You are on page 1of 40
ati, ta Tico, EER 940 - 1941 3510 D Examen (qrterbrounante ) @ Sumac taroleginn Lion’ 2p minute. @ fet betem G9 Lem suotande Vb- © Aruna Heo? ubablernidin fuuicipis whuralibure 24 ucla demenatiat © Teal Une Fe tofp. a Sith. a6. 5bhe van. O Sterne — Wanner faestin fuyaioan ditcipilaion — a rm chia doduiia Aibhemine neces ana | ; j | D oa, gry ant : Crnmaid Latent Letame “doctute"? “aff. : | fags brocleece = Maiaueograhilaien - Conwlea de couse | Atictiben Gries jf32 ... : | Sewders pp. Bb ato. Uo Vee ran AlaliiBy PA 16 4S: | G Paster feuiten 2p. = >/ Ouuca Hes otegre ect Stina. .., - Bnwaon seize, Ainbon , F ranted paso i, ‘| FACULTE DE THEOL GRAND SEMTSATRE PRETHEOLOGIQ (1940-1841) Introduction @ la théologie iB BXAMEN Veuiller répo: e A ltuno des deux questions t+ Gredendun est quod Deus hoo vel illud dixit quia in Scriptura continetur, vel quia Eeclesia proponit, Sed unde scinus,aut unde nots gonstat Deum dix xisse 7 2. Mad ea quae supra rationem sunt, homo non debet conard,seoundum illud Eecli. TIT: “Altiora te ne quaesieris'" . Sed ea quee rationi subduntur, sufficien- tor traduntur in philosophicis disciplinis. Superfluun igitur vidotur,practer Philosophicas disciplinas,alian dootrinam haboro. 3x ipso textu hujus dif?: oultatis doterminetur sonsus "sacrae doctrinae" 5 ot tobi diftioultats resyondoatur, a quam studium prosgqu. cognoscere Losophifie enim cum it, neono: Cun autem Summa Theologica sancti Thomae opus comple= fissimum sit, quamvis ipse tertiam ejus partem non complevit, et ordo bractatuum omnino soientifious, Jatius operis divisio ante ctuies Ronenda est, otiam antequam ipéius sacrae dectrinae naturae ac netho= do studems, Tatius Summae divisio breviter indicatur Ia, q.2. Scientia theologiae “habet enim pro objecto Deum pegundun ipsam rationen deitatis in omni sua amplitudine, 1a est, 3on, Secundum unum vel alterum attributum, v.g. secundum rationed fpplentiao vel justitiae, ete.: sed secundum ipsam esaentian of wax Elonem dettatis, omniaqud ajus attributa, quam’pelagus quoddan occone Gi imnensum et infinitum! vocat Wazdanzenus." (Soanses e s.Thoma, Curs. Theol., I, p. 145a ) Deus potest considerari sive in ossende, sive in onus santos vue vero theologus sub ipsa deitatis ratione précedit, non ox eperibus ad eorum auctorem ascendit ut in philosophia fit, sed a Deo ad oreaturas descendit, Theologt igitur consideratio absolute este primo Deus consideratur in seipso, deinde ut creaturarum causa, Deus enim causa nen est nisi relate ad creaturas, Sulipsius causa non est, causa enim dicttur t1lud ex que aliquid de~ pendet secundum suum esse vel fiert, Nec relate ad orgaturas oma mode causa ici potest, sod solunmodo finalis et efficions. Conca enim materialis potentia est, causa fermalis cum alic principio componens, Prime igitur tranetandum est de Deo in seipse, secundo de Deo ut causa, et hoc secundum "tres Generales modos causandt, per quos totum theologiae erdinem patitur.” (a. St, I, 1456) Prime igitur de Deo ut cause effictons secundo ut Pinas iis, tertio ut Peparans, Ratio hujus ordinis sia mantfestatur: Creatura enim vationalis speciali modo ad Deum ordina- soos hgh, Pitom wltimun, Nem, ub dicit Divs Thomas; Q. de Vere, Geos gs2: "sole oreatura rationalls est capax Del, quia {psa sela potest seria g eRes cere ot amare explicite; sod alide creaturae partici want Gyinan simtlitudinen, ot sic ipsum Deum appetunt.' De que otter wevom tus Bonaventura hace habet? “Deus enim universa propter semetipsum eporatus est, ita quod, cum sit summa potostas ef majostas fectt omnia