Accizarea produselor alcoolice în Europa

Masteranzi EXCA: Bota Mihai Samoil Diana-Eugenia Scheau Teodora-Carmen

Accizele:
-taxe de consuma ie speciale aplicate doar asupra unor anumite categorii de produse atât necesare unei vie i normale i decente precum i mai pu in necesare - o surs de venit apreciabil , facil de ob inut , la un cost pu in ridicat -stabilite în sume fixe sau cote procentuale -sensibile la infla ie

1.randament ridicat -pe termen scurt: accizele cresc pre ul produselor. suportate atât de producatori cât i de consumatori -pe termen lung: pre ul cre te mai mult decât pe termen scurt . Scop: : descurajarea anumitor activit i pe motive morale Regula de eficien : Taxarea unui bun trebuie sa fie invers proportional cu elasticitatea cererii in raport cu pre ul Avantaje: -rapiditatea încas rii .

Ra iunile armoniz rii: -Accizele se aplic asupra carburan ilor a c ror influen determin efecte în lan => important surs de distorsiuni intracomunitare -Accizele au un puternic poten ial în competi ia fiscal prin atractivitatea spre ri membre cu cote reduse ale accizelor .2.

nivel minim al accizelor revizuibil din 2 in 2 ani Directiva 92/83/CEE introducerea structurilor armonizate pentru accizele pe alcool si b uturi alcoolice Directiva 92/84/CEE alinierea nivelului accizelor pe alcool si b uturi alcoolice .Directiva 92/12 /CEE directiva de baz a sistemului .taxarea se face la darea in consum .

cidru i vin de pere) 0 1.45 B uturi spirtoase (40 °) 2.87 0 Produse intermediare (ex. sherry etc. cu pân la 22 ° alcool) Alcool etilic i b uturi spirtoase 5.5 vinuri îmbog ite cu alcool.2 . cum ar fi vinurile de Porto. în afar de vin i bere (ex. 2. la gradul la care este de obicei vândut Vin (12 °) 0 Bere (5 °) 0.5 Produse intermediare (18 °) 0.1 Cidru (5 °) 0 Vin Bere B uturi fermentate.Categoria de produs Rata minim în EUR la 100 litri /grad de alcool Rata minim exprimat în EUR la un litru de produs.

E EUR/hl alcool pur 6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT rile LT LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK statele membre U.E Cota de impozitare a alcoolului etilic * Cota minim stabilit de U.E este de 550 EUR/hl alcool pur .Cota de impozitare a alcoolului etilic în membre U.

E este 0 EUR/hl produs pentru ambele categorii de vin .Cotele de impozitare a vinului în EUR/hl produs 600 rile membre U.E 500 400 300 200 100 0 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK state membre cota de impozitare vinuri linistite cota de impozitare vinuri spumante * Cota minim stabilit de U.

Cota de impozitare a produselor intermediare în Eur/ hl produs 600 rile membre U.E este 45 EUR/hl produs .E 500 400 300 200 100 0 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK state membre U.E Cota de impozitare a produselor intermediare *Cota minim stabilit de U.

E este 0 EUR/hl produs pentru ambele categorii de produse fermentate .E EUR/hl produs 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LV MT NL PL PT RO SE SI rile SK UK state membre produse fermentate lini tit produse fermentate spumante *Cota minim stabilit de U.Cotele de impozitare a produselor fermentate în membre U.

48 2.43 26.35 1.98 0.65 1.K Danemarca Estonia Finlanda Franta Irlanda Lituania Letonia Portugalia Suedia Slovenia rile membre EUR/ ° alcool pe produs finit 1.83 5.87 4.Cota de impozitare a berii în ara Cota minim Austria Belgia Bulgaria Germania Grecia Spania Ungaria Italia Malta Norvegia Polonia Romania Slovacia Cehia Luxemburg EUR hl/ ° Plato pe produs finit 0.787 2.60 7.40 6.78 21.31 0.01 10.7933 ara Cipru U.00 .11 18.50 24.767 0.46 3.00 2.31 2.748 1.748 2 1.07 7.49 1.71 15.7105 0.71 2.

000.00 10.000.000.000.00 9.00 4.00 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK state membre Venituri din accizarea produselor alcoolice . EURO 11.000.000.00 5.000.00 2.00 1.000.00 0.00 8.000.000.00 7.Venituri încasate din accizarea produselor alcoolice mil.000.00 6.00 3.

Venituri din accize pe clasele de produse alcoolice .

00 2.50 3.00 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK state membre procent venituri accize produse alcoolice in total venituri .50 0.50 2.00 0.00 1.50 1.Ponderea veniturilor din accize produse alcoolice în total venituri % 3.

50 2.50 1.00 2.00 0.00 1.50 0.00 AT BE BG CY CZ DE DK EE EL ES FI FR HU IE IT LT LU LV MT NL PL PT RO SE SI SK UK state membre procent venituri accize produse alcoolice in PIB .Ponderea veniturilor din accize produse alcoolice în PIB % 3.

astfel în scandinave acestea sunt o surs semnificativ din veniturile din impozite.CONCLUZII ‡ În vederea armoniz rii Comisia European a stabilit rate minime pentru categoriile de produse alcoolice. dar .cu toate acestea exist discrepan e mari între ratele practicate de diferite ri ‡ Veniturile din accizarea produselor alcoolice variaz foarte mult. iar în mediteraneene taxele pe alcool nu reprezint o sursa semnificativ rile rile .

3. România Consumul de b uturi alcoolice ca volum în România 2010 .

România Consumul de b uturi alcoolice ca volum în România 2010. comparat cu media UE .3.

România Evolu ia consumului de b turi alcoolice în România de-a lungul anilor 2002-2007 .3.

România Compara ia de pre în ceea ce prive te .3.

3. România Pre uri medii i volumul consumului în func ie de provienen .

România Consumul de alcool structurat în func ie de tip i nivel UE .2010 .3.

România Compozi ia pre ului bauturilor alcoolice .3.

România Grafic cu compozi ia taxelor la nivelul României .3.

Etica impozit rii b turilor alcoolice Studii de pres :  Violen a domestic .  Asigur rile de stat. .4.  Infrac ionalitatea.  Condusul auto sub influen a b turilor alcoolice. Statul:  Asisten a social .

V mul umim pentru aten ie! .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful