You are on page 1of 23

Întocmit de Elevii ŢÎROIU MIHAI RĂZVAN şi CREŢUCONSTANTIN Clasa a XII-a A

- 2006 pag. 1

Cuprins

Programul „Firma”...............................................................................3 Meniul principal al aplicaţiei.................................................................4 Listarea programului „Firma.prg”.......................................................8 Bibliografie............................................................................................23

pag. 2

functie. cu următoarea structură: Denumire câmp Cnp Funcţia Sal Denumire Tip câmp Numeric Character Numeric Character Lungime 13 10 10 10 Semnificaţie Codul numeric personal al angajatului (unic) Funcţia în cadrul firmei Salariul net al angajatului Denumirea departamentului (secţiei) în care lucrează angajatul Angajaţii firmei sunt identificaţi în mod unic prin CNP. adresa. • Pers.cdx . autor. angajare.fişiere index compus structurale asociate tabelelor.dbf) proiectată pentru memorarea datelor personale ale angajaţilor firmei: Denumire câmp Cnp Nume Init Prenume Data_angaj Studii Domiciliu Tip câmp Numeric Character Character Character Date Memo Memo Lungime 13 15 40 10 8 10 10 Semnificaţie Codul numeric personal al angajatului (unic) Numele de familie al angajatului Iniţiala tatălui Prenumele angajatului Data angajării Studiile angajatului Adresa angajatului  Tabela „Dept” (Dept. sal_depart. depart.fişiere in care sunt păstrate tabelele aplicaţiei.fpt). sal_firma care realizează opţiunile meniului aplicaţiei şi care sunt apelate la selectarea unei opţiuni. mici. • Tcod.dbf .cdx.procedurile ifox şi iwind care realizează închiderea aplicaţiei şi ieşirea în Fox sau Windows.dbf (Pers. salariu.prg -programul principal care lansează aplicaţia activând meniul principal al acesteia. Dept. studii.idx . mari.dbf) proiectată pentru memorarea datelor referitoare la datele de serviciu ale angajaţilor. nume. toti.fişier index simplu asociat tabelei „Pers”. Pentru stocarea şi prelucrarea datelor necesare programul foloseşte următoarele tabele:  Tabela „Pers” (Pers. retragere. 3 . .Programul „Firma” Programul „Firma” este o aplicaţie Fox complexă şi poate fi utilizat într-o firmă cu mai multe secţii pentru evidenţa pe calculator a angajaţilor acesteia. • Pers. In acest program se găsesc: . pag. opersoana. Aplicaţia conţine următoarele fişiere: • Firma. Dept.procedurile titlu.

numele. salariul. Departament. ● Autor – afişează într-o fereastră autorii realizării aplicaţiei. prg). Orice persoană este identificată în mod unic prin CNP. II. denumirea secţiei. Meniul Informatii conţine următoarele opţiuni: ● Titlu – afişează într-o fereastră titlul aplicaţiei. 4 . prenumele. După ce se citeşte separat CNP se verifica dacă mai există o persoană în baza de date cu acelaşi CNP. În cazul în care există deja o persoană cu acelaşi CNP nu se permite introducerea datelor în baza de date. pag. Salarii. Bara de meniuri conţine următoarele meniuri popup: Informatii. După adăugarea datelor în cele două tabele în cazul unui CNP valid (care nu se repetă în tabele) se cere confirmarea continuării operaţiei de adăugare noi angajaţi. Evidenta. Procedura care realizează acest lucru este „angajare”.Meniul principal al aplicaţiei Meniul principal al aplicaţiei este un meniu clasic construit şi activat prin comenzi în programul principal „Firma” (* . la alegerea acestei opţiuni se apelează procedura „titlu”. I. iniţiala. studiile efectuate şi domiciliul. data angajării. Meniul Evidenta conţine următoarele opţiuni: ● Angajare . la alegerea acestei opţiuni se apelează procedura „autor”. Iesire. funcţia. datele acestora fiind preluate prin intermediul unei machete care solicită furnizarea următoarelor informaţii: CNP.permite introducerea de noi angajaţi în baza de date.

5 .Nume . Acest meniu popup conţine un submeniu cu opţiunile: . Procedura care realizează acest lucru se numeşte „retragere”. După efectuarea sau nu a operaţiei de retragere/ştergere angajat se afişează un mesaj corespunzător şi se cere confirmarea continuării operaţiei.permite modificarea datelor primare (nume de familie. „studii” şi respectiv „adresa”. studii.● Pensionare/Concediere . Înaite de a fi şters i se afişează toate datele şi se cere confirmarea operaţiei de ştergere. adresa) din tabela „Pers” pentru un angajat al firmei al cărui CNP se introduce de la tastatură.Adresa. Procedurile care realizează aceste operaţii sunt: „nume” .caută un angajat după CNP-ul introdus de la tastatură şi în cazul în care acesta există în baza de date realizează ştergerea datelor acestuia din ambele tabele.Studii . În cazul în care nu se găseşte angajatul cu CNP-ul furnizat se trimite un mesaj corespunzător. pag. ● Modificari .

funcţie. studii. salariu) din tabela „Dept” pentru un angajat al firmei al cărui CNP se introduce de la tastatură. data angajării. „functie” şi respectiv „salariu”. iniţială şi prenume (numele complet) şi în cazul în care îl găseşte afişează toate datele acestuia: CNP. Meniul Departament conţine următoarele opţiuni: ● Toti .listează toţi angajaţii firmei dintr-un anumit departament care este ales dintr-o lista care conţine toate departamentele (secţiile) firmei care apar în tabela „Dept”. ● Cauta persoana .conţine subopţiunile Departament. denumire secţie.III. Permite modificarea datelor primare (departament. 6 . adresă. Această opţiune este realizată prin apelarea procedurii „opersoana”. funcţie. pag. salariu. Functie şi Salariu. ● Miscari . Procedura care realizează acest lucru este „toti”. Procedurile care realizează aceste operaţii sunt: „depart” . Informaţiile afişate în listă sunt: numele complet şi CNP-ul. În cazul în care nu se găseşte angajatul cu CNP-ul furnizat se trimite un mesaj corespunzător.caută un angajat după nume.

Procedura apelată este „sal_firma”. Firma . salariul. Informaţiile listate sunt: functia. ● În Windows . respectiv primele 10 persoane cu cel mai mic salariu. 7 .afişează totalul salariilor şi media salariilor pentru un departament ales dintr-o listă care conţine toate departamentele din firmă. Meniul Salarii conţine următoarele două opţiuni: ● Listari – cu subopţiunile Mari şi Mici care afişează primele 10 persoane cu cel mai mare salariu.IV. Procedurile care realizează acest lucru sunt „mari” şi respectiv „mici”.afişează totalul salariilor. media salariilor şi numărul de angajaţi din întreaga firmă. Meniul Ieşire conţine opţiunile: ● În FoxPro . numele şi prenumele.permite ieşirea în Fox prin apelarea procedurii „ifox”.cu subopţiunile: Departament . pag. ● Total . Procedura apelată este „sal_depart”.permite ieşirea din aplicaţie în sistemul de operare Windows prin apelarea procedurii „iwind”. V.

Listarea programului „Firma. 'IESIRE IN FOX SAU IN SISTEMUL DE OPERARE' FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE POPUP POPUP POPUP POPUP POPUP PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 DEFINE POPUP PP1 RELATIVE MARGIN SHADOW DEFINE BAR 1 OF PP1 PROMPT "\<TITLU" DEFINE BAR 2 OF PP1 PROMPT "\<AUTOR" DEFINE POPUP PP2 RELATIVE MARGIN SHADOW DEFINE BAR 1 OF PP2 PROMPT "\<ANGAJARE" MESSAGE "ANGAJAREA UNEI PERSOANE" DEFINE BAR 2 OF PP2 PROMPT "\<PENSIONARE/CONCEDIRE" DEFINE BAR 3 OF PP2 PROMPT '\<MODIFICARI'. 8 . MESSAGE 'MODIFICAREA DATELOR PERSONALE' DEFINE POPUP PP3 RELATIVE MARGIN SHADOW pag.1 DEFINE PAD P1 DEFINE PAD P2 DEFINE PAD P3 DEFINE PAD P4 DEFINE PAD P5 MESSAGE ON ON ON ON ON PAD PAD PAD PAD PAD P1 P2 P3 P4 P5 OF OF OF OF OF OF FIRMA PROMPT "\<INFORMATII" OF FIRMA PROMPT "\<EVIDENTA" AFTER P1 OF FIRMA PROMPT "\<DEPARTAMENT" AFTER P2 OF FIRMA PROMPT "\<SALARII" AFTER P3 OF FIRMA PROMPT "IESI\<RE" AFTER P4.prg” ***************************************************************************** * AUTORI: TIROIU MIHAI RAZVAN & CRETU CONSTANTIN * * APLICATIA REALIZEAZA GESTIUNEA ANGAJATILOR UNEI FIRME * ***************************************************************************** *** SETARI ****************************************************************** SET TALK OFF SET DEVELOPMENT ON SET SAFETY OFF SET BELL OFF SET CENTURY ON SET DATE TO DMY SET HEADINGS OFF CLOSE ALL CLEAR && DD/MM/YYYY *** INDEXARI ŞI STABILIRE RELATII ******************************************* USE DEPT IN 1 USE PERS IN 2 SELECT 1 INDEX ON SAL DESCENDING TAG TSAL INDEX ON SAL ASCENDING TAG TSAL1 SELECT 2 INDEX ON CNP TAG TCNP SELECT 1 SET RELATION TO CNP INTO 2 SET SKIP TO 2 *** MENIUL PRINCIPAL ******************************************************** DEFINE MENU FIRMA BAR AT LINE 0.

MESSAGE 'MODIFICAREA DATELOR REFERITOARE LA STUDII' DEFINE BAR 3 OF PP23 PROMPT '\<ADRESA' MESSAGE 'MODIFICAREA ADRESEI' DEFINE POPUP PP33 RELATIVE MARGIN SHADOW DEFINE BAR 1 OF PP33 PROMPT '\<DEPARTAMENT' MESSAGE 'MODIFICAREA DEPARTAMENTULUI' MESSAGE 'LISTAREA PERSOANELOR CU CELE MAI MARI SAU CELE MAI MICI SALARII' DEFINE BAR 2 OF PP33 PROMPT '\<FUNCTIE' MESSAGE 'MODIFICAREA FUNCTIEI' DEFINE BAR 3 OF PP33 PROMPT '\<SALARIU' MESSAGE 'MODIFICAREA SALARIULUI' DEFINE POPUP PP41 RELATIVE MARGIN DEFINE BAR 1 OF PP41 PROMPT 'MARI'. MESSAGE 'TOTALUL SALARIILOR PE UN DEPARTAMENT' DEFINE BAR 2 OF PP42 PROMPT 'FIRMA' MESSAGE 'TOTALUL SALARIILOR PE INTREAGA FIRMA' ON ON ON ON ON SELECT SELECT SELECT SELECT SELECT PAD PAD PAD PAD PAD P1 P2 P3 P4 P5 OF OF OF OF OF FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA FIRMA ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE ACTIVATE POPUP POPUP POPUP POPUP POPUP PP1 PP2 PP3 PP4 PP5 ON SELECTION BAR 1 OF PP1 DO TITLU ON SELECTION BAR 2 OF PP1 DO AUTOR ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON ON SELECTION BAR 1 OF PP2 DO ANGAJARE SELECTION BAR 2 OF PP2 DO RETRAGERE BAR 3 OF PP2 ACTIVATE POPUP PP23 SELECTION BAR 1 OF PP23 DO NUME SELECTION BAR 2 OF PP23 DO STUDII SELECTION BAR 3 OF PP23 DO ADRESA SELECTION BAR 1 OF PP3 DO TOTI SELECTION BAR 2 OF PP3 DO OPERSOANA BAR 3 OF PP3 ACTIVATE POPUP PP33 SELECTION BAR 1 OF PP33 DO DEPART SELECTION BAR 2 OF PP33 DO FUNCTIE SELECTION BAR 3 OF PP33 DO SALARIU ON BAR 1 OF PP4 ACTIVATE POPUP PP41 pag. "AFISEAZA TOTI ANGAJATII DINTR-UN DEPARTAMENT" OF PP3 PROMPT "\<CAUTA PERSOANA". 9 . MESSAGE 'PRIMELE 10 PERSOANE CU CEL MAI MARE SALARIU DIN FIRMA' DEFINE BAR 2 OF PP41 PROMPT 'MICI'. MESSAGE 'PERSOANELE CU CELE MAI MICI SALARII DIN FIRMA' DEFINE POPUP PP42 RELATIVE MARGIN DEFINE BAR 1 OF PP42 PROMPT 'DEPARTAMENT'. "MISCARI DE PERSONAL IN FIRMA" DEFINE POPUP PP4 RELATIVE MARGIN SHADOW DEFINE BAR 1 OF PP4 PROMPT "\<LISTARI ".DEFINE BAR 1 MESSAGE DEFINE BAR 2 MESSAGE DEFINE BAR 3 MESSAGE OF PP3 PROMPT "\<TOTI". DEFINE BAR 2 OF PP4 PROMPT "\<TOTAL " . "AFISEAZA DATE DESPRE O ANUMITA PERSOANA" OF PP3 PROMPT "\<MISCARI" . MESSAGE 'TOTAL SALARII PE DEPARTAMENT / FIRMA' DEFINE POPUP PP5 RELATIVE MARGIN DEFINE BAR 1 OF PP5 PROMPT "ÎN \<FOXPRO" DEFINE BAR 2 OF PP5 PROMPT "ÎN \<WINDOWS" DEFINE POPUP PP23 RELATIVE MARGIN SHADOW DEFINE BAR 1 OF PP23 PROMPT '\<NUME' MESSAGE 'MODIFICAREA NUMELUI' DEFINE BAR 2 OF PP23 PROMPT '\<STUDII'.

T.T. 10 . ACTIVATE POPUP PP5 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP5 DO WHILE . ACTIVATE POPUP PP2 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP2 DO WHILE .T.T.T. ACTIVATE POPUP PP23 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP23 DO WHILE . ACTIVATE POPUP PP33 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP33 pag. ACTIVATE POPUP PP1 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP1 DO WHILE .T. ACTIVATE POPUP PP3 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP3 DO WHILE . ACTIVATE MENU FIRMA DEACTIVATE MENU ENDDO RELEASE MENU FIRMA DO WHILE . ACTIVATE POPUP PP4 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP4 DO WHILE .T.T.ON ON ON ON ON SELECTION BAR 1 OF PP41 DO MARI SELECTION BAR 2 OF PP41 DO MICI BAR 2 OF PP4 ACTIVATE POPUP PP42 SELECTION BAR 1 OF PP42 DO SAL_DEPART SELECTION BAR 2 OF PP42 DO SAL_FIRMA ON SELECTION BAR 1 OF PP5 DO IFOX ON SELECTION BAR 2 OF PP5 DO IWIND ON ON ON ON ON SELECTION SELECTION SELECTION SELECTION SELECTION POPUP POPUP POPUP POPUP POPUP PP4 DO PROC4 PP23 DO PROC23 PP33 DO PROC33 PP41 DO PROC41 PP42 DO PROC42 DO WHILE .

DBF CANCEL RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE IWIND && RELEASE ALL CLOSE ALL SET CLOCK OFF CLEAR ERASE SAL1.1 SAY ' CRETU CONSTANTIN' FONT 'COURIER'..' COLOR R*/GR+.T.20 TO 15.DBF QUIT RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE TITLU && HIDE POPUP ALL CLOSE ALL DEFINE WINDOW FER FROM 8. ACTIVATE POPUP PP41 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP41 DO WHILE .1 SAY 'EVIDENTA ANGAJATILOR UNEI FIRME' FONT 'ARIAL'.DO WHILE .. FONT 'COURIER'.. ACTIVATE POPUP PP42 DEACTIVATE POPUP ENDDO RELEASE POPUP PP42 ***************************************************************************** PROCEDURE IFOX && RELEASE ALL CLOSE ALL SET CLOCK OFF CLEAR ERASE SAL1.T.70 DOUBLE TITLE 'TITLUL APLICATIEI' COLOR B*/GR+ ACTIVATE WINDOW FER @1.11 STYLE 'B' @3..9 STYLE 'B' READ RELEASE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE AUTOR && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 8.9 STYLE 'B' READ RELEASE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP pag.12 STYLE 'B' @4. FONT 'COURIER'.1 SAY 'APASATI ORICE TASTA PENTRU A CONTINUA.72 DOUBLE TITLE 'AUTORII APLICATIEI' COLOR B*/GR+ ACTIVATE WINDOW FER @1.1 SAY 'APLICATIE REALIZATA DE : TIROIU MIHAI RAZVAN &' FONT 'COURIER'.' COLOR R*/GR+.18 TO 16. 11 .1 SAY 'APASATI ORICE TASTA PENTRU A CONTINUA.11 STYLE 'B' @5.

9 STYLE 'B' GET WNUME FUNCTION 'A!' @5.1 SAY 'INTRODUCETI DATELE PERSOANEI ANGAJATE:' FONT 'ARIAL'.1 SAY 'DENUMIRE SECTIE:' FONT 'COURIER'. DOMICILIU WITH WDOMICILIU SELECT 1 APPEND BLANK REPLACE CNP WITH WCNP REPLACE FUNCTIE WITH WFUNCTIE .' FONT 'COURIER'.1 TO 4.9 STYLE 'B' GET WDATA_ANGAJ @9.4 TO 29.31 SAY 'FUNCTIE:' FONT 'COURIER'.72 @3.1 TO 17.1 SAY 'NUME:' FONT 'COURIER'.72 @7.72 READ IF UPPER(OK)=='D' APPEND BLANK REPLACE NUME WITH WNUME .72 READ SELECT 2 LOCATE FOR CNP=WCNP IF FOUND() @8.:' FONT 'COURIER'.11. DATA_ANGAJ WITH WDATA_ANGAJ REPLACE STUDII WITH WSTUDII . COLOR R*/W+ GET OK FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.20 SAY 'INIT.8 @17.1 TO 19.RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE ANGAJARE && HIDE POPUP ALL SELECT 1 DEFINE WINDOW FER FROM 3.1 SAY 'STUDII:' FONT 'COURIER'.9 STYLE 'B' @11.9 STYLE 'B' GET WINIT FUNCTION '!' @5.'.9 STYLE 'B' GET WSAL PICTURE '9999999999' @10.1 TO 2.9 STYLE 'B'.WDOMICILIU @5.1 SAY 'EXISTA DEJA O PERSOANA CU ACEST CNP IN BAZA DE DATE.9 STYLE 'B' @19.1 SAY 'PERSOANA A FOST INTRODUSA IN BAZA DE DATE.9 STYLE 'B' GET WPREN FUNCTION '!' @6. STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2.1 TO 6.59 FONT 'COURIER'.52 SAY 'SALARIU:' FONT 'COURIER'. INIT WITH WINIT REPLACE PREN WITH WPREN .8 @14.9 STYLE 'B' GET WFUNCTIE FUNCTION '!' @9.13 EDIT WSTUDII SCROLL SIZE 2.72 OK=' ' @18.79 DOUBLE TITLE 'ANGAJARI' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' WCNP=0 @0. STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE pag.10. FONT 'ARIAL'.9 STYLE 'B' @14.1 SAY 'DATELE SUNT CORECTE ? [D/N]: ' FONT 'COURIER'. CNP WITH WCNP . SAL WITH WSAL REPLACE DENUMIRE WITH WDENUMIRE @20.WDENUMIRE STORE SPACE(3) TO WINIT STORE SPACE(25) TO WPREN WDATA_ANGAJ={//} STORE '' TO WSTUDII.1 TO 10.9 STYLE 'B' GET WDENUMIRE FUNCTION '!' @9. 12 .1 SAY 'DOMICILIU:' FONT 'COURIER'.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.WFUNCTIE.72 @11.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE WSAL=0 STORE SPACE(10) TO WNUME.1 SAY 'DATA ANGAJARII:' FONT 'COURIER'.33 SAY 'PRENUME:' FONT 'COURIER'.13 EDIT WDOMICILIU SCROLL SIZE 2.59 FONT 'COURIER'.

FONT 'COURIER'.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ENDIF ENDIF @22.1 TO 4.@20.4 TO 29.1 TO 6.72 @3.52 SAY 'SALARIU:' FONT 'COURIER'.11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.1 TO 2.'.1 TO 10.79 DOUBLE TITLE 'PENSIONARE / CONCEDIERE' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' WCNP=0 @0.1 SAY 'DORITI RETRAGEREA ACESTEI PERSOANE ? [D/N]: ' FONT 'COURIER'.1 SAY 'PERSOANA NU A FOST INTRODUSA IN BAZA DE DATE.72 READ SELECT PERS LOCATE FOR CNP=WCNP IF NOT FOUND() @8.FUNCTIE SA=DEPT.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @5.1 TO 19.9 STYLE 'B' @19.'. ' '+ALLTRIM(PROPER(PREN)) FONT 'COURIER'.8 NOEDIT @14.1 TO 17.1 SAY 'DENUMIRE SECTIE:' FONT 'COURIER'.1 SAY 'STUDII:' FONT 'COURIER'.59 FONT 'COURIER'.13 EDIT DOM SCROLL SIZE 2.9 STYLE 'B' GET SECTIE FUNCTION '!' @9.72 RASP=' ' @23.1 SAY 'DATA ANGAJARII:' FONT 'COURIER'.72 D=DATA_ANGAJ SECTIE=DEPT.1 SAY 'DOMICILIU:' FONT 'COURIER'.9 STYLE 'B' @14.31 SAY 'FUNCTIE:' FONT 'COURIER'.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.1 TO 22.59 FONT 'COURIER'.9.9 STYLE 'B' GET D @9. FONT 'ARIAL'.8 NOEDIT @17.1 SAY 'INTRODUCETI CNP PERSOANEI:' FONT 'ARIAL'. 13 . STYLE 'B' COLOR R*/W+ GET OK FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.9 STYLE 'B' GET SA PICTURE '9999999999' @10.11 STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2.DENUMIRE FUNC=DEPT.72 READ OBJECT 7 IF UPPER(OK)=='D' SELECT 2 DELETE PACK pag.9 STYLE 'B' GET FUNC FUNCTION '!' @9. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE RETRAGERE && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.72 @11.SAL STD=STUDII DOM=DOMICILIU @7.9 STYLE 'B' @6.9 STYLE 'B' @11.1 SAY 'PERSOANA CU ACEST CNP NU EXISTA IN BAZA DE DATE.1 SAY 'NUME:'+ALLTRIM(PROPER(NUME))+' '+ALLTRIM(PROPER(INIT))+.13 EDIT STD SCROLL SIZE 2.72 OK=' ' @18.

11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @5.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ pag.72 READ REPLACE NUME WITH WNUMENOU ENDIF @22.9 STYLE 'B' GET WNUMENOU FUNCTION 'A!' @8.72 WNUMENOU=SPACE(10) @7.1 SAY 'DATI NOUL NUME:' FONT 'COURIER'. FONT 'ARIAL'.'.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ENDIF ENDIF @22.72 @3.1 TO 2.72 READ SELECT 2 LOCATE FOR CNP=WCNP IF NOT FOUND() @8.' FONT 'COURIER'. FONT 'COURIER'.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.11 STYLE 'B' COLOR R*/W+. STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @20.11 STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2.72 RASP=' ' @23.1 TO 6.1 SAY 'NUME:'+ALLTRIM(PROPER(NUME))+' '+ALLTRIM(PROPER(INIT))+.72 RASP=' ' @23.SELECT 1 LOCATE FOR CNP=WCNP DELETE PACK @20.11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN @20.'.1 TO 22.79 DOUBLE TITLE 'MODIFICARE NUME' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' WCNP=0 @0.1 TO 8.4 TO 29. ' '+ALLTRIM(PROPER(PREN)) FONT 'COURIER'.1 SAY 'PERSOANA NU A FOST RETRASA DIN BAZA DE DATE. 14 .1 SAY 'INTRODUCETI CNP PERSOANEI:' FONT 'ARIAL'.' FONT 'COURIER'.1 SAY 'PERSOANA A FOST RETRASA DIN BAZA DE DATE. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.10.1 TO 22. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE NUME && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.1 TO 4.1 SAY 'MODIFICARE EFECTUATA CU SUCCES.9 STYLE 'B' @6.1 SAY 'PERSOANA CU ACEST CNP NU EXISTA IN BAZA DE DATE.

' '+ALLTRIM(PROPER(PREN)) FONT 'COURIER'.1 TO 4. FONT 'ARIAL'.11 STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2.59 FONT 'COURIER'.4 TO 29.11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN @20.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.79 DOUBLE TITLE 'MODIFICARE STUDII' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' WCNP=0 @0.13 EDIT STD SCROLL SIZE 2.11 STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2.1 TO 22.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ***************************************************************************** PROCEDURE ADRESA && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.'.8 NOEDIT @10.1 TO 2.1 TO 16.9 STYLE 'B' @6. 15 .11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @5.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.72 STD=STUDII @7.72 WSTUDII='' @11.9 STYLE 'B' @13.13 EDIT WSTUDII SCROLL SIZE 2.72 RASP=' ' @23.72 READ OBJECT 2 REPLACE STUDII WITH WSTUDII ENDIF @22.1 SAY 'INTRODUCETI CNP PERSOANEI:' FONT 'ARIAL'.1 SAY 'PERSOANA CU ACEST CNP NU EXISTA IN BAZA DE DATE.72 READ SELECT 2 LOCATE FOR CNP=WCNP IF NOT FOUND() @8.1 SAY 'NUME:'+ALLTRIM(PROPER(NUME))+' '+ALLTRIM(PROPER(INIT))+.1 TO 10.8 @16.72 @3. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.1 SAY 'INTRODUCETI CNP PERSOANEI:' FONT 'ARIAL'.59 FONT 'COURIER'.79 DOUBLE TITLE 'MODIFICARE ADRESA' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' WCNP=0 @0.9 STYLE 'B' @7.72 @3.1 TO 4.***************************************************************************** PROCEDURE STUDII && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.4 TO 29.1 SAY 'STUDII:' FONT 'COURIER'.' FONT 'COURIER'.1 TO 6.1 TO 2.72 READ SELECT 2 LOCATE FOR CNP=WCNP IF NOT FOUND() pag.1 SAY 'MODIFICARE EFECTUATA CU SUCCES.1 SAY 'DATI NOILE STUDII:' FONT 'COURIER'.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.

79 DOUBLE TITLE 'PERSONALUL DINTR-UN DEPARTAMENT' ACTIVATE WINDOW FER IF RECCOUNT()=0 @8.72 READ OBJECT 2 REPLACE DOMICILIU WITH WADR @20.10 READ ELSE @1.11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE TOTI && HIDE POPUP ALL SELECT 1 DEFINE WINDOW FER FROM 3.11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.'..4). PADR(ALLTRIM(PROPER(PERS.'.10 DISPLAY ALL FOR ALLTRIM(DENUMIRE)==ALLTRIM(G).8 NOEDIT @10. COLOR SCHEME 1 @1.1 TO 16..NUME).1 SAY 'ADRESA:' FONT 'COURIER'.CNP)).12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @5.DBF N=RECCOUNT() DIMENSION TSECTII[N.12). GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.1 SAY 'APASA ORICE TASTA.INIT)).59 FONT 'COURIER'.' COLOR R*/W+ STYLE'B' FONT 'COURIER'.1 SAY 'ANGAJATII DIN DEPARTAMENTUL '+ALLTRIM(G)+' SUNT:' COLOR B*/GR+.72 READ CLEAR SELECT DEPT @0.13 STYLE 'B' @3. STYLE 'B' FONT 'ARIAL'...PREN)).' FONT 'ARIAL'. PADL(ALLTRIM(STR(PERS.1 SAY 'BAZA DE DATE ESTE GOALA.28 GET G FUNCTION '^' FROM TSECTII FONT 'ARIAL'.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ENDIF @22.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ @20.72 RASP=' ' @23.42 SAY 'SI APÃSATI <ENTER>' FONT 'COURIER'. ' '+ALLTRIM(PROPER(PREN)) FONT 'COURIER'.72 ADR=DOMICILIU @7.1 TO 3.') OFF pag.9 STYLE 'B' @13. COLOR B*/W+ STYLE 'B' FONT 'COURIER'.PADR(ALLTRIM(PROPER(PERS.1] COPY TO ARRAY TSECTII FIELDS DENUMIRE USE IN 3 G=SPACE(10) @1.').9 STYLE 'B' @6.10 @2.1 TO 10.8 @16. FONT 'ARIAL'.1 SAY 'MODIFICARE EFECTUATA CU SUCCES.1 SAY 'NUME:'+ALLTRIM(PROPER(NUME))+' '+ALLTRIM(PROPER(INIT))+.1 SAY 'ALEGETI DEPARTAMENTUL: ' FONT 'COURIER'.15.1 TO 6.9 STYLE 'B' @7.59 FONT 'COURIER'.72 WADR='' @11. FIELDS PADR(PROPER(PERS.8 STYLE 'B' SIZE 4.'.4 TO 29.13 EDIT WADR SCROLL SIZE 2.1 SAY 'PERSOANA CU ACEST CNP NU EXISTA IN BAZA DE DATE.' FONT 'COURIER'. 16 .1 SAY 'DATI NOUA ADRESA:' FONT 'COURIER'.11 STYLE 'B' SELECT DENUMIRE FROM DEPT DISTINCT ORDER BY DENUMIRE INTO TABLE SECTII.25.1 TO 22.1 SAY 'NUMELE COMPLET CNP'.13 EDIT ADR SCROLL SIZE 2.@8.20.

9 STYLE 'B' GET FUNC FUNCTION '!' @9.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.13 EDIT DOM SCROLL SIZE 2. FONT 'ARIAL'.1 SAY 'DATI NUMELE PERSOANEI CAUTATE:' FONT 'ARIAL'.59 FONT 'COURIER'.1 SAY 'CNP:' FONT 'COURIER'. 17 .9 STYLE 'B' GET CN @7.4 TO 29.11 STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2.72 @22.72 @11. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.1 SAY 'PERSOANA CU ACEST NUME NU EXISTA IN BAZA DE DATE.9 STYLE 'B' @11. AND ALLTRIM(PERS.1 TO 10.59 FONT 'COURIER'.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.1 TO 22.11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.CNP D=DATA_ANGAJ STD=STUDII DOM=DOMICILIU SELECT DEPT LOCATE FOR CNP=CN SECTIE=DENUMIRE FUNC=FUNCTIE SA=SAL @5. AND ALLTRIM(PERS.20 SAY 'INIT.79 DOUBLE TITLE 'INFORMATII DESPRE O PERSOANA' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' SELECT 1 @0.9 STYLE 'B' GET SA PICTURE '9999999999' @10.52 SAY 'SALARIU:' FONT 'COURIER'.72 STORE SPACE(10) TO WNUME STORE SPACE(3) TO WINIT STORE SPACE(25) TO WPREN @3.9 STYLE 'B' GET D @9.11 STYLE 'B' READ OBJECT 8 ELSE @8.PREN)==ALLTRIM(WPREN) IF FOUND() CN=PERS.1 SAY 'NUME:' FONT 'COURIER'.31 SAY 'FUNCTIE:' FONT 'COURIER'. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.NUME)==ALLTRIM(WNUME)).'.:' FONT 'COURIER'.1 TO 17.1 SAY 'DOMICILIU:' FONT 'COURIER'.72 READ SELECT PERS LOCATE FOR (ALLTRIM(PERS.13 EDIT STD SCROLL SIZE 2.8 NOEDIT @17.1 SAY 'DENUMIRE SECTIE:' FONT 'COURIER'.INIT)==ALLTRIM(WINIT).11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.1 SAY 'STUDII:' FONT 'COURIER'.1 TO 4.72 RASP=' ' @23.WAIT WINDOW 'ACESTEA SUNT TOATE PERSOANELE' ENDIF DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE OPERSOANA && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.9 STYLE 'B' GET WNUME FUNCTION 'A!' @3.8 NOEDIT @14.72 RASP=' ' @23.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ @22.9 STYLE 'B' GET SECTIE FUNCTION '!' @9.9 STYLE 'B' GET WINIT FUNCTION '!' @3.11 STYLE 'B' READ pag.9 STYLE 'B' @14.1 TO 22.1 SAY 'DATA ANGAJARII:' FONT 'COURIER'.9 STYLE 'B' GET WPREN FUNCTION '!' @4.1 TO 2.33 SAY 'PRENUME:' FONT 'COURIER'.

11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN @20.1 SAY 'DORITI MODIFICAREA ACESTUIA ? (D/N)' FONT 'COURIER'.1 SAY 'NUME:'+ALLTRIM(PROPER(NUME))+' '+ALLTRIM(PROPER(INIT))+. 18 .1 SAY 'DEPARTAMENTUL CURENT ESTE: '+ALLTRIM(DEPT.1 TO 4.9 STYLE 'B' COLOR B*/W+ @8. FONT 'COURIER'.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.1 SAY 'PERSOANA CU ACEST CNP NU EXISTA IN BAZA DE DATE.ENDIF CLEAR ENDDO SET HEADINGS OFF DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE DEPART && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.1 TO 2.1 TO 22.4 TO 29.1 SAY 'DATI DATELE PERSOANEI CARE SE MUTA IN ALT DEPARTAMENT:'. FONT 'ARIAL'.' FONT 'COURIER'.1 SAY 'DATI NOUL DEPARTAMENT:' GET WDEP FUNCTION '!' @12. TITLE 'MUTAREA UNEI PERSOANE IN ALT DEPARTAMENT' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' @0.72 RASP=' ' @23.72 SELECT DEPT LOCATE FOR CNP=WCNP @7.72 READ SELECT 2 LOCATE FOR CNP=WCNP IF NOT FOUND() @8.1 TO 12.11 STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2. COLOR R*/W+ GET OK FUNCTION 'A!' FONT 'ARIAL'. ' '+ALLTRIM(PROPER(PREN)) FONT 'COURIER'.72 READ REPLACE DEPT.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @5. FONT 'ARIAL'.1 TO 6.72 OK=' ' @9.'.DENUMIRE WITH WDEP ENDIF ENDIF @22.1 TO 10.72 READ IF OK=='D' STORE SPACE(10) TO WDEP @11.DENUMIRE).9 STYLE 'B' @10.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.9 STYLE 'B'.79 DOUBLE .1 SAY 'MODIFICARE EFECTUATA CU SUCCES.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ pag.1 TO 8. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.9 STYLE 'B' @6.72 WCNP=0 @3.

79 DOUBLE . TITLE 'MODIFICAREA SALARIULUI UNEI PERSOANE' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' pag.1 SAY 'DATI NOUA FUNCTIE:' GET WFUNCTIE FUNCTION '!' @12.1 TO 8.72 READ SELECT 2 LOCATE FOR CNP=WCNP IF NOT FOUND() @8.1 SAY 'DATI DATELE PERSOANEI CARE-SI MODIFICA FUNCTIA:' FONT 'ARIAL'. TITLE 'MODIFICAREA FUNCTIEI UNEI PERSOANE' ACTIVATE WINDOW FER RASP='D' DO WHILE UPPER(RASP)=='D' @0. COLOR R*/W+ GET OK FUNCTION 'A!' FONT 'ARIAL'.72 RASP=' ' @23.72 READ REPLACE DEPT.11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.1 TO 4.1 SAY 'FUNCTIA CURENTA ESTE: '+ALLTRIM(DEPT.9 STYLE 'B'.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @5.72 STORE SPACE(10) TO WFUNCTIE @11.1 SAY 'MODIFICARE EFECTUATA CU SUCCES.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'.FUNCTIE WITH WFUNCTIE ENDIF ENDIF @22.9 STYLE 'B' @6.1 TO 2. ' '+ALLTRIM(PROPER(PREN)) FONT 'COURIER'.1 TO 6.'.9 STYLE 'B' READ IF OK=='D' @10.1 TO 22.11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN @20.4 TO 29.***************************************************************************** PROCEDURE FUNCTIE && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.1 TO 10.72 WCNP=0 @3.4 TO 29.9. STYLE 'B' COLOR B*/W+ @8.72 SELECT DEPT LOCATE FOR CNP=WCNP @7.1 SAY 'DORITI MODIFICAREA ACESTEIA ? (D/N)' FONT 'COURIER'.11.' FONT 'COURIER'. FONT 'ARIAL'.79 DOUBLE.1 TO 12.FUNCTIE) FONT 'COURIER'.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ***************************************************************************** PROCEDURE SALARIU && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.1 SAY 'NUME:'+ALLTRIM(PROPER(NUME))+' '+ALLTRIM(PROPER(INIT))+. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.72 OK=' ' @9. STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2. 19 .1 SAY 'PERSOANA CU ACEST CNP NU EXISTA IN BAZA DE DATE.

'FONT 'ARIAL'.1 SAY 'DATI DATELE PERSOANEI CARE-SI MODIFICA SALARIUL:'. TITLE 'LISTAREA PRIMELOR 10 PERSOANE CU CEL MAI MARE SALARIU' ACTIVATE WINDOW FER SELECT 1 IF RECCOUNT()=0 @8.11.1 SAY 'NUME:'+ALLTRIM(PROPER(NUME))+' '+ALLTRIM(PROPER(INIT))+.1 TO 12.1 SAY 'CNP:' GET WCNP PICTURE '9999999999999' @4.9.1 TO 6.' FONT 'COURIER'.10 ELSE SET ORDER TO TAG TSAL GO TOP @1.11 STYLE 'B' COLOR B*/GR+ @2. COLOR R*/W+ GET OK FUNCTION 'A!' FONT 'ARIAL'.72 STORE 0 TO WSAL @11.SAL)) FONT 'COURIER'.1 SAY ' FUNCTIA SALARIUL NUMELE SI PRENUMELE' FONT 'COURIER'.1 SAY 'PERSOANA CU ACEST CNP NU EXISTA IN BAZA DE DATE.9 STYLE 'B' READ IF OK=='D' @10.1 TO 22. FONT 'ARIAL'.' COLOR R*/W+ STYLE'B' FONT 'COURIER'. 20 .1 TO 8.DO WHILE UPPER(RASP)=='D' @0.72 SELECT DEPT LOCATE FOR CNP=WCNP @7.1 SAY 'APASA ORICE TASTA.72 READ SELECT 2 LOCATE FOR CNP=WCNP IF NOT FOUND() @8.9 STYLE 'B' @6.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ @20. ' '+ALLTRIM(PROPER(PREN)) FONT 'COURIER'.1 SAY 'SALARIUL CURENT ESTE: '+ALLTRIM(STR(DEPT.1 SAY 'MODIFICARE EFECTUATA CU SUCCES. STYLE 'B' COLOR B*/W+ @8..72 READ REPLACE DEPT.1 SAY 'BAZA DE DATE ESTE GOALA..4 TO 29.1 TO 4.10 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ***************************************************************************** PROCEDURE MARI && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.1 SAY 'DATI NOUL SALARIU:' GET WSAL FUNCTION '!' @12.6 SAY 'CONTINUATI ? (D/N)' FONT 'COURIER'. FONT 'ARIAL'.11 STYLE 'B' COLOR R*/W+.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ ELSE @5.1 TO 2.1 TO 10.79 DOUBLE.9 STYLE 'B'.11 STYLE 'B' READ CLEAR ENDDO DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN @20.72 RASP=' ' @23.'.72 WCNP=0 @3.1 SAY 'DORITI MODIFICAREA ACESTEIA ? (D/N)' FONT 'COURIER'.72 OK=' ' @9. STYLE 'B' COLOR B*/W+ pag.SAL WITH WSAL ENDIF ENDIF @22. GET RASP FUNCTION '!' FONT 'COURIER'.

APASA ORICE TASTA.72 READ pag. STYLE 'B' COLOR B*/W+ DISPLAY NEXT 10 FIELDS DEPT.1 TO 3.PREN) OFF @20.10 ELSE @1. ' '+ALLTRIM(PERS..PADL(ALLTRIM(STR(SAL)).NUME).DBF N=RECCOUNT() DIMENSION TSECTII[N.1 SAY 'APASA ORICE TASTA. TITLE 'LISTAREA PRIMELOR 10 PERSOANE CU CEL MAI MIC SALARIU' ACTIVATE WINDOW FER SELECT 1 IF RECCOUNT()=0 @8.13)..11. COLOR SCHEME 1 @1.1] COPY TO ARRAY TSECTII FIELDS DENUMIRE USE IN 3 G=SPACE(10) @1.1 SAY 'ALEGETI DEPARTAMENTUL: ' FONT 'COURIER'.ALLTRIM(PERS..' FONT 'ARIAL'.' COLOR R*/W+ STYLE'B' FONT 'COURIER'..13).4 TO 29. 21 .FUNCTIE.'.42 SAY 'SI APÃSATI <ENTER>' FONT 'COURIER'.10 ENDIF READ DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE SAL_DEPART && HIDE POPUP ALL TOTAL=0.79 DOUBLE.DISPLAY NEXT 10 FIELDS DEPT..0 MEDIE=0.10 ENDIF READ DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ***************************************************************************** PROCEDURE MICI && HIDE POPUP ALL DEFINE WINDOW FER FROM 3.NUME).10 ELSE SET ORDER TO TAG TSAL1 GO TOP @1.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ @20..28 GET G FUNCTION '^' FROM TSECTII FONT 'ARIAL'. COLOR R*/W+ STYLE'B' FONT 'COURIER'.'.79 DOUBLE.SAL))..0 DEFINE WINDOW FER FROM 3.PADL(ALLTRIM(STR(DEPT.' COLOR R*/W+ STYLE'B' FONT 'COURIER'.1 SAY 'ACESTEA SUNT TOATE PERSOANELE CAUTATE.11 STYLE 'B' SELECT DENUMIRE FROM DEPT DISTINCT ORDER BY DENUMIRE INTO TABLE SECTII.8 STYLE 'B' SIZE 4.FUNCTIE.1 SAY ' FUNCTIA SALARIUL NUMELE SI PRENUMELE' FONT 'COURIER'.PREN) OFF @20.1 SAY 'BAZA DE DATE ESTE GOALA.1 SAY 'BAZA DE DATE ESTE GOALA...13 STYLE 'B' @3. APASA ORICE TASTA.' FONT 'ARIAL'.ALLTRIM(PERS.4 TO 29.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ @20.1 SAY 'ACESTEA SUNT TOATE PERSOANELE CAUTATE.. TITLE 'SALARIILE DINTR-UN DEPARTAMENT' ACTIVATE WINDOW FER SELECT 1 IF RECCOUNT()=0 @8.1 SAY 'APASA ORICE TASTA. ' '+ALLTRIM(PERS. COLOR R*/W+ STYLE'B' FONT 'COURIER'.20.

1 SAY 'MEDIA SALARIILOR PE INTREAGA FIRMA ESTE DE:' FONT 'ARIAL'..' COLOR R*/W+ STYLE'B' FONT 'COURIER'..15.15)). FONT 'ARIAL'.17) COLOR B*/GR+ STYLE 'B' FONT 'COURIER'.17) COLOR B*/GR+ STYLE 'B'.79 DOUBLE TITLE 'SALARII FIRMA' ACTIVATE WINDOW FER IF RECCOUNT()=0 @8.0 SELECT 1 NANG=RECCOUNT() DEFINE WINDOW FER FROM 3.12 STYLE 'B' COLOR B*/W+ @20. 22 ..12 @6.17) COLOR B*/GR+ STYLE 'B' FONT 'COURIER'.10 SAY PADL(ALLTRIM(STR(MEDIE.1 SAY 'TOTALUL SALARIILOR PE INTREAGA FIRMA ESTE DE:' FONT 'ARIAL'.10.1 SAY 'BAZA DE DATE ESTE GOALA.10 SAY PADL(ALLTRIM(STR(NANG.10.' FONT 'ARIAL'..10 SAY PADL(ALLTRIM(STR(TOTAL.PRG *********************************************** @12.2)). COLOR R*/W+ STYLE 'B' ENDIF READ DEACTIVATE WINDOW FER SET FILTER TO DEACTIVATE POPUP RETURN @8.0 MEDIE=0.. COLOR R*/W+ STYLE 'B' ENDIF READ DEACTIVATE WINDOW FER DEACTIVATE POPUP RETURN ******* SFARSIT FIRMA.15.12 pag.2)).' FONT 'COURIER'.17) COLOR B*/GR+ STYLE 'B'.1 SAY 'TOTALUL SALARIILOR PENTRU DEPARTAMENTUL '+ALLTRIM(G)+' ESTE :'.17) COLOR B*/GR+ STYLE 'B' FONT 'COURIER'.2)).10 SAY PADL(ALLTRIM(STR(TOTAL.12 @6.1 SAY 'APASA ORICE TASTA.4 TO 29. FONT 'COURIER'.1 SAY 'APASATI ORICE TASTA PENTRU A CONTINUA.10.10 SAY PADL(ALLTRIM(STR(MEDIE. FONT 'ARIAL'. COLOR B*/W+ STYLE 'B' @4.12 @10..1 SAY 'MEDIA SALARIILOR PENTRU DEPARTAMENTUL '+ALLTRIM(G)+' ESTE :'.2)).15.10.10 COLOR B*/W+ STYLE 'B' @15. COLOR B*/W+ STYLE 'B' @8.12 ***************************************************************************** PROCEDURE SAL_FIRMA && TOTAL=0.1 SAY 'APASATI ORICE TASTA PENTRU A CONTINUA.CLEAR SELECT 1 SET FILTER TO ALLTRIM(DENUMIRE)==ALLTRIM(G) CALCULATE SUM(SAL) TO TOTAL CALCULATE AVG(SAL) TO MEDIE @2.10 ELSE CALCULATE SUM(SAL) TO TOTAL CALCULATE AVG(SAL) TO MEDIE @2.15.' FONT 'COURIER'. COLOR B*/W+ STYLE 'B' @15.10 COLOR B*/W+ STYLE 'B' @4.1 SAY 'NUMARUL DE ANGAJATI AI FIRMEI ESTE DE:' FONT'ARIAL'.10. FONT 'COURIER'.

0. 1998. Editura Niculescu. Dima. 4. Bucureşti. 1999.0. Bucureşti. 1998.Bibliografie 1. Dima. Simona: Informatică – Manual pentru clasa a XII-a. Bucureşti. Marcel Andrei. Mihai: Informatică aplicată. Gabriel. 2. Homorodean. Petrescu. Paul: Visual FoxPro 5. Editura Teora. Mihai: Bazele Visual FoxPro 5. 2002. Editura Teora. pag. 3. Cluj-Napoca. Dima. Dima. Editura Promedia Plus. Gabriel. 23 . Petruş.