You are on page 1of 10

Универзитет у Крагујевцу

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
ЧАЧАК
Смер: Техника и информатика

Задатак 2.
из
МЕТОДИКЕ ИНФОРМАТИКЕ

СОЛО ТАКСОНОМИЈА

Ментор:
Проф. др Жељко М. Папић

студент:
Татјана Благојевић, 815/2011

МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија Чачак.вештине Сваки од ових домена има своје нивое усвајања информација.1. .ставови. Постоје три домена образовања. је са својим колегама развио класификацију нивоа учења. вредности и интересовања. октобар 2011.Когнитивни домен . 1956. . године. год. 1. Когнитивни домен Благојевић Татјана 815/2011 2 .усвајање знања. БЛУМОВА ТАКСОНОМИЈА "Таксономија" једноставно значи "класификација". амерички школски психолог. Бенџамин Блум. -Афективни домен . односно начина усвајања одређеног садржаја.Психомоторни домен . па таксономија циљева учења је класификација облика и нивоа учења. 1. Он је приметио да 95% питања на тестовима захтева од ученика да мисле само на најнижем нивоу… понављање информација.

Евалуација Андерсон и Кратхвохл (2001) су остварили наизглед мале али заправо значајне модификације. Схватање 3. односи се на знање структуре (чисто "познавање чињеница" је на доњем нивоу). У когнитивном мисаоном подручју усвојена је Блумова таксономија са 6 нивоа постигнућа: 1. Анализа 5. Може се посматрати као низ прогресивних контекстуализација материјала. Андерсон и Кратхвохл (2001) Благојевић Татјана 815/2011 3 .МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија Најчешће коришћени од домена. Знање 2. Синтеза 6. Примена 4. да дођу до следећег модела: Ревидирана таксономија когнитивног домена .

прецизност. Благојевић Татјана 815/2011 4 . а било је неколико покушаја да га заврши. карактеризација. 1. уверењима и вредностима. усвајање. Блум никада није завршио рад на овом домену.1. Једну од најједноставнијих верзија је предложио је Дејв (1975). Афективни домен Афективни домен је понашање засновано на ставовима. манипулација.2.МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија 1. вредновање. спајање елемената. Психомоторни домен Психомоторни домен је извођење физичке вештине засновано на усвојеном знању. Учење обухвата следеће нивое: примање. Учење обухвата следеће нивое: имитација. организовање. реаговање.

СОЛО су први пут описали Џон Бигс и Кевин Колис у вредновању квалитета учење: The SOLO Taxonomy (New York University Press.2. 1. кроз пет фаза. ученик није заиста разумео проблем и користи сувише једноставна начин да га реши. Благојевић Татјана 815/2011 5 . СОЛО ТАКСОНОМИЈА Структурално Посматрање Исхода Учења (Соло) Таксономија је модел који описује ниво повећања сложености у разумевању ученика о предметима. Модел Модел се састоји од 5 нивоа разумевања 1.МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија 1. 1982). Ученици свих узраста треба да буду способни да одговоре на следећа питања Шта ја учим? Како напредујем? Шта да урадим следеће? САМОСТАЛНА таксономија помаже ученицима да "науче да уче" а наставницима да процене рад ученика у погледу квалитета а не само у погледу квантитета. Задатку се није приступило на одговарајући начин. Пре-структурални ниво: гомилање неповезаних информација.

Више-структурални (Мулти структурални) ниво: стварају се вишеструке везе без уочавања образаца или целине. Ученик различите аспекте интегрише у кохерентну целину. Овај ниво је оно што се обично подразумева под адекватно разумевање неких тема. Ученик одговор фокусира на само један релевантан аспект.МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија 2. 3. Ученик одговор фокусира на неколико релевантних аспеката. Релациони ниво: уочавање односа делова и целинем интеграција информација у моделе. Благојевић Татјана 815/2011 6 . Процена овог нивоа је првенствено квантитативна. Једно-структурални ниво: стварање очигледних и једноставних веза између информација. 4.

МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија 5. Проширени апстрактни ниво: могућност генерализације и преноса принципа у друга подручја претходна интегрисана целина може бити конципирана на вишем нивоу апстракције и генерализовати на нову тему или област. Благојевић Татјана 815/2011 7 .

МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија Благојевић Татјана 815/2011 8 .

F." B.Skinner 1904-1990 2. “Education is what survives when what has been learned has been forgotten. БЛУМОВА И СОЛО ТАКСОНОМИЈА Постоје прилично јасне везе са Блумовом таксономијом у когнитивном домену. Као код пирамидалне заступљеност Блумове таксономије. ЛИТЕРАТУРА Благојевић Татјана 815/2011 9 .МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија 1. али додаје нешто више. претпоставка је да сваки ниво обухвата претходни ниво.

МЕТОДИКА ИНФОРМАТИКЕ – СОЛО таксономија 1.uq.1. Момчило Домазет.net/?p=411.edu.pdf 2.au/downloads/biggs_solo. 2006 Благојевић Татјана 815/2011 10 . www.. стр 57-75. Аутор текста је Зоран Милојевић. Џон Бигс. Skola bez zidova 3. дипл.tedi. преузето са http://www.skolskidnevnik. Примери узети из "Настава Настава и разумевање разумевања" ДВД-у режији Мраз Брабранд и производи Мраз Брабранд и Јакова Андерсен. Методика наставе информатике и примјена рачунара у соновној 5. бр. 18. вол. Драшко Грбић.com/algoma/scotlteachingsolo. www.htm 4.инг.елтех. "Шта Студентски ли: Настава за Побољшана учење" Високо образовање истраживања. 1999.julianhermida.