Lege nr.

14 din 09/01/2003 Legea partidelor politice
Aceast lege define te conceptul de partid politic, mai exact o grupare politic a cet enilor cu drept de vot care particip direct la formarea i exercitarea voin ei politice respectând cu stricte e îndatorirea public stabilit prin constitu ie. Caracterul esen ial al partidelor politice este acela c ele trebuie s militeze pentru respectarea integrit ii i suverint ii na ionale, a independen ei i a unit ii statului, a ordinii de drept i a principiilor democra iei constitu ionale. Prin activitatea partidelor politice, ele trebuie s promoveze valorile i interesele na ionale, mai exact pluralismul politic. Totodat partidele politice particip cu candida i la alegeri si la constituirea unor autoritati publice si stimuleaza participarea cetatenilor la scrutinuri, potrivit legii. Ideea principal a acestei legi se rezum la statutul i programul politic al unui partid politic. i militare sau paramilitare i nici alte

Partidele politice nu pot de altfel s organizeze activit activit i interzise de lege.

Pentru a înregistra un partid politic trebuie s prezin i un dosar la tribunalul Bucure ti, iar partidul trebuie s aib minimum 3 membrii fondatori, un sediu central i o lista semnat de minin 25000 de sus in tori ai partidului. Partidele politice se pot asocia dup cum doresc pe baza unui protocol de asociere. Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.