You are on page 1of 1

HIDUP MANUSIA BERKASIH SAYANG • • • • hubungan antara individu amat penting.

hubungan yang baik akan memupuk kesej ahteraan mental, psikologi dan fizikal amalan d an tingkahlaku akan mencerminkan suatu nilai. falsafah utama B&K ke arah kesej ahteraan manusia

MANUSIA MESTI MENGENALI DIRINYA • • • manusia perlu bertanggungjawab terhadap diri, tindakan dan tingkah lakunya. Tingkahlakunya ini akan mempengaruhi orang lain. setiap individu harus bertingkahlaku mengikut mengikut pandangan subjektifnya terhadap realiti. matlamat B&K ke arah membina konsep-konsep nilai peribadi klien. Oleh itu B&K merupakan perkhidmatan menolong terjadinya sesuatu perubahan pada diri klien.

INDIVIDU MAHUKAN KEBEBASANNYA • • • • manusia mahukan kebebasan dalam hidupnya. Kebebasan akan membentuk kepercayaan dan kesedaran dirinya Kaunselor perlu memberikan kebebasan kepada klien. Klien merasakan ia terbuka, rela dan bersedia menceritakan masalahnya jika klien diberikan satu situasi yang sesuai. Berdasarkan falsafah, manusia bebas melakukan banyak perkara yang dapat membahagiakannya

KESIMPULAN • Falsafah B&K mnemberikan kebahagiaan kepada semua manusia.