Montserrat Bertran

JOCS DE LLENGUATGE ORAL1 L’ús dels jocs lingüístics és una eina didàctica per a practicar la llengua. Els jocs lingüístics tenen la funció de distreure i divertir, però amb el seu ús, i sense adonar-se’n, es potencia el desenvolupament fonològic, gramatical i semàntic. És una manera de practicar i manipular els sons , el lèxic i la morfologia de la llengua. Els jocs de llenguatge formen part del llenguatge i tenen un desenvolupament al llarg de la infància segons l’etapa evolutiva de l’infant. A l’etapa d’educació infantil són adequats els jocs lingüístics amb sons i sorolls, i els jocs amb ritme, rima i al—literació. I a partir de cicle inicial s’hi poden afegir els jocs lingüístics amb sentit2. 1. JOCS LINGÜÍSTICS ORALS Jocs de llengua oral

Jocs amb so

Jocs amb sentit

Jocs d’equivocar Jocs d’imitar, repetir i modificar

Jocs de ritme, rima i al.literació Embarbussaments, jocs fonològics… Rodolins, Dites i refranys, Cantarelles i cançonetes, Corrandes, glossa…

Jocs amb fantasia, narrar, expressió estètica

Onomatopèies, pràxies, paraules bessones…

Jocs de contar, denominar, llistar, descriure, imitar, repetir, jocs de paraules

jocs amb metàfores, jocs de l’absurd

Poemes, fórmules màgiques, rondalles, fer com si…, enfatitzar personatges…

Endevinalles, calambur, acudits, els disbarats, el telèfon… Jocs amb síl.labes, encadenar paraules, paraules cangur, paraules bessones…

1

Teberosksy, A (2010) Jocs de llenguatge. Loiseau,J. Jeux d’interieur et autor de camp. Bassa, R. Els Jocs lingüístics orals aplicats a l’ensenyament de la llengua. Garvey

2

1

Montserrat Bertran

JOCS AMB EL SO. ALGUNS EXEMPLES • • Onomatopeies i embarbussaments. Jocs introductoris de fonologia. Amb ells es poden treballar sons i fonemes de diferent dificultat. Jocs de tonicitat de llengua i llavis. Jocs d’identificació i reconeixement de sons i /o paraules. Jocs amb síl—labes: Paraules bessones: trobar paraules amb síl—labes repetides (cucu, papa, mama, pipi, caca…) • Buscar paraules cangur o trobar la paraula amagada (cacahuet – caca; papallona – ona, papa…) Acabar les mitges paraules: senyo- reta; bici – cleta; tele – visió…) Cançons univocàl.liques (cantar amb la a, e…), Paraules i frases. Fer rodolins, trobar paraules que acabin igual. Cançons i jocs de falda …

• • •

• • • • •

JOCS AMB SENTIT. ALGUNS EXEMPLES • El pare carbasser. Paga penyora qui s’equivoca. Per recuperar la penyora es pot demanar que diguin cinc noms de … El telèfon, El joc dels disbarats Trobar paraules que comencin per una lletra. Enumerar noms de diferents camps semàntic: noms d’animals, noms de joguines… qui s’equivoca paga penyora. Cadenes de paraules (per lletra, per síl—laba) Construir paraules a partir d’un prefix: des – Es va tirant una `pilota i quan la tens a les mans has de dir la paraula. Localitzar la paraula intrusa. Cançons que van afegint parts del cos, animals … En Joan petit, La granja d’en Jepet

• • •

• •

• •

2

Montserrat Bertran

• •

Fer endevinalles, endevinar , endevinar definicions, endevinar enigmes. Aprendre a definir paraules: què és, per a què serveix (cada nena gafa un cartronet amb el dibuix o foto d’algun objecte i intenta fer la definició) Interpretar acudits, Jocs orals de memòria: A la maleta hi posarem mitjons, samarretes… , El pare va anar al mercat a comprar … (cada nen diu un nom, el joc s’acaba quan algú repeteix una paraula o no sap què dir)

• •

Cançons que van ometen una part o síl—laba: Cançó de l’elefant, El meu barret té tres puntes, El cotxe del meu pare, Bingo era el meu gos…

La caixa dels objectes perduts: un nen posa la mà dins la capsa, toca un objecte i l’ha de descriure sense dir-ne el nom. La resta l’han d’endevinar. El mateix fent la descripció de personatges. Toca, toca. Per parelles un diu “em toco el braç esquerra” i la parella ho ha de fer. Qui s’equivoca paga penyora. El joc d’endevinar una paraula dient si, no. Jocs de presentació. Per parelles un es presenta a l’altre, després cadascú presenta al company davant la resta de grup. Aprendre poemes, rodolins, dites. Qui és qui. Es demana que els nens es posin per parelles. Cadascú fa un dibuix sense que l’altre el vegi. Després, amb la mateixa dinàmica del “qui és qui” cal que cada nen pregunti a l’altre sobre el dibuix,i amb la informació rebuda ha de fer un dibuix. L’objectiu és que sigui el més semblant possible, sense haver-lo vist. Només amb la informació rebuda. Es presenta als nens diversos objectes i es fa que els observin durant uns segons. Després, el mestre en retira uns quants sense que ells ho vegin, i han de dir quins són els que falten i els han de descriure breument (podem fer el mateix joc afegint-n'hi). Donar una sèrie d'objectes semblants i s'han de trobar els dos que són iguals, i dir perquè són iguals. Un nen ensenya un objecte als seus companys, després amaga aquest objecte i els nens l'han de descriure.

• •

• • •

• •

3

Montserrat Bertran

• •

Trobar un objecte amagat seguint instruccions precises. Joc del retrat: un nen surt a fora i els altres es posen d'acord a fer el retrat d'algun dels del grup. Quan el que era a fora entra, ha d'anar preguntant: és alt?, té els ulls blaus?, és ros?, té mal geni?...Només es pot respondre Sí o No sense cap més explicació. Si el jugador endevina de quin personatge es tracte, ha de dir quina de les respostes li ha donat la clau. Es pot fer el retrat d'altres personatges: mestres i altre personal de l'escola, artistes coneguts, gent del barri,... Joc de canvi de lloc: Tots els infants estan asseguts en rotllo a les cadires de l’aula, hi ha d’haver tantes cadires com jugadors menys una. Tots s’asseuen a la seva cadira, llevat d’un que és al mig i comença construint una història curta de coses que passen dins una casa, com per exemple: "dormim, ens aixequem, diem bon dia, ens posem el pijama, ens vestim, anem a…". Mentrestant, els altres l’han d’imitar i han de repetir el que diu i fa l’infant que és al mig. Quan el del mig, d’una manera improvisada, diu: "la casa es crema!", tothom s’ha d’aixecar i canviar de cadira i, en definitiva, de casa. L’infant del mig aprofita aquest desconcert per asseure’s i quedar-se una casa. L’infant que es queda sense cadira, ha de passar enmig del rotlo i tornar a reproduir la història. …

4

Montserrat Bertran

RECURSOS I BIBLIOGRAFIA 40 jocs per parlar el català ed Graó Jocs d’expressió oral i escrita Eumo editorial. Material complementari: http://www.eumoeditorial.com/pdf/2710mc.pdf Destapa’t. Jocs i activitats orals. Ed Àlber 156 activitats per a parlar en català . Ed Àlber Col.lecció Racó de buf, llavis… Ed Àlber Jocs de lèxic i expressió. Ed Àlber Làmines d’estimulació de la parla Ed Àlber Jocs i activitats de llengua. Expressió oral i vocabulari. Educació infantil i cicle inicial. http://www.scribd.com/doc/6832453/Jocs-Llengua-Oral Xerrem http://www.cal.cat/campanyes_i_projectes_detalle.aspx?id=2 Ser joc i paraula. Cada mes un joc oral http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST348ZI64326&id=64 326 Xarranca. Jocs per a l’aprenentatge de l’oral http://www20.gencat.cat/portal/site/Joventut/menuitem.c93399c423024ec778 39a410b0c0e1a0/?vgnextoid=31b39d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRC RD&vgnextchannel=31b39d6767c3b010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnex tfmt=detall&contentid=20d8dfd77fbad010VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD Cançó improvisada. La Glossa. http://cordecarxofa.org/w/ Caixa: Olívia Caixa: Verbàlia http://www.verbalia-eljoc.cat/ El bocamoll: http://www.tv3.cat/bocamoll/el-joc.html Diverllengua: http://www.gencat.cat/llengua/diverllengua/ Jocs de llengua: http://www.enlloc.com/enlloc/jocsdellengua.htm 5

Montserrat Bertran

I per anar ampliant ...

6

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful