Teknologi Hijau : Apa Kepentingannya Kepada Masyarakat & Negara

Teknologi hijau adalah aplikasi sains alam sekitar untuk memulihara sumber dan alam semulajadi bagi menangani impak negatif aktiviti manusia. Teknologi Hijau adalah teknologi rendah karbon dan lebih mesra alam berbanding dengan teknologi sedia ada. Apabila kita menggunakan teknologi hijau, kita menggunakan sumber-sumber seperti tenaga, air dan sebagainya secara minimum untuk menghasilkan sesuatu produk. Oleh yang demikian, apa-apa teknologi yang menyumbang kepada pengurangan pelepasan Gas Rumah Hijau atau digunakan untuk membangunkan produk dan perkhidmatan yang menghasilkan pelepasan Gas Rumah Hijau yang tinggi perlu dikurangkan melalui kesedaran pada peringkat permulaannya dan selanjutnya melalui penguatkuasaan. Aplikasi Teknologi Hijau juga adalah selaras dengan konsep pembangunan mapan (sustainable development) di mana pembangunan yang dilaksanakan perlu memenuhi keperluan semasa tanpa menjejaskan keperluan generasi masa depan. Sehubungan itu, kita bertanggungjawab untuk memastikan generasi akan datang dapat sekurangkurangnya menikmati kualiti kehidupan yang kita perolehi sekarang atau kualiti yang lebih baik dari sekarang.

Pada 9 April lalu, YAB Perdana Menteri telah mengumumkan pembentukan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air bagi menggantikan Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi. Saya percaya penekanan terhadap ³teknologi hijau´ adalah pendekatan yang tepat dalam menangani masalah alam sekitar dan pertumbuhan ekonomi. Ia juga selaras dengan agenda utama Kerajaan-Kerajaan di seluruh dunia pada masa kini yang memberi prioriti kepada isu-isu alam sekitar khususnya fenomena perubahan cuaca dunia. Kita sebagai penduduk dunia perlu bertanggungjawab untuk bersama-sama memainkan peranan dalam menjadikan dunia ini a better place to live in.

Dalam mengaplikasi teknologi hijau, faedah terbesar ialah dari segi peningkatan kualiti hidup rakyat dengan menjamin kualiti alam sekitar yang lebih mapan. Pencemaran udara, air, bunyi dan sebagainya akan menjejaskan kualiti hidup rakyat sekiranya masalah
* Joycelyn Chong Lee Jing 8 PISMP SN 2

Secara amnya. kejadian bencana alam seperti ribut taufan. menjelang tahun 2020. Oleh yang demikian. Oleh yang demikian. Antara kesankesan fenomena perubahan cuaca dunia yang kita rasai pada masa kini ialah cuaca yang melampau seperti keadaan cuaca panas yang sedang kita hadapi pada masa ini. Selain itu.tersebut dibiarkan berterusan. Mengikut unjuran kami. Pihak swasta. Walau bagaimanapun. industri PV dapat menyumbang sebanyak 4 peratus pendapatan daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (GDP). para profesional serta penyelidik harus bekerjasama untuk mencipta dan mengkomersilkan teknologi hijau. Pasaran untuk teknologi dan produk hijau amat besar. kesan negatif terhadap alam sekitar adalah minima. Proses perubahan cuaca global sememangnya tidak dapat dihalang. Teknologi Hijau merupakan satu teknologi yang mesra alam dan merupakan teknologi yang rendah karbon bagi mengurangkan pelepasan gas karbon ke udara yang menyebabkan antara lainnya fenomena perubahan cuaca dunia. usaha-usaha boleh dilakukan untuk melambatkan proses ini. Industri yang menggunakan atau membangunkan produk berhubung teknologi hijau dapat menyediakan peluang-peluang pekerjaan untuk masyarakat tempatan. Apabila kita menggunakan teknologi hijau. industri solar photovoltaic telah dikenalpasti sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru untuk negara kita. Kita boleh juga meneroka peluang mengeksport produk ¶hijau¶ yang telah kita hasilkan. Contohnya. khususnya dalam sektor tenaga boleh diperbaharu atau renewable energy. aplikasi Teknologi Hijau merupakan salah satu langkah yang diambil bagi melambatkan . mitigasi fenomena perubahan cuaca dunia telah menjadi antara prioriti dalam masyarakat dunia pada masa kini. Teknologi hijau juga mempunyai potensi besar dalam memacu pembangunan negara. kepupusan spesis flora dan fauna dan sebagainya juga merupakan kesan-kesan fenomena perubahan cuaca dunia yang prominen pada masa sekarang. kenaikan paras dan suhu air laut. Kerajaan akan menyediakan dasar yang sesuai untuk mempromosikan teknologi hijau. kecairan ais di Kutub Utara dan Selatan.

menggunakan peralatan cekap tenaga. Sehubungan itu. penggunaan bahanbahan kimia seperti racun serangga dan sebagainya. Kita harus mengamalkan amalan hijau sebanyak yang boleh. penggunaan kenderaan awam atau bahan api alternatif. tenaga elektrik. kita perlu mengubah minda kita bagi memastikan kita masih akan dapat menikmati kehidupan yang kita nikmati pada hari ini dalam jangka masa panjang. saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua agar mula mendekati amalan-amalan hijau yang kecil seperti mengitar semula sampah. Kita juga harus sedar bahawa pilihan-pilihan yang dibuat oleh kita pada hari ini akan menentukan masa depan yang akan dilalui oleh anak-anak kita di masa akan datang. Oleh yang demikian. bermula dengan perkara-perkara mudah yang boleh kita laksanakan. penjimatan penggunaan air merupakan antara perkara-perkara yang boleh dipertimbangkan dalam melaksanakan aktiviti harian kita. . Produk mudah yang mesra alam serta praktikal untuk negara kita boleh dihasilkan. iaitu usaha mencipta atau membangunkan teknologi hijau. Pada peringkat yang lebih tinggi pula. Kita tidak semestinya mencipta sesuatu yang komplikated atau kompleks. Kita sebagai pengguna merupakan salah satu daripada penyumbang terbesar dalam pelepasan gas rumah hijau melalui aktiviti harian dan pilihan yang kita buat sebagai contohnya penggunaan kereta. Pertama ialah aspek inovasi. para penyelidik kita boleh menghasilkan teknologi yang dapat menghasilkan sesuatu produk tanpa membazir sumber-sumber seperti tenaga dan air. Adalah penting supaya pelajar-pelajar digalakkan dari peringkat sekolah lagi untuk mencipta sesuatu.proses perubahan cuaca dunia. aplikasi teknologi dan amalan hijau seperti penggunaan alat-alat elektrik cekap tenaga. Rekaan baru haruslah rekaan praktikal yang boleh dikomersilkan untuk penggunaan tempatan dan untuk tujuan eksport. mengamalkan penjimatan tenaga dan air dan sebagainya. Walaupun amalan-amalan hijau bukan merupakan satu kebiasaan pada sebahagian daripada kita pada masa kini. Keduanya ialah penggunaan atau aplikasi teknologi hijau sama ada dalam melaksanakan proses kerja atau amalan hidup seharian. Usaha Kerajaan untuk menerapkan teknologi hijau perlu dilihat dari dua aspek.

Pengguna juga harus mengutamakan pembelian peralatan elektrik jenis cekap tenaga. Walaupun harga peralatan cekap tenaga lebih mahal sedikit berbanding peralatan biasa. .Contohnya. namun penjimatan tenaga adalah banyak dan kurang menjejaskan alam sekitar. Ibubapa harus menunjukkan teladan yang baik kepada anak-anak supaya mereka akan turut terdorong untuk mengamalkan budaya hijau. Bawalah beg sendiri ketika membeli-belah. eloklah kita menggunakan bekas makanan sendiri daripada menggunakan bekas styrofoam atau plastik yang tidak mesra alam. Kalau kita membeli makanan untuk dibawa balik ke rumah. Jadikan amalan hijau budaya hidup. Yang penting adalah supaya kita mulakan dengan langkahlangkah yang mudah dan murah dahulu. kita boleh membawa air minum dalam bekas tanpa keperluan membeli botolbotol air. Tindakan sedemikian akan menghasilkan penjimatan tenaga. Utamakan penggunaan lampu cekap tenaga.