Grila personala de analiza a unui manual

DA 1. 2. Are continuitate tematică/structurală? Apare evidentă organizarea manualului chiar din cuprins (tematică/structuri/funcţii/deprinderi)? da da Acest manual este bine structurat si elevul isi poate face o impresie despre continutul manualului. Profesorul poate aduce informatii suplimentare pentru o mai buna intelegere a noilor notiuni. NU Observaţii

3. 4.

Acoperă manualul toate componentele programei? Elementele omise pot fi ignorate sau completate de profesor?

da da

5. 6. 7.

Este evidentă organizarea fiecărei unităţi de învăţare/ capitol? Sunt formulate la sfârşitul fiecărei unităţi/capitol activităţi integratoare? Secvenţele de recapitulare sunt bine integrate ?

da da nu Exercitiile din manual nu sunt suficient, iar profesorul trebuie sa pregateasca fise consistente pentru consolidarea materiei. Caiet de lucru pentru elevi Nu am primit ghidul profesorului.

8. 9. 10. 11. 12.

Există activităţi interdisciplinare? Este însoţit de un manual/ghid al profesorului, caiet de lucru pentru elevi ? Ghidul profesorului precizează obiective precise pentru fiecare unitate/capitol? În ghidul profesorului sunt soluţiile exerciţiilor, teste, indicaţii metodologice? Vocabularul elevilor? utilizat este corespunzător vârstei

da da

da

13. 14. 15.

Aplicaţiile au grad suficient de dificultate? Este optim volumul de noţiuni? Conţinutul lecţiilor explică elementele esenţiale ale temei abordate? da da

nu

In mare parte cuvintele sunt cunoscute de catre elevi. Aplicatiile au un grad mediu de dificultate.

Exercitiile au grade de dificultate diferite. exprimarea propriilor opinii? Cerinţele sunt formulate clar. 19. Manualul propus spre discutie este manualul editurii Humanitas. Manualul de la clasa a V-a este bne structurat. 20. in acelasi timp. consolidand cunostintele elevilor de nivel mediu. 17. aprofundand notiunile necesare pentru pregatirea acestora pentru olimpida. continutul este bine structurat. bogat in texte literare si exercitii de gramatica interesante.16. complet? Conţinutul este adecvat? da da da da In general. Cel mai mult am apreciat cum este structurata si prezentata partea de limba. Aplicaţiile sunt ordonate după gradul de dificultate? Ideile esenţiale sunt subliniate grafic şi cu ilustraţii? Există sarcini didactice ce solicită gândirea critică. exercitiile pentru comunicare. . 18. concis. dar .