You are on page 1of 2

Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo 1. Mga Kaisipang Asyano sa Pagbuo ng Imperyo 2.

Mga Matutunan
o o o o

Kahalagahan ng kaisipang Tsino sa pagtatag ng China; Ang pinagmulan ng emperador ng Japan at Korea ; 3. Ang mitong pinagmulan ng sinaunang kaisipan sa TSA 4.Ang mga kaisipang pinagbatayan sa pagkilala sa sinaunang kabihasnan; 5. Ang mga katangiang dapat taglayin ng mga pinuno ng bansa 6. Ang mga kaisipang Asyano na patuloy na gumagabay sa mga pinuno . Ang mga Asyanong kaisipan: pundasyon ng pagkabuo ng mga sinaunang kabihasnan uminog sa relihiyon at uri ng pamumuno.

3.
o o o o

4.
o o o

5. ANG CHINA BILANG GITNANG KAHARIAN 6. Ayon sa mga Tsino 
 

Ang kanlang nasyon ay maipagmamalaki. Ang kabihasnan nila ay umusbong sa Huang ho. Ang kabihasnan nila ang pinakamatanda sa mundo turo ni Confucius.

7.
o

Bunga ng di matatawarang ambag sa larangan ng pilosopiya, kaisipan, at imbensyon may mataas silang paningin sa sarili. Zhongguo Middle Kingdom o Gitnang Kaharian Sibilisado tumanggap ng impluwensyang Tsino at yumakap ng Confucianism Barbaro ang hindi nabibiyayaan ng kanilang kabihasnan Kapuri-puri ang mga Tsino dahil sa hindi nila ipinagkait ang kanilang kultura sa hindi kalahi. tulad ng mga karatig bansang Japan, Korea at Vietnam. ang pagiging sibilisado ay hindi usapin sa lahi kung hindi sa pagtanggap ng Confucianism

8.
o o

9.
o o

10.
o o o

11.

o Nang dumating ang mga Europeo sa China. Ang sagradong tahanan ng mga diyos o espiritu ay nasa mataas na lugar tulad ng bundok. Ang hari rin ang tagapamagitan sa iba t-ibang pamayanan at mga mapayapang uganayan nila sa isa t-isa na kailangan upang patuloy ang kasaganaan sa lipunan. o o 19. 18. tutungo ito sa daigdig ng mga espiritu at magiging diyos Habang nabubuhay ang Hari. o Ang mga hari ng mga imperyo sa Timog Silangang Asya ay nangunguna sa mga ritwal at pag-aalay sa mga diyos Animismo (Aminism) naniniwala sila na ang kapaligiran ay pinanahanan ng mga espiritu o diyos na maaring mabait o masama. ito y may dalawang mahalagang katungkulan. o o o o 20. 2 . Sino ginagamit upang tukuyin ang mga Tsino Sinocentrism ang pananaw na sila ang superior sa lahat 14. o o 13. o o o o o o o 16. o Anak ng Langit emperador ng mga Tsino namumuno dahil sa basbas ng Langit may taglay ng virtue (birtud o kabutihan). MITO NG PINAGMULAN AT SINAUNANG KAISIPAN NG TIMOG SILANGANG ASYA 17. Mon isang grupong etnolinggwisto sa Myanmar ang kanilang hari ay nangunguna sa mga ritwal ang kanilang hari namatay na. o 22. Kowtow ang pagyuko sa emperador ng 3 beses kung saan ang noo ay humahalik sa semento 12. o . Palatandaan sa kalikasan na hindi na nasisiyahan ang kalangitan sa nakaupong emperador: Lindol bagyo tagtuyot peste digmaan kaguluhan 15. sila y tiningnan ng mga Tsino bilang barbarong may katayuan sa daigdig. o o 21. Siya ay tagapamagitan ng mga diyos at mga tao upang pigilan ang mga kalamidad sa kalikasan bunga ng maling pag-aalay sa mga diyos o espiritu ng kalikasan.