Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

TAKLIMAT BAKAL PESARA

BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

1

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

PENGENALAN
BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN

JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

2

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

MISI
Menyediakan Khidmat Kepakaran Dalam Urusan Persaraan Bagi Memastikan Kepentingan Kerajaan Dan Kebajikan Pesara Terpelihara Melalui Dasar Yang Bersesuaian
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

3

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam OBJEKTIF BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN Membayar Faedah Persaraan Dan Faedah Tamat Perkhidmatan Dengan Tepat Mengikut Jadual Masa Yang Ditetapkan Kepada Yang Layak Menerimanya Di Bawah Undang-Undang Pencen JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 4 .

Meluluskan Permohonan Persaraan. Pekerja Pihak Berkuasa Berkanun Dan Tempatan. Meluluskan Permohonan Percantuman Awam JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan JPA 5 . Memproses Dan Meluluskan Faedah Persaraan/ Faedah Tamat Perkhidmatan Bagi Anggota Perkhidmatan Awam.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FUNGSI 1. 2. Menggubal Dan Melaksanakan Dasar-Dasar Pencen. Ahli Parlimen/ Anggota Pentadbiran Dan Setiausaha Politik Berpandukan Undang-undang/Peraturanperaturan Yang Sedang Berkuatkuasa. Hakim. 3. Bersambung… 4.

Menguruskan Pembangunan Sumber Manusia Dan Pentadbiran Kewangan Bahagian Pasca Perkhidmatan. Pencen Terbitan. Hakim. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 6 .…sambungan Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FUNGSI 5. Dan 8. 7. Persaraan Atas Sebab Penswastaan Agensi Kerajaan. Menguruskan Penyelarasan Pencen Bagi Ahli Parlimen/Anggota Pentadbiran. Setiausaha Politik. Mencetak dan Mengeluarkan Kad Pesara. 6. Meluluskan Permohonan Pemberian Taraf Berpencen.

• Membayar Pencen Terbitan. Ganjaran Terbitan dan Gantian Cuti Rehat bagi Kematian Dalam Perkhidmatan Dalam Tempoh 30 Hari Bersambung… Dari 7 Tarikh Penerimaan MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM Permohonan Pencen Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan JPA .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PIAGAM PELANGGAN KAMI BERJANJI AKAN: • Membayar Ganjaran. Gantian Cuti Rehat (GCR) Berkaitan Persaraan Wajib Dan Persaraan Pilihan Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Persaraan. • Membayar Pencen Bagi Persaraan Wajib Dan Persaraan Pilihan Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Persaraan.

JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 8 .…sambungan Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PIAGAM PELANGGAN • Membayar Pencen Terbitan Bagi Kematian Dalam Persaraan Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Permohonan Pencen Terbitan. • Membayar Tuntutan Bayaran Rawatan Perubatan Dalam Tempoh 14 Hari Dari Tarikh Borang Dan Dokumen Sokongan Diterima. • Meluluskan Permohonan Persaraan Pilihan Dalam Tempoh 3 Hari Dari Tarikh Permohonan Diterima. dan • Meluluskan Pemberian Taraf Berpencen (PTB) Dalam Tempoh 30 Hari Dari Tarikh Permohonan.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 9 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam OVERVIEW SKIM PENCEN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 10 .

• Badan Berkanun & Kuasa Tempatan. dan • Angkatan Tentera. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 11 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM PENCEN SEKTOR AWAM DI MALAYSIA • Perkhidmatan Awam. • Anggota Pentadbiran & Ahli Parlimen. • Setiausaha Politik. • Hakim.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam OBJEKTIF SKIM PENCEN • Penghargaan terhadap perkhidmatan yang taat setia dan dedikasi. dan • Mengikat supaya terus berkhidmat dalam Sektor Awam. • Mengadakan skim pampasan terhadap bencana (Pencen Hilang Upaya atau Tanggunggan). JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 12 . • Mengadakan bentuk saraan hidup selepas bersara dari perkhidmatan.

• Akta Pencen Pihak-Pihak Berkuasa Berkanun dan Tempatan 1980 (Akta 239). • Akta Pencen 1980 (Akta 227). • Akta Penyelarasan Pencen 1980 (Akta 238). • Akta Saraan Hakim 1971. Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 13 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam UNDANG-UNDANG PENCEN UNDANG-UNDANG PENCEN • Perlembagaan Persekutuan (Perkara 147(1)). • Akta Ahli Parlimen (Saraan) 1980 (Akta 237).

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 14 . Ganjaran Dan Faedah-Faedah Lain) 1982.…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam UNDANG-UNDANG PENCEN • Peraturan-Peraturan Pencen 1980. • Peraturan-Peraturan Pencen PihakPihak Berkuasa Berkanun & Tempatan 1990. • Peraturan-Peraturan Angkatan Tentera (Pencen.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN Perlindungan Hak-Hak Pencen 147.(1) Undang-undang yang dipakai bagi apa-apa pencen. 15 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM . ganjaran atau lain-lain elaun sepertinya dalam perkara ini disebut sebagai “award” yang diberi kepada seorang anggota mana-mana perkhidmatan awam atau kepada balunya. orang tanggungannya atau wakil dirinya. anaknya. ialah undang-undang yang berkuatkuasa pada hari yang berkaitan atau apa-apa undang-undang kemudiannya yang tidak kurang baiknya kepada orang yang diberi award itu.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN BUKAN HAK MUTLAK Faedah persaraan bukan merupakan hak mutlak seseorang anggota. ganjaran atau lain-lain faedah di bawah Akta Pencen. Akta 227 atau Akta 239) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 16 . Tiada anggota pun yang boleh mempunyai hak mutlak untuk mendapat pampasan bagi perkhidmatan yang lepas atau untuk mendapat apa-apa pencen. (Seksyen 3(1).

Persaraan Kerana Penyusunan Semula Organisasi (Seksyen 10(5)(c).Persaraan Kerana Penghapusan Jawatan (Seksyen 10 (5)(b) Akta 227/239) 4. Akta 227/239) 2.Persaraan Atas Sebab Kesihatan 10(5)(a) Akta 227/239) (Seksyen 3.Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun … (Seksyen 10(1). Akta 227/239) Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 17 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN JENIS-JENIS PERSARAAN Persaraan Paksa 1.

Akta 227/239) – lantikan pada/selepas 12. Persaraan Kerana Memberi Maklumat Palsu Bagi Maksud Lantikan Ke Perkhidmatan (Seksyen 10(5) (f).…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN JENIS-JENIS PERSARAAN 5.1991 Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 18 .1986 7. Persaraan Kerana Memperolehi Kewarganegaraan Asing (Seksyen 10(5)(e). Akta 227/239) – lantikan pada/selepas 15.4.Persaraan Kerana Pekerjaan Anggota Telah Ditamatkan Demi Kepentingan Awam (Seksyen 10(5)(d).5. Akta 227/239) 6.

Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(a).Perkhidmatan BBKT (Seksyen 11(b). Persaraan Atas Alasan Kepentingan Negara . Akta 239) 9. Akta 227) . Akta 227) .Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(ii). Akta 227) . Akta 239) Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 19 .Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(ii).…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN JENIS-JENIS PERSARAAN Persaraan Dengan Kehendak Kerajaan 8.Perkhidmatan Awam Negeri (Seksyen 11(b)(i). Akta 227) .Perkhidmatan Awam Persekutuan (Seksyen 11(a)(i). Persaraan Demi Kepentingan Perkhidmatan Awam/BBKT .

Persaraan Pilihan…. Akta 227/239) 11. Akta 227/Seksyen 13. Akta 239) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 20 . (Seksyen 12.…sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS PERSARAAN 10.Persaraan Kerana Dilantik Dalam Pertubuhan/ Penswastaan (Seksyen 12A.

…ulasan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun (Seksyen 10(1). (perkhidmatan pegawai itu dianggap sebagai dilanjutkan atas cuti tanpa gaji) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 21 ... atau – … dibuang kerja. yang mungkin berkeputusan pegawai itu disabitkan. Akta 227/239) • Bersara wajib apabila mencapai umur 55/56/58 tahun • Jika ada kes Mahkamah atau tindakan tatatertib yang masih belum selesai ketika mencapai umur 55/56/58 tahun … – .

Akta 227/239) • Jika Pihak Mahkamah atau Lembaga Tatatertib berkeputusan pegawai itu tidak disabitkan atau dibuang kerja. maka ia hendaklah bersara pada umur 55/56/58 tahun dan dibayar faedah persaraan dengan menolak tempoh cuti tanpa gaji itu.…ulasan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Persaraan Wajib Kerana Mencapai Umur 55/56/58 Tahun (Seksyen 10(1). JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 22 .

…ulasan Persaraan Pilihan (Seksyen 12.4.4. pegawai Penjara Berpangkat rendah dan Jururawat lelaki di Hospital mental.1991. bila mencapai umur 45 tahun bagi: – pegawai perempuan. pencen bulanan akan dibayar apabila mencapai umur 55/56/58 tahun (opsyen umur persaraan wajib) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 23 . pegawai Polis berpangkat rendah. Akta 227/239) Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Permohonan Melalui Ketua Jabatan:– Umur hendaklah melebihi 40 tahun. • Pada umur 50 tahun bagi pegawai lelaki selain di atas yang dilantik sebelum 12. pegawai perkhidmatan Bomba berpangkat rendah.4.1991.1991. – Mempunyai tempoh perkhidmatan tidak kurang daripada 10 tahun yang boleh dimasukira – Seksyen 9 Akta 227/239 untuk melayakkan pemberian faedah persaraan. – Bayaran pencen bulanan akan dibayar:• Jika seorang pegawai dilantik sebelum 12. • Bagi pegawai lelaki/perempuan dilantik mulai/selepas 12.

• Keputusan persaraan atas sebab kesihatan adalah bergantung kepada keputusan Lembaga Perubatan.…ulasan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Persaraan Atas Sebab Kesihatan (Seksyen 10(5)(a) Akta 227/239) • Layak bagi pegawai yang telah disahkan dalam jawatan. d) Kesiuman otak dan kesihatan tubuh badan diragui. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 24 . 10/1995: a) Semua cuti sakit tahunan telah habis dan masih tidak sihat. kusta atau barah. 3 tahun berturut-turut. • Keadaan yang boleh dihadapkan ke Lembaga Perubatan [PA Bab F19 (1974)] & PP Bil. c) Mengambil cuti 45 hari setahun. b) Pegawai perubatan berpendapat tidak ada harapan sembuh. e) Pegawai perubatan mengesahkan sakit tibi. f) Tercedera semasa bertugas dan bukan dengan kecuaiannya.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FAEDAH PERSARAAN Anggota berpencen yang bersara atau dibersarakan di bawah undang-undang pencen layak menerima faedah-faedah persaraan seperti:i Ganjaran Perkhidmatan i Pencen Perkhidmatan i Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (di mana berkenaan) i Kemudahan Rawatan Perubatan JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 25 .

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 26 . dan  Gaji Hakiki yang terakhir.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Pencen Yang Dibayar Kepada Pesara Kerajaan Merupakan PENCEN PEKERJAAN (Occupational Pension) Kadarnya bergantung kepada:  Tempoh Perkhidmatan yang boleh diambilkira.

dan  Ganjaran Terbitan.  Pencen Tanggungan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Faedah Lain Dalam Keadaan-Keadaan Tertentu  Pencen Hilang Upaya. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 27 .  Pencen Terbitan.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENARIKAN BALIK. PENAHANAN & PENGURANGAN PENCEN Pemberian pencen dan ganjaran boleh ditarik balik. ditahan atau dikurangkan jika didapati pemberian itu adalah akibat daripada tidak mengetahui faktafakta matan yang sengaja disembunyikan yang boleh menyebabkan anggota itu dibuang 28 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA .

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 29 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam POTONGAN FAEDAH PERSARAAN Pemotongan ke atas Faedah Persaraan hanya boleh dibuat bagi :– Menjelaskan hutang Kerajaan. dan – Tuntutan nafkah atas perintah Mahkamah.

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 30 JPA .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Bayaran Ganjaran. Pencen dan Gantian Cuti Rehat (GCR) adalah tertakluk kepada potonganpotongan berikut :– – – – Caruman KWSP Syir Kerajaan.BP.B01). Cukai Pendapatan. dan Hutang Kerajaan Lain yang disenaraikan dalam Sijil Akaun Berhutang/Tidak Berhutang JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA (JPA.UMUM. Pinjaman Perumahan.

Dihukum Penjara/Mati } boleh dipertimbangkan 3. Memperolehi Kewarganegaraan lain (berkuatkuasa ke atas anggota 31 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . Diisytiharkan Bankrap } Tanggungan Elaun 2.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PEMBERHENTIAN PENCEN Pencen diberhentikan dengan serta merta jika pesara/penerima pencen: 1.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENGANTUNGAN PENCEN Pembayaran pencen boleh digantung selama tempoh pesara dilantik semula sebagai pegawai tetap dalam perkhidmatan awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 32 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TERENDAH  Untuk tempoh perkhidmatan yang tidak kurang dari 25 tahun  RM 720.00 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 33 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN MINIMUM • Bersara Atas Sebab Kesihatan (ASK). JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 34 . • 1/5 dari gaji akhir. • Bersara Atas Sebab Penswastaaan Agensi Kerajaan. • Pegawai berpencen yang meninggal dunia dalam perkhidmatan yang kurang dari 120 bulan atau 10 tahun.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENYELARASAN PENCEN Pesara Atau Penerima Pencen Layak Menerima Penyelarasan Pencen Berikutan Setiap Semakan Gaji Kakitangan Awam (Seksyen 1(3). Akta 238) (Akta Penyelarasan Pencen 1980) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 35 .

Gantian Cuti Rehat (GCR) Pada hari terakhir dalam perkhidmatan sebelum bersara.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam MATLAMAT PEMBAYARAN Ganjaran Perkhidmatan Dalam tempoh satu bulan selepas bersara. 36 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . Pencen Perkhidmatan Dalam tempoh satu bulan selepas bersara.

Manakala bayaran pencen yang diterima oleh pesara sebelum 37 mencapai PERKHIDMATAN55 tahun dikenakan JPA PENERAJU umur AWAM . Pencen yang dibayar kepada anggota yang bersara wajib pada umur 55/56/58 tahun dikecualikan daripada cukai pendapatan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCUKAIAN Bayaran Ganjaran Dan Gantian Cuti Rehat Tidak Dikenakan Cukai Pendapatan.

Penyelarasan Pencen. AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN 38 JPA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . Kemudahan Rawatan Perubatan. Skim Pencen Keluarga. 3. 2. dan 4.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Skim Pencen Sektor Awam Sekarang Adalah Antara Yang Terbaik Kerana:1. Non Contributory Di Pihak Pekerja.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam ‘ANGGOTA BERPENCEN YANG BERSARA ATAU DIBERSARAKAN DI BAWAH UNDANGUNDANG PENCEN LAYAK MENERIMA FAEDAHFAEDAH PERSARAAN’ JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 39 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FAEDAH PERSARAAN Anggota berpencen yang bersara atau dibersarakan di bawah undang-undang pencen layak menerima faedah-faedah persaraan seperti:i Ganjaran Perkhidmatan i Pencen Perkhidmatan i Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (di mana berkenaan) i Kemudahan Rawatan Perubatan JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 40 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FAEDAH PERSARAAN DI BAWAH UNDANG-UNDANG PENCEN GANJARAN (Sekaligus) Seksyen 4(1) Akta 227 Atau Akta 239 PENCEN (Bulanan) Seksyen 4(1) Akta 227 Atau Akta 239 GANTIAN CUTI REHAT (Sekaligus) Seksyen 4(2) Akta 227 Atau Akta 239 KEMUDAHAN RAWATAN & PERUBATAN (Di Mana Berkenaan) PERINTAH AM 8 & 9 BAB “F” (1974) 41 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

14 = 7.36 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 42 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam FORMULA GANJARAN 7.396.14 = 320 bulan = RM 3.5% x 320 x = RM81.396.507.5% X Bulan Perkhidmatan X Gaji Akhir CONTOH : Tempoh Perkhidmatan Gaji Akhir sebulan Ganjaran RM3.

396.811.27 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 43 .14 = RM 3.14 = 1/600 x 320 x X Gaji Akhir (Terhad kepada maksimum 360 bulan perkhidmatan) = RM 1.396.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam FORMULA PENCEN 1/600 X Bulan Perkhidmatan CONTOH: Tempoh Perkhidmatan = 320 bulan Gaji Akhir @ Pencen RM3.

56 (Kaedah Pengumpulan GCR ialah Berdasarkan PP Bil.814. 18/2008) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 44 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam GANTIAN CUTI REHAT 1/30 X Cuti Rehat dikumpul X Gaji Akhir + Imbuhan Tetap CONTOH: kepada maksimum 150 hari) (Tertakluk Cuti rehat yang dikumpul = 120 hari Gaji akhir + Imbuhan Tetap Award Wang Tunai RM3.814.14 = RM 3.14 = 1/30 x 120 x = RM 15.256.

Keraian. 4 Tahun 2002. Imbuhan Imbuhan Imbuhan Imbuhan Tetap Tetap Tetap Tetap Jawatan Utama. 4. Perumahan. dan Khidmat Awam.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Tafsiran Imbuhan Emolumen (Imbuhan Tetap) • Seperti yang dinyatakan dalam Perenggan ‘A’. Lampiran C6 dalam Pekeliling Perkhidmatan Bil. 3. 2. 45 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . • Hanya merangkumi :1.

termasuk elaun berpencen (Seksyen 2 Akta 227 atau Akta 239)  Bagi pegawai yang bersara sebelum disahkan dalam jawatan terakhirnya. gaji akhir yang digunapakai ialah dalam jawatan terdahulu dalam mana ia telah disahkan (Seksyen 6(2) Akta 227 atau Seksyen 5(2) Akta 239) 46 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Penentuan Gaji Yang Akhir Diterima  Gaji hakiki bulanan yang terakhir diterima.

47 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . dan • Mendapat penyakit kerana jenis tugasnya itu menyebabkan dirinya terdedah. Dengan syarat bencana/penyakit itu bukan berpunca dari kecuaian atau salahlaku pegawai itu. Pencen Hilangupaya boleh diberi kepada pegawai yang dikehendaki bersara akibat daripada • Menanggung bencana semasa melaksanakan tugas rasmi atau kemalangan dalam perjalanan.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN HILANGUPAYA Sebagai tambahan kepada pencen perkhidmatan.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN HILANG UPAYA Darjah Kecacatan Tercacat sedikit Tercacat Tercacat pada Matan JPA Kadar (sebahagian daripada gaji akhir) 1/8 1/4 3/8 1/2 JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Musnah sama AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN 48 .

minima bersamaan dengan gaji akhir pesara (kelayakan wad) 49 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam KAD PESARA Dikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA kepada pesara/penerima pencen sebagai Ganti Surat Jaminan (GL) – Dokumen pengenalan pesara yang amat penting kerana terdapat keistimewaan tersendiri (bekas anggota Kerajaan):– Ubatan Percuma. Caj Hospital dan Wad di Hospital Kerajaan yang dikenakan .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 50 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam TAKLIMAT FAEDAH TERBITAN BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 51 .

Akta 227/Seksyen 20.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN • Ganjaran Terbitan (Seksyen 14. Akta 239) • Pencen Tanggungan (Seksyen 18. Akta 239) • Pencen Terbitan (Seksyen 14 & 15. Akta 227/Seksyen 15. Akta 227/Seksyen 15 & 16. Akta 239) 52 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Apa itu Ganjaran Terbitan ? “ Pemberian faedah yang dibayar sekaligus kepada tanggungan anggota yang meninggal dunia di dalam perkhidmatan atau wakil yang sah di sisi undang-undang ” Formula ? 7.5% Jumlah Genap Bulan Perkhidmatan Yang Boleh Dimasukira JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA X X Gaji Akhir Yang Di Terima 53 JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

• Balu atau Duda. GT boleh diberi kepada wakil yang sah di sisi undang-undang 54 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Orang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan. • Anak • Ibu atau Bapa Tanggungan Kadar penuh jika ibu/bapa meninggal 9/10 1/10 Jika ketiadaan penerima-penerima di atas.

maka waris hendaklah menuntut caruman KWSP (tiada Ganjaran Terbitan dibayar) 55 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Orang Tanggungan yang layak menerima Ganjaran Terbitan bagi pegawai bujang. Ibu atau Bapa Tanggungan Jika jumlah amaun KWSP iaitu Syer Kerajaan dan Syer Pekerja MELEBIHI jumlah Ganjaran Terbitan.

” 1/600 X Formula Jumlah Bulan Perkhidmatan Yang Boleh Dimasukira X Gaji Akhir Yang Di Terima 56 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam . dibayar kepada orang-orang tanggungan anggota/pesara seperti mana yang diperuntukkan oleh UndangUndang pencen berkenaan.Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Apa itu Pencen Terbitan “Pencen BULANAN yang terbit disebabkan oleh kematian anggota/pesara sektor awam.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Orang Tanggungan yang layak menerima Pencen Terbitan – Balu atau Duda. dan – Anak JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 57 .

dan • yang mana perkahwinannya diiktirafkan di Malaysia sebagai suatu perkahwinan yang sah di bawah mana-mana undangundang bertulis. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 58 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Tafsiran Balu/Duda Balu atau Duda ertinya isteri atau suaminya : • yang masih hidup kepada seseorang pegawai yang meninggal dunia. ugama adat atau kelaziman.

berumur 21 tahun.  anak yang lahir selepas kematian pegawai.  anak tiri tanggungan.  anak angkat.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Anak ertinya ialah : • • • Takrif Anak anak seorang pegawai/pesara yang meninggal. dan masih belum berkahwin. Termasuk :  anak kandung.  anak cacat.  anak tak sah taraf. Bersambung… JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 59 .

… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN Takrif Anak Angkat Anak yang diambil sebagai anak angkat oleh pegawai : • di bawah mana-mana UNDANG-UNDANG BERTULIS berhubung dengan pengangkatan tersebut. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 60 . atau • di bawah mana-mana ADAT atau KELAZIMAN dengan bukti yang memuaskan mengenai pengangkatan tersebut.

… sambungan

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN
Kelayakan Anak Umur Melebihi 21 Tahun Belajar di Institut Pengajian Tinggi (IPT): “… sedang mendapat pendidikan di IPT tetapi tidak melebihi pelajaran yang menuju ke arah ijazah pertama …” Layak sehingga tamat pengajian
Bersambung…
JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 61

… sambungan

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

JENIS-JENIS FAEDAH TERBITAN
Anak cacat : • Tidak kira apa jua umurnya; • yang cacat otak atau hilang upaya dari segi jasmani dan secara kekal yang tidak berupaya untuk menanggung dirinya sendiri; dan • kecacatan tersebut dialami sebelum anak itu mencapai umur 21 tahun. Pencen dibayar seumur Hidup
(Pegawai yang dilantik sebelum 16.5.1986, syarat anak menerima kecacatan sebelum umur 21 tahun itu tidak terpakai)
JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 62

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

PENCEN TERBITAN AKAN DITAMATKAN JIKA PENCEN TERBITAN AKAN DITAMATKAN JIKA ANAK BELAJAR DI PUSAT PENDIDIKAN TINGGI (MENUJU IJAZAH PERTAMA) APABILA TAMAT BELAJAR ATAU BERKAHWIN

ANAK BERKAHWIN ATAU MENCAPAI UMUR 21 TAHUN MANA YANG TERDAHULU

Seksyen 16 Akta 227 & Seksyen 17 Akta 239
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

63

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA PENGIRAAN & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 64 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR Pembahagian Syir Pencen Terbitan BALU/DUDA = 2 SYIR ANAK = 1 SYIR JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 65 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR Jika gemulah meninggalk an dua orang balu + 2 Syir 1 2 2 Syir 3 Syir Jumlah : 5 syir 1 2 2 Syir Jumlah : 4 syir JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Jumlah Syir Keseluruhan : 9 syir JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 66 .

00 2 5/9 syer 5/9 = RM555.00 = RM444.56 67 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR Contoh Pengiraan: Amaun Pencen sebanyak RM1000.00 Jumlah Syer Keseluruhan : 9 syir 1 + + 4/9 syer 4/9 X RM1000.44 X RM1000.

56 1 2/9 X RM1000.00 = RM111.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam FORMULA & KAEDAH PEMBAHAGIAN SYIR 4/9 X RM1000.22 1/9 X RM1000.44 5/9 X RM1000.00 = RM222.00 = RM111.22 1/9 X RM1000.11 1/9 X RM1000.00 = RM111.11 1/9 X RM1000.11 1/9 X RM1000.00 = RM222.11 2 2/9 X RM1000.00 = RM111.00 = RM444.00 = RM111.00 = RM555.11 JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 68 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PERKAHWINAN DALAM PERKHIDMATAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 69 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN TERBITAN KEKAL 100% • Berkahwin semasa dalam perkhidmatan • Kematian dalam tempoh 12 ½ tahun Tempoh 12 1/2 tahun tamat pada Disember 1992 Bersara Jun 1980 Meningg al April 1987 Pencen Terbitan penuh JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA Pencen Terbitan kekal 100% JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 70 JPA .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PERKAHWINAN DALAM PERSARAAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 71 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam KAHWIN SELEPAS BERSARA CONTOH 1: Bersara Jun 1990 Kematian Kahwin Disember Januari 1992 1990 Tanggungan (balu dan anak) akan menerima pencen terbitan untuk baki tempoh 12½ tahun JPA Disember 2002 Pencen terbitan dihentika n 72 JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam KAHWIN SELEPAS BERSARA CONTOH 2: Bersara Kahwin Jun Januari 1980 1982 Tempoh 12½ tahun selepas bersara Disembe r 1992 Kematian Januari 1993 Tanggungan tidak layak mendapat pencen terbitan kerana tempoh 12½ tahun telah luput JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 73 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SYARAT PEMBERIAN PENCEN TERBITAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 74 .

• bagi anak atau anak tiri tanggungannya. dikahwini semasa dalam perkhidmatan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Pencen Terbitan layak dibayar penuh selepas tempoh 12½ tahun jika penerimanya: • bagi balu/duda. hasil perkahwinan semasa dalam perkhidmatan. Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 75 .

telah dikandungkan semasa pegawai masih dalam perkhidmatan (dikandung semasa pegawai masih hidup tetapi kelahiran berlaku selepas kematian pegawai) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 76 . telah diangkat semasa dalam perkhidmatan. • bagi anak tak sah taraf.… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam … • bagi anak angkat.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 77 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN Pemberian tambahan kepada pembayaran pencen terbitan (bulanan) yang dibayar kepada orang tanggungan bagi kes anggota yang mati kerana JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 78 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN Syarat Pencen Tanggungan – Kemalangan dalam perjalanan (jika bukan disebabkan kecuaian gemulah). atau – Mati dalam tempoh tujuh (7) tahun dari tarikh ia menanggung bencana disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari tugas rasminya (Gemulah dibersarakan Atas Sebab Kesihatan tetapi tidak memohon untuk Pencen Hilangupaya). JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 79 . atau – Ditimpa bencana atau disebabkan oleh penyakit yang berpunca dari tugas rasminya.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 80 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN Tanggungan yang layak menerima Pencen Tanggungan • Balu (selagi berkelakuan baik). • Anak (terhad kepada 6 orang yang teratas). • Duda (yang cacat otak atau hilang upaya jasmani secara kekal dan tiada upaya menanggung diri sendiri). • Ibu/bapa (samada ibu/bapa bergantung sepenuhnya atau sebahagian besarnya nafkah daripada gemulah selagi ibu/bapa berkelakuan baik).

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PENCEN TANGGUNGAN (Peraturan 19(2). Peraturan-Peraturan Pencen 1980) FAKTOR PECAHAN BAYARAN Balu 1/4 Formula Anak 1/24 1/12 Tiada Tiada 1/12 Ibu Bapa 1/8 1/4 1/8 1/4 Tiada JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Tiada 1/4 Tiada Tiada (Daripada Gaji Akhir) JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 81 .

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam PEMBERIAN FAEDAH PERSARAAN KEPADA PESARA KEPADA TANGGUNGAN a) Ganjaran Perkhidmatan a)Ganjaran Terbitan b) Pencen Perkhidmatan c) Award Wang unai T Gantian Cuti Rehat b)Pencen Terbitan c) Award Wang unai T Gantian Cuti Rehat d)Pencen Tanggungan e)Elaun Tanggungan JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam d) Pencen Hilangupaya e) Elaun Tanggungan JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA 82 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 83 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

SOALAN-SOALAN LAZIM

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM

84

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

Soalan-Soalan Lazim

Soalan: Kedudukan Balu/Duda Yang Berkahwin Semula? Jawapan: Tetap Layak (Berkuatkuasa mulai 1.1.2002) Soalan: Kedudukan Pasangan Bukan Warganegara? Jawapan: Tetap Layak

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM

85

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam

Soalan-Soalan Lazim
Soalan: Adakah balu yang diceraikan tetapi masih dalam tempoh eddah semasa kematian pegawai layak dibayar faedah terbitan? Jawapan: Balu tersebut layak dibayar faedah terbitan.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM

86

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Penerima pencen terbitan yang dijatuhkan hukuman bankrap oleh mahkamah. beliau tidak layak dibayar Elaun Tanggungan . Adakah masih layak menerima pencen terbitan? Jawapan: Penerima Pencen Terbitan yang bankrap tidak boleh dibayar Pencen Terbitan. Akta Pencen 1980 (Akta 227) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 87 . Jika duda yang bankrap.Seksyen 20(3).

4 tahun (Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah) selepas tarikh kehilangan (bagi beragama Islam).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Berapa lamakah orang tanggungan (bagi kes pegawai yang hilang) boleh mendapatkan mendapatkan faedah terbitan? Jawapan: (a) Mesti memperolehi Perintah Anggapan Kematian (PAK) yang dikeluarkan oleh Mahkamah. JPA PENERAJU bersambung…PERKHIDMATAN AWAM 88 .

dalam kes-kes berkaitan anggapan kematian yang diputuskan oleh Mahkamah. pendekatan yang diambil adalah seseorang yang ingin Mahkamah mengeluarkan PAK hendaklah menunggu selama (7) tujuh tahun (Akta Keterangan 1950) dari tarikh sesorang itu hilang. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 89 .… sambungan …… Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim (b) Secara umum.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah anak cacat yang berkahwin masih layak untuk menerima pencen terbitan? Jawapan: Layak kerana mengikut peruntukan Seksyen 16(b) Akta Pencen 1980. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 90 . anak cacat adalah terkecuali daripada syarat hendaklah terhenti pencen terbitan apabila berkahwin.

Perkahwinan yang berlaku di luar negara jika ada bukti-bukti yang cukup dan sah di sisi undang-undang Islam. yang tidak didaftarkan boleh diberi pengiktirafan bagi maksud Akta Pencen 1980? Jawapan: Ya. walaupun tidak didaftarkan di Malaysia perkahwinan tersebut adalah sah dan boleh diberi pengiktirafan bagi maksud Akta Pencen 1980.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah perkahwinan yang dilakukan di luar negara. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 91 .

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 92 .… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Pendaftaran Perkahwinan hanyalah untuk memenuhi keperluan UndangUndang Pentadbiran Islam sahaja dan kegagalan mendaftar hanyalah satu kesalahan di bawah Enakmen UndangUndang Negeri tetapi perkahwinan tetap sah.

Balu dan Anak atau Duda dan Anak 93 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM . PeraturanPeraturan Pencen 1980 memperuntukkan pencen terbitan hanya layak diberi kepada:– (a) (b) (c) Balu atau Duda. Anak.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah ibu gemulah layak dibayar pencen terbitan? Jawapan: Tidak layak. Peraturan 15.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 94 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Soalan-Soalan Lazim Soalan: Adakah ahli keluarga tanggungan gemulah layak dibayar pencen tanggungan jika gemulah telah meninggal dunia dalam perkhidmatan beberapa tahun selepas menanggung bencana disebabkan oleh kemalangan dalam perjalanan? Jawapan: Jika gemulah meninggal dunia akibat daripada menanggung bencana disebabkan oleh kemalangan dalam perjalanan dalam tempoh tujuh (7) tahun daripada tarikh kemalangan tersebut. ahli keluarga tanggungan layak dipertimbangkan pencen tanggungan.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 95 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK (SPB) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 96 .

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 97 .  Amaun pencen akan dikreditkan ke dalam akaun bank pesara dan penerima pencen dengan bank yang menyertai sistem SPB ini melalui dua (2) skim iaitu Skim A dan Skim B.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK  SPB mula diperkenalkan pada Februari Tahun 1993.  Ianya menggantikan Sistem Bayaran Melalui Waran.  Sistem yang diperkenalkan bagi menggantikan pembayaran pencen secara waran kepada pesara atau penerima pencen yang menetap di Malaysia.

 Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank pesara setiap bulan. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 98 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK Skim A Pesara yang mempunyai isteri atau suami yang masih hidup yang dikahwini semasa dalam perkhidmatan.  Memiliki Akaun Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa).

 Pesara yang berkahwin semasa bersara. Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 99 .  Pesara yang kematian pasangan.1980.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Skim B Skim untuk  Pesara bujang. atau  Penerima Pencen Terbitan.  Pesara wanita sebelum 1.7.

BO6 Pin 2007. atau  Penyata Akaun Bank.SPT.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Dokumen Yang Diperlukan Sertai SPB:  Borang JPA.BP. dan  Salinan Muka Depan Buku Akaun Bank Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa). JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 100 .

JPA untuk menuntut semula pencen yang luput.  Jika pencen tidak dituntut selama enam (6) bulan berturut-turut.  Pesara atau Penerima Pencen perlu menghubungi Bahagian Pasca Perkhidmatan.  Pesara atau penerima pencen perlu hadir sendiri setiap bulan di bank dan menandatangani borang tuntutan pencen sebelum amaun pencen dikreditkan ke dalam akaun bank. bayaran pencen melalui bank dihentikan.… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Akaun Bank Perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa). Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 101 .

 Pesara atau penerima pencen perlu lantik wakil diri bagi kes atas sebab keuzuran. maka wakil diri dapat mengeluarkan pencen dalam akaun tersebut.… sambungan Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B  Akaun bank bersama dengan wakil diri (akaun simpanan atau akaun semasa).  Wakil diri boleh menandatangani borang tuntutan pencen di bank bagi pihak pesara atau penerima pencen untuk membolehkan pembayaran pencen dikreditkan ke akaun pesara. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 102 .  Memandangkan pesara atau wakil diri dalam akaun bersama.

JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 103 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM B Perlantikan Wakil Diri Kemudahan untuk pesara atau penerima pencen Skim B yang tidak berupaya (uzur) pergi ke bank.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Siapa Yang Layak Memohon  Penerima Pencen yang uzur dan tidak berupaya berurusan ke bank setiap bulan.  Penerima pencen di bawah umur 12 tahun yang dijaga oleh penjaga.  Diberi ‘Pengecualian Mematuhi Syarat Bermastautin Di Malaysia Di Bawah UndangUndang Pencen’. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 104 .

BP.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Cara Memohon Wakil Diri  Menggunakan borang JPA.  Pengesahan keuzuran dari Pegawai Perubatan Kerajaan.B07. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 105 .  Mengemukakan salinan nombor akaun bank pesara atau penerima pencen dan salinan kad pengenalan pesara atau penerima pencen dan wakil diri. Swasta atau Pegawai Kebajikan Masyarakat atau Pegawai Daerah (bagi pesara atau penerima pencen yang berumur di bawah 70 tahun).SKP.

 Pesara atau penerima pencen yang telah disahkan uzur oleh pegawai Bahagian Pasca Perkhidmatan.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Pengecualian Akuan Perubatan  Pesara atau penerima pencen yang berumur 70 tahun ke atas pada tarikh permohonan tidak perlu mendapat pengesahan Pegawai Perubatan Kerajaan atau Swasta. JPA yang telah diberi kuasa untuk meluluskan permohonan pelantikan wakil diri. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 106 .

JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 107 . Bahagian Pasca Perkhidmatan.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Fungsi Wakil Diri Bertanggungjawab menandatangani borang tuntutan pencen bagi pihak pesara atau penerima pencen supaya bayaran pencen dapat dikreditkan ke dalam akaun pesara atau penerima pencen. JPA tidak memberi kuasa kepada wakil diri tersebut untuk membuat sebarang pengeluaran.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

SKIM B Maklumat Wakil Diri
 Nama dan Nombor Kad Pengenalan bagi wakil diri yang dilantik akan dihantar ke bank bersama maklumat bayaran.  Semasa tuntutan dibuat, pihak bank akan merujuk kepada maklumat wakil diri tersebut.  Tuntutan dibuat untuk pencen semasa dan juga bayaran sebelumnya jika masih ada bayaran yang belum tuntut.
JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

108

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

SKIM B Tarikh Kuatkuasa Wakil Diri
 Tarikh kuatkuasa pelantikan wakil diri yang sah adalah berpandukan kepada Jadual Pelaksanaan Sistem Pembayaran Pencen Melalui Bank yang telah ditetapkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA.  Sah untuk satu (1) tahun sahaja.  Perlantikan wakil diri perlu diperbaharui.

JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

109

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam

SKIM B Pembaharuan Wakil Diri
 Tiga (3) bulan sebelum tarikh tamat tempoh, surat pertanyaan (JPA.BP.SKP.S15) bersama borang JPA.BP.SKP.B07 akan dihantar kepada pesara atau penerima pencen yang terlibat.  Jika tidak dikembalikan, khidmat wakil diri Skim B akan ditamatkan secara automatik melalui sistem.

JPA

JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA

JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam

110

 Jika pesara atau penerima pencen meninggal dunia atau hilang kelayakan. perlantikan wakil diri Skim B yang lama akan terbatal. JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 111 .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Pembaharuan Wakil Diri  Sekiranya terdapat perlantikan baru dibuat oleh pesara atau penerima pencen. perlantikan wakil diri Skim B juga akan terbatal.

JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 112 . dan  Berumur 18 tahun ke atas.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B Kelayakan Wakil Diri Skim B  Warganegara Malaysia.

Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam SKIM B  Memaklumkan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan. JPA dengan segera apabila pesara atau penerima pencen berkenaan meninggal dunia atau hilang kelayakan di bawah undang-undang pencen yang berkaitan. dan  Membayar ganti rugi sekiranya terdapat apaapa tuntutan atau kerugian yang timbul bersabit dengan perlantikan beliau sebagai wakil diri. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Tanggungjawab Wakil Diri 113 JPA .

 Mereka ini terdiri daripada Pesara yang masih bujang atau telah kematian isteri/suami atau mempunyai isteri atau suami yang dikahwini selepas bersara atau Penerima Pencen Terbitan atau Pencen Tanggungan. PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA .  Bersetuju untuk melantik seorang wakil (penjamin) yang bertanggungjawab untuk Bersambung… (Mengisi Borang memaklumkan kematian Pesara atau Penerima 114 JPA.B08 JABATAN JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam Pencen.SKP.BP.SKP.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM A BERWAKIL Pertukaran Skim B Kepada Skim A Berwakil  Adalah satu penambahbaikan di mana Pesara/Penerima Pencen yang dahulunya dibayar di bawah Skim B diberi pilihan atau tawaran untuk menukar kepada Skim A.B08) JPA.BP.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM A BERWAKIL ….Sambungan Syarat-Syarat Wakil (Penjamin):  Umur 21 tahun ke atas. Bersambung… JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 115 .  Tidak menghadapi Prosiding Mahkamah.  Warganegara Malaysia.  Waras pemikiran dan sihat tubuh badan.  Bukan Seorang Bankrap.

Sambungan Kaedah Pembayaran  Memiliki akaun bank perseorangan (Akaun Simpanan atau Akaun Semasa).Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam SKIM A BERWAKIL ….  Jika wakil (penjamin) meninggal dunia.  Pencen dikreditkan terus ke dalam akaun bank setiap bulan. bayaran secara kredit terus akan bertukar kepada Skim B. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 116 .  Pesara atau Penerima Pencen perlu melantik wakil (penjamin) yang baru untuk mengaktifkan semula bayaran pencen melalui Skim A.

Tahun Baru Cina. Hari Raya Puasa.sekiranya tarikh perayaan jatuh selepas 13 haribulan) JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 117 . Hari Wesak. Hari Keamatan. Hari Thaipusam. Hari Gawai dll. setiap bulan.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam TARIKH PEMBAYARAN PENCEN TARIKH PEMBAYARAN PENCEN  Pada 21hb.  Pencen permulaan pada hari terakhir setiap bulan. Hari Krismas.  7 hari sebelum perayaan (cuti umum) (Hari Raya Haji. Maal Hijrah.

(i) Uzur. dan (ii) Bankrap Bersambung… JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 118 .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran Dikhaskan hanya untuk kes yang tertentu sahaja seperti.

.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran .sambungan i) Atas Sebab Keuzuran  Pesara atau Penerima Pencen yang uzur perlu memohon untuk pembayaran pencen melalui waran secara bertulis.. JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 119 JPA ..  Pesara atau Penerima pencen perlu mengemukakan bukti tentang keadaan keuzuran melalui surat pengesahan oleh pegawai perubatan Kerajaan atau Swasta. Bersambung.

sambungan Bayaran Pencen Melalui Waran  Salinan Kad Pengenalan wakil yang dilantik.. akan mengeluarkan enam (6) keping waran bersama surat kuasa menunaikan waran di Affin Bank sahaja untuk wakil yang dilantik oleh pesara. dan  Bahagian Pasca Perkhidmatan JPA. Bersambung… JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 120 .Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran ..

Bersambung… JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 121 . Pesara atau Penerima pencen juga perlu mengemukakan salinan tindakan kebankrapan yang dikeluarkan oleh pihak bank.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran …sambungan ii) Atas Sebab Kebankrapan Pesara atau Penerima Pencen yang bankrap perlu memohon pertukaran cara pembayaran pencen melalui bank kepada waran secara bertulis.

JPA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 122 . JPA untuk memulihkan semula pembayaran pencen melalui bank.  Waran-waran yang dikeluarkan oleh Bahagian Pasca Perkhidmatan.Taklimat Bakal Pesara Perkhidmatan Awam Waran Bayaran Pencen Melalui Waran …sambungan  Jika dilepaskan daripada status bankrap dipulihkan Pesara atau Penerima Pencen perlu memaklumkan kepada Bahagian Pasca Perkhidmatan. JPA boleh dituntut secara tunai hanya di Affin Bank sahaja dan pengeluaran tidak tunai boleh dikreditkan di mana-mana bank.

2. MAYBANK BHD. 4. EON BANK BHD. PUBLIC BANK BHD. ALLIANCE BANK (M) BHD. HONG LEONG BANK BHD. 12. AGRO BANK JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 123 . HSBC BANK (M) BHD. BANK MUAMALAT 14.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Bank-Bank Yang Menyertai SPB 1. 3. BANK ISLAM MALAYSIA BHD. 6. 8. AFFIN BANK BHD. 5. 11. 13. 7. 9. CIMB BANK BHD. SISTEM PEMBAYARAN PENCEN MELALUI BANK BANK KERJASAMA RAKYAT MALAYSIA. RHB BANK BHD. 10. BANK SIMPANAN NASIONAL.

jpa. BLOK C2.5.my Bahagian Pasca Perkhidmatan: http://www.gov. KOMPLEKS C PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62510 PUTRAJAYA Talian Am JPA: 03-88853000/4000 Pusat Panggilan Setempat 03-88854906 Laman Web:JPA: http://www.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam PERTANYAAN & PERHUBUNGAN URUSAN PERSARAAN DAN PENCEN KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA BAHAGIAN PASCA PERKHIDMATAN ARAS 2 .gov.my JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 124 .jpapencen.

Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam .

my JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA JPA Peneraju Perkhidmatan Awam JPA Peneraju Perkhidmatan Awam 126 .gov.Slaid Khas Persaraan & Pencen Untuk Bakal Pesara Hubungi Kami: Putrajaya :0388854906 Sabah :088-237778 Sarawak :082-241144 Kuala Lumpur :03-2692 0931 http://www.jpapencen.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 127 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam DASAR-DASAR BARU PERSARAAN DAN PENCEN 126 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM .

ii) Kerajaan telah memutuskan untuk meningkatkan umur persaraan daripada 56 tahun kepada 58 tahun berkuat kuasa mulai 1 Julai 2008. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 127 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam i) Kerajaan telah bersetuju memansuhkan syarat pemastautin di Malaysia bagi pemberian pencen terbitan melebihi 12 ½ tahun dan penyelarasan pencen berkuat kuasa mulai 1 Januari 2008.

Ini bermakna pencen terbitan ini akan dibayar 100% kepada ahli keluarga gemulah. berapakan kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009? 128 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM . Contoh 1 : Pegawai A mempunyai tempoh perkhidmatan sebanyak 290 bulan.00. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia. gaji akhir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam iii) Kerajaan bersetuju untuk menghapuskan syarat penyusutan pencen terbitan ini mulai 1 Januari 2009.

66 sebulan 290 bulan / 600 x RM2000.00 x 70% = RM676.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam … sambungan Pencen Terbitan sebelum susut Pencen Terbitan Pencen Terbitan Selepas 12 ½ tahun (tanpa susutan) mulai (susut menjadi 70%) 1 Januari 2009 290 bulan / 600 x RM2000.66 sebulan 290 bulan / 600 x RM2000.00 x 100% = RM966.66 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 129 .00 = RM966.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam …. Pegawai B mempunyai tempoh perkhidmatan sebanyak 375 bulan. berapakan kadar baru pencen terbitan yang akan diterima oleh balu pada 1 Januari 2009? JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 130 .00. Kini setelah 17 tahun beliau meninggal dunia. Gaji terakhir bersamaan pada 1 Julai 2007 ialah RM2000.sambungan Contoh 2 : (*) Kesan dasar baru menghitung pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun dan pembayaran pencen 100% seumur hidup.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam ….00 x 100% = RM1200.sambungan Pencen Terbitan sebelum susut Pencen Terbitan Pencen Terbitan (tanpa Selepas 12 ½ tahun susutan) mulai 1 (susut menjadi 70%) Januari 2009 300 bulan / 600 x RM2000.00 x 70% = RM700.00 = RM1000.00 sebulan 360 bulan / 600 x RM2000.00 sebulan 300 bulan / 600 x RM2000.00 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 131 .

00 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 132 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam iv) Kerajaan bersetuju untuk menghitung tempoh pencen mengikut formula berasaskan tempoh perkhidmatan sehingga maksimum 30 tahun bagi semua pesara dan penerima pencen berkuat kuasa 1 Januari 2009. Contoh 3 : Pegawai A mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira selama 365 bulan dengan gaji akhir sebanyak RM2000.

00 = RM1200.00 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 133 .12.1.00 sebulan Pencen mulai 1.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam ….2009 360 bulan / 600 x RM2000.00 = RM1000.sambunga n Pencen pada 31.2008 300 bulan / 600 x RM2000.

12.1.00 Pencen pada 31.Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam …sambungan Contoh 4 : Pegawai mempunyai tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira selama 322 bulan dan gaji akhir yang diterima ialah RM2000.00 = RM1000.2008 300 bulan / 600 x RM2000.00 = RM1073.33 sebulan JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 134 .2009 322 bulan / 600 x RM2000.00 sebulan Pencen mulai 1.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam v) Buat ibu atau bapa pegawai yang meninggal dunia tanpa meninggalkan waris akan dibayar pemberian exgratia dan bukan pencen terbitan mulai 1 Januari 2009. JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 135 .

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Pencen Terbitan Semasa Perkahwinan Dalam Persaraan LAYAK UNTUK TEMPOH BAKI 12 ½ TAHUN Contoh : • Berkahwin selepas bersara • Meninggal dunia DALAM tempoh 12 ½ tahun PT untuk baki tempoh 12 ½ tahun sahaja Bersara Jun 1990 Kawin Disember 1990 Meninggal Januari 1992 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 136 .

dan • Meninggal dunia SELEPAS tempoh 12 ½ tahun Tanggungan tidak layak mendapat PT kerana tempoh 12 ½ tahun telah luput Tempoh 12 ½ tahun selepas bersara Bersara Jun 1980 Kahwin Januari 1982 Disember 1992 Meninggal Januari 1993 JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 137 .Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam TIDAK LAYAK SELEPAS TEMPOH 12 ½ TAHUN Contoh : • Pesara berkahwin dalam persaraan.

Taklimat Pengurusan Persaraan Perkhidmatan Awam Terima kasih JPA PENERAJU PERKHIDMATAN AWAM 140 .