You are on page 1of 8

N.N.S.S ±Consiliul National Pentru Studierea Arhivelor Securit ii În baza Legii 187/1999 privind accesul la propriul dosar si desconspirarea poli iei politice C.finan at de la bugetul de stat.A.aflat sub controlul Parlamentului.N. .A.S este o autoritate administrativa autonom cu personalitate juridic .S.C.C.S comuniste.A.S.

. precum i cu alte institu ii interesate de cercetarea activit ilor represive ale regimului comunist.N.N..S. activit ile educa ionale i de cercetare desf urate de ‡ Acrediteaz cercet tori.A. ‡ Coordoneaz C.ATRIBU II C.S Gestioneaz toate documentele referitoare la exercitarea atribu iilor institu iei. în tiin rile ce urmeaz a fi comunicate persoanelor verificate. Confirm . Solicit declasificarea dosarelor i a celorlalte materiale arhivistice în cadrul comisiilor mixte paritare alc tuite din membrii Colegiului CNSAS i conducerea institu iilor de in toare de arhiv .S.S.A. în condi iile prezentei ordonan e de urgen . ‡ Asigur colaborarea i cooperarea tiin ific cu institu ii similare din Europa Central i de Est.

 Noua membrii sunt propusi de grupurile parlamentare .S  Este format din 11 membrii .S.in felul urmator:  Doi membri sunt reprezentanti ai societatii civille unul este propus de presedintele Romaniei .potrivit configuratiei politice ale celor 2 camere.A.iar celalalt de catre prim-ministru.  Din Colegiu nu pot face parte fostii lucratori ai Securitatii sau colaboratorii acesteia.numiti de catre Parlament.N.ori persoanele cu antecedente penale.Colegiul C. .

A.Membrii ai Colegiului C.N.N.S.Mircea Dinescu.S  Virgiliu Leon âr u.S.A.A.S  Dragos Petrescu.N.S.N.S  Constantin Buchet-secretar al BuchetC. Constantin Ticu Dumitrescu etc. ( membrii ai Colegiului) .S Florian Chiri escu.A.presedinte al PetrescuC.vicepresedinte ual C.S.

Activitatea C.N.S.N.verificarea candidatilor la alegerile locale.S.europarlamentare si prezidentiale.fara sa aduca atingere vietii private persoanelor mentionate in acestea.S.asigura accesul persoanelor la propriul dosar sau la dosarul rudelor decedate.S..S C.A. O alta directie de activitate a Consiliului o reprezinta incurajarea cercetarilor privind stabilirea adevarului istoric despre perioada comunista. .A.S desfasoara mai multe tipuri de activitati .N.A. are ca activitate. In al doilea rand. C.parlamentare. In primul rand.

probleme sau institutii.N.clasate dupa anumite norme si criterii arhivistice. .Ministerului Justitiei.S.A. Etc.S Arhiva Consiliului provine din partea Serviciului Roman de Informatii.Arhiva C.Arhivele Nationale.Serviciul Roman de Informatii Externe. Arhiva are la baza fisierele Securitatii.Ministereului Public.care contin datele privitoare la persoane.

Material realizat de: Banu Georgian-Robert GeorgianGrupa : 2 .