FAKULTI SENIBINA ,PERANCANGAN DAN UKUR UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) SHAH ALAM, MALAYSIA

CTU 553 : HUBUNGAN ETNIK

PLURALITI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

DISEDIAKAN UNTUK : PN. ROSASMANIZA BT. ABDUL LATIF

KOD PROGRAM : AP2276A / ID06A

DISEDIAKAN OLEH : AMIR HISYAM B. JOHARI SHARIANI GHAZALI MOHAMAD OMAR B. OTHMAN 2009153551 2009903063 2009711869

Kami menjulang sepenuh penghargaan kepada Ustazah Ros Asmaniza Binti Abdul Latif .PENGHARGAAN Alhamdullillah hirrabil¶alamin . . kami ingin menyatakan sepenuh kesyukuran kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya.Beliau juga banyak membantu kami sepanjang proses pembentukan tugasan ini berlaku. Pensyarah Matapelajaran Hubungan Etnik (CTU 553). diatas kesudian beliau memberikan tugasan ini kepada kami . dapat kami menyelesaikan tugasan kerja kursus ini dengan penuh jayanya. terima kasih. Sekian. Kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepda ibu bapa serta rakan-rakan yang banyak membantu kami secara langsung atau tidak langsung sepanjang merialisasikan tugasan ini berjalan.

taat dan jalan.PLURALITI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF ISLAM Islam adalah agama universal yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusian persamaan hak dan mengakui adanya pluralisme agama dan masyarakat. Dalam kamus ³The contemporary English-Malaysian dictionary´ menyebut ³plural´ bererti lebih dari satu/jamak dan berkenaan dengan berlainan ragam. Ungkapan ini menggambarkan bahawanya islam adalah agama yang sangat menghargai hak pluralisme kerana islam adalah agama yang dengan jelas mengakui hak-hak masyarakat lain untuk hidup bersama dan menjalankan ajaran masing masing dengan penuh kesungguhan. Perkataan pluraliti merujuk kepada lebih dari satu dan pada masa yang sama ³isme´ merujuk kepada sesuatu yang berhubugan dengan sefahaman atau aliran. Masyarakat merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan komuniti manusia yang tinggal bersama-sama. salah faham dan untuk menjalinkan hubungan harmoni antara bilangan masyarakat. Daribahasa inggiris pula plural merujuk kepada lebih daripada satu atau banyak. patuh. Pluralisme masyarakat menurut islam adalah sehaluan aturan tuhan yang tidak akan berubah. Antara fahaman ini adalah penerimaan kebenaran wujud dalam dua atau lebih agama dengan penekanan aspek-aspek yang diterima oleh agama dan bangsa dan menggalakkan kerjasama dan dialog antara bangsa bangsa yang berbeza bagi meningkatkan persefahaman. ia digunakan sebagai istilah untuk merujuk kepada keadaan hidup bersama secara harmoni di antara lain bangsa. Bukan itu sahaja. Sehubung itu pluralisme adalah kepahaman atau sikap terhadap keadaan majmuk. baik dalam konteks sosial. Mesej yang jelas yang digunakan untuk menghilangkan rasa prasangka. Sedangkan perkataan ³agama´ dalam agama islam diistilahkan dengan ³din´ dari segi bahasa bererti tunduk. . Mesej dan keharmonian hidup antara masyarakat berbeza merupakan kepentingan yang pertama dan harus dipraktikkan oleh semua bilangan masyarakat. Pluraliti masyarakat merupakan konsep yang luas tentang penerimaan masyarakat yang pelbagai. Boleh juga dikatakan masyarakat itu merupakan jaringan perhubungan antara pelbagai individu. budaya. Agama islam sangat terbuka dan selalu memberi peluang dan menghormati berbeza bilangan masyarakat.perihal ini boleh dilihat dengan tindakan Rasulullah padan pembentukan Piagam Madinah iaitu piagam pertama yang diwujudkan di dunia untuk keharmonian masyarakat dan ditekankan untuk menjadi panduan manusia hingga bila-bila. Pluralisme masyarakat adalah kondisi hidup masyarakat bersama walaupun berbeza-beza agama dalam satu komuniti dengan mengamalkan ciri-ciri dan adat ajaran masing masing. politik dan juga agama. juga tidak mungkin dipersoalkan atau diingkari.

tetapi juga terlibat dalam usaha memahami perbezaan dan persamaan untuk mencapai tercapai satu masyarakat yang majmuk.w.Islam adalah agama yang menggalakkan hidup bersama bangsa yang lain dan menjalankan kehidupan harian dengan aman. Pluralisme dari istilah Islam adalah sebuah ajaran Tuhan yang tidak akan berubah. Untuk memahami sikap dan ajaran Islam tentang pluralisme. serta member kesempatan kepada orang lain yang beribadah sesuai dengan keyakinan masyarat masing-masing. Islam adalah agama universal yang mementingkan aspek-aspek kemanusiaan. dengan Firman Allah : Firman Allah s.w. . persamaan hak dan mengakui adanya pluralisme bangsa. Ini menunjukkan Islam agama yang sangat menghargai pluralisme . Dalam pengertian lain. Ia memerlukan bantuan dan dukungan terhadapan kewujudan orang/kelompok lain. kita harus mengambil contoh dari Muhammad s. Terdapat dua penafsiran tentang konsep toleransi. Yang kedua menyatakan bahawa toleransi itu hanya sekadar memerlukan lebih sekadar daripada itu. saling menghormati dan menghargai. setiap bangsa dituntut bukan saja mengakui hak bangsa lain dan menghormatinya. Ertinya toleransi itu tidak cukup hanya dalam pemahaman saja. Sejarah mengatakan bahawa Muhammad saw. inklusif. diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir dengan membawa risalah Islamiyah. Dari kenyataan dan kesedaran inilah akan lahir sikap toleransi. Al-Anbiya¶: 21/107). Dalam perspektif sosiologi masyarakat.t ³Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam´. saling berkerja sama dan saling berinteraksi antara satu bangsa dan bangsa lain. Pengakuan terhadap kemajmukan masyarakat tersebut adalah menerima dan yakin bahawasanya bangsa merupakan satu komuniti yang besar yang dicipta oleh tuhan dan disarankan untuk bertoleransi bersama.a. penafsiran negative dan penafsiran positif. juga tidak mungkin dipersoalkan atau diingkari. pluralisme masyarakat difahami sebagai satu sikap mengakui dan menerima kenyataan kemajmukan masyarakat sebagai nilai positif dan merupakan ketentuan dan rahmat tuhan kepada manusia. Yang pertama menyatakan bahwa toleransi itu hanya mensyaratkan cukup dengan membiarkan dan tidak menyakiti org/kelompok lain. dan Islam dalam kehidupan manusia. tapi harus diaplikasikan dengan tindakan dan perbuatan dalam kehidupan harian.Sejurus itu yang dimaksudkan ³pluralisme masyarakat´ adalah terdapat lebih satu bangsa yang mempunyai karekter hidup berdampingan. secara terminologinya. (QS.

Agama islam adalah agama yang damai dan sangat menghargai toleransi dan membuka diri terhadap pluralisme masyarakat. : ³jikalau Tuhanmu menghendaki. baik dalam warna kulit.Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad menjadi penutup semua ajaran untuk umat manusia.t menganugerahkan nikmat akal kepada manusia. harta.t mmeberikan kebebasan kepada manusia untuk memilihkan pilihan hidup yang ia yakini kebenarannya tanpa paksaan dan intervensi dari Allah s.t. bentuk rupa.t tidak inginkan hanya ada satu bangsa dan agama walaupun sebenranya allah mempunyai kemampan untuk hal itu bila ia inginkannya.t. Hal ini menjelaskan manusia secara fitrah dijadikan Allah dalam bentuk. Oleh itu.t menyatakan bahawanya perbezaan di antara umat manusia.t bahkan melukiskan pluralisme idealogi dan agama sebagai panduan hidup yang besar. kemudiannya dengan akal tersebut Allah s. kelompok dan budaya yang berbeza dan semua mesti menerima dan menghormati kepelbagaian dan perbezaan itu sebagai satu lumrah dan hukum alam yang akan terus . budaya dan bahasa adalah benda yang sama. Allah s. berbanding agama-agama lain di dunia.w. Islam untuk hidup bersama dan cuba menghasilkan perorakan hidup yang lebih selesa dan sempurna untuk kehidupan manusia.t. Tanda-tanda pluralisme masyarakat banyak di ketengahkan di dalam Al-quran antara nya Firman Allah s. kekayaan. Pengakuan ini membuatkan agama islam merupakan agama yang terbuka.w. kristian dan agama-agama lain mahupun agama samawi ataupun agama ardhi.w.w. Islam mengiktiraf kemuliaan setiap manusia tanpa mengira etnik. : ³untukmu agamamu dan untukku agamaku´ (QS : Al-Kafirun 109/6) Allah s. tidak boleh berlaku perbezaan atau penafian hak berdasarkan etnik (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Semua manusia dan makhluk Allah akan mendapatkan menjalankan prinsip prinsip kehidupa secara universal. agama dan bangsa. tentu dia menjadikan manusia umat yang satu´ (QS. Allah s. Al-Quran telah mencapai kata putusnya dalam berbicara mengenai pluralisme ketika menegaskan sikap penerimaan al-qur¶an terhadap masyarakat dan agama lain. Semua masyarakat mempunyai hak untuk mengakui agama masing masing tidak kira yahudi.w. 2005: 37).w.w.w. suku kaum. Firman Allah s. Islam tidak mempersoalkan lagi mengenai asal etnik. Hud : 11/118) Dalam Al-quran berulang kali Allah s.

(Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik baiknya kepada kamu. lagi sentiasa Melihat. Seharusnya kita perlu kenal-mengenal dan membantu antara satu sama lain agar kedamaian dan kemakmuran hidup bersama dapat dicapai. dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar. dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia. (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya).berlaku. Ia selaras dengan firman Allah SWT yang bermaksud: ³Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan. lagi Maha mendalam pengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu)³. supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). (Surah an-Nisaa' 4: 58) Islam dengan jelas melarang kepada pembelaan etnik sendiri dalam erti kata membantu dan membela etnik sendiri yang melakukan kesalahan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. Larangan ini dijelaskan oleh nabi dalam hadisnya yang bermaksud: . (Surah al-Hujurat 49: 13) Islam juga menekankan tentang memberi keadilan kepada semua mengikut undangundang tanpa mengira etnik yang dijelaskan oleh Allah SWT yang bermaksud: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya). Kepelbagaian dan perbezaan itu bukanlah faktor untuk berpecahbelah dan bermusuhan.

Di Madinah. 23 daripadanya menyatakan mengenai hubungan antara umat Islam sesama umat Islam iaitu antara Ansar dan Muhajirin. Langkah pertama adalah dengan mendirikan sebuah masjid sebagai tempat menunaikan ibadah dan tempat Rasulullah menyampaikan ajaran Islam. Selain itu ia juga memberikan panduan peemulihan kehidupan kaum muhajirin. manakala Muhajirin pula adalah pengikut awal Nabi Muhammad s. Rasulullah telah mengikut bimbingan wahyu dan berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat Madinah ketika itu. Tujuan utama Piagam Madinah adalah untuk menghadapi masalah masyarakat majmuk di Madinah. Langkah kedua pula. dengan mengikat tali persaudaraan antara kaum Ansar dan Muhajirin.a.w.a. Terdapat tiga langkah yang diambil oleh Rasulullah dalam membentuk piagam Madinah. mereka mempunyai kebebasan untuk beragama sendiri dan mereka hendaklah membiayai sama seperti orang-orang mukmin membiayai ekonomi Madinah. para sahabat bertanya: Apakah yang dimaksudkan dengan asabiah wahai Rasulullah? Baginda menjawab: Kamu membantu saudaramu di atas landasan kezaliman (Muhammad Syams. Manakala fasal yang selebihnya iaitu 24 fasal membicarakan tentang hubungan Islam dengan umat bukan Islam iaitu Yahudi. Di dalam Piagam Madinah ini.w telah mewujudkan perlembagaan bertulis pertama di dunia iaitu Piagam Madinah.a. Demi mewujudkan perpaduan kaum di madinah. Nabi Muhammad s. Mendengar ungkapan tersebut. Dan akhir sekali iaitu langkah ketiga.w menyelesaikan masalah antara dua kaum ini dengan mengikat tali persaudaraan antara mereka. Kandungan Piagam Madinah ini terdiri dari 47 fasal. Rasulullah menerapkan prinsip prinsip tertentu seperti Al-Quran dan Sunnah adalah sumber . Nabi Muhammad s.a. 1990: 17±20) Sebagai contoh bukti Pluraliti menurut perspektif Islam adalah Piagam Madinah.w yang berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ansar merupakan penduduk asal Madinah yang memeluk Islam serta membantu perjuangan Nabi Muhammad s.Bukan dari kalangan kami orang yang menyeru ke jalan asabiah dan bukan di kalangan kami orang yang berjuang di atas jalan asabiah dan bukan di kalangan kami orang yang mati di atas dasar asabiah. mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya sama-sama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Mereka hendaklah tolong-menolong menentang sesiapa jua yang menentang Piagam ini.

Sebelum terbentuknya ummah di Madinah. Suasana di Madinah tidak aman menyebabkan Nabi mengambil beberapa langkah untuk membentuk ummha. Seterusnya adalah dengan pembentukan konsep ummah. Nabi telah bertindak mempersaudarakan golongan Aus dan Khazraj dan mereka diberi nama baru iaitu golongan Ansar. Hal ini disebabkan Madinah terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan agama. Secara keseluruhannya. Orang Yahudi pula terdiri daripada beberapa puak. Ia termasuklah orang-orang Islam yang berhijrah bersama Nabi atau lebih dikenali sebagai orang-orang Muhajirin. kewajipan semua pihak terhadap perdamaian. penduduk Madinah terdiri daripada 2 bangsa utama iaitu Arab dan Yahudi. Nabi juga membina masjid sebagai tempat untuk menyatukan umat Islam. Dengan usaha-usaha yang dilakukan ini maka terbentuklah satu ummah di Madinah. yang paling terkenal ialah Bani Nadhir. Kedua-dua puak ini sering bermusnahan antara satu sama lain terutamanya kerana perebutan kuasa. Ummah menurut Sahifah Madinah adalah di dalam pengertian yang luas. Nabi sedar negara Islam Madinah mungkin dapat ditegakkan jika penduduk Madinah tidak bersatu terlebih dahulu.hukum Negara. Orang-orang Arab pula terdiri daripada 2 puak iaitu Aus dan Khazraj. Bagi mengukuhkan lagi kedudukan ini. Istilah tersebut adalah merujuk kepada semua penduduk Madinah pada masa kedatangan Nabi ke Madinah. Oleh itu. penduduk Madinah yang telah membantu Nabi atau yang lebih dikenali sebagai golongan Ansar serta orang-orang Yahudi yang telah menjadi sebahagian daripada sebahagian daripada penduduk Madinah. Hubungan di antara puak Yahudi dan Arab sentiasa di dalam keadaan tegang sehinggalah Nabi berhjrah ke Madinah. tanggungjawab Negara terhadap orang bukan Islam dan pelbagai lagi. Quraizah dan Qainuqak. Sahifah Madinah telah digubal. Sehubungan dengan itu. masyarakat Madinah hidup di dalam keadaan berpecah-belah. Pembentukan ummah di Madinah bermula sebaik sahaja Nabi sampai ke Madinah iaitu pada tahun 1 Hijrah bersamaan 622 M. Walaupun mereka terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama tetapi masih lagi dianggap sebagai satu ummah. golongan ini kemudiannya telah dipersaudarakan pula dengan golongan Muhajirin dan seterusnya mengadakan perjanjian damai dengan golongan Yahudi. . Sahifah Madinah telah menyebutkan nama mereka satu persatu dan mereka masingmasing mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap negara Islam Madinah.

Puak Aus dan Khazraj misalnya telah berperang sejak sekian lama dan peperangan yang paling hebat ialah peperangan Buath. Sebagai satu ummah semua penduduk Madinah perlu bekerjasama untuk mempertahankan Madinah dan sebarang ancaman. ekonomi ataupun sosial. oleh itu. Madinah telah muncul sebagai sebuah negara Islam yang pertama. Ia kemudiannya menjadi sebuah kuasa yang besar dan disegani. Di bawah konsep ummah. Malah telah bekerjasama dengan pihak musuh iaitu orang-orang Quraisy. mereka sering melagak-lagakan di antara kedua-dua puak tersebut. Ia telah membuka peluang kepada penyebaran agama Islam. Dengan terbentuknya ummah. mereka juga tidak boleh bermusuhan di antara satu sama lain. Hal ini menyebabkan bilangan penganut Islam bertambah . Semua penduduk Madinah termasuklah orang-orang Yahudi bersetuju untuk menerima Nabi sebagai pemimpin Madinah. penduduk Madinah telah bekerjasama untuk membangunkan Madinah sama ada dari segi politik. Orang Islam bebas beribadat dan menyebarkan agama Islam. 2. Nabi dengan jelas menyebutkan bahawa sesiapa atau mana-mana golongan yang mengingkari perjanjian yang telah dibuat akan dikenakan hukuman yang setimpal.Antara kaitan Ummah dengan Politik Islam di Madinah adalah : 1. Pembentukan ummah juga berjaya mengukuhkan kedudukan politik Islam. Sifat-sifat kepimpinan yang ada pada Nabi telah menyebabkan mereka berpuas hati dan bersetuju untuk bernaung di bawah pemerintahan Islam. Pembentukan ummah mempunyai kaitan yang rapat dengan politik Islam di Madinah. Pembentukan ummah Madinah juga telah menjamin keselamatan Madinah dari ancaman luar dan dalam. Orang-orang Yahudi juga sering mengintai peluang untuk mengambilalih pentadbiran Madinah. Di samping itu. 4. Kejayaan Nabi menyatukan penduduk Madinah di bawah konsep ummah telah membuktikan bahasa Islam adalah agama yang lengkap dan ia tidak memisahkan di antara politik dan agama. Sebelum ini. Hal ini terbukti apabila orang-orang Yahudi telah dihalau dari Madinah apabila mereka sering mempersendakan kemenangan tentara Islam. penduduk Madinah sering bertelagah bagi menentukan kepimpinan di Madinah. Pembentukan ummah juga telah berjaya menyelesaikan krisis pemimpin yang wujud di Madinah sebelum ini. 3.

penganut Islam telah meningkat lebih daripada 100. seramai 100. keturunan. Hal ini terbukti semasa Nabi mengerjakan ibadat haji yang terakhir.dengan banyaknya. Dalam tempoh 10 tahun Nabi di Madinah. bahasa. kedudukan keluarga. Keistimewaan ini bukanlah satu penganiayaan kepada bukan Islam tetapi untuk menjaga kesucian agama Islam dan keselamatan penganutnya.000 orang telah mendengar khutbah baginda yang terakhir. . Kesimpulannya. Bilangan ini sangat besar berbanding dengan bilangan yang berjaya diislamkan dalam tempoh 13 tahun Nabi di Mekah. negara. orang bukan Islam dan harta. Walaupun Islam memberi kelonggaran dalam penglibatan orang bukan Islam. Hal ini menunjukkan prinsip persamaan dan keadilan dalam Islam telah dilonggarkan untuk memelihara kesucian dan martabat Islam. Islam menolak sebarang bentuk perbezaan dan ketidakadilan yang membezakan seseorang dengan seseorang yang lain atas dasar jantina. warna kulit.000 orang. namun keutamaan tetap diberikan kepada orang Islam.

2011 3. Sumber dari internet .12.2011 . Sumber dari internet .slideshare.slideshare.net/emkay84/hubungan-etnikpluraliti-pluralistik 07.slideshare. Sumber dari internet .2011 2.net/kita1malaysia/bab1-konsepasas-hubungan-etnik 07.12.http://www.http://www.RUJUKAN 1.12.net/emkay84/hubungan-etnik2011-islam-dan-hubungan-etnik 07.http://www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful