1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare si de etica in profesia contabila.

Necesitatea de a asigura apărarea onoarei şi independentei Corpului şi de a conferi lucrărilor membrilor săi autoritate impune acestor profesionişti contabili sa aibă calităţi esenţiale, cum sunt: - ştiinţă, competenta şi conştiinţa; - independenta de spirit şi dezinteres material; - moralitate, probitate şi demnitate. Se impune ca fiecare membru al Corpului sa facă efortul necesar dezvoltării acestor calităţi şi îndeosebi: a) sa îşi dezvolte necontenit cultura, nu numai profesionala, dar şi cunoştinţele de cultura generala, singurele capabile sa-i întărească discernământul; b) sa acorde fiecărei tranzacţii şi situaţii examinate toata atenţia şi timpul necesar pentru a-şi fundamenta o opinie personala, înainte de a face propuneri; c) sa îşi exprime opinia fără nici o reţinere fata de dorinţa, chiar ascunsa, a celui ce îl consulta şi sa se pronunţe cu sinceritate, fără ocolişuri, exprimându-şi, daca e nevoie, rezervele necesare asupra valorii ipotezelor şi concluziilor formulate; d) sa nu dea niciodată ocazia de a se afla în situaţia de a nu putea sa îşi exercite libertatea de gândire sau de a fi supus îngrădirii îndatoririlor sale; e) sa considere ca independenta sa trebuie sa îşi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei şi în protejarea ei, cu respectarea integrala a dispoziţiilor legale şi regulilor stabilite de Corp. Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilităţii de a acţiona în interes public. Aşadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual 2. Definiti conceptul de profesie contabila. Profesia contabila este in mod current definita ca totalitatea activitatilor (serviciilor) care presupun cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza (le presteaza), precum si organismele lor profesionale. 3. Activitatile componente ale profesiei contabile. In toate statele member UE, in pofida diferentelor istorice, economice, juridice si cultural, poate fi regasit un cumul de activitati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si validare a informatiilor financiare, contabile sau fiscal. Lista principalelor activitati/servicii care compun profesia contabila este urmatoarea: 1. Tinerea contabilitatii 2. Elaborarea, examinarea si prezentarea situatiilor fianciare 3. Audi statutar 4. Alte lucrari de audit financiar contabil 5. Mamagement financiar contabil 6. Servicii fiscal 7. Servicii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor 8. Evaluari de intreprinderi si titluri 9. Alte servicii contabile si paracontabile. Sfera de activitate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public, contabilitatea, auditul fuziunilor si achizitiilor, auditul elementelor nemonetare, lichidari, insolvabilitate, expertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in investitii etc. Numai motive intemeiate de competent, integritate, independent si obiectivitate pot limita aria de practica profesionala a profesionistilor contabili. Activitatile component ale profesiei contabile se pot organiza si exercita prin compartimente proprii sau prin externalizare. 4. Categorii de profesionisti contabili. Profesionistii contabili se impart in functie de statutul juridic: - Profesionistii contabili independenti, cu statut de angajati; - Profesionistii contabili  independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai serviciilor component ale profesiei contabile. Din punct de vedere al modului de organizare a activitatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si desfasoare activitatea: - individual;

In timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligatia de a servi interesului public. Autoreglementarea si reglementarea externa trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare sis a nu concureze. ceea ce implica: . Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea externa. 4. in acest caz supravegherea este complementara reglementarii si o intareste. De obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii: 1. Necesitatea reglementarii profesiei contabile. inclusiv prin intermediul reglementarii. Sunt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii: 1. trebuie sa fie: -Proportionala -Transparent -Sa nu fie impotriva competitiei - Nediscriminatorie - Precisa - segmentata in functie de tinta sa - implementata consecvent si just - supusa unei examinari periodice. b) conditiile de piata in care activeaza profesia. pentru a evalua conformitatea membrilor cu cele mai bune practici Pentru ca reglementarea sa asigure servicii de calitate utilizatorilor ei. Sistemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de mai sus. -Etica: comportamentul deontologic al membrilor lor. 6. Modaliati de implementare a reglementarii. capcitatea ei de a raspunde efectiv si efficient cerrerilor economiei si societatii. c) calitatea serviciilor furnizate de membrii sai. Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea.adoptarea de reguli etice. precum investitorii. Aria de aplicabiliate si calitatea reglementarii in profesia contabila.Educatia: asigurarea unei dezvoltari profesionale continue a membrilor lor. fie prin intermediul unei agentii independente. 3. utilizatorii serviciilor contabile si organe de reglementare. si anume: . activitati importante pentru o buna guvernare a intreprinderilor. . 5. 7.in domeniul auditului intern si controlului intern. fie prin intermediul unei agentii guvernamentale. organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 3 obiective fundamentale ale organismelor profesionale. 5..nevoia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai serviciilor contabile. tehnice. Reglementarea externa: profesia este reglememntata de uvern. Modaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea externa: 1. Cerintele referitoare la educatia continua. -Calitatea: certificarea serviciilor oferite de membrii lor. membrilor lor. . 2. O parte din profesionistii contabili imi desfasoara activitatea in calitate de angajati sau ca furnizori de servicii . careia guvernul i-a delegate sarcini de reglementare. reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca serviciile contabile de pe piata sunt de calitate adecvata. 3. . Standardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte. care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia. Monitorizarea comportamentului profesionistilor contabili. specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de guvern. Standardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii profesiei.in forme de asociere potrivit legislatiei fiecarei jurisdictii. Autoreglementarea. creditorii etc. Autoreglementarea impreuna cu supravegherea intreprinsa de o agentie independenta. Pentru a sustine aceste obiective organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promoveze practicile profesionale la nivel inalt.adoptarea de standard profesionale. Necesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de: a) profesia insasi. 2.

fata de toate partile interesate in activitatile desfasurate de intreprindere: actionari. Dezvoltarea lor depinde de costul capitalului acestora. etc. Bilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de vizita a unei intreprinderi. sa fi promovat un examen de competent profesionala. Fiind implicate in atatea structure ei asista guvernele in atingerea obiectivelor lor economice si sociale. iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. etica si control de calitate. inlocuita cu Directiva 2006/43/CF. in educatie etc. Rolul profesiei contabile pentru protejarea interesului public. Investitorii. salariati. pentru alte aspecte.  Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii universitare relevante sau un nivel echivalent. cunoscuta ca fiind noua Directiva a 8-a. fianciare. Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absolvit intr-un stat membru cel mai inalt nivel de pregatire si formare cerut in acea tara pentru activitatea de profesionist contabil si care are acces fara restrictii la toate serviciile si activitatile component ale profesiei contabile incluiv. printre altele. contribuie la performantele pietelor fianciare etc. un stagiu practice d cel putin 3 ani si au sustinut si promovat un test de aptitudini. * Crearea unui sistem de supraveghere publica asupra activitatii de audit statutar si a auditorilor statutari. cunoscuta sub denumirea de a 8-a Directiva. 9. iar guvernul sau o agentie independent. * Conditiile speciale privind independent auditorului. 8. iar costul capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare. Necesitatea unor organisme profesionale puternice. buget. sa fi sustinut un examen de acces la caliatea de profesionist contabil. Atitudinea si comportamentul acestora in legatura cu serviciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colectivitatii si a intregii tari. caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele aplicabile. O combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii. asupra gestiunii afacerilor sau de ordin fiscal. si de a oferi sfaturi avizate asupra unui numar mare de problem. Reglementarea speciala Reglementarea speciala se refera la reglementarea activitatii de audit statutar. Reglementarea generala Profesia contabila este reglementata de Directiva 89/48/CEE inlocuita prin Directiva 2005/36/CEE cu privire la recunoasterea calificarilor profesionale. Chiar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat care este beneficiarul final al serviciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare. 11. informatiile desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul . sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel putin 3 ani. in entitati din sectorul public. adica de calitatea muncii profesionistilor contabili. Reglementarea profesiei contabile la nivel European. donatorii de fonduri. in sens larg. aceasta protective este asigurata atunci cand organismul profesional stabileste masuri eficiente in . Acesti profesionisti au studii universitare. odata autorizat. 10. furnizori. Profesionistii contabili joaca un rol social important. mijlocii si mici sau ca practicieni individuali. Atat publicul cat si entitatea beneficiara a serviciilor profesionale trebuie potejate de o eventual incompetenta a profesionistilor contabili. Serviciile de audit statutar sunt reglementate de Directiva 84/253/CEE. banci. In plus. 12. cel putin din punctul de vedere a trei domenii. Pofesionistii contabili sunt implicate in toate domeniile vietii economice si sociale: ei lucreaza in firme mari. Necesitatea unor organism profesionale puternice la nivel national rezulta din responsabilitatea pe care o are profesia contabila pentru protejarea interesului public. care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia.2. Rolul profesiei contabile pentru dezvoltarea economiei. in institutii. Principalele prevederi sunt:  Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar. precum si Guvernul si publicul. Intreprinderile mici si mijlocii reprezinta peste 80% din economia europeana. capabile sa asigure o gestiune finaanciara eficienta. industrial. la activitatea de audit tatutar. prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii. trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune si informare. lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii venititurilor memebrilor societatii sunt indispensabile societatii. in organizatii non-profit. angajatorii si alete sectoare din lumea afacerilor. in intreprinderi comerciale. Rolul social al profesionistilor contabili.

. consultant fiscal.5 milione de contabili care lucreaza in practica publica sau angajati in industrie si comert. In present IFAC este o organizatie globala care cuprinde 155 de organism member si associate din 118 state reprezentand 2. Gruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni. 14.  -Membrii sa fie profesionisti contabili. Pentru a fi recunoscuta de IFAC organizatia regional trebuie sa demonstreze ca: -va subscrie obiectivelor IFAC si va fi de accord sa promoveze aceste obiective si se va asigura ca sunt promovate in regiune prin intermediul propriilor organisme membre. Despre IFAC Federatia internationala a contabililor. - Membrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare. activitatile traditionale effectuate de profesionistii contabili. - gruparea sustine obiectivele si reglementarile IFAC si IASC. . Organisme si grupari regionale profesionale Organizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata organismelor guvernamentale si de dezvoltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor international. -Sa se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului. institutii publice etc. IFAC este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile profesiei: contabilitate de afaceri. Profesia contabila in Romania este repezentata la IFAC prin CECCAR membru plin din 1996 si CAFR membru asociat din 2005. tehnologia informatiei.ceea ce priveste educatia profesionistilor contabili si in ceea ce priveste calitatea serviciilor furnizate de profesionistii contabili. la cel mai inalt nivel posibil. -Sa aiba capaciatea de a dezvolta sau influenta standardele profesionale si contabile (etica. Pentru a fi recunoscuta de IFAC o grupare regional trebuie sa demonstreze ca: -exista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta. - Sa aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiectivele sale. - Sa aiba structura operational interna care furnizeaza sprijin si reglementari pentru membrii sai. furnizarea unei directii si aunui mechanism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si etica. .. masuri eficiente de etica si deontologie profesionala. Pentru a devein membru IFAC organismul professional solicitant trebuie: . a functionat pe o perioada rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la activitatile IFAC. un organism national al profesiei contabile trebuie: -Sa fie un organism necomercial si neguvernamental.Sa fie solvable financiar si operational. practica profesionala. educatie. Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international.. controlul calitatii). care insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. disciplina.Sa fie acceptat si recunoscut de membrii sai.Sa fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional major care isi desfasoara activitatea in jurisdicatie. - Sa participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala. Scopul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dezvoltarii reloatiilor economice in regiunile respective. - sa fie infiintata corespunzator atat din punct de vedere financiar cat si ethnic. - Sa demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii. Misiunea IFAC o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dezvoltarea economiilor international prin promovarea aderarii la standardele profesionale de inalta calitate. audit. S-a infiintat in 1977 cu 63 de membri fondatori din 51 de state ca raspuns la provocarile perioadei : sustinerea contabililor in rezolvarea unor problem tehnice si de afaceri mai complexe.Criterii de recunoastere a unui organism profesional. . 13.contine déjà un numar sufuicient de organism contabile care sunt déjà member ale IFAC. - are ca obiectiv dezvoltarea si intarierea profesiei contabile in regiune. insolvabilitate etc. 15.

. dar care sa aiba la baza elementele esentiale prevazute in Standardele Internationale de Educatie. Indiferent de abordarea folosita. Standardele internationale de educatie pentru profesionistii contabili: . sisteme educationale. 16.abordare bilaterala sau regionala. Principalele obligatii ale organismelor profesionale member IFAC in legatura cu standardele international de educatie sunt: .contractarea lucrarilor in afara societatilor – organismul professional externalizeaza controalele unei terte perti. organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea independentei auditorilorde calitate.combinarea celor de mai sus. Standardele international de educatie si rolul organismelor profesionale. Asigurarea calitatii serviciilor profesionale. Gruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa laintalnirile Consiliului de Administratie al IFAC. Standarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili. de postcalificare si de dezvoltare.Furnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu privire la buna practica in general. . Avand in vedere marea divesitate de culture. doar cu invitatie speciala si intr-un anumit scop. . . gruparea are potential sa indeplinesca eventual criteriile pentru recunosterea oficiala de catre IFAC . 2.. 17. Documentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili. Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: 1.contractanti – folosirea de revizori contractati de organizatia profesionala.sistem de control de catre terti . este la latitudinea fiecarui organism membru sa determine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare. Indrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili. acceptate si aplicate pe scara larga.Sa depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dezvoltare care incorporeaza standardele. .La nivelul organismului profesional Organizatia poate analiza mai multe abordari care include: • Resurse interne – folosirea de inspector angajati de organismul professional • Resurse externe ca de exemplu: . .Exprima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dezvoltarea continua a profesionistilor contabili. are o intentie si un plan evident in vederea obtinerii acestei recunosteri.Sa aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de IFAC.La nivelul de contract 2. Controlul calitatii este abordat la trei niveluri: -La nivelul misiunii -La nivelul firmei -La nivelul organismului professional .La nivelul firmei 3. IFAC emite trei tipuri de documente: 1. 3. . jurdicie si sociale din tarile din care fac parte organismele member IFAC.Stabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare la nivelul scontat pentru castigarea recunosterii.Stabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dezvoltare pentru profesionistii contabili.Sa depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si procesului de educatie si dezvoltare pe care se bazeaza aceste standard. . limbi. Standardele internationale de calitate si rolul organismelor profesionale.zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificativ de organisme profesionale. 18. acceptarii si aplicarii international. Standardele international de Educatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care trebuie sa le contina programele de educatie si dezvoltare astfel incat acestea sa fie recunoscute.

precum si alte prevederi pentru profesionistii contabili din intreaga lume. evaluarea performantei. Cerintele etice . convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde.Incorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele nationale de contabilitate pentru sectorul public.Incorprarea cerintelor IFRS-urilor in cerintele nationale de contabilitate. . 19. 21. Depunerea celor mai sustinute eforturi pentru incurajarea celor responsabili sa implementeze prevederile standardelor international de calitate. Monitorizarea – asiguraea ca procedurile si politicile cu privire la sistemul de control al calitatii sunt relevante. . sau daca responsabilitatea elaborarii standardelor nationale revine guvernului sau altor terti. Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al IFAC emite urmatoarele standarde: . . sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti. convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standard si documente.  Acolo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica revine tertilor.Asistenta la implementarea IFRS-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarede. -Standarde internationale pentru serviciile conexe. convingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor standarde. stimulente etc. Asistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si documente. dezvoltarea carierei. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC sunt: Incorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale. competent profesionala. Standardele international de contabilitate si rolul organismelor profesionale. Resursele umane – politici care sa asigure recrutarea personalului.stabilirea de politici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice relevante: integritatea.Standarde internationale pentru misiunile de examinare. si sa-I convinga pe cei responsabili cu elaborarea codului national sa incorporeze codul IFAC. organismele membre trebuie sa urmaresca convergenta codului etic national cu codul IFAC.Sistemul de control la nivelul firmei (controlul intern) trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca referiri la: Responsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei. IFAC prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite standardele international de contabilitate pentru sectorul public. confidentialiatea. Obligatiile membrilor IFAC cu privire la asigurarea calitatii se refera la: Existenta unui program obligatoriu de examinare si asigurare a calitatii. sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale de contabilitate revine guvernului sau altor terti.Asistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor standard care incorporeaza aceste standard. obiectivitatea. . Standardele international de audit si rolul organismelor profesionale.Standarde internationale de audit. . 20. Acceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice. profesionalismul si independenta. Standaredele international de etica si rolul organismelor profesionale. iar consiliul pentru standarde internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara IFRS. Organismele profesionale membre IFAC trebuie sa urmareasca: . Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul IFAC a emis Codul etic al profesionistilor contabili ccare curpinde standardele etice de inalta calitate. functionale si sunt respectate. promovarea. Obligatiile organismelor profesionale membre IFAC se refera la urmatoarele: Organismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic IFAC. Acest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indreumari pentru apluicarea acestor principii. competent. capacitatile. adecvate.

Profesionistii contabili lucreaza independent. unde pot avea roluri diferite.Implementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale de audit si asigurari. Unicitatea si unitatea profesiei contabile Unitatea Profesia contabila este o profesie cu un camp larg de actiune si cu multe specializari diferite. coruptii. cum ar fi management. conflictelor de interese sau influentelor nedorite să intervină în rationamentele profesionale sau de afaceri. Un profesionist contabil ar trebui să actioneze cu prudentă si în conformitate cu standardele tehnice si profesionale aplicabile în furnizarea de servicii profesionale.un profesionist contabil are o datorie permanentă de a-si mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la nivelul necesar pentru a se asigura că un client sau un angajator primeste servicii profesionale competente. (d) Confidentialitate . legislatie si tehnică. beneficiarii serviciilor furnizate de ei sunt asigurati ca aceste servicii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund pentru calitatea prestatiilor lor. ei lucreaza in organisme sau institutii publice sau private. Necesitatea si rolul unui cod etic al profesiei contabile. confuziilor. bazate pe ultimele evolutii din practică. Principiile fundamenale ale eticii in profesia contabila. -Fie prin adoptarea codului etic IFAc la specificul jurisdictiei locale. finantari de terirism. modalitati de comunicare comerciale referitoare la profesiile reglementate . Un profesionist contabil trebuie să respecte următoarele principia fundamentale: (a) Integritate . 22. Informatiile confidentiale obtinute în cadrul unei relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate în avantajul personal al profesionistului contabil sau al unor terte părti. (b) Obiectivitate . atat in firme. fiscalitate. . Un cod de etica trebuie sa includa. organisme non-profit sau in educatie. (e) Comportament profesional .Un profesionist contabil ar trebui să se conformeze legilor si normelor relevante si ar trebui să evite orice actiune ce poate discredita această profesie. fraude. cu exceptia cazului în care există un drept sau o obligatie legală sau profesională de a dezvălui aceste informatii. -Fie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC. Un cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce reglementeaza exercitiul professional al unor activitati. 23. 24. sisteme informationale. finante corporative si altele.se intr-un tot unitar. Chiar daca in unele organisme profesionale membrii sunt specializati numai pe una sau foarte putine din aceste activitati. in functie de specificul fiecarei profesiuni. Organismele profesionale membre IFAC sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul etic IFAC: -Fie prin adoptarea codului etic IFAC drept cod etic national al profesionistilor contabili. profesia contabila in ansamblul ei le contine pe toate. cat si individual. precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa respecte anumite principii si regulie menite sa dea autoritatea necesara serviciilor furnizate. Protejeaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negative din economie.un profesionist contabil trebuie să fie drept si onest în toate relatiile profesionale si de afaceri. si pentru aceasta relatiile dintre ei si angajatorii sau clientii lor. Unicitatea Profesia contabila se distinge de celelalte profesii prin asumarea responsabilitatii fata de interesul public. constituindu. (c) Competenta profesională si prudenta . cat si reguli referitoare la conditiile de exercitare a activitatile profesionistilor ca reguli deontologice ce vizeaza sa garanteze in mod deosebit independenta.un profesionist contabil trebuie să fie impartial si nu trebuie să permită prejudecătilor. Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:  Da autoritate serviciilor furnizate de profesionalistii contablili. Profesia contabila cuprinde de asemenea consultanti in diverse si numeroase domenii legate de administratia publica sau afaceri. Ca atare profesionistii contabili trebuie sa furnizeze servicii de cea mai inalta calitate publicului. precum spalare de bani.Un profesionist contabil trebuie să respecte confidentialitatea informatiilor dobândite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie să divulge astfel de informatii unei terte părti fără o autorizatie specifică. impartialitatea si secretul profesional.

cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp. Independenta in aparentä: — reprezinta capacitatea de a demonstra cä riscurile la adresa independentei de spirit au fost limitate sau eliminate. de naturã a determina un tert sa puna la indoialä obiectivitatea acestuia. 2. tranzactii corecte si juste. cu deosebire auditorilor statutari si tuturor persoanelor care sunt in masurä de a influenta lucrãrile profesionistului contabil. astfel incat o terta persoana sa nu puna la indoiala obiectivitatea profesionistului contabil.. Componentele independentei: 1. Integritatea in profesia contabila. Un profesionist contabil nu trebuie să se asocieze cu rapoartele. Cerintele de independenta se aplica tuturor profesionisti1or contabili cu practica liberalä. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerintele de integritate. guvernanti. responsabilitatea unui profesionist contabil nu constă exclusiv în a satisface nevoile unui client sau unui angajator individual. . conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane. Principiul integritătii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti în relatiile profesionale si de afaceri. • Un semn distinctiv al profesiei contabile îl constituie asumarea responsabilitătii de a actiona în interes public. investitori. CAFR si legislatia relevanta.C. obiectivitate si. comunitatea oamenilor de afaceri. În plus. a unui serviciu profesional farä sä fie afectatã judecata profesionala. Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei. Aceasta încredere impune profesiunii contabile o răspundere publica.E. sa nu se afle in situatii de incompatibilitate.contin declaratii sau informatii eronate. g) Independenta . de conflict de interese sau alte asemenea. în cazul liberprofesionistilor contabili. angajatori. C. de asemenea. Actionând în interes public. atunci când aceste omisiuni induc în eroare. farä prejudecati. Asadar. Independenta reprezinta un ansamblu de mijloace prin care expertul contabil demonstreaza publicului ca isi poate exercita misiunea (serviciul profesional) intr-o maniera obiectiva si corecta. angajati. Obiectivitatea presupune cã profesionistul contabil trebuie sã fie impartial. evidentele. Nu se va considera că un profesionist contabil încalcă paragraful dacă el furnizează un raport modificat pentru a respecta cerintele paragrafului 27.contin o declaratie în mod semnificativ falsă sau care induce în eroare .omit sau ascund informatii. cu independenta.Se considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa îsi găsească manifestarea deplina în exercitarea profesiei si în protejarea ei. IASB.(f) Respectul fată de normele tehnice si profesionale .A. Activitatea de expert contabil este incompatibilä cu orice alta activitate curentä. Definiti conceptul de independenta in profesia contabila. comunicatele sau alte informatii când apreciază că acestea: . — Ea presupune integritate si obiectivitate. donatori de credite.R. — este componenta fundamentala a independentei. .C. Un functionar public nu poate fi niciodata independent. Obiectivitatea in profesia contabila. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: IFAC. Interesul public este definit drept bunăstarea colectiva a comunitătii si a institutiilor deservite de profesionistul contabil 26. Independenta absoluta si independenta relativa a expertului contabil. Integritatea implică. a finantatorilor si alte persoane care se bazează pe obiectivitatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunzătoare a economiei. un profesionist contabil ar trebui să respecte si să se conformeze prevederilor etice ale acestui Cod. Independenta de spirit (in gândire): — Stare de gândire care permite oferirea unei opinii. cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite de Corp 25. • Publicul profesiunii contabile este format din clienti.Profesionistul contabil trebuie sa-si îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. Principiul obiectivitătii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu îsi compromite profesia din cauza unor erori.

Confidentialitatea in profesia contabila. . de exemplu: pentru a furniza documente sau alte probe în cursul unor proceduri judiciare. să mentină confidentialitatea în prezentarea de informatii către un posibil client sau angajator. b) este practic imposibil sa se definească si sa se descrie toate situatiile în care ar exista aceste posibile presiuni. comert.obligatia de confidentialitate continuă si după încheierea relatiei dintre profesionistul contabil si client sau angajator. profesionistii contabili trebuie sa protejeze integritatea serviciilor profesionale si sa mentină obiectivitatea în rationamentul profesional. în următoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati să divulge informatii confidentiale: • atunci când divulgarea este autorizată de către client sau angajator. Liber-profesionistii contabili realizează rapoarte de certificare. . trebuie sa domine un caracter rezonabil. profesionistul contabil nu ar trebui. • pentru a răspunde unei anchete sau unei investigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism normalizator. • atunci când există o obligatie profesională sau un drept de a le divulga atunci când nu este interzis prin lege: • pentru a se conforma controlului calitătii unui corp membru sau al organismului profesional. Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau invitatii (la mese.Un profesionist contabil poate fi pus în situatii în care obiectivitatea îi este afectată. Principiul confidentialitătii impune ca obligatie profesionistilor contabili. • pentru a proteja interesele profesionale ale unui profesionist contabil în cursul procedurilor judiciare. unii profesionisti contabili pregătesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre în profesie. Este imposibil ca toate aceste situatii să fie definite si descrise. Când profesionistul contabil schimbă organizatia angajatoare sau obtine un nou client el are dreptul să utilizeze experienta anterioară. să ia în considerare mentinerea confidentialitătii în cadrul firmei sau al organizatiei angajatoare. trebuie acordata atentia corespunzătoare următorilor factori: a) profesionistii contabili sunt expusi unor situatii în care asupra lor se pot exercita presiuni ce le pot diminua obiectivitatea. De asemenea. d) profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul angajat pentru serviciile profesionale contabile siau însusit principiul obiectivitătii. Indiferent de pozitie sau serviciul prestat. Profesionistul contabil trebuie să fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii. În stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot. de asemenea. . să folosească sau să divulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesională sau de afaceri. • atunci când divulgarea este autorizată prin lege.un profesionist contabil trebuie. chiar si într-un mediu social. Alti profesionisti contabili angajati întocmesc situatii financiare fiind subordonati altora. ori par sa afecteze obiectivitatea profesionistului contabil.un profesionist contabil trebuie. . de a se abtine de la: a) dezvăluirea de informatii confidentiale în afara firmei sau organizatiei angajatoare ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri. prestează servicii fiscale si alte servicii de consultanta manageriala.un profesionist contabil trebuie să facă tot posibilul pentru a se asigura că personalul aflat sub controlul său si persoanele care îi furnizează consultantă sau asistentă respectă principiul confidentialitătii. Confidentialitatea presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute in timpul misiunilor sale si nu trebuie sa le utilizeze sau sa le divulge fara autorizatie scrisä. Relatiile care aduc un plus de confuzii sau influentează în mod negativ rationamentele profesionale ale profesionistului contabil ar trebui evitate. spectacole) care pot fi considerate a avea o influenta importanta si dăunătoare asupra rationamentului lor profesional sau asupra acelora cu care negociază. c) trebuie evitate relatiile care permit ca idei preconcepute părtinirea ori influentele altora sa încalce obiectivitatea. si • pentru a aduce la cunostinta autoritătilor publice în măsură eventuale încălcări ale legii. (b) folosirea informatiilor confidentiale dobândite în timpul executării sarcinilor de serviciu în avantajul personal sau în avantajul unei terte părti. executa serviciile de audit intern si servesc în diferite functii financiare de conducere din industrie. - un profesionist contabil trebuie să respecte întotdeauna confidentialitatea. de asemenea. în special în situatii ce implică o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin. totusi. Profesionistii contabili îsi desfăsoară activitatea în multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze obiectivitatea în împrejurări diferite. cu exceptia cazului în care a fost autorizat în mod special să facă publică o anumită informatie sau dacă există o obligatie legală sau profesională de a face publice acele informatii. . 28. in afarä de cazurile când obIigaia divulgarii este prevazuta prin lege sau norme reglementare. sectorul public si educatie. În selectionarea situatiilor si practicilor de care se vor ocupa în mod specific potrivit cerintelor etice legate de obiectivitate.

cu independenta (după cum se va vedea în Secţiunea 290 de mai jos). în cazul liber-profesioniştilor contabili.Ministerul Finantelor Publice . cu independenta .R. Profesioniştii contabili au datoria de a executa cu grija şi abilitate instrucţiunile clientului sau patronului în măsura în care sunt compatibile cu cerinţele de integritate. — practica si examinare in subiecte profesionale semnificative. Mentinerea cere: — cunoasterea continua a evo1utii1or in profesia contabila (la nivel national si international in contabilitate. 29. obiectivitate si.Legislatia relevantă 31. Profesionistul contabil trebuie sa-şi îndeplinească sarcinile profesionale în conformitate cu normele tehnice şi profesionale relevante. In plus. când situatia implică fapte sau opinii nefondate. în măsura în care acest lucru este posibil.E. C. Respectarea standardelor si a reglementarilor profesionale.C.A. dacă este disponibil.IFAC (de ex. în cazul liber profesionitilor contabili. — adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale.. — perioada de practica in domeniu. mai exact.R.Comportamentul profesional Profesionistul contabil trebuie sä actioneze intr-o manierä conformä cu buna reputatie a profesiei si sä se abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. Ob1igatia de a se abtine de la orice activitate care ar discredita profesia ceea ce presupune existenta unor responsabilitati ale profesionistului contabil fata de clienti. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si tehnice emise de: .Consiliul pentru Standarde Internationale de Contabilitate . de patroni. cerand consultanta sau asistenta unui specialist. trebuie să se recurgă la rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie făcută. din legislatie si tehnici de lucru. CAFR şi legislaţia relevanta. — mentinerea. in conformitate cu normele nationale si intemationale. ar fi prejudiciate în cazul în care clientul sau angajatorul consimt ca profesionistul contabil să divulge informatii. În plus. Profesionalismul in profesia contabila. Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze servicii profesiona1e cu competenta. Atunci când profesionistul contabil a determinat că informatia confidentială poate fi divulgată.C. de angajati si colaboratori. Respectarea normelor tehnice si profesionale Un profesionist contabil trebuie sä-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele tehnice si profesionale relevante. dacă sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificative si dacă pot fi sustinute cu dovezi. aceasta presupune ca el sa fie la curent cu ultimele evolutii si noutati din practica profesionala. audit si alte reglementari statutare si cerinte relevante). grija si sârguinta si este obligat sa mentina in permanenta un nivel de cunostinte si de competenä profesionalã care sä justifice asteptari1e unui client sau ale angajatorului. .• pentru a respecta standardele tehnice si cerintele etice. urmatã de una specifica. trebuie avute în vedere următoarele aspecte: dacă interesele tuturor părtilor.E. fata de terti. de alti membri ai profesiei contabile.C. Competenta profesionala are douä componente de bazä: — obtinerea. si fata de publicul larg. o In asemenea situatii nu trebuie sa-si induca in eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competentelor sale. inclusiv ale tertelor părti ale căror interese ar putea fi afectate.C. comert. Profesionistii contabili au datoria de a executa cu grija si abilitate instructiunile clientului sau patronului in mäsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate. obiectivitate şi.Profesionalism . . Compententa in profesia contabila. ce tip de comunicare este preconizată si cui i se adresează.A. si Camera Auditorilor Financiari . COMPETENTELE PROFESIONALE (comentariu): o Un profesionist contabil salariat care lucreaza in industrie.C. Standardele Intemationale de Audit) . sectorul public sau in sistemul educational poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atributii importante pentru care nu are formatia sau sau experiena necesarä. Dobândirea cere: — inalt standard de pregatire generalä. IASB. 30. ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale şi tehnice emise de: IFAC. profesionistul contabil trebuie să fie convins că părtile cărora li se adresează comunicarea sunt destinatarii adecvati si că au responsabilitatea să reactioneze ca atare.

• Ghidul experţilor contabili şi al contabililor autorizaţi în activitatea de prevenire şi combatere a spălării banilor. g) hotaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabihilor Autorizati in conformitate cu prevederile art. candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii: a) au capacitate de exercitiu deplina. Care sunt. 33. avizate de Ministerul Finantelor si de Ministerul Justitiei.32 Misiunea experţilor contabili pentru fuziuni şi divizări. • Standardul profesional nr. Contestarea sanctiunilor hotarate de Conferina nationala poate fi facutä la Sectia contencios administrativ a Curtii de Apel. Clasificarea standardelor profesionale emise de CECCAR. i) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de disciphina j) Indeplineste orice alte atributii prevazute de prezenta ordonanta 34. Standardele profesionale aplicabile: • Standardul profesional nr. 65/1995 sunt enumerate urmätoarele atributii: . Accesul la profesia de expert contabil se face pe baza de examen de admitere. Care sunt conditiile pentru a deveni expert contabil? Precizati nivelul de pregatire teoretica si practica necesar. b) aproba Regulamentul de organizare si functionare a Corpului ExperiIor Contabili si Contabililor Autorizati.32. e) alege si revocä membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati i ai comisiei de cenzori a acestuia. d) aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia.37 Misiunea de evaluare a întreprinderii. cu diploma recunoscuta de Ministerul Educţiei şi Cercetării. la care sa se obtina cel putin media 7 si minim nota 6 la fiecare disciplina. 19 din 0G. • Standardul profesional nr. • Standardul profesional nr. modificärile si completarile acestuia. d) au promovat probele privind accesul la profesia de expert contabil. 16. c) nu au suferit nici o condamnare. care. precum si pentru aparatul propriu al acestora. • Standardul profesional nr.23 Activtatea de cenzor în societăţile comerciale. Care sunt atributiile Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania? Conferinta nationala are urmätoarele atributii: a) stabi1este directiile de baza pentru asigurarea bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat. 36. judecare si tragere la raspundere? Organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. potrivit legii. Pentru a fi inscrisi la concursul de admitere. precum si Codul privind conduita eticä si profesionala a experilor contabili si a contabililor autorizati.39Misiunea de consultanţă pentru crearea întreprinderilor. b) au studii economice superioare .35 Expertizele contabile. intocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. c) aprobä bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Experilor Contabili si Contabililor Autorizati. judecare si tragere la raspundere sunt: La nivel central: Comisia Superioara de Disciplina La nivel teritorial: Comisia de Disciplina a Filialei 35. atributiile CECCAR? In art. h) aproba planurile anuale de activitate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizali. f) examineaza activitatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si dispune masurile necesare. întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare. • Standardul profesional nr. in termen de 30 de zile de la data instiintärii oficiale. efectuarea unui stagiu de 3 ani si sustinerea unui examen de aptitudini la terminarea stagiului.21 Misiunea de ţinere a contabilităţii. Care sunt organele si structurile Corpului cu atributii de investigare. • Satndardul profesional nr. la propunerea comisiei superioare de disciphina. interzice dreptul de gestiune si de administrare a societätilor comerciale.22 Misiunea de examinare a contabilităţii. Hotarârile Curtii de Apel sunt definitive. potrivit legislatiei in vigoare.

având competenţa profesională de a verifica şi de a aprecia modul de organizare şi de conducere a activităţii economico-financiare şi de contabilitate. de a supraveghea gestiunea societăţilor comerciale şi de a verifica legalitatea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierdere si a celorlalte component a situatiilor financiare. g) Apara prestigiul si independenta profesionalä a membrilor säi in raporturile cu autoritätile publice. în cazul unei întreprinderi mari. 37. a contabililor autorizati si a societatilor comerciale de profil. reglernentarile privind stagiul si examenul de aptitudini care se avizeaza de M. elaboreaza: programele de concurs. precum si a unor active sau bunuri ale acestora. Contabilul autorizat.a) organizeazä concursul de admitere. este specializat pe un sector al contabilităţii. vanzari de publicatii proprii . b) Organizeazä evidenta expertilor contabili.G. nr. execută toate lucrările contabile. independent faţă de societatea comercială. economistul este specializat în multe domenii: turism. organizeaza sustinerea examenului de aptitudini pentru accesul laprofesia de expert contabil si de contabil autorizat.Majoritatea actionarilor sau asociatilor sa fie experti contabili si sa detina majoritatea actiunilor sau a partiloe sociale .Consiliul de Adm a societatii comerciale sa fie ales in majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili . In ce consta diferenta intre expertul contabil si economistul salariat? Dar cea dintre contabilul autorizat si contabilul salariat? Prima situatie Expertul contabil este persoana care a dobândit această calitate. 39. urmarindu-se armonizarea cu prevederile Directivelor Europene in domeniu. i) Editeazä publicatii de specialitate. în condiţiile O. organizate in diverse forme. salarizare. mijlocii. elaborcaza ghidurile profesionale in domeniul financiar contabil. pentru lucrările executate. f) Sprijina formarea si perfectionarea profesionala a expertilor contabili si a contabililor autorizati. absolvent al specializării financiar-contabile. El nu primeşte. organisme specializate. putând fi stimulat ori . management. De asemenea. Care sunt sursele de finantare ale CECCAR? Sursele de finantare ale CECCAR: . prin inscrierea acestora in Tabloul Corpului. Ca şi economistul salariat. nr. De regulă. marketing. ne găsim în faţa unei arii de competenţe mult mai largi faţă de cea a unui economist salariat. Prin urmare. economistul este subordonat unui şef ierarhic şi execută atribuţiile specifice fişei postului său. d) Elaboreazä si publicä normele privind activitatea profesionala si conduita expertilor contabili si a contabililor autorizati.Taxa de inscriere la examenul de EC si CA . servicii. Contabilul salarizat este subordonat şefului ierarhic şi execută sarcinile ce îi revin din fişa individuală. astfel incat la acestea sa aiba acces toti membri activi.. organizcaza efectuarea stagiului. in colaborare cu institutiile guvernamentale. 65/1994 şi are capacitatea de a ţine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare.Cotizatii anuale asupra veniturilor . j) Alte atributii stabilite prin lege sau regulament. ca şi expertul contabil. precum si cu alte persoane juridice si fizice din tara si din strainatate. e) Elaboreaza. standardele privind evaluarea societatilor comerciale. in vederea accesului la profesie.Donatii. Expertul contabil este un economist. nesalarizat de o entitate economică. Rareori. Ce conditii trebuie sa indeplineasca o societate comerciala pentru a deveni membra a Corpului? Pentru a deveni membra a Corpului o societate comerciala trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: .Actiunile sa fie nominative si orice nou asociat sau actionar sa fie admis de adunarea generala. un salariu.G. financiar-contabil.Alte venituri 38. c) Asigurä buna desfaurare a activitatii experti1or contabili si a contabililor autorizati. A doua situatie Contabilul autorizat este persoana care a dobândit această calitate în condiţiile O. 65/1994. h) Colaboreaza cu asociatiile profesionale de profil din tara si din strainätate. ci un onorariu prevăzut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa. contabilul salariat răspunde faţă de calitatea lucrărilor executate. F. este un profesionist independent.Taxa de inscriere in tabloul Corpului . planificare.Sa aiba ca obirect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil . prin programe anuale de pregatire continua.

• asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor. 40. ca: • întocmirea de situaţii periodice. circulaţia documentelor şi informaţiilor. a planului de conturi adaptat unitatii. • elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie. şi impozite. • analiza gestiunii fmanciare si a rentabilitatii capitalului investit. • audit intern. sursa de venit. salariaţi. 41. • cresterea. alegerea echipamentelor. definiri de funcţii. ca: • studii şi consultaţii pe probleme de ordin fiscal. in baza si cu respectarea normelor generale. structuri. a controlului de gestiune si controlului prin buget. b. • asistenţă în aplicarea tarifului vamal. echilibrul si riscurile financiare. asistenta pentru realizarea de investitii financiare. Care sunt organele de decizie si control ale CECCAR (la nivel central si teritorial)? . In schimb. chiar dacă sunt independenţi. donatii sau la cererea celor interesati. • elaborarea de tablouri de utilizari si resurse. Executarea de lucrări cu caracter fmanciar-contabil. Tinerea sau supravegherea contabilitatii Si intocmirea bilantului contabil: • acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitatii. Efectuarea de analize economico-financiare: • analiza structurilor financiare. ca: • diagnostic-financiar. f. • evaluari de intreprinderi si de valori mobiliare pentru vanzari. • formarea profesională continuă. • asistenta in prevenirea §i inlaturarea dificultatilor unitatii.V. • studii. • organigrame. • legături între servicii. pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase. • tehnici de analiza si de gestiune a fondului de rulment. • contribuţii la protecţia patrimoniului unităţii. Efectuarea de lucrări de organizare administrativă şi informatică. contabilul autorizat. Efectuarea de audit financiar contabil. • mecanizarea şi automatizarea prelucrării informaţiilor.A.Executarea de lucrări cu caracter fiscal. răspund civil şi penal faţă de întreprindere. a contabilitatii de gestiune. • contabil-judiciare. e. h. • fiscalitate imobiliară. d. Efectuarea de expertize contabile: • amiabile (la cerere). c. economistul şi contabilul. ei pot pierde întreprinderea de client şi. • asistenţă în probleme de T. • elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile. • arbitraje în cauze civile. • analiza şi organizarea fluxului informaţional.penalizat de şeful Irarhic sau la propunerea acestuia. organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului. • alegerea softurilor necesare. • audit si certificarea bilantului contabil. •întocmirea de planuri de finanţare pe termen mediu şi lung. • consolidarea conturilor şi bilanţului. Expertul contabil. g. partaje. • expertize de gestiune. a tabloului de bord. Efectuarea de evaluari patrimoniale: • evaluari de bunuri si active patrimoniale. • participarea la întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale. Care sunt lucrarile ce pot fi executate de expertii contabili? Conform ROF ( VA FI ACTUALIZAT LA CONFERINTA NATIONALA) a. inclusiv in cazul sistemelor informatice. prin aceasta. factoring etc. • determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale. • evaluari de elemente intangibile. • sistem de credit leasing.. rentabilitatea. succesiuni. De asemenea.

CECCAR are filiale fara personalitate juridica in fiecare resedinta de judet si municipiul Bucuresti. Este astfel organizat incat sa isi poata indeplini atributiile de organism de autoreglementare._.___ ._._._. La nivel central: Organe de decizie: o Conferinta Nationala o Consiliul Superior o Biroul Permament o Presedintele Corpului Organe de executie: o Directorul general o Departamente La nivel de filiala: Organe de decizie: o Adunarea generala o Consiliul filialei o Biroul Permament o Presedintele filialei Organe de executie: o Directorul executiv o Sectoare LA NIVEL CENTRAL Organe de decizie (legislativ) Conferinţa Naţională Consiliul Superior Biroul permanent Preşedintele Corpului Secţiuni. comisii LA NIVEL DE FILIALĂ Adunarea Generală Consiliul filialei Biroul Permanent Preşedintele filialei Secţiuni Organe de execuţie Secretariatul General Sectoare şi departamente Secretariatul filialei Sectoare __.___ __.Sediul central este al Corpului este in municipiul Bucuresti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful