You are on page 1of 2

Necessitem el teu SUPORT

Desitjo donar suport financer per a lequipament amb una


Quota de _______________
(Es pot consultar el llistat dequipament necessari)

Finanament Modalitat Plaa Concertada: 75% de la pensi (aportaci usuari) La resta ho cobreix el concert de places del Consell de Mallorca. Modalitat Plaa No Concertada: Sestableix una quota mensual per a cada resident que inclou les despeses dallotjament i manutenci, aix com el suport dels professionals.

Desitjo donar suport financer per a la gesti del Servei amb una
Quota de 60,62 (quantitat que permet atendre un usuari durant 1 dia) Quota de 1.843,85 (quantitat que permet atendre un usuari durant 1 mes) Quota de 22.126,30 (quantitat que permet atendre un usuari durant 1 any) Quota de _______________
Pagament nic Pagament mensual Pagament anual

HABITATGES TUTELATS SUPERVISATS


Servei de Promoci de lAutonomia de carcter Residencial

Estades El nostre Servei inclou la possibilitat de distints tipus destada: Permanent o de llarga durada Temporal Respir Familiar

Titular: NIF:

Entitat

Oficina

D.C.

Nm. de compte

Habitaci individual o doble.

Signatura del titular del compte

Adreat a:
Les donacions realitzades per persones fsiques sn dedubles en un 25% en lIRPF i les donacions realitzades per persones jurdiques sn dedubles en un 35% en lImpost sobre Societats segons sestableix en la Llei 49/2002, de 23 de setembre, de rgim fiscal de les entitats sense nims de lucre i dels incentius fiscals al mecenatge.
Conforme el que estableix la Llei Orgnica, 15/1999, de 13 de desembre, de Protecci de Dades de Carcter Personal, linformem que les dades personals facilitades en formulari, seran incorporades en un fitxer propietat de l INSTITUT DE TREBALL SOCIAL I SERVEIS SOCIALS (Intress) i de lAssociaci per a la Salut Mental GIRASOL (GIRA-SOL) amb la finalitat de donar el suport financer que vost ens aporta a lequipament i/o la gesti del servei de promoci de lAutonomia de carcter residencial ofert per aquestes entitats. Els camps marcats amb un asterisc sn necessaris per poder complir amb la finalitat indicada. En tot cas, pot exercir els drets daccs, rectificaci, cancellaci, oposici i revocaci a travs dun escrit dirigit a: INTRESS SERVEI DATENCI AMB PERSONES AMB DISCAPACITAT (Ctra. De Campos Km 0, 07620 LLucmajor) o b enviant un correu electrnic a migjorn@intress.org . Mitjanant la signatura daquest formulari, vost consent expressament i autoritza a Intress i a GIRA-SOL, perqu tractin les dades personals que voluntriament facilita, segons les finalitats exposades en els pargrafs anteriors.

Persones amb discapacitat intellectual

Institut de Treball Social i de Serveis Socials


www.intress.org

Persones amb malaltia mental crnica


(edat compresa entre els 18 i els 64 anys)

Serveis dAtenci a Persones amb Discapacitat


Carretera de Campos KM 0 07620 Llucmajor T. 971 660837- F. 971 669038 migjorn@intress.org

Habitatges Tutelats Supervisats


Qui sn Intress i GIRA-SOL? LInstitut de Treball Social i Serveis Socials (Intress) i lAssociaci per a la Salut Mental Gira-Sol sn associacions sense finalitat lucrativa implantades a Mallorca fa ms de 20 anys. La nostra Missi s contribuir a la promoci, gesti i millora de la qualitat dels serveis de benestar social i latenci a les persones, amb professionalitat i comproms. Tenim una dilatada experincia en la gesti de serveis dirigits a persones amb discapacitat intellectual, persones amb malaltia mental i persones dependents: Residncies Habitatges Tutelats Centres de Dia Centres de Nit Inserci Laboral Centres Especials de Treball Oci i Temps Lliure Qu s un HABITATGE SUPERVISAT? necessitats de suport molt diferents, des duna intensitat de suport baixa (baixa supervisi) a una intensitat de suport alta (supervisi continuada). El Servei disposa de places concertades (amb el finanament de les Administracions Pbliques) i de places dallotjament privat.

Qu sofereix?
Servei Residencial 365 dies/any. Pla dIntervenci individual adaptat a les necessitats de cada persona. Suport i formaci en les Habilitats Bsiques de la Vida Diria (neteja personal, neteja de roba, cuina, compres, gesti econmica,...). Supervisi de les relacions de convivncia i organitzaci de lhabitatge. Alimentaci en base a un men setmanal supervisat per dietistes. Activitats doci i temps lliure en base a les preferncies de la persona.

Tots els ciutadans tenen dret a un habitatge digne i adequat.


Article 47 de la Constituci Espanyola

s un recurs dallotjament en la modalitat de llar funcional amb lobjectiu de fomentar el benestar i cobrir les necessitats quotidianes de les persones amb discapacitat intellectual i/o amb malaltia mental en un ambient familiar, afavorint al mxim la seva independncia i promovent la inserci en la comunitat. El nostre servei dhabitatges tutelats estan pensats per atendre a persones amb