You are on page 1of 11

Universitatea”1 Decembrie 1918”, Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT

REFERAT Elementele patrimoniale
Intocmit, Lung Ramona Alexandra, specializarea DREPT-gr.3

1

Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT CUPRINS: Elementele patrimoniale 1.Universitatea”1 Decembrie 1918”. Patrimoniul intreprinderii ca obiect al contabilitatii 2 .

In general. Drepturile sunt ale intreprinzatorului iar obligatiile ale intreprinderii. Pe langa intelesul general. instalatii.precum si drepturile si obligatiile pe care agentul economic si le asuma in legatura cu bunurile si valorile pe care le detine. elementele patrimoniale se impart in doua Conf.2003 3 . Elemente de contabilitate generala. masini. Mihai. material. bani etc . notiunea de patrimoniu poate fi privita si din alte puncte de vedere. Nu are importanta utilizarea bunurilor ci utilizarea acestora. Din punct de vedere economic prin patrimoniu se inteleg doar bunurile care formeaza averea unei personae fizice sau juridice. nu numai bunurile asupra careia are drepturi de proprietate.1 Acceptiunea contabila a notiunii de patrimoniu pune fata in fata latura economica s cea juridical a acestei notiuni. IRIMIA P.dr. Din punct de vedere juridic patrimonial exprima mai ales drepturi si obligatii ce se nasc in legatura cu bunurile detinute si utilizate de intreprinderi. patrimoniul definit în sens juridic. Acestea pot fi bunuri p[roprii si utilizarea lor este consecinta dreptului de proprietate sau bunuri straine si atunci intreprinderea trebuie sa plateasca un echivalent valoric pentru utilizarea lor.Universitatea”1 Decembrie 1918”. Patrimoniul juridic exprimă o însumare a raporturilor legislative de drepturi şi obligaţii (datorii) cu valori băneşti care se creează în unităţile patrimoniale ca urmare a existenţei şi folosirii patrimoniului economic şi va arăta provenineţa juridică a lor necesare unei activităţi. utilaje. poate fi transpus în contabilitate într-o primă ecuaţie de echilibru ca o balanţă cu două braţe : BUNURI ECONOMICE=DREPTURI+OBLIGAŢII Cu privire la obiectul contabilitatii foloseste interpretarea potrivit careia activul si pasivul patrimonial redau bunurile de care dispune unitatea.univ. Bunurile se concretizeaza in cladiri. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT Patrimoniul reprezinta obiectul contabilitatii si este format din totalitatea bunurilor si valorilor economice.Cordial Lex. 1 deci ACTIV=PASIV UTILIZARI=RESURSE In raport cu structurile de activ sau de pasiv. Ed.Cluj Napoca. Potrivit acestei afirmatii: ACTIV=UTILIZARI PASIV=RESURSE categorii: -elementele de activ.

primul termen exprimand alocarea resurselor.sau.Bucuresti 2005 4 .. Ele se concrretizeaza in sume incasate sau de incasat din vanzari de bunuri. 2 Calin O.Bazele contabilitatii. servicii. cu alte cuvinte. modul de investire a acestora. iar al doilea termen exprima modul de finantare a investitiei2. Primele doua notiuni sunt definite diferit dupa cum snt privite din punct de vedere economic. pasivul. Capitalul propriu reprezinta interesul residual al actionarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale Veniturile sunt raporturi patrimoniale cu rpivire la efectele activitatilor desfasurate de intreprindere. O datorie reprezinta o obligatie actual a intreprinderii ce decurge din evenimente trecute si pentru decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse care incorporeaza beneficii economice..Neamtu H.\ 2. Structuri specifice contabilitatii Notiunile fundamentale cu ajutorl carora se studiaza si se face cunoscut patrimonial sunt cele de activ. activul reflecta modul de investire a fondurilor. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT -elementele de pasiv O ultima definire modalitate de definire a termenilor relatiei este cea care se bazeaza pe fonduri. activul reprezinta modul de intrebuintare a capitalurilor. si straina. activul e considerate gal c totalitatea bunurilor economice ale unei intreprinderi.Universitatea”1 Decembrie 1918”.Ristea M. Din punct de vedere financiar. respective de la intreprinzator sau din activitatea intreprinderii(capitaluri proprii). financiar. iar pasivul modul de finantare si natura acestuia. venituri. Notiunea de pasiv este substituita de de notiunile de datorie si capital propriu. iar pasivul modul de obtinere a acestora. pasiv.. Din punct de vedere economic. etc... Din punct de vedere juridic. in ultima instant. In acest caz relatia devine: ALOCAREA FONDURILOR=FINANTAREA FONDURILOR In aceasta relatie finantarea este proprie. respective de la terti(datorii). cheltuieli. rezultate. juridic.Vaduva I. vanzari realizate de catre intreprindere. care formeaza. ce se obtine din activitatea desfasuratade intreprindere. iar pasivul e considerate gal cu totalitatea drepturilor si obligatiilor legate de aceste bunuri.

Bazele contabilitatii. Rezultatele sunt diferentele dintre venituri. In mod concret.Universitatea”1 Decembrie 1918”. brevete si allte drepturi si valori similar. adica profituri sau negative. 2001 5 . ele sunt sume platite sau de platit pentru activitatea desfasurata ca urmare a faptuli ca intreprinderea a beneficiat de un bun. -materiale consumabile. -cheltuieli de cercetare-dezvoltare. o lucrare. 3. ed. -fond commercial.. -alte active fixe necorporale. Ele pot fi positive. -obiecte de inventor -productie neterminata -produse -animale si pasari -marfuri -ambalaje 3 Nicolae Todea. Universitas Apulensis. -concesiuni. un serviciu. Active circulante: -materiale sau stocuri -materii prime. Active fixe: -necorporale-cheltuieli de constiuire. -corporale-terenuri -mijloace fixe -financiare-titluri de participare -creante imobilizate -alte titluri imobilizate 2. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT Cheltuielile sunt raporturi patrimoniale cu privire la eforturile impuse de desfasurarea activitatii intreprinderii. adica pierderi. Structura activului patrimonial3 1. Alba Iulia. expresie a efectelor activitatii si cheltuieli ca expresie a eforturilor facute in activitatile desfasurate de intreprinderi.

reprezentat de cheltuielile effectuate pentru mentinerea si dezvoltarea potentialului comercial al intreprinderii. servicii. Nu se consuma si nu se inlocuiesc dupa prima utilizare Active fixe necorporale sau imobilizari necorporale sunt valori de investiti care nu imbraca forma unor bunuri material prin care se serrveasca intreprinderii Activele fixe necorporale curpind: -cheltuieli de constiuire respective cheltuieli ocazionate de infiintarea si dezvoltarea intreprinderii cum ar fi taxe de inscriere. 6 . -concesiunile. brevetele si alte drepturisi valori similar sunt cheltuieli effectuate pentru dobandirea dreptului de a exploata bunuri. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT -in decontare sau creante -comerciale -fiscale -sociale -alte creante -financiare sau plasamente si disponibilitati banesti -titluri de plasament -valori de incasat -disponibilitati banesti -acreditive si avansuri de trezorerie -alte valori de trezorerie 4.. imobilizari etc. activitati. Activele fixe se intalnesc si sub denumirea de capital fix. Se caracterizeaza printr-o durata mai lunga de participare la circuitul economic.Universitatea”1 Decembrie 1918”. inmatriculare. Cuprind acele valori economice a caror perioada de rotatie este mai mare de un an. Caracterizarea elementelor de activ I. de publicitate etc -cheltuieli de cercetare dezvoltare reprezinta valori economice investite pentru a cerceta si pune la punct tehnologii noi -fondul commercial.

Activele fixe corporale. pentru constructii etc -mijloace fixe sunt obiecte singular sau complexe de obiecte ce functioneaza independent. Constatarea contabila a acestei pierderi de valoare si includerea ei pe cheltuieli see numeste amortizare Activele fixe financiare sau imobilizari financiare sunt valori investite de intreprindere in capitalul altor intreprinderi pe o durata mai mare de un an cu diverse scopuri sis b diverse forme. isi pierd valoarea pe masura utilizarii lor ca urrmare a uzurii fizice si morale. Active fixe corporale sauimobilizari corporale sunt active fixe tangibile. 7 . sa participle la conducerea si gestionarea emitentului.miniere.Universitatea”1 Decembrie 1918”. ca. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT -in categoria alte active fixe necorporale se incadreaza orice alta valoare economica ce nu se regaseste in cele anterioare cum ar fi programele informatice si de robotizare etc. Stocurile sunt bunuri material care au diverse destinatii in procesul de productie si de distributie. La randul lor activele fixe financiare pot fi: -titluri de participare sunt actiuni sau parti sociale detinute de intreprindere in capitalul altor intreprinderi intr-o proportie care permite detinatorului.schimbandu-si forma materiala si functional in cadrul circuitului economic. bunuri material de folosinta infdelungata ce servesc intreprinderii prin substanta lor materiala:: -terenurile sunt suprafete de pamant cu diverse destinatii:agricole.au deci o perioada de rotatie mai mica de un an. -creantele imobilizate sunt valori puse la dispozitia altor intreprinderi pe o perioada mai mare de un ansub forma imprumuturilor sau garantiilor In categoria alte titluri imobilizate se cuprind valorile mobiliare detinute de catre intreprindere pe termen mai mare de un an dar care nu da dreptul detinatorului decat la o parte din profit respective sb forma dividendelor. II. In categoria stocurilor sunt cuprinse: -materii prime respective bunuri cmparate care se consma in procesul de productie si care se regasesc substantial in produsele realizate de intreprindere. c exceptia unor categorii de terenuri. au durata de folosinta mai mare de un an si o valoare mai mare decat o limita legala. Activele circulante sau valori circulante se caracterizeaza prin aceea ca se afla intr-o contiuna fluenta . pe langa dividend. De regua se consuma la prima utilizare si se inlocuiesc dupa fiecare utilizare.

depozitarii si maipularii acestora Creantele sunt echivalente valorice pe care o intreprindere le are de primit ca urmare a faptului ca a livrat bunuri. -animalele si pasarile cuprind animalele tinere si la ingrasat.Universitatea”1 Decembrie 1918”. fie se pot transforma in bani intr-n termen foarte scurt. -marfurile sunt bunuri cmparate cu scopul expres de a fi revandute. La randul lor produsele pot fi semifabricate. de regula in starea in care se afla -ambalajele sunt bunuri destinate sa protejeze alte bunuri. animalele de productie si de reproductive. -valorile de incasat sunt CEC-uri sa efecte de comert acceptate de intreprindere de la debitorii sai si primate de la acestia. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT -materialele consumabile sunt bunuri cumparate dau rezultate din prelucrarile din intreprindere care se consuma in procesul de productie dar n se regasesc substantial in produsle realizate -obiectele de inventar sunt bunuri care servesc productia si distributia. asupra carora s-au executat anumite operatiuni tehnologice dar care nu pot face obiectul unor livrari in afara intreprinderii fara a li se mai executa cel putin o operatiune tehnologica -produsele sunt bunuri rezultate dintr-un process de prelucrare partial sauu integral din intreprindere. degradabile. dar care urmeaza a se incasa la o data numita scadenta. Disponibilitatile banesti sunt acele mijloce aflate la dispozitia intreprinderii cu care aceasta poate efectua plati pentru ca. aprestat un serviciu. produse finite sau reziduale. dar care nu snt mijloace fixe pentr ca au o valoare mai mica decat limita legala sa o durata de utilizare mai mica de un an. -disponibilitatile banesti sunt sume de bani in nmerar sau in cont in moneda nationala sau in devize 5. fie sunt sume de bani. -titluri de plasament sunt valori imobiliare detinute de intreprindere cu scopul de a castiga nu din divende sau dobanzi ci din tranzactionarea acestora. a executat o lucrare sau din alte operatiuni. Structura pasivului patrimonial 8 . -productia neterminata este reprezentata de bunuri aflate deja in procesul de prelucrare. pe perioada transportului. de regula mai multe cicluri de fabricatie.

Capitalurile proprii include: -capitalul social. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT 1. Capitaluri proprii:-capital social -prime de capital -diferente din reevaluare -rezerve -fonduri -subventii pentru investitii -provizioane reglementate -rezultat 2. 6.Universitatea”1 Decembrie 1918”. respective capitalul pus la dispozitia intreprinderii intr-o forma avansabila de intreprinzator la infiintarea intreprinderii. Datorii:-comerciale -fiscale -financiare -sociale -alte datorii. 9 . El este format din srsele proprii ale intre prinderii numite si capitaluri proprii si surse straine sau datorii sau obligatiiiel intreprinderii Capitalurile proprii sunt cele care isi au originea la intreprinzatori sau la activitatea desfasurata de o intreprindere. -prime de capital sunt diferentele dintre valoarea de emisiune a unor actiuni sau parti sociale si valoarea nominala a acestora. exprese a unor active si valoarea acestora. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 3. Caracterizarea elementelor de pasiv Pasivul reflecta sursele de provenienta a valorilor ce se regasesc in active. -diferentele din reevalare snt diferentele dintre valoarea actuala contabila stabilita in baza unei prevederi legale.

Prin mecanismul de calcul si inregistrare. Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT -rezervele sunt constituite din profituri inaintate de impozitare sua dupa impozitare destinate sa acopere pierderi financiare in anii care urmeaza --fondurile sunt surse constituite din profituri sau sub alta forma si care au anumite destinatii dinainte determinate -subventiile pentru investitii sunt alocatii bugetare sau din alte surse nerambursabile destinate realizarii unor active fixe sau finantarii unor activitati pe termen lung. lucrari -datorii financiare sunt cele rezultate din operatiunile prin care intreprinderea isi asigura resursele banesti. Datoriile se pot grupa in: -datorii comerciale provin din relatiile intreprinderii concretizate in operatiuni de vanzare cumparare de bunuri. constituite pe seama cheltuielilor destinate sa acopere pierderii viitoare posibile ca urmare a unor fenomene trecute sau in curs de desfasurare.Universitatea”1 Decembrie 1918”. in acest fel. Datoriile sau sursele straine reprezinta echivalente valorice de platit ca urmare a faptului ca intreprinderile a beneficiat sau beneficiza de bunuri. Provizioanele pentru riscuri si cheltuieli sunt reserve. monetare. devin surse la dispozitia intreprinderii din mmomentul amanarii si pana la momentul exigibilitatii.amenzi etc. -datoriile sociale sunt cele rezultate din relatiile intreprinderii cu salariatii sau in legatura cu ei. servicii. provizioanele pentru riscuri si cheltuieli se afla la granite dintre capitaluri proprii si datorii. lucrari ori in virtutea unor prevederi legale. 10 . -rezultatul este diferenta dintre venituri si cheltuieli si poate fi profit sau pierdere.despagubiri. -in categoria alte datorii se cuprind cele rezultate din operatiuni diverse desfasurate de intreprindere legate de penalizari. -provizioanele reglementate sunt profituri amanate temporar la impozitare care. servicii.

N. Todea.Universitatea”1 Decembrie 1918”. Seria Didactica.Bazele contabilitatii.Vaduva I..Neamtu H.Ristea M. Calin O.Bucuresti 2005 11 . Alba Iulia Facultatea de Drept si Stiinte Sociale-specializarea DREPT BIBLIOGRAFIE 1.. Bazele contabilitatii. note de curs.. 1999 2. Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia..