You are on page 1of 4

HA THNG GII NGHIM (1921 - 1984) TT.Thch ng Bn ---o0o--Ngun http://www.quangduc.

com Chuyn sang ebook 31-8-2009 Ngi thc hin : Nam Thin namthien@gmail.com Link Audio Ti Website http://www.phatphaponline.org Ha thng Gii Nghim th danh l Nguyn nh Trn, sinh ngy 5 thng 5 nm 1921, ti lng Gia L Thng, x Thy Phng, huyn Hng Ph, tnh Tha Thin - Hu. ngi xut thn trong mt gia nh gm ba anh em, c tinh thn yu nc v c truyn thng o c lu i. ng ni l bc xut gia, cha l Ha Thng Quang Diu, ch cng xut gia, bc l Ha thng Phc Duyn. Nm 9 tui (1930), Ngi xut gia ti cha Bng Lng - Hu thuc h phi Bc truyn. Sau Ngi c th gii Sa Di. n nm 19 tui (1940 - Canh Thn), Ngi th gii T Kheo ti i gii n cha Ph - Nng. Trong thi gian ny, Pht gio Nam Tng bt u du nhp vo Vit Nam. Nh vy Ngi c dp nghin cu gio l Nguyn Thy. Nm 1944, Ngi c sang du hc ti Phnmphnh - Campuchia. Nm 1947 Ho Thng Nip Tch truyn gii T Kheo theo truyn thng Nam Tng - Thervada cho Ngi. Ngi c hc o vi c vua si Campuchia, Ha thng Chuon Nath. Sau Ngi sang du hc Thi Lan v Min in. Ti Min in, Ngi c hc thin t nim x vi Ngi thin s Mahsi Saydaw. Sau hn mi nm du hc nc ngoi, Ngi tr v Vit Nam hong khai Pht Gio Nguyn Thy.

Nm 1957, Ngi cng cc v Trng lo Ha thng H Tng, Bu Chn, Thin Lut, Ti Thng, Gic Quang, Kim Quang, php s Thng Kham vn ng thnh lp Gio Hi Tng Gi Nguyn Thy Vit Nam. Khi Gio Hi Tng Gi Nguyn Thy Vit Nam chnh thc thnh lp, Ngi c c gi chc v Ph Tng th k, nhng v Ngi c khuynh hng cch mng nn chnh quyn Ng nh Dim khng duyt cho Ngi gi chc v trong Gio Hi, khi chnh quyn Ng nh Dim sp , Ngi uc bu lm Tng Thng trong bn nhim k t nm 1964 - 1971. Nm 1963 trong phong tro u tranh chng k th tn gio ca ch Ng nh Dim, Ngi b bt ti Sn Tr. Nm 1966, Ngi tham gia u tranh chng ch lao t ti cc nh giam M-Ngy - Nng v Gnh Rnh Qui Nhn. Nm 1975, Ngi tham gia Ban Lin lc Pht gio Yu nc Thnh Ph HCM v gi chc v Ph Ch Tch. Nm 1979, Ngi c ti c chc Tng Thng Gio Hi Tng Gi Nguyn Thy Vit Nam. Cng trong nm 1979, Ngi c thnh tham gia gio on ch Tng Pht Gio Nguyn Thy Vit Nam i Campuchia lm thy t cho cc s si b Khmer bt hon tc. T Pht Gio Campuchia c phc hi vng mnh v tht cht tnh on kt Vit Nam Campuchia. Nm 1980, Ban vn ng thng nht Pht Gio Vit Nam c thnh lp, Ngi tham gia vo Ban vn ng vi t cch Ph Trng ban. Nm 1981, Gio Hi Pht Gio Vit Nam ra i, Ngi c thnh vo Hi ng Chng minh v c c lm Ph Ch Tch Hi ng Tr S Gio Hi Pht Gio Vit Nam. Trong cuc i hong ha hnh o, Ngi tham d nhiu hi ngh quc t v Pht Gio, t bit l tham d hi ngh kt tp Tam Tng ln th 6 ti Rangoon - Min in. V s nghip gio dc o to Tng l, Ngi m mt Pht hc vin s cp ti cha Tam Bo - Nng v mt Pht hc vin Trung ng ti cha Pht Bo ti qun Tn Bnh - Si Gn, ni Ngi lm vin ch v tin s

Thin Gii lm Gim c. Pht hc vin o to nhiu Tng ti cho h phi Nam Tng. Sau khi hc thin t nim x Min in, tr v nc, Ngi m trung tm thin t nim x ti Tam Bo T ni Ln - Vng Tu, o to nhiu hnh gi thin sinh thu t kt qu php hnh tt p. Sau 1975, Ngi tip tc m nhiu kha thin ti cha Pht Bo ni Ngi tr tr. V s nghip sng tc dch thut, Ngi dch v cho in cc tc phm sau y : 1) Thin T Nim X. 2) Mi Tin vn p 1,2,3. 3) Lch S Pht T Gotama. 4) Gii v kip. 5) D Xoa hi Pht. 6) Thch vn o. 7) Php s ging gii. 8) Lut tng Pli. Ngoi ra, cn mt s kinh Ngi ang dch d dang, hoc cn trong bn tho hin lu gi ti cha Pht Bo. V s nghip xy dng cha chin, t min Nam ra min Trung, ln Cao Nguyn, u cng c du chn Ngi bc n hong khai o mu. Ngi kin lp cc t vin nh cha nh Quang ( lng Gia L), Tng Quang (Hu), Tam Bo ( Nng), Nam Quang (Hi An), Tng Bo (Qung Ngi), Bu Sn, Php Qun ( Lt), Php Bo (M Tho), Bnh Long (Phan Thit), Phc Sn (ng Nai), Tam Bo Thin Vin (B Ra - Vng Tu) v Pht Bo (Thnh Ph H Ch Minh). Ha thng Gii Nghim c s chng xut gia ng o nht trong Pht Gio Nam Tng Vit Nam, mt s hin cn ang du hc nc ngoi. Hin nay, nhng t trng thnh ca Ngi l Ha Thng H Nhn Hu, Ha thng Php Tri, Thng Ta Vin Minh, Tm H, H Chn v.v.... Nm 1984, Ngi lm trng bnh, sc khe km dn v khng hi phc li c. Ngi thu thn th tch lc 10 gi 10 pht ngy 13 thng 7 nm Gip T tc 09/8/1984 ti cha Pht Bo, hng th 63 tui, vi hn 50 nm dc lng hong o.

Hng nm, vo ma Vu Lan Bo Hiu (13/7 .L) ton th tng tn Pht Gio Nam Tng v Gio Hi Pht Gio Vit Nam lm l tng nim Ha thng, mt thin s, mt bc Thy t ha kh knh, c cao thm, mt v gio phm tn tc ca Pht Gio Vit Nam. -- o0o -Ht