mukmin yang bertaqwa. - ganjaran bagi orang bertaqwa. - ikhlas dalam melakukan ibadat dan amal kebajikan Aras 3 • Menjelaskan pengajaran yang difahami daripada ayat. • Menghuraikan kelebihan orang yang bersifat taqwa.

Senarai semak amal ibadat harian. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dengan fasih dan betul.

atau CD.

di atas nikmat Allah S.W.T. Berusaha mengama lkan suruhan Allah S.W.T. dan meningga lkan laranganN ya.

ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN

Aras 1 • Menjelaskan konsep adab menjaga fitrah kelelakian dan keperempuanan. • Menyenaraikan perbuatan yang menyalahi fitrah kejantinaan. • Mengetahui larangan dan balasan menyalahi fitrah. • Memahami adab bergaul sesama lelaki, sesama perempuan dan lelaki perempuan. Aras 2 • Menghuraikan hikmah mematuhi fitrah kejadian lelaki dan perempuan. • Menerangkan sebab berlakunya perbuatan menyalahi fitrah. Aras 3 • Menerangkan akibat

Sumbang saran: Isu lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Perbincangan: Hikmah mematuhi fitrah kejadian manusia. Kajian Perpustakaan: Laknat Allah S.W.T. kepada kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Kajian Kes: Lelaki menyerupai perempuan dan sebaliknya daripada akhbar dan majalah. Penulisan: Menulis sepucuk surat kepada seorang kawan menasihatinya supaya menjaga fitrah lelaki atau

Fitrah Kejantin aan Laknat Zina Liwat Musaha qah Homose ks

Gambar menunjuk kan adab menjaga fitrah lelaki dan perempua n Hadis Rasulullah s.a.w..

Menjalani kehidupan seharian mengikut fitrah dan menjauhi zina, liwat dan musahaqa h. Bersyukur dan redha dengan ketentuan Allah S.W.T.

2

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

menyalahi fitrah kelelakian dan keperempuanan berdasarkan hadis Rasulullah s.a.w.. Menceritakan tentang laknat Allah S.W.T. ke atas kaum yang menyalahi fitrah contohnya kaum Nabi Lut. Mencadangkan langkahlangkah untuk mengelakkan diri daripada melanggar fitrah kelelakian dan keperempuanan.

perempuan.

AKIDAH : KONSEP AKIDAH

Aras 1 • Menyatakan pengertian akidah. • Memahami ciri-ciri akidah yang betul dan akidah yang salah. Aras 2 • Menghuraikan mengapa kita perlu akidah yang betul. • Mempertahankan akidah dengan hujah berdasarkan alam syahadah secara ringkas. Aras 3 • Memahami perkaitan antara akidah dan syariat. • Menjelaskan bagaimana cara membetulkan akidah Aras 1 • Menyatakan maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memberi contoh fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan di antara fardhu ain dan fardhu

Nasyid: Mendengar nasyid dan bernasyid lagu kumpulan Raihan. Sumbang Saran: Pengertian akidah dan perkaitan dengan syahadah. Perbincangan: Perkara yang membina akidah, amalan yang merosakkan akidah. Membina Carta: Nama-nama lain bagi akidah.

Akidah Ilmu Kalam Ilmu Makrifat Ilmu Tauhid Ilmu Usuludd in Alam syahada h Syariat

CD Nasyid kumpulan Raihan Carta namanama lain bagi akidah.

Mengamal kan akidah yang benar.

IBADAT : FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH ; KONSEP FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH

Perbincangan: Maksud fardhu ain dan fardhu kifayah. Membina Carta: Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah.

Fardhu ain Fardhu kifayah

Carta fardhu ain dan fardhu kifayah Keratan akhbar

Memperti ng katkan diri dengan amalan perkaraperkara

3

Rancangan Tahunan P.Islam Ting.1

kifayah. Menerangkan faedah fardhu ain dan fardhu kifayah kepada diri sendiri.

Aras 3 • Memberi cadangan caracara mempertingkatkan amalan fardhu ain dan fardhu kifayah. • Memahami akibat mengabaikan fardhu kifayah. • Menyatakan dalil mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah. Aras 1 • Menyatakan pengertian hadis. • Mengetahui hadis sebagai sumber hukum. • Memberi perbezaan antara hadis dan Al-Quran. Aras 2 • Memberi contoh hadis dari segi Aqwal dan Af’al. • Membezakan antara hadis nabawi, hadis qudsi dan AlQuran. Aras 3 • Menerangkan syarat-syarat perawi hadis •

Mengumpul Keratan Akhbar dan Majalah: Berkaitan dengan fardhu ain dan fardhu kifayah dan menampalnya di papan kenyataan. Syarahan: ‘Kepentingan Fardhu Kifayah Untuk Memajukan Umat Islam’ Senarai Semak: Perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang dilakukan setiap hari. Perbincangan Dalam Kumpulan: Hadis sebagai sumber hukum selepas Al-Quran, maksud Aqwal dan Af’al dan cara mempertahankan hadis dari sebarang penyelewengan. Mengumpul Doa: Mengumpul doa ringkas dari hadis. Pertandingan Menghafaz Doa: Pertandingan menghafaz doa dari hadis. Membuat Nota Dari Pembacaan Di Perpustakaan: Membuat nota dari pembacaan di perpustakaan tentang AlQuran, hadis qudsi, hadis nabawi Nasyid: Bernasyid dan berselawat kepada Rasulullah s.a.w.. Hadis AlAqwal Al-Af’al Hadis Nabawi Hadis Qudsi Perawi

dan majalah Senarai semak

fardhu ain. Memaha mi keutamaa n dalam perkara fardhu kifayah dan mengama lkannya.

HADIS : PENGENALAN ASAS TENTANG KONSEP HADIS.

Nota edaran HadisHadis Nabi

Memperta hankan hadis dari sebarang penyelew engan

SIRAH : RIWAYAT

Aras 1 • Menyebut nasab keturunan Rasulullah s.a.w. daripada

Salasila h

CD Nasyid Carta

Mencintai Rasulullah s.a.w. dan

4

Rancangan Tahunan P. semasa bersama bapa saudaranya dan sewaktu remaja. masyarakat dan negara.a.Islam Ting.w. Aras 3 • Mengenalpasti keturunan Rasulullah s. s. semasa kelahiran. semasa remaja dan selepas menjadi rasul.a. • Menyatakan faedah amalan fardhu ain dan fardhu Sumbang saran: Sumbang saran mengenai fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu. Prihatin dan simpati terhadap anak-anak yatim Menelada ni sifatsifat Rasulullah s.w. Perbincangan Dalam Kumpulan: Jadual Perancan gan Masa Hadapan Carta fardhu ain dan fardhu Berusaha memperti ng katkan amalan fardhu kifayah.w. Menceritakan kisah Rasulullah s. Sabar dan tabah menghad api dugaan dan kesusaha n hidup.. Bertanggu ngjawab kepada diri.a. S. Aras 2 • Membandingkan kehidupan baginda sebelum dan selepas menjadi rasul.W.a. sebelah bapa dan ibunya.w.a.w.w. 5 .w’ Menonton Video: Menonton video perjuangan umat Islam seperti Jejak Rasul Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s.a.w. dengan manusia biasa.A.a.. Quraisy Pertandingan Bercerita: Kisah Rasulullah s. IBADAT : KEPENTINGAN FARDHU AIN DAN FARDHU KIFAYAH Aras 1 • Menyenaraikan perkara fardhu ain dan fardhu kifayah yang berkaitan dengan individu..1 HIDUP RASULULLAH S. keluarga dan masyarak at. • Menyenaraikan perbezaan sifat Rasulullah s. Pertandingan Syarahan Pendek: ‘ Pendekatan Dakwah Rasulullah s.w. semasa bersama datuknya.A. Wafat Al-Amin Salasilah Rasulullah s. Lawatan Sambil Belajar: Lawatan ke pusat-pusat dakwah.W • sebelah bapa dan ibunya secara ringkas.w.a. Membina Carta: Membina carta salasilah keturunan Rasulullah s. semasa bersama ibunya. VCD Jejak Rasul berselawa t ke atasnya.a.a.

Kepentingan fardhu kifayah dalam membangun umat Islam. zikir dan wirid. Membina Jadual Perancangan Masa Hadapan: Membina jadual perancangan masa hadapan mengikut peringkat umur. • Menerangkan cara-cara Simulasi: Simulasi bertaaruf dengan rakan serta menjaga adab. Akhlak mahmu dah Mengamal kan adabadab berkawan. Aras 2 • Menyatakan faedah amalan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. doa. bacaan pelajar. • Memberi beberapa cadangan bagaimana amalan fardhu kifayah boleh mengangkat martabat Malaysia di peringkat antarabangsa. • Menghafaz ayat 1 hingga 5 daripada surah Al-Baqarah. 6 . SURAH ALBAQARAH AYAT 1 5 Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB BERKAWAN Aras 1 • Memahami garis panduan berkawan menurut Islam. • Memberi beberapa cadangan bagaimana memupuk amalan fardhu kifayah di kalangan warga sekolah.Rancangan Tahunan P. kifayah Bacaan Contoh: Bacaan guru.1 kifayah kepada keluarga dan masyarakat setempat. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. Aras 3 • Menjelaskan akibat mengabaikan kewajipan fardhu kifayah kepada masyarakat dan negara. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran.Islam Ting.

T.ciri-ciri makhluk yang taat dan derhaka kepada Allah S. • Menghuraikan kepentingan mematuhi adab-adab dalam berkawan.Islam Ting.W. Sumbang saran: Keperluan taubat. .W.Rancangan Tahunan P.37 Perbincangan: Ketaatan malaikat.1 • beradab dengan rakan.a. setiap hari.W.T. dan sebaliknya. Aras 1 • Menyatakan huraian lanjut berkaitan dengan: . • Menerangkan kebaikan berlaku jujur dan ikhlas dalam persahabatan. Aras 3 • Merumuskan ciri-ciri sahabat yang boleh membawa ke syurga atau ke neraka.kepentingan taubat Aras 2 • Menjelaskan kesalahan yang mendapat keampunan Allah S.w. Bercerita: Kisah-kisah Sahabat seperti kisah Abu Bakar bersama Rasulullah s.ketaatan malaikat kepada Allah S. pembahagian taubat. Muhasabah Diri: Kesalahan yang telah dilakukan dan menghuraikan cara-cara penyelesaiannya.T. . Sumbang Saran: Cara untuk merapatkan hubungan sesama kawan.W. • Memberi ulasan akibat buruk salah memilih kawan dan kelebihan bersahabat dengan orang yang baik.kederhakaan iblis. di Gua Tsur. kederhakaan iblis. . Mengenalpasti ciri-ciri kawan yang baik.T. Malaikat Iblis Ketaata n Kederha kaan Khuldi Taubat Nasuha Istighfar Nota edaran Carta taubat Beristighf ar kepada Allah S. caracara bertaubat. Aras 3 KEFAHAMAN ALQURAN: MENCONTOHI KEPATUHAN MALAIKAT . 7 . • Menjelaskan cara-cara bertaubat. Kajian Perpustakaan: Ciri sahabat yang baik menurut Imam Ghazali Tunjuk Cara: Adab berkawan Maksiat Mungka r Aras 2 • Menerangkan sebab perlu berhati-hati memilih kawan. SURAH AL-BAQARAH AYAT 34 .

Rancangan Tahunan P. pakaian dan tempat. Menghuraikan ganjaran Allah S. Gotong-Royong: Membersihkan kawasan sekolah. pakaian dan tempat. Berdikari mengurus kan diri.Islam Ting. Tanah Debu tanah Benda kesat Tawas Sentiasa menyucik an diri. UJIAN SETARA 1 8 . kebersihan jasmani. Sentiasa memakai pakaian yang bersih dan halal. • Mengetahui faedah bersuci. KONSEP BERSUCI Aras 1 • Memahami konsep bersuci dan pengertian bersuci.1 • • Menjelaskan sebab dan akibat kederhakaan iblis. kebersihan pakaian. • Menghuraikan akibat buruk mengabaikan kebersihan. Perbincangan Tentang Isu-isu Semasa: Kebersihan tandas awam. IBADAT : BERSUCI . • Memahami benda-benda yang kotor. • Menunjukkan cara-cara menyucikan diri. tandas sekolah.T. Aras 3 • Membandingkan amalan orang yang bersih dengan orang yang pengotor. Aras 2 • Menjelaskan kaitan bersuci dengan ibadat.W. kebersihan rohani. masjid berhampiran Bersuci Najis Benda kotor Air mutlak Benda kesat Tawas Gambar bendabenda kotor dan najis. kepada malaikat dengan sebab ketaatannya. surau sekolah. pakaian dan tempat berada dalam keadaan bersih dan suci.

• Menerangkan keadaan masyarakat Arab selepas Membina Carta: Sifat-sifat Allah S. Nasyid: Bernasyid dan mendengar nasyid tentang sifat-sifat Allah S. Soal Jawab: Ciri Jahiliah dan kesan kepada masyarakat. S. Bercerita: Kehidupan masyarakat Arab Jahiliah.1 AKIDAH : ASAS AKIDAH ISLAM Aras 1 • Mengetahui akidah Islamiah berasaskan sumber yang betul dan tepat. Uluhiyy ah Rububiyy ah Carta sifat-sifat Allah S. • Menyatakan keadaan masyarakat jahiliah dari segi kepercayaan. CD Nasyid Peta minda aspek akidah Senarai semak Nota edaran Sentiasa menjaga akidah Nubuww ah Sam’iyy at SIRAH : MASYARAKAT ARAB SEBELUM DAN SELEPAS KELAHIRAN RASULULLAH S. • Mengetahui tujuan mempelajari ilmu akidah.Islam Ting.A.W. Aras 1 • Menyatakan pengertian jahiliah.Sam’iyyat • Memahami faktor pendorong seseorang melakukan salah laku akidah. perbuatan dan gerak hati seseorang berkaitan dengan akidah boleh memantap atau menjejaskan akidah.W.W.W.T. Membina Peta Minda: Aspek-aspek akidah Senarai Semak: Perkara-perkara yang menjejaskan akidah. • Memahami segala percakapan.W. Aras 3 • Mengetahui akidah Islamiah merangkumi perkaraperkara berikut: .T. • Memahami akidah Islam mempunyai bukti yang benar dan jelas. politik dan ekonomi. Aras 2 • Memahami akidah Islamiah mempunyai tujuan-tujuan yang mulia dan berguna untuk manusia. Sentiasa membant u kawan dan orang 9 .T.Rububiyyah . sosial.Nubuwwah .Uluhiyyah . Kuiz: Jahiliah Badwi Hadhari Yahudi Majusi Nota edaran Gambar orang Arab menjalank an perniagaa Menghind ar diri dari pergaulan bebas.Rancangan Tahunan P.A.

CARA DAN HIKMAHNYA. pakaian dan persekitar an. 10 .w. • Menunjuk cara menyuci najis. Penyelesaian Masalah: Hukum najis dan cara menyucikannya.Islam Ting.w. Sumbang Saran: Amalan masyarakat Arab Jahiliah yang menyamai amalan masa kini.a. Aras 1 • Menyatakan pengertian najis dan bahagian-bahagiannya iaitu mukhaffafah. • Menjelaskan hikmah bersuci. Perbincangan Kumpulan: Hikmah bersuci dari segi rohani dan jasmani. Aras 2 • Membanding antara masyarakat Arab sebelum dan selepas kerasulan seperti keamanan.a. Najis Mukhaff afah Mutawa ssitah Mughall azah Air mutlak Memastik an makanan dan minuman yang diambil halal dan bersih. Aras 3 • Menunjuk cara menyuci najis.Rancangan Tahunan P. n Agama Hanif Berhala Riba Qabilah yang memerluk an pertolong an. Masyarakat sebelum dan selepas kedatangan Rasulullah s..w.1 kerasulan Nabi Muhammad s.a. mutawassitah dan mughallazah. Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan najis dan mengkategorikan jenisjenisnya. Aras 3 • Menyenaraikan akibat keengganan sebahagian masyarakat Arab menerima ajaran Rasulullah s.w.a. Tunjuk Cara: Cara menyuci najis. • Menyenaraikan kelebihan masyarakat yang menerima ajaran Rasulullah s. Aras 2 • Membezakan jenis-jenis najis dan cara menyucikannya. IBADAT: BERSUCI . Menjaga kebersiha n diri. BERSUCI DARIPADA NAJIS.. keadilan dan pembelaan golongan yang lemah dan kaum wanita.

1 HADIS : AL-QURAN DAN HADIS PANDUAN HIDUP MUKMIN Aras 1 • Membaca hadis dengan betul.Islam Ting.a.Rancangan Tahunan P. • Menyatakan hukum mempercayai dan berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis. • Menyatakan maksud hadis secara keseluruhan.. Aras 2 • Menjelaskan pengajaran hadis. Hadis AlQuran Hadis Nota edaran Berusaha mempelaj ari AlQuran dan Hadis. kelebihan menghafaz ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah s. Forum: ‘Al-Quran Sebagai Panduan Hidup’ Perbincangan: Hadis Sebagai Sumber Hukum Selepas Al-Quran. Bacaan Hadis: Secara berkumpulan. • Menyatakan akibat hidup mempersenda dan menolak ajaran Al-Quran dan AlHadis. 11 .w. Penerangan Guru: Maksud hadis. Aras 3 • Menyatakan rasional orang yang berpegang kepada AlQuran dan Sunnah tidak sesat selama-lamanya.

• Menyebut alat-alat beristinjak.menunaikan solat . jiran. • Menjelaskan kenapa kefardhuan zakat mengiringi kefardhuan solat. cara berbakti kepada ibu bapa. Bacaan Ayat Bacaan ayat berdasarkan CD dan diikuti dengan pengertian ayat.1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL I Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh.mengeluarkan zakat • Mengetahui tanggungjawab semua pihak menjaga hubungan baik sesama mereka. cara berbakti kepada masyarakat. program kemasyarakatan. Aras 2 • Menyenaraikan cara berbakti kepada ibu bapa. kaum keluarga. ISTINJAK DAN HIKMAHNYA.W. IBADAT: BERSUCI. SURAH ALBAQARAH AYAT 83 Sumbang saran: Konsep bersuci.jiran tetangga . .Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menjelaskan rasional hubungan dengan orangorang tersebut mesti dijaga. anak yatim dan orang miskin. Aras 1 • Memahami pengertian istinjak. Perbincangan: Cara memelihara iman. KEFAHAMAN ALQURAN: BERBUDI DAN BERBAKTI CARA HIDUP MUKMIN . penampilan diri remaja Islam. cara berkomunikasi dengan orang lain. • Menunjuk cara beristinjak dengan betul dengan menggunakan anak patung iaitu beristinjak dengan air dan beristinjak dengan batu. Kuiz: Mengkategorikan alat-alat yang boleh dan tidak boleh digunakan untuk beristinjak Tunjuk Cara: Tunjuk cara istinjak secara khusus menggunakan anak Istinjak Anak patung Batu Air Beristinjak dengan bahan kesat Meyakini terhadap kebersiha n diri setelah beristinjak 12 . Tunjuk Cara: Berbakti kepada ibu bapa.anak yatim .T. berkomunikasi dengan guru dan rakan. melayani anak yatim Komuni kasi Zakat CD Ayat Al-Quran Contoh Buku Skrap Sentiasa ikhlas semasa menderm a dan memberi sesuatu kepada kawan.Islam Ting. berkaitan: . anak yatim. Penyediaan Buku Skrap: Kasih sayang anak terhadap ibu bapa. • Menyatakan perintah Allah S. Menjaga hubungan baik dengan ibu bapa. kaum kerabat.kaum keluarga .hubungan ibu bapa.

Perbincangan: Kepentingan menjaga kebersihan dan kesihatan diri. • Menerangkan hikmah percaya rukun iman terhadap diri. isu-isu berkaitan istinjak.a. Mengawal perlakuan dan pertutura n daripada perkara yang merosakk an iman..a. Aras 2 • Menerangkan konsep rukun iman. Sentiasa memeliha ra kebersiha n zahir dan batin. Perbincangan: Cara mengatasi masalah sosial.A. • Menjelaskan implikasi orang yang tidak beristinjak dengan betul. Menconto hi sifat Rasulullah s. Kehidupan Rasulullah s. Penyediaan Buku Skrap: Keturunan Rasulullah s.w. keluarga dan masyarakat. Aras 3 • Menjelaskan hukum beristinjak berdasarkan dalil nakli.a.w. Aras 1 • Menyebut rukun iman. di Mekah ialah untuk menyampaikan akidah yang betul. Menampal Poster: Kelebihan amalan sunat. Aras 3 • Menjelaskan hubungan antara rukun iman.Islam Ting. AKIDAH: AKIDAH BERTERASKAN RUKUN IMAN Kerja Berkumpulan: Menyenaraikan rukun iman. Rukun Iman Keratan akhbar Poster Rukun Iman Poster kelebihan amalan sunat Yakin atas nikmat iman yang diberi. menjelaskan maksud rukunrukun iman. • Menerangkan kesan dan hikmah beristinjak. • Menjelaskan maksud setiap rukun iman. • Menyenaraikan akibat tidak percaya rukun iman.w. Pertandingan Dakwah Istiqam ah Buku Skrap Nota edaran 13 .Rancangan Tahunan P. yang cekal dan SIRAH: PERJUANGAN RASULULLAH S. Bersyukur atas nikmat iman yang diberi. patung.a.w..W.1 Aras 2 • Menjelaskan tatacara beristinjak dengan menggunakan alat-alat istinjak secara khusus. Mengumpul Keratan Akhbar: Mengumpul keratan akhbar mengenai gejala sosial. DI MEKAH Aras 1 • Memahami bahawa perjuangan Rasulullah s.

a. Aras 1 • Membaca hadis.a. Mengarang Kisah Rasulullah s.a.a. ketinggian martabat orang Ilmu Hadis Nota edaran Berusaha menjadi orang yang berilmu. kepada umat Islam.. Memahami Rasulullah s. • • • Menjelaskan bentuk ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s. tabah menegak kebenara n. Aras 2 • Menyatakan cara untuk mengamalkan saranan hadis. dalam perjuangan mengembangkan Islam.w.: Rasulullah s.w.Rancangan Tahunan P. menuntut ilmu dan orang yang cintakan HADIS: GALAKAN MENUNTUT ILMU 14 .w.1 DALAM MENGUKUHKAN AKIDAH ISLAM.a.a. menghadapi ancaman dan cabaran. semasa di Mekah. • Mengenalpasti ciri-ciri masyarakat Jahiliah yang wujud pada zaman sekarang dalam pergaulan harian. tetap dalam perjuangan walaupun ditawarkan dengan ganjaran harta benda dan wang ringgit. Aras 2 • Memahami bentuk-bentuk usaha dan tindakan Rasulullah s. • Menyatakan maksud hadis secara menyeluruh. • Memahami faktor-faktor yang mendorong kecekalan Rasulullah s.w. • Menyatakan ciri-ciri ilmu Bacaan Hadis: Bacaan secara berkumpulan atau individu Menulis Semula Pengertian Hadis Perbincangan: Galakan menuntut ilmu.w.w.w. Memahami perihal Rasulullah s.a.w.a. Pemimpin Umat Islam Yang Unggul. Aras 3 • Menjelaskan kecekalan Rasulullah s.Islam Ting.

Islam Ting. Kemudian buat ulasan dan kaitkan bencana alam dengan kandungan ayat. kelaparan.T.W. yang berilmu. Sentiasa tabah menghad api ujian. Ujian Allah S. Sentiasa mengakui kelemaha n diri. Aras 3 • Menghuraikan konsep penggunaan Innalillahi Wa Inna Ilaihi Roji’un. KEFAHAMAN ALQURAN: SABAR MENGHADAPI UJIAN ALLAH S.W. .T.T.T. Membuat Kajian: Keperluan ilmu untuk membangun diri dan umat Islam.W. seperti perasaan takut.T. Bacaan Ayat: Bacaan ayat dan menjelaskan isi kandungan ayat.T. Aras 2 • Menjelaskan hikmah ujian Allah S. • Menyatakan bentuk-bentuk ujian Allah S. Aras 3 • Menjelaskan faedah-faedah yang diperolehi oleh keempat-empat golongan yang tersebut dalam hadis. terhadap manusia.1 yang benar dan digalakkan oleh Islam. Tayangan Video: Bencana alam atau gambar-gambar yang berkaitan. Musibah Bencan a alam VCD Bencana Alam CD Bacaan Ayat 155 dan 156 Surah AlBaqarah Folio Bencana Alam Rencana ilmu. kematian dan kekurangan pendapatan.W.W. • Menjelaskan golongan yang mampu menerima ujian Allah S.W. • Menjelaskan akibat orang yang termasuk dalam kumpulan kelima.W. akibat orang yang termasuk dalam golongan kelima. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. SURAH ALBAQARAH AYAT 155 DAN 156. 15 . Menulis Rencana: Cara mengelakkan kemalangan di rumah atau di sekolah. Sumbang Saran: Kelebihan orang yang menuntut ilmu. Aktiviti Berkumpulan: Menyediakan folio tentang bencana alam. kelebihan mendampingi dan kasih kepada ulama.Rancangan Tahunan P. menganalisis ujian Allah S.T. dan hikmahnya. Sentiasa bertawaka l kepada Allah S. akibat mengabaikan ilmu. Berusaha mengelak daripada menjadi orang yang termasuk golongan kelima. kekurangan harta benda.

T. iman dan Islam.Islam Ting.1 AKIDAH: KONSEP MUKMIN DAN MUSLIM UJIAN SETARA 2 Aras 1 Nasyid: Memperdengarkan nasyid • Memahami pengertian tentang Islam. • Membezakan antara mukmin dan muslim. Membuat Peta Minda: Rukun Iman dan Rukun Islam. • Memahami implikasi ihsan dalam kehidupan pelajar. iman dan ihsan. Tayangan Video & Mengumpul Keratan Aras 2 Akhbar. dan dari segi penggunaan biasa. Meyakini dan menyedar i bahawa Allah S. Sentiasa berlumbalumba membuat kebaikan.W.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Memahami ciri-ciri ihsan dalam kehidupan. Memperti ng katkan diri menjadi muslim yang mukmin. 16 . ihsan. • Menjelaskan sifat-sifat Berkaitan dengan gejala seorang muslim dan sosial. melihat perbuatan kita. Islam Iman Ihsan Mukmin Muslim CD Nasyid VCD tentang gejala sosial Keratan Akhbar Peta Minda Rukun Islam dan Rukun Iman. • Memahami maksud mukmin Sumbang Saran: Rukun Islam. rukun iman dan muslim dari segi syarak dan ihsan. mukmin.

Wuduk Niat Tawaf Sujud Tilawah Sujud Syukur Rukun Makruh Sunat Air dalam botol. Aras 1 • Menyatakan maksud adab kepada ibu bapa.T. Air paip. Martaba t VCD Jasa ibubapa Keratan Doa Taat semua perintah ibubapa yang tidak bertentan gan dengan perintah Allah S. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat wuduk. air paip dan air sungai. Mengamal kan adab terhadap kesejahter aan ibubapa. • Menjelaskan hikmah wuduk. Berjimat cermat ketika menggun akan air. Menonton Tayangan Video: Jasa ibubapa. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB DENGAN IBU BAPA Perbincangan: Cara menggembirakan hati ibu bapa. • Mengenal anggota wuduk • Menyatakan perkara sunat wuduk • Melukis gambar anggota wajib berwuduk. Aras 3 • Menghuraikan perkara sunat dan makruh ketika berwuduk. • Menyatakan hukum menghormati ibu bapa. Menjaga kebersiha n anggota wuduk. • Memahami cara-cara beradab kepada ibu bapa.Islam Ting. Aras 2 • Menyatakan had-had anggota wuduk. Aras 2 • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati ibubapa. Perbincangan: Hikmah berwuduk dan perkara yang membatalkan wuduk. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati ibubapa. • Menyatakan rukun wuduk. Hafazan Doa: Doa untuk kesejahteraan ibubapa. Berbakti 17 . Tunjuk Cara: Tunjuk cara berwudhu dengan menggunakan air dalam botol.Rancangan Tahunan P. air dalam baldi.1 IBADAT: WUDUK DAN HIKMAHNYA Aras 1 • Menjelaskan erti wuduk. • Menerangkan perkara yang membatalkan wuduk. • Menjelaskan dalil wajib menghormati ibubapa. Air dalam baldi. • Menjelaskan adab-adab ketika berwuduk. Muhasabah Diri: Kebaikan dan kesalahan terhadap ibubapa. • Menyatakan martabat ibu bapa.W. Mampu melakuka n wuduk dengan sempurna .

minum dan mengama lkan amalan kesihatan yang baik. Sentiasa menjaga makan. Bacaan Ayat: Berkumpulan atau individu atau melalui CD.1 • Menerangkan implikasi menderhakai ibubapa. • Menghuraikan makanan yang boleh membina kekuatan jasmani dan mental. • Menyatakan maksud tipu daya syaitan terhadap manusia. SURAH ALBAQARAH AYAT 168 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. menolong ibubapa. • Menerangkan ciri-ciri tipu daya syaitan terhadap manusia. Tunjuk Cara: Menyayangi ibubapa. • Menyatakan ciri-ciri makanan yang halal dan yang haram menurut Islam. • Menjelaskan keburukan orang yang makan berlebihan.Rancangan Tahunan P. Sumbang Saran: Sumbang saran mengenai jenis makanan yang digemari kemudian dikaitkan dengan tajuk. Sentiasa mengena ng jasa kedua ibubapa yang telah berkorban membesa rkan kita.Islam Ting. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara makanan halal dan haram. Halal Haram Tipu daya Syaitan CD Ayat Al-Quran 18 . KEFAHAMAN ALQURAN: MAKANAN YANG HALAL DAN YANG HARAM MENURUT ISLAM . Forum: ‘Amalan Pemakanan Yang Seimbang’ Tugasan Lanjutan: Pelajar mencatat jenis-jenis makanan dan minuman yang diambil setiap hari serta menyatakan kesan terhadap diri. kepada ibubapa dan orang yang lebih tua. • Menyatakan pengertian makanan halal dan haram menurut Islam.

IBADAT: MANDI DAN HIKMATNYA. Tunjuk Cara: Bergaul dengan keluarga. perbuatan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. Sentiasa bersegera menjaga kesucian diri. • Menyenaraikan perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Bercerita: Tentang perlakuan mandi wajib dengan sempurna. Aras 2 • Menyenaraikan kebaikan menjaga adab bergaul dengan keluarga. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB BERGAUL DENGAN KELUARGA Aras 1 • Menjelaskan adab bergaul dengan keluarga. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat mandi wajib. • Menyatakan rukun mandi wajib. Mengumpul Keratan Akhbar: Berkaitan dengan beradab Keluarg a Silaturra him Keratan Akhbar Gambar berkaitan. • Menerangkan sebab mandi wajib.T. Menjaga kebersiha n diri. Aras 3 • Menerangkan perkara sunat ketika mandi. Sumbang Saran: Definisi keluarga. 19 .W. • Menyenaraikan perbezaan yang menyalahi adab bergaul dengan keluarga. • Menyenaraikan jenis-jenis mandi sunat. Tunjuk Cara: Tunjuk cara mandi wajib yang sempurna menggunakan anak patung.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menerangkan akibat Sumbang Saran: Pengalaman pelajar berkaitan dengan amalan mandi wajib dan sunat. Aras 1 • Memahami konsep mandi.Islam Ting. Aras 2 • Menyatakan sunat-sunat mandi. Membuat Carta/Peta Minda: Perkara yang dilarang semasa berhadas besar. Mandi wajib Mandi sunat Mandi harus Haid Nifas Wiladah Istihadh ah Anak Patung Carta/Pet a Minda Nota edaran.1 Aras 3 • Menjelaskan hikmah makanan halal dan makanan haram di sisi Allah S. • Menyatakan pengertian mandi dan bahagiannya. Melakuka n adab bergaul dengan keluarga. Melakuka n mandi dengan sempurna . • Melaksanakan mandi dengan sempurna. • Menjelaskan hikmah mandi. adab bergaul dengan keluarga.

• Menghafaz ayat 201 daripada surah Al-Baqarah.Islam Ting. Koleksi teks doa ma’thurat 20 . zikir dan wirid.W. adabadab berdoa. doa yang diterima dan doa yang ditolak. Doa CD Ayat Al-Quran Edaran doa. fungsi doa. dan tidak beradab dengan keluarga. SURAH AL-BAQARAH AYAT 201 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Tugasan Lanjutan: Membuat koleksi teks doa ma’thurat untuk amalan harian. Bacaan Contoh: Bacaan guru. • Menghuraikan cara-cara untuk mendapat perlindungan dari api neraka.Rancangan Tahunan P. SURAH ALBAQARAH AYAT 201 Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul.T. Membiasa kan diri berdoa kepada Allah S. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan antara kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat.W. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. bacaan pelajar.1 terhadap diri dan keluarga sekiranya tidak menjaga adab tersebut. bacaan pelajar. Perbincangan: Maksud kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. • Menyatakan tujuan manusia disuruh berdoa. doa.T.T. Bacaan Ayat: Bacaan guru. Menjauhk an diri daripada perasaan jemu berdoa kepada Allah S.W. hikmah berdoa. • Menyatakan adab-adab ketika berdoa. • Menjelaskan tuntutan memperolehi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. pita rakaman atau CD Latih Tubi: Berdoa secara beramairamai. KEFAHAMAN ALQURAN: KEPENTINGAN DOA DALAM HIDUP MUKMIN . Aras 3 • Menjelaskan hikmah berdoa kepada Allah S.

harta.w. Syarahan. s.1 SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM. amalan. Kajian Perpustakaan: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq Membuat Buku Skrap: Mengenai Abu Bakar AsSiddiq AsSiddiq Buku Skrap Menelada ni sifat. pemikiran Abu Bakar As-Siddiq. ABU BAKAR AS-SIDDIQ Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Abu Bakar AsSiddiq.Islam Ting.Rancangan Tahunan P.w. tayammum. Aras 2 • Menceritakan perlantikan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah • Menjelaskan jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq Aras 3 • Menghuraikan kesan kepimpinan Abu Bakar AsSiddiq kepada perkembangan Islam dari segi politik dan agama.w.a. dalil dan • Memahami pengertian hikmahnya. tenaga dan jiwa raga. • Menyatakan peranan Abu Bakar sebagai sahabat karib Rasulullah s. IBADAT: Tayam mum Debu tanah Membant u orang yang uzur 21 . bergelar As-Siddiq • Menerangkan sumbangan Abu Bakar As-Siddiq dan pengorbanan di dalam menegakkan dakwah Islamiah bersama Rasulullah s.a. Sumbangan dan pengorbanan Abu Bakar AsSiddiq PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CUTI PERTENGAHAN TAHUN Aras 1 Perbincangan: Tayammum..a.

KEFAHAMAN ALQURAN: ARAK DAN JUDI MEMUSNAHKAN KEHIDUPAN . • Menjelaskan hukuman kesalahan minum arak dan berjudi.1 TAYAMMUM • • • • • Mengenal anggota tayammum dan alat tayammum. • Menjelaskan keburukan meminum arak dan berjudi. Menerangkan syarat-syarat rukun tayammum.W. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan.T. Edaran lafaz niat tayammu m untuk bertayammu m Aras 2 • Menyatakan cara-cara bertayammum. Penerangan: Guru menerangkan pengertian ayat 219. Nota Penyediaan Alat-Alat Bertayammum. Sentiasa menjaga kesihatan fizikal dan 22 . Mencari dan menyimpan debu untuk bertayammum. Aras 3 • Menerangkan perkaraperkara yang sunat dan makruh dalam bertayammum. Mengenalpasti debu tanah yang boleh digunakan untuk tayammum. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat tayammum.Rancangan Tahunan P. • Menghuraikan cara-cara memproses debu atau bahan-bahan tayammum secara komersial. Perbincangan Kumpulan: Keburukan arak.edaran Tunjuk Cara Tayammum.Islam Ting. SURAH ALBAQARAH AYAT 219 Bacaan Ayat: Pelajar diperdengarkan ayat bacaan melalui guru. • Menyatakan sebab-sebab diharuskan bertayammum. pelajar atau CD. • Menyatakan pengertian arak dan judi. Tunjuk cara melakukan tayammum. keburukan Arak Judi 40 sebata n CD Bacaan Al-Quran Nota edaran Berusaha menghind ari larangan Allah S. • Mengemukakan hikmah bertayammum. Melakukan tayammum dengan betul. Membuat Nota Ringkas: Berkaitan dengan tajuk perbincangan.

Kuiz: Mengenai Saidatina Khadijah. 23 . Guru Sajak Guru Oh Guru Mematuhi arahan guru.. Aras 2 • Menceritakan peranan Saidatina Khadijah dalam menegakkan Islam bersamasama Rasulullah s. • Menerangkan sumbangan beliau terhadap perkembangan Islam dan sebagai isteri yang solehah dan dermawan.T.W. keluarga. Aras 3 • Menghuraikan ciri-ciri keistimewaan Saidatina Khadijah. Memperti ngkatkan kegigihan belajar dan berusaha menjadi pelajar yang cemerlan g.Islam Ting. berjudi dan penyalahgunaan dadah serta cara menghindarkan diri daripada melakukan amalan buruk. Aras 1 • Memahami garis panduan adab berguru. • Menjelaskan cara menjauhi amalan meminum arak dan berjudi. penyalahgunaan dadah. hukuman terhadap kesalahan minum arak. keburukan merokok. judi. Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Saidatina Khadijah.W. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH ISLAM. masyarakat dan negara.a.1 Aras 2 • Menerangkan cara membelanjakan harta ke jalan yang diredhai Allah S. mengharamkan arak dan judi kepada diri. SAIDATINA KHADIJAH BT KHUWAILID Bercerita: Sumbangan Saidatina Khadijah terhadap Islam. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB Bercerita: Pelajar bercerita tentang guru yang mereka sayangi.w.T. • Menjelaskan keistimewaan Khadijah dalam menegakkan Islam. mental. Aras 3 • Menyatakan hikmah Allah S.Rancangan Tahunan P. Soleha h Nota edaran CD Nasyid Lagu Siti Khadijah Menelada ni sifat dermawa n Saidatina Khadijah.

alat dan pakaian dalam keadaan bersih. Menulis Sajak: Bertemakan guru. Aras 3 • Menghuraikan hikmah menghormati guru. • Menjelaskan implikasi najis mughallazah kepada kehidupan umat Islam. Aras 3 • Menerangkan hikmah sertu dan samak serta dalil. Memahami tingkah laku pelajar yang tidak beradab terhadap guru. Aras 2 • Menyatakan perbezaan antara sertu dan samak. Aras 2 • Menerangkan jasa-jasa guru. Menentuk an diri. Carta Perbandin gan Sertu dan Samak. Tunjuk Cara: Beradab dan menghormati guru. karya Usman Awang membant u dan menghor matinya. Samak Sertu Alat-alat sertu dan samak seperti tanah dan air. Perbincangan: Adab dan cara menghormati guru. kepentingan guru. Tunjuk Cara sertu dan samak. 24 . • Menjelaskan akibat menderhakai guru IBADAT: SERTU DAN SAMAK Aras 1 • Memahami pengertian sertu dan samak. • Menjelaskan rasional kepentingan sertu dan samak. Membuat Carta Perbandingan: Perbandingan antara sertu dan samak.Islam Ting. Meminta nasihat guru.Rancangan Tahunan P.1 BERGURU • • Memahami cara beradab dengan guru. Penerangan: Konsep sertu dan samak Penyediaan alat-alat sertu dan samak. • Menunjuk cara-cara sertu. Mendoaka n kesejahter aan guru. • Mengenal alat-alat untuk sertu dan samak. Sumbang Saran: Jasa dan pengorbanan guru. • Menerangkan sebab-sebab wajib menghormati guru. Perbincangan: Hikmah sertu dan samak.

T. • Menjelaskan makna Sumbang Saran: Pengetahuan pelajar tentang asal usul kejadian manusia. Membuat Kesimpulan: Alam syaha dah Dalil Tumbuhtumbuhan Carta kejadian Bersyukur atas nikmat Allah S. Membentangkan rumusan. doa. • Menyatakan kelebihan mengamalkan ayat Kursi dalam zikir harian..T. zikir dan wirid. Aras 1 • Membaca dalil nakli tentang kewujudan Allah S.T. 25 .T. SURAH ALBAQARAH AYAT 255 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara keseluruhan. • Menghafaz ayat 255 daripada surah Al-Baqarah.T.Islam Ting. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. .T.W.Rancangan Tahunan P. SURAH ALBAQARAH AYAT 255 Bacaan Contoh: Bacaan guru. Aras 2 • Menyatakan kelemahan manusia dan kekuasaan Allah S. Membaca dan mengama lkan ayat Kursi dalam kehidupan seharian. hidup dan mati Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul.T.W.W.W. Tugasan Lanjutanan: Pelajar menyediakan folio mengenai tanda-tanda kekuasaan Allah S. AKIDAH: DALIL KEWUJUDAN ALLAH S.T. • Menerangkan tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah S.W.W.W. Ayat Kursi CD Bacaan ayat AlQuran Folio Membaca ayat Kursi selepas solat dan sebelum tidur.W. Aras 3 • Menerangkan hikmah kejadian langit dan bumi.W.T. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. siang dan malam. • Menjelaskan bahawa isi kandungan langit dan bumi untuk kepentingan manusia. Menyenaraikan tandatanda kekuasaan Allah S. Surah Az-Zumar Ayat 62. bacaan pelajar. S. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN.1 KEFAHAMAN ALQURAN: KEAGUNGAN DAN KEKUASAAN ALLAH S. Bacaan Contoh: Individu atau kumpulan Menjelaskan pengertian ayat.

1 • keseluruhan ayat 62. surah Az-Zumar. Aras 3 • Menghafaz dalil kewujudan Allah S. melalui alam syahadah. Aras 2 • Mengemukakan bukti kewujudan Allah S.W. Bekerjasa ma menjaga kebersiha n alam sekitar.T.T. Sumbang Saran: Jenis-jenis penyakit yang berjangkit dan cara-cara mengelakkannya. gejala sosial di kalangan remaja hari ini berpunca daripada pergaulan. 26 . Mengemukakan bukti kewujudan Allah S. • Menerangkan kaitan antara kebersihan dengan penyakit IBADAT: HIKMAH BERSUCI DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU DAN MASYARAKAT Perbincangan: Menjaga kebersihan diri. jiwa. Tayangan VCD: Proses kejadian manusia Nakli Akli siang dan malam VCD Proses Kejadian Manusia. haiwan. Aras 2 • Menyenaraikan cara-cara memelihara alam sekitar.W.Rancangan Tahunan P.T. Pertandingan Menulis Jasma ni Rohan i Minda Alam Sekita r Carta Nota edaran Menjaga kebersiha n kelas dan sekolah. • Menyenarai dan menghuraikan kejadiankejadian di alam ini yang di luar kemampuan manusia.W. yang menjadikan alam dan menentukan peraturan atau syariat. sumber alam dan mengaitkannya dengan kekuasaan Allah S.W. menjadikan anggota manusia. • Memahami bahawa Allah S.T.Islam Ting. secara logik (mantik) dan kejadian alam. Membuat kesimpulan daripada perbincangan dengan menumpukan kepada ayat Al-Quran dan hadis. dari Surah AzZumar Ayat 62. dan kekuasaan Allah S. Lawatan: Lawatan ke Jabatan Alam Sekitar.T.T. • Menyenaraikan penyakitpenyakit yang berpunca daripada amalan mengabaikan kebersihan diri dan alam sekitar.W.W. sumbang saran tentang hikmah Allah S. istinjak dan wuduk. terutaman ya tentang kejadian diri. Pemerhatian: Tumbuh-tumbuhan. Aras 1 • Mengetahui amalan menjaga kebersihan adalah wajib dalam Islam. Kerja Berkumpulan: Menjalankan kaji selidik tentang proses kejadian manusia dan makhluk lain. • Menjelaskan cara-cara kebersihan diri seperti mandi.T. alam sekitar dan masyarakat.W.

peranan institusi dakwah Islamiah di Malaysia. SURAH ALBAQARAH AYAT 256 Bacaan Contoh: Mendengar bacaan Surah AlBaqarah Ayat 256 melalui CD Penerangan: Pengertian ayat dan taghut. • Menyenaraikan amalanamalan yang boleh membina kekuatan rohani dan jasmani. Tugasan Lanjutan: Pelajar diminta membuat kajian mengenai kedatangan Islam ke Tanah Melayu Taghu t Berhal a CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Menamba hkan amalan kebajikan 27 . ciri-ciri orang beriman dan ciri-ciri orang kafir. KEFAHAMAN ALQURAN: BERPEGANG TEGUH DENGAN AGAMA ALLAH S.Rancangan Tahunan P.W. • Menyatakan konsep iman. • Membandingkan antara penyakit rohani dan jasmani. • Mengenalpasti amalan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. • Menghuraikan hikmah berpegang teguh dengan agama Allah dan padah tidak berpegang kepada Khat: Bertemakan Kebersihan.Islam Ting. • Menyatakan bahawa Islam bukan agama paksaan. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Aras 2 • Menjelaskan kebenaran Islam dan keburukan apabila tidak mengikut ajaran Islam yang sebenar. • Menganalisis amalanamalan yang menyamai sifat-sifat taghut yang bertentangan dengan Islam. . • Menyatakan konsep taghut. Aras 3 • Menerangkan tanggungjawab berdakwah. Aras 3 • Menerangkan kepentingan menjaga jiwa daripada penyakit-penyakit rohani. Perbincangan: Cara berdakwah kepada orang Islam dan orang bukan Islam.T. • Menerangkan sifat-sifat Allah yang terkandung di dalam ayat tersebut.1 yang berjangkit. Membuat Nota Ringkas Tentang Kebersihan.

Aras 3 • Menerangkan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah semasa berdakwah secara rahsia dan terang.a. • Merumuskan strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat.w. tabah dan dedikasi dalam dakwah. Ke pusat-pusat dakwah Secar a rahsia Secar a terus terang Strate gi Teknik VCD Jejak Rasul Nota edaran Sumbang Saran: Maksud solat. Tekun. Lawatan Sambil Belajar. • Menyebut strategi dakwah Rasulullah iaitu secara rahsia dan secara terang.’ Tayangan VCD: ‘Jejak Rasul’ Kajian Perpustakaan: Peristiwa perlantikan Rasulullah s. Aras 1 • Menyatakan erti solat dan Pertandingan Syarahan: ‘Pendekatan Dakwah Rasulullah s. sebagai Rasul.a. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. Bijaksana dalam menyamp ai kan dakwah.Islam Ting. Bacaan Contoh: Bacaan guru. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. bacaan pelajar. zikir dan wirid. • Menjelaskan strategi dakwah Rasulullah dan cara baginda berdakwah. • Merumuskan hikmah pendekatan dakwah secara rahsia dan terang. • Menghafaz ayat 256 daripada surah Al-Baqarah.w. Beristiqa mah dalam dakwah. Aras 2 • Menceritakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul. SURAH ALBAQARAH AYAT 256 SIRAH: STRATEGI PERJUANGAN RASULULLAH DI MEKAH Aras 1 • Menyatakan peristiwa perlantikan baginda sebagai Rasul.Rancangan Tahunan P.1 ajaran Allah. syarat wajib Solat VCD Solat Fardhu Sentiasa melakuka 28 . doa.

Islam Ting. • Menjelaskan kepentingan adab dalam menuntut ilmu. • • • • • hukum solat fardhu. SOLAT FARDHU. ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENUNTUT ILMU Aras 1 • Mengetahui konsep menuntut ilmu. • Menghuraikan hikmah solat. Menjelaskan syarat-syarat wajib dan syarat-syarat sah solat. Perbincangan: Hikmah solat. dan syarat sah serta dalil. Aras 3 • Menerangkan dalil wajib solat iaitu Surah An-Nisa’ Ayat 103 dan hadis. pelajar dengan pelajar. • Menyatakan ilmu yang merupakan fardhu ain dan fardhu kifayah. Tayangan VCD: Cara solat dengan sempurna. Aras 2 • Menjelaskan perkaraperkara sunat dalam solat. Tunjuk Cara: Adab menuntut ilmu Menun tut ilmu Carta Perbandin gan Nota edaran Buku PAFA Nota edaran n solat fardhu dalam waktunya dengan sempurna . Menghafaz bacaan dalam solat. DALIL WAJIB DAN HIKMAHNYA. Menguji Hafazan Bacaan dalam Solat Antara: Guru dengan pelajar. Membuat Nota Berkaitan Solat Dalam Bentuk Peta Minda dan Carta Latih Tubi Menyebut Niat Solat Fardhu Membandingbeza: Pelajar yang beradab dan sebaliknya. Menjelaskan rukun-rukun solat.1 IBADAT: SOLAT FARDHU. Aras 2 • Menyenaraikan adab-adab menuntut ilmu. Menerangkan perkaraperkara yang membatalkan solat. Berusaha menamba h ilmu Mempelaj ari pelbagai bidang ilmu 29 . Menjadika n solat sebagai keperluan hidup. Demonstrasi: Pelajar menunjuk cara solat fardhu dalam kumpulan dan individu. Menyatakan waktu-waktu solat fardhu.Rancangan Tahunan P. • Memahami tingkah laku pelajar yang tidak memenuhi adab dalam menuntut ilmu.

• Menyatakan kedudukan imam dan makmum. Nota Mengamal kan solat berjemaa h bersama rakan di sekolah. Aras 3 • Merumuskan pengajaran yang boleh dikaitkan daripada peristiwa Sumaiyyah. • Merumuskan kesan daripada tidak beradab dalam menuntut ilmu. • Menyebut sumbangan dan pengorbanannya. SIRAH: SUMAIYYAH R. Mewujudk an silaturrahi Membuat Peta Minda Riwayat hidup dan sumbangan Sumaiyyah. Tayangan VCD: Solat Jemaah Melukis Gambar: Solat Jemaa h Masbu k Muafik Imam VCD Solat Berjemaa h Gambar Keduduka n imam dan makmum. 30 . • Menyatakan pengertian masbuk dan muafik. IBADAT: SOLAT FARDHU.Rancangan Tahunan P. • Menyenaraikan syaratsyarat menjadi imam dan makmum. Aras 2 • Menyenaraikan pengorbanan Sumaiyyah sehingga dijamin masuk syurga oleh Rasulullah. Aras 1 • Menyatakan riwayat hidup dan peribadi Sumaiyyah. • Menyatakan bentuk kesabaran keluarga Yasir dan sebab Sumaiyyah dijamin syurga oleh Rasulullah berdasarkan hadis.1 Aras 3 • Membezakan ilmu-ilmu yang berfaedah dan tidak berfaedah.Islam Ting. Sumbang Saran: Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Sumaiyyah CD Lagu Sumaiyya h oleh Kumpulan Hijjaz Peta Minda Riwayat Hidup Sumaiyya h dan Sumbang annya Berani memperta hankan akidah. SOLAT JEMAAH DAN KEPENTINGANNYA Aras 1 • Memahami pengertian solat jemaah. Penerangan: Tentang solat jemaah. Tunjuk Cara: Solat jemaah makmum masbuk dan muafik. Tabah menghad api cabaran hidup dan ujian Allah.A.

maghfirah dan azab yang terdapat dalam ayat. Pengertian dan maksud ayat.W. Maha Pengampun. • Menerangkan akibat mengabaikan solat jemaah. • Menyatakan konsep hisab. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat. Makmum Kanak-kanak Perempuan. Zahir Batin Pancai ndera CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa menginga ti Allah dengan bersifat jujur dan amanah. Penerangan. Syarahan: ‘Solat Berjemaah Teras Pembinaan Umat Cemerlang’ Makm um edaran m di kalangan pelajar Sentiasa patuh kepada ketua kecuali dalam perkara yang dilarang oleh syarak. SURAH ALBAQARAH AYAT 284 Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. • Menyatakan perbezaan di antara amalan zahir dan amalan batin. Sentiasa patuh kepada perintah Allah dengan mengama lkan ucapan Astaghfiru llah Aras 2 • Menerangkan maksud ayat berasaskan ciri-ciri di atas.Rancangan Tahunan P. Perempuan Dewasa.Islam Ting. . Aras 3 • Menghuraikan hikmah diadakan hisab terhadap segala tindak-tanduk manusia zahir dan batin. Kedudukan imam dan makmum: Lelaki Dewasa. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah dalam ayat 284 hingga 286. • Membandingkan di antara kekuasaan Allah dan kekuasaan yang dimiliki oleh makhluk-makhluk lain seperti manusia. UJIAN SETARA 3 Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Aras 3 • Mengenalpasti seorang yang layak menjadi imam.T.1 Aras 2 • Menerangkan kepentingan dan fadilat solat jemaah. Makmum Kanak-kanak Lelaki. • Menghuraikan pengajaran 31 . Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang tersebut dalam ayat iaitu Maha Kaya.

• Menyenaraikan rukun-rukun iman yang terdapat dalam ayat.W. persamaan dan perbezaan tugas para rasul.Islam Ting. Iaitu Surah Al-Mukminun ayat 1 dan 2. CARACARA KHUSYUK DALAM SOLAT Aras 1 • Menyatakan pengertian khusyuk dalam solat. • Menyatakan bahawa khusyuk dalam solat adalah perintah Allah. Perbincangan: Asas akidah seseorang mukmin. Mendisipli n kan diri semasa berada di tempat solat KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S.Rancangan Tahunan P. Sentiasa mematuhi suruhan Alah dan 32 . • Menyatakan kesinambungan rasul-rasul di antara satu sama lain. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. Rasul CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa beramal dengan tuntutan rukun iman.T. Bercerita: Kisah sahabat yang khusyuk ketika solat seperti Saidina Ali dan Saidina Umar. Penerangan. • Menyatakan makna rasul dan tanggungjawabnya. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. • Menjelaskan hikmah khusyuk dalam solat. Aras 2 • Menerangkan kepentingan khusyuk dalam solat. • Menjelaskan ciri-ciri khusyuk dalam solat. penglibatan anggota dan penglibatan hati. IBADAT: SOLAT FARDHU. Membuat Nota Ringkas: Kesan kepada orang yang khusyuk ketika solat. • Menyatakan perkara-perkara yang membawa kepada khusyuk dalam solat iaitu pengucapan. Khusy uk Nota Ringkas Nota edaran Melatih diri untuk khusyuk dalam solat. Aras 3 • Menghuraikan dalil wajib khusyuk dalam solat. Perbincangan: Cara-cara khusyuk dalam solat. SURAH ALBAQARAH AYAT 285.1 daripada ayat. • Menerangkan perkaraperkara yang boleh menghalangkan khusyuk dalam solat.. Pengertian dan maksud ayat. .

33 . • Menyenaraikan pengajaranpengajaran yang diperolehi daripada peristiwa hijrah. • Menghuraikan tanggungjawab para rasul adalah sama. Aras 2 • Menjelaskan perbezaan di antara tugas para rasul dan manusia. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. Muhasabah Diri: Muhasabah diri dan membuat perjanjian bertulis pada diri sendiri untuk berhijrah daripada perangai dan tingkah laku negatif yang sedia ada supaya menjadi manusia hebat. Aras 3 • Menjelaskan hikmah para rasul diutuskan. Sumbang Saran: Pengertian hijrah. rasul. Aras 2 • Menghuraikan pengertian hijrah yang tersurat dan tersirat. Aras 1 • Menyatakan pengertian hijrah. Hijrah CD Nasyid ‘Hijrah’ Nota edaran SIRAH: HIJRAH RASULULLAH KE MADINAH Menelada ni pengorba nan dan semangat jihad kerana Allah yang ditunjukka n oleh golongan Muhajirin dan Ansar. Aras 3 • Menjelaskan kelebihan hijrah dalam membina tamadun diri dan bangsa.Islam Ting. • Menghuraikan tuntutan rukun iman. • Menjelaskan kepentingan berdoa. • Membincangkan bagaimana keadaan manusia sekiranya tidak mempunyai rasul. • Menyatakan peristiwa semasa dan selepas hijrah. Pertandingan Bercerita: Peristiwa berkaitan hijrah.1 • Menyebut tugas-tugas rasul.Rancangan Tahunan P. • Menceritakan sebab berlakunya hijrah.

Membuat Nota: Pengorbanan Bilal yang harus dicontohi. Lawatan: Ke sekolah-sekolah terpilih dari segi kebersihan dan disiplin.Islam Ting. Membersihkan dan mencantikkan kawasan sekolah. BILAL BIN RABAH R. Sentiasa mengawal harta sekolah daripada dirosakka n. SIRAH: KEUNGGULAN PERJUANGAN TOKOH-TOKOH. Bercerita.1 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL II ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MENJAGA HARTA SEKOLAH Aras 1 • Memahami adab terhadap harta sekolah. Aras 2 • Menyenaraikan sebab-sebab berlakunya kemusnahan harta sekolah. • Menerangkan sumbangan dan pengorbanan Bilal bin Rabah dalam mempertahankan iman dan kebenaran. Sumbang saran. Pertandingan Melukis Poster: Berkaitan keceriaan sekolah. Aras 2 • Menceritakan kisah keteguhan iman Bilal bin Rabah.A. • Melaksanakan adab menjaga harta sekolah. cara mewujudkan Sekolahku Syurgaku. Aras 1 • Memahami riwayat hidup dan peribadi Bilal bin Rabah. Gotong-Royong. 34 . Sumbang Saran: Cara untuk menghargai harta sekolah. • Mengetahui akibat tidak menjaga harta sekolah. • Menerangkan cara menjaga harta sekolah. Hamb a Bilal Muazz in Nota edaran Menghor mati sesama insan tanpa memanda ng darjat Menelada ni kekentala n iman Bilal bin Rabah. Kisah Bilal bin Rabah. Penderitaan Bilal bin Rabah. Harta sekola h Poster Bertemak an keceriaan sekolah. Aras 3 • Mencadangkan cara menjaga harta sekolah.Rancangan Tahunan P. Aras 3 • Menyatakan pengajaran yang boleh dicontohi daripada kisah Bilal.

Sentiasa meminta rahmat daripada Allah. • Menerangkan makna mukallaf. .Islam Ting.1 • Merumuskan sumbangan Bilal dalam perkembangan Islam. KEFAHAMAN ALQURAN: SIFAT-SIFAT ALLAH S. • Menerangkan peranan doa dalam kehidupan manusia.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menerangkan perbezaan usaha-usaha yang dilakukan dengan sengaja dan tidak sengaja. Pengertian dan maksud ayat. • Menghafaz ayat 284 daripada surah Al-Baqarah. • Menerangkan cara mendapat keampunan dosa yang sengaja dan tidak sengaja. Maha Pengampun. SURAH ALBAQARAH AYAT 284 Bacaan Contoh: Bacaan guru. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. SURAH ALBAQARAH AYAT 286. Aras 3 • Menghuraikan hikmah di sebalik sifat Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Aras 1 • Menyatakan maksud ayat secara menyeluruh. Bacaan Ayat: Secara beramai-ramai. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran.T. Penerangan. • Menjelaskan setiap usaha baik atau jahat kembali kepada diri sendiri. Membaca ayat yg dihafaz 35 . • Menyatakan manusia tidak sunyi daripada salah dan silap.W. Sentiasa mengama lkan sifat bertanggu ngjawab dan berbuat baik sesama manusia. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. menghuraikan bukti setiap sifat Allah yang terkandung dalam ayat tersebut iaitu Maha Kaya. Mukall af CD Bacaan ayat AlQuran Nota edaran Sentiasa bersifat memaafk an orang lain. Maha Berkuasa dan Maha Mengetahui. Tugasan Lanjutan: Mencatat pengajaran ayat dalam tulisan jawi. Sumbang saran: Sifat-sifat Allah yang terdapat dalam ayat 286. bacaan pelajar.

1 dalam solat. zikir dan wirid. Aras 3 • Menjelaskan perkaraperkara yang sunat dilakukan pada hari Jumaat. syarat sah dan cara-cara mengerjakan solat Jumaat. Solat Jumaa t Mastau tin Bermu kim IBADAT: SOLAT JUMAAT. Mengerjak an solat Jumaat pada setiap hari Jumaat bagi pelajar lelaki. KONSEP SOLAT JUMAAT Nota edaran Carta Perbandin gan Saling memperin gati tentang kewajipan solat Jumaat. • Menjelaskan syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Latih Tubi: Menyebut lafaz niat solat Jumaat. Musafi r ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH: ADAB MEMBACA ALQURAN 36 .Rancangan Tahunan P. • Menjelaskan hikmah solat Jumaat. bermukim dan musafir dalam solat Jumaat. • Menyenaraikan kelebihankelebihan hari Jumaat. doa. • Menyatakan hukum solat Jumaat dan hukum orang yang meninggalkan solat. Sumbang Saran: Perbezaan antara solat Jumaat dan solat fardhu Zuhur. • Membezakan antara golongan mastautin. Aras 1 • Memahami konsep solat fardhu Jumaat. dalil wajib solat Jumaat. Aras 1 • Memahami adab-adab terhadap Al-Quran iaitu sebelum membaca Al-Quran. semasa membaca Al-Quran dan selepas membaca AlSumbang Saran: Adab membaca Al-Quran Membuat Senarai Semak: Masa dan jumlah ayat yang dibaca dalam seminggu. • Membezakan antara solat fardhu Jumaat dengan solat fardhu Zuhur. Aras 2 • Menerangkan dalil wajib solat Jumaat iaitu ayat 9 Surah Al-Jumu’ah. Nota edaran Senarai semak Membaca Al-Quran sekurangkurangny a sehari satu ayat Perbincangan: Konsep dan pengertian solat Jumaat.Islam Ting. syarat wajib.

Islam Ting. salahlaku masyarakat terhadap AlQuran dan cara mengatasinya. pita rakaman atau CD Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. doa. • Menghafaz ayat 285 daripada surah Al-Baqarah. • Memahami syarat sah khutbah Jumaat. Nota edaran Mengambi l pengajara n dari khutbah yang didengar. Aras 2 • Menyenaraikan rukun. Tunjuk Cara: Cara membaca khutbah dengan sempurna.1 Quran. Beradab sopan 37 . Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. Perbincangan: Rukun dan syarat sah khutbah. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. selain bacaan di dalam sembahya ng. Aras 3 • Membezakan adab membaca Al-Quran dengan membaca buku-buku yang lain. Perbincangan: Kelebihan membaca Al-Quran secara beradab. IBADAT: SOLAT JUMAAT. SURAH ALBAQARAH AYAT 285 Bacaan Contoh: Bacaan guru.Rancangan Tahunan P. Aras 2 • Menjelaskan hikmah membaca Al-Quran dengan beradab. Tunjuk Cara: Beradab dengan Al-Quran. zikir dan wirid. KHUTBAH JUMAAT Aras 1 • Memahami pengertian khutbah Jumaat. bacaan pelajar. Menjaga adab semasa membaca Al-Quran. • Menyatakan khutbah itu adalah syarat sah solat Jumaat. • Menjelaskan implikasi mengabaikan adab membaca Al-Quran. • Menjelaskan hikmah beradab ketika membaca AlQuran. Tayangan Video: VCD berkaitan khutbah Khutb ah VCD berkaitan Khutbah Jumaat.

Aras 3 • Menghuraikan kelebihan adab makmum sebelum. doa.1 syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Pita rakaman atau CD Rajin menghafa z AlQuran. adab selepas solat Jumaat. SURAH ALBAQARAH AYAT 286 Bacaan Contoh: Bacaan guru. bacaan pelajar. Memperti ngkatkan ibadat sunat. Edaran zikir semasa iktikaf dalam masjid. Jumaat. Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat. • Memahami adab-adab semasa berada di masjid. Mendisipli nkan diri semasa berada di masjid. semasa dan selepas solat Jumaat. Menjaga adabadab semasa memasuki dan berada dalam masjid. Membuat Carta: Adab sebelum solat Jumaat. pita rakaman atau CD IBADAT: SOLAT JUMAAT. Hafazan Zikir: Zikir semasa iktikaf dalam masjid. 38 . ketika khatib membaca khutbah Jumaat. Sumbang Saran: Adab makmum sebelum solat Jumaat. ADAB MAKMUM SOLAT JUMAAT Aras 1 • Menyatakan hari Jumaat adalah penghulu segala hari. • Menghafaz ayat 286 daripada surah Al-Baqarah.Islam Ting. Membaca ayat yg dihafaz dalam solat. Aras 3 • Menghuraikan rukun. syarat dan sunat kedua-dua khutbah. Pengh ulu segala hari Iktikaf Carta Adab sebelum solat Jumaat. semasa dan selepas solat Jumaat.Rancangan Tahunan P. adab semasa solat Jumaat. Aras 2 • Menjelaskan adab-adab makmum sebelum. zikir dan wirid. TILAWAH ALQURAN: AYAT HAFAZAN. Aras 1 • Menghafaz kalimah serta potongan ayat yang ditentukan dengan betul. Adab semasa solat Jumaat dan Adab selepas solat Jumaat.

solat sunat tahyatul masjid.1 IBADAT: SOLAT SUNAT RAWATIB DAN TAHYATUL MASJID Aras 1 • Memahami pengertian solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Penerangan: Solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Nota edaran Melakuka n solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. • Menyatakan bahagian solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. ULANGKAJI DAN LATIH TUBI PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN PERSEDIAAN LATIHAN DAN KERJA CUTI AKHIR TAHUN / PENDEDAHAN SUKATAN TINGKATAN 2 39 . Perbincangan: Hikmah solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid.Islam Ting. Solat sunat rawati b qablia h dan ba’dia h.Rancangan Tahunan P. Solat sunat rawati b Solat sunat tahyat ul masjid . • Menyatakan lafaz niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Rajin dan ikhlas melakuka n ibadat sunat secara beristiqa mah Suka melakuka n kerjakerja kebajikan. Aras 2 • Menyenaraikan solat sunat rawatib qabliah dan ba’diah. Hafazan Lafaz Niat: Niat solat sunat rawatib dan solat sunat tahyatul masjid. Aras 3 • Menerangkan hikmah solat sunat Sumbang Saran: Pengalaman pelajar dalam mengerjakan solat sunat.

1 CUTI AKHIR TAHUN 40 .Rancangan Tahunan P.Islam Ting.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->