IMENICE - I NOMI

Najveći broj imenica muškog roda završava na -o il medico, l'avvocato (izuzetak: la foto, la mano). Množina ovih imenica završava na -i i medici, gli avvocati. Imenice ženskg roda se najčešće završavaju na -a la camera, l'amica (izuzetak: il cinema, il problema). Množina ovih imenica završava na -e le camere, le amiche. Imenice muškog i ženskog roda u jednini se mogu završavati na -e il pesce, la legge. Množina ovih imenica završava na -i i pesci, le leggi. NAPOMENA: imenice stranog porijekla (lo sport, il film), skraćene forme imenica (la foto, l'auto) te imenice sa naglaskom na zadnjem slogu (la città, la facoltà) u množini ostaju nepromijenjene.

član - l'articolo
Talijanski jezik ima dva roda: muški (il genere maschile) i ženski (il genere famminile). Postoje neodređeni, određeni i partitivni član. Neodređeni član - l'articolo indeterminativo - upotrebljava se za označavanje osobe ili predmeta koje ne želimo pobliže odrediti (una strada - neka/jedna ulica). Množina neodređenog člana ne postoji, iako kao množinu ovog člana možemo smatrati partitivni član (un quadro/dei quadri) ili neodređene pridjeve (uno strumento/alcuni strumenti). MUŠKI ROD un uno
ispred imenice koja počinje suglasnikom ispred imenice koja počinje samoglasnikom ispred imenice koja počinje sa Z, PS, X, GN, S + suglasnik un muro, un amico uno stato, uno zio

ŽENSKI ROD una un'
ispred imenice koja počinje suglasnikom ispred imenice koja počinje samoglasnikom una strada, una pesca un'ora, un'amica

Određeni član - l'articolo determinativo - upotrebljava se za pobliže označavanje imenice (određenog ili tačno poznatog bića ili predmeta). JEDNINA il muški rod ženski rod l' lo la l'
ispred imenice koja počinje suglasnikom ispred imenice koja počinje samoglasnikom ispred imenice koja počinje sa Z, PS, X, GN, S + suglasnik ispred imenice koja počinje suglasnikom ispred imenice koja počinje samoglasnikom il ragazzo, il professore l'amico lo studente, lo zaino la finestra, la pesca l'amica, l'ora

MNOŽINA i gli le
i ragazzi, i professori gli amici, gli studenti, gli zaini le finestre, le pesche, le amiche, le ore

UPOTREBA ČLANA 1. Ispred vlastitih imena i imena gradova nikada ne stavljamo član, osim ako ispred tih imena stoji pridjev. Luca parte per Milano. Luca parte per la nebbiosa Milano. Imena nekih gradova u sebi već sadrže član. La Spezia, L'Avana, Il Cairo

država .l'articolo partitivo Objekt koji označava neodređenu količinu i neodređeni broj stvari ili osoba uz sebe nema neodređeni ni određeni član.-e) nikada ne upotrebljavamo član. već se može izraziti partitivnim članom (del.-i.-e uvijek stavljamo član. La Loren Član možemo upotrijebiti i ispred muških prezimena ako se radi o vrlo poznatim osobama iz prošlosti.-i. ZAMJENICE . delle).-i. pokrajina. Imena planina. la Sardegna 5. dello. Partitivni član ne upotrebljavamo: 1. l'Ariosto 3. dei. della. Partitivni član upotrebljavamo u potvrdnim i upitnim rečenicama.-a. jer tada uvijek koristimo prijedlog di: un chilo di pane. I Maldini. (?) Compro del pane? (-) Non compro pane. il Po. un bicchiere di vino 3. Il Petrarca. il Garda. la Lombardia. u frazama kao: avere fame.I PRONOMI PERSONALI subjektni oblici (nominativ) io(ja) tu(ti) lui(on) lei(ona) noi( mi) voi(vi) loro(oni) naglašeni objektni oblici (akuzativ) me(mene) te(tebe) lui(njega) lei(nju) noi(nas) voi(vas) loro(njih) nenaglašeni objektni oblici (akuzativ) mi(me) ti(te) lo(ga) la(je) ci(nas) vi(vas) li. gli Apenini. le(njih) nenaglašeni objektni oblici (dativ) mi(mi) ti(ti) gli(mu) le(joj) ci(nam) vi(vam) loro(im) POVRATNA ZAMJENICA . Ženska prezimena upotrebljavaju se sa članom. quello. jezera. Gli Zonta 4. kada je količina određena brojem ili mjerom. L'Europa. avere caldo. Questa citta e bella.-a.-a. comprare pane: (+) Compro del pane. Ispred pokaznih pridjeva (questo. nikada u odričnim.IL PRONOME PERSONALE RIFLESSIVO Povratna zamjenica sé u talijanskom jeziku mijenja se prema licu i broju. velikih ostrva upotrebljavaju se uvijek sa članom. avere sonno. kada je količina određena pridjevom Compro molto/poco pane.-e. Ispred prezimena u množini upotrebljavamo član za označavanje porodice. .I PRONOMI LIČNE ZAMJENICE . Quella rivista e interessante. degli. 6. turri i libri Partitivni član .2. 2. Iza pridjeva tutto. avere sete. tutto il giorno. kontinenata. rijeka. La Deledda.

chi . si. cui.di / više. si) Mi sveglio alle otto. Le bambine si vestono da sole. noi. chi) .veloci).duži ili promjenjivi (il/la quale.I PRONOMI RELATIVI Odnosne zamjenice osim zamjenjivanja imenica imaju i funkciju povezivanja dviju rečenica. Opisni pridjevi na -e mogu ići uz imenice muškog i ženskog roda te je njihov nastavak u množini -i (veloce . La ragazza che suona e mia sorella. Nenaglašeni oblici (mi.lunghi). se) Non sono contento con te. L'amica da cui ho ricevuto la lettera e italiana.alti). • ODNOSNE ZAMJENICE .nepromjenjivi oblik Chi studia impara? il/la quale. I libri che cerchi sono sul tavolo.od . Kada im prethodi prilog.koristi se s prijedlozima in. pridjevi . u množini ostaju nepromijenjeni (viola. Questo e la citta in cui sono nato. -e (sebe) pojačava povratnu zamjenicu. per za izražavanje genitiva. i/le quali) che . Koristimo ga kao atribut (l'automobile veloce) te kao dio imenskog predikata (l'automobile e veloce). marrone).koristi se kao subjekt te kao objekt u akuzativu. -i. Pensano sempre a sé. Questa e la citta nella quale sono nato. i/le quali . KOMPARACIJA PRIDJEVA TVORBA POZITIV KOMPARATIV uvećavanja più + pozitiv + di PRIMJER Luca e magro. opisni pridjevi koji završavaju na -o slažu se s imenicama muškog roda te u množini imaju završetak -i (alto . te.koriste se češće . pridjevi mogu stajati ispred i iza imenice. ci. con. lungo . Pridjevi koji označavaju boje izvedene iz naziva cvijeća. cui .. pridjevi uvijek moraju stajati iza imenice (Carla e una ragazza molto diligente).• Naglašeni oblici (me. ti.gli aggettivi Pridjev pobliže označava imenicu s kojom se slaže u rodu i broju. La ragazza la quale suona e mia sorella. Luca e più magro di ZNAČENJE più. (alta . Pensano sempre a sé stessi. -a. da.koristi se kao subjekt te kao objekt u akuzativu. voi. vi.kraći ili nepromjenjivi (che. a s prijedlogom ispred njih u ostalim funkcijama. a.stanchi.alte). Postoje dva oblika ove zamjenice: .. Uz imenice ženskog roda slažu se pridjevi na -a čija množina ima završetak -e. sé. di. Pridjev stesso. -go ponašaju se kao i imenice s tim završetkom (stanco . i ricchi). dativa i akuzativa. voća i minerala. Pridjeve možemo koristiti kao imenice u jednini i množini ako ispred njih stavimo član (il giovane. Pridjevi na -co.

koliko (così). -i... Ovo je najljepša knjiga.kao jednakosti Roman je vrlo lijep. Toscane. ili.che / manje. meno + pozitiv + di meno + pozitiv + che (tanto) pozitiv quanto (così) pozitiv come SUPERLATIV apsolutni pozitiv + issimo. relativni Vino Chianti je Il vino Chianti e il vino più najpoznatije vino iz famoso della Toscana.nego umanjivanja Lorenzo e meno magro di meno. -a.come / tako. meno.che / više..di / Luca. più.. -e određeni član + komparativ Il romanzo e bellissimo. manje.od A Roma fa meno caldo che a Napoli..quanto / toliko. Questo e il più bel romanzo. più + pozitiv + che L'appartamento e più comodo che bello. Questo e il romanzo più bello. Firenze e (tanto) bella quanto Siena..... .Lorenzo.nego (tanto).. la Ferrari e (così) bella come costosa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful