PROPUNERE PROIECT INVESTITII PROCESARE RSU = ENERGIE

“FLOCK” MAN Bioreactor 24H Produse finite sau “FLOCK”

PROPUNERE CICLU TEHNOLOGIC

Sistem P2P Incinerare sau gazeificare Deseuri solide urbane diferentiate sticla Biogaz

Deseuri solide urbane nediferentiate

Sistem AUTOCLAVE

Materiale feroase si neferoase

Digestie anaeroba

Electricitate

Generator electric Energie termica

Deseuri organice si vegetale Plastic Namol Deseuri netratabile

Fabrica peleti

Linie granule plastic

DESEURI TRATABILE = FLOCK = ENERGIE SISTEMUL AUTOCLAVE Sistemul exclusiv autoclavă este capabil de a prelucra în mod complet automat RSU care provin din strângere. Poate fi ars direct (producand emisii de o mare inferioritate normelor europene in vigoare) sau chiar precedent gazificat pentru un recastig superior (solutie putin consiliata din cauza costurilor inalte). lipsit de clor. carton. timp de 15 zile. la sfârşitul procesului de triere.). este posibila obtinerea de 30/35% metan si 65/70% carboncoke (vezi prezentarea «Sistemul P2P»). depind de materialele organice tratate si de folosinta finala prevazuta. chiar şi nediferenţiată cu o recuperare efectivă de circa 95% din materiile reutilizabile. panouri antiseismice si in combustibil industrial. pentru producerea de fertilizant natural (vezi prezentarea «Bioreactorul 24h»). Biodegradabilul este bogat. un produs inert şi inodor. metalele. etc. cu putere energetică foarte înaltă şi care poate fi ars uşor sau poate fi transformat în panouri multistrat pentru producţia de mobile sau panouri izolante şi antiseismice. Acest sistem transformă. panouri termice sau insonorizante. Poate fi transformat in hartie. «Flock» utilizat in Bioreactorul 24h. Prin sistemul P2P. şi în acelaşi moment transformă reziduul organic (în plus de hârtie. carton şi lemn de mici dimensiuni) în „flock”. iar dupa aceasta sa se foloseasca acelasi biogaz intr-un cogenerator la sfarsitul producerii electricitatii si energiei termice. panouri multistrat pentru mobila. pote fi utilizat si ca si fertilizant (testat anterior prin analize chimice adecvate). . hârtia. Posibilele folosinte ale rezultantului «Flock». hartiesi carton recoltate separat). «Flock» reprezenta in general 60/65% din desurile solide urbane indiferentiate (cca 40% din desurile diferentiate. Solutia cea mai ecologica si cea mai profitabila este aceeade transformare in biogaz prin intermediul digestiei anaerobe. in ceea ce priveste respectivele castiguri. materialele în recuperabile (sticla. complet curăţate sau mai bine sterilizate.

plecând de la diverse materiale (printre care anumite tipuri de reziduuri). . adică acelea care conţin carbon (separate mai înainte de alte componente reciclabile ale Reziduurilor Solide Urbane). pot fi complet distruşi. rupând moleculele. Intr-un mediu închis cu temperaturi inferioare la 500°C şi în lipsa totală a oxigenului. In aceste instalaţii reziduurile sunt descompuse în mod termochimic prin insuflarea unui curent de azot (în gazificatoare chiar şi oxigen) la temperaturi înalte. hidrogen şi metan. sau folosindu-l drept combustibil pentru motoarele cu explozie. numită piroliză. Gazificatoarele exploatează disocierea moleculară. Prin gazificator se înţelege o instalaţie care. obţine combustibili gazoşi pe care îi foloseşte pentru producerea de energie.DESEURI TRATABILE = ENERGIE VERDE ENERGIE VERDE Energie electrica Tehnica pentru distrugerea substanţelor prelucrate şi separate cum trebuie pentru producţia de energie electrică şi termică este aceea a Gazificatoarelor. obţinându-se ca produse finale un gaz combustibil (numit SinGaz sau gaz de sinteză) şi rămăşiţe solide. Energia închisă prin fotosinteza clorofilei în astfel de substanţe organice poate fi astfel eliberată sau arzând gazul de sinteză (SynGas) într-o centrală per a folosi căldura sau alimenta o turbină cu vapori. încălzirea este realizată în absenţă totală a oxigenului şi materialul suferă o rupere a legăturilor chimice originare cu formarea de molecule mai simple. în general lungi lanţuri carbonice. care formează „un gaz de sinteză” destul de pur uzat ca atare. în molecule mai simple de monoxid de carbon. In practica în timp ce materialul este încălzit în prezenţa oxigenului şi are loc o combustie care generează căldură şi produce compuşi gazoşi oxidaţi. pentru a produce electricitate. reziduurile organice.

concentraţia de dioxine şi furan este inferioara nivelurilor ce pot fi măsurate. Totul. într-un context în care ne confruntăm cu problema prelucrării reziduurilor şi în opoziţie cu construcţia incineratoarelor tradiţionale din grijă şi frică pentru sănătate şi mediul ambient. rămâne cenuşă pentru 3% din masa introdusă. în faţa unei investiţii relativ modeste atât în faza de construcţie cât şi în faza de gestionare (datorita posibilităţii de a introduce o mare varietate de material organic. sunt modulabile cu puteri diferite şi reprezintă un sistem eficient pentru a exploata diferitele potenţiale energetice ale biomaselor în general. în plus de reziduurile solide urbane. o a doua fază de piroliză în care se obţine o parţială „distilare” a lemnului. cu un randament mediu de 70%. nu intervine la temperaturile normale de funcţiune în gazificatoare. dând naştere la diverse produse dintre care unele compatibile. In special. această investiţie permite obţinerea unui câştig constant şi sigur. Faţă de incineratoarele normale. Deci. anhidrit sulfuros şi monoxid de carbon este redusă la mai mult de jumătate. metalele grele de 20-50 de ori. datorită condiţiilor speciale în acre ale loc procesul: temperatura joasă reduce cu peste o sută de ori emisia de pulberi fine ( în special este redusă producerea de nanopulberi). o a treia fază de gazificare în care produsele pirolizei reacţionează cu agentul gazificator. reziduuri) într-un combustibil gazos. care are şi alte potenţiale de dezvoltare chiar şi pe termen mediu şi scurt. .DESEURI TRATABILE = ENERGIE VERDE ENERGIE VERDE Energie termica La sfârşitul procesului. Procesul se realizează în 3 faze: o primă fază de uscare în care se obţine deshidratarea materialului. chiar netratat sau în virtutea faptului că nu este necesar să se trateze sau filtra mari cantităţi de emisii sau reziduuri toxice). Gazificarea este un proces chimico-fizic complex prin care se transformă un combustibil solid (lemn. distribuit în mod diferit în domeniul electric şi termic. producerea de acid clorhidric. cinetica de reacţie în incineratoare duce la formarea de dioxine. oxidul de azot este redus la o treime. Gazificatoarele sunt foarte flexibile. resturi agricole.

.DESEURI TRATABILE = ENERGIE VERDE INGRASAMINTE AGRICOLE Această instalaţie de transformare în compost permite realizarea întregului ciclu în 24 de ore mai devreme de 45 de zile necesare în mod normal pentru a stabiliza substanţa organică. a unei activităţi macrobiologice care garantează că acest compost este pasteurizat şi stabilizat prevăzând pierderea unei valori importante de minerale. Un sistem complex permite realizarea. Odată terminat procesul de stabilizare a compost. Sistemul de prelucrare al instalaţiei permite realizarea unui produs finit care poate fi finalizat pentru necesităţile prestabilite. în interiorul reactorului care controlează prelucrare. acesta este transformat în pellet cu scopul de a facilita folosirea şi comercializarea sa.

INSTALATIE DE SEPARARE Schema unei instalatii de separare automata de deseuri solide urbane. compusa din 2 autoclave de 15 tone in paralel .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful