You are on page 1of 78

DIPA MA Cuc i V Di Hun

DIPA MA -- The Life and Legacy of A Buddhist Master AMY SCHMIDT Thin Nht dch ---o0o--Ngun http://thuvienhoasen.org Chuyn sang ebook 6-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Mc Lc
Li Gii Thiu Li Ta Li M u PHN I: CUC I LY K Chng 1 : SANH TRONG O PHT Chng 2 : THC TNH Chng 3 : AN LC CHNG LUNG LAY PHN II : CON NG CHUYN HA Chng 4: TN SC VT QUA Chng 5: NHN THU QUA CC VNG TNG Chng 6: S GII THOT SU XA NHT Chng 7: BN SNG I BN RA SAO PHN III : DI HUN CA DIPA MA Chng 11: MI BI HC SNG I Chng 12: TRC MT THY : VN P

---o0o---

Thn knh tng cc b M Vit Nam Thin Nht Knh dng Ho Thng Kim Triu Khippapanno, v Thy t bi kh knh thng nhc nh chng con v gng sng Dipa Ma

---o0o---

Li Gii Thiu
C i khi trong cuc i, ta gp c mt ngi tht khc thng m ch bng con ngui bnh thng ca chnh h lm thay i hn cch sng ca ta. Dipa Ma chnh l mu ngi . Ti c nghe ni v B ln u khi theo hc Thin vi s ph Anagarika Munindra ti B o Trng (Bodh Gaya) bn n vo nm 1967. S ph ti rn luyn B Dipa Ma Min in khi thy cn hnh thin v ging dy trong chn nm trc . Thy thng k li, B l mt thin gi c nhiu s chng c khc thng, m qu v s c thy trong tp sch ny. iu m s ph ti khng ni thnh li nhng li ni bt hn trong ln gp g u tin l phong cch c bit ca B lm cm ng bt c ai c tip xc B. l s hi ha ca mt v bnh an thanh tnh nht vi mt tnh thng lun trn y. S tnh lng v tnh thng rt khc l vi nhng g ti kinh nghim qua. C hai c tnh chng phi l ci bn ng, v chng khng i hi g, cng khng cn n bt c g n p li. Tht gin d, trong s vng bng ca t ng, tnh thng v an ha l nhng g cn lu li . Dipa Ma lm khi dy c trong ta nhng n lc tt p nht chng phi bng nhng quy lut m chnh v B l ngun cm hng. B ch cho thy nhng g c th lm c, bng cch hy l nhng g c th c - v iu nng bng ln tng chng ngi ang chn ngang cc nguyn vng ca chng ta. B t nim tin tng chng h lay chuyn ni kh nng ca mi ai ang bc trn con ng o php. Lng tin cy c trang tri cng vi phng cch bit ty thun vo bt c cnh hung no ca chng ra ang sng km theo s kin tr nhc nh ta lun phi o su hiu bit qua cng phu thc tp lin tc.

Mc du Dipa Ma ch sang Ty phng c hai chuyn, nhng nh hng Dipa Ma i vi nn Pht hc M Chu tht l su xa. B l v n thin s u tin v hon ton thnh mn theo truyn thng Theravada (Pht Gio Nguyn Thy) n ging dy trn t nc ny. D c tn tm tht thm su i vi truyn thng, B vn tin tng mnh ht rng cc thnh tu v tm linh ca n phi (k c cc b ni tr) c th bng, hay lm khi cn vin mn hn pha nam gii lun chim a s trong hng gio phm. Trong hng , Dipa Ma tr nn con ngi mu dng mnh lm gng sng cho ph n v c nam gii na. nh hng ca B i vi tht nhiu hnh gi vn cn m vang trong cng ng o php Ti rt hoan h v bit n i vi Amy Schmidt cho ra i quyn sch tuyt vi ny. y l mt c hi qu bu cho nhiu ngi trong chng ti c nhc nh li nhng mu chuyn, nhng cuc gp g vi Dipa Ma v l duyn lnh cho nhng ngi khc c bit n Dipa Ma ln u. Joseph Goldstem Hi Thin Minh St (Insight Meditation Society) Thng Ba nm 2002

---o0o---

Li Ta
Di pa Ma, trong k c ti, khng ch l thy ca ti m cn l mt ph n, mt ngi m, v mt b ngoi. Ti nh B ngi trn sn cn nh Barre, ni B v gia nh t tc trong thi gian ving thm Insigh Meditation Society. B chi a cng b Rishi - chu ngoi ca B, vui ci vi cu ri lin ng dy n bn thin sinh hng dn h. Sau c th B git tay qun o v em phi. Cng c th b i thin hnh ri tr v nh ngi thin. Lc y b Rishi ang chy quanh phng, v con gi B - Dipa Barua - bn bu nu nng. Cn Dipa Ma, B ngi y, ngay gia nhng no ng xn

xao kia, an nhin hnh thin. Khi c mt ai ngi xung trc mt B, B khoan thai m mt v ti mt h vi tia nhn ngp trn yu thng n phc ca B. C nh vy, Dipa Ma ging dy hng dn chng ta, vi nhit tm n cn, vi v binh d, v vi lng t bi v lng ca B. rt nhiu ln ti nghe ting B th thm bn tai, khuyn khch thc gic ri vn ln, khai trin tt c kh nng ti c th c c, nht l nhng kh nng ca tm t i v bi mn. B l tm gng tuyt vi nht v lng t bi c ny mm gia au thng thng kh ca cuc i v t thc chng v thng hoa, khin nhng du n h trng nht ca mt thi kh au qua khng cn l au kh na. Mi khi lng ti ngn ngi lo u v sp phi phi by tm t vi mt ai, ti li thy hnh nh ca B va ra khi thin nh gia cn phng n no, du dng chc phc ngi i din. Ti nghe ting B khch l ti. V ri ngp trn trong n phc ca B, ti vt ln trn mi ni lo u s hi v tm c trong ti nhng ht ging t tm, qua hnh nh ca B, v B chnh l hin thn huyn diu ca tm t i. Sharon Salzberg ---o0o---

Li M u
Tm Gp Dipa Ma Rt lu trc khi ti cha c nghe ni n tn B, th Dipa Ma ku gi ti ri. Khi ti ln mi chn tui, c ai trao cho ti quyn Tt t Ta (Siddhartha) ca Herman Hesse. Ti c bn ln v gch di hu ht mi cu. Quyn sch em cho ti nim hy vng. Sch ni - v ti mong mi gn nh tuyt vng iu l s tht - rng c mt con ng vt ra khi s kh au, rng gii thot ngay trong kip sng ny l chuyn c th thc hin c Ti bt u thc tp Thin Ch, nhng ti vn cha tm thy con ng i vo Gio Php (Dharma), hay l Pht Php, mi cho n nm nm v sau. Ti pha sau ng hm mt tim c ph hiu Allegro, tiu bang Seattle, ti nhn thy t co th ca mt nhm hc php, dn trn bn thng bo ca h. T m, ti lin gh vo C ai ch dn ti cch ta thin.

Ngay lc , ti cm nhn rng ti ang tm gp c mt cht g su xa, y ngha, trong s thc tp ny, khin ti bit ngay l ti cn phi nn li. Mt v s t Thi Lan n ving nhm bn o v ging v s gic ng. V y ni mc tiu ca vic tham thin l s gic ng m khng g c th m t c, vt khi thn v tm, vt khi mi s kh au. iu lm ti bn khon chnh l nhng g v s y cn cha din t c bng li: mt v im lng k b bao trm bi v y ni, mt s an tnh su xa trong i mt ngi. m y, i b di tri ma v nh ti b mt cm gic mnh m bt ti ng dng li. Di cn ma tm t xi x trn mt ti gia mn m tm ti, ti pht nguyn, s dnh trn cuc i ca ti, tm cho c s gic ng. Cho d phi tri qua bao lu, cho phi gnh chu nhng g, ti quyt chng dng li cho n khi ti th nghim c s an tnh cho chnh ti. Thnh thong c nhiu v s Pht gio n ving nhm chng ti: mt v c truyn gii Min in (nay l Myanmar), nhiu v theo truyn thng Thi Lan. Cc v n y bao gi cng l nam tu s c, lc no cng ni v cc bc i s ca h, cng li thuc nam gii. Vy ch, trong tng phi, cc ph n u ri?, ti ly lm l t hi. Cn ti tm n bn s u? Hi vng tm hc thm v n gii trong Pht gio, ti bt u tm ti trong cc kinh, sch Pht, iu li cng lm cho ti nn lng. Chng nhng kinh sch t ni ti cc n tu, m cc bn c vn cn li thng l mt ci nhn xem nh ph n chng ti. Ri cng nh bao ngi n b vo thi i , ti lin xp li cc quan nim v vai tr kiu mu ca n Pht t, v ch bit ln mnh vo s thc tp ca chnh mnh thi. Sau nm nm c gng chng ngng, ti bt u cm thy cn phi c nhng kha tu tch cc di ngy. Nhiu bn hu mch cho ti v kha thin ba thng ma Thu hng nm ti Hi Thin Minh St (Insight Meditation Society) Barre, tiu bang Massachusetts. Ti xin ghi tn tham d v c thu nhn. Ba thng tnh khu nhiu bn ti ngh, c l ti khng ri! l nm 1989. Trung tm thin qun do thin s Sharon Salzberg, Joseph Goldstein, Jack Kornfield v cc ngi khc thnh lp, c cc cnh ng v khu rng nh bao quanh. Ngi nh chnh nguy nga, kin trc theo xa bng gch, vn l t dinh ca v Thng c c xy vo nm 1911 .

Sau khi rn rng m my thng hnh l ra v n gp ngi bn Thy S cng phng xong ti c hng dn i thm ving nh ngang dy dc, ni m ti s an tr v thc tp thin trong nhng chn mi ngy sp n. Thong nhn quang cnh, ti nhn thy nhiu tng Pht v hnh nh cc v thin s, nhng tng nh y ngha khch l tm linh c an v trong cc trang th gc tng. Tt c u l hnh nh ca nam gii. Ri bng nhin, ti nhn ra ni gc tng ca th vin bc nh ca mt ngi n b n mc y phc trng, ngi gia sn c xanh ma h, trng nh mt vng my bc. B mang king cn gng dy b h dn ming bng keo nh. Xuyn qua i king trng ta ra mt lung nhn quang tht ht sc an tnh v t bi m ti cha h bao gi c nhn thy. Chng thy ghi tn bn di bc nh, nhng ti bit ngay l ti ang chim ngng mt bc thy, mt ngi, phi, t gii thot cng s an tnh thm su trong ni tm. Ti bn khon chng bit ri y cc thin s ca ti s ni v B hay khng: ti t hi c th no B s lm bn s cho mnh chng? Ti khng phi ch i lu cu gii p. Ch sau vi ngy u kha thin, cc thy dy bt u ni n ngi ph n trong tm hnh. Khu danh B l Nani Bala Barua nhng mi ngi u gi B l Dipa Ma (M ca Dipa ), B va mi t trn hai tun l trc. Mi ngi trong nm v thin s y u bit B vi t cch c nhn v thng yu B rt su m. Hai v l t ca B trong gn hai mi nm. Ni au bun khi B mt vn cn nau nu trong tm h. Ti tht bng hong khi bit chng bao gi gp c ngi ph n na. Nhng ng thi li bng sng ni tm ti ngh ny: xuyn qua cc mu chuyn ti ang nghe c v qua ngun xc cm ni cc thin s trao truyn n ti, Dipa Ma hin ang tr thnh v bn s ca ti. Ti cm thy c mt s lin h thn thuc cng B, vi nhng im ging nhau gia hai cuc i ca B v ca ti. i B tri qua nhiu ni kh au cay ng, mi mi hai tui phi ri gia nh v nh chng, theo phong tc to hn ca n . i ti cng b hon ton xo trn mt cch t ngt vo nm mi hai tui: mt bui sng, ti thc gic khm ph ra m ti, ngi m ti tru mn thit tha nht va t t ht m qua. Mc du m ti chng thnh cng trong vic t st mi cho n nhiu nm v sau, nhng bin c gy bao nh hng tht tai hi cho ti. Ging nh Dipa Ma, tui nin thiu ca ti chm dt thnh lnh trong mt m. Nhiu bin c khc trong tui i mi ca ti cng mng tng vi nhng s

mt mt v tranh u m Dipa Ma tri qua, trc khi ngi tm ra ng li tu tp thin nh. Khi cn th u, ti rt thch cc cu chuyn ca nhng ngi M gc Phi Chu mc du gp bt hnh nhng vt qua khi cc s thng kh ca h vn ln thnh nhng lnh t v nhng o s v i. Mahalia Jackson, Martin Luther Kinh, Malcolm X, Paul Robeson, Marian Anderson, Frederick Douglass, Rosa Park u l nhng nam, n thn tng ca ti. Ti mun bit bng cch no m Dipa Ma, mt ngi ni tr tm thng, khc phc c mi kh khn t bn thn vt bao rng buc kht khe ca ch ph h trong nn vn ha ng, ri dn bc vo con ng thin tp v ging dy li cho nhiu ngi khc, theo phong cch rt khc l vi thi i ca B. Mc du B chng h t xem mnh l lnh t u tranh cho n phi, hay cho mt thiu s no, Dipa Ma cng gi ln cho ti nh n cc thn tng hi ti cn b, vi tm gng can m dng mnh ca B trc nghch cnh. Ti khao kht c theo gt chn B. Ti mun bit tt c v B. Ti n gp Joseph Goldstein khi mn kha ba thng v hi ng hay mt v thin s no khc, c nh vit v i B Dipa Ma khng. Khng, ng p, v cng khng bit ai c nh . Tht tnh, ng khng c thi gi lm vic ny. Ri, vi mt ging nhit tnh c hu ng ni tip: Bn nn lm vic i Ngy li ngy, ti nghin ngm ngh do Joseph gi ln. Lm sao m ti c th vit v mt ngi m ti cha h gp g? Nhiu bn hu ch cho thy rng, hng triu ngi hc gio php ca c Pht t hn hai mi lm th k, ch c mt nhm nh ngi c thn cn vi Ngi. iu cng ng vi Cha Jsus, vi Mohamed, v c vi cc v lnh o tm linh khc na. Cc mu chuyn v cc Ngi, chnh l nhng bn vn sng ng ca cc Ngi. V nh th l ti bt u cng cuc su tm v Dipa Ma qua cc trn thut ca nhng ai bit B. Trong tm nm, ti kt tp nhng mu chuyn v B t cc t ca B ti M quc, ti n v Myanmar (Min in). Mi mt bc i trong hnh trnh, mi chuyn gp g, mi pht chia tay, mi li tr chuyn, mi khi nhc nh k nim, tt c u m nng tnh thng: tnh thng i vi Dipa Ma, tnh thng v php o, tnh thng v cuc sng qu bu ny.

c Pht c m t Gio Php nh kho p on u, kho p on gia, v kho p on cht. Khi ti c ngi khc k li cc mu chuyn, li ging dy ca Dipa Ma cng l ra v kho p ln ny v nhiu ln khc na. Ngay c sau khi mt, B vn cn sng mi trong lng ngi. C lm t bo rng h vn cn c chnh B dn dt cho trong vic tu tp ca h. Vi ngi mc du cha h c gp g B ln no, thut li rng h c B gip trong thin tm ca h, hay thy B n ving h trong gic m. i ngi ni lng nghe c ting ca B; c k bo h cm c s hin din ca B. Ti xem cc iu huyn diu ny nh l nhng mn qu ca s n sng. Cho du chng ta ang cm thy qu b v lc lng ni ni tm chng ta, hoc cho du tnh trng th gii c tuyt vng n u i na, cho du chng ta ang bt c u, cho du chng ta c bit n hay chng bit n, lun lun chng ta u c ngp trn n phc. Mong sao cc mu chuyn sau y s dn dt bn trong chuyn hnh trnh tm linh ca bn! Mong sao tt c mi chng sinh u c gii thot! --- o0o ---

PHN I: CUC I LY K
Chng 1 : SANH TRONG O PHT No c g ng bm vu trn th gian. Nani Bala Barua sanh ngy 25 thng 3 nm 1911, ti mt lng thuc min ng x Bengal, gn bin gii Min in. Vng Chittagong c c im l ni ha hp cc truyn thng tn gio; tn n gio, Hi gio v Pht gio chung sng hi ha bn nhau. Nn vn ha Pht gio ti ia phng ny c l l di sn cha bi t khong cn st li t thi c Pht. Gia nh ca Nani thuc thi tc Barua, dng di ca nhng ngi theo o Pht nguyn thy t n . Mc du vic thc tp thin nh gn nh bi tht truyn y vo thi Nani ra i, nhng cn mt s gia nh vn tip

tc gi gn cc nghi thc v tp tc Pht gio; trong s c gia nh ca Nani, cha l Pumachandra, v m l Prasana Kumari. L ch c trong su ngi con trong nh. Nani rt thn thin vi cc anh ch em trong gia quyn v l a con c qu mn nht trong i gia nh. Nani v m, c hai u tc thp nc da mn mn, lun lun qun qut nhau tht khn kht. Nani nh li, m rt u ym v trm lng, cn cha l mt ngi n ng rt nguyn tc cha h chu nhng bc trc mt iu no m ng cho l sai tri. D cha c nghim khc, Nani i vi cha cng lun lun tru mn. Gia nh Nani thng hnh hnh n na (b th). Cha m Nani hay cng dng thc phm cho tu s Pht gio, B La Mn gio, v cho tt c nhng ai i kht thc. Chnh nh ni hnh ny ca cha m m c b Nani hc c ngha ca s b th: khi em cho, chng nn phn bit; nn cho khp mi ngi. tui u th, Nani t lng tn knh cc nghi thc Pht gio. Nani thng thch i cha v cng dng ch tng. Mc du tr con phi ng np xa khi c cc v kht s i qua, nhng v lng qu m o Nani c php n gn ch tng dng thc phm, ra chn qu thy v ngi gn bn cnh khi cc v y th thc. Nani thch mt mnh, t khi n a vi cc tr khc. Nani thng chi vi bp b, nhng c bit say m vic to tng c Pht. Trong khi tr gi n lo gi b nu nng, Nani li nng theo tr tng tng m to thc phm, hoa qu cng Pht, lau dn bn th, v qu ly theo cc l nghi tn gio.Gia nh Barua gn h nc, bn kia b c mt ngi cha mu sc sng chi m Nani thng n ving thm hin cng. Nani nh li rng lng m o n vi mnh mt cch t nhin, ch chng h do s thc gic ca m cha. Chng nhng khng thch nu nng, Nani li cn t n na. bit bao ln m ca Nani d dnh Nani ngi li n ung trong mt ba cm thng ngy. Nani tri li, ch mun dng mt tri cy hay mt chic bnh bch quy thi. Nani thng hi m: M c i bng khng? i th ra lm sao, h m? Ngc li, lng khao kht hc hi ca Nani tht l khng b bn. Mc du phong tc trong lng khng gi con gi n trng, nhng vi Nani chng

c g ngn cn c. Ngay c khi au yu, c dn phi nh hm , Nani vn ln trn n lp hc. Chiu chiu, Nani ngi bn bn vi cha, nh cha ch dy thm bi v trong trng, trong khi cc a tr khc chng bun mang sch v nh. Vo thi n , tui thiu nin ca cc c gi b chm dt rt sm. Nhng em may mn c n trng cng khng c php tip tc hc qua lp nm. Theo ng tp tc by gi, Nani phi ly chng khi va c kinh nguyt ln u. Th nn, va ln mi hai, Nani b ko ra khi lp hc kt hn vi mt ngi n ng tui hai mi lm. V hn phu ca Nani l Rajani Ranjan Barua, k s, ng ti lng Silghata gn bn. ng theo phong tc, sau l ci Nani lin c a ngay sang vi gia nh bn chng. Nani nh nhung cha m v vn. Thm thng hn na, ngi chng li ri ngay sang Min in lm vic. Nani sng tr tri mt mnh vi gia nh chng bn cnh nhng ngi kh tnh m Nani ngn s. i khi c tr v thm cha m, nhng ngi bn chng vi i qua bt li. Sau hai nm bun b, va ln mi bn, Nani c a xung thuyn i sang Rangoon (nay l Yangon, th ca Min in), bt u cuc sng ti mt nc mi, vi ngi chng, ch c quen bit nhau khng qu mt tun l. Va bc ra khi thuyn, ngi con gi qu ma nht nht bng hong trc khung cnh mi chung quanh, Rangoon l mt th n o, xa l vi bin ngi mt mi cha h quen thn, vi mt ngn ng m Nani chng th no hiu c. Bui u, Nani cm thy ht sc b v, lun khc nh n qu hng v gia nh. Cuc sng la i cng c nhiu th thch. Mc du Nani c cha m v cc c d dy cho rt tn tnh t m cng vic ni tr, nhng chng ai ni ting no v vn tnh dc. c chng, chnh l ngi th nht ni v vn y vi mnh, Nani tht kinh, bi ri v ht mc thn thng. Trong nm u chung chn gi, Nani s chng khng khip. May l Rajani lc no cng t ra n cn mm mng v sn sc n v, chng bao gi p v theo dc ca mnh. Ri t t, nim tn cn c ny n gia hai ngi, Nani by gi xem chng nh l mt ngi him c. Cng vi nm thng tri qua, c hai cm thy yu nhau tha thit. Vo nhng nm v sau, Nani thng ni mnh knh trng Rajani nh mt v thy u tin ca mnh. Tnh ngha m thm ca i v chng, tuy nhin, li b khuy ng bi mt vn cc k au kh: lng mong mi ni mi ngi n b n c c mt a con, con trai cng qu, mt nm sau khi ly chng, ng theo

phong tc bn x; th m ht nm ny sang nm n, Nani vn cha c thai. Nani i thm no bc s, no thy lang, nhng chng ai tm ra c nguyn nhn him mun. iu ny khin cho Nani cm thy ti h v au kh. May thay, Rajani lc no cng u ym, n cn v nhn ni, cha bao gi thc hi Nani hay phn nn sao chng sanh con. Du rng Rajani chp nhn vic khng con ci, nhng gia nh bn trong v bn ngoi, li chng chu nh vy. E rng v Nani m tng ng thiu ngi ni di, h ly c ngi nh b bnh, gt Rajani phi v Chittagong kp thm. V n ni, Rajam c thng bo l ngi v mi ang ch chng v l ci sn sng. Rajani t khc. Chng bo thn nhn: Khi kt hn vi Nani, ti khng h buc nng phi c con, bng khng ti s b nng. u phi l mt iu kin trong hn c ca chng ti. Nay ci v khc l bt cng, ti khng th no xa la nng c. Rajam tr qua Min in v bo ri y Nani ch c bao gi lo lng v vic phi c con na. Chng gi cho v l, hy i x vi mi a tr m nng gp c nh chnh con mnh sanh ra - mt li khuyn tht qu bu m Nani s thc hin c bng nhiu cch rt c sc nhng nm sau ny. Vo nm mi tm tui, Nani hay tin m t trn mt cch t ngt. Du c im bo trc trong gic mng, Nani cng rt bng hong khi c tin bun. K t khi sang Min in, Nam ch v thm m c hai ln. Ni kh mt m vn cn ghi m nhiu nm trong tm hn ca Nani. Lin sau ci cht ca m, Nani b bnh thng hn qut ng. Bnh tnh li b chn on sai, tr liu lm, khin Nani phi nm bnh vin nhiu thng. M Nani li mt a b trai mi tm thng, tn l Bijoy. Ngi cha khng th sn sc chu o, nn hin cho Nani v Rajani mt c hi tt c nui a em trai t nh con rut mnh v Bijoy lin c gi sang Rangoon sng vi h. Nani v Rajani tham gia hot ng rt tch cc trong cng ng Pht gio. Ngoi vic gi ng nm gii ca ngi ti gia - khng st sanh v lm tn hi, khng ly ca khng cho, khng t dm, khng ni di, khng dng cc cht say - h cn tng kinh hng ngy, bo tr hai cuc l hng nm ca cng ng dng cng thc phm cho cc v s a phng i kht thc. H cn c mi ngi bit n v tm lng qung i, cp hc bng cho tr con nh ngho v chia s mi m gia nh cho nhng k khng nh.

Ngay t khi mi n Rangoon, Nani mong mun thit tha c tp thin. Mc du chng c c gi no chu hc thin, nhng Nani c ni n xin php Rajani c theo hc. Mi ln Nani hi xin, Rajani u ngh hy i khi no Nani ln tui s hc, theo nh tc l ca ngi n l ph n gc vic hc thin li cho n khi lm xong bn phn ca ngi ni tr. Mc du khng ni c ting Min in, Nani tm ra c mt phng cch hc Pht php ngay ti qu hng mi ny. Bt c lc no gp c mt cun sch o bng ting Bengali, Nani lin c v t hc ly mt mnh. Cn cc sch khc, Nani nh a chu trai mi ba tui, tn Sunil, dch cc bi Kinh cn bn Pht hc t ting Min sang ting Bengali. Cu Sunil ngc nhin n kinh d trc s chm ch v tr nh ca Nani v nhng g m cu c cho nghe. (Cc nm v sau, khi Nani tri qua cc cuc trc nghim tm l, ngi ta thy tr nng ca B vt hn cc thin ti). Nm 1941, khi Nani c ba mi tui, Min in b qun i Nht Bn tn cng v xm chim. l mt thi k y lo u, khan him v kh cc cho dn chng. Khi chin tranh chm dt, Bijoy khn ln, tr v n v lp gia nh ring. Vi ngi nh hiu qunh v cha m u khut ni, Nani ngh. y l lc nn hc thin. Ri mt php mu bng hin n. Sau hai mi nm ch i, Nani khm ph ra mnh mang thai. Vo tui ba mi lm, Nani hn hoan sanh c mt b gi. Tuy nhin, ba thng sau, a b bnh nng ri cht. Ngp chm trong au kh, Nani vng phi bnh tim. Bn nm sau , phc lnh li n vi Nani, th thai ln na. V chuyn ny, cng sanh gi, Nani t tn l Dipa. V t , Nani c gi l Dipa Ma, hay l M ca Dipa. V ch Dipa c ngha l nh sng, nn ci tn mi ca Nani cng c ngha l Dipa Ma, M ca nh Sng. Dipa l mt a b khe mnh, va bit i lm m, th m li c thai ln na; k ny c mt qu t hng mong i. Nhng a b va sanh ra cht, v iu v phc ny khin mi u su ca Dipa Ma khng c g lm ngui ngoai c. Trong cn tuyt vng, Nani i hi c quyn hc thin lm nh bt ni au lng. Nhng chng B, li mt ln na, bo rng B vn cn qu tr. B da s trn nh ra i, khin cho Rijani v nhiu ngi lng ging phi canh chng B lun. Nhng ri h cng khng cn phi canh chng na. B chng p huyt cao, Dipa Ma trong nhiu nm, chng sc ra khi ging, ni chi l b trn. Trong thi gian ny, B hon ton trng i ci cht n bt c gi

pht no. Ch c mt mnh m Rijani phi sn sc v, nui dy con, vn tip tc lm vic trn ngy vi ngh k s. p lc ca hon cnh nng ln, lm Rijani ht phng chng . Mt m trong nm 1957 , ng i lm v, than th vi v rng mnh ang au bnh. Vi gi sau, ng cht v con au tim bc pht. ---o0o--Chng 2 : THC TNH Cn mang theo c g khi ti cht? Trong vng mi nm, Dipa Ma mt hai con, chng v sc khe ca B. Ch ngoi bn mi tui, B tr thnh ga ph phi mt mnh nui dy a con gi by tui. Cha m qua i, qu hng n th xa diu vi v B ang chm ngp trong ni su lo bi ri. Ti cng chng bit phi lm g, i u, hay sng bng cch no y? B than th. Ti chng c cht g gi l ca ti, chng c ai gi l ngi thn. Thng thng tri qua, v B ch bit cm bc nh ca Rijani trn i m than, m khc. My nm k tip theo, sc khe B cng ngy cng suy gim. Hon cnh tht nghim trng khin B ngh, hy vng cui cng ca B sng st l phi thc tp thin. B ngao ngn ngm cnh ng tr tru ca mnh. Khi cn tr, y sc khe, st sng ham mun hnh thin, th li b ngn cn. Gi y, vi trch nhim nui dy con th v sc khe mi mn, ang tuyt vng i u vi ci cht, B cm thy chng cn li thot no hn l mang tri tim rn v i vo ci cht, tr phi B lm c mt cht g thay i c tm trng ca B. B t hi, Ti mang theo c g khi ti cht? B nhn n ca hi mn, my chic o san bng la, vng vng n trang, v c a con gi thn yu. Ti c yu con ti cho lm i na, ti cng khng th no mang n theo ti c... Thi th, c n trung tm thin tp i. Bit u n , ti tm ra c cht g ti c th mang theo, khi ti cht. Ngay trong pht m cuc i tut xung n mc thp nht, c Pht hin ra trong gic mng ca B. Trong nh ho quang rc r, Ngi du

dng ngm ln bi K trong Kinh Php C (Dhammapada), trc y c Ngi ni ln an i mt ngi cha va mt a con trai: Luyn i sanh su mun, Tru mn sanh lo s. Ai ct t dy luyn i Khng su, sao c s? Khi Dipa Ma tnh gic, B cm thy tm an tnh v trong sng. B bit ngay, mnh phi hc tp thin, cho du tnh trng sc khe ra sao i chng na. B hiu r li c Pht dy: mun an tnh tht s, B phi thc tp cho n khi no ct t mi luyn i rng buc v lo u. Mc du c i sng theo cc l nghi Pht gio, B ch bit rt t v nhng g vic tu tp thin i hi. Trc gic B y a B theo con ng xa ha hn s c gii thot khi mi kh au. Khc vi phng php thin ch (Samatha) theo s ch tm c an tr trn mt i tng duy nht, Thin Minh St (Vipassana) li soi chiu vo bn cht i thay lin tc ca i tng. Minh St ngha l soi thy tht r rng v ba c tnh ca i tng: v thng, bt toi nguyn, v v ng. c Pht dy rng. xuyn qua thin qun, ta c th ph v cc o tng hn ch cuc i ca chng ta. Gii thot, hoc gic ng, cn c theo Gio Php ca c Pht, nm trong kinh nghim v bn cht tht s ca i sng. Dipa Ma sp xp mi vic i n Trung Tm Thin Kamayut Rangoon. Tt c nhng g chng B li ti sn, n trang, v cc vt dng khc B giao cho ngi lng ging trc ca, Xin lm n vui lng nhn ht tt c nhng g ti c y, v dng nui dng con ti, Dipa. B chng hy vng s tr v li. Nu th no B cng sp i vo ci cht, B t nh, sao li chng i ti cht ti trung tm thin tp? Kha thin u tin ca Dipa Ma khng c nh mong mun. Va n trung tm. B c ch cho mt cn phng v dn qua cc iu cn bn v thc tp, ri bo bn gi chiu ngy hm sau phi n trnh php ti i snh ca thin ng. B bt u thc tp ngay t sng sm, trc ch tm vo hi th, k n cc cm gic, ngh, v cc tnh cm khi ln trn thn v trong tm B. Ngy gi lng l tri qua, inh lc ca B t t lng su. Chiu hm B i b n i snh ca thin ng gp thin s. Thnh

lnh B ngng li, khng th no bc ti. B khng bit chc ti sao, B ch bit mnh khng cch g d chn ln c. B ng khng , bi ri nhng chng qu hong ht lo u, trong vi pht. Cui cng, B nhn xung v thy mt con ch to ln ang ngom cht chn B. nh lc ca B mi thm su, ngay t nhng gi u tin va thc tp, n B chng cn cm gic. Bt ra khi cn thin nh, Dipa Ma ct ting ku cu v c vng vy ko chn ra. Con ch vn khng chu nh, sau cng my v s n mi n p c ch v ui n i. Mc du c trn an l con ch khng in, nhng Dipa Ma li s cht - tr tru thay, trc chnh B cng mun n cht trung tm thin tp! - nn tm n bnh vin c chch nga ch di. i nh trng v tr v nh th c ngha l B phi mt phn n, v theo truyn thng ti cc tu vin Nam Tng, ba n ch c cung cp mt ln mi ngy v phi dng trc gi Ng. Khng bao lu, Dipa Ma kit sc, cc v s khuyn B nn tr v nh hi phc sc khe li. nh a con gi nh ca B bn lon ln v m b i t ngt, by gi khng chu ri m ly mt bc. Dipa Ma ngh c hi duy nht c gic ng qua mt ri. B thng tc ti khc, khc cho s tht bi ch. Tuy nhin, B khng chu b cuc vic tu tp. c ch dy cc iu cn bn s lc trong mt ngy ngn ngi. B kin nhn hnh thin trong nhiu nm, ngay ti nh, mi khi B tm c thi gi rnh. B tin tng chc chn rng ri y s c mt c hi khc i an c ln na. C hi n vi Dipa Ma khi B hay tin c mt ngi bn trong gia nh v l mt v gio th, php hiu l Anagarika Munindra, ang ng ti mt trung tm thin tp gn y. (Anagarika c ngha l xut gia, ri b gia nh i tu). B lin thnh S n nh v trong khi S dng tr, B thut li kinh nghim thin tp va qua. Munindra khuyn khch B nn n thin vin Thathana Yeiktha, ni m S ang thin tp tch cc, di s gim th ca i Lo Ha thng Mahasi, v thin s v hc gi li lc nht Min in vo thi by gi. Nh th, Dipa Ma c duyn may him c n th gio vi mt bc thy v i c s hng dn bng ting m ca mt ngi bn trong gia nh. ng thi vo y, em ca B l Hema cng gia nh va mi sang nh c Min in, thnh ra Dipa c th v vi d dng, cng anh ch em h trong khi B n thin vin. Dipa Ma tham d k thin ny vi mt tm trng khc hn - t hi h vt chc hn, nhiu chun b v trm tnh hn. Mc du t ngy Rijani mt B

b bnh mt ng, nhng nay B kh gi sao cho khi ng gc. Tuy nhin, n ngy th ba, B c c mt trng thi nh lc su, ri nhu cu ng ngh v n ung cng khng cn. Munindra lo ngi cho nh lc ca B mt thng bng, nn khuyn B phi tham d cc thi php hng tun ca Ngi Mahasi, d B chng hiu ting Min in. B u mun i, nhng Munindra c khuyn mi, nn lm va lng S, B phi n . Trn ng n nghe php, Dipa Ma thy tim p lon ng, tay chn yu t, nn phi b ln cu thang vo chnh in. B chng hiu t no v bi php, nhng c tip tc ngi hnh thin. Sau thi php, Dipa Ma khng th ng ln ni. Dn cht vo ch ngi, thn B tr nn cng ngt, bt ng di nh hng ca sc nh thm su. Trong nhng ngy sau , cng phu thc tp ca Dipa Ma tin b vt bc, khi B nhanh chng vt qua trnh t pht trin v tu Minh St trc khi chng ng, c m t r trong Gio Php ca truyn thng Theravada (Pht gio nguyn thy). B th nghim mt nh sng chi li, tip theo cm gic mi s vt chung quanh B ang t t tan v. Thn B, sn g, mi vt, u rn nt tng mnh, b nt v trng rng. iu a n mt s au n tt cng c th xc ln tinh thn, vi mt cm gic b nung t v co rt nhc but lm ton thn nh sp b n tung. Ri mt iu k l xy n. Trong giy pht bnh thng - vo ban ngy, B ang ngi trn sn nh thc tp cng vi mt nhm thin sinh - mt s chuyn tip tc khc v cng an tnh v vi t, xem nh chng c g xy ra c. Giy pht sng chi , sau ny B Dipa Ma ch ni, Ti cng chng bit na, vy m c cuc i cn li ca B c chuyn ha mt cch tht su xa k diu. Sau ba thp nin i tm s gii thot, vo tui nm mi ba ch qua su ngy thc tp, Dipa Ma t n nc thang u ca s chng ng. (Nh din t trong Thanh Tnh o, truyn thng Theravada cng nhn c bn giai on gic ng. Mi giai on l mt tin trnh thanh lc tm c hnh gi t nhn bit r rng). Gn nh tc khc lin sau , huyt p ca B tr li mc bnh thng v cc hi tim p mnh cng gim xung. Trc y B khng th bc ln cu thang ging ng ca thin vin, by gi leo ln chng cht mt nhc, v B ct bc vi bt c nhp no.

Dipa Ma tip tc thc tp thin vin ThathanaYeiktha thm hai thng na, ri tr v nh Rangoon. Vi tun l sau, B i i li li thin vin trong sut mt nm. Vo kha thin k , B li t thm mt thn chng mi, ch sau nm ngy thc tp. Con ng a ti tu gic ny cng ging nh ln trc ngoi tr s au n li gia tng hn. Sau khi t n mc chng ng th hai, tnh trng th cht v tm linh li thay i hn na; ni B, s xaong bt an gim hn, cn tim nng chu ng li gia tng hn. Nhng ai trc kia c bit Dipa Ma u kinh ngc trc mi thay i nhanh chng ca B. Rt nhanh, t mt thiu ph bnh hon, nhu nhc, su no, B bin thnh mt ngi n b trng kin, t lp v rng r. Dipa Ma ni vi cc ngi chung quanh: Cc bn bit ti do trc ra sao. Ti gc ng no n trc ci cht ca chng con, trc bnh hon. Ti au kh thi qu n ni khng ct ni bc chn i cho ng hong. Nhng by gi y cc bn thy khng? Tt c bnh tt u bin mt. Ti ti tn, chng cn g vng bn trong tm, khng su lo, khng him hn. Ti hon ton an lc. Nu cc bn ti tp thin, cc bn cng s an lc. Ch cn lm ng cc li ch dn thi. Phn khi noi gng Dipa Ma, cc bn hu cng gia nh h u n trung tm thc tp. Nhng ngi n u tin l em B, Hema v bn thn l Khui Ma. B Hema mc du c tm con, nm ngi cn chung trong gia nh, vn tm thi gi i thc tp vi ch trong gn mt nm. Sau , Dipa v cc con ca Hema cng n gia nhp. Mt cnh tng cm ng ng ghi nh l hai th h ph n trung nin v thiu n vo tui cp k cng ngi tp thin bn cnh cc v s khc kh mc o c sa mu vng. Cc thin vin trng chng ch tr cho cc n thin sinh, v h phi chen chc nhau trong nhng cn phng nh hp xy ct tn gc cui ca thin vin. Con gi b Hema, Daw Than Myint k li, h phi len qua cc bi rm trn i cao c th i n ni trnh php vi thin s Munindra. Trong nhng ngy trng ngh l, Dipa Ma v Hema c khi c n su a con bn cnh h. Du khng kh thn mt nh trong gia nh, k lut li nghim khc. C mt gia nh chng ti n cm trong im lng, Daw Than Myint nhc li, V chng ai nhn nhau. Tht l ht sc c bit! Trong nm thc tp phi thng , tt c su a con ca th tc Barua, bn gi hai trai, thnh tu t nht mc chng ng u tin. Vic c Dipa nhit thnh tp thin l mt phn thng qu gi cho m, Dipa Ma. B mun trao cho con mt tng phm c gi tr lu di, mt tng phm v gi. B nhc

i, nhc li mi vi Dipa rng thin tp cng hin con ng duy nht i n bnh an. Em ca Dipa Ma l Hema cng rt thm hu trong thin tp v tin b song song vi Dipa Ma. Daw Than Myint k li hiu lc mnh m ca thin tp n vi m c, nh sau: Khi ti va v n nh sau k ngh h i hc, khng thy m ra n ti. Tht l khc thng, bi v b chng h vng nh lu nh th. Anh ch ti cho ti hay m ang trung tm tp thin. Khi ti n trung tm, ti thy m ti ang ngi gn thin s Munindra, b rt an tnh, im nhin v c v khng nhn ra ti ang i n. Ti rt xc ng. Ti cng mun c xa vng nh th. Ti quyt nh, nu tp thin m thay i c m ti nh th, th thin phi c nng lc mnh lm v ti cng cn phi thc tp. D nhin, sau ny ti mi hiu ra dc l thin khng phi ct ch im nhin v xa vng. Nhng, u phi tt c mi ngi trong gia nh u nng nhit vi s thay i ca Hema: Cha ti rt bt mn v m ti chng nhng tay vo vic ni tr, b ch ngi, ngi v ngi, cho nn cha ti da s mch vi i Lo Ha thng Mahasi. M ti bo: "Tt!. Khi cha ti n trnh vi Ha thng Ngi thuyt phc cha ti nn bt u vic thin tp ca chnh ng. Chng bao lu, cha ti cng c c tu gic, ri ng chng h phin h vic m ti ngi nhiu qu na. n nm 1965, Dipa Ma c thu ht theo mt chiu hng mi ca vic thc tp thin. Bit trc thin s Munindra sp tr v n , i Lo Ha thng Mahasi bo t rng, trc khi quay v vi mnh t ca thn thng, s cng nn bit i cht v cc nng lc tm linh ny. Ngi mun truyn th cho Munindra cc php thn thng, nhng Munindra qu bn bu vi vic ging dy khng thi gi tp luyn. Thay v th, Munindra quyt nh hun luyn cc ngi khc c th phn no chng minh rng thn thng l iu c tht. Nhm vo mc tiu ny, ng chn cc t tin b nht ca ng, Dipa Ma v gia nh B, v hun luyn h theo phng php c rt thng t trong sch Thanh Tnh o (Visuddhimagga). Munindra bit r thn thng chng nhng phi lun l m cn c tim nng cm d na. Nguy c lm dng rt ln, tr phi cn bn o c ca ngi

t c m bo. Dipa Ma c tuyn chn, chng nhng v nh lc thm hu m cn l v c ton bch ca B na. Dipa Ma, Hema v ba ngi con gi ca h c mi lm quen vi cc mn: phn tn vt cht, phn thn, nu nng khng cn la, tha tm thng, du hnh ci tri v a ngc, vt thi gian, tc mng thng, v nhiu mn khc na. Trong hng cc t ca Munindra v thn thng, Dipa Ma l hnh gi thm hu nht m cng li hay h lng nht. B thng hng h n trnh php vi Munindra bng cch i xuyn qua tng, hoc gia khong khng kh long. B hc cch s dng theo mnh mun mi kh nng v tm tr v ch phc c tt c nm loi thn thng (Xem Chng 9) T nm 1966, sau khi Munindra ri v n , Dipa Ma tr thnh v thin s m rt nhiu ngi tm n c hng dn v B bt u ging dy ti Rangoon. B rt hn hoan cng hin s an lc n cho nhng ngi khc, s an lc m chnh B tm thy v B thuyt phc c nhiu thn bng quyn thuc cng B thc tp thin nh. t chnh thc ca Dipa Ma l ngi lng ging vi B, tn l Malati Barua, mt ga ph phi nui dng mt mnh su a con. Trng hp ca Malati l mt thch thc k th: b ta rt nhit tm mun tp thin, nhng chng th ri nh i n thin ng. Dipa Ma tin rng gic ng c th xy ra bt c mi trng no, ngh mt phng cch cho ngi t mi ca mnh c th thc tp ngay ti nh B bo Malati hy bn b v cng quyt ghi nhn ci cm gic khi ln khi a hi nhi nt vo nm v mnh, trong mi ln cho con b mm, vi mt s tnh thc ton vn. S ghi nhn ko di hng gi mi ngy, v ng nh Dipa Ma k vng, Malati t n giai on u gic ng m chng cn ra khi nh. Nh th, Dipa Ma bt u s nghip hng dn cc b ni tr i n tr hu, ngay gia i sng bn rn ca h trong gia nh. ---o0o--Chng 3 : AN LC CHNG LUNG LAY Gi ti hon ton thanh tnh. Ti an nhin n nhn mi iu.

Nm 1967, chnh ph Min in ra lnh mi ngi ngoi quc, k c cc di dn n , phi ri khi nc. Dipa Ma rt bi ri chng bit nn li hay ra i. Cc v s trn an rng B c th xin giy php c bit lu li Rangoon vi t cch mt nh gio, v con gi B cng c th li vi B. y l mt vinh d cha h dnh cho ngi ngoi quc no, na li l mt ph n, mt ngi m c thn vi a con th. B cn n o c nn li chng, nhng cng ngy tnh hnh chnh tr, nht l ti Rangoon, cng tr nn bt an. Mi quan tm v hc vn ca Dipa cui cng khin B quyt nh ra i. V n , Dipa c th hi nhp li ci ngun ca mnh, ng thi tip tc vic hc cp cao hn bng ting m Bengali. Hai m con n chung vi ngi b con ti ngoi thnh ph Calcutta (nay l Kolkata). Trong khung cnh mi ny, Dipa Ma thy vng bng cc bn b ng tm nguyn vi mnh. B mi cc b lng ging tu tp thin, nhng h chng mng quan tm n. Nm sau, hai m con dn n mt cn phng nh b trn mt cao c c k, bn di l mt hng c kim kh, trong khu ch c ca th Calcutta. Bp nc thu gn vo trong khong mt thc b ngang hai thc b di, vi mt l la than k trn sn nh, khng c nc my (phi gnh nc leo ln bn tng lu) v mt phng v sinh cng cng cho nhiu gia nh. Dipa Ma ng trn mt manh chiu rm mng. Mc du Dipa c chnh ph cp hc bng theo bc i hc, nhng m con chng c li tc no m phi nh vo cc s tng d ca nhng ngi tt bng trong gia quyn. Cui cng v sau, ting n lan rng trong cng ng Bengali rng c mt v thin s li lc, c th em li kt qu va mi t Min in v. Nhiu gia nh y tuy thun thnh theo nghi thc Pht gio, nhng vic tu thin vn cn xa l i vi hng c s trung bnh. Dipa Ma cng hin mt ci g mi v khc: mt s tu tp thc t v tm linh. Tng ngi mt, cc b ni tr Calcutta bt u n g ca nh ca Dipa Ma. Trnh by cc bi hc, tuy kh khn nhng hiu qu cho nhng ngi mun tp thin ngay trong cuc i bn rn ca cc b ni tr, Dipa dy cc hc vin ca B phi bit li dng bt c giy pht no nh mt c hi thc tp. Chnh nim, B bo, c th vn dng vo mi ng tc: ni nng, i qun o, nu nng, i ch mua hng, chm sc tr con. Con ng chnh nim trn vn, B thng nhc i nhc li khng h mt mi, chnh l: Bt

c vic g bn ang lm, bn cng phi nhn bit ngay vic . Dipa Ma tin tng rt mnh lit vo sc thc tp ngay gia s huyn no n o ca i sng gia nh, khin cho mt ngi i m B phong tng B l V Thnh bo h cc b ni tr. Khi c hi s khc bit gia cng phu thc tp ng theo nghi thc v i sng hng ngy, th B cng quyt nhn mnh: Bn chng th no tch ri thin tp ra khi i sng ca mnh c. Bt c iu g B i hi cc hc vin phi lm, th chnh B, B cng lm m li cn lm hn th na: gi nm gii, ng ngh ch trong bn ting thi, thin tp nhiu gi mi ngy. Hc vin phi trnh php hai ln mi tun v trong nm, phi dnh ra nhiu thi gian t thin tp. Trong khi a s ngi Calcutta thch tr chuyn v tranh ci, th B li trm lng, ch ni vi cu gin d khi ging dy. Cc hc vin ca B c th tm ni an tr trong s im lng v v an ha chng lay ng ca B. Mt hc vin nh li B l mt trong s t ngi ti gp c trong i ti m khi gn bn h, ti cm thy tht lng yn. Ti c th an tr vo bn trong s im lng ca B nh l ang ngi ngh mt di bng mt tng cy ln. Cn phng duy nht ca gia nh dng lm c phng khch, phng n cho Dipa Ma, con gi B v sau ny cho a chu ngoi, Rishi. Li cng dng ch ging dy cc hc vin ngi n v c nhng ngi Ty phng ang bt u tm n. i khi v phng cht qu, khch n phi ng ngoi bao ln v hnh lang. Tng t khch n ving t sng sm cho mi n chiu mun. Dipa Ma chng h t chi tip mt ai c, du c nhc mt n my i na. Con gi B theo ni n B dnh cht t thi gi ring cho B, B c bo, H ang kht khao o php, hy c h ti y. Ngay c cc v t kheo th c tc gii cng n nh B hng dn nh mt v s ph. i c Rastrapala Mahathera, xut gia mi tm nm, k li rng, nhiu ngi khng tn thnh vic chn thy ca S, hi ti sao S u bng tin s ri m cn i hc thin vi mt ngi n b. i c gii thch: Ti chng bit c phng php, cn B th bit r, nn ti n nh cy B, ti khng xem B nh mt ph n. Ti knh B nh l v s ph ca ti. i c theo d mt kha thin di s hng dn ca B v nh thn chng c nhng g ch bit c qua trong mi tm nm. Dipa Ma vui lng chp thun cho ng c dy thin, v su thng sau, vo nm 1970, ng thnh lp Trung tm Thin Minh St u tin n , ti B oTrng (Bodh Gaya) rt ni ting.

Con gi ca Dipa Ma chng kin nhiu s thay i kh quan trong cng ng cc hc tr ca B. Khi mi n tp thin, h cn y xao ng, gin hn, a chuyn to lao, ni nng th l. Sau vi thng thc tp, cc t cch bt dn. Nam thin sinh trc thng cu c, by th, nay cng dp b thi sn bn, di nh hng ca Dipa Ma. Jack Engler, vo khong gia nhng nm 1970 n n trau gii thin tp v hon tt vic kho cu lun n tin s v Thin nh Pht gio, ghi nhn rng s hin din ca Dipa Ma nh hng nhiu n c nhng ngi ln cn: Khi Dipa Ma mi dn v chung c, th tht l mt ni n o, xo xo, c bit bao v ci v, gy g v qut tho ca nhng ngi thu, vang di thm trong khong sn trng. Ngi no cng bit ngi kia ang lm vic g, v c mi nghe ting h qua ht li sut ngy. Trong vng su thng k t ngy Dipa Ma dn v, trn khu chung c lng du li v chm xm lng ging mi chu thn mt nhn nhau ln u. S hin din ca B, v cch B i i ngi khc - trm tnh, im m, du hin, c x vi mi ngi bng s knh trng v n cn, t gii hn v ng u vi hnh vi ca h khi cn, nhng cng v s an lc ca mi ngi ch u phi do gin hn hoc ch k v tin nghi ca mnh - lm tm gng sng cho h b i cc thi th xu trc kia. Chnh v s hin din gin d ca B , cho nn h khng cn tip tc hnh x nh c na khi gn quanh B... Joseph Goldstein l hc vin ngi M u tin c gii thiu theo hc vi Dipa Ma. Nm 1967, ng gp Munindra ti Trung Tm Thin Min in B o Trng. Munindra sau c ni vi Joseph rng ng mun gii thiu mt ngi ht sc c bit cho ng, ri dn ng n nh Dipa Ma. Mi lin h gia hai ngi sm bin thnh si dy tnh cm thm thit gia m v con mi cho n ngy B mt i hai mi nm sau. Joseph hi tng li bui gp g u tin ni nh B nh sau: Mun ln ti cc cn phng trn tng cht, bn phi lch mnh qua mt hnh lang cht hp v ti tm, k leo ln nhiu bc thang. Nhng khi bc vo phng B, bn s cm thy ni y nh ngp trn nh sng. Cm gic tht l k diu. V khi ra v, c h nh ti ang lt nh bp bnh trong cc no ng d dy, ng nght ngi ca Calcutta. Tht l mt kinh nghim thn b v linh thing. Vo nhng nm u ca thp nin 1970, Joseph gii thiu Sharon Salzberg vi Dipa Ma. Mt mi lin h thn i tng t kt cht h vi nhau v Dipa

Ma xem c hai Joseph v Sharon nh con rut. Sharon thng nhc li, Dipa Ma lu gi cc bc nh ca h trong tp hnh ca B. V h ngi ung tr va xem nh, va lun bn v Pht php. Sharon v Joseph u tng nh n Dipa Ma nh mt con ngi kh i nht cha tng gp trn i. Jack Kornfield gp g Dipa Ma vo nhng nm cui ca thp nin 1970. Jack k li chuyn gp g u tin nh sau: Trc y, ti c xut gia mt thi gian, ti quen nh l cc v thy, v th va gp B ti ci xung ly. Ti t ngh, iu ny cng hi k k - B chng phi l mt v s n, B ch l mt ngi ni tr thi - nhng B vi ko ti ng ln, v m ti thn i. T v sau B cho ti bng cch , mi khi ti n gp B. Tht l k diu! nh B mun ni vi ti: Chng nn l ly rm r! Ti u phi l mt v i s m by t l nghi nh th. Ch cn mt ci m thn i thi. Jack, loseph, v Sharon, nay tt c u dy thin M Chu; h thng ni chuyn v Dipa Ma vi cc thin sinh ca h. Ri cc thin sinh li ni li vi ngi ny, ngi ny li ni vi ngi kia. Dipa Ma tr nn mt thc th gi s hiu k cho ngi Ty phng: v th cht, B rt nh th, mt lo b gy yu th ra khi chic o sari trng ta nh mt con tm nh qun trong mnh bng gn, nh c ngi ni nh vy. Nhng v mt tm linh, B tht l v di. i n bn B cng nh ang i vo mt t trng m cc iu k diu c th xy ra: nhn thci thay, thm tm thng cm, v nh lc thm hu ngu pht... Vo nm 1980 v nm 1984 na, Joseph, Sharon, v Jack Kornfield thnh Dipa Ma sang ging dy ti kha thin ba thng thng nin ca Hi Thin Minh St. Mc du su mi chn tui, sc khe km v chng thoi mi vi cc chuyn phi c, B cng nhn li du hnh sang M quc, cng i c con gi B vi chu ngoi va bit i lm m v mt thng dch vin. S cch bit vn ha i vi ngi n tht l su rng. H hon ton xa l vi nhng chi tit thng thng trong i sng hng ngy M Chu, nh i tm th nc tun t trn bng sen xung, nh ch c nui ngay trong nh v n trong chn, nh n bnh bp sy (com tiakes) vi sa th phi dng mung, nh my thng st k gc ng li nh ra tin khi ta bm nt. Sharon k li giai thoi sau y:

Dipa Ma sng rt bnh d v khng hiu c nn k thut Ty phng. Ln u tin khi chng ti mi B sang M, chng ti dn B vo cc khu ch bn tp ha v ni ny ni n. Chng ti a B ti gn mt trong nhng chic my ATM va mi sng ch, khi ta t ci th vo ri bm cc s mt m th giy bc lt ra. B ng i bn vch tng ngn hng, trong khi chng ti lm th tc ly tin my, B c ng , lc u v ni: i tht ti qu! Ti qu!. Chng ti ngc nhin: C chi m bun m ti? V B p: "Ti nghip cho ci ngi kh s phi ngi c ngy trong bc rng kn mt chng c nh sng, chng c kh tri, ch c ai a th vo, c ri trao tin ra. Chng ti lin ni. Khng, chng c ai trong c. y ch l mt my mc t vn hnh vy thi. B lin ni: A! Th th li cng nh l v ng (anatta = s vng bng ca ci ta ). V chng ti p. Vng, ng th! Ri B bt u ging ngay trong gi pht nim v v ng. , chng nhng l vng bng mt t ng ang tm cch kim sot phng tin vn hnh y, ang i hi thn tm chng ta phi hnh ng theo th hiu nht thi ca n, theo mun ca n, theo s mong cu ca n, m li cn l ci ngha thm su v s h tng nhn qu, v s trong sng ch cn l mt khi chng ta quay nhn tht su vo ni tm chng ta. Mc du vic ging dy ca Dipa Ma khng dng n bc g cao vi my vi m, trc mt c ta ng o trong mt ging ng rng ln, nhng B lun c gng lm tha mn cc ngi bn M mi B n. Cn cha quen vi tit tri lnh lo ca tiu bang New England, B i n thin ng qun kn mt trong o lnh v khn chong c khin ta chng bit l ngi hay vt g, theo nh li ca mt thin sinh. B thng thch nhc i nhc li nh mt ip khc rng, Tt c cc bn y u l php t --- o0o ---

PHN II : CON NG CHUYN HA


Chng 4: TN SC VT QUA "Bn c th lm c bt c iu g bn mun lm."

Nh cuc i ca Dipa Ma l mt th d in hnh, con ng o php l mt hnh trnh ca s chuyn ho ni mi tin tng hng tng tiu trong tm v mi hn ch t mnh p t cho mnh c em ra thch thc ti mi khc quanh. Nhim v ca v Thy l thc y cc t vt khi ln ranh ca iu m h tng l cn c th lm c, trit tiu ht mi quan nim v "Ta chng lm ni". Bi v, ci "Ta" chng lm ni" , v ci iu "chng lm ni" , chng l g, nu chng phi ch l mt sn phm ca tm t to dng nn? Dipa Ma nhn thy, qua s pht trin cc nng lc ca chnh b, r rng rng, chng c gii hn no ngn cn tm tr chng lm c. i khi b t ra phn n trong li b ging dy hay ngh, v lm khi b rt trm tnh nhng cng khng khng nghim khc nhc nh. B mun a cc hc vin ca b n tn b ranh, ri thc dc h hy vt qua khi. B cng dy rng "vt qua khi" c ngha ch l thin ch n gin mun t t l mnh ra, l c cho mi s vic t chng tho g ra, ri t tan v ly, v c t im y m tip tc i ti mi. Con ng chuyn ho tuy nhin, cn i hi nhiu hn na ngoi sc c gng vt ln trn cc s hn ch ca mnh. N cng cn n s thng bng gia n lc, v nng lc ca chng ta. Dipa Ma thng ni, "Nu bn thc tp tm mt kt qu, th cng l mt tr ngi." mun c gii thot d sao cng vn l mt mun -- mt trong cc chng ngi quan trng trn con ng o php. Trong mt giai on, s st sng rt hu ch trn ng o, v y ta tin ln; nhng n mt giai on khc, chnh ci vic tin li y li tr thnh mt chng ngi, iu m chng ta cn nhn cho r ng lc. Gi theo ng nhng g ang xy ra m chng b cuc -i khi l tt c nhng g c th lm c. Mt v thin s cng ngh ca Min in, U Pandita, khuyn co cc t Ty phng ca ng, trong s c c ti na, "Phi thc tp Thin chng k chi n thn, mng." Thin s Howard Cohn c nhn xt l ng li ca Dipa Ma c i cht khc bit nhng y ngha: "Phi thc tp Thin chng k chi n thn, mng, v vi c tm chn tnh trong tm." Dipa Ma hon mn mt hnh thc n lc chn chn, mt hnh thc c hng mnh v du dng, va nam tnh li va n tnh. Thc tp Thin cn yu cu nhiu hn mt s hng say nh kiu v s o. N i hi ni ta tm t bi v lng thng yu. (...) Thin s Steven Smith nhn xt: "Ni Dipa Ma c mt c tnh k diu v n lc. Mi s vic u l mt cuc phiu lu; thc tp cho n na m

cng l mt cuc phiu lu. Ni b, th hin, tht r rng, ng c thc y vic thc tp Thin khi pht t s nhim mu ca mi pht giy." Thin sanh Sharon Kreider cng ph ho theo hng : "B dy chng ti rng, chnh nim trong s tnh gic chng phi l iu m ta c tranh u c c; n c sn y, hin din mi thi. u phi ti cn chp nm ly n, s tnh thc ch gin d c mt cng vi nhng g ang xy ra, n khi ln vo mi lc." i vi a s cc thin sanh Ty phng, mi thch thc to ln nht chnh l s qun bnh gia n lc, du dng, ho i, vi lng t bi chu chp nhn. Thc tp trong mi thi. - Khi Dipa Ma hi v s thc tp ca ti, ti p, ti ngi thin bui sng v bui ti mi ngy, thi gian cn li ti n s lm vic. B mi hi: "Cn hai ngy cui tun th anh lm g?" Ti chng nh tr li b ra sao, nhng b ni tip: "C nhng hai ngy. Anh phi nn thc tp sut c trn ngy, th by v cha nht." Ri b ging cho ti mt bi hc lm th no m tn dng thi gi ca ti. Ti chng th no qun bi hc ny: phi thc tp trong mi thi. --Bob Ray. ng c li bing. - Ln cui cng ti gp Dipa Ma trc khi b mt, b bo ti phi ngi thin trong hai ngy. B chng mun ni l mt thi tnh tm trong hai ngy, m l phi to thin sut hai ngy di! Ti ph ln ci; hnh nh l mt iu hon ton chng th lm c. Nhng vi mt ging t bi v lng, b bo ti: "ng c li bing!" -- Joseph Goldstein Gii hn ca chng ta n u? - Khi Dipa Ma n ging dy Hi Thin Minh st trong ba thng an c nm 1984, trong ging s on, Joseph v Sharon thnh mt nhm, cn Dipa Ma v ti mt nhm khc. Chng ti ngi nghe thin sanh trnh php sut bui sng, dng cm tra xong, th Dipa Ma tr v nh b bn kia ng; cn ti th quay v phng ring ngh ngi trc khi ging dy tip vo bui x. Va n lc ti sp ng lng nh gic ng tra thoi mi, ti nhn xuyn khung ca s v thy Dipa Ma ang i thin hnh bn ngoi. Nm y, b ang bnh, v tri bn ngoi rt lnh. B ch mc chic o sari vi trng, u u bc i ti, ri bc quay li, di mn tuyt trng. V ngi trong cnh l mt b lo vi bnh trng au tim.

Ti c nhn qua ca s, v ti c nhn Dipa Ma, ri ti li nhn n chic ging ca ti, li quay ra nhn Dipa Ma... Ti cm thy ti phi chp nhn gii hn ca mnh. Ti bit ti chng th bc ra ngoi i thin hnh vo gi ny, nhng ti thy c s khc bit v rt khen ngi. Lng ch thnh kin c ca b hon mn, c gii thot hon ton, em li uy lc mnh lit cho b, nhng li l mt uy lc rt d mn. B chng bao gi ngng ngh c. iu , cng vi s nhn thy ra hnh ng ca b chng phi do chn ght hay do luyn i thc y, lm la tr ta. Ti thy bit ht tt c iu ny, v ri ti li bc ln ging ngh tra! -- Michele McDonald Smith Ch c tng mnh mi hn ch mnh. - Nm 1974, ti gh Calcutta t gi Dipa Ma. Ti ni vi b: "Ti tr v M mt thi gian ngn bi b sc kho v kim cht tin nong, ri s tr qua y." B lc u v qu quyt: "Khng, khi ch v M ri ch s ging dy v Thin vi Joseph". Ti p: "Khng, ti chng dy u", v b bo: ", ch s dy", ri ti ni: "Khng, ti chng dy". Sau cng, b nhn thng vo mt v tuyn b: "Ta c th lm bt c iu ta mun lm. Ch c tng rng ta chng lm ni mi hn ch kh nng ca ta." B ni thm: "Ch nn dy, v ch tht s thu hiu s au kh." l li chc phc ln lao b gi cho ti v M. hai mi tm nm qua ri. V b ni ng. -- Sharon Salzberg Bn c thi gi. - "Nu bn l mt ngi ni tr, bn c thi gi", Dipa Ma bo ti nh th. "Sng sm, bn tp thin trong hai gi. Ti khuya, bn cng tp thm hai gi na. Hy hc cch ch ng mi m bn gi thi. Chng cn phi ng ngh hn bn ting.". Ti ngi thin i khi cho n na m, hoc thc gic vo hai hay ba gi sng thc tp. Ma dy chng ti rng phi gi sc kho c th tip tc tu tp. B bo gi ng nm gii mi ngy s gip ta c y sc kho. -- Pritimoyee Barua Hy lm g bn c th lm. - Ti hi Nani (Dipa Ma), "Ti nghe ni b dy Thin Minh st (Vipassana). Thin l g vy?

B ct ngha cho ti th no l Thin Minh st, ri ni: "Trc y, ti cng nh ch, au kh rt nhiu. Ti tin rng ch c th bc i theo con ng t gii thot mnh." Ti bo b, "Ti cn bit bao nhiu s lo lng cho m ti, cho con trai ti, ti cn phi dn dp nh ca trong gia nh, v coi sc vic bun bn ngoi l bnh m na. Cn c th no cho ti thc tp Thin Minh st c hay sao?" -- Ai bo th? Khi ch ang ngh ti con ch hay m ch, ch hy n vi h trong chnh nim. Khi chi ang lo vic bp nc, ch bit ch ang lm vic . L mt con ngi, ch u th gii quyt c ht tt c mi vn ca ch. Nhng vic ch ang phi i u v chu au kh, ch hy mang s tnh thc n vi chng. -- Nhng m gia l bnh m v gia nh ca ti, ti chng thy c c ni nm pht tp Thin. -- Nu ch dn xp c c nm pht mi ngy, th c tp ngay i. Tht l quan trng phi lm ngay nhng g mnh c th lm c, chng k n t nhiu. -- Ti bit ti chng th no dnh ring c nm pht. Chng th c m. Nani lin hi ti rng, ngay gi y, ti ch ny, ti c th ngi xung tp Thin cng b trong nm pht khng? Th l ti ngi thin cng b trong nm pht. B vn ch cho ti cc iu cn bn v thin tp, mc du ti ni ti chng c thi gi. Du sao i na, ti cng tm c nm pht ri rnh mi ngy, v ti tun theo cc li b dy bo. Ti tp trong nm pht mi ngy, ri lu hn, c lu hn na. TpThin tr nn u tin s mt ca ti. Ti thc tp ngay nhng lc no c th c. Ri ti tm c thi gian cng ngy cng di hn thc tp. Chng bao lu, ti to thin nhiu gi mt ngy, n khuya, i khi c m sau khi lm xong mi vic. Ti tm thy c nng lc v thi gian m ti chng ng l ti c. -- Sudipti Barua y ln nc cao hn. - Hu nh mi ln ti t gi Dipa Ma sau hn my gi tip xc, b u khch l ti nn thc tp min mt thm hn. B lun lun c y ti vn ln nc thang cao k tip. "Ti hi vng anh s nh ngi trong X gi," hoc "Ti hi vng anh s c gng lm vic X ." C vi ln b dng n t ng: "Ti k vng anh s... " B hng ni vi mt ging tht

l du dng, chng bao gi m v qu khn thit, nhng bn di li c c mt s quyt tm chn thnh mun iu . -- Steven Schwartz Mi lun th thi. - Trong thi k an c hai thng ca ti vi Dipa Ma, ti cc bui trnh php thng l ca ti, b lun lun t trng tm vo nhng im cn phi c gng thm trong vic thc tp ca ti. Th d nh cc cm xc c bit no vn cn mnh m? Trong bui ngi thin, hay trong lc no ang ngi, sc ch tm li tr nn yu t? Ti lm c g i vi s ngy ngt vo lc ht ngy? Chng phi b chng tn thnh s vui say v cc thng im trong vic thc tp, nhng b lun lun mun tho lun v nhng g chng ngi s min mt ca vic thc tp. iu lm ta thn phc Dipa Ma l tnh trng an nhin lin tc ca b. Chng k l b ang n tra, i do hay chi a vi a chu ngoi cn nh, b u lm vi s ch tm va mnh m li va th thi. Ti nh ngay n phng thc hng dn thc tpThin ca Dipa Ma khi chng ti va c mt con ra hoang c cng nui trong sn thin ng. Hng ro du ro kn n u cng chng l chng ngi cho con th chm chp v kin tr ny. theo du n, chng ti dn ln ci mai ca n mt ming bng keo c ghi s in thoi ca chng ti. Vi ngy sau khi n bin i u mt, th in thoi li vang ln v chng ti sng st trc cc dm ng xa xi khi chy xe n ch mang n tr li. Khi chng ti va th n ra ngoi sn, chn n va ng t th n khi ln chuyn du hnh khc na. Cng cng th y vi Dipa Ma -- ta c th trng thy r mt s lin tc su xa cng vi v nhn nh. B dy ti np phong nh chnh l s tit kim ng mc: chng qu nhiu m cng chng qu t. --Katrina Schneider Bn c tht s lm iu y chng? - B thng hay hi: "Bn ngi trong bao lu? S tnh thc ca bn c nh th no? Bn gic tnh n mc no trong i bn?" Cn bn m ni, cu hi ca b l: "Bn c tht s lm iu y khng, hay l bn ch ngh v iu y?" Tht l mt t tng v i: "Sng trong s tnh thc!" nhng bn c tht s ang sng nh th y khng? -- Jack Kornfield Php (Dharma) khp ni. - Khi kho an c chm dt, ti ni vi Dipa Ma rng, tht l kh khn cho ti, v ti ti mt ni xa vng trong nc, chng c mt tng on (Sangha, Tng gi, mt cng ng cc v t kheo) no

gn. Ti hi b cch tu tp lm sao khi chng c Tng gi. B p: "Pht php khp ni. Bn ni no, cng th thi." -- Michele McDonald-Smith S tinh tn ton bch. - Mn qu cao qu nht m Dipa Ma hin tng ti l ch cho ti thy nhng g ti c th lm c v lun lun sng vi iu y. S tinh tn ni b tht l ton bch. Nhng bc vi kh nng tinh tn chng h cm thy chn nn thoi tm khi vic lm phi ko di tht lu, hay khi gp phi kh khn tr ngi cch my i na. Thng vn nm di no c x chi, bi v sc can m nhn ni trong lng ngc vn sn sng c mt . B em li cho ti ngha: vi chnh tinh tn, mi s vic u c th thnh tu c. -- Joseph Goldstein -ooOooChng 5: NHN THU QUA CC VNG TNG "Hy suy t, v nim tin s n t bn trong." Dipa Ma dy rng, bn trong tm c y vng tng, ht ci ny n ci khc, cng ta nh nhng con bp b c nhiu lp, lng vo nhau thnh mt con (nesting dolls). Khi bn ci con ngoi, th cn nhng con bn trong. Ci mt con, li li ra mt con khc na. n khi bn lt ti con cui cng, v m n ra, bn thy g bn trong? -- ch l mt s trng khng, chng cn c chi ht c. V xung quanh bn y nhng ci v trng ca nhng mu chuyn c ca i bn, nhng vng tng ca i bn m thi. Bi v Dipa Ma c kh nng nhn thu sut qua tt c cc mu chuyn c ca cuc i (vng tng ca tm), nn b chng bao gi cng nhn c nhng thm kch c nhn bt c di hnh thc no. B mun cc hc vin ca b phi sng vi mt s tht su xa hn l s gii on ri t ng ho mnh vi nhng bin c ngoi lai ca i mnh. Dipa Ma thu hiu tng tn cc thm kch ca cuc i. Bn thn b nm mi thng kh ca cn bnh trm kha, ni ng cay trc ci cht ca chng, ca cha m v ca hai con, v cn tuyt vng dy v. Ch khi b vt qua khi s t mnh ng ho vi nhng c s v thm kch ca i b, b mi bt u tr nn mt con ngi gii thot. Chng thnh vn ! - i khi gp ngi n vi b, mang theo tt c nhng ni u lo phin mun, th b ci dn, li c ci. B chng th nn ci c. Sau cng, b n tn bo: "Ci vn m bn ang phi i u chng thnh vn u. Ch v bn ngh, "y l ni kh ca ti!", "y l

iu m ti phi gii quyt cho xong". ng suy ngh theo chiu hng na, ri th chng c vn no c." -- Dipak Chowdhury ng tng h nh l con! - Khi ti ln tm tui, ti c lm l xut gia B o trng (Bodh Gaya) theo s ngh ca b. Ti c lm tu s trong ba ngy. Ngay sau l xung tc, thin h bt u nh l ti. Ti ngh, "Ch! Oai qu nh!" Ti cm thy mnh rt c bit. Nhng b ngoi ti nhc chng ti: "ng tng h nh l con. H ch ang ly ci o c sa vng ca con m thi." -- Rishi Barua, chu ngoi ca Dipa Ma Chng c bit g! - Chng ti ngi bng sau trn chic xe i thm ving thin s Munindra. Dipa Ma ngi k bn ti v b nm tay ti. Xuyn qua bn tay ca b, ti cm thy mt lung hi nng rn rn y tnh thng truyn sang ngi ti. Ti nh phi mnh trong nng m. C l trong mt hay hai pht, ti ang say sa m mnh vo , th trong u ti li ny vt ln tng: "! B tht l c bit!" Ngay lc ti ngh nh th, th b tc khc bung tay ti ra, mt cch ht sc du dng, v k t pht b chng chm ti na cho n ht cuc hnh trnh. -- Matthew Daniell Bn c nh g? - Mt bui ti n, mt ngi sinh vin n gp Dipa Ma v t ra rt nhiu cu hi. n t mt ni tr thc y p l thuyt tru tng, chng ta t rt thch thc v thch chm trn, v c lm cho b phi tranh lun. mt lc, b ngng li v ni vi mt ging ht sc trm tnh: "V l do no m bn n y? Bn c nh g?" S thnh tht ca cu b hi tc thi lm cm ming chng sinh vin. -- Ajahn Thanasanti Tho m tun ra. - Va mi ti n , ti mun n gp ngay Dipa Ma. Jack, Joseph v Sharon lin ni: "C i i." Th l ti n tm b, ngay chiu ti hm y. Ti c i ch ca b, nhng chng bit i li no n . Tri ti sm khi ti ti. Ti cn nh bc xung taxi, ti mt khu ngho kh trong thnh ph, v va nhn xung con ng hm nh hp, tm ti, y rc bn, ti va ngh: "y, chc chng phi ng ch u." Nhng m ng ni tht. n mt ng hm, ti bc ti gn mt cu thang trng tri, bn phi. Ti c ch dn l b tng th t, nhng rt kh nhn r v ti cng lc cng lo lng c l i qua khi mt ri. Nhng sau rt, ti cng n bao ln lu t, ni ln tn b vi ngi u tin ti gp. H tr vng quanh bao ln v pha bn kia ca khong sn trng. C l lc ny su hay by gi ti ri. Cc hc vin ca b ra v c, v hin gi chc l thi gi dnh ring cho

gia nh. Ti lng tng co li, v tng u chng ti qu mun nh vy. Ti va hc xong bn thng thc tp thm luyn. Nay ung n y ch hc php, ti ngh iu ny chc cng phi quan trng hn l lo vic ring t cho mnh. Ti nhn thy mt ngi n b gy thp ang ng ngoi ca. Ti bp bng vi ting, th b bo ti ch, v gi con b l Dipa ra thng dch. Ti t gii thiu v ni l bn- o rt thn vi Joseph Goldstein v Sharon Salzberg cng hc php vi nhau. B mi ti i vo cn phng nh ca b. Ti nh, ngi trn chng g ca b, ti bt u k li v sao ti n y, thut y v my thng tu tp ro rit va qua v nhng kinh nghim thu thp c. B tht ht sc t t v hiu khch. B chm ch nhn ni lng nghe qua li thng dch ca Dipa, dng nh th l vo gi pht ny, chng bit lm chi hn l ngi nghe mt ngi n ng tr, k va xm nhp vo nh b, ph trng cc kinh nghim y mnh ca hn. Ti cng tip tc ni th c mt s vic g, t bn trong ti, c t tho m m tun ra. Chuyn xy ra chiu hm y cha h n vi ti ln no v c v sau na. Ti cng lm ln t ra lo lng khi gp ngi khc trc y. Qua nm thng, ti cng gp nhiu ngi quan trng mi tng lp x hi. Nhng cha h c chuyn ging nh chiu nay. Ti cng tip tc ni, tng t hong ht v bi ri cng khi dy ln v trn ngp c tm hn ti. Tm ti bt u quay cung n mc chng cn kim sot c. Ti lo ngh c l ti bt u ni m chng ai hiu c c. Ti cm thy cung cung hon ton v bi ri ht mc. Tt c s cao mn ca ti, tt c s t quan trng ho ca ti, tt c kinh nghim ca ti, tt c s t cho mnh l c bit v ang d cuc hnh hng phi thng ny, tt c u sp d di bn tai ti, ch trong khonh khc. V Dipa Ma chng c lm chi hn l c ngi nhn ti vi i mt t i v lng nghe chm ch. -- Jack Engler Tt c mi s vt u v thng. - Khi con trai ti mt nm 1984, Dipa Ma lm ti sng st rng ri khi nghe b ni. l mt bi hc kh qun cho ti. "Hm nay con trai bn ri ci i ny. Ti sao bn li rng ri th thm th? Tt c mi s vt u v thng. Chng bn v thng. Con trai bn v thng. Con gi bn v thng. Tin bc ca bn v thng. Nh ca bn v thng. Vt no, vic g cng v thng. Chng c chi l thng cn ht. Khi bn cn sng, bn c th ngh: "y l con gi ti, y l chng ti, y l ti sn ca ti, y l nh ca ti, chic xe ny thuc v ti". Nhng n khi bn cht i, chng c g l ca bn ht. Ny ch Sudipti, ch

ngh ch l mt thin sanh ng n, nhng ch cn phi tht s hc hi rng tt c u v thng." -- Sudipti Barua Chng cht lo lng. - iu m ti lo s nht -- chng mt, n con mt -- xy ra cho Dipa Ma, tuy vy, m coi ki, b tht l yn lng, trm tnh, v ti ci. Nhn thi b trc nhng ni kh tm gy nn phin mun, m chnh ti cng tri qua, nhng chng cht lo lng no, tht mt ngun cm hng ln. -- Sylvia Boorstein Mt s ngi M, lo u v tnh trng ngho kh trong khu vc ch c ca th Calcutta, ni Dipa Ma sanh sng, chung gp tng phm gip b di khi ni y. Mt thin sanh k li vic anh n nh Dipa Ma trao s tin xy ct nh mi. Bung x. - Tnh tng cng li, ti c hai mi lm ngn la M trong qu xy ct ngi nh , ti ngh nu i ra tin n th ct c na ngi nh. S tin trn cng d cho c gia nh Dipa Ma sng y trong mt nm. Bi v ti mn thng b qu -- v cng c l ti v ti t quan trng ho mnh cht cht -- ti nhn ly trch nhim mang s tin n long trng trao cho b, v vi c mt nim thch th to tt. "Hy ch xem b nhn n nhng g ti ang mang li cho b", ti ang thm ngh, "C na ngi nh, ch b!" Khi n ni, ti tha vi b, ti mang t M n mt s tin bng la M. B bo: "Chng ti chng th i tin M c. Chng ti li chng c php gi la na. Bn nn em i ra tin ru pi ca n ." C theo gi chnh thc i ngoi t vo lc , th hai mi lm ngn la M tr gi khon bn mi lm ngn ru pi. Ti n ngn hng American Express Bank, v giy bc ln nht m h c l giy mt trm ru pi. Ti bc ra khi nh bng trn vai vc mt bao ti y p giy bc ru pi. Trc y, ti b cp git hai ln ti n -- mt ln n mt ngn la -- nn ti cm thy thn kinh cng- thng khi vc bao bc qua cc ng ph Calcutta. Ti li c cm tng nh vai mnh ang mang c tng lai ca Dipa Ma: ngi nh ca b, trn ti sn ca b, v c c duyn may mn cho b sng mt i sung tc. Ti i thng t ngn hng n nh b. Mt gn mt gi mi n ni, v theo mi bc i, lng lo u ca ti cng ln cao. Ti rt nn nng nhn thy gng mt b. Trc y, chng ti ngh l phi mt n nm nm mi quyn s, th m y, sau ba thng u thi, ti li c hn hnh em na ngi nh n cho b. "Chc b vui mng lm!", ti thm ngh

mi nh th. n lc ti ni, ti t m c m hi. Ti va bc qua ca, Dipa Ma t tay ln u ti v ni cc li chc lnh thng l. B bo, "Bn tht trng nh ngi mt hn!" ti chng mun ni ra: "A! Ti n s cc ng bo ca b y lm. Ti s b cp git." Thay v nh vy, ti ni: "A! Ti phi em i ht s tin. Tht nhiu giy bc qu, nn ti lo lng khi mang tin mt nhiu nh vy." Ti t bao ti xung, m ra v y ln sn nh. Cnh tng lc y ging nh trong phim chiu bng, tng chng, tng chng giy bc ru pi khp c gian phng. B chng chp mt nhn, chng c cht chi t ra hn hoan hay khch ng. B lng l y cc chng giy bc xung di gm ging, ri ly tm vi ph ln trn. Ti thc mc ngm ngh, " di gm ging ? Bn mi lm ngn ru pi -- ai li em du di gm ging mt s bc to tt nh vy? Sao li chng tm mt ni no an ton hn khi b nh cp? Ri lm sao mua nh mi? Thi hy bn v v nh ca!." B chng ni n ting no v ngi nh v s tin dnh mua. Thay vo vic , b li t ra lo lng cho ti. B bo, "Ny anh bn, bn nn trm tnh li. Bn ng qu xao xuyn nh vy." Ri b quay li bo Dipa: "Chng ta phi mi khch dng cm ch!" Dc ng ra v, ti ngh c l nn ni vi Dipa v s bc. "M ch ht s bc di gm ging. Ti lo chng c an ton y. Ch nn mang gi ngn hng." Dipa ci to: "! Gi nh bng u c an ton. Nhng y, an ton hn." Ti nh phn i, nhng ri ti ngh ra, vn ngay t lc ban s, chnh l do ti. Ti chng phi ch l mt cng c gin d chuyn t lng ho tm ca nhng ngi khc, ti cn mun xem nh l "ca ti". Ti bin vic ra thnh mt i s, bng cch bm chch vo cht tng "mnh l ngi quan trng". Ngay c khi ti trao s bc cho m con b ri, ti cng cn cha mun bung x n. Ch khi Dipa bo, "ng qu lo, s c an ton m!", ti mi bng tnh m ni c ln: " O.K., by gi l ca ch ." Ti chng hi thm cu no na, v cng chng cn ngh n ln th hai v s bc hay v ngi nh. Khi ti ri chung c ni h , ti cm thy c ci

nh mt gnh nng. Trn thc t, ti chng h c bit h c xy ct ngi nh hay khng. V chnh by gi l ln th nht m ti ngh n vic y, sau mi lm nm. -- Steven Schwartz -ooOooChng 6: S GII THOT SU XA NHT "Ln hi, ti lm quen vi s au kh, nguyn nhn ca au kh, s khi sanh ca au kh, v s chm dt ca au kh. Dipa Ma tin tng, mt cch v iu kin, rng s gic ng -- s gii thot hon ton ca tm v tr -- l mc ch ca i sng con ngi v l l do cn bn ca vic tu tp thin nh. B nhc i nhc li, chng h mt mi, vi cc hc vin ca b: "Cc bn phi thc tp cho n t nht l giai on u ca s chng ng. Bng khng, cc bn ph mt cuc sng lm ngi." Trong truyn thng ca Pht gio Nguyn thy (Theravada), t thy vit v cc kinh nghim tht s v gic ng. S kn ting ca nhiu v thin s t chu bn hun v ti ny, phn ln l trnh s khi ln mt thi n lc (v mong cu). Chng ny em ra nh sng nhng kinh nghim v gic ng, vi mc ch l ch cho thy r chng c g b mt hay siu nhin v cc kinh nghim c. V trong khi chng h c "mt ng li chn chnh" (duy nht) trn con ng o php, v do l y, chng c chi phn on, so snh hay d on, th Joseph Goldstein cng hin mt ci "thng hm bt li" quan trng ny: "Kinh nghim v gic ng l s x b ci "t ng". Qua bao nm, ti tng thy nhiu ngi th nghim s chng ng v dng n to thm t ng. H bm vo kinh nghim v t ng ho vi n. l lc mt mc tiu ri, v gy thm ra rt nhiu au kh." Thin gi cm t (Kamikaze yogi). - Hai ln u ti d kho an c, ba thng mi ln, (...) ti t miu t ti nh l mt "thin gi cm t" (Kamikaze yogi). Nhng n kho an c th ba th chy nc mt ngay t ngy u cho n ngy cht. Nhiu lc, ti cm thy au tht bn trong v r ri ra tng

mnh, cho n ni ti tng chng th no ngi lu hn nm pht c. Lc u, ti n trnh vi Dipa Ma, v b ngh ti ch cn "ghi nhn iu ". Nhng sau cng, n mt lc no ti cm nh ti s v tung ln, nu ti nn ngi lu thm na. Dipa Ma ngi bn cnh, cm ly tay ti, v vut ve rt du dng v u ym, nh ngi m ang vut ve a hi nhi. Va lm th, b va trn an ti: "Nu ch vt qua c chuyn ny, ch s c cng c rt ln." Bng hnh ng v li ni y, b trao truyn sang ti lng tn nhim v t i ca b i vi ti. Tt c mi s ng vc u tan bin khi ni ti. Ti hon ton t nim tin ni li b ni. Ti lin tr li thin phng, ngi ln to c ca ti v... mt ci g va mi m ra... Ti chng bit phi m t nh th no mi . Ti bt u th nghim cc iu nh bn c thy trong cc bn vn c in v gic ng. B hng dn ti vi cc quyt nh c bit trong thi gian ny. Ti ht sc thm cm b ko gi ti li tip tc thc tp. Mc du trong hai thng ri cn li ti b s au nhc v xao ng bt an n hnh h v nhiu ln ti mun "cun chiu li" v nh, b gi ti li tip tc mi. -- n danh. Bn c c chng ng khng? - Dipa Ma n dy mt kho hc trng ti, trong ba tun l. n cui kho,chng ti phi thc tp mt cuc an c cui tun. Mt ngy trc cuc an c, b ni vi ti rng: "Ch s c c mt "kinh nghim v thu hiu r". Ti phn vn t hi, "Chng bit kinh nghim ngha ra lm sao?" m , ti ngi thin c mt lc ri ng dy v ti bun ng qu. Ti tr li phng ti, v c ci g thay i xy ra. Ti nhn ra l ti cn tr li thin phng v thc tp thm. Ti lin quay li ngi tp, v ti tr nn ht sc ch tm. Ch gin d l s theo di hi th ca ti. Ti n c tng tiu v tr ca s phng ln v dp xung ca bng, tng chi tit nh nhim, v ti li c c kh nng nhn ra s khi ln ca nh t tng. N cng ta nh ci bong bng sp v, ri t tng c mt y, ri li qua i, v k n l mt s dng ngh, ri li mt nh t tng khc khi ln tip ri li v tan nh bt bong bng trn mt nc. V c nh th. , chng phi l do ti ang lm c nh vy, v ti u c kh nng v trnh nh lc . Ti ngh ch gin d l n sng ca Dipa Ma

ban cho ti. C mt s lng ng kh tin, v mt khong khng gian khng l ga cc t tng vi nhau ni m chng c g xy ra. K l mt s chuyn bin ln lao v s tnh thc, ta h nh ti "i vng" ni no m s ch tr ngc li. Chng cn c ai c, ch c s khi lnv s qua i ca s vic. iu thi tung ti i mt. Ngy hm sau, Dipa Ma hi ti: "Sao, bn c c chng ng cha?" Sau ny, v hin ti cn mi thc tp thin -- ti cha c cn bn v kinh nghim v thin qun -- nn c nhiu s hi ni ln. Trc nht l s tnh gic rt kh tin ny, k n l s s hi khi sanh khi ti thy mi s vt ang c hy dit tng giy pht. Tm tr ti tr nn ht sc m m; ti cha c kh nng nhn thu qua s m m , v phi i mt thi gian tht lu trc khi kinh nghim chn mui ni ti. Mi ba nm sau ti mi c mun ngi thin li. -- n danh S chng ng ng ra l vic thng tnh i vi cc thin sinh n ca b Dipa Ma. Jack Engler k li rng, h thc tp trong khung cnh gia nh, v ngay trong i sng hng ngy. "Khi Dipa Ma nhn ra c mt s chn mui trong vic thc tp ca h, b lin bo h: "Hy thu xp cng vic, xem coi bn c th vng nh trong hai tun l khng, ri n y v ngi trong cn phng ny, bn cnh ti, dnh trn n lc trong mi hay mi lm ngy cho vic tu tp". y chnh l lc s chng ng xy n cho h. l tt c s thc tp ro rit n lc ca chnh h, v k c khi mt vi ngi trong bn h phi tr v nh trong thi gian gii quyt cng vic trong gia nh." Ch cn hai hay ba ngy thi. - Ti ch m ti mi bui chiu n tu vin (li ca con gi b Hema, gi Dipa Ma bng d). Ti gp c mt ph n ngi Min in k cho ti nghe vic b thc tp thinti nh, gia by con cn nh. Bphi lm vic c ngy, v ngi thin vo bui ti khi cc con b ng. Ch trong hai thng, b bo b t c giai on u ca s chng ng. Ti lin noi theo tm gng trong khi ti ang theo hc chng trnh cao hc nh trng. Ti thc gic vo bn gi sng v ngi thin n nm gi ri. Ti i hc cho n ba gi ri chiu, k a m ti ti cha. Sau , ti lm bi, hc bi cho n chn gi m. By gi, ti i thin hnh trong mt gi, tay dt con ch ca ti. Ri ti to thin thm mt gi na, n mi mt gi khuya mi i ng.

Trong mi thi, trn xe but n trng, trong lp hc, bt c ni no, ti cng tp "nim" (ghi nhn mi kinh nghim cm gic). Hai hay ba tun l sau, thin s Munindra bo ti, hy ly ngy ngh php, ri n tp thin. Ti p, chng th no ngh hc c; ng li bo: "Thi c, hai hay ba ngy cng ri!" Th l ti n t ngy th Nm cho ti ht ngy Cha nht. V thi gian eo hp, ti quyt nh thc trn c m Th Nm v lin tc ngi thin cho n sng Th Su. n gn mt gi khuya m Th Su, ti cm thy dng nh c ci g bt n y. Sng ngy, ti thut li cho m ti v d ti l Dipa Ma hay rng c iu g l lng xy ra cho ti m qua. C hai ph ln ci, v ci. Hai b bo ti, l giai on u ca s chng ng, v hai b rt mng cho ti. -- Daw Than Myint OK, c mt con cp i n. - Chnh vo ngy ti gp g Nani (Dipa Ma) ln u tin, b dy ti nhng iu cn bn v thin tp ri bo ti rng, "Ch c th thc tp ngay ti nh." X tra hm , v ti nh, ti thc tp ngay, v rng r trong hai mi ngy. Trong khong thi gian hai mi ngy thc tp thin nh, ti cm thy ln cn st nng, ta nh c mt thanh st nng ang xuyn qua thn ti. Ri ti thy rn b lm ngm khp ni, vi by cp nhy ti chp ti. Ti trnh li vi Nani, v b ni vi ti, "ng c lo ngi. Khi ung thuc men g c. Bn ang st, nhng chng phi l mt cn bnh: c n t nhin lui i mt. Ch ch cn tnh gic v vic y. C cm thy n v ghi nhn n. Khi rn hay cp n, ng s hi, c nim: "OK, mt con cp i n". Ch c th m thi!" Ri ti li thy nhiu hnh nh qui d: thy ngi cht. Ti thy nhiu thy cht, rt nhiu, nhng ni kh cn, v ti phi ngang qua cc xc cht. Ti s n hi hng. Nani bo, "ng s hi g. C nim trong u "Thy! Thy!". Nhng hnh nh n do t nhiu kip trc ca mnh. Nhng g chng ta lm trong cc kip trc, thng hin ln trong tm chng ta khi ngi thin." Theo li b ch dy, ti nim: "Thy mt xc cht!" hoc "Bc qua mt xc cht!" V ti tip tc ghi nhn, "Ti ang thy trong tm..." Chng bao lu, ch cn c s tnh gic m thi, cc hnh nh tan bin, ngng hn, v tm ti tr nn trong sut v an lc, v ti i n s gic tnh. Tt c nhng au nhc c qut sch. Ti t n s thng hiu r

v thn ti l g, tm ti ra sao, v chnh l ng li ca s tu tp Thin. Chng h c s thoi chuyn. Sau hai mi ngy, ti ri ch ngi v dn thn i vo th gii. -- Jyotishmoyee Barua Vt qu bu nht. - Khi ti ang bn lo cng cuc kho cu Calcutta, Dipa Ma gii thiu ngi lng ding ca b cho ti. B y su mi lm tui, tn l Madhuri Lata. B ny nui nng con ci, nay chng lp gia nh ring ni khc. Chng ging vi nhng i gia nh n ng con chu, b Madhuri sng qunh hiu vi ngi chng gi. Chng b bo, "Ngy nay b chng c vic chi lm. C ngi "d"ca b l Dipa Ma ang dy tu tp Thin kia. Sao chng n tha chuyn vi b y? Ri s c vic cho b lm y." B Madhuri, tr c hi chm chp, nghe li chng, i n gp Dipa Ma, v c Dipa Ma ch dy cho nhng iu cn bn (ch vo s phng, xp ca ci bng theo mi hi th vo v ra, ri) ghi nhn trong tm "phng, xp, phng, xp". Madhuri bo, "c ri", v quay ra v. Va bc xung lu cha c na cu thang, b qun khuy mt li ch dy. B tr ln li. -- Ti phi lm nhng g? B ta hi Dipa Ma. -- "Phng, xp, phng, xp", Dipa Ma p. -- A! ng ri! Bn bn, Madhuri qun mt li dy v phi quay tr li hi na. Dipa Ma rt kin nhn vi b Madhuri. Phi mt c nm, b ta mi thng hiu r li ch dy cn bn; nhng mt khi b nm vng c ri, dng mnh ta nh con cp, b bt u thc tp. Madhuri trc y lng cng xung thp v b bnh phong thp v au rut. Khi ti gp b, sau khi b th nghim s chng ng, b i ng thng lng. Chng cn au rut na. B ta tht l mt ngi n b bnh d, du ngt v d mn nht. B k vic b chng ng cho ti nghe, "Hi no ti gi, ti vn mun k li cho mt ai nghe ci giy pht thn diu y n vi ti, m cha c dp, nh hm nay, chia x vt qu bu nht trong i ti." -- Jack Engler Mc du gp cc kh khn tht nghim trng v cm xc, mt tu s Vit Nam, Ho thng Khippapanno, t c s chng ng, di s khuyn khch ca Dipa Ma. Nm 1969, ngi tham d mt kho an c, v trong nm ngy, ngi chng th no ngng dt c va ci va khc. V thin

s hng dn cho rng Khippapanno pht cung ri v khuyn ng nn chm dt an c tr v nh. Hay tin , Dipa Ma mi mi Khippapanno n thc tp cng vi b. Mi cm xc u t trong suy ngh m ra. - Trn mt thng tri, ti n thc tp ti nh b. B khuyn dy ti, "ng s khc phc c s kh khn ny. Nu mi s vic u c ghi nhn, tt c nhng kh khn v cm xc ca ng s bin mt. Khi ng cm thy vui, ch c bm dnh vo s vui. V khi ng cm thy bun, cng ng bm dnh vo ni bun. Bt c iu g n, cng ng lo u. Ch cn bit n n, vy thi!" Trong k an c sau, khi ti cm thy s in r tr li, ti lin nh n li b dy. Ti gp phi kh khn qu nhiu v cc cm xc, n ni ti mun b ra v, nhng ti nh s tn nhim b t ni ti v li b ni: "S thc tp ca ng tt. Ch cn nim tt c mi s vic, ri th ng s khc phc ni kh khn." Vi thc bit b tn nhim ni mnh, nn nh lc ca ti cng lng su dn. Chng bao lu, ti nhn thy c mi xc cm u t ni suy ngh m pht xut, chng c g thm. Ti tm thy ra rng, mt khi ti bit cch qun st cc t tng dn n cc cm xc, ti c th khc phc c chng. V ri ti thy rng tt c mi t tng u do t d vng hay t tng lai m n, vy nn ti bt u ch sng vi hin ti, v ri ti pht trin c s thc tnh cng ngy cng hn ln... Ti dt bt mi t tng c trong mt thi gian, ch c chnh nim thi, v by gi th tt c mi kh khn v cm xc u bin mt. Ging nh vy! Th ri ti li c mt s th nghim. Ti cng chng bit l g, vo y. ch l mt giy pht, v chng c ai lc y xc nhn. Cc vn xc cm ca ti, t by gi, chng h tr li. Sau ny, vo nm 1984, khi ti gp Dipa Ma M, b ko ti ng ring ra v hi v s thc tp thin ca ti. Khi nghe ti k li, b bo rng ti chng xong c giai on th nht ca s gic ng. B ni vi ti, nh ngi m ni vi con vy. -- Sayadaw Khippapanno -ooOooChng 7: BN SNG I BN RA SAO "Trn con ng ca chnh nim l:

ang lm g, phi thc vic ang lm." Ti c nghe mt v thin s c ln ni vi bn: "Ti bit anh ta ang hc c mt vic g, bi v by gi thy bi kh sng gn anh y." Tu gic, tu gic tht s, thay i c li sng ca chng ta; tu gic khin ta tr nn du hin hn i vi mi ngi vi nhau, v i vi c hnh tinh. S tu tp ca bn c th mang li phn thng ln v tu gic. Nhng du cho tu gic n mc thn diu n u, cc kinh nghim v tu gic cng vt qua, nht thi. Du c c gic ng cng khng, th vn vn l: Bn sng i bn ra sao? y, mt trc nghim gin d, nhng quan trng: Bn ra chn bt ra sao? Bn phn ng nh th no khi c ngi li xe ct ngang bn trn xa l? Dipa Ma l mt tm gng sng sng ng cho li sng trn ci th gian ny, cho s dung hp thnh mt gia s tu tp v cc hot ng thng nht ni trn th. B nhn mnh rng vic tu tp cn c thc hin vo mi thi, v chng ta nn lm bt c vic g trong ngy m chng bin chng tr thnh vn . Dipa Ma mun bit, "Bn tnh gic n mc no, trong i bn? C phi bn ang ngh n s tnh gic, hay l bn ang tht s tnh gic?" Dipa Ma bo, ngay c khi bc chn i, b cng thin qun. Ni nng, n ung, lm vic, nh n con gi, chi vi chu ngoi -- chng c vic no cn tr s tu tp ca b, bi v b thi hnh mi vic trong chnh nim. "Khi ti ang di chuyn, mua hng, lm mi s vic, ti lun lun lm trong chnh nim. Ti bit y l nhng s vic m ti phi lm, nhng chng h xem chng nh mt vn kh. Mt khc, ti chng mt th gi ni chuyn to lao, hay i thm ving, hoc lm vic g m ti chng thy cn thit cho i ti." Bn buc dy giy cch no? - B khuyn dy ti phi nn sng ng theo iu ti ang dy. Phm cht ca s hin din ca b cng ta nh giai thoi Hasidic (nhm tn mt tng Do thi gc Hung gia li) sau y: Mt ngi hi, "Ti sao ng li n gp ng gio s (Rabbi, tu s Do thi)? C phi ng n nghe gio s thuyt mt bi i php v Kinh lut Torah (ton b Lut tng ca Do thi), hay l ng n xem v y lm vic th no vi cc t?" V ngi kia tr li: "Khng, ti ch n xem v y buc dy giy cch no!" Dipa Ma chng mun thin h n ni y v sng lun mi ti n , hoc tr thnh tu s hay vo trong n th n gio. B thng bo: "Hy sng cuc i ca bn. Hy ra chn bt. Hy git qun o. Hy dt

sp nh n nh tr. Hy nui nng, dy d cc con ca bn, cc chu ca bn. Hy gip cng ng m bn ang sng chung. Bn hy ly tt c vic lm con ng o ca mnh, v i theo con ng o y vi tt c tm lng." -- Jack Kornfield i qun o trong tnh gic. - B tin tng l bn s c chng ng ngay trong khi ang i qun o... B bo, mi hot ng u phi lm trong chnh nim. V tnh thng n cn na cng c mt -- n cn thng ngi m ta ang i qun o gim cho. Michelle Levey Phi qun o vi Thnh. - Ci cnh c nht ca ti trong khc phim 8 mm m ti quay theo cch ti t, thu c hnh nh lc Dipa Ma ang phi qun o. C mt cu thin ngn ni (i khi nh sau): "Sau pht xut thn ngy ngt, l vic phi qun o." "A, ti quay c cnh y, lu gn hai hay ba pht, cnh Dipa Ma ang ti ci v thch th phi qun o. Tht l tuyt diu khi nhn b di nh nng ngoi sn. Ti mun lng khun king treo bc tranh ln v t tn l "Phi qun o vi Thnh". -- Jack Kornfield Thing ling ngay trong phm tc. - Khi ti n g ca, con gi b l Dipa ra m. Ti rt nn nng kch thch gp g b v ti c c mt bng cu hi v thin qun tha trnh b. Sau i pht, mt ngi n b ln tui bc ra. B dng nh chng n s c mt ca ti. B chng nhn ti, v cng chng thy nhn ra s hin din ca ti. B tht ht sc im lng v lng du, tht an vng v t ti, khin ti bit ti phi ch n khi b sn sng ni chuyn vi ti. chng phi l s lnh m lnh nht, m l mt biu l ca s trm lng tht s. Khi bc vo phng, b ci nht ln mt mn chi nh bng plastic, hnh con vt, chc l ca a chu ngoi trai ca b. B em con vt li mt thau nc bn b ca s. Di nh nng nht x chiu xuyn qua khung ca s, b bt u tm cho con vt plastic, chng khc chi ang lm thnh l ra ti cho n. iu lm cho ti cm kch nht l b tm ra n vi c mt tm lng ch . y l nhng vt tht ht sc tm thng, phm tc, chng cht no c ngha tm linh, th m cung cch b lm ht sc ch tm trnh trng. iu y lm ti bng tnh bit ch cn quan st b m thi. -Andrew Getz Gii c nghim tnh. - Khi tri thu sp bc sang ng, Hi Thin Minh st (Insight Meditation Society, IMS), nhim v ca ti l quyn gp tt c

nhng qun o cn thit cho ma ng dnh cho Dipa Ma. C ngi may cho Dipa Na mt chic khn chong, nhng k khc lo ng gp sm sa y phc cho b. Mt trong nhng mn ti em n cho b l mt i v m rt tin nghi, b mang i ti lui trong nh. Ti rt vui sng thy mn qu nh b ca mnh t ra rt ch li cho b. Nhng gia s bn rn trong nhng ngy y, ti li s sut phm vo li l chng theo ng cc nghi thc hin tng cc vt phm. Sau by tun l cng nhau chia x cuc sng chung hng ngy vi nhau, n lc ti phi a b v gia nh b ln phi trng v ni li gi bit. Khi ti tr v nh, lng ti bun man mc, thy thi gian n lc nhiu tu tp tri qua. Cn nh nh qu trng tri. Khi ti bc vo cn phng b ngh lc trc, ti nhn thy mt s vt dng t chn ging rt c th t. Mt trong cc mn l i v m ca ti. Tim ti nh ngng p. Ti chng th no hiu c v sao b li c chng li. Sau mt hi suy ngh, ti hiu ra rng, i v c trao tng mt cch chng c minh bch, b chng th no xem nh l nhng vt b c quyn gi ly. Du chuyn xy ra xem nh qu nh nhim, nhng n li mnh m dy ti mt bi hc v gii c nghim tnh (sila, gii lut) cn phi gi gn mt cch chng th ch trch c -- mt bi hc i lc hi au kh, nhng m ti mun nh n mi trong lng. -- Michael Liebenson Grady Hin din bt ng chuyn. - Ti tha vi Dipa Ma, "Xin mi b sang phng bn ngi. C mt nhm thin sinh ang ti bn y." -- Ti ang ngi hin gi. Sao li phi sang ngi bn y? -- Vng, chng ti nh to thin bn y." -- Th chng ta ang ngi vy. -- Nhng cc ngi khc ang n, v h mun to thin bn y. Sau cng, ti cng mi c b sang ngi phng bn. B ngi y, bt ng chuyn. Mt b c th m ra, c th nhm li, nhng chng c g

khc bit. S hin din ca b, trong nh chng ti, lm ni bt ln ngha ca vic "Sao li di ch? Cn g tht s ng lm ?" Trong nhng bui to thin nh th, i khi c n nm mi ngi ti c b ban phc lnh; nhng du nhiu my i na, b cng n vi tng ngi, tng ngi mt, v hon ton hin din vi ngi y. Nhn i mt b chiu thng vo tiu im ni ngi i din v mi giao cm ta ra, ti thy cch b ang lin h vi mi ngi, cng ging nh Thng . -Steven Schwartz ng thng, ngi ngay. - Ti cha h bao gi thy Dipa c mt pht l ng hay xao ng, v ti thng quan st b trong tt c mi thi. Khi b ng, th thng nh hn dng. (...) V khi b ngi, th b ngi. Chm. Chng bao gi c vic g khc thm na c. B chng h nhn quanh hoc mt tiu im ca mt b bao gi. Michael Liebenson Grady Thng n Pht . - Calcutta, mt hc vin ca Dipa Ma v ca Munindra va gp ti chnh m tic tn gia, mi ng khch n n mng nh mi. Ti bc ln cu thang cng vi Dipa Ma v gip b ci giy. Tn khch chuyn vn, n ung, v my stereo ang vang di. Khng kh n o nh mt d yn sm banh, trong cnh si ng. Dipa Ma bc qua ngng ca, khoan thai v u bc, b tin thng ngay n bn tng Pht phi tng bn kia. Khi b n trc bc tng, b qu st xung nn v bt u ly, ngay gia m thc khch ang dng my mn n chi v vui v d tic. Ti nhn thy ra, vi Dipa Ma, bt chp vic g ang xy ra, b ch c mt mc tiu: Chn L. -- Ajahn Thanasanti --- o0o ---

PHN III : DI HUN CA DIPA MA


Chng 11: MI BI HC SNG I Tiu s ca Dipa Ma l mt truyn thn k kiu mu ca nhng ngi ang i tm con ng gii thot. Cc giai on c m t -- dn bc, pht nguyn, i u v khc phc cc kh khn, tm ra c s gii thot, v chia x cc s khm ph ca mnh vi ngi khc trn th gian -- i song

hnh cht ch vi cc giai on m chnh c Pht tri qua con ng chuyn ho. Sau khi i gic ng di ci cy b , c Pht tuyn ln Bn Chn L Nhim Mu: th nht, c s kh v kh l du n tn ng ln tt c mi hin hu b iu kin ho; th hai, nguyn nhn ca kh l s luyn i; th ba, c th tn dit kh c; v th t, c con ng, c Ngi k ra r tt c chi tit, trnh xa c s kh v dn n mc tiu hng m p l s gii thot. S tu tp theo Pht o, ni cch tht tm tt v gin d, l s chm dt au kh cho chng ta v cho tt c chng sanh. Chnh s thm ha nguyn -- rng au kh ca chnh ti s chm dt -trc thc dc ti tm n s tu tp thin qun. V chnh tm gng cuc i ca Dipa Ma em li cho ti lng t tn dn bc ln con ng tu tp. L mt ngi n b, mt ngi m, mt ngi ni tr, Dipa Ma ch r con ng Thnh o ca c Pht ang m rng cho tt c mi ngi, v mc tiu v i c gii thot ngay trong cuc i ny. Nhng on sau y l nhng bi hc ti rt ra t cc li ging cn bn ca Dipa Ma. Nguyn cu cc bi hc s gip ch cho bn, trn con ng gii thot. Bi Mt: Chn mt cch thc tp thin qun v eo theo cch y mi. "Nu bn mun c tin b v thin qun, phi kin tr gi theo mt k thut duy nht mi." i vi nhng ngi mi bt u theo con ng tu tp tm linh, Dipa Ma kh kh bo phi trung thnh tun theo mt k thut v thin qun chn. ng b cuc, v ng nhy t k thut ny sang k thut khc. Hy chn mt k thut hp vi bn v theo ui mi cho n khi bn thy c "b ranh", tc l ti ni im m cc kh khn bt u ni dy. Li thng thng ca nhiu ngi Ty phng ang theo con ng tm linh l xem cc kh khn nh mt bi ton nan gii i vi mt s thc tp no . Th ri, khi tnh trng tr nn ngt ngho, th lin chy quanh tm thuc cha. ng t nh ni ny (ni ang gp kh khn) trng sang ni n, th thy cc k thut khc bao gi cng tt hn y. "C l ta nn tu tp theo li "ca ngm" Ty tng,.. hoc theo li "nhy ma" Sufi (phi mt

tng Hi gio tu kh hnh)". Tht ra, cc s kh khn gp phi, thng thng l mt triu chng ng tin cy rng s thc tp ang c tri chy. Hy suy ngh tht chn chn, cn k, v li khuyn ca Dipa Ma. Nn c eo ui mi mt li tu tp m bn chn, xuyn qua kh khn v ng vc, xuyn qua cm hng cng tr tr, xuyn cc thng trm chng th trnh c. Nu bn gi vng lng trung thnh vi s thc tp bn nguyn chn, xuyn qua thi k en ti, nh bnh minh tr hu s l dng. Bi Hai: Phi ngi thin mi ngy. "Phi tp ngay by gi. ng tng bn s lm nhiu hn v sau." Dipa Ma kin quyt tuyn b rng, nu bn mun c an lc, bn phi tu tp u n. B nhn mnh l cc thin sanh phi tm ra thi gi tu tp mi ngy, ngay c khi ch c c nm pht thi. Nu c iu m cng chng th c c, th b li ni, " t nht l khi ln ging i ng, bn ch cn theo di mt hi th vo v mt hi th ra, trc khi bn nhm mt ng." Ngoi vic ta thin chnh thc, ngi trn to c, Dipa Ma cn thc dc cc thin sanh ca b phi dng tt c mi thi, mi lc trong cuc sng tp thin qun. Nhiu thin sanh rt bn rn, thy rt kh m ring ra mt cht thi gi no c. Dipak Chowdhury tha vi Dipa Ma rng, chng th no thc tp c ht, v thi biu cng tc ca ng tht y m p, ngn hng ni ng lm vic. ng bo rng, ng phi lm ton c ngy, phn v ca ng li i hi ng phi di chuyn ti lui lun, tht l bn rn v lng xng, lm sao m ngh n thin qun c. Nhng Dipa Ma chng mun nghe nh th, b c bo, "Nu bn bn rn y, c ly ngay s bn rn thin qun." B dy tip, "Khi bn ang lm ton, hy nhn bit rng bn ang lm ton. Thin qun chnh l nhn bit r vic mnh ang lm. Nu bn ang vi v i vo s lm, th bn hy nhn bit l bn ang vi v. Khi bn ang n, ang mang giy, mang v, ang mc qun o, bn phi gi chnh nim trong khi lm cc vic . y l c mt s thin qun . Ngay c khi bn ang ct mng tay, cng nn tm tr vo vic ct mng tay na: nhn bit r l bn ang ct mng tay." i vi Dipa Ma, s tnh thc chng phi l iu m b c to nn, m s tnh thc chnh l b, b ang nh th y -- trong tt c mi thi, mi lc. Thi tt nht tp thin, theo b, l lng tin cy v thin ch. Khi tm

tr bn i vn v, ch cn bt u tp li ln na. Dipa Ma bo r rng, chng c iu g hng khi gp nhiu lc thiu tnh thc. "S thiu tnh thc thng xy ra cho mi ngi. chng phi l mt vn kh khn thng trc." Ngay khi ta mt c n lc v quyt tm, b khuyn ta ch cn nn nhn bit r tm trng v ri chuyn ngay sang mt hnh thc tu tp khc -- i thin hnh, theo di v ghi nhn cc hot ng thng thng, hoc l ngi to thin -- trong s quyt tm ang hin din Bi Ba: X dng mi trng hp. "Mi ngi chng ta u c nng lc v i. Hy dng nng lc t cu mnh v gip k khc." c Pht Thch ca ri v v con ln ng tm s gic ng. Nhng Dipa Ma, v hon cnh b buc, t tm ra con ng gii thot cho mnh, ngay trong khung cnh gia nh, lm m v ni tr. Thng ip ca b gi n cho tt c ph n khp ni l, "Bn chng cn phi ri khi gia nh bn mi c th t n c cc chng c ni tm v tr hu cao tt. Bn c th va l v, l m, li va theo ui con ng o php c." Mc du ngay t bui u b ngh l b phi la con gi b i n tu vin v tu tp trong s c c, nhng v sau, Dipa hiu ra c rng, b c th mang c gia nh trn vai m dn bc vo con ng o php. ng li ca b l mt s hi nhp trit -- tt c, k lun ci bn nc ra chn trong bp. "Trn th gian ny, chng c bt c s vt g m ta nn bm nu ly," Dipa Ma dy, "nhng ta c th tm ly ch hu dng ca mi s vt trn th gian. Cuc sng chng phi l chi b i. i sng c mt . V trong bao lu m i sng vn cn y v chng ta cn y, chng ta c th em n ra x dng mt cch tht tt p nht." Dipa Ma chng h m luyn mt v s ph c bit no, hoc mt i im no, hay mt li sng no c. Ton th th gii l tu vin ca b. Sharon Kreider cn nh rng, "Vo tui i mi y l tng mng m ca ti -khi ti mun tin rng nu ti chu ngi lu bn cnh v thy gii, th mi vic s c va -- b ch cho ti thy rng l chuyn phi tnh gic cng nhiu hn na. B l mt tm gng sng cho c th gii, lm th no mi tr nn mt b m tht s. Lm mt b m tht s l cm c sc sng mnh lit. Lm mt b m tht s l m rng vng tay ra n nhn tt c

nhng g tm n, vi s tnh gic, v nhn mi hon cnh nh v thy ca mnh. Bi Bn: Tp nhn nhc. "Nhn nhc l c tnh quan trong nht pht trin tnh gic v nh lc." Nhn nhc c ti luyn bng cch lun lun i u vi "b ranh"(dch gng ch the edge). Nu bn kin tr theo cch tu tp thin nh, chng th no bn trnh khi c nhng lc m cc s kh khn ni ln. Trong nhng trng hung y thch thc nht, ch cn gin d bit mnh c mt y, c th y l iu duy nht c th lm c -- v nh th k cng ri. Kate Wheeler k li mt th d nhn nhc nh th trong i ca Dipa Ma: "B nhn thy r tm b tri qua mi s thng kh v b nng lc ngi thin cho n tri qua. Sau , khi b xut ra khi cnh la , th c mt ci g rt quyt tm ng s trong nh mt b nhn vo bn, bi v b t thy r b. Chng c ch no che giu. B nu gng cho bn thy, chng phi ch cn ngi yn (to thin) y m ngh tng n lc chng c c s gii thot. Bn cn phi nm vng cc s tht ny v ghi vo trong tm bn mc no thm su nht." Dipa, con gi ca b, thut li c tnh kin nhn ca m nh sau: "Mt ngy trc hm m ti mt, thng Rishi by gi c mi mt tui, gi chng ng nghch ln, khi ti sa son sp i lm. Ti gin lm, v nh qut cho n mt trn. N chy np vo m ti. B chng ti c ng vo mnh n. Ti bc tc v ht to ln, "M chng thy n lm cho con tc mun cht hay sao, con phi nh pht n!" M ti du dng, nh nh, bo ti, "Ny Dipa con, con l con gi ca m, con cng c ln rt k khi vi m. Nhng m u c ling con ra khi nh v ng nghich vi m." Ri vi ging chm ri, m ti ging v thi u ym, n cn v kin nhn. l mt bi hc m ti nh mi." S nhn nhc cn c thc tp sut i mnh, cn c pht huy v tinh luyn qua thi gian. Theo Dipa Ma, s nhn nhc rt cn thit cho s trng thnh ca tm tr v do l mt c tnh quan trng nht cn c vun bi. Bi Nm: Hy gii thot tm ca bn.

"Tm ca bn cn y vng tng" Dipa Ma chng c ni rng trong tm c y cc cu chuyn, m b bo rng tm chng l g khc hn l nhng cu chuyn. Chng l nhng bi hi kch ring t ca mi ngi to nn v gn gi mi mt ngha v t ng, "mt l lch c nhn": chng ta l ai, chng ta lm g, nhng g chng ta lm c v lm chng ni. Nu chng ta cn cha thc c vic , th nhng chui di v tn ca nhng t tng nh th s li ko chng ta mi v hn ch cuc sng ca chng ta. Tuy nhin, cc vng tng u chng c thc cht. Dipa Ma thng thch s tin tng ca cc hc vin ca b vo cc mu chuyn ca h, s luyn i vo chng. Khi c ai ni rng, "Ti chng th lm ni vic ", b lin hi ngc li, "Bn c chc nh th khng?", hay "Ai bo th?", hoc "Ti sao li khng ch?". B lun khuyn khch cc hc vin nn qun st cc mu chuyn t, cc vng tng , nhn ra s rng tuch ca chng, ri vt thot qua khi nhng hn ch m chng p t ln h. "Hy dp b vic suy ngh i", b thng thc dc, "Thin qun u phi l suy tng." ng thi, Dipa Ma dy rng, tm tr chng phi l mt k th m mnh cn gt b i. ng ra l, nh bng vo tin trnh t ra thn thin vi tm tr, nh c tm hiu, bit r thm v c chp nhn th tm tr s ht tr nn mt vn kh. Dipa Ma bit r s gii thot theo sau tin trnh , v b lun sng trong tm trng tnh thc v nim. Trong mt cuc phng vn tp th, Jack Kornfield ngy th hi: "Bn trong tm tr b, ging nh th no vy?" Dipa Ma mm ci, mt nhm li, v lng l p: "Trong tm ti, c ba vic: nh lc, t bi v an lc." Jack, cn cha chc nghe r ng, hi thm, "Chng cn g khc na sao?". Dipa Ma p li, "Vng, ch by nhiu thi" Trong phng im phng phc. Ri c mt vi ting th di v nhiu n ci lng l, theo sau li p ng nho nh va nghe ca Jack: "Tht l tuyt vi!" Bi Su: Hy dp tt ngn la tnh cm.

"Sn hn l ngn la". Khi c ngi n thm Dipa Ma, chng k l ai , chng k n tm trng ang nung nu ca khch, chng k n hon cnh no ca h, b u i x vi mi ngi bng tm lng t bi hon ton chp nhn. Chng ta c th no cng hin s chp nhn i vi cc tnh cm ang khi ln trong tm chng ta chng? Chng ta c th no xem cc trng thi tnh cm ca chng ta nh l tn khch c n tip n cn chng? Chng ta c th no gin d cho s gin hn v cc tnh cm khc khi ln trong tm chng ta v tri qua i m chng phn ng theo nhiu cung cch thng gy ra thng tn chng? "Trong i sng hng ngy, c rt nhiu chuyn xy ra chng va mnh," Dipa Ma ni, "i khi, ti th nghim mt s bc bi, nhng tm ti li vn mt m. Bc bi n ri li qua i. Tm ti chng b khuy ri v bc bi. Sn hn l ngn la. Nhng ti chng cm thy nng cht no. N n ri n tt lm i". Ti rt phn khi trc tm gng ca Dipa Ma, nhng ti thng t hi, cn c mt vi trng hp m s tc gin dng nh cng thch hp chng? Trong mt vi hon cnh c bit no , s sn hn c ng c xem t nht l chnh ng chng? i vi Dipa Ma, cu tr li gin d cho s thc mc l khng, s sn hn chng bao gi t bin minh chnh ng c. V b tm ra c cch lo li con thuyn i b lt sng gi m chng vng bn gin hn. Sylvia Boorstein, mt n thin s tip n Dipa Ma n trong gia nh b, vo nm 1980, c ni rng, chng b ta c mt ln thch thc Dipa Ma v im . "Dipa Ma ang ni v tm quan trng ca vic duy tr tm bnh ng v tch tnh v v sn; v chng ti mi hi b, "B c th lm ng nh th chng? Nu c ngi bng cch no gy him nguy cho chu Rishi, hm do chu, b s phn ng ra sao?" Dipa Ma bnh tnh p: "D nhin, ti s ngn ngi y li, nhng chng c cht tc gin no." Bi By: Hy c vui hng lc th dc ng. "Ti rt vui sng. Nu bn n tp thin, bn cng s vui sng." Jack Engler hi Dipa Ma, ch no vui thch trong Pht gio. "Mi iu u c v qu u bun", ng ta ni, "Phi dp b am m, phi dit tr gin hn,

phi qut sch ham mun. Trng nh mt cuc sng bun b, xm xt. Cn u l mt ngt?" Dipa Ma bt ci to: ", bn cn chng hiu! i sng bnh thng ngy qua ngy c din ra ging nhau bun t lm. Mi vic chng ta kinh nghim qua u c nhn di cng mt mu king. Mt khi tham lam, hn gin v si m c b i ri, trong mi thi, nhn li mi s vt ta thy chng ti tn v mi m hn. Mi pht giy l mt khonh khc mi. i sng t nht trc kia, nay ngy ngy, mi lc u mang y nh v th v". Eric Kolvig nhc li trong mt bui phng vn tp th hm , tnh thch a bn ca Dipa Ma c l ra di mt hnh nh kh m qun c. Thng chu ngoi ca b ang bc tc gin d vic g trong nh bp. N ht to ln nh cho c th gii phi bit n, trong mt cung cch thng thy ni cc "ng c ti" hai tui. B gi n n bn chic gh nm di, t n nm p trn i b v d dnh ni bng cch m nh nh ln lng n vut cn m c ca n, mt li chc lnh rt hp vi tui n. C mt chic xe cam nhng bng plastic, hai mu xanh, vng, ang nm ln lc gia hai b chu. Vi mt v thanh thn su xa cha bao gi ri khi gng mt b, b ci xung lm chic xe ln, lt ngc li, p ngay... ln trn u b, ri tip tc ging php ngay ti im m b ang khai trin. B gi mn chi y trn u b, sut thi gian ca cuc phng vn. Hnh nh khin ti lun lun nh n b: vut ve lng a b khc nh ang nm trn i v tip tc thuyt ging o php vi chic cm nhng plastic mu xanh vng p ngc trn u mnh. Dipa Ma l mt chin s tm linh v i nht m ti c bit n. Trn u b, chic xe plastic tr thnh chic m st qu phi ca ngi chin s. Ti ni nh th ch c na phn diu ct m thi." Bi Tm: Gin d ho. "Hy sng cuc i bnh d. Mt i sng gin d bao gi cng tt cho mi s. Qu nhiu xa hoa lm chng ngi cho s tu tp." Du rng Dipa Ma v gia nh b sng trong hai cn phng nh hp, nhng hu ht cc tn khch n thm thy hai cn phng y vn rng ri v chi chan nh sng. Mt hc vin nhn xt rng, trong khi chng ta Ty phng ngh rng cn c tht nhiu khong khng gian vt l, cn Dipa Ma th li c tht rng khong khng gian tm linh.

V mi phng din, Dipa Ma sng trong s gin d n mc ti a. B t chu giao t hi h b bn. B chng h tham gia vo cc cuc ni chuyn chng cn thit. B chng chu d vo cc mi quan tm ca ngi khc, nht l cc vic than phin. Kim ch nam ca b v cho cc hc vin ca b l sng sng ngay tht v chng bao gi qu trch k khc. Thng thng Dipa Ma gin d ngh ngi trong im lng. B thng bo: "Mi khi ti c c thi gian ring mt mnh, ti thng quay tm hng vo bn trong". B chng bao gi dnh thi gi cho mt vic m b ngh chng cn thit cho i b. Cng nh trong khi thin qun, chng ta ch ch tm mi ln n mt vic thi, Dipa Ma khi lm vic chi th lm cho xong hon ton vic y, chng h ngh ti vic k tip. "T tng v d vng, v tng lai", b bo, "lm h mt thi gi ca cc bn". Bt c lm vic g, b hon ton sng trong hin ti vi vic y, rt khoan thai, rt tnh lng, v rt bnh d. Bi Chn: Vun bi tinh thn chc phc lnh. "Nu bn chc lnh cho ngi chung quanh bn, bn s c thm s ch tm vo mi pht giy." Dipa Ma khin cho i b tr thnh mt s cu chc phc lnh lin tc. B chc phc lnh n mi ngi. B chc lnh h, t nh u xung ngn chn, thi nh hi vo h, tng c kinh bn tai h, vut tc h. Dipa Ma khuyn khch mt hc vin va l phi cng hng khng, nn ri tm t bi v chc phc lnh n cc hnh khch v bn ng nghip, khi anh ny ang li phi c. B ni iu ny s lm cho anh phi cng tr nn tnh to hn, ng thi khin mi ngi cng c vui sng. S cu chc phc lnh ca b, tuy nhin, chng phi ch dnh ring cho con ngi. Trc khi bc ln my bay, b cng chc phc cho chic phi c. Ngi xe hi cng l c hi b chc lnh chng nhng cho chic xe m cn c cho ti x v cc ngi bm xng cho xe. Thc hnh s chc phc c ngy nh th c th khin cho s tm thng tr thnh iu c bit. l mt li tip th n sng pht ny sang pht khc. l mt li ni li t n, chng phi ch vo lc trc ba n, m cn trn c ngy, i vi mi vic mnh lm.

Bi Mi: Mt hnh trnh theo vng trn. "Thin qun thnh ton nhn cch con ngi." V thy v cng l bn ca ti l Matthew Flickstein, c mt ln ni vi ti rng: "Ch Amy ny, ch bit khng, ch chng bc ti gn chn l hn cht no so vi lc ch bt u tp thin qun, mi tm nm v trc." S sng st hong ht ca ti tht rt hin nhin. "Ch chng n gn chn l hn", ng ni tip, "bi v ch chnh l chn l". Cc ngi Pht t thng ni mt cch n d "ri khi th gian" v "tr li th gian" (xut th v nhp th), nhng s tht th chng la th gian cng chng c quay v vi th gian. Chng ta chng th la hay tr li vi bn th ca chng ta, vi ci chn l cn ca thn mng chng ta, bi v bn th ngay ti y, nhng ch b che m bi mt mn mng ca s si m. Bn chng cn phi khm ph tm ra n, ng l l bn phi n hin l ra, vt khi lp my m ang bao quanh bn. Nhn thng vo bn th chn tht ca bn c ngha l nhn nh c r rng rng bn c lin kt tht cht ch vi mi ngi chung quanh bn, vi mi sanh vt ang c mng sng, rng bn, tht vy, c trch nhim trong mi vic ang xy ra trn th gian ny. S p ca hnh trnh tm linh l con ng o php a chng ta, mt cch chng h i thay, n ni vng quanh tr li im khi hnh. Khi Dipa Ma au kh v s him hoi chng sanh ca mnh, chng b nghi mt cch rt ng n l b nn xem tt c mi a tr nh con ca chnh b. Nhng trong nhng ngy kh khn bun thm m b phi cam chu trc khi gp c cc li gio hun chuyn ho c i b, b chm m trong u su v nhng g m b thiu mt v lun lun tm cch "lp vo l hng". Tuy nhin vo giai on cui cng ca cuc i b, Dipa Ma tht s tr thnh b m ca tt c. lp vo "l hng" , qu tim b gin d m rng ra tha tip mi ngi. -ooOooChng 12: TRC MT THY : VN P

Cc cu hi v li gii p sau y c ghi chp li trong cc cuc phng vn vi Dipa Ma ti n vo nhng nm ca thp nin 1970 v ti Hi Thin Minh St (Insight Meditation Society) vo nhng nm ca thp nin 1980. -- Ti phi tp Thin Minh St (Vipassana) nh th no? -- Ngi thng lng. Nhm mt li v theo di s phng ln v s xp xung ca bng, trong khi bn ang th. Hy cm nhn hi th. Khi theo di hi th vo v hi th ra, hy t hi, "Hi th chm vo ch no?"Phi t tm vo ch chm m thi. Bn chng phi lm g vi hi th, m ch cm thy ni hi th chm. Nu hi th nng n, c n nng n. Nu hi th ngn, c d n ngn. Nu n t nh, c n t nh. Ch cn cm nhn n thi. Khi tm bn i vn v, hy n vic v t ni vi bn, "Suy ngh", ri tr li vi s phng ln v xp xung ca hi th. Nu bn cm thy c mt cm gic ch no khc, th d nh nhc chn, th lin a tm bn n ch nhc v ghi nhn, "Nhc". Khi cn nhc bt dn hoc ht nhc, th bn li quay li theo di ch chm ca hi th. Nu c s xao ng n, ghi nhn rng "Xao ng". Nu bn nghe mt ting ng, hy t ni vi bn, "Nghe, Nghe", ri cng tr li vi cm gic v hi th. Nu nh n vic g, th hy ghi nhn "Nh". Bt c vic g bn thy, bt c s g n trong tm, ch cn bit n s vic . Nu bn thy c hnh nh hay nh sng, ch cn ghi nhn "Thy" hoc "nh sng". Chng cn gi chng li, hay bt chng li. Ch cn quan st chng m thi. Trong Thin Minh st bn phi quan st s phng ln v xp xung ca hi th v cc hin tng khi ln trong tm v trn thn. Do , c vic di tm i t cc cm gic nhn, cm gic thch th, hay au n, n cc tng khc na. Bt c c iu g ang xy ra, cng u c ghi nhn, ri iu y qua i, v c iu khc li n. Theo cch , s tu tp Thin Minh st l mt phng php quan st. Tt c su cn (mt, tai, mi, li, thn v ; tm l cn th su) s khi ln. Bn ch cn quan st khi chng khi ln, ri chng li qua i, th bn lin tr v vi cm gic ni hi th. Bt c iu g bn thy, bt c iu g khi ln trong tm, bn ch cn bit r n, thc c n, m thi.

-- Mc ch ca Thin Minh st l g? -- Mc ch ca Thin Minh st l dit tr Mi Kt s; cc kt s ny l nhng nt tht gt, hay l chng ngi trong tm bn. T t, t t, do s qun st mi pht giy vi s tnh thc, bn s ci m ht cc nt tht buc ra. Mi Kt s l: ng kin ( kin sai lm cho rng c ci "ta" ring bit, ci t ng), nghi ng, gii cm th (tun theo cc nghi l ngoi o v d oan), tham, sn, sc i, v sc i, kiu mn, tro c v v minh. Vo mi giai on ca s gic ng, chm chm v tng ci mt, cc kt s ln lt tiu mt, cho n qu v ca giai on th t, bc A la hn, th tt c mi kt s mi tn dit. Cc kt s c lin h n s ti sanh, cng ging nh cht du lm chy ngn n. Cc kt s cng nh l cht du trong tm ca bn. Khi du cn ln ln, nh sng ngn n cng lu m ln ln. Sau cng khi du cn ht th nh sng cng tt mt. Mt khi cc kt s c tn dit, vng ti sanh lun hi cng chm dt. Vo thi im ny, bn c th hiu c rng s sanh ra v ti sanh ang nm trong tay ca bn. -- Ti phi lm g khi b ng gc trong lc ngi thin? -- Ng gc chng hi g c. Cc thin gi cng ng nh th, gi l "thin min"(gic ng thin). iu thng xy ra. ng lo ngi v iu . Khi ti mi bt u thin qun, ti thng khc lun, bi v ti mun n lc theo ng cc li ch dy mt cch tht nhit tm, nhng ti chng th lm c, bi ti bun ng qu. Ti cng chng ng thng ln v i thin hnh cho ng hong, v ti bun ng qu. Trc kia, trong nm nm, ti c gng ng m chng ng c. V nay, y, ti ang c gng tp thin, th s bun ng li cn tr ti. Ti tn dng tt c nng lc ca ti xua ui cn bun ng, nhng ti chng th lm c th. Ri mt hm, ng mt ci, ti t n trng thi m s bun ng bin i u mt; v ri cn bun ng cng chng n vi ti, ngay c khi ti ngi thin hng my gi. -- C phi nghip (karma) ging nh s kt ton c ct gi li hay khng? Nu phi, th ct n u? -- Mi ngi u c mt bnh xe nghip (nghip lun). Nghip nm ngay trong tay ca bn; chng ai khc ct gi n c. Mi khi bn hnh ng, nghip c gom ct li. Nghip tri theo dng thc. Ngy bn sanh ra, nghip cng n vi bn. Nhng k khc ch c th tr ng i cho bn, ch h chng th sa i nghip ca chnh bn. Chng mt ai c th ly

nghip ca ngi khc. Chnh bn, bn phi lm vic . Bi do nghip m c ngi tu tp tin b nhanh, c ngi tin b chm. Vi k b au nhc nhiu, c ngi th khng. -- Nu chng c linh hn, th ai thy, nghe, v bit? -- Tr hu. -- Phi lm g khi nng lc v c gng xng thp? -- i khi nng lc xung thp, c lc n li ln cao. i khi s c gng tt xung, c lc n li tri ln cao. Nhng bn ch cn ghi nhn trong tm bn rng "nng lc thp, c gng thp". Nu bn ghi nhn n khi n ang thp, t n t nhin iu chnh li. Bit r mc "nng lc thp", "nng lc cao" cho n khi no mt nng lc trung bnh hin thy ra. iu ny cn c lm mt cch m thm, t t, v du dng. Nng lc v c gng c iu chnh ng mc khi ta ghi nhn chng. Ta chng nn tr thnh nn nhn ca cc nng lc. -- B lm cch no thng m ng thi chng luyn i? -- Mt th d tht gin d l nc. Chng luyn i c ngha l bn tri trn mt nc. Bn chng ln su di nc. Bn th mnh tri theo dng m chng chm su xung y nc. -- C ng chng, thin gi phi n chay? -- Vn n chay hay n mn chng quan trng. iu quan trng l tm bn trong. Ngay c khi bn n chay vi mt tm trng nhim v tham, sn hay si, th ba n chay ca bn tr thnh n mn. l li c Pht dy. Nu tm bn thot khi tham, sn, th ba n mn cng ho ra bn ang n chay. i vi mi hnh ng -- thn, ming, -- c Pht t nng ni nh. -- i khi ti cm thy qu chn nn v mun t st. -- S chn nn n mc suy nhc v mun t st l nhng cn bnh tm thn. i khi n li xy ra c cho nhng thin gi tu chng tht cao na. Nn tp pht trin cho c c mt vin nh tht thc tin. Mt mt, bn phi bit r hu qu ca vic t st: l mt hnh ng chng cu gip bn

c g trong nhiu kip sng lin tip; v mt khc, hy rng nh, mng sng con ngi l iu qu bu nht. ng phung ph n. Bn nn gng tp Thin Minh st v vui ti ln. -- Tr nng c quan trng lm trong s tin b thin qun khng? -- Khng. Ti chng c cht tr nng no c. V trc kia, ti chng h bit n thin qun hay l cc trng thi ca tm thc. Ti ch c lng tin thnh khn ni o php. Ti cm thy chc c iu g dnh cho ti y. Vi lng tin y, ti bt u tu tp. -- S tnh thc c ch li g? -- ti k cho cc bn nghe mt th d. Nu ti bo bn, c mt s chu bu c chn du ti mt ni no v ti dc bn i ly v, bn s ri nh ln ng i n . Dc ng, bn gp mt cuc nh ln, bn dng li xem mt lt. Nhng sau , bn li tip tc ln ng. Ri bn li thy mt m ci i ngang qua, kn trng vang ln, bn li dng bn ng ngm. Lt sau, bn li i tip. C th bn thy mt cuc ua xe trn cng l, bn cng ng li xem, mt lt sau mi i tip. Nu bn chng c tnh thc, bn chng th i ti ni chn du chu bu m ti bo n ly. Nhng khi c s tnh thc y ri th mc du c nhng s ngng ngh hay cn tr, bn chng h lc mt li, v tip tc i ti mi. S tnh thc gip bn t ti mc tiu. -- Cc s chuyn ho quan trng trong i b xy ra trong khi tu tp ro rit hay l ngay trong cuc sng hng ngy theo ng li thin qun? -- Cc s chuyn ho ln xy ra trong khi tu tp ro rit. Ri sau y, ti vun bi cc s thay i ngay trong i sng hng ngy. Cc s bin i ngy cng thm su hn, theo phng cch . -- Cc u phin v su no ca b t t mt dng hay nhanh chng tiu tr nh l mt thnh qu ca s gic ng? Ln ln ti c th cm thy chng t t ra i mt. Ri sau y vi s thc tp thin qun nhiu hn, ti pht trin c cht t tr hu, th ton b u no u tiu tn. -- Ai c th dy thin qun c?

-- Cn c hai iu v vic ging dy Gio php. Mt l kin thc v s sng tr. Cn iu kia l s chng c c o qu th nht hay o qu th nh trong s gic ng. (Sau y l li ca Jack Kornfield ni rng ra, da theo cu tr li ca Dipa Ma). Cc ba la mt (c tnh ton thin) cn c , xng lm mt v thy dy thin, rt khc vi cc ba la mt cn c tu tp thin nh. C hai loi kh nng rt khc nhau v cn bn. Vi ngi c tim nng rt rng trong vic thin qun v i sng tm linh, trong khi nhng k khc li c kh nng rt t nh truyn thng v ging dy. Hai hng ngi u phi b buc l cng mt hng nh nhau. Tuy nhin ging dy, iu ng mong c l h c c hai c tnh: kinh nghim tt v thm su v i sng tm linh v kh nng trao truyn cc kinh nghim cho ngi khc. -- iu g tt nht cn lm khi cc dc vng qu mnh? -- Hy qun tng v chiu soi mnh v trc tip vo cc dc vng. Hy bit rng chng rt mnh. Hy c gng tm hiu chng cho r rng... Nh xuyn qua s hiu bit v cc iu ham mun ca cc gic quan khi cc ham mun va khi ln, bn c th khc phc c chng. Bn c th sng trong ci dc gii m vn l mt ngi Pht t thun thnh, bi v bn c th ng thi "xut th gian"c, vi ngha l bn chng b li ko hay b rng buc. -- S hiu bit cn bn ca b v i sng c thay i chng? -- Li ti nhn i thay i rt nhiu. Trc kia, ti bm nu vo mi s vic; ti rt chim hu, ti i mun mun vt. Nhng nay, ti nh ang tri bng bnh, chng b vng bn g. Ti ang sng y, nhng ti chng ham mun vt g, ti chng mong chim hu bt c vt g. Ti ang sng, th thi. Th l ri. -- Ti phi tp tm t bi nh th no? -- (Cc on sau y l s kt hp gia nhng li dy ca Dipa Ma c ghi m, vi cc hi tng ca Michelle Levey v li Dipa Ma dy. Michelle Levey thc tp thin qun v tm t bi trong hn hai mi nm. Cc bn c th chn, hoc dng sut thi thin to qun v tm t bi, hoc khi u hay chm dt thi kho vi tm t bi. Sau cng, nm giai on, c k ra sau y, c th phi hp tp chung trong mt thi kho;

nhng khi mi bt u tp, tng nn mi ln ch chiu soi k vo mt giai on m thi). a) Giai on mt. Giai on u l phi thng ngay chnh mnh, l bn thn vi chnh mnh. Bt u ri tm t bi n cho mnh. Bn c th dng cc cu nguyn sau y, hay cc tm nh, soi ng cho bn trong vic lm pht khi v hng dn tm t bi ca bn: Nguyn ti chng c k th. Nguyn ti chng vng him nguy. Nguyn ti chng u lo Nguyn thi thi ti c thn an tm lc. "K th" c ngha l k th bn ngoi m mnh cng lm k th cho chnh mnh na. K th c th thy cnh gii cc cm th, t mt cht bc bi cho n s sn hn mnh lit hoc i vi mnh hay i vi k khc. Trong khi thm nim cc cu trn, hy nhn vo trong tm bn thy tht r rng hnh nh ca chnh bn. Nu chng th dng tm nhn nh th, th c nh li bng dng bn khi bn soi gng. Nu nh li chng c ht, th bn c nhn thng vo mt bc nh cn mi ca bn cho n khi no bn c th thy r bn bng mt tm. Lp li cc cu trn theo th t. Nu tm i vn v v ang qun mt mt cu no, th nhm c li ngay t cu u. em tm quay v vi mi cu nhiu ln nh th s khin cho nh lc ca bn cng thm su. iu quan trng l bn phi b ri ngha ch v cm tng ca bn dnh sau cc ch y, m vn trn li nguyn trong cu hng dn bn, cm su bn vo s thc tp m i ti. Hy nui dng trong tm tr cm gic an lc cng hnh nh ca bn v min mt nim cc cu nguyn trong bao lu m thi kho cho php. Khi vic thc tp kh su, khi bn cm thy bn tht tnh yu chnh bn, khi bn c th lu gi vng trong tm bn hnh nh r rng ca chnh bn, thi by gi, nu bn mun, hy chuyn sang giai on th hai, v cch ri tm t bi n cho mt ngi bn lnh. b) Giai on hai.

Dng cc cu nguyn c nh trc, hng tm t bi n mt ngi bn lnh hay n v thy t ra thn i vi bn. Cng nh khi bn ri tm t bi n cho chnh bn, hy nhn lu tht r hnh nh ca ngi thn trong tm bn v ri tm t bi n cho ngi y: Nguyn cu bn chng c k th. Nguyn cu bn chng vng him nguy. Nguyn cu bn chng u lo. Nguyn cu thi thi bn c thn an tm lc. Khi bn cm thy rng bn thng ngi thn y cng nh bn thng chnh bn vy, hoc khi bn c lu gi tm nh ca ngi thn ni tm bn tht lu v tht r cng vi nhng cu cu nguyn, thi nu bn mun, bn c th chuyn sang giai on th ba. c) Giai on ba. Nhm ngi k tip ri tm t bi c gi l nhng ngi ang au kh -- bt c ai hoc nhm no ang kh s. Trc y, bn lu gi vng trong tm hnh nh ca mi mt ngi, th nay bn hy m rng nhn quan chiu soi n mt nhm ng ngi. Bt u nhn tm nh ca mt nhm ngi ang au kh. Ri tm t bi n cc ngi nh bn ri cho chnh bn v cho ngi thn: Nguyn cu cc bn chng c k th. Nguyn cu cc bn chng vng him nguy. Nguyn cu cc bn chng u lo. Nguyn cu thi thi cc bn c thn an tm lc. Nu c nhng hnh nh ca cc nhm khc t ng khi ln trong tm bn, v d nh nhng bnh nhn trong nh thng, hoc cc nn nhn chin tranh, thi cng tt vy, bn c hng tm t bi n vi h, lm nh th l thin qun theo mt ng li linh ng vi mt dng cc hnh nh di ng. Hy tip tc nim nhng cu nguyn trong khi c gng ch tm cng nhiu n cc cm gic v t bi n sau cc ch. T trn cn bn bit thng chnh mnh, bn nhn ra rng s t mnh thng yu mnh chnh l cn bn v cht nhin liu ni rng tnh thng n ngi khc. Va thng mnh, bn thng lun ngi thn nh thng

chnh bn. Ri bn thng n nhng ngi ang au kh, nh bn thng ngi thn ca bn, v thng ngi ny cng nh bn thng chnh bn. Vi s tp luyn min mt, tt c mi nhm u c ho hp li thnh mt nhm duy nht. d) Giai on bn. Trong giai on th t ny, tm t bi v tm bnh ng c ho chung nhau li. Vic thc tp l lu gi trong tm mt ngha tht rng ri v mi chng sanh v ri tm t bi mt cch ng u n cho h -- cc bng hu, cc ngi au kh, cc ngi m bn dng dng, cc ngi gy kh khn cho bn, v tt c chng sanh khp ni. Nguyn cu mi chng sanh chng c k th. Nguyn cu mi chng sanh chng vng him nguy. Nguyn cu mi chng sanh chng u lo. Nguyn cu mi chng sanh thi thi c thn an tm lc Mun c nh th, hy khin tm ca bn tr thnh tm t bi, bng cch ch v quan tm nht v tnh cm ca mnh i vi s t bi. Cc ch, cc cu nguyn, m bn dng nhiu ln n nay, ch l nhng mc ch ng cho bn hng v cc tnh cm . Hy tm tr bn tr nn t bi v an tr ni y vi s bnh ng chng cho nghing ring v mt hng no c. c) Giai on nm. Giai on cao im nht ca s qun chiu tm t bi l phi hp tt c cc giai on li, ri chiu ri trong mt lc n mi giai on ring bit, vo sut thi gian dnh cho vic qun chiu. Thc tp theo ng li , s qun tng tr nn nh mt bui ho tu ca tm t bi trong bn khi ln vi chnh bn, ri m rng ra, m rng thm ra, m rng mi thm ra, cho n khi no tm bn tht s an tr trong bnh ng tm v lng v v bin. Chng 13: Ngp su trong n sng Li gio hun ca mt v i s c th mang nhiu hnh thc. Mt trong nhng li gio ho mnh m nht v nhim mu nht chnh l s thn gio, pht xut t bn thn hin din ca v thy. Nh nhiu ngi xc nhn, chnh li sng bnh d, trong sng v t ho ca Dipa Ma trn th gian ny

cng hin mt s khuyn khch c sc mnh thc bch ta dn bc trn con ng o php. Ngay c khi b la i ri, nhiu ngi t vn cn tip tc th nghim c s hin din ca b. Jack Kornfield c ni, vo nhng gi pht kh khn ln lao hoc hng khi su m ca ng, lng ng xc ng v cng trc s tnh gic cm thng v anh linh ca b. Theo v thin s Munindra, nghip lnh ca cc bc gic ng, nh c Pht hoc Dipa Ma, lun lun c sn cho chng ta tha tip vo cng cuc tu tp, nu chng ta bit tm n. Dipa Ma cng ho hin n vi nhng ngi cha h quen bit b v nhng bn tng trnh vn tip tc ni v s hin din ca b, hn c chc nm sau khi b mt. i vi cc t, c thy b trong gic mng hay trong tm nh hoc cm nhn s c mt ca b nh tng thm nng lc, thng xy ra trc khi h i vo tnh trng nh lc tht thm su. Mt v dy v thin qun, thng th nghim c s hin din ca b, c ni rng, "Bn c th gi l n sng. Du l g g i chng na, mi khi n xut hin, ti rt cm t mi n su ." Dipa Ma n vi ti trong nhiu li. Mt trong nhng th d kh l th xy ra khi ti tham d kho an c min Ty Nam v ang son quyn sch ny. Trn tng trc bn vit ca ti c treo mt bc phng nh mu, di c mt tc ri ngang mt tc, in hnh ca Dipa Ma ang to thin. Mt hm, sau khi treo ln mt bc nh khc ca Dipa Ma, mi v p hn, ti qung tm phng nh c vo st rc. Bng ti cm thy xn xang hi hn: "C l mnh chng nn qung tm hnh i." Ti m h nh li li rn trong Pht gio ch c qung cc php kh i, v khim l nh th s em li nghip qu xu. Ti t l mt hi: "Hnh ng va ri c quay li m nh ta chng?" Sau cng ti quyt nh: "V l! ch l mt phng nh. N nm trong st rc, ri s c vt xung h. Ti treo th vo mt bc nh p hn. Ti chng c khim l cht no!" Tho lun chm dt! Vi thng sau, vo mt x tra h nng bc, ti ang ph gip trit h mt ci cng sp sp ngoi sn. Khi chng ti ko ci ngch ri khi bc tng, tn trong cng phi di ca khung ca, ti nhn thy mt ci chut lng ui x (packrat). M chut su tp c c mt cuc trin

lm cc vt y mu sc, nu ta m thng ngon n, chc cng kh thch th. Khi ti bc li gn hn, c mt ci g p vo mt ti. gia chut, bn cnh my cng l xng rng, t giy thic mng, vi ming plastic , i vin phn chut, v mt cy vit bi mc xanh, c bc nh ca Dipa Ma ang tham thin cn nm , hon ton nguyn vn. ang mm ci nhn ti. ng nh tht s vic xy ra, l bc nh m ti nhn thy my nm trc kia trn tng th vin, khi ti n ving Hi Thin Minh st (Insight Meditation Society) ln u tin. Mt s khi u v mt hi kt cuc -- tt c l mt. B vn cn ang dy ti. Gia s kh au, vn cn hin hu ca nh sng. - Khi ti ang au kh hay khi ti gp nhng thn ch cng ang au n tht nhiu, (...) th Dipa Ma "hin ln". "Hin ln" chng phi theo ngha b tht s c mt ti ni y, nhng cn hn na, vi c ca s b hin din gia ni khn kh trin min. B hin ln trong tm t ti trong nhng trng hp nh th. Khi iu ny xy ra, s qun bnh ni tm ca ti tr nn tt p hn, v c s gia tng trong nim t bi. B hin nhiu ln trong khi ti ang (...) lm vic vi mt ngi cng ang au n d di. B nhc nh ti bit rng, "Trong nhng gi pht en ti nht ca s khn kh, vn cn c s hin hu ca nh sng". -- Roy Bonney Sc mnh thin tp ca ti vn bn cnh bn. - Ti cm thy tht su xa nh ti vn cn ang tip tc th nhn li b ging dy. Mt th d chng minh iu xy ra sau khi b va mi mt, u thng Chn nm 1989. Nm y, ti theo kho tp thin ba thng Hi Thin Minh st (IMS, Insight Meditation Socieyty), v phi chu ng mt cuc to thin c bit au n v th xc, v mt li pht nguyn khi ln trong tm ti: " Ti quyt ngi cho qua ci au ny, ti c sc mnh nhn thng vo n." Khi cn au tr nn d di qu, ti bng cm thy nh ang trn ngp hnh bng ca Dipa Ma. Ti cm nhn c s hin din ca b v thy b cng hin cho ti: "Sc mnh thin tp ca ti hin ang c mt y, vi bn ." V ri y, mt ngun nng lc di do dng tro ln, ri ti sc mnh vt xuyn qua sut cn au." -- Janne Stark

Khim nhn. - Vo khong thi gian gn l th gii t kheo ni ca ti, mc du nhiu nm tri qua k t ngy b mt, ti vn cm thy nh b n ni vi ti, bo rng, cng vic tu tp ca ti l phi hc v hnh khim nhn. Nhn ngc li nhng thng nm ti sng trong tu vin, ti mi hiu ra iu tht l ng mt cch rt su xa. Chng ti trng hai cy tng nim n Dipa Ma. Mt cy trng trong vn Cittaviveda ca n tu vin Pht gio ti Chithurst, Anh quc. Ho thng v cc v t kheo khc c n d. Chng ti tm c gn tnh x t kheo ni mt ni thch hp o t trng xung. Khi o l, chng ti bt gp c mt mnh snh nm di y h, lm ln thy c hng ch ghi li cu nguyn c Cha. Phi chng l mt du hiu hng hn chng t s siu thot ca cc tn gio? Vi nm sau, vic tng nim n Dipa Ma li c ni rng thm ra bng d n xy ct mt cy cu bt ngang qua dng nc chy trong khun vin vn cc t kheo ni. Ti rt vui thch vi kin , v hnh nh vt qua dng sng khin tm ti lin tng tht su xa n b. Tuy nhin, trong khi tho lun chi tit vic xy cu, c mt iu no xy ra lm cho ti tc gin. Mt ti lc y ti xanh li v cn gin tht l mnh lit. Sau , ti tm n gn bn cy trng trc, thy cnh l tr nn u xo. Ri cy y li cht mt. y l mt thng ip tht r rng gi n cho ti v hu qu ca s sn hn. Mt vt tng nim Dipa Ma chng th no to nn c vi tm cn cha ra sch him hn. V sau, cy cu cng c xy ln vi tm bng ng vinh danh Dipa Ma. Chng ti cng c trng mt cy si tng nim Dipa Ma, ti khu Pht ng trong vn cy n tri ca Tu vin Pht gio Amaravati Hertfordshire, Anh quc. Cy ny ln rt nhanh, cnh l sum s, ti thm. Mi khi ti cm thy lng mnh bc tc hay b thch thc, ti tm n ngi di bng cy v c ch, nim kinh hng v Dipa Ma. i khi ti li t mt b th trn cnh cy v bc i thin hnh. Khi lm nh th, sau mt lc, ti thy ton thn ti th gin ho vo nim an lc t bi v thng cm ca b, v mc du hon cnh bn ngoi cn cha c ci thin, nhng vn kh khn chng cn qu cp bch na. -- Ajahn Thanasanti

Lun lun c mt. - B nh nh ngn nn ca Chnh php lun bng chy rng r trong tm ti. B lun lun hin din ni ti. Khi b cn sanh tin v ngay c b khut ni, s c mt ca b chng h ri xa ti. Lc ti tham thin, mn qu qu bu nht m ti tm thy chnh l cm nhn b ngay trong ni tm ti. Ti lng nghe b ni: "Bn s tm thy mi li gii p ngay t bn trong bn. Hy tip tc lng nghe." -- Michelle Levey S hng dn ca b chng h phai nht. - Ti i cng b ra phi trng, khi b ri Hi Thin Minh st (IMS, Insight Meditation Society) vo nm 1980. Ti bn cnh b thi gian rt lu, v ti hin ang cm thy mt ni u phin rt su m. Ti khc st mt v tim ti nng tru. Ni au n v cng su xa cng ta nh lc m ti mt i khi ti ln ba tui ri. Dipa Ma quay li nhn thng vo mt ti v ni: -- ng qu lo lng. Ti s lun lun cnh bn. B t hai bn tay b ln ngay trn tim ti v ngay pht y, s au n, ni u phin, mi th u tan r ht, v ti cm nh ang c ngp trn nh sng. Kinh nghim ny ti gi mi cho ring ti trong nhiu nm, nhiu nhiu nm m cha chia x cng mt ai, bi v n tht su xa, tht kh m din t li c vi k khc. Ti vn c thi ng vc trong mt thi gian tht lu v cu b ni, "Ti s lun lun cnh bn", nhng s hin din ca b cng c v lu li rt lu vi ti. K t khi ti bt u to thin n nay mi tm nm, s hng dn ca Dipa Ma chng bao gi phai m c. Cc ngi khc cng c th cm nhn nhng giy pht nh th na. Nm nay, ti c n d mt bui l thanh tnh ho Lakota ca sc dn da Sioux min Ty, tiu bang Iowa, Hoa k. Ti rt kinh hong trc mt nghi thc m b ch l, mt v n trrng lo Sioux, thc hnh theo truyn thng ca t tin b li. Ti cm thy c ci cht, ci t ng cht mt. Ti chng bit l mnh cn c th theo di n ht bui l chng. Ti mun ri khi cuc l, bi v ti thm ngh qu cng thng cho ti chu ng ni n ht. Nc mt chy rn ra, ti gc u xung t, i m dnh y ct, mt nhm kn li v tng nim n Dipa Ma.

Ngay trong giy pht , ti chm ngp trong nh sng v c ni lo s vt bin mt. Mt nim an lc su xa thm nhun vo thn tm ti, t lc ti khi ln trong tm hnh nh ca Dipa Ma. Vo lc y, v n trng lo bui l Lakota trn trn nhn ti v ni: "Ch ang ngp trn nh sng." Trc gic ti bo ti rng Dipa Ma chng h hin tr li trong hnh hi ny. B hin ang vui thch ging php ti mt cnh gii no . i khi, mt tm ti li thy r hnh nh tht linh hot ca b ni . C nh sng tht chi li. S hin din ca b c ta cm thy nh ang tun trn trong nh sng. B vn cn tip tc hng dn chng ta trn cnh gii ca qu t ny mi cho n bao lu m chng ta cn cn n b. B l mt trong nhng v thin thn theo bo h chng ta. B lun lun trng chng chng ta. -- Sharon Kreider Nu ti lm c, th bn cng lm c. - Trong mt kho an c ba thng, ti gp phi tht nhiu kh khn. Trn ngy, ti c lo tranh u, c n lc tranh u rt lu. Ti mt bui thin qun, ti li thy ti ang c m, phi chi ti gp g c Dipa Ma, v t hi thm, "By gi cn c cch no lin lc c vi b chng?" Bng nhin, ti vt cm thy c s hin din ca b v b ang tip xc vi ti, nhit lit khuyn khch ti bng nhng li ni, "Nu ti lm c iu , bn cng c th lm c ch." Sau kinh nghim , ti i su vo mt trng thi thm nh ko di sut c hai tun l. -- n danh Thng iu kh thng. - Ti cha h c nghe ni n Dipa Ma, cho n khi mt ngi bn thn k cho ti nghe b l mt v thin s v i v lm cch no tm bit thm v b. My hm sau, ti ang ngi mt mnh trong phng, c bn tng thut v i b. Khi ti c ti trang ba, ti bt u cm thy mt s an lc kh t. Mi s hi, u lo hon ton la khi ni ti v ti cm thy mt s thanh thot su rng i vi chnh mnh v i vi tt c s vic trong i mnh -mt s an lc trn vn v mt s ci m hon ton. T trc n gi, ti

cha tng th nghim c nh th. Ngay trong lc vic xy ra, th ti li c cm gic nh c mt s hin din th cht no ang ng trc mt v hi chch v bn tay mt: ci cm gic bit m h c ai ang ng gn mnh, ko di lu chng nm pht. Trong hai ngy sau , ti cm thy nh mnh tri bng l lng, v cc vic trc kia gy cho ti u lo v u phin by gi mt i tm quam trng ca chng. , cng nh ti bc xuyn qua mt cnh ca i vo mt cnh gii khc l. Ti thng c nghe cc v thy ca ti ni v "tri tim rng m" nhng ti cn cha hiu thc s l g, mi cho n by gi. Ti bt u thy r tri tim ch ci m ra khi chng cn s lo s trong . Tht l mt kinh nghim phi thng v n lm cho ti phi khu chy sng li ngha ca s nhim mu. K t ngy hm , mt cu ni c vn qua vn li mi trong tm tr ti, v ti ngh n pht xut t ca ming ca Dipa Ma: "Hy thng nhng g kh thng." -- Pamela Kirby Ngi y l ai? - Khi ti tham d kho an c t bi ti Hi Thin Minh st (Insight Meditetion Society), c mt m Joseph Goldstein thuyt ging mt thi php tuyt vi v tm t bi, trong ng k li nhng mu chuyn v v thy ca ng l Dipa Ma. Sau thi php, ti ri thin ng v cm thy nh b mt ngun nng lc cc mnh li ti i. Tng chng nh tm thn ti l mt ci vin qui (com ba, compass) ang c di chuyn hng v mt vt no . R rng l sc mnh t bn ngoi ti, ch chng phi do t bn trong ti, hoc do tnh cm ca ti thc y. Sau pht do d ban u, ti quyt nh i khm ph ra nng lc -- n t u ti, n s un y n u. Quanh qun tm kim mt hi, ti nhn thy ra rng ti ang b sc li ko i ln lu v xuyn qua hnh lang i ti cn phng s M101. Khi va cm n tay nm kho ca phng, ti bit ngay l bt c ci chi pha sau cnh ca ny, chnh l ngun gc ca nng lc y. Khi bc vo trong phng, ti thy sc li ko tr nn mnh lit, chng th khng c li c. Thn ti rng ng v ti phi ngi bt xung trong gc phng. Th ri, theo hng m nng lc pht ra, ti n mt bc nh ca mt ngi m ti chng l n ng, vn y phc trng, ang ngi to thin. Ri th, ta nh cn gi lc quay cung, sc mnh y qun ly ti, a n trc bc nh. Ti bc ti v cm ly bc nh, v r rng l sc

li ko thay i mi khi ti a bc nh li gn hay y ra xa, hoc ln ngc trn di. Ti ngc nhin hi thm, "Ngi ny l ai vy?" Ri ti li ngh, "Chc ti s b ri c gia nh, cun gi i theo v thy ny. Tht l mnh lit qu chng th l b qua i." Sau , ti ngi li trong phng mt thi gian v thin qun vi bc nh, thn tm chm m trong cm gic mnh lit y. Kinh nghim ny khin khi sanh trong tm ti nim v tm t bi, an lc v nh tnh, ko di n my ngy, v cho n nay n vn cn nh hng n ti mt giai tng thm su hn. Sau ny, ti c mt nhn vin trong Hi cho bit, bc nh chng phi l hnh ca mt ngi n ng, m chnh l ca Dipa Ma. -- David Grant Khi nim triu thnh s hin din ca Dipa Ma. - Vi hc vin ca Dipa Ma cng hin cc kin v cch triu thnh sc hin din ca Dipa Ma: * Ti cu nguyn b vo mi thi. Di nhiu hnh thc, b l mt phn ca chnh ti. S hin din ca b chng bao gi chng c . Mt iu cn thiu st trong Thin Minh st (Vipassana) l ton th phng din sng m, nn ti c em n tr vo li trong vic tu tp hng ngy ca ti. Ti bt u mi bui sng bng vic khi ln trong tm nim ch Pht, ch B tt, ch T s, tt c cc bc i gic. Ti cm c s hin din ca qu Ngi, cu nguyn cng qu Ngi, thnh cu qu Ngi du dt ti v nu gng sng cho ti. Ri th sut trn c ngy, ti rc cc Ngi vo ng trong tm ti. Dipa Ma l mt trong cc v y. -- Jack Engler * Ngi Ty Tng i khi bo rng, nng lc o hnh ca Ngi Milerapa (mt v T s Pht gio Ty Tng) vn cn lu li ni y. Ti cm ngh rng lng sng m o php ca Dipa Ma, s hng say ca b, ch quyt tm ca b, nhng g b khc phc, nhng g b vt qua khi -- tt c i hng lc y vn cn sn sng y c tha dng. Bng vo s tng nim n b, bng vo s qun chiu n b, i hng lc y cn c san s cho ta. Chng ta c th hng tm ngng vng n s ton gic ca b.

Mi khi cc ni kh khn cht n, ti c gng tng tng, "Dipa Ma, thy u ri?", hoc c ng cm, su vo ni tng, ci ch st ca b vn cn ang thm nhun trong tm ti. Khi ti tng nim n hnh nh hoc cm quan ca b, ti lin ngng c tc khc s chm m chi vi ca lng ti trong cc vng tng m tr ti ang khi ln bng cc mu chuyn tm s ca n. Ti nh li c rng c th vt qua khi cc vng tng . -- Kate Wheeler * Tri bao nm qua, ti gp g kh nhiu v thy dy thin. Thng thng u bui to thin, tm ti khi dng ln quy y hnh bng mt cy b c c Pht cng cc v thy t. Bng mr tm, ti qun thy tng v mt v cm nhn c cc c tnh c o y nng lc ca mi v. Tht l tuyt diu khi cm thng c vi cc bc . Khi ti qun thy Dipa Ma, ti cm nhn c ni b s ho hp gia tnh khng vi tm t. Hnh nh b mang n mt nim su kn phi thng ni tm t. -- Joseph Goldstein * Vic tp Thin ca ti (tc gi Amy Schmidt) vi Dipa Ma l t trn tm ti di s che ch sn sc ca b. C mt ln ti c nghe trong cun bng ghi m bi ging php ca b cho mt nhm hc vin nh b bn n , li ni du dng y tnh thng ca b, hng v mt hc vin ti tr, cn cha tm c ch ngi trong cn phng cht hp ca b, "Xin mi vo. Nu ht ch ri, th c li ngi trn i ti y... Chu y, cng nh l con ca ti vy." Mi khi ti thy bun ti, ti tng tng nh nghe ting b gi ti: "Li y con, li ngi trn i m y con!" Trong tm ti, ti thy ti chy ngay li, gi u ln i b, ri b du dng, t t vut tc ti, trong khi ti ang nc n. Xuyn qua s qu vng ca Dipa Ma, cng nh ca mi v i s no khc, chng ta hc hi lm cch no nhng li di hun ca ngi tr thnh gia ti cho chng ta th hng. B l ngn uc sng trng m chng ta hng v, c th t cu ly mnh. Nh Jack Kornfield c ni, "im quan trng chng phi l "rp khun" ging theo Dipa Ma hay mt v i thin s hoc v thnh no khc m bn c c qua. im quan trng cn hn th, tht kh nhiu hn th na: hy sng vi chn ng ca bn, v khm ph ra rng tt c nhng g bn ang i tm nm sn, ti y v hin gi, ngay trong tm bn." ***

Ni m cc cu chuyn ny chm dt, nguyn cu cu chuyn ca chnh bn bt u ti , v nguyn cu cc li chc lnh ca Dipa Ma s hng dn bn trn con ng v qu nh: Tt c nhng g ti t c, sc mnh, t bi, ti trao tng bn, bn c lng tin, bn c an lc. Ngng vng hng n ca c Pht, Chnh php v Tng gi, Nguyn cu tt c u an lnh cho bn, Nguyn cu bn lun lun c an lc, Nguyn cu bn trnh khi mi him nguy, V nguyn cu bn tin b trong thin qun. Nhng ngi cng tc * Dipa Barua l con gi ca Dipa Ma. B gip vic trong Chnh Ph Trung ng Kolkata (Calcutta) v thng tham gia cng tc trong cc t chc x hi v tn gio. * Jyotishmoyee Barua l ni tr Kolka v c nm con. * Pritimoyee Barua l ni tr Kolkata, v c hai con trai. * Rishi Barua l chu ngoi trai ca Dipa Ma. ng c bng bng C nhn, trng cao ng St Xavier Kolkata v ang theo ban Cao hc v Thng mi vin i hc Kolkata. * Sudipti Barua c Dipa Ma hng dn lm ph gio ti cc kho thin B o trng (Bodh Gaya) v Kolkata. B c su con, ni tr trong gia nh v ch ca tim bnh m Kolkata. * Roy Booney l nhip nh gia,(...) kim lut s thuc vng Vnh San Francisco. ng gp Dipa Ma vo nm 1974. * Sylvia Boorstein l mt trong cc sng lp vin ca Thch Linh Thin vin (Spirit Rock Meditation Center) v l tc gi quyn sch D Hn Bn Tng: Con ng i n An Lc ca Pht Gio (It"s Easier Than You Thinhk: The Buddhist Way to Happiness)v cc quyn sch khc v s thc tp o php.

* Daniel Boutemy tu tp theo phi Thin thuc Pht Gio Nguyn thy (Theravada) trong hai mi by nm.(...) ng tu theo vi mt s kh nhiu thin s Ty phng cng nh ng phng, c v Thin Minh st (Vipassana) v Thin na (Jhana). * Robert Bussewitz, php danh Buzz Ananda, theo hc tp Thin Minh st t nm 1978 v d nhiu cuc hnh hng ving thm cc thnh tch chu, k c Ty tng. Hin c tr Jamaica Plain, tiu bang Massachusetts, Hoa k. * Sukomal Chowdhury, gim c hi hu v gio s ti trng Cao ng Phn ng Kolkata, gi nhiu chc v quan trng trong cc t chc x hi v tn gio. Gip vo quyn sch ny, ng dch t ting Bengali sang Anh- ng mt tc phm ni v i ca Dipa Ma. * Dipak Chowdhury l mt nhn vin ngn hng Kolkata, c hai con. ng tham gia vo nhiu t chc x hi v tn gio i phng, hot ng hng say trong cng cuc cu gip ngi ngho. * Howard Cohn tp luyn v thin qun hn hai mi lm nm. ng l mt nhn vin ging hun u tin ca Thch Linh Thin vin (Spirit Rock Center), hng dn nhiu kho an c khp ni trn th gii, t nm 1985. Ging php ca ng bao qut nhiu truyn thng t Pht gio Nguyn thy (Theravada), Zen, Dzogchen, v Advaita Vedanta. * Matthew Daniell l mt thin gi v Thin Minh st lu nm. Hin ng dy thin qun Pht gio v du ga ti vin i hc Tufts. * Jack Engler l mt nh tm l hc ging dy v gim st khoa tm l tr liu ti Nha Phn tm hc ca Bnh vin Cambridge v ca Trng Y khoa Harvard. ng l nhn vin trong Ch tch on ca Trung Tm Pht hc Barre, ng tng theo hc vi thin s Munindra, Ho thng Mahasi v Thomas Merton. Hin sng vi v v con gi tiu bang Massachusetts, Hoa k. * Lesley Fowler l mt hc gi nhiu nm v Thin Minh st v l tc gi nhiu tp th v sch gi tng. B sng c i li.

* Andrew Getz tu tp thin qun t nm mi ba tui k c mt thi gian xut gia trong mt t vin chu. ng quan tm c bit v vic ging dy Tr hu Bt nh cho cc thanh thiu nin "bi i" trong mt t chc m ng cng tc thnh lp, Hi Chn Tri Mi Cho Thanh Thiu Nin (Youth Horizons). * Joseph Goldstein l mt trong cc sng lp vin v ging vin ca Hi Thin Minh St (Insight Meditation Society). ng thng ging php v thin Minh st ti cc kho an c khp ni t nm 1974. Tc gi nhiu sch, nh quyn Php Nht Tha (One Dharma) v quyn Th nghim v Thin Minh st (The Experience of Insight), ng cng tc thnh lp Tng lm Forest Refuge, mt tnh x n c tu tp di hn. * David Grant l gio s Trung hc Portland, tiu bang Maine, Hoa k, ni ng ang sng cng v v con gi. * Asha Greer l mt n ngh s, y t, gio s cao cp ca truyn thng Sufi (mt phi mt tng kh hnh ca Hi gio). B l mt trong cc sng lp vin ca C S Lt Ma (Lama Foundation) tiu bang New Mexico, Hoa k v ca Phong tro Cu t Charlottesville, tiu bang Virginia. B sng Batesville, tiu bang Virginia, Hoa k. * Pamela Kirby l mt nh xut bn c lp tiu bang South Carolina, B sng Woodacre, tiu bang California, Hoa k. * Sayadaw (Ho thng) Khippapanno (Kim Triu) l mt tu s Vit Nam th gii t kheo t hn nm mi hai nm. Hin Ngi ang tr tr ti Thch ca Thin vin gn Los Angeles v K vin Thin vin (Jetavana Vihara) th Washington. Ngi dy Thin Minh st t nm 1982. * Eric Kolvig hng dn cc kho an c thin tp v ging php khp ni Hoa k. ng hin sng tiu bang New Mexico. * Jack Kornfield c xut gia lm t kheo chu. ng l sng lp vin ca Hi Thin Minh st (Insight Meditation Society) v ca Thch Linh Thin Vin (Spirit Rock Meditation Center). ng ging dy thin qun khp ni t nm 1974. ng trc tc nhiu sch v Pht php, nh quyn A Path with Heart (o vi Tm) v quyn After the Ecstasy, the Laundry (Sau cn xut thn, l s git ga).

* Sharon Kreider, v v m ca hai ngi con, bt u thc tp thin Minh st n t nm 1977. Tr liu vin c cp bng hot ng vi la tui thanh thiu nin v gia nh h, b cn ging dy v khoa tm l v cch iu qun p lc (stress management) ti trng Cao ng Cng ng Front Range Fort Collins, tiu bang Colorado. * Carol Constantian Lazell bt u thc tp thin Minh st Hi Thin Minh st t nm 1978 v trong ban nhn vin t nm 1981 n 1983. M ca mt b gi mi mt tui, b sng San Francisco v lm vic trong th vin mt trng tiu hc. * Michelle v Joel Levey l tc gi ca nhiu quyn sch, nh Sng Qun bnh (Living in Balance), Thin qun Gin d v Th gin (Simple Meditation and Relaxation), Tr Hu v Cng tc (Wisdom at Work), v cc sch khc (xin xem thm www.wisdomwork.com) Hai ngi thc tp vi nhiu v thin s theo truyn thng khc nhau, v c hai u rng ging Pht php, a cc nguyn l o php vo dng chnh lu (dch gng on: taking principles of the dharma into the mainstream) xuyn qua cng tc ca h vi cp lnh o v t chc hi on vn ho. * Michael Liebenson Grady l thin s hng dn ti Trung tm Thin Minh st Cambridge. ng tp thin t 1973. * Ann Lowe l ngh s v kiu cho ba bao sch. B sng San Lorenzo, tiu bang New Mexico, cng vi chng v hai con ch. * Jacqueline Mandell l mt thin s Pht gio, m ca hai ngi con gi sanh i, v Ch tch ca Hi Ch o t Tm thanh tnh (Leadership From a Pure Heart). Michele McDonald Smith thc tp thin Minh st k t nm 1973 v ging dy khp ni k t nm 1982. B rt quan tm n vic bo tn gio l c in v tm phng cch trnh by li di hnh thc m i chng c th hiu c d dng. * Maria Monroe bt u thc tp Thin Minh st vi thin s Munindra ti B o trng (Bodh Gaya) t nm 1968 v thm ving Dipa Ma vo nm 1979. B dy Thin Minh st trong khong thi gian 1979 1984. B hin sng vng Portland, tiu bang Oregon, Hoa k.

* Anagarika Munindra l v thin s c danh ting quc t. Th gii t kheo vi Ho thng Mahasi, ng hin tr ti Hn lm vin Quc t Thin Minh st (S.N. Goenka"s Vipassana International Academy) Igatburi, n . * Sandip Mutsuddi l mt cng chc ca Chnh ph tiu bang n . ng l cha trong gia nh v sng Kolkata, n . * Daw Than Myint l chu gi Dipa Ma bng d. B hin l gio s Cao ng Myanmar (Min in) * Susan O"Brien sang n nm 1979 cng vi Joseph, Sharon v cc ngi khc, khi h ving Dipa Ma B o trng (Bodh Gaya) v ti nh b Calcutta. B Susan bt u ging thin qun t nm 1996 v l phi hp vin ca chng trnh hc kho hm th ti Hi thin Minh st (Insight Meditation Society). * i c Rastrapala Mahathera l ch tch ca Trung Tm Quc t Thin Minh st ti B o trng (Bodh Gaya). Ni y, ng ly tn ca Dipa Ma t tn cho i ging ng. ng l mt vn s v gio s dy thin Minh st. * Bob Ray v v l Dixie, cng l sng lp vin ca Trung tm Ty Nam i Sng Tm Linh (Southwest Center For Spiritual Living). Bob hng dn mt nhm ngi Thin hng tun ti Las Vegas, tiu bang New Mexico, Hoa k. * Sharda Rogell thc tp thin theo Pht gio Nguyn thy (Theravada) t nm 1979 v ging dy khp ni t nm 1985. Chu nh hng ca cc phi Advaita v Dzogchen, b nhn mnh n s thc tnh tm thc. * Janice Rubin l nhip nh vin chuyn nghip, tr s Houston. Nhiu tc phm c xut bn v tham d cc cuc trin lm quc t t nm 1976, nh cuc trin lm nm 2001 ca b v quyn sch D n Mikvah (The Mikvah Project) nghin cu v nghi thc c in v b n ca (...)ph n Do thi. * Sharon Salzberg l mt trong cc sng lp vin ca Hi Thin Minh st (Insigt Meditation Society) v mt trong cc ging vin hng dn. B thc tp thin t nm 1970 v ging dy khp ni t nm 1974. B sng tc nhiu quyn sch nh: Nim tin: Tin cy vo Kinh nghim Su xa nht ca Bn

(Faith: Trust Your Own Deepest Experience), T bi: Ngh thut cch mng ca An lc (Lovingkindness: The Revolutionary Art of Happiness). * Katrina Schneider thc tp ro rit trong mt tu vin gia rng su Min in, di s hng dn ca Ho thng Taungpulu. B hin sng ti M v p dng thin qun vo cng tc cu gip bnh nhn v dn chng au kh v bnh trm kha. * Steven Schwartz thc tp thin Minh st hn ba mi nm v l mt trong cc sng lp vin ca Hi Tin Minh st (Insight Meditation Society). ng l hc vin ca Dipa Ma sut trong thi k ny v ng ra bo tr chuyn du hnh sang M quc u tin ca b. * Steven Smith l mt trong cc sng lp vin ca Thin Minh st H uy di (Vipassana Hawaii) v l gio s hng dn ti Hi Thin Minh st (Insight Meditation Society). ng lnh o nhiu kho an c khp ni. * Janne Stark va l m, sn sc gia nh, va l iu dng tr con i lm m, va l qun l vin cc Phin ch Nng tri (Farmers" Market). B lnh o mt nhm hnh Thin Portland, tiu bang Oregon, M quc. * Ajahn Thanasanti c bit n thin qun Pht gio nm 1979 khi tham d mt lp do Jack Engler ging php. Mi nm sau, b n Tu vin Amaravati bn Anh quc v th gii Sa di ni. Nm 1991, b th gii t kheo ni do bn s ca b l Ajahn Sumedho truyn th. B hin sng c i li. * Cha Theophane l tu s thuc dng Trappist (tu kh hnh cm khu) ti Tu vin Snowmass, tiu bang Colorado. Cha l tc gi quyn Truyn v mt Tu vin Thn b (Tales of a Magic Monastery). * Kate ("Lila") Wheeler d kho an c Pht gio ln u vo nm 1977. B c vit mt cun on thin tiu thuyt nhan l "Khi Ni Bit i" (When Mountains Walked)v mt Tp Truyn Ngn, nhan "Chng Phi T Ni Ti Khi Hnh" (Not Where I Started From). B cng vit nhiu bi ng trong cc bo New York Times v tp ch khc, nh "Tam Lun: Tp ch Pht hc" (Tricycle: The Buddhist Review). B hin sng tiu bang Massachusetts, M quc. ---o0o---

Vi nt v n tc gi Amy Schmidt l ging s thng tr ca Hi Thin Minh st (Insight Meditation Society) Barre, tiu bang Massachusetts, Hoa k v l ng sng lp vin ca tu vin Tng Ga Ty Nam (Southwest Sangha), mt tnh x n c min Nam tiu bang New Mexico, M quc. L mt cn b hp l ca ngnh y t x hi, Amy Schmidt l ng tc gi ca quyn kho lun "Undrestanding Alzheimer"s: A Guide for Families, Friends, and Health Care Providers " (Hiu bit v bnh lo nhc: Cm nang cho gia nh, bng hu v cc nh iu dng y t), n phm ca i hc Washingtom, nm 1993. Cc hnh v h ho ca b c tm thy trong Budddha Laughing, (c Pht Ci), Bell Tower, 1999. Cc nh bin tp: * Don Morreale l bin tp vin ca tp ch The Complete Guide to Buddhist America (Cm nang y cho Pht t M chu). L mt hc gi lu nm v Pht php, v mt vn s c lp, ng hin sng Denver, tiu bang Colorado, M quc. * Madelaine Fahrenwald l mt bin tp vin c lp, v hc gi lu nm v Pht php. (Mun c thm chi tit v Dipa Ma, xin xem trn mng li thng tin: www.dipama.com.) Thin Nht xin tha vi li... Sau hn ba tun l va phng dch va nh my, Thin Nht lm xong nhim v ca o hu Diu Nhn bn Washington gi in thoi qua giao ph: chuyn dch quyn sch Knee Deep In Grace ca Amy Schmidt. K nh tm xong phn v ca Thin Nht, cn vic xin php tc gi v trao n bn c Vit nam, xin o hu Diu Nhn lo chu tt. Nh bn c xem qua nguyn tc, ni dung ca quyn sch gm c ba phn, m phn Thin Nht thch nht chnh l phn u, thut li cuc i tht n s m rt ly k ca Dipa Ma: mt ngi ni tr m yu, bn rn, chu nhiu kh s, vt qua tt c tu tp Thin, chng c gic ng v

gii thot ngay trong cuc i ny. Chng cn phi dng li l cao xa, dao to ba ln, ca tng b -- b u c cn ta ca tng b -- ch cn khi c xong, c quay li nhn chnh mnh, mnh nhn vo lng mnh, v... thy g? c thy mun noi gng b hay khng, hay l vn c than thn trch phn, sao ti kh qu, chng c rnh rang c mt chc ... tu. B c dy, nn tu ngay trong lc mnh ang bn y! Thin Nht rt ngi ngng khi nhn c sch t nh xut bn gi ti, qu tng ca o hu Diu Nhn, hng ch nhan Knee Deep In Grace. Ch Grace l ch m Thin Nht rt kh tm, mt l nu dch l Hng n th trng vi Hng n ca c Pht; hai l o Pht rt cng bng, chng c i x ring vi Pht t, chng phi l c n hu ring g cho ai c. Duyn may bit n Pht, bit n Php, ang n v s n vi tt c mi ngi chng phn bit chng tc, tn gio chi c, min l ta c sn sng trong tm tha tip duyn may. Ti chng hon ton ng vi tc gi, vi cc ngi cng tc vi tc gi, v nhng cm ngh ca h i vi cc "kinh nghim" tm linh, cc "cm gic" m h nhn thy trong tm h v s hin din ca Dipa Ma ngay trong nhng ngy, thng, nm m b la ci i ny. y chng phi l ti chi b s hin linh ca bc gic ng, nhng ti ngh rng s linh ng cn ty vo sc cm thng ca chnh ngi ng s. M sc cm thng y, phi chng da trn nghip duyn ca tng ngi, mc du vic hin linh kia ca bc gic ng v gii thot ri ba xung chung cho mi sanh linh, ta nh cn ma ro thm nhun mun vt. Mt trong nhng "n sng" m c Pht ban cho mi ngi Pht t l bo cho ai ny u r bit rng: "Mnh lm ch nghip duyn ca mnh"; vn mng mnh nm trong tay mnh, ai bit tha hng n hu th lo tu tp ci thin nghip, du ang trong hon cnh kh khn n mc no i na. Ti rt h thn v mc du sng hn hai mi nm trn min Bc M chu ny, ti cn cha quen rnh vi li ni c th, vi nn vn ho thc tin ca ngi M, khin cho vic phng dch quyn sch qu bu ny cha c tri chy nh mun. Nhiu t ng, nhiu vn "b" ti lt b qua, li cn vi on ti "ln thm" vo t hnh dung t, i ba thnh ng, cho "ra v" Vit nam mt cht. Ti xin co li vi cc tc gi, v xin sm hi trc vi cc c gi Vit nam, nu c, khi c n bn dch ny. Sau cng, ti xin tn thn cng phu nhiu nm tri ca tc gi Amy Schmidt, ngi ch nghe n Dipa Ma sau khi b cht, su tp ti liu,

phng vn tht nhiu ngi, vit li cuc i ly k ca mt b ni tr n , tranh u vi hon cnh kh s tu tp chng c gic ng v gii thot ri em kinh nghim ch li cho hng xm, cho bng hu c ng v Ty phng. Nu c php tm tt li quyn sch, ti xin ni thm: "Mt ngi ni tr t hc, kh s nh b lm c, sao ta li chng lm c?" Nguyn cu mi ngi thm nhun "n sng" ca Dipa Ma trong hng n ca c Pht! Montreal, 2003-01-01, Thin Nht --- o0o --Ht