ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΗ ΑΓΑΠΗΣ ΕΛΛΕΝΙΣΜΟΣ ΕΝ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ραδου θεοδορεσκου
Χρονος ημον σημερα ειναι χρονος νεα, ειναι 2012. Ο χρονος ειναι κινεσις ανθροπος εν ιστορια. Κατα
φιλοσοφια ελλενισμος, χρονος ειναι ο οδος ανθροπος εν κοσμος. Εν νεα χρονια ειναι χρονος αναμνεσις μεγα
πραγμα ιστορια. Ελλενισμος ειναι ιστορια και κοινονια ελληνες εν Ελλαδα και διασπορα. Λογος μου ειναι απο
ουσια ελλενισμος. Τι ειναι ελλενισμος και φιλοσοφια ελλενισμος?
Ελλενισμος ειναι μεγα λογος και πραγμα. Ειναι φιλοσοφια, τρισκια, τεχνολογια, οδισεα ψηχης εν οδος
πνευμα και αγαπης κοσμος και Θεος. Ο κρισις ελλενισμος ειναι ο κρισις αγαπης και φιλια ανθροπος και
ανθροπολογια. Ανθροπολογια ελλενισμος ειναι αγαπης και εργια ο καλος. Ελλενισμος οχη ειναι φιλοσοφια ο
κακος και ο πολεμος. Θαλλασα ειναι ζωη ελληνες. Θαλλασα ειναι ο μυθολογια και ψηχης ελληνες. Θαλλασα
ειναι ο σιμβολον ελλενισμος. Ζωη ελληνες και ελλενισμος ειναι ζωη εν θαλλασα και εν βιον υδορ. Ζωη και
ψηχης ελλενισμος ειναι εν καταστασις αγαπης και καλοκαγατια.
Χρονος ημον ειναι χρονος κρισις. Ο ανθροπος σημερα οχη ειναι ο ανθροπος αγαπης και φιλια. Ο
ανθροπος ειναι «κρατια ουρανος.» Σημερα ο ανθροπος ειναι ο ζων γαστρομανγια και πορνια. Ο κοσμος ειναι ο
πραγμα γαστρομανγια και εγολατρια. Αλιθος ελλενισμος και ελληνες οχη ειναι ανθροποι εγολατρια. Εγολατρια
ειναι ο λογισμος χρονος ημον. Ουσια ελλενισμος ειναι φιλοκαλικος.
Φιλοκαλια ειναι αλιθος αξιολογια ελλενισμος. Πολεμος ο κακος και ο αγατος ειναι αρχεος. «Αρχεολογια»
ανθιθεσις ο κακος και ο καλος ειναι λογια ελλενισμος. Εν κοσμος πολεμος ο κακος και ο αγατος ειναι ψηχης
ανθροπος. Ελλενισμος οχη ειναι δογματικος, ειναι φιλοσοφικος. Πολιτισμος ελλενισμος ειναι φιλια εν αγαπης
και γγοσις. Ελλενισιμος ειναι δουλος ο αγατος και ο φιλοκαλικος.
Ελλενισμος ειναι κατολικος και ορθοδοξος. Ιεραρχια ελλενισμος ειναι ιεραρχηα αγαπης και αγατος. Εν
αγαπης ελλενισμος ειναι κατολικος και ειρινικος. Ειριναι, αγαπγς, αγατος, φιλσοφια ειναι αξιολογια και
παραδοσις ελλενισμος. Ιστορια ελλενισμος ειναι ο παραδοσις πολυ γγοσις. Ιστορια ελλενισμος ειναι εθνια
αδελφοτιτα πολιτισμος.
Ελλενσιμος οχη ειναι στατικος. Εν ελλενησιμος ειναι δηναμιασνος και κινεσις. Κινεσις ελλενισμος ειναι
γγοσις και οδδισεα. Ομιριος, Σοκρατις, Αριστοτελης και Πλατονος ειναι αρχεος και νεα αξιολογια. Αξιολογια
επεκτασις ελλενησμος ειναι αρεοπαγος, αγορα και φιλανθροπια. Ελλενισμος ειναι φιλατροπικος και οχη
ανθροπολατριακος. Ανθροπολατρια ειναι φιλοσοφια ο κακος. Σηεμρα ο ανθροπος ειναι λατρια πολυ επιστεμοι
και φιλοσοφια.
Ο καρδια ελλενισμος ειναι πνευματικος. Ζωη εναι δουαλισμος σομα και ψηχης. Εν φιλοσοφια ελλενισμος
ο σομα και ο ψηχης ειναι ενοσις αγαπης και φιλια. Ελλενσιμος ειναι ψηχολογικος. Ψχηχολογια ελλενισμος ειναι
ζωη εν κισνεσις θαλλασα και ο ουρανος. Ο νουα ελλενισμος ειναι κρατια ψηχης και κεφαλος. Ο λογος ημον ειναι
περη οδος ελλενισιμος εν πλεθορα κοσμικος ζωη.
Ελλενισμος ειναι εν φιλοσοφια σου μεταμορφοσις αγαπης. Ελλενισμος και αλιθος ελλενισμος οχη ειναι
ερωτικος και πορνια ανθροπος. Ελλενσιμος ειναι αηαπικος. Ο αγαπισμος ειναι φιλοσοφια ελλενσιμος. Θαλλασα
και ουρανος ειναι αλιθος φιλοκαλια εν ζωη καρδια ελληνισμος. Ελλενισμος ειναι σημερα επιστεμε και εθνια.
Επιστεμε ελλενσιμος ειναι φιλοσφια ελλενισμος.
Ελλενισμος εινια γηγραφια. Ελλας ειναι χωρα θαλλασα και ζωη εν κινεσις Θαλλασα. Θαλλασα [Εγεα,
Αδριστικος και Μεδιτερανεος] ειναι ο τοπος πολιτισμος ελληνες και ελλενισμος. Θελιμα ελλενισμος ειναι ο
αγατος και ο καλος. Γραφια περη ελλενσιμος ειναι γραφια περη καρδια φιλοσοφια. Τεχνολογια ελλενισμος ειναι
κινεσις αγαπης και αγαπησμος.
Νεα χρονια οχη ειναι νεα ελλενισμος. Ελλενισμος ειναι παραδοσις. Ιστορια ελλενσιμος ειναι επεκτασις
αγαπης και ο φιλοκαλικος. Ελλενσιμος οχη ειναι ασιατικος. Ελλενισμος ειναι αδελφικος. Ο τελος ελλενισμος
ειναι ζωη αγατος. Εν ελλενισμος ο ανθροπος ειναι επισμοκος αξιολογια αγατος. Ελλενισμος ειναι πανκοσμιμος
μονο εν φιλοφοφια. Σωφια ελλενισμος ειναι ζωη θαλλασα. Θαλλασα ειναι αδελφος ελληενες.

1

Εν κινεσις θαλλασα ο ελλενισμος ειναι εν οδος φισις σου. Ουρανος, βαποροι, ο οδισσεα χωη και οδος
θαλλασα ειναι αξιολογια ελλενισμος. Ελλενισμος οχη ειναι σοφιολογια και σοφιστικος. Ελλενισμος ειναι
ιεραχηκος. Ιεραρχα και αρχια ελλενισμος ειναι πραγμα και εργια φιλια εν πραξις. Ελλενισμος ειναι εν ιστορια 1.
μακεδονικος και 2. βιζαντινικος. Κονστατινοπολης ειναι σημερα ιστορια και παραδοσις ελλενισμος.
Κονσταντινοπολης ειναι ιστροια ελλενισμος νεα χρονος ελλενισμος.
Ελλενισμος οχη ειναι τραγεδια και δραμα. Ελλενισμος ειναι ελπιδα ανθορπος εν τοπος θαλλασα.
Θαλλασα, ιστορια ελλενισμος [Σολον, Περικλης, Αγαμεμνον, Λεονιδας], ο χρονος Αλεξανδρος ο Μεγαλας ειναι
ο εργια και αναμνεσις εργατα ιστορια. Λογος ημον σημερα ειναι ιστορικος και φιλοσοφιλος. Χρονος ανθροπος
ειναι χρονος ιστορια. Εν ιστορια ελλενισμος ειναι πραγμα ο αγαΘος. Ελλενισμος οχη ειναι αχρονικος.
Ελλενισμος ειναι χρονος και καιρος αγαθος.
Λογος περη ελλενισμος ειναι λογος περη ιστορια και αρχεολογια. Ελπιδα ελλενισμος ειναι πραγμα
φιλοσοφια και επιστεμολογια. Γγοσεολογια ελλενισμος ειναι φιλοσοφια δηναμις αγαπης. Αγαπης ειναι
φιλοσοφια κινεσις ελλενισμος. Εν πραγμα, ελλενισμος ειναι μετεμαθικος. Ματεμαθικα ελλενισμος ειναι
φιλοσοφικος. Μεταματικος ελλενησνος ειναι τοπος Ελλας. Φιλοφοσικος ελλενισμος ειναι τοπος καρδιες εν
αγαπης καλος και ο ακατος.
Αξιολογια ελλενισμος οχη ειναι θανατος ιστορια και γηγραφια. Ελλενισμος ειναι σοφιανικος οχη
σοφιστικος. Κοσταντινοπολης και ιστορια σου ειναι πραγμα ιστορια ελλενισμος. Λογος ημονς ειναι μικρος.
Ελλενισμος ειναι ο γγενεσις φιλοσιφια και γγοσεολογια. Ο θεορια ελλενισμος ειναι ο πολης, Aθινα, Πατρας,
Θεσσαλονικης και Βολος. Δευτερα ο ελλενισμος ειναι ατοπικος. Ελλενισμος ειναι μεταφορα αγαπης και γγοισς.
Εν Κριτις, Πατμος και Σκιαθος ο ανθροπος ειναι εν πνευμα ελλενισμος. Νικος Καζαντζακης ειναι φιλοσοφια
ελλενισμος εν νεα χρονια εωνος 20. Ελλενισμος ειναι φιλοσοφια διαλογος και κοινοναι. Κοινονια ειναι
φιλοσοφια αγαπης. Ο ανθροπος ειναι ζωων αγαπης και φιλια. Ελλενισμος οχη ειναι δεσποτικος. Δεσποτισμος
ειναι αρχε ιστορια και οχη ειναι αλιθος.

2