TEHNICI UTILIZATE ÎN STUDIUL PIEŢEI

5.1 Principalele tehnici de analiză în studiul pieţei Tehnicile de studiere a pieţei se împart în două categorii: I. Studierea caracteristicilor şi dimensiunii acestuia folosindu-se: a) imaginea; b) segmentarea; c) testarea; d) previziunea; II. Date bazate pe instrumentul statistico-matematic astfel: a) studiile: - documentare; - calitative; b) sondaje; c) paneluri; d) analiza datelor; - metode descriptive (MCMMP, verosimilităţii); - metode explicative (metode ale centrelor mobile, proximitate); I. Imaginea Se urmăreşte definirea şi prezentarea unui produs sau a unei firme în mediul concurenţial. Acestea pot fi percepute diferit de către consumatori. Pentru a putea valorifica informaţiile obţinute în urma sondajelor, se foloseşte analiza factorială a componentelor principale. Cu ajutorul acesteia se poate rezuma un ansamblu de variabile prin intermediul

segmentele trebuie să fie suficient de diferite unele faţă de altele. nevoilor. II. respectiv a metodelor celor mai potrivite. 1. alegerea criteriilor/metodelor de segmentare. 2. O altă modalitate de analiză este cea factorială a corespondenţilor. 3. De asemenea. de nivelul lor de educaţie etc. Alegerea criteriilor de segmentare Această primă etapă constă în alegerea criteriilor. Descrierea caracteristicilor fiecărui segment Odată alese criteriile. Se pune problema alegerii între o strategie de tip concentrat. alegerea unuia sau mai multor segmente. caz în care vor fi luate în considerare un număr redus de segmente ale pieţei şi/sau . astfel încât acesta să poată fi atent şi corect analizat şi diagnosticat. 3. conceperea strategiilor adaptate fiecărui segment de piaţă. 4. denumite segmente. Alegerea unui sau mai multor segmente Cunoscând dimensiunea şi caracteristicile fiecărui segment al pieţei. Decizia care se adoptă în cadrul acestei etape este hotărâtoare pentru buna desfăşurare a procesului de segmentare a pieţei. Putem considera că segmentarea pieţei se realizează prin intermediul următoarelor etape: 1. Segmentarea Segmentarea constă în descompunerea pieţei globale într-un număr mai mare sau mai mic de subansambluri. este necesară descrierea în amănunt a caracteristicilor. a specificităţii segmentului respectiv. Similar analizelor pe componente principale. atitudinilor unităţilor componente.factorilor determinanţi şi permite descoperirea acelui factor care interrelaţionează diferite variabile luate în considerare. Segmentele trebuie să fie suficient de omogene din punctul de vedere al comportamentelor. respectiv metodele de segmentare şi individualizarea fiecărui segment al pieţei. Această analiză se referă la două serii de variabile. Segmentarea se poate realiza în funcţie de vârsta consumatorilor. de regiunea în care locuiesc. analistul va trebui să decidă asupra numărului de segmente pe care le va aborda. astfel încât să justifice adoptarea unor strategii distincte. 2. descrierea caracteristicilor fiecărui segment. de veniturile acestora. în funcţie de care se va segmenta piaţa ce face obiectul studiului. informaţia poate fi rezumată în “factori” care permit înţelegerea modului de regrupare a variabilelor şi interpretarea asocierilor ce iau naştere între ele.

apartenenţa la o anumită grupare sau formă de organizare etc. nivelul de pregătire al indivizilor. dimensiunea familiei etc. Criteriile care definesc stilul de viaţă sunt utilizate mai puţin frecvent decât criteriile cuprinse în categoria anterioară. caracteristici care nu sunt neapărat uşor de observat şi de cuantificat (precum caracteristicile geografice sau demografice). întreprinderea va trebui să descopere. Conceperea strategiilor adaptate fiecărui segment După alegerea unuia sau a mai multor segmente de piaţă. 4. vor fi adoptate strategiile de produs. (2) criterii care definesc stilul de viaţă: Această categorie de criterii mai sunt denumite şi “de personalitate”. vârsta. Evident. I) Criteriile de segmentare a pieţei. geografice. apropierii sau distanţei faţă de anumite centre etc. datorită multitudinii şi diversităţii produselor care coexistă pe o anumită piaţă. sunt: dimensiunea diferitelor segmente care prezintă interes pentru întreprindere: gradul de deschidere al segmentelor de piaţă. ele se referă la anumite caracteristici generale şi stabile ale indivizilor. astfel încât să-şi atingă obiectivul maximizării profitului.o strategie de tip diferenţiat. climei. strategie care face apel la un număr mai mare de segmente de piaţă. în ceea ce priveşte alegerea unui anumit număr de segmente. Criteriile geografice sunt reprezentate de particularităţile anumitor regiuni din punctul de vedere al reliefului. de preţ. care este interesată de procesul respectiv de segmentare a pieţei. Criteriile care ar putea fi luate în considerare. să conceapă şi să transpună în practică cele mai adecvate politici de marketing. Există în practică numeroase posibilităţi şi criterii de segmentare a pieţei. sociale şi economice: Criteriile demografice cel mai des întâlnite în studiile de piaţă sunt: sexul. În cazul criteriilor sociale şi economice. categoria socio-profesională. soluţiile sunt la fel de numeroase şi de diverse. criteriile frecvent utilizate sunt: veniturile. de distribuţie şi de comunicare care se potrivesc cel mai bine segmentului abordat. Astfel. . care se utilizează cel mai frecvent sunt următoarele: (1) criterii demografice. caracteristicile întreprinderii. care au fost individualizate şi definite.

şi anume segmentarea pieţei în funcţie de modalităţile de utilizare a produsului/produselor. piaţă. un produs de lux în cazul altuia etc. vorbim de previziune. un bun dorit pentru un altul.(3) criterii care definesc comportamentul faţă de un anumit produs: În multe cazuri concrete. Cu ajutorul acestor tehnici putem preciza din ce grup face parte un anumit consumator. Se conturează astfel segmentarea pieţei în funcţie de calităţile consumate. în studiile de piaţă este absolut necesar să se cunoască şi destinaţia produsului consumat. pentru ca întreprinderea producătoare sau distribuitoare. b) tehnica regrupării tipologice – constă în regruparea indivizilor în grupuri al căror profil să fie cât mai omogen. Un acelaşi produs poate reprezenta o necesitate pentru un anumit consumator. să-şi orienteze mai bine eforturile. Dacă dorim să obţinem o serie de valori cât mai aproape de cele care se vor înregistra în perioada următoare. (4) criterii psihologice: Există situaţii în care nu comportamentul. II) Teste şi experimente: sunt folosite teste statistice (F. în funcţie de natura variabilei studiate. Segmentarea se analizează folosind 2 metode: a) tehnica decupajului – permite căutarea şi descoperirea existenţei unor diferenţe semnificative între grupuri şi determinarea variabilelor care explică diferenţele respective. ci atitudinile psihologice în legătură cu un anumit produs reprezintă un criteriu de segmentare a pieţei. III) Previziune şi simulare Orice lansare a unui nou produs pe piaţă sau orice tip de acţiune asupra unui element component al mixului (produs. Alături de indicatorii privind cantităţile consumate. pentru un producător este interesant să segmenteze clientela sa potenţială în funcţie de dimensiunea absolută a consumului. în practică se face apel la metode statistice prin intermediul . după caz. Pentru a putea efectua estimări cât mai precise. promovare) face obiectul unei proiecţii în viitor. preţ. sau Snedecor). Definim astfel un al doilea tip de segmentare a pieţei. dar diferit în raport cu alte grupuri. dacă explorăm mai multe posibilităţi de manifestare a diverselor variabile realizăm o simulare. student.

cât cumpără?. distribuitorilor. categoria socio-profesională în cazul consumatorilor. unde. producătorilor etc. Şi anume. uşor de descoperit şi cuantificat şi. de exemplu. nivelul de venit. vizionarea sau lecturarea anumitor suporturi internaţionale. de obicei. d) Comportamentul profesional al distribuitorilor. sunt obţinute prin intermediul unor studii. Astfel. mai ales. în general. repartiţia lor în funcţie de o serie de criterii. Pentru aşi formula o politică adaptată la cerinţele şi exigenţele . Atunci când ne interesează publicul consumator (sau utilizator) al unui produs. b) Comportamentul specific cumpărării se aplică atunci când încercăm să răspundem la următoarele întrebări: cine. cine ia decizia de cumpărare?. vom menţiona în continuare câteva dintre cele mai frecvente comportamente analizate în cadrul studiilor de piaţă: a) Comportamentul de consum şi de utilizare. la cei potenţiali. întrebările la care ar trebui să răspundem sunt următoarele: cine consumă/utilizează? unde se desfăşoară consumul? când se consumă? ce se consumă? cât se consumă?.cărora se asociază grupele de variabile. vârsta. studiul de piaţă va preciza cu exactitate modul în care clienţii obţin informaţiile referitoare la un anumit produs (la produsul care face obiectul analizei) şi va preciza obiceiurile şi preferinţele clienţilor în legătură cu audierea. b) Informaţii vizând comportamentul efectiv al publicului A doua mare categorie de informaţii referitoare la un anumit public se referă la modul cum acesta se compară. descrie „ceea ce face” publicul în cauză. cât şi. dar mai ales în cazul politicii de comunicare. astfel încât să le putem defini unele prin intermediul altora. numărul lor. Informaţiile utile din cadrul unui studiu de piaţă. nivelul de instrucţie. cum ar fi: sexul. pot fi clasificate în trei mari categorii: a) Informaţii privind „caracteristicile externe” ale publicului În această categorie sunt incluse anumite informaţii referitoare la „caracteristicile externe” ale consumatorilor. Societatea comercială trebuie să deţină cât mai multe informaţii referitoare atât la clienţii săi actuali. vânzătorilor. repartiţia geografică a acestora. Aceste informaţii sunt. Cu caracter. Acest tip de comportament este important în cadrul tuturor politicilor de marketing. c) Comportamentul în legătură cu informaţiile. când. acţionează în mod efectiv.

e) Comportamentul concurenţilor. mai ales în ceea ce priveşte: produsele propuse. Comportamentele mentale pot fi studiate sub multiple aspecte. 1. respectiv a imaginii. Pentru a putea gestiona în condiţii de maximă eficienţă relaţiile sale cu publicul. menţinerea unui nivel de informare cu privire la strategiile şi metodele utilizate de către aceştia. − notorietatea şi imaginea produselor şi mărcilor. aşteptări. motivaţii. şi anume: care sunt produsele care fac obiectul activităţii lor?. de percepţia pe care individul respectiv o are în legătură cu acestea. în consecinţă şi la originea comportamentului de consum. după cum urmează: − nevoi. PRINCIPALELE TEHNICI DE STUDIERE A PIEŢEI Organizarea si desfăşurarea cu maximum de eficienţă a cercetărilor de marketing implică. în mare măsură. Elementele menţionate se află la originea comportamentului uman. În ceea ce priveşte concurenţa. alegerea tipului de cercetare. prin care sunt evitate posibilele erori care pot afecta calitatea acestora.distribuitorilor. f) Informaţii referitoare la mentalitatea publicului. ce tehnici de negociere sunt utilizate sau preferate de către anumiţi distribuitori?. Percepţia poate fi analizată prin prisma notorietăţii. mai întâi. . ci şi comportamentul mental al acestuia. comportamentul profesional trebuie să cunoască o serie de elemente concrete privind activitatea acestora. organizarea forţei de vânzare proprii. şi mai ales pentru a-l putea influenţa. iar apoi parcurgerea unei metodologii cu respectarea strictă a unor reguli privind conţinutul fiecărei etape în parte. trebuie să cunoască nu doar comportamentul efectiv al publicului. circuitele de distribuţie utilizate. care sunt metodele şi tehnicile de vânzare practicate?. bugetele de promovare de care dispun concurenţii etc. Comportamentul unui individ faţă de un anumit produs sau o anumită marcă depinde. dorinţe. preţurile şi condiţiile de vânzare practicate. de ce spaţii dispun diversele categorii de distribuitori?.

a) Studiile documentare În situaţia în care dorim să obţinem informaţii în legătură cu un anumit subiect sau domeniu. iar studiile documentare mai sunt cunoscute şi sub denumirea de analiza datelor secundare. este aceea a alegerii celei mai potrivite tehnici. proprietarul lor este de acord să ni le pună la dispoziţie (eventual să ni le vândă). le vom putea utiliza pentru a doua oară. studiile calitative. sondajele. de asemenea. Dacă aceste informaţii nu sunt publice sau pot fi accesate mai greu. Există. aceste informaţii sunt rapid disponibile (nu putem omite faptul că procesul de culegere a informaţiilor necesită timp şi resurse considerabile). Avantajele utilizării unor informaţii deja existente rezidă în costul redus al culegerii lor. Principalele tehnici de studiere a pieţei sunt: studiile documentare. Acesta este motivul pentru care în practică se utilizează noţiunea de date secundare. panelurile şi metodele de analiză a datelor. limite ale utilizării acestor date secundare. evident. dacă informaţiile referitoare la dimensiunile cantitative ale consumului pot fi găsite cu destul de multă uşurinţă. cele referitoare la .Problema care se ridică. atunci când se analizează şi se prelucrează diverse categorii de informaţii referitoare la activitatea care se desfăşoară pe o anumită piaţă. metoda cea mai simplă ar fi să apelăm la informaţiile deja existente. Astfel.

se argumentează avantajele. fie ca urmare a faptului că aceştia ascund anumite lucruri.caracteristicile. interactivitatea persoanelor implicate. în practică nu dispunem şi de informaţiile referitoare la metodologia obţinerii datelor respective. Trebuie să ştim nu doar ce cumpără sau nu un anumit consumator. . De asemenea. având în vedere faptul că acest tip de informaţii este extrem de util în ceea ce priveşte adoptarea deciziilor. chiar dacă avem la dispoziţie informaţiile referitoare la variabilele care ne interesează. Este o metodă care constă în realizarea unei discuţii în cadrul unui grup de câteva persoane (între 10 şi 12). Studiile de tip calitativ se disting de cele cantitative prin complexitatea metodelor utilizate (anumite metode sunt inspirate de tehnicile psihologice). Se stimulează. iar. atmosfera trebuie să fie una destinsă şi relaxată. este necesar să facem apel la metode indirecte de obţinere a informaţiilor. din diverse motive. de exemplu). motivaţiile şi atitudinile acestuia. Ideile emise de către membrii grupului sunt diverse: sunt emise opinii pro şi contra. De aceea. Pentru specialiştii de marketing este extrem de importantă cunoaşterea motivaţiilor consumatorilor şi nu doar a comportamentelor acestora. comportamentele şi motivaţiile consumatorilor nu sunt la fel de disponibile. Informaţiile referitoare la comportamentul consumatorilor sunt destul de greu de descoperit prin intermediul întrebărilor directe. considerăm că aceasta este o limită importantă a studiilor documentare. Şi. denumite şi studii în profunzime sau studii motivaţionale. O altă limită a datelor secundare constă în aceea că nu ne putem pronunţa asupra exactităţii. respectiv dezavantajele produsului/domeniului analizat. în legătură cu un anumit subiect. îndeosebi nevoile. Dintre acestea amintim: 1) Reuniunea de grup. în interiorul grupului. de cele mai multe ori cuantificarea indicatorilor nu este făcută în concordanţă cu cerinţele studiului de piaţă pe care îl elaborăm. creativitatea. au drept obiect studierea comportamentelor mentale ale publicului. iar acolo unde este posibil este bine ca discuţiile să fie înregistrate. fie datorită faptului că oamenii nu conştientizează adevăratele motivaţii (care determină un comportament explicit de cumpărare sau noncumpărare. de multe ori. pentru a descoperi atitudinile şi motivaţiile profunde ale consumatorilor. b) Studiile calitative Studiile calitative. ci şi de ce se comportă în maniera respectivă. a preciziei cu care acestea au fost culese. cuantificate şi eventual analizate de purtătorul primar al acestora.

de tip recensământ. De aceea. În situaţia în care dorim să ştim câţi dintre locuitorii unei ţări sunt şi consumatori ai unui produs. eşantionul se formează prin tragerea la sorţi. iar altele familiile sau chiar unităţile industriale comerciale. se poate realiza în mai multe variante. Eşantionarea aleatorie. Cea mai simplă variantă constă în realizarea . din colectivitatea cercetată. în mod frecvent. necesită o perioadă de timp considerabilă şi mobilizarea unor resurse materiale şi umane importante pentru a putea fi realizată. Metodele prin intermediul cărora se realizează operaţiunea de eşantionare sunt extrem de diverse. Toate unităţile care compun colectivitatea totală au şanse egale de a deveni unităţi de sondaj. la întâmplare. considerăm că precizia estimărilor pe care le facem în cadrul studiilor de piaţă este cu atât mai mare cu cât dimensiunea eşantionului este mai mare. Aceste teste constau în determinarea persoanei intervievate să se pronunţe în legătură cu un subiect exterior acesteia şi în legătură cu care îşi exprimă propriile idei. putem apela la o anchetă totală.2) Testele prospective. De manieră intuitivă. realizată într-un interval de timp determinat. însă cele mai frecvent utilizate sunt următoarele: a) Eşantionarea aleatorie. respectiv îşi manifestă propria personalitate. a unităţilor de sondaj. deci de a face parte din eşantion. altfel spus a unităţilor de sondaj. se apelează. În unele situaţii. Prin intermediul acestei metode. cu ajutorul unui chestionar. respectiv la cercetarea parţială a colectivităţii totale. O astfel de anchetă este foarte scumpă. − Alegerea metodelor de eşantionare. − Alegerea dimensiunii eşantionului. c) Sondajele Sondajul reprezintă o tehnică clasică de anchetă. Realizarea efectivă a eşantionării presupune luarea următoarelor decizii: − Definirea unităţii de şomaj. Aceasta reprezintă prima decizie ce urmează a fi adoptată şi se referă la tipul entităţilor cuprinse în anchetă. la estimări în legătură cu domeniul care urmează a fi studiat. iar în ultima vreme şi în studiile motivaţionale. Se conturează astfel ancheta prin sondaj. prin intermediul unui eşantion. în cadrul căreia vor fi intervievaţi toţi locuitorii ţării respective. care în teorie este considerată singura metodă valabilă de eşantionare. unităţile de sondaj sunt indivizii. Validitatea şi precizia sondajului depind de procedurile de eşantionare utilizate. utilizate de foarte multă vreme în domeniile orientării profesionale şi psihoterapiei.

regiunea de reşedinţă a componenţilor colectivităţii etc. prin efectuarea unor sondaje la mai multe niveluri (de exemplu. Metoda constă în încercarea de a reproduce condiţiile unei trageri la sorţi. în cadrul studiilor de piaţă la alte metode de eşantionare.). aplicarea acestei metode este dificilă. cum ar fi obiceiurile. c) Metoda itinerariilor. Reprezentativitatea este urmărită. după care sunt alese anumite judeţe. în situaţia în care numărul de criterii după care se face eşantionarea este redus. categoria socio-profesională. În ciuda . însă pot apărea în transpunerea ei în practică o serie de potenţiale „pericole”. b) Eşantionarea prin cote. De asemenea. de multe ori ele nu se pot transpune efectiv în practică. el va fi reprezentativ şi din punctul de vedere al altor caracteristici. prin intermediul unor criterii cum ar fi: sexul. Această metodă prezintă avantajul că poate fi realizată cu costuri reduse. colectivitatea naţională poate fi împărţită în judeţe.unei liste exhaustive a tuturor unităţilor colectivităţii cercetate şi a efectua tragerea la sorţi printr-un algoritm. În cazurile în care colectivitatea totală cercetată este numeroasă. specialiştii implicaţi vor avea o libertate destul de mare în a alege persoanele care urmează să compună viitorul eşantion. În cadrul studiilor de piaţă. în cazul judeţelor sunt incluse în tragerea la sorţi a unităţilor de sondaj anumite localităţi etc. care se stabileşte de către specialiştii care fac parte din echipa de studiu. fie împreună cu metoda cotelor. Chiar dacă metodele de eşantionare aleatorii sunt cele mai riguroase. avantajele conferite de aceste metode devin operaţionale numai în condiţiile în care ancheta se desfăşoară cu o aceeaşi rigurozitate până la finalizarea acesteia. atitudinile etc. în practică se apelează la o serie de simplificări. Justificarea teoretică a metodei cotelor rezidă în ipoteza căreia eşantionul este reprezentativ pentru populaţia cercetată din punctul de vedere al criteriilor luate în considerare în cadrul eşantionării. Unul din aceste „pericole” este acela că. Limitele expuse determină specialiştii de marketing să facă apel. de obicei. vârsta. această metodă este utilizată fie individual. prin fixarea unor reguli stricte de selecţie în spaţii pe care anchetatorii trebuie să le respecte. deoarece necesită costuri importante. Metoda cotelor constă în respectarea principiului reprezentativităţii eşantionului faţă de colectivitatea totală cercetată. comportamentele. de aceea.

de asemenea. În acelaşi timp. În plus. este obligatoriu să fie precizată şi dimensiunea eşantionului. trei sferturi de oră. de exemplu. astfel încât utilizatorul rezultatelor anchetei să poată aprecia valabilitatea rezultatelor obţinute. se va încerca stimularea persoanelor chestionate să răspundă la întrebări. de exemplu. numărul de persoane care vor dispune să răspundă. se impune ca specialistul care formulează întrebările să fie foarte precis şi concis. pe de o parte şi la formularea întrebărilor. De asemenea. Redactarea chestionarului este făcută. este absolut necesar ca aceasta să fie menţionată în cadrul studiului realizat.unei aparente rigori. Creşterea numărului de întrebări poate conduce la diminuarea calităţii rezultatelor obţinute. evident. şi anume ordinea în care sunt puse întrebările: acestea pot fi ierarhizate. Sondajul ca metodă clasică de anchetă. respondenţii nu vor mai fi la fel de exacţi şi de atenţi ca în prima parte a desfăşurării anchetei. nu este admisă sugerarea răspunsurilor. Va fi mult mai uşor să convingem persoanele să răspundă la un chestionar a cărui durată este de douăzeci de minute decât la unul a cărui durată depăşeşte. Pentru a limita durata aferentă derulării unui chestionar. Pentru a obţine rezultatele dorite. nu trebuie omis faptul că numărul întrebărilor este mai puţin important decât durata şi respectiv efortul necesare pentru a da răspunsuri la întrebările formulate. metoda este dificil de aplicat în practică şi de respectat de către anchetatori. Pe de altă parte însă. odată instalată oboseala (eventual plictiseala). Această caracteristică determină. Dimensiunea chestionarului (sau lungimea) se referă la durata sa în timp. Elaborarea şi redactarea chestionarelor trebuie să se facă respectând anumite reguli referitoare la dimensiunea şi structura chestionarului. Indiferent de metoda de eşantionare aleasă. să elimine întrebările care ar putea genera răspunsuri ambigui etc. în strânsă legătură cu natura informaţiilor ce urmează a fi culese. ea evită concentrarea geografică a intervenţiilor şi obligă anchetatorii să ia în considerare mai multe segmente teritoriale. generale şi . utilizând în acest scop metode cât se poate de diverse. clasificate în funcţie de diverse criterii sau. tentaţia de a formula întrebări suplimentare este foarte mare. pornind de la elementele de ansamblu. implică utilizarea unui chestionar. De obicei. pe de altă parte. în funcţie de inventivitatea anchetatorului şi a echipei din care acesta face parte. La reuşita unui astfel de demers concură şi un alt element. în mod hotărâtor. de aceea anchetatorul trebuie să „reziste” în faţa ei.

De exemplu. alegerea răspunsului se face dintr-un număr redus de variante. Întrebările preformate se definesc prin aceea că. o anumită caracteristică a unui automobil s-ar putea situa pe o scală în care atitudinile merg de la fragil la robust. în scopul determinării evoluţiei în timp a comportamentelor efective sau afective ale publicului respectiv. a unor atitudini. răspunsuri care. iar inconvenientul principal este acela că răspunsurile. însă în cazul în care ne interesează cuantificarea unor comportamente complexe. În acest caz. pot fi prevăzute. Dacă panelurile consumatorilor vizează cumpărările efectuate de diverşi . la prima vedere. îi lasă acesteia libertatea de exprimare atât în ceea ce priveşte forma cât şi lungimea. el poate fi utilizat şi în analiza altor tipuri de comportamente sau chiar în evoluţia opiniilor şi intenţiilor consumatorilor. Anchetele repetitive constau în a pune. în general. de fapt. numărul de răspunsuri posibile nu este limitat. comportamentul de cumpărare al unui eşantion permanent de consumatori. aceleaşi întrebări unui public determinat. De asemenea. Panelurile consumatorilor urmăresc. Avantajul acestor întrebări se manifestă mai ales în legătură cu sarcinile anchetatorului (este uşurată munca acestuia).ajungând până la detaliile fenomenului cercetat în cadrul studiului de piaţă care se derulează. Principalele tipuri de paneluri sunt cele ale consumatorilor. 4. Sunt utilizate în chestionare diverse tipuri de întrebări. d) Panelurile Panelurile. există numeroase voci care consideră că această activitate aparţine mai degrabă artei decât ştiinţei. în principal. într-o anumită măsură. Întrebările deschise sunt acelea care permit persoanei intervievate să dea răspunsul pe care aceasta îl consideră potrivit. este vorba. Acestea pot fi încadrate în patru mari categorii: 1. în ceea ce priveşte formularea întrebărilor. ca tehnici de studiere a pieţei. 2. periodic. fac parte din categoria anchetelor repetitive. de întrebări prin intermediul cărora se poate măsura intensitatea atitudinilor respondenţilor faţă de un produs. Întrebările ferme sunt întrebările care nu permit decât un număr mic de răspunsuri. 3. dar. o marcă sau un comportament. Scalele de atitudine. utilizarea lor nu este recomandată. sunt sugerate. ale distribuitorilor şi cele specializate. Avantajul utilizării unor astfel de întrebări rezidă în simplitatea lor. În fine.

Pentru a realiza un studiu de piaţă riguros este absolut necesar ca. Definirea obiectului studiului de piaţă. şi mai ales în ultimele decenii. 5. se cuvine să fie aleasă şi cea mai potrivită metodă prin intermediul căreia să obţinem. precizăm că cele mai utilizate metode de analiză a datelor în cercetările de marketing sunt încadrate în două mari categorii: metode descriptive şi metode explicative. specialiştii implicaţi să întocmească un proiect al studiului de piaţă. Fără a intra în detalii. panelurile distribuitorilor se referă la vânzări: un panel al distribuitorilor este reprezentat de un eşantion de comercianţi cărora li se urmăresc. întotdeauna finalitatea studiului este concretizată în adoptarea unei decizii. anterior desfăşurării acestuia.consumatori. şi în acelaşi timp cea mai dificilă. De-a lungul timpului. Alegerea acestor tehnici se va face de către un specialist în studii de piaţă. 3. vânzările şi stocurile. Panelurile specializate se concentrează asupra unui anumit domeniu. a elaborării proiectului studiului de piaţă. care să-l ajute să adopteze deciziile cele mai potrivite. Inventarierea informaţiilor necesare studiului. el poate doar să furnizeze informaţii. . periodic. 2. care va fi urmărit din punctul de vedere al comportamentelor sau opiniilor exprimate în legătură cu acesta. Metodele de analiză a datelor Indiferent de tehnicile de studiere a pieţei utilizate. informaţiile aflate în starea lor brută. metodele de analiză a datelor a evoluat. neprelucrată. prelucrate. în primul rând este necesară o formulare clară a problemei care interesează. cumpărările. ele urmând a fi analizate. Formularea precisă a informaţiilor necesare soluţionării unei anumite probleme reprezintă faza cea mai importantă. nu sunt utilizate în această formă. un studiu de piaţă nu poate să formuleze răspunsuri la toate întrebările şi problemele unui manager. În realitate. Alegerea tehnicilor de culegere a informaţiilor. În momentul în care cunoaştem tipul şi numărul informaţiilor de care avem nevoie. Proiectul unui studiu de piaţă presupune parcurgerea următoarelor etape: 1. De aceea.2 Proiectarea unui studiu de piaţă Elaborarea unui studiu de piaţă reprezintă una dintre cele mai importante responsabilităţi ale specialiştilor de marketing. Un studiu de piaţă nu este realizat niciodată doar în scop informativ.

Cota de piaţă a unei firme sau a unui produs se determină ca raport . considerăm ca fiind absolut necesară operaţiunea de studiere a dimensiunilor pieţei. 1. poate fi evaluată şi valoarea informaţiilor care vor fi furnizate de studiul de piaţă. se exprimă sub forma volumului pieţei. la explicarea anumitor comportamente şi atitudini. Adoptarea sau modificarea proiectului. precum şi un deviz al cheltuielilor ocazionate de aceste activităţi. respectiv volumul de vânzări maxim ce se poate înregistra pe o piaţă. respectiv restricţiile de capacitate ale producătorului. cost cuantificat în unităţi de timp. cu atât posibilităţile de pătrundere pe piaţa respectivă sunt mai însemnate şi invers. iar pe de altă parte a costului realizării proiectului. care poate fi absorbită de o anumită piaţă. teoretică. pe piaţă. Prin raportarea volumului pieţei la potenţialul pieţei se obţine un alt indicator. De asemenea. va fi luată în urma comparării. aria şi structura pieţei. ci implică şi evaluarea pieţei cu ajutorul unor indicatori direct măsurabili. În cele ce urmează vom aborda capacitatea. este pentru produsul considerat. Capacitatea pieţei Capacitatea pieţei se defineşte prin cantitatea maximă dintr-un anumit produs. În studiile de piaţă se utilizează foarte des indicatorul „cota de piaţă”. Evaluarea termenelor şi costurilor. De aceea. de asemenea.3 Studierea dimensiunilor pieţei Studierea pieţei nu se limitează la descifrarea unor elemente de natură generală. potenţialul pieţei. luând în considerare restricţiile legate de limitele de natură fizică sau psihică ale consumatorului. Se defineşte. Vânzările realizate în mod efectiv. Capacitatea pieţei care poate fi calculată ca produs între numărul de consumatori şi intensitatea medie de consum. respectiv unităţi monetare.4. 5. care să cuprindă desfăşurarea tuturor activităţilor propuse. la un nivel de preţ şi la un nivel determinat al veniturilor consumatorilor. Decizia responsabilului de marketing. Cu cât nivelul acestui indicator este mai redus. şi anume gradul de saturare a pieţei. evaluare în urma căreia se va cuantifica rentabilitatea acestuia. pe de o parte a importanţei informaţiilor obţinute. referitoare la proiectul elaborat. Orice proiect al unui studiu de piaţă este însoţit de un calendar. 5. la un moment dat.

de specificitatea produselor. PB – populaţia centrului A. care a formulat legea gravitaţiei comerciale: „două centre comerciale. de preferinţele consumatorilor. de densitatea populaţiei. Aria pieţei Studierea activităţii de piaţă nu se poate realiza făcând abstracţie de dimensiunile spaţiale ale acestei activităţi. Structura pieţei Din punctul de vedere al marketingului. Fenomenul gravităţii comerciale a fost studiat de profesorul Reilly. respectiv B DAT. 2. volumul de vânzări raportat la un anumit număr de locuitori. Alte caracteristici de natură spaţială ale activităţii de piaţă sunt gradul de concentrare a pieţei şi gradul de solicitare a reţelelor de distribuţie. de fapt. numărul de puncte de vânzare la unitatea de suprafaţă. CB – cumpărările atrase de A. putem determina aria comercială a unei localităţi. Gradul de concentrare a pieţei poate fi determinat printr-o serie de indicatori. Gradul de solicitare a reţelelor de distribuţie se referă la densitatea actelor de vânzare-cumpărare într-un teritoriu strict determinat şi este influenţat de dispunerea în teritoriu a diverselor puncte de vânzare. unul dintre fenomenele cele mai importante este reprezentat de gravitaţia comercială. de asemenea putem construi anumite hărţi comerciale ale anumitor zone. DBT – distanţa până la A.” CA/CB = (PA/PB) * (DAT/DBT)2. în care: CA. 3. respectiv de B PA. alături de care se poate calcula şi cota de piaţă relativă. cota de piaţă absolută. Acesta este. A şi B. În acest sens.între vânzările firmei sau vânzările aferente produsului considerat şi volumul total al pieţei. Consumatorii pot fi definiţi ca entităţi care au introdus deja . piaţa poate fi structurată în două mari categorii: categoria consumatorilor şi categoria nonconsumatorilor. respectiv numărul de locuitori) şi invers proporţional cu pătratul distanţei dintre localitatea T şi cele două centre de atracţie. cum ar fi: volumul de vânzări raportat la o anumită suprafaţă. atrag cumpărătorii dintr-o localitate intermediară T în raport direct proporţional cu mărimea lor (exprimată prin dimensiunea populaţiei. respectiv la B Cu ajutorul legii gravitaţiei comerciale (sau legea Reilly). ca raport între piaţa firmei considerate şi piaţa celui mai puternic concurent al său.

la un moment dat. Ansamblul consumatorilor şi al nonconsumatorilor definesc piaţa totală. în două mari subcategorii: absoluţi şi relativi. . Similar.produsul în consum sau îl vor introduce în perioada imediat următoare. alcătuită din consumatori şi nonconsumatori relativi. definim piaţa teoretică. indiferent de modul de manifestare a pieţei şi a mediului. Nonconsumatorii sunt grupaţi. la rândul lor. Nonconsumatorii absoluţi nu au introdus în consum produsul analizat şi nici nu o vor face. Nonconsumatorii relativi se caracterizează prin aceea că. odată cu modificarea anumitor variabile ce influenţează piaţa. vor deveni consumatori.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful