Univerzitet u Travniku Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju Travnik

ZADAĆA IZ PREDMETA FINANSIJSKI MENADŽMENT

Br. Indexa : 601/09 Student: Dolić Isam Profesor:Zijad Njuhovic

17.decembar 2011.

. Dopunskog dioničarskog kapitala na finansijski menadžment) mora se obezbjediti minimalna profitna stopa kao i dosada. Kod ovakve problematike rukovodi se preduzećima koja sun a tom sektoru učinila najviše. Zadatak finansijske funkcije u preduzeću je da iznađe što adekvatnije vještine i sposobnosti u ostvarivanju i proučavanju materije u poslovnim finansijama. Jedna suvremena složena problematika koja se odnosi na neizvijesnost u poslovanju.odnosno gotovo svim. Ta problematika je prisutna u svim preduzećima.i poduzimanju mjera za ublažavanje posljedica od tih rizika.kvantificiranju rizika i predlaganju konkretnih mjera i aktivnosti da se posljedice rizika svedu na što manju mjeru.što je dokazano da se najbolji finansijski rezultati postižu u onim preduzećima koja su najdalje otišla u primjeni naučno-teoretskih saznanja iz oblasti poslovnih finansija.procjenjivanju rizika.i način riješavanja je složen i zahtijeva adekvatno znanje i pristup finansijskog menadžera. Ako preduzeće nema dobro organiziranog i razradjenog finansijskog menadžmenta postaje hendikepirano u konkurenciji I ostvarivanju te maximiziranju profita. Da bi u takvim preduzećima izostala mogućnost efikasnijeg i potpunijeg djelovanja (npr.ZADATCI FINANSIJSKE FUNKCIJE NA UNAPREDJIVANJU FINANSIJSKOG MENADZMENTA U PREDUZECU Svijet savremenih poslovnih finansija jako je vezan za suštinu I pojam finansijskog menadžmenta.a to su ona čiji su nenadžeri posvetili punu pažnjuu problematici.formiranju posebnih odjeljenja i posebni stručni menadžerski timovi zaduženi isključivo za proučavanje neizvijesnosti u poslovanju i definisanju poslovnih rizika. Teoretski nisu adekvatno razradjeni postupci . Te vještine se odnose na finansijski menadžment.