You are on page 1of 2

c  Am început lectura (data) ___________ Am terminat lectura (data) ___________ : ______________________________ : _____________________________ :______________________________ .

 : ________________  .

  !: ________________________________________________________________________ .

 : _________________________________________________________________________ .

  : _____________________ " :########################### $.

imn. etc. pastel. sentimentele exprimate): _______________________________  ! . Strofa are ________ versuri.) !%& Poezia este formată din __________ strofe. : __________________________ (doină. Tipul de rimă: _______________________ Măsura versurilor: ___________________ Ritmul: ____________________________  (indici ai prezenţei. odă.

!' .

 (cu exemple din text): _____________ ( .

 ) : ___________________________________________________ * !'.

aliteraţii. tactile. dinamice ) cu citate din text: ________  operei literare (structură. repetiţii. hiperbole. metafore. olfactive. personificări. semnificaţie): ____________________________________ +(câteva cuvinte noi pe care le-ai învăţat din opera citită şi sensurile lor): _______ (Se poate utiliza dicţionarul!)  . enumeraţii. auditive. :########################################################## c( ! (epitete. comparaţii. inversiuni. asonanţe) cu citate din text: ____________________________________ (! (vizuale.

 % (scrise între ghilimele): _______________________________________ .

.

 !.

! (de ce ţi-a plăcut lectura): __________________________________ .

 %  : ___________________________________________ . .

.