You are on page 1of 32

NGHI THC TRUYN GII V B TT CHO THP THIN V B TT TI GIA

HT.Tr Th ---o0o--Ngun http://www.phatviet.com Chuyn sang ebook 12-7-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
TA NGHI THC TRUYN GII THP THIN NGHI THC TRUYN GII B TT TI GIA A. PHN M U I. TI NH PHNG TRNG HOC TI TNG NG II. TI T NG III. TI CHNH IN B. PHN TRUYN GII B TT I. HP TNG KIT TIU GII II. TRUYN GII B TT TI GIA C. CNG HNG (nu c) D. HI HNG E. GII T L T F. GII TIU GII (nu c kit gii) G. THNH S V T NG, T T, V TNH PHNG AN NGH

---o0o--TA K t khi o Pht truyn vo nc ta, hng Pht t ti gia trong bt c thi i no v hon cnh no cng c nhng ng gp thit thc trong s mng h tr v hong dng chnh php, song song vi s nghip bo v v

xy dng T quc. S d c nh th, l do tinh thn cng hc cng tu ha hp nh nc vi sa. Tinh thn y cng c cng c v pht trin th gio php ca Pht cng c pht huy em li an lc cho tt c mi ngi. Gii lut l nn tng ca tinh thn ha hp y. Cng nh trong mi sinh hot ca th gian, mi mt on th no c th cn tn ti lu di v c th cng hin thit thc cho nhn qun x hi, y l nh c mt ni quy thch hp khin cho cc thnh vin ca n cng sng chung ha hp v cng sinh hot phc v mt cch nhp nhng. Cng vy, gii lut l nhng nguyn tc ch o i sng v sinh hot ca Pht t trong trch nhim bn thn v trch nhim lin i gia x hi. Chnh v l do m t ngy o Pht c phc hng th mt trong nhng cng vic quan trng hng u l t chc i sng ha hp ca Pht t ti gia trong np sng Lc ha v T nhip php, cng hc cng tu, cng h tng sch tn, cng h tr v hong dng chnh php. Tuy nhin, cng ging nh trm con sng vo bin c u tr thnh mt v duy nht; cng vy, mi giai tng x hi khi xut gia trong chnh php u tr thnh mt tp th thun nht. Trong khi , chng Pht t ti gia v trn v a oan, cc sinh hot ngh nghip khc nhau rt nhiu, vai tr x hi ca mi ngi mi khc, do iu kin hnh tr Pht php khng th thun nht c. V vy c Pht ch nhiu trnh v nhiu loi gii lut khc nhau cho cc chng t ti gia. Tu trung c chng ng gii, chng thp thin, chng b tt gii. Ni rng ra na, v chng b tt gii, cn c gii php ca lut Phm vng, lut Anh lc, lut Du gi s a, lut Thng man, lut u b tc gii kinh v.v... Ty theo , mi a phng v mi thi i, ty theo phong tc tp qun, ty theo hon cnh lch s ca mi nc m s hnh tr c khc nhau. Th d Nht Bn, t thi Thnh c Thi t c nghi th gii Thng man m nc ta v nc Trung Hoa khng c t chc, mc d kinh Thng man cng c truyn b, c ging gii rng ri cc ni nh nhau. Do hon cnh c bit ca nc Vit Nam ta v do hon cnh lch s c bit trong khong hn mt na th k tr li y, cc gii php Thp thin v B tt ti gia c t chc truyn th cho ngi ti gia cng lc cng nhiu. Cn bn ca cc hc gii ny chnh do c Thch Tn ch nh. Nhng theo pht trin ca lch s x hi loi ngi v phm vi a l m o Pht c truyn b trong , cc Thnh tng v cc B tt trong tng thi tng x c mt i ch chm chc cho thch hp.

Vit Nam, thch hp vi cn c v hon cnh t nc, hai h thng hc gii c p dng cho Pht t ti gia, ngoi hc gii cn bn l Tam quy ng gii. l gii Thp thin c rt ra t trong kinh Th thp thin gii v gii ti gia b tt c rt ra t kinh u b tc gii. Nguyn lai, Th thp thin gii v u b tc gii ly lut tng Thanh vn lm cn bn. Tc ni dung ch yu l thuc v Nhip lut nghi. Nhng do xu hng i tha truyn thng o Pht ca dn tc ta, hai h thng hc gii ny ngy nay ang c p dng nc ta theo xu hng pht th i tha. Trong gii Thp thin p dng nh l cn bn ca B tm gii, l im pht th u tin c kh nng dn n ch thnh tu vin mn ba t tnh gii ca i tha b tt. Gii ti gia b tt cn c theo kinh u b tc gii c p dng nh l ton b ca ba t tnh gii y, ly pht b tm lm nn tng, ly b tt o lm mi trng tin th, ly Pht tha lm cu cnh. Do s p dng c bit ny m cc nghi thc truyn th v b tt c mt vi ch chm chc so vi nguyn xut x. y khng phi l vic lm ty kin gii c nhn, m c y c mt cch nghim tc trn tinh thn truyn th v hnh tr ca cc loi hc gii vi cc nguyn tc ch o ca Lut tng Thanh vn v lut tng B tt. Tp bin son v cc nghi thc truyn th v b tt ca gii Thp thin v ti gia b tt ny, nh vy v ni dung tht s khng phi l mt tp sng tc. Tuy nhin, nu c ch no khng ph hp vi cc nguyn tc ch o ca Lut tng, knh mong cc bc Cao tng thc c, uyn thm lut tng ch gio cho nghi thc c p dng s tr thnh n nh v ph hp vi cn c ca Pht t Vit Nam hn.

Qung Hng gi lam, ngy Pht thnh o Pht lch 2534 HT. THCH TR TH ---o0o--NGHI THC TRUYN GII THP THIN

(Phn m u y theo nghi thc th tam quy ng gii) Cc Pht t, Cc ngi vng lnh ba php quy y th tr nm gii cm, tc thnh tu phn th nht ca ba t tnh gii. Trong giy lt na y, ti s trao truyn cho cc ngi mi php nghip o, l phn th hai ca ba t tnh gii. Gi y cc ngi hy chuyn tm nht lng nghe ti ni v gii tnh ca mi php thin nghip o. Mi thin nghip o l mi hnh vi thin ca thn ming v , l con ng m mi hnh vi thin i qua, a n phc lc nhn thin, a n o qu nit bn. Cc ngi t v th n nay tri qua v s kip, tri ln trong bin bn ly sinh t do nhng c nghip li ko m tng nhn lnh bao thng kh ca a ngc, ng qu, sc sanh. Ngy nay may mn c sanh lm thn ngi, c nghe Pht php, y l do thin cn c gieo trng t trc. Vy cc ngi hy n lc tinh tn tu tp cho thin cn y cng ngy cng ln mnh thm ln. Bi v mt phen mt thn ngi th mun kip kh gp li. c Pht ra i v thng tng chng sanh do v minh m to nn nhng c nghip, ri do c nghip m lnh th kh qu, cho nn, Ngi phng tin, tu theo cn c, ty theo trnh ca nhiu loi chng sanh m thit lp nhiu th bc gii php. Chng sanh c v lng v bin phin no c nghip, th Pht php cng c v lng v bin gii php phng h v i tr. Nh chin s ra trn c o gip h thn kin c mi c th chin thng ch. Cng vy, ngi hc Pht phi c gii php kin c phng h c th chin thng c ma qun. Gii php ca Pht tuy nhiu v lng v bin nh vy, nhng tu trung c bao gm li trong ba t chnh yu gi l ba t tnh gii. T th nht l nhip lut nghi gii, ngi hc Pht phi tu tp trnh xa mi hnh vi bt thin. T th hai l nhip thin php gii, ngi hc Pht phi thc hin ht thy mi iu lnh, v phc lc cho mnh v cho mi ngi trong i ny v trong i sau. T th ba l nhiu ch hu tnh gii, ngi hc Pht phi pht tm qung i phng s ht thy chng sanh, em li phc lc cho ht thy mi loi.

Nay cc ngi sau mt thi gian di th tr nm gii cm, l nhng hc x thuc v nhip lut nghi gii, t mnh xt thy thanh tnh, t mnh xt thy c kh nng trnh xa nhng c nghip ca thn v ming v chng m gy tn hi cho mnh v cho ngi khc, nay cc ngi li mun tin thm bc na trn con ng hc Pht, gieo trng thm gc r thin nghip dn n phc lc nhn thin v o qu nit bn, lm li ch cho chnh mnh v cho ht thy chng sanh; Cho nn, cc ngi pht nguyn th tr v tu hnh mi thin nghip o. Mi thin nghip o ny l cn bn ca b tm gii, l bc u i ln b tt o; cc ngi phi cn trng hnh tr, khng nn xem thng! By gi, cc ngi hy nht tm thanh tnh, nh li ht thy nhng vic lm t trc n nay, suy xt k cng xem trong nm iu cm gii m cc ngi pht nguyn th tr c c thanh tnh chng, c sai phm iu g chng. Nu c sai phm th hy pht l sm hi, khng c che giu, sau khi sm hi s c an lc. Cc ngi hy nghe ti hi, thnh khn m tr li, nu c thanh tnh th hy p l thanh tnh. Bng nu cha thanh tnh th hy p l cha thanh tnh. Cc Pht t, Trong y, cc ngi i vi ba php quy y v nm iu cm gii c thanh tnh cha? Ti hi ln th hai: Trong y, cc ngi i vi ba php quy y v nm iu cm gii c thanh tnh cha? Ti hi tip ln th ba: Trong y, cc ngi i vi ba php quy y v nm iu cm gii c thanh tnh cha? Lnh thay, trong y, cc ngi i vi ba php quy y v nm iu cm gii c hon ton thanh tnh, nay ti s hng dn cc ngi sm hi nhng ti li sai lm t v th n nay, do tham, sn, si m to ra mi bt thin nghip khin cho nhiu i phi a lc nhng ni thng kh. Vy nn cc ngi hy ch thnh sm hi ba bt thin nghip thuc v thn, bn bt thin nghip thuc v ming v ba bt thin nghip thuc v . y gi l

mi bt thin nghip o, l con ng a n cc ci kh a ngc, ng qu, sc sanh. By gi cc ngi hy ch thnh cung knh hng v mi phng Tam Bo m sm hi nhng ti li thuc v mi bt thin nghip o y. Cc ngi hy nht tm ni theo ti: t t v th n nay, do ngu si v tr m gy ra ba c nghip thuc v thn: mt l st sanh, hai l trm cp, ba l t dm, nay ch thnh cu xin sm hi cho thn nghip c thanh tnh. t t v th n nay, do ngu si v tr m gy ra bn c nghip thuc v ming: mt l ni di, hai l ni hai li, ba l ni thu dt, bn l ni li th l, nay ch thnh cu xin sm hi cho khu nghip c thanh tnh. t t v th n nay, do ngu si v tr m gy ra ba c nghip thuc v : mt l tham lam bn sn, hai l sn hn th on, ba l t kin c chp, nay ch thnh cu xin sm hi cho nghip c thanh tnh. Xa con to cc c nghip u do v th tham sn si T thn ming pht sinh ra Tt c con u xin sm hi. (Ng tch s to ch c nghip Giai do v th tham sn si Tng thn ng chi s sanh Nht thit ng kim giai sm hi). Nam m Cu sm hi b tt ma ha tt. Cc Pht t, Cc ngi ch thnh sm hi cc ti li t v th n nay thuc v mi bt thin nghip o, nh th, thn nghip, khu nghip v nghip thanh tnh, vy nay ti c th truyn trao cho cc ngi mi php thin nghip o.

Cc Pht t, Cc ngi nn bit rng, trong gi pht ny ang c v s thin long bt b h php thin thn, hin din y khp h khng, ang ri cc th hoa tri hoan h tn thn rng: "K t gi pht ny, mt s chng sinh ang trnh xa mi bt thin nghip o bc ln mi thin nghip o, ang vt qua nhng c th tin v cc cnh gii phc lc ca thin nhn. Cc ngi nn bit rng, trong gi pht ny, ht thy ch Pht v ch i b tt trong mi phng v tn th gii ang tp hi v ang phng ra v lng nh sng ca i tr, i bi, i nguyn ca v lng ba la mt, hoan h gia h v tn thn rng, hin ti trong ci Dim ph ( nc Vit Nam, ti..). c nhng Pht t va gieo trng gc r ca b tm, ang bc u pht nguyn tu hc cc hnh ba la mt ca cc b tt c sanh vo chng tc ca Nh lai. Vy, cc ngi hy trn trng! Hy trn trng! Cc Pht t, Cc ngi hy nht tm thanh tnh, hng n ch Pht, ch i b tt trong mi phng v tn th gii, ch thnh khn nguyn c theo ti th tr mi thin nghip o. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng git hi s sng, m cn em s sng n cho mi loi, con... nguyn t nay cho n trn i, khng git hi s sng m cn em s sng n cho mi loi. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng ly ca khng cho, m cn em ca mnh b th cho k khc, con... nguyn t nay cho n trn i, khng ly ca khng cho m cn em ca mnh b th cho k khc. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng t dm, m cn em tnh hnh n cho k khc, con... nguyn t nay cho n trn i, khng t dm, m cn em tnh hnh n k khc. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng ni di, m cn lun lun ni ln s tht, con... nguyn t nay cho n trn i, khng ni di m cn lun lun ni ln s tht. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng ni hai li, m cn lun lun ni nhng li a n s ha hp, on kt, con... nguyn t nay cho n trn

i, khng ni hai li, m cn lun lun ni nhng li a n s ha hp on kt. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng ni li thu dt, m cn lun lun ni nhng li a n s hu ch, con... nguyn t nay cho n trn i, khng ni li thu dt, m cn lun lun ni nhng li a n s hu ch. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng ni li th l, m cn lun lun ni nhng li du dng t i, con... nguyn t nay cho n trn i, khng ni li th l, m cn lun lun ni nhng li du dng t i. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng tham lam bn sn, m cn lun lun hng tm n s th x, con... nguyn t nay cho n trn i, khng tham lam bn sn, m cn lun lun hng tm n s th x. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng sn hn th on, m cn lun lun hng tm n t bi, con... nguyn t nay cho n trn i, khng sn hn th on, m cn lun lun hng tm n t bi. Nh ch Pht, B tt vnh vin khng t kin c chp, m cn lun lun hng tm n chnh kin v tr hu, con... nguyn t nay cho n trn i, khng t kin c chp, m cn lun lun hng tm n chnh kin v tr hu. Cc Pht t, Nay cc ngi pht nguyn th tr v tu hnh theo mi php thin nghip o, khng ch xa lnh ba bt thin nghip thuc v thn m cn tu tp pht trin ba thin nghip thuc v thn, khng ch xa lnh bn bt thin nghip thuc v ming m cn tu tp pht trin bn thin nghip thuc v ming, khng ch xa lnh ba bt thin nghip thuc v m cn tu tp pht trin ba thin nghip thuc v . Vy t y v sau, cc ngi hy n lc tinh tn tu hnh cn thn ch bung lung. Gii t ng thanh p: Y gio phng hnh. Hi hng, Theo thng l. ---o0o---

NGHI THC TRUYN GII B TT TI GIA A. PHN M U Chung vi B tt xut gia. Nhng lc truyn gii, B tt ti gia c truyn trc, B tt xut gia sau, hoc ngc li, hoc gii s c phn lm hai ban, mt ban truyn gii xut gia, mt ban truyn gii ti gia, ti chnh in (cho xut gia) v ti ging ng (cho ti gia). ---o0o--I. TI NH PHNG TRNG HOC TI TNG NG L THNH S 1. V dn thnh: Sau khi nghe ba ting chung bo hiu gi truyn gii bt u, khong mi pht, v dn thnh nh ba hi khnh v bn ting, xng rng: Cung thnh ch Tn c an ta. Ch gii t cu th B tt gii tu ban. (Xut gia trc, ti gia sau). 2. i din gii t tc bch cu thnh Gii s. Nam m Bn s Thch ca Mu ni Pht; Ngng bch ch Tn c, chng con c duyn s xin u thnh nh l tc bch (tt c ng l mt ly, qu bch): Ngng bch ch Tn c, chng con l...by lu c lng kht ngng Gii php B tt, hm nay gp duyn lnh, chng con thnh tm nh l thnh ch Tn c, khng qun lao nhc, ng n truyn cho chng con Gii php B tt (xut gia v ti gia). Ci xin ch Tn c ai mn ha kh chng con c n trim cng c (Bch ba ln). 3. Li ha kh ca gii s. Gii s p rng: Lnh thay, truyn tha s nghip ca c Pht, ch Tn c hin tin u hoan h ha kh.

4. i din gii t bch. Nam m Bn s Thch ca Mu ni Pht; trn ch Tn c t bi ha kh cho ri, chng con xin u thnh nh l cng dng, tam bi (ng ly ba ly). 5. Thnh ch Tn c ln T ng. Dn thnh xng: Ch gii t xut ban. Cung thnh ch Tn c t ngh t ng. (on cung thnh gm c tn, lng, b tch, khnh php hiu, ng m... dn u, gii t qu hai hng t tng ng n t ng). ---o0o--II. TI T NG 1. Gii s v gii t l T. Dn thnh xng: Cung thnh ch Tn c lp ban, nim hng co T (Nim hng xong, xng l T) : Nht tm nh l Ty thin ng Vit Nam lch i ch v T s Ha thng, tam bi (Xng sau khi nim hng. Cung thnh ch Tn c phn lp lng ban. Ch gii t b tt tu ban. Nht tm nh l Ty thin ng Vit Nam lch i ch v T s Ha thng, tam bi (gii t ng l). ---o0o--2. Thnh ch Gii s ln chnh in. Ch gii t thi ban (gii t v on cung nghinh tip tc cung nghinh gii s ln chnh in). Cung thnh ch Tn c t ngh Tam bo tin.

---o0o--III. TI CHNH IN 1. L nim hng bch Pht. Dn thnh xng: Cung thnh ch Tn c lp ban. Ch gii t tu ban. Ch gii t! H qu, hip chng. Khi bt nh chung c. Cung thnh Gii s nim hng bch Pht cu gia b. ---o0o--2. Gii s nh l (gii t vn qu) Sau khi gii s nim hng, dn thnh xng l: Nht tm nh l tn h khng bin php gii, qu hin v lai, thp phng thng tr ch Pht (1 ly, i chng ng ly nu ch rng, khng th ch x). Nht tm nh l tn h khng bin php gii, qu hin v lai, thp phng thng tr Tn php (1 ly). Nht tm nh l tn h khng bin php gii, qu hin v lai, thp phng thng tru Hin thnh tng (1 ly). Nht tm nh l o trng gio ch Bn s Thch ca Mu ni Pht (1 ly). Nht tm nh l Phm vng gio ch L x na Pht (1 ly). Nht tm nh l Thin hoa i thng thin bch c ha thn Thch ca Mu ni Pht (1 ly). Nht tm nh l ng hi o trng nht thit ch Pht (1 ly). Nht tm nh l ng hi o trng nht thit Tn php (1 ly)..

Nht tm nh l i tr Vn th s li B tt (1 ly).. Nht tm nh l i hnh Ph hin vng B tt (1 ly).. Nht tm nh l i t Di lc B tt (1 ly).. Nht tm nh l Bn tn a tng vng B tt (1 ly).. Nht tm nh l Ch v h php B tt (1 ly).. ---o0o--3. Tn hng. A x l c tn: Nht trn ti nhit Hi tng vin thu H sa ch Pht hin mao u X x tin quy hu Hng i s ph Tm a gii chu lu. Nam m Hng vn ci B tt. ---o0o--4. Thnh ch Tn c thng ta. Dn thnh xng: Ch gii t! H qu, hip chng (Dn thnh qu pha hu, pha chung gia tr, quay mt vo gia, chp tay, xng rng:) Nht ch chin n hng C khi bin thp phng Thnh s ng bo ta Bnh php qung tuyn dng.

(Gii s thng ta. C th chia thnh hai ban, nu gii t ng. Mt ban ti chnh in truyn gii b tt xut gia. Mt ban khc c cung thnh ra ging ng truyn gii b tt ti gia). Dn thnh ng ln, xng: Ch gii t! Khi thn, ch thnh nh l tam bi. Ch gii t, xut ban. V dn thnh v ch cng ngi nh ch Tn c. ---o0o--B. PHN TRUYN GII B TT 1. Khai lut k Gii s ch n ng dy, cm th l c tng: Nguyn th hng hoa vn Bin mn thp phng gii Nht thit ch Pht V lng hng trang nghim C tc b tt o Thnh tu Nh lai hng. Nam m Bn s Thch ca Mu ni Pht. Khai lut k V thng thm thm T ni php Bch thin vn kip nan tao ng Ng kim kin vn c th tr

Nguyn gii Nh lai T ni ngha. Gii s ch n th l xung bn, ngi kit gi an ta. ---o0o--I. HP TNG KIT TIU GII 1. Hp tng: Yt ma a x l v th xch, hi rng: i c tng hp ng cha? Tng hp (dn thnh p). Ha hip khng ? Ha hip. Ngi cha th gii b tt ra cha ? ra. Cc t kheo khng n hp c thuyt dc khng ? Khng. Tng ha hip hi hp lm g ? V ngi ho tm, yt ma truyn b tt i gii. ---o0o--2. Kt tiu gii: (Nu gp ch cha kit gii. Ch kit gii ri th khng cn) Yt ma a x l bch rng: i c Tng lng nghe, Tng nay hp mt ch, kit tiu gii, nu Tng phi thi m n, Tng thun cho, kit tiu gii, bch nh th. Tc bch c thnh khng? Thnh (chng tng ng p).

i c Tng lng nghe, Tng nay hp mt ch, kit tiu gii, cc Trng lo c bng lng th im lng, ai khng bng lng th ni. Yt ma c thnh khng? Thnh (chng tng ng p). Tng bng lng kit tiu gii xong, Tng bng lng cho nn im lng, vic ny ti ghi nhn nh vy (tt c ng chp tay ci u x). ---o0o--II. TRUYN GII B TT TI GIA 1. Gii t tu ban, nh l. Dn thnh nh khnh xng: Gii t cu th gii b tt ti gia tu ban (nam pha tri, n bn phi). Cc gii t hy nghe ti xng v theo mi ting chung, ch thnh nh l. Nht tm nh l tn h khng bin php gii, qu, hin, v lai, thp phng thng tr ch Pht (1 ly). Nht tm nh l tn h khng bin php gii, qu, hin, v lai, thp phng thng tr Tn php (1 ly). Nht tm nh l tn h khng bin php gii, qu, hin, v lai, thp phng thng tr Hin thnh tng (1 ly). Nht tm nh l o trng gio ch Bn s Thch ca Mu ni Pht (1 ly). Nht tm nh l Phm vng gio ch L x na Pht (1 ly).. Nht tm nh l Thin hoa i thng thin bch c ha thn Thch ca Mu ni Pht (1 ly). Nht tm nh l ng hi o trng nht thit ch Pht (1 ly). Nht tm nh l ng hi o trng nht thit Tn php (1 ly). Nht tm nh l i tr Vn th s li B tt (1 ly). Nht tm nh l i hnh Ph hin vng B tt (1 ly).

Nht tm nh l i t Di Lc B tt (1 ly). Nht tm nh l Bn tn a tng vng B tt (1 ly). Nht tm nh l ng hi o trng ch tn B tt (1 ly). Nht tm nh l Lch i ch v T s B tt (1 ly). Nht tm nh l A x l Ha thng (1 ly). Nht tm nh l Yt ma A x l (1 ly). Nht tm nh l Gio th A x l (1 ly). Nht tm nh l Tht v tn chng s (1 ly). Nht tm nh l Hin tin ch tn Ha thng, Thng ta, i c tng gi (1 ly). ---o0o--2. Hng dn gii t thnh s. Dn thnh xng v hng dn: Ch gii t, H qu, Hip chng. Cc gii t, cc v nht tm nh l ch Pht, ch B tt, ch T v lit v Gii s. Gi ny, khi b ng trong khi ni li tc bch cn cu c truyn trao i gii b tt, cc gii t hy ni lp li theo li ti hng dn sau y: i c nht tm nim, t php danh l... cu xin i c truyn trao cho tt c tnh gii B tt. Ci xin i c khng v mt nhc, thng tng, ha kh li thnh cu ca chng con (Bch ba ln theo ting khnh, ba ln ci u l bi). Gii s p rng: Lnh thay! Ch Tn c u hoan h ha kh. ---o0o--3. Khai o gii t. Gio th s dy bo cc gii t rng:

Ny cc gii t! Nn bit rng theo ting Phn, Gii c gi l Ba la mc xoa, dch l bo gii thot, c ngha l gii thng bo h ngi tu hnh gii thot sinh t t n v thng b . Bi th, Gii l v o s ca qu v Ti thng b , l ng tt vo V thng i nit bn. Qu kh ch Pht nh gii m thnh o. Hin ti ch Pht ly gii sinh. V li, ngi tu hnh s nh gii m c gii thot. Gii l nn tng ca thin nh v tr hu. Mun c trang nghim, gii l cn bn. V th, kinh c ni rng: Gii nh t bng, mun ging lnh t ni t m sinh. Gii nh v lng y hay tr ba c tham, sn, si. Gii nh thuyn b a ngi qua b kh. Gii nh chui anh lc trang nghim php thn. Nhng gii ny c ba th: mt l gii ti gia l nm gii v tm gii; hai l gii xut gia l mi gii v 250 gii; ba l o tc thng hnh gii, l b tt tam t tnh gii, l gii m cc Pht t sp lnh th. Th no l tam t tnh gii? 1. Nhip lut nghi gii: khng lm cc iu c, cu chng php thn. 2. Nhip thin php gii: lm mi vic lnh cu chng bo thn. 3. Nhiu ch hu tnh gii: lm li ch cho ht thy chng sanh, cu chng ha thn. Gii th tuy mt, nhng v nhn duyn ca cc hng xut gia v ti gia khng ging nhau nn s hnh tr do c khc. Tc l phn bit c xut gia b tt v ti gia b tt gii. Gii php ti gia b tt ny do c Thch Tn v thng tng cc hng ti gia b nhiu trn duyn tri buc, nhng dng mnh pht b tm, cu thnh Pht o, h tr chnh php vnh vin trng tn, gio ha chng sanh tu hnh thin nghip, nn Ngi phng tin khai th trong kinh u ba tc gii. Gii php ny chnh l cn bn ca ht thy thin php. Nu ai thnh tu c gii php nh vy, chng nhng s chng c tu hon qu cho n a na hm qu, m cn s dn n b tt o. Nu ai ph gii ny s b a lc trong ba c o. Gii php ny l bt kh t ngh. V sao vy? V ngi th gii php ny tuy l ti gia hng th ng dc m khng b chng ngi cc thnh o.

Cc gii t! Cc ngi c phi v thng tng ht thy chng sanh m cu th gii php ny chng? Bch Ha thng, chnh phi (gii t p). ---o0o--4. Hi v gi nn.V cc gi nn, gio th s li hi tip rng: Cc gii t! c th gii B tt, cc gii t phi khng c by ti chng. By gi ti hi cc v, cc v c nh s tht m p. 1. Nay Pht khng cn i, nhng nhng hnh ng moi khot tng Pht, ph cha hoi thp u ng loi vi ti lm thn Pht ra mu. Pht t c phm ti ny khng? - M Pht, khng (gii t p). 2. Pht t c git cha khng ? - M Pht, khng. 3. Pht t c git m khng ? - M Pht, khng. 4. Pht t c git Ha thng khng ? - M Pht, khng. 5. Pht t c git A la hn khng ? - M Pht, khng. 6. Pht t c ph Yt ma tng khng ? - M Pht, khng. 7. Pht t c git thnh nhn tng khng ? - M Pht, khng.

Dn thnh xng: Khi thn nh l tam bi (gii t l ba ly) H qu, hip chng. ---o0o--5. Gii s thnh Pht v B tt lm thp s. Gii s hng dn gii t thnh Pht v B tt lm Thp s, cu gii. Gii s dy rng: Cc gii t, cc v khng c cc gi nn, tc cc v c th th lnh gii B tt. By gi cc v phi ht lng cu thnh Pht Thch Ca lm Ha thng, B tt Vn Th v Di Lc lm A x l, mi phng Nh lai lm Tn chng s, mi phng B tt l bn l ng hc. Cc v hy nht tm lp li theo li ti hng dn cu thnh. t php danh l... Nht tm phng thnh Nam m Thch Ca Nh Lai v con lm Ha thng. Con nng theo Ha thng c th gii ti gia B tt, xin thng xt chng con (ba ln thnh, ba ln ci u x). t php danh l... Nht tm phng thnh Vn Th S Li B tt v con lm Yt ma A x l. Con nng theo A x l c th gii ti gia B tt, xin thng xt chng con (ba ln thnh, ba ln ci u x). t php danh l... Nht tm phng thnh Di Lc B tt v con lm Gio th A x l. Con nng theo A x l c th gii ti gia B tt, xin thng xt chng con (ba ln thnh, ba ln ci u x). t php danh l... Nht tm phng thnh Thp phng Nh Lai v con lm Tn chng. Con nng theo cc c Nh lai c th gii ti gia B tt, xin thng xt chng con (ba ln thnh, ba ln ci u x). t php danh l... Nht tm phng thnh Thp phng ch i B tt v con lm bn l ng hc. Con nng theo cc B tt c th gii ti gia B tt, xin thng xt chng con (ba ln thnh, ba ln ci u x). Hng dn gii t nh l, Dn thnh xng:

Khi thn nh l ch Pht, ch i B tt, tam bi. H qu, hip chng. ---o0o--6. Gii s thay gii t bch xin gii. Hng dn gii t thnh, Gii s dy rng: Cc gii t, nay ti li hng dn cc v cu xin gii B tt ti gia. Cc v hy lp li theo li ti ni. Chng con php danh l... thnh tm cu xin ch i c thng xt trao cho chng con tt c tnh gii B tt ti gia (ba ln thnh, ba ln ci u x). Lnh thay! Hin tin ch tn c u ha kh (Li p ca gii s). 8. Khuyn pht B tm Gii s dy rng: Cc gii t! Cc v mun cu gii php, cc v hy chuyn tm, thnh knh hng v cnh gii thanh tnh, ch c vng tng n cnh khc. Hy khi tm suy ngh nh th ny: Ti nay khng bao lu s c i cng c tng khng lng, khng cng, khng c cng c no hn gii php ny. Cc gii t! Cc v nn bit, mun th gii B tt cn phi pht B tm. B tm l tm i o. Th no gi l tm i o? Ngha l tm tht rng ln, trn cu Pht o, di ha tt c chng sanh, l i o tm. tc l Pht tm. V mun cu Pht o, hng B tt pht tm khng hn lng, phng th cng dng khng nhng ch mt c Pht, hai c Pht m cho n trm ngn c Pht khp mi phng v tn th gii, h khng gii, cu nht thit tr, thnh tu khng lng trm ngn php mn. Li v cu chng sanh, hng B tt pht tm khng hn lng, khng nhng ch chng sanh trong mt th gii, hai th gii m cho n thot tt c chng sanh khp mi phng v tn php gii, h khng gii. l hai mc ch m B tt pht tm B . Ngi pht tm v lp nguyn nh th chnh l B tt. Trong gi pht trang nghim v thanh tnh ny, cc v pht tm nh th cha?

Gii t p: M Pht pht. Gii s dy rng: Cc gii t! B tt mi ch pht tm b thi m c cn lnh, cng c khng hn lng. V sao? V B tt ny khng dt chng tnh Nh lai, v do pht tm m hng B tt c tt c ch Pht trong i thng nh tng, h nim v s c V thng b ca tt c ch Pht trong ba i ng thi cng c nhp vo th tnh bnh ng nh tt c ch Pht. Bi th, ngay lc pht tm b lin c tt c Nh lai khen ngi, lin c tr dit tt c kh trong cc c o; lin c th s c thanh tnh quc Pht, v c chng tnh Pht, ri y cc Pht t s trong cc th gii, s th hin lm Pht. Cc gii t! Cc v c phi l B tt khng? Gii t p: M Pht, phi. Gii s li hi tip: Cc gii t nguyn pht tm b cha? Gii t p: M Pht, pht tm b . Dn thnh nh khnh xng: khu th. 9. Gn hi php th gii Gii s hi rng: Cc gii t! Hy lng nghe ti hi. Trong gi pht trang nghim thanh tnh ny, cc v mun nng ni ti th tt c hc x ca b tt, th tt c tnh gii ca B tt; l nhip lut nghi gii, nhip thin php gii v nhiu ch hu tnh gii. Hc gii nh th, tnh gii nh th, qu kh tt c B tt u y , v lai tt c B tt u s y ; hin ti tt c B tt u c y . Hc x ny, tnh gii ny, qu kh tt c B tt hc; v lai tt c B tt s hc; hin ti tt c B tt ang hc. Cc v c th th tr c khng? Gii t p: M Pht, th c (ba ln hi p, ba ln nh khnh, khu th). 10. Th bn tn tm bt hoi

Gii s dy bo rng: Cc gii t! Trong gi pht ny, cc v cn phi th bn iu tin kin c, kinh gi "t bt hoi tn". Cc v hy lp li theo li ti hng dn v hy ch thnh lnh th: t php danh l... t thn ny cho n thn cng tt i v lai, nguyn quy y Pht, quy y Php, quy y Tng, quy y chnh php gii (ba ln lp li, ba ln ci u x). 11.Sm hi ti trong ba i. Gii s dy bo rng: Cc gii t! Cc v th bn c tin kin c ri. Gi ny trc Tam Bo cc v nn sm hi ti li trong ba i. Cc v hy lp li li ti ni: t php danh l... nu trong qu kh thn, khu, to mi iu ti c th hm nay nguyn cng tn i v lai khng bao gi sinh khi ti phm (ba ln lp li, ba ln ci u x). t php danh l... nu i hin ti thn, khu, to mi iu ti c th hm nay nguyn cng tn i v lai khng bao gi sinh khi (ba ln lp li, ba ln ci u x). t php danh l... nu i v lai thn, khu, to mi iu ti c th hm nay nguyn cng tn i v lai khng bao gi sinh khi (ba ln lp li, ba ln ci u x). Gii s li dy tip: Cc gii t! Cc v cn phi dc lng cn cu sm hi cc ti li. Hy lp li li ti hng dn: Xa con to cc c nghip u do v th tham, sn, si T thn, ming, pht sinh ra Tt c con u xin sm hi. Nam m Cu sm hi B tt Ma ha tt (ba ln ci u x).

Dn thnh xng: Khi thn, ch thnh nh l Tam Bo tam bi. H qu, hip chng. 12. Khuyn pht nguyn rng ln.Gii s khuyn dy rng: Cc gii t! Cc v sm hi ri, ba nghip u thanh tnh, nh bnh lu ly trong sch, trong ngoi sng chi. By gi, cc v nn i vi bn chn l kh, tp, dit, o, pht bn li th nguyn rng ln. Th no l kh ? Kh l cc th qu bo m tt c chng sinh trong lc o u phi gnh chu. B tt thy th lin pht nguyn cu tt c chng sinh thot ly kh qu. Tc l chng sinh v bin th nguyn . Th no l tp ? Tp l nhng phin no vng tng m tt c chng sinh tch ly t v th kip n nay, chiu cm v lng qu kh v lai, xoay vn trong ba ci, khng hn ngy ra khi. B tt thy th lin pht nguyn cu tt c chng sinh bng cch dit tr thot ly tt c phin no nghip cm. Tc l phin no v tn th nguyn on. Th no l dit ? y l nit bn vng lng. Tt c chng sinh v khng bit tu hnh theo chnh php nn khng chng c nit bn khng sinh khng dit ca ch Pht Nh lai. B tt thy th lin pht nguyn chng thnh Pht o ha chng sanh. Tc l Pht o v thng th nguyn thnh. Th no l o ? y l con ng, l phng php tu chn chnh c gii thot. Tt c chng sinh v khng bit tu tp chnh php Cho nn, phi tri ln trong su ng khng th vo c an lc, t ti. B tt thy th lin tuyn dng v lng php mn gio ha chng sanh tu hc. Tc l php mn v lng th nguyn hc. Bn chn l m ti va trnh by, l ni nng ta cho bn th nguyn rng ln. Cc gii t phi nht tm pht bn li th nguyn rng ln bng cch lp li theo li ti hng dn. t php danh l... dc lng pht nguyn: chng sanh khng s lng th nguyn u thot, phin no khng cng tn th nguyn u dt sch,

php mn khng s k th nguyn u tu hc, Pht o khng g hn th nguyn u vin thnh. Chng sanh v bin th nguyn Phin no v tn th nguyn on Php mn v lng th nguyn hc Pht o v thng th nguyn thnh. Nam m i hnh Ph Hin vng B tt (3 ln, 3 ln ci u x). 13. Khi bch yt ma Gii s dy bo: Cc gii t! Cc v pht nguyn rng ln ri, ti nay v cc v m khi bch Tam Bo chng minh cho cc v th gii. Vy cc v nn nht tm lng nghe suy ngh k. Nn bit rng: Bch yt ma ln th nht ri, gii php tt lnh to ln trong mi phng th gii, do nng lc tm nghip cm cch ca qu v m thy u chn ng. Bch yt ma ln th hai ri, php gii tt lnh to ln trong mi phng th gii, nh my nh lng che trn nh cc v. Bch yt ma ln th ba xong, php gii tt lnh to ln trong mi phng th gii t nh mn qu v chy vo trong thn tm cc v, s c chnh bo tt p y , cng tt i v lai, hng tip ni lm ging Pht. y l gii th v tc, o php v lu do ch c cm tng thng thin tm ca qu v m thnh tu. Bi th, qu v phi ch thnh ci u th lnh. 14. Chnh thc bch yt ma Gii t vn qu nh c. Gii s n trc tng Pht qun tng Thp phng Tam bo, cm ba nn hng qu bch rng: Ngng bch ch Pht, ch B tt trong mi phng v bin th gii, trong o trng ny, cc Pht t ba ln cu xin gii s chng con cho th gii B tt ti gia. Con tc chng cho cc gii t. Ci xin ch Pht, ch B tt, ch Hin Thnh tng trong mi phng php gii t bi chng gim

cho cc gii t ti o trng ny c th gii B tt ti gia (3 ln bch, 3 ln ci u x). 15. Dn bo tn gi gii php Sau khi bch Pht, tr v ch, Gii s dn bo gii t rng: Cc gii t! T trc n y, ch Tn c cung i trc ch Pht, ch B tt, ba ln bch yt ma. trong Thnh chng, c Thch ca c dn bo nh th ny: i chng hy lng nghe, trong th gii ta b ny, ci nc Vit Nam ny, c Pht t php danh l...cu th tnh gii B tt. V Pht t ny khng thy, ti rt xt thng, xin ng lm thy. Trong gi pht ny, mi phng cc c Nh lai ngh tng cc v l con, cc i b tt ngh tng cc v l em. Nh lng t bi thng tng ca ch Pht, ch B tt, t nay cho n v sau, cc v s c tng trng cng c, thin cn khng bao gi mt. Cc v hy tinh chuyn nh ngh bn gi khng phm, gii th trn y, trn khng li st, cho n ngy chng qu b , thnh tu ba mi hai tng tt, tm mi v p. Cc v c y tt c chng tr thn thng diu dng, khng lng cc php mn, i khp trong mi phng rng chng sanh lng khng mi mt. Dn thnh xng: Khu th (gii t ci u x). 16. Truyn su trng php. truyn su trng php, Gii s dy rng: Cc gii t! Hy lng nghe cho k, B tt ti gia c su trng php, nu ngi no th gii ri m phm l khng phi hnh b tt, s mt 42 qu v hin thnh. Cc v hy lng nghe v lnh th: 1. T thn ny n thn thnh Pht, trong khong gia khng c st sanh. Cc Pht t gi c khng? - M Pht, gi c (gii t p, ci u x).

2.T thn ny n thn thnh Pht, trong khong gia khng c trm cp. Cc Pht t gi c khng? - M Pht, gi c (gii t p, ci u x). 3. T thn ny n thn thnh Pht, trong khong gia khng c t dm. Cc Pht t gi c khng? - M Pht, gi c (gii t p, ci u x). 4. T thn ny n thn thnh Pht, trong khong gia khng c ni di. Cc Pht t gi c khng? - M Pht, gi c (gii t p, ci u x). 5. T thn ny n thn thnh Pht, trong khong gia khng c ni li ca ngi ti gia v xut gia. Cc Pht t gi c khng? - M Pht, gi c (gii t p, ci u x). 6. T thn ny n thn thnh Pht, trong khong gia khng c bn ru, nu ru. Cc Pht t gi c khng? - M Pht, gi c (gii t p, ci u x). 17. Khuyn hc v gi 28 gii khinh. Gii s truyn dy: Cc gii t! Va ri, ti trao cho cc Pht t su trng php, cn hai mi tm ti tht cc Pht t phi hc mi bit v gi gn khng c phm. Tip theo y, ti ni v 28 ti tht ny, cc Pht t hy lng nghe. 1. Khng cng dng cha m, s trng, l b tt ti gia phm ti tht . 2. Say m ru ch, l b tt ti gia phm ti tht . 3. C gm gh khng chm sc ngi bnh kh, l b tt ti gia phm ti tht . 4. Gp ngi hnh kht, khng nhiu th t, phi ty tm m b th, nu ngi hnh kht v khng, l b tt ti gia phm ti tht .

5. Nu thy t kheo, t kheo ni, trng lo, bc tn c, u b tc, u b di... khng ng dy nghinh tip hi thm, l b tt ti gia phm ti tht . 6. Nu thy t kheo, t kheo ni, u b tc, u b di hy phm gii th, sinh tm kiu mn, ri ni rng: Ta hn ngi kia, ngi kia khng bng ta..., l b tt ti gia phm ti tht . 7. Trong mi thng c su ngy trai, nu khng i th bt quan trai gii, khng cng dng Tam bo, l b tt ti gia phm ti tht . 8. Trong khong tm mi dm, ni c thuyt php m khng n nghe, l b tt ti gia phm ti tht . 9. Th dng vt ca thng tr tng nh nga c, ging, ta ngi, l b tt ti gia phm ti tht . 10. Nghi trong nc c vi trng nhng vn ty tin dng, l b tt ti gia phm ti tht . 11. Khng c bn m vn mt mnh i vo ni him nn, l b tt ti gia phm ti tht . 12. Mt mnh ng li ti cha ni nu l u b tc, hoc cha tng nu l u b di, l b tt ti gia phm ti tht . 13. V ca ci, thn mng m nh mng ngi gip vic, tr con hu h hoc ngi ngoi..., l b tt ti gia phm ti tht . 14. Nu em thc n d tha dng cng t kheo, t kheo ni hoc cung cp cho ngi ng gii, l b tt ti gia phm ti tht . 15. Nu nui nhng loi n tht nh mo, chn..., l b tt ti gia phm ti tht . 16. C cc loi vt nh voi, nga, tru, d, lc ... nu khng lm php tnh th m cho nhng ngi cha th gii, l b tt ti gia phm ti tht . 17. Nu khng sm ct cc th y bt tch trng nga c ( phng khi cn cng dng cho v xut gia th b tt gii), l b tt ti gia phm ti tht .

18. Nu v nui thn mng m cn lm rung, nhng khng tm nc trong ( ti..). v t rung c ( trng trt), l b tt ti gia phm ti tht . 19. Nu v nui thn mng m m ph bun bn, cn ong hng ha; khng c tha thun gi c ri li em bn cho ngi tr gi cao hn; cn u dng cn ong hng ha phi ng mc quy nh, nu cha ng mc phi bo sa cha li, khng lm nh vy, l b tt ti gia phm ti tht . 20. Nu khng phi ch, khng phi thi m hnh dc, l b tt ti gia phm ti tht . 21. Nu v sinh sng m bun bn em gi ln xung, mua r bn qu t, gian ln, trn thu, l b tt ti gia phm ti tht . 22. Tri phm lut php nh nc, l b tt ti gia phm ti tht . 23. Nu c la mi, hoa tri, da rau cc th u ma, khng hin cngTam bo m th dng trc, l b tt ti gia phm ti tht . 24. Nu chng tng khng chp thun m vn t mnh thuyt php, tn thn quan im ring ca mnh, l b tt ti gia phm ti tht . 25. Trn ng i m dnh i trc t kheo, sa di, l b tt ti gia phm ti tht . 26. Khi dn thc n gia tng chng nu v thin v thy mnh m la chn cc th ngon lnh dng cho nhiu hn cc v khc, l b tt ti gia phm ti tht . 27. Nu nui tm, l b tt ti gia phm ti tht . 28 Trn ng i gp ngi bnh tt m khng dng li chm sc, lm cc phng tin, dn bo nhng ngi ti ch gip li thn nhin b i, l b tt ti gia phm ti tht . Cc gii t! Sau khi th gii b tt ti gia ri, m phm mt trong 28 ti tht trn y, gii th s khng cn c vng vng, gii th b a lc, gii th tr thnh bt tnh, gii th b chng ngi. Vy cc ngi phi cn thn m hnh tr.

Dn thnh xng: Khu th (cc gii t ci u x) 18. Li ch ca gii B tt Gii s ni li ch ca gii B tt v khuyn gii t nghim tr. Gii s dy bo rng: Cc gii t! Va ri ti truyn cho cc Pht t su gii trng v hai mi tm ti tht . Cc Pht t nn bit rng: Gii B tt l gii nng v phn li tha. Hng B tt lun lun qun mnh v ngi, thay ngi khc chu kh, nhn ci vui ca ngi khc lm ci vui ca mnh. Nhn cao thng, rng ln nh th, cho nn, qu cng tht tt p v bin. Bi th, kinh cn gi gii ca B tt l gii v tn tng, ngha l trong gii c hm cha cc cng c rt ln lao, khng cng tn, cc gii khc khng th snh kp. Gii B tt gip ngi qua khi bn m, vt ra ngoi sinh t. T i ny n i khc gii thng h tr ngi tu hnh, theo ngi tu hnh cho n ngy thnh Pht. Ngi th gii B tt tc l tham d vo a v Pht . Vy cc Pht t hy n lc tinh tn hnh tr, cn thn ch bung lung (Cu ny gii s ni ba ln gii t p ba ln). Gii t ng thanh: Y gio phng hnh (ba ln) Gii s li tip rng: Cc gii t nguyn y gio phng hnh, hy ng dy l t Tam bo. Dn thnh xng: Nht tm nh l tn h khng bin php gii qu, hin, v lai, ch Pht, tn Php, Hin Thnh Tng, thng tr Tam bo tam bi. ---o0o--C. CNG HNG (nu c) Dn thnh xng:

H qu, hip chng (gii t ng qu). Vi li khai o gii t v l cng hng, Gii s dy rng: Cc gii t! Cc ngi pht B tm, th gii B tt ti gia, ch cu Pht tha, nguyn hnh B tt o, y l lm nhng vic kh lm, Cho nn, t y cho n tn v lai, trn v Pht o, di v ht thy chng sinh khng bao gi c thi khip nhc, khng bao gi tic nui ci g d c thn mng ca mnh. Nh B tt a tng nguyn mi mi chn u ha chng sinh c nghip. Nh B tt Dc Vng t t chy thn mnh trn cng dng ch Pht v chnh php, di ri sng chng sinh trong ch ti tm. Cc hnh nguyn i hng i lc y, c hy sinh v y y, cc ngi phi t nay cho n cng tn v lai lun lun noi theo m hc tp v hnh tr. Nay pht dng ch nguyn cao vi y, cc ngi cn i trc Tam bo t t ln mt phn nh ca thn th chng minh ch i hng ca ngi th B tt gii. i trc Tam bo, cc Pht t pht tm cng hng, vy hy dng mnh ln v ch thnh nim Pht cu gia h. Dn thnh xng: Khi thn. Ch thnh nh l Tam bo tam bi. Ch gii t kit gi an ta. Cung thnh ch Tn c h hng tn n L cng hng bt u. Gii s cng i chng hng v Tam bo nht tm nim Pht. Gii s c tng:A Di Pht thn kim sc... ---o0o--D. HI HNG Sau khi hon tt l cng hng, Gii s cng i chng hng v Tam bo, tng hi hng:

Ma ha Bt nh Ba la mt a tm kinh.... Thin A tu la Dc xoa.... Th gii cng c th thng hnh.... T quy y Pht.... ---o0o--E. GII T L T Sau ba t quy, Gii s vn an ta, gii t l t. Dn thnh xng: Nht tm nh l tn h khng bin php gii qu, hin, v lai, thp phng thng tr Tam bo, tam bi. Nht tm nh l Ta b th gii Bn s Thch ca Mu ni Pht, tam bi. Nht tm nh l Vn Th S Li B tt, tam bi. Nht tm nh l Di Lc B tt, tam bi. Nht tm nh l Thp phng Nh Lai, tam bi. Nht tm nh l Thp phng ch i B tt, tam bi. Nht tm nh l c gii Ha thng, tam bi. Nht tm nh l Lit v A x l, tam bi. Nht tm nh l Hin tin ch v i c tng gi, tam bi. Gii t thoi ban (Ra xp hng i tin ch Tn c). ---o0o--F. GII TIU GII (nu c kit gii) I.Hp tng. Nh phn kit tiu gii

II. Gii tiu gii. V yt ma bch rng: i c Tng nghe, Tng nay hp gii gii, nu Tng phi thi m n Tng thun cho, xin gii gii, bch nh th. Tc bch c thnh khng ? Thnh (chng ng p) i c Tng nghe, Tng nay hp gii gii, cc trng lo no bng lng Tng hp gii gii th im lng, ai khng bng lng th ni. Yt ma c thnh khng? Thnh (chng ng p) Tng bng lng gii gii xong. Ring Tng bng lng nn im lng, vic y ti ghi nhn nh vy. Nguyn d th cng c... Ha nam thnh chng. ---o0o--G. THNH S V T NG, T T, V TNH PHNG AN NGH Dn thnh xng: Cung thnh ch Tn c thi ban, hi ngh T ng. Chung trng bt nh. ---o0o--HT