MUTACIJE

• KROMOSOMSKE-GENSKE • SOMATSKE-GERMINATIVNE • SPONTANE-INDUCIRANE

GENSKE MUTACIJE
TOČKASTE MUTACIJE
-SUPSTITUCIJA JEDNE BAZE: a)TRANZICIJA (ZAMJENA PUR-PUR ILI PIR-PIR) b)TRANSVERZIJA (ZAMJENA PUR-PIR ILI PIR-PUR)

FRAMESHIFT MUTACIJE
-INSERCIJA BAZE -DELECIJA BAZE

TIPOVI TOČKASTIH MUTACIJA KAO POSLJEDICE SUPSTITUCIJE BAZE
1. MISSENSE MUTACIJE “mutacije krivog smisla” 2. NONSENSE MUTACIJE “besmislene mutacije” 3. SILENT MUTACIJE “tihe mutacije”

MISSENSE MUTACIJE
(PROMIJENJEN POLIPEPTIDNI LANAC)

NONSENSE MUTACIJE
STOP KODON (UAA,UAG,UGA) UVJETUJE PRIJEVREMENU TERMINACIJU POLIPEPTIDA

TIHE MUTACIJE
POLIPEPTID JE NEPROMIJENJEN

FRAMESHIFT MUTACIJE
ADICIJA ILI DELECIJA BAZA

FRAMESHIFT MUTACIJE
ADICIJA ILI DELECIJA BAZE DOVODI DO GREŠKE U ČITANJU mRNA TE DODAVANJE POGREŠNIH AK U POLIPEPTIDNI LANAC

MUTACIJE GENA ZA Hb

SRPASTA ANEMIJA
defektan Hbs uslijed točkaste mutacija u Hb genu
• “Srpasti” eritrociti uzrokuju kroničnu anemiju i oštećenje tkiva i organa. • Autosomno-recesivna bolest, najčešća u Africi (1:375; 1:12 nosilac) i Mediteranu.

SPONTANE MUTACIJE
• GREŠKE TIJEKOM REPLIKACIJE: -FORMIRANJE POGREŠNOG PARA (A-C) -SPONTANA INSERCIJA ILI DELECIJA BAZA • KEMIJSKE PROMJENE U DNA MOLEKULI: -DEPURINACIJA -DEAMINACIJA

KETO/ENOL TAUTOMERNE FORME T/G

AMINO-IMINO TAUTOMERNE FORME C/A

POGREŠNO SPARIVANJE BAZA U REPLIKACIJI

Formiranje tranzicije TA u CG tijekom replikacije

SPONTANA OŠTEĆENJA (kemijska) DEAMINACIJA 102 stanici/dnevno

SPONTANA OŠTEĆENJA (kemijska) DEPURINACIJA 104 stanici/dnevno

Primjeri oštećenja DNA induciranih zračenjem i kemijskim čimbenicima 1. UV zrake

Ciklobutanski prsten

Primjeri oštećenja DNA induciranih zračenjem i kemijskim čimbenicima
2. Alkiliranje
- Adicija metilne ili etilne skupine na različite položaje DNA baza

Alkiliranje O6 položaja gvanina =O6 metilgvanin = G se sparuje s T Popravak enzimom O6 metilgvanin-metiltransferaza

Primjeri oštećenja DNA induciranih zračanjem i kemijskim čimbenicima
3. Reakcija s karcinogenom (benzapiren)

MEHANIZMI POPRAVKA DNA
1. IZRAVNI POPRAVAK – izravni obrat kemijske reakcije odgovorne za oštećenje DNA - pirimidinski dimeri i alkilirani gvaninski ostaci 2. POPRAVAK IZREZIVANJEM (ekscizijski popravak) -popravak izrezivanjem baza -popravak izrezivanjem nukleotida -popravak krivo sparenih baza 3. POPRAVAK SKLON POGREŠKAMA 4. REKOMBINACIJSKI POPRAVAK

1. IZRAVNI POPRAVAK izravni obrat kemijske reakcije odgovorne za oštećenje DNA
FOTOREAKTIVACIJA – pirimidinski prsten
•Energija vidljive svjetlosti kida veze ciklobutanskog prstena •Karakteristična za bakterije, kvasce i mnoge biljke i životinje, ali ne i za čovjeka

2. POPRAVAK IZREZIVANJEM
popravak izrezivanjem baza:
- U nastao deaminacijom C -DNA glikozilaza kida glikozidnu vezu izmeñu baze i šećera -Nastaje AP (apirimidinsko mj.) -AP endonukleaza kida DNA lanac -Deoksiriboza-fosfodiesteraza kida šećer i fosfat -DNA polimeraza popunjava pukotinu (umeće odgovarajući nukleotid) -DNA ligaza

2. POPRAVAK IZREZIVANJEM

Popravak timinskih dimera izrezivanjem nukleotida:
-uklanja se dio oligonukleotida u kojem je oštećenje -ekscinukleaza kida lanac na 3’ i 5’ kraju -helikaza odvaja oligonukleotid -DNA polimeraza i ligaza popunjuju pukotinu

XERODERMA PIGMENTOSUM Greška u popravku timinskih dimera izrezivanjem nukleotida

•Rijedak genetički poremećaj •Incidencija 1/25000 osoba •Karcinom kože

2. POPRAVAK IZREZIVANJEM

Popravak krivo sparenih baza pri replikaciji:
(engl. Mismatch repair system) -provjera novoreplicirane DNA -Mutacija: karcinom debelog crijeva (1:200)

3. POPRAVAK SKLON POGREŠKAMA

•Vrsta alternativnog popravka, za vrijeme replikacije •Sklon greškama •Ipak mnoge su specijalizirane za ugradnju odgovarajuće baza •npr. nasuprot timinskog dimera ugradi AA

4. REKOMBINACIJSKI POPRAVAK

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful