unaanuvn

suu4nanana
abaan
ln tv uaann 4un unu sanv:v nvnv u
vanvvlnaanunanúÏatnaaau uannau o
tavvuaalnuntunna
vuuaalnunaavnna
tavvuaav4abugavnaua4núvavnva
usanv:vnvnvu
auu¯ ann¯t:u: nnu: a:nuz:u¯u
auu¯ ann¯t:u: uuu: a:nuz:u¯u
auu¯ ann¯t:u: a :u : a:nuz:u¯u
unnvaunv:v nvnv u
a:::w: auu¯aunnÏu n:n::¯
nnu: n:n::un: a:n:¯tnu
(n:¯u)
a:¯nu¯Ïn n:n:::n¯ uuÏu
u uu : u:u aa¯u
(n:¯u)
au:guuÏu n:n:::Ïn a¯::n: a:Ïu
a :u : u:u¯u
(n:¯u)
vuanavnv:vnvnvu
u:Ïu naa: n:n:::Ïn
a:::w:Ïn auu¯aunnuaa:
(e ¤u)
sasuanv:v nvnv u
: un¯u n nu :, a nn: tuÏna :, u:u:
n:tu n utn, : un¯u u uu :, a nn:
tuÏna :, u:u:n:tu n utn, : un¯u
a :u :, a nn: tuÏna :, u:u:n:tu n utn
1nvavwnuv
n nu : a:::u : n ¤u¯u
u uu : a:::u : n ¤u¯u
a :u : a:::u : n ¤u¯u
n n u uu n nu : a:::n : n ¤u¯u
n n u uu u uu : a:::n : n ¤u¯u
n n u uu a :u : a:::n : n ¤u¯u
n:n u uu n nu : a:::n : n ¤u¯u
n:n u uu u uu : a:::n : n ¤u¯u
n:n u uu a :u : a:::n : n ¤u¯u
n:n u uu u uu : a:::n : n ¤u¯u
n:n u uu a :u : a:::n : n ¤u¯u
naaunvnv: (anú Ïa¬)
anu Ïa n:n::¯ a:::w:auu¯aunnÏu
:zz¯¤:::n:auuuÏu an:Ïn Ïan::n
a:unn:Ï: u:a:uuu:a¯::n
ann¯ tn::u:uaa¯u: nnÏu n:n::¯n
(nnunn)
a:¯nu¯Ïn n:n:::n¯ uuÏu
aung ÿÏn a:n¯aÏn tawuaaÏn
Ïau:u:u Ïn u ¤¤ nn : t:n n nÏn
:ggwn (a¯u:¯ :ggan)
(u::un n)
au:guuÏu n:n:::Ïn a¯::n:a:Ïu
azu:guuÏu n:n:::Ïn a¯::n:a:Ïu
g¯u:u:guuÏu n:n:::Ïn a¯::n:a:Ïu
a¯u¤u:guuÏu n:n:::Ïn a¯::n:a:Ïu
u:nn: ¤nn¯: u:a:un¯u agÿ:
u:a:unn:a¯ taa: n:n:::Ïn
a¯::n:a:Ïu a¯wtuuÏu u¯wtuuÏu
nnutnuÏu agz:an:::nÏu a:unn:::
uggntunn: Ïanaa¯n
(a:unn)
suu4nanana (nan4¬)
n¯w:a:waa:u:nuuun:a¯:uun:
n: tuu:a : a n n:Ïu::a:tau:u¯: :
n¯u¯nuuu::uu¯ zn::¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
u¯:¯nt:n:u:nuzmn:ann::nn:
Ïu:uu:u¯R:::n:unu:u:nnu:unu:
uunanun::uu¯ zn::¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
u¯R¯n:: n:z::::: a:nunn:nn:
n¯:nn¤nn:u:a:u:: an¯:nun:
tunnuntan::uu¯ zn::¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
a nu nn:u nn:u:n w nn:a n¯: n un :
u¯:unÏuz:u:u:n:nau¯a::un:
anuna:u:n:u:Ïu zn::¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
nnn::¯u: n_ÿ:un::: a:: nnnuu¯
¤g¤¯u: n_ÿ:::¤:u: z:u:n¯u:uztm
nnn::¯u: n_ÿ:un::: a:: nnnuu¯
¤g¤¯u: n_ÿ:::¤:u: z:u:n¯u:uztm
autnu: Ïau::uu¯ zn::¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
a¤¤: :w¯u: u:na¤¤:n::¯n:tnn:
:¯n¯nÏ:un:u:u: a:nauu:nn:
ugg¯u:nu:z:aÏn zn::¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
u uÏnu:u un:n z:n : : n u : u:w nu :
u ntnu: tn::n z:tnu: n:u¯u:u uÏn
anuu:tna::uu¯ zn¯:¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
nnn¯w:n_ÿnz:tnu: an_ÿ:wnn:
n:wu:** :anuznunun:n¯nu¯u:
g¯n¯n:tnu: :uu¯ zn::¯ uuuÏn
nutnz:a¯ n:::n tu* z:u:u:n:a¯u
tan¯u nnu:z:u:u:n:a:a_ÿ:n¯n¯
Ïu :¯¤:Ïu n u:n tu a:::tn u:n un
wn:¯u:tun:::u¯u ¤unn::¯u
Ïunu : a u : au n:tuuu: u:Ï: a:u gÏg
* n¯a:nlwnuau lwtuauu¤¯nn¯:¯ tu tuu tn
** a¯u:¯ n:uu:
suúvnv (unana¬)
uw¯n¯:nÏn u¯Ïn wn¯u: ann:u¯nu:
u t:n:¯ u¯::u a nn¯ u nÏn
auÏnuunn:u: tatnu: a¤¤::ztzu:
Ïwn tu* z:u:u:n:a:¬
z:uuÏn Ïnuu¯ uta anu¯u: uun:ºn:Ïu
ta:: a:w: :z:Ïu Ïwu*** z:uaa
z:u:u:n:ta a:u::¯zn:uaa:tn
ata u:ÿ::Ïunu:t: a:ntatn
a nn:n nu¯u : a nn uu nÏn u:Ïun:n ¬
a u nu nn : a u :n:a : a u:n¯n :
a w _ÿ n : a u:Ïn a u w nÏn
¤: au_ÿ: n:wu:**** ¤¯:a
u:nnun: n¯u:nuu: :¯¤¯nuu:
u:n nu n : u:n nu n : u:Ïun uu :
u:n u tn u:n nu n¯ u:n nu n¯u
nnn::¯u: a:nunntn u:nnutn¬
n:::n ann:u:n:a: :nuun
n:::n ann:u:n:a: :nuun
ann:tn::n¯ ann:nnu¯un¯t:u:
a:n¯ Ïann n::un tu* ¬
n:::n ann:u:n:a: :nuun
ann:tn::n¯ ann:uuu¯un¯t:u:
a:n¯ Ïann n::un tu* ¬
n:::n ann:u:n:a: :nuun
ann:tn::n¯ ann:a:u¯un¯t:u:
a:n¯ Ïann n::un tu* ¬
* n¯a:nlwnuau lwtuauu¤¯nn¯:¯ tu tuu tn
** a¯u:¯ n:uu:
*** n¯a:nlwnuau lwtuauu¤¯nn¯:¯ a:w: :z:Ïu Ïwu tuu n::: :z:Ïu Ïwu
**** a¯u:¯ n:uu:
uavu mo n n
n¯u: u¯::u a uu uÏu n¯u:a
u:u¯::u a uu uÏu n¯u:u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
aa:u¯::u auuuÏu aa:a
u:u¯::u a uu uÏu a a:u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
tuu uu:u¯::u a uu uÏu tun
u uu:a u:u¯::u a uu uÏu tunu uu:
u:::u nn:u¯::u a uu uÏu tunn¯
Ìun: n: n¯ u n n¯ a tunu¯u¯::u
a uu uÏu a n u Ïa n:n::¯
ugg¯u¯::u auuuÏu ugg¯
a u:u¯::u a uu uÏu u gg¯u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
: : u:u¯::u a uu uÏu : : u:a u:
u¯::u a uu uÏu : : u:u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
u un u¯::u a uu uÏu u un a
u un u¯::u a uu uÏu u un a
u:u¯::u a uu uÏu u un u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
a¤¤:u¯::u auuuÏu a¤¤:a
u:u¯::u a uu uÏu a ¤¤:u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
a:u uÿ¯u:u¯::u a uu uÏu
a:uuÿ¯u:au:u¯::u auuuÏu a:uuÿ¯u:
u:::u nn:u¯::u a uu uÏu tunn¯
Ìun: n: n¯ u n n¯ a tunu¯u¯::u
a uu uÏu a n u Ïa n:n::¯
tunn¯u¯::u a uu uÏu tunn¯a
u:u¯::u a uu uÏu tunn¯u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
a tunu¯u¯::u a uu uÏu a tunu¯a
u:u¯::u a uu uÏu a tunu¯u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
n:a:u¯::u auuuÏu n:a:a
u:u¯::u a uu uÏu n:a:u:::u nn:
u¯::u a uu uÏu tunn¯ Ìun: n: n¯
u n n¯ a tunu¯u¯::u a uu uÏu a n u
Ïa n:n::¯
n nu : a:::n : n ¤u¯u , u uu :
a:::n: n¤u¯u, a:u: a:::n:
n ¤u¯u u:u¯u w :¬
anúÏa tnaaau
anu Ïa n:n::¯ a:::w:auu¯aunnÏu
:zz¯¤:::n:auuuÏu an:Ïn Ïan::n
a:unn:Ï: u:a:uuu:a¯::n
ann¯ tn::u:uaa¯u: nnÏu n:n::¯n
(lwa:ntnua¯u o ¤u tzu a¯u uc na:a:n uc ¤u)
(lwa:ntnua¯u o ¤u tzu a¯u uc na:a:n uc ¤u)
nv:nanasvuqsv
n :u:Ïu e ¤u
unn:n¯Ïua:tnunn: u:u:n¯Ïua:tnu:u:
annn¯tun¯u:g¯u: tn:¯u:uu:n: ann::¯
anuÏan:n::¯ u:u::¯z¯Ïu n¯:t:aa:nÏn
u:::n :a u : a:::w : a n:Ïn u:Ïu n nu¯u:
z:u¯a:u¯n:n¯ nnu¯ tzn:¯ u¯:: a::¯w:u:
¤:na¤¤¯a:n: ::a: tu u::a u::¯a:n¯.
nnw:n::¯n:Ïu nnu¯ agÿ::a:n u¯u:n¯
antn u:ngÿn¯ uuw: unn:tntn uuaa::¯.
a ta u:n gÿ Ïn u uw : n nÏu u uÏu n:: Ïa¤:tu
a :Ïu u:n gÿ Ïn u uw : a t: a nn:n n¯n:Ï:.
w:n:tu tu a:u : nÏu a¯: u nÏn ¤:n nu tn
ÏnnºgÏg ugÿn¯naau: Ïunnaa¯Ïu ¤: :¯u:tn.
nnutn a:::tu uuw: a¯a: a¯uun: :¯wa¯
naa:Ïu ¤: u:w¯u¯Ïu an¯a: :¯u:Ïan:tn.
tna:Ïn ugÿn¯nau:a : Ïu :: u:n :n:Ï:
u a uÏu a : a uu uÏu Ïan Ïn u u u :n:Ï:
n u¯::n aaÏu tnÏ: u:twa ¤ nn: :¯n:Ïn
Ïa uuw: ::n:tu u¤¤: u:ngÿ¯ann¯n:Ï:.
u nÏn a :n a u¯Ï: ¤:au¯a uun: a::a
tn:¯ ug¤: atu z¯n¯ u:a¯tn na:n¯ u:u:.
taa¯an u:w¯tn:¯ :zn¯ zu:a¯::n¯
tatnan u:w¯tn:¯ zn::uÏn zÏu::a¯
z:aun¯ aa:tntzu: a:n:u:tna anÿn¯.
::n:u : u ::Ïn a¯a n nu tn tunn: a nn:n :
u:znn: u¤u:Ïn a¯a :¯tu a:nau¯a:n:
u uu:Ïu::u:: nn g¤:a¯g¯u¯gu: ann:n:
a¯n¯ta u:n:u: a¯a taa¯ u¯n¯::anÿn¯
zu¯n¯::::a:unn¯ annuu¯n¯:: a:n:n¯
:¯n:unn¯nagz¯n¯ n¯w:z mnnunn::¯.
a:taa¯ :u:u: uun a:uun:zu: tnz:a¯
a:taa¯ :u:u: uun a:uun:zu: tnz:a¯
::a:Ïn tu a:n¤t¤u: a:n¯ aunnu:ugz:t:.
zu:ugz:::uzmuw : w:: un : u:a n:ta
a:n¯ u¯taun u: antn tn u:w¯u:a¯a:n¯.
a ¤t¤::u uÏn a n nÏn a : nÏu
zu¯un¯t:u: znunn:Ï:
uuu¯un¯t:u: zn¯:a:Ïu
a:u¯un¯t:u: znun::¯Ïu
anuuu¯un¯::u¯aÏn ¤::¯u zu: ugz:t:n.
ununtunnaunnvta4
a:n 4 a s Ïn Ïnu ualwu¯nt¤¯un:¯uau
v nn nÏs Ïnu u:¯n¤¯nn:¯un nu
a:taÏv Ïnu u:¯n¤¯nt::
anuaúsÏw Ïnu u:¯n¤¯na ua::na un:¯un :u::
a:v Ïu Ïnu u:¯n¤¯nn:¯unnun¯unnul¤
a s a nnav 4 ú:v n:vau un:¯uaun¯uaul¤
:nu¯nulwnu¤¯nnnunun:autnn
untunnalnavvnana
antn anna a n: n :wa¯un tu utn aun nu
tn nun t¤ un¯u n :un un :wunn :a u
a:tava Ïnvn ¤:tu ua utu ua utn n
au¯Ìnut::unnuua:nutau
a:v ua Ïnvn ¤::tu ua utu ua utn n
au¯Ìnun:¯unnun¯u nnul¤tau
a s a nnav 4 ú:v n:v vn ¤:un:¯uazn¯u
aul¤ :nu¯nulwnu¤¯nnnunun:autnn
ununaavnna
a n 4 tu uanaú n v 4 Ïnn
a s na Ïnvn uanaú n:Ïv
uaa:uugu¤:a¯t:¤unu¯:n¯un¯ua:u¯nt¤¯
ualwu¯:n¯un¯ua:u¯nt¤¯un:¯uau
a n 4 tu qan v 4 Ïnn
a s na Ïnvn qan:Ïu
uaa:uugu¤:a¯t:¤ung¯nn:wa¯uua:u¯nt¤¯
ualwg¯nn:wa¯uua:u¯nt¤¯un:¯uau
a n 4 tu n v ú swauavv uav 4 Ïnn
a s na Ïnvn n v ú swauavv ua
uaa:uugu¤:a¯t:¤unn:auzm¯ua¯¤¯:uua:u¯nt¤¯
ualwn:auzm¯ua¯¤¯:uua:u¯nt¤¯un:¯uau
ualwn:auzm¯ua¯¤¯:uua:u¯nt¤¯un:¯uau
an4 ann:tna:nav4 Ïnn
a s na Ïnvn a ntn tnaa
uaa:uugu¤:a¯t:¤untn:n¯n:wa¯un:u::
ualwtn:n¯n:wa¯un:u::un:¯uau
a n 4a nn:túnav 4 Ïnn
a s na Ïnvn a ntn túna
uaa:uugu¤:a¯t:¤untu:nn:wa¯un:u::
ualw tu:nn :wa¯un :u::u n:¯ua u
a n 4 a nn:tav v 4 Ïnn
a s na Ïnvn a ntn tav
uaa:uugu¤:a¯t:¤unt¤¯n::uu¯ut::n:wa¯un:u::
ualwt¤¯n::uu¯ut::n:wa¯un:u::un:¯uau
an4 ann:annav4 Ïnn
a s na Ïnvn a ntn a nna
uaa:uugu¤:a¯t:¤unan:n:wa¯un:u::
ualwan:n:wa¯un:u::un:¯uaun:wu¯nutnag
nanvanva
auu¯ ugg:nutuu:
n:utnz:nauguw:u¯Ìna:¯:ua:a:nua:u
ualwÌun¯zanwuuun¯u¯:n¯ nun::nnua:
g¯nn¯ n: auzm¯u a¯¤¯:uua:t¤¯n::uu¯ut::
n::uw¯nun:u ua:un::nauntnau
a¯:¯an:uaulwg n::nut¤¯n t¤¯n::n¯a
n::u¯:u:n n::u¯:n:n¯ n::u¯uu:¯z
u¯uu:u:u¯a n:n¯:¤nÏan:u¯an:nnua¯u¯nu
zu¤¯nu:w¯:¯zn¯tua:uu¤un:nann:wu¯
tu a:n ¯u uu¯¤un :uu uu ÏanÏnu:aua nuau
¤n::¯a auun:¤n::¯a nnn::n::nun:u
tnnu¯n¯n :wa¯u naann : a un: n:wu uuu nu
nuu::n u¯n¯
n¯unwa¯unna:nnu ualwnu¤¯nnnu
n ¯un :wa¯un Ìn a u ualw Ìn a uu :qu uÌu
n:utnz:nauguw:u¯nt¤¯annlwÌuu
¤:tuuauuauu¤¤uunn::unn¯uluu¤¤uu
uaau¯nnn¯atua:wu¯Ïuutnag¬
nvanvalntvanvvuvautav
u¯nt¤¯uaannugnna¤¯nn¯:t¤:gn¯:u¯u
lwunt¤¯n::uu¯ut::n:wa¯uua:u¯nt¤¯n
u¯nt¤¯Ìntnua::tnun¯uÌ: n:unannz¯n¤u
lwunt¤¯n::uu¯ut::n:wa¯uua:u¯nt¤¯n
u¯nt¤¯Ìntnua::tnun¯uÌ: n:unannz¯n¤u
n:u¤¤uuz¯n n¯u¤:aunnlnw:anulnnn¯u
ualwn¯uÌn:unaugu ua:Ïu:naÏwan::uua:
auÏunu¯ugunu¯nt¤¯n:ua¯u¯¤ugun:utnag

ตะติยมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ั ตะติยมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ั ถวายพรพระ (อิติปิ โสฯ) อิติปิ โส ภะคะวา อะระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ (พุทธคุณ) สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม สันทิฏ ฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตพโพ ั วิญญูหีติ (อ่านว่า วิญญูฮีติ) (ธรรมคุณ) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (สังฆคุณ) ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ) พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทตะโฆระสะเสนะมารัง ิ ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ อุกขิตตะขัคคะมะติหตถะสุทารุณนตัง ั ั ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม* ชะยะมังคะลานิ กัตตะวานะ กัฎฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful