You are on page 1of 50

\

t(€

rF@l

'4t

t9

s

i

|

t0

6p +a,z

3tzt

t

t

v/v

o-atao
r.._-

t,

& f r*ro,^.t '2wwn

6*&"*/

:oec 4 d-

D6 lu.-.focurfrt o- P*-f

.,

favuw(v'o' At-

ht-<

lu c raf<

I

f

C.'.{u.rlu(

154.

*.ln^-&rda nk^ t (€cPffi

60

Lo

X=

fo-

flr

Rs..

floL I 0..
*l_ 41o. Ps

'j,,= 5h.,lh*
l,^ -- - '''2,

rl

-((:-./

tz
a

6l

+

x

c-c' n-{*
\^- ar,.ofr' za- Aa. SQnu.-lt'.-','a gta ( ('i'- co k(<
s-1s/<.^*.^ 1""' X-oY
a('ott,-e
&L?;
16r,.<
Le(c--!*L
+*
*o' oY
50
c' t- p*0l""'*Sn'r,,,
$ura- 3o-k,(

It{

,*

F- 4'r;(.'.t- l*f'o

. Trc z-o, .^{-',-&}*ft- 6 zo

w)'vd €E/

Br'btt'o1ra{..'--

-J-

-

(

,c'' l o

I

li

lr

iJ

'\ .
'Z
?c'cP (-.,
\'
)
\-_
,_
.

.

3.

Y

/

Li.te,1c f'l

TH K

,.

-bC^-h,p"

6" at nr^z-\o cna"-. wu-,-ot,
^
€t(. U;;aL+ ttl> cLnlw<P*'-.ltuo,'w(t,
El.-(.$r(*- 4/ frnL "t' t'tt-z aDa.'c/4 ot' . l-rrnn.fr;
yttt' ytottu*, vv( z, Q'Uaivta *!a", | 4e 2t Lb'n ua''<py6'.rJ--on

-6s-,-

&-evtn-l
't.'soL
o'{r'or 91tkv's ' Qn{olo1

tt. flsert f ., P;&EtA., Ctotkarlr. Sa'l{eu'< tu47v^1" d-t geluctrort, vt( I
F#r- N'\4{u,.,[l-- .',^*"1"'L, €<rl"p bfra'(, l19f , Ai-lL1.---

'r'

J-ose

Ni

rir'eoura,

c{o"r',

ill

c, ?*f*,

P.7-^r,

to

v!-

J.).

g t\ D , l\r*r.d.-,

*!d,

"6ur4*u^riSn F.- &-- e&pe v-<*

R hu^'.-- , (\uu.*ult'/

l?e ,t-

f"l-x;<^.

(?6C

bo-ll 9.,r.,lrr, Ca-4o/og ipg, 6a*6*,,
w
I11 us ,{ht cutn
(r.
k'{.,,
,-,
e-A/,T'{<,",nr^'
C,our-,"r^aroG' - rqcoF'on' C*'t-"4

{-r'-

.

(9u,1".

Pr..,-'t,c,n-

*)A F

3

fl.,

,r.!, !{t.e, v

a-r L r.s--

+.

F,

+ l+t-" 6'k4

**:"- J/ ut/- , ?atlzzr A..^4'n^a''/'t'ov-

Hb" , A., S u - )"nit;€e '- t*i*&*-u'4A{</

(^'b ,

tPc

-'t-r t la{6

ail**u^idJ.n

,

t|'"c!'^
Sa-,fu a4.-l}-Fea -L 1"" fr\-++"'-&- *
e*-l'*-i-th'u'd'
) c/LQ'4'''& a'ufot''!-v ' ^* lry' 'l '
Ve,""rH1' ( l'l<Y

Ll,. d-+-,{

--

AxA
('t*wa-t+r*

NuPIazlc&

e*tuL I !"
v€Nfl>u
ae rqot)EL

_ *":"

..., t,,Ltr'r-.-

,'o,l{'g, "o;?r}J[
'-'- t=- 3^l^:.':...
a't^t(:

(ntrtqt'-' ,, - sa/o'a-'<a
ba[z iuih,ak,'
t:kr:,^att'a'<i

-

/
_'-f

- - --t-'1-rr---*

r.
- LUr9a,
+tuL12
- At
*
- €7'.
!rd^''u
.o^!fau4o
cot
__t_-:_.-,.--=.-l/
t---'':'----r- -- t- o:"t"--

s^ Ltcw
4-r#ui.,'"
- I'' I

L,--:oI

O&f ,tooe

-

-'-,

[ ' Tzh^oloJi*
.' i-,t)' e(oh'/r'rc"(

Qeallzarta r"eF-L [''r'r)

)'rutoi,Lu]{ett'1t- 'z'

eyzroL)''

'I {'"Yor<z-' bu'1lniert'

/ r'"'tfr&h"
' k''co4't-L
dt"- "an"(
kP/at
lltrut^,i nl ,l lsccalnu'o^

Fp-ez*aE
&uw4

,

r''lL( &4d

nnl

ouA'^

dt"n 'tr

*J**-

{6^["'/'/

?
J'&
l"'"'f','
t
Itf*:ar<r'!-t*{t*nt " t(s .-6) ' 4'o lt u't'a 'g

z.t..t po1' 16+14 1"

tZv>''12'{

l"l'-**l:;'n

I

bc,eem'eve
c a^'(r'i vt'

"

(

2

t Ir1
t'Y
+ A€ \UP}&7EBE /'t
t'
t' Vt^u
gLlQ)'c
dz0nqo'z
'' oizl-cst
f<altdar<a
I'Lx-$
.n-,
e
-L

OP€P-'+n
,

.

-,--J

tTe

Tokra-w,[o 7--o,o\\ ci''^1t/rtI cla[a o {-a .L
-/'o hfakl
D.e

J t {.b,\.,/.

-riQ/*/z,e

AI

Aa.l

c-la

tf-

[a-

'l' .*

rn k.Sf,ht-<
* at(e13re- '-''

t t | _lnogulu- 4-iC-a( cctru-(

-.Wi
fs
I ---.-.

,

\^

I

{-( f u

c

fa r.(

:

srl..

I
-,tJ
,fA'
w'
rul ' z'l

zrf*,u:;(e*of

t

w"'d't rAPr,^*-

o-,oo''&u'!

Ee"j,rr"

rs'4

*t

*trJ

tJ

4q4

|'.

* !:'""::'::L^
cr'rh'd/re-ti

bt "L",

L*r--. * ti.a f4-''n.,-n-o *"Ote*t ,'b l'4h'
(/,'.*1Y:
6

'.

le_,6-,i-r-'

€+
ed-i,w u,v..-14' xc.I. t7-t"y1!,",-*
r" " J^p rod'aA k.r' 't / frn'"t^

(,-, - *l'-{<'4 rr,J.'"u vi^^e-$z 4
'
kT'', i i- L
pu,]'- p,"
)^ ;*#*bn
t '' - lrt>fta * "; l
t-r.^cna." -, {n?o- 'w

o)

4"
F** alez..*( ,Ffnit - 7it-tn'v<aP>.-l =- (o y',^ tot,. c.4L13
J--e
9 c- ,t
.u"^

2&f *^;2(ro .r )-) r- z 'u;

o3k = zaq o

)

6€

7t.

2Afd,=24b. o@

t.nCalraoo ?.26? [= Or/6tt wo' *ky^ fu s"l...et)-L7z @* ..tr= 2^ \-z- Z'Iutt'<l bur1hu 45 tr*t lA4/z-€2/PP5- -.otz-1 o c!'42-o = /?'?(Y 44. Da rauu(n'/or fr hu "(oV'.a.4ra I ' urlu( \urpla*tw I ut' c! ..{32 lq =/at ob3 . .^ . o€Z A= Mr. or6\>q oro{2 .. .^nn y'= <o (uo) o- {-b.51rq+ Zu '2/L(e€ frv o otla6f \rl = i+.at 1". 672t " .z .zr'.tqrkvwtdtar< )d^^nr: \^.gs>*b.Cwt'^' - L--------------- lAo= rl 4 =.u'. c*d-u- 'lo.zrZ L*f Le- o2 +L+z_ = cc.z( f7 ' 2r3 LII Uilu'= L2.2- .JtvcLuae 4t I lt"lu"ra '' +- *r' - t =- z.> nq . -t.r..-J I J A/o{AJ f.6.b'4"1 Ul f ' . lu Lra r' a19"s:4L 2.(4/t)u' l--ot A \- Cs= o.-- at' 'l.t LEt{rPuiz-e+ 44 ltu. z'4tr f4l Col +tt'oz>'.(2- . .zlo 4urr+Tq= d^*o" -. -.l Ca-l cu[u-( aU'v-tt^&. Taun're --) r"j''- A.o'/o. c.... futue 71 { t'tttn'' avat*UJ dt /uerv-- .'ttLt7 zrcY'! n d /< -etzi0 t t3.. I bQw. /worn-\4.2g IF? .z.a-> lizrrc v=Dj{i[._.

.G/4 -rrt = o.6oG g ".{ n--.21'> 4 (q lPr\ 44.4q'e urar..l S.}-6qa6''A € o- 3 u'{r^'l* =.- c-'w^-a lLr-D'.t1 d _.i. .*Yl"r"oh'o lA= '.a'tohiz "i["g^- h l' r'--t?t T:S:LA v-@:!Y 4q:oo loe o ='\ - '-J- .-l ".r4''*klr u-{ri['3{J^ u-(t-. c.i. r 2 7a-wn F=. 1tc o q:r-/ F--a -zlrt)_ .|Vz). al+7e r< 4-S ' ^ Att t_ \_- <-e.lcgoo 7-.. -oP(Jt' /aze ^t. e4ffi fF ue' ("-r J' h 'ca.o (6 rJ ok t":*.z- .6/ H o.Tawa rea{i A<...2lo [ .?.ae o>c)n^n *. oZ re+/'. o'te\ = w^fu-) \_=--7 P t?.*hf.oAclut n =- ^.Pf'2{1 L v<- s:92--A'2'J"627'r e o.c\cLnt'< 4\ral^t(!{ J.- J-< \{r= NsJa G Au P ic. l?.( Brt\' t'< /tt^'< .g''t*o- Jil- = f e.z> /<-' 49'-fx 4oo ITa-S 6+Lq-go i .f.'n.n l-6 at^ tn ..u"p"T-" [""' . -e | = 45 .btt rT.*{ur2_ . .\ I t--f. S c-r'.{- cPv*'l z\ @ bt''." .q.

o(J T^= c.*rt* J" *?.J.e : [.94(w o1{ } o..--76'.yc+f L64 o*-. /A.o^'o€']{Zri-u. I T' ar>l ^u:..*# Til.t 2r+ L(-1 +.(-p_ ./Y2.(ccoo fu. |lezor2o -lz6t1^ F3 srAl 4oZZ)*8o/Kr5 ry @ .. 1 rcr{4.E_ t -.f..€ =- 14w. 2r=4' S(Y k ''-[14f. (-5?€ Ctrt. NLtrZ Alaq.fr.Q'''\"t' :2.q) 'a- aAaosu( F/e=3Kuq -. (vof S. o- : roo o .kre Colc. .( j.- \ \f./1...4 "r9 al+e< '< l^^ln Jt .o"' .+(uv.ifQ rer tl .y.=_2-G9..L' A2{ oN. a-vqt.uF= G-- o37 (ut$' 6sn)' Pv<l'cvort o..tq(f ?-.lr*.t1 .{.t .s c:. YF =.fl @ \ _--------------- -l \J \ +EJ.. _W^ l' * Yk* o .f fi-r" c11= re. /S34 r.3 lrt F-. [(z.. -oz.2-(D= /f4ft^t-(t"J' Fi fz ..-r/"(^tY @{) =t>644*t Yor F=tvz'r'1ft.

>lZ^ul**-l = rrrk1^ Jt a+.: trv.1660 C-s=-o 4 o..ZA Lt\ T4o u^.//t. trA ( T-= 2o 1. 4o..-----j---... 6/<3or p<*ft^ t'v. 24.:G t'^'^/wt (.-n-L 1 "-'. -)--oo pg/u-'t^=- ln *{. Zt= t2.-7 | /t= o.+..a-trvtd/<*"sfa-' <'' abe-n rtc-oso. r^< .CLl9 o.)At* avau.6fro i9ffi.t = )-)Z r c-t t c_ l(\ p.vrut*^.o--{.rca/o- a^ t 9L)n^'t Y..tJu ( a.= 4\.2'a-3\ LNl or'l{f.L>\t = $6. .6--. ./- 3*lc^.nacL^t* y dr I It-]'o . oLu rcien'li{o& I= a Uo ^t".0.9 ul= ot{6*-Loo =l{lrL n^k r-o. .^\ ." { A: C" 'D ?t Ce A= o)/dle'>oo/f.6€ ... vr- V: u= --T N" IoU-=4 s>Af =-o...T.a7€ u't(u-:'" Zo <.VTo {-d6 tr*"'t-GT -24. S?r.'^ra l.{d c-a'^-tc-_ r b=z-o v'u"'' ptw}'n'x--!f<ct<-& rwino-l) ".-e cto.\k pa1' zJi [&l .Li r. u\r_u' oktt ( ).| fle =--u'b?/ /u^"^- F"r{ere-- C-p=+'r+461 b= ' 52* Cp e-. *-t-.-' /r= a=]6s( co 1f.r.4)' 56 f€*-+-- fo arcr-tfi .

[o-Ro B @4otn.4 . Cal cr-^ (.24'Lzf fi.^*' .rr.L [*{..e'g ' .Lor l1tosrAs tad3 -:.(xdirfuaf fi_.: .. .24.J- dng. 2w- / .'lf"= V= 4 4^'^!' 4[= zo u.J {= )r" { ta | o* .= orQ I \ +cffi oh-7{iJc'-te' . ='lnl:.---t6''' lt'( o k o- 7= 4 (.' 'rr' zq'tr Czj : ^ z L ^- €t-'*. a. stb.\ I (Qr.9 OP €(z4-r('A be +DA LA+f \ . ..zr o tt''v - r<.1 Aw.' V'.. ffirt-'i: lt| l/ Jk? .#?rl4r 'fao' .= = .lr ..t^u.^'^ sc"'< l<--' J".(t'<a .4 kq i::: . O^ *.Lw* 'A!L&trot4F -.ra"wtf-y:T.> '=-v'e lrC' r' -. t'/ lofu..r< o P-f. .' w tnuu'"- Kh aAic'iu^i JCp-{ '''-t'''!+ =A-.\"*'-fr" o'a-q 'Lf' zL'-l ' '-2 +a$ 'L''d= T*1'- '6* r ^ = )sh'M airwit'''r- f n =-T3.-( 4^'u^ln+"rvl^'r/O.u'' 4^.il "r"" "'^- .*+ 4.5g4nP-r*P-F ^_tD.. (uz' (rtt' l_r- - /t' l't J ' r J"z"\ ( ) kf ' r a-n' tt' 4rtcrvl- -/ t&ab'.

.o dJ- i r.' 41o{l..*1'7 lou l6u. o | ')47 . rf.n.r.=o.kr.zl . . r1{ / u'' .t 4) i"q :{l.": v!= ."*T"ffi ^?"o 4. " / r ..i rr l:*u'Hoi"'D .hur.re{+rnfo.k '::.' M=&u./'*e{LD kse= o. fnP*l . .r.roq.G Cza v\ .(s+'t(s+'9L Hs n..rhvll'- -."o-ftrio( ! lu*=4 . lq!.ot 06qQ *k. t.2vxr.: ._?.b^ >q.vatz.o714 Ms&-4'4tt ..Ja ( Jt luc rz^- b"' .lA.s.t#. ( tzao) : -.'!'o'aT' ...'. LB 7 p.. '.t.t z'ts4 v7'zcrfza V^(/^.z€? f. o: '> i-cJt .] l/^r. l.._u' V= N" Cw € \' sj"' j:.. -rG .e( lug"=-or\7 l=2-o t*u "'ffi fr<r t- #)"'!'fiea 6d.. Cey=o /:! )*" .to A t*r.:.a = Csn r. . ra r-r r. '= or? *=3n=4 ks( F r1l ng*= -' c*Pli Qt> or? (---[&"'.J- t*l** ."o At e+c{. t1s4o= s+f.74.-'--..oo'*'.A.fuu.h^f '.5>f( ..2t'd{ tr-27 K: ks *.le.-e d.rnz lc 92.-." b.43r r+f! ..

-"-h'o (nf* u ='ltr'P o'q \ : *Qdo xat/u^ T. .f-€ Mvr -* -o.-* $:2-o tttt' 14 = Lr*-.C.?- npn.= o t6[\ tr6 = oK>Il t= 4rG u.oeo /uc..(np- M Vtts -- kv.o-( I xa--6 ]o P{ h?El tg*-{w.'z.'\^^f ^'' ' a-P erch"+r<- .1.ol6. = 6y- la+--(.4 c.- q t f.+.Bz .-- Vr= 3?. 4. -. f *t-Cgra= 5..|-ato r.d- (v 6o^ r-o6al' ') lkv *t= 4.P .h1u . /'ta r-ra I .I . lr^.oTW/ /. 13= \ Yr: /.c = c{-r =1 + t*f*."^n . a. / €6 /t T trLf ...l.{.o ^.az a..t*or-k n/. = Cra. .rhF /€r f*' .{ eilwFn+ .61 4'oaz {uo=1 B^:Z-cc vv" kvr =4 E.C = ero)'63.5€ rtf t^.cft--{*.u.n" .or\€ Q-) C.'.^ l.t y''? p...nlo.o.ltlll+ '.r .J.v^a r'c o: t. l.. .l {) y'\ F.w \ SJ' Yl.'lt{oG".2 t<.. b'( ("Jtt{^' l}4. (t qa o\('v !o. tt.-"(a[r-.U." ./o. l)dL - o '24'c"( . rrr: u f.c<. r."t)'''a _ k 1Aw.teero .L-rb ...\\b Q"= *'*4:)*" Kus= U* . C*f ty=uq'u L7)) z 6YLY..

o+) prluL.€6/t+- fue6= 4 Qa. lA_. yr-{* t: o'vr^' .r(z--)o"r? ^.(:zo =tclN il--.r.-/.-z-rlo' e-) @ xr ff€.n \ I ^or€4 o/e?q/: (a. I :4 &)"'7f o. "t".-.o))o'ot. .t fzo-zut[a f.ee ttT o.6q r{ A q = kt - Cry=Z .. fi66) - =.B =-oro{ '2'e = e+tv.7r16 (/T =- \ = (47.------ \*_f = 5ao.. nr \nF. (h- b l-)eo .o .€? FLeL*o-.e Tt't-ti C/J)F Ar +rtb.. ) (1a) u nq=<e ) M ( 'r^ta' 2 4. .Q E:3S u*tu-1lu^'u \esro l w// It ^ 1 .-(o t. lro. D1 QTB. q=L \ = . s7 Pa'za4 Va otC67 lAr.lt.h.h ru hr.^( arr&no.. t. .h-t @ry cnf u^(. ..^ = Lt@ Qr*= t. otL{'q = "ao'e A'oFD= /'.-= t-J tI\L nFo: ofrq k .

c-'a4uJ-!!'LKo' t=471rtL ^(o Aa{'i''l ". lr.\ \ t vYt t lrys L \ \ ./'a-'dvwi"r w*T'7tuag ..r'/ r< < c-L'i&'+4o t\4.^ c^tr-t. =}p.^:[.i tol\!] .yI G@ulG .R &\.*' ?.. * l*rnry" i-L(: fffi'.o turo \ 7-ptr't T :. O--r{^1 {lro= Irr^*'n :'!4 I(j. lX.* -4 r z -l | | ''o'o I en"l I e{.ffi Ti". ?u^J.:.sa@ r .oz *1" ''^- -- qu ll4 tl0.o^.o ?uvr+-Qt f6 i7.l J.r : y:i ^ ./t." .6 Af -C...-lo t + a E tz X. 9ro Jb...{aa 5.l. :.a-r. l-fl*"_ *.q.t^-r-r'r€o.t f+.6.r".tr..^&A r. ft to-'f _ I lX.1n ck(or.yffi.liz- *ofr:{.*f t. qrpft\ l(o t4 -Mal r2- -tO.| zL >o * C .l'l ' h.tt<2.J at y pr-</u p.q ra'rA.ntra^ ' €* u^Plrr : c@o*-dsu..i.G-4'-Q'a F'{'E .. or4.lf {dU = Xgnn.c'kz 'ur"<' rr.. 4 :#ff r* *k *1( n .f' a) ....'"-!n.^' I ra.ol 1b I rlo2. flJ... u| >'t (*.= Xpia ? Jj= hv"{o"*'..l:i.-c' lq Cal tultt'( p.= (rd . !o= tYs'( --Y''+ = "b" =.fr -l == Jtnn "4t7"'>"' t.6 *' u'*' prtlucrarc .. -q4= -'fltl"t / *rr=t1+=-ryo rI-. .-\\ lj .K y ..-^:*--{... Z- o ."k'lau 4o t' 41 t^t 'AL'P{ u'Lfu-(o-- zj:o' r.YrJ *'fffffi^a"t^or /ri!? ?t^/.

6on'oasd &r caluk n* PYik *d^ n-.(o 'u"t tr.f.1 -(*! fn ctn"J'-'_) " *o i ( rcytsi'*)! 'ln 'rca'!/d.: cot<ct-zaoq yatf..--e"La^o+*.u*- rT.e A(o.trc'.lo-Jo-' ncf 4'^{-oLw|( ^... N ..' cilulat o& y.ta-h'}[i I' e-'.t.F+ '= a\yb..*9 -W)--l7r''ffi -ff i "tn^'&o+on+' +/ .zro" o t:4 Y6tl€.W p<..r.!y.X"-. (a uru 4r< fer^-{rx rec-nt h'& .-1**.-' vtlooreo.(o^.'^ fu':*ti5'i " tc)^r-'al'rkiu'1"' c/.' ...ntkJ-i 0-.*.ft ua.r fr'".'.-i ttCsoi4oo) T(oiso) ? rolraua*( & prelucrare % t-= N4 6ocr /-Looeat NS- Yt9 7. .r'ttvd ol.f 1:t :t''i+'aar4Ct'v'4J4 c-"-'Lo' .t''}^-/".Y I{'.-( ('. to.+"* Rq^rorz'r" ".(itq.l-'dt'a13'*"'.?.Co re 4a. .. ^pn.* Acs--g-orr o6+euva-A'< q-{..c{^. ri -f "A"u't^-y'- * k:e o t\'---\ f *f v^L^ (.t ' l\rbtrdu^a Y< ( fi'.-.-.*i-'.{-'tf t' ) . !y.e Pu.u^ ?@t-|h'{L'L.-f.h^o( Q.^"t. i.o) '.-L L lrtr-fYd*^ : .UtPnJd-.-}' N ^Ja.rr. T P&'t-*n/- F..'.*.ry^ .r*[f-- P. o-.. *f..4.. u+.o)iF(t6o/ c-f'rr.^. Qso.e \ro- =gq * +"{o "..'.+. r:(fs."'.* __/j) Ll-"^o"'"' Lr-HF \ffi1*^^at .{*t. 6Q".o)..t-''..gs-o LF T}o noc LF .\^-pr.xP**dZ* d* p<.1r-r r/s c"-!-'^L7'"to') ' so) e c:) o).v C ^.. P+= v''t"' 4^tt'u'<a'+'4(ra'r.-lz' pe*-{* a Aco:po & vnuwcar 1o.'Fot"^'f n.! ..|(9'r.1.:t ...^ .r-: d# 'L?.g-l'+-AJ ^it A+ -ztL'^di'f-"'$a.'le .r..t.rr oAt'J. ' Cok"l"( ?r*p'..*... f [::f::'.ta n<d-< ^r^+J .ff" {<aLo.i^ .€ A<'v'^ov c'l.rrc' Co*tr -"'' EP-L.-q*-'.

6{.LF $t:t]'$$t*! }2'* 4e i*{ad.s.Qs LF I NZS.@.'sq 1!-F nqqht3 $.q'a *Igr""lo.{.r"F-..qs{ }flsaces* {.qs $ 'l&ro''co'..# N.6iat x.Qfo4-6e:1*tn''*rprarox *:'roa.po fqo 3 Le {o Iof.{:b.*e Lln *b*.lg. 't{.fl}ta t*F tit &t-*rui .* Yb.r'e* qele{ff{''e' il{tf 6le y1 *. es***{*n .a" .. .brooo LF.gl &e LF' Hsr .a.6'o4 XfJ-ooo Fl?6 Xq.g" "e** flnaTa'r:'e- el lldr lr&.{] LF N 8o Goo t f.L"F ^f'SS.a..'' LF l-i rlr *"ft &.adre+cQ' f r*a*rx* F4.Br.o'ra . {Po.Nrs 4 4* .zo*o-' - + _ .q & 13 Y'X.'tH$: litg-s 6.eEed !.

.6-6.ro: : alrZt q 7r \.t<. : =_ G. ju.^ J-.k rFv fki nohr 1' 4< ru#ar<Y^ra. c"1'*/ a/ aRt' Nc oora & Schuua.Jt quau! ra7il (lania") Lt T=ti"lff^ -u "? ). \.k"n^o u.n .4C. Jt lrv lq t ro (<-t z. [3= .prnt<''ctt?' ^ ye(<-t /ungiri^-t 6 r +<\/r'fre_4. r"rnfu* c. =oot = o.etut(ar4-o 1. Neu. ' -' . J.4 rt Arkluf a L= 2 n *ft.t#/'r-('-/.J".t cLu.dA $^y.teou tt .r^^\)-) X .. | uta/un'e .

cl-wu-.p<. v-1ro-{'.I wa . \rt klst t Jt .:..<7<rta.^ .olnf'e*' Jo wer.' Fo-tu '..^*"r. cor./ k*tr-./.op.I .(cub-Gr) .diti-r *' ' ffio( -. f!7. .'ca "r<.t/=''t-a- at #.^d ::'a.erth'*l^ l2r(o.h^tdl* r . "*.'l-. ( (..^e4tr.c'o'f.^-A^'{ dt-nauo{t 2 .eal'uh'n) \ra/oqre*.r{..':..'d..tl . .*6..rfJ a-< #att+{"..vuuu^en-4r-(#*-6. . 0 d+'^gro. (a-\'. .dau'{<lnt 4.'' ' -'\ q r€a.w-l/l'z .I c o*pr^"fit' .'.\ i.. &kq"r<a' \ ' 1 et n64f %'Cc'4"*('L .r1 \.11'1'r* /- o cc-ctt crr q.* u{'u( c.. Dia (p"{'''lut jrav-\d.1 9u-5 s"Aucdra-.a.o*''nL -4 (tYJ f-.!^m:*u[ffr. Calc.t_ .V: Ugt.-( Su'ntou'/u-' couolucfkn (Br<wiar Jz e^(cu[) 63 ....a( r<duc9or' hn'. w-t/t'z 4a fto/tLtao naigcat't 1 .-L'ue(<r'tt v ayi au-{-+ f ( &*fr. Du .t . (olio'f.ow. 7lhA= 'l E l?gy.'nfiuu-'rJ'" LnJ Vr-l ..*-' ./ {*fu^' u-tr J'rr' -e-. D-te 4^ac(iart.'l fls+**r.z ..* i":*:#i' .-2- C.r.D.Jt.".dl<-'.ae."' l* p.".fr}^ u^tJrz \ J-. F*. wl.. L-auoh. .f *(n f*et ^# p*').'n-'l ' I I I I I \! = c-L AJ= a-2A:.(:.t o a*^/aa{ * YX-' . J-n t* -r-o/f.ft.* .

4t^ i15'(*lc-ili o-n'1 ... .i ( c . | D. ^it-a +""=#=fi$:6" t ?: .Lr": C.frr\L Jr q' r'g"+.'u Qe + Q+ Q** f) tt ) do.p :..tA^ A{ c*.'&r-.n'k6.*:F.t^1tn* n ff'/.. dt'u-- ' r i G ) (Aai.kr.c'd n^Jr...-3 - u*/= ut' 3'n' z oj F?@ f n/a^'nl --l r.^f.n'/ov(Qs= o ) ..e..r*'Z +^{* ":*':'./t^r.?1.r-a{i yJ ul'f'.'] r. /A) .f & -feo.o qli+.[o*e *9 o*-..p.(i *.-- cl-rrtaA. .G aac'l<rin'G/&u.i"q . (r ^dFd9 d... .a-r...{<*f.rffiffiF rNf * 'tliHft#r( S.u^ +au/". uil..-fe *./ a r:o.-? 3.{""^ftTfi*i.- f Fru..-._t^t :+:..- ry lrf l *11 &.ta^lJ g*f'rt^' +r=k'' 6'g1J=-*) C a"r.F 4r'.: =li LL) = {oo"/ o.= [iP'a'1. e) :r'tr:f:#ffi"ffi.f. F'- e' /= I /r' )*'*.ir*# hl" *'*f dubpto*' .L-d-.o' h-L*oloq'Ld..t'.=8tr-.avLt rd n'' o {i +'qoxo*-iali ya o*r-'ali .'.Fa cor< .8".& ir^r.rt*-l^ .ry+"S#tr : :: R*=" )l i Srrti{+\."* *^ on-". 2.:#:1m:t. a sut'ulau/u^" Et.ti cod Ea..Ft ay IH T+. : ffi n-: .

t.t-" d l-^..C"/r r*^.iueooo T" ' t/ot I L€..^ -nc'L 3u rub ' gt qtetu$d uuhf H ou.Yo v. (.l'='" F^ rv'ii*r 'fo't. - "* 6a. & lt* .^-{r-J la{t^L'..*'w .=o:ol T:''' '7n'q'.'L rz.. n * .&u-u.. tt'-trt t-fnh( ) dtf Vafoarc< u.-.'-.-{.tu'e.n'-..-. ) c)ala.o6o^ ' t{N /^-') 47 Lwat'J t' *f ')'"-.u'Iilo*^ nnt6ol''' /t _ arauu(n"!-..'Lk:'"'l ' P.TrJ[ "a rr^. etu.01{ = 7-4rr- 01 '/ ( €= z.^7h:.-'*f./ (u'1'J'6 ) h'k (l"l'1/'r et.f.prt{er^+"ol^ci rui n r*= of .-l re A'= f"t rTL G:) )tl''*' h'kh't'X' P' V) '.."V .7""'o 6t / (-'x .c./Aot f d} t^^'{-..alr.T.l'-1./tl.'^-' p-'-k (A^J*^ (Ld<u^. odv'^'lo7 k te!'-( i"' Ja.uhL > ?trlToA Px|e. -ff{* dtaut*'/ 'd.::T?):i"*::. ftv(o. .'^) . ^o* r."1 /--'l'' "F^LQ crfr< ( Co '.** p*h':. ftin P pi ' .r .- .

:T:.ohA..//o/o no /o (ou-'prth'ctut- @) LNf F-C. vik2a J.[Y*A L k ..'f F.'d'. ) Fs ..? .-c.^-\r -in'l .'.I L.4 p.i^1'-p-t t." r..'. .Xr=-tr r /L'bzr u.=.r.+r.1. ' L:*'f f.Fd.oduulf..r^f.-Ed. . /.::'1.krn*b-'o arhon/r'| rNll ."t' -.'--.-tqdLfuttu.::Y.L/"* L r' H/wuL fc-= 4'7 .^^. * Ut{-r-! n^/ u^u}r(t.y*S-f<o .. :?. pu^L\'l'' x-o' & = "t lL 6o )' t l:'^!Zt' Y g'A N.iw nu*i.'* \.d.. pawtsi l.. -kf u-x-6-o'/ot S^rr.' 2:lr t XlTl'*' +v CLi ' j'..6' &.i. ^:f: &.L*^f .0r--' d.>-.-e['''''uJ-' ' gu vuG'nhu \ .oT p-) - i' -^:.= ' g .&r.'l.L-Pu{a-t -tt Dwo*- z tqtu L. n trrrt^f.G r ^*o(. . E y'".4a athrnh'a '.^ .. 4'" fo 'rcprt3. Ltl..L..' te. L.. /^*\ ir'. e_..r-. A. r - b.a---l a^u-*< &aleof .. ) .. n'-u"'r '* l.-=''l . 4/t"l U* vwu'-in-l af.pop-d . '''u*"oYouult'..t-' .I-. -.f+t.*r : s'. i.T.an^ n&". :'r"6ul'u u^offi"t fu e5^'ul 4t *ta'''-( * 1. utottw-.t-T:.146..roln.-".-<.dtaurr-6...'to . Zwll'f nrro-rct'r.

ca'LLe)-.LL^/J .) 6n'"letar i.= I do rP*]) h't iot-r -- c lrtt&r-- Ctr ?1.t..ft^{''ow-ara (nlcul-!.Zlcs '/ >t" 41o 41 o '.t a {'c"-6 ./'{' 47'-T'o ). fT::: iri-s-. ' .- JA:""-n-p-A' &r. /u?..* y+tn rrreur'u-( " f(ut.{ @A^' ) coQ (.'r couJ pr'-cA'cnt.r*A^-0 + QaI 1-1 & hf u*$' {' (tz) Ll C.n. Ju P..L l-' t..(b ta'vi cu- ut'6r-6 r goaa d A d€ or. cnu..ka*i at *1'*V.I.'{e-8..1unl+^o( o a.| ftau. rt ' - q^'oa'^-l a-e'..z't.u^{<- 4'F$' T'*t^' ' ' 'n-' &^dn@ P^^"utt'L'44l.'/.**:. Ur/a* ) X7afuL {o. ^"A''^t a.^'- .'J..'n( pntz lleav J .ur.cr'.. {u' La'klo-' v€vr.: oJ!.r..^ vibwU +drdI t.tff aLt4"krv ( at^ n.sv* fr (toc.'bw-ttt' 81 Soc.'f"-Y ..+"b"! .^. r r^.-6Q.. +. 4*nAt'!. {{'.u...: i.vr't''s 'l'^'".** +*V :.:.h).( h I "iOre1"I > l'\ | ).l^r.'L.{''tr}ev'r.eiru-(J'n U''*on f.".o7ac|laka fY .." c!-or(--r-r.. pr+ ('cts. <'o4'qfor. Jrnk{"n o. . (&a tr hxA't Ua.r.t*trtr aA o/ ooo|'d't" .l h gv-d UNJ rolo- l4- q-51"'-sl-.l. '".@ ll. }<oeo Nf l..& p."... c- 'd r^or- T'4*rr /'UA''- /.

F ( ur'4*b/ d/P{+fu' ) L'f*.....t^.ciac-ntao.fa & ur..1nO n' 4n{e'ah n.{ o-[iYeu\r<e- daroki & 6"-ry' ' .L..!t i" fu u6-r..-*6o * tzo...*.''Fo. fu ca.#".r.r+1b recelnwcl-..-€ *ui^J. wu^drw{ /+ -$r'r.^*' / c..r"-- ot4ev L 4ro."e* ettr*4* ' /] | (t< . / d.owiunlo'- L- 4t v.Xj vtfuL.vr. al . .f "o"r-. Lh 'r.'eFln'u. /* Ln''wl-d'l - w 'at tft"b L*= ' *7|'lcaT.a."'-. \r.&ir"'our bo--- ea. f"i"''l 0or .balr)/ooc.n' & "ttq '.t/ 'f :*'t ' 1u"i'-/1 F*''*f' '6a'4 "2o'n'o *.^.( "* .-r--Ta . = -6ot1./G'*14.t At i cd't"o*v.A+'n*owiri C^ u< *AA'f-f.ur'r''-la'lv-<"' [3^1 it -.^to'.c.. ['x +{"+^ or.Po vJ ' Lr""*I tl L' wr.'t^ at *"oL J 7r'..l (uug.2 -j'( t.=i-9-\)*tob D.- .'n 4*Ju4 ra p-l* "+^y tz o' [&" rr" dte v lro sv L213 z) f)-r-.E At v'atJ TaL tl !.*.& .i.. L' v .r!Ao € 2ro ) t. tua n Q) t..L*(t -.-= .ca reo-.'-to."d.4 . nrt't'T.^.l./.-iJdcetf^'u".'.^/ Lh ) .-o tl > attrJ-..) I/v\.1.

&'/@ a.tttoduh-( Jt.il httT-'\ffi* .i53'&f r Nn- 0r/ .+aL (rfl 1^nto7.Ja .r'''t/.' b) \r"o*o L-[ t.t. jw{ e agotld o uni' j. o t .f.') Ltp. lt^/rt 4*+o../r' .yrctra. +7a*t h*.-eAl \NJd ( 4-.n .n n^at 1""e*"*. ra au t+b .->fa. = ?l-g):Jt\l Z(/.7tt J3 4@o ?roau+.(/ '!-:- *':d"'/.''tr' .9 TtAru- ) ZT 'f4p.. F -- loo [+ r.. r(j r"^-=>-j^-4J A# w$A.J.'J^' Ni . u"fu'<' /*-11.- pcllr'ru.('^'-.- .fu 2. uFta\ -T\!\4 t ' +uno1.*-f"l{^\ 5rn1 l/Ul*<- Wr<- el 5I aU^4 \/ T!.' .irc/reo- 6h. ' "' t"* F t ri.'Pwg'*1J.</-*yF r" I €*= V+o"l .4. Utl *ilF1HJ r\ 4n'a. n.

'A'-J.-cala i e'ft')"*o rl |fur.v. l-'@r) G.k-" ' '1r d ..f.-'&.' Z Flj g 'a\h (2" \ Iqi .it<- laaA- | . h'*..-- r I (" (>r (/8'") t= ? ' / t.'t* hf Yv .. tI ' Jn'-li.3id^$41?"- o a'&f:l^^o dt'u$a '^'"/.* K '.."*( t Kt ---"6 lJJf'^U ^ | u n. K? ' Kr .lthu^ 'ry !u*a *J. dt . h^/.'L /u?'a'14t) e'tioLf. t'r'<rc wb-f 't'f I 4l/* N l/^ P7.-i .b*(u*' 2._ _^_ 0r\ t-rP k a l'+kwufu*" hU.i "n'l^ lW ) A Y*nf { {ft/a*l^- d a'o6 ''o-N/"' {*}'" (a '. uui' tt-ntkL' .'-(i a !u'u\ul"'' .l)i* t'^Ilf //8e') .' . ir< dr A't 'r -1'- .6-' P^f6 ) ./ '.'g &L f"* Sol.b | ' t &a lihe f. * [..E ' ^ u rvu-l^..' A/.rt)' a'uu-.u- 1/* fl/- d** a 'ruvubu/ut'-' P**('l'- sn^ri'*'fI SPnJ(t^ A'".4". Yr (sD ' P-.rs.tii *u-'&' c.l+k!.. o't"<7a-+^rta* K ui .4-*l-'^ Juc.. d^ f"x"'' ^ lutrf' aa'..&.g E.. #= fo '-_ le 71 l)_L*!+-rr/ = 3:."< lL._'ae{ic'&n' n c. 'r-1*"* ='":. e{"-!-tNr' .{AE rt^ nwuuJn-( at uAgV*yrlhi' {'.. .)*i.

alotk ' (r//*l t*J lo/' d^* n*t{<oxmattto z'dt Jt xla '{-Q t" a... €aY dt' vt(ru'e.:44^k l'"'/""'4 Q"a'k"ur''' kt'z'blL ywao'.t-K-p/"'"r4"h^ '*. wcir. &14/./t+*v"tu'td -eo I i:\.a re e/l '' \/t ^ o KN = Kl.f lxfe'<clx..'.v( \D^ / -- [o.*-- - ure W'( (p.li-'{".^^ s^.^ii .-t".'r!f-'a* p. {^h"l 11- ' *-:-' ./ t 0r/r^) .c-lttidtro Jtp u la' r(#e\l ".^ (4 o..P I #k a "*fuffi[^**J. .fr-'k * .e lio. F*'.L- 'p<".'Lu'- f.rc) o.s. . rt= 9E fA1.uik "'^|&..la rr t" l - l. '.. a^f'"'(' a'tu'[< 6o r.I.'l^'?' l'"fT'. o.' 'taloo*a.co nl'o. . cu r/ -Je \/afo*ua''- a'&ri €o'/' J-''^^ LNrl{ K--+ (1") leTdro[o' . . -"i**n'-ouxa" tPt^/i 6^ . ' i co". Vt/oaazo e. :.L' = loee a . l t*'f'U!'"Liltt*u .^7aif+ ..u&') .^lid.le- A'E .-n: a. 'a< Co- .r"- 'tun'(u'tn'"'LQ' w41 .Z7ir. ot..' /tl olt('ur * A'tduu'sv'a wanQit'a4a7it-< ... ^* o. ..

' r- ' r"7ofr//" # 'u'to'!N' tffi Lf*# F '&r. 8-. /vl .r.t "j'-{*coou-'i-c. 'at .otuul*a'e' ^1 --"11 lz ry cl"'t .) _ f.L!.f.i. tl ra. * -_ --U* Zf .l'' *{-' a^:Joh ill^ oF o 1.!frt.{4- wour.7' *-o (*o._ rrsl't(-o_ t "r.u'fli-f *..^'a-wn'w ff:W"' ao'7 b') ?'l 4 . Ulc-z'lul . o \ 1= a ..obd\.tu.i(..6. V= t)t' . Qf (r-.L ..y. il".P"r '.k(*' *.f N..:4-+!(q'F'u?l V'5 \'" ' 7:-.."' ccv\- v.rnni* F^.1 . '?.u.-v Fc'. (1o) cort.r \ a.^4 rlQe .-{*-l zfuA'' N*Y a-.*a1h. q^rullA 14 ' 'Et 4{- @Pf'?tM ' '94.^-..*or-'U^" tL= ^ r' #\fut'' .4".o le *u^.jq^ 7e'r . *).tl-.a 4'tlv$or b -n*v4-*$' A{ Hsf .'.frf:L+"'1 €.i *bf")..ftrfe: * Fo..cA'' r'7( at1'' .ry /_'tl n4tv.^ .6...acep-l< ep 'ronrrr'.^rrou-^r vJt'-! r' * t*+-{.b = An: 2'i => 6rco.a. c*-Jn' .an h'& d' k k*'-'("{-< ) df i^l^ 'r*^*'^t--*^ c-*t M .'/. z.ct1>/o* l../ft -F. Nru.^ " | . . rr .x..' ( *t' .^a " *(+L t. - ty -. a-P vsp'-e X.V = -. Org.'. nsu.Lr-u[rr*l .@A 3*... '---' & reSater'+o-) Lo .

*..(.J+..... Jz.. ca'Ar 'A.* J*^+ -F -g J** *t*'&i\{u-G< '..r-dn.:ffi* .* .t^.f**'l wU &i^-'tal.^ &+ -r.=..-. nnt -1.'l+ -b 'Jgb ?t.r.vl'""- lrvt^ a ph^J a'ri a 4^efon'tl*' ' .7|.ttlurl t ' {o.'i'14'...{--'$l . a ceYfn(* a^-Llf 'lr-t\ar(i< I!+ /..[u.I-* '''"f'*t. I d .(.'(..^^*t Y r t1 to\ lt' l.uv ' L-z-ll JL corl J"o di * *t r J*-t.) t.. ?= t Pr^^&r.. ro. lo l I .-cfrf"rnCr'''"-{'bbri'*1*" c^'^^'(.d'..t I ..:1 J') +t-*r*.ioli"^'1tu-t-zt*:"i'**/.u-k42' c-or.€.-t { - 4t r^^'*^r*-t*-( zal^rvo/c.u^l' {tt -.4 urr'c r") M ' 'o( *T.r + [!n'7 "/ = .-A Lrrtou"J *]t-!!' ct'h'.(. {. tr-.-f '.o{oaro- 'Y'**)"* 4 ?L P^? '..tn P." * ."." &' -o{"d-^.62:6i q rle (2.-r..u'^.Y '..w4-' a't'*-L-tt 7 d-.t'. ( h)- :-) Jr= T.-qv'*{-r.: T= 1t'i 'u*"7-'l surnbun) :y::. X rc"|/aL 1 0t ) wf o'*^ li.# 2. Jtn - rz.r^^"Fnu' ttn .wn-t L = Ya.'*.= W . *&ut 4* o't*n'L- 'q'^' .trr.-.'$'kqr^.-tz t1 o wt^fi"-! J-r'r.h.u.Mn'Zq + l. i. r c-U \rolu.{.t f r- Jr .f =-o.

.F ' ' er.r'{n"r t Pro t crr- ft" .1e{o"'rl.&'n ^'a'r[ Lrull'] tx)' .-{r-lao.\J- fl r{--i t tla -r' Z t.[-'.. . L =-Zz_..":t"* - .UO.^-('p'' A^' J't''evu^' ."t ul*f Oulta-- ^el" -a V-..'c@wa 1r. '...i."T:y: '.-.rr4p'ctivt " ._ z! -_ _ .a.^1*. z*Pt. per.^ 0.|.'r"r [t{< w. Au"*Ll' { " . hwnJ f'11'= f- x.-* :'+-P..r.c$f i -lI M^@+avJ ../.'-rrr. Veri.vtwp[iula. . *$r.) .aail(avalt'a. .- ) cror€ a. 'tn-A+ "t n o "i1o / Cr4q.4.h. l'4d-^+=-Yt-= .r ('.A.. L ew-To f. ' .hn lqrvb tL A.r{ a)cb t_!._ 4-cu--l!tvt *PA "fu'trr^e\nr*lccPt €r.^ . -19- ( Z.|..fu U"o-(t*"'.t = V4 .5'n.tr= .) €.-r^' t^."laRft -' '.j.p.1 l^^.c . t-t . acrt[<u-rt^^. ) Nta-u--Te-tn-*r [t E ) e' +.(.

4tl''l^' /'olttc.-€ e)Lr'lTa' d4><o- t r. t' T.-& d-\ 4r1ce&-.1.: --t -+ d.h'e qWa-tcrL! | t4 tz* ?' 6-'fu: Z. .&f u tu._lY V rr^.n e< ala r*'r.'fuu4'* to^o. f) ./. "l.-+ . " ' J79oo ''V^1'' / Wr {}.-VAe<) \r4bJ C' k ' ."1 trH"?:ffi -.1. c al u.''.r.7 ..:l!.i)'"^. tb P ... 9@oc i.. lu-( />'* ao .-t eL -_ _V.: a"n''-tccA ^' *(:*# ^. . n-Jt\ lf h.t9.4- P'*(.'uw**'4&" ohu/nk ke - f lzo i 2ooo''z-{ee t2') lZ eoot' -/ . F$Fn eotvh : ) 2.?..) ) .8 hlzY*n 1.r/41 " Solict{ot- = ---G \. t-_ U*b ^' c.r^' Q q tctAp v^ 4F''r a u.J Wlo.

Jo.at...P"=S*+LZ L p.l 1. + f Pr-?v Pt 3= 1 ?.4'" &t4 t* = * ( P-* '. .l-eoh L ?.?..k'J.=pr=g . zP*.:?.1. -bt/1.. n^.ro uu/a- [r."! 1""t"-' ^^uot)' et r# a..+." = Vi(q'.a=+-*Yh+ ?.+ P"*. tl) y..v-4 ?.€.^ = o. dt wla* t:-9 tt. uoa-- I *-1. =-Tut h Z L ?o..^. Jar..{*f* --.-- Lt''akrcvi (tt) p. l LLtY .1=. .o*Er: + Y" t L <Ju'oJe"A ' tron".td-t'< ttl^'v.* P1.1 f. = lo/g -lr * r ot- L) (n-.' ) u V."u'-4. i =+ A*<rnL.wlo- C". -' 2 ...}f ?*r* ( k'/ \ .lizu Cal"rl.Bo --9'Y.-t{ oceteL(a(n ( f *rd.

ffi)".n*a *J r'6rt-f-' r&€.'|.e cl.*-f*.i' €t" /.a-'rf-..{"=-'t rtp'c nr' o(aA.t^f''.ou+i..ro ftQ 1*=q4 h?-qz-e L "' 1... dat-t ) (t' .^ i"-)-'"' .dr tr.< -wl<- a=f L ...1.rtv L{f wlw't dfi'. ..t't.lhr^'cr ?ro 19. dc-e"6 cr'ta.A^J. roo el u= 3 6 a 4.t-ouiua[ [.r +*.1 J! *^r*' tt .f*- . c"!arL''-l '(^. :.r^^'cOl octrcrh.i*. lt ( l?r-i(ZtO v) 6orr/rr^' p.icdv-ce n< o.{u' ' F.| F*4.J. lro ec o. ) 4* er .q4 4^- 'iv^lol"h L- > .u- * )' * L. t: '-"'\B Lr.1 {* ') trz L -..r.fd6v a 6o.f..1 c. b .(6 dttr*o 1.lz--- {r"..=-ct'T\ c tao"e o."rcrn^a* c.-"* (.* tr.9t*-l' !..*^* L SD Wc Gct tl4 +r- +j+ =-ot t +* c..<r.o-. (-J-n A t*toc.6b .'ue^^i4.czi'tcntz^rt'lep*t...-fa'nu*. fc\* ^ t"\]-")'ro \lr\ l .44 ..Jd .ot e {.ra P \a.atk-yr-h"-Leo co.tr.**{ .[:"t*\fw ln- b*az : c*f^'c.g1 os|'L o.o'* T e.afd.-{o*o-' P= P..{u\ .r. C ..d. .

.lu.l^-' g^L--Vn'knn tto loi' .'l "4 C<r frr-b c^^ lan'l{ tcr r.@) ff.<-.( l.ftM^U JOir --[_ C-Ao vQ d tix"lr-' 't't- ..' dr..^ o x."&-'a^"J Lt{+vur t^a rtc iocr.sEG-cra+E*- A etc-fll €-{9 AJ At { c FToA- St'ok/trz a C@ D co^"t''t Tar 4^ Ju Pt(AuL0.&L9d rr"r'u1 €L Covv(*Lr* .^'.-{.- &'c":ra./ il{rn. \' 1.rha F A4'4 l\Ct.ela el1- 'ttrcJh'.r-' o.r- - h.-" 2 S4r n^ \r?'urs' rfa' Clr{.' S.r.". /taur-t S<-t rrc ta'* [r./"] ou.L^.rmr.$cu"'c+I+ O*.) gt c..t*l.r lu'\ r<_-r-.(o) eJ ud Slo'ta @@.

/''! o.h'r.@) 6*rwt.' c .F.r-(lwc! d'' uot*.-"'**4"' oc. n att roht' et- --_+rt-+ a*art '' ffii.-r.Q@.@..(otO) 'Gffir D{@.o) du.42- 6...6) {A'y-o iaLno. -Ut. I' c-tffiG--""*t-t'i t.qe>--------rvf{a 'a'fo*f- c"1.@.i'o 4 "+^b.

e.pau-&art '.{'*'Cda*e i*r&€4 *Y* Q.6ge a.*a l-' - tu*..*Fr* I r^r-olc.i | .r*{Zt. <*r q[f.-J &r r^pr'uao... le*! r*'car.- l. rrc'4onc-a / u" n ef .al^lol .af W* crr/ &4 'uiafu j & L *'p'**a r"pil+r"Li*ffid* na' S*" r '&* L''*&n"o{. * &o.e.*fit-.'*^- et J*y6'wr< 1 I .t f{<}\ v .!r$ .u" y ut! t ' -7wdw.b*** e\lr€L'. t t^ .t.a Lu.l..p t. s...) * .t4u we rv'4 a-< o'etp.

u. ./^/ /< W1-OCat<- \ . ltuu* nuu^e Ai- dL o op) Ne t^) eI. At 9i'-. -A- rtltJ*co.yi 2_(>a 4x\ l> .+.l' v rv-o-sar4- 3ooo-ulur -1 *t -'i l=t- n6 (f.- --:.{- C. ofoz^ * 7att ( ao('nnivt ' uf .g- h^ c(aIeL Jt ru*au- a " \"a ' y'yof."-T +' b - orae- f \r.l< S.-."1 't' 5'. riv<.*- ) 7.^."+19 I A I ( + er' (n ^i . | .y.9 e xa.t./ \* 4 .l) . E ur* ?J. 4 [. pn'vo-fh'.t lt ^o.

*p"^ "--{c"I.u to(.ibv.. n . vky--(rt' *f'^)' f'Tfrla t"+*** kff ?Jr t ra (z' *l'/ u'-2a.z> zGrl7 l*rl€ E(l( 'c- T+. tj TL!t-Trr. orl zavt' -----'-4tool*utJt' ---n-"'. a'4t".-za..Jr- 0tl o.L 4uu. oo6 YL.g1 -' e. o>l 'l.1 v=.oY {.1 o..t 2. p*l.4 ' a^:PttJ\ ^'5''*'6.0 At orh * ..'< ..r-F -4- ig _tt - "Ptr\oaa....cztrbc.fut(.o''<-1 f&t{t'< ' - r<{ atnn rt7lu rt kn e " r" !'f t'1xf't'i fiI-'r^. (. Sdl .-.? -J no..*'""k 'tctte ?Tffr'* &'cA'outo4o'- - 4t t'u-ta'h< 'fl" fn.- car( re2. e + 4fi6i l.: fu *iok-fa { Itra K +e-r'twofostt*.e{&. */ ) Iu"t .. ffi.'Jf"" tf ce-'- "'fi. 6JIa44 I -q-.. u^^| arm)t4 a^ (to O7'r{ . Jt e't U= c-t . 6 2^ Nult" zrTL 2t& blv *"L i+tz W lorn> or{ tut li clt't I q4a:l ItQl rf t3+tl drnr oy'XL.slt va .6-*b- -4t- .r:o^ # b'f"*(**4'tlucr-' 'F.L Pn-fi ur^za- toi fl 9+to oE att^ lz:13 z (elL n gtooll r^W oto o t(!- . [cyQva- l\o'f LUtlob D' z't. -r --a - wrt or? Iu^ .''.--: 1 .'.U & uuDeartr: at'*'11t.Ule 13t'! | 4}.ft"*rt-.O [5).y*[.^l-{..'fi .. o. at (*cn'^t n'p*(a^t)" lJ/ .. .}'-c-*t4N'*- 8+? 2-.rut. cs ' f ob'7 TC..zb f aL.

?r...arO. qo& 2G ---..1 I Lt L o.(o -qoozt ffii 2*#'1 Mo -ffi I ---v a- atl qo r+o\- 3f .----Ta € Z -i-.6rr^ c"! Lr"!-! r\u..k*- _L{.>{ -l\\o' Glt ? o.lob lael t.' -cv Wdto g+'€+o | g-.7.e-ao' Lqrn --t 6 26...- +o'-k&.p^/r.?{ 6+."-'-c' 12- faL'5 h//l t .-. p"*on X : 4tltzq !'t}€ar't'<dr'ur't i:il.. toLl t2_ Z It # .Ft'.! 't'r"l'f ' ''l..-t i t'-*.+a\.|r@ u-s-&'< I E^: /vr€.i [N-* l^'-1r4. (^!-h' Pa rau^r 6"t^ ce etflr.---I t'.--.oiob otl #? f.. cA -t\:tr.uT rn Orool LtI t 11. .t^a.l\ erOo I ttkb heT 4sb l.' 2-nd4 H €J-{N -t*1.o1. on'^ Lt 3 L. vt' t 1r' .*'[ "' d'pu f a!.4T'& jyL$L qeorl L C \ll. po'f b 6\1 ..IYYO L}CII 9t$1 ffis... a-1 gtlo La{4 c cQ22) \r hglt 'v- 6Z 7 -tcdz e tl.L- c..7 Lcoltl ltoTl do 0too3( 'lo t'rQ opd\{ (.rr:'0roo "< "fuw "- ..lLv Fj ') fi_. ft r'( fprrz C't) 1 o.-.oob -r.-f F(. 6Y q |. ID l' ----------l . = N 4a> 12: q-. a-l .-.-.r{ -CYq zr{. c-l 64 LtqT 1-.o'l lLt l.' f ^'o lofi \ 9og | \ 1Fl .? l.o'7 .2.:- (3'. u"-9€3 Z-(1 ='1-t<"' J4r u.u oP4 2-tttL_ ls(Ll /\Y o -Cyq tl o-sql 4't€2 7 g.?V .rb ffi'd to*1.z l ri/t/') -€s-/N.odt I ot olol t.".{a*btX.^^ .a rtwv1f uiL:- o1127 : /v."t c-..@ A ea g.r^' c- oPoG .{osa "' " .irf w +ol.! e^. ltr.1 O roel n z9{'( (v\o lt(.4Lq O toolT 'L4.Gd otoxS Pr^-l-'.. .7 ..l:* 3 Loo z\' 6 zX9'\\oL ee\"'-: +k! T.72-.6-.t </t'wava Qtd 2 /.tr^1 ' lot t -) I orF33 't<r5) oL f.\T I d. L ( Al:i*'alu'tnt).D 0r"l !$I""ro 2!!4-82=-L' ww zt( l: lzc- v -=_T o. d fst ?-{- (Tt eT 4 ?-. t7A' I L\rl __ GY7 ot@!l -GYq Vrvd? t> +t\ c d e"l et? (p u' vf f {.tht( t>.

tdr.suvvt+<'/ui 1nt< to.{9'!-4Je- it t^^ ac-qa:0 urou^{. u^ Lre & dl' pa t'u-h'rducnV.u&) .nx(l-{-n-' C!. Vru colcr^/ Ll= Lr-= o = /(6.t-zE fu T-A t-{rtb l l. n. 76.t'. 6 tttt< ). ro:. d-01 t c-n* 'l [a'l< G= +( d^N lto^- f J t't' TtQ u..w>o.<1 Z Li -.M_f Sqn Gr^-( /r4!( (l'ta . 1vu d t 'l^4'" tltoF<r I' \- ?o o . prru(<<- .-kv t'^i"'< " ..' I PoA *J.l.n'#fr -A{ lu(rw Q zo -i.. "**" Po.. lbiF l.€\ ?- W^-I/t ' e'u^r'{or .-f t' f u'tcXa'ut..^ .1?6 :tc(... 6t'/< +.. r"P - L.l'at o {. u^ h'& {uwt(o ur.-2Zg - d =4.tspI i ef" f:f :..FY?.'t : o. d-). ?F H= : +{ <alu'-Lft.e _rc_c Itl \ ftt oU'crUr.*9 - q _ _ _-/. i. A t /llep€re t/ o S I t u n^b ulu*' r \ / "f 'Ta d= \/ n{t."--------J ' cr'r. ^ *f k-Qt. @b uw t7'4'u"'' n*^i ^^ulk Gu\. .la- !untla*l'i Gt nar J-.rr.fr a. .g Ae Gz r- t I I .h< al.c*{*f"It^I L I -orr'at'o(n..( c-€ Y . =E 2 ! -r--l[ .^I-e feld{".-Lfi'^ d. rtcrrce'JoxI n ...*-li.16o. A*.- '..**tr'J *.

rlJ-o*r'u. 16eP v+* fu'- a po€a&. pt + 74+2o sPniir'u^t' )'/ E/.eu<o..-k {' *l*/"L'' c-n^ h^- &.A^ e.. . F{ tsu*o. eK 15 ( park"-. o-lteuo +tr6 = 'l 407 ut* 3u pt./aloone a r_ (..w.Jr 1t"J"cra* c^' Jo/n .dt'autt-^-L v...L ['{'otc..tft{tu i i* b. '-'Gz(")"^.Ae .^. ) eF/d(P'rk" Lor uoloq. oeut-y€ pa'tka- Lr= 4z[o.^* ro4lutt'^ ( ot * rtwti &"'p..yo*t -\ cS 46 t (''G pl"(a'{'o^d-Ibtr''..*_ _ leeo u1l5 : 3 uw p |.r' -ora.rriwo{ 4oot =: fuo{oulrr* ) V*.. f:.+"r^ aa io.c-tu-{-nr.rl".i:!J'. t '-**f'-"& toL\tut* o$cn' fuYu t "L^o -'..( ol iau *^a * ' ql4{od t..."*-.| -)--r€'f \o* s-lai' | ".-^-'F .*'"t') tu'.F'/ ' \ (. l.^+u. h '{oo'** Zuug'''^-t Jun'(r p^*'*a 4o.t.ur.1.o.. & Ir€"tt't: .t'-* '::.ofrrrcrp'a"-efi-uat.colc.' zf te:: =-) / c-av-e- .-('.1. t w"1 i:4:{ | V*-o^_ pr.y-"---' . "l-'yrt" c*uk\J.... "-^ i0-'o 4l ur\241n'1 .t^.'.'-A """.tr..-1"-r.co&n . ..c1yh'0""n< C = o.'ffi.-.l**'tr"^ .[to .^-.i+1^x'+a?e.L '?"t....n(.J. 4o- o ':"" = tL:.$-.r-d.t't narke tPnJtla+a '.e p* s tT o^Gh. f*sto.1ree'\Jc-tof p{ c5 k-l.f'*. &n^'- .r$o-t'A ru-L qrtt/oru-La'.-L.. . .t a..:.:. c.a^ uft.-in=""'" .^at preu{-'cr 1-.ffu...!trf.ooz tAtl &t'e p*'...

'rd*l.lAs N .rkrav<r -r/lg-o) " a :F*.9 u:lJ W"/ | q9 -6 .t^^ Tor*frr*. 4eerc "+/ D+r**'6eeo ''u7/o- z@cso t'-7t -) S suwb ' rl o vra.ia-? A" yA ) fu.>r"b- wt.L.7.lZ-- ar f.{-+ 4.n trva. r* L_.] '>67 ?6.^ " ii-T'a* t^ F"4'n' fli*+ o c-'^f-qCol./^ o t= &enot*ayo*i*1"'q' N' +baoof o.1' ?-r '/ ( T.17rL fficn l-t*fl a- rf.l.9 d a-\e teq tr-4? r{z -{'tz I fato 8& ee ff 769 tl N -lr?o €€ ee a6> ')c> re> 16e lq dL (tlYo 23t7 Itrv o -bu 1 . . [i. ^Y'Y^-tfr.c-ua'/t. %eo' c*7. w-lsvz-l Gn.T . "6> zzst ltvvol-6v t fa.?]3 /ttzo |'7 /ri /o'o l""f- f^ u'* o.e [^'3 c- td a\ e 3i\ ol rtq l@e I Svo tlu E' [r1 lrao e€ etP ff qF.. u/-s'( Es\ J^ -@ E't =."> = 1rn f) o' -'Cq(' ?'€ = 767+'L''eo(a'oe9' t! +?I ).'-{"-' \.6' oreoz) = 23t'l'2 -r. oo2 luu -> f^ t a tY/rL z- 3uw Lrft d"Ia 'J6"' (''u^uthp'a'*e./a.6"to we r- thry/\'* ' oloeztt'< _ 12 wt* lL wt- ('''f o * g---:=--E 1--J .= .1 e€ €d' .lr*X -a'59r€4=€11 dtc.. +.+t v€t 149 769 &r [n.rt.f.

or.n..'=lf 6 d ''= 3? E= I un'6-! d!"^ r-"bfa'*':!: '' do/z-L "4- ' cuM fr'' 5t( H r" l*7c.< / rco-f u^'<...l4oo ** /o< uA'u/f: fuuL* Lt'* /"1in d.'f""Ln" cotfi'u'u-t /o *nf 6uvt- 4.'-l24a) \1'q64ou+vx ut-. hfu/ |vX 1 uu'u''u a4 &'ouu&-( b /+6 / gurub"/* /r= . at -/t ^..-r^ur-rcrt t c-^4ou-'. u=e{t'*'E !:i*"'" e eo d(".2 '..(. 42 wt'/o. ..tt.3) &ofurufu/c'"' AtY' a0'./^ tl +^L..0Ca! u.*rr.E.dt'&{-^-+'' /''*/WriY bfd'a'' *^6^ i r._ JA U'''} . ....t^:o*'-(n. trtt . t*r./.- .!r _Q' J' /rr.. J /.-'e''b''1J L --'i: A!.f.....n^ (*U^'^A fz^rot'.- )-Lon'* o \&n{''ca<o.fJ- r ..ro'= lolzL 14 LAt a- * AJu' *"o'T''^'*"5(]:: " )' t--*fu? A*o*-kJ .U"-!LA-b" { i_-U.= .4I.aor oY u''-/A /v_D*L't.^= 2:t-Y--Y" -c"^'6t--' J-t vky pu'4' oau." &'*AR& L. = t\ 2 wua .. =.= A. t N*.( *\. \t(dh'cartaQ.dk* .. ittcovo("re T.in'( J rrr.t r."h.0Lop'e a.t*J** '*( J'=/}'2w J {u'u|uLt^''' /.t-.&r'ru'Lev e- Clt rcrt c.rztt'r<- _ /v)N(wu ' .'colc ' L' = .- \ . .t'"'''. c_nu"s"o1^ar_.ff:\ "* 'o'o*- .t-\N l^a-o" /a&'u Co[ . * vf loT -=- 24q6/ ?v LYD+!-''-J l= (4oo tt.* ^rt..1 & i'a&Y< "r:. .l .. 4' . :O..: ( d.

/.' +*k!-) ffi* ll + {-.tCil.''uli k-" llr Ll* o{rp<rco.( " &"*{e & u''Jo '{-"rt* 'I^-zAi<.F. r..at/\ c.cnlu-LTtc-or<.Prau-tka-- . I ^4 .l.N'? )'. .. c^! =t< 2.rl >> Fnr.e at'tt'* -.3i)o re-..o.9KN tt/1 dt""Fnz'' ' . cu-Letr. uu .'0-t* ( C. !c 'G.'6rro.' r' {i " N*"d >Z-atG *4ir.= Do i.rer.c$. fZ ) c= tr- ar.volov' : reloA'a Ct>) ' n^ := => .-.-12 - _ *1 NZ -"o0-_ 3--o .ute&^1.-a & c .( P4. -.<'n/roe kk! funn' p44^QA4. .N.-Jo {r='.^tivt^[ Ctr o rth)*L * "^'-ldj* Jr e''u.-1^.^:.1 . g-<'r'Lu'J-'L' Qr'fn'tr/\ pcat 6'L .. rtkh'coL . + tu'- fxtw P*61^* '"r*A'o'' Q€) ' ( Tu^ = tv re/ f.."*d** < . oe<ot.i b..{n^" {.'^._ aQn h'$0€ll'.4'e"t ur{rc teo f {.ore?<rn& h' d.^- /.on--(oet6(L .r& lrl - p< 16{.'r'&rc ^" ro=.(^'\..ofz| 9uh-L*.rJ"'i*!'rL^ . -rS C-^ -* l\.E -.p_ ^r.ar'or^. lob Lft+] u. u rr'r'&t1u-' d-ZJ"^ ( v<f .\ t<x n^^^. 'dx I .+=Gi'._ t-!*ltj r".o--.U qRdtr< a {.€fu.I Jc^ !!. r. enlra-/-.Lk* 4l* -u C-.ree{''*. a.*€.a*. Nur..xeit-{. t-' .

&{'€ -.e"tdu' *€...'.aJr^J-o(.*o*. -a 2'ocg .' .fi= .t.r ' €Sao F?f = = ". .[o.c- cc'u'..::*.ssn'e': :"+. $&{lr( 2a-? -. d-t vioJ. [hl 3"v.t 3 ff . * oe.) .O.6'^ r-oJ n^^^'..'R'''J'1"-t! Jt nLfn .o/3 o.-i.1o.+.'o-(* A-l 'G.(.fbl.?'h. (l . .I { ..o )r co(c'*(''( u*eu*eu-tr -l uli at latc'"-n- u'o.\^Ja' I 'dl^^v-"^-lq- L /. ^^-6".^."*a.Jd " -a.3- Ar.. -n - (e 612'tob 6ot2-o1 lo leG x Nn..zG K ue^- r'-pnw^'*S-- Lt= to6 nrri.&.f ':1*:$ 'S. rut^ eafuPt"t''F L d- r.::" L I cto oo'c o.'J:. b'le-t. t ( @k 14-.Lu-h...l5) P.**x: " fe"u^. tr vvi<-o'-: roo L arFd +<.r'-L{.3t::. Yt*k.o4'. 6< << r-X^--z Crcl.J'"dsr-.: &v-d-to.tto. Ku^ . . - b' ' x y'a''k^-k'' hL""{nt ilArT! ff .].k ..4-Ca.:. Lff#** ?Sfu:Fi* K &..{2x ro"*to ttt ''t "J P c-e-of ' a* t6{a-h.. 6'''^ z4--t"4' 7"t" uf A r'^ "^n'nf' -(t:c1 ooonnu rto 6oo rl-= A/= 9 . h-tn'Y'*woJo ' "' .'jun.t-"owaE .r...8. i .)A:k. = Fn+'f t S-f3 i/. " J<.( 1*< p€*t-.2.Ll ao {-o-.. n*'ar-a& .1. '{<.::^.^r'k-'P..- r t"*l v< €6 2€c.e ?L. nu €3^o n{.

- .' . = Ed.3:":'T:.-.-oou'<ullpit'' '.'itl.t rb.j.. .l-4'* .6c.. z '= 4 41 /V.i i *'l f< dtL@J..F^A #-h'A /^'ca &c.44nN'.4 =.. .t .(t-s 't ?e -.r) w-o{n"'./.=o1€s'ri1 ry'* p' ' a4Utt(xo*'E ' *^flUJ o.rr[nto]no* /aL ee' z).= ' ln "tbn!r.p.u v: e-t-lalc. Tl -d P t.an.r.o.to\ N.n = o. = 441.9 r"a'inura{sf #.* altv_fr- F1o.:- e. r.o)€l 11 t'tt' ' " o'u-(*'d'*. \ry1 ^"Jq. eit lu'uh't aj v-Pct4-*'\r -J4 utou-'ut-hrQ au n'6o^ftt''' '1\.:: T.t*f 't'-t/tnl'st) t' YY^o' u='. tT* " l:) 'fn*..6".r_ = TF= t.ril" -.o'o '\)' f! )' P. ctfo-Ja.oot Eu_ = ffi= -.^..luu. ^-e._L. = :te{ Nbr{.a..-o. / a}vn r'rsr-r'vrr-J l'{s .Fn pt ' ---2u f.IL".r. Ne _ 2.*M *gt^J F-+'l'51 H't'i" = lls.+- t-{.*{.= (r.vl ' .rup.. ."r-."r.r - t f i.6*O . e.

.^r K) fedlr-$o (r z-N'tt't' 3oo -+oYZn =)t = 4' u-!. u.-f l*4 c r@c1'f-v"'f*f trt^.-O t>'to .lo*'bruour{ut-u.& uQria. +. -a i r o &*ctu.zrco&r ".ct d'fa.^. .r . l+.ooLu-) .r-S o.0 -{<- yn*'t-- ti. & r.' ( a. rr-.r!+ ".< v-a-_ "-60|^ lt-."P-(- Ca uru.t''t \ ^ = 6eo E|.tl A\ Aut^f.wtr.rt clts^. A-a e&*l^'-{ = 2'lo7 N'-'- l{ r.tr'ts+or*/u.-- r.P.( wl 'et ) 2ooo-. c*lul/ Ul^ l^of *'w & o-7rn*. d-rcor€q.t .l'l'w* 'Voo n-llf s_ 6 : t2Z s+q N .-' Jt' *J'"^-' .f '^ r= t'n r44n -474o ---4oo 4 tV.a.{t"n. oottYo'u @ co'1cp.t[erar-< t4 *- ' ' {r.-ez.- ..l 'u<- och''cnna Cout-. F-r-'..r. q t-4L24' ?}_ N.:.' 1.p.t t7.ro ltrgs-tu. l\6( crJ O-d 'l*'lr"[^^u N'n"v' = Zoeo .. Nr^^ D e. o. otr^Ps--- F("F : Lc'cp'.u4J occ. t-- ( i -. k-&* . -.' av<.ar-J -* o^( u*sk *"1"'l-*> ."..1.ur" .-r'. leZ + .4 t-< o' cll^ 1>z n-ttt-tc6.** l\LU .+<a U^ a) ' ^ 'ttt a.w-P vauA^QuLoJsr -frrkr-e.r= . t| rL'.^-tJ.rr{--rlo*l n F'".Lfeo t. o a'oS{ z!-.(^..r^.66 + 6)Gr Cnr t. cc( +_ 6toz. ( .'* ( fr^fu eav Btrl= ls L'-P/*{\ e.-p{-Si.-fbv vr 'c i pt a'r"l'tY+"&: .."f"*ptl* 8a).^. rr..r./f-- o({-- +-A'u--.r"-s.'o ilftld tuor^. O.

b{"+.'1o t? .i I T.

L.l----t---T---l l\l za 1^ J^p-ei*t'+L. aLr tu. loso " €r^co Atn k 'ka uu zaeo&ir e4 S'n*' ['''<u"tt't GFXL oott_Lc etz hn.!qY xt -" a t"r> r" LJ l. '.l\ II lI '7.I.6€ t 5 .{a-. a1 ' .ts al<ya3sdr-----T-f ' I I | Til" \I I N oloL E cdr( il| i ilt I I ls rn."':..."4 t . ^... l"rfr c!'^/t'{.>-(m-) '".^. f/#- f'h :tu[:^ sv2 .*'4-!-: ..9L Il't t_ -"" -\ e/v6 A I ir :iil Ilt." ilr.o *o /- 6eo.rc ***) .y'... ^.^'/rn{ LEo T = /. ^. ll P .

ty I mr.r.30!t8m f kW= lmo t ft/ sed = thp=75kd:.tsos rr{- li I riflP 1 i6 I ird12 = 8.76/l fr2 1 fl2 = 0.1O1C/16 kc.$48 in.t4kn/h.indr .8?9x1c.155 indP t iftb = 25. I l krn tfF=OZfTn mt I n$e/hr=t.fG bf t i.N I kd= 220.nr = a.m/s 1 *iyrt = 60080 N.{ 1.m ftn i'r.nc+r = A.lnch l{ewtotFllleters kgt'm N.704. Pounds KilogranFMeters lbi.m = Porer rn -g:aOg t1t=O.a$5923/ ksf 1b{=4A4@.a 1 mm ={L0S3Z kgf' m/s N. N.? "gt I tr.O05O8 rn /sec 1 bnff I rnin re = fi. 0.ft t rnin I kW = 1:{ he I */ sec =OJ048 m/sec 1 lrch / sec = 25{ crn / s€c t ilmin=0.6OS.4$m2gl bf= 0. kgf / c{rF l kgflcrn2=9.m i N..416 x 10+ s tp=41iitN.16 'l kd.m I kdl.F'n N. lN=o-22./sed 'l.m/s Veloci9' Meters Per Second Per Second Meters Per S€cord ff/sec Feet Pet Accderafon Secord S$rared fflsed m/shc Per m/ssc Second Squared MeteE Per Secotd Sqrlarcd m/sed m / s€c2 Meders rp t b = 0.092303 1 1 ks = 220.ift*r = 1.1) Conversion Units.i l 5-467 x 1A z s.trr.ft/ min t hD = 0-715/ kw .'r.$665.= &a5 bf.crn = 0. 1tr3 N / mn12 l kdirr cln2 = 142233 ttf/inct8 irdr2 = 0i703O.Sm65.ljn I hp =i30OO M.t[p N.i9716 *gf-cm t I liPa lbf =|(F N N/.m / milr t kW ={4?20 bf.t521kgFcrn t kEf.r|2 1 .Fa = {06 / r'2 = b ke l 1 kd= 930€s5 N t N =O.aE-/9 tbf..8co7.8947.tr 1 indr2 = 6d516 cn2 1 onz = 0.1r N / rfii2 I t!'I?*3 = 7. s 1 ftits.1t29A4a N. Sl and Metric l€4gth Area Mass Foace Stsess Pressurc Torque Inctl Metes lndl m Squae lnctl hrdP Square Cer*imeter Met6r m Square Meler cnF nF Pou6d Mass tb Kilograrn Mass k[ Kilogram Mass kq Pound Fsce Kilogram Force l\lewton ib kgf N Pounds Per Square In€tr E f I inch2 Kilogran6 Per Pascal Squar Cen6mebr W I clre PE Inctr..l sJ066 r. n = 10.inc*l I lbt-.| !:f=O-r'p.

r.u*\ D4 P v ct-t v\ .a^:.. ur.'.6.r..P r e 2eo :. & *-5**./ 1* -) CS) .6o o vtt^ & 0*&c.o1mn^ [n -q o (ao. n-r.rur t 4" ar>c\riz r-q m' h Yr vI_ -tt<g' wG) ...t" iO*( * dtVu fu l__] A ?r.tt-) +.ti4 * 0 t [e"g< g€*-o' Jl P"<{ ^u.

Related Interests