FIŞĂ DE CARACTERIZARE PRIVIND PE ELEVUL DIN CADRUL COLEGIULUI NAŢIONAL UNIREA FOCŞANI

DE ACORD DIRECTOR

Subsemnata, Ciocâldau Luminiţa, domiciliată in Municipiul Focşani, str. Bucegi, nr. 24, jud. Vrancea, profesor de engleză la Colegiul Naţional Unirea,Focşani, diriginta elevei Bucă AndreeaMadalina, domiciliată in Municipiul Focşani, strada Emil Racoviţă, nr.3, Bl. E, Ap. 17. In toţi cei patru ani, am avut o relaţie bună cu parinţii acestei eleve, intotdeauna participând la şedinţe. Are un regim de viaţa normal şi nu au intervenit evenimente care sa influenţeze dezvoltarea acesteia. Eleva s-a manifestat responsabil, având o atitudine serioasă in relaţie cu profesorii, elevii, dar şi cu celelalte cadre din şcoală. Sociabilă, cu deschidere faţă de problemele altora impunându-şi cu argumentele proprii punctele de vedere şi-a câştigat un loc bine meritat in ierarhia clasei, dar mai ales respectul acestora şi celor din jur. De aceea in toţi aceşti ani a avut 10(zece) la purtare, iar la invăţătură intotdeaua peste 9,29. In relaţia cu prietenii şi in activităţile extrascolare a manifestat sinceritate şi spirit de iniţiativă receptând tot ceea ce este nou. Ca temperament este sangvinic caracterizându-se prin ritmicitate, echilibru, stabil si extrovertit. Faţă de cele relatate recomand inscrierea la Academia de Politie .

Data

Semnătura

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful