RUMUSAN DAPATAN KAJIAN

Saya telah memilih dua orang anak murid saya sebagai responden bagi menjalankan kajian ini. Beliau ialah adik Muhammad Zulfadhli bin Sekiman dan adik Muhammad Haikal Aiman bin Alyas, kedua-duanya dari darjah 6. Saya memilih keduadua orang pelajar ini kerana saya dapati kedua-duanya mempunyai tingkah laku dan salah laku yang kerap semasa di dalam bilik darjah. Dalam kajian ini, saya telah memilih beberapa salah laku yang akan diperhatikan , iaitu; i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. x. Tidak sopan Berbahasa kasar Tidak duduk diam Mengganggu kawan Tidak menyiapkan kerja Tidak mendengar arahan Membuat bising tanpa sebab Tidak mematuhi peraturan kelas Bercakap semasa guru mengajar Suka keluar kelas

Pemerhatian yang saya lakukan ini telah dilakukan dari 14 Februari sehingga 25 Februari 2011. Pemerhatian dilakukan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Saya menggunakan kaedah senarai semak untuk melakukan pemerhatian ke atas responden ini. Pada hari pertama (12 Februari ) pemerhatian saya keatas kedua-dua orang responden dalam masa satu (1) jam, didapati responden telah melakukan begitu banyak salah laku seperti mana yang boleh dilihat pada borang senarai semak dan graf. Purata salah laku yang dilakukan ialah 5 kali daripada skala 10. Ini tidak memeranjatkan kerana kedua-dua orang responden ini merupakan

Ini juga dapat dilihat daripada graf yang dilampirkan bersama-sama dengan tugasan ini. Di samping itu. Tambahan pula mereka mempunyai tanggungan yang agak ramai. Ini terbukti berkesan apabila di dapati responden telah berjaya mengurangkan jumlah salah laku dalam tempoh . antaranya ialah: i. sentuhan(belaian) dan material (barangan dan duit). saya telah menggunakan Teori Humanis dan Teori Sosial. tindakan teguran yang saya lakukan serta-merta apabila didapati responden berkenaan melakukan salah laku. mengenakan hukuman serta-merta jika kesalahan yang dilakukan agak berat atau apabila kaedah teguran tidak memberikan kesan. Penurunan ini berlaku adalah atas beberapa faktor. pembelajaran manusia bergantung kepada emosi dan perasaan. Tindakan yang saya ambil ini adalah berdasarkan kepada mazhab / Teori Humanis dan Teori Sosial. Manakala menurut Teori Sosial pula. ii. Bagi mengatasi masalah salah laku responden saya ini. responden ini juga datang daripada keluarga yang bermasalah. Selalunya saya akan memanggil responden ini secara individu untuk diberikan nasihat tanpa kehadiran orang lain. pembelajaran manusia adalah melalui pendekatan µpermodelan¶. Memberikan motivasi selepas sesi pengajaran dan pembelajaran (p & p). Semua ini menyumbang ke arah salah laku oleh responden berkenaan.pelajar yang terkenal dengan salah laku yang sering dilakukan. Keluarga kedua orang responden ini tidak mengambil berat akan anak-anaknya dan mempunyai taraf sosioekonomi yang agak rendah. iv. Pemerhatian yang saya lakukan seterusnya iaitu dari 16 Februari hingga 25 Februari 2011 didapati telah berlaku penurunan dari segi salah laku yang telah dilakukan oleh responden (sila rujuk borang senarai semak). iii. Menurut Teori Humanis. Motivasi diberikan dalam beberapa bentuk antaranya dalam bentuk kata-kata. nasihat yang dilakukan selepas sesi pengajaran dan pembelajaran ( p & p ).

µpermodelan¶. Walaupun masalah salah laku ini tidak dapat diatasi sepenuhnya tetapi. Nampaknya. Ini menunjukkan setiap orang insan boleh berubah sekiranya mendapat bimbingan dan tunjuk ajar yang sepatutnya daripada orang yang bertanggungjawab ke atas mereka iaitu ibu bapa. hukuman dan nasihat serta ganjaran. . pemilihan Teori Humanis dan Teori Sosial telah dapat mengatasi masalah salah laku responden ini. dengan pendekatan teori-teori ini sekurang-kurang ada menunjukkan perubahan kepada sikap responden. Manakala melalui pendekatan Sosial. emosi dan perasaan responden berkenaan telah saya cuba penuhi dengan melakukan teguran. Ini bertepatan dengan teori Sosial yang menggunakan pendekatan. saya telah menjadikan saya sebagai model yang boleh ditiru oleh responden. guru dan masyarakat.pemerhatian guru selama satu (1) jam sesi pengajaran dan pembelajaran (p & p). Melalui pendekatan Humanis.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful