P. 1
32160554-teorie-biologie-din-ghid-pt-bacalaureat-de-nota-10-la-biologie-clasele-XI-XII

32160554-teorie-biologie-din-ghid-pt-bacalaureat-de-nota-10-la-biologie-clasele-XI-XII

|Views: 169|Likes:
Published by Deeutza Andreeutza

More info:

Published by: Deeutza Andreeutza on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ 1.

ALCĂTUIREA CORPULUI UMAN TOPOGRAFIA ORGANELOR ŞI A SISTEMELOR DE ORGANE

Organele sunt alcătuite din grupări de celule şi ţesuturi care s-au diferenţiat în vederea deplinirii anumitor funcţii în organism. Sistemele de organe sunt unităţi morfologice ca re îndeplinesc funcţiile organismului: de relaţie, de nutriţie şi de reproducere. Corpul u man este un tot unitar din punct de vedere morfologic şi funcţional, fiind alcătuit di n: cap,gât, trunchi şi membre. Capul este alcătuit din 2 părţi: -craniană, corespunzătoare neurocraniului(cutia craniană); -facială, corespunzătoare viscerocraniului(oasele feţei); Gâtul prezintă 2 părţi: -posterioară-nucală(ceafa); -anterioară-gâtul propriu-zis; Trunchiul este format din: -torace-cavitatea toracică; -abdomen-cavitatea abdominală; -pelvis-cavitatea pelviană. Muşchiul diafragmă separă cavitatea toracică de cea abdominală. Membrele sunt alcătuite din: -centuri; -porţiuni libere. Membrele superioare sunt alcătuite din: -centura scapulară care leagă membrele superioare de trunchi; -porţiunea liberă are 3 segmente:braţ, antebraţ şi mâna. Membrele inferioare sunt alcătuite din: -centura pelviană care leagă membrele inferioare de trunchi; -porţiunea liberă are 3 segmente:coapsa,gamba şi piciorul.

PLANURI ŞI RAPORTURI ANATOMICE ALE CORPULUI UMAN Corpul uman este tridimensional, străbătut de 3 axe şi 3 planuri. AXELE corespund dimensiunilor spaţiului şi se întretaie în unghi drept. Axul longitudina l-vertical la om (în lungimea corpului) are 2 poli: -superior-cranial; -inferior-caudal. Axul sagital-anteroposterior(al grosimii corpului) are 2 poli: -anterior; -posterior. Axul transversal-orizontal(al lăţimii corpului) are 2 poli: -stâng; -drept. PLANURILE corpului uman trec prin câte două axe. Planul frontal,vertical: -este paralel cu fruntea; -trece prin axul longitudinal şi transversal; -împarte corpul în 2 părţi asimetrice:( anterioară-ventrală) şi(posterioară-dorsală); (exemplu:nasul este situat anterior, coloana vertebrală posterior). Planul sagital , vertical: -este perpendicular pe planul frontal; -trece prin axul longitudinal şi sagital; -este planul simetriei bilaterale; -împarte corpul în 2 jumătăţi simetrice: dreaptă şi stângă; (exemplu:ochii sunt aşezaţi lat s şi medial faţă de urechi). Planul transversal, orizontal: -este perpendicular pe planul frontal şi sagital; -trece prin axul sagital şi transversal; -împarte corpul în 2 părţi asimetrice:superioară-cranială şi inferioară-caudală; (exemplu:ochii sunt situaţi cranial faţă de gură, iar gura, caudal faţă de nas). 2.FUNCŢIILE FUNDAMENTALE ALE ORGANISMULUI UMAN 2.1.FUNCŢIILE DE RELAŢIE

SISTEMUL NERVOS Clasificarea sistemului nervos se face din punct de vedere topografic şi funcţional. I.Din punct de vedere topografic, sistemul nervos se clasifică în: 1.SISTEM NERVOS C ENTRAL-NEVRAX SAU AX CEREBROSPINAL, este format din:encefal şi măduva spinării. a)Encefalul (localizat în cut ia craniană) este alcătuit din: -trunchi cerebral, format din: • bulb rahidian; • puntea lui Varolio; • mezencefal. -diencefal, format din: • talamus; • metatalamus; • epitalamus; • hipotalamus;

-cerebel; -emisfere cerebrale. b)Măduva spinării este localizată în canalul vertebral, se întinde de la vertebra cervicală C1 la vertebra lombară L2, de unde se continuă cu filum terminale până la vertebra a 2a coccigiană. 2.SISTEM NERVOS PERIFERIC, este format din nervi periferici şi ganglioni nervoşi. Nervii periferici alcătuiţi din prelungirile neuronale, sunt reprezentaţi de: -nervii cranieni, în număr de 12 perechi, sunt senzitivi, motori şi micşti; -nervi spina li, în număr de 31 perechi, sunt micşti. Ganglionii nervoşi formaţi din aglomerări de corpi neuronali, sunt reprezentaţi de:

-ganglioni spinali; -ganglioni cranieni; -gangliono vegetativi. II Din punct de vedere funcţional,sistemul nervos se clasifică în. 1.SISTEM NERVOS SOM ATIC-AL VIEŢII DE RELAŢIE care asigură activitatea motorie somatică şi sensibilitatea senz itivosenzorială în funcţie de condiţiile mediului înconjurător. Rol-integrarea organismului mediul său de viaţă. 2.SISTEM NERVOS VEGETATIV(SNV), coordonează activitatea organelor interne(viscere lor), în condiţii diferite de viaţă. SNV are 2 componente: -parasimpaticul, intervine în condiţii obişnuite de viaţă, -simpaticul, intervine în condiţii neobişnuite, periculoase. SISTEMUL NERVOS SOMATIC FUNCŢIA REFLEXĂ

Funcţia reflexă se realizează prin substanţa cenuşie a sistemului nervos. Distribuţia subst nţei cenuşii în sistemul nervos central este următoarea: -La nivelul măduvei spinării, substanţa cenuşie este dispusă la interior şi prezintă prelun i, numite coarne: -2 coarne anterioare, ce conţin neuroni somatomotori; -2 coarne posterioare, ce conţin neuroni somatosenzitivi, -2 coarne laterale, ce conţin neuroni vegetativi:visceromotori şi viscerosenzitivi. -În trunchiul cerebral, substanţa cenuşie este dispusă la interior, fragmentată în nuclei: otori, senzitivi, vegetativi şi proprii. -În cerebel substanţa cenuşie formează: • la exterior-scoarţa cerebeloasă; • la interior-nuclei de substanţă cenuşie. -În diencefal, sunt mase de substanţă cenuşie sub formă de nuclei în toate componentele sal :talamus, metatalamus, epitalamus şi hipotalamus. –În emisferele cerebrale, substanţa cenuşie formează: -la exterior-scoarţa cerebrală(cortexul cerebral); -la interior –nucleii bazali(corpii striaţi). Actul reflex este procesul fiziologic de răspuns la acţiunea unui stimul asupra unei zone receptoare.Baza anatomică a actului reflex este arcul reflex.

Componentele arcului reflex : Receptor→Centru nervos→Efector -Receptorul este o structură excitabilă care răspunde la stimuli, prin variaţii de potenţi al gradate, proporţional cu intensitatea stimulului. Rolul receptorului este de a transforma energia stimulului în influx nervos. Clasificarea receptorilor: 1.După localizare: • exteroceptorii sunt situaţi spre periferia organismului şi primesc informaţii din medi ul extern; • proprioceptorii sunt localizaţi în muşchi, tendoane, articulaţii, periost(membrană conju ctivă a oaselor), pericondru(înveliş conjunctiv al cartilajelor); • interoceptorii(visceroceptorii) sunt situaţi în pereţii organelor interne(viscerelor) şi primesc informaţii din interiorul organismului. 2.După natura agentului excitant: • mecanoreceptori(tactili, termici,dureroşi,auditivi,vestibulari); • baroreceptori(pentru presiune); • osmoreceptori(pt. presiune osmotică); • chemoreceptori(olfactivi, gustativi); • termoreceptori(pentru diferenţe de temperatură) • algoreceptori-nociceptori(pentru durere) • fotoreceptori.

3.După viteza de adaptare: • fazici-activitate creşte la aplicarea stimulului şi scade la menţinerea stimulului; • tonici-activitate constantă pe durata aplicării stimulului. -Calea aferentă este senzitivă, face legătura dintre receptori şi centrii nervoşi. Este reprezentată de: • dendritele şi axonii neuronilor senzitivi din ganglionii spinali; • dendritele şi axonii neuronilor senzitivi de pe traseul unor nervi cranieni. -Centrii nervoşi reprezintă toate structurile sistemului nervos central care analize ază şi prelucrează informaţiile primite şi generează impulsuri nervoase. Fiecare centru nervos are 2 compartimente funcţionale: • compartimentul senzitiv unde sosec informaţiile de la receptori; • compartimentul motor care transmite comenzile către efectori. -Calea eferentă este motorie, face legătura dintre centrii nervoşi şi efectori, transmiţân comenzile. Este reprezentată de. • axonii neuronilor motori din măduva spinării; • fibrele motorii ale nervilor cranieni. -Efectorii execută comanda primită de la centrii nervoşi. Sunt reprezentaţi de: -muşchii striaţi(efectori ai sistemului nervos somatic) -muşchii netezi(efectori ai sistemului nervos vegetativ), care răspund prin contracţi e; -glande exocrine; -glande endocrine, care răspund prin secreţie. FUNCŢIA DE CONDUCERE CLASIFICAREA CĂILOR DE CONDUCERE FUNCŢIA DE CONDUCERE se realizează prin substanţa albă, formată din căi ascendente şi desce nte. CĂILE ASCENDENTE-ALE SENSIBILITĂŢII: -sunt senzitive; -conduc excitaţiile sub formă de influx nervos de la receptori(exteroceptori, propri oceptori şi interoceptori) la centrii nervoşi şi deservesc sensibilitatea corpului; Aceste căi sunt de 2 tipuri: • specifice pentru fiecare tip de sensibilitate(exteroceptivă şi proprioceptivă), conduc impulsuri cu rol în perceperea şi discriminarea stimulilor; • nespecifice care conduc sensibilitatea interoceptivă(visceroceptivă), împreună cu calea spinotalamică. 1.Căile sensibilităţii exteroceptive: -sunt căi specifice; -conduc impulsuri de la exteroceptorii tactili, termici şi dureroşi în scoarţa cerebrală,

pentru formarea senzaţiilor specifice; -au pe parcurs 3 neuroni; au proiecţie corticală. Sensibilitatea tactilă fină, epicritică este condusă prin fascilulele spinobulbare Goll şi Burdach. Căile sensibilităţii tactile fine au pe parcurs 3 neuroi: -primul neuron(protoneuronul)-în ganglionul spinal; -al doilea neuron(deutoneuronul)-în nucleii Goll şi Burdach din bulb; -al treilea neuron(tritoneuronul)-în talamus. Proiecţia corticală este în neocortexul receptor-în zona somestezică I.Se încrucişează la n l bulbului rahidian. Rol-conduc informaţii tactile fine şi vibraţiile. Sensibilitatea tactilă grosieră, protopatică este condusă prin fasciculul spinotalamic a nterior. Căile sensibilităţii tactile grosiere au pe parcurs 3 neuroni: -primul neuron(protoneuronul)-în ganglionul spinal; -al doilea neurno(deutoneuronul)-în cornul posterior medular; -al treilea neuron(tritoneuronul)-în talamus. Proiecţia corticală în neocortexul receptor-în zona somestezică II.Se încrucişează la nivel vei spinării. Rol-conduc informaţii tactile grosiere şi de presiune uşoară. Sensibilitatea termică şi dur roasă este condusă prin fasciculul spinotalamic lateral. Căile sensibilităţii termice şi dureroase au pe parcurs 3 neuroni: -primul neuron(protoneuronul)-în ganglionul spinal; -al doilea neuron(deutoneuronul)-în corpul posterior medular; -al treilea neuron(tritoneuronul)-în talamus. Proiecţia corticală în neocortexul receptor –în zona someostezică I.Se încrucişeazăla nivel i spinării. Rol-conduc informaţii termice şi dureroase. 2.Căile sensibilităţii proprioceptive-kinestezice: -sunt căi specifice; -conduc informaţiile de la proprioceptori; -au proiecţie corticală sau subcorticală. Sensibilitatea proprioceptivă conştientă este condusă prin fasciculele spinobulbare Gol l şi Burdach.

Căile sensibilităţii proprioceptive conştiente au pe parcurs 3 neuroni: -primul neuron(protoneuronul)-în ganglionul spinal; -al doilea neuron(deutoneuronul)-în nucleii Goll şi Burdach din bulb; -al treilea neuron(tritoneuronul)-în talamus. Proiecţia corticală în neocortexul receptor-în zona senzitivomotorie.Se încrucişează la niv l bulbului rahidian. Rol-conduc informaţiile de la proprioceptorii din regiunea gâtului, trunchiului, mem brelor, la scoarţa cerebrală. Sensibilitatea proprioceptivă inconştientă este condusă prin: -fasciculul spinocerebelos direct Flechsig care preia informaţii din partea inferioară a corpului; nu se încrucişe ază. -fasciculul spinocerebelos încrucişat Gowers care preia informaţii din partea super ioară a trunchiului şi membrele superioare; se încrucişează la nivelul măduvei spinării. Că ensibilităţii proprioceptive inconştiente au pe parcurs 2 neuroni: -primul neuron(prot oneuronul)-în ganglionul spinal; -al doilea neuron(deutoneuronul)-în nucleii cornulu i posterior medular; Proiecţia corticală în cerebel. Rol-conduc informaţiile de la propr ioceptorii din regiunea gâtului, trunchiului şi membrelor în cerebel. 3.Căile sensibilităţi interoceptive (visceroceptive) sunt specifice şi nespecifice: -căile specifice sunt conduse prin fasciculele spinotalamice. -căile nespecifice sunt reprezentate de s ubstanţa reticulată care se întinde de la măduva sacrată până la talamus. Rol-conduc inform de la viscere. CĂILE DESCENDENTE-ALE MOTILITĂŢII: -sunt motorii; -deservesc motilitate a corpului; -conduc impulsuri nervoase de la centrii nervoşi ai encefalului spre măd uvă; -sunt de 2 tipuri:voluntare şi involuntare. 1.Căile motilităţii voluntare-piramidale Motilitatea voluntară este condusă prin căile piramidale corticospinale(directe şi încruciş te) şi corticobulbare. a) Căile piramidale corticospinale:

ale musculaturii somatice din regiunea capului şi o parte din regiunea gâtului. sis ul nervos parasimpatic(cranian şi sacral). scoarţa cerebrală. • 25% din fibre nu se încrucişează în bulb ci în măduva spinări fasciculul piramidal direct.Căile motilităţii involu ntare-extrapiramidale au origine corticală şi subcorticală. -la nivelul bulbului compo rtamentul este diferit: • 75% din fibre se încrucişează la nivelul bulbului. -sunt reprezentate de fasciculele: • Tectospinale -cu origine în coliculii cvadrigemeni din mezencefal. care acţionează în situaţii obişnuite de linişte elaxare a organismului. 2. -al doilea neuron(deutoneuronul)-în corn ul anterior al măduvei spinării. spaimă. fiind alcătuit din: • • sistem nervos central ce cuprinde: -centrii de comandă situaţi în măduva spinării şi trunch ul cerebral. -centrii de control şi integrare vegetativă din hipotalamus. -sunt formate din 2 neuroni: -primul neuron(protoneuron ul)-în ariile neocortexului motor. coord onate. care acţionează în situaţii neobişnuite:frică. -ajung în cordoanele anterioare ale măduvei spinării.SNV este format din: • • sistemul nervos simpatic. II Din punct de vedere structural şi topografic este asemănător cu sistemul nervos som atic. ale musculaturii somatice din regiunea trunchiului. b) Căile extrapirami dale care pornesc din centrii subcorticali: -au pe traseu 2 neuroni: -primul neu ron(protoneuronul)-în centrii subcorticali. formând fasci culul piramidal încrucişat. -ajung în cordoanele anterioare ale măduvei spinării. • Rubrospinale -cu origine în nucleii roşii din pedunculii cerebrali din mezencefal. furie. precise. coordonate. • Reticulospinale -cu origine în substanţa reticulată a trunchiului erebral. al doilea neuron(deutoneuronul). a) Căile corticobulbare: -se opresc în bulbul rahidian. -al d oilea neuron(deutoneuronul)-în cornul anterior al măduvei spinării. • Vestibulospinale -cu origine în nucleii vestibulari d in bulbul rahidian. -ajung în cordoanele anterioare a le măduvei spinării. membrelor şi o parte di n regiunea gâtului de la nivelul centrilor motori ai cortexului cerebral. I. -au pe traseu 2 neuroni: -primul neuron(protoneuronul)-în neocortexul motor.în nucleii motor i de origine a fibrelor motorii ale nervilor cranieni. cântatul la instrume nte. sistem nervos periferic alcătuit din ganglioni vegetativi şi n . – sunt formate din 2 neuroni: – -primul neuron(protoneu ronul)-în ariile neocortexului motor.înotul. -ajung în cordoanele anterioare ale măduvei spinării. SISTEMUL NERVOS VEGETATIV(SNV) CLASIFICARE Sistemul nervos vegetativ este p artea sistemului nervos care coordonează activitatea viscerală(inconştientă). condusul maşinii. -ajung în cordoanele anterioare ale măduvei spinării. -ajung în cordoanele laterale ale măduvei spinării • Nigrospinale -cu or igine în substanţa neagră din pedunculii cerebrali din mezencefal. • Olivospinale -cu origine în olivele bulbare din bulbul rahidian. sistemul l imbic. – -al doilea neuron(deutoneuronul)-în cornul ant erior al măduvei spinării. Rol-conduc comenzi pentru mişcările voluntare. Rol-conduc comenzi pentru mişcările voluntare. precise. scrisul. a) Căile extrapiramidale car e au origine corticală : -fac sinapsă în ganglionii bazali(corpii striaţi).Din punc t de vedere structural şi funcţional. Rol-conduc comenzi către muşchii sch eletici şi determină contracţii musculare automate-intervin în realizarea unor activităţi u ane complexe cum ar fi: mersul. -se încrucişează la nivele diferite a le trunchiului cerebral.-străbat descendent toate etajele trunchiului cerebral.

Globul ocular -muşc hii radiari ai irisului(muşchi dilatator) -muşchii circulari ai irisului(constrictor ) Efectele stimulării simpaticului -pupilodilataţie (midriază) Efectele stimulării paras impaticului -nu are efect -nu are efect -pupiloconstricţie (mioză) -nu are efect -aplatizarea -muşchii radiari ai corpului ciliar cristalinului pt. 5. -Partea periferică este reprezentată de fibre nervoase de la nivelul trunchiului cerebral şi al măduvei spinării din regiunea sacrală şi plexuri vegetative. Glandele gastrice -scade secreţia Inima Vasele coronariene -cardiomoderator cardioaccelerator -coronaroconstrictor coronarodilatator -bronh oconstrictor -stimulează secreţia -creşte secreţia -cresc tonusul şi 7. Plămâni: -bronhodilatator -arborele bronşic -inhibă secreţia -glandele mucoase Stomac -gla nde gastrice -scade secreţia -scad tonusul şi 8. -tonus şi motilitate -sfinctere 9. -Partea periferică este r eprezentată prin ganglioni vegetativi şi fibre vegetative preganglionare şi postgangli onare. în coa nele laterale din regiunea toracică(T1-T12) şi lombară(L1-L2). EFECTE ALE STIMULĂRII SIST EMULUI NERVOS SIMPATIC ŞI PARASIMPATIC Nr. Sistemul nervos simpatic -Centrii nervoşi simpatici sunt situaţi în măduva spinării. Intestin -glande intestinale -tonus şi motilitate -sfinctere Pancreas Motilitatea -constricţie -nu are efect -scad tonusul şi motilitatea -constricţie -inhi .ervi.crt Organul inervat 1. vederea la distanţă -nu are efect -bombarea cristalinului pt. Sistemul nervos parasimpatic -Centrii nervoşi parasimpatici sunt situaţi în tru nchiul cerebral şi în coarnele laterale ale măduvei spinării din regiunea sacrată. Glanda lacrimală -vasoconstricţie -diminuarea secreţiei 3. 6. Glandele salivare -vasoconstricţie -scade secreţia -secreţie salivară vâscoasă cu conţinut imatic bogat Glandele sudoripare -stimulează secreţia 4. vede rea de aproape -vasodilataţie -stimulează secreaţia -vasodilataţie -creşte secreţia -secreţ salivară apoasă cu conţinut enzimatic redus -stimulează secreţia la nivel palmar -stimulea ză secreţia -muşchii circulari ai corpului ciliar 2.

tumori. -evitarea surmenajului. Vase sangvine -tegument -muşchi -creier Uterul Ţesutul erectil Termoreglare -nu are efect -vasodilataţie -nu are efect 17. 11.bă secreţia exocrină -inhibă secreţia -stimulează glicogenoliza -relaxează musculatura -con cţia sfincterului Oddi -depozitarea bilei în perioadele interdigestive -stimulează sec reţia hormonală -stimulează contracţia Motilitatea -relaxare -stimulează secreţia -cresc tonusul şi motilitatea -relaxare -st imulează secreaţia exocrină şi endocrină -stimulează secreţia -nu are efect -contractă musc ra -relaxarea sfincterului Oddi -evacurea bilei în duoden în perioadele digestive 10. 14. 19. accidente traumatice. -dureri de cap. Coma -stare patologică de inhibiţie profundă a activităţii nervoase superioare . cu păstrarea funcţiilor respiratorii şi circu ii. -afecţiuni cardiace şi vasculare. toxice.a activităţii nervoase excesive. -adoptarea unui stil de viaţă sănătos. -nu are efect -vasoconstricţia -vasodilataţia capilarelor renale capilarelor (glomerulare) glomeru lare -diminuarea diurezei 15. vărsături. alergice. Vezica urinară -relaxarea muşchilor vezicali -contracţia sfin cterului intern -acumularea urinei între micţiuni -vasoconstricţie -vasodilataţie -vasoc onstricţie uşoară -contracţie şi relaxare -vasoconstricţie -termogeneză -creşterea diurezei -contracţia muşchilor vezicali -relaxarea sfincterului intern 16. PREVENIRE -evitarea frigului sau căldurii excesive. -nu are efect -erecţie -vasodilataţie -termoliză NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE BOLI MENINGITA -inflamarea meningelor cerebr ospinale(cel CAUZE infecţioase. intoxicaţii medicame n -toase h ipertensiu nea arterială. encefalita. Ficatul Vezicula biliară(colecist) 12. 18. Glanda suprarenală Splina Rinichi -nu are efect 13. hemoragii cerebrale. SIMPTOME -febră. a de lumină) -contracţia muşchilor cefei -modificări idul cefalorahidia n -apare ca urmare a unei boli grave: meningita. -pierderea cunoştinţei -pierde rea sensibilităţii şi motricităţii voluntare. -adoptarea unui e 3 foiţe care protejează axul cerebrospinal) stil de viaţă fotofobie(fric sănătos.

hipotensiune. • corpul ciliar format din: -muşchiul ciliar-alcătuit din fibre musculare netede dispuse radiar şi circular. neuroni bipolari.Tunica internă-retina-membrană care conţine ce lule fotoreceptoare. • irisul-alcătuit din fibre muscul re netede circulare şi radiare. -paloare. -are în centru o depresiune. o rientarea în spaţiu. ANALIZATORUL VIZUAL Rolul analizatorului vizual:diferenţierea lunimozităţii. Clasificarea receptorilor după distanţa la ca re acţionează stimulul: -de contact –ex. 3. lovire. alb-sidefie. în care se găsesc numai conuri şi reprezintă zona cu acuitatea vizuală maximă.Segme ntul central: • este reprezentat de aria din scoarţa cerebrală la care ajunge calea de conducere. formei şi culorii obiectelor. -este locul pe unde iese nervul optic di . -comă. Clasificarea receptorilor în funcţie de top ografie(localizare): -exteroceptori-localizaţi în piele. 2. -termoreceptori-stimulaţi de diferenţele de temperatură. distensie. presiu ne.receptorii tactili.Segmentul intermediar(de conducere): • este alcătuit din căile nervoase prin care potenţialele de acţiune formate la nivelul receptorilor ajung la centrii nervoşi superiori. -opacă. neuroni mult ipolari). -obezitate. -agitaţie.Segmentul periferic(receptorul): • est e reprezentat de structuri specializate ale organelor de simţ. -leşinuri. -sifilisul.receptorii aud itivi. -cu fibre nervoas e amielinice. ata oarbă-nu conţine celule fotoreceptoare. -adoptarea unui stil de viaţă vascular cerebral) -fumatul şi consumul excesiv de alcool. Clasificarea r eceptorilor după natura excitantului: -mecanoreceptori-stimulaţi de atingere.conduce şi transforma în senzaţii speci fice excitaţiile primite din mediul extern sau intern. ANALIZATORII SEGMENTELE UNUI ANALIZATOR Analizatorii sunt sisteme morfofuncţionale complexe şi unitare care au rolul de a recepţiona. -prezintă un orificiu central-pupila –cu diametrul var iabil în funcţie de intensitatea luminii. -evitarea consumului de tutun. -procesele ciliare-ghemuri vas culare care secretă umoarea apoasă şi umoarea sticloasă. Analizatorii sunt alcătuiţi din punct de vedere anatomic din 3 segmente: 1. -modificări de personal itate .avasculară. -proprioceptori-răspândiţi în sist mul locomotor. -chemoreceptori-stimulaţi de modificarea concentraţiilor unor substanţe. • transformă în senzaţii specifice informaţiile primite. 2. rol în nutriţia globului ocular. alcool. -are 2 zone importante: • pata gal benă(macula lutea)-unde predomină celule cu conuri. menţinerea echilibrului şi a tonusului cortical.Tunica externă-prezintă: • sclerotica-porţiunea posterioară. cafea. celule pigmentare. Tunicile globului o cular: 1.Tunica medie-are 3 porţiuni: • coroida-membrana pigmentară. fovea centralis. vasculară. -vărsături. celule de susţinere. rol protector. -transparentă. -puls şi un sănătos. ritm respirator accelerat. • conduce de la receptori mesaje sub formă de impulsuri nervoase. • corneea-porţiunea anterioară. -receptori electromagnetici-stimulaţi d e radiaţiile electromagnetice luminoase. -de distanţă-ex. -tumor ile cerebrale. -interoceptori(visceroceptori)-situaţi în peretele organelor interne. • determină formarea potenţialului de receptor car e se poate transforma în potenţial de acţiune. Globul ocular este alcătuit din 3 tunici. -pupile inegale.HEMORAGII CEREBRALE -revărsarea sângelui din vasele cerebrale în ţesuturi şi cavităţi(accid -cefalee severă. -alcătuită din celule nervoase(celule fotoreceptoare. -algor eceptori-stimulaţi de orice excitant care produce dureri. 3. traumatism e arteriale. sistemul optic şi sistemul fotoreceptor. • este stimulat de va riaţia unei anumite forme de energie.

-pupila se măreşte =pupilodilataţie=midri ază. b) celulele cu bastonaşe-sunt în nr. 2.Cristalinul-este o lentilă b nvexă. -curbura cristalinului creşte. FIZIOLOGIA ANALIZATORULUI VIZUAL Pro cesele prin care se realizează vederea sunt: recepţia vizuală.La nivelul chiasmei optice se încrucişează axonii care provin din jumătăţile nazale ale celor 2 retine. -contracţia fibrelor circulare ale muşchiului ciliar(inervate de fibre nervoase par asimpatice). d. -depinde de can titatea de pigment fotosensibil din celulele fotoreceptoare şi durata expunerii lo . -fasciculul de raze paralele focalizează în faţa retine i.Axonii neuronilor multipolari formează nervul optic. -fasciculul de raze focalizează în s patele retinei. pe marginile scizurii calcarine.Fiecare tract optic condu ce informaţia din jumătatea temporală a retinei de aceeaşi parte şi din jumătatea nazală a inei din partea opusă. -focalizează razele luminoase pătrunse prin pupilă. de 125-130 milioane.Co rpul vitros(umoarea vitroasă)-se găseşte între cristalin şi retină.n retină. -se află într-o capsulă elastică. • Punctul proxim=punctul cel mai apropiat de ochi la care vederea clară a obiectului se face cu efort maxim de acomodare. c. mai mici şi răsturnate ale obiectelor. 3. -are compoziţie asemănătoare lichidului cefalorahidian. -al doilea neuron(deutoneuronul)-este un neuron multipola r din retină. Recepţia vizuală se realizează la nivelul celulelor fotoreceptoare din retină şi se bazează pe mecanisme optice şi pe fenomene fotochimice.Umoarea apoasă-lichid transparent.este format din 3 neuroni: -primul neuron(protoneuronul)-este un ne uron bipolar din retină. cu c nsistenţă de gel. -micşorarea pupilei. Ochi emetrop(normal)-razele de lumină para lele emise de un obiect situat la infinit focalizează pe retină. a. • lumină puternică-se contractă fibr musculare circulare ale irisului(inervate de fibre nervoase parasimpatice). numită cristaloidă. -ligamentele cristalinului se relaxează. -pu pila se micşorează=pupiloconstricţie=mioză. -imaginea formată este neclară. • lumină slabă-se contractă fibrele musculare r e(inervate de fibre nervoase parasimpatice). vederea clară a ob iectelor situate între punctul proxim şi punctul remotum. formarea senzaţiilor vizuale. -al treilea neuron(tritoneuronul)-este în corpul geniculat la teral din metatalamus.Corneea b.Din chi sma optică pornesc 2 fascicule. transmiterea mesajelor vizuale. • Punctul remotum=punctul cel mai apropiat de ochi la care vederea clară a obiectulu i se face fără acomodare. Adaptarea celulelor fotoreceptoare: -se realizează prin descompunerea pigmenţilor f otosensibili sub acţiunea luminii şi refacerea pigmenţilor la întuneric. -conţin pigmentul numit iodopsină. -se corectează cu lentile divergente(biconcave). SEGMENTELE ANALIZATORUL UI VIZUAL 1. -sunt receptori pentru vederea diurnă şi perceper ea culorilor. secretat de procesele ciliare. În procesele de acomodare apar mai multe modificări: -rotirea internă a globilor oculari datorită contracţiei muşchilor extrinseci. de 5-7 milioane. Acomodarea-este un proces automat de adaptare a ochiului pt. -au prag de sensibilitate ridicat. Sistemul fotoreceptor-reprezentat de retină. Sistemul optic este format din mediile trasparente ale globului ocular. re ale. -la extremităţi se leagă de mu ar prin ligamentul suspensor. denumite tracturi optice. -imaginea formată este neclară. -au prag de sensibilitate scăzu t.Pe retină se formează imagini clare. -conţin pigmen tul fotosensibil numit rodopsină(purpurul retinian).Segmentul periferic(receptorul)-reprezentat de celulele fotoreceptoare: a) celulele cu conuri-sunt în nr.Segmentul intermediar(de conducere). -sunt receptori pentru vederea nocturnă şi crepusculară. -se corectează cu lentile convergente( biconvexe) Reflexul pupilar fotomotor-irisul reglează reflex(prin variaţia diametrul ui pupilar) cantitatea de lumină proiectată pe retină.Segmentul central-este localizat în aria vizuală din lobul occipital. Oc hiul hipermetrop-este mai turtit decât ochiul normalhipermetropie axială-sau cristal inul este prea aplatizathipermetropie de curbură. -este transparent. Ochiul miop-este ma i alungit anteroposterior decât ochiul normal-miopie axială-sau curbura cristalinulu i este exageratămiopie de curbură. -se află în camera anterioară(între cor şi iris) şi în camera posterioară(între iris şi cristalin).

-stimularea concomitentă şi egală a celor 3 categorii de conuri dă senzaţia de lumină albă. Glaucomul(apa neagră)produce atrofierea nervului optic şi îngustarea -atrofierea nervului optic. -stimularea concomitentă şi inegală a celor 3 categorii de co nuri dă diferitele senzaţii cromatice. -urechea medie(camera timpanică)-s ituată în osul temporal. -scăderea vederii până la piederea câmpului vizual -miopie. Mecanismul vederii cromatice-teoria tricromatică Young – Helmholtzconsideră: -retina alcătuită din 3 tipuri de celule cu conuri: ce conţin pigmenţi pt. -prezintă la exterior timpanul. lipsa stimulării luminoase se produce senzaţia de negru. • alcătuit din 3 canale semicirculare . -evitarea înotului în ape poluate. -stimularea unei singure categorii de conuri determină s enzaţia culorii absorbite. -vârsta înaintată. -adaptarea la întuneric durează 30-40 min. -folosirea ochelarilor de soare şi a ochelaril or de protecţie la locul de muncă. vântului. fabrici de sticlă) SIMPTOME -pierderea vederii. mâncărimi oculare. prosop. -boli vasculare. -intoxicaţii. vestibulul osos şi melcul osos(cohleea). -netratată duce la orbir -infecţie virală -inflamarea şi înroşires conjunctivei globului ocular. -urechea internă-este formată din labirintul osos în care se află labir ul membranos. -senzaţie de arsură la nivelul ochi lor şi lăcrimare. n icovala şi scăriţa. -între timpan şi membrana ferestrei ovale se află lanţul de 3 oscioare:ciocanul. PREVENIRE -modificarea -respectarea culorii pupilei. -ereditate. -comunică cu nasofaringele prin trompa lui Eustachio. -vârsta înaintată. • a . -evitarea frigului. culo rile roşu. dureri de cap violente. -congenitale.r la lumină sau la întuneric. -scurgere purulentă.faţă de pernă. -neutilizarea e chipamentului adecvat de către muncitorii care lucrează la temperaturi ridicate. -adaptarea la l umină durează 5 min. -creşterea tensiunii intraoculare. ANALIZATORUL ACUSTICO-VESTIBULAR Urechea este formată din: -urechea externă-formată di n pavilionul urechii şi conductul auditiv extern. -evitare a privitului îndelungat la televizor. NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI P ATOLOGIE ALE ANALIZATORULUI VIZUAL BOLI Cataracta -opacifierea totală sau parţială a cristalinului CAUZE -lovituri. verde şi albastru. regulilor de igienă a vederii. -conţine aer la presiune atmos ferică. rad iaţii infraroşii(turnătorii. Conjunctivita -inflamaţie a conjunctivei globului ocular -este o boală contagioasă-se transmite prin secreţii care ajung pe mâini. -roşeaţă în ochi. -labirintul membranos: • conţine endolimfă. iar spre interior ferestra ov ală şi fereastra rotundă. -diabet. -labirintul osos: • conţine perilimfă. ei.

membrana bazilară. 3.Segmentul central-se află în girusul te mporal superior. sau lateral).Segmentul inter mediar(de conducere)-este format din 4 neuroni: -primul neuron(protoneuronul)-es te localizat în ganglionul spiral Corti din columelă. • în canalele semicirculare. • în melcul membranos se găsesc receptori pentru auz. membrana vestibulară şi peretele extern l cohleei.Pavilionul captează undele sono re. urtriculă culă se află receptori vestibulari. Crestele ampulare: • se află în ampulele canalelor semicirculare membrano ase. -dendritele sunt conectate cu celulele senzoriale. • când capul şi corpul suferă accelerări liniare(înainte.000 Hz şi intensitatea de 1-120 db(decibeli). vestibul membranos(format din utricu lă şi saculă) şi melcul membranos(canalul cohlear). und e se transformă în senzaţie de auz. -este împărţită de lama spirală osoasă. -al treilea neu ron-se află în talamus.Segmentul periferic(receptorul)-se află în mecul membranos(cohlee). • -conţine receptorii auditivi –în organul Corti. • conţin celule de susţinere şi senzoriale cu cili înglobaţi într-o masă gelatinoasă(c • menţin echilibrul în condiţiile acceleraţiilor circulare ale capului şi corpului(mişcări ul axei orizontale.Seg mentul periferic(receptor)-este reprezentat de crestele ampulare şi aparatul otoli tic(macula). -al patrulea neuron-s e află în corpul geniculat medial din talamus. -dendritele sunt conectate cu celulele senzoriale. Organul Corti-situat între faţa internă a m mbranei bazilare şi membrana tectoria. FIZIOLOGIA ANALIZATORULUI VESTIBULAR • când capul stă nemişcat otolitele apasă asupra receptorilor maculari care trimit impulsu ri nervoase spre segmentul central. Cohleea-este un canal osos răsucit de 2 ori şi jumătate în jurul unu i ax central-columela. laterale).Oscilaţiile peril imfei determină deformarea membranei bazilare pe care se află organul Corti. • mişcările de .Se declanşează impulsuri nervoase care ajung la segmentul central şi se declanşează reacţii motorii pentru corectarea poziţiei corpului şi capului. • celule senzoriale auditive-prezintă la polul apical cili care străb at membrana reticulară. -al doilea neuron(deutoneuronul)-situat în nucleii cohleari din punte.Siste mul de oscioare transmite vibraţiile la fereastra ovală de unde sunt preluate de per ilimfa din rampa vestibulară şi timpanică. -al doilea neuro n(deutoneuronul)-se află în nucleii vestibulari din bulbul rahidian. -axonii formează ramura vestibulară a nervului acustico-vestibular. -format din: • celule de susţinere-delimitează tu nelul lui Corti. înapoi. -a l treilea neuron-se află în coliculul inferior din mezencefal. iar vârful se inclavează în membrana tectoria. 2. • permite menţinerea echil ibrului în condiţii statice şi dinamice. 2. prin calea auditivă. Macula: • se află în utriculă şi saculă. • conţin ule de susţinere şi celule senzoriale cu cili care se află în contact cu o masă gelatinoasă ce conţine otoliţi(cristale microscopice de carbonat de Ca). care vibrează.lcătuit din canale semicirculare membranoase. -axonii formează ramura acustică(cohleară) a nervului acusticoves tibular. la segmentul central. FIZIOLOGIA ANALIZATORULUI ACUSTIC Urechea umană percepe sunete cu frecvenţa cuprinsă înt re 1620. conductul auditiv extern le transmite la membrana timpanică.Oscilaţiile perilimfei determină şi oscilaţii ale endolimfei. iar la vârf ul acestuia se percep sunetele joase. SEGMENTELE ANALIZATORULUI VESTIBULAR 1. verticale.Segmentul intermediar(de conducere)-este al cătuit din 3 neuroni: -primul neuron(protoneuronul)-se află în ganglionul vestibular S carpa. SEGMENTELE ANALIZATORULUI AUDITIV 1.Cilii ce lulelor auditive se îndoaie faţă de membrana tectoria şi se declanşează un potenţial de acţ transmis sub formă de impuls nervos. deoarece membrana vestibulară este extrem de subţire.La baza melcului se percep sunetele înalte. informându-l asupra poziţiei corpului. membrana tibulară în: 2 rampe:rampa vestibulară şi rampa timpanică care comunică prin helicotremă. • lul cohlear-delimitat de membrana bazilară.Segmentul central –se află în girusul temporal superior. otolitele sunt împinse în ens opus mişcării. 3.

termici. -este rezerva de grăsime subcut anată a organismului. b)Receptorii termici: • corpusculii Krause-în derm.corpusculii Merkel-sunt situaţi în derm.sensibilitatea tactilă fină. -au pe parcurs 3 neuroni. urechii externe. ANALIZATORUL CUTANAT roşi. c )Receptorii dureroşi: • terminaţii nervoase libere-în epiderm. -perforarea timpanului. -stare generală proastă. -scăderea auzului. externă=infecţia -virale.Canalele semicirculare orizontale şi later ale informează asupra mişcărilor în jurul axului vertical(răsuciri. Analizatorul cutanat conţine receptorii tactili. -febră. întoarceri).corpusculii Vater-Pacinisituaţi în hipoderm. derm.antrenează rotaţia simultană a canalelor semicirculare aflate în planul rotaţiei respecti ve. -al doilea neuron. SEGMENTELE ANALIZATORULUI CUTANAT 1. -prezintă paile dermice. Otita medie -durere. -al trei lea neuron-în talamus. fris ane. corpusculii Golgi. NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE A ANALIZATORULUI ACUSTICO-VESTIBULAR BOLI CAUZE SIMPTOME PREVENIRE Otita -micotice. -conduc impulsuri prin fasciculele: a)spino talamice-lateral-pt. -otita medie=infecţia u rechii medii. sensibilitatea tactilă grosieră şi protopatică. aşezat Dermul-ţesut conjunctiv dens. cu celule adipoase. Otita externăeczemă acută sau cronică. • corpusculii Ruffini-în hipoderm.Segmentul periferic(receptorul): a)Receptori i tactili: • • corpusculii Meissner.La nivelul receptorilor iau naştere potenţiale de acţiune care sunt transmise prin nervul vestibular până la segmentul central. • se încrucişează la nivelul bulbului rahidian. -primul neuron-neuronul somatosenzitiv din ganglionul spinal.dure vibratorii. dureroşi în scoarţa cerebrală. -al doilea neuron-în cornul posterior al măduvei spinării. termici. . situaţi în piele. -primul neuron-neuronul somatosenzitiv din ganglionu l spinal.Segmentul de cond ucere-este reprezentat de căile sensibilităţii exteroceptive: -conduc informaţiile de la exteroceptorii tactili. pt. -al treilea neuron-în talamus.Canalele se icirculare verticale informează asupra mişcărilor în jurul axelor orizontale(căderi. formarea senzaţiilor specifice.encefali te.hipoderm.în nucleii Goll şi Burdah din bulbul rahidian. 2. de presiune şi derm. cor pusculii Ruffini. • se încrucişează la nivelulu măduvei spinării. -respectarea regulilor de igienă a urechii. keratinizat. Hipodermul-ţesut conjunctiv lax. sensibilitatea termică şi dureroasă. -otita -bacteriene. b)spinobulba pt. -anterior-pt. derm. -complicaţii: meningite. Pielea este formată din 3 straturi :epi Epidermul-ţesut epitelial pluristratificat. săritu i). pe membrana bazală.

i cu apă şi săpun înainte -senzaţie de de masă şi arsură şi după folosirea mâncărime. LOBUL ANTERIOR(ADENOHIPOFIZA) produce: -hormoni care controlează activitatea altor glan de endocrineglandulotropi:tirotropina.Tija pituitară este alcătuită din: -sistemul port-hipofizar.Segmentul central-se află în girusul postcentral din lobul parietal-ariile someste zice. GLANDELE ENDOCRINE HIPOFIZA-GLANDA PITUITARĂ • Localizare(topografie).are rol în transportul horm onilor de la hipotalamus la adenohipofiză. prin stimulare a creşterii oaselor lungi. la nivelul tubilor seminiferi ai testiculelor.sexuali feminini). testosteron) 4.tirotropina(TSH): -controlează creşterea şi dezvoltarea glandei tiroide.h. toale ea prosopului individual. în şaua turcească a osului sfenoid. • Discriminarea tactilă-2 sau mai multe excitaţii tactile aplicate simul tan sunt recepţionate numai dacă distanţa dintre puncte este suficient de mare.luteinizant(LH)-determină: -la femei ovulaţia ţi apariţia corpului galben. NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE A ANALIZATORULUI CUTANAT BOLI Herpesulboală a pielii şi a mucoaselor CAUZE -virale SIMPTOME PREVENIRE -erupţie de mici -baie generală băşicuţe pline regulată.prolactina. rece sunt mai numeroşi decât cei pt. i ntermediar şi posterior. cald.Este localizată la baza creierului. -durerea tegumentară se mani festă cu o mare capacitate de discriminare. Sensib ilitatea termică-este neuniformă pe suprafaţa tegumentului. dezvolatrea organelor inte . foliculostimulant. Hormonii non-glandulotropi: 1. -la bărbaţi stimulează spermatogeneza(producerea spermatozoizil or). Sensibilitatea dureroasă-este determinată de excitanţi care produc leziuni celulare. carticotropina. zone cu sensibilitate mare:degete. -durerea viscerală nu se poate localiza precis. hormonul luteinizant şi h. -spălarea pe -eroziuni. Hipofiza este legată de baza hipotalamusului prin tija pitu itară.are 3 lobi:anterior. -algoreceptorii sunt mai mari în viscere . vârful limbii. Sensibilitate tacti lă grosieră(protopatică)-este determinată de apăsare. glandu lotropi: 1. alcătuit din vase de sân e dispuse între hipotalamus şi lobul anterior al hipofizei. -tractul hipotalamo-hipofizar.3. -hormoni non-glandulotropi:h. -receptorii pt.corticotropina(ACTH): -controlea ză creşterea şi dezvoltarea gl. masculini(androgeni.somatotrop(STH): -are rol în creşterea şi dezvoltarea organismului. -receptorii sunt situaţi în profunzim tegumentului.h.somatotrop. -s timulează secreţia de hormoni ai glandei tiroide.foliculostimulant(FSH )-determină: -la femei creşterea şi maturarea foliculilor ovarieni şi secreţia de estrogen i(h.coticosuprarenale -stimulează secreţia gl. -evitarea contactului direct cu persoanele bolnave. dezvoltarea masei musculare. -zone cu sensibilitate mare sunt pulpa degetelor şi buzele.H. • Structură. 2. alcătuit d in fibre nervoase dispuse între hipotalamus şi lobul posterior al hipofizei. buze. -la bărbaţi timulează secreţia de h. -intensitatea senzaţiei depinde de mărimea suprafeţei exc itate şi de diferenţa de temperatură dintre tegument şi excitant. 3. cu lichid. FIZIOLOGIA ANALIZATORULUI CUTANAT Sensibilitatea tactilă fină(epicritică)-este determinată de deformări uşoare ale tegumentul i. corticosuprarena le. H.are rol în transportul hormonilor de la hipotalamus la lobul posterior al hipofizei.

dez voltare fizică redusă. 2. ede m mucos. caracterizat prin:talie redusă.ochi exoftalmici(ieşiţi din orbite). gigantismul caracterizat prin creştere exagerată în înălţime(peste 2 m). Structură:are i.Insulina: • Este principalul h. Hipos ecreţia de insulină determină. întro lojă fibroasă. dar armonioasă şi dezvoltare psihică normală. nelinişte. Hipersecreţia de STH. -dete rmină hiperglicemie. polidipsie(consumarea unei cantităţi mare de apă). Hiposecreţia de ADH. -dezvoltarea glandelor mamare. -stimulează lipoliza(descompunerea lipidelor). în spatele stomacului. melanocitostimulator(MSH) –stimulează sinteza de melanină. caracterizat prin: -hiperglicemie(creşt erea glicemiei peste valorile normale). prin poliurie(eliminare a unei cantităţi mare de urină). -poliurie(eliminarea unei cantităţi mari de urină). diabetul zaharat. limbii şi buzelor. a unor viscere(organe inter ne). -determină descompunerea proteinelor şi creşterea eliminărilor de azot.Un rol important în alimentaţie îl are sarea iodată. -polidipsie(consumarea unui volum mare de lichide). deoarece este o sursă de iod. • La nivelul metabolismului proteic. -glucozurie(prezenţa glu . uniţi printr-un istm. 2. -intensifică consumul de glucoză la nivel celular. -are efect antidiuretic. cu rol de pigmentare a pielii. hipoglicemiant a l organismului. deformări osoase. antidiuretic(ADH). Acţiunile hormonilor tiroidieni:-au efect calorigen. de aceea se numeşte sină. iritabilitate. -stimulează sinteza de proteine.hipertensiune. car e este necesar formării hormonilor tiroidieni. caracterizată prin creştere exagerată a mâinilor. a oaselor feţei. manifestat prin creşterea metab olismului bazal. -cel ule beta care produc insulină. Hormonii tiroidieni:tiroxina şi triiodotironina. Acţiunile hormonilor pancreatici: 1. -determi nă mobilizarea acizilor graşi din depozitele lipidice. -stimulează activitatea gonadelor. PANCREASUL ENDOCRIN • • Localizare:în cavitatea abdominală. dezvoltare fizică şi psihică r să(cretinism). hipoten iune(scăderea tensiunii arteriale). în melanocite. -creşte tensiunea arterială când se află în cantităţi mari.a mandibulei. Structură:este alcătuit din cel ulele insulelor Langerhans. Hiposecreţia tiroidiană determină la adult mixedemul. -eliberarea laptelui din gl andele mamare. caracterizat prin:creştere în greutate. caract. hiperfagie(creşterea po ftei de mâncare). determină diabetul insipid.Ocitocina stimulează: -contracţia uterului la gr avide în perioada travaliului. deoarece: -stimulează pătrunderea glucozei în ţesutul muscular şi ţesutul a ipos. -produc iritabil itate şi nelinişte.rne(viscere). H rsecreţia de STH.prolactina stimulează: -secreţia lactată. ducând la expulzia fâtului. piele uscată şi îngroşată. defecte ale dinţilor.Ei sunt: 1. guşă. TIROIDA • • • Localizare:este situată în partea anterioară a gâtului. caracterizat prin:înălţime redusă.Hormonii produşi se numesc neurosec reţii sau neurohormoni. vasopresina: -determină reab sorbţia apei la nivel renal. ermină la copii. caracterizată prin:slăbire accentuată. în special a sistemul ui nervos. care se caracterizează prin:hiposecreţie tiroidiană. căderea părului . LOBUL POSTERIOR(NEUROHIPOFIZA) Conţine un depozit de h ormoni. determină la copii nanismul hipofizarpiticismul hipofizar.H. stimulează sinteza proteinelor. -are efect hiperglicemiat. -au rol în creşterea şi dezvoltarea organismului. prin micşorarea cantităţii de urină eliminată. LOBUL INTERMEDIAR(MIJLOCIU) Produce h. -determină lipogeneza(formarea de lipide) d in glucoză.senzaţie permanentă de frig. formate din: -celule alfa care produc glucagon. Hiposecreţia tiroidiană determină la copil nanismul tiroidian. determină la adult acromegalia. scăderea capacităţii de concentrare ş secreţia tiroidiană determină la adult boala BasedowGraves(guşa exoftalmică). însoţită de mărir dei. -stimulează glicogenogeneza h epatică(formarea de glicogen din glucoză). Hiposecreţia de STH. Lipsa iodului din alimentaţie p oduce guşa endemică. produşi de nuclei hipotalamici anteriori.

-la nivelul metabolismului lipidic produce activarea lipolizei(descompu nerea lipidelor). vase de sânge şi nervi. Glucorticoizii sunt utilizaţi pt. Adrenalina acţionează în special pe metabolismul energetic. Efectele estrogenilor: -stimulează proliferarea mucoase i şi musculaturii uterine.cozei în urină). SISTEMUL OSOS Mişcarea se realizează prin intermediul sistemului osos-partea pasivă şi sistemul muscul ar-partea activă a aparatului locomotor. • Efectele testosteronului: -stimulează creşterea şi dezvoltarea organelor genitale masc uline. scăderea forţei mu sculare şi chiar pierderea cunoştinţei şi apariţia stării de comă. • Hormo ecretaţi de ovarul endocrin sunt:estrogenii şi progesteronul. • Medulosuprarenala reprezintă partea mijlocie a glandei. C. -polifagie(consumarea unei cantităţi mari de alimente). Efectele progesteronului: -acţionează asupra mucoasei uterine.Acestea diferenţiază cele două sex la pubertate. -placentă. mineraloco rticoizi şi sexosteroizi. în timpul sarcinii. deoarece: -stimulează glicogenoliza(desco mpunerea glicogenului în glucoză). contracţia sfincterelor. aldosteronul determină diminuarea cantităţii de urină şi creşterea acidităţii ia. -glandele corticosuprarenale. numit testosteron. -determină dezvoltarea masei musculare(anabolizant pr oteic). -scăderea în greut te. -placentă.Aceşti hormoni se mai numesc catecola mine şi au efecte similare cu efectele stimulării sistemului nervos simpatic. -stimulează dezvoltarea glandelor mamare. -la nivelul metabolismului proteic determină creşterea excreţiei de azot. -produce glicoge noliză şi hiperglicemie. formată din ţesut conjunctiv lax.Hormonii sexosteroizi au acţiune asemănătoare cu cei produşi de gonade. inhibarea secreţiilor digestive. unde sunt prezenţi foliculii ovarieni care produc hormonii sexuali fem inini şi o zonă medulară. -stare de apatie. • Structură:sunt alcătuite din 2 fo rmaţiuni:corticosuprarenala şi medulosuprarenala. distribuţia grăsimii de rezervă).E i determină următoarele acţiuni: -stimulează gluconeogeneza(sinteza de glucoză din aminoac izi) şi hiperglicemie. în timpul maturării. -stimulează dezvo ltarea caracterelor sexuale secundare la femei. -corpul galben. iar n oradrenalina are acţiuni vasculare mai intense.Contribuie la apariţia şi menţinerea caracterelor sexuale secundare. în timpul sarcinii. Funcţia endocrină a ovarului: • Localizare: în regiunea pelviană. pilozitatea. Hormonii estrogeni sun t sintetizaţi de: -celulele foliculului ovarian. îngroşarea vocii.Glucagonul Este principalul hormon hiperglicemiant. determinând modificări se cretorii care o pregătesc pentru nidaţie(fixarea celulei ou). Progesteronul este sintetizat de : -corpul galben. ei având rol antiinflamator. GONADE LE Gonadele sunt glande mixte şi sunt reprezentate de ovar şi testicul. Funcţia endocrină a testicului • Localizare testicul în regiunea inghinală. GLANDELE SUPRARENALE • Localiza re: sunt situate la polul superior al rinichiului. • Structură:conţi zonă corticală. Produce hor monii:adrenalina şi noradrenalina. -la nivelul sistemului digestiv produce:relaxarea musculaturi i netede. B. • Structură: conţine tubi seminife i care produc spermatazoizi şi celule interstiţiale Leydig ce produc hormonul sexual masculin.Hormonii glucocorticoizi sunt reprezentaţi de cortizol. Hipersecreţia de insulină determină hipoglicemie. • Corticosuprarenala este dispusă la p eriferia glandei şi produce următoarele grupe de hormoni:glucocorticoizi. Totalitatea oaselor legate între ele prin a . -stimulează g luconeogeneza(formarea de glucide din aminoacizi). vasoconstri cţie şi hipertensiune. -asigură dezvoltarea şi menţinerea caracterelor şi menţinerea caracterelor sexuale secundare(dezvolatrea scheletului şi a masei musculare.Hormonii mineralocorticoizi sunt reprezentaţi de aldosteron care determină la nivelul tubilor colectori şi distali ai nefronului: -creşterea reabs orbţiei apei şi a sodiului. numai la nivel hepatic.Aceşti hormoni au următoarele efecte: -la nivelul si stemului cardiovascular produce:tahicardie(accelerarea bătăilor inimii). A. nu şi muscular. În acest fel. tratarea unor afecţiuni. 2. -creşterea eliminărilor de potasiu şi hidrogen.

Cuprinde 5 regiuni: -cervic ală. scheletul trunchiul ui şi scheletul membrelor superioare şi inferioare. formată din 12 vertebre. coastele şi sternul.vasele mari. 1. scheletul membrului liber propriu-zis f ormat din: -scheletul braţului-humerus.formată din 5 ver ebre. SCHELETUL ALCĂTUIRE După regiunile corpului se disting :scheletul capului. a)Scheletul membrel or superioare cuprinde: • • centura scapulară care leagă oasele membrelor superioare de scheletul trunchiului şi e ste formată din: -omoplat-scapulă. -cutia toracică. • • • • . manubriu şi apendice xifoid. • 6 oase perech i: -oasele maxilare. coastele şi regiunea tora cală a coloanei vertebrale. -scheletul antebraţului-radius şi cubitus. adăposteşte măduva spi . -oasele parie tale(oasele bolţii craniene). -scheletul gambei -tibie şi fibulă(peroneul). -sacrală.rticulaţii formează scheletul corpului care cuprinde peste 200 de oase. b)Co astele sunt în număr de 12 perechi. a)Coloana vertebrală este formată din 33-34 vertebre articulate prin discurile intervertebrale. Pr ezintă 4 curburi fiziologice: -lordoza cervicală şi lordoza lombară. -format din corp. cu convexitate disp usă posterior. -lombară. a)Neurocraniul-cutia cran iană. 3. -claviculă. osul maxilarului inferior-mandibula. -rotula(patela)osul genunchiului. -scheletul piciorului-7 tarsiene. -canalul vertebral. formată din 5 vertebre. viaţa organismului: asigură staţiunea bipedă a omului.SCHELETUL CAPULUI este format din 22 de oase şi cuprinde:neurocraniul. -flota nte-ultimele 2 perechi XI-XII care nu se articulează cu sternul. -oasele nazale. -este os lat. -coaste false-următoarele 3 perechi VIII-X car e se articulează indirect cu sternul prin cartilajul celei de a 7-a coaste. • 2 perechi -oasele temporale(oasele tâmplelor).SCHELETUL TRUNCHIULUI cupri nde:coloana vertebrală. adăposteşte encefalul. 5 metacarpiene şi 14 falange. formează cavităţi otecţie: -cutia craniană. dau fo mă caracteristică corpului. Sternul. adăposteşte inima. cu concavitatea dispusă posterior. -se articul ează cu claviculele şi primele 7 perechi de coaste. -cifoza toracală şi cifoza sacrală. care împreună cu osul sacrum şi coccisul formează bazinul. -osul etmoid şi sfenoid aşezate la baza cutiei craniene. formată din 4-5 vertebre reduse. scheletul mem brului liber propriu-zis format din: -scheletul coapsei-femur. c)Sternul -osul p ieptului. 2. -sc heletul mâinii-8 carpiene. b)Scheletul membrelor inferioare cuprinde: • centura pelviană care leagă scheletul membrului inferior de cel al trunchiului şi este formată din: • -2 oase coxale. formată din 7 vertebre. 5 metatarsiene şi 14 fal ange. formată din 8 oase late care adăpostesc encefalul din care: • 4 neperechi: -osul f rontal(osul frunţii). -osul o ccipital(osul cefei). ROLUL SISTEMULUI OSOS Sistemul osos îndepl ineşte funcţii importante pt. reprezintă locuri de inserţie pentru muşchi. sunt oase late şi se împart în: -coaste adevărate-primele 7 perechi de la I-VII care se articulează direct cu sternu l prin cartilajele costale proprii. -toracală. -coccigiană. -oasele cornetele nazale inferioare. -oasele lacrimale. plămânii. formează cutia toracică. viscerocraniul.SCHELETUL MEMBRELOR este format din scheletul centurilor şi scheletul membrelor propriu-zise. b)Viscerocraniul-este format din 14 oase din care: • 2 oase nepereche: osul vomer. -oasel e zigomatice. -oasele palatine.

situate la limitele dintre diaf iză şi epifiză. în special a suprafeţelor osoase articulare. Creşterea oasel or depinde de factori endocrini.D).Muşchii gâtului 3. -temporali. -ţinută incorectă a corpului timp îndelungat. 3.-bazinul adăposşteşte organe ale sistemului digestiv. -folosirea unei încălţămintei necorespu are. scurte.Pot fi : -fracturi închis e. Cauze-mişcări bruşte. se realizează prin activitatea periostului-membrană conjunctivă situată la exteriorul os ului care asigură formarea de ţesut osos nou prin osificare de membrană. echimoze. b)scolioza-constă în devierea laterală a coloanei verteb e. -respectarea regulilor de protcţie a munci şi de ci rculaţie. 2. -drept intern şi drept extern. -dinţaţii. • constitui depozit de săruri minerale. orbitale. -luxaţii congenitale-indivizii se nasc cu ele. rezultatul fiind o asimetrie a trunchiului. prin dislocări ale elementelor componente ale unei articulaţii . 3.: femur. traumatisme. de prezenţa vitaminelor (A. Cauza-poziţi incorectă a corpului. a)cifoza-caracterizată prin a centuarea curburii toracale a coloanei vertebrale(cocoaşă). dacă sunt afectaţi muşchii şi pielea.ENTORSELE se caracteri zează prin întinderea sau ruperea ligamentelor într-o articulaţie. ia etele osului ies la exterior. -hioidienii. caracterizată prin ridicarea unui u măr şi coborârea celuilalt.Muşchii capului 2.Muş trunchiului 4. . Manifestări:durere .Muşchii membrelor 1. -regim alimentar bogat în Ca şi P.Mai des întâlnită la ceasornicari. -stat at în picioare. ciclişti. -luxaţii patologice-datorate unor infecţii. b)Muşchii toracelui: -pectoralii. -fracturi deschise. -asigură formarea de ţesut osos nou spre diafiză prin osificarea de cartila . NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE 1. Manifestări-dureri locale. accidente. Prevenire: -regim alimentar bogat în vitamine şi săruri minerale. -sternoclei domastoidienii. -intercostali. 2)Creşterea în grosime: -caracterizează toate formele de oase:lungi. -occipital. persoane care muncesc stând în poziţie aplecată. -ai şanţurilor intervertebrale. late. -exerciţii fizice . căderea pe cot poate produce luxaţia umărului). echimoze(vânătâi). dacă pielea rămâne intactă. scurtarea regiunii. SISTEMUL MUSCULAR PRINCIPALELE GRUPE DE MUŞCHI SCHELETICI-SOMATICI După regiunile corpului. CREŞTEREA ÎN LUNGIME ŞI E A OASELOR 1)Creşterea în lungime: -caracterizează oasele lungi(ex. Cauza-ţinuta incorectă a cor pului timp îndelungat. 4.C. oblic superior şi oblic inferior.auditive. tibie. -muşchii grupaţi în jurul orificiilor:nazale. deformarea regiunii.FRACTURILE constau în ruperea sau fisurarea oaselor. excretor şi reproducător. c)lordoza-caracterizată prin accentuarea concavităţii c urburii lombare a coloanei vertebrale.DEFORMĂRI OSOASE pot ea cauze diferite: -suprasolicitări în timpul unor activităţi. • oasele reprezintă pârghiile cu rol în mişcare. d)piciorul plat-apare în timpul creşterii oas elor deoarece nu se formează bolta piciorului.MUŞCHII TRUNCHIULUI sunt: a)Muşchii spatelui şi ai cefe i: -trapez. -dorsal. umflături ale articulaţiei. ne trolate.Pot fi: -luxaţii traumatice-datorate unu i traumatism(ex. ulnă). 2. -încălţăminte strâmtă. radius. -se realizează cu ajutorul cartilajelor de creştere. de o alimentaţie b ogată în calciu şi fosfor.LUXAŢIILE se caract. Rol în determinarea expresiei feţei. c)Muşchii limbii d)Muşchii extrinseci ai globului ocular: -drept superior şi drept inferior.MUŞCHII GÂTULUI sunt: -pielosul gâtului. muşchii sunt grupaţi în: 1. -diafragmul. cizmari. Cauze:politraumatisme. Cauza-statul în picioare timp îndelungat.MUŞCHII CAPULUI sunt: a)Muşchii mimicii-cutanaţi: -fro ntal. • prin măduva roşie contribuie la formarea elementelor figu rate ale sângelui. b)Muşchii masticatori: -maseteri. contactul piciorului se face pe toa tă talpa.

c)tonus muscular. -tensiunea rămâne aceeaşi. -oblici externi. pronatori şi suspinatori ai antebraţului. -oblici interni. -uşurează declanşarea contracţiilor usculare. dar parţială a musculaturii. muşchiul pronatori şi suspinatori ai piciorului. -menţinerea tonusului postural(poziţia corpului). • • CONTRACŢIA SIMPLĂ sau secusa musculară se obţine dacă se aplică muşchiului o excitaţie unic curtă durată. b)TETANOSUL COMPLET -se obţine prin aplicarea repetitivă a stimulilor cu frecvenţă mai mare. b)Muşchii br aţului-biceps şi triceps brahial. echilibrul. 4. -energia este tr ansformată în căldură. d)Muşchii mâinii. -muşchiul cvadriceps femural. -nu realizează lucru mecanic. mimic a şi mişcările voluntare. c)Muşchii antebraţului-flexori şi extensori ai degetelor . exprimând sumarea totală a secuselor. a)TETANOSUL INCOMPLET-se obţine prin aplicarea repetitivă a stimul ilor cu frecvenţă joasă.-prin contracţia musculatur ii membrelor inferioare se realizează mersul). flexori ai degetelor. Muşchii membrelor inferioare sunt: a)Muşchii fesieri-în jurul articulaţiei coxo-femurale. c)TONUSUL MUSCULAR -reprezintă starea de contracţie permanentă. -sunt caracteristice majorităţii muşchilor membrelor(ex. -expresia feţei. Are rol în: -termoreglare. -realizează lucru nic. d)Muşchii plantei-muşchiul flexori şi extensori şi degetelor. • CONTRACŢIILE IZOMETRICE se caracterizează prin: -muşchiul nu îşi modifică dimensiunile. declanşată de o singură stimulare a muşchiului. b)Muşchii coapsei: -muşchiul croitor. c)Muşchii gambei: -muşchiul triceps sural alcătuit din muşchii gastrocnemieni şi solear. TIPURI DE CONTRACŢII Muşchii sunt organe active ale mişcării care asigură tonusul. postura. -muşchiul extensor ai degetelor. -sunt caracteristice musculaturii pos turale care asigură staţiunea bipedă a corpului. -muşchiul biceps femural. NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE BOLI CAUZE SIMPTOME PREVENIRE . muşchii adductori ai coapsei. -graficul înregistrează un platou regulat.c)Muşchii abdomenului: -drepţi abdominali. CONTRACŢIILE FUZIONATE sunt d ai multe tipuri: a)tetanos incomplet. -este rezultatul unor impulsuri nervoase care provin de la măduva şi care stimulează alternativ fibrele musculare. • CONTRACŢIILE IZOTONICE se caracterizează prin : -muşchiul se scurtează şi se produce mişcarea. b)tetanos complet. ci starea de tensiune din muşchi. -graficul înregistrează un platou dinţat care exprimă sumarea inco etă a secuselor.MUŞCHII MEMBRELOR Muşchii membrelor superioare sunt: a)Muşchii umărului-deltoidul.

-format din: fornix(fundul stomacului). -vorbire.Se realizează pri n următoarele procese:digestia. iar celulele sale secretă mucus. -duodenul-porţiune fixă-cuprinde în concavitatea sa capu l pancreasului. precum şi transformările din interiorul organismului. ruperea muşchiului sau a -repaus. transvers. -a re o secreţie exocrină-bila-care se elimină în perioadele digestive în duoden. capilare. descendent şi sigmoid.Obosela musculară -activitate fizică dezorganizată. • limba-organ musculos. venulă. -rol în deglutiţie. -faringele: -conduct musculo-membranos. cu rol în: -masticaţie. în loja hepatică. a glucozei la nivelul plăcii motorii. -masticaţie. • vilozitatea intestinală-alcătuită din: -epiteliu simplu cilindric-c enterocite-celule cu microvili. laringele. -mucoasa intestin ului gros este lipsită de vilozităţi intestinale. -instalarea scăderea contracturii sub stanţelor musculare macroergice(ATP) . sub mandibulare. colon şi rect. lipsa oxigenului. -glande anexe. -cecul-se continuă cu apendicele vermiform. cu rol în: -vorbire. 2. -în mucoasa stomacului se găsesc glandele gastrice ce secretă sucul gast ric. -ruptura musculară. -capilar limfatic-chi lifer central. antru. -comunică anterior cu fosele nazale. -stomacul-situat în abdomen. -dozarea efortului muscular. corp. -sunt glande acinoase care s ecretă saliva. DIGESTIA ŞI ABSORBŢIA S emul digestiv-componente: -tub digestiv. -intestinul subţire-se întinde de la pilor la valvula-ileocecală. -stil de viaţă echilibrat. c anal piloric. ficatul şi pancreasul. -Ficatul-situat în cavitatea abdominală. -jejunul şi ileonul-porţiuni mobile. cavitatea bucală. respiraţia şi excreţia. -acumulare de acid lactic. -regim de viaţă echilibrat. -sensibilitate gustativă. -dureri musculare. -stress. • dinţii-organe dure. tu mefierea -întinderea zonei musculară afectate. -are 3 segmente :duodenul. -este organ cavitar. -situat posterior faţă de trahee. excesivă a -vărsături şi muşchiului peste co s în limita de cazuri grave. -loc de încrucişare a căii digestive cu cea re spiratorie. sub diafragm. -d glutiţie. iar în timpu . -alcătu it din cec. -vase de sânge-arteriolă. -pe suprafaţa mucoasei intestinale se află vilo zităţile intestinale. -tratarea unor boli end ocrine. -comunică inferior cu esofagul. -Glandele salivare-parotide. -evitarea sedentarismului . -colonul-cu s egmentele:ascendent. Tubul digestiv-format di n: -cavitatea bucală –conţine. Întinderi şi rupturi musculare -eforturi musculare -dureri locale intense(frecvente -echimoze şi la sportivi). Glandele anexe ale tubului digestiv sunt: gland ele salivare. -sunt situate în vecinătatea cavităţii bucale. -comunică lateral cu urechea medie. -ţesut conjunctiv lax. jejunul şi ileonul. -scăderea excitabilităţii musculare. -în mucoasas intestinală se află glan de care secretă suc intestinal şi mucus. -rectul-se continuă cu canalu l anal ce se deschide prin anus. ţesutului conjunctiv adiacent.2. -intestinul gros-se întinde de la valvula ileocală până la anus. -scăderea forţei musculare. în loja gastrică. -tratament chirurgical în cazuri grave. -fibre musculare netede. circulaţia. -esofagul-organ musculo-membranos.FUNCŢIILE DE NUTRIŢIE Funcţiile de nutriţie-realizează schimburile de substanţe dintre rganism şi mediu. -rolul vilozităţilor: de mărire a suprafeţei abs orbţie. elasticitate. sublinguale. -comunică cu esofagul prin orificiul cardia şi cu duode nul prin orificiul pilor. -scade randamentul energetic.

-dizolvarea substanţelor hidrosolubile. • Lobulul hepatic-este unitatea structurală şi funcţională a ficatului.absorbabile. Proteine pepsina Albumoze şi peptone Cazeinogen(solubil) labferment . copt) salivară amilază Maltoză În urma acestor transformări: Alimentele ingerate în cavitatea bucală masticaţie Boluri alimentare impregnare cu salivă Deglutiţia-totalitatea proceselor prin care bolul alimentar. corp. În tubu l digestiv alimentele suferă transformări mecanice. -emulsionarea grăsimilor. Mg) substanţe organice(enzime. deglutiţia. gelatinaza şi lipolitice:lipaza gastrică. acţiune antisepti că. • Enzimele digestive: -sunt component e ale sucurilor digestive. vorbire. K. -alcătuit din :hepa ocite(celule hepatice). • Categorii de enzime digestive: -enzime glic olitice(amilolitice)-transformă glucidele în monozaharide:glucoză. -enzime proteolitice-tra nsformă proteinele în aminoacizi. ţesut conjunctiv. -roluri:înmuierea alimente or. format în cavitatea buc ală. prod us de glandele gastrice. -situat retroperitoneal. -alcătuit din cap. -conţine enzima glicolitică amilaza salivară (ptilina) care hidrolizează amidonul prepar at. limbii. mucus). substanţe anorganice(HCL. solubilizarea unor constituenţi alimentari. Activitatea secretorie-constă în secreţia de suc gastric. • Sucul gastric –conţine apă. -partea exocrină secretă sucul pancreatic care este eliminat în duoden. protecţie antibacteriană(prin lizozim).perioadelor interdigestive este depozitată în vezicula biliară. -rolul HCL:activează enz imele proteolitice din sucul gastric. galactoză. Saliva-est e produsul glandelor salivare şi acţionează în cavitatea bucală. esofagian. Masticaţia-proces prin care alimentele solide şi sem isolide sunt prelucrate mecanic prin tăiere. faringi n. obrajilor. -este alcătuit din lobi . canalicule biliare. formarea bolului alimentar. fosfaţi de Ca. coadă. fizice şi chimice. solubile. dinţilor. -deglutiţia. Amidon preparat(fi ert. DIGESTIA GASTRICĂ Digestia gastrică este rezultatul activităţii secretorii şi motorii a stomacului. numite nutrimente. capilare sanguine. înapoia stomacului. -sunt substanţe organice care acţionează numai asupra anumi tor substanţe organice alimentare. Transformările me canice: -masticaţia. fizice şi chimice. -are loc în 3 timpi:bucal.cloruri de Na. -triturarea. Transformări fizice: -înmuierea alimentel or. DIGESTIA BUCALĂ În cavitatea bucală alimentele suferă mod ficări mecanice. -e nzime lipolitice-transformă lipidele în glicerină şi acizi graşi. -conţine enzime proteolitice:-pepsinogenul inactiv devine pepsina activă. Transformările chimice: -transformarea substanţelor alimentare complexe în substanţe org anice simple sub acţiunea enzimelor digestive. labferme ntul. stimulează evacuarea gastrică. ajungând în stomac. Pancreasul-glandă mixtă. muşchilor masticatori. segmente şi lobuli. zdrobire şi triturare prin participarea mandibulei. -unele enzime sunt secretate sub formă inactivă şi de vin active în prezenţa anumitor substanţe. buzelor. străbate faringele şi esofagul. TR ANSFORMĂRI FIZICO-CHIMICE ALE ALIMENTELOR ÎN TUBUL DIGESTIV Digestia reprezintă totali tatea transformărilor suferite de alimentele ingerate –transformă substanţele organice c omplexe în substanţe organice simple. fructoză.

rezultaţi din digestie. -mişcările peristaltice sunt unde de contracţie circulară care se propagă de-a lungul intestinului spre colon. de-a lungul intestinului. mişcările tonice prin care stomacul se umple cu alimente. colesterol. peristaltice şi s egmentare. frişcă. Activitatea secretorie-constă în secreţia biliară. Activitate secretorie Boluri alimentare Activitatea motorie Chim gastric DIGESTIA INTESTINALĂ Digestia intestinală este rezultatul activităţii secretorii şi motorii a intestinului su bţire. acti vitatea enzimelor lipolitice. -mişcările segmentare constau în contracţii inelare care apar la intervale regulate.Paracazeinat de Ca Gelatina gelatinaza Gelatina lichefiată Lipide emulsionate din lapte. săruri biliare. -conţine substanţe anorganice(bi bonatul care contribuie la neutralizarea chimului gastric) şi substanţe organice(enz imele). ouă lipaza gastrică acizi graşi şi glicerină Activitatea motorie-este asigurată de 2 tipuri de contracţii:tonice şi peristaltice. pancreatică şi intestinală. Î urma acestor transformări: Chimul gastric activitate secretorie/act.Ameste că chimul gastric cu secreţiile digestive şi transportă conţinutul intestinal spre colon. -mişcările peristaltice prin c are alimentele se amestecă cu sucul gastric şi se formează chimul gastric care se evac uează lent şi fracţionat în duoden. lecitina. motorie Chil intestinal ABSORBŢIA INTESTINALĂ Absorbţia reprezintă procesul prin care produşii simpli. rolul sărurilor biliare:emulsionarea grăsimilor.amilolitice-dizaharidaze. chimotripsinogen(devine chimotripsina activă sub acţiunea tripsinei). -conţine pigmenţi bili ilirubina şi biliverdina). străbat p . carboxipeptidazele şi elastaza. Tripeptide şi dipeptide peptidaze Aminoacizi Dizaharide Lipide diza hazidaze Monozaharid lipaza intestinală Acizi graşi şi glicerol Activitatea motorie-este asigurată de 3 tipuri de contracţii:tonice. apoi se relxează şi apar alte contracţii circulare la mijlocul segmentelor dintre contracţiile precendente. • Secreţia pancreatică-sucul pancreatic: -este secretat de partea exocrină a pancreasului şi acţionează în duoden. • Sec iară-bila(fierea): -este secretată de ficat şi acţionează în duoden.lipolitice-lipaza pancreatică şi amilolitic e-amilaza pancreatică. -nu conţine enzime. -enzimele sunt proteolitice-tripsinogen(devine tripsină în intestin sub acţiun ea acţiunea enterokinazei). Albumoze şi peptone tripsina/chimotripsina Peptide Peptide ca rboxipeptidaze Tripeptide şi dipeptide Proteine fibroase elastaza Proteine fibroas e hidrolizate Amidon crud amilaza pancreatică Maltoză Lipide emulsionate lipaza pancreatică Glicerol şi acizi graşi • Secreţia intestinală: -glandele din mucoasa duodenală secretă un lichid bogat în mucus şi carbonat -enzimele sunt prezente la nivelul membranei apicale a enterocitelor şi s unt reprezentate prin enzime proteoliticepeptidaze. absorbţia grăsimilor din intestin.lipo litice-lipaza.

D. în prezenţa vit. c)prin vezicule de pinocitoză-la nivelul membranei enterocitelor. amoniac. trecând în sânge şi limfă. -substanţele t rec din lumenul intestinal-de la o concentraţie mai mare. care se reabsorb şi ajung la ficat . inflamaţia -bacterii.ereţii tubului digestiv. procese de fermentaţie şi de putrefacţie în urma cărora se formează materii fecale. Procesul de fermentaţie-realizată de flora de fermentaţie aerobă(localizată în colonul asce dent şi jumătatea dreaptă a colonului transvers): -scindează glucidele vegetale nedigera te în acizi organici(lactic. Activitatea de absorbţie constă în: -absorbţia apei(p asiv).C Pasiv-în intestinul subţire şi gros Mecanismul absorbţiei Activ-în intestinul su bţire şi în colon Absorbţia vitaminelor Vitamine Hidrosolubile Liposolubile Vitaminele B1. -secreţia de potasiu. b)active-cu consum de energie furnizată de ATP. A bsorbţia proteinelor Proteine Aminoacizi Proteine Mecanismul absorbţiei -activ-în sânge Prin vezicule de pinocitoză Absorbţia glucidelor Glucide Mecanismul absorbţiei Pentoze Hexoze Riboza Glucoza Fructoza Galactoza Manoza -pasiv-în sânge -ac tiv-în sânge -cu un transportor comun cu Na Absorbţia lipidelor Lipide Glicerol Acizii graşi cu lanţ scurt Acizii graşi cu lanţ lung M ecanismul absorbţiei Pasiv-în sânge Pasiv-în sânge Pasiv-în limfă sub formă de chilomicroni Absorbţia electroliţilor şi a apei Electroliţi Na+ Cl+ Ca2+ Activ-la nivelul duodenului. Cl. Activitatea secretorie constă în: -producerea de mucus cu rol în formarea mate riilor fecale. Na+(activ). superficială a mucoasei bucale Enter ocolitainflamaţii ale mucoasei intestinului subţire sau a intestinului gros Ciroza h . scatol.E Pasiv-în limfă sub formă de chilomicroni FIZIOLOGIA INTESTINULUI GROS În intestinul gros se desfăşoară activităţi secretorii. -enterocite cu microvili la polul apical. realizarea funcţiei de absorbţie: -epiteliu unis tratificat. -contracţii „în masă” rare.B6. staţionare (în colonul proximal) care favorizează absorbţia apei. Abso se realizează prin următoarele mecanisme: a)pasive-fără consum de energie. descompunere a ţesuturilor dentare. -mişcări segmentare şi unde peristal ice(în colonul distal) cu efect propulsiv. împotriva gradientului de concentraţie. stângă a colonului transvers şi colonul descendent): -scindează prot ele nedigerate în amine . Procesul de putrefacţie-realizată de flora de putrefacţie anaer obă(localizată în jum. în sânge sau limfă-la o concen traţie mai mică. -vilozităţi intestinale cu cap ilare sanguine şi limfatice. CH4). NOŢIUNI ELEMENTARE DE I GIENĂ ŞI PATOLOGIE A SISTEMULUI DIGESTIV BOLI Caria dentarăproces care distruge ţesuturi le dentare CAUZE SIMPTOME PREVENIR E -spălarea pe mâini înaintea meselor şi după folosirea toaletei. -sintetizează vitamina K şi vit amine din complexul B. Activitatea motorie constă în: -contracţii segmentare.B2. puternice(în colonul scendent şi sigmoid) propulsează conţinutul colonului spre rect. -contracţia vilozităţilor mobilizează produşii absorbiţi. -granulompungă de puroi la vârful rădăcinii unui dinte Stomatita-virusuri. butiric) şi gaze(Co2.K. stimulat de vit. motori . -spălarea pe dinţi -bacteriene -cangrenă. Adaptări ale mucoasei intestinale pt.D Pasiv-în restul intestinului Fe2+ Apa Activ-în jejun şi ileon. unde sunt detoxificaţi.B12 Mecanismul absorbţiei Activîn sânge Vitaminele A. -este un act refl ex coordonat de centrii medulari şi este controlat cortical. de absorbţie. indol. Defecaţia:-eliminarea materiilor fecale.

-infecţii. şi băuturi -diaree. Importanţa cunoşterii Rh-ului: 1. condimente . vomă. -leziuni.Prin transfuzii repetate de sânge Rh pozitiv la per soane Rh negativ se produc anticorpi anti-D(anti-Rh) care vor produce hemoliza. meselor. Organismul uman folo seşte împotriva factorilor biologici din mediul extern 2 sisteme:imunitatea nespecif ică şi imunitatea specifică. -evitarea -febre. -slăbire. -bacterii. alimentelor. când tatăl este Rh pozitiv. prepararea -greţuri. Antigenul este o substanţă străină organismului şi care. pre reci sau pre fierbinţi. -aglutinarea hematiilor-adunarea hematiilor la un loc. Sistemul ABO cuprinde 4 grupe sanguine: Grupa sanguină 0 (I) A(II) B(III) AB(IV) Aglutinogen Aglutinină A B AB alfa. corectă a balonări. numite anticorpi. -Rh negativ-dacă au pe membrana hematiilor antigenul D . -evitarea -dureri consumului abdominale. -greţuri. vărsături. orarului -greţuri.cafea tutun. alcool. vărsături. consumului fr isoane. -control -greutate în stomatologi masticaţie şi c pe c al deglutiţie. avort precoce). masă. -oboseală.Prima sarcină poate decurge normal. IMUNITATEA Imunitatea reprezintă capacitatea organismului de a recunoaşte şi de a neutraliza part icule sau celule străine acestuia. Pancreatitainflamaţia acută sau cronică a pancreasului -intoxicaţii. -paraziţi.beta beta alfa Pot dona la toate grupele A şi AB B şi AB AB Pot primi de la 0 A şi 0 B şi 0 toate grupele Înlănţuirea aglutinogenului cu aglutinina corespunzătoare(A cu alfa şi B cu beta) este inc ompatibilă deoarece se produce reacţia antigen-anticorp care determină: -hemoliza-dist rugerea hematiilor. Litiaza biliarăprezenţa unor calculi(„pietre ”) în canalul biliar sau vezica biliară -creşterea concentraţi ei de săruri în bilă după fiecare -roşeaţă. dar la sarcinile următ oare se pot produce accidente de incompatibilitate(distrugerea hematiilor fâtuluiicter hemolitic. declanşează producerea de către organism a unor substanţe specif . de al imente -febră. 2. -tratament cu antibiotice -hepatită cronică. cantităţi mici de sânge (sub 500 ml) se realizează după shema de compatibilitate la trans fuzie: O-O A-A B-B AB-AB Sistemul Rh: Oamenii pot avea: -Rh pozitiv-dacă au pe membrana hematiilor an tigenul D(moştenit de la tată). -dureri abdominale. care neutralizează sau distrug antigenul.epaticăboală cronică a ficatului prin care se distruge parenchimul hepatic -virusuri. volum a abdomenului. -greaţă. danturii.În cazul mamei Rh negativ. pătrunsă în mediul intern.B şi D. -reducerea consumului de grăsimi. a -creşterea în legumelor. CIRCULAŢIA GRUPELE SANGUINE -pe suprafaţa hematiilor se pot afla proteinele numite a ntigeneaglutinogene-A. -alcoolism. -spălarea irea fructelor şi ficatului. alcoolism. Trans fuzia: -cu cantităţi mari de sânge se realizează în cadrul aceleaşi grupe (sânge izogrup). exagerat de -icter. -în plasma sângelui se pot afla proteinele numite antico rpiaglutinine-alfa şi beta. -infecţii repetate. respectar ea -colică biliară. copii rezultaţi vor moşteni carac terul Rh pozitiv al tatălui. I.Imunitatea nespecifică(înnăscută): • este prezentă la toţi o . -lipsa poftei de conserva re a şi mâncare.

-creşterea ritmului cardiac peste 70 contracţii/min se numeşte tahic .e realizează prin-mecanisme celulare–fagocitozaprocesul de capturare şi digestie a mic roorganismelor pătrunse în corpul uman. Tipuri de imunitate specifică: 1.Imunitate dobândită natural: -pasiv-prin transfer tra nsplacentar de anticorpi sau din laptele matern.Imuni tate dobândită artificial: -activ:prin vaccinare-introducerea în organism a unor agenţi patogeni atenuaţi sau omorâţi care determină producerea de anticorpi specifici.Conductibilitatea constă în conducerea potenţialului d e acţiune de la centrul de comandă în întreg miocardul. • este realizat de limfocitele T-imunitatea celulară –şi de limfocitele B-imunitate umor ală. S istemul excitoconductor este format din: nodulul sinoatrial: -se află în peretele atriului drept. Contracţiile miocardului se numesc sistole. ţesutului eexcitoconductor sau nodal. din 4 camere: 2 atrii şi 2 ventricule. centrul de comandă es te preluat de fasciculul His. miocard. -are durată de 0. -mecanisme umorale-substanţe produse de celule locale: -lizozimul(din secreţia salivară. -este alc. • fasciculul Hiss: -ple acă din nodul atrioventricular. -activ:în urma unor boli. ACTIVITATEA CARDIACĂ Inima -este un organ musculos. II. -pere tele inimii este alc.Excitabilitatea este proprietatea celulelor miocardice în repaus de a răspunde la stimuli prag printr-un potenţial de acţiune. 2. Miocardul/muşchiu l inimii este constituit din 2 tipuri de celule:celule miocardice contractile şi c elule miocardice modificate care intră în alc. -pasiv-prin administrarea de seruri care conţin anticorpi gata formaţi. 70 contracţii/min. 4. • nodulul atrioventricular: -se află în partea inferioară a septului in teratrial şi se termină în septul interventricular. -frecvenţa descărcărilor este de 40/min funcţionează permanent şi în paralel cu nodulul atrioventricular.Dacă şi acest nodul este distrus. Activitatea cardiacă este con dusă de nodulul sinoatrial. -este situată mediastin. în vecinătatea orificiului de văr sare al venei cave superioare. endocard. acizii organici(din secreţia glandelor sebacee). -se împarte în 2 ramuri care coboară în ventricule şi forme ză reţeaua Purkinje. acidul clorhidric(din secreţia ga strică).Imunitatea specifică(dobând ită): • apare în urma contactului cu agenţi patogeni. prevăzute cu valvule. din 3 straturi:epicard. durea ză 2-3 săptămâni.cavitar. iar ea este mai mare în ventriculul stâng. durează 17 ani.acestea comunică între el e. • -frecvenţa de descărcare este de 25/min.8 s pt. Proprietăţile miocardului 1. Forţa de contracţie este mai mare în ventricule decât în atrii.Automatismul(ritmic itatea) reprezintă capacitatea celulelor miocardice de a se contracta ritmic dator ită impulsurilor primite de la celulele ţesutului nodal.Potenţialul de acţiune parcurge urmă ul traseu: Atrii Nodulul sinostrial Nodulul atrioventricular Fasciculul His Reţeaua Celule miocardice Purkinje contractile ventriculare 3. lacrimală). 2. Ciclul cardiac:este format dintr-o sistolă şi diastolă. -conduce act ivitatea cardiacă. frecvenţa descărcărilor este de 70-80/min.Dacă acest nodul este distrus centrul de comandă este prelu at de nodulul atrioventricular. pe fiecare parte prin orificiile atrioventriculare. iar relaxările di astole.Contractilitatea este proprietatea mi ocardului de a răspunde la acţiunea unui stimul prin modificări ale dimensiunilor şi a t ensiunii.

-se măsoară la nivelul rterei brahiale cu ajutorul tensiometrului. reprezintă produ sul dintre debitul sistolic (Ds) şi frecvenţa cardiacă(Fc) pe min. Dc=Ds xFc=80x70=5. e închid valvele semilunare care împiedică reîntoarcerea sângelui în ventricule.Pulsul arterial-este rezultatul undei determinată de distensia pereţilor aortei. -este perceput când se compri mă o arteră pe un plan osos. -durează de la sfârşitul sistolei ventriculare până la începutul unei sistole iale din ciclul cardiac următor. influenţe parasimpatice). 2. -scăderea ritmului cardiac sub 70 contracţii/min se numeşte bradicardie(factori ce influenţează:frigul. CIRCULAŢIA ARE ŞI MICĂ Sângele parcurge în sistemul circulator 2 circuite:circulaţia sistemică(marea c rculaţie) şi circulaţia funcţională a plămânului(mica circulaţie). PARAMETRII FUNCŢION ALI AI ACTIVITĂŢII CARDIACE 1. -miocardul nu funcţionează prin „datori e de O2”. -urmează după sistola atrială. prin artera aortă.Debitul sistolic(Ds)-cantitatea de sânge expulzat de ventricule la fiecare sistolă(70-90ml).5s. -la nivelul capilarelor alveolare sângele cedează dioxidul de carbon care este eliminat prin expiraţie în mediu l aerian şi se încarcă cu oxigen. al sarcinii. -trunchiul pulmonar se împarte în 2 artere pulmonare care se ramifică în interiorul fiecărui plămân.5 s.6 l Debitul cardiac creşte în timpul efortului muscular. prin venele pulmonare şi trasnportat în atriul drept.Tensiune(presiune) arterială-reprezintă forţa exercitată de către c loana de sânge asupra pereţilor vaselor de sânge prin care circulă. -atriile şi ventriculele s e relaxează. -are o valoare maximă(sistolică) de 120-140mmHg. -urmează după sistola atrială. ventriculul drep t artera pulmonară plămâni vene pulmonare Co2 O2 atriul stâng NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE A SISTEMULUI CIRCULATOR . • diastola atrială-durează 7 s. -se deschi valvele atrioventriculare. • diastola generală-durează 0. în condiţii de repaus şi relaxare. -urmează după sistola ventriculară. • Inima nu oboseşte deoarece: -într-un ciclu cardiac durata diastolei este mai mare de cât cea a sistolei.3 s. -infromează asupra frecvenţei şi ritmului cardiac. Atrii: • sistola atrială-dure ază 0. influenţe simpatice ).iar scăderea hipotensiune. ca urmare a evacuării bruşte a sângelui din ventriculul stâng. 3. -la nivelul sângele cedează oxigenul şi nutrimentele şi se încarcă du dioxid rma arderilor celulare pe care îi aduce la inimă în atriul drept . -existenţa diastolei generale.ardie(factori care influenţează: căldura.Debitul cardiac(Dc)-cantitatea de sânge expulzată de inimă într-un min. -valorile normale ale celor 2 presiuni cresc odată cu vârsta. • diastola ventriculară-durează 0. deoarece aportul de O2 este crescut în timpul diastolei. -creşterea tensiunii arteriale peste valori normale se numeşte hipertensiune. al febrei şi scad e în timpul somnului. igen şi substanţe nutritive spre ţesuturi şi organe. 4. de contracţii ale inimii pe min. acetilcolina. adrenalina.Frecvenţa cardiacă-reprezintă nr. 5 . Ventricule: sistola ventriculară-durează 0. prin trunchiul srterei pulmonare care tra nsportă sânge încărcat cu dioxid de carbon spre plămâni. -se deschid valvele semilunare de la baza aortei şi arterei pulmonare. -sângele este evacuat din ventricule în vasel e mari de sânge. noradrenalina. Marea circulaţie-începe în ventriculul stâng. -sângele cu oxigen este preluat de la nivelul alveolel or pulmonare. -determină trecerea sângelui din atrii în ventricule.1 s. -se închid v lvele atrioventriculare dintre atrii şi ventricule. -are o valoare minimă (diastolică) de 70-80mmH g. care transportă sângele cu capilarelor din ţesuturi de carbon şi produşi rezul prin cele 2 vene cave ventriculul stâng artera aortă ţesuturi vene cave atriul drept O2 Co2 Mica circulaţie-începe în ventriculul drept.

-compre sie. trahee. cu eliberare de energie.Cele 2 etape:inspiraţi a şi expiraţia. alcătuiesc sistemul respirator. Totalitatea organelor prin care se face schimbul de gaze d intre aerul atmosferic şi organism. -evitarea sedentarismului şia supraalimentaţi ei. -efectuarea de excursii. Alveolele pulmonare sunt unităţile funcţionale ale plămânilor. Hemoragii externe-ieşirea sângelui la exterioru corpului. -toxice. -paloarea pielii. plimbări. -ameţeală. în care intervin muşchi inspiratori accesori(auxiliari):pe ctorali. -paloare. Sistemul respira tor se compune din: • plămâni • căi respiratorii:fose nazale.BOLI Cardiopatia Ischemicăafecţiune cardiacă provocată de scăderea vascularizaţiei inimii CAUZE SIMPTOME PREVENIRE -dureri în ateroscleroz regiunea a. Anemii-stări patologice caracterizate prin scăderea nr.Cutia toracică şi plămânii revin la volum ul iniţial. tutun. de nas. procese de oxido-reducere a substanţelor organice. RESPIRAŢIA Respiraţia este procesul prin care la nivel celular au loc. Expiraţia este un proces pasiv. faringe. condimente. -b oli infecţioase sau alergice ale vaselor de sânge. prin intermediul pleurei şi se dilată.Presiunea aerului din plămâni creşte cu 2-3 mmHg. -acci dente. În condiţii de e zic. -sarcina extrauterină. transpiraţie. traumatisme . a drogurilor. -avorturi. -parazitare. Inspiraţia este un proces activ şi are ca rezultat mărirea volumului cutie i toracice prin contracţia muşchilor intercostali externi şi a diafragmei. hipotensiun -evitarea totală -leziuni. Hemoragiilescurgeri de sânge în afara sistemului vascular. faţă de cea atmosferică şi aer . laringe. -practicarea senzaţia de exerciţiilor fizice. -răni. VENTILAŢIA PULMONARĂ Este procesul prin care se re alizează schimbul de gaze respiratorii dintre organism şi mediu. -consum mare de grăsimi. -slăbiciune. -senzaţia de constricţie. dinţaţi. -spasm.Plămânii urmează işcările cutiei toracice. inimii. inspiraţia devine forţată. creşterea nr. sete. -sângerări de gingii. dioxid de carbon şi apă. e. -hemoragii. Leucemii-boli -activitatea ale sângelui anormală şi caracterizate prin excesivă a -febră. care se rea lizează prin relaxarea musculaturii respiratorii. iar aerul intră în plămâni. în prezenţa oxige nului. br onhii principale. cafea.Presiunea intrapulmonară s cade cu 2-3mmHg faţă de presiunea atmosferică. sternocleidomastoidieni.Hemora gii interne-ieşire sâng elui în ţesuturi sau cavităţi ale corpului. drumeţii. -respectarea unui regim echilibrat de activitate şi odihnă. de hematii şi hemoglobinei din sânge -infecţioase. -splina şi ficatul se măresc. accelerarea pulsului şi a respiraţiei . -evitarea consumului exa gerat de alcool. la nivelul lor realizându-se schimburile gazoase respiratorii. leucocitelor ţesuturilor care dau naştere leucocitelor -anemie.

care urmează după o ex aţie de repaus.Etapa sangvină.. • Volumul curent –V.T=V.... iar dioxid ul de carbon se va deplasa din sângele capilar în aerul alveolar.V. pr esupune trasnportul gazelor respiratorii prin sânge.T=C.... care urmează după o inspiraţ aus. Transportul dioxidului de car bon se face astfel: -dizolvat în plasma sanguină. • • • • • • • Volumul inspirator de rezervă-V.. ..P.R+V... 2..T reprezintă suma tuturor volumelor respiratorii.. epiteliu alveolar şi surfactant(lichid tensioactiv)... -sub formă de combinaţie cu hemoglobina. VOL UME ŞI CAPACITĂŢI RESPIRATORII Volumele respiratorii variază în funcţie de sex.I.-40mmHg 40mmHg.R C.C)x frecvenţa respiratorie.P. C+V. vârstă. dez re fizică şi se măsoară cu ajutorul aparatului numit spirometru. 3.=1500 ml aer-reprezintă volumul suplimentar de a er care pătrunde în plămâni în timpul unei inspiraţii forţate..R=1500 ml aer –reprezintă volumul de aer care rămâne permanent în plămâni are nu poate fi eliminat decât prin deschiderea cutiei toracice... prin intermed ul lichidului interstiţial.V+V......R=1500 ml aer-reprezintă volumul suplimentar d e aer care este eliminat din plămâni în urma unei expiraţii forţate.Etapa ce lulară(tisulară) constă în schimbul de gaze dintre sângele capilar şi celule.Se desfăşoară la nivelul membranei alveolo-capilare. Capacitate vitală-C..R+ olumul rezidual-V.I. SHIMBURILE DE GAZE RESPIRATORII ŞI TRASNPORTUL ACESTORA Schimburile gazoase respir atorii cuprind 3 etape: 1.. interstiţiu pu lmonar. în stare de repaus este de 16 respiraţii/min la bărbaţi şi 18 respiraţii /min la femei.P.R.... în condiţii de repaus.E....R Debitul ventilator de repaus reprezintă cantitatea de aer care păt runde în plămâni într-un min. -sub formă de combinaţie labilă cu hemog lobina. oxigenul va trece din aerul alveolar în sângele capilar... numită carbohemoglobină.=V.. Capacitatea pulmo nară totală-C..... în cea mai mare parte.Etapa pulmonară presupune schimbul de gaze respiratorii dintre aerul din alveolele pulmonare şi sângele din capilare. numi tă oxihemoglobină(combinaţie labilă). În condiţii de efort fizic. formată din:endoteliu capilar..te eliminat la exterior.P....Transportul oxigenului se face sub 2 forme:-dizolvat în plasma sangvină... Debitul ventilator de repaus=Volumul c rent(V. -sub formă de bicarbonaţi de sodiu şi potasiu...T-reprezintă volumul de aer cuprins în plămâni la sfâşitul unei inspiraţii C.E..V-reprezintă volumul maxim de aer ce poate fi scos din plămâni printr-o expiraţie forţată efectuată după o inspiraţie maximă...C=500m aer-reprezintă volumul de aer care pătrunde în plămâni în cursul unei inspiraţii de repaus ste eliminat printr-o expiraţie de repaus...R+V. astfel: ...-47mmHg Cu alte cuvinte. Volumul expirator de rezervă-V... s e realizează prin contracţia muşchilor accesorii:abdominali.C+V.. C.Se face datorită diferenţe i de presiune parţială a gazelor astfel: Gazul Oxigen Dioxid de carbon Aer alveolar Sânge capilar 100mmHg.I. intercostali interni. expiraţia este un proces activ. adică: C. Frecvenţa respiratorie....

mărirea rezistenţei la îmbolnăviri. suflători) Dilatarea alveolelor. la nivelul mitocondriilor au loc procese oxido-reducătoare. rezultând diox id de carbon. Forma ea urinei are loc la nivelul nefronului.Ultrafiltrarea glomerulară. insomnii. uretră. 1. alcătuit din: -tub contort proximal. trec din tubul urinifer în capilarele peritubulare(capil arele care înconjoară tubul urinifer). -practicarea Fibroza pulmonarădezvoltarea exagerată a ţesutului conjunctiv din parenchimul pulmonar Iradierea terapeutică pentu tumori meligne sau după bronşită cronică. -tub contort dista l. unde presiunea este mai mare. care este o plasmă deproteinizată(fără proteine). prin care sunt recuperate:glucoza. vezică urinară. În urma procesului de ultrafi ltrare glomerulară rezultă urina primară(ultrafiltratul glomerular). apă şi energie. se realizează la niv l corpusculului renal şi constă în trecerea plasmei sangvine prin membrana filtrantă în tu bul urinifer. alcătuit din: -capsula Bowmann. instumentişti. inflamaţia căilor respira orii superioare. Ultrafiltrarea glomerulară se realizează prin mecanisme pasive: difuziunea şi osmoza. aer rezidual. cianoză. pasiv(fără consum de energie). -boli creşterea cronice:bronşite. -evitarea frigului şi a aglomeraţiilor. -p rtarea unei îmbrăcăminţi adecvate temperaturii externe. re absorbţia tubulară şi secreţia tubulară. Nefronul este format din: • corpuscul renal. Sistemul excretor este format din: -rinichi-orga nele producătoare de urină.ioni de Na+. volumului de TBC. când s nt recuperate :apa. sulfaţii. -gl omerulul vascular. tuse. vit aminele B12 şi C. -ansa Henle. • Dioxidul de carbon va trece di n celule. -evitarea fumatului activ sau pa siv. EXCREŢIA Excreţia este procesul prin care apa. ureea şi Cl-. dureri musculare.Se face în două moduri: • • activ(cu consum de energie). membrana bazală a endoteliului şi epiteliul Bowmann. unitatea structurală şi funcţională a rinichiul ui. prin care substanţele organice sunt oxidate.• Oxigenul trece din capilarele sangvine. scăderea elasticităţii pulmonare. • tub urinifer. În celule. TBC. NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE BOLI Gripa CAUZE B oală infectocontagioasă produsă de virusul gripal SIMPTOME Febră. substanţele nefolositoare şi cele în exces se elim ină din organism. în lichidul interstiţial şi de aici în capilarel e de sânge. Rata filt rării glomerulare este capacitatea de filtrare a celor 2 rinichi şi are o valoare de 125ml/min. -alimentaţia bogată în vitamine. unde presiunea este mai mică. Emfizem pulmonaracumularea de aer în ţesutul pulmonar interstiţial -unele profesii(sticlari. 2. deci 180l/24 ore. de la o presiune mare. FORMAREA URINEI Formarea urinei cuprinde 3 etape:ultrafiltrarea glomerulară. silicoză. -căi urinare extrarenale:uretere. aminoacizii. torace cu aspect globulos sportului. K+. .Urina primară trece mai departe în tubul urinifer. tulburări digestive. unde presiunea este mai mică. în lichidul interst iţial şi de aici în celule. Membrana filtrantă este formată din: endoteliul capilarelor glomerulul ui. fosfaţii. sub formă de urină. dureri de cap. S clerozarea ţesutului pulmonar şi insuficienţă respiratorie şi cardiacă PREVENIRE -călirea o nismului pt.Reabsorbţia tubulară Este procesul prin care substanţe le utile din urina primară.

reproducere. Ciclul varian-durează 28 de zile şi are 3 faze: -faza foliculară-constă în creşterea şi maturarea i folicul ovarian. se scurge prin căile intrarenale. -organe genitale externe. Stimularea sistemului ner vos simpatic.Glucoza este prezentă doar în urina persoanelor bolnave de diabet. Urina finală formată la nivelul nefronilor. bstanţe dizolvate dintre care 2% săruri minerale:cloruri. • pasiv. care a realizat ovulaţia. ă alergică hipertensiune. -sunt formate din 2 zone: medulară-cu ţesut conjunctiv. hematurie(sâng e în urină). -vaginul. medicamente.Ovarele-gonadele feminine: -sunt situate în pelvis. pt. corpul galben dă naştere corpului alb(zonă c icatriceală).Secreţia tubulară Este procesul invers celui de reabsorbţie.creatinină. fosfaţi.Uterul-organ cavitar. edeme. nepereche. în special a zonei r enale. cefalee. NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOGIE BOLI CAUZE SIMPTOME Dureri la nivelul vezicii urinare. febră. urinări dese şi dureroase. declanşat de acumularea a 150200ml de urină în vezica urinară. Urina finală conţine: • 95%apă. are ca efect contracţia muşchiului vezical şi relaxarea sfincterului vezical intern. Micţiunea este un act reflex.3. 2. urină tulbure. ELIMINAREA URINEI Micţiunea este procesul de eliminare a urinei depoz itate în vezica urinară. -s . abuzului de Dureri lombare. Nefrita-inflamarea acută sau cronică a ţesutului renal interstiţial Infecţii microbien e sau virale. ionul de H+. imularea sistemului nervos parasimpatic. -evitarea expunerii îndelungate la frig. Cistita-inflamarea Infecţii acută a mucoasei microbien vezicii urinare e provenite d e la rinichi sau de la uretere. -ovulaţia-constă în ruperea foliculului ovarian matur şi expluzarea o vocitului II. SISTEM UL REPRODUCĂTOR SISTEMUL REPRODUCĂTOR FEMININ Componente: -organe genitale interne.3. Glomerulonefrită -inflamarea bilaterală a glomerulilor renali Origine microbian astenie. cât şi de a secreta hormoni sexuali care asigură condiţii pt. în corp galben(care secretă hormonii estrogeni şi p rogesteron). acidul uric şi un ele medicamente(penicilina).Dacă ovulul nu a fost fecundat. carbonaţi şi 3% ubstanţe organice:uree. b. sau toxică. ionul de K+. -rol :captează şi conduc spre uter ovulul expulzat.Stimularea parasimpaticului permite elimi narea urinei din vezica urinară. hipertensiune arterială. Urina finală. Organele genitale interne sunt : -ovarele. nervi şi corticală-în care se află foliculii ovarieni în care se dezvoltă ovocitul. -păstrarea i gienei corespunzătoare . captat de trompa uterină.FUNCŢIA DE REPRODUCERE Reproducerea este o proprietate fundamentală a organismul ui care se realizează prin participarea a 2 indivizi de sex diferit. PREVENIRE -regim igienic de viaţă. acid uric. c. Scoarţa cerebrală controlează sfincterul vezical extern (striat). amoniac şi uree.Trompele uterine-conducte pereche: -situate între ovare şi utere. a. Dure i lombare. tulburări -evitarea urinare. sulfaţi. scăderea presiunii intravez icale şi contracţia sfincterului vezical intern. Diureza reprezintă cantitatea de urină eliminată în 24 ore şi este influenţată de cantitatea de li de ingerate. prin care sunt transpor tate anumite substanţe toxice din capilarele peritubulare în interiorul tubului urin ifer. vase. Gonadele (ova rele şi testiculele) au funcţia de a produce celule sexuale/gameţi(ovule sau spermatoz oizi). -trompele u terine. simpaticul inhibă micţiunea.De aceea micţiunea poate fi amânată până când condiţiile permit realizarea acestui oces. • În urma realizării celor 3 etape se formează urina finală. -faza luteală-constă în transformarea folicululu i ovarian. -sunt organe pereche. -uterul. pt. la un om sănătos nu conţine nic odată glucoză. are ca efect relaxarea muşchiului vezical.Se realizează în 2 moduri: activ.În consecinţă. apoi aju nge la bazinet şi de aici prin uretere în vezica urinară.

-asigurarea utilizării corecte a contraceptivului ales. spermatozoizi. zigotul îşi continuă segmentarea încă 3 zile. -organe genitale externe. Toate ovulele conţin cromozomul de se x X.Mucoasa uterină est pregătită pt. spermatozoizi. după care se fixează în muco . Spermatozoizi sunt de 2 tipuri. Organele genitale externe -vulva cuprinde labiile mari. Sa rcina: -în uter. b.Funcţia exocrină-spermatogeneza-constă succesiune de modificări pe care le suferă spermatogonia(celulă nediferenţiată) până la fo rea spermatozoizilor. la momentul ales şi la intervale de timp între naşteri.Testiculele-gonadele masculine: -sunt situate în s crot. -sunt formate din lobuli cu tubi seminiferi contorţi-în care se fromează spermatozoizii(gameţi masculini) şi celule interstiţiale Leydig care se cretă hormonii androgeni.În timpul ovulaţiei. SĂNĂTATEA REPRODUCERII Sănătatea reproducerii implică o viaţă sexuală în siguranţă. 2. -glande anexe. pr ibertatea de a hotărâ când. -sunt organe pereche. dorit d e copii. -căi spermatice. Veziculele seminale: -sunt glande perec he. Funcţiile testiculelor T esticulele au funcţie mixtă:exocrină şi endocrină. Organele genitale interne sunt: -testiculele. -păstrarea calităţii vieţii de cuplu.Ovocitul II se transfo rmă în ovul.ituat în pelvis-între vezica urinară şi rect. avortului şi abandonului de copii. TEMUL REPRODUCĂTOR MASCULIN Componente: -organe genitale interne. Organul genital extern-penisul –este organ genital şi urinar. foliculul ovarian matur ex ulzează ovocitul de ord. -se fo rmează zigotul care începe să se segmenteze în timp ce parcurge trompa uterină(72 ore). d. -faz a proliferativă-între a 4-a şi a 14-a zi în care are loc îngroşarea mucoasei uterine. orifi ciul vaginal. Ciclul uterin-durează 28 de zile. Spermatozoidul este celulă sexuală masculină. Căile intratesticulare sunt:tubii drepţi. canalul epidimar.Acest lucru se poate îndeplini prin folosirea metodelor contraceptive şi prin tra tamentul infertilităţii involuntare. -faza secretorie-durează de la a15-a zi până la apariţia unei noi menstruaţii. uret ra(cale urogenitală pentru eliminarea urinei şi a lichidului seminal). după cromozomii de sex pe care îi posedă: 22+X sau 22+Y. se suprapu ne peste ciclul ovarian şi are 3 faze: -faza menstruală-durează 3-4 zile în care se elim ină stratul superficial al mucoasei uterine împreună cu o anumită cantitate de sânge. Căile extratesticulare su nt:canale eferente. reţeaua testiculară. Prostata: -este situată sub vezica urinară. Fecundaţia constă î rea spermatozoidului cu ovulul. Planificarea familia prezintă capacitatea persoanei sau a cuplului de a anticipa şi de a avea nr. -prevenirea şi depistarea precoce a cancerului de col uteri n şi de sân.Funcţia crină-ovogeneza-constă într-o succesiune de modificări pe care le suferă ovogonia(celulă ne iferenţiată) până la formarea ovocitului II. canalul ejaculator.II care este captat de trompa uterină. -secretă un lichid cu rol de trasportor şi ca mediu nutritiv pt. dacâ şi cât de des doresc să se procreeze.În treimea superioară a trompei uterine are loc fecundaţia. Concepţia-se realizează în perioada de m te sexuală a celor 2 sexe: -în ziua a 14-a a ciclului ovarian are loc ovulaţia.Funcţia endocrină –constă în secreţia de hormoni ovarieni:estrogeni şi progesteron. -se găseşte în continuarea uterului. muntele lui Venus.Vaginul –organ cavitar. labiile mici. -ovoci tul II ajunge din ovar în pavilionul trompei uterine unde are loc fecundaţia. -secretă un lichid cu rol de trasport or şi ca mediu nutritiv pt. 1. haploidă(cu un set d e cromozoi). -prevenirea infecţiilor cu t ransmitere sexuală(ITS). nidaţie.Glandele an exe sunt: veziculele seminale şi prostata. canalul deferent.Căile spermatice-sunt intratesticulare şi extratesticulare . -prevenirea sar cinilor nedorite. Funcţiile ovarelor Ovarele au funcţie mixtă:exocrină şi endocrină. a. posibilitatea de a procrea.Funcţia endocrină-constă în secreţia de hormoni androgeni:testosteronul. pe care le hotărăsc singu ri. Ovulul este celula s exuală feminină. -sunt situate posterior de vezica urinară. rezultând celula-ou(zigotul). haploidă(cu un set de cromozomi). c. Obiectivele serviciilor de planificare familială: -abilitatea individului/ cuplului de a decide dacă şi când să aibă copii. 1. clitorisul. 2.

Legarea nucleotidelo r între ele cu formarea lanţurilor polinucleotidice. -dureri în perineu. -steriletul.Dacă spermatozoidul are h eterozomul X. copilul va f i băiat. PREVENIRE -evitarea unei vieţi sexuale dezordonate. reprezintă structura primară a aciz ilor nucleici. prezent doar în ARN.prezentă structura ADN. copilul va fi fată. -u n zahăr(o pentoză).rină-nidaţia. -ambele sunt prezente în ADN şi ARN. -secreţie vaginală. Bazele azotate pirimi dinice sunt: -citozina(C).Dacă se ataşează o grupare fosfat la pentoza unei nucleoside. Zahărul este un monozaharid cu 5 atomi de carbon(o pentoză). dezvoltă pe prostată. ACIDUL DEZOXIRIBONUCLEIC ADN În macromolecula de ADN se deosebesc 2 . a relaţiilor sexuale întămplătoare şi n protejate. -metoda tem peraturii bazale. -dezoxiriboză(D). spermicidele. -din zigot se formează embrionul care din luna a 3 devine fât ce creşte şi se dezvoltă până la sfârşitul lunii a noua de sarcină. GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ 1. -avorturi.Prin înlăţuirea nucleotidelor se obţ polinucleotide. Nucleotida este alcătuită din 3 componente: -o bază azotată. -infecţii urinare.Dacă spermatozoidul are heterozomul Z. Bazele azotate sunt substanţe organice de tip purinic şi pirimidinic. -u racilul (U). reprezentat de: -riboză(R). -vasectomia. rez ltă o nucleotidă.GENETICĂ 1. -metoda calendarului. -schimburile nutritive dintre mamă şi f ealizează prin intermediul placentei şi al vaselor ombilicale. -contraceptivele de barieră:prezervativele. -respectarea regulilor de igienă intimă. -timina(T). -pierderi de sânge prin vagin. SIMPTOME -dureri în abdomen. Bazele azotate purinice sunt: -adenina(A). -febră. prezente în ADN şi ARN. Sexul copilului este determinat de tipul de spermatozoid care fecundează ovulul. -acidul ribonuc leic ARN. -dereglări ale activităţii sex uale. Legătura s e face între al cincilea atom de carbon al unei pentoze(C5') şi al treilea atom de c arbon al pentozei următoare(C3') rezultând lanţuri(catene) polinucleotidice cu structu ră regulată datorită legăturilor fosfodiesterice dintre nucleotide. -lipsa de igienă. Radicalul fosfat(P)formează legături esterice cu pentozele. -naşteri. -apare la 60% dintre bărbaţii mai în vârstă de 50 de ani -greutate la urinat. Combinarea unei baze azotate purinice sau pirimidinice cu o pent oză formează o nucleosidă. Metodele temporare de contracepţie sunt: -contraceptivele orale. Adenomul de prostată -tumoră benignă ce se -tulburări de micţiune. -un radical fosforic(P). -evitarea expunerii la frig. Contracepţia-constă în aplicarea unor metode de împiedicare a concepţiei. prezentă în structura ARN. diafragma.1GENETICĂ MOLECULARĂ ACIZII NUCLEICI-COMPOZIŢIE CHI ACIZII NUCLEICI sunt de 2 tipuri: -acidul dezoxiribonucleic ADN. prezentă numai în ADN. -guanina(G). Metode definitive de contracepţie(sterilizarea) sunt: -legarea t rompelor uterine. unitatea de bază a acizilor nucleici. Naşterea-constă în expulzia fâtului la sfârşitul celor 9 luni de dezvoltare intrau ină. ACIZII NUCLEICI sunt substanţe chimice macromoleculare formate din unităţi s imple numite nucleotide. -histerectomia. -injecţiile cu prog esteron sau implanturile subdermice hormonale. NOŢIUNI ELEMENTARE DE IGIENĂ ŞI PATOLOG IE BOLI ANEXITAinflamaţia trompei uterine şi a ovarului CAUZE -infecţii cu bacterii.

• Cele 2 catene sunt complementare. fiind formată din 2 catene polinucleotidice răsucite una în jurul celeilalte în spirală. 1. • În macromolecula de ADN există 4 tipuri de legături: adenina=timina. gene le care determină sinteza diferitelor tipuri de ARN.structura secundară.Dacă soluţ eşte treptat. procentul de renaturare între monocatene ADN de la om şi monocatene ADN de la maimuţe este de 75%. • Cele 2 catene de ADN sunt antiparalele. -triple între g ină şi citozină. Dacă soluţia este răcită brusc. se atrag între ele. Molecula de ADN este bicatenară.Citirea informaţiei genetice se face întotdea una direcţia C5'-C3'.tipuri de structuri: a. deoa rece fiecare moleculă • • • • • •   . FUNCŢIILE ADN ADN-ul are 2 funcţi i: -funcţia autocatalitică sau replicarea (autocopierea)ADN. reprezentată de structura bicatenară sub formă de dublu helix a AD N-ului. -prin hibridarea moleculară ADN-ARN se pot localiza în ADN. • Structura bicatenară a ADN se rea lizează cu ajutorul unor punţi de hidrogen: -duble între adenină şi timină. catenele se atrag pe bază de complementaritate. b . iar procentul de renaturare între monocatene de ADN de om şi şo arece este de 25%). • Legăturile sunt de natură electrostatică.Cu cât speciile sunt mai înrudite. cu atât renaturarea se face mai repede şi într-o proporţie mai mare(ex. se refac punţile de hidr ogen. proces numit denaturare şi rezultatul este obţinerea de ADN monocatenar.structura primară monocatenară.citozina=guanina. moleculele devin bicatenare. cu bazele azotate di spuse spre interior. iar cealaltă catenă în sensul 3'-5'. o catenă are orientar e 5'-3'. -funcţia heterocatalitică s au sinteza proteinelor. rezultând ADN renaturat.FUNCŢIA AUTOCATALITICĂ SAU REPLICAREA(AUTOCOPIEREA)ADN • Sinteza ADN-ului se numeşte replicaţie şi se realizează după modelul semiconservativ. reprezentată de secvenţa de nucleotide dintr-o catenă. ADN-ul rămâne monocatenar şi se numeşte ADN denaturat. decât legăturile duble între adenină şi timină. în sensul că întotdeauna o nucle otidă care conţine o bază azotată purinică se leagă cu o nucleotidă care conţine o bază azo midinică şi invers.t mina=adenina.guanina=-citozina. DENATURAREA ŞI RENATURAREA ADN-ULUI • Dacă o soluţie în care se află ADN este încălzită până la aproximativ 100 C legăturile de h tre perechile de baze azotate complementare se rup şi se separă cele 2 catene • de ADN. -înrudirea filogenetică a speciilor de la care provine ADN-ul. Rolul acestor procese: -obţinerea hibrizilor într-un amestec de catene de ADN de la specii diferite.Legăturile triple dintre guan ină şi citozină conferă o stabilitate mai mare regiunilor ADN bogate în aceste baze azotat e. formând un dublu helix.

ARNm copiază informaţia ge ică a mai multor gene. rezultând o catenă polipeptidică nouă. 2. un număr de 61 codifică cei 20 de aminoacizi. conţin numai secvenţe informaţionale. ceea ce înseamnă că 2 codoni vecini nu au nucleotide co mune. numit-punct de iniţiere al replicării.UGA)nu codifică aminoacizi. Pe măsură ce spi rala se desface. • Codul genetic este nesuprapus. Dublar ntităţii de ADN este realizată prin procesul de replicare şi are loc în interfaza ciclului celular.Legea nucleotidelor este ca talizată de enzimele ADN-ligaze. fiind alcătuit din 64 de codoni şi 20 de aminoac izi. Cele 2 catene de ale macromeleculei de ADN se separă treptat pornind din tr-un punct. • Legătura di cvenţa nucleotidelor în ADN şi succesiunea aminoacizilor în molecula proteică se realizează cu ajutorul codului genetic. într-o moleculă de ARNm informaţia genetică a unei singure gene. • Etapele transcripţiei la eucariote sunt: -sinteza unui ARNm precur . sunt codoni STOP. genele cuprind secvenţe de nucleotide informaţionale denumite-exoni şi secvenţe non-informaţionale denumite intron i(eliminaţi în transcripţie). Genele la procariot e au o structură continuă. cu nucleotidele libere din monoca tenele de ADN. astfel încât celulele fiice să aibă aceeaşi cantitate de ADN. ca şi celula –mamă. prin transcriere. Unităţile de codificare a informaţiei genetice sunt codon ii.FUNCŢIA HETEROCATALITICĂ sau sinteza proteinelor Proteinele sunt macromolecule formate prin înlănţuirea într-o anumită succesiune a celor 2 0 de aminoacizi.ARNm copiază informaţi a genetică numai a unei catene din macromolecula de ADN. Tr anscripţia. Din cei 64 de codoni ai codului genetic. iar informaţia lor este decodificată şi transformată întrecvenţă aminoacizi.La eucariote. • Macromoleculele de ADN conţin programul sintezei proteinelor. Se obţin 2 molecule de ADN bicatenar. constă în copierea informaţiei gen dintr-o catenă de ADN în ARNm cu ajutorul enzimei ARN polimeraza. Modelul sem nservativ de replicare asigură sinteza noilor molecule de ADN cu mare fidelitate. dar numa exonii sunt transcrişi în ARNm. având loc o denaturare fiziologică progresivă a macromo leculei de ADN. identice cu cea iniţială. fiecare având o catenă veche. prin interm ediul grupului fosfat. pe bază de complementaritate. iar 3 c odoni (UAA. Codonul este alcătuit dintr-o secvenţă de 3 nucleotide alăturate din macromolecula d e ADN care determină poziţia unui aminoacid în molecula de proteină sau sfârşitul sintezei roteice. -La eucariote. Codul genetic este unive rsal în toată lumea vie aceeaşi codoni codifică acelaşi aminoacid. -La procariote. moleculele-fiice fiind identice cu molecula mamă. fenomen numit colinearitate. Catenele replică se ataşează de catenele matriţă prin legă i de hidrogen. este copiată. care vor avea rol de matriţă.UAG. • Între secvenţa nucleotidelor din ADN şi secvenţa aminoacizilor din molecula pro teică este o strânsă corelaţie. Nucleotidele libere din citoplasma celulei s e asociază succesiv. • • Codul genetic este fără virgule sau alte semne de punctuaţie.Între 2 nucleotide succesive se formează legături covalente. deci un aminoacid poate fi codificat de mai mulţi codoni sinonimi. ETAPELE SINTEZEI PROTEICE Etapele sintezei proteice sunt:trascripţia şi translaţia. inf ormaţia genetică ce determină ordinea de succesiune a aminoacizilor. • Conform dogmei ce ntale a geneticii: ADN ARN Proteine informaţia genetică se reproduce prin replicaţie şi este decodificată într-o proteină sau enzimă prin transcripţie şi translaţie. cu rol de matriţă(de model) şi o catenă nou-sintetizată.de ADN fiică-(nou formată) conţine o catenă din molecula parentală şi o catenă nou –sinteti entru realizarea diviziunii celulare trebuie dublată cantitatea de material geneti c. Legăturile de hidrogen dintre catene se desfac treptat sub acţiunea un ei enzime numită ADN-polimeraza. CARACTERISTICILE CODULUI GE NETIC • Codul genetic este degenerat. şi se continuă până la punctul terminal de replicare. începe refacerea ei. se sintet izează direct ARNm care participă la procesul sintezei proteice.Rezultă 2 monocatene de ADN. Gena la eucariote este formată din mai multe bucăţi. prima etapă în procesul de sinteză proteică.

-virusuri vegetale(virusul mo zaicului tutunului). Molecule de ARNt sunt puse în libertate şi sunt reciclate. ARNm se cuplează cu oromii din citoplasmă formând poliribozomi. -secţionarea ARNm precursor cu ajutorul unor enzime specifice. fiind alcătuit d r-un singur lanţ polinucleotidic. în general cu structură monocatenară. TIPURI DE ARN-structură şi funcţii ARNv-viral constituie materialul genetic al ribovi rusurilor: -bacterofagi(virusuri ale bacteriilor). ARNm-mesager c ază informaţia genetică a unei catene din macromolecula de ADN şi o duce la nivelul ribo zomilor unde • • • • are loc sinteza proteinelor.fără înveliş proteic). Se realizează în 3 etape: 1..Ca urmare. Legăturile dintre nucleotide sunt fosfodiesterice.. AA+ATP AA-AMP+P-P AA=aminoacid oarecare ATP=acid adenozintrifosfat AMP=acid adenozinmonotrifosfat P-P=pirofosfat -=legătu ra chimică purtătoare de energie Aminoacidul activat se ataşează unei molecule de ARN de transfer(ARNt) sub influenţa enzimei aminoacil – sintetază. Enzimele peptidpolimeraze catalizează formarea legăturilor peptidic e între aminoacizi.Sinteza de ARNm are loc în nucleu. -virusuri animale(virusul turbării.Fenomenul de copiere se numeşte trasncripţie. AA1-ARNt1+AA2-ARNt2 AA1-AA2+ARNt1+ARNt2 3. care formează o tijă şi trei bucle ma ri care îi dau aspectul unei frunze de trifoi.Termina rea sintezei proteice presupune eliberarea catenei polipeptidice de la ultimul A RNt şi disocierea ribozomului de ARNm. AA-AMP+ARNt AA-ARNt+AMP 2. • -ARNm matur trece din nucleu în citoplasmă şi ajunge la ribozomi prin fenomenul de dif uziune. • Translaţia(traducerea) mesajului genetic. cu porţiuni bicatenare. -eliminarea se cvenţelor non-informaţionale(introni) şi legarea secvenţelor informaţionale(exoni) între ei -formarea ARNm matur alcătuit exclusiv din exoni asamblaţi cu ajutorul enzimei-liga za. ARNr-riboz . ACIDUL RIBONUCLEIC-ARN Acidul ribonucleic-A RN este o substanţă macromoleculară. transportă aminoa cizii la locul sintezei proteice. ARNm este monocatenar şi are lungime variabilă în funcţie de mărime moleculelor proteice care vor fi sintetizate. gripal.Are 2 poli funcţionali: -un pol la car e se ataşează un anumit aminoacid. ARNt-de transfer. etapă în care un aminoacid AA este activat în urma reacţiei cu molecula de a cid adenozintrifosfat(ATP) care este donatoare de energie sub acţiunea enzimelor a minoacil-sintetaze. în urma căreia o secvenţă de nucleotide din ARNm este transformată într-o secvenţă de aminoacizi în molecula proteică.sor.Iniţierea sintezei preoteice. poliomielitei). este monocatenară. Schema transcripţiei la eucariote începutul genei sfârşitul genei ADN Extron1 In tron1 Extron2 Intron2 Extron3 Intron3 Extron4 . P oate avea structură monocatenară sau mai rar bicatenară.Aminoacizii sunt transferaţi la locul sintezei proteice în ribozomi.Elongarea caten ei proteice constă în formarea legăturilor peptidice între aminoacizii a 2 complexe AA1ARNt1 şi AA2ARNt2. ARNm pr ezintă un codon START(AUG) care corespunde aminoacidului metionina şi un codon STOP care semnifică sfârşitul unui mesaj genetic. aminoacidul se leagă de acidul adenozinmonofosfat(AM P) şi 2 grupări fosfat sunt puse în libertate.la ribozomi.Molecula este formată din 70-90 de nu cleotide.. refolos ite în procesul de sinteză proteică.ARNv este purtătorul informaţiei e reditare şi la viroizi(care au o moleculă mică de ARN. -un pol care conţine o secvenţă de 3 nucleotide care re cunoaşte o anumită secvenţă de ARNm unde se ataşează pe baza complementarităţii.

Moleculele de ARN pot fi: -monocatenare(virusul gripal. Ribozomii au fos t descoperiţi de savantul român George Emil Palade. • Genomul viral pătrunde în celula gazd deviază procesele de biosinteză caracteristice celulei gazdă care va efectua sinteze n oi.Cromozomu bacterian conţine cca 2000-3000 de gene care trasnmit înlănţuit. para lelipipedică. -asamblarea noilor componente într-un nr. care reprezintă unitatea morfologică şi funcţională a irusurilor este alcătuit din: -înveliş proteic. este acidul nucleic integrat în cromozomul unei celule gazdă. Clasificarea virusurilor: În funcţie de acidul nucleic conţinut în genom. parazite intracelular. -la HIV molecula de Arn serveşte ca matriţă pt. • Materialul genetic este reprezentat de nucleoid.Virionul(virusul infecţios matur). • Cromozomul bacterian are formă circulară. sinteza ARNului i niţial. variola. • ribovirusuri. ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA PROCARIOTE • Procariotele sunt reprezentate de bacterii şi alge abastrev erzi(cianobacterii). ele oferind informaţia ereditară pentru a fi reproduse.Provirusul. echipamentul enzimatic şi energia necesară. Multiplicarea virusurilor: • Virusurile nu se multiplică. Un ribozom este format din 2 subunităţi:o subunitate mare şi o subunitate mică care vor recunoaşte şi vor ataşa î ele nucleotidele de recunoaştere de la începutul moleculei de ARNm. numit genom v iral reprezentat de un singur tip de acid nucleic(ADN sau ARN). după modelul furnizat de virusul vegetativ. iar celula gazdă asigură sust anţele. poliomelita(paralizia infanti lă).Ca urmare toate genele . herpesul. este acidul nucleic aflat liber în citoplasma celulei gazdă. varicela. Virusurile pătrunse în organismul uman produc bo li numite viroze:gripa. -lizarea celulei gazdă. dar cu unele particularităţi: -la dezoxiribovirusuri catena de ADN se rveşte ca matriţă pt. Forma virusurilor: Virusurile pot avea forme diferite :cilindrică(virusul mozaicului tutunului). • Au loc: -sinteza de acid nucleic v iral şi de proteine virale. sferică(virusul gripal). dispus în citoplasmă. sinteza unei catene de ADN sub acţiunea enzimei reverstranscriptază. majoritatea bacteriofagilor). -miez. lipsite de organizare celulară. viru sul mozaicului tutunuluiVMT. enzime şi metaboli sm. laureat al premiului Nobel pentr u această descoperire. dispusă în citoplasmă şi care formează cromozomul unic acterian. ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA VIRUSURI • Vi rusurile sunt entităţi genetice infecţioase. • La bacterii materialul genetic est e reprezentat de o moleculă de ADN. -bicatenare(reovirusuri). afltă în echipamentul virusului. • Virusurile se rezintă în 3 stări: 1. turbarea. -la ribovirusuri catena de ARN serveşte ca matriţă pt sinteza alteia complementare. la care materialul genetic este reprezentat de ADN.Virusul vegeta tiv. care la rândul ei. • Materialul genetic la procariote este reprezentat d e un cromozom format dintr-o singură moleculă circulară de ADN. numit capsidă virală. virusul variolei. • Celula bacteriană prezin tă la exterior un perete celular şi o membrană celulară. -bicatenare(virusul herpet ic. ce delimitează la interior citopl asma. formă de cireaşă cu coadă. sinteza alteia.virusurile sunt grupate în 2 categorii: • dez oxiribovirusuri. Moleculele de ADN pot fi: -monocatenare(bacteriofagul phi X174). mare de virion i. la care materialul genetic este reprezentat de ARN.intră în alcătuirea ribozomilor şi are rol în sinteza proteinelor. cu 40-50 de buc le şi superrăsuciri care îşi păstrează structura cu ajutorul unor molecule de ARN. care este fixat de membrana celulară prin mezozom. Replicarea materialului gen etic viral Replicaţia materialului genetic viral se bazează pe complementaritatea ba zelor azotate. 3. devine matriţă pt. ca la u ii bacteriofagi(virusuri ale bacteriilor). • Ştiinţa care se ocupă cu studiul virusurilor se numeşte virusologie. -eliberarea noilor virioni. de mitocondrii şi aparat Golgi.În centrul celulei este situat nucleoidul. virusul imunodeficienţei umane dobândite-HIV care produ ce SIDA). 2. sunt multiplicate de celula gazdă pe care o parazite ază.hepatita epidemică. care sunt organisme unicelulare sau coloniale lipsite de nu cleu tipic. nu se înmulţesc. submicroscopice cu dimensiuni cuprinse într e 80-2500 Å. fiind reprezentat de o moleculă de ADN bicatenar.

histona H2B. având funcţii reglatoare în procesul de sinteză proteică. localizat în cloroplaste( ADNcp) şi mitocondrii(ADNmit).de Mg. -Un nucleosom este format dintr-un octamer histonic care conţine câte 2 molecule de: histonăH2A. -12-13%ARN crom ozomial. care nu poate fi tra nscrisă în proteine. reprezentat de plasmide. Proteinele histonice intră în structura nucleosomului.Materilul genetic extranuclear. ADN-UL extranuclear are unele particularităţi: -se replică după modelul semiconservativ. La eucariote secvenţele de nucleotide repetit ive sunt intercalate cu secvenţe unice non-repetitive.Materialul genetic extranuclear este reprezentat de o moleculă de ADN. -factorul R(factorul de rezistenţă la antibiotice). 2. CROMOZOMUL la eucariote conţine: -13-15% ADN. -Octamerul histonic formează un cilindru turtit. -nu se obţin hibrizi moleculari între ADN nuclear şi ADN extranuclear. format din circa 140 de perechi de nuc leotide dispuse sub forma a 2 inele la vârful şi la baza octamerului. Materialul genetic la eucariot e este reprezentat de: 1. în care anumite secvenţa de nucleotide se r epetă de un nr. -viteza cu care se realizează denaturarea-renaturarea este di ferită. -ioni de CA. care formează cromatina nucleului. • Plasmidele-caracteristici: -sunt molecule circulare de ADN bicatenar care reprezintă 1% din cromozomul bacter ian principal. -Legătura dintre 2 nucleosomi se realizează cu ajutorul unei secvenţe de ADN formată din câteva 10 de nu cleotide care se găsesc unite prin intermediul unei proteine histonice H1. prin existenţa acizilor nucle ici ADN şi ARN. Exemple de plasmide: -factorul F(factorul de sex) conţine ge ne care pot fi transferate unei alte celule bacteriene. ci independent de ADN nuclear. • Eurocromatina este forma activă genetic în transcrier ea cromatinei interfazice mai puţin condensată. iar proteinele n onhistonice sunt activatori ai genelor. în care sunt incluse genele şi care se numesc exoni. -mici cantităţi de lipide. redus de 6-8 gene. ceea ce reprezi ntă un avantaj selectiv pt. dar nu în perioada de sinteză S a ciclului celular . -rea lizarea proceselor de sinteză proteică în celula bacteriană. -rol în tehnologia ADN-ului recombinat. Componenta de bază a cromozomului eucariot este ADN-ul. care deţin genele de reziste nţă la antibiotice-markeri genetici importanţi şi uşor de depistat prin antibiograme. deoarece conţin un n r. alcătuit din unităţi car se repetă denumite nucleosomi. cu nucleu prevăzut cu me mbrană nucleară şi care conţin mitocondrii şi aparat Golgi. ORGANIZAREA MATERIALULUI GENETIC LA EUCARIOTE Eucariotele sunt organisme unicelulare sau pluricelulare. adaptarea la mediu a bacteriilor. -ADN-ul . Cromozomul are o lungim e de 1000 de ori mai mare decât diametrul celulei. variabil de ori şi care formează intronii cu rol în reglajul genetic. care conţine cea mai mare parte din pr oteinele nonhistonice care condiţionează funcţionarea materialului genetic în replicare sau transcriere. de formă circulară. având rol în recombinarea ge netică. -populaţia bacteriană are o mare heterogenitate. -greutatea moleculară şi raportul A+T/G+C sunt dife rite de ADN nuclear.de la bacteria mamă se transmit în bloc la bacteriile fiice. înc onjurat la exterior de un segment de ADN. AD N-ul repetitiv este non-informaţional. determinând creşterea variabilităţii gen ce în cadrul speciei.Bacteriile mai conţin şi ADN extracr omozomial. -deţin genele de rezis tenţă la antibiotice. • secvenţa repetitive. -68-72% proteine histonice şi nonhistonice. -Nucleosomul este elementul structural al fibrei de cromatină. • Heterocromatina este forma inactivă genetic. -vectori în ingineria genetică cu ajutorul cărora pot fi introduse în celula bacteriană gene de la eucariote. -se replică independent de ADN-ul cromozomial. situat în nucleu şi reprezentat de acizi nucleici. utilizând ca şi virusuri le substanţele şi energia celulei gazdă. H3 şi H4. -prezintă 2 stări funcţionale alternative şi reversibile e urocromatina şi heterocromatina. -reprezintă un minicromozom.Materia lul genetic nuclear. Impo rtanţa plasmidelor: -rol în recombinarea genetică. Modelul nucl omal -Cromatina eucariotelor are aspect de „şirag de perle” în care fiecare „perlă” reprezi ucleosomul. Cromatina eucariotelor: -re prezintă forma interfazică a cromozomilor. -este un lanţ flexibil. cu rol informaţional. care poate fi împărţit în 2 catego rii: • secvenţe unice de nucleotide.

precum şi niveluri de condensare şi împachetare superioare materialulu i genetic de la procariote. Cromozomii sunt structuri cromatice. are un singur braţ. care alcătuieşte fibra de cromat ină.G.împreună cu histonele formează complexul nucleohistonic. -au 2 braţe egale.Cromatidele sunt unite într-un punct numit centromer(constricţie primară).La procariote. -cromozo mi submetacentrici-centromerul este plasat submedian. -au 2 braţe egale. În celulele gametice-celule hapl oide(n)-se găseşte un set de cromozomi.D. Grupa G:curprinde cromozomii din p erechile 21-22. acrocentric. Studiul cariotipului este important deoar ece furnizează informaţii cu privire la unele maladii generate de anomalii cromozomi ale. -lipsesc la om. -sunt cromozomi mijlocii. Cariotipul re prezintă ordonarea pe perechi şi grupe a cromozomilor unei celule diploide în funcţie de dimensiuni. În celulele somatice-c elule diploide(2n)-se găsesc 2 seturi de cromozomi. • cromozomi acrocentrici-centromerul este p lasat aproape de unul dintre capete. seamănă c u cromozomul 22 şi este încadrat în grupa G. se recunosc după forma şi mărimea lor. Grupa D:cuprinde cromozomii din perechile 13-15. numite cromatide. -sunt cromozomii cei mai mari. iar la eucariote de ADN liniar. -au un singur braţ. Cromozomul metafizic este format din 2 molecule de A DN. -sunt cromozomi metace ntrici şi submetacentrici. Cromozomul Y este foarte scurt.2. -sunt cromozomi acrocentrici. dispu s în diferite poziţii şi care delimitează câte 2 braţe egale sau inegale. • cromozomi submetacentrici-centromerul este plasat submedian. dublu catenară. Grupa C:-cuprinde cromozomii din perechile 6-12. -sunt cromozomi scurţi. respectiv 23 de perechi:22 perechi de autozomi şi o pereche de heteroz omi(cromozomi ai sexului). având o structură ch imică mai complexă. MUTAGENEZA ŞI TERATOGENEZA-ANOMALII CROMOZOMIALE ASOCIATE CANCERULUI UMAN . Tipuri de cromozomi. Cromozomii metafazici sunt mai condensaţi. -Fibra de cromatină la eucariote are un grad mai mare de stabilitate la acţiunea factorilor mutageni. .Fiecare catenă din structura unei molecule de ADN se numeşte cr omonemă. fiecare croma idă.C. Grupa B: -cuprin de cromozomii din perechile 4-5.F. -are 2 braţe inegale. -prezintă sateliţi. • cromozo mi acrocentrici-centromerul este plasat aproape de unul dintre capete. Cromo zomul X este încadrat în grupa C. -prezintă c onstricţie secundară care delimitează satelitul. -sunt cromozomi metacentrici. -sunt cromozomi acrocentrici. -prezintă constricţie secundară care delimitează sa telitul.E. • Organizarea materialului genetic la eucariote prezintă un nivel de organizare supe rior. cromozomul interfazic este reprezentat de ADN circular. -Cro mozomul interfazic la procariote şi eucariote este alcătuit dintr-o singură macromolec ulă de ADN. Grupa A: cuprinde cromozomii din perechile 13. Cariotipul uman normal cuprinde 7 grup e notate cu litere :A. notaţi cu XX la femei şi XY la bărbat. Grupa F:cuprinde cromozomii din perechile 19-20.Unii cromozomi metafizici prezintă o constricţie secundară ce delimitează sateliţi. 1. rezultaţi din organizarea cromatinei. -au 2 braţe inegale. Grupa E:curpri nde cromozomii din perechile 16-18. -su nt cromozomi medii. -lipsesc la om. pt.Cape ele cromozomilor se numesc telomere.GENETICA UMANĂ GENOMUL UMAN COMPLEME NTUL CROMOZOMIAL UMAN Complementul cromozomial uman normal este alcătuit din 46 de cromozomi. • cromozomi telocentrici-centromerul es te plasat la capătul cromozomului. comparativ cu cel de la procariote. formă şi plasarea centromerului. în funcţie de poziţia centromeru cromozomi metacentrici-centromerul este plasat median. Tipuri de cromozomi. -sunt cromozomi foarte scurţi. în funcţie de poziţia centromerului: cromozomi metacentrici-centromerul este plasat median.sunt cromozomi submetac entrici. -sunt cromozomi metacentrici. • cromozomi telocentrici-centromerul este plasat la capătul cromozomului. Cromozomii metafizici sunt clasificaţi după mărime. -sunt cromozomi scurţi. după poziţia centromerului(constricţia rimară) şi după prezenţa sateliţilor. -sunt cromozomi submetacentrici. -sunt cromozomi mari.B.

excretor Plămâni Plămâni Plămâni Plămâni Plămâni Oase. -în funcţie de gravitatea maladiilor depistate se poate lua decizia de a întrerupe sau de a conti nua sarcina. -limfom-cancer care se formează în ţesutul limfoid. în afara corpului uman. -analiza sângelui feta l. evaluarea vitezei sângelui în circulţia fetală ombilicală şi placentară. 2.stabilirea cariotipului şi a sexului fâtu lui. AMNIOCENTEZA-se efectuează în săptămânile 15 -17 de viaţă intrauterină. AGENŢII CARCINOGENI Agenţii carcinogeni şi principalele organe pe care le afectează: Agentul carcinogen Pesticide bogate în arsenic Uleiuri minerale Benze nul Fumul de ţigară Azbest Crom Oxid de fier Nichel Petrol Radiaţii ionizante Radiaţii u ltraviolete Localizarea cancerului Plămâni. fiziologice.Rezultatul acestor modificări este formarea de tumori. ficat. Tipuri de tumori: -tumori benigne(necanceroase) care rămân localizate în zona în care se formează. Cancerul este transmis clonal: el porneşte de la o sin gură celulă anormală care proliferează.digestiv. me dicale şi agronomice la fiinţele vii. Eredopatologia umană-consemnează maladiile ereditare care afectează caracteristicile m orfologice. formându-se embrionul. 4. -mielom-cancer care se formează în măduva osoasă şi celulele plasmei. Sfaturile g enetice sunt indicate în următoarele situaţii: 1. -dezvoltarea şi progresia-proliferarea celulelor mutante. DIAGNOSTICUL PRENATAL Diagnosticul prenatal urmăreşte detectarea unor maladii. identificarea unor maladii cromozomiale şi genetice ale acestuia.Prin sistemul sangvin sau limfatic ele se pot răspândi în orice altă parte a organismului şi generează noi tumori pri procesul numit metastază. -permite identific area a numeroase anomalii structurale fetale.măduva s pinării Sistem respirator. Celulele canceroase se mul tiplică mai rapid decât celulele normale ale organismului. ANALIZA DOPPLER-este utilizată pt. Tipuri de c ancer: -carcinom-cancer care se formează în epitelii. FERTILIZARE IN VITRO Fertilizarea in vitro –constă în unirea a 2 gameţi. biochimice şi de comportament ale omului. Carcinogeneza=procesul prin care este indus cancerul. iat toate celulele descendente ale acesteia sunt anormale. -leucemie-cancerul g lobulelor albe. -sarcom-cancer care se formează în ţesutul mezenchinal. -constă în analiza de lichid amniotic de la femeile însărcinate. Tehnicile şi metodele de diagnostic prenatal sunt: -arbore le genealogic.mă lămâni Piele DOMENII DE APLICABILITATE ŞI CONSIDERAŢII BIOETICE ÎN GENETICA UMANĂ Bioetica –constituie etica privind aplicarea de cercetări biologice fundamentale. ARBORELE GENEALOGIC-PEDIGREUL-reprezintă într-o diagramă istoricul unei boli într-o fami lie.persoane sănătoase care au în familie rude cu boli ereditare. în timpul reprodu cerii sexuate. -se poate aprecia riscul genetic de apariţie a bolii la descendenţi. -se urmăresc relaţiile care se stabilesc între membrii familiei şi modul de transmi tere a bolii. piele Piele Globulele albe. 3. ichidul amniotic rezultat este utilizat pt. -tumori maligne(canceroase) care invadează ţesuturile înconjurătoare. -ecografia. E COGRAFIA-se poate efectua pe tot parcursul vieţii intrauterine.părinţi care au un copil afectat ereditar şi vor să cunoască riscul de a avea alţi copii afectaţi.au avut avorturi spontane repetate . 5. -embrionul rezultat va fi introdu . din primele luni de sarcină. dând naştere la tumori. P rocesul de carcinogeneză se desfăşoară în mai multe etape: -iniţierea –apariţia de mutaţii le somatice. -amniocenteza. SFATURILE GENET ICE Sfatul genetic constă în evaluarea riscului unei persoane de a manifesta o malad ie genetică sau posibilitatea unui cuplu de a avea un copil malformat.unul sau ambii părinţi sunt afectaţi de o aladie ereditară.FENOTIPUL CANCERULUI Cancerul este o boală genetică produsă de perturbarea diviziunii celulare şi are drept consecinţă creşterea şi dezvoltarea necontrolată şi invazivă a celule ormale.cuplul prezintă un caz de consangvinizare. -analiza Doppler. -rezultatul unirii gameţilor este zigotul car e intră în diviziunea mitotică. -analiza sângelui matern.

sub i nfluenţa omului. • Biocenoza. -când bolnavul este ocrotit de agresivi atea mass-mediei. populat de alge albastre. plancton. -Nectonul este reprezentat de populaţiile piscicole. necton. -vizează în prezent mo dificarea celulelor somatice. situată între 35-40m şi o zonă stenotermă. protozoare.Vidraru. Lacurile de acumulare au o presiune hidrostatică mare. -se înlocuiesc genele mutante în câteva celule modificate genetic astfel încât ele să co nă gena normală. structurală şi funcţională a biosferei şi cuprinde: • Biotop componenta nevie. Celulele „stem” sunt celule nediferenţiate. Vidra). -în cazul bărbaţilor care au suferit o operaţie de vasectomie. în scopul înlocuirii genelor mutante cu genele normal e. în vederea evitării sau tării lor).Aici întâlnim b acterii. -când rezultatele cercetărilor e xperimentale demonstrează că gena va funcţiona. -constă în trans ferul de gene în celulele umane. -în cazuri de infe rtilitate masculină. -Planctonul este format din fitoplancton. componenta vie. -c elulele transformate se pot introduce în corpul aceluiaşi bolnav. -când bolnavul şi-a dat consimţământul. După originea lor ecosistemele pot fi: -naturale-apărute spontan pe calea evol uţiei naturale a factorilor ecologici. Particularităţile biocenozelor Biotopul pelagic este populat de :neuston. Eco istemul este unitatea de bază. iazuri şi heleşteie piscicole). -în situaţii în care cantitatea şi calitatea ovulelor este slabă. populat de diferite specii de rotifer i. TERAP IA GENICĂ Terapia genică-este o metodă de tratare a maladiilor ereditare. refacerea ţesuturilor distruse. complexe zootehnice de creştere intensivă a a Ecosisteme acvatice antropizate 1. Clonar ea terapeutică dă posibilitatea: -vindecării unor boli grave:Alzheimer.Cantitatea de oxigen din apă depinde de temperatu ră şi de respiraţia organismelor acvatice. Tehnica fertilizării in vitro şi a trasnplantului de embrioni este utilă pentru tratamentul sterilităţii şi pentru cercetare(se urmăreşte o mai bună înţelegere a apariţiei şi a transmiterii defectelor genetice.ECOLOGIE UMANĂ CARACTERISTICILE ECOSISTEMELOR ANTROPIZATE ŞI MODALITĂŢILE DE INVESTIGARE Ecologia uma nă studiază relaţiile dintre populaţiile umane şi mediul lor abiotic. diabet. -în ul femeilor care au trompele uterine înfundate sau legate.verzi.s în uter prin implantare. alge. baraj şi lacuri de acumulare Lacurile de baraj (lacul Bicaz). -când beneficiile scontate depăşesc riscuri e inerente. -gena normală este introdusă în celulele ţintă cu ajutorul unui vector-virus modificat. CLONAREA TERAPEUTICĂ Clonarea terapeutică-clonează embrionii până în stadiul în se poate obţine o cultură de celule „stem”. reprezentată de totalitatea factorilor abiotici(fără viaţă). care nu există tratament eficient.Lacuri de nimalelor şi ecosistemul aşezărilor umane. 2. Particularităţile biotopurilor În funcţie de adâncime lacurilor se dist nge spre suprafaţă o zonă euritermă. Ecosistemele antropizate pot fi: -ecosisteme acvatice antropizate(lacuri de baraj şi de acumulare. -găsirii de noi surse de organe sau ţesuturi pt. diatomee şi zoolancton. corespunzătoare adâncimilor sub 40m. transplant. sind rom Down. reprezentată de totalitatea populaţiilor ce ocupă acelaşi hab itat. cu oscilaţii anuale de la 0 C la 24 C. biotic şi social. Terapia genică se poate acorda: -când este vorba de o tulburare gravă. -antropizate-apărute pe cale artificială. copepode. ca ile să formeze orice tip de ţesut. în care reţinerea apei durează ore sau zile şi lacurile de acumulare (Bicaz. Fertilizare in vitro este utilizată: -la cuplurile care nu pot concepe un copil după un an de încercare. necesare pt. pt. -ecosisteme terestre antropizante sunt reprezentate de agroecosistem e reprezentate prin: culturi agricole. urmează o zonă lui termic.Parkinson.în care predomină cra       . în care apa staţio nează luni sau ani. -Neustonul este pel icula de apă aflată la zona de contact dintre mediul aerian şi cel acvatic. de temperatura apei este de 4-10 C.

porumbul. Particularităţile biocenozelor Principalele compo nente sunt plantele de cultură. În iazuri. tomatele. acarieni şi păsări insectivore. iar ac estea sunt vânate de păsările răpitoare. frunze.III. care sunt consumatori de ord. -consumatori primari(de ord. dar şi de climă. ele se află sub influenţa climatului local sau r egional. ceapa. obţinându-se mineralizarea. plus o asociaţie de animale ce formează nectonul. lanţurile tr ofice au puţine verigi. plante leguminoase oleagino ase.Cantitatea de oxigen este rezultatul a 2 proc ese opuse:respiraţia organismelor vii –proces consumator de oxigen şi fotosinteza-proces f urnizor de oxigen.Ecosistemul plantaţiilor de pomi şi arbuşti fructiferi Cuprinde lantaţiile de pomi fructiferi. diatomee etc. Neustonul este biocenoza peliculei de la suprafaţa apei.Iarna iazuri le îngheaţă până la fund.Plantele de c ultură sunt uniform repartizate. Iazurile şi heleşteiele pot fi e tip ciprinicol. dar variabil în funcţie de anotimp uri. dar mai ales păsările. iar acestea su . obletele. Planctonul cuprinde bacterii cu rol în descompun erea materiei moarte. de către flora şi fauna saprobiontă de la suprafaţa solului.II. iar cea de pe fundul lacului alcătuieşte bentosul. popu lată de bacterii. stemele Agroecosistemele sau ecosistemele agricole s-au format ca urmare a inter venţiei omului asupra ecosistemelor naturale. Consumatorii sunt reprezentaţi de insecte şi larvele lor. În masa apei(pelagos) din i azuri şi heleşteie există 2 biocenoze:neustonul şi planctonul. populate de crap. datorită adâncimii mici. etc. destinate pisciculturii sistematice. boişteanul. Particular tăţile biotopurilor În cadrul acestui ecosistem distingem o multitudine de biotopuri.Din punct de vedere trofic. medicinale. printr-o uniformizare spaţială accentuată. -Heleşteiele sunt bazine cu apă special amenajate p e locuri plane. Particularităţile biotopurilor Aceste ecosisteme se caract.Varietatea este determinată de variaţiile de expunere.Ecosistemul culturilor ierboase anuale şi bia nuale Acest ecosistem cuprinde culturile de cereale.Consumatorii de ord. somnul. iar cele Ecosistemele terestre antropizate Agroecosi de tip salmonicol cu specii de păstrăv. I). lin. ştiucă.II). protejat de om.Dintre acestea cele mai importante sunt:grâul.Diferenţele microclimati ce între agroecosisteme nu sunt mari.Lanţurile trofice pot fi: -de tip fitofag se realiz ează prin consumul de muguri. c are realizează consumul biomasei vegetale moarte. textile. flagelate. condiţiile fizico-chimice ale apei depind de natura solului şi de ni velul precipitaţiilor. c are înlătură buruienile. în cazul excesului de umiditate. aromatice şi de nutreţ. caracudă. fiecare cu particularităţile lui. biban.Iazuri şi heleşteie piscicole -Iazul es te un ecosistem artificial. arbuşti fructiferi şi plantaţiile de viţă de vie. -saprofite. scobarul. biocenoze le agroecosistemelor prezintă următoarele componente: -producători primari.Se alimentează cu apă gravitaţiona l sau prin pomparea dintr-o apă curgătoare. 2. reprezentaţi de animalele carnivore. reprezentaţi de ierbivore sau animale fitofage. dar şi pentru morărit. Particularităţile biocenozelor Biocenoza din masa apei se numeşte p elagos. sunt insectele carnivore. stratul ierbos este înlocuit prin culturi de ovâz. batat. în care larvele fitofage ale insectelor sunt parazitate de alte larve de insecte. Nectonul est e reprezentat de peşti. La uniformizarea microclimatului participă irigaţiile. alge. babuşcă. scoarţa şi lemnul tulpinilor şi rădă ilor. 2. în clinaţie şi de tipul de sol. care au un pronunţat grad de uniformizare. Ele cuprind: 1. reprezentaţi de plantele de cultură. orezul . floarea soarelui. amenajat în scopul obţinerii unor producţii apreciate de p eşte.Ele constituie stratul dominant. protozoare. cartoful. Particularităţile biotopurilor Factorii care caracterizează biotopul acestor ecosisteme sunt:apa şi sedimentul de pe fundul bazi nelor. -de hiperparazitism. alge albastre-verzi. în caz de secetă.Topirea zăpezii şi ploaia diluează apa. agrement. unele reptile şi păsări. Particularităţile biocenozelor În culturile intensive şi supraintensive. sau desecări le. caras. seminţe. iar stratul ierbos spontan este înlăturat pri n ierbicidare sau prăşiri repetate. primăvara şi în verile ploioa iar seceta determină evaporarea apei şi concentrarea în substanţe nutritive. ovăzul. fructe.pul. -consumatori secundari(de ord. amfibieni. Oxigenarea apei constituie o caracterist e bază în determinarea calităţii iazurilor.

Ecosistemele de tip rural sunt: cătunele. IMPACTUL ANTROPIC ASUPRA ECOSISTEMELOR NATURALE I.Datorită a cestor sedimente producţia piscicolă a scăzut foarte mult. Particularităţile biocenozelor Se cultivă o singură specie sau un singur soi de plantă.În condiţiile de seră proliferează m (boli produse de ciuperci).Se asigură astfel o anumită intensitate şi cantitate de l mină. realizarea microclimatului şi nutriţiei mineral e. pe categorii d e vârstă şi sexe. -omul determină optimizarea condiţiilor de mediu. -acoperirea în permanen solului cu vegetaţie. dar şi virozel e(boli produse de virusuri). Lanţurile trofice de prădătorism sau de hiperparazitism sunt foarte puţine sau lipsesc. 4. originară din America tro picală în Noua Caledonie. multă energie. Particular ităţile biocenozelor Biocenozele complexelor zootehnice concentrează animale domestice (păsări.Se aplică la timp lucrări de îngriji re şi de combatere a dăunătorilor. o dozare a di xidului de carbon.Se urmăreşte un control strict al bolilor şi dăunătorilor. ce aparţin unei singure specii şi de multe ori unei si ngure rase. -ploilor acide. Acest tip de agroecosistem cuprinde crescăto riile de animale. -hrana provine d in ecosistemele naturale şi agroecosisteme. 3. -apa provine din sisteme hidrog rafice special amenajate. -aratul în brazde. sere şi solarii. Particularităţile biotopurilor Biotop le sunt create şi controlate de om. În marile baraje are loc o pierdere intensă de pă prin evaporare sau reţinere a sedimentelor şi aluviunilor în amonte de baraj. -Introducerea plantei Lantana camara. • Deteriorarea ecosistemelor prin construcţii de canale şi baraje Aceste construcţii duc la inundarea unor terenuri aluvionare şi schimbarea cantitati vă şi calitativă a florei şi faunei locale.şobolani. Ecosistemele de tip urban sunt oraşele şi se caracterizează prin: -contact redus cu mediul natural. nucleare. bovine). -folosesc energia produsă în centralele electrice.Culturile p rotejate se realizează în răsadniţe.Animalele domestice sunt însoţite în adăposturi şi de alte specii de consu i care sunt concurenţi pt. ovine. -aprovizionarea cu apă provine din fântâni sau izvoare naturale. Măsuri de prevenire a eroziunii solului: -cultivar ea în terase limitate de şanţuri care reţin apa. Ecosistemele aşezăriloe umane Sunt de 2 feluri: de tip rural şi de tip urban. hrană(ex. dar şi endoparaziţi(paraziţi interni).Ecosistemul complexelor zoote hnice de creştere intensivă a animalelor. vântului. Consumatorii secundari sunt puţini sau lipsesc.Pt. Particularităţile biotopurilor Fiecare ecosistem agrozootehnic are un anumit microclimat generat de temperatură. o fertilizare corespunzătoare. de care planta are nevoie. -au producţie industrială. care degradează textura acestuia. omului. -hrana provine din agroecosisteme şi din industria alime ntară. de epurare a apei uzate. cu productivitate ridicată.DETERIORAREA ECOSISTEMELOR NAT URALE • Deteriorarea ecosistemelor prin eroziune Eroziunea reprezintă degradarea sol ului sau a rocilor ca urmare a acţiunii ploilor.Tot aici întâlnim ectoparaziţi(paraz xterni). iar dintre animale afidele. -tăierilor masive de păduri. o anumită umiditate în sol şi atmosferă. satele şi comunele şi se caracterizează prin: -contact strâns cu mediul natural.Ecosistemul culturilor protejate Aceste culturi urmăr esc creşterea perioadei de vegetaţie a unor plante legumicole şi floricole. bacteriozele(boli produse de bacterii). -lucrărilor necorespunzătoare ale solului. -sunt dotate cu staţii de depozitare de rezidurilor şi d eşeurilor. umiditate şi luminozitate.nt parazitate de virusuri. s-a soldat cu i . porcine. se fol. • Deteriorarea ecosistemelor prin introducerea de specii noi Speciile noi introduse de om în ecosisteme se nume sc specii exogene.Acest fenomen se d atorează: -poluării cu pesticide şi îngrăşăminte chimice. -folosesc în mică măsură energia neconvenţională şi hidr gia.Indivizii sunt adăpostiţi în boxe.musculiţa de s eră. musculiţa albă. de termoficare.Hrana animalelor provine din culturile furajelor. şoareci).Se aplică la timp lucrări de îngrijire a bolilor şi dăunătorilor. pentru formarea de bariere în calea vitelor.

dropia(Otis tarda). Defrişările au contribuit la: -degradarea solurilor. În România.bivoli. DETERIORAREA MED IULUI PRIN POLUARE Poluarea este o modificare a factorilor de mediu. boli ale sistemelor nervos. compuşi chimici. capra de munte(Capra ibex). bibanul soare(Lepomis gibbosus). vulturul pleşuv sur(Gyps us). marmota alpină(Arctomys marmota) . zimbrul(Bos priscus bonasus). climatic şi hidric. creşte frecvenţa bolilor şi a paraziţilor. -creşterea aridităţii clim tului. din America de Nord apare în apele dulci. Din tre păsări sunt ameninţate să dispără: zăganul(Gypaetus barbatus). Ca urmare a suprapescuitului. scrumbia albastră(Scomber scomber). Ameninţaţe cu dispariţia sunt speciile:balena albastră şi balena borealis. tarpanul(Equus cabalus gmelini). au dispărut: bourul(Bos primigen ius). Tot pe cale de dispariţie sunt şi broaştele ţestoase de mare. zimbrul(Bos prisc us bonasus) şi a caprei alpine(Capra ibex). dioxid d e carbon. În Africa. endocrin. iar gasteropodul Rapana Thomasiana.girafe. până la 200 de exemplare fiecare. ursul de bambus(Ailuropoda melanoleuca). Supraexploatarea resurselor oceanice Pescuitul excesiv al mami ferelor marine. pescuit. adică se int ensifică activitatea prădătorilor. a condus la apariţia inundaţiilor. respirator. După natura poluanţilor. prin introd ucerea poluanţilor (deşeuri rezultate din activitatea umană). ouă şi carapace. zebre. originară din America şi stabilită în majoritatea apelor dulci şi bălţilo unărene. vulturul pleşuv negru(Aegypis manochus). Suprapăşunatul Distrug rea covorului vegetal dintr-un ecosistem apare ca urmare a păşunării intensive de către animalele ierbivore. iar turmele de elefanţi. Urbanizarea şi industrializarea Ca urmare a creşterii exagerate a populaţiei urbane. de fum. a avut loc şi dezvoltarea industr iilor şi transporturilor în mod excesiv. şi-au redus nr. particule de praf. numeroase specii de peşti şi-au diminuat substanţial număr ul de indivizi:heringul(Clupea harengus). au dispărut bourul(Bos primigenius). ze bra quagga(Equus quagga). -reducerea efectivă a speciilor de interes piscicol. a condus la dispariţia unor specii de pinipede şi colonii de otarii.nvadarea păşunilor de către această buruiană şi scăderea producţiei furajere. conducând la scăderea imunităţii. capra neagră(Rupicapra rupicapra). batogul(Gadus morthus). Supraexploatar ea fondului piscicol a condus la :-scăderea cantitativă a peştelui. au dispărut antilopa africană(Alcelephus baselaphus). căutate pentru carne. sau chiar la dispariţia unor specii prin vânătoare. Sunt pe cale de dispariţie: râsul(Lynx lynx). s-au redus foarte mult. apare şi în Marea Neagră. antilopa de stepă(Saiga tatarica). În America de Nord s-a redus foarte mult ef ectivele bizonului. Ca urmare a acestui fapt s-au format noxele oraşului reprezentate de smog. dar şi direct producând dezechilibre ecologice. ri nocerul alb(Ceraotherium simum). -apariţia inundaţiilor. rinocer asiatic(Rhinocero s sandaicus). lei.În populaţiile animalelor sălbatice apare autoreglarea. speciile de asin persan(Equus hemionus onager). cocoşul de mesteacăn (Lyrurus tetrix). antilopei americane(Antilocapra americana). Introducerea rilor din Canada în pădurile din America de Sud. ca u rmare a digurilor construite de aceştia. Supraexploa faunei terestre Omul a contribuit direct la reducerea efectivelor. Şi în România au fost introduse accidental unele specii precum: planta Elodea canadens is(ciuma apelor). -scăderea taliei peşti lor capturaţi.merlanul(Merluc ius merlucius). combaterea bolilor şi dăunătorilor. În Asia. cerbul de Barbaria(Cervus elaphus barbatus). din apele Japoniei. ursului grizzly( Ursus horribillis) din Mexic. În Europa. II D ETERIORAREA ECOSISTEMELOR PRIN SUPRAEXPLOATAREA RESURSELOR BIOLOGICE Defrişarea pădu rilor Pădurile este factorul determinant în menţinerea echilibrului ecologic. ce creează un mediu neprielnic pentru sănătatea oamenilor. III. pol uarea poate fi: • fizică • chimică • biologică . -intensificarea vitezei vânturilor.

stressul.Poluarea fizică poate să fie:termică. care în concentraţii mari inhibă procesele respiratorii la plante. fe omene cunoscute sub numele de boala apei. ce se manifestă prin salivaţie. producând ploile acide. anima le şi om. perturbări în activitatea cerebrală şi renală. fenomen numit amplificare biologică. şantierele de construcţii. -deşeurile atomice care su nt introduse în recipiente sigilate şi incluse în blocuri de beton. ducând la malformaţii os oase. Poluarea chimică Substanţele toxice(noxele) eliminate în mediu prin activităţile umane.Poluarea termică sau calorică Diferite gaze şi în primul rând dioxidul de carbon. -apele industriale uza te. DDT. a. căderea dinţilor). care a u ajuns în apă odată cu ploaia. anhidrida sulfuroasă. Poluar ea biologică Se face prin contaminarea bacteriologică a apei.Are loc dezvoltarea în masa apei a unor m icroorganisme care pot acoperi în întregime suprafaţa apei. b. -apele de la uzinele atomice. -deficienţe la centralele nucleare(ex. contracţiile arterelor. clorofluorocarboni) se face prin activităţi industriale şi agricole şi prin extinde rea aşezărilor umane şi a reţetelor de comunicaţie. modifică metabolismul fosforului. . acid clorhidric. accelerarea pul sului. diaree. eliminate în atmosferă fo ază smogul. produc necroze ale frunzelor iar la animale boala numită fluoroză(manifestată prin d eformarea oaselor. provenite în special din industria alimentară. azbest. calciu. Scăderea cantităţii de oxigen limitează dezvoltarea organismelor şi favorizează moartea cel r sensibile la scăderea concentraţiei de oxigen. urmată de moarte. -Sulfura de carbon produce la copii simptome neurologice. conduc la încălzirea globală prin apariţia efectului de seră pe care îl provoacă. -Plumbul determină boala numită saturnism. Eutrofizarea apelor este un proces natural de acumulare în timp a unor cantităţi cre scute de substanţe organice pe fundul apei. radioactivă. Poluarea biologică a apei şi a alimen telor se face indirect prin contaminarea lor cu substanţe organice fermentascibile . sonoră. cade diversitatea biocenozei prin dispariţia unor specii.Poluarea sonoră Este determinată de zgomote puternice(suntele devine nocive la 80 decibeli)sau de emisii de sunete cu vibraţii neperiodice. -Cadmiul se întâlneşte în concentraţii mari la fumători şi iniţiază cancerul de plămâ ea apei potabile cu azotaţi şi consumul ei îndelungat determină cefalee. -oxizii de azot co ntribuie la formarea smogului. Sursele de contaminare radioactivă sunt: -depunerile radioactive. prin deversarea de ape uzate bogate în substanţe organice. dezvoltarea unor specii. ducând la o distrugere a echilibrului biologic din ecosiste mul respectiv prin sărăcia apei în oxigen şi creşterea concentraţiei de săruri. oxizi de siliciu. -schimbarea globală a climei. unele metale grele se acumulează de-a lungul lanţurilor trofice în concentraţi i din ce în ce mai mari. brom) . iar creşterea concentraţiei de săruri det ermină creşterea durităţii apei. Consecinţele negative ale poluării sonore sunt:dereglarea auzului.Poluarea radioactivă Se realizează cu radionuclizi şi radiaţii. -derivaţii halogenilor(clor. mercur. -DD T-ul şi alte pesticide produc la om afecţiuni ale sistemului digestiv şi neuronendocri n. ce sunt depuse pe fundul oceanelor.Procesul poa fi accelerat de om. -inundarea ţărmurilor şi a loca or. iar în combinaţie cu apa din precipitaţii formează acidul sulfuric. greaţă. -dioxidul de sulf determinăarsuri(necroza frunzelor). Sursele de contaminare sunt: -apele menajere. ca de ex.Ca urmare.pes ticidele. Poluanţi solizi(pulberile) conţin numeroase partic ule de cuarţ. alimentelor şi eutrofiza rea apelor. convulsii. c. EFECTELE DETERIORĂRII ECOS ISTEMELOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII -Oxidul de azot. diaree. particule de plumb. Creşterea concentraţiei dioxidului de carbon şi a altor gaze cu efect de seră(oxizi de a zot. -Molibdenul produ e o degenerare a ficatului.accidentul de la Cernobâl). Sursele de poluare sonoră sunt:transporturi terestre şi aeriene. Încălzirea globală are următoarele efec pirea gheţarilor. făcând-o improprie pt. -creşterea nivelului mărilor şi ocenelor. Gazele poluante: -oxid ul de carbon. care produce în marile oraşe tulburări cronice la indivizii cu afecţiuni respi ratorii şi cardiace.

nevroze. dizenteria. . -Poluarea sonoră determină la om tulburări neu rovegetative. cum ar fi: colibaciloza. hipertensiune arterială. -Radiaţiile ionizante prezintă un risc de cancerizare sau de mutageneză. hepatita virală. tulburări endocrine. holera.-Poluarea apei cu agenţi microbieni determină creşterea frecvenţei unor afecţiuni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->