Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk 1. Nombor Bulat

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk: y Membilang, membaca dan menulis nombor bulat dalam perkataan atau angka. Murid membaca dan menulis nombor bulat semasa melakukan proses membilang daripada nilai pertama sehingga ke nilai terakhir dalam suatu selang nombor tertentu yang diberi.

1/2 (3 Jan ± 13 Jan)

y Cuti Am Tahun Baru 2012 (1 Jan 2012) Cuti Am Ganti Tahun Baru 2012 (2 Jan 2012) 1.1 Memahami konsep nombor bulat

Contoh: y Membilang secara menaik dalam kumpulan sepuluh daripada 20 hingga 100. y Membilang secara menurun dalam kumpulan seratus daripada 1200 sehingga 200. y Menganggarkan nilai, termasuk nilai yang diperolehi dalam situasi kehidupan sebenar dengan membundarkan nilai tersebut.

i. Membilang, membaca dan menulis nombor bulat. ii. Mengenal pasti nilai tempat dan nilai setiap digit dalam nombor bulat. iii. Membundarkan nombor bulat

Minggu/ Tarikh

Bidang Pembelajaran /Tajuk

Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk:
1.2 Melakukan pengiraan yang melibatkan penambahan dan penolakan nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

Cadangan aktiviti P&P

Hasil Pembelajaran

Catatan

Murid akan dapat untuk:
y Meneroka penambahan dan penolakan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, mencongak dan mengira dengan cepat atau menggunakan kertas-pensel. Menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan. Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penambahan dan penolakan nombor bulat.

y

i. Menambah nombor bulat. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penambahan nombor bulat. iii. Menolak nombor bulat. iv. Menyelesaikan masalah yang melibatkan penolakan nombor bulat.

y

1.3 Melakukan pengiraan yang melibatkan pendaraban dan pembahagian nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

i. Mendarab dua atau lebih nombor Meneroka pendaraban dan bulat. pembahagian menggunakan ii. Menyelesaikan masalah yang standard algoritma (prinsip melibatkan pendaraban nombor pengiraan), penganggaran, bulat. mencongak dan mengira iii. Membahagi suatu nombor bulat dengan cepat atau dengan suatu nombor bulat yang menggunakan kertas-pensel. lebih kecil. Menggunakan kalkulator iv. Menyelesaikan masalah yang untuk membanding dan melibatkan pembahagian nombor mengesahkan jawapan. bulat.

y

y

Murid meneroka hubungan antara pendaraban dengan pembahagian Murid mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendaraban dan pembahagian nombor bulat.

3 (16 Jan ± 20 Jan)

1. Nombor Bulat

1.4 Melakukan pengiraan yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat untuk menyelesaikan masalah.

y

y

y

Murid meneroka gabungan operasi nombor bulat dengan menggunakan standard algoritma (prinsip pengiraan), penganggaran, menggunakan kertas-pensel atau kalkulator. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Murid menggunakan kalkulator untuk membanding dan mengesahkan jawapan.

i. Melakukan pengiraan yang melibatkan sebarang gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk menggunakan tanda kurung. ii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan gabungan operasi tambah, tolak, darab dan bahagi nombor bulat termasuk penggunaan tanda kurung.

4/5 (23 Jan ± 3 Feb)

2. Urutan Dan Pola Nombor

2.1 Mengenal dan melanjutkan urutan dan pola nombor yang terbentuk dengan membilang secara menaik dan secara menurun dalam selang pelbagai saiz.

y

Mengaitkan urutan nombor kepada pola dalam situasi kehidupan seharian.

Contoh: Nombor ganjil digunakan sebagai alamat rumah pada sebelah jalan dan alamat rumah nombor genap pada sebelah jalan yang lain.

i. Menerangkan pola bagi satu urutan nombor yang diberi. ii. Melanjutkan urutan nombor. iii. Melengkapkan sebutan dalam urutan nombor yang diberi. iv. Membina urutan nombor berdasarkan pola yang diberi.

y Menggunakan kalkulator atau program komputer untuk meneroka numbor perdana.Minggu/ Tarikh Cuti Am Tahun Baru Cina (23 & 24 Jan 2012) Cuti Peristiwa (25 Jan 2012) Cuti Berganti (26 & 27 Jan 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan y Menggunakan kalkulator untuk melangkau hitungan (menjana pola nombor). Mengenal pasti ciri-ciri nombor perdana. Menggunakan Saringan Eratosthenes untuk menjana nombor perdana yang kurang dari 100. nombor tersebut b) Hasil darab nombor genap dan nombor ganjil. Membuat pernyataan umum berkenaan dengan nombor genap dan nombor ganjil. Menentukan sama ada nombor yang diberi adalah nombor perdana. c) Hasil beza antara nombor genap dan nombor ganjil. Murid akan dapat untuk: 2. Menentukan kesemua nombor perdana yang kurang daripada 100. . 2. meneroka pola nombor tertentu dan menyelesaikan masalah. ii. i.2 Mengenal y Meneroka pernyataan umum nombor genap mengenai nombor genap dan dan nombor ganjil nombor ganjil seperti : dan membuat pernyataan umum a) Hasil tambah nombor genap berkenaan dengan dan nombor ganjil. iii.3 Memahami ciriciri nombor perdana. Mengenal pasti dan menghuraikan nombor genap dan nombor ganjil. y i. ii.

3. Mencari faktor-faktor perdana bagi nombor bulat.5 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor perdana bagi nombor bulat. 9. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor bagi suatu nombor bulat yang lain. 7. i. ii.4 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang faktor bagi nombor bulat. ii. Mengenal pasti faktor-faktor perdana daripada senarai faktor-faktor. 2. iii. y y Murid meneroka dan menyiasat untuk menentukan faktor-faktor perdana bagi nombor bulat. ii. 2. Menyatakan mana-mana nombor-nombor bulat sebagai hasil darab bagi faktor perdana. 4. 11 dan gabungan. i. y i. Menyenaraikan faktor-faktor bagi suatu nombor bulat.6 Memahami dan menggunakan pengetahuan gandaan bagi nombor bulat. Menyenaraikan gandaan bagi nombor bulat. Contoh : 30 boleh dibahagi dengan 6. 5. . 10. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor perdana bagi suatu nombor bulat yang lain.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. Murid menggunakan ujian kebolehbahagian dengan 2. 6. 8. Menentukan sama ada suatu nombor adalah gandaan bagi suatu nombor yang lain. Maka 30 boleh dibahagi dengan 2 dan 3 dan begitu juga sebaliknya. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menentukan faktor-faktor bagi nombor bulat secara penerokaan dan penyiasatan.

. 24. Contoh: Gandaan bagi 4 : 4.A. 12..7 Memahami ciriciri dan menggunakan pengetahuan tentang gandaan sepunya dan Gandaan Sepunya Terkecil (GSTK) suatu nombor bulat. iii. . 18. . 12. 48. . i. Menentukan sama ada satu nombor adalah gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Gandaan bagi 6 : 6. 36. Contoh : 4=2X2 6=2X3 Maka GSTK bagi 4 dan 6 adalah 2 X 2 X 3 = 12 y Guna kaedah pembahagian berulang untuk mencari GSTK. .. merupakan gandaan bagi 12 y Guna kaedah µpemfaktoran perdana¶ untuk mencari gandaan sepunya dan GSTK. Mencari gandaan sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat..Minggu/ Tarikh 6 (6 Feb ± 10 Feb) Cuti Am Keputeraan Nabi Muhammad S. 8..W (5 Feb 2012) Cuti Ganti (6 Feb 2012) Cuti Am Hari Thaipusam (7 Feb 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid mencari gandaan sepunya dan GSTK dengan menyenaraikan gandaan bagi setiap nombor yang diberi. ii. Gandaan Sepunya bagi 4 dan 6 : 12. 2.. Menentukan GSTK bagi dua atau tiga nombor yang diberi.

8 Memahami dan menggunakan pengetahuan faktor sepunya dan Faktor Sepunya Terbesar (FSTB) suatu nombor bulat.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 2. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Murid menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi dan mengenal pasti faktor yang sama bagi setiap nombor. ii. iii. Meneroka. Menggunakan kaedah pembahagian berulang untuk mencari FSTB. Menentukan FSTB bagi dua atau tiga nombor yang diberi. Murid meneroka. Murid mencari FSTB dengan menyenaraikan semua faktor bagi setiap nombor yang diberi. Menentukan sama ada suatu nombor adalah faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat yang diberi. Menggunakan kaedah pemfaktoran perdana untuk mencari faktor perdana sepunya dan seterusnya mencari FSTB. mengenal pasti dan menentukan FSTB bagi suatu nombor bulat. y y i. mengenal pasti dan menentukan faktor sepunya bagi nombor bulat. y y y . Mencari faktor sepunya bagi dua atau tiga nombor bulat.

1 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan sebagai nombor yang mewakili sebahagian daripada keseluruhan. b) Bilangan murid perempuan daripada bilangan keseluruhan murid dalam kelas. iii. v. Menerangkan pecahan sebagai sebahagian daripada keseluruhan. Menggunakan lipatan kertas untuk menerang dan meneroka hubungkait antara dua pecahan setara. 7/8/9 (13 Feb ± 2 Mac) i. ii. Membandingkan nilai bagi dua pecahan yang diberi. Menentukan sama ada dua pecahan yang diberi adalah setara. Menyusun pecahan dalam tertib menaik dan menurun. . 3. Pecahan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. iv. Membandingkan nilai bagi dua pecahan dengan menukarkan kedua-dua pecahan kepada penyebut atau pengangka yang sama. Mencari pecahan setara bagi pecahan yang diberi. iv. Menulis pecahan berdasarkan gambar rajah yang diberi. iii.2 Memahami dan menggunakan pengetahuan tentang pecahan setara. Mempermudahkan suatu pecahan kepada sebutan terendah.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 3. y y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan setara. Menyebut suatu pecahan. ii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk meneroka konsep pecahan seperti:a) Melipat riben untuk mencari satu per tiga daripada panjang riben tersebut. i. Mewakilkan suatu pecahan dengan gambar rajah. c) Melipat kertas.

.

Menulis suatu nombor bercampur berdasarkan gambar rajah yang diberi. Menukar pecahan tak wajar kepada nombor bercampur. Mewakilkan suatu nombor bercampur dengan gambar rajah. Mengenal pasti penggunaan nombor bercampur dalam situasi kehidupan seharian. iii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3. . Membanding dan menyusun nombor bercampur pada garis nombor. Menggunakan kalkulator untuk meneroka hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. y y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara hubungan antara nombor bercampur dengan pecahan tak wajar. 3. iii.4 Memahami konsep pecahan wajar dan pecahan tak wajar. iv. ii. Mengenal nombor bercampur.3 Memahami konsep nombor bercampur dan perwakilannya Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. gambar rajah dan garis nombor untuk mewakilkan nombor bercampur. Mengenal pecahan wajar dan pecahan tak wajar daripada pecahan yang diberi. y i. ii. Menukar nombor bercampur kepada pecahan tak wajar. i.

.

gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara proses penambahan i. y Melakukan penambahan dan penolakan nombor ii.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.5 Memahami konsep penambahan dan penolakan pecahan untuk menyelesaikan masalah. b) Menulis nombor bercampur dalam bentuk pecahan tak wajar. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. c) Nombor bulat dan pecahan. b) Pecahan dengan penyebut yang berbeza. y Menambah dan menolak pecahan dengan menulis pecahan tersebut dalam bentuk pecahan setara dengan penyebut yang sama termasuk penggunaan GSTK. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan dan penolakan pecahan . d) Pecahan dan nombor bercampur. Melakukan penolakan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. e) Nombor bercampur. y Melakukan penambahan melibatkan: a) Pecahan dengan penyebut yang sama. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: Menggunakan bahan konkrit. bercampur dengan: a) Menambah dan menolak nombor bulat dan pecahan secara berasingan. dan penolakan pecahan. d) Pecahan dan nombor bercampur. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan iii. seharian. e) Nombor bercampur. c) Nombor bulat dan pecahan.

Menyelesaikan masalah melibatkan pendaraban pecahan. iii. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian pecahan . b) Pecahan dengan pecahan. iv. c) Pecahan didarab dengan pecahan. a) Nombor bulat didarab c) Pecahan dengan pecahan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit. ii. gambar rajah dan simbol i. dengan pecahan. b) Nombor bulat didarab dengan nombor bercampur. c) Nombor bulat dengan pecahan. bercampur.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.6 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. d) Nombor bercampur dengan nombor bercampur. Mendarab: untuk meneroka dan a) Nombor bulat dengan menyiasat proses pendaraban pecahan atau nombor dan pembahagian pecahan. Membahagi: a) Pecahan dengan nombor bulat. y Contoh pendaraban: b) Pecahan dengan nombor bulat.

y i. dan simbol untuk menerangkan hubungan antara perpuluhan dan pecahan. ii. gambar rajah. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan. Mewakilkan pecahan dan sebagai perpuluhan dan begitu juga sebaliknya. pendarabaan dan pembahagian pecahan untuk menyelesaikan masalah. penolakan. Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk menunjuk cara pengiraan. kalkulator. Mewakilkan pecahan dengan penyebut 10. i. Perpuluhan 4. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. ii. Cuti Pertengahan Penggal I (10 Mac 2012 ± 18 Mac 2012) .1 Memahami hubungan antara perpuluhan dan pecahan. penolakan. 100 dan 1000 sebagai perpuluhan. y Menggunakan bahan konkrit. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan sebenar. Menyelesaikan masalah melibatkan gabungan operasi penambahan. pendaraban dan pembahagian pecahan termasuk penggunaan tanda kurung. penolakan. 10 (5 Mac ± 9 Mac) 4.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 3.7 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.

Menyatakan nilai tempat dan nilai bagi setiap digit dalam perpuluhan.2 Memahami konsep nilai tempat dan nilai setiap digit dalam perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan perpuluhan. iii. .3 Memahami konsep penambahan dan penolakan perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. Membundarkan perpuluhan kepada nombor bulat yang terhampir atau sehingga kepada tiga tempat perpuluhan. iv. Menambah perpuluhan. gambar rajah dan simbol. y y y y Menggunakan bahan konkrit. iii. Menggunakan strategi penganggaran untuk menentukan sama ada penyelesaian adalah i. Menyusun perpuluhan dalam tertib menaik dan menurun. Menolak perpuluhan. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan perpuluhan. ii. Membandingkan dua nilai perpuluhan yang diberi.Perpuluhan Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 4. Ujian 1 (20 Mac ± 22 Mac 2012) Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan garis nombor untuk membanding dan menyusun perpuluhan. ii. 4. Menggunakan kalkulator atau komputer untuk mengesahkan jawapan. i.11 (19 Mac ± 23 Mac ) Minggu/ Tarikh 12 (26 Mac ± 30 Mac) Bidang Pembelajaran /Tajuk 4.

dan 1000 secara congak. dan pembahagian perpuluhan untuk y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan situasi kehidupan seharian. termasuk penggunaan tanda kurung. Menyelesaikan masalah . y i. dan 0. 0. i. 100.munasabah. c) Perpuluhan dengan pecahan. 0. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 10.001 secara congak.1. Membahagi: a) Perpuluhan dengan nombor bulat. y Melakukan pembahagian perpuluhan dengan 0. Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.4 Memahami konsep pendaraban dan pembahagian perpuluhan untuk menyelesaikan masalah. penolakan. iv. Mendarab dua atau lebih perpuluhan. b) Perpuluhan dengan perpuluhan. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 0.001 secara congak. Menyelesaikan masalah melibatkan pembahagian perpuluhan. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Mengaitkan dengan situasi kehidupan seharian. 100. ii. penolakan. pendaraban dan pembahagian perpuluhan. dan 1000 secara congak.01. 13 (2 April ± 6 April) 4. iii. ii. y Melakukan pendaraban perpuluhan dengan 10.01. kalkulator dan komputer.5 Melakukan pengiraan melibatkan gabungan operasi penambahan.Perpuluhan 4. pendaraban. y Menggunakan kaedah pengiraan yang sesuai seperti pensel-dan-kertas. Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran 4.1. Menyelesaikan masalah yang melibatkan pendaraban perpuluhan. dan 0.

pendaraban dan pembahagian perpuluhan. termasuk penggunaan tanda kurung . penolakan. melibatkan gabungan operasi penambahan.menyelesaikan masalah.

iv. y Mengemuka dan menyelesaikan masalah yang melibatkan keuntungan dan kerugian. . ii. Menukarkan pecahan dan perpuluhan kepada peratusan dan begitu juga sebaliknya. Contoh: Menggunakan grid sepuluh darab sepuluh untuk membincangkan peratusan yang setara dengan pecahan dan perpuluhan. ii. iii. i. Mencari nilai keseluruhan apabila diberi nilai sebahagian dan peratusan bahagiannya. dividen. v. Mencari suatu nilai apabila diberi peratusan nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Peratus Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 5. faedah mudah.2 Melakukan pengiraan dan menyelesaikan masalah melibatkan peratusan. i. Mencari peratusan bagi suatu kenaikan atau penurunan . Menyatakan peratusan sebagai bilangan bahagian daripada setiap 100 bahagian. komisen dan diskaun.1 Memahami konsep peratusan dan hubungan antara peratusan dengan pecahan atau perpuluhan.Minggu/ Tarikh 14/15 (9 April ± 20 April) Bidang Pembelajaran /Tajuk 5. 5. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit dan gambar rajah untuk mewakilkan peratusan. Mencari peratusan suatu nilai apabila diberi nilai tersebut dan nilai keseluruhan. Menyelesaikan masalah melibatkan peratusan.

Membandingkan nilai dua integer. Integer Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 6. Membaca dan menulis integer. gambar rajah dan simbol untuk menunjuk cara penambahan dan penolakan integer. sebutan yang hilang. melengkapkan ii. iv. Murid melengkapkan urutan integer.1 Memahami dan menggunakan pengetahuan integer.Minggu/ Tarikh 16/17 (23 April ± 4 Mei) Cuti Am Hari Buruh (1 Mei 2012) Cuti Am Hari Wesak (6 Mei 2012) Cuti Ganti (7 Mei 2012) Bidang Pembelajaran /Tajuk 6. Menyelesaikan masalah melibatkan penolakan integer. Mewakilkan integer pada garis nombor.2 Melakukan pengiraan melibatkan penambahan dan penolakan integer untuk menyelesaikan masalah. Menggunakan bahan konkrit (contoh: cip berwarna). ii. y y 6. Menyusun integer dalam urutan. iii. Menulis nombor positif atau nombor negatif untuk mewakilkan kata huraian. Menolak integer. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Memperkenalkan integer dalam konteks Contoh: suhu. aras laut dan aras i. Menggunakan garis nombor untuk menambah dan menolak integer. bangunan. Murid menyusun integer pada garis nombor daripada set integer yang diberi. dan mengenal pasti nilai integer iii. y . iv. Menggunakan tanda kurung untuk membezakan antara tanda operasi dan nombor bertanda. Menyelesaikan masalah melibatkan penambahan integer. terbesar dan terkecil daripada set integer yang diberi. Menambah integer. y i.

Mengenal pasti pekali bagi sebutan algebra dalam satu pembolehubah yang diberi. Menyatakan sebutan serupa bagi suatu sebutan yang diberi. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7. i. Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah. . ii.2 Memahami konsep sebutan algebra.Minggu/ Tarikh 18 (7 Mei ±11 Mei) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. Mengenal pasti sebutan serupa dan sebutan tak serupa bagi suatu sebutan algebra dalam satu pembolehubah. Hari Terbuka (21 Jun 2012) i. iii. ii. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan contoh situasi harian untuk menerangkan maksud pembolehubah. Mengenal pasti pembolehubah dalam situasi yang diberi. Menggunakan huruf untuk mewakili pembolehubah.1 Memahami konsep pembolehubah. 19/20 Peperiksaan Pertengahan Tahun (14 Mei ± 25 Mei 2012) Cuti Pertengahan Tahun 2012 (26 Mei ± 10 Jun 2012) 21/22 (11 Jun ± 22 Jun) 7. y Mengenal pasti sebutan algebra dalam satu pembolehubah daripada satu senarai sebutan yang diberi. iv.

.

y y y Mengukur panjang objek di sekeliling kawasan sekolah. Menganggar panjang objek dalam unit yang sesuai. Mengukur panjang objek. Melukis suatu garis berdasarkan panjang yang diberi.Minggu/ Tarikh 23 (25 Jun ± 29 Jun) Bidang Pembelajaran /Tajuk 7. Menukar unit metrik ukuran panjang (mm. Ungkapan Algebra Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 7.3 Memahami konsep ungkapan algebra. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep mengumpul sebutan serupa dan sebutan tak serupa dengan melibatkan contoh-contoh seperti berikut: a) 4s + 8s = 12s b) 5r ± 2r = 3r c) 7g + 6h tidak boleh dipermudahkan kerana kedua-dua sebutan tersebut bukan sebutan serupa. m dan km). iii. . iv. cm.1 Memahami konsep panjang untuk menyelesaikan masalah. Ukuran Asas 8. ii. Menentukan bilangan sebutan dalam ungkapan algebra yang diberi. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan panjang. Mengenal ungkapan algebra. iii. d) 3k + 4 + 6k ± 3 = 3k + 6k + 4 ± 3 = 9k + 1 i. Memudahkan ungkapan algebra dengan menggabungkan sebutan serupa. i. ii. Mengukur panjang garis yang diberi dan menyatakan panjang tersebut dalam unityang berbeza. 24/25 (2 Julai ± 13 Julai) 8.

iv. . iv. kg.2 Memahami konsep jisim untuk menyelesaikan masalah Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: i. tan). minggu.3 Memahami konsep masa dalam saat. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan jisim. Menentukan ukuran masa yang sesuai bagi peristiwa tertentu. jam atau jam randik untuk membincangkan ukuran masa bagi sesuatu peristiwa. ii. iii. minit. minggu. minit. b) Umur seseorang. i. Menukar unit ukuran masa (saat. g. ii. 8. jam. hari. hari. c) Masa yang diambil untuk air mendidih. y y y Menggunakan kalendar. bulan dan tahun). Menukar unit metrik jisim (mg. Menganggar jisim suatu objek dalam unit yang sesuai. d) Masa yang diambil untuk berlari sejauh 100 meter.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8 Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8. jam. Menganggar jangka masa suatu peristiwa. Mencadangkan satu unit untuk menganggar atau mengukur: a) Masa yang diambil untuk makan tengah hari. Menggunakan operasi asas aritmetik untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan masa. Mengukur jisim objek. bulan dan tahun. iii.

papan hitam. cakah dan refleks. Menyelesaikan masalah yang melibatkan waktu 28 (30 Julai ± 3 Ogos) 9. ii. ii.4 Memahami dan menggunakan waktu dalam sistem dua belas jam dan sistem dua puluh empat jam untuk menyelesaikan masalah. Mengukur sudut dengan protraktor. membanding dan mengelaskan sudut sebagai tirus. dan refleks dengan protraktor. jarum jam dan pintu yang terbuka. Melukis sudut dengan protraktor. tingkap. Contohnya penjuru meja. i. Menentukan tempoh masa antara dua waktu yang diberi. iii. y y Murid mengenal pasti sudut yang terdapat di bilik darjah.1 Memahami konsep sudut. tegak. Melukis sudut tirus. tegak. iv. v. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Membaca waktu daripada jadual perjalanan bas atau kereta api. iii. . i. . cakah. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua belas jam. Sudut Dan Garis 9. Menanda dan melabel sudut. iv. Mengenal. v. Mengenal sudut. vi. Membaca dan menulis waktu dalam sistem dua puluh empat jam. Menukar waktu dalam sistem dua belas jam kepada sistem dua puluh empat jam dan begitu juga sebaliknya. Murid menunjukkan jenis sudut yang berbeza dengan lengan masing-masing.Minggu/ Tarikh 26/27 (16 Jun ± 27 Jun) Bidang Pembelajaran/ Tajuk 8. Ukuran Asas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 8.

Mengenal pasti garis serenjang. Menentusahkan bahawa sudut yang dihasilkan oleh satu putaran lengkap ialah 360°. Menentusahkan bahawa sudut pada garis lurus bersamaan dengan 180°.2 Memahami konsep garis selari dan garis serenjang y Murid mengenal pasti garis selari dan garis serenjang yang terdapat di bilik darjah.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran/ Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: vii. viii. i. Menyatakan bahawa sudut yang terbentuk daripada garis serenjang ialah 90 . Mengenal pasti garis selari. iii. . tingkap dan pintu. 29 (6 Ogos ± 10 Ogos) Ujian 2 (7 Ogos ± 9 Ogos 2012) Cuti Am Nuzul Al-Quran (6 Ogos 2012) 30 (13 Ogos ±17 Ogos) Peperiksaan Percubaan PMR (9 Ogos ± 15 Ogos 2012) Cuti Am Hari Raya Puasa (19&20 Ogos) 9. ii. Contohnya tepi buku.

Menyatakan ciri geometri segitiga yang berlainan jenis dan menamakan segitiga tersebut. iii. Contohnya corak pada bangunan dan jubin.Poligon Malaysia (16 September 2012) Cuti Ganti (17 September 2012) Murid akan dapat untuk: y Murid meneroka simetri dengan cermin. . Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Cuti Am Hari 10. ii.3 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri segitiga untuk menyelesaikan masalah. Menentukan dan melukis garis simetri bagi segitiga yang diberi. Melukis corak menggunakan konsep simetri. iv. Murid meneroka kepentingan simetri dalam situasi harian. iii. Melukis segitiga menggunakan protraktor dan pembaris. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu segitiga ialah 180°.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10. blok pola. ii. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik. Menentukan dan melukis paksi simetri suatu bentuk. i. y y Mengkaji hubungan antara sudut dan sisi semua jenis segitiga. melipat kertas atau membuat reka bentuk inkblot. Melengkapkan suatu bentuk apabila paksi simetri dan sebahagian daripada bentuk tersebut diberi. 10.2 Memahami konsep simetri. y i. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman segitiga: contohnya menjajarkan bucubucu segitiga pada satu garis lurus.

Menentukan nilai sudut pada suatu garis lurus apabila nilai sudut bersebelahan diberi. Menentukan ciri sudut bertentangan bucu. i. Mengenal pasti garis bersilang. Murid meneroka hubungan antara sisi. Menamakan poligon (segitiga.3 Memahami dan menggunakan ciri sudut yang berkaitan dengan garis bersilang untuk menyelesaikan masalah. geobod dan perisian komputer untuk meneroka konsep poligon. . heptagon dan oktagon).Sudut dan Garis Objektif Pembelajaran Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan diajar untuk: y 9. Mengenal poligon. Murid akan dapat untuk: Murid mengkaji ciri sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. pelengkap dan penggenap. heksagon. sisi empat. iv. ii. i. ii. 32/33/34 (3 September ± 21 September) Peperiksaan Percubaan SPM (3 September ± 14 September) 10. kertas grid.1 Memahami konsep poligon. Melakar poligon. pepenjuru dan bucu poligon. Poligon 10. iv. Menentukan bilangan sisi. iii.Cuti Pertengahan Penggal 2 (18 Ogos ± 26 Ogos 2012) Minggu/ Tarikh 31 (27 Ogos ± 31 Ogos) Bidang Pembelajaran /Tajuk 9. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut yang dibentuk oleh garis bersilang. iii. pembaris. bucu dan pepenjuru poligon yang diberi. y y Menggunakan bahan konkrit seperti protraktor. pentagon.

.

ii. v.Perimeter ± 5 Oktober) dan Luas 11. Mengenal pasti perimeter suatu kawasan. Menggunakan pelbagai kaedah untuk menentukan hasil tambah sudut-sudut pedalaman sisi empat: contohnya menyusun bucubucu pada satu titik.4 Mengenal pasti dan menggunakan ciri geometri sisi empat untuk menyelesaikan masalah. Menentukan perimeter kawasan yang dilingkungi garis lurus. y y Menggunakan cip segiempat sama.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 10. sisi dan pepenjuru semua jenis sisi empat. 35/36 (24 September 11. grid teselasi. menggunakan protraktor dan perisian geometri dinamik.1 Memahami konsep perimeter untuk menyelesaikan masalah. Menyatakan ciri geometri sisi empat yang berlainan jenis dan menamakan sisi empat tersebut. Menentukan bahawa hasil tambah sudut-sudut pedalaman suatu sisi empat ialah 360º. ii. y i. iii. Menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi empat. i. Melukis suatu sisi empat menggunakan protraktor dan pembaris. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan perimeter segiempat tepat. Menentukan dan melukis garis simetri bagi sisi empat yang diberi.Poligon Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 10. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Mengkaji hubungan antara sudut. iii. iv. . geobod. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep perimeter.

b) Luas segiempat tepat yang mempunyai perimeter yang sama. grid teselasi. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan segiempat sama unit. Menganggar luas suatu bentuk. geobod. y i. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segiempat tepat. Menggunakan cip atau jubin segiempat sama unit untuk meneroka dan membuat generalisasi tentang: a) Perimeter segiempat tepat yang mempunyai luas yang sama. kertas grid atau perisian komputer untuk meneroka konsep luas. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas. y .Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11. Menentukan luas segiempat tepat. ii.2 Memahami konsep luas segiempat tepat untuk menyelesaikan masalah.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11. iii.

3 Memahami konsep luas segitiga. iii. segiempat selari dan trapezium. ii. Menentukan luas rajah yang terdiri daripada segitiga. segiempat selari atau trapezium. segiempat selari dan trapezium. Menyelesaikan masalah seperti menentukan tinggi atau panjang tapak segiempat selari. segiempat tepat.Minggu/ Tarikh Bidang Pembelajaran /Tajuk 11. Menyelesaikan masalah yang melibatkan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium berdasarkan luas segiempat tepat. segiempat tepat. Menentukan luas segitiga. y i. . Mengenal pasti tinggi dan tapak segitiga. iv. Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan luas segitiga. segiempat selari dan trapezium. segiempat selari dan trapezium untuk menyelesaikan masalah.Perimeter dan Luas Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: 11.

Menggunakan bahan konkrit (seperti kotak yang terbuka) untuk mereka bentuk bentangan kubus dan kuboid. Murid bertanding untuk mencari pepejal di bilik darjah berdasarkan keterangan tersebut. Membanding dan membeza antara kubus dan kuboid.Minggu/ Tarikh 37 (8 Oktober 12 Oktober) Bidang Pembelajaran /Tajuk 12.1 Memahami ciri geometri kubus y dan kuboid. y y y y . b) Melipatkan bentangan yang diberi. tepi dan bucu kubus dan kuboid. b) Kertas kosong. Meneroka hubungan antara muka. Seterusnya menyoalkan murid tentang kesamaan atau perbezaan antara kubus dan kuboid. y y y Mengenal pasti pepejal geometri. Menyatakan ciri geometri kubus dan kuboid. Membina model kubus dan kuboid dengan: a) Mencantumkan muka yang diberi. 12. Melukis bentangan kubus dan kuboid pada: a) Grid segiempat sama. b) Semua tepi mempunyai panjang yang sama. Permainan: Mencari pepejal. Sediakan beberapa set kad aktiviti yang mengandungi keterangan mengenai pepejal seperti: a) Betul-betul dua muka yang sama bentuk dan saiz. Pepejal Geometri Objektif Pembelajaran Murid akan diajar untuk: Cadangan aktiviti P&P Hasil Pembelajaran Catatan Murid akan dapat untuk: y Menggunakan bahan konkrit untuk menerangkan konsep pepejal geometri.

Dua dan Empat (15 Oktober ± 19 Oktober 2012) Cuti Berganti Hari Raya Haji (25 Oktober 2012) Cuti Am Hari Raya Haji (26 Oktober 2012) 40 (29 Oktober ± 2 November) 41 (5 November ±9 November) Cuti Akhir Tahun (10 November ± 30 November 2012) Peperiksaan SPM 2012 (12 November ± 12 Disember 2012) Cuti Am Deepavali (13 November 2012) Cuti Am Awal Muharram (15 November 2012) . Menentukan isi padu kuboid. i. 38 (15 Oktober ± 19 Oktober) 39 (22 Oktober ± 26 Oktober) Peperiksaan Akhir Tahun Tingkatan Peralihan. Menyelesaikan masalah yang melibatkan isi padu kuboid. Menganggar isi padu kuboid. Meneroka dan menerbitkan formula untuk menentukan isi padu kuboid.2 Memahami konsep isi padu kuboid untuk menyelesaikan masalah. Satu. ii.12. y y Menggunakan kubus unit atau bahan konkrit yang lain untuk murid meneroka konsep isi padu. iii.

Rancangan Pengajaran Tahunan 2012 SMK Kelana Jaya Matematik Tingkatan 1 .