Test de personalitate Tibetan

Nu te gr bi cu acest test i vei fi uimit.

Foarte Interesant. Dalai Lama sugereaz s -l cite ti ca s vezi dac func ioneaz i la tine. .

.Doar 4 întreb ri i r spunsurile te vor surprinde.

Nu tri a.Avertisment ! ! Fii sincer i nu tri a uitându-te dup r spunsuri. merge mai bine atunci când e deschis . Mintea este ca o para ut . . Este amuzant dar trebuie s urm re ti instruc iunile cu aten ie.

i o dorin Înainte s începi testul ! .Pune.

.Un avertisment! R spunde la întreb ri pe parcurs. Sunt doar 4 întreb ri i dac le vezi pe toate pân s termini nu vei avea rezultate sincere.

.i r spunsurile pe parcurs. Ia un creion i o foaie de hârtie i scrie.Nu te uita în fa .

ine minte nimeni nu vede asta în afar de tine. D r spunsuri pentru fiecare obiect în parte. Acesta este un chestionar sincer care î i va spune adev rul despre tine îns i. Primul lucru care î i vine în minte este de obicei cel mai bun r spuns. .Vei avea nevoie de ele la sfâr it.

cal. tigru. .(1) Pune urm toarele animale în ordinea preferin elor tale: Vac . oaie. purcel.

oarece. mare. pisic . . cafea.(2) Scrie câte un cuvânt care le descrie pe fiecare dintre urm toarele: Câine.

Verde. Alb. pe care-l po i lega de urm toarele culori Nu repeta r spunsul de 2 ori. Nume te o singur persoan pentru fiecare culoare: Galben.(3) Gânde te-te la cineva pe cineva pe care tii foarte bine i care de asemenea te tie. . Oranj. Ro u.

.(4) În cele din urm scrie num rul t u preferat i ziua preferat a s pt mânii.

.GATA? Fii sigur c r spunsurile tale reflect ceea ce Vrei cu adev rat rat.

REPET REPET . .i dorin a .Uit -te la interpret rile de mai jos: Dar înainte de a continua.

R SPUNSURI: .

. Tigrul simbolizeaz MÂNDRIA. Calul simbolizeaz FAMILIA. Oaia simbolizeaz IUBIREA. Porcul simbolizeaz BANII.(1) Aceasta define te priorit ile tale în via . Vaca simbolizeaz CARIERA.

Descrierea cafelei este modul în care vezi tu sexul . Descrierea soarecelui relev personalitatea du manilor t i. . Descrierea pisicii implic personalitatea partenerului. Descrierea m rii implic propria ta via ..(2) Descrierea câinelui implic propria ta personalitate.

Verde: O persoan de care.(3) Galben: O persoan pe care nu o vei uita niciodat . Alb: Sufletul t u geam n. . Oranj: O persoan considerat prieten adev rat. Ro u: Cineva pe care iube ti cu adev rat.i vei aminti tot restul vie ii tale.

i timp câteva secunde ca s cercetezi.(4) Trebuie s trimi i acest mesaj la atâtea persoane cât este num rul t u preferat i dorin a i se va împlini în ziu preferat . Asta a spus Dalai Lama despre Millennium ² f . . cite ti i s reflectezi.

. Vei avea o surpriz pl cut . mantra va veni din mâinile tale în urm toarele 96 de ore.Nu arunca acest mesaj.

Este fascinant. .Este adev rat chiar dac nu e ti supersti ios te rog f asta. TRIMITE ACEST E-MAIL LA CEL PU IN 5 PERSOANE I VIA A TA SE VA ÎMBUN T I.

0-4 persoane: Via a i se va îmbun t i u or. .i dore ti i se va îndeplini. 9-14 persoane: Vei avea cel pu in 5 surprize în urm toarele 3 s pt mâni. 15 sau mai multe persoane: Via a i se va îmbun t i drastic i tot ce. 5-9 persoane: Via a i se va îmbun t i spre pl cerea ta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful