You are on page 1of 5

ÅSalva i sufletele noastreµ, S.O.S«..

, a a a îndr znit s scrie cineva pe peretele closetului de la liceu (printre toate celelalte porc rii sexuale)« Da, acesta e strig tul meu nerostit, poate strig tul genera iei mele, înn bu it în inimile noastre, sub mormanele de gunoi ale vie ii de zi cu zi, de chi toace i sticle goale, de prezervative i seringi; de decibelii muzicii date la maxim, de buzele i corpul celui îmbr i at nu din dragoste (ce e aia poate c nu ti i nici voi!), ci din disperarea aceea scârboas a b trânilor neputincio i, de a nu fi singuri! Da, acesta e adev rul nostru, partea cea nobil i frumoas din noi, i nu putem s -l scriem decât pe pere ii veceului! De câte ori deschidem gura sau întindem mâna c tre voi ne trata i ca pe ni te cer etori: ne da i repede bani sau dulciuri sau oale ca nu cumva s ne ias de pe buze strig tul acesta periculos care v-ar pune în cea mai jenant postur din via a voastr , aceea de a nu ti pentru ce tr i i sau care e sensul vie ii la care ne-a i chemat, n scându-ne; ori ca nu cumva mâna întins s cer easc Adev rul pe care nu-l cunoa te i, asta fiind maximum de onestitate de care sunte i în stare, pentru c în rest ne min i i f r probleme« De fapt, ne umple i i nou farfuriile cu ceea ce curge din televizoare« Ne da i bani i o rupe i la fug s face i al ii, l sându-ne singuri cu cel mai viclean dintre mon trii acestei lumi: Banul. Parc el ar fi nu numai st pânul vostru ci i copilul vostru: de multe ori m întreb dac voi face i bani pentru mine sau eu m-am n scut ca s da i un sens nobil sclaviei voastre« De i nu suntem boga i, nici bancheri, nici afaceri ti, în casa noastr se vorbe te mereu numai despre bani« i când mi-i da i o face i cu satisfac ia celui care i-a împlinit deplin datoria sa, sfânt , de p rinte« Poate c deja nu mai ti i s face i altceva. Când era i tineri va i vândut sufletele Banului, a i acceptat via a pe care o d

Banul. i via a pe care o d Banul e o moarte travestit . Parc a i investi într-un serviciu de deratizare care v scute te de noi i de problemele noastre suflete ti ca de . care s poat fi tr it ca un om. s spunem ceea ce sim im i gândim doar în scrisorile de r mas bun ale sinuciga ilor? Nu mai e loc pentru Adev r în aceast lume? Adev rul nu e bun decât pentru a muri?« M doare pân la os tot ceea ce v scriu. sim ind radia iile ecranului ca o mângâiere rea. droguri i sex protejat (care v protejeaz de fapt pe voi de Åcomplica iiµ. Dar i acolo nu-s decât al i dispera i ca mine.. care ajungem s mu c m unii din al ii. a a cum iubirea pe care o d banul e prostitu ie« Când voi v-a i vândut sufletele ne-a i vândut i pe noi. C ci vânzându-v a i f cut din lume o pia de suflete« tiu. Oare de ce am ajuns noi. chiar dac nu eram n scu i. dup ce ve i citi aceste rânduri v va p rea r u c nu m-a i avortat« «de i majoritatea timpului mi-l petrec. dar cel pu in nu doare ca minciuna care vine de pe buzele p rin ilor t i« Adeseori stau minute în ir privind lumina monitorului. civilizate!). nu ca mângâierea involuntar pe care mi-o da i punându-mi bancnotele în palm «. pe net. adolescen ii de azi. otr vitoare« dar v dit rea i otr vitoare. nu ca o ma in . c utând acolo ceea ce nu mai g sesc în lumea voastr : o buc ic de via proasp t . pentru c i net-ul e pustiu ca i vie ile voastre. de efectele nedorite ale vie ii moderne. cinstit ..] Voi ne da i bani tiind c noi îi cheltuim pe b utur . fiecare cuvânt i fiecare virgul « Pentru c i aceasta e o scrisoare de r mas bun« [. în locul celei pe care o d Dumnezeu. ca un avorton.

forme de senilitate consfin ite prin vot o dat la 4 ani« Numai Dumnezeu ne-ar putea scoate din toat farsa asta tembel i murdar «Dar El«unde este? Unde este Dumnezeu. hulirea. ca atunci când ne da i bani ca s ie im în ora ?« Iat ! Nici m car nu îndr znim s îndrept m c tre p rin ii no tri strig tul nostru de ajutor« Iat . pe ma ina nou din garaj i pe toate celelalte fleacuri pe care mi le b ga i în ochi ori de câte ori sim i i în mine revolta« i ce m doare cel mai tare: nu vre i de la mine decât un singur lucru: s ajung la fel ca voi! Pentru asta m pl ti i i-mi îng dui i toate! Voi nu v pute i salva nici pe voi în iv « Nici societatea. tat ? Nu vede i c înnebunim f r El? Nu vede i c banii pe care ni-i da i sunt bani de înmormântare a sufletelor noastre? Nici profa de religie nu-L cunoa te pe Dumnezeu« tie doar s mute piesele unui muzeu religios din magazie în sufletele noastre« Ne mai atârn . un bolovan pe care scrie religie« O coleg satanist m-a invitat s m al tur grupului lor« Am refuzat-o«. în Åcolierulµ disper rii noastre. dac într-o zi când s-ar lua curentul. c nu credem în voi« Unde e dragostea care ne-ar fi dat aceast credin ? A i vândut-o demult pe confort. . televizor. pe gresia i faian a din baie.obolani i gândaci de buc t rie« Îmi dau tot mai mult seama c voi ave i nevoie de industriile divertismentului mai mult decât noi: c ci ce v-a i face voi. nici coala. p rin ii. mam ? Unde este Dumnezeu. bar i prieten la un loc? N-a i fi cu totul dep i i? A i mai zâmbi a a frumos. Oricum via a noastr obi nuit sem n cumplit de mult cu ritualul i cultul lor: presupune respingerea. relaxa i. ar trebui s ine i loc de calculator.

mam i tat : propria INIM ! M dusesem s d râm ultima redut a vie ii. de absurdul în care ne cufund m tot mai mult« de anormalitatea rela iei noastre« Dar prefer s mor decât s accept asta« «««««««««««««««««««««««««« «««««««««« Dragii mei. inima mi se dezghe a: frigul din ea se evapora ca i cum suflarea cald a cuiva ar fi cuprins-o.] Asta am g sit la m n stire.. Am v zut mereu numai atingerea trupurilor. i via a din trupul acela numai piele i os.batjocorirea i uciderea a tot ce este curat i nobil în noi ca s ne accepte« Cine?! De aceea i ea i Åtovar iiµ ei se simt în aceast lume ca pe tele în ap i ceea ce pentru mine este dureros.. scumpii mei p rin i! [. apoi s-a a ezat i dânsul« Au trecut câteva minute pân când s -mi dau seama c t cerea lui e mai puternic decât furia mea. pentru ea este pl cut«. înmiit mai tare decât lumea plin de disperare i ipocrizie din care veneam« Încet-încet. f r un sunet. ca i cum un suflet ar fi intrat în mine i mi-ar fi îmbr i at sufletul ca s -l înc lzeasc « N-am crezut c exist a a ceva. îmbr i area lor disperat . care privea în podea ca i cum ar fi urm rit o furnic prin microscop« Mi-a f cut semn cu mâna s m a ez pe un scaun. care las sufletele i mai singure i mai pustii « i mai reci« . m dusesem s înfrunt i ultimele argumente ale sufletului. cele religioase« M-am dus cu o hot râre furioas « Am intrat în chilia unui c lug r sub ire i palid. o astfel de dragoste«. care nu atinge sufletul.Practic ea îmi cere s m bucur de r u.

EXIST DRAGOSTE. iat -m . ca o ie it din iad! Ca o învins de Via ! Doar pentru c Cineva a readus Dragostea pe p mânt. când v-am cerut bani pentru imaginara aniversare la care trebuia s merg nu tiam c am spus ultima minciun « tiam c m duc s distrug i ultimul argument al vie ii« i.. fricii i mor ii. MAM !!! EXIST DRAGOSTE. dragii mei. TAT !!! Suntem în noiembrie i-n mine e prim var ! În elege i? [. ca o întoars din mor i. deschizându.] Asear . am pentru ce s tr iesc« Am ce s dau« Acum nu m mai sperie nici o durere« c ci Hristos le-a transformat pe toate în dureri de na tere ale Iubirii« Aceasta trebuia s fie o scrisoare de adio« i este! Spun ADIO întunericului. dezn dejdii i singur t ii« Adio! În Numele Lui« .i bra ele înaintea noastr i îmbr i ându-ne a a cum suntem cu pre ul celor mai cumplite r ni« Acum..