KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA

KWSP 4 PERCUMA

PERMOHONAN PENAMAAN
(A) MAKLUMAT AHLI NO. AHLI KWSP (Tidak perlu diisi oleh Pemegang MyKad) NOMBOR KAD PENGENALAN (BARU)

-

-

NOMBOR KAD PENGENALAN LAMA/SIJIL KELAHIRAN/SIJIL WARGENEGARA/ POLIS/TENTERA NAMA

AGAMA

ISLAM

BUKAN ISLAM

(B) MAKLUMAT PENAMAAN Saya seperti nama dan nombor ahli KWSP yang tercatat di atas, dengan ini menamakan individu seperti disebutkan di bawah untuk menerima simpanan KWSP saya mengikut bahagian atau peratusan yang diserahkan apabila berlaku kematian ke atas diri saya. NAMA PENUH PENAMA (HURUF BESAR MENGIKUT DOKUMEN PENGENALAN DIRI) NO. KAD PENGENALAN/ SIJIL KELAHIRAN/ PASPORT PERTALIAN/ HUBUNGAN PECAHAN/ PERATUSAN DISERAHKAN

BIL

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Bilangan orang yang dinamakan (D) 1 PENGESAHAN SAKSI 1. 2. Saya dengan ini mengesahkan kenyataan yang telah dibuat oleh ahli benar dan cap ibu jarinya telah diturunkan di hadapan saya. Saya mengaku maklumat peribadi saya seperti di bawah adalah betul dan benar. (C) PENGESAHAN PEMOHON 1. 2. Saya mengaku bahawa maklumat penamaan yang tercatat di dalam borang penamaan ini adalah betul dan benar. Saya mengaku cap jari yang diturunkan di dalam borang ini adalah milik saya.

Tandatangan : Nama Penuh : No Kad Pengenalan : Alamat :

Tandatangan Ahli Alamat

Kemaskini alamat tersebut di pangkalan data KWSP? Nombor Telefon / Telefon Bimbit Tarikh :

YA

TIDAK

Tarikh :

CAP IBU JARI KIRI

CAP IBU JARI KANAN

UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA

(Cop tarikh terima)
Pindaan : 21 September 2011 Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini.

1

RUANGAN PENAMA YANG TIDAK DIISI HENDAKLAH DITANDA PALANG (RUJUK CONTOH MENGISI BORANG). Ahli perlu memahami PANDUAN DAN MAKLUMAT PENTING berhubung penamaan sebagaimana berikut:       3. Nombor Kad Pengenalan Lama/Sijil Kelahiran/Sijil Warganegara. 1 Sila hubungi 03 . Bahagian/Peratusan Diserahkan Tuliskan bahagian/peratusan yang ingin diberikan kepada penama atau diagihkan di kalangan penama-penama. mana-mana organisasi atau mana-mana pertubuhan sebagai penama. PASTIKAN angka yang diisikan sama dengan bilangan penama yang dituliskan terdahulu. Ahli yang telah mencapai umur 18 tahun ke atas sahaja layak membuat penamaan ini.8922-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. /Nombor Kad Pengenalan (baru). Penamaan akan terbatal jika kesemua orang yang dinamakan meninggal dunia semasa ahli masih hidup. Ahli dan Penama tidak layak menjadi saksi Penamaan pada Borang Penamaan (KWSP 4) ahli. Ahli dinasihatkan membaca dengan teliti arahan-arahan di dalam panduan ini sebelum mengisi borang. Ahli tidak boleh menamakan badan-badan kebajikan. Saksi di dalam borang ini mestilah berumur18 tahun ke atas semasa penamaan dibuat. Pemberian atau agihan mesti dinyatakan dalam bentuk peratusan/pecahan yang TIDAK MELEBIHI 100% atau 1.KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA PANDUAN MENGISI BORANG KWSP 4 BAGI PERMOHONAN PENAMAAN 1. bapa. ibu. 4.   Pertalian/Hubungan . Dokumen-dokumen sokongan yang diperlukan bagi pendaftaran penamaan adalah : Salinan Kad Pengenalan ahli.Tuliskan pertalian atau hubungan di antara ahli dengan penama seperti anak.  Bilangan Orang Yang Dinamakan Isikan (dalam angka) jumlah bilangan penama yang didaftarkan. Borang ini hendaklah dilengkapkan dengan menggunakan PEN DAKWAT HITAM TERANG dan ditulis menggunakan HURUF BESAR.Tuliskan dengan jelas menggunakan HURUF BESAR nama penuh Penama (atau orang yang dinamakan) mengikut Kad Pengenalan atau dokumen pengenalan diri penama berkenaan. Penamaan terdahulu akan terbatal jika ahli membuat penamaan baru denagn mengisi Borang Penamaan (KWSP 4). . (A) Berikut adalah panduan borang bagi bahagian-bahagian utama di dalam borang permohonan (kwsp 4) iaitu:MAKLUMAT AHLI Lengkapkan maklumat sebagaimana di dalam Kad Pengenalan atau lain-lain dokumen pengenalan diri pemohon iaitu:Nombor Ahli KWSP (tidak perlu diisi oleh pemegang MyKad). Borang penamaan (KWSP 4) mestilah diterima oleh KWSP semasa ahli masih hidup.  No. Nama dan Agama. (B) MAKLUMAT PENAMAAN  Nama Penuh Penama . 2. Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran/Pasport/Sijil Warganegara Tuliskan nombor Kad Pengenalan/Sijil Kelahiran/Pasport/Sijil Kewarganegaraan atau lain-lain dokumen pengenalan diri penama.

SALAH O Serahan borang di kaunter KWSP hendaklah dengan membawa bersama dokumen sokongan asal berserta salinannya bagi tujuan pengesahan oleh pegawai KWSP (sekiranya pengesahan salinan dokumen belum dibuat) Borang permohonan boleh dihantar di mana – mana Pejabat KWSP atau dikirim melalui pos ke alamat berikut : KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA Beg Berkunci No. cap jari mestilah diturunkan dengan terang dan jelas dengan menggunakan pad cap jari berwarna hitam di dalam ruang yang disediakan seperti panduan berikut:- CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN CAP IBU JARI KANAN P BETUL O SALAH O SALAH O SALAH (D) PENGESAHAN SAKSI Selepas semua maklumat pemohon lengkap diisi dan pemohon telah menurunkan cap jarinya di ruangan yang disediakan.- P BETUL 7. berikut adalah pihak yang diiktiraf KWSP tujuan pengesahan tersebut:• • • • • • • • • Pegawai KWSP yang terdiri daripada Pegawai Gred 18 dan ke atas Pegawai Kaunter KWSP Majikan Pemohon Penghulu atau Penggawa Jaksa Pendamai Kumpulan Pengurusan/Profesional Kerajaan Ahli Dewan Undangan Negeri Ahli Parlimen Pesuruhjaya Sumpah 2 Sila hubungi 03 . Selangor Darul Ehsan. Semua salinan dokumen sokongan hendaklah dibuat dalam saiz A4 dan pastikan dokumen yang disertakan bersama-sama dengan borang permohonan diklipkan dan tidak menggunakan dawai kokot (stapler) Salinan Kad Pengenalan/Kad Kuasa Polis atau Tentera/Pasport PERLU dibuat kedua-dua bahagiannya (depan & belakang) di atas sekeping kertas saiz A4 pada muka surat yang sama seperti contoh di bawah . nombor telefon atau telefon bimbit dan tarikh permohonan serta menurunkan cap ibu jari kanan dan kiri di hadapan saksi yang dikenalpasti oleh ahli.(C) PENGESAHAN PEMOHON Pemohon dikehendaki menurunkan tandatangan. . 9. 220. Jalan Sultan. 10. 6. Selain dari itu.8922-6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. menuliskan alamat. nama penuh. 5. nombor kad pengenalan atau pasport. 46720 Petaling Jaya. semua salinan dokumen sokongan yang dikehendaki perlu disertakan bersama-sama dan disahkan oleh pihak yang diiktiraf KWSP Bagi tujuan mengesahkan salinan dokumen . Bagi penghantaran permohonan melalui pos. alamat dan nombor telefon bagi pengesahan maklumat cap jari pemohon. saksi dikehendaki menurunkan tandatangan. 8.

KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA KWSP 4 PERCUMA PERMOHONAN PENAMAAN (A) MAKLUMAT AHLI NO. 0 3 (C) PENGESAHAN PEMOHON 1. dengan ini menamakan individu seperti disebutkan di bawah untuk menerima simpanan KWSP saya mengikut bahagian atau peratusan yang diserahkan apabila berlaku kematian ke atas diri saya. Saya mengaku cap jari yang diturunkan di dalam borang ini adalah milik saya. AHLI KWSP (Tidak perlu diisi oleh Pemegang MyKad) X X X X X X X X NOMBOR KAD PENGENALAN (BARU) 7 3 X X X X .1 0 . Saya mengaku maklumat peribadi saya seperti di bawah adalah betul dan benar. Tandatangan : Nama Penuh : No Kad Pengenalan : Alamat : Tandatangan Ahli AZMAN BIN RAZALI 66XXXX-09-XXXX NO 42. 2. 2. Alamat NO 100. Saya mengaku bahawa maklumat penamaan yang tercatat di dalam borang penamaan ini adalah betul dan benar. KAD PENGENALAN/ SIJIL KELAHIRAN/ PASPORT PERTALIAN/ HUBUNGAN PECAHAN/ PERATUSAN DISERAHKAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 MOHD ALI BIN ABDULLAH ABDULLAH BIN IBRAHIM KAMARIAH BINTI ABDUL RAHMAN AK2XXXXXX 70XXXX-10-XXXX 38XXXX-08-XXXX ANAK SUAMI IBU 50% 30% 20% Bilangan orang yang dinamakan (D) 1 PENGESAHAN SAKSI 1. JALAN KT 2/52. PERAK 3XXXX TAIPING PERAK XX/XX/2XXX UNTUK KEGUNAAN KWSP SAHAJA Kemaskini alamat tersebut di pangkalan data KWSP? Nombor Telefon / Telefon Bimbit Tarikh : CAP IBU JARI KIRI YA / TIDAK 013-XXXXXXX XX/XX/2XXX CAP IBU JARI KANAN Tarikh : (Cop tarikh terima) Pindaan : 21 September 2011 Sila hubungi 03 – 8922 6000 untuk sebarang pertanyaan berkaitan permohonan ini. Saya dengan ini mengesahkan kenyataan yang telah dibuat oleh ahli benar dan cap ibu jarinya telah diturunkan di hadapan saya.2 X X X NOMBOR KAD PENGENALAN LAMA/SIJIL KELAHIRAN/SIJIL WARGENEGARA/ POLIS/TENTERA NAMA A X X X X X X X A I S Y A H / ISLAM B I N T I A R S H A D AGAMA BUKAN ISLAM (B) MAKLUMAT PENAMAAN Saya seperti nama dan nombor ahli KWSP yang tercatat di atas. 1 . 3XXXX PARIT BUNTAR. NAMA PENUH PENAMA (HURUF BESAR MENGIKUT DOKUMEN PENGENALAN DIRI) NO. KG AIR KUNING.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful