P. 1
-Arnyak-Konyve-Wicca

-Arnyak-Konyve-Wicca

|Views: 58|Likes:

More info:

Published by: Andorkó József Attila on Jan 11, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2012

pdf

text

original

Árnyak Könyve -Wicca

Tündérboszorkány? Boszorkánytündér? Wicca! Minden nép mesevilágában ismert a boszorkány alakja, a manók, tündérek, varázslók, törpék, farkasemberek és más csodálatos lények társaságában. A hozzáfűződő képzetek azonban messze eltérhetnek attól a sztereotip képtől, ami általában a mi kultúránkban a boszorkány alakjához kapcsolódik. Számtalan tévhit rakódott rá az évszázadok során, szoros összefüggést mutatva az ősi asszony, a pogány, teremtő, gyógyító ősanya-alak mélybe ásásával, elrejtésével, megtagadásával. A nyugati kereszténység térhódításával a korábbi, pogány kultúrák elemei többnyire nemkívánatossá váltak. Az egyház igyekezett nem venni róluk tudomást, vagy ami még rosszabb, tűzzel-vassal próbálták a régi kultikus elemeket kiirtani, a szó legszorosabb értelmében. Általában jellemző, hogy az ősi mítikus elemek kettős természetéből lefaragták a "rosszat", megtagadták a bennük rejlő földies jelleget, és valami elvont eszményképpé transzformálva a földből gyökerestül kitépve az ég felé emelték az ősi alakokat. A nyugati kereszténység szimbólumait, Szűz Mária alakját, a Szentháromságot, a keresztet is csak akkor érthetjük meg igazán, ha visszanyúlunk az elfeledett gyökerekhez, az ősi idők homályába. A lélek sem tűri hosszú távon az elfojtást, zabolátlan, ősi természetének megtagadását. Előbb-utóbb mindig valamilyen módon megtalálja a felszínre vezető utat, egy csendes kis csermely vagy elementáris erejű vulkánkitörés formájában - az elfojtás súlyosságának arányában. Hasonlóképp működik ez "nagyban" is: az emberiség kultúrtörténetében végig megfigyelhető ez a jelenség. Így tehát az ősi értelemben vett "boszorkányság" is képes volt fennmaradni évszázadokon keresztül - ha rejtve is, és az utóbbi évtizedekben újra felszínre törni, az archetípusokra jellemző elemi erővel. Az ősi pogány idők boszorkányai éppolyan összetett alakok, mint bármely ősi archetípus: nem osztályozhatók "jóra" és/vagy "rosszra". A mai idők wiccái az ördöggel cimboráló, seprűnyélen lovagló, rontást hozó boszorkányok kompenzációi jungi értelemben. Eredeti értelmében a tündér és boszorkány manapság oly ellentétes sztereotípiái egyáltalán nem váltak külön: a gyógyító, termékeny ősanya archetípusban minden aspektusuk megtalálható. Mindezt szinte kézzelfoghatóan érzékelhetjük, ha figyelmesen megvizsgáljuk az ősi népmesék, archaikus mítoszok, pogány elemeket őrző néphagyományok, valamint a középkortól egészen az újkorig fellelhető boszorkányperek tarka szőttesét. A tündérek/boszorkányok legtovább és legtisztább formájukban a Balkánon, Szicíliában, Írországban és Skóciában maradtak fenn. - Itt hadd jegyezzem meg, hogy a "boszorkány" szó angol megfelelője, a witch sőt maga a wicca szó is a bölcsességet jelentő wit tőből származik. A wicca lényege tehát: ősi, megbonthatatlan kapcsolat a természet ősi szellemvilágával, az erdők, mezők, folyók isteneivel, mítikus lényeivel. A wicca gyógyító személy, a szó legátfogóbb értelmében. Ismeri a gyógyító növények, ásványok titkait, a mágikus eszközöket. Ismeri a gyógyításra legalkalmasabb időpontokat, követve a természeti ciklusok rendjét. A wicca az őskori Európa mágikus termékenységkultuszának egyenes folytatása. Ősi istenük a szarvakat viselő kelta Cernunnos vagy görög Pan - valószínűleg őt azonosították később rosszhiszeműen az ördöggel. Ma inkább minden asszony archetípusa, a Nagy Ősanya, a Nagy Istennő (Dea Magna), a Földanya, (Gea vagy Gaia), a Holdistennő-hármasság (Selene, Diana, Luna) áll a kultusz középpontjában. A wicca legfőbb törekvése egybeesik a jungi individuáció fogalmával: célja az emberben rejlő "mágikus" képességek újraélesztése, a legkülönfélébb okkult, metafizikai, vallási irányzatok évezredek során összegyűjtött tapasztalatai és jól kidolgozott módszerei alapján. A wiccát tanulmányozva találkozhatunk az ókori misztériumvallások bevatási rítusaival, keleti önfejlesztő "módszerekkel", a természeti népek samanisztikus praktikáival, mágikus és okkult elemekkel egyaránt. Szoros kapcsolatot mutat a tao, a zen és a szufi hagyományokkal. A wicca holisztikus szemléletet nyújt, óvakodik mindenfajta dogmatizmustól. Mindezekből következik, hogy nemcsak nő lehet wicca, nincs semmiféle nemi, faji, életkori megkülönböztetés. A wicca másik elnevezése, a "zöld boszorkány" arra utal, hogy elválaszthatatlanul szoros kapcsolatban áll a természettel, saját önvalójával és az egész külső-belső természettel egyaránt. Célja a harmónia újrateremtése az egyes emberekben is, környezetében is, tulajdonképpen univerzális szinten. A legfontosabb cél pedig elsősorban az alapvető félreértések eloszlatása, és nagy vonalakban a wicca bemutatása. A témához kapcsolódó irodalomjegyzék, linkgyűjtemény azoknak segít, akik a rövid bevezető után alaposabban szeretnének elmélyedni a témában.

Tündérek...

jellegzetes tündér-boszorkánynövények közelében. szoros összefüggésben a névmágiával: ha nem nevezzük oket konkrét nevükön. mely medveborbe bújtatta ot a kis gonosz törpe jóvoltából. Mint tudjuk. e korban mindenfelé matriarchátusi rendben éltek az emberek. dombokat. azonnal felejtsük el a bennünk élo sztereotíp tündér-képet: a légies. Maradjunk a faery. Más legendákban a tündérek birodalma oseink sírjain át közelítheto meg. A mai kultusz követői mégis inkább a Nagy Istennőt tisztelik elsősorban. mesevilágában. bájos. nőként (jinként) és férfiként (jangként) jelent meg az univerzumban. mindig mosolyog és icipici varázspálcájával azonnal a bajba jutottak segítségére siet. hanem egész létünket fenyegeti a környezeti pusztítások tarthatatlansága következtében. mely nemcsak magát a Föld bolygót. különösen az ír tájak elképesztoen sokféle meselényt. akinek egyébként is minden parancsét teljesítik Csakhogy résen kell ám lenni velük. középpontjában a mindenható anyaistennővel... jellegzetes tündérútvonalak. kökény. Az ír leprachaunok többnyire hasonló termetűek. ha kiálljuk a meghatározott mágikus számú (3. Wee Folk . parányi nép) A Brit-szigetek. és az ügyes szerencsés legények foglyul ejthetik oket. ennek oka a kompenzációra való törekvés. Csak el ne felejtsünk utána visszatérni a földi világba. megnyilvánulatlan isteni ősprincípium polarizálódott. hogy kincsek rejtekhelyéhez vezessék el fogvatartójukat. bizonyos jeles éjszakákon szívesen kelnek útra. Épp ezért kultuszuk középpontjában egy egyenrangú isteni pár áll. 7 vagy 12) próbát. melyeket célszerű elkerülni . (Galagonya. a szellemvilággal való találkozás nélkülözhetetlen eleme az alászállás. ahol egy csodálatos. mogyoró). Ilyenkor ajánlatos félrehúzódni az útjukból. A kései neolitikum idején Európában. az évszázadok óta tartó maszkulin egyistenhit ellensúlyozására.(Good People. a nyílegyenes ley-vonalakat. A wicca istenképe (wicca teológia) A taoistákhoz hasonlóan a wicca-hit szerint is egy nemek fölötti. jóindulatú "Barbie-babát". Ha az ír. ha elvégezzük a ránk szabott megpróbáltatásokat. A fennmaradt kultikus tárgyakból következtethetünk az akkori anyaistennő jellegére.Jó nép. E pár megnyilvánulása végtelenül sokféleképp jelenik meg a különféle népek mitológiáiban. s akkor bottal üthetjük a nyomukat. lévén hogy halhatatlanok. aki könnyű pillangószárnyakon röpköd. mákszem nagyságú lénytol kezdve egészen óriásiak is lehetnek. mert könnyen kereket oldanak. faerie gyűjtonévnél. hogy meglátogassák távol élo rokonaikat. akit a jószívű novérek kiszabadítanak. messze elkerülni a tündérgyanús vidékeket. békességben élhetünk velük. mára azonban törpévé zsugorodtak.istenno. Igen összetartóak. a föld mélyébe jutás. amikor szakálla beszorul egy félbevágott fatuskóba. kiabálás. Legfőbb istenek Cernunnos Pan Magna Mater Gaia. hogy minden nép mitológiájában. Némelyikük inkább a Grimm-mesék Biribandi alakjára emlékeztet: a mérges kis törpe. Gaia istennő újra feléledt mai kultúránkban. jelezve a veszélyt. Más nézetek szerint mindenféle méretben elofordulnak. Gea Holdistennő-hármasság: . Általános elnevezésük az "apró nép" (wee people) egyfajta babonás félelmet mutat. vidáman csilingelve javítgatják icipici csizmácskáikat egy fa alá rejtozve. Később az első földmuves népek letelepülésekor a termékeny Földanya-kultusz került előtérbe. Az akkori tündérek óriás termetűek voltak. egy külön fejezetet töltene meg részletes ismertetésük. Fő attribútuma a termékenység. ebbol az ófrancia fay (tündér) és faerie (varázslat. számíthatunk segítségükre. valamint a jóképű királyfi is felszabadul a gonosz varázslat alól. és hosszas veszekedés. Kihalásuktól nem kell félni. tündérösvények mentén. Észak-Afrikában és a Közel-Keleten meglehetősen homogén vallási rendszer uralkodott. átlényegülés. de lényegükben azonosak. bosszankodás után végül kénytelen-kelletlen megmutatja a kincs rejtekhelyét a lányoknak. csodalényt rejtegetnek. kultuszaiban fellelheto néhány azonossága: a beavatás. brit-szigetek-béli tündérvilágot szeretnénk megismerni. akkor nem vonjuk magunkra a haragjukat. ily módon rábírhatók arra. Bizonyára felesleges hangsúlyozni. mikor a szigetet elfoglalták az ír oslakók. Ma is a sidhe nevű üreges dombokat lakják. Lakóhelyük többnyire a föld belsejében rejtozik. bár germán rokonaiknál kedélyesebbek. Akkor rejtoztek a föld alá. A szó valószínű etimológiája: latin Fata (Sors). Számtalan elnevezésüktol most eltekintek. nevük is ez. bűbáj). sosem látott pompás birodalom vár ránk.

. akaratának közvetítőeszköze . kivéve a mágikus szertartásokat. Mágikus köröket jelölnek ki vele. tál.Ezért a pszichikus energia fejlesztése nélkülözhetetlen. Más néven: Seax. ATHAME A fekete markolatú boszorkánytőr. testi egészség. nem kötelező érvényű.Gyertya. intellektus. megértés. egyik sem több vagy jobb a többinél. ezért érdemes meditációs kapcsolatba lépni velük. mert a sátán a kereszténység fogalomkörébe tartozik. tökéletesítés. A boszorkánykör sugarának kimérésére. Ld. cingulum. mécses a Tűz és tüzes tulajdonságok szimbóluma: akarat. esetleg váltogatni őket.ahogyan a vörösréz jól vezeti az elektromos energiát. növények begyujtéséhez és más célra. még: Sabbat. ez már csak azért is agyrém.ez további magyarázatot nem igényel. FÜSTÖLŐ A rituálék során. drótkötél. A tulajdonos energiáját közvetíti. A csúcsával felfelé fordított pentagramma az individuációt jelképezi.Végzetes és sajnos gyakori tévedés a pentagrammát sátánista jelképnek vélni. ÁRNYAK KÖNYVE BURIN Kisebb. életerő. saját belátás szerint. Helyettesítheti egy tál só vagy föld. WICCA KISLEXIKON Ásványok Coven: Esbat: kisebb boszorkányünnepek. fehér markolatú réztőr. összpontosítja akaratát. a velük való próbálkozás üres hókusz-pókusz marad. KÖTÉL Zsinór. vitalitás. enélkül az eszközök csak üres tárgyak. üst. mire van szükségünk közülük valójában.Selene Luna Diana A mágikus eszközök használata egyrészt feltételes. Gyógynövények Individuáció: . anyag. A gardneri irányzat tiltja az athame használatát bármilyen más célra a mágikus rituálén kívül. érzelmek . s így eldönteni. örökkévalóság KEHELY Más néven serleg.Mindegyik eszköz vezető. megvilágosodás. Ennek lefelé fordított változatát használják jelképül a sátánisták. . OLTÁR ARISZTOTELÉSZI ELEMEK Az oltáron elhelyezett szimbólumok: Pentagramma vagy pentákulum a Föld és a földies tulajdonságok szimbóluma: stabilitás. PÁLCA vagy BOT Mágikus célra. másrészt szabadon bővíthető vagy szűkíthető. regeneráció. Bolline. a wicca tanai pedig ennél jóval ősibbek. A csúcs olyankor lefelé mutat. összegzés. Minden eszköz spirituális jelkép is egyben. a hold fázisainak megfelelően. a tulajdonos pszichikus energiájának. kötésekre. ahol az athame használatos. egyensúly. és mágikus kör. kétélu. a sötét erők felé . A wiccának semmi köze a sátánizmushoz. mindenkinek magának kell rátalálni a neki leginkább megfelelő módszerre. Csengő a Levegő és légies tulajdonságok szimbóluma: kommunikáció. transzmutáció.Egy kehely víz a Víz és vizes tulajdonságok szimbóluma: megtisztulás. hatalom . Áldozati edény.. A pszichikus energia fejlesztésére számos módszer áll mindenki rendelkezésére.Kvarckristály a Szellem (Spiritus) és tulajdonságainak szimbóluma: befejezés. gyakorlati dolgok. 5-6 inch hosszú.

ezért igen körültekintőek a mágia alkalmazásában. jelentőségteljes álmok. egész oldalas) Sabbat A kerék A nyolc legfőbb naptári ünnep minden kultúrában megtalálható. és ha a leckéket is spirituális szemszögből nézzük. akkor az valamilyen módon kiegyensúlyozásra tör. megmagyarázhatatlan. semmitmondóvá válnak. hogy a Wicca nem korlátozódik rituálékra. érzékelték az örök körforgást. új kenyér (augusztus elseje) . először is meg kell értenünk. az alvilági szellemek ünnepe (november elseje) . hogy a kelták mindig napnyugtától napnyugtáig számítottak egy napot.Imbolc . köv. Ha mindennapi életünk részévé kívánjuk tenni a Wiccát. azt könnyebben lephetik meg számára érthetetlen. szerelem. Az udvar takarítása fontos leckéket tanít nekünk az évszakokról.Kompenzáció: Tudjuk.Ostara . Tégy minden nap felajánlást az Úrnőnek és az Úrnak.Lugnasadh.a növekvő fény. társadalmi csapdákba esünk. felületes szórakozásainktól. közelíteni a tudatosság felé. iskolába járás remek gyakorlat tudatosságunk csiszolására. (Folyt. egyensúly (őszi napéjegyenlőség) Mindennapi Wicca (Scott Cunningham: Élő Wicca) Még ha nem is gyújtunk gyertyákat. esti meditáció Reggeli. ha a lélek egyfajta alapszükségletét elfojtja. nem húzunk varázsköröket. földrajzi távolságoktól függetlenül. ezért e napokon elsősorban a bőséges termés érdekében áldozati szertartásokat mutattak be az isteneknek. rituális táncokkal ünnepeltek. Érdekes és izgalmas kaland összehasonlítani őket. és az akarat bölcs irányítása a kívánt cél felé. a tudatosság felé fordul. Midsummer . történések. Például aki túlzottan az elmélet. A kelta ünnepek (Vegyük figyelembe.ültetés. otthoni életünkben és munkahelyünkön egyaránt. hogy a pusztán fizikai erőkre és tárgyakra irányított fókuszt finoman áthelyezzük a mindenségben rejlő. Reggeli. Hogy eljuthassunk és ihassunk a béke. spirituális természetre.Samhain . Az életünk önmagában is az Istennőnek és az Istenségnek szentelt rituálénak tekinthető. koroktól. Mégis sokaknak okoz nehézséget hétköznapi életük spirituális természetének felfedezése.) . esti ima vagy hálaadás Wicca témájú kézmuves munka Klasszikus vagy kortárs pogány zenehallgatás Növényápolás. Ezért ünnepeik is a megadott nap előestéjén kezdődtek. hogy ideje lesz visszatérni az út közepére.Mabon . szüret. isteneikkel. akkor is élhetünk Wicca-módon. harmónia. A munkavégzés kiváló lehetőség a többi ember energiájának átérzésére. a Wicca életmód. a másik aspektus erőteljesebb hangsúlyozásával. A Wicca nem csak vallás. ami közvetlen vagy közvetett módon kapcsolatban áll a wiccával.a Napisten és Földanya nászünnepe (nyári napforduló) .. Ley-vonalak: Mágia: Az elmúlt korok emberei együtt éltek a természettel. általában a másik szülő túlzott engedékenységgel próbálja kompenzálni a megbomlott egyensúlyt. az ősök. Az évszakok váltakozása szerint négy részre osztották az évet a két napéjegyenlőség és a két napforduló szerint. misztikusnak tűnő képek. isteni nász ünnepe (május elseje) . . és viszont. Őseink hite szerint az évszakválasztó határnapok és a négy kozmikus fordulónap mágikus erőkkel bírtak.gabona. Naponta legyen legalább öt perc "megszentelt időd".betakarítás.Beltane .az ébredő természet. Így akár a mosogatás is spirituális élményforrássá válhat: a víz elemi erejének megtapasztalásával. megvilágosodáshoz is vezethetnek. Családoknál is megfigyelhető: ahol az egyik szülő túl szigorú.a Napisten újjászületése (téli napforduló) . imára és mágiára.virágbaborulás. aratás. így figyelmeztetve a lelket arra.Litha. lombok. a tavasz ünnepe (tavaszi napéjegyenlőség) . a nagy nyári munkák befejezése fölötti elégedettség. fantáziák tanulmányozásával fejthető meg.Ellenben aki túlzottan belefeledkezik az álmok világába. az előtt "elhallgatnak" az álmok.Ez a jelenség a természetben bárhol érvényesülhet. Az alábbi javaslatoktól esetleg teljesen eltérő értelmezéseid is lehetnek. harmónia forrásából. nincs más teendőnk. A Wicca egyszersmind átsegíthet minket a nehéz időszakokon. Ez többnyire az álmok. .Yule . változatos módokon teremtettek kapcsolatot a mágikus erőkkel. életedre. mélybe húznak a számlák és egyéb köznapi tényezők. mint a Wicca-alapelvek gyakorlati alkalmazása.a kelta újév. vagy foglalkozz olyan valamivel. A tanulás. Ebben az öt percben gondolj egyszeruen a Wicca-szerepben betöltött helyedre. . Elkábulunk a szmogtól. minden ízükkel követték annak ritmusát. Wicca-hit szerint a mágikus tett következménye háromszorosan száll vissza a "feladó" fejére. Bizonyos pricípiumokhoz való hűség. megtisztulás ünnepe (február elseje) . lényegi. Lammas . amíg csak föl nem tesszük a kérdést: vajon érzünk-e egyáltalán valamit spirituálisnak? A megoldás nem kifejezetten spirituális: lényege.

Arcod pirul.Élj és mást is élni hagyj. boldog ki megy.Ha az Úrno új holdja jo. pihenjél. Ápolj növényt. hallgatása.Nyolc szóval teljes az Intelem: Sehol ne árts. Rúnáiddal daloljál. hogy a Wicca egyre jobban áthatja mindennapi életed. hát El ne égesd. célja az ősi erő újbóli birtokba vétele. Szíved vágya teljesül. mert hite szerint minden elkövetett tettünk háromszorosan száll vissza a fejünkre.nincsenek parancsolatai. Miért szeretem? (wicca hitvallás) . Hit és Szeretet hajtson. kinek a kezébe kerül. A rontást így tartod távol. Kék csillag fénylik homlokán. és figyelés.Lágy tekintet. Köszöntsd tuzzel Egyszarvút. szabályai . közel az új. úgy aktivizálódik egyre több erőd a megszentelt idődben. Fogadd Úrnonk áldását.tehát önmagában véve nincs "jó" és "rossz". parklátogatás Kommunikáció állatokkal Pogány tündérmesék olvasása.Ha a kerék elérte Yule-t. milyen célra. A wicca törvénye A wicca törvényt hallgasd most. kíméljük temploma a természet legfőbb tevékenysége a gyógyítás (egyedi és globális) minden a természet része . Gyorsan ég és lassan ég. Dobj egy követ.Délrol jo most lágy szello. Források: a mix az interneten található elektronikus adatok alapján lett összeválogatva .Varázsigét ha mondanál.Ha a kerék megindul. kevés szó. érintés.Hármas-törvényt észben tarts.Légy mindig hu szereto.nincs dogma nincs fennhatóság nincsenek vallási vezetők . Szerelem csókja érkezo.Boldog ki jo.Kilenc hasábot tuzre tégy. . Miközben észreveszed. az ősi tudás újraélesztése és alkalmazása.kertészkedés Önkéntes felajánlás Kikapcsolódás Naplóírás Wicca-fejlődésedről Kapcsolatteremtés hasonló szellemuekkel Meditáció.Kinek a rosszból elég már. úgy. bokrot.a két nem tökéletes egyenrangúsága Földanya élőlény. Versbe szedve jobban jársz. mesélése gyermekeidnek Az ÁRNYAK KÖNYVE alapján e listát bővítheted. s úgy tégy.Ha a szél keletrol fúj.amit akarsz. vigyázunk rá. Beltane-éjen tüzet gyújts.számára. átértelmezheted magad .Varázskört írj háromszor. Kézcsókokkal köszöntsd ot. Kapzsiságra ne hajts már. Három rosszat jó követ majd. Fosztó rúnát daloljál. legfőbb erkölcsi szabálya: "Tégy. fát. Zárd az ajtót.nyitott toleráns minden más szellemi irányzattal . Szépen végy és szépen adj.Északról fú eros szél. igaz vár.Úrnonk fája bodza. hogyan alkalmazod. Ha a hold a csúcsra ül. melegítsd szíved. Barátjának néznek még. tiszteljük. hogy ne árts senkinek".Hol hullámzó vizet látsz. Szeretod mindig visszajo.nincs térítő szándéka nem tartja saját hitét egyedül igaz és üdvözítő hitnek .Hol rád igaz szükség vár.Növo holdnál tisztuljál. szeretjük.és mások .Fogyó holdnál körbejárj. Ünnepet várj.Bolonddal ne törodjél. Kísértethad tánca kél.a wicca nem él a mágiával pusztító célra. ráhangolódás kövekkel Új rituálék írása Új divinációs módszerek kikísérletezése Varázsfüvek gyujtése Kert.a wicca vezére "bensőből vezérel" egyetlen. mint szeretsz. átok vár.Feltámad a nyugati szél. . Mágia is csak egyféle van: kérdés.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->