AVE MARIA

Basada en e Preludio 1 de Clave (Bach)
Arreglo de Francisco Tarrega
ARMONIZADO POR LUIS ALVAREZ

GOUNOD

q=60

## !
" !

%$

%

% %%
%
% %

% % % % % $% % %
%% ! % %
%
%
% &%%
%
%% %
&%%
%$
$
$

'
$
%
$!
%
%
%
%!
%
##
% %%
% % % & % % % % & % % %%! % %
%
%
" &%
%
&%
%
%
$%
$
$
$

3

$ %%
!
## $ ! % % % %
%
%
%
%( ) % %
%
%
%
%
%
%
%
%
%
" &%%
&%%
&
&% % % %
$
$
$
$

5

(
$
%
)
## %
%$
%
%!
%
&
%
%
%
" & %#% % % % & % % % % % % & % % % % *% % % % % %
$
$
$
$

7

Archivo: gounod_ave_maria_gp

Página: 1/3

% % %% ! % % ! % % % % & %% % %& % % % % & % % % % % % &% % % %% % %% % $ $ $ $ ' % $ ## *% % % & % % % % % & % % % *% % % % %% % % % " & & & % % % & % % % % % %% % % $ $ 21 Archivo: gounod_ave_maria_gp Página: 2/3 .2 ( % % ' % ) % % ## % % ! %% % % % & % % & % % % " & %% %% & %%% % % $% % % %$ % % $ $ 9 ' ## #% % %% ! % % % % %! % % $ % % % % % & & % % % " &% & %#% % % &% % % % % % $ % %% $ $ 11 ( ) $ % ) ## % *% % % ( % #% % % & % & & & % % % % % % &% % " % %%% %&% %%% % # % % $ $ % % 13 ( ) ' % % ## % & % % % & % ' % " & %+% % % % % $ % % % % % % % % % % % % % % % % % & % $ % ' 15 ## " 17 ## " 19 ( ( ) %% ) % % % % % & % & % % % % % % & % %%% % % % &% % % % % % % % $% $ $ % ' .

% % % % % %! % !! ! ## * % # # % % & % * % % % % % % % &%%% %%%&%%% %% " & #% % & % %% $ $ #$ % 23 % % ) % %% ## % % % % ' % % ( % % % %%%%% % " & +% % % % % &% % % &% % &% % & +$ $ $ 25 ) % % % ## % % %% ! % % ( % % % % % & & * % % " &% % % % %% %% &%%% %%% % % +% % $ $ $ 27 % %% ! % % % ## % % % % % % % % % % % % %*% % % % .3 . % % % % % % " & &% % & #% $ $ %$ $ 29 #% % % % % % % % % ## & %#% % & % % & % % % % % % % & % % % % " % % # % ' ( % %. $ $ $ $ 31 % % % % % % % % % %% % % ## " % $! %% ## " %%%%%% % % . % % / % %$ / Página: 3/3 . % %%%% %% 33 35 %$ Archivo: gounod_ave_maria_gp %$ % % %% * % % % %$ % % %% % % % % %%%%% % / % % % % % / .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful