P. 1
nq1rsfc1j

nq1rsfc1j

|Views: 13|Likes:
Published by Pascu Eduard

More info:

Published by: Pascu Eduard on Jan 10, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/02/2013

pdf

text

original

Principalele acte normative in domeniul protectiei mediului 1. OUG nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protectia mediului 2.

OUG nr. 17/2005 privind stabilirea unor masuri organizatorice la nivelul administratiei publice centrale ; 3. HG nr. 440/12 mai 2005 privind reorganizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. 4. Hotărârea de Guvern nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Mediului şi Gospodăririi Apelor cu modificarile si completarile ulterioare (HG 308/2005) 5. Ordonanta 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificarile prin Legea 180/2002; 6. HG nr. 918/2002 privind stabilirea procedurii cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri; 7. Ordinul MAPM nr. 860/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu; 8. Ordinul MAPM nr. 863/2002 privind aprobarea ghidurilor metodologice aplicabile etapelor procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului; 9. Ordinul MAPAM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu; 10. Ordinul MAPM nr. 864/2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului in context transfrontiera si de participare a publicului la luarea deciziei in cazul proiectelor cu impact transfrontiera; 11. Legea 22/2001 pentru ratificarea Convenţiei pentru evaluarea impactului asupra în context transfrontieră, adoptat la Espoo la 25 februarie 1991 mediului

12. Hotarire nr. 1705/2004 modificarea art. 5 alin. (2) din H.G. 918/2002 privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri 13.Legislatie privind calitatea aerului: OUG nr.243/2000 privind protectia atmosferei, aprobata cu modificari si completari din Legea nr.655/2001 HG nr.893/2005 pentru modificarea si completarea HG nr.568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, incarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina HG 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptatã a evacuãrilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase 14. Legislatie privind controlul poluarii si managementului riscului OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii H.G. nr. 541/2003 privind stabilirea unor masuri pentru limitarea emisiilor in aer al anumitor poluanti provenind din instalatii mari de ardere cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 322/2005).

7 din OUG nr. 311 din 28-06-2004 modificarea si completarea Legii 458/2002 privind calitatea apei potabile 17. 310/2004).G.268/2005 pentru modificarea si completarea HG nr. LEGEA nr.G.(2) al art. Legislatie privind schimbarile climaterice LEGEA nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descãrcare în mediul acvatic a apelor uzate Lege nr.G. 515/2002 pentru aprobarea OUG nr.H. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje HOTARARE nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale HOTARARE nr.699/2003 privind stabilirea unor masuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici in anumite activitati si instalati cu modificarile si completarile ulterioare (HG nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Conventia – cadru a Natiunilor Unite asupra schimbarilor climatice. nr. 431/2003 privind aprobarea OUG nr. HG 352/2005 privind modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice Hotărârea de Guvern 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând deşeurilor. HOTARARE nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate HOTARARE nr. H. 1159/2003 pentru modificarea HG nr. Legislatie in domeniul apelor: Legea 107/1996–Legea apelor cu completarile si modificarile ulterioare (Legea nr. 932 /2004 modificarea si completarea H. 15.349/2005 privind depozitarea deseurilor.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate HOTARARE nr. 61/2003 pentru modificarea alin.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile LEGEA nr. 1902/2004).95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase cu modificarile si completarile ulterioare. adoptat la 11 decembrie 1997 . 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase 16. 139/2002 pentru aprobarea OUG nr. 2406/2004 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz HOTARARE nr. 263/2005 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase LEGEA nr. Legislatie privind gestiunea deseurilor si substantelor chimice periculoase Legea 426/2001 pentru aprobarea OUG 78/2000 privind regimul deseurilor HG 1470/2004-Planul National de etapa privind gestiunea deseurilor.128/2002 privind incinerarea deseurilor HOTARARE nr. 441/2002 pentru modificarea si completarea HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase HOTARARE nr. inclusiv deşeurile periculoase Hotarire nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor LEGEA nr.662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate HOTARARE nr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->