c 

16/32
16/30
16/32
16/2
16/23
16/23
16/23
16/23
16/23
16/23
16/23
16/23
16/23
16/28
16/23
16/28
16/23
16/23
16/23
16/28
16/23
16/23
16/24
16/24
16/24
16/61
16/61
16/24
16/24
16/28
16/28
16/24
16/24
16/24
16/62
16/28
16/62
16/62
16/62
16/24
16/63
16/24
16/63
16/24
16/63
16/24
16/63
16/63
16/63
16/63
16/63
16/63
16/24
16/24
16/24
16/64
16/64
16/24
16/24
16/64
16/64
16/26
16/24
16/64
16/64
16/28
16/64
16/28
16/65
16/65
16/65
16/26
16/24
16/28
16/65
16/26
16/66
16/65
16/66
16/66
16/66
16/66 

  

  

 .

03A. 50W.40V. 180MHz 2SB1340 PNP Darl NF/S-L. TV-HA-Tr.B=10000 2SB1616 PNP Darl L. 130MHz 2SC3264 NF/S-L.#0. >100MHz 2N5551 NPN Vid. 0. 25W. 20V. PQ>4W(27MHz) 2SC2120 NPN Uni. PQ>3.10W. 10A.150W.9W 2SC2655Y/2SD1207/ NF/S. 5A.6A. 60V. 0. 0. 0. <20/20ns 2N7002 N-ch SMD. 30V. 50MHz 2SA1265 PNP NF-HiFi-E. <1/4ɠs 2SC3807 NPN hi-beta. HA.80MHz 2SB892 PNP NF-Tr/E.15A. I2C-Bus 24C16 SMD 24C32 24C64 24LC02 SMD 24LC04 24LC04 SMD 24LC08 24LC08 SMD 24LC16B 24LC32 smd 24WC04 27C512 NMOS. 200W.5GHz 2SC3457 NPN S-L. 8A.5 h140. B>100 2N2222 NPN Uni. 150W. 50V.5MHz 2N3442 NPN NF/S-L. 1. 125mA. PQ=0. 0. 8A. 256 x 8 Bit. 0. 1A. 180V. 6A. 20MHz 2SC3866 NPN S-L. Uni. I2C-Bus 24C04 CMOS. 95MHz 2SC2383 NPN CTV-NF/VA. I2C-Bus 24C04 SMD CMOS. 150W. 0. 20W. 500/400V. 0. 30V. 50V. 0. 1400/600V. 120MHz 2SA1215 NF/S-L.80/80V.8W. 180/180V. Seriell. 230V.6W.B=1500 2SC3795 NPN S-L. Seriell.5A. 300/300V. 65536 x 8 Bit. lo-sat. 0. <1/6ɠs 2SA1943 orig PNP NF-HiFi-E.ra.100W. 140MHz 2SA1302 PNP HiFi-NF-E. >15MHz 2SA1015 PNP Uni.5ɠ 2SC2336 NPN NF/HF-L. 40W.5A. 80V. B>800 2SC3856 NPN NF/S-L.4W.lo-sat. 2A. 0.180V.V-MOS. 0. 0.4W..6A.8W. >2.115A.75W.9W. 2A. >50MHz 2SB772 PNP NF/S-L.20MHz. 0.2W(175MHz) 2SC2075 NPN AM-L.8A. 15A.15A.230/230V. 15A.100V. 50V. 512 x 8 Bit.8MHz 2N5401 PNP Uni. 100MHz 2SC3331 NPN. 1..10A. 0.60MHz com2SA1295 2SC3279N NPN 30V 2A Vsat<0. 80MHz 2SA1492 PNP NF/S-L. <1/3.3A. 0. 2A.5W. 0.25W. 0. 3A. >250MHz. 60V. >200MHz. 5V.6W.15A.20MHz 2SA1625 PNP NF/S. lo-sat 20V. 30MHz 2SA1315Y PNP lo-sat.3A. UHF.15A. 60V.lo-sat. <1/3. >20MHz 2SC2482 NPN Vid.50W    .9W. 15A. 1. Seriell.1400/600V. 0.4A. 0.30V 0.9W.HA. 160V.ns 2N2219 NPN Uni. 0. <5ɤ. 6. 50W 2SC3886 original SN. 3A. 20V. 2A. 130W.8A. 160V.hi-Ueb.3A. 20V. 60V. 512 x 8 Bit.9W.230/230V. 17A. 0.200W.1W.30MHz 2SC3298 NPN NF/S-L.15A. 200/180V.4W. 200/200V.12MHz.600 2SC3281 NPN HiFi-NF-E.5W.30W. 1024 x 8 Bit. 900/800V. 0. <0.5/3. 0.1A. 200MHz 2SC3355 NPN UHF. B>100 2N2904 PNP Uni.30MHz 2SA1295 PNP NF/S-L. B=800 2SC2335 NPN S-L.17A. 30MHz 2SC3281orig NPN HiFi-NF-E.1A.140V. 2A.60V 0. .lo-sat. 160V.hi-beta.6A.60V. 800/500V. 160/160V. 0.3ɠs 2SC3576 NPN.130W.625W.5W(27MHz) 2SC2078 NPN AM-L. 90MHz 2SC1815 NPN Uni.hi-res. B>40 2N3055 /KT819G/ NF/S-L. 180V. 150W.120V. 40W. 100MHz 2SC3039 NPN S-L. 2A. 2048 x 8 Bit.25MHz 2SA733 Uni.10A.100V. 0. 200V. >0.5ɠs 2SC3199 NPN.200/200V. 0. 40W. 80V. 500/400V.<7.1A. I2C-Bus 24C08 CMOS.30W. hi-res.2A.150MHz 2SC1006 NPN Uni.lo-sat.150W.5A) 2SA1013 CTV-NF/VA. 60/40V. 60V.5GHz 2SC3357 SMD. 160V. >250MHz. 3A. 120MHz 2SC2316 NPN hi-beta. 7A.6A. <1000/4800ns 2SC3886 NPN SN.100W. 0. 60V. 0. 60V. 1W. 15A. 40V.75W.5 Ohm(0. 100MHz 2SA1046 PNP-darlington S-L.Uni. 0. 0. 4A.625W.2A. 0. I2C-Bus 24C128 24C16 CMOS.. 0. 400/400V.Uni. 60V. 2A. Seriell.B>1000 2SB649 PNP NF/S/Vid-L.3W. 0. 1100/800V. 0. 115W. 7A.  14NK60 15ETH03 18NK80 1M0880 24C02 CMOS. >100MHz 2N7000 V-MOS. 117W.3W. >80MHz 2SA1020 PNP NF/S. 140MHz 2SB733 PNP . 15A.15A 0. Seriell. B=3000 2SA1213 SMD. 0. 40W. 160/160V. 0.1A. 6. 80V. 50V. 35MHz 2SA1300 PNP Uni.hi-Ueb.8A. >80MHz 2SC2053 NPN VHF-O/Tr.5A.5A. 0.2A.9W. ra. 50W. 1A. 100V.

ɲɬ.76 3.52 1. ɲɬ.65 1.84 6. ɲɬ.92 3. ɲɬ.52 5.24 26. ɲɬ. ɲɬ.20 8. ɲɬ.55 8. ɲɬ.50 3.00 0. ɲɬ ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.28 1.80 6.60 4. ɲɬ.04 20. ɲɬ. ɲɬ.50 4. ɲɬ.72 1. ɲɬ.00 0.32 35. ɲɬ.00 3.80 7.80 4.50 14.48 4. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.80 8. ɲɬ. ɲɬ.52 4. ɲɬ. ɲɬ.16 0. ɲɬ.76 9. ɲɬ.76 3.96 5. ɲɬ.96 4. ɲɬ. ɲɬ.28 2. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.70 6. ɲɬ. ɲɬ.50 6.48 2. ɲɬ.32 15. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.56 6.50 12. ɲɬ.12 3.50 6.80 0.00 3. ɲɬ.80 3.65 1.80 15.56 12. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.64 0. ɲɬ.28 0.44 2.20 2.52 1.36 1.80 .12 3. ɲɬ. ɲɬ.00 3. ɲɬ.04 5.20 1.76 0. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.50 1. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.96 1.28 3.80 3. ɲɬ.32 0. ɲɬ.08 4. ɲɬ.32 1. ɲɬ.20 5. ɲɬ. ɲɬ.52 1.08 0. ɲɬ. ɲɬ. 12.40 3.16 12. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.80 0.28 9.72 1.84 0.64 3. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.12 0. ɲɬ.80 21.56 2. ɲɬ.00 0.32 2. ɲɬ.00 2. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.60 6. ɲɬ.

CTV-HA. lo-sat. 0. 40V. 150MHz /2SB892 2SD1428 NPN+D TV-HA.6A.4ɤ(4A) 2SK1358 orig V-MOS. 50V.64 9. 50W. ɫ4A.60 8. 0. ɲɬ. 60V. ɲɬ.64 0. B=25000 2SD1207 Uni. 600V. ɲɬ ɲɬ. ɲɬ. ɫ25A. 180W 2SC3996 HA.10A. 80W 2SD1446 Darl+d. 1500/800V. 900/550V.5V 2SK1117 V-MOS. ɲɬ. ɲɬ.00 8. 1500/600V.68 12. 40V. 10W. ɲɬ. ɲɬ.45W. <4.B>5 2SD2041 NPN-darl tr+d.28 14.40 28.S-L. 30MHz 2SC5250 NPN+D Display-HA. hi-def. 40W. ɲɬ.2ɤ(2A) 2SK3115 V-MOS. ɲɬ.48 13.28 1.50W 2SC5287 S-L.00 1.35W 2SC8050 NPN. ɲɬ. ɲɬ. 1500/600V. ɲɬ.5ɤ(3A) 2SK2056 V-MOS.. ɲɬ.625W 2SC9014 NPN. ɲɬ.Uni.<1/3. 5A.08 12. 70W 2SC5027 m 2SC5027 pl /J5027/ 2SC5129 orig Disp-HA. ɲɬ. 40W 2SD1555 orig NPN+diode TV-HA. 600V. 6A. 70W 2SD880-Y NF/S-L.20 7. ɲɬ.88 4. 50W 2SD400 Uni. ɲɬ. ɲɬ.hi-res. ɲɬ.12 11.64 2. 1500/600V. 3A. 0.1500/800V.5A.00 3. 900V. 1W. 7A. ɲɬ.TV-HA.04 9.1W.10A. 50W 2SC5251 Display-HA. <1. 2SD1545 NPN CTV-HA. 150W.40W. 900V. 50W 2SD1556 NPN+D TV-HA. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.AM/FM.NF-E. 40V.4W.65 0.5A) ɲɬ.int. 30V.50W 2SC5149 NPN+D Display-HA.40 8. 5A. 180MHz 2SD5072=KSD5072 NPN+D. 150W.B>4000 2SD2092 2SD2331 NPN+D HA. 800V. ɲɬ. 15W.25W. 9A. ɲɬ ɲɬ ɲɬ. ɲɬ. 0. ɲɬ. 60V. 25W. 1500/600V. 1500/800V.60W 2SD5702orig CTV-HA. ɲɬ.88 8. ɲɬ. 6A.00 30.40 1.04 15. ɲɬ.1500/600V.5V 2SK1358 V-MOS.50W 2SD1640 NPN Darl NF/S-L.60 10. ɲɬ. ɲɬ. 0. ɲɬ. 50V.1500/800V.5A. 400V. ɲɬ. <1. ɲɬ. 80V.36 12. 80V. 250MHz 2SD1111 NPN-dar Uni.625W 2SC9013 NPN.60V. 80W. ɫ6A. ɲɬ. 60V. ɲɬ.4ɤ(4A) 2SK1377 V-MOS.1500/600V:8A:50W 2SC5200 NPN NF-HiFi-E.40 9.Z-Di(B->C). 30W.36 10. 800V.hi-res.NF-E. 40W.72 0. 40V. ɲɬ. 3A. ɲɬ.2A.hi-def.defl.1400/600V.68 .20MHz. ra. 1500/800V.00 6. ɲɬ.4ɤ(2A) 2SK2605 V-MOS. 1500/600V.00 14. <2. 250W 2SC4762 NPN+D Displ-HA.12mA.1500/600V. VGA. 25A. <2.40V.150MHz. 5. lo-sat.00 9. 0. ɲɬ. ɫ7A.Uni.48 7. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.6.6A. hi-res. ɲɬ. 0. 100W. ɲɬ.36 13.96 8. 600V. 0.5A. 1500/600V. lo-sat. 50V. 45W.50 1.40 24. ɲɬ. ɲɬ. 1W.40 18.32 8. 15A.B>500 2SD1492 TV-HA.60W 2SD5072=KSD5072orig NPN+D.HA.1. 12A.45W.5A.5A. <1. 1500/600V.LogL. ra. 1100MHz 2SC945 NPN Uni. ɲɬ.50 9. -IBp=2A.32 22. ɲɬ. 1500/600V.08 22.hi-def.600/400V. 900V. 0. 1500V. 3A. ɲɬ.16/67 16/67 16/67 16/67 16/67 16/68 16/68 16/68 16/68 16/68 16/68 16/68 16/69 16/69 16/67 16/69 16/74 16/69 16/69 16/69 16/69 16/69 16/69 16/68 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/70 16/71 16/71 16/71 16/71 16/71 16/71 16/73 16/71 16/71 16/25 16/72 16/72 16/72 16/72 16/72 16/25 16/79 16/79 16/79 16/79 16/28 16/36 16/36 16/28 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 16/36 2SC3892A or NPN.40 8. 1500/-V. 0.65 0.5ɠs 2SC5299 Monitor-HA. 90MHz 2SD965 NPN NF.130V. 6A. ɲɬ.9W.70W 2SC5386:CTV/Display-HA:1500/600V:8A:50Whi-res:64kH 2SC5387 CTV/Display-HA:1500/600V:10A:50W:64kHz 2SC5586 2SC5707 NPN. 1. 1500/800V. ɲɬ. <2. 4A.demp D.75W. 30W. 8. Up<4.1500/800V.900V 9A. 3.B>4000 2SD1651orig NPN+D. 1.5ɤ(1.150W.00 8. ɲɬ. 6A.<0. Idss>0. ɲɬ. ɲɬ. <1.NF-E.500V. hi-def.48 4. 8A. ɲɬ. Damper-Diode 2SC3995 NPN HA.5ɤ(2. <2.64 13. hi-def. 180W 2SC3998 NPN HA.5A.40 8. 230/230V.5A.00 10.CTV-HA. ɲɬ. 50W 2SD1499 ɞɟɦɨɧ.12 8.84 10. 0. 1A.2A.5A. S-Reg.6A. 7A. ɲɬ. 2A.60 12. 850V. <2. <60mɤ(13A) 2SK2837 N-ch V-MOS.40 7. Idss=0. 50W 2SD1554 orig NPN+diode TV-HA. 150MHz 2SJ6812 /FJAF6812/ Disp 1500/750V 12A 2SJ6820 /FJAF6820/ Disp 1500/750V 20A 2SJ6912 /FJAF6912/ Disp 1700/800V 12A 2SJ6920 /FJAF6920/ Disp 1700/800V 20A 2SK105 Uni.64 0.72 6.72 0.24 16. 0.10A. 6A. 100W 2SD2498orig NPN CTV-HA. ɲɬ.1A. 60V. 5A.7A.1500/700V. 0. 80W 2SD1432 orig TV-HA.50 0.40 10. 1500/800V.28 22. 60W 2SD2335 HA.00 9. ɲɬ. 5A. 190MHz 2SC9018 NPN.1A. 30/445ns 2SC6090 CTV Hor. 5A.S-L. ɲɬ.5A) 2SK791 V-MOS. ɲɬ. 100W 2SK1118 =2SK1117: Iso.40 15. 6A.12 12. 45W 2SK117 N-ch NF.L. 60W 2SD1893 NPN Darl NF/S-L.1500/800. 120MHz 2SC9012 PNP.00 8. 50W 2SD1556 orig NPN+D TV-HA.NF-E.08 10. 125W.7A.6mA.40 2. 15A.40 15. 150W. 5A. 6MHz 2SC5296 orig 2SC5297 orig NPN. 3MHz h100-200 2SD882P NPN NF/S-L. 25V.24 4.00 2. 40V.190MHz 2SC8550 PNP. 35W. 50W 2SC4769 NPN+D Monitor-HA.00 8.28 6. ɲɬ. 6A.5A. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ ɲɬ. DC-DC.27ɤ(10A) 2SK3114 V-MOS.5. ɲɬ. 6A.50W. S-Reg. 0. ɲɬ.00 10. 5A. 9A. 50W 2SD2499orig NPN+D CTV-HA. 3A.40 3.500/400V.75 0. ɲɬ. 8A.20 11. ɲɬ.00 4.2ɤ 2SK1507 V-MOS.12A.60 9. 1500/600V.32 1.50W 2SC3893 NPN =2SC3886: int.96 11. 1500/600V. ɲɬ. 1500/600V.60 14.120V.150W. ɲɬ. hi-res. ɲɬ. 0. 60W 2SC4923 NPN CRT HA.05A. ɲɬ. 8A. ra.1A. -IBp=3A. 2A. 600V.00 9.2ɤ(3A) 2SK727 V-MOS. <1ɤ(5A) 2SK2039 V-MOS. 1500/600V.60 10. 80W 2SD1432 NPN TV-HA. 50V.2ɤ(3A) 2SK2651 2SK2723 V-MOS. 5A.36 24. 1500/800.1500/600V. ɲɬ. lo-sat. TV-HA. 270MHz 2SC9015 PNP. Up<1. 0. ɲɬ.20A.

32 2.76 8.12 9. 8A.50 2.Ʉ561ɉɍ7/ 4093 /Ʉ561ɌɅ1/ 40CPQ100PBF /2-SHTKY 40A 100V/ 4520 /Ʉ561ɂȿ10/ 4N100 V-MOS.60 7.40 7. 125W. 125W.5ɤ(3A) 34119 3DD200 3DD207 3N60 3N80 V-MOS.60 5. ɲɬ. ɲɬ.48 3.72 8. 80A. ɲɬ.76 2. ɲɬ. ɲɬ.32 2.64 . ɲɬ.32 2.16 13.50 2.20 10.32 2. ɲɬ.36 3. <5 Ohm(2A) 4N35 LED/NPN Uiso=7500Vrms CTR=100% 4N60 m 4N60 ZFP pl 4N80 big V-MOS.60 11. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.50 2.32 2. 150W. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 800V.20 23.40 10.00 4. ɲɬ.5A) 3S0680R 3S0765RF 3S0880RF 4011 /Ʉ561ɅȺ7/ 4013 /Ʉ561ɌɆ2/ 4016 /Ʉ561ɄɌ1/ 4017 /Ʉ561ɂȿ8/ 4020 /Ʉ561ɂȿ16/ 4023 /Ʉ561ɅȺ9/ 4030 /Ʉ561Ʌɉ2/ 4042 /Ʉ561ɌɆ3/ 4046 /Ʉ561ȽȽ1/ 4049 /Ʉ561Ʌɇ2.00 4. ɲɬ.50 5.08 2.40 3.3/ ɲɬ.00 16.5 /LM1117S2. <2.96 3.00 8. <7ɤ(1.08 4. ɲɬ. <0. ɲɬ. 500V. ɲɬ. <10mɤ(37.08 4. ɲɬ. ɲɬ. 60A.5 /LM1117S1. ɲɬ.76 6.40 2. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.2 /LM1117S1. ɲɬ. 4A. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 75W. 4A.00 12.50 5.24 2.60 2.76 2. <13mɤ(37. ɲɬ. 160W. <14mɤ(30A) 6N60 (M) 6N60 pl 6N90m 6N90pl 74AC74 74HC04 74HC04D smd 74HC244 74HC373D smd 74HC373N /Ʉ1533ɂɊ22/ 74HC374D smd 74HC4053N 74HC86 74HCT14E 75NF75 V-MOS. ɲɬ.48 2.16 12. 50W. <3ɤ(2A) 4N80m V-MOS.40 3. ɲɬ.76 2. ɲɬ. 800V. ɲɬ. ɲɬ.20 33.40 16.80 2. ɲɬ. 150W. ɲɬ.16/36 16/36 16/28 16/73 16/73 16/32 16/32 16/8 16/8 16/8 16/22 16/21 16/22 16/22 16/22 16/9 16/5 16/22 16/22 16/22 16/22 16/22 16/22 16/28 16/24 16/22 16/22 16/28 16/22 16/21 16/38 16/22 16/32 16/27 16/32 16/32 16/32 16/32 16/32 16/32 16/5 16/21 16/21 16/21 16/5 16/5 16/5 16/32 16/38 16/38 16/32 16/32 16/32 16/32 16/26 16/22 16/22 16/28 16/23 16/28 16/22 16/28 16/22 16/22 16/22 16/32 16/38 16/38 16/38 16/38 16/38 16/38 16/38 16/23 16/32 16/32 16/32 17/28 16/28 16/28 16/28 16/28 16/28 2SK792 =2SK791: 900V 2SK794 V-MOS. ɲɬ. ɲɬ.50 2. ɲɬ.32 3. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 125W.96 6.48 2.56 5.32 2.00 2. ɲɬ ɲɬ ɲɬ. ɲɬ.00 28. ɲɬ. ɲɬ.60 5.2/ AMS1117S1. ɲɬ.84 2.50 2. ɲɬ.60 36. ɲɬ.36 11.24 18. ɲɬ.60 9.48 2.3 /LM1117S3. ɲɬ. ɲɬ. 800V.5A) 78M05 78M08 ktp 78M09 ktp 78M12 78R05 78R09 78R12 78S40 80N06 FREDFET. ɲɬ. ɲɬ.5A) 8N50m V-MOS.12 8. 60V. ɲɬ. ɲɬ. 75V. ɲɬ. 1000V. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 3. 3A.32 8.5/ AMS1117S1.20 11. +1. 5A. ɲɬ.24 11. <3ɤ(2A) 4N80pl 4N90 pl 5H02659R 5L0365R 5L0365R /8pin/ 5L0380 5M02659R dip8 5M0365R 5M0365R /8pin/ 5NK80 5Q0765RT 5Q1265RT 60NF06 FREDFET. 60V.24 14.00 3.32 2.36 12.-8/ 4051 /Ʉ561Ʉɉ2/ 4052 /Ʉ561Ʉɉ1/ 4053 /Ʉ561Ʉɉ5/ 4053 smd /Ʉ561Ʉɉ5/ 4060 4060 smd 4066 /Ʉ561ɄɌ3/ 4066 SMD /Ʉ561ɄɌ3/ 4069 /Ʉ561Ʌɇ2.8/ AMS1117S2. ɲɬ. 900V.80 2. ɲɬ.00 2. 4A. 150W. ɲɬ.8 /LM1117S1.00 7. ɲɬ.32 2. ɲɬ.5/ AMS1117S3.68 24. ɲɬ ɲɬ ɲɬ. ɲɬ.00 10. 75A. ɲɬ.8ɤ(4A) 8N60 big ADG444 AMS1117S1.00 4. ɲɬ. ɲɬ.00 4. ɲɬ. 9.32 2. ɲɬ.84 12.84 9.

Serie 158.40 9. Uref=1. 0. 0. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.48 1.B>30k BC546B NPN.5-14V AP1507-50 AP1507ADJ AT89C2051-24PI AT90S2323-10PI ATMEGA128-16AU ATMEGA32L-8AI ATMEGA8-16PU ATMEGE16L-8PU ATTINY15L ATTINY2313V-10SI ATTINY2313V-20PU BA033T BA10339 Quad. 3.14V BA3313L 2x NF-V. 1A. 0.. ɲɬ.4A. <6ns BB133 VHF-Tuning Band B(<460MHz)40/2. ɲɬ. 0.5A.60 13.5A.1A.3W(12V/3ɤ) AN7148 2x NF-E.12 0. 100MHz BC337-40 NPN NF-Tr.96 12.LA4140.16)V BA3308 2x NF-V. 0.1A. 75MHz BC327 PNP NF-Tr. 0. ɲɬ.85W. ALC AN7522 2X3W(8V.20 11. BA328 2x NF-V-ra.8W. ɲɬ.00 4.220MHz. 2x NF-V. 0. ɲɬ. 0. Motor-Tr(reversible). 50V. ɲɬ. 150MHz BC618 NPN Darl 80V 0.-Amp. ɲɬ..80 0. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 6A.48 .5pF BC301 NPN NF-Tr/E. Serie 139./el. 24V. 2x5. #18V.24 10. 1A.32 2. ɲɬ.3. ɲɬ.64 16.40 4. ɲɬ.56 3.77W(6V/4ɤ) AN7134NR 2x NF-E.0 /LM1117S5.VA-E AN5601K CTV. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 2x5.44 25. 0. 2x5W(12V/3ɤ) BA6109 VC.60 60.1A.20 1.80 0. 0.00 7. ɲɬ. Chroma-Signal-Proz.36 10.00 1.. 100MHz BC337 NPN NF-Tr. 50V. VA-E AN5539 TV.36 17.8A BA6220 Motorreg. ɲɬ.80 9.25A. ɲɬ.12 2.. 24V. ɲɬ. 0.2V AN6651 Motorregler/Speed Control.20 18. 50V. 2A. 65MHz BC369 PNP NF-Tr. ALC. 0.+85° Compar.75 0. VA-E AN5515 TV.16V BA6887 BA6970FS VC. ɲɬ..0/ AMS1117SADJ /LM1117SADJ/ AN17821A BTL 5W x 2-Channel Power Amplifier AN17823A AN5151N TV. 50V.12 22.72 11..72 0. ɲɬ. Serie 158. 150MHz BC557C PNP Uni.24 10.16 12. 0. 2-Phasen DD Motor-Tr. 2x4. 2x5. ɲɬ. ɲɬ. 0. ɲɬ. 50V.00 1. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.76 3.5W(15V/3ɤ) AN7147 /AN7149/2x NF-E. #18V. 2x7.5W. ɲɬ. 24V.00 15. 100MHz BC338 =BC 337: 30V BC368 NPN. ɲɬ.0. -20. ɲɬ. ɲɬ. 0. Uni. Dual. NF-Endst. 80V. 0.625W. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.. 4A. ɲɬ.8A.625W. 15V. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. hi-current. (SECAM/PAL) AN6605 AN6610 Motorregler/Speed Control.80 0. ɲɬ.88 12..16 4.4W(12V/3ɤ) BA5413 =BA 5412: Fig. 150MHz BC558 PNP.64 18. Governor.20 0.8oHm) BTL. 60V.8W.28 18.4W(12V/3ɤ) BA5417 2x NF-E. 0. 30V.80 9. Video+Ton-ZF. 70V. 0. VA-E AN5521 TV.64 2. NF-V+Kopfh.44 28. ɲɬ.75 2.60 6.75 0. ɲɬ.Uni.Uni. -> BA5415 2x NF-E.76 33.Uni. 1A. ɲɬ.85W. 50V. 300MHz BC847C SMD.+75° BA4911 BA5402 2x NF-E.16V BAV99 SMD. 0.5. 2.12V BA3528FP 2x Recorder-V+E. 18V. ɲɬ.40 24. 7 LED AN6884 LED-Treiber/Level Meter. -40. 3V AN7112E /KA2212. #18V.12 3.=BC 547: 80V BC547C NPN Uni. ɲɬ.50 0.80 1.). ɲɬ. ɲɬ. 300MHz ɲɬ.5W. 2x5.32 0. 4.6. ɲɬ. 18V. 24V. 0. 2x2. ɲɬ.0V AN6652 Motorregler/Speed Control. 60V. 4A.5W(15V/3ɤ) AN7135 2x NF-E.3W(18V/16ɤ)Vol. 0.56 11. ɲɬ.12 9.50 2. Ucc=8.56 9. 130MHz BC638 PNP NF-Tr/E.84 11./LF-PowAmp. ɲɬ.76 10.80 0. ɲɬ.8W.64 3.. 5 LED AN7082K Recorder.8A. Uref=1. ɲɬ.. ɲɬ.40V.32 4.8A.8W.625W.16/28 16/28 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/2 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/1 16/28 16/28 16/1 16/2 16/1 16/1 16/1 16/1 16/2 16/1 16/1 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/28 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/2 16/28 16/28 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/25 16/26 16/26 16/26 16/26 16/26 16/25 16/26 16/26 16/26 16/26 16/25 16/26 16/26 16/28 16/28 AMS1117S5.48 0. #18V.75 0. Ucc=5. ɲɬ.c AN5512 TV. 9V. ɲɬ./Headph.80 0. ɲɬ. 85V..80 8. 0. Ucc=5. 25V. 50MHz BC846B SMD.92 3.1W(9V/4ɤ) AN7149N 2x NF-E.3W(12V/3ɤ) AN7316 Recorder. ɲɬ. 0..1A. ɲɬ.12 3.00 33. ɲɬ. ɲɬ.12 6. ɲɬ.32 8. 24V.+75° BA4560 Dual.00 12. ɲɬ. -20. 50V. ɲɬ. ɲɬ. -20. 18V. ɲɬ.00 1.00 57.16 12. 0. 1A. ɲɬ. 2x5W(12V/3ɤ). 0. Ucc=3. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.75 0. 25V. ɲɬ.12 16. Ucc=8(6.625W.64 8.2W(12V/4ɤ) BA5406 2x NF-E.25V AN6882 LED-Treiber/Level Meter.75 0. 300MHz BC548C NPN =BC 547: 30V BC550C /=BC547C/ BC556 PNP =BC 557: 80V BC557B PNP. 0. ɲɬ. Ucc=4.NF-Tr.5A h>2000 BC637 NPN NF-Tr/E. ɲɬ. 65MHz BC517 NPN-darl. Uni.5W. 2x7. 24V. Chroma/RGB/Synchr(PAL/NTSC) AN5633K CTV. Uref=1. 0. Motor Ctrl.76 2.72 3. 90V. ALC-Detector. AGC(pos. 120MHz BC303 PNP NF-Tr/E. ɲɬ. ɲɬ.. 24V.75 0.5A. Ucc=3V BA4558D SMD Dual. ɲɬ. ɲɬ.1A.5W.15V BA5412 NF-E. 6A. ɲɬ.80 1.20 15. ɲɬ.TA7313/ AN7116 NF-E. 0.1A.+75° BA4558N Dual.HA/VA-O/Tr AN5265 TV.

12 25.84 27. ɲɬ.84 2.7V BF961 N-ch Dual-Gate.76 1. ɲɬ. 35W BU208A CTV-HA.V-MOS.NF-L.00 4. 0.Igt/Ih<0. ɲɬ. 8A.16A(Tc=75ɲ). 1. 125W BU508DF NPN+D CTV-HA.5W(Tc=45ɲ).1A.03A. ɲɬ.72 12.8W. ɲɬ.2/<5mA B=200V.12V. 350/350V.>50MHz BD137 NPN. >60MHz BF423 /ɄɌ3157Ⱥ/Vid.12A(Tc=75ɲ).Horizontal Deflection Transistor BU2508AF CTV-HA.12A. ɲɬ.80 9. 12A.. 20V. TV-SN.04 1. ɲɬ.36 15.5A. FM/VHF. 1500/800V.7/<5 BT134-600 600V.40 6.300V. 6A. 45V. Igt/Ih<70/<30mA BT137-600 Full-wave thyr 600V. 180W. ɲɬ. 1500/800V. 150MHz BD135-16 NPN NF-L. ɲɬ.00 12.84 2. ɲɬ.2GHz BFP81 SMD. 65W BU508DW NPN+D CTV-HA.72 4.LogL.Igt/Ih<100/<50mA BTA140-600 600V. 50W.800V.92 6.1500/800V. SMD. 20V.00 6. ɲɬ.60 6.Igt/Ih<25/<25mA BTA10-600 F-w th 600V.16/28 16/28 16/26 16/26 16/26 16/26 16/26 16/26 16/26 16/28 16/28 16/28 16/28 16/28 16/28 16/28 16/28 16/28 16/26 16/28 16/28 16/25 16/28 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/29 16/30 16/30 16/30 16/30 16/31 16/31 16/31 16/30 16/2 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/31 16/76 16/76 16/72 16/72 16/76 16/76 16/76 16/76 16/76 16/76 16/76 16/76 16/77 16/77 16/77 16/74 16/74 16/74 16/74 16/74 16/74 16/75 16/75 16/75 16/77 16/77 16/79 16/77 16/77 16/77 BC856B PNP. ɲɬ. hi-res. ɲɬ.56 7. ɲɬ. 1.76 2. 15A.8W(900MHz) BS170 V-MOS.44 3.60 13. ɲɬ.2/<5mA. 45W BU2508DX NPN+D. 1500/700V. 150MHz BC857 PNP.50 4.12A. 8A.76 2. ɲɬ. 4A. ɲɬ.00 12. ɲɬ.68 11. ɲɬ.50mA. 20V. 45W BU2527AX CRT-HA. ɲɬ. Up<1. 125W BU941Z Dar+D S-L. 0. ɲɬ. 20V. ɲɬ.83W.60W 350/750ns BU808DFI NPN-darl+d S-L.5A. 25A BTA41-600 600V.Igt/Ih<15/<20mA.6A.50 9.00 7. 4A(Tc=102ɲC).83W. 8A.50 5. ɲɬ. 1500/700V. ɲɬ. 0. 50W BU2508AX CTV-HA.45W.76 1.5W(Tc=45ɲ). 0. ɲɬ. ɲɬ. 12A.25A. ɲɬ. Igt/Ih<15/<20mA. 1500/700V. 60W BU807 Dar+D TV-HA.10A(Tc=75ɲ).2W(470MHz) BLT80 UHF-E. 12A.02A. 20V. ɲɬ. 0. SMD.05A. 8A. ɲɬ. 1. ɲɬ.Igt/Ih<100/<50mA BTB16-600 BTB24-600 Full wave thyr 600V.12 3.Igt/Ih<15/<20mA.Dual-Gate. Igt/Ih<70/<45mA BT138-600 Full-wave thyr 600V. 0.UHF-A.2GHz BFP92A NPN 20V 50mA h40. 20V. 0. 8A.8A.120 f-5000MHz BFR181T NPN. ɲɬ.28 7. 25. FM/VHF.02A. B>300 ɲɬ.SMD.4. 180W.80 7. 1500/700V.28 18. 400/200V. 8GHz BFP81 NPN.48 0.63W. 1500/800V. ɲɬ.Igt/Ih<70/<60mA BT149 Thyr. 12. ɲɬ.Igt/Ih<0.ra. 20V.28 10.SMD.00 9. ɲɬ.5A. 40A. 0.25A.36 1. ɲɬ. 125W BU508A SANYO BU508AF CTV-HA. 35W BU508AF ukr CTV-HA. 25V. 80V. ɲɬ. Uni. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 8A.64 8. ɲɬ.Igt/Ih<70/<30mA BTA140-800 800V. ɲɬ.28 6.00 12. 25A BU1508AX orig NPN CTV-HA.60 6.Igt/Ih<100/<50mA BTA12-600 Full-wave thyr. Igt/Ih<32/<60mA. Idss>2mA.Igt/Ih<70/<30mA BTA16-600 600V. ɲɬ.04 0. ɲɬ. 2W. 8A. Igt/Ih<3.1500/700V. UHF-A. 25A(Tc=89ɲ).32 3. Igt/Ih<70/<30mA BT136-800 800V. 0. 1A.800V.1A. 8GHz BFP182 NPN.56 28.12 4.Idss>2mA. 8A. ɲɬ. 8A.08 7.5W(Tc=95ɲ) BU208A Thomson TV. 1500/800V.45dB.50ms BT151-500 Thyr. 25. Idss>2mA.UHF. hi-res.12A. 5A. 20A. 8GHz BFY46 NPN. 60V. >70MHz BLT50 UHF-E.12 3. 5A.800V. 75V. ɲɬ.45W BU2520DX orig NPN+D H-res 1500/800 12A BU2525AF CTV-HA. 8A.2ms BT152-600 Thyr.28 4. ɲɬ. 34W BU508AW CTV-HA. ɲɬ. ɲɬ.36 8.00 10.80 25.12A. ɲɬ..<8ɤ(0.12 3.5A. 1300/600V.00 5. 45W 56kHz BU4508AX CTV/Monitor-HA.D=400V. 1500/700V. ra.800V. Uni. ɲɬ. 45V.16 4. ɲɬ.76 10. 1500/700V. 4A.SMD. 0.N-ch. ɲɬ.Uni. UHF.64 5. ɲɬ.5GHz BFP181 NPN. ɲɬ. 8A.20 0.08 8.Dual-Gate. 1500/700V. ɲɬ. 20A. 800V.25A) BT131-600 600V. 50V.Kn=1.3V BF998MOS-n-FET-d. 2W. 35ɠs BT152-800 Thyr. 45W BU2527DX NPN+D CRT-HA.CTV-HA. 1500/800V.LogL. VHF/UHF-A.80 7.45W BU4507AF CTV/Monitor-HA.12A.00 13. ɲɬ. ɲɬ. 12. 1350/550V.64kHZ BU508A CTV-HA.64 11.5W(T=45*). 0. ɲɬ.64 10. ɲɬ. 60V.Igt/Ih<100/<50mA BTA24-600 Full-wave thyr 600V.SMD.36 3.00 25. 35ms BT169D Th 0. 8A. 0. 35mA.28 15.45W BU2520DX NPN+D CTV-HA.1W. ɲɬ.50 3.00 12.5 BFG67 SMD. 8A. ɲɬ. ɲɬ. 20V.330/150V.600V. 12A.125W BU806 NPN-darlington+diodeTV-HA.10A.Up<2. 250V.8A.600V.500V. ɲɬ.64 10.12 3.03A. >50MHz BD138 PNP.75 0.8A.12 3.1A.Igt/Ih<70/<60mA BT138-800 Full-wave thyr 800V. ɲɬ. ɲɬ.40 10. B>300 BU941ZPFI Dar+D S-L. 34W BU508DFI NPN+D+R CTV-HA. ɲɬ.5A. 0. 8A.50 2. PQ=0.3A. UHF-A. ɲɬ. Igt/Ih<70/<15 BT136-600 600V. 12A.E=500 BT91531 BTA06-600 Full-wave th.84 .2ɠs BT151-600 BT151-650R Thyr. 12. 350/350V.B>25 BU903 S-L. hi-res. Igt/Ih<150/<100mA BTB04-600 BTB08-400 BTB12-600 600V. >50MHz BF422 /ɄɌ940Ⱥ1/Vid. 1500/700V. ɲɬ.65 3. ɲɬ. ɲɬ.20 3. PQ=1. 12. 34W BU508AFI CTV-HA. ɲɬ.25V. 8A. 0. 25A(Tc=89ɲ). ɲɬ. Up<2. 1500/800V. Up<4V BF992 N-ch FET. 1500/700V. 1500/700V.Igt/Ih<70/<60mA BT139-800 Full-wave thyr. ɲɬ. 7. 15A. 0. 35W BU1508DX orig NPN+D. ɲɬ. 45W BU2525DF NPN+D CTV-HA.CTV-HA.16A. 4. ɲɬ. Igt/Ih<32/<60mA.00 15. 1400/700V.24 5.. ɲɬ.96 15.NF-L. ɲɬ.8A. 250V.50mA. ɲɬ. ɲɬ. <5ɤ BSN304 N-ch. 0. UHF-A.64 15. 1500/700V. 2ɠs BT151-800 Thyr. hi-res. 1500/700V. hi-res.32 7. ɲɬ. >60MHz BF960 N-ch Dual-Gate.36 10. 0.16 9.. ɲɬ. UHF-A.76 3..

84 0. ɲɬ. ɲɬ.9ɤ(5A) BV32 /MJE13001/ CD1031 /UPC1031/ CTV-Vertik. 8A.14V/4ɤ).60 7.4A. ɲɬ.80 20.4xLeistungs-Tr/power driv CD7343GS /TA7343/ FM PLL Stereo-Decoder. ɲɬ. 600V.8ɠs BUT18A orig S-L.60 4. Ucc=2.84 5. ɲɬ.60 9. 600V. 60W. 850/400V. 4A.64 12. 2x5. 8Mbit. ɲɬ. ɲɬ.16 10.40 9. 50W BUH515D =BUH 515: integr.50 7.<-/2.. 150W.4W CD1366CP /UPC1366C/ TV.00 6. 3A.8A.5A.D. hi-res.2.00 13.56 83. 600V. ɲɬ. ɲɬ.48 7.52 4. 850/400. ɲɬ.8ɠs BUT18AF S-L. ɲɬ. 125W.00 120. 160W BUH1215 CRT-HA. ɲɬ. 23W.6ɤ(2..16 8..8ɤ(5A) BUZ91A V-MOS. 8A. 1.1.80 6.4ɤ(1A) FSD210 /8pin/ SMPS contr. SN.8ɠs BUT11AF S-L.00 14.08 6. 110W. ɲɬ. 100W.16 83. <0. 75W..8A. 32W BUT11AXorig S-L. hi-res. BTL) HA13119 2x NF-E. hi-res.80 18.60 4. ɲɬ. 75W. ɲɬ. 20W.84 12. 32W. ɲɬ. 1700/700V. ɲɬ.00 12. ɲɬ. + E CD1353 /UPC1353/ TV-Ton-ZF + NF-V-E.8ɠs BUT12AF S-L. ɲɬ. pos.5V CXA1019S AM-Radio. NF-V+E. <1/4.12 7. 1500/700V. 1000/450.60 9.8ɠs BUT18AF orig S-L.35W.40 15. ɲɬ. ɲɬ. 600V. ɲɬ.. 1000/450.80 9.24 19. 45W.00 9. 18V.16 15.84 5.60 6. 1500/700V. <1/1. ɲɬ.1600/500V. 4A.-Osc. ɲɬ. 18V. ɲɬ.76 12. ɲɬ. Damper-Diode BUH515Dorig =BUH 515: integr. 2x22W(BTL.28 8.80 1.60 3. ɲɬ.00 20. 6A. <2ɤ(2.00 12. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.16 18.SMPS BUT11A S-L. ɲɬ. ɲɬ. 3A.80 7.40 25. 1500/700V. BTL) HA13118 NF-E. 50W BUH517 CRT-HA. 4-Channel BTL Power IC HD14556BP Dual Demultipl. 1600/500V.16 11. <1/4. 3A.80 9.5A.64 12.80 3. 6A.8ɠs BUT12AForig S-L.00 48.12 7. AGC CD1379CP TV.13V/4ɤ) HA13152 4x NF-E. Damper-Diode BUH515orig CRT-HA. ɲɬ.6A.3mA DL164D = 74164 DS18B20 /1-Wire Digital Thermometr/ DTA143ESJ DTC114 EN25F80 /F80-100/ 8 Mbit. <0. 8A. <1/4. ɲɬ.1000/450. 10MHz BUZ90A V-MOS. ɲɬ.56 5.CD. <0.06ɠs BUL310FP S-L. <1/1..56 2.<1/4. 1500/700V. 4x14W(BTL. ɲɬ.60 9. 100W. 1000/450V. 44W BUH515 CRT-HA.76 . <-/2.1. 850/400.36V.36 12. ɲɬ. ɲɬ.symmetrycal Ub=28. ɲɬ. ɲɬ. 800V. 16A.A. 8A.28 12.8. 4A.60 95.16 6.80 1. ɲɬ. ɲɬ. Ucc=2. ɲɬ. ɲɬ. 18V.8ɠs BUT56A S-L. ɲɬ. 5A.13V/4ɤ) HA13153A 15 W . 600V. ɲɬ. hi-res.5-12 CNX62A LED/NPN Uiso=5300V CTR=150% Ibs=10mA CNX82A LED/NPN Uiso=5300V CTR=10-250% CNX83 LED/NPN Uiso=5300V CTR=10-250% CNY17-2 CQ0565RT CQ0765RT CQ1265RT CXA1019M AM-Radio. 8A. ɲɬ.8A) BUZ90AF V-MOS. hi-res. 4A.9ɤ(5A) BUZ91AF V-MOS. ɲɬ. serial Flash memory FAN8082 Bi-directional DC Motor Driver FGA25N120ANTDTU FOR5J FS3KM V-MOS. 850/400V. 14A.00 0. 35W. 850/400V. ɲɬ. 2-bit inv 4556 ɲɬ.8A. 18W(13V/4ɤ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 5A.50dB HA13150A 4x NF-E. ɲɬ. 8A.1700/700V. ɲɬ.64 5.8ɠs BUT11AX =BUT 11A: Iso. 8. ɲɬ. 1.12 4. ɲɬ. NF-V+E. ɲɬ. ɲɬ. 33W.68 10.00 12.28 7. 850/400. <8ɤ BUL310 S-L.23W. 6A.96 3. 8A. ɲɬ. ɲɬ.5V CXA1019P AM-Radio. 4. 18V.16 10.8ɠs BUT12Aorig S-L. ɲɬ.16 12.60 10. ɲɬ. ɲɬ. 600V.5W(13V/4ɤ) HA13128 2x NF-E. ɲɬ.60W BUK444-600 V-MOS. 25W.5A.Ib<0. 30W. ɲɬ.00 22. VA-E CD6392CB/BA6392FP/SMD. ɲɬ. ɲɬ. NF-V+E.5V CXA1191S CXA1238M CXA1538M CXA1619BS CXA1691BM CXA1691BS /CXA1191S/ DB3 Diac diode.00 18. ɲɬ. ɲɬ.5.06ɠs. ɲɬ. <1. 14W(13V/4ɤ.76 17.00 9.84 24.13V/4ɤ) HA13151 4x NF-E.16/78 16/78 16/78 16/78 16/78 16/78 16/78 16/78 16/78 16/35 16/35 16/78 16/78 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/80 16/35 16/35 16/35 16/35 16/35 16/25 16/3 16/3 16/3 16/8 16/3 16/3 16/27 16/27 16/27 16/27 16/38 16/38 16/38 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/31 16/3 16/3 16/26 16/28 16/28 16/39 16/4 16/83 16/31 16/36 16/3 16/3 16/3 16/2 16/2 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 16/3 BUH1015HI CRT-HA. ɲɬ. <4. 5A. Video-ZF.<1/4.60 6. 1500/700V.1000/450.5ɤ BUK444-800 V-MOS. hi-res. <4. ɲɬ.40 6.23W. 500V. 18.12 5.Ucc=3. ɲɬ. 60W BUH517D orig NPN demp.60 8.00 15.76 13. HA/VA-Synchr. ɲɬ. 18V. ɲɬ. hi-res. 2.00 12. ɲɬ.8ɠs BUT12AXorig S-L.8. 4x14W(BTL. ɲɬ. 25W. 8. 4A.24 12. ɲɬ.8. FSDH0265 FSDH321 /FSDH0265/ FSDL0165 FSDL0365R /8pin/ FSDM0265R /8pin/ FSDM0365R /8pin/ FSDM311 /8pin/ GL7445 Bidirectional Motor Driver GSC391 HA13117 NF-E.28 4. <1/4.80 6.18V 4A. 5A. <1/4. Ucc=2. ɲɬ.. ɲɬ. 6A. 18V. 200W BUH315 CRT-HA. 4x18W(BTL.8A) BUZ91 V-MOS. <1/1. ɲɬ. 150W. serial Flash memory EN25T80 dip8. ɲɬ.

4A) IRFP460 V-MOS.5kHz. ɲɬ. 55A. 600V.V-MOS. 28A.D-Diod IRG4PC50U L. 34A. Uoffs=600V. <2.17/43ns IRF740 V-MOS. 8. 5V.4A) IRF520 V-MOS. 19A.20 15.. ɲɬ. 125W. 55A. 9A.2ɤ(14A) IRFP450 V-MOS. ɲɬ. Volume. 28A. 200V. 68/390ns IRG4PC30KD L. Equal. 88W.. 200W. ɲɬ.6A) IRFR120NPBF V-MOS.5A. <8mɤ(59A) IRF510 V-MOS. 100V.6A) IRFP360 V-MOS. Signal-Prozessor.12 .48 18.2A.76 4. ɲɬ. 43W. ɲɬ.5A) IRF530N V-MOS. 7. Ucc=4. 150W. 500V. <0. ɲɬ. 280W. AGC.84 12. ɲɬ. ɲɬ.27ɤ(5. ɲɬ. ɲɬ.8. 74W. ɲɬ.6ɤ(0.72 11. 110A.50 10. 250V.00 8.6A) IRFZ24N V-MOS. 100W. <0. ɲɬ. 60W. ɲɬ.5A. 0. ɲɬ. 1. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 5. ɲɬ.20 7. 100W. ɲɬ.24 17.7A.3ɤ(9. <18mɤ(43A) IRG4PC30FD L. Tone.5V <29mɤ(5. Balance KA2138 Monitor. ɲɬ. ɲɬ. Ucc=1. ɲɬ. 1. 100V.00 9. ɲɬ.23A. ɲɬ. 7. ɲɬ.56 6.60 7. 200W. 16A.76 3. 200V.84 9.16ɤ(8.<0. 600V.00 12.280W. 100V.60 6. <40mɤ(3.00 7. 2x2. ɲɬ. ɲɬ.<27mɤ(22A) IRLZ44 V-MOS.65W(6V/4ɤ) KA2212 NF-E. ɲɬ. 0.<0. ɲɬ.3W(9V/4ɤ) KA2209 2x NF-E.5ɤ(6. 125W. IRFP350 V-MOS. . 100V. 190W. 63/330ns IRL3705 N-ch.64 15. ɲɬ.7A.12 5. 33/320ns IRG4PC50FD-E L. 74W. 200V. 14A. 100V.28 24. 1A. 40A. 10.6ɤ(6A) IRFPC60 V-MOS.LogL.00 5.00 4.50 11. 600V. 1. ɲɬ. ɲɬ..27ɤ(4.3W(9V/4ɤ) KA2206N 2x NF-E. 0.60V.27ɤ(4.9A) IRF9640 P-ch V-MOS.55ɤ(6A) IRF7404 P-ch SMD. 6. 30A. ɲɬ. ɲɬ. 17A. <0.64 23. ɠW Oven.52 35.12 23.00 44. <0. <0. ɲɬ.55V.12 33. <0.56 3.28 6. 400V. 600V. ALC.<0. 100V.28 7.00 20. 3. 2x0.6kV. LogL.170W. <0. 9kV. ɲɬ.89W.60 5.+70° KA3842B PWM Ctrl. <50mɤ(18A) IRFZ44 V-MOS.13A. ɲɬ.500kHz. 0.ɠW-Herd/ɠWave Oven Protection ICE 1QSO1 ICE2A0565 ICE2A165 ICE2B0565 ICE2B265 ICE3B0365 ICL7107CPLZ IL311ANM /Ʉ554ɋȺ3/ ILA8362ANS CTV. 40/930ns IRG4PC30U L.5A) IRFL3705 IRFLR120NPBF N-chV-MOS.40kHz.24 15.5A. ɲɬ. 15V. 125W. 8A.20A. 14V. 600V. 150W. 400V. ɲɬ. <0.96 33. <0.. ɲɬ. 60W. 50A.00 12. ɲɬ.4ɤ(8. ALC. Multistandard ILA8395N CTV.08 5.00 18.36 10. 23A. ɲɬ.28 5.D-Di IRG4PC30S L.2A) IRFD9120 P-ch V-MOS. 42W.00 7.12 23. <0. ɲɬ. VA KA3525 S-Reg PWM Ctrl.4ɤ(5. ɲɬ.. 60V. <0.40kHz.4A) IRF634 V-MOS. 600V. 8. 13V. 2x1. 88W.78 19..3W.<11mɤ(7.1A. ɲɬ..5W(6V/8ɤ) KA2213 NF-V+E.1ɤ(10A) IRFZ34 V-MOS. 200W. 8. ɲɬ. ɲɬ.<12mɤ(43A) IRF3205 V-MOS.92 25. Ton-ZF.<2. 500V. 0.400V. ɲɬ. <1ɤ(3. ɲɬ. ɲɬ.00 7. ɲɬ.5A. ɲɬ. ɲɬ.32 28.V-MOS. 50A. 14A..2W(9V/4ɤ) KA2214 2x NF-E. 74W. 45A. SECAM-Decoder ILA8844 I2C-bus controlled PAL/NTSC/SECAM INA84C641NS-168 IR2153 MOSFET Gate Drv. 100W. 31A.. ɲɬ. ɲɬ. 16A.84 6. ɲɬ. 150W.2A IRF7413 N-ch SMD.2W(9V/8ɤ) KA2206B 2x NF-E.12V KA2281 2x LED-Treiber/level meter. 400V.4A) IRF540 V-MOS. 60V.<10mɤ(46A) IRLR2905 N-ch.7A. ɲɬ.41A. <77mɤ(17A) IRF630 V-MOS.60 10..68 3.89A. <0. 10A.81A.48 4.6A. ɲɬ.. 150W. ɲɬ. 74W.36 8. 18A.2W(9V/8ɤ) KA2224 2x NF-V. 20V. ɲɬ. 18V.2/0. 71/214ns IRG4PH50K L. HA/VA-Prozessor. 2.3A) IRF840 V-MOS.30V. 190W.35W.V-MOS.00 8.. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 2x2. ɲɬ. 600V. ɲɬ. 100V.250V.+70° ɲɬ. 2x5 LED KA2297 /S1A2297B01/ AM/FM-Radio. 6. ɲɬ.8ɤ(3.40 8.55V.40 7. <0. ɲɬ. LogL.7V KA2411 Telefonwecker/Tone Ringer KA2915 TV-Video-. ɲɬ. ɲɬ.LogL.52 3.V-MOS.08 7.12 6. 42W. 0.60 7.16/8 16/3 16/24 16/31 16/31 16/38 16/2 16/4 16/2 16/4 16/2 16/38 16/14 16/20 16/19 16/20 16/20 16/4 16/34 16/34 16/33 16/33 16/33 16/33 16/33 16/33 16/33 16/34 16/37 16/28 16/34 16/28 16/28 16/34 16/34 16/34 16/34 16/34 16/28 16/26 16/34 16/34 16/34 16/34 16/34 16/34 16/32 16/32 16/32 16/35 16/35 16/35 16/35 16/33 16/33 16/33 16/33 16/33 16/34 16/33 16/33 16/33 16/26 16/35 16/23 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/4 16/22 HIS0169C HM9102A TONE/PULSE SWITCHABLE DIALER HT8970 Digital audio echo processor HVR-1X kV-Gl.60 2. 14V.48 27.52 9.8A).35A(Ta=60ɲ) HVR2X062H kV-Gl. 55V. <0.6A.V-MOS.2ɤ(11A) IRF9630 P-ch. 74W. <0. V-MOS.V-MOS. 200V. 200W.28 14. ɲɬ. ɲɬ. 5. ɲɬ.13V KA22425D KA22427C AM/FM-Radio.60 7.00 5.2ɤ(2. ɲɬ.96 9. ɲɬ.4A IRF1010E V-MOS.80 5.80 13.16 9.54ɤ(3. ɲɬ. ɲɬ. 600V. ɲɬ. 52/258ns IRG4PC50UD L. f. 100V 1A 1. Ucc=3.2ɤ(2. NF-V+E. 11A. 190W.85ɤ(4.6A) IRFBC30 V-MOS.3A) IRF7309 MOS N/P-ch 3A 30V Log lev IRF7313 N-channel FET 30V 6.50 6.<28mɤ(31A) KA1L0380 KA2107 DC Ctrl.48 20. 15V. Ucc=12V KA2201 NF-E.44 6. ɲɬ. pos. 1200V. 102/240ns.88 6.280W.18ɤ(11A) IRF730 V-MOS. 180W.600V.170W.12 23.LogL.76 8.27ɤ(12A) IRFPC50 V-MOS.1A.00 45. 80/380ns . ɲɬ. <0.60 6. 125W.00 7. 4.00 10.8A) IRF9540 P-ch. 60V. 60V. <0. 160W.<1ɤ(2. ɲɬ.12 3. <28mɤ(31A) IRFZ48 V-MOS. 15V.1A) IRF640 V-MOS. 9. HA.60 3. ɲɬ.45ɤ(5. 100W.6A) IRFI9634G P-ch. 500V.64 74. 50A. 60V. 11A. 600V.20 8.

2x8. ɲɬ.+85° LM2904 Dual.25A.72 6. ɲɬ. Serie 124.5W(15V/3ɤ) LA4550 2x NF-E. ɲɬ.+150° ɲɬ.00 3. -55. 2. 24V. 12W(13V/4ɤ) LA4500 2x NF-E.16 8.5W(13V/4ɤ) LA4460 NF-E..27V LA7831 CTV. 2x2. ɲɬ.80 15. ɲɬ.. Ucc=4..56 12..contr. ɲɬ.00 41. -20.80 0.14V KIA6220AH 2x NF-E. ɲɬ. ɲɬ.5A.Mono.00 3.2V/2ɤ).00 8.5.+125° LM324Dsmd LM335 Temp.control. ɲɬ. ɲɬ.8V LA3160 2x NF-V.18V KIA6213S 0. ɲɬ.1A 0.8 Ohm/. max. ɲɬ. ɲɬ.5A. BTL power audio amplifier 4x28W LA47505 BTL Power Amplifier 4-channel(50W*4) LA5523 Motorregler/DC motor speed control LA5617 Multi-system power suplay/stab.Mono..80 12.72 8. 18V. ɲɬ.8 Ohm/. 2x5.6W(12V/4ɤ).3W(9V/4ɤ) LA4597 2x NF-E. ɲɬ.96 8.32 3.2-CH. 2x 5.40 11.22V LA4440 2x NF-E.00 2. ɲɬ. -55.+85° KA8304 VC++. ɲɬ.. HA-E LA7837 TV. HA-Tr.88 75. ɲɬ.8W(13.36 9... ɲɬ.5.. 0.2V/4ɤ).56 4.. 2x5.84 29.24 10./2-Phase DD Motor Driver KA9258 4-Channel Motor Driver KIA6040P Portable Cass. 2x 26W(13.625W.00 6. KSP92/MPSA92/PNP:Vid:300/300V:0. Sensor.8V KIA6043S PLL Stereo-Decoder. Ucc=6. VA-E. 0. ɲɬ.. -55. -40. ɲɬ.00 8. 2x 19W(13. Ucc=18. ɲɬ. ɲɬ..5A.76 3.+85° KA7552 /FA5311/ PWM Controller. ɲɬ. -40.00 9. ɲɬ. VA-E. ɲɬ.16 8. ɲɬ. -25.76 4.U=10.5A:0. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. Ucc=6. Serie 139.U=4. >50MHz L4949 Voltage regulator.. ɲɬ.00 55.04 40.Mono. ɲɬ..12V KIA6210AH 2x NF-E.lineIC L497B Hall-Effekt Zɶndstrg. ɲɬ.5. Audio Amp. VA-Tr. ɲɬ. 2x1W(9V/4ɤ) LA4555 =LA 4500: 2x2. 2x5. Iq=2. VA-E. VA-E LA78141 CTV.27V LA7832 TV. ɲɬ.00 15. ɲɬ. ɲɬ.. VA-Tr. ɲɬ.28 10.5-22V 2X7W(15V 3 Ohm) LA4620 2x NF-E. 0. HA-Tr. Ucc=1. 4. ɲɬ.U=9.00 20. #18V. ɲɬ. ɲɬ. AM/FM-ZF.00 0.5A.28 60.8 Ohm/. VA-E LA78045 CTV.2ɤ) LA4598 2x NF-E. ɲɬ. ɲɬ.84 .Mono.50 2.5W(13V/4ɤ) LA4446 2x NF-E.9W(9V/3.3W(12V/3ɤ) LA4505 =LA 4500: 2x8. ɲɬ.28 12.voltage stabilizer. HA-E LA7833 TV. 2x17W(15V/4ɤ) LA4725 P-Amp..12 14.70° KA7500 =TL494 S-Reg Ctrl.60 7. 24V. VA-E.48 15. ɲɬ.60 3. Ucc=9..28 6.5W(15V/3ɤ) LA4508 2x NF-E.12 22. ɲɬ.18V KIA6282K 2x NF-E. Ucc=18.. ɲɬ.+85° LM2903 ɱLM 193(A)H: SMD. Low Power OPAmp LM311 Serie 111.18V LA42351 5W. Iq=2.16 7.. VA-Tr..40 15. ɲɬ. 1.15V KIA7042A Voltage detector 1.00 8. ɲɬ. ɲɬ.28 14. ɲɬ.5.48 21. LA7681 Signal Processor for Color TV LA76810A LA76818A LA78040 Vertical Output IC LA78041 CTV. LM2576T-ADJ P+ LM2596S-3. VA-Tr. ɲɬ.32 4.9V KIA6281H 2x NF-E.Umax=24V LA42071 7W. Ucc=3.Power Am.. 3. +5V. max.00 8.9V KSP42 /=MPSA92/NPN High Voltage Amp.. 300V 0. Iq=1.76 19.56 8.Motorreg.5A. 18V. 2..9-16V 2X30W(14.18V KIA6269P 2x NF-E. ɲɬ.3V P+ LM2596S-ADJ P+ LM2596T-3.88 7.00 3. 24V....12 21..2A LAG665 DIP LAG665F SMD /D665/ LAG668 SMD LC863332B-52V3 LM1036N Dual DC Operated Tone/Volume/Balance Circ. Ucc=9V LA393 SMD LA4108 2*5.100mA.16/5 16/4 16/4 16/4 16/38 16/5 16/5 16/5 16/5 16/5 16/5 16/5 16/5 16/5 16/17 16/26 16/26 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/7 16/11 16/11 16/6 16/6 16/8 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/7 16/11 16/6 16/7 16/7 16/8 16/6 16/7 16/6 16/6 16/7 16/7 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/6 16/7 16/6 16/6 16/6 16/6 16/7 16/7 16/5 16/8 16/5 16/8 16/5 16/5 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 KA431 2.with DC Vol. ɲɬ.28 15. #18V.36 8.8A LA7845N CTV..U=10. ɲɬ.60 15.3V P+ LM2596T-ADJ P+ LM2678S-ADJ LM2901N Quad. 18V.15V KIA6283K 2x NF-E.5W /6V.2ɤ) LA4600 P-Amp.60 3. ɲɬ.76 11. 50mA.3W/4 Ohm/ .24 11. ɲɬ. ɲɬ.6W(12V/4ɤ). ɲɬ. 13V. ɲɬ.00 3. ɲɬ. VA-E.50 12.12 16.with DC Vol.+125° LM324 Quad.92 4. Iq=1. ɲɬ.Mono. 2. ɲɬ. max.28 4. Ucc=3. 18V. 18V.BTL.4V 4Ohm) LA4743B Quadr.20 40.Um24V LA4225 5W /18V./ignition control LA1185 FM-Tuner/Front end..64 11. ɲɬ.28 25.18V LA42051 5W /18V.00 3. 2x6W(13V/4ɤ) LA4445 2x NF-E. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.. VA-Tr.2V/4ɤ). VA-Tr. VA-Tr. #16V. VA-Tr.+ -/ LA7642 SECAM format color TV chrominance cir. VA-E LA7830 CTV.. ɲɬ..Mono. ɲɬ. LA4601 P-Amp.. ɲɬ.00 9. 3.3 Ohm/. 18V.22V LA4285 5W. ɲɬ. 1W(6V/1ɤ).32 4.40 5.Umax24V LA4227 2*3W /9V.00 8.5mA. ɲɬ. ɲɬ. 2x2.. ɲɬ.36V.U=4..8A LA7838 =LA 7837: max.20 20.80 9. 4.. ɲɬ. ɲɬ.76 3.24 22.32 12.44 24.28 8. 4. ɲɬ.Umax24V LA42152 15W.48 3.4..72 20.9W(9V/3.24 30. ɲɬ.. ɲɬ. Ucc=9. ɲɬ.Power Amp. Ucc=9.2A LA7840 CTV.

U=10. ɲɬ. #18V.56 40.with mute. >0. ɲɬ.2.Igt/Ih<10/<10mA MAC97A8 Triac. 0... >20MHz MPSA92/KSP92/PNP:Vid:300/300V:0.70° NN5198K OP07 Precision operation amp.04 1. 0.. -55. 0.00 5. RS-232. >50MHz MPSA43 NPN.625W. Tuning-Speicher/memory MH1SS1 Hall-Effekt . RS-232. ɲɬ.64 0. Vid.+125° LM4755T 2*11W Audio Amp. ɲɬ. ɲɬ.. ɲɬ. SMPS. ɲɬ.7V LP2951L Adjustable Micropower Voltage Regulators LS1240A Telecom.00 7. ɲɬ.36 1. ɲɬ. LED+Triac.40 14. ɲɬ.12 3. 700/400V. ɲɬ.50 2. ɲɬ.72 1.50 9.60 3. ɲɬ. ɲɬ. 100W. ɲɬ. P1014AP06 P1014AP10 PAL007B PC111 PC113 PC120 LED/NPN Uiso=5000Vrms CTR=50-400% PC123 LED/NPN Uiso=5000Vrms CTR=50-400% PC817 LED/NPN Uiso=5000Vrms CTR=50-600% PCF8582C-2 CMOS.80 12.00 18. ɲɬ.24 7.50 6. #18V.00 13.+125° LM358 SO8 smd LM358N Dual. NF. -55.76 6. ɲɬ. 600/400V. ɲɬ.5A:0.00 4. 80W.+125° LM393N Dual. #16V. ɲɬ. lo-power. latched mode MC44608P40 SMPS Controller. ɲɬ.325W(6V/8ɤ) LM3914 10 LED Pegelanz. Serie 158.72 85.12V. ɲɬ.Sensor. PWM-Controller. ɲɬ. 20W. ɲɬ. ɲɬ. PWM-Controller MC44605P DC-DC. >10MHz MJF18004 lo-drive. ɲɬ. 1.28 12.00 12. f..32 33.14A MDA2061 128x8 Bit. 700/400V. 4.5V/#s MC33161P MC3362P .00 2. ɲɬ.48 5.00 15.48 15. #18V.25W(6V/32ɤ) MC44603 DC-DC.44 6.12 10.60 4. 0.16V.5A Vo:1.40 12.2V M25P16 16 Mbit.16/7 16/7 16/38 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 16/14 16/7 16/28 16/7 16/39 16/27 16/38 16/7 16/7 16/7 16/31 16/17 16/7 16/7 16/6 16/28 16/37 16/37 16/37 16/37 16/38 16/37 16/37 16/37 16/7 16/7 16/7 16/6 16/39 16/7 16/7 16/7 16/7 16/7 16/6 17/83 16/23 16/28 16/5 16/81 16/81 16/81 16/81 16/81 16/81 16/81 16/81 16/27 16/27 16/27 16/27 16/26 16/26 16/26 16/26 16/38 16/8 17/8 16/7 16/23 16/23 16/20 16/14 16/38 16/38 16/15 16/27 16/27 16/27 16/27 16/27 16/7 16/5 16/6 LM339 SMD /BA10339F/ LM339N Quad.32 10.75W. 40W. 0. ɲɬ. ɲɬ. FM Empfɞnger/Receiver MC34063 DC-DC Converter Ctrl.96 0.8A IGT>5mA MAX232 2x Line Drv/Receiv. ɲɬ. ɲɬ.00 9. ɲɬ.08 13./Level Meter Driver LM3915N-1 10 LED Pegelanz.20 1.#16/+32V LM386 NF-E.50 5. ɲɬ. ɲɬ.80 8. 0. 8A. ɲɬ. Ucc=+5V MAX232 SMD 2x Line Drv/Receiv. It<5mA MOC8100 LED/NPN Uiso=7500Vrms CTR=100% MPSA42 NPN Vid.. -40. 0. >50MHz MT1389DE-L /128pin/ MUR8100 MUR860 NE5532P OPamp. ɲɬ.50 3.5A.24 4. #18V. ɲɬ.00 13. ɲɬ.44 .5A.+70° NE555N Zeitgeber/Timer. 0..12 2.<110/2500ns MOC3023 MOC3031 MOC3063 Optokoppler. 256x8Bit. >4MHz MJE340 NPN NF-L.50 7.00 2.00 6. 700/400V. -20. -/300V.50 4. ɲɬ. ɲɬ.5. 40kHz MD2310FX /ST2310FX/ 1500/700V. ɲɬ. <800/4900ns MJE13007 S-L. 0. mixed frequency MC44604P DC-DC./Level Meter Driver LM392N 1x OP + 1x KOP. f. 0. 600V 0.5/+3..00 2.+70°. Serie 139. ɲɬ. ɲɬ.1000/450V.+75° M52313P CTV. ɲɬ.48 6. ɲɬ. I#C-Bus PIC12F629 PIC16F84A-04P ɲɬ.60 22. ɲɬ. ɲɬ.00 15. 18V. ɲɬ. >4MHz MJE13009 S-L. ɲɬ. 700/400V.56 5.04 18. >50MHz MPSA44 NPN Vid. ɲɬ.VC. Ton+Video-ZF. 4..64 16. ɲɬ. 10MHz. ɲɬ.. ɲɬ. 0. 0.60 6. ɲɬ.00 2.96 12. #50mA. Telefonklingel/2 Tone Ringer LT1083CT Voltage Regulator Io=7.5A MJE13003 S-L.2A. ɲɬ.5A. ɲɬ. AGC.. ɲɬ.00 73. 75W.625W. 4A. >0. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 10MHz MJE13005 S-Reg.6A(Tc=50ɲ).. ɲɬ.60 3.+85° MC34063 SMD MC34119 SMD NF-E.30V Vin LTV814 bid. ɲɬ. ɲɬ.50 3.20 5. 2.00 4.. -55.40 4.. ɲɬ.5A.TTL level MIP2E4D MJE13001 S-L. ɲɬ.25W(6V/32ɤ) MC34119P NF-E. 0. 0. ɲɬ.+70° NE556 Dual-Zeitgeber/Timer. ɲɬ. 2..00 1. ɲɬ. ɲɬ.00 18. ɲɬ. Ucc=+5V MAX3232CPE MAXZ3232 SMD MBR10100 MBR20100 MBR20200 MBR2535 MBR2545CTG MBR2560 MBR4045 MBR6045 MC1458P Dual. ɲɬ. 0. 600V.48 15. 9V/#s. LowPowerOPAmp1MHz.04 6. 0. ɲɬ.76 3.75W.80 0. serial Flash memory M50453-012P M5218L Dual.12 12. LED/NPN Uiso=5000Vrms Ubs=1. ɲɬ.80 0. 10MHz MJE13002 (TO92) NPN 300V 1.3A. ɲɬ.2A.28 6. Dual.+125°C.20 1. ɲɬ.50 3. PWM-Controller..08 3. ɲɬ. 0.96 36. 4. 12A.68 72. AFT MAC97 Full-wave thyr. 18V. 500/400V.50 2. ɲɬ.00 6.00 4.5.88 1.625W.0. #1.. ɲɬ.. -25. #22V.16V. SMPS. ɲɬ. 200/200V. ɲɬ. Telefon.Temp.80 7.625W.20V LM61 Centigr. ɲɬ.20 6. ɲɬ.5A. 300/300V.2A.

ɲɬ.=STK 4201V: #75V. #35V. ɲɬ.72 7.48 37.45W. ɲɬ. ɲɬ. SMPS. ɲɬ. ɲɬ.24 42. VC.84 18.12 6. Tc<85°C STK078 NF-E.44 37.125W. ɲɬ. ɲɬ. 1500/600V. ɲɬ.00 4.48 28. ɲɬ. ɲɬ.32 34.88 18.88 22.52 80.92 45. ɲɬ.88 22.SMPS. ɲɬ. #30. ɲɬ.-Synthesizer. ɲɬ.32 25.1500V. 1. 18W. 8A. ɲɬ.12 19. 8A.20 12. ɲɬ. Reset. ɲɬ. 3.00 10.76 12.00 10. ɲɬ.3GHz.92 22. ɲɬ. 50W ST232BN /MAX232/ STK077 NF-E.00 9.16 5. Tc<85°C STK4142-2 2x NF-E.00 4. 2x>100W(#51V/8ɤ) STK4241-5 NF-E.24 44.8A.125W. ɲɬ.48 76. SMPS. Switch.SMPS1500V. >20W(#25V/8ɤ). ɲɬ.+125° SI(SK)3050R TV.=STK 4201V: #78V. -55.44 37.00 4.00 8.80 9. ɲɬ. ɲɬ.84 8.80 8. ɲɬ.24 18.1V.32 15.40 8. ɲɬ.64 15.+125° SG3525 smd PWM Controller. ɲɬ.96 18.64 52.40 5.08 6.88 33. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 12. ɲɬ. NOR-Output. ɲɬ.20 10.56 6. ɲɬ. ɲɬ.. 2x>120W(#54V/8ɤ) STK4893 /ȻɍȽȺȿɇɄɈ ɇȺɊɍɄɂ45/ #46V.60 68.5A. ɲɬ. 280W 8A STR10006 STR11006 STR30125 STR40090 STR4090A STR41090 STR50103Aorig STR50115B STR50213 STR51424 STR53041 STR54041 STR56041 STR58041 /SK1/ STR58041A STR59041 STR6020 STR80145 STR-D1005T STR-D1706 STR-D1816 STR-D4412 STR-D4420 STR-D5541 STR-D6008X STR-D6009 STR-D6108 STR-F6264 STR-F6656 ɲɬ. ɲɬ.00 8. ɲɬ. 1:Vcc 2:GND 3:Out PT2313L 4-CHENNEL AUDIO PROCESSOR PT2322-S/smd/ PT2323-S/smd/ PT2399 Echo audio processor PT6523/QFP/ R2K R2KN R2KY R2M S2000A1 orig CTV-HA.40 5. ɲɬ. ɲɬ.. ɲɬ.Ucesat<1V S2000N orig CTV-HA. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. Reg.SMPS.80 0. 50W ST1803DFX NPN+D. 2. 40W SMBTA42 NPN =MPSA 42: SMD SMBTA92 PNP =MPSA 92: SMD SMR40000C/KIT/green SMR40200C/KIT/green SPHE8202L 128pin SPHE8202RQ 128pin ST1802HI CTV-HA.80 33. ɲɬ. I2C-Bus SDH209B SE090 SE095 SE110 SE115 SE120 SE125N SE130 SE135N SE140 SF34 SG3525 PWM Controller.36 30.1500V.SMPS. 210W 6A STK730-090 CTV.76 18.48 22.44 7.00 35.00 42.40 18.CTV-HA. ɲɬ.08 22. ɲɬ.8A.00 98.Ucesat<1V S2000AFIorig CTV-HA.12 36.00 59. ɲɬ.92 6.36 18.56 6. ɲɬ. ɲɬ.48 3. ɲɬ.24 22. Switch. ɲɬ. 50W ST1803DHI NPN+D CTV-HA. ɲɬ. NOR-Output. ɲɬ. ɲɬ.8A. ɲɬ. ɲɬ.24 27. ɲɬ. ɲɬ.00 10. ɲɬ. +5V.5V. ɲɬ.50W. ɲɬ. ɲɬ. >24W(#25V/8ɤ). Damper-Diode S2055AF orig NPN-d. ɲɬ..36 30.Uc<5V S2055N orig =S2000N+D SA5888 /AM5888/ SDA3202 Frequ. ɲɬ. ɲɬ.32 3. Iso SI3120G Stab. 1. ɲɬ. ɲɬ.00 4. 2x>15W(#20V/8ɤ) STK4231-5 NF-E.80 20. +12V. ɲɬ. #32V.16/27 16/27 16/36 16/7 16/28 16/28 16/28 16/14 16/38 16/31 16/31 16/31 16/31 16/84 16/84 16/84 16/84 16/84 16/84 16/2 16/8 16/38 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/8 16/28 16/4 16/28 16/8 16/8 16/28 16/28 16/8 16/8 16/38 16/38 16/82 16/82 16/82 16/8 16/40 16/40 16/40 16/40 16/40 17/40 16/40 16/40 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/7 16/38 PS2501 LED/NPN Uiso=5000Vrms CTR=80-240% PS2561 optically coupled LED Di-NPN transis PSMN009-100W PST529 System Reset.. 1500/600V.88 24.92 27. ɲɬ.92 .96 25. 1500/600V. ɲɬ.8A. 2. ɲɬ.88 27. ɲɬ.32 7.1500V.60 6. ɲɬ. ɲɬ.5A. ɲɬ. Reg. ɲɬ. ɲɬ.08 2. ɲɬ. 8A. ɲɬ. ɲɬ. -55.Ucesat<1V Iso S2055A =S 2000: int. 2x>40W(#32V/8ɤ) STK730-080 CTV.28 0.00 80. ɲɬ.28 22.CTV-HA.60 42.

5V/8ɤ) TDA1170N TV/CTV.6W(12V/4ɤ) TA8210AH 2x NF-V+E..14V.44 28. 2x4. PAL/SECAM Process STV2118A CTV.00 11. ɲɬ. ɲɬ. Ucc=3. 2. ɲɬ. Cass. SECAM Chroma-Prozessor TB2904HQ TBA820M NF-E.76 5.6W(12V4 TA7288P VC.60 35. PAL/NTSC/SECAM. Ucc=21.68 6.00 37.1W(9V/8ɤ) TA7611AP TV. 14V.12 4.12V TA7368 NF-E. ɲɬ. ɲɬ.20 48. Ucc=1. ɲɬ. 9A.7V TA8205AH 2x NF-E.TV.56 8.5V/8ɤ) TDA1515BQ 2x NF-E. ɲɬ.56 26.40 5.5A.6A STV9379FA CTV..16V.20 47. ɲɬ. ɲɬ.36 42. 35V.00 8. ɲɬ.9.5A. 45W(14.. ɲɬ. 25V. ɲɬ.44 8. Transistor-E) TC89101P 1024bit serial E2PROM TC9149P IR-FB Empfɞnger/receiver. 9A. 6A. ɲɬ.5W(6V/8ɤ) TA7343AP FM PLL Stereo-Decoder.8.5A. ɲɬ.. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.4V/2ɤ) TA8221AH 2x NF-E. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. Ucc=4. TA8263BHQ TA8275HQ 4*41W BTL Power Amp. TA7313AP NF-E.Monitor.6A TA2003 AM/FM-Radio.#30V. 10 Codes TDA1006 TDA1013A NF-V-E. Proc.08 3. 25V. 9A.84 24.00 57. NF-V/E.9V TA8750N CTV. STV5112 STV9302A TV. 2x15W(13V/4ɤ). ɲɬ..56 48.32 33.64 33.8. VA-E. 25V.. Io=2.2ɤ) TDA1083 AM-V. Ucc=1.08 3. 0. ɲɬ. HA-Kombination TBA950/2 TV. TA8403K CTV. 1. Bus Contr. 1.00 39. ɲɬ.84 9. ɲɬ.40 10.8V TA7678 TA7698AP CTV.80 53. ɲɬ./Tape Loading Motor-Tr. 16V.52 7. 1.50 8.4V/2ɤ) TA8225AH NF-E. VA-E. ɲɬ. ɲɬ.80 30. BTL TA8207K 2x NF-E. Io=2. ɲɬ. TA7705P Recorder.12 3. Bus Contr. Ucc=8. ɲɬ. (f. Dual.6W(12V/4ɤ) TA7283AP /KA22062/2x NF-E.27V TA8445K CTV.76 18. ɲɬ. ɲɬ.2W(18V/8ɤ) TDA1020 NF-E. 12W(14V. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. VA-E. ɲɬ.76 4. 2x4. 4.60 9. VA-E.7V 4 Ohm/ BTL Power amp.20 53. CTV. 16V. ɲɬ. Ucc=3. ɲɬ. ɲɬ.29V TA8701ANG TV.76 6.84 65.88 32.5A. 1W(6V/4ɤ) TA8127AN FM-Tuner.00 11. ɲɬ.28 9. ɲɬ. 2x5. 2. FM-MPX-Dec. ɲɬ.80 9. Bus Contr.3W(13V/4ɤ) TA8251AHQ 4*30W /13. 9A.4V/4ɤ) TA8220H 2x NF-E.2Ass.00 22. 20V.92 25.84 63. ɲɬ.. Video+Ton-ZF. ɲɬ.. ɲɬ. 0. VA-E. 1. ɲɬ.5A..84 18. ɲɬ.#4A. ɲɬ. 2. Ucc=21. ɲɬ. ɲɬ.20 24.36 53.TV. 25V. 20V.4V/2ɤ).50 17.40 45.16 6.12 15.5A. ɲɬ. ɲɬ.00 63. 2x30W(14. 25V. ɲɬ. ɲɬ. AGC (MOSFET-Tuner) TA7613AP AM/FM-Radio. 2.64 53. ɲɬ.36 13.00 30. AM/FM-ZF+NF. ɲɬ. 4.00 3.16/10 16/10 16/38 16/10 16/38 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/10 16/11 16/9 16/10 16/10 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/39 16/9 16/9 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/11 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/11 16/11 16/12 16/12 16/12 16/12 16/12 16/20 16/11 16/12 16/12 16/12 16/11 16/14 16/13 16/13 16/13 16/13 16/13 16/13 16/13 16/13 16/13 STR-F6707 STR-G5653 STR-G6651 STR-G6653 STR-G8656 STR-M6529 STR-M6545 STR-M6546 STR-S5706 STR-S5707 STR-S5741 STR-S6307 STR-S6308 STR-S6309 STR-S6707 STR-S6708 STR-S6708A STR-S6709 STR-W5753 STR-W6753 STR-W6754 STR-W6856 STR-X6757 STR-Z2152 STR-Z2154 STV2110A CTV.5A. ɲɬ. hi-res.5W(18V/8ɤ) TDA1013B =TDA 1013(A): 40V. FM-ZF. Signal Processor. 3V TA8164P AM/FM-Radio (mono).84 21.. ɲɬ. Video-ZF.6W(12V/4ɤ) TA8238K 2x NF-E. HA-Synchr.00 40. ɲɬ.40W(#27.92 41. ɲɬ. ɲɬ.. ɲɬ. >0.24 9.92 27. PAL/NTSC/SECAM. ɲɬ. VA-System TDA1175P TDA1514A HiFi NF-E.76 4. ɲɬ.48 27. 2x18W(14.40 8. 9A.68 25. ɲɬ.76 10. 2x2. ɲɬ. 2.7V TA7282AP 2x NF-E. 2x12W(14V/2ɤ) ɲɬ. Ucc=3. Synchr.28 6. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. AM/FM-ZF. STV2118B CTV. PAL/NTSC-Video.40 15. ɲɬ. 14V.18V. ɲɬ.2x4. BTL TA8227P 2x NF-E. 4A. ɲɬ.5W(9V/4ɤ) TA8229K 2x NF-E.52 37. 20V. 2x4. ɲɬ. 1.5.24 3. ɲɬ..Monitor.1.13V TA7640AP AM-Tuner. AGC. Ucc=35V STV9302B STV9379 CTV. ɲɬ.2x2. ɲɬ. hi-res. 28V.5A.12 18. ɲɬ.80 12. ɲɬ.84 3. 45. Autoreverse TA7769P 2x NF-E. ɲɬ. 25V. 2x NF-V-ra f. Proc.20 68. 9A.80 8. 2x19W(13V/4ɤ) TA8215AH 2x NF-E. 18V.24 .3W(5.92 70. 2W(12V/8ɤ) TBA920 TV. ɲɬ.52 3.8Ass.00 22. ɲɬ.36 45.56 22. VA-System f. Monitor (hi-def) TDA1170S TV/CTV. Ucc=6. PAL/SECAM STV2112B CTV. Chroma.5A.44 19.48 63.24 37. ɲɬ. 2x30W(14.

ɲɬ. 110°.5A. ɲɬ.88 37.210V TDA6108JF TripleVideoOutputAmplifier.. ɲɬ.HA-O.4V/2ɤ) TDA7374 2x NF-E-Br.60 15.12 13. 28V.48 13. Ost-West-Korrektur/EW Correction TDA5030 TV. 18V. ɲɬ. VA-E.00 . 4x 25W(13. ɲɬ. 2x75mW(4.5A. 2x0.50 30.00 17.40 15. ɲɬ. PAL/NTSC-Decoder TDA3566A CTV. 28V.1005ns TDA4601D TDA4605 TV.00 45. 2. 24.32 30. ɲɬ. #22V. Udd=180.210V TDA7050 2x NF-E..5MHz Video-E. 2x11W(14V/2ɤ).00 24.3W(14. VCR-Signal TDA4565/A4565/CTV.00 7.40 48.5A./diff. 28V. 21W(14.#21V.SMPS withPFC. ɲɬ. ɲɬ. 18V. for CTV TDA2530 /Ʉ174ȺɎ5/ CTV. 2x6W(18V/4ɤ) TDA2009A 2x NF-E.210V TDA6106Q CRT. ɲɬ.64 11. Video-ZF. 28V.60 9. Udd=180.36 12. ɲɬ..5W(12V/16ɤ) TDA7056B NF-E. ɲɬ. 3A.5A. #25V.60 8.65W(6V/4ɤ) TDA3561A =TDA 3560: verbessert/improved TDA3562A CTV. 3x 7. ɲɬ. ɲɬ.Ucc=12V TDA2616 2xHiFi-NF-E.5A. 18V. BTL.SAT.88 30.56 22. 3.40 12.. 15V. TDA3653C =TDA 3653B: Lochabst.50 8. 4A. ɲɬ.U=8.00 8. ɲɬ.48 8.36 13.00 8. ɲɬ.5W(14V/4ɤ) TDA2005 2x NF-E. 2x6..32V with stand-by TDA7263 Dual power audio amplifier 2x12W TDA7265 2xHiFi:NF-E. 17. BTL. 2x11W(23V/4ɤ) TDA2020AD2 NF-E. HA/VA-Synchr.18V. 18V.5V/8ɤ) TDA7269 2x NF-E. 3.. 4x11W(14.92 8. 1.28 10. 28V. ɲɬ.50 6. RGB Matrix TDA2579A TV.690.80 20.. 0. UHF-V TDA6103Q CRT.76 5.00 18. 6MHz Video-E.mount. 2x6. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 4A. 15V.48 27. 250kHz TDA4863G smd TDA4863J TDA4864AJ Vertical deflection booster TDA4950 CTV. 28V. ɲɬ. 18W(#14V/4ɤ) TDA2040 HiFi NF-E.80 8. ɲɬ.00 5. ɲɬ.Vs=200V TDA6109Q TDA6111Q CRT. ɲɬ. 18V. ɲɬ.5W(12V/16ɤ) TDA7240A NF-E-Br. 20W(14V/4ɤ) TDA7262 2*20W U=8. VA-E.48 22.5A. 4A.space TDA3654 CTV.5A.00 10.. ɲɬ. #22V. ɲɬ. ɲɬ.5A.4V/4ɤ) TDA1558Q 4x NF-E. 2x12W(#16V/8ɤ) TDA2822 2x NF-E. 3A. 3. 1. 4A. 2x11W(14V/2ɤ) TDA1519B =TDA 1519A: 2x6W(14.00 55. ɲɬ.80 30.00 11. 2x22W(14.36 27. HA/VA-Kombi intern. 100W(#40V/8ɤ) TDA7297 TDA7297SA TDA7313ND Dig.4V/4ɤ) TDA7377 4*6W/2*20W/ Avto Amp.4V/4ɤ) TDA1521 2x HiFi NF-E. ɲɬ. ɲɬ.20 28. 2x22W(14. 3.28 57.. ɲɬ. 40dB TDA1519A 2x NF-E. 3.60 7.20 12. 4x 35W(13.5A.12 7. 28V.60 7.04 18. 1.5A. ɲɬ. 1.24 28. ɲɬ. 4A. ɱTDA 3652 TDA3654Q =TDA 3654 TDA4442 TV. 12W(#12V/4ɤ) TDA2007 2x NF-E. 90°(=TDA 3651A: +Guard-Circ.00 57.5A:2x25W(#20V/8ɤ) TDA7267 8pin TV NF-E. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 3.80 8.. ɲɬ.Y-Verzoegerung/delay.00 28. ɲɬ. 4A. 3. ɲɬ. ɲɬ. 4A. ɲɬ.00 25. ɲɬ.2W(6V/8ɤ) TDA7056 TDA7056A NFf-E. ɲɬ.25A. 2x11W(14. ɲɬ.00 29.00 42.40 10. 28V. 50/60Hz-Automat TDA2593 /Ʉ174ɏȺ11/TV.5V.80 14. 5. #20V. 1. ɲɬ. ɲɬ. 18V. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. Loudn. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.60 30. 3.BTL) TDA7383 Quadruple BTL audio amplifier 4x30W TDA7384 4x NF-E.4V/2ɤ) TDA1556Q 2x NF-E. ɲɬ. 2x1. Udd=180. 3. 4A.40 22. 18V. #18V.28V 4. 3. VC. 2x15W(#16V/8ɤ) TDA1521A =TDA 1521: 2x8W(#12V/8ɤ) TDA1524 Stereo-Pot. MOS-FET TDA4605-15 TDA4605-2 =TDA 4605: verbessert/improved. Udd=180. 4A.92 27. ɲɬ. TDA7381 4x NF-E.60 5.5W(14V/4ɤ) TDA2004 2x NF-E. 4x11W(14.VCR. ɲɬ. 18V. 18V.96 19. 18V.80 11. ɲɬ. 4x11W(14. ɲɬ. ɲɬ.64 16. ɲɬ. 2x22W(14.5A. AGC. ɲɬ. 2x 10W(#14V/8ɤ) TDA7293V TDA7294 NF-E. 2x10W(14V/2ɤ) TDA2006 NF-E. ɲɬ. 3A. 18V./Tone+Volume+Balance Ctrl. #20V. 4A. 4A. ɲɬ. ɲɬ. 10A.18V TDA16846 /8pin/ TDA16846 P /14/pin/ TV.32 12.15A. ɲɬ.4V/2ɤ) TDA1562Q 70W Mono Power amp. 28V. ɲɬ.7V/4ɤ. 180kHz TDA4605-3 =TDA 4605: verbessert/improved. ɲɬ. ɲɬ.40 8. 1A.2A. Contr. #15V.. 2W(12V/8ɤ) TDA7267A 16pin TV NF-E.20 15.25A.5MHz Video-E.16/13 16/13 16/13 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/15 16/14 16/14 16/14 16/14 16/15 16/15 16/14 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/13 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/16 16/17 16/17 16/17 16/17 16/13 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/17 16/28 16/20 16/17 16/17 16/17 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/18 16/20 16/18 16/16 16/16 16/18 16/18 16/18 16/14 16/14 16/19 16/18 16/19 16/19 16/19 16/20 16/19 TDA1518BQ 2x NF-E. ɲɬ. #10.40 3.20 11. ɲɬ. 22W(#16V/4ɤ) TDA2050 Hi-Fi NF-E.28 16.36 27. ɲɬ. ɲɬ. TDA1552Q 2x NF-E. ɲɬ. Stereo Audio Proc.36 7.4V/2ɤ) TDA1555Q 4x NF-E.36 12. 6V. 10W(14V/2ɤ) TDA2004 2x NF-E.4V/4ɤ) TDA1553Q =TDA1552Q: + Speaker Protection(Pin12) TDA1554Q 4x NF-E. ɲɬ.#25:4. ɲɬ.BTL) ɲɬ. 20W(#18V/4ɤ) TDA2030 HiFi NF-E.#45V.36 18. 28V. 5A.32 14. ɲɬ.210V TDA6107Q CRT.7V/4ɤ. 1.5V/32ɤ) TDA7052 NF-E.. VHF-Tuner-O/M. ɲɬ.28 18.36 10.32 11.00 8. 32W(#22V/8ɤ) TDA2052 TDA2140 PAL subcarrier reference osc.28 7.00 48. 16MHz Video-E. SMPS-Controller f.3.7W(9V/4ɤ) TDA2822M 2x NF-E.Standb TDA2003 NF-E.50 68.68 5. ɲɬ. ɲɬ. TDA7350 2x NF-E.5A. 3A.5A.4V/4ɤ) TDA1557Q 2x NF-E. ɲɬ. PAL/NTSC-Decoder TDA3653B TV.68 35.

Ost-West/E-W-Korr.32 4. #2%. VA-System. +5.40 76. ɲɬ.. VA-E.28 16. 25.<15mV. 3.. ɲɬ.96 18. 65W.92 48. 42V. SECAM-Decoder TDA8395T CTV.. 0.25A.00 11.80 24. ɲɬ.8W TOP222 Offline PWM Switch. 0. VA-E (BTL). 15V.<15mV.04 3. Ucc=1. ɲɬ. 2x2. ɲɬ. ɲɬ.5A.60 36.04 8.0.Monitor.+70° Dual TL3845 PWM Ctrl. Io=3A TDA8174AW TV.36 3.5V/1A TDA8138 VC. hi-res.64 21. ɲɬ. ɲɬ.I#C-Bus TDA9302H TV.7V/4ɤ.5A.5A. ɲɬ. BTL) TDA7560 4*40W[13. ɲɬ.32 37.TV.A=ESD-Schutz/Protection TEA5101B =TEA 5101A: verbessert/improved TEA5711 AM/FM-Radio. Multistandard TDA8362/N5 CTV.. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 50W ɲɬ.4V/2ɤ.NF/S-L. Signal-Prozessor.24 28. SMPS-Controller TEA2261 CTV.68 20. ɲɬ.28 7. ɲɬ.. Offs.1V/1A.75V. VA-E..Disable.80 3.8. ɲɬ. 1. ɲɬ.28V 4. ɲɬ. ɲɬ.5A:2x40W:14V/2ɤ)4x12W(2Ohm TDA8561Q 2x NF-E. ɲɬ.NF/S-L. Signal-Prozessor. 4x 40W(13. 50. ɲɬ.60 12. Stereo.90W.7. ɲɬ. TDA8351 CTV.00 15. ɲɬ.+70° TLP621 LED/NPN Uiso=5000V CTR>100% Ibs=8mA TLP721 TNY253 TNY254PN Offline PWM Switch.60 12.00 12.. 0...32 9.00 9.12 2.32 2.120Hz TDA8351 9pin CTV.50 2. ɲɬ. 28V. ɲɬ. ɲɬ..72 3. ɲɬ. 2A TDA8359J CTV. ɲɬ. 28V.00 12. 25. 5A. 40W/4ɤ TDA8842 TDA8844 TDA8947J 4*25W/2*50W/ U=9. ɲɬ.#18V.00 145..00 113. ɲɬ.7V 4 Ohm.1V/1A.. Io=3A TDA8215B TDA8350Q CTV. ɲɬ.. ɲɬ. >3MHz TIP3055 or NPN NF/S-L.16 13. ɲɬ. CTV. ɲɬ.18V. 8.100V. B>1000 TIP126 PNP-darl+D.#2%. #18V.60 13. Ucc=35V TDA9351PS/N3/1/1608 TDA9351PS/N3/1/1878 TEA1507P/N5 SMPS control IC TEA1521P SMPS control IC TEA1523P TEA2025B 2x NF-E. ɲɬ. ɲɬ.44 2. ɲɬ.BTL) TDA7388 4 X 41W Qard bridge car radio amplifier TDA7396 NF-E. B>1000 TIP122 NPN-darl+D.80 6. ɲɬ. SECAM-Decoder TDA8560Q 2x NF-E.BTL] TDA7560A 4x NF-E. ɲɬ.40 98. ɲɬ.Offs.200Hz.32 12.5A.<15mV.96 12.00 13.28V 4. 0. 15W TOP223 Offline PWM Switch. ɲɬ.00 12. 0. ɲɬ.00 41.+70° TL082CN JFET.20 16. Signal-Prozessor. VA-E.68 10. BTL Car Radio Power Amp. ɲɬ.CTV. .+70° TL072 JFET.12 1.00 48.00 19. progr. ɲɬ.26V TDA9151B CTV.. ɲɬ. ɲɬ..4V/4ɤ) TDA7386 4x NF-E.00 83. VA-E (BTL). 80V.+70° TL494 smd TL494CN PWM Controller.+70° lo-noise TL074 JFET.18V:7.RGB-E.45W PFC/Bo TOP202YAI Flyback: 30. #18V. >3MHz TL062 JFET.76 2.26V TFA9844J THX201 TIP121 NPN-darl+D. 0. Io=3A TDA8177F CTV.76 14. ɲɬ.CTV.00 2.. ɲɬ. ɲɬ.120Hz TDA8356 CTV. B>1000 TIP2955 or PNP NF/S-L.28 11. ɲɬ.00 32. TOPSwitch#-II..7V/4ɤ.3W(9V/4ɤ) TEA2260 CTV. VA-E (BTL).Flyback: 20.. BTL Car Radio Power Amp.TV. ɲɬ.90W. ɲɬ. ɲɬ.40 11. 25W/4ɤ TDA8571J Quad.. 5A. 0.18V:7.4W TOP210PFI Offline PWM Switch.100V.BTL) TDA8133 Disable. TOPSwitch#. 65W.60 16. Uref=2. #18V.48 12. +5.Monitor.28 32.. ɲɬ.200Hz.. ɲɬ. 80V.Offs. 0.100W PFC/Boost: 75.. TOPSwitch#. ɲɬ.76 15..96 16.500kHz.15A.24 .80 8.5W TNY255P TNY263P TNY264P TNY265PN TNY266PN TNY267P TNY275PN TNY277PN TOP201YAI OfflinePWMSwitch.30V.12V/1A TDA8145 TV. ɲɬ.Monitor. 65W.00 10. ɲɬ. VA-E.12 7.24 8.12V TFA9843J 2*20W/1*40W/ U=9.76 8. VA-E. ɲɬ.120Hz TDA8357J CTV.00 15..<15mV. ɲɬ.00 15.00 3. ɲɬ. TOPSwitch#-II. ɲɬ. 4x 22W(14. VA-E (BTL)..00 17. 45W(14.75W TOP204YAI Flyback: 60. hi-res..28 20. 2. VA-E (BTL). Multistandard TDA8362A CTV. 3. ɲɬ. 4x 40W(13.. ɲɬ.. VA-E.5A. 37.28 21. ɲɬ. ɲɬ.96 3.00 70.00 73.00 50. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 12. ɲɬ.2A TDA8362 CTV.00 32. ɲɬ.60W PFC/Boost: 30. 50. 0.15A.100V.. HA-/VA-Controller.24 3. Offs.12 12. SMPS-Controller TEA5101A CTV.00 120.60 9.04 15. ɲɬ. 50. Multistandard TDA8395P CTV. VA-E (BTL).92 85.#18V. ɲɬ. ɲɬ.5A:2x40W(14V/2ɤ)4x12W 2Ohm TDA8567Q Quad. CTV. TinySwitch#. 2. Offs.2x40W(14V/2ɤ)4x12W TDA8563AQ 2xNF-E..00 11. Ucc=35V. VA-System.16/18 16/19 16/20 16/19 16/15 16/15 16/19 16/17 16/19 16/19 16/19 16/19 16/19 16/19 16/20 16/19 16/19 16/19 16/19 16/19 16/19 16/20 16/20 16/20 16/19 16/19 16/19 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/20 16/14 16/20 16/20 16/20 16/20 16/21 16/21 16/24 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/1 16/16 16/16 16/17 16/85 16/85 16/85 16/85 16/85 16/21 16/13 16/21 16/21 16/21 16/11 16/5 16/28 16/23 16/27 16/27 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 16/21 TDA7385 4x NF-E. ɲɬ.NF/S-L. ɲɬ.28 12.5A.<15mV. ɲɬ.Monitor. ɲɬ. Io=3 TDA8177 CTV.0. ɲɬ. Ost-West-Korrektur/EW correction TDA8172 TV. ɲɬ.100mA. 6A. ɲɬ.+70° lo-noise TL081 JFET.. ɲɬ.150W TOP209P Offline PWM Switch. Iq=2A TDA8174A TV. Reset.+70° TL431 3.

txt.12 3.500kHz. 5A. R.80 3.500kHz. ɲɬ. 75W TOP225 Offline PWM Switch. ɲɬ. 0. ɲɬ. ɲɬ.. ɲɬ.68 15.00   .88 15.00 2. ɲɬ. 50V. 2x2W(12V/8ɤ) uPC1488H TV-VA VIPer100A VIPer22A VIPer50A VS1307 /DS1307/ 64 X 8 Serial Real Time Clock Z0607   5Y29 /ɍɨɪɨɱ.SYS" BEKO RC613311 BEKO RC647340 BEKO TH-493. hi-speed. ɲɬ.100W TSA5511AT Frequ.SYS" BEKO RC-46111 "SLEEP. . ɲɬ.00 3..36 6. ɲɬ. 50V.40 21.16/21 16/21 16/21 16/86 16/86 16/86 16/86 16/86 16/29 16/21 16/21 16/22 16/28 16/23 16/23 16/28 16/23 16/23 16/28 16/21 16/28 16/21 16/28 16/23 16/21 16/21 16/23 16/21 16/27 16/27 16/27 16/11 16/38   17/407 17/406 17/416 17/643 17/9 17/1 17/2 17/609 17/717 17/425 17/594 17/3 17/4 17/5 17/12 17/6 17/422 17/631 17/639 17/624 17/682 17/671 17/421 17/413 17/628 17/350 17/627 17/603 17/622 17/598 17/620 17/621 17/15 17/446 17/600 17/16 17/658 17/17 17/659 17/180 17/292 17/185 17/291 17/186 17/187 17/466 17/351 17/233 TOP224 Offline PWM Switch. 18V.+70° UC3843AN fixed PWM Controller.3GHz.5.. 0. ɲɬ. ɲɬ. AKAI Ser KIT/ 5Z51-902 /5Z59/ 5Z59 /5Z51-902/ AIWA AVT02 AIWA RC-6VT06 AIWA RC-TC141KE AIWA RC-TGX150 AIWA RC-TV02 AIWA RC-ZVT03 AKAI /START. 0.35W.+5V.00 3. ɲɬ. ɲɬ. 0.SITRONICS ABL-105/ AKAI 4GA-901 AKAI RC-51A AKAI RC-N1A AKAI RC-N1A AKAI RC-N2A AKAI RC-V27E AKIRA 2101/RECORD RC514/ AKIRA DVD AKIRA DVD ADC475 AKIRA DVD AMD-114A ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɧɚ LIBERTON AKIRA DVD CLD-04-01(ic).5A ULN2004A SMD 7x NPN-Darlington-Array. PDɱ1W UC3843B SMD UC3844N PWM Ctrl. 50V. ɲɬ. ɲɬ.D 800/1500V 6A TT2170 1500/800V . 22. TOPSwitch#-II.80 2.. Def.44 22. 12. ɲɬ.+70° UC3845 PWM Ctrl. box/ BBK RC04 BBK RC15 BBK RC19-12R DVD BBK RC33 BBK RC-47 BBK RC53 BBK RC-58 AUDIO BEKO BS-930 BEKO RC4611/TH492.+70° UC3842 SMD UC3842N PWM Ctrl.88 24. ɲɬ.04 3. box/ BBK RC026-01R Original BBK RC026-05R /DVD China orig.SATURN.SITRONICS HYDFSR-0076WS AVTO DVD8" PIONEER 993 KENWOOD HYUNDAI RAINFORD BBK RC019-01R BBK RC019-02R BBK RC019-19R BBK RC019-24R BBK RC026-01R /DVD China orig. ɲɬ.28 9.08 22.8A. AKIRA HYDFSR-1251AK(4250) AKIRA RY2002 ARVIN. 0.28 2.76 27. ɲɬ.20 2. 1.D/R TT2222 U2716 ɉɁɍ U4614B UBA2024P UC3825N PWM Ctrl.28 7. 0.76 57. ɲɬ.1/"SLEEP.5A. ..88 25.04 2. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 18W(#22V/8ɤ) uPC1270H NF-Treiber/driver.500kHz.88 33.50 3.ɛɟɥ. #50V.. 0. ɲɬ.28 3.+70° UC3845A SMD ULN2003 7x NPN-Darlington-Array. #30V. ɲɬ.80 3.-Synthesizer.80 3.5A UM91215A uPC1188H NF-E. Iout<1A..5A. ɲɬ."MENU" 12. TOPSwitch#-II..16:9. 0. ɲɬ. ɲɬ.50 22. 0.AVEST. ɲɬ.2A uPC1316C 2x NF-E.60 21.60 8. I#C-Bus TT2076 TT2140 COLER H..COSMO SAT) BIMATEK D1152 /DVD/NEXON..MEREDIAN RC-850(SDV-350. ɲɬ.WEST BQS223 ɲɬ.25W D/R TT2190 1500/800V.DIGITAL. ɲɬ.28 26.kɧ-ɤɚ (i) BIG SAT(GLOBO.20 6. . ɲɬ.5A ULN2003A SMD ULN2004 7x NPN-Darlington-Array.ɈɄ..

48 60. ɲɬ.00 37.92 42.04 46.40 83.84 42.00 42. ɲɬ.00 33.00 39. ɲɬ. ɲɬ.80 34. ɲɬ. ɲɬ.60 32.00 35. ɲɬ. ɲɬ.24 44. ɲɬ.60 40. ɲɬ.04 83.48 98. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 40. ɲɬ.20 54. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.60 43.60 45. ɲɬ. ɲɬ.00 72. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.92 33.00 34.40 35.40 40.84 45.00 35. 32. ɲɬ.60 55. ɲɬ.00 32.92 41.48 36.40 54.48 . ɲɬ.40 35.00 27. ɲɬ.00 54. ɲɬ. ɲɬ.00 30.80 54.00 41.00 40. ɲɬ.48 40. ɲɬ.52 40. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 41. ɲɬ. ɲɬ.92 38.48 37. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.52 37.00 68. ɲɬ.60 76. ɲɬ. ɲɬ.

00 29.48 53.00 60.00 35.24 58. ɲɬ.80 60.80 22. ɲɬ. ɲɬ. 7410 D-80002 DVD ɲɢɪɨɤɢɣ DA-01 /WG3700-1/ DVD DAEWOO /LG DVD 377/ DAEWOO 18F07 DAEWOO CHINA DAEWOO R-18A07 DAEWOO R-18H43 DAEWOO R-22 DAEWOO R-25 DAEWOO R-28B03 DAEWOO R-28B04 DAEWOO R-40A01 DAEWOO R-40A15 DAEWOO R-40B02 DAEWOO R-44C07 DAEWOO R-48A01 DAEWOO R-49C07 DAEWOO R-52N20 TV/DVD DAEWOO RC28 DESO DVD 3800 DESO JX2002A DEX DVD DVP-500/528. ɲɬ. ɲɬ.84 41. ɲɬ.96 37.92 .20 35. ɲɬ.48 38. ɲɬ. ɲɬ.24 30. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 48.28 42. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.80 40. ɲɬ.52 72. ɲɬ.00 60. ɲɬ.24 33. 68.40 51.00 57. ɲɬ. ɲɬ.04 36. ɲɬ.48 68.48 68. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.668.00 45.40 35. ɲɬ. ɲɬ.96 45. ɲɬ. ɲɬ.48 68. ɲɬ.00 42. ɲɬ. ɲɬ.36 68. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.80 53. ɲɬ.00 60.17/227 17/225 17/234 17/230 17/222 17/228 17/226 17/202 17/220 17/707 17/566 17/699 17/567 17/496 17/495 17/655 17/543 17/497 17/479 17/477 17/478 17/510 17/586 17/529 17/456 17/169 17/431 17/166 17/165 17/163 17/164 17/161 17/160 17/162 17/572 17/168 17/167 17/607 17/651 17/531 17/664 17/678 17/618 17/523 17/716 17/511 17/357 17/358 17/359 17/550 17/518 17/616 17/498 17/512 17/513 17/670 17/476 17/592 17/352 17/355 17/354 17/486 17/469 17/353 17/473 17/460 17/556 17/487 17/450 17/145 17/534 17/522 17/449 17/514 17/103 17/521 17/104 17/573 17/100 17/102 17/101 17/403 BQS224 BQS307 BQS310 BQS348 BQS349 BQS404 BQS411 BQS424 BQS455 BQS457 BRAVIS BRAVIS DVD-2010 /DVD-2030/ BRAVIS LCD TV BLACK BRAVIS P01S-N CAR-ALPINE RUE-4182 CAR-KENWOOD RC-505 CAR-PIONEER CD-R30 CAR-PIONER CXC3173 CAR-SONY RM-X114 CHINA TV KONKA 55K8 /5W63/ CHINA TV LG 55K8 /5W63/ CHINA TV SHARP 55K8 /5W63/ COSMOSAT 7400. ɲɬ.00 42. ɲɬ. ɲɬ.48 68.48 68. ɲɬ. ɲɬ.80 60. ɲɬ. ɲɬ.88 45.00 68.48 38.00 32. ɲɬ.20 47.20 35. ɲɬ.40 41.48 68.92 35.60 44.48 68.80 50.00 36.80 49. TXT FUNAI MK11 FUNAI MK12 TV FUNAI MK2 FUNAI MK7/8 TV FUNAI MK7/8 TV.851/ DEX DVP-133 DFSR-0048HD DV2000 DV2001 DV2002 DVD RC DVD 21-19 DVD 5121 DVD CHINA DVD DA-02 DVD DA-03 DVD DVD DEX DVP-518 (ic) DVD ɤɚɪɚɨɤɟ Ɉɞɟɫɫɚ ELENB.92 30.MER-N R706.04 38.04 34.92 60. ɲɬ.00 35. ɲɬ.20 39.76 36.00 47. ɲɬ.96 34.48 42.92 68. ɲɬ.88 60. ɲɬ.92 37.48 68. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 7405.96 39. ɲɬ.710. ɲɬ.VCR FUNAI MK7/8 TV-TXT GLOBO 6000(STAR TRACK 750CU 550D COSMOSAT 7100) ɲɬ. ɲɬ.60 54.60 24. ɲɬ. ɲɬ.531. ɲɬ. ɲɬ.48 45. ɲɬ. ɲɬ.48 42. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.48 33.80 38. ɲɬ.20 48. ɲɬ. ɲɬ.80 60.60 32. ɲɬ.92 38.SUPRA R802E. ɲɬ.60 41.80 60.00 61. ɲɬ.92 41.HYND HD3629 ELENBERG DVD VKM1440SI ELENBERG DVD 404E ELENBERG DVD R302E ELENBERG DVD R601E2 ELENBERG DVD R707 ELENBERG DVD RC-D010E ELENBERG DVDP-2402 ELENBERG DVDP-2404 ELENBERG DVDP-2407 ELENBERG DVDP-2417 ELENBERG DVDP-2450 ERISSON FHS 08A ERISSON FHS081 EUROSKY DVB-8004 SAT FERGUSSON /OPEN BOX/ FOX DVD XY1175 FUNAI MK10 TV. ɲɬ.00 40. ɲɬ.48 68.80 31.48 42. ɲɬ.

48 41.24 30.00 . ɲɬ. ɲɬ.84 83. ɲɬ.48 52. ɲɬ. ɲɬ.04 57.48 45.92 83.52 35.04 30.00 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.60 33.60 42. ɲɬ.60 83.00 49. ɲɬ.48 68. ɲɬ.92 28.00 35. ɲɬ.88 45.00 36.80 28. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 37.92 35. ɲɬ. ɲɬ.60 34. ɲɬ.92 30.40 39.36 39. ɲɬ. ɲɬ. 39. ɲɬ. ɲɬ.00 68.32 32.00 45. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.60 37.84 28. ɲɬ.24 37.00 65.84 30.52 57. ɲɬ. ɲɬ.00 35. ɲɬ.00 44. ɲɬ.20 53.60 35.92 40.80 36. ɲɬ./ JINLIPU LT-5W63 JINLIPU NEW JINLIPU TX-8891/8873 JINLIPU/ KONKA. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.20 28. ɲɬ.17/434 17/606 17/681 17/144 17/577 17/535 17/404 17/23 17/21 17/444 17/27 17/25 17/26 17/24 17/18 17/51 17/544 17/19 17/565 17/715 17/420 17/576 17/464 17/472 17/151 17/155 17/154 17/150 17/153 17/152 17/536 17/647 17/121 17/636 17/540 17/593 17/680 17/632 17/625 17/583 17/140 17/136 17/142 17/445 17/608 17/423 17/656 17/657 17/710 17/453 17/676 17/261 17/263 17/520 17/265 17/262 17/260 17/88 17/82 17/264 17/81 17/83 17/89 17/648 17/85 17/86 17/665 17/87 17/84 17/80 17/302 17/501 17/415 17/412 17/428 17/443 17/500 17/615 17/703 17/563 17/110 17/109 17/111 GLOBO 7010A /SAT/ GLOBO 7010A /SAT/ ɫ ɛɟɥɨɣ ɤɧɨɩɤɨɣ GLOBO SAT KR-110 KR-220 GOLD STAR 105-210A GOLD STAR 105-210F GOLDEN INTERSTAR GROL RS09-M333 GRUNDIG BQS205 GRUNDIG BQS207 GRUNDIG TP150C GRUNDIG TP621 GRUNDIG TP623 GRUNDIG TP660 GRUNDIG TP711 GRUNDIG TP720 GRUNDIG TP725 GRUNDIG TP741 GRUNDIG TP760 GRUNDIG TP900 GRUNDIG univ. ɲɬ. ɲɬ.60 28. ɲɬ.52 35. ɲɬ. ɲɬ.SUPRA/ HYUNDAI RC9381 ITT /VITEK/ DVD AMD-025 JINLIPU RC-257 (T-81001) JINLIPU /COLOR TV CD3716/ JINLIPU 5W63 /COLOR TV/ JINLIPU 5W63 /COLOR TV/ JINLIPU 5W63 /ORIG.84 68. ɲɬ. ɲɬ.20 35. ɲɬ. ɲɬ.48 35.00 39.52 45.60 45. ɲɬ.48 30.00 34.60 83.80 29. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 40.52 34. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. RM-4280 (ɤɨɪɩɭɫ TP160C tv/dvd/vc GRUNDIG/POLAR/ HAIER HTR-040 HAIER RC-022 HANDAN SAT-ȼɈɅə ɄȺȻȿɅɖ HITACHI CLE-865B HITACHI CLE-898 HITACHI CLE-937 HITACHI RCU-05A HITACHI VT-RM392A HITACHI VT-RM6407A HORIZONT RC-1153503 HUAYU RM-3335 ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ SAT HUMAX RS-101P HYDFSR-A02HD HYUNDAI HYUNDAI DVD 5016 NORMAN DVX-758/736 DEX 511 SH 811 HYUNDAI DVD H-5049-N/ELITE.24 28. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.76 98.00 28.00 41.60 39.60 30.36 45. ɲɬ.60 33.00 34.00 34.00 37. ɲɬ.48 49. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.20 45.80 38.80 40.00 42.48 47. ɲɬ. ɲɬ.84 53. ɲɬ.TFT SUPER2/ 5Z26 JINLIPU-2 7461(ic) ɤɨɪɩ 1342=5W63 JVC RM-C1023 JVC RM-C1150 JVC RM-C1261 JVC RM-C1280 PIP JVC RM-C1302 JVC RM-C1350 JVC RM-C220 JVC RM-C355 JVC RM-C360 JVC RM-C364 JVC RM-C364 slim JVC RM-C364GY JVC RM-C457 JVC RM-C462 JVC RM-C463 JVC RM-C470 JVC RM-C530 JVC RM-C547 JVC RM-C565 JVC RM-C601 JVC ȼɂȾȿɈȾȼɈɃɄȺ K18F-C16 K-9098 /ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ/ KONKA 52K7A KONKA KK-Y250 KONKA KK-Y261A KONKA RM903 KT-518 /ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ/ LCD TV LCD-001 LEARNING URC SRM-403 LG 105-230A LG 105-230F LG 105-230M ɲɬ.32 53. ɲɬ. ɲɬ.00 30. ɲɬ.32 37.56 35. ɲɬ.92 34.80 30.00 32.00 45. ɲɬ.

00 39.20 51.00 40.00 42.76 57. ɲɬ.60 42.48 37.00 33. ɲɬ.20 39. ɲɬ.92 33. ɲɬ.04 40.56 24.VCR.92 39.00 38. ɲɬ. ɲɬ.20 38.52 39. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.80 31.00 30.92 38. ɲɬ. ɲɬ.00 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.17/589 17/172 17/718 17/112 17/116 17/649 17/114 17/119 17/156 17/149 17/604 17/117 17/115 17/702 17/677 17/113 17/614 17/551 17/491 17/492 17/493 17/426 17/197 17/414 17/650 17/459 17/474 17/475 17/488 17/457 17/685 17/634 17/503 17/485 17/75 17/662 17/432 17/433 17/470 17/429 17/417 17/499 17/441 17/170 17/666 17/700 17/582 17/713 17/419 17/585 17/564 17/462 17/530 17/408 17/455 17/679 17/171 17/509 17/712 17/68 17/653 17/63 17/62 17/64 17/69 17/78 17/638 17/59 17/637 17/58 17/60 17/67 17/66 17/519 17/65 17/61 17/591 17/602 17/601 17/289 17/507 17/672 17/646 LG 6710R1P070B LG 6710V00017E LG 6710V00017F LG 6710V00017H LG 6710V00070B LG 6710V00077V LG 6710V00090A LG 6710V00090B LG 6710V00090D LG 6710V00090F LG 6710V00112Q LG 6710V00124D LG 6710V00124E LG 6710V00124X LG 6710V00124Y LG 6710V-0070A LG DVD 6710R1P082A=6711R1P070C LG DVD 6711R1P070C LG DVD DK-373 DC-378 LOEWE/TV. ɲɬ. ɲɬ.60 53. ɲɬ.DVD/ TELE CONTROL 150 LOEWE/TV.AVEST Chine ODEON DVD DVP-100 ( 205 316 357 359 360 362 ) ODEON DVD DVP-202 ODEON DVP-100 ODEON DVP-300 ONIDA RC115/A OPENBOX OPENBOX X300.00 61.40 42. ɲɬ. ɲɬ.76 32.00 53.92 60.92 39.60 40.60 37. ɲɬ. ɲɬ.52 47.1077 AKAI SITRONICS DV ORION babochka with game/5W63/ ORION DVD R-707 ORION DVD2 2407 ORION RC-267 (KONKA KK-267) ORION RC-K37 ORION RC-R16-0A ORION TV NEW s SWAP ORION universal RM-007B ORION. ɲɬ. 837 (SVEN HD1040.52 39.92 38.56 35.40 35. ɲɬ. ɲɬ.00 38. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.92 35.16 68. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.52 30.204.00 76. ɲɬ. ɲɬ.48 35. ɲɬ. ɲɬ.DVD/ TELE CONTROL 200 LY3700 MAK Zip 500 N DVD /CHINE/ MATERIN /KONKA/ 3644 MITSUBISHI RM-07901 MUSTEK DVD RC-MTK MYOTA LCD TV MYOTA mini LCD TV NASH DVD 1225 NASH DVD RD7100 NEC RD-1078E NEC RD-1110E NEXON HOT348 NOKIA RCN620 NORDMENDE RC3204X NORMANDE.48 40.00 40. ɲɬ.00 30. ɲɬ.VCR.92 30.00 32.48 35.92 53.SITRONICS/4GA901/ ORION/ONIKS/ DVD FYT-9943 PANASONIC EUR7631020 PANASONIC UR51FT909 PANASONIC DVD EUR7631020 PANASONIC EUR501310 PANASONIC EUR501380 PANASONIC EUR511300-LP PANASONIC EUR511310 PANASONIC EUR511320 PANASONIC EUR51970 PANASONIC EUR51971 PANASONIC EUR51973 PANASONIC EUR644666 PANASONIC EUR646920 AUDIO PANASONIC EUR646925 PANASONIC EUR7717010 PANASONIC N2QAJB000080 PANASONIC SBAR20026A PANASONIC TNQ2636 PATRIOT DVD DV201.20 54. ɲɬ. ɲɬ.48 45.96 53.20 35. ɲɬ.00 37. ɲɬ.48 53. ɲɬ.80 34. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 .988 PATRIOT RC02-35 PATRIOT RC02-36 PHILIPS "Smart. ɲɬ. ɲɬ.00 42. ɲɬ. ɲɬ.52 33. ɲɬ.52 76. ɲɬ.00 39. ɲɬ.620. X800 ORION 076L067110 ORION 076L078030 ORION 076N0GE030 ORION 076N0GE030 RC-R 016 / 010 ɛɟɡ TXT ORION 838.44 33. ɲɬ.00 53. ɲɬ.20 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.626. ɲɬ.20 43. ɲɬ.32 40. ɲɬ.80 36. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 57.80 45.20 45.52 60. ɲɬ.92 48. ɲɬ. ɲɬ.00 37. ɲɬ. ɲɬ.20 35.80 37. ɲɬ. ɲɬ.76 39.00 72. ɲɬ. ɲɬ.00 31.634. ɲɬ. 40.32 28.60 34.00 30. ɲɬ.00 30. ɲɬ.VCR" PHILIPS DVD LX 2K12 PHILIPS DVD Player PHILIPS PIP RCA10B82D ɲɬ.00 45.20 68. ɲɬ.80 29.

04 35. ɲɬ. ɲɬ.92 45. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 34.92 37. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.52 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 37.92 44.60 72.32 83.NP41/ RAINFORD BS-2050 100Hz RAINFORD DVD 398 RAINFORD DVD 4100.04 83.92 33.60 30. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.04 40.68 35.32 30. ɲɬ.40 52. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.72 35. ɲɬ. ɲɬ.60 37.80 33.00 18.32 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 48.00 43. ɲɬ.DVD.00 35. ɲɬ.00 37. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.48 27. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 33.92 35.08 35.00 36.00 35. ɲɬ.00 27. ɲɬ.40 36.00 30.92 41.60 53. ɲɬ. ɲɬ.20 33.00 53.00 34. ɲɬ.00 35. ɲɬ.92 40.32 37.00 30.24 34.4200 RC1014 /=5W63/ RC4 k RC5 VITYZ RC5/W RC5-CE11 RC5-LP RC6 slim RC6-7 RC-811 REELLEX 8510 DVD BOOKMARK REELLEX DVD PROG REKORD G1 REMOTE CONTROL CD&VCD&MP3 ROLSEN DVD E6900-X005A ROLSEN DVD HRC-01 ROLSEN DVD HYPFFD-0142 ROLSEN K10B-C1 ROLSEN K10N-C5 ROLSEN K11F-C9 ROLSEN K16R-C17 ROLSEN KEX1D-C1 ROLSEN KEX1D-C21=KEX1D-C1=KEX1D-C47=KEX2D-C6 ROLSEN KEX1D-C47 ROLSEN RC-P03(DENKI DK450k) ROLSEN RDV-850 ROLSEN/ELEKTRON/KEX1D-C55 RUBIN RC7 RUBIN RC7+DVD SABA DIGITAL SD3 SAMSUNG AA59-00357 (TV. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.radio" PHILIPS RC-1683701/706 RM-D631 [TV+DVD+AUX] PHILIPS RC19039001/01 PHILIPS RC19335003/01 PHILIPS RC19335005 PHILIPS RC21 PHILIPS RC2543/01 PHILIPS RC2563-01 PHILIPS RC2575/01 PHILIPS RC2591/92LP PHILIPS RC2835/01 PHILIPS RC5918 PHILIPS RC6805 PHILIPS RC7507 PHILIPS RC7535 PHILIPS RC8205/01 ɝɨɥɨɜɚɫɬɢɤ PHILIPS RC8207 PHILIPS RP520 PHILIPS SAA3010 PHILIPS~RC2575 PIONEER DVD VXX2914 PLANO 230 PROLOJY /MIYOTA/SUPER KR-17 AVTO TV Q-988E /ɤɨɧɞɢɰɢɨɧɟɪ/ QD-DISC01 RAINFORD 1940 RAINFORD 2040 /SHIVAKI/ RAINFORD 3300 RAINFORD 8093000 /~WH55.00 38. ɲɬ. ɲɬ.40 38.00 33.00 37. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 35. ɲɬ. ɲɬ.00 37. ɲɬ. ɲɬ.20 76. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.08 51.DVD 8037A00 RAINFORD TV. ɲɬ.00 37. ɲɬ. ɲɬ.20 31.40 28. ɲɬ.60 35. ɲɬ.76 37.00 53. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.92 41.00 34. ɲɬ.00 40. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 60. ɲɬ.00 76.00 32. 30. ɲɬ.52 32.60 76.00 35.00 28.76 30. ɲɬ.92 30.60 76.00 34.00 36.92 38. ɲɬ. ɲɬ.28 32.17/43 17/44 17/274 17/626 17/270 17/271 17/686 17/276 17/611 17/644 17/272 17/275 17/45 17/40 17/41 17/42 17/47 17/46 17/288 17/273 17/29 17/612 17/619 17/539 17/669 17/502 17/533 17/508 17/200 17/442 17/661 17/205 17/454 17/448 17/447 17/207 17/206 17/201 17/458 17/506 17/424 17/48 17/301 17/278 17/38 17/49 17/182 17/189 17/532 17/562 17/578 17/310 17/542 17/489 17/559 17/558 17/137 17/138 17/139 17/652 17/504 17/663 17/574 17/468 17/525 17/157 17/300 17/303 17/184 17/630 17/356 17/584 17/704 17/97 17/91 17/105 17/99 17/284 17/280 17/94 17/282 17/282 17/98 PHILIPS RC0301/01 PHILIPS RC0764/01 PHILIPS RC1081 "Smart.92 35.24 34. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 36.92 34. ɲɬ.DVD) SAMSUNG 00011B /DVD/ SAMSUNG 00011E /DVD/ SAMSUNG 00198H SAMSUNG 3F14-00034-162 SAMSUNG 3F14-00034-981 SAMSUNG 3F14-00038-141 SAMSUNG AA59-00104D SAMSUNG AA59-00198D SAMSUNG AA59-00198F SAMSUNG AA59-00198G SAMSUNG AA59-00312A SAMSUNG AA59-00312B SAMSUNG AA59-00332A ɲɬ.00 .4200 RAINFORD DVD300 RAINFORD PT92-55E RAINFORD PT92-70E RAINFORD RC3040 /=2040/ RAINFORD TV.00 35.96 42.00 40.DVB 4100.

64 30. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.84 39. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.52 36. ɲɬ.00 32.92 50.24 35.60 124.00 37. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.20 36.36 30. ɲɬ.24 50. ɲɬ. ɲɬ.00 38.60 47.00 35.00 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 35.24 32.24 36.56 49.72 30.84 36. ɲɬ.00 25.92 42.12 33.00 28.00 30. ɲɬ. ɲɬ.00 32. ɲɬ.00 56.AKAI/ RC-1153012 SATURN-NCL RC1153014-130 SATURN-TSL (4GA-901) SCHNEIDER RC2000 SHARP /LG/SONY (ic) ɤɨɪɩ 1342 =AKAI ABL-105 SHARP G0756PESA SHARP G0933PESA SHARP G1022BMSA/BQS349/ SHARP G1044BMSA SHARP G1051BMSA SHARP G1059PESA SHARP G1066PESA SHARP G1069PESA SHARP G1071SA SHARP G1077PESA SHARP G1084PESA SHARP G1133PESA SHARP G1169PESA SHARP G1324SA SHARP G1342SA SHIVAKI RC-817 /RC-815/ SITRONICS LCD TV2 SMART SAT SMT-01 (ic) SONY DVD RMT-D157P SONY DVD RMT-D164P SONY DVD RMT-D166P SONY RM687C SONY RM816 SONY RM827S SONY RM-833 SONY RM834 SONY RM836 SONY RM839 SONY RM841 SONY RM849S SONY RM870 SONY RM887 SONY RM932 SONY RM934 SONY RM-ED005 SONY RMT-V136H SONY RMT-V153A SONY RMT-V268 SONY RM-W100 SONY RM-W103 START H-1482 /54D5/ START NP41-A START P81 START P81 c TXT YK09361 T-1 START PP1 START TA8803 START/CHANGHONG/ KEX1D-C23 START/DAEWOO/ RL110 START-ROTEX STRONG RCS-6125 STRONG SAT RCS-6125 SUPRA 14N8 sens to play SUPRA DVD KM-968 ɲɬ.72 40.92 35.00 38. ɲɬ. ɲɬ.36 32.84 35.80 28.00 54.ERISSON ANAL) SATURN RC03S SATURN ST1701 SATURN ɪɟɛɪɢɫɬɵɣ ɧɢɡ SATURN/SITRONICS/ RC-2129MS SATURN/TCL. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 41.80 65. ɲɬ.04 34.92 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 28. ɲɬ. ɲɬ.80 58. ɲɬ.00 30.48 . ɲɬ.00 28.68 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. 33.72 37.00 39.40 45.04 30.84 52. ɲɬ. ɲɬ.84 65. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.40 43.80 32.80 37. ɲɬ.72 45.00 45. ɲɬ.64 32. ɲɬ. ɲɬ.80 41.24 36.24 34. ɲɬ.00 45. ɲɬ.80 35.04 65. ɲɬ.92 36. ɲɬ. ɲɬ.00 35. ɲɬ.60 62.24 52. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.84 65.00 30.00 36.00 35. ɲɬ.84 34. ɲɬ.04 36. ɲɬ. ɲɬ.20 57. ɲɬ. ɲɬ.00 37. ɲɬ.80 32. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 34. ɲɬ. ɲɬ.00 34.52 30.80 35. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 35. ɲɬ.24 34. ɲɬ.17/281 17/287 17/623 17/95 17/675 17/92 17/286 17/96 17/674 17/645 17/640 17/7 17/11 17/673 17/701 17/515 17/8 17/10 17/587 17/588 17/465 17/405 17/557 17/402 17/418 17/537 17/400 17/451 17/120 17/711 17/129 17/123 17/279 17/654 17/667 17/552 17/122 17/118 17/285 17/125 17/124 17/126 17/128 17/553 17/127 17/517 17/629 17/684 17/569 17/570 17/571 17/214 17/219 17/210 17/575 17/211 17/54 17/56 17/50 17/212 17/52 17/213 17/218 17/217 17/581 17/53 17/215 17/55 17/541 17/216 17/505 17/452 17/148 17/561 17/147 17/410 17/143 17/146 17/440 17/463 17/568 17/516 17/528 SAMSUNG AA59-00332D SAMSUNG AA59-00370A SAMSUNG AA59-00382A SAMSUNG AA59-10031Q SAMSUNG AA59-10032W SAMSUNG AA59-10081F SAMSUNG AA59-10107C SAMSUNG AA59-10107N SAMSUNG AA59-10129C /sys Philips/ SAMSUNG BN59-00604A SAMSUNG LCD BN59-00679A SANYO 1AV0U10B01900 SANYO 1AVOU10B31200 SANYO 1LB4U10B00300 SANYO JXPSB SANYO JXPSC SANYO RC700A SANYO RC711 SATURN DVD ST10765 SATURN DVD ST1705 SATURN FHS-085 (DARLING.48 60.

ɲɬ.00 76.00 30. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.64 92. ɲɬ.92 37.04 38. ɲɬ.00 50. ɲɬ.00 40. ɲɬ. ɲɬ.00 28. ɲɬ. ɲɬ.VESTEL RC-2000 /=RC2040/ VESTEL RC1045 VESTEL RC1123702/00 "N NEXT"/=PT92-55E/ VESTEL RC-2440VST 100Hz VESTEL RC-5010-11 /2cikle/ VESTEL SF148 /=2040/ VESTEL/REINFORD RC-1030 VIDIMAX TV VITEK VT-4000GY WH55A /PATRIOT RC02-36.00 130. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.00 32.56 51.48 33. ɲɬ.00 0. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.80 30. ɲɬ. 33. ɤɨɦɩɥ.00 36. ɲɬ. ɲɬ.60 40. ɲɬ. ɲɬ. HUNDAI. ɲɬ.04 45. ɲɬ. HSR-311 DVD ɉɨɜɟɪɹɥɤɚ ɞɥɹ ɩɭɥɶɬɨɜ Ⱦɍ ɉɍ RC41 ɪɵɛɤɚ ɉɍ BP6 ɉɍ RC4 MAL ɉɍ RC5 ɝɚɧɬɟɥɶ ɉɍ RC6 MAL ɉɍ RC6-5 Ɋɟɦ.00 35. ɲɬ.DVD UNIVERSAL MAK MAXIM /POL.00 40. ɚɧɚɥɨɝ MAXIM TV.60 36.60 30.92 30.20 30. ɲɬ. ɲɬ.00 40.36 25.40 124. ɲɬ.00 32. ɲɬ.60 35. ɲɬ. ɲɬ.88 53.00 35.32 30. ɲɬ. ɲɬ.20 65.HI-VISION STV-208 SVEN AUDIO NOC T-81100~/ HANDAN SAT-ȼɈɅə ɄȺȻȿɅɖ/ THOMSON 1034 THOMSON RC111TAIG THOMSON RC8005MLP THOMSON RCT100 THOMSON RCT2100S THOMSON RCT3003-LP THOMSON RCT3004 THOMSON RCT311SC1G/+DVD/ THOMSON universal RM-549Ttv/dvd/vcr/aux TIGER T1 T2 SAT TOPFILD RC-3000 SAT TOSHIBA CT-90119 TOSHIBA CT-90119 CE TOSHIBA CT-90119 HQ TOSHIBA CT-90229 TOSHIBA CT-9430 TOSHIBA CT-9507 TOSHIBA CT-9782 TOSHIBA CT9858 TOSHIBA CT-9859 TOSHIBA CT-9881 TOSHIBA CT-9922 TOSHIBA in 2040 box TOSHIBA TV. ɲɬ.40 30.52 31. ɲɬ.00 45. ɲɬ.DVD CT-90142 TOSHIBA VT-L42G TRIKOLOR DRE 5000 /SAT/ (ic) ɤɚɤ ɨɪɢɝ TSL 31ɤɧɨɩɤɚ HYF-30A TSL DVD RD-8006T /DESS0/ UET-616 LEARNING RC UNIVERSAL DVD RM-230E UNIVERSAL DVD+TV LB101 UNIVERSAL FX-10 /FOX/ UNIVERSAL GLOBAL UNIVERSAL MAC 2008 ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ /CHINE/ UNIVERSAL MAC 2009 ɧɚ ɛɥɢɫɬɟɪɟ UNIVERSAL MAC 2009A ɜ ɤɨɪɨɛɤɟ.00 34.00 36.92 27. ɲɬ. ɲɬ.20 139.84 16. ɲɬ.48 32. ɲɬ. ɲɬ. ɲɬ.64 35.00 41.00 29. ɲɬ. ɲɬ.NP-41A.00 46. ɲɬ. ɲɬ.00 34. ɲɬ. ɲɬ.60 40.00 41. ɲɬ.96 38. ɲɬ.00 45. ɲɬ. ɲɬ. ERISSON CT-21HS7/ 26T-11 (ic) SU-1 SUPRA.00 25. ɲɬ.00 74. ɲɬ.00 45. ɲɬ. ɲɬ.40 36. ɲɬ.00 41.00 38.00 30.BRAVIS P01S-N/ WOKSTER DVD-305 NORMAN DVX-6838 XORO DVD CR-52D XORO HSD2041 XORO HSD-400.00 36. ɲɬ. ɲɬ.00 40.60 37./ UNIVERSAL UET-606 UNIVERSAL URC-22 UNIVERSUM.00 .76 56.00 42. ɲɬ.00 44.SHIVAKI.ɧɚɛɨɪ ɤ ɩɭɥɶɬɚɦ (100ɤɧɨɩɨɤ+ɤɥɟɣ) ɲɬ.48 68. ɲɬ.17/605 17/668 17/660 17/635 17/610 17/74 17/77 17/73 17/72 17/76 17/70 17/71 17/527 17/709 17/683 17/538 17/297 17/595 17/579 17/597 17/295 17/131 17/296 17/134 17/642 17/132 17/133 17/633 17/596 17/130 17/706 17/461 17/467 17/196 17/555 17/198 17/192 17/195 17/193 17/560 17/199 17/194 17/190 17/191 17/705 17/409 17/290 17/411 17/641 17/580 17/708 17/545 17/526 17/427 17/524 17/490 17/617 17/599 17/250 17/33 17/32 17/30 17/36 17/31 17/39 17/590 SUPRA SENS TO PLAY /PHILIPS/ SUPRA. ɲɬ.00 25.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful