RODICA CRI AN

CONSTRUC II DIN LEMN
PUBLICA IE DE UZ DIDACTIC

Editura universitar “Ion Mincu” Bucure ti, 2006

CONSTRUCŢII DIN LEMN

1. LEMNUL DE CONSTRUCŢII
1.1. GENERALITĂŢI
Lemnul poate fi considerat primul material de construcţie. Din preistorie şi până astăzi acest material a fost utilizat constant, în cele mai variate moduri, în alcătuiri constructive cu sau fără rol structural. Acest fapt se datorează atât răspândirii lemnului, sub forma unor specii diverse, în toată lumea, cât şi lucrabilităţii sale, greutăţii reduse şi bunelor sale caracteristici mecanice. Cu toate acestea, puţine sunt mărturiile unor realizări foarte vechi din lemn şi, în orice caz, mult mai puţine decât cele din piatră. Intr-adevăr, lemnul este caracterizat de o perisabilitate crescută, legată de factori multipli, şi nu în ultimul rând de bine cunoscuta sa vulnerabilitate la foc. Totuşi poate fi cu uşurinţă constatată şi astăzi o largă utilizare în timp a planşeelor din lemn, în special în zonele rurale şi în vecinătatea pădurilor. Succesul şi răspândirea planşeelor de lemn, ca şi a şarpantelor din lemn, este justificată de posibilitatea acoperirii unor deschideri destul de mari cu structuri uşoare, costuri reduse şi fără a fi necesari pereţi perimetrali masivi ca în cazul bolţilor din zidărie. Termenul ‘lemn’ nu desemnează un material în sensul strict al cuvântului. Intr-adevăr, fiecare ‘lemn’ este caracterizat de dimensiuni, aspect şi proprietăţi (durabilitate, lucrabilitate, etc) tipice pentru specia căreia îi aparţine. Ca atare, prin acest termen se desemnează de regulă la modul general partea rezistentă (care nu e verde) a plantelor. Lemnul care răspunde cel mai bine cerinţelor de utilizare provine din plante ce pot fi grupate în două mari specii: foioasele, cărora le corespund lemnele dure, şi coniferele, cărora le corespund lemnele moi. Pentru aceste două mari familii, procesul de dezvoltare, atât fizică, cât şi a proprietăţilor mecanice, are loc în acelaşi mod şi anume prin suprapunerea în sens radial a inelelor de creştere. Zona internă, cea mai veche, este cea mai rezistentă. Cu referire la trunchi - partea din care se extrage lemnul de construcţie - pot fi evidenţiate 3 secţiuni: transversală, radială, tangenţială. Fiecăreia din aceste 3 secţiuni îi corspund proprietăţi de rezistenţă mecanică specifice: lemnul răspunde diferit funcţie de planul în care acţionează forţele. De aceea, se spune că lemnul este un material puternic anizotrop. Cu referire la un segment de trunchi, cu cele 3 secţiuni evidenţiate, se pot recunoaşte zonele caracteristice de creştere. Partea cea mai rezistentă este constituită de duramen, în timp ce alburnul, sau lemnul tânăr, reprezintă partea fiziologic activă, şi, prin substanţele depozitate, constituie o zonă putrescibilă. Zonele externe nu prezintă de regulă interes pentru întrebuinţările curente.

1

Funcţie de provenienţă: esenţe (sortimente de lemn) europene şi exotice . Sensul probabil al variaţiilor dimensionale şi de formă ale pieselor din lemn. înaintea punerii în operă. mod de prelucrare. Modificarea conţinutului de apă al lemnului între anumite limite.1. Sub valoarea de saturaţie a fibrelor (cca 30%) volumul se reduce: are loc o ‘contragere’. Procesul de uscare a lemnului proaspăt tăiat (al cărui conţinut de apă poate ajunge la 75% din greutate) are ca scop aducerea umidităţii conţinute la o limită acceptabilă pentru utilizarea lemnului în construcţii fără pericolul unor fenomene deformative importante. 2 .contragere radială (medie) C. se produce ‘umflarea’ lemnului. dimensiunile. dincolo de practica uscării prealabile.contragere tangenţială (maximă) B.Lemn cioplit: blăni.contragere axială (minimă) 1 2 Cherestea: denumire dată materialului lemnos cu cel puţin două feţe plane şi paralele. Funcţie de zona de trunchi din care au fost extrase. totodată umiditatea crescută (peste 18%) determină procese biologice de degradare a lemnului. este indicată adaptarea lemnului la mediul în care va sta. Peste starea anhidră. contragerea axială este mai redusă decât contragerea transversală (radială şi tangenţială). se recomandă ca umiditatea conţinută să fie de cca 8-12% pentru utilizare la interior şi cca 13-18% pentru utilizare la exterior. CARACTERISTICI TEHNICE 1. an I. Unul dintre aspectele cele mai semnificative ale lemnului. manele.curs UAUIM. piesele de lemn se vor deforma diferit. rezultat din tăierea buştenilor la gater V. Lemnul păstrează însă proprietatea de a realiza schimburi de umiditate cu mediul ambiant (este higroscopic): de aceea. etc Astfel.2.Funcţie de caracteristicile botanice: conifere (plante cu frunze aciculare) şi foioase (plante cu frunze late) . determină variaţii de volum şi dimensiuni pe cele trei direcţii principale: axială. grinzi. caracteristici botanice. se spune că lemnul ‘lucrează’.2 1. bulumaci .2. Conţinutul de apă influenţează greutatea specifică. cu implicaţii directe asupra folosirii sale în construcţii. şipci. Contragerea are valori diferite pe cele trei direcţii: contragerea este mai mare pe direcţie tangenţiala decât pe direcţie radială. stabilitatea formelor şi rezistenţa mecanică (care scade cu creşterea umidităţii). ‘Lucrul’ lemnului.Funcţie de modul de prelucrare: . radială şi tangenţială. îl constituie sensibilitatea sa la umezeală. bile. grinzi cioplite. dulapi. Pentru o aceeaşi modificare de umiditate. funcţie de diverse criterii: provenienţă.Lemn rotund: stâlpi. respectiv atingerea unui echilibru higroscopic optim. piloţi .Lemn de cherestea1: scânduri. Sensibilitatea la umezeală. şi Materiale pentru construcţii şi finisaje . pot fi identificate următoarele categorii: . ca urmare a îmbătrânirii (uscării) şi a variaţiilor de umiditate inerente.CONSTRUCŢII DIN LEMN Lemnul de construcţii se poate poate clasifica în diverse categorii. Contragerea lemnului prin uscare provoacă tensiuni şi deci deformaţii. respectiv între starea anhidră şi valoarea de saturaţie a fibrelor. Contragerea axială este mai redusă decât contragerea transversală (radială şi tangenţială). rigle. trebuie prevăzut şi avut în vedere la proiectarea de detaliu a construcţiilor din lemn. cu efecte diferite pe diferite direcţii şi în diferite secţiuni ale trunchiului. procent mai mic sau mai mare de scânduri cu latura mare a secţiunii perpendiculară pe direcţia cercurilor anuale (nedeformabile sau puţin deformabile) A.

esenţe cu contrageri medii: 10 . lemnul este considerat un material uşor (spre deosebire de zidărie şi beton).esenţe cu contrageri reduse: 5 . Degradarea biologică Dată fiind originea sa organică. insecte parazite. Greutatea specifică Intre materialele folosite la realizarea structurilor portante. apa menţinută în interiorul unui lemn prea tânăr impermeabilizat superficial va determina în scurt timp putrezirea acestuia. prezintă crăpături mari din uscare şi este necesară debitarea rapidă. precum şi unele tratamente superficiale ignifuge.esenţe cu contrageri mari: 15 . înaintea uscării. Sunt mai vulnerabile părţile tinere ale lemnului şi. ciuperci parazite) sunt favorizate de umiditatea crescută asociată căldurii şi lipsei ventilaţiei. nuc). Sensibilitatea la foc Lemnul este un material combustibil. decât cele de lemn dur. îmbinările. In ceea ce priveşte putrescibilitatea.2.2. . 1.3.3. speciile de lemn moale. în cadrul fiecărei 3 .20% (ex. alte atacuri biologice (bacterii de putrefacţie.2.CONSTRUCŢII DIN LEMN tensiuni datorate contragerii radiale . tensiuni datorate contragerii tangenţiale 1. Asigurarea unei rezistenţe omogene la foc a tuturor pieselor unei structuri din lemn implică o serie de constrângeri în ceea ce priveşte dimensionarea pieselor.10% (ex. 1. . plop. catran sau carbonatare) trebuie făcută pe lemn bine uscat. Puterea calorifică este proporţională cu densitatea. ciuperci. Greutatea specifică variază funcţie de specie şi funcţie de conţinutul de apă. calitatea lemnului şi gradul de expunere la foc a pieselor. Unii agenţi biologici atacă lemnul uscat (insectele parazite).15% (ex.2. apte pentru lucrări de tâmplărie şi furnire. răşinoasele). Supus unor temperaturi crescânde în prezenţa aerului. prezintă fisuri medii şi pot fi con servate ca lemn rotund. stejarul). Ca atare. lemnul se 0 descompune progresiv. lemnul este atacabil de micro şi macro organisme: bacterii de putrefacţie. Aplicarea unor tratamente protective (vopsire sau lăcuire. pentru a se aprinde la 270 C. Agenţii biologici sunt de regulă specifici fiecărui tip de lemn. lemnul este afectat în special de situaţiile mixte (părţi ude / părţi uscate) şi de variaţiile ciclice de umiditate. în general.

dar şi sensibilitatea la umezeală (accentuată de o porozitate crescută).2.50 t/m 0. decât cel dur. termică.60 t/m3 0. care prezintă direcţii privilegiate (DEX. lemnul de balsa. Funcţie de felul în care se prezintă lemnul. deci mai vulnerabile din punct de vedere al absorbţiei de apă. anumite tipuri de îmbinări speciale pot să impună condiţii mai severe. pentru o umiditate de 15%. pe aceeaşi direcţie. decât cel cu vase mari.2. salcie plop brad mesteacãn 1. Conductibilitatea termică a lemnului este slabă. lemnul de brad este de peste 3 ori mai izolant decât cărămida cu goluri) Conductibilitatea fonică a lemnului este redusă. cel fără răşină.60 t/m3 0. 1996) 4 .6. In tabelul următor sunt prezentate cîteva exemple de greutăţi specifice (t/m3) pentru diverse specii de lemn. etc) şi ANIZOTROP (pentru o aceeaşi solicitare. ce priveşte utilizarea şi consevarea diverselor tipuri de lemn. deşi uşor.90 t/m 0. fonică Conductibilitatea electrică variază funcţie de conţinutul de apă. la 20 mm grosime. lemnul este poros. In general. In zonele de îmbinare eforturile sunt verificate ţinând cont de slăbirea secţiunii interesate prin chertare. rezistenţa la întindere şi cea la compresiune au valori sensibil diferite) Rezistenţa mecanică creşte în general cu greutatea specifică. 1. Conductibilitatea electrică. se pot face referiri la valori stabile ale greutăţii specifice numai în raport cu conţinutul de apă. cel cu vase mici şi difuze. este bine să se verifice regularitatea creşterii. creşte cu umiditatea.54 t/m 3 paltin salcîm cireº fag 0. Caracteristicile mecanice Lemnul este un material HETEROGEN (neuniform ca structură. se consideră mai poros lemnul moale. localizarea şi starea eventualelor noduri sau alte defecte. determină o reducere a nivelului sonor de 27 dB pentru sunete de 1000Hz) 1. lemnul este un bun izolant termic (ex. decât cel cu răşină.26 t/m3 0.70 t/m 0. şi ca atare un bun izolant acustic (ex. în general. Porozitatea influenţează capacitatea de izolare termică (lemnul poros este mai bun izolant termic). esenţa lemnoasă şi densitate.94 t/m3 1. calitate.80 t/m3 Porozitatea este o caracteristică generală a lemnului. ca şi prezenţa.CONSTRUCŢII DIN LEMN specii în parte. Rezistenţa şi deformabilitatea îmbinărilor depind esenţial de proprietăţile elementelor de lemn asamblate. Porozitatea lemnului variază funcţie de specie. rezistenţa este diferită funcţie de direcţie. Suprafeţele de capăt (secţiuni transversale) sunt mai poroase decât cele longitudinale.2.92 t/m3 0. Ea este influenţată (negativ) de conţinutul de apă al lemnului.75 t/m 3 mãslin carpen stejar abanos 0.5. La evaluarea proprietăţilor mecanice ale unui element din lemn. sunt definite mai multe clase de calitate cărora le corespund caracteristici mecanice diferite.77 t/m3 0.7. In zona îmbinărilor este necesar să fie utilizat cel puţin lemn cu rezistenţă medie sau lemn lamelar încleiat de calitate. Care nu are aceleaşi proprietăţi fizice în toate direcţiile. 1 1 Anizotrop. Porozitatea 0.

tavane suspendate) Flexibilitatea caracterizeză mai mult sau mai puţin lemnul. apt pentru unelte. iar cea minimă pe direcţie tangenţială. egală cu raportul dintre lucrul mecanic consumat pentru ruperea unei epruvete şi aria secţiunii transversale în care s-a produs ruperea respectivă. Rezistenţa la compresiune pe direcţie transversală (radială şi tangenţială) este 15-20% din rezistenţa pe direcţie axială. . rezistenţa la întindere este apropape dublul celei la compresiune. (Academia Română. 1 Rezilienţă (s. fag. Funcţie de rezistenţa la şoc.CONSTRUCŢII DIN LEMN Rezistenţa la compresiune creşte aproape proporţional cu densitatea şi scade odată cu creşterea conţinutului de apă (ex. un cui. . o creştere de 1% a umidităţii determină în medie o scădere a rezistenţei cu 4%). 1998) 1 5 . de unde utilizarea lor la schelete structurale. Rezistenţa la întindere a lemnului are valoarea maximă. precum şi de defecte (cum sunt nodurile sau fibrele torsionate). radială. răşinoasele au o comportare mai slabă. Rezistenţa la forfecare în lungul fibrelor este cu 50 . apt pentru tâmplărie. . grinzi. comportarea la încovoiere variază funcţie de poziţia suprafeţelor de separaţie între inelele de creştere (v. o astfel de utilizare trebuie evitată. Este proporţională cu densitatea lemnului şi scade cu creşterea umidităţii. apt pentru alcătuiri fixe (ex. din acest punct de vedere. proprietatea de a suporta simultan eforturi ridicate şi deformaţii mari. Bucureşti. răşinoasele au o rezistenţă semnificativă la îndoire. înainte de a se rupe. . pentru o aceeaşi încărcare. etc). Prezenţa fisurilor din contragere scade foarte mult rezistenţa la întindere perpendiculară pe fibre. brad. Deformabilitatea pe direcţie axială este de regulă ceva mai mare la compresiune decât la întindere. această caracteristică este puternic influenţată de sensul fibrelor. lemnul cel mai rigid se rupe repede şi casant. un şurub. Rezistenţa la încovoiere Pentru probe de aceleaşi dimensiuni şi aceleaşi forţe care acţionează perpendicular pe axă.f).Totodată. Ed. schiuri.solicitarea la forfecare cel mai frecvent întâlnită în construcţii este proporţională cu densitatea.lemn rezilient: frasin.lemn mediu rezilient: stejar.dispunerea inelelor de creştere în secţiune) Rezistenţa la forfecare în lungul fibrelor (lunecare longitudinală) . cedru. Rezistenţa la compresiune transversală este în general slabă. Duritatea exprimă rezistenţa pe care lemnul o opune la penetrarea unui corp dur (o unealtă de prelucrare. lemnul se clasifică astfel: . dar este ceva mai bună la lemnul dur de foioase. Mărime caracteristică pentru comportarea materialelor la solicitări prin şoc. care se curbează uşor. între diversele esenţe. în raport cu greutatea lor specifică mai mică. DEX. în schimb fagul.Univers enciclopedic.rigiditate: raportul între secţiunea piesei şi săgeata sa în momentul ruperii. este folosit la fabricarea mobilei.tenacitate: fermitate.lemn fragil: pin. Duritatea mare implică o lucrabilitate mai redusă a lemnului.rezistenţă la îndoire: săgeată mică înainte de rupere. tangenţială). Pe direcţie axială. Duritatea este diferită pentru diferite zone ale trunchiului (duramenul este mai dur ca alburnul). Rezistenţa la întindere transversală este în general foarte slabă. în raport cu următoarele proprietăţi: .60% mai mică decât cea la forfecare transversală (perpendiculară pe direcţia fibrelor) Deformabilitatea este diferită pe cele trei direcţii de solicitare (axială. Rezistenţa la şoc (rezilienţa) maximă se manifestă pe direcţie radială.

In general. intemperii. acesta poate dura mai multe milenii (v. Bâtir.CONSTRUCŢII DIN LEMN 1.2. bacterii 1 Mijloace de conservare Protecþie chimicã impregnarea .105) 6 . esenþe rezistente la ciuperci Protecþie chimicã Folosirea unor . Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.este dens. ulm. pitchpin). alburnul conţine amidon şi glucoze ce constituie o hrană obişnuită a insectelor xilofage.8. solicitări termice. p. Produsele chimice fungicide (antiseptice) nu acţionează eficient contra putrezirii decât dacă pătrund suficient în masa lemnului. In atmosferă uscată. alegerea judicioasă a materialelor şi a tehnicilor de punere în operă şi. esenþe rezistente la ciuperci Protecþie chimicã Folosirea unor . complet scufundat în apă dulce poate dura cinci secole. lemnul de arin. mormintele egiptene) Conservarea lemnului Longevitatea lucrărilor executate din lemn este asigurată printr-o concepţie corectă a construcţiei şi a detaliilor. la adăpost. apă absobită prin capilaritate. Renée. lemnul cel mai durabil în condiţii normale de utilizare este cel care: . 1996. ciuperci şi insecte.nu conţine substanţe care fermentează. prin tratamente superficiale adecvate sau printr-o protecţie chimică în masă. Lemnul supus unei umidităţi constante este durabil. Construction en bois (după VITTONE. oleo-răşini (tek.conţine cantităţi suficiente de răşini (pin. suprafeþelor în general suficientã Tratarea suprafeþelor (vopsea sau lac protector) Protecþie chimicã Protecþie chimicã Folosirea unor . esenþe rezistente la ciuperci Tratarea suprafeþelor (vopsea sau lac protector) Protecþie chimicã Folosirea unor . . . Manuel de la construction. esenþe rezistente. chimice şi mecanice). la nevoie. Lausanne. Durabilitatea Se referă la proprietatea lemnului de a rezista la acţiunea factorilor de mediu (umiditate atmosferică. eucalipt). această condiţie nu este îndeplinită decât de tehnologiile industriale de impregnare. MIJLOACE DE CONSERVARE A ELEMENTELOR DE CONSTRUCŢIE DIN LEMN Gradul de expunere Elemente protejate de intemperii Elemente parþial protejate de intemperii Agresiuni posibile Insecte Intemperii Zone relativ uscate atacate de insecte Zone umede atacate de ciunperci Elemente expuse la intemperii Intemperii Ciuperci Elemente umede Elemente scufundate în apã Ciuperci Acþiuni chimice ale apelor poluate. tanin (stejar. stejar.este amplasat într-un mediu uscat. . castan). 1 Conform Normelor SIA 164.

prefabricare în serie mare Posibilãvariantãcu stîlpi din 4 elem. prefabricare în serie mare a clã dirilor Inchiderile şi compartimentările coincid cu structura portantă a clădirii. SISTEME CU STÂLPI ŞI GRINZI (sisteme „deschise”) Închiderile şi compartimentările sunt diferite de structura portantă a clădirii (sunt neportante sau autoportante. au structură proprie) A1 CU GRINZI PRINCIPALE ª I SECUNDARE SUPRAPUSE A2 CU GRINZI PRINCIPALE ª I SECUNDARE COPLANARE A3 CU GRINZI SECUNDARE 'ÎN CLEª TE' A4 CU STILPI 'ÎN CLEª TE'+ GRINZI SECUNDARE 'ÎN CLEª TE' A5 CU GRINZI PRINCIPALE ª I SECUNDARE 'ÎN CLEª TE' NOD CARACTERISTIC NR. NIVELE IMBINÃ RI DULGHEREª TI IMBINÃ RI INGINEREª TI OBS 2 2 >2 >2 >2 1 Sistemul tradiþional cu umpluturãdin zidã º i rie sistemele contemporane derivate Sistemele tradiþionale americane (Baloon Frame. + grinzi simple B.CONSTRUCŢII DIN LEMN 2. Westwrn Frame) º i cele contemporane derivate Adecvat pt. Draced Frame. 1 2 2 2 2 Acoperiº plat Adecvat pt. SISTEME CONSTRUCTIVE A. NIVELE IMBINÃ RI DULGHEREª TI IMBINÃ RI INGINEREª TI OBS . 7 . SISTEME CU PEREŢI PORTANŢI (sisteme ‘închise’) PEREÞI DIN BÎRNE SUPRAPUSE (BLOCKHAUS) PEREÞI CU SCHELET IN ZÃ BRELE (FACHWERK) PEREÞI DIN PANOURI DIN DULAPI B1 B1a FĂRĂ FÃ RÃ MONTANÞI NOD CARACTERISTIC B2 B1b CU MONTANÞI B3 B3a TIP 'BALOON" B4 B3b TIP 'PLATFORM" NR. prefabricarea în serie mare a clã dirilor Adecvat pt.

CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.1.1. SISTEME CONSTRUCTIVE CU STÂLPI ŞI GRINZI 2. cuie (la extremităti) 8 .1. încastrat si fixat cu. GRINZI PRINCIPALE ŞI SECUNDARE SUPRAPUSE SCHEMĂ AXONOMETRICĂ A STRUCTURII (pentru simplificare nu au fost reprezentate diagonalele) SCHEMĂ DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC EXEMPLE DE ÎMBINĂRI a) Îmbinare cu cep si scobitură (tipul principal) b) Îmbinare cu guseu din lemn.

1.CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.2. GRINZI PRINCIPALE ŞI SECUNDARE COPLANARE S C HEMĂ AXONOMETRICĂ A STR U C T U R I I (pentru simplificare nu au fost reprezentate diagonalele) SCHEMĂ DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC EXEMPLE DE ÎMBINĂRI a) Îmbinare grindă / stâlpi cu cornier din oţel b) Grinzi principale îmbinate la 60 pe un stâlp continuu 9 .

1.3. GRINZI SECUNDARE „ÎN CLEŞTE” SCHEMĂ AXONOMETRICĂ A STRUCTURII (pentru simplificare nu au fost reprezentate diagonalele) SCHEMĂ DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC EXEMPLE DE ÎMBINĂRI cu eclise din lemn sau din otel. fixarea diagonalelor 10 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.

1.4. stâlp cu secţiune compusă din doi dulapi+furură Variantă: stâlp compus din 4 elemente + grinzi cu secţiune simplă continui pe două direcţii 11 . STÂLPI „ÎN CLEŞTE” + GRINZI SECUNDARE „ÎN CLEŞTE” SCHEMĂ AXONOMETRICĂ A STRUCTURII (pentru simplificare nu au fost reprezentate diagonalele) SCHEMĂ DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC EXEMPLE DE ÎMBINĂRI a) Îmbinare cu buloane. stâlp cu secţiune compusă prin alipirea a doi dulapi b) Îmbinare cu buloane.CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.

b) Îmbinare cu buloane + gujoane. GRINZI PRINCIPALE ŞI SECUNDARE „ÎN CLEŞTE” SCHEMĂ AXONOMETRICĂ A STRUCTURII (pentru simpl i f i c a r e n u a u fost reprezentate diagonalele) SCHEMĂ DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC EXEMPLE DE ÎMBINĂRI a) Îmbinarea grindă / stâlp cu sectiune circulară cu buloane galvanizate si crampoane „bulldog”. la o constructie cu deschideri mici.5. 12 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 2. dopurile de lemn oferă îmbinării metalice o mai bună rezistentă la foc.1.

1a. îmbinare cu lambă adăugată.Pereţi interiori: 8-10 cm a) Bârne cu rosturi cioplite concav. rost cioplit concav. umplute cu muşchi sau cânepă gudronată (streaşină destul de amplă) b) Bârne cu dublă lambă si uluc (10 cm grosime) c) Bârne cu dublă pantă.2.CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.Pereţi exteriori: 10-12-14 cm . cu capetele petrecute d) Bârne rectangulare: îmbinare de colţ în coadă de rândunică (la fată) e) Bârne rectangulare: îmbinare cu perete interior în coadă de rândunică (la faţă) b c d e 13 . etanşat cu muşchi sau fuior de cânepă gudronată c) Bârne cu suprafaţă mare de rezemare. BÂRNE CU SECŢIUNI RECTANGULARE (LEMN ECARISAT) „inima” lemnului spre exterior Grosimi: .2.2. suprapuse alternativ în raport cu diametrele. PEREŢI DIN BÂRNE SUPRAPUSE (BLOCKHAUS) 2. cu uluc si lambă adăugată. a ÎMBINĂRI a) Bârne circulare: îmbinare de colţ la jumătate lemn b) Bârne circulare cu suprafaţă mare de rezemare: îmbinare de colţ la 2/4 lemn c) Bârne rectangulare: îmbinare de colţ la 2/4 lemn.1. SISTEME CONSTRUCTIVE CU PEREŢI PORTANŢI 2. FĂRĂ MONTANŢI BÂRNE CU SECŢIUNI CIRCULARE a) Bârne din lemn brut. perete aerat b) Bârne cu secţiune regulată.

CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.1b. perete autoportant Etanşeitatea poate fi ameliorată prin comprimarea unui resort. a b PEREŢI CU MONTANŢI METALICI 14 . CU MONTANŢI PEREŢI CU MONTANŢI DIN LEMN a) Montantul serveşte la asamblarea si rigidizarea pereţilor portanţi b) Montant cu rol de stâlp (dimensionat pentru preluarea încărcărilor verticale).2.

PEREŢI CU SCHELET ÎN ZĂBRELE (FACHWERK) SCHEMĂ AXONOMETRICĂ A STRUCTURII (pentru simplificare nu au fost reprezentate diagonalele) SCHEMĂ DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC EXEMPLE DE ÎMBINĂRI a) Îmbinare cu cep si scobitură b-c) îmbinare în planul faţadei. în dreptul planşeului intermediar (varianta c – etaj în consolă) căprior cosoroabă grindă planseu stâlp (montant) traversă talpă inferioară talpă superioară buiandrug diagonală glaf PRINCIPALELE NODURI ALE SCHELETULUI TRADIŢIONAL talpă inferioară soclu 15 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.2.2.

la aceeaşi scară. schema nodului cu stâlpi şi grinzi 16 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 2.2.3. PEREŢI CU SCHELET DIN DULAPI SCHEMĂ AXONOMETRICĂ A STRUCTURII (pentru simplificare nu au fost reprezentate diagonalele) Structură tip BALOON Structura tip PLATFORM SCHEMĂ DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC a) structura tip „BALOON” b) structura tip „PLATFORM” 1) stâlp 2) grindă secundară 3) grindă principală 4) talpă inferioară 5) talpă superioară c) pentru comparaţie.

sunt continui pe două nivele. În celelalte sisteme (Draced Frame si Western Frame) construcţia peretelui este întreruptă în dreptul fiecărui nivel de către o structură orizontală. astfel scheletul este rigidizat în cel mai simplu mod. Toate piesele utilizate au dimensiuni standard.CONSTRUCŢII DIN LEMN SISTEMELE CONSTRUCTIVE TRADIŢIONALE AMERICANE DIN DULAPI Balloon Frame. stâlpii peretelui (montanţii). cât şi tavanele şi pardoselile. îmbinările sunt realizate cu cuie. Sistemul Western Frame se diferenţiază în plus prin faptul că se plachează cu scânduri diagonale atât pereţii. nemaifiind necesare elemente de contravântuire (diagonale) în compunerea scheletului. cel mai simplu şi cel mai frecvent utilizat. Western Frame În sistemul Balloon Frame. Draced Frame. Baloon Frame Western Frame 17 . dispuşi la circa 40 cm interval.

traversă. buiandrug si glaf fereastră. 3. grindă de planseu. 8.CONSTRUCŢII DIN LEMN SISTEM CONSTRUCTIV CONTEMPORAN DIN DULAPI 1. 2. 5. 4. stâlp (montant). 6. diagonală. 9. căprior. soclu. talpă inferioară. 7. 18 . cosoroabă.

modul de racodare cu pereţii perpendiculari. Panourile pot fi clasificate astfel: a) Dupa dimensiuni: — Panouri de dimensiuni mici: laţime l = 1 . 10 m. Construcţie din panouri portante de mici dimensiuni.CONSTRUCŢII DIN LEMN 2. proiectarea modulară este menită să permită integrarea si intercorelarea panourilor ‘de catalog’ în cadrul unor clădiri diverse. Construcţie din panouri de mici dimensiuni. fără placare exterioară suplimentară c.. standardizate si produse industrial.. CONSTRUCŢII CU PEREŢI DIN PANOURI Sistemele constructive bazate pe panouri prefabricate sunt în general sisteme modulare. In acest caz. prin folosirea de panouri complet finisate. Sistemul permite prefabricarea cea mai completă a construcţiei de case din lemn.2 m (funcţie de materialul de placare). realizate prin preasamblarea unor panouri de dimensiuni mici. în variantele dimensionale definite anterior Panouri orizontale (sau înclinate): panouri de planşeu intermediar. a. construcţii individuale şi prefabricare. Panourile de mari dimensiuni se obţin din preasamblarea unor panouri de dimensiuni mici asociate prin tălpi superioare şi inferioare continui. rosturile mai multe şi expuse implică rezolvări 'delicate' pentru asigurarea etanşarii b. Construcţie din panouri portante de mari dimensiuni. urmărinduse compunerea clădirilor cu un număr cât mai mic de elemente (panouri) repetabile. dimensiunea materialelor de placare. trama compoziţionala.80 . sunt utile pentru partiuri flexibile.4.1. înalţime h = înalţimea etajului. înalţime h = înaltimea etajului.2. Construcţie cu panouri chesonate de planşeu b) După poziţie: Panouri verticale: panouri de pereţi. — Panouri de dimensiuni mari: laţime l = 4. Panourile de dimensiuni mici permit multiple combinaţiii în plan. fără placare exterioară suplimentară. panouri de acoperiş (plan sau înclinat) 19 . urmând să primească o placare exterioară în şantier d. Distanţa între montanţi depinde de sistemul de descarcare a forţelor.

depozitare şi manipulare existente.CONSTRUCTII DIN LEMN c) După formă: — Panouri plane (de diferite dimensiuni. Dimensiunile elementelor spaţiale sunt determinate. de greutatea acestora şi de posibilităţile de transport. făcând posi bil un montaj foarte rapid. între altele. d) După gradul de prefabricare: — Panouri integral prefabricate — Panouri parţial prefabricate Panouri parţial prefabricate (numai scheletul) Panouri integral prefabricate (inclusiv tâmplăria) de dimensiunea unei încăperi Panouri integral prefabricate (inclusiv tâmplăria) de dimensiuni mici Elemente (celule) spaţiale prefabricate 20 . dar şi a compartimentărilor nestructurale. a finisajelor şi chiar a instalaţiilor integrate. cu grad diferit de prefabricare) — Elemente spaţiale Elementele spaţiale permit un grad avansat de prefabricare a structurii. în diverse poziţii.

buloane. implică o reducere importantă a secţiunii eficiente a pieselor în zona îmbinării (şi deci o majorare a secţiunii lor curente). PIESE DE LEGĂTURĂ DIN LEMN DORNURILE (CUIELE) şi PENELE DE LEMN sunt cele mai frecvente piese complementare îmbinărilor tradiţionale. Transmiterea eforturilor trebuie făcută ţinând cont de direcţia fibrelor şi asigurată printr-o suprafaţă de contact suficientă. crescând preţul construcţiei. PIESE DE LEGĂTURĂ 3. plăcuţe dinţate. 3. etc . bazându-se în mod esenţial pe geometria îmbinării. ÎMBINĂRI TRADIŢIONALE ŞI MODERNE Puţin dens. şuruburi. criterii estetice. etc) cu rol de siguranţă. DORNURILE sunt piese din lemn dur.cu ajutorul cărora au fost realizate toate structurile clasice din lemn şi multe din cele recente. pentru a împiedicadeplasările şi/sau desfacerea îmbinării. Totodată. condiţiile de montaj. din lemn sau metalice (pene. îndeosebi în cazul sistemelor cu schelet tradiţionale. în raport cu riscuri atăt structurale cât şi estetice. b a 21 . Alegerea poate fi făcută în raport cu: cerinţele structurii portante (eforturi şi deformaţii). chiar de mari dimensiuni . cuie. ÎMBINAREA PIESELOR DIN LEMN 3. uşor tronconice sau nu (în trecut. lemnul rezistă prost la încărcări concentrate şi legături punctuale. (b) îmbinare cu cep şi scobitură + dorn. mai simple sau mai sofisticate . scoabe. Piesele moderne de asamblare. Pe de altă parte. în raport cu încărcările transmise.pot necesita folosirea unor piese auxiliare de legătură. permiţând geometrii mai puţin complicate şi restrictive ale îmbinărilor.sunt în general produse în serie mare şi au capacitatea de a transmite diferite eforturi.1. Îmbinările tradiţionale (dulghereşti) corelează aceste caracteristici ale lemnului.CONSTRUCŢII DIN LEMN 3. bazându-se mai mult pe meşteşug decât pe calcule. frecvent prismatice). dornuri. îmbinărilor ‘la jumătate-lemn’ şi celor ‘în furcă’. lemnul implică piese cu secţiuni mari. sunt însă de natură empirică. Tratamentul anti-coroziv al elementelor metalice de asamblare trebuie în mod deosebit avut în vedere. conectori dinţaţi. expunerea la intemperii. Exemple: (a) îmbinare ‘în furcă’ + dorn. de formă cilindrică. În general sunt asociate îmbinărilor cu cep şi scobitură.1. Sistemele moderne de îmbinare (inginereşti) folosesc materiale auxiliare mai fiabile.2. buloane. în sensul împiedicării deplasărilor relative ale pieselor în caz de încărcări neprevăzute.2. precum şi o manoperă complicată ce lungeşte timpul de execuţie. Îmbinările tradiţionale. se fasonează uşor. fiind puţin dens. exigenţele de rezistenţă la foc. ceea ce implică tăierea adecvată a pieselor ce urmează a fi îmbinate (îmbinări cu chertare sau dulghereşti). şi sunt verificate în detaliu prin calcule. permiţând demontarea. Îmbinările tradiţionale . broşe. gujoane metalice.

sunt calculate funcţie de grosimea plăcilor şi distanţele reglementare de fixare a cuielor. Aceste îmbinări (de tip ingineresc). sunt solicitate în principal la compresiune axială şi forfecare.CONSTRUCŢII DIN LEMN PENELE sunt elemente prismatice din lemn dur. solicitate la compresiune pe direcţie înclinată sau schiar transversală b ECLISELE de lemn (în general din contraplacaj). adecvate unor lucrări de mică şi medie importanţă. de două categorii: (a) pene cu feţe paralele. fiind fixate cu cuie sau şuruburi (eventual cu încleiere suplimentară). 22 . introduse în locaşuri de aceeaşi formă şi dimensiuni practicate la joncţiunea dintre două piese de lemn ce trebuie asamblate. leagă în acelaşi plan două sau mai multe piese de lemn. a (b) pene cu o faţă înclinată.

Plăci metalice (4-6 mm) fixate în atelier de interfeţele pieselor de asamblat. În cazul solicitării la smulgere (nerecomandabil). sunt fixate în atelier cu cuie de interfeţele pieselor de asamblat. Această rezistenţă se reduce cu timpul. PIESE DE LEGĂTURĂ DIN METAL I. Plăci metalice de 4 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 3. Pe de altă parte. pentru menţinerea în poziţie a îmbinărilor. un bulon de articulaţie (3) asociază piesele realizând o articulaţie ideală cu părţi metalice ascunse şi deci protejate contra focului.2. TIJE METALICE Îmbinările cu tije funcţionează pe principiul repartizării eforturilor pe un număr mare de secţiuni mici. 2.6 mm grosime perforate (1) şi prevăzute cu o străpungere axială cu margini ranforsate (2). Foi de tablă (2 mm grosime) introduse în fante tăiate în lemn multiplică numărul de secţiuni pe care se repartizează eforturile. este de dorit o umiditate adecvată şi constantă !) 1. 3. Pe şantier. Străpungere cu margini ranforsate. Distanţele între cuie şi faţă de margini sunt reglementate. fără a transmite propriu-zis eforturi.2. cu atăt relaţia cui / gaură se alterează în raport cu eforturile perpendiculare pe cui (o dată în plus. cu cât lemnul este mai umed. Bulon de asociere a pieselor pe şantier SCOABELE: sunt în general utilizate în cadrul construcţiilor tradiţionale. PLĂCILE PERFORATE FIXATE CU CUIE: ilustrează simplitatea şi performanţele cuielor (în acest caz. asamblarea cu cuie poate fi utilizată pentru îmbinări portante şi este simplu de pus în operă. îmbinări cu scoabe 23 . ŞURUBURILE PENTRU LEMN: prezintă avantajul mai bunei rezistenţe la smulgere decât cuiele netede. pe măsură ce lemnul se usucă. CUIELE: deopotrivă empirică şi modernă. ceea ce previne crăparea lemnului şi permite utilizarea mai eficientă a cuielor (indispensabil în cazul lemnului de stejar sau fag). tije cu înaltă rezistenţă la smulgere). trebuie utilizate cuie profilate. având un diametru de cca 95% din diametrul cuielor. De preferinţă găurile sunt date în prealabil.

Asamblarea are un comportament ductil (broşele cele mai solicitate ating ‘limita de plasticitate’ înaintea ruperii lemnului şi permit astfel o redistribuire a eforturilor către broşele învecinate. este utilă prevederea unei legături suplimentare (în general cu unul sau mai multe buloane). Exemple: (a) Gujoane din fontă Greim şi un nod de grindă cu zăbrele realizat cu un astfel de dispozitiv. spre deosebire de buloane.2 . permit asocierea de broşe cu diametre foarte mici.CONSTRUCŢII DIN LEMN AGRAFELE: în general utilizate în atelier. în general cu răşini sintetice aplicate pe vârfuri îmbinări cu buloane BROŞELE: sunt tije de oţel cu diametre peste 6 mm. PIESE METALICE DE SUPRAFAŢĂ GUJOANELE: pot fi din fontă sau oţel (sau din lemn dur. în general prin presiune. trebuie verificat ca rondelele sau plăcuţele să aibă o suprafaţă suficientă pentru repartizarea eforturilor de compresiune pe lemn. min 2 buloane 12 . Trebuie să fie suficient de groase pentru a nu ‘dispare’ datorită ruginii care le poate afecta. Tehnologii recente de mare precizie. (b) Gujoane din oţel: un gujon inelar şi un semicrampon Bulldog. cu piese metalice în plane multiple. fără rupere locală). ele transmit . ‘pene’). Agrafe 0 1-2 mm. Pentru siguranţă. sunt de regulă utilizate la pereţii clădirilor cu schelet de lemn. BULOANELE: asamblarea numai cu buloane prevăzute cu rondele sau plăcuţe. ACELE sunt tije de oţel cu diametru foarte mic (< 6 mm).14 mm) . In cazul în care buloanele lucrează la întindere.0.este adecvată doar în cazul îmbinărilor solicitate la întindere şi pentru construcţii provizorii demontabile.la suprafaţă egală a îmbinării . Crampoanele Bulldog sunt frecvent utilizate. introduse forţat în găuri prealabile. Datorită diametrului foarte mic şi a penetrării lor ce perturbează nesemnificativ fibrele lemnului.eforturi mai mari decât broşele II.5 mm mai mic ca diametrul tijei (contrar perforaţiilor pentru bulonare) şi traversând integral ansamblul pieselor. asistate de computer. 24 a b . v. Permit realizarea de îmbinări fără joc. favorizat de diametre cât mai mici. dar rareori cu lemn dur. introduse forţat în perforaţii prealabile cu diametru cu 0. şi piuliţe (pentru îmbinări portante. cu pistoale performante şi calculate pe baza rezultatelor încercărilor de laborator.

CONSTRUCŢII DIN LEMN

CONECTORII DINŢAŢI

(a) CONECTORII DINŢAŢI MENIG sunt compuşi din tije de oţel fine şi ascuţite fixate într-o placă constituită din două straturi de material plastic. Plăcile standard pot fi decupate după geometria suprafeţei îmbinării.

(b) CONECTORII DINŢAŢI OBIŞNUIŢI, cu utilizare diferită de cea a plăcilor Menig, sunt din tablă de oţel cu dinţi ridicaţi prin ştanţare pe una din feţe. Puşi în operă prin presare, permit asamblarea unor piese de aceeaşi grosime (min. 30 - 50 mm), pe baza unui principiu înrudit cu prinderea în cuie dar asigurând o mai bună transmitere a eforturilor; zona de tablă neştanţată contracarează tendinţa de crăpare a lemnului. Constituie unul din cele mai economice sisteme de asamblare a pieselor cu secţiune mică. Necesită însă studii şi prevederi speciale în ceea ce priveşte exigenţele de rezistenţă la foc.

protecţie antifoc

III. PIESE METALICE SPAŢIALE Permit o gamă largă de asamblări, putând înlocui majoritatea îmbinărilor tradiţionale, cu condiţia protejării lor anticorozive şi antifoc. Avantaje: montaj simplu; creştere sensibilă a valorii eforturilor posibil de preluat fără deplasări; performanţe mari asociate unor secţiuni de lemn de dimensiuni reduse; permit un calcul mai puţin aleatoriu şi o verificare prin încercări (fiabilitate specifică verificărilor de atelier). Piesele metalice sunt fixate de piesele de lemn fie cu tije scurte galvanizate sau din inox (crestate, inelate sau spiralate), fie cu broşe şi/sau buloane. Unele piese sunt prevăzute cu pinteni de poziţionare care facilitează montajul. Pot fi piese STANDARD (disponibile pe bază de catalog, cu posibile adaptări) sau piese SPECIALE (realizate la comandă), ASCUNSE sau APARENTE. Piesele aparente presupun, dincolo de criteriile de rezistenţă şi montaj, un studiu estetic al conformării; uneori necesită aplicarea unui material de acoperire, cu rol de protecţie antifoc şi/sau estetic; implică un control riguros al tratamentului anticoroziv după punerea în operă. Piesele ascunse implică frecvent un tratament anticoroziv special’; precizia de montaj limitează multiplicarea numărul de piese inimă şi ca atare eforturile posibil de preluat; presupun un utilaj asistat de calculator; necesită un montaj specific pentru tăierea axială a barelor de lemn. 25

CONSTRUCŢII DIN LEMN

A. PIESE STANDARD SABOŢI Saboţi curenţi, relizaţi din tablă galvanizată (sau din inox, la comandă). Trebuie utilizate profilele adecvate (min de joc 2/3 din secţiunea lemnului de rezemat) Exemple: (a) saboţi cu aripi exterioare şi pinteni de prepoziţionare; (b) saboţi cu aripi interioare (posibil una interioară şi alta exterioară) (c) saboţi cu unghi (în general unghi la comandă); 1 - gol de ghidaj pentru unghiul de fixare; (d) saboţi cu bretele, îndeosebi pentru fixare pe profile metalice. (e) Saboţi Cantilever: permit continuitatea momentelor încovoietoare la reazeme şi deci reducerea eforturilor şi deformaţiilor în grindă; de remarcat găurile ovale care pemit jocul normal al pieselor de lemn. Exemple: (a) cornier pentru fixarea tălpii inferioare a unei ferme fără posibilitate lunecare şi (b) cu posibilitate de lunecare; (c) cornier de fixare a grinzilor de planşeu pe grinda de bordaj, împiedicând tendinţa de ridicare. CORNIERE Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni, permit realizarea de legături simple, foarte frecvent utilizate. Există diverse tipuri ce răspund unor necesităţi specifice de împiedicare a anumitor tendinţe de deplasare.
protecţie antifoc

a

b

c

d

e

a

c
PLATBANDE DE ANCORARE Sunt pre-perforate şi permit legarea feţelor superioare ale grinzilor, asigurând continuitatea şi conlucrarea între acestea. Exemplu de continuitate a două grinzi secundare, îmbinate cu grinda principală prin intermediul unor corniere.

b

26

CONSTRUCŢII DIN LEMN

B. PIESE STANDARD CU PARAMETRI VARIABILI LA COMANDĂ Plecând de la piesele de catalog, fabricanţii realizează adaptări, îndeosebi la piesele pentru îmbinările de şarpante, rezolvând astfel asamblări uneori foarte delicate. Exemplu de îmbinare la vîrful unei şarpante cu plane înclinate multiple.

C. PIESE SPECIALE (DE COMANDĂ)

PIESE METALICE APARENTE Pot constitui o parte integrantă şi valorizantă a arhitecturii unei clădiri.

PIESE METALICE APARENTE TURNATE Progresele în domeniul turnării oţelului sau chiar aluminiului, au permis reducerea costurilor de realizare a unor astfel de piese şi deci ameliorarea competitivităţii lor. Repetitivitatea rămâne totuşi un criteriu determinant în alegerea unei astfel de asamblări, ce face un larg apel la creativitatea arhitectului. Exemplu cu reazem articulat.

27

broşe (3). ADEZIVI DIBLURI CU INJECTARE MORTARE PE BAZĂ DE RĂŞINI Sunt utilizate pentru blocarea jocului de montaj între dibluri. broşe şi golul prevăzut. asociată unei ajustări foarte precise. În exemplu. Exemplu de îmbinare: (1) diblu lucrând la tracţiune. Punerea în operă implică însă anumite constrângeri de care arhitectul trebuie să ţină cont. Absenţa unor solicitări de tip tracţiune transversală.2. piesele laterale prind fiecare câte 4 bare.CONSTRUCŢII DIN LEMN PIESE METALICE ASCUNSE Realizarea la comandă permite aproape orice geometrie. conferă acestu tip de îmbinare un nivel înalt de performanţă. 3.3. MORTARE. Barele centrale sunt broşate lateral (fixare prioritară) iar orizontalele la 450 sunt bulonate vertical pentru a permite montarea lor într-un al doilea timp. Diblurile cu injectare sunt în general prevăzute cu un pas de filet putând primi orice fel de tijă filetată. un nod cu 10 bare. 28 . Ex: diblu cu injectare: orificiu de injectare (1). RĂŞINI. Profilatura diblului permite un blocaj perfect. ştift (2). (2) diblu de menţinere în poziţie lucrând la compresiune axială.

Modul particular de tăiere a capetelor are în vedere majorarea suprafeţei de contact. Răşinile epoxidice sunt adecvate îndeosebi la îmbinări cu rosturi mari sau pentru asamblări lemn / metal. Aspecte delicate: ruperea în planul îmbinării nu trebuie să se producă anterior ruperii pieselor asamblate (trebuie asigurate rezistenţe mecanice comparabile). realizând continuitatea dintre elementele îmbinate pe toate suprafeţele de contact. în ceea ce priveşte calitatea şi fiabilitatea acestora. în condiţii economic avantajoase. Pentru a răspunde acestei nevoi. Sunt folosiţi adezivi pe bază de răşini sintetice rezistente la acţiuni climatice (de ex. a permis dezvoltarea tehnicilor constructive bazate pe lemn lamelar încleiat. pentru menţinerea provizorie în poziţie a pieselor de lemn. protecţie la foc prin ‘scut termic. înaintea realizării fixării lor definitive. Îmbinare cu cuie ranforsată prin încleiere Exemple de îmbinare cap la cap a lamelelor de lemn prin încleiere. 29 . pe bază de resorcină sau de melamină). (v.CONSTRUCŢII DIN LEMN ÎMBINĂRILE PRIN ÎNCLEIERE Oferă avantajul unei distribuţii optime a eforturilor. Acest fapt constituie un avantaj în ceea ce priveşte transmiterea eforturilor de tracţiune şi de forfecare. cap 6) Încleierea poate fi utilizată. Progresele realizate în producţia de adezivi. Constitue o etapă importantă într-un lung şir de inovaţii în domeniu. implică menţinerea sub control a temperaturii ambiante şi a umidităţii lemnului. reparaţii simple. Alte avantaje: obţinerea de forme ‘pure’. a apărut o întreagă generaţie de adezivi cu priză rapidă. necesită testări de etalonare.

Piese metalice ‘în inimă’ Sunt în general fixate cu broşe ce permit o îmbinare fără joc şi sunt mult mai discrete ca buloanele.1. Variantă cu pană de blocaj Dacă încărcările nu sunt mari. Este foarte des folosită în Japonia ca ‘amortizor seismic’ tradiţional: pana permite disiparea unei părţi din energia transmisă structurii de mişcarea seismică şi poate fi înlocuită ori de câte ori este nevoie. 30 . Cercetări actuale urmăresc ameliorarea acestui tip de îmbinare prin injectări cu răşini care să suprime jocul de montaj.3.CONSTRUCŢII DIN LEMN 3. (1 . Pentru un aspect cât mai îngrijit. Cercetări actuale urmăresc eliminarea acestor inconveniente cu ajutorul unui mortar adeziv expansiv. ÎMBINĂRI LEMN PE LEMN ÎN ACELAŞI PLAN Cep şi scobitură + dorn Îmbinare tradiţională.3. chertarea în prag prezintă inconvenientul slăbirii secţiunii şi permite jocuri importante între piese. este posibilă încastrarea platbandei în capătul grinzii sau în stâlp. unghiul poate fi oarecare. intersectarea a 2 grinzi pe stâlp trebuie să ţină cont de reducerea de secţiune a stâlpului. EXEMPLE DE ÎMBINĂRI 3. constituie o îmbinare ce permite montarea / demontarea foarte simplă şi reduce la minimum jocul între piesele asamblate.pană de blocaj) Chertări compuse: cep şi scobitură + prag Ca şi alte tehnici tradiţionale.

Corect rezolvat. la o fermă cu căpriori. montajul este facilitat prin asamblarea separată a pieselor prevăzute cu inserţii metalice profilate adecvat pentru îmbinarea între ele. de la inserţia metalică a grinzii la cea a stâlpului (legătură metal . ca atare. acest dispozitiv constituie o îmbinare rigidă. 31 2 . diagonală / talpă inferioară la sisteme în zăbrele) Îmbinare cu prag simplu Îmbinarea cu prag este singura îmbinare oblică dulgherească verificabilă prin calcul şi trebuie să respecte anumite reguli (dimensiuni. Buloanele se înşurubează în piesele metalice înglobate. 80 mm grosime (fermă grea). îmbinarea se pretează în principal la legături de mai multe elemente sub un unghi oarecare. Sistemul poate rămâne şi parţial vizibil pentru a pune în valoare fineţea legăturii. la o fermă cu arbaletrieri. cu eforturi reduse în bare. Îmbinare cu prag simplu anterior 1 2. Îmbinare cu prag simplu posterior: prezintă riscul despicării piesei înclinate în lung şi.metal). Transmiterea eforturilor se face de la grindă la inserţie prin broşe (legătură lemn . Îmbinare cu conectori Menig Piesele de lemn trebuie să aibă min. căprior / talpă. Transmiterea eforturilor de forfecare este asigurată cu gujoane speciale . aproape nedeformabilă.stânse şi menţinute între piese cu buloane. Buloane + inserţie metalică Cu sau fără crampoane.CONSTRUCŢII DIN LEMN ‘Cepuri’ metalice Piesele metalice rămân ascunse.lemn). Creşterea diametrelor inserţiilor metalice poate permite preluarea unor eforturi mai mari. Îmbinare cu prag dublu Îmbinare element înclinat din doi dulapi/talpă din element unic. trebuie verificată prin calcul cu mare precizie (idem cea cu prag dublu). arbaletrier / talpă-tirant. unghuri) 1. Îmbinare între un element oblic comprimat şi un element orizontal. ranforsată cu fururi. -variante de realizare (ex. reducere locală a secţiunii pieselor. adecvată pentru elemente portante şi uşor de pus în operă.metal) şi de la inserţia metalică a stâlpului la stâlp prin broşe (legătură metal . Dezavantaje: legătura cu buloane trebuie să fie restrânsă după un timp.în acest caz crampoane Bulldog .

CONSTRUCŢII DIN LEMN

3.3.2. ÎMBINĂRI LEMN PE LEMN ÎN CLEŞTE

Sistemele ‘în cleşte’ constituie o tehnică de îmbinare ce permite ca secţiunile pieselor de lemn să nu fie slăbite. Funcţie de efectul estetic căutat, deschiderile de acoperit şi încărcările de suportat, se preferă dublarea elementelor portante verticale sau orizontale.

Grindă dublă Este cazul cel mai frecvent, întrucât, pentru limitarea deformaţiilor, grinzile de planşeu implică de multe ori secţiuni mai mari decât stâlpii, în general dimensionaţi la flambaj. În cazul unor solicitări importante la reazeme, pot fi inserate crampoane sau inele.

Stâlp dublu Configuraţie interesantă atunci când se urmăreşte preluarea unor împingeri orizontale importante, cum ar fi cele ale arbaletrierilor de şarpantă fără talpă-tirant.

Stâlp cvadruplu Configuraţie cu un potenţial formal extrem de bogat. Cu toate acestea este deficitară în ceea ce priveşte rezistenţa la foc (mai buna repartiţie a încărcărilor determină secţiuni mai mici ale pieselor) şi condiţiile de întreţinere. 1 - Furură de legătură, continuă sau locală, reducând lungimea de flambaj şi servind ca reazem pentru grinzi în ambele direcţii.

1

32

CONSTRUCŢII DIN LEMN

3.3.3. ÎMBINĂRI LEMN PE LEMN ÎN PLANE OARECARE

Sistemele în cleşte şi cele cu chertare permit o mare supleţe în ceea ce priveşte unghiurile pieselor de îmbinat. Cu toate acestea, căutările formale şi tehnologice orientate către alcătuiri uşoare conduc la realizarea unor structuri tridimensionale şi cu curburi libere ce reclamă noduri din ce în ce mai performante.

Cep şi scobitură, praguri, dornuri Exemplul prezentat prezintă particularitatea de a utiliza un unic dorn (1) pentru asocierea a 3 piese îmbinate cu praguri şi cepuri. În cazul unui risc de deplasare pe verticală, pragul poate fi combinat cu cep şi scobitură.

Piese metalice speciale, cep şi scobitură, buloane Exemplu de îmbinare mixtă: piesă metalică aparentă + chertare. Buloanele au ca rol asigurarea îmbinării. Eforturile fiind transmise de cepuri şi scobituri, sunt în mod obligat limitate.

atenţie la întreţinere!

Piese din tablă îndoită sau decupată Îndoirea şi decuparea tablei permit realizarea unor geometrii extrem de variate ale îmbinărilor, folosind pentru fixare buloane sau tije filetate; în particular, fac posibilă obţinerea unor forme geodezice.

33

CONSTRUCŢII DIN LEMN

Tole sudate Concentrarea unui număr mare de bare într-un punct presupune folosirea unor piese metalice spaţiale mai mult sau mai puţin elaborate, mai mult sau mai puţin standardizate. Exemplul prezintă o piesă realizată din tole decupate în jumătăţi şi sferturi de discuri de acelaşi diametru, sudate între ele pe o placă circulară.

Noduri de reţele tridimensionale, din sfere metalice Utilizarea diblurilor cu injectare permite realizarea unor structuri tridimensionale din lemn, cu noduri din sfere (larg răspândite cele din oţel şi aluminiu); sferele sunt asociate barelor prin intermediul unor tije filetate înşurubate în diblurile din bare. 1 - Secţiune longitudinală printr-un capăt de bară, cu tijă filetată înşurubată într-un diblu cu injectare. 2 - Sferă din oţel sau aluminiu turnat.

Reazeme pentru structuri textile Structurile textile au cunoscut o dezvoltare constantă în ultimii ani şi nu se mai limitează la lucrări provizorii sau urgente. În acest context, lemnul, prin excelenţă material pentru catarge de toate felurile, trebuia să-şi valorifice toate atuurile, în asociere cu oţel şi nylon, dar şi cu cordaje tradiţionale.

34

a. disociate pentru asigurarea unui joc diferit al lemnului şi al oţelului. sau la partea superioară. 4 -Piese metalice de îmbinare. Legendă: 1 .Profil metalic H. Sisteme mixte pentru stâlpi şi grinzi Îmbinările structurilor din lemn sunt prin excelenţă de tip articulaţie. 3 . toate piesele metalice spaţiale pot servi pentru legături între piesele de lemn şi suporturile din metal sau beton. iar oţelul la întindere. cât şi în plan estetic. de exigenţa simplificării îmbinărilor şi cea de a nu mări numărul materialelor.. se poate recurge la ancoraje cu platbande (1) şi rezemare pe piese metalice la partea inferioară (2) 35 . este deosebit de interesantă realizarea unor stâlpi micşti lemn / oţel. inclusiv toate accesoriile de montaj şi de tensionare.3. Lemnul lucrează în general la compresiune. fiind frecvent folosit sub formă de cabluri sau tiranţi. cu încastrare la bază. Un mod simplu de a rezolva problemele de stabilitate verticală constă în a recurge la stâlpi metalici.4. 2 . permiţând totodată încastrarea. dacă este posibil.CONSTRUCŢII DIN LEMN 3.Grindă din lemn lamelar. Ţinând însă cont de slaba rezistenţă la foc a acestor stâlpi. cu efecte negative atât în plan economic. încastrările având drept consecinţă concentrări mari de eforturi sau necesitatând secţiuni prea mari. Relaţia consolă lemn / element de beton armat Pentru a evita încastrarea pieselor de lemn în b.Stâlp din lemn lamelar. ÎMBINĂRI LEMN PE METAL SAU BETON Evident. Montanţi de lemn şi tiranţi metalici Tiranţii metalici sunt astăzi oferiţi pe bază de catalog de către diverşi fabricanţi. De notat faptul că legăturile lemn / metal permit combinaţii foarte uşoare.

solicitare numai la compresiune. solicitare la compresiune sau întindere. solicitare la compresiune sau întindere. E F 36 . Stâlp pe reazem constituit dintr-o placă şi un profil de oţel. Stâlp pe ţeavă pătrată cu piesă metalică de îmbinare bulonată. solicitare la compresiune sau întindere. Stâlp fixat între eclise bulonate.CONSTRUCŢII DIN LEMN Legătura stâlp de lemn / fundaţie beton A Stâlp pe reazem constituit din 2 plăci şi o bară de oţel rotund sau o ţeavă. D. solicitare la compresiune sau întindere. cu strat de separaţie din carton asfaltat. Stâlp pe ţeavă rotundă de oţel. partea inferioară a stâlpului trebuie pe cât posibil protejată de ploaie. B. fixare cu şuruburi. C D E. F. Stâlp aşezat pe soclu de beton. A B C. solicitare numai la compresiune.

În cazul unor cerinţe speciale privind rezistenţa la foc. realizarea unor noduri de tip încastrare necesită de regulă secţiuni mari. putându-se totodată adapta exigenţelor arhitecturale. nejustificate în raport cu deschiderile sau încărcările. cu îmbinări tradiţionale cu chertare (cep şi scobitură + prag). se impune introducerea triangulaţiilor. 37 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 3. sau chiar combinând îmbinări cu chertare (în furcă) cu piese metalice ‘în inimă’.şi o parte a încărcărilor verticale transmise de grindă.3. Posibilităţile de reglare a tensiunilor sunt simple şi fiabile. vor prelua .în plus faţă de solicitările din forţe orizontale . sau cu îmbinări moderne. Legendă: 1 .5.Piesă metalică ‘în inimă’ cu broşe. funcţie de modul de dispunere. TRIANGULAŢII În cazul pieselor de lemn. nu trebuie subestimate compresiunile din diagonale care. Ca atare. Contravântuire din lemn Blocarea articulaţiilor unui portic se poate face în multe feluri. aceste contravântuiri pot fi completate cu altele din lemn sau din zidărie. Contravântuire cu cabluri tensionate Cablurile tensionate constituie sisteme de contravântuire economice şi uşoare.Îmbinare ‘în furcă’ şi asigurare prin bulonare. cu piese metalice aparente sau ascunse. În aceste condiţii. ca o compensare firească a îmbinărilor de tip articulaţie. 2 .Dublă bulonare. Blocaj cu contrafişe Blocarea articulaţiilor cu contrafişe se poate face cu sisteme în cleşte. 3 . ca în exemplul alăturat.

4. inox. galvanizare. în îmbinările ce folosesc piese metalice. Funcţie de caracteristicile mediului ambiant (normal. formând un strat izolant de cărbune. etc) este contraindicată utilizarea unor piese din oţel netratat. lemnul face oficiul de scut termic şi limitează creşterea temperaturii în piesele metalice.1.2. Crampoanele (1) sunt protejate de cleşti. 38 . Acest strat întîrzie ridicarea temperaturii în piesa de lemn şi deci progresia combustiei (viteza de combustie a lemnului dur şi dens este de aproape 2 ori mai mică decât a răşinoaselor curente). PROTECŢIA ANTICOROZIVĂ A PIESELOR METALICE DE ÎMBINARE Variaţiile de echilibru higroscopic al lemnului trebuie luate în considerare în ceea ce priveşte tratamentul necesar a fi aplicat pieselor metalice de îmbinare.4. Ca atare. 3. cuie. tratamentele preconizate sunt (în ordine crescătoare a performanţelor): zincare. ÎMBINĂRI UNDE LEMNUL PROTEJEAZĂ METALUL CONTRA FOCULUI În contact cu focul.4. În cazul îmbinărilor cu tije (buloane. În plus pot fi adăugate trei alte procedee curent utilizate: pentru mediu normal. vopsitorie antirugină bogată în zinc sau bicromatare. şuruburi. expunere la intemperii. PROTECŢIA PIESELOR METALICE DE ÎMBINARE 3. diversele tratamente preconizate reiau procedeele descrise mai sus cu referire la tije. iar pentru expunere la intemperii şi mediu salin. lemnul se consumă lent. protejate cu dopuri de lemn lipite în lăcaşurile de capăt. Îmbinare în cleşte cu crampoane şi buloane. Pentru celelalte piese metalice. pudre termorigide pe bază de răşină poliesterică.CONSTRUCŢII DIN LEMN 3. mediu coroziv sau foarte coroziv). Îmbinare cu placă metalică (1) protejată de o furură termică din lemn (2). inox ameliorat (cu molibden). buloanele trebuie protejate cu dopuri de lemn lipite în lăcaşurile de la capetele acestora (2) Îmbinare cu piesă metalică ‘în inimă’ (1) şi broşe (2).

Încărcările pot fi grupate în mai multe categorii: Încărcări statice: Încărcări dinamice: Încărcări ocazionale: Încărcări speciale: greutate proprie. popi. contrafişe. greutate proprie. etc) vom avea: rezistenţa la încovoiere. Limitele în care acestea pot fi 'suportate' de elementele structurale (rezistenţa ultimă) sunt determinate de caracteristicile materialului şi ale secţiunii utilizate (aria). variaţii de temperatură. tirant. REZISTENŢA LA SOLICITĂRI Transmiterea încărcărilor implică 'mobilizarea' forţelor interne. presiunea pamântului sau a apei.LIMITAREA DEFORMAŢIILOR La acestea se adaugă. construction 1. LUPU. vibraţii din trafic auto. funcţie de solicitarea specifică fiecarui element structural (grindă. Verificarea rezistenţei presupune a demonstra că solicitarile rezultate din încărcări. nu depăşesc rezistenţa ultimă a elementelor structurale. 4 / 7 (grinzi. trepidaţii ale unor utilaje. în cazul lemnului. REZISTENŢA LA FOC.STABILITATEA LOCALĂ . cu un raport al laturilor cca. vânt.Le bois. rezistenţa la întindere. etc. rezistenţa la compresiune.) şi a legăturilor care îl menţin în poziţie (reazeme. căpriori de deschideri uzuale) Sub linia C: sectiuni rectangulare dezvoltate pe înaltime. CONCEPŢIA STRUCTURII PORTANTE 4. exigenţa ce poate impune majorări ale secţiunii în raport cu aria necesară pentru asigurarea rezistenţei la solicitări. incendiu. M . atacuri chimice. 1După TSCHUMI. stâlp. ELEMENTELE STRUCTURALE Orice element structural trebuie să se afle în stare de echilibru sub acţiunea forţelor exterioare (încărcări utile. EPFL-DA-ITB Chaire d’Architecture et Construction. Lausanne . tălpi. PRINCIPII DE PROIECTARE 4. etc. impact. încastrări). arbaletrieri) 8 B 8/8 8/10 8/12 8/14 8/16 8/18 8/20 8/22 8/24 10/10 10/12 10/14 10/16 10/18 10/20 10/22 10/24 10/26 10/28 12/12 12/14 12/16 12/18 12/20 12/22 12/24 12/26 12/28 14/14 14/16 14/18 14/20 14/22 14/24 14/26 14/28 16/16 16/18 16/20 16/22 16/24 16/26 16/28 18/18 18/20 18/22 18/24 18/26 18/28 20/20 20/22 20/24 20/26 20/28 22/22 22/24 22/26 22/28 24/24 24/26 24/28 10 12 C 14 16 18 20 22 24 26 28 jntre liniile B şi C: secţiuni supuse la eforturi normale de încovoiere. 5 / 7 (piese de schelet în zăbrele.1. contravântuiri) Între liniile A şi B: secţiuni supuse la eforturi de încovoiere reduse.1. cu un raport al laturilor cca. Principiile de bază pentru dimensionarea şi conformarea unui element structural sunt: . montanţi. 1989-’90. respectiv durata de conservare a proprietăţilor de rezistenţă la solicitari prin mecanisme proprii materialului. numite solicitări. AG. C B 39 A . încărcări utile uniform repartizate sau concentrate. vânt. SECŢIUNI DE LEMN ECARISAT ŞI TIPUL DE SOLICITARE LA CARE RĂSPUND CU MINIMUM DE MATERIAL1 cm 6 A 6 6/6 6/8 6/10 6/12 6/14 6/16 6/18 6/20 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Deasupra liniei A: secţiuni supuse la eforturi de compresiune (stâlpi.REZISTENŢA LA SOLICITĂRI . contracţia betonului cutremur. multiplicate cu un coeficient de siguranţă. permitînd obtinerea unei bune rezistente la încovoiere în conditiile unui volum mic de lemn.CONSTRUCŢII DIN LEMN 4.1.

cu atât încărcarea la care elementul comprimat îşi pierde stabilitatea va fi mai mică. şi influenţa condiţiilor de rezemare). prin sisteme de rigidizare. ÎMPIEDICAREA VOALĂRII UNEI GRINZI ÎNALTE: Împiedicarea ieşirii grinzii din planul vertical (voalare) datorită eforturilor locale de compresiune. numită flambaj. ca şi la 'voalarea' (ieşirea din planul propriu) a unor părţi de secţiune. b.CONSTRUCŢII DIN LEMN STABILITATEA LOCALĂ Problema stabiltăţii se referă la prevenirea flambajului şi a răsucirii elementelor comprimate şi respectiv încovoiate. Astfel. (a) Rigidizarea grinzii cu colţare (b) Rigidizarea grinzii cu bare din oţel a INFLUENŢA GEOMETRIEI SECŢIUNII UNUI STÂLP ASUPRA RISCULUI DE FLAMBAJ: 'Împrăştierea' materialului în secţiune influenţează pozitiv rigiditatea elementelor comprimate (stabilitatea la flambaj). zăbrele fixate cu cuie. Barele supuse la compresiune sunt asociate între ele prin: fururi încleiate. Stâlp cu secţiune compusă încastrat în fundaţie (v. Această zvelteţe (raportul între secţiunea transversală şi înălţime) depinde de lungimea liberă a elementului (lungimea de flambaj) şi de 'împrăştierea' materialului în secţiune. Exemple de stâlpi cu secţiuni compuse: a. riscul de flambaj creste proportional cu lungimea de flambaj. Dimensionarea aproximativă a 'zvelteţei' pieselor comprimate din lemn masiv supuse la încărcari obişnuite. b 40 . pentru limitarea riscului de flambaj: d min = 1 / 18 H (unde d = latura sectiunii. fixate cu cuie sau cu gujoane. cu cât elementul este mai zvelt (lungime de flambaj mare şi/sau material concentrat în centrul secţiunii). H = înaltimea piesei) INFLUENŢA CONDIŢIILOR DE REZEMARE A UNUI STÂLP ASUPRA RISCULUI DE FLAMBAJ: Conditiile de rezemare determina lungimea de flambaj (Lfl). Exemplul cel mai frecvent întâlnit îl constituie barele comprimate zvelte ce prezintă o forma de instabilitate specifică.

EPFL-DA-ITB Chaire d'Architecture et Construction.CONSTRUCŢII DIN LEMN LIMITAREA DEFORMAŢIILOR Este cazul general al elementelor încovoiate (grinzi. LUPU. PENTRU O REZISTENŢA LA INCOVOIERE DATĂ. ÎN RAPORT CU NUMARUL DE FEŢE EXPUSE ŞI DURATĂ DE CONSERVARE A PROPRIETĂŢILOR DE REZISTENŢĂ (30 min şi 60 min)1 N. Verificarea presupune a demonstra că deformaţiile corespunzătoare încărcărilor reale din exploatare ('săgeţile') nu vor depăşi valori acceptabile pentru utilizarea clădirii. DIMENSIONAREA GRINZILOR DIN LEMN ECARISAT ŞI DIN LEMN LAMELAR. singurul factor care influenţează deformaţia este forma secţiunii.1 / 20 L REZISTENŢA LA FOC Este vorba despre cerinţele ce privesc durata de conservare a proprietăţilor de rezistenţă la solicitări prin mecanisme proprii materialului şi care pot impune majorări ale secţiunii în raport cu aria necesară pentru asigurarea rezistenţei la solicitări. Pentru un anumit material solicitat la încovoiere. respectiv 'împrăştierea' materialului pe direcţia de încovoiere ('săgeata' unei grinzi va fi cu atît mai mica cu cît materialul este mai 'împrăştiat' pe verticală). Lausanne . Pentru a trece de la o rezistenţă la foc F30 la F60.locuinţe) pentru limitarea 'săgeţii': h = 1 / 17 . L = deschiderea grinzii) F 30 expunere la foc 3 laturi 4 laturi 3 laturi F 60 4 laturi Eforturi din încovoiere (N/mm2) 14 11 7 3 expunere la foc b min (mm) 150 120 90 80 h min (mm) 260 200 160 140 F 30 b min (mm) 160 130 100 90 h min (mm) 300 240 200 180 b min (mm) 300 240 200 180 h min (mm) 520 400 320 240 F 60 b min (mm) 320 260 220 200 h min (mm) 600 480 400 320 3 laturi 4 laturi 3 laturi 4 laturi Eforturi din încovoiere (N/mm2) 14 11 7 3 b min (mm) 140 110 80 80 h min (mm) 260 200 150 120 b min (mm) 150 120 90 80 h min (mm) 310 250 190 160 b min (mm) 280 220 160 140 h min (mm) 520 400 300 220 b min (mm) 300 240 180 160 h min (mm) 620 500 380 300 1Dupa TSCHUMI. M .Le bois. Dimensionarea aproximativă a înalţimii secţiunii unei grinzi supuse la încărcări obişnuite (ex. 1989-'90.B. plăci). 1 (unde h = înălţimea secţiunii grinzii. AG. lăţimea (b) şi înălţimea (h) se dublează. 41 . Construction 1.

verticale şi orizontale. în 2 straturi pe direcţii opuse. SCHEMA DISPUNERII PLANELOR DE CONTRAVÂNTUIRE în 2 sisteme posibile: (1) Rigidizare numai în plane verticale: presupune câte un plan de contravântuire verticală pe fiecare axă a tramei structurale. diagonale din platbande de oţel dispuse în cruce Exemple de contravântuiri verticale din lemn. grizile perimetrale asociază planele verticale şi le transmit încărcările orizontale. etc). stabilitatea ansamblului structurii în raport cu forţele orizontale ce acţionează asupra unei construcţii (vânt. pe cele două direcţii. presupune o concepţie particulară a planşeelor (rigide în planul lor) Posibilităţi de realizare a planelor rigide: Contravântuiri verticale: de utilizat pe cât posibil pereţii de compartimentare. Fixarea unei diagonale din oţel rotund de o grindă principală. STABILITATEA ANSAMBLULUI STRUCTURAL În cazul sistemelor constructive cu stâlpi şi grinzi. rezistent la întindere şi compresiune. panouri din derivate de lemn.1. 4 1 3 2 42 . ÎN 3 SITUAŢII (1) Fără contravântuiri: deformare laterală ce poate duce la prăbuşirea structurii (colaps). (1) Semi-cadre contravântuite cu contrafişe din lemn.CONSTRUCŢII DIN LEMN 4. scânduri bătute diagonal. Contravântuiri orizontale: în planul planşeelor şi acoperişelor trebuie prevăzute sisteme de rigidizare: scânduri aşezate diagonal în raport cu trama. (2) Numai contravântuire verticală: instabilitatea zone comprimate a grinzilor în sens longitudinal. diagonale din lemn. presupune prezenţa unor aşanumite plane de contravântuire rigide (nedeformabile). structură nedeformată. panouri rigide din derivate de lemn. pot fi pereţi din zidărie sau beton. COMPORTAMENTUL LAACŢIUNI ORIZONTALE A 2 SEMI-TRAVEI STRUCTURALE. cu sabot meta l i c . nu este necesară contravântuirea la nivelul planşeelor. în două straturi cu rosturi decalate. (2) Contravântuiri verticale cu o diagonală rezistentă atât la întindere cât şi la compresiune. cu condiţia ca ele să nu fie concurente. cutremur. (2) Rigidizare în plane verticale şi orizontale: prezenţa contravântuirilor orizontale permite reducerea la 3 a planelor verticale de contravântuire. (3) Contravântuire în plan vertical şi orizontal: stabilizarea grinzilor împotriva ieşirii din plan vertical.4) Pereţi contravântuiţi prin închideri realizate cu placare sau umplutură din scânduri aşezate diagonal. (3 . sau pereţi cu schelet de lemn prevăzuţi cu sisteme de rigidizare: diagonale din bare de oţel tensionate dispuse în cruce.2.

acoperirea suprafeţelor oblice . dar nu împiedică pătrunderea apei în rosturi 3. b.protejarea faţadelor expuse ploii (ceea ce poate asigura totodatăprotejarea lemnului împotriva radiaţiei solare excessive). protejarea în raport cu surse de apă (ape meteorice şi contacte cu alte materiale sau medii cu umiditate mare).2. Ca atare.CONSTRUCŢII DIN LEMN 4. de echilibru cu mediul ambient. suprafeţele plane asigură rezemarea pe o suprafaţă mai mare. 43 . proiectarea de detaliu trebuie să aibă în vedere protejarea lemnului împotriva riscului retenţiei de apă. se va comporta evident mai bine decât dacă este supusă unei permanente instabilităţi. funcţie de esenţele de lemn şi tratamentele hidrofuge alese. PROTECŢIA ÎMPOTRIVA SURSELOR DE APĂ Se va avea în vedere. fuior de cânepă gudronat. Asigurarea unei cât mai bune etanşeităţi la pereţi din bârne suprapuse. lut.favorizarea scurgerii rapide a apei şi evitarea acumulărilor . prin forma acestora în secţiune + straturi de material izolant 1. PROTECŢIA CONTRA UMIDITĂŢII O construcţie din lemn care se menţine într-o stare higroscopică stabilă. profilul triunghiular adăugat şi ulucul tăiat în bârna superioară asigură o bună etanşare În rosturi se introduc straturi de materiale izolante: muşchi. 4.2. .prevenirea infiltraţiilor directe ale apei de ploaie . . cioplirea concavă a părţii inferioare a bârnelor asigură o bună rezemare şi împiedică într-o oarecare măsură pătrun derea apei în rosturi.1. prin ventilare. decroşuri pe verticală: volumetrie tipică pentru costrucţiile din lemn.protejarea lemnului împotriva transferului de umiditate prin ascensiune capilară . îmbinare etanşă. În acest sens se disting două categorii de măsuri: a.eliminarea sau acoperirea suprafeţelor orizontale . etc.protejarea lemnului împotriva umidităţii din depunerea de zăpadă şi din ricoşeul apei de ploaie Streşini ample. asigurarea posibilităţii de uscare a pieselor ocazional umede. ca autoprotecţie împotriva ploii.acoperirea capetelor pieselor de lemn a căror expunere favorizează absorbţia apei . Pereţi din elemente profilate cu lambă şi uluc. 2. mortar.

pentru a le permite deformarea liberă. (1). cu lăcrimar. două variante de rezolvare a colţului. Lungimile scândurilor sunt limitate pentru limitarea lucrului lemnului. (2). Profilele obişnuite de scânduri fălţuite (1) nu asigură o bună etanşare contra ploii + vânt. (2) scânduri fălţuite cu o geometrie adecvată unei protecţii contra ploii + vânt.CONSTRUCŢII DIN LEMN Două tipuri de placare cu scânduri verticale care favorizeză scurgerea rapidă a apei. rezolvare preferabilă pentru faţade neadăpostite. este uneori mai simplă şi mai fiabilă prevederea posibilităţii de evacuare rapidă a apei. Scândurile sunt fixate cu un singur rând de cuie. cu baghetă de acoperire a rostului Placare cu scânduri orizontale. exemplu cu lăcrimar (1) şi exemplu cu drenare rapidă din “scobitură”(2). În loc de a urmări împiedicarea infiltraţiilor de apă în îmbinările expuse. Suprapunere: 12% din lăţimea scândurii şi minim 10 mm. placare cu scânduri verticale cu lambă şi Dluc formând nuturi verticale. Scândurile provenite dintr-o tăiere radială se vor comporta evident mai bine la variaţiile climatice mari. placare cu scânduri verticale simple. (3-4) scânduri orizontale în caplama. atenţie la întreţinere! (prevenirea înfundării scurgerii) 44 .

Piesele orizontale de lemn al căror capăt ar rezulta expus (pane. (2) stâlp tăiat oblic şi acoperit cu un strat protector subţire. Capăt expus protejat cu o piesă de lemn cu lăcrimar. (3) protecţie cu copertină de tablă aşezată pe piese de calare.CONSTRUCŢII DIN LEMN Nuturile verticale previn formarea de crăpături aleatorii la suprafaţa lemnului şi totodată. (1) traversă de parapet cu curbură redusă. (2) protecţie cu piesă de lemn cu secţiune curbă + tratament hidrofug. grinzi de planşeu) pot fi de asemenea tăiate oblic în jos. protejând capetele montanţilor de lemn. în cazul expunerii exterioare. 1 2 Rezemarea unei grinzi pe toată grosimea zidului (traversantă) lasă lemnul să respire.(1) protecţie cu scândură + tratament hidrofug. contraplacaj sau material plastic (3). protejată cu o piesă de lemn. Protejarea secţiunilor de capăt ale pieselor din lemn. prevăzută cu lăcrimar (2) şi placă de calare din lemn dur. cu capacitate mare de absorbţie. Exemplu cu secţiune de capăt hidrofugată prin badijonare (1). în exemplu: stâlp circular cu piesă metalică de îmbinare atenţie la intreţinere! Evitarea suprafeţelor orizontale expuse sau protejarea lor prin acoperire cu elemente de lemn sau metal posibil de înlocuit. dar faţa sa exterioară trebuie protejată în raport cu riscul expunerii la apă. tratament hidrofug atenţie la intreţinere 45 . fixată pe o furură cu rol de distanţier. permit scurgerea rapidă a apei de ploaie. prevăzută cu lăcrimare.

Un strat hidroizolant separă lemnul de soclu (umiditate din ascensiune capilară. ţeavă pătrată. Forma piesei metalice şi legăturile sale cu stâlpul răspund necesităţii de transmitere a unor diverse solicitări: greutate. întinderi. Talpa uşor în consolă. formează împreună cu paramentul exterior un lăcrimar. transfer de la un material la altul). zăpadă şi ascensiunea capilară a umidităţii. Perete de lemn pe un soclu masiv din zidărie cu înălţimea de min 30 cm de la nivelul terenului (protecţie contra stropirii). şuruburi). dar şi acţiuni orizontale. găuri ovale. prevederea reazemului cu sisteme de reglare (pene. 46 . buloane (3).CONSTRUCŢII DIN LEMN Rezemarea unui stâlp exterior pe un soclu de beton ( h min = 30 cm) ce fereşte lemnul de acumulările de apă. crestătură închisă cu mastic elastic (4). momente. pe cât posibil. Componente: soclu din beton cu pante spre exterior. Acest tip de reazem necesită o pregătire exactă a fundaţiei şi. talpă metalică în formă de T încastrată în capătul lemnului.

Încastrarea grinzilor de lemn într-un perete de zidărie. Stratul de aer ventilat al acoperişului continuă pe cel din alcătuirea pereţilor exteriori. Orificii prevăzute în soclu permit ventilarea golului sanitar (min. Transferul de umiditate de la zidărie la lemn este prevenit prin: contact cu zidăria redus la faţa superioară. spaţiu de ventilare (1-2 cm) lateral şi în spatele capătului grinzii (tratat chimic). 47 . placarea cu scânduri la extradosul căpriorilor include fante de ventilare închise cu grile antiinsecte. fundul golului de rezemare este termoizolat pentru prevenirea condensului. protejată de soclu şi distanţată de acesta. VENTILAREA ALCĂTUIRILOR Streaşină cu prize de aer pentru ventilarea unui acoperiş cu termoizolaţie în planul învelitorii. permiţând astfel intrarea aerului. Placare cu lemn retrasă.1/500 din suprafaţa acestuia). Placajele exterioare din lemn trebuie ventilate pe toată suprafaţa lor internă: trei tipuri de rezolvare a suportului ce permit o circulaţie de aer verticală (prin convecţie) şi orizontală (datorită diferenţelor de presiune a vântului ce acţionează asupra faţadelor. Secţiunile orificiilor de intrare şi ieşire a aerului însumează o suprafaţă de 1/500 din suprafaţa de ventilat. strat hidroizolant sub grindă.2. şi Prevenirea strivirilor locale – rezemarea pieselor de lemn pe zidărie) Gol sanitar ventilat sub un planşeu de lemn: degajarea de umiditate din sol este împiedicată de un strat mai mult sau mai puţin etanş. În cazul pereţilor exteriori. zidită ‘uscat’. Mici grile împiedică intrarea insectelor xilofage sau altele. Grinzile sunt tratate chimic.CONSTRUCŢII DIN LEMN 4. (v.2.

şi crestarea bârnelor la construcţiile cu pereţi masivi. rosturi. Atunci când aceste caracteristici sunt luate în considerare atât la tăierea pieselor. secţiuni din lemn lamelar). în ciuda simetriei aparente a pieselor) joacă un rol important în ceea ce priveşte criteriile de proiectare şi punere în operă.CONSTRUCŢII DIN LEMN 4. la modul de prindere şi îmbinare a pieselor (sisteme de fixare.3. exterior Orientare judicioasă a bârnelor din lemn ecarisat şi a scândurilor de placare. rămân stabile şi întăresc legătura. CONTROLUL DEFORMĂRII LEMNULUI Deformabilitatea lemnului din variaţii inerente de umiditate şi anizotropia sa (deformabilitate diferită pe cele trei direcţii. etc). pe de o parte. Orientare corectă a unei piese încovoiate (grindă. în aşa fel încât ‘lucrul’ acestora să nu fie împiedicat (cuiele fixează fiecare scândură într-un singur punct al secţiunii sale). Fixarea scândurilor de placare. deschizându-se ele se ‘aşează’ progresiv pe marginile laterale. dar fiind dispuse în acest fel. Crestăturile practicate în lungul scândurilor permit deformarea acestora fără a crăpa (v. 48 . ci pot fi chiar folosite în favoarea acesteia. desen) Menţinerea sub control a deformării lemnului prin proiectare şi punere în operă se referă. respectivele deformări ale materialului pot fi nu numai compatibile cu construcţia şi soliditatea ei. lăsând crăpăturile din uscare la interior. secţiuni compuse. secţiunile cleştilor se deformează. prin contragerea axială simetric repartizată în secţiune şi crescând către periferie. cât şi la proiectarea şi execuţia construcţiilor. la orientarea secţiunilor în raport cu solicitările şi. Contragerea tangenţială avînd valori de cca 2 ori mai mari decât cea radială. (Ex: ‘precomprimarea’ naturală a stâlpilor de lemn rotund sau ecarisat simetric faţă de inima trunchiului. pe de altă parte. pană): deformarea datorată contragerii axiale (mai mare către periferia secţiunii) este contrabalansată de ‘săgeata’ din încărcare. toleranţe). compensarea deformaţiilor din încovoiere şi contragere axială la grinzi – v. nuturile verticale ale stâlpilor. O parte a caracterului particular al îmbinărilor duble (în cleşte) sau multiple din lemn se explică prin valorificarea în acest mod a asimetriei cvasi-inevitabile a pieselor ce le compun (cleşti.

consolă metalică bilă o profunzime suficientă a golului) Toleranţele mult mai mari specifice lucrărilor de zidărie impun un sistem de rezemare cu piese de calare din lemn dur. (b) Rezemare pe consolă metalică înglobată în beton. acesta trebuie hidrofugat pe zona în contact cu zidăria. eventual cu interpunerea unor piese de calare. 6. atunci cînd dimensiunea pieselor de lemn permite traversarea cu un ştift metalic filetat. piesă de calare. La ora actuală. se va prevedea o prindere ‘uscată’. 5. (c) Rezemare într-un gol practicat în zid (dacă este posi. Rezemarea în nişe prezintă riscul retenţiei de umiditate.1. putând acompania deformaţiile elastice ale grinzii. 3. (3) Piesă metalică de montaj ‘uscat’. REZEMĂRILE Condiţiile de rezemare a pieselor de lemn nu trebuie să conducă la apariţia unor eforturi locale de compresiune transversală mai mari decât cele capabil a fi suportate de lemn. beton) cu rezistenţe mecanice mai mari. Pe de altă parte.legendă: 2 hârtie bitumată. În continuare sunt prezentate câteva elemente necesar a fi avute în vedere în cazul în care rezemarea directă nu poate fi evitată. Fixarea în dibluri expansive constituie o soluţie eficientă de realizare a unei simple rezemări. contraplacaj sau material plastic.CONSTRUCŢII DIN LEMN 4. PREVENIREA STRIVIRILOR LOCALE 4. (2) Zonă hidrofugată. (1) Piesă de calare. 4. furură de reglare a distanţei faţă de zid. soluţiile cele mai fiabile sunt cele bazate pe piese metalice de legătură.4. 49 . (a) Rezemare cu talpă de lemn continuă care repartizează greutatea grinzii pe suportul din zidărie şi totodată previne o posibilă strivire locală a grinzii de lemn. rezemările implică frecvent relaţia dintre lemn şi un alt material (zidărie.4. grindă. Rezemarea lemnului pe zidărie sau beton. Atunci când finisajul interior permite. După verificarea umidităţii lemnului (max 18%).

pe măsura tasării bârnelor. ca atare. bârnele se tasează prin uscare şi. iniţial lăsat descoperit pe câţiva centimetri. EFECTELE TASĂRILOR La construcţiile tip ‘blockhaus’.4. pe măsura tasării peretelui. coboară şi acoperă cepul montantului.CONSTRUCŢII DIN LEMN Rezemare lemn pe lemn Rezemare grindă pe stâlp cu talpă de repartiţie din lemn dur (1) pentru limitarea eforturilor de compresiune transversală în grindă. Traversa superioară este prevăzută cu un uluc adânc.în principal montanţii laterali de uşi şi ferestre (contragerea transversală a lemnului este mai mare decât cea axială). care. Montanţii laterali se prevăd cu ulucuri în care vor aluneca. cepurile în coadă de rândunică cu care sunt prevăzute capetele bârnelor. 4.2. 50 . trebuie prevăzut un joc (luft) de tasare la capetele superioare ale pieselor verticale .

orizontale (acoperişe de tip ‘terasă’. al acoperişelor şi al planşeelor. sau numai locală. formând ceea ce se mai numeşte şi ‘anvelopa’ (sau ‘anvelopanta’) construcţiei. integral sau parţial (v. 51 . pereţii exteriori pot fi realizaţi din lemn masiv (bârne suprapuse) sau pot avea alcătuiri cu schelet: scheletul constituie ‘structura’ peretelui. a clădirii. Închiderile pot fi verticale (pereţi exteriori). Inchiderile verticale (pereţii exteriori) pot avea o deci alcătuire monostrat (un material care trebuie să îndeplinească toate cerinţele) sau multistrat (mai multe straturi cu funcţiuni specializate. În general. închiderile pot fi montate element cu element sau pot fi prefabricate. în raport cu cerinţele de mai sus. rozătoare) .controlul migraţiei vaporilor de apă .izolare termică . 5. Din punct de vedere static. închiderile trebuie să satisfacă următoarele CERINŢE: . Din punct de vedere al modului de execuţie. planşee peste spaţii exterioare sau pe pământ) şi înclinate (acoperişe cu pantă vizibilă).protecţie mecanică . la care se adaugă alte straturi ce îndeplinesc diverse funcţiuni. la aceste categorii de componente constructive se adaugă instalaţiile şi echipamentele. închiderile pot fi portante (parte a sistemului portant al clădirii – cazul pereţilor exteriori la construcţii cu pereţi portanţi) sau neportante (independente de sistemul portant al clădirii – cazul pereţilor de închidere la construcţii cu stâlpi şi grinzi). Inchiderile orizontale şi cele înclinate sunt prin excelenţă alcătuiri cu schelet (scheletul fiind reprezentat de grinzile planşeului şi respectiv căpriorii şarpantei).CONSTRUCŢII DIN LEMN 5. insecte. în cazul pereţilor portanţi. In condiţii de climă rece. a respectivei componente. ÎNCHIDERILE Această denumire generică se referă la componentele (subansamblurile) constructive care separă spaţiul interior al clădirii de mediul ambiant. realizate din diverse materiale). care nu fac însă obiectul lucrării de faţă. ALCĂTUIREA PRINCIPALELOR SUBANSAMBLURI CONSTRUCTIVE Componentele constructive ale unei clădiri pot fi grupate în 2 mari categorii: .rezistenţă şi stabilitate (locală şi de ansamblu. Panouri prefabricate).protecţie la foc .protecţie împotriva intruziunilor (ex.compartimentări Pentru buna funcţionare a clădirii. în cazul pereţilor neportanţi) .aspect În cazul construcţiilor din lemn.1.izolare acustică .închideri . închiderile delimitează spaţiile încălzite. Ele pot fi înglobate în închideri şi compartimentări.protecţie la intemperii .

protecţie bună contra intemperiilor (ploaie batantă: anularea posibilităţii de propagare a apei prin capilaritate. montanţi. ciuperci. cu o barieră de aer continuă şi rosturi etanşe. **) Construcţiile cu INCHIDERI VENTILATE au următoarele avantaje: . invers.dispunerea straturilor din alcătuirea construcivă respectivă (permeabilitatea la vapori a straturilor trebuie să crească spre exterior. Decizia privind prevederea unei bariere de vapori trebuie să ţină cont de ansamblul factorilor care influenţează difuzia vaporilor. decetemină o deplasare a vaporilor (difuzie) către zona cu concentraţie mai mică. lemn şi derivate. cantitatea de apă care condensează astfel este mult mai mare decât cea condensată prin difuzia vaporilor. *) Bariera de vapori are ca rol CONTROLUL DIFUZIEI VAPORILOR DE APĂ Diferenţa de presiune a vaporilor de apă între interior şi exterior. Pentru prevenirea unor astfel de situaţii. se poate prevedea o barieră de vapori.barieră contra vântului şi ploii: hârtie gudronată. Ea este absolut necesară atunci când spaţiile interioare au o umiditate relativă a aerului mare (spălătorii. favorizând astfel evacuarea vaporilor de apă) Pentru împiedicarea condensului în interiorul pereţilor. Fenomenele de difuzie a vaporilor prin închideri sunt influnţate de: . începe perioada de condens interstiţial (ca fenomen ocazional. folii de aluminiu) . rezistenţă la difuzie.condiţiile de însorire. tencuială aplicată pe panouri din aşchii lemnoase sau pe plăci din fibrociment.evacuarea vaporilor de apă datorită curentului de aer din stratul ventilat 52 . Acest fenomen.caracteristicile materialelor din alcătuirea respectivă (umiditate. vertical sau diagonal. porozitate. plăci din derivate de lemn hidrofugate. rigle. acoperiş) prin zonele permeabile la aer venind în contact cu suprafeţe reci.apa produsă iarna prin condens se poate evapora în timpul verii.CONSTRUCŢII DIN LEMN 5. enunţaţi mai sus.materialele care vin în contact cu această apă din condens nu sunt sensibile la umezeală (nu există riscul unor degradări cum ar fi coroziune. sunt normate.1. ca şi între diverse zone ale alcătuirii închiderilor. mai ales atunci când condiţiile de mediu şi de utilizare prognozată sugerează un anumit risc. Cantităţile de apă din condens ocazional prin difuzie admisibile pentru diverse materiale din alcătuirea închiderilor (termoizolaţii. piscine acoperite). polietilenă. eflorescenţe.posibilitatea de deformare liberă a stratului exterior (expus variaţiilor de temperatură şi umiditate) în condiţiile rezolvării adecvate a îmbinărilor .barieră de vapori*): materiale în foi subţiri cu o conductibilitate la vapori extrem de redusă (foi bituminoase. capilaritate) . până la egalizarea presiunilor. plăci de gips-carton . în caplama. ÎNCHIDERI CU SCHELET Pereţii exteriori ai construcţiilor cu schelet din lemn se compun în general din următoarele straturi (de la interior către exterior): . plăci din derivate de lemn. Atunci când în interiorul unui element de construcţie presiunea vaporilor tinde să depăşească presiunea de saturaţie a vaporilor. care produce cantităţi mici de apă. mucegai. plăci din lemn de dimensiuni mici (tip ‘solzi’). conductibilitatela vapori.eventual strat de aer ventilat**) . are loc o uscare completă a apei condensate prin difuzie. hârtie uleiată (Kraft) sau alte foi/folii rezistente la apă şi permeabile la vapori . Bariera de vapori este întotdeauna plasată pe faţa caldă a termoizolaţiei.temperatura şi umiditatea relativă a aerului interior şi exterior . hibernal).1. În general. realizată din materiale în foi subţiri cu o conductibilitate la vapori extrem de redusă.termoizolaţie: plăci de vată minerală între elementele sheletului . în perioada de uscare. cu baghete de acoperire a rostului) aşezate orizontal.schelet: stâlpi. caracteristicile suprafeţei în raport cu radiaţia incidentă .placare exterioară: scânduri din lemn (cu lambă şi uluc. descompuneri) . Dacă un flux de aer cald şi umed pătrunde într-un element de închidere (perete. dacă difuzia vaporilor către exterior nu este împiedicată.cantitatea de apă din condens care se produce iarna nu este foarte mare .placare interioară: scânduri din lemn. Observaţie: Fenomene mult mai grave de acumulare a apei în interiorul închiderilor pot fi cauzate de neetanşeităţi. pereţii şi acoperişele trebuie să fie cât mai impermeabile la aer. posibilitatea colectării şi evecuării apei înfiltrate) şi radiaţiilor solare . contravântuiri . o proiectare deosebit de atentă la calitatea viitoarei construcţii presupune verificarea prin calcul a riscului de condens. intensitatea radiaţiei solare. diverse materiale poroase). poate fi tolerat în următoarele condiţii: .

8 până la 0.) aer ventilat barieră de vânt şi ploaie (nu este etanşă la vapori) eventual aer ventilat (obligatoriu dacă învelitoarea este etanşă-ex: tablă învelitoare A.35 cm.5 – 0. PERETE EXTERIOR CU SCHELET vată minerală protecţia hidroizolaţie etanşe hidroizolaţie barieră de vapori gips carton eventual barieră de vânt vată minerală gips carton strat de aer ventilat obţinut prin rezolvări de detaliu speciale (vara se se evită şi supraîncalzirea) barieră de vapori B. 1996) Poziţia stratului de aer (tipul de mişcare a aerului) .0 – 2. Ordinul de mărime al vitezei aerului în astfel de straturi ventilate este prezentat în continuare. datorită curentului de aer din stratul ventilat care redistribuie radiaţia solară absorbită către aerul exterior Ventilarea stratului de aer prevăzut între placarea exterioară şi termoizolaţie este determinată de forţa ascensională termică şi de acţiunea vântului. tablă.5 – 2.0 Dacă placarea exterioară este etanşă (carton asfaltat. barieră de vapori (carton asfaltat/pânză asfaltată/folie de polietilenă.protecţie termică ameliorată în perioada estivală.CONSTRUCŢII DIN LEMN . ÎNCHIDERE ORIZONTALĂ (acoperiş terasă). Viteza de deplasare a aerului nu poate fi stabilită cu precizie. ÎNCHIDERE ÎNCLINATĂ (peste mansardă încălzită). lungimi mici) Viteza de deplasare a aerului (m/s) până la 0. ÎNCHIDERE ORIZONTALĂ (planşeu spre pod neîncălzit).5 0. Bâtir. Manuel de la construction. prin forţă ascensională termică max. prin acţiunea vântului . etc). Presses Polytechniques et Universitaires Romanes.Strat de aer vertical (pereţi) în medie max. scheletul este reprezentat de grinzile planşeului termoizolaţie barieră de vapori D.6 2. scheletul este reprezentat de grinzile planşeului 53 . Renée. grosimea stratului de aer ventilat trebuie să fie de min.1 1. vopsea etanşă. (După VITTONE.Strat de aer orizontal (acoperişe) în medie max. Lausannne. Aceeaşi alcătuire de principiu este valabilă şi în cazul închiderilor înclinate sau orizontale.etc. materialul de învelitoare la acoperişe). (furtună. cu necesarele adaptări în ceea ce priveşte materialele folosite pentru realizarea stratului exterior (ex. scheletul este reprezentat de căpriorii şarpantei C.

Alcătuirile ventilate pot fi ‘deschise’ sau ‘închise’. hârtie gudronata 3. vata minerala 70 mm + strat de aer etans 6. hârtie gudronata 4. bariera de vapori 6. scânduri cu lamba si uluc 19 mm 2. placi aglomerate 13 mm + gips-carton 12 mm PERETE EXTERIOR VENTILAT INCHIS 1. bariera de vapori 5. placi aglomerate 13 mm 4. bariera de vapori 7. strat de aer ventilat 22 mm 3. hârtie gudronata 4.CONSTRUCŢII DIN LEMN Închiderile cu schelet pot fi neventilate (compacte) sau ventilate. strat de aer ventilat 22 mm 3. scânduri cu lamba si uluc 19 mm 2. dar oferă o mai bună rezistenţă la foc (împiedică circulaţia gazelor de combustie interioare) şi asigură o protecţie mai bună a scheletului şi a termoizolaţiei contra insectelor şi umidităţii aerului exterior. placi aglomerate 13 mm 2. placi aglomerate 13 mm + gips-carton 12 mm 54 . PERETE EXTERIOR COMPACT 1. hârtie gudronata 3. La închiderile ventilate ‘deschise’ termoizolaţia este în contact direct cu stratul de aer ventilat şi este protejată contra eventualelor infiltraţii de ape meteorice (ploaie/zăpadă+vînt) cu o folie rezistentă la umezeală dar permeabilă la vapori (ex. stratul de aer ventilat este întotdeauna în contact cu exteriorul (ventilare cu aer exterior). scânduri cu lamba si uluc 19 mm 2. PAL) au un consum mai mare de material. placi aglomerate 16 mm PERETE EXTERIOR VENTILAT INCHIS 1. respectiv alcătuiri caracterizate de prezenţa unui strat de aer ventilat **) poziţionat la exterior faţă de termoizolaţie. Alcătuirile ventilate ‘închise’. vata minerala 100 mm 4.1/500 din suprafaţa ventilată. hîrtie uleiată). unde între stratul de aer ventilat şi termoizolaţie se interpune o astereală (scînduri sau plăci din derivate de lemn – de ex. placi aglomerate 19 mm PERETE EXTERIOR COMPACT 1. vata minerala 70 mm + strat de aer etans 6. placi aglomerate 13 mm 5. placi aglomerate 19 mm 5. bariera de vapori 7. Suprafaţa golurilor de intrare şi ieşire a aerului trebuie să fie min. vata minerala 100 mm 5.

Toate cuiele. (Conform Normelor SIA 271 Toits plats. tip terasă) sunt în mod special utilizate la structurile din lemn şi metal. Scândurile pot fi simple sau cu canturi profilate în lambă şi uluc. în Elveţia şi în Germania grosimea curentă este de 19 mm) 55 . 4. Termoizolaţia este de regulă fixată între grinzi (căpriori). plăci din aşchii lemnoase aglomerate (PAL). ca atare este preferabilă alegerea unor secţiuni de lemn suficient de înalte care să permită o ventilare naturală eficientă deasupra termoizolaţiei. barieră de vapori. 9. Pentru acoperişele plate. Bâtir. spaţiul dintre grinzi trebuie foarte bine ventilat. Lausanne. FINISAJUL EXTERIOR AL PEREŢILOR Poate fi realizat în diverse moduri: din lemn masiv şi derivate de lemn.10 cm. Renee. Acest tip de acoperiş prezintă avantajul că. 1996) ACOPERIŞ PLAT VENTILAT SECŢIUNE TRANSVERSALĂ SECŢIUNE LONGITUDINALĂ 1. Manuel de la construction.2.CONSTRUCŢII DIN LEMN ACOPERIŞELE VENTILATE (înclinate sau plate. pe când în cazul acoperişelor compacte este de regulă necesară înlocuirea termoizolaţiei. după VITTONE. 5. precum şi cu placaje din alte materiale.18 mm. grindă secundară din lemn lamelar încleiat. 5. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes.cu elemente de tip ‘solzi’ Dimensiunile şi modul de fixare a acestor elemente de placare trebuie să asigure rezistenţa lor la intemperii şi la solicitările ce pot apărea. ventilaţia face posibilă uscarea alcătuirii constructive. şipci fixare plafon. secţiunea minimă a golul de ventilare trebuie să fie 1/50 din suprafaţa acoperişului şi să aiba o înălţime de min. Se recomandă ca lăţimea scândurilor să nu depăşească de 5 ori grosimea acestora (Cu titlu informativ: în Franţa grosimea scândurilor verticale este de min. ca şi cea a eva cuărilor de aer. aşezate coplanar sau cu suprapunere.16 mm iar a celor orizontale de min. în cazul unor infiltraţii (uşoare). plafon suspendat. din tencuială. Finisarea (placarea) exterioară cu lemn masiv se pate realiza în mai multe variante: . 7. şipci fixare termoizolaţie. grindă principală din lemn lamelar încleiat. 2.cu scânduri orizontale . Dacă sub grinzi (căpriori) este fixat un plafon. 8.5 cm. Suma suprafeţelor prizelor de aer. termoizolaţie vată minerală.1.cu scânduri verticale . cea mai mică dimensiune a unui orificiu trebuie să fie de cel puţin 3. trebuie să fie cel puţin egală cu jumătate din suprafaţa minimă a golului de ventilare. hidroizolaţie. 10. protecţia hidroizolaţiei pietriş 4 cm. 3. 6. şuruburile şi agrafele trebuie să fie rezistente la coroziune.

disimulează şi maschează structura din lemn a construcţiei. ‘Solzii’ sunt fixaţi pe astereală sau pe şipci orizontale şi distanţate cu min. se aplică pe lemn uscat. Ca şi tencuielile. umiditate atmosferică) trebuie protejat.10 mm. Tencuiala are ca suport un panou din aşchii lemnoase protejat cu o folie. drenat la fiecare întrerupere orizontală. ajungând la o grosime finală de min. Acestea se fixează cu ajutorul unor piese de agăţare pe un raster bidirecţional (structură secundară) care formează un spaţiu de aer ventilat. ploaie.CONSTRUCŢII DIN LEMN Scândurile sunt fixate pe şipci poziţionate la distanţe ce nu trebuie să depăşească de 25 de ori grosimea lor (40.25 mm. pot fi deasemenea folosite ca finisaj exterior. Protejarea suprafeţelor poate fi asigurată de următoarele categorii de produse: . Elementele tip ‘solzi’ trebuie să aibă o grosime mai mare de 10 mm şi o acoperire mai mare de 15% din lăţime. nuanţele deschise au o durabilitate mai bună. aceste materiale străine ca natură. cum ar fi plăci ceramice. PLACAREA EXTERIOARĂ A PEREŢIOLR DIN LEMN CU ELEMENTE DIN LEMN MASIV Scânduri verticale: a) Scânduri simple. dar nu mai puţin de 20 mm. PROTECŢIA LEMNULUI LA EXTERIOR Lemnul expus la acţiunea factorilor climatici (soare.. punerea în operă şi mai ales întreţinerea sunt destul de delicate.3. dar îşi modifică culoarea (capătă o tentă gri) în zonele expuse. . utilizate frecvent la locuinţele individuale vândute pe bază de catalog. Anumite esenţe. cum este cedrul roşu. prinderea se realizează cu un singur rând de cuie (ace) sau agrafe.lazuri – produse de impregnare conţinând în general un compus insecticid şi fungicid. pot dura 6 – 10 ani.vopsele – pot fi permeabile la vapori sau etanşe. Alte materiale.30 cm de nivelul terenului. dar expunerea la soare sau ploaie poate determina discontinuităţi parţiale (fisuri) ale filmului protector făcând posibilă infiltrarea apei şi dezvoltarea mucegaiului. durează 1 – 3 ani şi pot fi reînnoite cu uşurinţă. . zăpadă. Tencuielile pe bază de ciment şi de var hidraulic sunt aplicate în 3 straturi. O armătură de legătură este fixată de montanţii scheletului. Tencuielile hidraulice constituie finisaje exterioare foarte economice. Intre placarea exterioară şi structura peretelui trebuie asigurată o circulaţie de aer printr-un spaţiu de min. de fibro-ciment sau placaje metalice.. pot rezista intemperiilor. 56 .lacuri – mai durabile decât lazurile. aşezate cu suprapunere b) Scânduri profilate. prin folie.1. plăci de ardezie.60 cm). cu lambă şi uluc Scânduri orizontale: c) Scânduri profilate d) Scânduri simple aşezate cu suprapunere (în caplama) Elemente de tip ‘solzi’ e) ‘Solzi’ di lemn masiv 5. cu cuie (ace) sau agrafe protejate contra coroziunii.

rezistenţă şi stabilitate (a clădirii. COMPARTIMENTĂRILE Denumirea generică se referă la componentele (subansamblurile) constructive care separă între ele spaţii interioare. Compartimentările sunt verticale (pereţi interiori) şi orizontale (planşee curente). panouri de planşee. ca şi în cazul pereţilor cu schelet ‘montaţi’ in situ. în raport cu funcţiunile pe care le adăpostesc (ex. panourile ventilate pot fi închise sau deschise.sau altele) sau pot fi alcătuiri multistrat cu schelet (planşeele. pereţii neportanţi cu schelet) Ca şi închiderile. Ca atare. pereţii portanţi cu schelet. chiar dacă este un spaţiu interior. chiar prevăzută cu încălzire. în cazul pereţilor portanţi şi al planşeelor. vata minerală – poate contribui deopotrivă la rolul termo şi fonoizolant al compartimentării) Compartimentările pot avea o alcătuire monostrat (un unic material care trebuie să îndeplinească toate cerinţele) sau multistrat (straturi cu funcţiuni specializate. panouri pline sau cu goluri de ferestre şi uşi. sarcina preluării încărcările orizontale revine straturilor de placare. un acelaşi material – ex. de tip schelet sau panouri monostrat din derivate de lemn. prin încleiere sau. 5. doar partea structurală. talpă superioară şi talpă inferioară) cu traverse intermediare (alcătuind structura panoului). cu agrafe. fie el cu pereţi portanţi sau cu stâlpi şi grinzi) Compartimentările trebuie să satisfacă următoarele CERINŢE: . a unui ansamblu.aspect Notă.compartimentări portante din bârne suprapuse).CONSTRUCŢII DIN LEMN 5. etc). Panourile prefabricate pot fi panouri de pereţi exteriori şi interiori. o cămară este prin natura funcţiunii un spaţiu rece. are o temperatură mai scăzută decât o cameră de locuit). cu termoizolare şi finisare în şantier) sau integrală (panouri complet finisate. panouri de acoperiş. Panourile pot fi neventilate sau ventilate.3. (De notat faptul că. montanţii au rolul de a prelua încărcările verticale. PANOURI PREFABRICATE Prefabricarea panourilor poate fi parţială (ex. Materialele de placare sunt fixate cu cuie. PANOURI PREFABRICATE CU SCHELET Alcătuirea panourilor de perete are la baza aceleaşi principii general valabile pentru construcţiile cu schelet. portanţi sau neportanţi. Panourile trebuie să fie solid asamblate între ele. sau poate avea în vedere producţia pe scară industrială a unor panouri standardizate.1. Compartimentările pot fi portante (parte a sistemului portant al clădirii – cazul planşeelor şi al pereţilor interiori portanţi) sau neportante (separate de sistemul portant al clădirii. PALEX . în cazul pereţilor neportanţi) .2. realizate din diverse materiale). 5. răspunzând cerinţelor ce rezistenţă şi stabilitate. pot fi alcătuiri monostrat din diverse materiale uşoare (pereţi de compartimentare neportanţi din placi pe bază de lemn . pereţii de compartimentare trebuie să îndeplinească şi cerinţe de izolare termică. Spaţiile interioare pot avea regimuri termice diferite. Panouri sunt compuse dintr-o ramă (formată din montanţi. există situaţii în care.protecţie mecanică .protecţie la foc . inclusiv tocul tâmplăriei). termoizolaţie. Panourile pot avea o structură de tip schelet sau o alcătuire monostrat. Totodată îmbinarea trebuie să asigure etanşeitatea la apă şi la aer. Prefabricarea se poate limita la scara unei construcţii.izolare acustică (la zgomote aeriene şi de impact – îndeosebi în cazul planşeelor) . compartimentările pot fi montate element cu element sau pot fi prefabricate. sau proprie. Din punct de vedere al comportării structurale.ex. la care se adaugă celelalte straturi specializate (placare exterioară/interioară. 57 . Pot fi realizate din lemn masiv (ex. Placarea poate fi dispusă între montanţi (montanţi vizibili) sau la faţa acestora (montanţi ascunşi). cu şuruburi. pentru a menţine sub control regimurile termice diferite ale unor încăperi. o casă de scară.3. eventual.

Secţiune verticală 1. fie cu montant intermediar. Panourile cu placarea dispusă între montanţi. generând o imagine specifică. placare cu scînduri verticale. Rostul dintre panouri este rezolvat cu lambă adăugată + acoperire cu baghetă (la interior) + scîndură de placare (la exterior).CONSTRUCŢII DIN LEMN Profilatura ramei asigură îmbinarea dintre panouri. Secţiune verticală 1. 4. vată minerală. 7. 4. plăci din aşchii lemnoase aglomerate 16 mm. 2. deci izolant). talpă inferioară. Uneori panourile pot avea o placare exterioară continuă. beton b. barieră de vapori. şipci orizontale. CU INSTALAŢII INGLOBATE 58 . 8. au rosturi mai multe. Secţiune orizontală Îmbinarea dintre panouri se realizează prin intermediul unui montant intermediar din 2 piese asociate cu buloane. plăci din aşchii lemnoase. 3. CU FINISAJ EXTERIOR CONTINUU (grosime = cca 20 cm) a. PANOU PREFABRICAT DE FAŢADĂ NEVENTILAT (grosime = cca 10 cm) a. PERETE DE COMPARTIMENTARE PREFABRICAT. cu tencuială. fie cu lambă şi uluc. 5. 5. PANOU PREFABRICAT DE FAŢADĂ VENTILAT DESCHIS. termoizolaţie. 6. 2. strat de aer interior (stagnant. 3. Plăci gips-carton. implică rezolvări de detaliu mai delicate pentru asigurarea etanşeităţii. structura în formă de cadru şi rosturile expuse. plăci din aşchii lemnoase aglomerate 13 mm b. Secţiune orizontală Finisajul exterior cu scînduri verticale este continuu. barieră contra vaporilor. şipci verticale. 6. De regulă rosturile dintre panouri sunt marcate de baghete de acoperire sau de nuturi.

2. cu 1 nivel (eventual 2). cu tencuială Termoizolaţie din plăci de polistiren acoperite cu 2 straturi din vată de sticlă de 5 mm şi tencuială minerală armată cu fibre de sticlă. prin aplicarea unei termoizolaţii suplimentare. 3. 5. PANOURI MONOSTRAT Un exemplu de panouri din această categorie îl constituie panourile din aşchii lemnoase aglomerate de 8-10 cm grosime. Construcţiile realizate în acest sistem trebuie mult distanţate de sol. armată cu reţea din fibre de sticlă. Indicele de atenuare fonică pentru zgomote aeriene poate atinge cca. Planşeele şi acoperişul sunt realizate cu grinzi şi respectiv căpriori din lemn. sunt aşezate pe o reţea de tălpi din lemn. Indicele de atenuare acustică pentru zgomot aerian este de cca. Dar. 59 . 2. Greutatea specifică a panourilor este de cca. din zidărie sau beton. Peste soclu sau pereţii demisolului. lambă de îmbinare. Pentru combaterea efectelor vântului.500 kg/m3. construcţia este ancorată cu tiranţi de infrastructură. panourile exterioare şi interioare. mai mult sau mai puţin provizorii. 4. Placajul exterior cu prindere mecanică (finisaj ‘uscat’) poate fi din fibro-ciment sau alte materiale. termoizolaţie. Variaţia coeficientului de transmisie termică k funcţie de grosimea termoizolaţiei: de la 0. cu placaj ‘uscat’ Termoizolaţie din vată minerală 2x50 mm în plăci de 50x50 cm introduse în ochiurile unui grătar din şipci de lemn dispuse pe două direcţii.44 (pentru 40 mm vată minerală) la 0. 44 dB. Panourile sunt profilate (prevăzute cu ulucuri) pe tot conturul. coeficientul de transmisie termică k este aproximativ 1. tencuială exterioară cu liant mineral 25-30 mm. 35 dB).CONSTRUCŢII DIN LEMN 5. prin aşezare pe un soclu înalt sau demisol realizat cu procedee tradiţionale. 1. Panourile pot fi utilizate în următoarele variante constructive: a) Alcătuire compactă.093 W/mK. au înălţimea unui etaj şi 1-2 m lăţime. inclusiv cele neportante. Golurile de uşi şi ferestre sunt decupate sau sunt obţinute prin combinaţii de piese mici. panou din aşchii lemnoasă aglomerate 80mm. prinse cu cuie pe un grătar dublu din şipci 50x50 mm b) Alcătuire ventilată. ce pot fi utilizate ca elemente portante la construcţii mici. ceea ce impune realizarea unui dublaj termoizolant in situ. se ameliorează izolarea acustică. fiind mai slab decât cel al unei fereste moderne (cca. plăci de fibrociment fixate pe şipci verticale din lemn 30x60 mm. Este fixat pe un schelet din montanţi dispuşi la o distanţă dictată de dimensiunile plăcilor. Coeficientul de conductibilitate termică λ= 0. 32 dB.3. Panourile sun fixate de tălpi prin încleiere şi sunt asociate între ele prin încleiere sau prin bulonare.25 (pentru 100 mm vată minerală).

finisaj “uscat” la plafon( scânduri. hidroizolaţie 15. gips carton) 4. EXEMPLE DE ALCĂTUIRI . (v. luft de tasare 3. platbandă oţel 7. pardoseală din scân duri cu lambă şi uluc 12.4.DETALII CARACTERISTICE 5.1. plăci pe bază de lemn. profil tablă îndoită 16.4. plăci pe bază de lemn. termoizolaţie 9. gips-carton) 6. perete din bârne 10. grindă de planşeu 14. CONSTRUCŢIE CU PEREŢI DIN BÂRNE RECTANGULARE Rezolvarea de detaliu a placării interioare ţine cont de tasarea peretelui prin contragerea transversală a bârnelor. CONSTRUCŢII CU PEREŢI DIN BÂRNE SUPRAPUSE PEREŢI EXTERIORI (SECŢIUNI VERTICALE) A. riglă de fixare 8. CONSTRUCŢIE CU PEREŢI DIN BÂRNE ROTUNDE B. baghetă 5. plintă 11. grindă de planşeu 2.CONSTRUCŢII DIN LEMN 5. riglă inferioară A B 60 . duşumea oarbă 13. finisaj “uscat” la pereţi (scânduri. luft + baghetă de acoperire) 1.

STREAŞINĂ DE POALĂ Modul de rezemare a căpriorilor trebuie să ţină cont de tasarea peretelui prin contragerea bârnelor. La toate celelalte reazeme (pane intermediare. 10.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA PERETELUI EXTERIOR CU ACOPERIŞUL (SECŢIUNI VERTICALE) REZOLVĂRI DE STREAŞINĂ LA ACOPERIŞ CU 2 (4) PANTE Învelitoare: lespezi de piatră Închidere la partea superioară a căpriorilor (alcătuire minimală. la coamă. Căpriorii nu vor avea decât o singură legătură fixă. 6. punctuală. 13. A B. cosoroabă) vor fi menţinuţi în poziţie cu agrafe care să permită lunecarea liberă. REZOLVARE LA TIMPAN (acoperiş în două ape) 1. 3. 8. 4. 12. 5. jgheab cârlig jgheab călcâi lemn hidroizolaţie astereală lespezi de piatră căprior bârnă de completare (între căpriori) bârnă de rezemare a căpriorilor (cosoroabă) pazie antivânt riglă de rezemare căprior liber (exterior) căprior de margine B 61 . 7. fără termoizolaţie) A. 2. 9. 11.

pervaz 4. rost de tasare 7. placă termoizolantă din material anorganic 15. tencuială interioară 13. perete din bârne rotunde 5.a. scândură de capăt (rigidizare) 11. plafon (scânduri l.) 9. 2. saltea vată minerală 6. PLANŞEU PREVĂZUT CU IZOLAŢIE FONICĂ (ŞI/SAU TERMICĂ) C. duşumea din scânduri l.CONSTRUCŢII DIN LEMN PLANŞEE .RELAŢIA CU PERETELE EXTERIOR A. grindă 3. PLANŞEU MINIMAL B.u. 14. centură b. parament de zidărie la faţa interioară a coşului 12.u. RACORDARE CU COŞUL DE FUM 1. finisaj interior al peretelui 10. pervaz profilat 8. coş de fum din zidărie A B C 62 .

CONSTRUCŢII CU SCHELET PEREŢI EXTERIORI CU SCHELET (SECŢIUNI ORIZONTALE) A. 7.4. placare inerioară. şipcă verticală de fixare.CONSTRUCŢII DIN LEMN 5. 5. strat de aer ventilat 63 . D.2. saltea termoizolantă. PERETE EXTERIOR MINIMAL B. 4. 3. astereală din scânduri aşezate diagonal. 2. placare exterioară. PERETE EXTERIOR CU TERMOIZOLAŢIE C. C. 8. stâlp. 1. barieră de vânt. B. PERETE EXTERIOR CU ASTEREALĂ ŞI ETANŞARE CONTRA PLOII+VÂNT D. 6. PERETE EXTERIOR CU PLACAJ VENTILAT A.

plasă rabiţ. 4.CONSTRUCŢII DIN LEMN PEREŢI EXTERIORI CU SCHELET (SECŢIUNI ORIZONTALE) A. PERETE EXTERIOR CU SCHELET ŞI UMPLUTURĂ DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ 1. strat nivelare mortar În cazul clădirilor cu mai mult de un nivel. placare interioară. rezolvarea de tip A se aplică numai la sistemele cu stâlpi continui. 2. 8. 64 . panou uşor pe bază de deşeuri lemnoase (tip stabilit) 5. 7. tencuială. umplutură zidărie de cărămidă. saltea trmoizolantă. 3. Rezolvările de tip B şi C sunt specifice sistemelor cu stâlpi întrerupţi în dreptul planşeului. PERETE EXTERIOR CU SCHELET ŞI PLACAJ EXTERIOR DIN PANOURI UŞOARE PE BAZĂ DE DEŞEURI LEMNOASE (tip STABILIT) B. 6. stâlp. PERETE EXTERIOR CU SCHELET ŞI UMPLUTURĂ DIN PANOURI UŞOARE PE BAZĂ DE DEŞEURI LEMNOASE (tip STABILIT) C.

CONSTRUCŢII DIN LEMN PEREŢI EXTERIORI . stâlp. montant perete interior. astereală cu barieră de vânt. COLŢ EXTERIOR E-M. şipci de montaj. 3. scândură sau montant de montaj 65 . 7. placare interioară 4. 2. riglă superioară. placare exterioară cu strat de aer ventilat.REZOLVĂRI DE COLŢ ŞI RACORDARE CU PEREŢI INTERIORI (SECŢIUNI ORIZONTALE) A-D. 5.8. RACORDARE CU PEREŢI INTERIORI 1. 6.

PERETE EXTERIOR PLACAT CU SCÂNDURI ORIZONTALE ÎN CAPLAMA. PERETE EXTERIOR PLACAT CU ŞINDRILĂ (ŞIŢĂ) F. astereală. pardoseală. plintă. 2. placă termoizolantă. placaj exterior. PERETE EXTERIOR CU PLACAJ VENTILAT 1. 5. PERETE EXTERIOR PLACAT CU SCÂNDURI ORIZONTALE ÎN CAPLAMA ŞI ASTEREALĂ E. grinzişoare. hidroizolaţie. ALCĂTUIRE MINIMALĂ C. placaj şindrilă (şiţă). strat de aer ventilat (şipci) 66 . 12. fişe de placă termoizolantă sau calaj. 14. 9. talpă inferioară 7. 6. placaj interior. saltea termoizolantă. 11. 13. 4. PERETE EXTERIOR MINIMAL B. 8. PERETE EXTERIOR CU ASTEREALĂ D. barieră de vânt.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA PERETELUI EXTERIOR CU SOCLUL (SECŢIUNI VERTICALE) A. 3. 10.

nivelare mortar A Întrucât în variantele B şi C scheletul de lemn este aparent. saltea termoizolantă 4. SCHELET “ÎN ZĂBRELE” CU UMPLUTURĂ DIN PANOURI UŞOARE (tip STABILIT) C. umplutură din zidărie de cărămidă 10. tencuială exterioară 3.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA PERETELUI EXTERIOR CU SOCLUL (SECŢIUNI VERTICALE) A. pietriş şi piatră spartă 9. B C 67 . PERETE EXTERIOR PLACAT CU PANOURI UŞOARE (tip STABILIT) B. plintă 6. folie izolantă 8. SCHELET “ÎN ZĂBRELE” CU UMPLUTURĂ DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ 1. panou uşor pe bază de deşeuri lemnoase 2. se recomandă folosirea lemnului de stejar. podină între grinzi cu umplutură în vrac 7. placare interioară 5. esenţă mai rezistentă la intemperii decât răşinoasele.

talpă inferioară. plintă. 11. 6. 13. 12.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA PERETELUI EXTERIOR CU SOCLUL (SECŢIUNI VERTICALE) VARIANTE DE REZOLVARE A PLANŞEULUI A. LA SCHELET CU STÂLPI CONTINUI-STÂLPI ŞI GRINZI PE TĂLPI DE LEMN 1. cu termoizolaţie în vrac. 10. podină între grinzi. astereală cu barieră de vânt. saltea termoizolantă. PE GRINZI DE LEMN REZEMATE PE TĂLPI DE LEMN E. PE GRINZI DE LEMN. 5. 3. 7. 8. centură 68 . placare interioară. panou termoizolant. placare exterioară cu strat de aer ventilat. PE GRINZI DE LEMN REZEMATE PE FUNDAŢII D. duşumea pe grinzişoare. PE DALĂ DE BETON C. 4. 2. LA SCHELET CU STÂLPI CONTINUI-GRINZI REZEMATE PE TĂLPI DE LEMN F. 9. pietriş şi piatră spartă. PE GRINZI DE LEMN. PE PLACĂ DE BETON PESTE STRAT DE PIETRIŞ ŞI PIATRĂ SPARTĂ B. duşumea oarbă (aşezată diagonal). folie izolantă.

căprior 15. STREAŞINĂ CU JGHEAB MASCAT B. dulap intermediar (între console) 1. STREAŞINĂ CU JGHEAB MASCAT (variantă) jgheab din tablă învelitoare din ţiglă profilată agrafă pazie cârlig tablă galvanizată piesă de fund a jgheabului închidere din scânduri cu goluri de ventilare 8. saltea termoizolantă 17.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA PERETELUI EXTERIOR CU ACOPERIŞUL (SECŢIUNI VERTICALE) REZOLVĂRI DE STREAŞINĂ LA ACOPERIŞ ÎN DOUĂ PANTE / TAVAN ÎNCLINAT învelitoare: ţigle profilate închidere interioară la faţa interioară a căpriorilor A. talpă superioară (cosoroabă) 16. 3. 4. călcâi de lemn 10. gol de ventilare 9. dulap (căprior) de capăt 19. 6. tavan din plăci (pe bază de lemn sau gips-carton) 18. folie hidroizolantă 11. astereală 14. grătar de şipci 13. grătar de şipci 12. REZOLVARE LA TIMPAN C. consolă 20. 2. 7. 69 . STREAŞINĂ CU JGHEAB APARENT D. 5.

70 . consolă 18. grătar de şipci 11. pazie anti vânt 16. tavan din plăci (pe bază de lemn sau gips-carton) 15. dulap intermediar (între console) 1. REZOLVARE LA PARTEA SUPERIOARĂ C.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA PERETELUI EXTERIOR CU ACOPERIŞUL (SECŢIUNI VERTICALE) REZOLVĂRI DE STREAŞINĂ LA ACOPERIŞ CU O SINGURĂ PANTĂ / TAVAN ÎNCLINAT Învelitoare: ţigle flamande Închidere interioară la faţa interioară a căpriorilor A. 3. 2. grătar de şipci C 10. saltea termoizolantă 14. 4. folie hidroizolantă (hârtie Kraft) 8. 5. învelitoare din ţigle flamande 9. dulap (căprior) de capăt 17. astereală 7. talpă superioară (cosoroabă) 13. căprior 12. REZOLVARE LA TIMPAN LATERAL A B agrafă gol de ventilare călcâi de lemn pazie cu lăcrimar închidere cu scânduri cu goluri de ventilare 6. STREAŞINĂ CU JGHEAB APARENT B.

pazie anti vânt 13.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA PERETELUI EXTERIOR CU ACOPERIŞUL (SECŢIUNI VERTICALE) REZOLVĂRI DESTREAŞINĂ LA ACOPERIŞ CU 2 (4) PANTE / TAVAN ORIZONTAL + POD Învelitoare: ţigle solzi Închidere interioară la partea interioară a grinzilor de planşeu A. A B C 71 . 3. 5. STREAŞINĂ CU CĂPTUŞEALĂ DIN SCÂNDURI pazie cu lăcrimar agrafă călcâi lemn rigle în lungul pantei şipci fixare şindrilă căptuşeală din şindrilă învelitoare din ţigle solzi dublu aşezate 8. căptuşeală scânduri (astereală) 16. 6. 2. căprior de margine 15. 7. 4. piesă de completare/rezemare 14. folie hidroizolantă 1. saltea termoizolantă 10. STREAŞINĂ CU CĂPTUŞEALĂ DIN ŞINDRILĂ B. REZOLVARE LA TIMPAN (acoperiş în 2 ape) C. cosoroabă 9. căprior 12. şipci suport ţigle 11.

cu strat de aer ventilat. plafon. 15. 12. 11. podină intermediară. 9. 10. placare interioară. astereală din scânduri dispuse diagonal + barieră de vânt. 5. plintă. grindă de planşeu. pardoseală din scânduri cu lambă şi uluc. strat izolant. 8. 13. 7. plăci PAL (sau contraplacaj) 72 . 6. grinzişoară. placare exteri oră. grindă de legătură. 14. talpă superioară. talpă inferioară. şipci susţinere pla fon. scândură de capă (rigidizare). 16. 2. 4. PLANŞEU CU IZOLAŢIE FONICĂ (ŞI SAU TERMICĂ) cu pardoseală flotantă 1. PLANŞEU CU IZOLAŢIE FONICĂ (ŞI SAU TERMICĂ) aşezată pe podină intermediară B.CONSTRUCŢII DIN LEMN PLANŞEE LA CONSTRUCŢII CU SCHELET ÎN ZĂBRELE A.

placare exterioară cu strat de aer ventilat. pardoseală din scânduri cu lambă şi uluc.RELAŢIA CU PERETELE EXTERIOR CONSTRUCŢII CU PEREŢI CU SCHELET DIN DULAPI.u. placare interioară 11. 9.CONSTRUCŢII DIN LEMN PLANŞEE . plintă. saltea izolantă. 4. grindă de planşeu. traversă de legătură. 5. scândură de rigidizare. PLANŞEU MINIMAL B. 2. 3. 6. 7. PLANŞEU CU IZOLAŢIE FONICĂ (ŞI/SAU TERMICĂ) din saltele de vată minerală dispuse între grinzi 1. traversă de rezemare. 10. plafon din scânduri l. 8. astereală din scânduri dispuse diagonal + barieră de vânt 73 . CU STÂLPI CONTINUI A..

6. 5. strat izolant.CONSTRUCŢII DIN LEMN PLANŞEE . 8.RELAŢIA CU PERETELE EXTERIOR C. placare interioară. grindă de planşeu. podină intermediară. 9. plintă. pardoseală scânduri fălţuite. plafon. şipci fixare plafon. placare exterioară cu strat de aer ventilat. 7. astereală din scânduri dispuse diagonal + barieră de vânt 3. 4. 10. 11. strat suport pardoseală din plăci PAL (sau din lemn masiv) 74 . 12. PLANŞEU CU IZOLAŢIE FONICĂ (ŞI/SAU TERMICĂ) aşezată pe podină intermediară D. PLANŞEU CU IZOLAŢIE FONICĂ (ŞI/SAU TERMICĂ) cu pardoseală flotantă 1. 2. traversă de rezemare. grinzişoară 13.

CONSTRUCŢII DIN LEMN

RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR

SISTEM CONSTRUCTIV CU STÂLPI ŞI GRINZI COPLANARE PE 2 DIRECŢII Secţiune axonometrică

1 2 3 4 1. panou de faţadă prefabricat 2. rama verticală a panoului de faţadă 3. stâlp pe 2 nivele 115/115 mm 4. placare exterioară cu scânduri orizontale fălţuite 5. rama orizontală inferioară a panoului de faţadă 6. şorţ din tablă: protecţie contra apei 7. grindă din lemn lamelar îcleiat 8. rama orizontală superioară a panoului de faţadă 9. fonoizolaţie din vată minerală 10. tavan din gips carton 11. finisaj interioar din plăci de gips carton 12. termoizolaţie: din vată minerală, cu grosime variată pentru compensarea lipsei de inerţie termică

5

6 7

8 9 10 11 12

Sistem constructiv finlandez, conceput pe o tramă de 3,75 x 3,75 m în 2 variante de înălţime (2.16 m şi 2.58 m). Toate grinzile sunt din lemn lamelar încleiat şi au dimensiunile 115/22 cm. Legăturile dintre elementele structurale se realizează cu ajutorul unor conectori metalici. Grinzile planşeului alternează (ca poziţie în plan) în “tablă de şah”. Există o gamă largă de panouri de faţadă variate (ca formă şi dimensiuni, dar identice ca alcătuire). Acoperişul este de tip terasă cu pantă zero. Stâlpii primesc la interior o protecţie termică suplimentară.
Sursa: Construire en bois 1, p.209, Lausanne 1988

75

CONSTRUCŢII DIN LEMN

RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR

STRUCTURĂ PREFABRICATĂ DIN DULAPI Secţiune verticală prin zona de plin

Secţiune verticală prin zona vitrată

Alcătuirea acoperişului (de sus în jos) învelitoare din tablă de zinc astereală de 24 mm, pâslă cu rol de insonorizare fonică pane 60/120 mm dispuse la 625 mm şipci pentru distanţare, 12/60 mm carton bitumat PAL de 19 mm căpriori h = 220mm, dispuşi la 625 mm termoizolaţie vată minerală de 120+100 mm barieră de vapori din folie polietilenă şipci suport tavan = 24 mm tavan din plăci de gips carton de 15 mm

Alcătuirea pereţilor: (de la interior spre exterior - plăci din gips carton de 12.5 mm+10 mm - barieră de vapori din folie de polietilenă - termoizolaţie vată minerală de 100 mm - schelet din lemn: montanţi de 60/140 mm la 625 mm - PAL 16 mm - barieră contra vântului din folie de polietilenă - strat de aer ventilat; şipci de 24 mm bătute vertical - placare exterioară cu scânduri orizontale în “caplama” Alcătuirea planşeului intermediar: (de sus în jos) - strat de uzură: mochetă - dală flotantă - şapă din ciment armat de 50 m; strat separator; material fonoamortizant (ex: PFL poros) - PAL 16 mm - grinzi perpendiculare pe planul faţadei, dipuse la 625 mm una de alta - material fonoabsorbant, vată minerală 100 mm - schelet (cadru) din şipci, suport tavan - tavan din plăci de gips carton 12,5 mm

Sursa: DETAIL, 1/1997, p. 43-44

76

CONSTRUCŢII DIN LEMN

RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR

CLĂDIRE CU STRUCTURA DIN STÂLPI (PE 2 NIVELE) ŞI GRINZI (ÎN CLEŞTE) Secţiune axonometrică

1

2 1. acoperiş în terasă cu pntă zero ieşit în console pentru protejarea faţadei 2. grindă principală de faţadă, coplanară cu stâlpul 3. grinzi în”cleşte”, perpendiculare pe faţadă 4. supralumină 5. grindă de faţadă 6. panou de faţadă multistrat 7. stâlp continuu pe 2 nivele 8. uşă de balcon din lemn 9. planşeu fonoizolat (pe dală flotantă) 10. grindă de faţadă în “L”, pentru coborârea nivelului pardoselii interioare la nivelul celei exterioare (a balconului) 11. balcon: scândurile sunt aşezate distanţat pentru buna scurgere a apelor meteorice

3 4

5 6 7 8

9 10

11

Elementele de faţadă sunt alcătuite (de la interior la exterior) din: - Placare interioară (plăci gips carton) - Barieră de vapori (folie polietilenă) - Termoizolaţie (vată minerală) - Barieră de vânt (polietilenă) - Strat de aer ventilat (grilă de şipci) - Placare exterioară (posibil orice material rezistent la intemperii)

Sursa: Les systemes constructifs en bois, Paris 1981, p.38

77

La exteriorul ramei se bat şipci peste care se aplică placajul exterior. placare exterioară 3. Sursa: Les systemes constructifs en bois. 1/1997. grinzi de planşeu perpendiculare pe faţadă 11. p. Paris 1981.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR CLĂDIRE CU STRUCTURA DIN STÂLPI (PE 2 NIVELE) ŞI GRINZI DE FAŢADĂ (ÎN CLEŞTE) Secţiune axonometrică 1. tolă metalică introdusă într-o fantă tăiată în stâpl închisă cu chit 4. stâlp continuu pe 2 nivele 9. grindă de faţadă în “cleşte” 6. platbande metalice de ranfor sare a stâlpului 8.39 78 . Pe faţa interioară a ramei se fixează plăci din PAL. pardoseala planşeului Pereţii exteriori se compun dintr-o ramă suport în grosimea căreia se introduce materialul termoizolant. planşeu intermediar 10. strat de aer ventilat 2. La interior se poate înlocui placajul din PAL cu plăci din gips carton Observaţie: spre deosebire de soluţia prezentată în pagina precedentă. în acest caz grinzile de faţadă (şi nu cele interioare. 43-44 12. talpă inferioară cu şanţ pe mijloc (bizotată) pentru fixarea geamului 7. p. izolaţie termică în spaţiul dintre cleşti DETAIL. protejarea pieselor orizontale cu şorţuri din tablă 5. ale planşeului) sunt realizate în “cleşte”.

unde (constituie şi suportul pentru bariera contra vântului). fapt care conduce la o mai mare rapiditate de execuţie. pentru toate componentele. Rigidizarea construcţiei este obţinută pe 2 căi: . dar implică o proiectare mai atentă şi mai laborioasă. Sursa: Amerikai Csaladi Haz Epitese.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR STRUCTURĂ TIP “PLATFORM” Secţiune axonometrică Sistemul prezintă avantajul utilizării aceloraşI tipuri de secţiuni de lemn. OSB.baterea unor plăci aglomerate din lemn de tip PAL.dispunerea elementelor structurale (montanţii+grinzile planşeului) la un pas mic (până la 60 cm) . (câteodată şi a unor scânduri) în planşeului şi al faţadei. Faszerkettel. Utilizarea conectorilor metalici (aparenţi sau mascaţi) măreşte şi mai mult viteza de execuţie. Budapesta 1999 79 . la o simplificare a îmbinărilor şi deci şi la o economicitate crescută.

3. grătar din lemn.305 80 . suport tavan 9. S-a utilizat un sistem modulat şi industrializat ce a dat deplină satisfacţie cu precădere în domeniul izolării termice şi al rapidităţii de execuţie. Acest sistem constructiv a fost utilizat în premieră în Franţa în 1981 la locuinţele sociale din Alpi la frontiera cu Italia. împâslitură (barieră împotri vavântului şi a ploii) 19. Sursa: Le bois dans la construction. Aceste clădiri au 4 etaje din lemn peste un parter din beton. p. 1. vată minerală 100 mm 12. Paris 1990. PAL 19 mm 7.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR STRUCTURĂ TIP “PLATFORM” Secţiune axonometrică (vedere dinspre interior) plintă din lemn rost elastic dar etanş strat uzură mochetă material fonoabsorbant (Vermaspha) 5. PAL 12 mm 15. barieră de vapori 13. grindă din lemn 10 placă gips carton 13 mm 11. 2. PAL 22 mm 8. placă gips carton 10 mm 17. 4. la cca 1700 m altitudine. barieră de vapori (Powan) 16. schelet din lemn 18. vată minerală 145 mm (100+45) 14. placare exterioară cu scânduri verticale. împâslitură 6.

PAL melaminat rama panoului. 4. 8. 3.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR STRUCTURA DIN STÂLPI ŞI GRINZI (PRINCIPALE ŞI SECUNDARE) “ÎN CLEŞTE”. 9 1.plăci de azbociment lipite pe scheletul panoului . Panourile de faţadă conţin toate straturile uzuale şi sunt integral prefabricate. Lausanne 1988 81 . 6. CLĂDIRE INTEGRAL PREFABRICATĂ Secţiune axonometrică Secţiune verticală 5 8 7 6 Sistemul utilizat “Herrenath” . 9. profilată special pentru realizarea îmbinărilor talpă inferioară pardoseala balconului: scânduri aşezate distanţat grinzile în consolă ale balconului Sursa: Construire en bois 1. 217. 2. 5.permite construirea unor case extrem de flexibile ca plan. p. învelitoare din plăci ondulate de azbociment şipci 4/6 cm termoizolaţie de 8 cm cu barieră de vapori + carton asfaltat scânduri fălţuite de 18 mm prinse sub căpriori panouri de faţadă: . Scheletul se compune din stâlpi de 14/14 cm pe 2 etaje şi grinzi “în cleşte” suprapuse.strat de aer .termoizolaţie + folie PVC . 7.

stâlpi continui pe 2 nivele. Sursa: Construire en bois 1.70 m. Suplimentar structurii cu stâlpi şi grinzi. ferme reticulare dispuse la 3.80/10 cm dispuşi la 60 cm unul de celălalt 5. cu schelet din montanţi de 60cm. sunt dispuşi pe o tramă de 3.70 / 3. pane acoperiş 3. distanţat de sol 8. 1988 82 . Planşeul parterului. au fost prevăzuţi pereţi de contravântuire .70 m una de alta 2. p. Clădirea este detaliată în paginile următoare. sistemul structural cu stâlpi şi grinzi a fost întărit cu o serie de pereţi portanţi de rigidizare. continui pe 2 etaje. având şi rolul de a prelua o parte din sarcinile gravitaţionale. Datorită seismicităţii ridicate. montanţi din dulapi de 3.230. soclu-fundaţie din beton 8 Solidarizarea grinzilor între ele şi cu stâlpii se realizează cu ajutorul unor platbande din oţel bătute in cuie şi întărite cu buloane. fiecare modul fiind constituit din 4 grinzi solidarizate prin intermediul unor plăci OSB* bătute pe ambele feţe (superioară şi inferioară) a grinzilor. servesc şi ca suport pentru aplicarea tencuielilor) 1 2 3 4 5 6 7 1. OSB* (Oriented Strand Board = plăci din aşchii lemnoase mari. grindă de faţădă 4. plăci prefabricate de planşeu din 4 grinzi prinse cu plăci OSB 6.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR SISTEM STRUCTURAL CU STÂLPI ŞI GRINZI (COPLANARE) + PEREŢI DE RIGIDIZARE CU SCHELET DIN LEMN Secţiune axonometrică de ansamblu Sistem constructiv japonez ce se remarcă prin îmbinări simple şi secţiuni reduse. Pereţii sunt tencuiţi sau placaţi cu gips carton. Lausanne. Planşeele sunt prefabricate. Stâlpii. 10 /10 cm 7.

soclu din beton 1. 11 12 Sursa: Construire en bois 1.230. p. 5. Lausanne. platbandă din oţel 10.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR SISTEM STRUCTURAL CU STÂLPI ŞI GRINZI (COPLANARE) + PEREŢI DE RIGIDIZARE CU SCHELET DIN LEMN Secţiune axonometrică a detaliilor constructive 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fermă reticulară bulon de fixare platbandă de oţel grindă principală 10/10 cm montant rigidizare şi suport pentru placarea faţadei. 2. 3. bulon de fixare 9. stâlp continuu 10/10 cm 7.8/10 cm 6.8/10 cm 11. 4. grindă principală 10/10 cm 8. montant rigidizare şi suport pentru placarea peretelui interior 3. 1988 83 . 3. talpă inferioară 10/10 cm 12.

bătute in cuie 6. plăci din gips carton 8. acoperire realizată din: . p.230.PAL . fermă în zăbrele 3. Lausanne. tencuială sintetică pe suport din fibră de sticlă 5.pane din lemn de 6/6 cm 2. cornier metalic de racord secţiune verticală secţiune axonometrică Sursa: Construire en bois 1. grinzi din dulapi de 3.CONSTRUCŢII DIN LEMN RELAŢIA DINTRE PERETELE EXTERIOR ŞI UN PLANŞEU INTERMEDIAR SISTEM STRUCTURAL CU STÂLPI ŞI GRINZI (COPLANARE) + PEREŢI DE RIGIDIZARE CU SCHELET DIN LEMN 1. pardoseală din plăci de PAL furniruit 9. panouri OSB. 1988 84 . grinda de faţadă 4.învelitoare metalică .8/18 cm 10. plăci din vată minerală cu rol de termoizo laţie (la exterior) şi de fonoizolaţie (la interior şi exterior) 7.

plasă rabiţ 7.VARIANTE DE ALCĂTUIRE A. PERETE CU FEŢE DIN PANOURI UŞOARE PE BAZĂ DE DEŞEURI LEMNOASE 1. panou uşor pe bază de deşeuri lemnoase. 6. PERETE TEMOIZOLANT C. şipcă de montaj.CONSTRUCŢII DIN LEMN PEREŢI INTERIORI . PERETE FONOIZOLANT D. placare. tencuială 85 . placă izolantă. saltea izolantă. stâlp. 8. 5. 2. 4. 3. PERETE MINIMAL B.

placare exterioară cu strat de aer ventilat 2. PARDOSEALĂ. tencuială perete 16. PERETE INTERIOR CU FEŢE DIN PANOURI UŞOARE PE BAZĂ DE DEŞEURI LEMNOASE (tip STABILIT) SECŢIUNE ORIZONTALĂ SECŢIUNE VERTICALĂ SECŢIUNE VERTICALĂ JOS SUS 86 . PERETE INTERIOR MONTAT CU îNTRERUPEREA FINISAJELOR LA PEREŢI. scândură de montaj 13. PERETE INTERIOR FONOIZOLANT D.CONSTRUCŢII DIN LEMN PEREŢI INTERIORI – RACORDĂRI LA PEREŢI EXTERIORI. duşumea oarbă 12. PARDOSEALĂ. tencuială plafon B. plasă rabiţ 15. montant perete interior 6. PLAFON C. PLAFON 1. pardoseală din lemn 10. PERETE INTERIOR MONTAT FĂRĂ îNTRERUPEREA FINISAJELOR LA PEREŢI. astereală cu barieră de vânt 3. PLAFOANE A. plafon 11. saltea termoizolantă 7. placare interioară 4. PARDOSELI. panou uşor pe bază de deşeuri lemnoase (tip Stabilit) 14. talpă inferioară 8. stâlp 5. plintă 9.

PERETE DESPĂRŢITOR CU SCHELET DIN LEMN. AŞEZAT PE GRINDĂ DE PLANŞEU GRINDA JUG C. AŞEZAT PE GRINZI-JUG D.RELAŢIA CU GRINZILE PLANŞEULUI PEREŢI DESPĂRŢITORI (NEPORTANŢI) DIN LEMN. AŞEZAT PE GRINDĂ DE PLANŞEU B. PERETE DESPĂRŢITOR DIN PANOURI PE BAZĂ DE LEMN. DISPUŞI PARALEL CU GRINZILE PLANŞEULUI A.CONSTRUCŢII DIN LEMN PEREŢI INTERIORI . PERETE DESPĂRŢITOR CU SCHELET DIN LEMN + PLĂCI. PERETE DESPĂRŢITOR CU SCHELET DIN LEMN. AŞEZAT PE GRINDĂ DUBLĂ DIN DULAPI+ FURURĂ 87 .

ci şi de dimensiunile maxime posibile ale elementelor masive.grinzi din elemente masive suprapuse . Ca atare. nu numai de rezistenţa materialului. Această utilizare a lemnului este însă limitată. acestea se încadrează într-una din următoarele categorii: A. plantele lemnoase sunt în general caracterizate de o conformare în care una dintre dimensiuni este accentuat dominantă. au evoluat şi posibilităţile de utilizare a lemnului în structuri cu performanţe superioare. o dată cu perfecţionarea tehnicilor de prelucrare şi asamblare a pieselor de lemn. dincolo de caracteristicile mecanice proprii speciei de lemn utilizat. Grinzi reticulare (în zăbrele) Deşi de dimensiuni mari. etc) au menirea de a face posibilă transmiterea eforturilor şi deci de a asigura deplina conlucrare între diverse părţi componente ale elementului structural. Astfel. cleiuri. aceste elemente structurale sunt realizate din piese mici. impuse de natură. un rol deosebit de important revine modalităţilor de asamblare a pieselor ce compun elementul structural. pot fi utilizate grinzi cu secţiuni compuse. Grinzi cu inimă plină .grinzi cu secţiuni şi chesonate din scânduri sau plăci din derivate lemnoase . Aceste sisteme de asamblare (cuie. pentru acoperirea unor deschideri medii şi mari. prin realizarea unor elemente structurale compuse.1. Cu elemente structurale compuse pe baza unor astfel de tehnici se pot acoperii deschideri şi pot fi preluate încărcări de acelaşi ordin de mărime ca şi în cazul construcţiilor din oţel sau din beton armat. Ca atare. GRINZI CU INIMĂ PLINĂ DIN ELEMENTE MASIVE SUPRAPUSE 88 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 6. 6. grinzi. gujoane.grinzi din lemn lamelar încleiat (LLI) B. Pentru elementele verticale pot fi adoptate tehnici similare de realizare a unor stâlpi cu secţiuni compuse. etc). este evident faptul că. ca atare sunt adecvate pentru realizarea de elemente constructive liniare (stâlpi. Funcţie de modulul de realizare. ELEMENTE STRUCTURALE COMPUSE Indiferent de specie. buloane.

sau din plăci de derivate din lemn. 65X160 mm 89 . h curente: cu inimă simplă: 240500 mm. Grinzi cu inimă plină ondulată. GRINZI CU INIMĂ PLINĂ DIN SCÂNDURI Grinzi cu inimă plină subţire din două straturi de scânduri aşezate la 45 pe direcţii alternate. Lungime teoretic nelimitată. cu inimă dublă 430-440mm. dimensiuni max. chesonate (inimi min 5cm): 460-600mm. Tălpi din trei straturi de lemn încleiate. cu fibrele paralele.CONSTRUCŢII DIN LEMN Inele Appel 126mm buloane 20mm Inele Schulz 80mm buloane 13mm 6. h max: 800mm. contra voalării. necesită rigidizări în dreptul reazemelor şi în câmp. Grinzi grele cu inimă plină din straturi încrucişate de scânduri.2. cuiele asigurând presiunea de încleiere a tălpilor.

îmbinări cu conectori dinţaţi din tablă subţire de oţel zincat. h = 1/12L. 750. R = raza de curbură) După încleiere. deschideri 10 – 45 m. la acoperirea unui auditoriu la Basel. La elementele curbe. apoi fixate cu cuie dinspre exterior.4. rosturile fiind decalate min. din lemn de brad foarte dens. deschidere max 20m. Unghiul dintre diagonale şi tălpi: 30-60 b a. înălţime: 30-80 cm Secţiunea pieselor: tălpi. max 30X60 mm. îmbinări cu plăci metalice ascunse intercalate între bare (conectori dinţaţi Menig). curent 15 – 25 m. 1 Lemnul lamelar încleiat a fost utilizat pentru prima dată în 1893. Îmbinări prin încleiere . distanţa între ferme: curent 2. raza de curbură determină grosimea: a / R = 1 / 200 (a = grosime lamele.25 m. 50 cm (v. Variantă cu tălpi înclinate (ferme). Unghiul dintre diagonale şi tălpi: max. Lungimea elementelor teoretic nelimitată. 6. Lungimea maximă a elementelor: 15m. a b c c. rezistenţa este dată de ansamblul scândurilor suprapuse iar secţiunea poate fi considerată integral activă. Poate fi utilizat eficient în medii cu umiditate mare (ex.50 m.5 (uscare uniformă). fără încărcări importante. fermă uşoară. b/h max. înălţime la coamă h = 1/10 L. deschidere maximă: 20m. deschidere L= 7 – 35 m. current 1. cu secţiuni mari.piscine) şi în medii agresive chimic.4/21) Fiind alcătuite din lamele cu dimensiuni transversale mici. GRINZI ŞI FERME ÎN ZĂBRELE a.CONSTRUCŢII DIN LEMN 6. îmbinare cu plăci de oţel introduse în fante.p. Secţiunile pieselor: grosime maximă: 80mm. distanţa între ferme curent până la 5m. deschidere L = 10-20 m. b. elementele pot căpăta forme particulare (secţiuni variabile. diagonale: max19X60 mm. lamelele sunt îmbinate cap la cap cu crestături în dinţi sau tăiere oblică. ferme grele. grinzi triangulate încleiate. cu orice dimensiuni şi forme (ca secţiune transversală şi profil longitudinal) prin suprapunerea şi lipirea de scânduri subţiri (lamele) de grosimi mici (10 .65 – 2. 2 a b. grinzi pentru acoperişe plate. curburi) fără dificultate.45 mm).3. în Elveţia 90 . h la mijloc min 1/10L. LEMNUL LAMELAR ÎNCLEIAT (LLI)1 Sistemul permite obţinerea de elemente structurale. distanţa între ferme: 0. LLI este tot un material anizotrop. dar de calitate omogenă şi stabil dimensional. 2.55 m. s max: 120 cm . şi deci flexibile.

00m . b < 220 mm: ‘inima’ lamelelor este orientată în sus. rosturile fiind decalate pe verticală. SEMI-CADRU DIN LEMN LAMELAR Schemă de realizare (forma finală este indicată punctat) SECŢIUNI DE GRINZI DIN LEMN LAMELAR ÎNCLEIAT 91 . cu excepţia lamelei inferioare (pentru limitarea întinderilor pe direcţie transversală datorită lucrului lemnului). fiecare strat este compus din 2 lamele.lungimea: < 400 (limitată de posibilităţile de transport) a) Secţiune dreptunghiulară de grindă din lamele orizontale.înălţimea secţiunii (h): < 2. c) Atunci când lamelele utilizate au lăţimi mari (b>220 mm).CONSTRUCŢII DIN LEMN Dimensiunile curente ale elementelor: . sunt necesare nuturi de detensionare pe toată lungimea lamelelor şi pe ambele lor feţe. b) În cazul secţiunilor cu lăţime mai mare (b>220 mm).lăţimea secţiunii (b): 50-200mm .

b) grindă cu înălţime variabilă pentru acoperiş cu o pantă.CONSTRUCŢII DIN LEMN SECŢIUNI DE STÂLPI DIN LEMN LAMELAR ÎNCLEIAT GRINZI ŞI CADRE DIN LEMN LAMELAR ÎNCLEIAT DREPTE a) grindă cu înălţime constantă. pentru acoperiş cu 2 pante. h) cadru cu colţ curb. c) grindă cu partea inferioară dreaptă.la tribune). g) cadru cu colţ proeminent. e) semi-cadru. . 92 CURBE f) grindă cu partea inferioară curbă pentru acoperiş cu 2 pante. d) grindă frântă (de ex.

1. ŞARPANTE PENTRU ACOPERIŞE INCLINATE Pentru construcţiile de locuinţe (şi similare) se folosesc curent 2 sisteme de şarpante din lemn: şarpantele cu căpriori şi şarpantele cu pane. El are o concepţie foarte simplă. având de suportat numai componenta verticală a forţelor transmise de căpriori. şi care suportă încărcările din învelitoare. Stabilitatea longitudinală este asigurată prin dispunerea unor contravântuiri sub căpriori. cu 2 ape. încărcările transmise de aceasta fiind preluate de pereţii exteriori. Şarpantele cu ferme-căpriori sunt adecvate pentru forme simple de acoperişe. funcţie de poziţia termoizolaţiei: în planul planşeului spre pod (pod rece) sau în planul învelitorii (pod cald). este de regulă ŞARPANTA DIN LEMN. SISTEME DE ACOPERIRE PENTRU DESCHIDERI OBIŞNUITE Structura acoperişelor destinate locuinţelor sau altor clădiri similare ca deschideri. A. la partea superioară a fermelor (falşi tiranţi. obţinerea unui sistem triangulat indeformabil. Spaţiul de sub acoperiş este liber de elemente de sprijin verticale.direct pe pereţii exteriori. In cazul acestui sistem. cât şi în ceea ce priveşte îmbinările. încărcările sunt transmise de căpriori direct către restul construcţiei.300. . ŞARPANTELE CU CĂPRIORI (FERME-CĂPRIORI) Şarpantele cu căpriori (fără pane) constituie cu siguranţă cel mai vechi sistem. şi necesită o cantitate relativ mică de lemn. podul poate fi cald sau rece. Acoperişele pot fi plate (tip terasă) sau înclinate cu una. 7. Rezemarea căpriorilor se poate face într-una din următoarele variante: . Pereţii exteriori sunt astfel mai puţin solicitaţi.1. Acoperişele înclinate pot fi cu pod (spaţiu sub învelitoare separat printr-un planşeu de restul clădirii) sau fără pod (fără planşeu de separaţie între ultimul nivel şi învelitoare). . legând în diagonală baza căpriorului cu coama. atât în ceea ce priveşte scheletul. Acestea pot fi realizate în manieră tradiţională (şarpante dulghereşeti) sau cu mijloace moderne (şarpante ‘inginereşti’). două sau patru ‘ape’ (pante). se prevăd legături suplimentare între căpriori. care trebuie să fie suficient de solizi pentru a putea prelua forţele înclinate din căpriori. având o pantă de min. la un pas de 70-80 cm. respectiv un schelet spaţial din piese de lemn (sau înlocuitori) care susţine învelitoarea şi dă forma acoperişului.pe o dală de beton. Căpriorii sunt piese înclinate din lemn dispuse după panta acoperişului. odată cu realizarea planşeului. căpriorii au cca. 5 m lungime. Poziţia pereţilor interiori ai construcţiei este independentă de ordinea constructivă a şarpantei.CONSTRUCŢII DIN LEMN 7. la intervale de 70-80 cm. prin intermediul unui rebord (în cazul construcţiilor din zidărie) Asocierea în plan orizontal a căpriorilor cu grinzile de lemn ale planşeului (sau cu dala din beton.pe un sistem de grinzi din lemn. 93 . SISTEME DE ACOPERIRE 7. Se obţine astfel o succesiune de ferme simple.1. în cazul construcţiilor din zidărie) permite. solicitaţi la compresiune). respectiv a unei ferme. La construcţiile cu lăţimi mari.

bară diagonală. 0 94 . guseu. Şarpantă cu căpriori. fiecare pereche de căpriori + grinda de planşeu corespunzătoare formează o fermă. 2. ancorare. cu rol de tirant inferior. 6. 4. eclisă de coamă. SECŢIUNI TRANSVERSALE PRIN ŞARPANTE TRADIŢIONALE CU FERME-CĂPRIORI a. căprior scurt de straşină. contravântuire. cu planşeu din grinzi de lemn. căpriori. talpă superioară.CONSTRUCŢII DIN LEMN ŞARPANTĂ TRADIŢIONALĂ CU FERME-CĂPRIORI (FĂRĂ PANE) Planşeu de b.a. talpă. 7. 1. 3. şipcă de ghidaj. Şarpantă cu căpriori. Pantă 0 minimă: 30 . 6. ŞARPANTĂ CU FERME-CĂPRIORI ÎN ZĂBRELE PREFABRICATE Pantă minimă: 13 . Distanţa uzuală între ferme: cca 100 cm (funcţie de materialul de învelitoare). 7. 9. 8. 5. b. grindă de planşeu. 3. 4. 2.a. eclise. cu planşeu de b. 8. Deschidere: 6 . (v. legătură superioară. axonometria) 1.. Îmbinări ‘inginereşti’. talpă superioară. Căpriorii reazemă pe rebordul din beton. contravântuire longitudinală.9 m. 5. contravântuire diagonală. talpă inferioară.

cleste. dar care nu oferă decât spaţii limitate sub acoperiş. încărcarea din pană este transmisă montantului prin intermediul contrafişelor. Sistemele cu pane permit creşterea deschiderilor acoperite. ŞARPANTE CU PANE Panele sunt elemente portante orizontale care preiau încărcările din căpriori şi le transmit către restul construcţiei în diverse variante. montant (pop întins). rezemarea panelor se poate face şi pe ferme în zăbrele. Panta minimă a acoperişelor este 30 . Spaţiul podului este liber de orice reazem. şi care asociază pana de montant (pop). În locul fermelor tradiţionale cu arbaletrieri. Pana de la partea superioară a şarpantei se numeşte ‘pană de coamă’. panele reazemă fie pe ferme. acestea sunt bare înclinate dispuse pe direcţie longitudinală. talpă. pană intermediară. 5. arbaletrier. 4.50 m). fie pe stâlpi (popi). puţin costisitoare. mai complexe. căprior. b. 7. Montantul (popul) este suspendat la partea sa superioară şi deci descarcă pe arbaletrieri care sunt solicitaţi în principal la compresiune şi nu la încovoiere. el este susţinut de un pop (montant) suspendat (pop întins). 0 SECŢIUNI TRANSVERSALE PRIN FERME CU ARBALETRIERI a. pe pereţi sau pile de zidărie intermediare. pana de la baza şarpantei se numeşte ‘cosoroabă’ şi reazemă direct pe peretele exterior. La construcţiile de dimensiuni mici. contrafişă.5 m. 2. 4. Atunci când deschiderea tirantului este mare. ce formează împreună o triangulaţie stabilă. 8. 10. ŞARPANTĂ TRADIŢIONALĂ CU PANE PE FERME CU ARBALETRIERI 1. funcţie de modul lor de rezemare. în condiţiile menţinerii căpriorilor la lungimi economice de 3-4 m (până la 4.CONSTRUCŢII DIN LEMN B. ŞARPANTE CU PANE PE FERME Fermele tradiţionale (dulghereşti) sunt compuse din doi arbaletrieri şi un tirant (coardă). se folosesc contrafişe. De la caz la caz (funcţie de deschiderea construcţiei ce trebuie acoperită) şarpanta poate include şi pane intermediare. panele reazemă direct pe pereţii de capăt (timpane) sau. Imbinarea dintre pop (montant) şi tirant este denumită ‘macaz’.50 m. dacă lungimea clădirii depăşeşte . 3. cosoroabă. dar de formă simetrică. 6. In loc să fie preluată prin încovoierea arbaletrierului. Ferma cu 1 macaz (macaz simplu). Acest tip de ferme poartă denumirea de ferme cu arbaletrieri sau ferme-macaz. sau chiar doi. 9. Ferma cu 2 macaze (macaz dublu) 95 . grindă de planşeu. Dacă lungimea căpriorilor impune o pană intermediară. Este o soluţie foarte simplă. La alte sisteme. pană de coamă. Interaxul fermelor este de cca. B1.

1 Şarpantele pe scaune nu constituie o rezolvare specifică construcţiilor realizate integral din lemn. 6.elemente verticale: popi-scaune . 8. Spre deosebire de construcţiile cu şarpante pe ferme. 4.elemente orizontale de rigidizare transversală: cleşti.. ŞARPANTE CU PANE PE POPI (ŞARPANTE PE SCAUNE) 1 Popii sunt elemente de sprijin verticale izolate (stâlpi) care preiau încărcările din pane şi le transmit către restul construcţiei. Şarpantele cu pane pe popi sunt numite şi ‘şarpante pe scaune’ (cu 1. căprior. cosoroabă. Rezemarea popilor pe perete portant longitudinal. Scaunele.elemente înclinate: căpriori. unde spaţiul de sub acoperiş nu este în mod necesar separat de restul spaţiului interior (posibile construcţii fără pod). 3. rezemarea popilor se face pe placă. căpriori şi contrafişele transversale .elemente orizontale longitudinale: pane. In cazul planşeelor din b. cosoroabă) . pop.CONSTRUCŢII DIN LEMN B2. scaune. poziţia pereţilor interiori portanţi trebuie corelată cu structura şarpantei. la construcţiile cu şarpante pe scaune de regulă această separaţie există (construcţii cu pod).00) m. 5... preferabil în dreptul unor pereţi portanţi transversali sau longitudinali. pană intermediară. în funcţie de poziţia pereţilor portanţi. se dispun în lungul clădirii la intervale de 3. pane. prin intermediul unei tălpi de distribuţie). care formează sistemul plan al şarpantei.50 (5. . în cazul rezemării pe grinzile de lemn ale planşeului sunt necesare măsuri speciale (grindă mai solidă sau rezemare pe trei grinzi consecutive ale planşeului. care reazemă pe pane (pană de coamă. prin intermediul unor tălpi. funcţie de numărul popilor în secţiunea transversală). pană de coamă. popii reazemă de regulă pe pereţii portanţi interiori (transversali sau longitudinali). 7. dispuşi în dreptul popilor. 96 .a. ei asigură legătura dintre popi.50 4. 3. 1. care reazemă pe popi . contravântuire longitudinală. Acestea formează un sistem spaţial alcătuit din: . Ca atare.elemente înclinate de contravântuire longitudinală şi transversală: contrafişe ŞARPANTĂ CU PANĂ DE COAMĂ PE POPI CENTRALI (CU 1 SCAUN) Planseu cu grinzi de lemn. pentru care se preferă de regulă sistemele cu ferme. cleşte. 2. grindă de planşeu În cazul construcţiilor cu planşee din lemn.

5. 97 . 2. 7. Şarpantă cu 2 scaune. 8. pană intermediară. 8. 1. 4. Şarpantă cu 3 scaune. 5.6. Grindă de bordaj. contravântuire longitudinală. pop. 2. 5. cosoroabă.1. pană de coamă. Talpă superioară a pretelui. c. grindă de planşeu ŞARPANTĂ PE SCAUNE PENTRU ACOPERIŞ ÎN 4 APE 1. 4. 6. b. grindă de planşeu 7. Grindă planşeu. Rigidizare. Şarpantă cu un scaun. cleşte. pană de coamă. 3. 3. pop. 2. ŞARPANTE PENTRU ACOPERIŞE PLATE (TIP TERASĂ) EXEMPLU DE ŞARPANTĂ PENTRU ACOPERIŞ PLAT Rezemare pe pereţi cu schelet 1. pană intermediară.2. căprior. 7.CONSTRUCŢII DIN LEMN SECŢIUNI TRANSVERSALE PRIN ŞARPANTE PE SCAUNE a. cleşte. 3. cosoroabă. Grindăjug. căprior. 4. contravântuire longitudinală.

cu rol de contravântuire a ansamblului. Zd = cleşte dublu. Martin. 8. W0 = acţiunea vântului asupra acoperişului (forţa rezultantă). închis pe toate laturile. Structură simplă formată din grinzi. 7. BS = arbaletrier. căpriori şi contravântuiri. Editions Eyrolles. Wr = contravântuire. Popii cresc stablitatea ansamblului spaţial. Pane intermediare rezemate pe popi. Rezemarea căpriorilor cu lungimi mari pe pane intermediare şi de coamă. R = contrafişă transversală. 6. Dacă nu este posibilă rezemarea popilor pe un perete interior. 4. trebuie prevăzute ferme. Pratique de la construction des bâtiments. pane. Pop central rezemat pe perete interior (pop comprimat).CONSTRUCŢII DIN LEMN ŞARPANTE PENTRU CLĂDIRI CU DESCHIDERI OBIŞNUITE . Hs = pop. Grindă în zăbrele orizontală la nivelul legăturilor superioare. Forma de bază a unui acoperiş în 2 ape. Pod fără reazeme verticale. SBa = tirant. cu cleşti dubli. 1987. 3. popi. 9. Pftr = pană portantă. 2 După Mittag. Ba = grindă. 98 . Rigidizarea căpriorilor de dimensiuni mari cu legături la partea superioară. cu secţiune triunghiulară. S = căprior. Wn = acţiunea vântului asupra pereţilor (forţa rezultantă). Pane intermediare şi pană de coamă rezemate pe popi susţinuţi de ferme (popi întinşi). Structură simplă formată din grinzi. căpriori şi contravântuiri. Wg = acţiunea vântului asupra timpanului (forţa rezultantă). G0 = greutatea acoperişului. K = legătură superioară. Pop central (montant) susţinut de o fermă simplă (pop întins).SCHEME CONSTRUCTIVE 2 1. Pane intermediare şi pană de coamă susţinute de contrafişe (fermă înclinată). Paris. St = pop. Pfa = pană de rigidizare. 5. 2. Consum de lemn mai mic decât în cazul şarpantelor pe ferme. K0 = contrafişă longitudinală. Str = arbaletrier. Gu = grautatea planşeului.

CONSTRUCŢII DIN LEMN A. ŞARPANTE CU FERME-CĂPRIORI 99 .

CONSTRUCŢII DIN LEMN A. ŞARPANTE CU FERME-CĂPRIORI 100 .

CONSTRUCŢII DIN LEMN A. ŞARPANTE CU FERME-CĂPRIORI 101 .

Imbinări cu conectori dinţaţi. Dimensiunile scândurilor: 45 x 150 mm.00 m.1. 102 .8 m. Prinderi mecanice.50 . Interax 0. FERME UŞOARE PREFABRICATE DIN SCÂNDURI Construcţie fără pod (ferme vizibile în spaţiul interior).CONSTRUCŢII DIN LEMN A. ŞARPANTE CU FERME-CĂPRIORI IN ZĂBRELE a) FERME PENTRU CONSTRUCŢII FĂRĂ POD SAU CU POD PIERDUT FERME UŞOARE PREFABRICATE DIN SCÂNDURI Deschideri curente: 6 .

Prinderi mecanice. Dimensiunile scândurilor: 45 x 150 mm. Spumă poliuretan. Scânduri de închidere a streşinii. 4. Placă b. Element de coamă.a. Fante pentru circulaţia aerului. Plăci din derivate de lemn. Detaliu coamă.1. 11. 1. închise cu grile anti-insecte. 2.CONSTRUCŢII DIN LEMN FERME UŞOARE PREFABRICATE DIN SCÂNDURI IMBINATE CU CUIE a.. 103 . 10. Tencuială. 7. Şipci. Detaliu streaşină. b) FERME PENTRU PODURI LOCUIBILE FERME UŞOARE PREFABRICATE DIN SCÂNDURI PENTRU PODURI LOCUIBILE Deschideri curente: 6 . Invelitoare plăci ondulate. Talpă superioară. 3. Interax 0.8 m. 8. 6. 5. 9. b. Talpă inferioară.00 m.50 .

Deschideri uzuale: 6-8m Secţiunile pieselor: contrafişă 65 x 165. arbaletrierul este susţinut de o cantrafişă. Ele transmit eforturi care tind să producă coborârea popului. Ferma este compusă din 2 arbaletrieri. pană intermediară 165 x 65. arbaletrier 165 x 65. este necesară rezemarea căpriorilor pe pane intermediare.CONSTRUCŢII DIN LEMN B. La acest tip de ferme popii nu intervin în stabilitatea ansamblului. Contrafişele sunt piese înclinate care pornesc de la arbaletrieri şi se îmbină pe popul central. ŞARPANTE CU PANE PE FERME CU ARBALETRIERI FERMĂ SIMPLĂ. pop 105 x 105. Eforturile transmise de contrafişe sunt proporţionale cu înclinarea lor. In dreptul rezemării panei intermediare. pană de coamă 165 x 65. dar facilitează îmbinarea arbaletrierilor şi susţin tirantul spre a nu se încovoia sub greutatea proprie. FĂRĂ PANE INTERMEDIARE Căpriorii reazemă direct pe pana de coamă şi pe cosoroabă. căpriori 65 x 65 104 . pop 105 x 105. arbaletrier 165 x 65. un pop (suspendat) şi un tirant. pană de coamă 165 x 65. ŞARPANTE CU PANE B1.10 m o singură pană intermediară este în general suficientă. Deschideri uzuale: 4-5m Secţiunile pieselor: tirant 65 x 165. Până la deschideri de 9 . tirant 65 x 165. căpriori 65 x 65 FERMĂ CU PANE INTERMEDIARE Atunci când deschiderile cresc.

contrafişă reazem 165x 65. Deschiderile acestor ferme pot ajunge la 9 . în timp ce tirantul lucrează de regulă la întindere. cleşte scurt 2x75x105 105 .10 m Secţiunile pieselor: tirant ridicat 65x165. Tirantul este alcătuit din doi cleşti care prind arbaletrierii. Deschideri uzuale: . porţiunea de pop situată sub tirantul fals se înlocuieşte cu o coardă suspendată (care lucrează la întindere).2. In unele cazuri. arbaletrier 165 x 65. pop 155x155. Tirantul fals se înrudeşte mai curând cu contrafişa decât cu tirantul.cu 1 pană . tirant fals 55 x 155.5 m deasupra cotei planşeului. Aşa numitele ferme cu tirant ridicat permit utilizarea podurilor ca spaţii locuibile. Fermele cu tirant ridicat pot avea arbaletrieri continui sau întrerupţi. La acest tip de ferme este important ca arbaletrierii să fie realizaţi dintr-o piesă unică. fermele au dezavantajul de a face dificilă circulaţia prin pod. pană intermediară 165x 65. Deschideri uzuale: 6 . a) FERMĂ CU TIRANT RIDICAT ŞI ARBALETRIERI CONTINUI În cazul fermelor cu arbaletrieri continui. Originalitatea sistemului permite ridicarea (sau ‘retragerea’) tirantului la 2 . formânduse astfel un sistem triangulat. pană intermediară 165 x 65. Popul serveşte la susţinerea tirantului fals şi poate fi prelungit până la tirant. popii şi contrafişele constituind obstacole. Tirantul fals lucrează la compresiune. aceştia se prelungesc până la nivelul cleştelui scurt cu care se îmbină.8 m Secţiunile pieselor: tirant 75 x 225. căpriori 65 x 65 FERMĂ CU TIRANT RIDICAT ÎIn general. pop 105 x 105. pană de coamă 165 x 65. cu condiţia ca acoperişului să nu aibă pantă foarte mare. pană de coamă 165x65.CONSTRUCŢII DIN LEMN FERMĂ CU PANE INTERMEDIARE ŞI TIRANT FALS Tirantul fals este o piesă orizontală care asociază cei doi arbaletrieri la nivelul rezemării panelor intermediare.cu 2 pane 6-8m 8 . arbaletrier 165x 65.10 m.

CONSTRUCŢII DIN LEMN b) FERMĂ CU TIRANT RIDICAT ŞI ARBALETRIERI INTRERUPŢI In acest caz. situată la partea superioară. con trafişă 165 x 65 106 . 2 arbaletrieri cu pantă mică.2. aproape de verticală. pană intermediară 165 x 65. cleşte scurt 2 x 75 x 105 FERMĂ TIP MANSARD Ferma tip Mansard este o fermă cu tirant ridicat şi arbaletrier întrerupt care permite un volum locuibil mare. pop 75 x 225.30 . care constituie versantul de faţadă al mansardei. foarte înclinată. arbaletrier 165 x 65. contrafişă reazem 165 x 65.50 m înălţime faţă de cota planşeului pentru ca mansarda să fie locuibilă. pană intermediară 165 x 65. pot fi înlocuite cu corniere metalice. creindu-se astfel o triangulaţie care permite preluarea forţelor din arbaletrier. con trafişă reazem 225 x 75.8m 8 . Fermele tip Mansard se compun dintr-un pop central. arbaletrier 165 x 65. con travântuiri 165 x 65. Ea cuprinde 2 zone cu înclinaţii diferite: una cu pantă mică. un tirant în cleşte. pană de coamă 165 x 65. Aceste ferme nu pot fi utilizate decât dacă panta acoperişului este de min. Deschideri uzuale: 8 m Secţiunile pieselor: tirant ridicat 75 x 225. Deschideri uzuale: . Frângerea pantei trebuie să se situeze la min. tirant în cleşte 2 x 65 x165.cu 1 pană . pană de coamă 165 x 65. contrafişe de reazem şi contrafişe de rigidizare. contrafişă 165 x 65. tirantul este susţinut de două contrafişe de reazem încastrate la bază în grinzile planşeului. pop 75 x 225. şi alta. Contrafişele ce asigură indeformabilitatea îmbinării dintre tirant şi contrafişele de reazem. Contrafişa de reazem şi tirantul sunt asociate cu o piesă înclinată.cu 2 pane 0 6. Contrafişele de reazem sunt asociate cu cosoroaba prin intermediul unor cleşti scurţi.10 m Secţiunile pieselor tirant ridicat 75 x 225.

CONSTRUCŢII DIN LEMN B2. ŞARPANTE CU PANE PE POPI (ŞARPANTE PE SCAUNE) a) ŞARPANTE PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZIDURI PORTANTE LONGITUDINALE NODURI CARACTERISTICE A A B 107 C .

CONSTRUCŢII DIN LEMN b) ŞARPANTE PE SCAUNE CU REZEMARE PE ZIDURI PORTANTE TRANSVERSALE 108 .

DETALII DETALII DE IMBINĂRI LA BAZA FERMELOR-CĂPRIORI ŞI A FERMELOR CU ARBALETRIERI A A. Rost drept cu eclisă din scândură D. folosind ca rigidizare longitudinală E. Pană de coamă cu cleşti din scânduri C. Rost de coamă cu eclise duble şi crampoane inelare din oţel C D E A E F B F 109 . Pană de coamă pe popul central al unei ferme cu arbaletrieri F. cu eclise fixate D cu cuie F. Prag simplu anterior B. Prag simplu anterior. Pană de coamă pe pop D.CONSTRUCŢII DIN LEMN ŞARPANTE DIN LEMN . folosind ca rigidizare longitudinală F. Prag dublu D. cu eclise fixate cu cuie G. Imbinare cu piesă de susţinere din scândură. Prag dublu. Prag dublu. cu eclise fixate cu cramG poane inelare din oţel B C E F H DETALII DE COAMĂ LA FERME-CĂPRIORI A. Imbinare cu piesă de susţinere din lemn ecarisat. Imbinare la jumătate-lemn fixată cu cuie C. Prag simplu posterior C. Rost drept pe pană de coamă B. Prag cu piesă de ranforsare din lemn dur E. Prag simplu posterior. Imbinare în furcă cu dorn de lemn B. Pană de coamă pe pop de coamă la o fermă cu arbaletrieri E. cu eclise fixate cu cuie H. Rost drept cu piesă de susţinere longitudinală pe cleşti A B C D DETALII DE COAMĂ LA ŞARPANTE CU PANE A.

Îmbinare în prag cu reazem din scânduri + eclise E. rezistentă la întindere şi compresiune B. Îmbinare în coadă de rândunică. Îmbinare în prag + eclise din scânduri D.CONSTRUCŢII DIN LEMN DETALII DE ÎMBINARE A PANELOR INTERMEDIARE 2 3 1 4 5 6 DETALII DE IMBINARE A TIRANŢILOR SUPERIORI A. Îmbinare în prag + cep C. Tirant fals în cleşte cu pană de susţinere inferioară F. Grinzi longitudinale pe tirant fals în cleşte A B C D E F 110 .

îmbinare cu prag + buloane A B 111 C D . Rezemare simplă a unui pop de margine pe talpă chertată la jumătate-lemn B.CONSTRUCŢII DIN LEMN DETALII DE ÎMBINARE A POPILOR CU TIRANŢII FERMELOR A. Rezemare ranforsată cu călcâi de lemn contra lunecării bidirecţionale D. Suspendare cu gujoane din oţel. Îmbinarea popului cu tirant superior în cleşte şi contrafişe orizontale H. Pop în cleşte. fixate cu cuie G. Suspendare pentru încărcări mari D. Îmbinare cu eclise duble. economică C. Rezemare ranforsată cu călcâi de lemn contra lunecării unidirecţionale C. pentru încărcări foarte mari E. Îmbinare popului cu contrafişe. Suspendare simplă. Imbinare uzuală pentru încărcări reduse B. grindătirant şi grindă longitudinală A B C D E F G H DETALII DE REZEMARE A POPILOR A. Suspendare cu etrieri în U şi corniere încastrate F.

Ltd.1. The way we built now: form. SISTEME DE ACOPERIRE PENTRU DESCHIDERI MEDII ŞI MARI 7..2. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.CONSTRUCŢII DIN LEMN 7.2. scale and technique. raportul d/b = 5-8 Grinzi chesonate 200-2000 6-20 10-15 Grindã în zãbrele cu tãlpi de lemn si diagonale din teavã de otel 500-2000 9-30 10-15 Fermã în zãbrele fãrã pane 12002000 20-30 4-6 la interval de 600 mm Fermã în zãbrele + pane 10003000 6-20 5-7 la interval de 2-5 m Grinzi în zãbrele din lemn 15003000 40-80 8-10 la interval de 4-6 m DUPĂ ORTON. 1988 112 . GRINZI / FERME + ELEMENTE DE SUPRAFAŢĂ ELEMENT Grinzi din lemn lamelar SECTIUNE SI VEDERE d (mm) 180-400 L (m) 4-30 L/d 15-20 Observaþ ii distanta între grinzi: L/3 . Andrew.L/5.

scale and technique.CONSTRUCŢII DIN LEMN FERMĂ ÎN ZĂBRELE SCHEMA FERMEI ÎMBINĂRI CU GUJOANE+ BULOANE ÎMBINĂRI CU CUIE SCHEME DE ACOPERIRE DUPĂ ORTON. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. Andrew.. 1988 113 . The way we built now: form.

Grindã si stâlpi din lemn lamelar 4-30 18-22 cadrul nu este rigid în planul sãu.2. raportul L/h = 5-7 forma arcelor apropiatã de curba funicular în cazul unor încãrcãri importante. dar rezultã mai scump. Ltd. 4-6 m Arce din lemn lamelar 15-100 30-50 lungimea maximã convenabilã pentru transport: 15-25 m. 4-6 m. scale and technique. The way we built now: form. 1988 114 .. CADRE ELEMENT Cadru rigid din lemn lamelar SECTIUNE SI PLAN L (m) 12-35 L/d 30-50 Observatii distanta între cadre cca. asa încât sunt necesare contravântuiri verticale Cadru portal cu sectiune chesonatã 9-45 20-40 distanta între cadre cca. Andrew.CONSTRUCŢII DIN LEMN 7. raport L/h = 5-7 cadrul poate fi curbat si cu sectiune variabilã.2. plan rectangular sau circular DUPĂ ORTON. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.

LEGĂTURĂ LA FUNDAŢIE 115 .CONSTRUCŢII DIN LEMN CADRE DIN LEMN LAMELAR A. ÎMBINARE LA ‘CHEIE’ Variantă de cadru-portal realizat din elemente distincte îmbinarea elementelor componente B.

CONSTRUCŢII DIN LEMN CADRE DIN LEMN LAMELAR VARIANTE DE REALIZARE A LEGĂTURII LA FUNDAŢIE PENTRU CADRE (ARCE) CU DIFERITE SECŢIUNI VARIANTE DE REALIZARE A LEGĂTURILOR DINTRE CADRELE TRANSVERSALE ŞI ELEMENTELE DE RIGIDIZARE LONGITUDINALĂ 116 .

raport L/d = 60-80 Suprafata cilindricã din arce lamelare 15-25 5-7 Retea rectangularã cu dublã curburã (paraboloid hiperbolic) Cupolã reticularã 12-80 5-10 12-80 5-7 elementele retelei sunt flexibile pentru a permite curbarea. creind forme de 'diamant' în proiectia în plan Retea rectangularã cu dublã curburã (paraboloid hiperbolic) retea acoperitã cu panouri de placaj. suprafata din 3 straturi de placaj Boltã cilindricã.2. legãturi semirigide sau cu cuie de regulã elemente lamelare dispuse pe 2 directii paralele intersectate. panouri plane în 2 straturi Paraboloid hiperbolic. SUPRAFAŢE CONTINUI SUPRAFEŢE CONTINUI ELEMENT SECTIUNE SI PLAN L(m) Suprafete cutate. frecvent utilizatã cu tiranti de otel la bazã 12-35 2-6 Cupolã din lemn lamelar încleiat 12-100 5-7 de regulã proiectia în plan evidentiazã retele tridirectionale.3. raportul w/h = 2-4 simplu de construit.CONSTRUCŢII DIN LEMN 7. raportul L/d = 60-80 L/h Observatii 12-30 2-8 4-8 9-30 necesitã grinzi de bordaj. linii radiale sau lamele curbe. grosime panou = 75200 mm necesitã grinzi de bordaj. suprafaþ din 3 ã straturi de placaj Acoperis piramidal 9-20 8-15 raportul w/d = 20-30. forma urmãres te pe cît posibil curba funicular din greutatea proprie 117 .

CONSTRUCŢII DIN LEMN REŢEA TRIDIRECŢIONALĂ DE GRINZI DIN LEMN LAMELAR Îmbinare cu piesele metalice ascunse (“în inimă”) SUPRAFEŢE CONTINUI DIN SCÂNDURI + NERVURI nervuri ortogonale în 2 straturi suprapuse + un strat de scânduri dispuse diagonal nervuri ortogonale în 2 straturi suprapuse + 2 straturi de scânduri încrucişate dispuse diagonal nervuri ortogonale în 4 straturi suprapuse + un strat de scânduri dispuse diagonal Variantă cu nervuri coplanare 118 .

EXEMPLE DE CONSTRUCŢII DIN LEMN CONSTRUCŢII CU SCHELET .4 m) B. PEREŢI PORTANŢI CU SCHELET (montanţi la 60 – 90) 119 . SISTEM CU STÂLPI ŞI GRINZI (stâlpi la 3 .CONSTRUCŢII DIN LEMN 8.IMAGINI ÎN CURSUL EXECUŢIEI A.

placă b. 10. 11.a. 7. şipci suport. 4.CHÂLONS-SURMARNE. octombrie-noiembrie 1992) SECŢIUNE PRIN FAŢADĂ 1. 6. scânduri lemn de pin 22 mm. 8. plăci din derivate lemnoase 22 mm. ÎN DREPTUL UNUI STÂLP EXTERIOR SECŢIUNE PRIN PLANŞEU ÎN DREPTUL UNUI STÂLP INTERIOR 120 . plafon plăci Heraklith. 5. barieră ploaie SECŢIUNE VERTICALĂ ŞI PLAN PLANŞEU. 9.CONSTRUCŢII DIN LEMN DIRECŢIA REGIONALĂ A AGRICULTURII ŞI PĂDURILOR . 3. stâlp din lemn de pin. FRANŢA Arhitectura: Roland Schweitzer (Technique & Architecture 404. plăci din derivate lemnoase 16 mm. plăci ipsos 13 mm. 60 mm. termoizolaţie. grindă cu secţiune compusă. barieră de vapori. 2.

9 . 4 .grindă lemn lamelar 20 x 20 cm.placă suport stâlp.piesă metalică fixare stâlp.şapă beton 5 cm. octombrie-noiembrie 1992) Structură cu stâlpi şi grinzi din lemn lamellar. 5 . 17 .CONSTRUCŢII DIN LEMN ATELIERE PENTRU ARTIŞTI .85X2.85m. 18 . 10 .termoizolaţie 10 cm. 14 . 16 buloane.soclu beton 30 x 30 x 10 cm.stâlp lemn lamelar 20 x 20 cm. 11 . 6 .riglă de lemn 6 x 10 cm.izolaţie fonică 3 cm. 13 . 12 .planşeu lemn 7. înălţime de nivel : 3m Îmbinări cu buloane din oţel inox 1 . Tramă: 2.fîşie placaj bachelitizat. 7 . 15 .panou placaj bachelitizat fixat cu şuruburi.plintă 1 x 10 cm.panou placaj bachelitizat.montant lemn 8 x 10 cm. 3 .şorţ tablă inox. 2 . 19 . 121 .baghetă protecţie.Paris. Franţa Arhitectura: Yann Brunel (Technique & Architecture 404.cabluri electrice. 8 .3x15 cm.

şipci.contraplacaj. FRANŢA Arhitectura: Dominique Cordesse (Technique & Architecture 404.plăci din derivate lemnoase 13 mm. 3 . 8 .fonoizolaţie. 5 . 10 . 122 . 7 .grinzi de lemn. 2 .schelet lemn + vată de sticlă. 9 .placare scânduri.placare interioară. octombrie-noiembrie 1992) 1 .contraplacaj.barieră ploaie.CONSTRUCŢII DIN LEMN ANSAMBLU LOCUINŢE (HLM) / CLAYES-SUR-BOIS. 6 . 4 .

CONSTRUCŢII DIN LEMN CLUB ŞI MANEJ / Ecublens. T. cuprinzând: ramă. M. Lausanne(J. Lausanne. cu înălţime de până la 2 etaje. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. geluite şi impregnate în autoclavă (22 mm) 2. 4. lamele mobile din lemn (parasolare) 8. 5. stâlp beton grindă principală din lemn lamellar grindă secundară grindă de faţadă (120 X 240 mm) panou de faţadă prefabricat + termoizolaţie şi placare interioare montate pe şantier 7. 1994) Faţade din panouri prefabruicate. Construire en Bois 2. perete exterior (186 mm) placare interioară cu scânduri orizontale (22 mm) barieră de vapori termoizolaţie ( 80 mm) astereală scânduri diagonale ( 22 mm ) strat aer ventilat/şipci verticale (40 mm) placare exterioară cu scânduri orizontale lambă şi uluc. Voiz. 3. Termoizolaţia. astereală. 6. acoperitor de rost 123 . Herzog. bariera de vapori şi placarea interioară sunt adăugate pe şantier. placare exterioară. Elveţia (1984) Arhitectura: Atelier Cube. Natter. 1.

termoizolaţie 120 mm. 12 .grindă secundară. 9 .grindă principală.învelitoare. Elveţia Arhitectura: Meinrad Morger. 6 .contraplacaj 16 mm.spaţiu ventilare 24 mm. Gerhard Prętre (Technique & Architecture 404.CONSTRUCŢIE PROVIZORIE / Bâle.placare cu scânduri. octombrie-noiembrie 1992) 1 . 2 . Heinrich Delego.barieră ploaie. 8 . 4 .geam termoizolant 124 . 7 .fantă ventilare cu grilă. 5 .termoizolaţie 150 mm.CONSTRUCŢII DIN LEMN GRĂDINIŢĂ DE COPII . 13 . 10 plăci din derivate lemnoase 16 mm. 3 .contraplacaj 21 mm. 11 .

la colţuri fiind utilizate buloane.CONSTRUCŢII DIN LEMN TRADA OFFICES / High Wycombe. în timp ce pentru punerea în poziţie a componentelor scheletului din lemn tare (stâlpi şi grinzi) este necesară o macara. The way we built now: form. Arhitectura şi structura: TRADA (Orton. Toate panourile folosesc placaj de 9. 125 . Andrew. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. England (1976) Clădire de birouri cu 3 nivele: parter din zidărie + 2 etaje cu structură din lemn. fixat cu cuie + încleiere pe rame din lemn moale 50x75 mm. Rosturile dintre panourile de faţadă sunt acoperite la exterior cu baghete verticale din lemn moale.Ltd. prin montarea de subansambluri şi elemente prefabricate. 1988) VEDERE PARŢIALĂ A FAŢADEI NORD-EST Concepţia clădirii permite execuţia rapidă. scale and techniqe. Panourile au fost astfel concepute încât să poată fi manevrate de 2 oameni. panouri de faţadă sunt asociate între ele cu cuie.5 mm grosime.

Grinzile secundare din lemn tare utilizate în acest caz pot fi mai ieftine ca grinzile chesonate. prin majorarea secţiunilor de stâlpi şi grinzi. rigiditatea cerută (limitarea deformabilităţii) determină frecvent dimensiunile grinzilor secundare. Rezistenţa la foc cerută a fost 30’ (o rezistenţă de o oră ar fi fost obţinută uşor.CONSTRUCŢII DIN LEMN TRADA OFFICES / High Wycombe. la interior. 126 . la pereţi şi planşee). din lemn lamelar sau din oţel. England (1976) VEDERE AXONOMETRICĂ DINSPRE EST PLANUL PRIMULUI NIVEL Grinzile planşeului primului nivel şi ale celui de acoperiş (nervuri dese din lemn tare) reazemă pe grinzi chesonate. panourile de faţadă. au înălţime dublă faţă de o grindă din oţel. mai vulnerabile dar mai puţin încărcate. pe un şir de stâlpi şi grinzi din lemn tare. şi prin suplimentarea placării rezistente la foc. stâlpii şi grinzile principale au secţiuni mari şi protecţia lor antifoc se bazează pe carbonizarea superficială. (un modul de elasticitate cu 60% mai mare permite o majorare a deschiderilor cu 25%). Stâlpii şi grinzile de pe linia mediană preiau numai încărcări gravitaţionale. ca şi utilizarea unui lemn tare cu modul de elasticitate mai mare decît al lemnului moale. integrate faţadei lungi. ca atare sunt necesare îmbinări simple între stâlpi şi grinzi (noduri articulate). Grinzile chesonate de faţadă sunt fixate cu cuie de panourile de faţadă înferioare şi sunt acoperite la exterior cu un bandou orizontal din scânduri fălţuite. Această rezolvare permite un spaţiu interior liber şi constituie o bună strategie contra focului. în zona centrală a clădirii. pentru aceeaşi deschidere. şi. La proiectarea planşeelor de lemn. deşi. Panourile de faţadă preiau restul încărcărilor gravitaţionale. au contraplacajul şi ramele protejate de termoizolaţia din vată minerală şi de plăcile fibrolemnoase de la interior. precum şi solicitările din acţiuni orizontale (vînt).

F. O barieră de vapori din polietilenă este prevăzută la faţa interioară a peretelui exterior pentru a preveni condensul în interiorul peretelui. h) contraplacaj 16 mm.L de densitate medie 6 mm. f) termoizolaţie vată minerală 75 mm + barieră de vapori din polietilenă 65 m + P.CONSTRUCŢII DIN LEMN TRADA OFFICES / High Wycombe. g) nervuri de planşeu 75x300 mm din lemn tare. b) contraplacaj colorat 9. England (1976) Concepţia de detaliu a avut în vedere posibilitatea ‘lucrului’ liber al lemnului funcţie de variaţiile de umiditate. la 400 mm interax.5 mm. d) termoizolaţie. fixat pe rame din lemn moale 50x75 mm. c) nervuri planşeu de acoperiş 63x300 mm din lemn tare. 127 . i) grindă chesonată 600 mm. la 400 mm interax. e) spaţiu pentru trasee electrice peste tavan din scânduri.SUD VEDERE PARŢIALĂ A FAŢADEI SUD-VEST REZOLVARE CURENTĂ FAŢADĂ + FEREASTRĂ a) placare cu scânduri orizontale fălţuite 19 mm. j) grindă din lemn tare 100x280 mm. k) fundaţii din beton 600x300 mm. SECŢIUNE PRIN PERETE EXTERIOR . fenomen care ar reduce capacitatea de izolare termică şi ar putea conduce la un conţinut crescut de umiditate în piesele de lemn.

octombrie-noiembrie 1992) plan şarpantă secţiune transversală secţiune longitudinală 128 . SPRL (Technique & Architecture 404. Samyn et Associes.CONSTRUCŢII DIN LEMN CLĂDIRE DE BIROURI PENTRU PROFESIUNI LIBERALE / Waterloo. Belgia Arhitectura.

00m. Timp de execuţie (pentru 2 clădiri): 12 luni. totodată permite o trecere gradată interior . Vitraj pe 2 nivele cu profile din lemn. retras faţă de perimetrul structurii.00x3. iar îmbinările sunt capabile să absoarbă deformaţii substanţiale ramînînd totuşi intacte. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. grinzi curente: 150x250 mm. Planşeul de acoperiş acţionează ca diafragmă orizontală. Andrew. SUA (1974) Construcţie cu 2 nivele (parter şi supantă). California. scale and techniqe. participînd la imaginea interioară şi constituind ‘principiul ordonator’ al clădirii. S. structură cu stâlpi şi grinzi din lemn. Papp and Associates (Orton.CONSTRUCŢII DIN LEMN MARIN TENNIS CLUB / San Raphael. traveile de capăt sunt rigidizate). Închideri. 129 . Scheletul tridimensional din lemn este permanent vizibil. 1988) PLAN PARTER VEDERE AXONOMETRICĂ DINSPRE VEST Structura.exterior. acest tip de structură are un comportament favorabil în zone seismice: lemnul este uşor. The way we built now: form. Stabilitatea la acţiuni orizontale este asigurată pe 3 din faţade cu contravîntuiri diagonale din bare de oţel (pe fiecare faţadă. are o bună rezistenţă la şoc. Tramă 3. Cu condiţia ca toate elementele să fie asociate în mod corespunzător între ele. Arrigoni and Ross Structura: J. pe 2 nivele. asociind toţi stâlpii şi asigurînd conlucrarea de ansamblu.Ltd. Arhitectura: Backen. stâlpi: 150x150 mm. Pe cea de a 4a faţadă (NE) construcţia exterioară din zidărie asigură rigiditatea necesară.

California. f) Termoizolaţie rigidă. b) Grindă de bordaj. h) Plăci contraplacaj. d) Podină din scânduri cu lambă şi uluc. i) Opritor de pietriş 130 . e) Strat de bitum + pietriş. g) Membrană impermeabilă. SUA (1974) VEDERE TERASĂ FAŢADA SUD-VEST VEDERE ÎN LUNGUL FAŢADEI SUD-VEST IMAGINE INTERIOARĂ DETALIU ACOPERIŞ a) Stâlp de lemn. c) Pazie din lemn de cedru.CONSTRUCŢII DIN LEMN MARIN TENNIS CLUB / San Raphael.

octombrie-noiembrie 1992) Structură de acoperire cu perechi de grinzi înclinate din lemn lamellar (18 m ) deschidere associate la coamă cu piese metalice aparente. Rheinstetten-Forchheimer. Germania Arhitectura: Archis (Technique & Architecture 404.CONSTRUCŢII DIN LEMN MAGAZIN ŞI EXPOZIŢIE. 131 . îmbinate articulat. grinzile sunt subântinse cu tiranţi metalici şi contrafişe ce preiau o parte din încărcările grinzii.

MAGAZIN ŞI BIROURI / Hergatz Germania Arhitectura: Karl Baumschlager. 1.hală expunere: 2.a. (Technique & Architecture 428.depozit: 3. octombrie – noiembrie 1996) plan nivel superior.CONSTRUCŢII DIN LEMN DEPOZIT. închiderile au schelet propriu. depozitare: structură beton armat secţiune longitudinală.birouri structură din cadre de lemn lamelar prefabricate rezemate pe subasment din b. 132 . Dietmar Eberle. expunere: schelet de lemn plan nivel inferior.

Germania Arhitectura: P. 133 .CONSTRUCŢII DIN LEMN SALĂ DE SPORT / Heppenheim. Hubner (Detail nr. 1/1997) Structură de acoperire din cadre de lemn lamellar.

England (1972) Biserică cu structura din cadre de lemn lamelar.CONSTRUCŢII DIN LEMN ST. Henley-on-Thames. ANNE’S CHURCH / Fawley Court. 1988) VEDERE DINSPRE VEST PLAN PARTER 134 . scale and techniqe. Arhitectura: W. The way we built now: form.Ltd. Crabtree and Jarosz Structura: Taylor Whalley and Spyra / Rainham Timber Engineering (Orton. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Andrew.

care are 150x620 mm. Pentru pereţii interiori şi exteriori a fost folosită zidărie de cărămidă. Din punct de vedere structural. cu contravîntuiri diagonale la capetele fiecăruia dintre ‘pachete’. ANNE’S CHURCH / Fawley Court. England (1972 VEDERE INTERIOARĂ CĂTRE EST Corpul principal este constituit din 2 şiruri de cadre din lemn lamelar în formă de A cu înălţimi ce cresc spre centrul bisericii.89 m. iar înălţimea lor la mijlocul deschiderii variază de la 324 mm la 918 mm. Construcţia a fost executată în 18 luni. Toate cadrele din ‘pachetul’ de vest sunt diferite între ele: elementele înclinate au lăţimea de 120 mm. Peste cadre sunt dispuse scânduri cu lambă şi uluc de 64 mm grosime. în cazul de faţă. dar. Cadrele A se comportă ca arce triplu articulate în preluarea încărcărilor gravitaţionale. Cadrele sunt articulate la baze şi la vîrf. fapt mai puţin semnificativ în cazul pantelor foarte mari. cu excepţia cadrului terminal de pe linia de joncţiune. dar mult mai ieftine. cele 2 plane ale acoperişului s-ar putea comporta ca plăci cutate dacă scândurile ar fi asociate în lungul rosturilor lor. Elementele înclinate din ‘pachetul’ de est au 120x918 mm. Henley-on-Thames. în centrul navei bisericii. La acţiuni orizontale. aparente la interior. elementele liniare sunt în general mai puţin eficiente decât cele curbe. s-a considerat mai convenabilă fixarea unor contravîntuiri diagonale la extremităţile fiecărei unităţi structurale. unde ambele coame înclinate ating înălţimea lor maximă. Deschiderea cadrului cu înălţimea mai mică este 18. Comportament structural. ele se întâlnesc pe o linie. Cele 2 ‘pachete’ de cadre A constituie entităţi structurale separate. iar elementele înclinate din lemn lamelar au secţiunea redusă în aceste zone. 135 .CONSTRUCŢII DIN LEMN ST. peste astereală este aşezatăi învelitoarea din tablă de cupru.

ANNE’S CHURCH / Fawley Court. fixat cu buloane de elementul din lemn şi de soclul din beton. i) plăci oţel + buloane. NODURI CARACTERISTICE. g) scânduri. VEDERE ŞI PLAN. Henley-on-Thames. k) placă oţel fixată cu buloane de elementul din lemn lamelar.CONSTRUCŢII DIN LEMN ST. f) element de coamă. a) element înclinat din lemn lamelar. j) îmbinare cu sferă de oţel (articulaţie tip ‘nucă’) + buloane. 136 . d) plăci oţel + buloane. e) tijă din oţel. England (1972) VEDERE AXONOMETRICĂ DINSPRE VEST SECŢIUNE VERTICALĂ PRINTR-UN CADRU DE LEMN LAMELAR. b) conier de ancorare. c) şapă mortar. ÎMBINAREA DINTRE UN ELEMENT DE CADRU ŞI CONTRAVÂNTUIRI. h) contravîntuire din lemn.

Închidere cu sticlă pirolizată. înălţime: 12.5 m. Belgia Arhitectură: Samyn et Associes Suprafaţă ovoidală din două reţele associate. 137 . 43 X 27 m . Dimensiuni în plan.CONSTRUCŢII DIN LEMN PEPINIERĂ / Marche-en-Flamenne. capabilă să împiedice supraâncălzirea.

CONSTRUCŢII DIN LEMN PAVILION EXPOZIŢIONAL / Nara. Kibayashi Suprafaţă cu dublă curbură din reţea de nervuri 4 X 7 cm cu ochiuri de 50 X 50 cm. în 4 straturi suprapuse încrucişat. 138 . Japonia Arhitectura: M.

Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Spah (Orton. b) bară filetată 8 mm. The way we built now: form. PARŢIAL RIDICATĂ. Germany (1975) Sistem de scoperire cu suprafaţă continuă reticulară din lemn şi infrastructură din beton. Arhitectura: C. DETALIU DE NOD STANDARD a) şipcă lemn 50x50 mm.Ltd. 1988) IMAGINE AERIANĂ VEDERE A STRUCTURII DE ACOPERIRE PESTE SPAŢIUL PRINCIPAL. d) şaibe resort (Grower) 3 x35 mm. e) şaibă resort (Grower) 1 x 35 mm 139 . Andrew. ACOPERIREA RESTAURANTULUI. IN FUNDAL. c) şaibă 55 mm. Mutschler and Partner Consultant structură acoperire: Frei Otto Structura de acoperire: Ove Arup and Partners Infrastructura: H.CONSTRUCŢII DIN LEMN BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim. scale and techniqe.

care acoperă o deschidere modestă. în rest majoritatea suprafeţei acoperişului este realizată dintr-o reţea dublă. Cele 2 spaţii principale sunt legate printr-un hol central cu 3 ramificaţii ce conduc spre exterior. în zonele unde curbura este nulă (şi deci apar eforturi axiale mari). a fost necesară o reţea triplă pentru a asigura suficientă rigiditate la încovoiere. astfel. necesară pentru a asigura o rigiditate suficientă la încovoiere. utilaje şi spaţii auxiliare. În condiţiile unei greutăţi reduse. şi un restaurant în partea de est. Reţeaua simplă a fost utilizată pentru zona convexă cu curbură mare. cricuri hidraulice şi motostivuitoare . Sistemul este conceput ca ‘funicular’. f) soclu din beton (linie plină). luând forma diverselor paralelograme din cadrul suprafeţei finale cu dublă curbură. Inainte de ridicare. respectiv forma este aleasă astfel încât în cadrul structurii să nu apară momente încovoietoare sub greutatea proprie sau sub alte încărcări uniform distribuite. VEDERE INTERIOARĂ Cel mai interesant aspect al unei astfel de structuri este capacitatea sa de a lua o formă liberă peste aproape orice compoziţie de plan şi. structura acoperă un spaţiu cu dimensiuni în plan de cca 60 m pe ambele direcţii. fiecare ochi de reţea iniţial pătrat se poate deforma diferenţiat. acoperişul are forma unei reţele plane cu ochiuri pătrate. Germany (1975) Complexul include un spaţiu polifuncţional în partea de vest. dar construcţia capătă un caracter unitar datorită structurii de acoperire. i) bordaj cu cabluri. plecând de la o reţea plană din şipci drepte. totodată. g) grindă de bordaj din lemn lamelar pe stâlpi de oţel. h) grindă circulară pe stâlpi din oţel. grătarul de lemn a fost ridicat de jos şi pus în poziţie folosindu-se eşafodaje.una din cele mai ieftine soluţii de a pune în operă o structură de acoperire cu deschideri mari. j) arcuri din lemn lamellar Acoperişul are o formă cu dublă curbură şi este alcătuit dintr-un grătar uşor din şipci de lemn de 50x50 dispuse pe 2 direcţii într-o reţea cu ochiuri de 500x500 mm. Această procedură de ridicare a fost posibilă datorită flexibilităţii şipcilor şi îmbinărilor articulate dintre şipcile pe 2 direcţii permitând rotirea lor relativă în planul propriu. cu o deschidere est-vest de cca 50 m. 140 . de a fi ridicată la forma finală in situ. în zone concave. În cazul de faţă. cu o deschidere est-vest de cca 60 m. Sub nivelul principal există o amplă infrastructură din beton care include depozite. Planul cuprinde spaţii diverse. O reţea simplă constă din 2 straturi de şipci suprapuse încrucişat. individualizate.CONSTRUCŢII DIN LEMN BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim.

p) şipci de reţea fixate de scândura de bordaj cu buloane 10 mm.25 m interax. conform detaliului de nod standard. l) 2 cabluri x 6 mm diametru din câte 19 fire răsucite. reţeaua este susţinută de o grindă înaltă din lemn lamelar.CONSTRUCŢII DIN LEMN BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim. pe direcţie diagonală faţă de ochiurile reţelei.25 m interax. de 60 mm grosime. o) reazeme din oţel la 1. DETALIU IN ZONA BORDAJULUI CU SOCLU DE BETON k) piese de blocaj. q) baghetă de fixare a pânzei de acoperire. rezemată pe stâlpi din oţel. la 4. la parte inferioară fixaţi cu buloane pe un soclu din beton.5 m interax. stâplii sunt înclinaţi spre interior pe direcţia forţelor din reţea. n) scândură groasă din contraplacaj fixată pe plăci din oţel cu buloane 8 mm. In alte zone de margine. 141 . m) piese de blocaj asigurate cu 3 buloane 8 mm. Germany (1975) Pe majoritatea conturului reţeaua este bordată de o scândură din contraplacaj aşezată pe suporţi din oţel la 1.

t) cablu întinzător 15 mm diametru. a fost realizat un bordaj cu cabluri: 2 cabluri. s) cabluri de bordaj 2 x 30 mm diametru. u) arc din contraplacaj.CONSTRUCŢII DIN LEMN BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim. dispuse parabolic ceea înseamnă că forţele din şipci sunt oarecum uniforme. 142 . totuşi un bordaj din contraplacaj asigură oarecare rigiditate la încovoiere. fiecare tensionat la peste 6 t. BORDAJ CU CABLURI ÎN ZONA RESTAURANTULUI r) scânduri de bordaj din contraplacaj (2 x 36 mm grosime) care prind între ele marginea reţelei. Germany (1975) În zona terasei restaurantului. v) stâlp din ţeavă rotundă de oţel 300 mm diametru.

CONSTRUCŢII DIN LEMN BUNDESGARTENSCHAU LATTICE SHELL / Mannheim. VEDERE DE ANSAMBLU DINSPRE EST 143 . pentru a reproduce caracteristicile structurale majore. s-a realizat o testare sub încărcare a structurii terminate. reţeaua a fost întinsă pe eşafodaj. inclusiv realizarea infrastructurii. este imediat etanşată cu un film de pvc aplicat sub formă lichidă. În final. Cu toate că au fost necesare studii preliminare pentru stabilirea valorilor de calcul. întregul acoperiş a fost proiectat şi executat în 18 luni. a fost realizată o modelare matematică menită să simuleze cât mai aproape de realitate comportarea reţelei în toate aspectele sale de detaliu. cu mare precizie. Materialul de învelitoare este o plasă de poliester îmbrăcată cu pvc. în paralel. furnizată în suluri şi fixată de baghetele din lemn. Acolo unde pânza este perforată. Altă machetă a fost realizată la scară. La margini. materialul este asigurat cu cu benzi din oţel galvanizat şi şuruburi. calculele bazate pe această machetă au condus la definirea geometrică exactă a formei ‘funicularului’ acoperişului sub încărcarea proprie. folosind principiul echilibrului. ridicată şi acoperită în cca 7 luni. sub orice fel de încărcări. Execuţia a durat 16 luni. cu agrafe din oţel galvanizat de 26 mm lungime. servind ca verificare a valabilităţii modelului matematic. Germany (1975) Construcţia are la origine studiile efectuate pe o machetă la scară mică.

. HARDT. concevoir. Elementi di tecnica delle costruzioni. 1988. MATTEOLI G. K. SMIGELSCHI. Dorian. VOLZ. Lignum. Bucuresti. LUPU. 1999. Editions du Moniteur. MOHLER K.Ltd. realiser. Paris 1991. Andrew.Concevoir et Construire). Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Zehn argumente fur den Holzbau.G.. Le bois dans la construction. 9/1996. NATTERER. 1992. IAIM. A. octombrie-noiembrie 1996 144 . Bucuresti. HOOR D. ORTON. Editions du Moniteur. CNDB. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Syros-Alternatives. Milano. Paris. 9/1996 SÉQUENCES BOIS nr. Bâtir. 1989-90. 1981. JOURNAL DE LA CONSTRUCTION nr. Hoepli. HARDT.. D.. 1996. Materiale pentru constructii si finisaje. M. MATANA.C.. 1973. Ed. M. Lausanne. VITTONE.. HARDT.Le bois. A. Cser Kiado. M. 6/1995. 1988. Paris. 1988. Guerini Studio. 8/1995. *** Amerikai Csaladi Haz Epitese-Faszerkezettel. The way we built now: form. Lignum. choisir. Lausanne. 2001. 5/1995. octombrie-noiembrie 1992 TECHNIQUE & ARCHITECTURE 428. 12/1996. Tehnica. 11/1996. TSCHUMI.. T. NATTERER J. GAVARINI. 35/1994. Costruzioni. 10/1996.7/1998. Periodice: BULLETIN BOIS nr. HERZOG. M. Budapest. 15/1997. 13/1996. Construction 1 . 6/1996. 1994. Evelyn Carola. scale and technique. Les systemes constructifs en bois. D. Holzhausbau (1930) / ZORGNO. BEOLCHINI G. Manuel de la construction. a cura di. 3/1995.CONSTRUCŢII DIN LEMN Bibliografie FRISCH. Michel. PRACHT. Construire en bois. si colectiv.1996. Milano. 1991. Konrad... Zurich. 16/1997. GOTZ K-H. numéro hors série sept. 1/1997 DÉTAILS BOIS nr.. DETAIL nr. IAIM. Zurich. Renée.. GAUZIN-MULLER D.Trisciuolo). J. CNDB.Zidarie si lemn. C. 7/1995. Construire en Bois 2. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. 1996. Constructii 1 . EPFL-DA-ITB Chaire d'Architecture et Construction. Bucuresti. Paris. 1990. Costruzioni in legno technica e forma.. WACHSMANN. 5/1990.. Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Proiectarea detaliilor de constructii. Paris TECHNIQUE & ARCHITECTURE 404. Lausanne. Charpentes (Coll. (Traducere din lb. Lausanne.germana M.

CONTROLUL DEFORMĂRII LEMNULUI / 48 4.1. ÎNCHIDERILE / 51 5.4. SISTEME DE ACOPERIRE PENTRU DESCHIDERI MEDII ŞI MARI / 112 8. PANOURI PREFABRICATE / 57 5. COMPARTIMENTĂRILE / 57 5.1. PROTECŢIA CONTRA UMIDITĂŢII / 43 4.1.DETALII CARACTERISTICE / 60 6. ÎMBINĂRI TRADIŢIONALE ŞI MODERNE / 21 3. CONCEPŢIA STRUCTURII PORTANTE / 39 4. GRINZI CU INIMA PLINĂ DIN ELEMENTE MASIVE SUPRAPUSE / 88 6.2.2. PRINCIPII DE PROIECTARE A CONSTRUCŢIILOR DIN LEMN / 39 4.2.3.2.2. LEMNUL LAMELAR ÎNCLEIAT / 90 7.4. EXEMPLE DE CONSTRUCŢII DIN LEMN / 119 BIBLIOGRAFIE / 144 145 .2. GENERALITĂŢI / 1 1. GRINZI ŞI FERME ÎN ZĂBRELE / 90 6.1. PIESE DE LEGĂTURĂ / 21 3. EXEMPLE DE ÎMBINĂRI / 30 3. GRINZI CU INIMA PLINĂ DIN SCÂNDURI / 89 6. ELEMENTE STRUCTURALE COMPUSE / 88 6.1. SISTEME DE ACOPERIRE / 93 7. SISTEME DE ACOPERIRE PENTRU DESCHIDERI OBIŞNUITE / 93 7.3. SISTEME CONSTRUCTIVE / 7 2.4. SISTEME CONSTRUCTIVE CU STÂLPI ŞI GRINZI / 8 2. SISTEME CONSTRUCTIVE CU PEREŢI PORTANŢI / 13 3.CONSTRUCŢII DIN LEMN CUPRINS 1.3. PREVENIREA STRIVIRILOR LOCALE / 49 5. PROTECŢIA PIESELOR METALICE DE ÎMBINARE / 38 4.1. ÎMBINAREA PIESELOR DIN LEMN / 21 3. LEMNUL DE CONSTRUCŢII / 1 1.2. ALCĂTUIREA PRINCIPALELOR SUBANSAMBLURI / 51 5.3. CARACTERISTICI TEHNICE / 2 2. EXEMPLE DE ALCĂTUIRI .4.1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful