SEKOLAH KEBANGSAAN KUALA PERAI 12100 BUTTERWORTH , PULAU PINANG LAPORAN MINGGUAN AKTIVITI 1M1S PERMAINAN : ______________________________________________________________ MASA

: ________________

TARIKH : _________________________ GURU PEMBIMBING 1 2 3 4

JUMLAH KEHADIRAN : _______/_______ ( Rujuk Buku Kedatangan ) AKTIVITI / KEMAHIRAN : 1.

2.

3.

CATATAN :

DISEDIAKAN OLEH

DISEMAK OLEH

TARIKH

:

TARIKH

:

ISI KANDUNGAN FAIL 1 2 3 4 5 6 7 8 SENARAI NAMA GURU PEMBIMBING/ PENYELARAS PERLEMBAGAAN CARTA ORGANISASI SENARAI NAMA MURID / PELAJAR VISI DAN MISI SENARAI KEMAHIRAN BORANG LAPORAN MINGGUAN KEHADIRAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful