MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI

ŞCOALA CU CLS I-VIII ”GH. BANEA”
STR. FLORILOR NR. 30
MĂCIN, TULCEA
TEL/FAX 0240571004
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul…………………………………………………domiciliat în...................................
.....................................................................................................................................în calitate de părinte al
copilului........................................................................................., născut la data de.....................................
solicit înscrierea la Grădiniţa Nr. 3, Măcin, la grupa..............................................., condusă de ed. Vasile
Felicia Mihaela.

Semnătura..................................
Data:..................................................

MINISTERUL EDUCAŢIEI CERCETĂRII TINERETULUI ŞI SPORTULUI
ŞCOALA CU CLS I-VIII ”GH. BANEA”
STR. FLORILOR NR. 30
MĂCIN, TULCEA
TEL/FAX 0240571004
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul…………………………………………………domiciliat în...................................
.....................................................................................................................................în calitate de părinte al
copilului........................................................................................., născut la data de.....................................
solicit înscrierea la Grădiniţa Nr. 3, Măcin, la grupa..............................................., condusă de ed. Vasile
Felicia Mihaela.

Semnătura..................................
Data:..................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful