You are on page 1of 5

Revision SCE 3111

Structure Alat pentaksiran Reka bentuk dan pembinaan ujian Objektif ujian Rujuk nota kak zita Tempoh masa dan jenis ujian Rujuk nota kak zita Jadual spesifikasi ujian Taksonomi solo Terbahagi kepada 2 jnis: Soalan jenis gerak belas terhad Soalan yg mnentukan bentuk dan batasan kandungan gerak balas calon. Memerlukan calon memberi grk bls scra ringkas Soalan jenis berstrukur Satu siri soalan yg brkaitan dgn sesuatu proses yg di kemukan satu demi satu Jwapan merupakan stu keseluruhan proses yg brkenaan. Soalan jenis berpandu Mngandungi penggerak/stimul sprti gmbr, peta,carta dan lain2. Soalan jenis gerak balas lanjutan Melibatkan soalan jenis perbicaraan. Memberi peluang kepada calon menjawab secara bebas dlm peranggan brbentuk krgn. Sesuai digunakan untuk mengukur proses pemikiran, daya kreatif, infrensi, keaslian idea, induksi dan imaginasi. Garis panduan pembinaan soalan struktur yang bermutu Soalan dibina berdasarkan aras kemahiran dibawh bidang kognitif mengikut Taksonomi Bloom. Mengandungi aspek-aspek penting daripada bahan-bahan pelajaran ang telah dipelajari oleh pelajar. Soalan spesifik Istilah dan bahasa yg digunakan dlm soalan hndaklah jelas dan tepat. Aras kesukaran menaik Soalan relevan dan harus berinteraksi dengan rangsangan yg disediakan. Tiada pilihan jawapan. Format soalan subjektif Ujian berbentuk esei. Calon berpeluang memberi gerak balas dalam tulisan dengan perkataan-perkataan dan idea sendiri.

Model yang menerangkan tahap kerumitan yang semakin meningkat dalam pelajar memahami mata pelajaran.

Taksonomi SOLO boleh digunakan untuk menetapkan objektif pembelajaran di mana pelajar 'harus' pada peringkat tertentu pembelajaran, atau mungkin lebih sesuai untuk menghakimi atau melaporkan tentang hasil pembelajaran atau tahap yang dicapai.
Model terdiri daripada 5 peringkat pemahaman:

Pra-struktur : tugasan tidak disoal dengan


sewajarnya. Pelajar tidak

Taksonomi bloom Rujuk nota kak zita Kebolehpercaan item ujian Rujuk nota kak zita Kesahan item ujian Konsep kesahan ditakrifkan sebagai sejauh manakah sesuatu bahan ujian yang ditubuhkan itu dapat mengukur sesuatu proses pengajaran. Essay Pembinaan ujian: Subjektif Kesahan

Revision SCE 3111


Garis panduan pembinaan soalan esei yang bermutu Jelas menentukan hasil pembelajaran yang bertujuan untuk dinilai oleh item Menyatakan criteria pemarkahan Memperbaiki soalan esei melalui lihat dan kaji semula Soalan dibina berdasarkan aras kemahiran dibawh bidang kognitif mengikut Taksonomi Bloom. Mengandungi aspek-aspek penting daripada bahan-bahan pelajaran ang telah dipelajari oleh pelajar. Soalan spesifik Istilah dan bahasa yg digunakan dlm soalan hndaklah jelas dan tepat. Aras kesukaran menaik Soalan relevan dan harus berinteraksi dengan rangsangan yg disediakan. Tiada pilihan jawapan. Skema pemarkahan Sediakan satu skim pemarkahan yang wajar yg mngandungi tiga nilaitara yang utama > kriteria kandungan > kriteria pengelolaan > kriteria proses 2 cara memberi markah iaitu: analitik (markah poin) kaedah ini memerlukan skema pemarkahan yang terperinci unsur unsur penting yang merangkumi kriteria kandungan, pengelolaan dan proses adalah diperiksa secara berasingan tinggi marakah ketiga-tiga unsur kriteria, tinggi markah keseluruhan beri perhatian kepad unsur idea, organisasi, kebersepaduan sering digunakan dalam peperiksaan awam kekuatan kaedah Skala norminal Pemeriksa dikehendaki mmbaca skrip jawapan calon sekali lalu untuk memperoleh setinggi mana thp jawapan calon. Tetapkan gred yang difkirkan sesuai. Sifatnya subjektif. Pemarkahan memerlukan Pemeriksa yg berpengalaman dalm mengusai bidang berkenaan. Kekuatan kaedah Tdk ambil masa yg panjang untuk memeriksa. skema pemarkahan trperinci- mudah beri mrkh dgn tpt gmbrn jelastng asas taburan markah-dpt jelaskn knpa pncapaian calon tinggi/rendah pemarkahan lebih objektif masa yang agak panjangdiperlukan untuk memeriksa setiap skrip soalan holistik (global) kelemahan kaedah

keseluruhan adalah lebih penting daripada


bahgian-bahagian sesuatu jawapan esei. Menekankan aspek yang baik, bkn buruk dlm jawapan. Sering digunakan untuk memeriksa soalan yg menekankan pengkonsepsian yang menyeluruh. 2 skala yang lazim diguna Skala ordinal

Periksa stiap skrip calon scra keseluruhan Susun skrip2 calon mengikut prestasi calon, presatsi terbaik diatas, prestasi terburuk dibawah Tentukan brapa calon yg patut diberiakan gred A,B,C,D dn sbgainya Beri gred kpda skrip brdasarkan peratus yang telah dprtimbangkan untuk setiap kumpuln

Revision SCE 3111


Dapat menilai jawapan secara keseluruhan. Penilaian jawapan dibuat lebih drpd seorang pemeriksa dibndingkan antara pemeriksa dlm kmpulan. Mengiktiraf dan memberi gnjrn kpda pelajar yg memberi jawapan scra kreatif dan inovatif. Kelemahan kaedah Trdapat kemungkinan perselisihan mmberikan markah antara pemeriksa & sukar diselaraskan Pemarkahan kurang objektif Hanay sesuai dijalankan oleh org yg brpengalaman. Kesan halo dan horn akan berlaku skiranya oemeriksa mengetahui latar belakang pelajar. Pengskoran pentaksiran Pengskoran : Penilaian prestasi dengan memberikan gred atau skor 3 jenis: Pemarkahan rubrik Rubrik bermaksud alat pemarkahan yang mnyenaraikan kriteria untuk sesuatu ujian Kegunaan rubrik Respon pelajar Kefahaman pelajar Rubrik menyediakan cara mudah untuk berkomunikasi dan meningkatkan maklumat kita dengan pelajar. Dan juga kriteria yang kita gunakan untuk memahami bgaimana dan pelajar mencapai objektif. Pemarkahan analisis Pemarkahan holistik Structure and essay Alat yang berguna untuk pengajaran dan penilaian. Boleh memperbaiki persembahan pelajar. Berkualiti Pentadbiran ujian Keselamatan dan kerahsian ujian Melantik pengerusi, perakan dan seroang perisik. Bincangkan dalam kumpulan pentadbiran ujian di sekolah dalam aspek keselamatan dan kerahsian ujian. Hantar perisik kepada kumpulan yang lain Pada akhir pebincangan, pengintip akan kembali dan berkongi dapatan beliau. Cari cara memperkemaskan dapatan perbincangan anda. Perlantikan pengawas ujian Melantik pengerusi, perakam dan seorang perisik. Bincangkan kriteria yang penting/ syarat dalam pelantikan pengawas. Pengawas yang dipilih daripada guru-guru yang tidak mengajar subjek Hantar perisik kepada kumpulan yang lain Pada akhir pebincangan, pengintip akan kembali dan berkongi dapatan beliau. Cari cara memperkemaskan dapatan perbincangan anda. Persediaan tempat ujian Suasan tempat ujian Tempat dan suasana yang selesa Lengkap kemudahan-meja&kerusi, kipas/aircond Jauh dari gangguan bunyi bising. Pencahayaan yang baik. Bilik/dewan yang telah dikhususkan. Tempat duduk perlu dijarakkan sedikit lebih brbnding smasa pnp. Jarak perlu diambil kira termsuklah jarak antar calon dihadapan dan dan calon di belakang. Bagi mengelakkan berlakunya peniruan.

Jarak tempat duduk

Revision SCE 3111


Persediaan kertas ujian Menentukan tujuan ujian Memudahkan proses merancang ujian Menetukan isi kandungan ujian Guru boleh memilih isi kandungan yang hendak diuji Isi kandungan tersebut mengandungi kemahiran-kemahiran dalam satu atau bebarapa topik yang telah dipelajari. Setelah item selesai digubal, item disemak spya bebas dri sebrang kesilapan sblum ujian ditadbir Item disemak dr segi bentuk, isi dan bahasa yang digunakan untuk menggubal soalan Arahan perlu dipastikan jelas dan mudah difahami Masa peruntukan adalah berpatutan dngn bilangan soalan Item soalan dipastikan disusun dri mudah ke susah. Menilai item ujian

Kemhiran-kemahiran yang dipilih sebagai isi kandungan pula adalah berdasarkan sukatan pelajarn.

Aras kemahiran mengikut taksanomi bloom Untuk memastikan pemberatan yang sewajarnya bagi topik-tpik serta aras kemahirannya yang sesuai dengan kebolehan pelajar.

Membentuk JSU

Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan adalah mudah difahami pelajar.

Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumatat yang cukup untuk pelajar menjawabnya.

Dengan JPU ,guru dapat memastikan item yg dibina mempunyai ciri-ciri ujian yang baik seperti ciri kesahan dan kebolehpercayaan

Soalan-soalan yang dibina adalah mencukupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan.

Malah dapat memastikan kemahirankemahiran dpat diuji secara menyeluruh Pemberatannya adalah mengikut aras kemahiran dapat dibahagikan secara berpatutan.

Jawapan yang diberikan oleh penulis adalah mencukupi dan seimbang untuk mengukur kandungan dan objektif pengajaran yang ditetapkan.

Menulis item/soalan berdasarkan item ujian. Berpandukan JSU yg dibntuk item dibentuk dan dibahagi kpda soalan obj. Dan subjktf. Pemilihan ujian smada obj. Atai subjktf adalah brgntg kpda tujuan objektif Jika penilaian sumatif- ujian objk digunakan sbb masa singkat dan bnyk topik boleh diuji Jika mnguji kblehan mnyelsaikan masalhuijan sbjktif Menyemak item/soalan

Jawapan yang diberikan oleh penulis adalah mengikut kehendak soalan dan boleh dijawab dalam masa yang diperuntukkan.

Membuat kajian rintis terhadap keseluruhan


item Kajian awal tentang kesesuaian item-item kepada pelajar yang setara dri segi keupayaan dng plejar sesaran Perlu dibuat untuk soalan-soalan yg ingin disimpan dalm bank soalan Arahan menjawab dan bahasa yang digunakan dalam soalan dapat difahami pelajardan tidak ada kesilapan ejaan/ istilah yang digunakan.

Revision SCE 3111


Soalan dan kehendak soalan adalah jelas dan soalan mengandungi maklumat yang cukup untuk pelajar menjawabnya. Soalan soalan yang diberikan adalah sepadan dengan kandungan pelajaran yang diajar guru dan tidak ada soalan yang terkeluar daripada kandungan tersebut. Pengawas hendaklah peka dengan keperluan pelajar. Selepas Pengawas perlu mengarahkan agar pelajar berhenti menjawab dengan meletakkan pen/pensel di atas meja apabila masa yang ditetapkan telah tamat. Pengawas akan mengarahkan pelajar duduk di tempat masing-masing sehingga semua kertas jawapan telah dikutip. Pengawas mengutip kertas soalan mengikut tertib kelas/angka giliran. Pengawas membuat kompilasi bdsarkan pmbhagian kelas dan kutipan kertas2 untuk disemak. Mengumumkan masa bersurai dari kelas/dewan Penyemakan dan moderasi skrip ujian Prosedur Pemeriksa diberikan beberapa skrip sampel untuk ditanda mengikut skema pemarkahan.

Pelajar dapat menjawab soalan-soalan dalam masa yang diperuntukkan mengikut kehendak soalan.

Prosedur Sebelum Pengawas hendaklah memastikan tempat pelaksanaan ujian berada dalam keadaan yang baik Pelajar diarahkan untuk memasuki bilik peperiksaan dgn mngmbil tempat yg telah ditetapkan

Pelajar diingatkan supya tidak melakukan kecurangan akademik sperti meniru. Pelajar diarahkan untuk mengisi maklumat dlm kertas jawapan peperiksaan sperti nama atau angka giliran.

Pemeriksa membandingkan pemeriksaan


mereka antara satu sama lain termasuk ketua pemeriksa. Ketua pemeriksa dan pemeriksa bersetuju pada satu set pemeriksaan. Pemeriksa memeriksa skrip berdasarkan standard set pemeriksaan yang di persetujui. Ketua pemeriksa mengumpul beberapa skrip secara rawak untuk di perbaiki. Pertimbangan semasa pelaksanaan Sekolah luar bandar Calon-calon kurang upaya Ralat sistematik.

Pelajar akan diarahkan untuk menyemak kertas soalan peperiksaan tuk astikan x ada sbrg kecacatan pda kertas soalan

Pastikan pengawas mengambil tempat atau posisi yang betul bagi mengawas perjalanan ujian

Semasa Apabila tepat masa yg ditetapkan, pengawas/ guru perlu memberikan arahan supaya murid mula menjawab dan juga mnyebut juga masa tamat peperiksaan.

Dlm tempoh masa peperiksaan akan tamat,kebiasaannya 15 minit lagi sebelum peperiksaan berakhir, guru perlu mengingatkan calon.