Tema 4 Sa se reia problema din clasa pentru TMR1 la o temporizare de 500ms MAIN_PROG start banksel TRISB movlw 0x00

movwf TRISB banksel PORTB clrf PORTB movlw 0x31 movwf T1CON movlw 0x09 movwf TMR1H clrf TMR1L main btfss PIR1,0 goto main bcf PIR1,0 movlw 0x09 movwf TMR1H movf PORTB,w xorlw 0x11 movwf PORTB goto main end Tema 2 Sa se programeze comunicatia seriala pentru viteza 9600 baud Baud Rate=Fosc/(64(X+1)) Baud Rate dorit =9600 Fosc=4MHz 9600=4000000/(64(X+1)) 64 X+64=4000000/9600 64X=416.6-64 64X=352.66 X=5.51 X valoarea care se pune la SPBRG MAIN_PROG CODE CODE

8-bit receive. Secvenţa de comandă mixtă constă în alternarea excitării unei înfășurări urmată de excitarea simultană a două înfășurări succesive. axul magnetic al rotorului fiind aliniat la mijlocul d i s t a n ţ e i d i n t r e cele două înfășurări excitate.dubla(two-phase step) si mixta(half-step) Secvenţa de comandă simplă polarizează la un moment dat o singură pereche de înfășurări. Cuplul în acest caz poate scădea cu până la 15-30% din cuplul obţinut cu secvenţa de comandădublă. 8-bit transmit. MOVWF TXSTA . E x i s t ă t r e i t i p u r i d e s e c v e n ţ e d e comandă: Simplă(wave step). Go to Bank 0 MOVLW 0x90 . rezoluţia unghiulară (incrementul de pas) este dublu. Secvenţa de comandă dublă presupune excitarea simultană a două înfășurări. În schimb. receiver enabled. Setare Baud Rate MOVWF SPBRG MOVLW 0x20 .RCIE . MOVWF RCSTA main nop nop goto main Tema 3 Pentru motoarele pas cu pas(stepper) 4 fire+1fir comun sa se explice modurile de comanda si sa se traseze diagramele de semnal Motoarele pas-cu-pas pot fi comandate prin intermediul unei secvenţe de impulsuri c u u n a n u m i t t i p a r . Enable transmit interrupts BSF PIE1. Consumul de curent în acest caz e s t e dublu faţă de cazul anterior. .TXIE . Enable receive interrupts movlw RCSTA . transmitter enabled. low speed mode BSF PIE1.start banksel TXSTA MOVLW 5 . asynchronous mode. Pasul de rotaţie este cel dat de alinierea rotorului la înfășurarea excitată.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful