You are on page 1of 1

___________________ elearning ___ educaţie ___ evaluare_______________________________

“Scoala altfel”
Moodle o alternativă de învăţământ online în mediul preuniversitar
În săptămâna 2 – 6 aprilie în şcoli se vor desfăşura activităţi de educaţie non-formală, sport, olimpiadele şcolare, concursuri, colaborări între licee şi alte activităţi. În această săptămână timpul va fi dedicat activităţilor educative extracurriculare şi extraşcolare, care vor fi derulate conform unui orar special care va fi elaborat la nivelul fiecarei şcoli, cu consultarea elevilor, a cadrelor didactice şi a părintilor. Şcoala altfel trebuie privită ca o activitate de transdisciplinaritate care poate să ajute atât cadrele didactice cât şi elevi. Moodle România doreşte să vină în ajutorul instituţiei dvs. şi vă propune activităţi socialeducative între liceele din Reţeaua EDU Moodle România. • • • • • • • • Clase virtuale pe anumite tematici; Întâlniri şi discuţii cu oameni recunoscuţi într-un un anumit domeniu; Vizite organizate în organizatii sau întreprinderi; Vizite organizate în universităţi/facultăţi; Schimb de elevi între licee; Acţiuni sportive; Spectacole şi expoziţii; Alte activităţi.

Moodle Romania
Manager, Cosmin Herman

Moodle România

Elearning Educaţie Evaluare

www.moodle.ro edu.moodle.ro www.digitservices.ro

Bd. Revolutiei, nr. 91, ap. 2A Arad, România Tel: 0727391456 email: contact@moodle.ro