You are on page 1of 4

FAKTOR-FAKTOR MEMPENGARUHI PENAWARAN PERUBAHAN DALAM KUANTITI DITAWARKAN (pergerakan dari satu titik ke satu titik yang

lain di sepanjang keluk) PERUBAHAN PENAWARAN (peralihan keluk ke kanan atau ke kiri)

FAKTOR

KESAN KE ATAS GRAF Harga ayam meningkat daripada RM5 ke RM 8 Harga ayam menurun daripada RM 8 ke RM 6

PERUBAHAN HARGA BARANG ITU SENDIRI

Terdapat mesin pengeluaran baru yang lebih cekap Perubahan dalam teknologi pengeluaran

Teknik pengeluaran mesin diubah kepada teknik pengeluaran buruh sahaja.

Sekiranya upah terhadap buruh menurun Perubahan dalam harga faktor pengeluaran

Sekiranya upah terhadap buruh meningkat

Matlamat firma ialah memaksimunkan keuntungan Matlamat firma Matlamat firma memaksimumkan kebajikan pengguna. penawaran terhadap ikan? . kesan terhadap penawaran ikan? Faktor cuaca/persekitaran Cuaca hujan(tengkujuh). Subsidi kerajaan meningkat Dasar kerajaan Subsidi kerajaan menurun Cuaca panas dan cerah.

kesan terhadap penawaran kopi? Perubahan harga barang lain (BARANG PENGGANTI) Apabila harga teh menurun. kesan terhadap penawaran kopi? (BARANG PENGGANTI) Apabila harga teh meningkat. kesan terhadap penawaran kopi? .Harga ayam pada masa hadapan dijangka meningkat Jangkaan masa hadapan Harga ayam pada masa hadapan dijangka menurun (BARANG PENGGANTI) Apabila harga teh menurun. kesan terhadap penawaran kopi? (BARANG PENGGANTI) Apabila harga teh meningkat.

HUBUNGAN ANTARA JUMLAH KELUARAN. KOS PURATA DAN KOS SUT Bilanga n buruh Jumlah keluaran ( TP) hubungan KOS Purata ( AC) KOS Sut (MC) Keseluruhan .