,

POSVETA
Posvećujem !V knjigu svima vama,
koji src večno radoznali, bez obzira na godine,
koji znate da sanjate i uvek verujete u čuda,
koji tražite odgovore i znakove izvan poznatih granica.
Maja Mandić Marković
ASTRALNA PROJEKCIJA
Sva prava prevoda i objavljivanja zadržava autor
Izavač,
Autorsko izdanje - Maja Mandić Marković
Idejno rešenje korica: Vladan Marković
Korekrura i lektura: Biljana Pekušić
Grafički dizajn i prelom:Vladan Marković
Štampa:
"Curent", Tvrtka Velikog 14, Beograd
PIVO izdanje
ISBN 978-86-911203-1-3
Beograd, 2009
ZAHVALNI CE
Pisanje izgleda kao usamljenički posao, al dok nasraje knjiga
zahteva doprinos, pomoć i podršku mnogih ljudi koji često ostanu
u senci kada ona dospe do čitalaca.
Zato najpre z'lhvaljujem svojoj porodici, posebno suprugu
Vladanu, sinu Andreju i ćerki Ani, za podršku i inspiraciju M ovom
radu.
Zahvaljujem mojim roditeljima Mariji i Jovanu, bratu Fetiju i
bratiću Vuku što su podriavali i ohrabrivali moja interesovanja i
istraživanja, ma kako ona izgledala neobična, različita i
nesvojsrvena "normalnom" svetu.
Takođe želim da kažem ogromno hvala svim svojim prijatejima
i studentima astral ne projekcije koji su mi beskrajno pomogli da
razrešim, razvijem i usavršim mnoge teorijske i praktične clemente
vezane za astraInu projekciju.
A doživotnu zahvalnost, i za više '.ivora, dugujem svom
pokojnom Učiteju i Mentoru A. A.H. On mi je pomogao da
napredujem duhovnom stazom zapadne spirimalnosti, naučio me
da verujem 1 svoj put, 1 svoju zvezdu, da istrajem u izgradnji
hrama Velikog dala, prihvataući odgovornost i razvijajući darove i
talente koje sam dobila ho blagoslov božanskog univerzuma.
SADRŽAJ
Posveta • • • • • • 2
Zahvalnice • • • 3
Sadržaj • • • • • • • • • • • • 4
Uvod . • • • • • • • • • • • II
I NEDEUA
TEORIJA:
Astralna
.
p
rojckcija. lstorijat poznavanja astralnog putovanja. 26
AfinnaCJc za astrainu projekciju. . . . . . ...... .. .
RAD NA SNOVIMA:
Pamćenje snova ......... . . ... . ... .
Vežba: Otklanjanje barijera za pamćenje snova ..
Preporuke za pisanje snova .. ....... ... .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:

Vež. ba: Svest o astralno m telu ... .. . . . . . . . . . .
MEDITACIJA:
Sveti predmet .......... . . • • • • • • • • • • • •
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
27
2S
30
35
36
37
Priprema za spavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Procedura pisanja snova,astralnih projekcija i duhovnih veibi. 41
Preporuke za rad u prvoj nedelji . . . . . . . . . . . . . . . 44
II NEDEUA
TEORIJA:
Savremeni naučnici, psiholozi i parapsiholozi ..
Astralno telo. Kako sc odvija astralna projekcija
RAD NA SNOVIMA:
Tri detalja ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Astralno viđenje. Vežba: Otvaranje astrainih očiju ..
MEDITACIJA:
Posmatranje tela u ogledalu. . . ..... . .... .
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:

» + . .
¼ ¼ . .
» + . .
45
49
56
5S
63
Metoda astraine projekcije" Pobednik" .Crna knjiga. Relaksacija.
Vežba: Prvi i drugi korak metode " Pobednik". . . . . . . . 66
Preporuke za rad u drugoj nedeji . . . . . . . . . . . . . . 73
I I I NEDEUA
TEORIJA:
Vrste astraine projekije. Direktna astralna projekcija .....
RAD NA SNOVIMA:
Primena ključnih pitanja na snove ...... . .
. . . . . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Astraini sluh. Vežba: Otvaranje astraJnih ušiju.
. . . . . .
MEDITACIJA:
Unutrašnji zvuk. . ... ..... .
. . . . . . . . . . . . . .
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Signa l-disanje. Uzdizanje. . ..... ..... .
Vežba: Treći i četvrti korak metode "Pobednik".
Preporuke za rad u trećoj nedelji ...... . .. . . . . . . .
74
S4
ss
91
93
98
99
IV NEDELJA
TEORIJA:
Vrste astralne projekcije 2. . .. . . . . . . . . .
Lucidno sanjanje. Indirektna astralna projekcija.
RAD NA SNOVIMA:
Analiza osnovnih elemenata sna . . . .. . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Astraini dodir. Vežba: Dodirite svoju auru.
MEDITACIJA:
Astralni dodir . . . . • • • • • • •
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Kruženje po sobi. Izlazak . . . .. .
V dba: Peti i šesti korak mctode "Pobcdnik" . .
Preporuke za rad u četvrtoj nedeji . .. . . . . . •
• •

100
100
105
108
114
115
!l8
119
V NEDELJA
TEORIJA:
Načini kretanja na astralnom planu. Kretanje nalik kretanju na
fzičkom planu. Kretanje u skokovima i letenje. Superbrzo
kretanje pomoću astralnih kapija. 120
RAD NA SNOVIMA:
Praćenje Ega u snu . . . . . . . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Astralna čula mirisa i ukusa. .
Vežba: Buđenje astraInih čula . .
MEDITACIJA:
Razmena energije sa dvojnikom.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Uvežbavanje kretanja. Pct pečata.
• ¼ ¼ . .
. . . × . .
• • • •
• • •

Vežba: Sedmi i osmi korak metode "Pobednik".
Preporuke za rad u petoj nedeji . . . . .. . . . .
130
138
140
146
148
155
156
TEORIJA:
Karakteristike astralnog plana. . . . . . . . . .
Duhovni principi bitni za astalnu projekciju . .
RAD NA SNOVIMA:
Razgovor sa likovima iz sna. . . . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Srednji stub. . . @ . . . . . . ¬ . . .
MEDITACIJA:
Menjanje pozicije sa dvojnikom.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
• •
Mesto moći. Zatvaranje kruga . . .. . .. . . . . .
Vežba: Deveti i deseti korak metode "Pobednik" . .
VI NEDELA
• •158
159
165
172
178
179
181
Preporuke za rad u šestoj nedeji . . . . . . . . . . . . 181
TEORIJA:
Astralna geografija i astraini planovi.
RAD NA SNOVIMA:
Zadatak sna . .. . . .. . . . . . . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
VII NEDELJA
• • • • • • • 183
199
Mali terajući ritual plamene zvezde. .
204
MEDITACIJA:
Meditacija za dobijanje astralnog imena. . . 213
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Izgovaranje astralnog imena. Vilinski vrtlog. . . . . . . . 219
Vežba: Jedanaesti i dvanaesti korak metode "Po bed n i k" . . 221
Preporuke za rad 1 sedmoj nedeji . . . . . . . . . ... . ¬ . 222
VIII NEDELJA
TEORIJA:
Stanovnici astralnog plana - I deo.
RAD NA SNOVIMA;
¤ * . . Æ Æ . . . . » » » »
Potapanje simbola. . » æ æ . . Æ ¬ ¬ . » × . ¤ A æ . . . . . Æ
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA;
223
237
Tibetanska vciba za energizovanje astralnog tela . ¬ Æ ¬ = » » 240
MEDITACIJA:
Trans meditacija Za astraInu projekciju Æ » » » . .¶ A A A A A 243
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Povratak pet pečata. Ulazak - skok. Kruženje po sobi. Povratak Ll
telo. V ežba: Trinaesti, četrnaesti, petnaesti i šesnaesti korak
metode "Pobednik" Æ = » ¤ # æ A A A + ¬ » » æ × » ¶ ( Æ + Æ + Æ 247
Preporuke za rad u osmoj nedeji . » ¶ » A . Æ = A » 1 . . . ¤ » 248
IX NEDELJA
TEORIJA:
Sranovnici astralnog plana - Il deo.
RAD NA SNOVIMA:
Regresija simbola . . . . . . . . . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA;
• • • • • • • • • • • • •
» » . æ æ Æ . Æ . . . .
Vežba uzemljenja . . . . . .. . . . . » . . » . . . A A = = A Æ
MEDITACIJA:
Ž
ivotinjski vodič. A . » . » . ¶ A A A + » » » . » ¤ » # # . A æ
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Otvaranje astrainih kapija. . » » ¤ » A . A A » » . » . » » A
Preporuke za rad U devetoj nedelji ¤ A A ¬ = » » » ¶ » # A A A +
250
260
263
265
268
272
X NEDELJA
TEORIJA:
Stanovnici astralnog plana - In deo.
RAD NA SNOVIMA:
• • • • • • • • • • • • •
Progresija simbola. . . . = ¼ Æ . æ ¶ A . ¶ A . ¤ # × » » » ¬ Æ
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Svcdosni isceliteji. ¤ # » æ » . . = A A . A A A A A . # » » ¬ =
MEDITACIJA:
Otkrivanje novih prostora. . . . .
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Sedam odaja . . . . .. . . . . . »
¶ æ # ¶ æ » . » » » » » A #
» . = » + = . ¬ . . . ¶ æ »
Preporuke za rad M desetoj nedeji A A A ¶ ¶ » # » » » + » + + ¬
274
282
287
291
293
295
XI NEDELA
TEORIJA:
Prošli životi i astralna projekcija.
RAD NA SNOVIMA:
• • • • • • • • • • • • • • •
Ponovni ulazak u stanje sna. . A • • • . . æ æ æ ¶ » » . . » Æ
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Karmička zvezda. . × . » Æ = A A A . .A A
MEDITACIJA;
Nehipnotička regresija - Vremenski lift. .
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Astraini prolaz u predhodna razdoblja.
Vežba: Otvaranje vremenskih prolaza . .
. . . . » . . = = A
» × × . . ¬ ¬ . ¬ ¬

Preporuke za rad u jedanaestoj nedeji . . » . » » . » » A = + .
297
300
303
310
316
318
322
j
XI I NEDEUA
TEORIJA:
Najčešća pitanja u vezi astral ne projekcije . . .... . . . . .
RAD NA SNOVIMA:
Metaforičko procesiranje . . . . . .... . .. . . . . . . . .
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA:
Astraini poklon . . . ... . . . . . ... .. . . . . . . . . .
MEDITACIJA:
Inkubacija rešenja. . . . . . . . . . . Æ .
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE:
Astraini pentagram (početna formula).
Preporuke za rad U dvanaestoj nedeji ..
< » . . . . . . . . .
» æ . . . . . . . . .
A » . . . . . . . Æ .
324
342
345
347
349
351
UVOD
Zbog različitih okolnosti (kvar na kompjuteru, uništavanje USB­
a) ovo je treći put da pišem uvod. To shvatam kao poruku
univerzma da nešto ozbi Ino nije bilo u redu u prve dve verzije.
Takođe sam se dvoumila da li da vam ispričam moju priču ili ne.
Ipak, mislim da biste voleli da znate kako je meni bilo i verujem
da vam mogu biti korisni, koliko moji uspesi, možda još više
greške i stranputice kojima sam išla u ovladavanju astralnom
projekcijom.
Zato ću biti sasvim iskrena i koliko mogu tačna u prenošenju
sopstvenog iskustva.
Astralna projekcija je fascinantna! Kada je jednom svesno
doživite postaje iskustvo koje vas trenutno menja - kako vaš
pogled na sebe, na svet i svetove koji vas okružuju, tako i na
doživljaj života i smrti.
Astralna projekcija je istinito subjektivno i objektivno iskustvo.
Koliko god da napredujete M ovom postignuću, uvek ćete se naći
pred beskrajnim svetom neistraženih prostora i mogućnosti.
Amen.
Kada se pomene astralna projekcija većina ljudi se ili namršti, ili
promeni temu, ili ukratko sasluša, s površnim interesovanjem.
Budući međutim da u rukama dr2ite ovu knjigu, vi niste takvi .
Spadate u onu malu grupu ljudi koji žele da saznaju šta se nalazi
iza duge, iza igre iluzija materijalnog sveta. Zclite da doznate o
skrivenim snagama 1 čoveku i kako se mogu razviti sveobuhvatni
potencijali. lični i transpersonalni.
Drago mi je da postojite i hvala što čitate ovo što sam za vas
napisala.
Budite radoznali i naučite sve it moiete
Pre mnogo godina. na jednoj verandi obrasloj bršljanom, sedele
su dve jedanaestogodišnje devojčice. Dok se suton pretvarao 1
I I
letnje zvezdano nebo, pričale su o letećim tanjirima, Denikenu,
duhovima, neobičnim događajima, svojim snovima. To smo bile
moja nova drugarica i imcnjakinja Maja i ja. Ona je reši la da orvori
svoje srce i kaže mi o nečemu što je jako plaši, užasava još od
detinjsrva. Rekla je da se često probudi, b:r jednom 1 toku
nekoliko nedeja i vidi sebe kako spava L krevetu. Onda
nekontrolisano leti po sobi. Dok je bila mala trčala bi do sp:vaće
sobe svojih roditeja, kao duh, vikala i pokušavala da ih probudi ali
je oni nisu čuli. U sobi bi se ponekad nalazili još neki ljudi i bića
koja je plaše i obično bi se od velikog straha probudila.
] ja sam imala svoje tajne. ]spričala sam joj da sam se do pre
nekoliko godina družila sa bićima koja su bila samo meni vidljiva,
drugima nisu. ] da sam kao mala dugo bila ubedena da mogu da
letim, jer sam u snu skakala s balkona u dvorište i to me silno
zabavljalo.
Tako se te večeri rodilo jedno divno prijatejstvo i tmj:lo kroz
mnoge godine. Bila sam presrećna jer sam pronašla srodnu dušu,
nekog sa kim mogu da delim svoje neobične tajne i ko me razume
jer ima slična iskustva.
Sada mogu da kazem i da sam od ranog detinjstva ponekad
imala vidovite snove, na kratko viđala nepostojeće ljude i bića,
ponekad pre spavanja čula glasove i cele rečenice ili mi se ukazivao
ishod nekog događaja, pitanja iz kontrolnog M školi, recimo.
Naravno, prilično rano sam shvatila da nije baš p:metno da
govorim o tome. Kasnije, na početku srednje škole, odlučila sam
da s tim moram da rasčistim. Ili sam luda, a bila sam sigurna da
nisam, ili moram da nađem objašnjenja za neobične pojave koje mi
se povremeno dešavaju.
Počelo je traganje za odgovorima.
^
Pročitala sam sve od K:rlosa Kastanede, Zivorada Mihajlovića
Slavi nskog, Petra Vasiljevib i još nekih autom čijih sc imena više
ne sećam, koji su se bavili različitim parapsihološkim fenomenima.
Tada mi je to bila jedina dostupna literatura. Eksperimentisala
sam sa svim tehnikama koje su mi došle pod ruku. ] dok se moja
imenjakinja Maja, na svoj uzas, i dalje nevoljno astralno
projektovala, svi moji pokušaji da napustim fzičko telo i osvojim
astraInu projekciju neslavno su propadali.
12
Tražeći odgovore upisala sam fakultet psihologije. Naučila sam
mnogo važnog, suštinskog i nepobitno tačnog o različitim
aspektima ljudske psihe, ali n "p" od parapsihologije. Na
pominjanje takvih fenomena većina me je i dalje gledala kao
čudaka i bezmalo mentalnog bolesnika. A ja sam zapisivala svoje
snovc, čitala i praktično isprobavala sve što mi dođe pod ruku.
Istra jie i radile redovno
Negde početkom 1984. godine uspela sam da dodjem do strane
literature o astralnoj projekciji. Otac mog bliskog prijateja bavio
se pisanjem fantastike i imao široka interesovanja iz oblasti
parapsihologije, a kada mi je dozvolio da koristim knjige iz
njegove bibljoteke radovala sam se kao da sam našla kovčeg s
blagom. lada nisam našla mnogo o asrralnoj projekciji, otkrila
sam knjige o mroru, magici i različitim parapsihološkim
eksperimentima.
Moram da priznam: niJaN bi/a istra jna. Menjala sam metode i
tehnike. Radila bih jednu oblast izvesno vreme, p: izgubila volju.
Nisam videla takoreći nikakav napredak. Onda bi usled ila pauza
od nekoliko meseci i tck kada bih našla novu knjigu ili metodu, ili
bi me nešto podstaklo da radim, nekoliko nedeja bih prionula na
vežbanje.
U nebrojano navrata bila sam strahovito ljuta, razmišljajući o
tome da su astrainu projekciju izmisHle zlurade šaljivdžije, da bi
pravili magarce od naivčina koje poveruju 1 njihovu priču da je
moguće napustiti fzičko tclo! Onda bih se serila iskustva svoje
najbolje drugarice i sralno se pitala šta to meni nedostaje, zašto ne
mogu to da postignem?
Sada mi je već odavno jasno da nisam bila istrajna i nisam
dovoljno kontinuirano radila da bih osrvarila rezultate.
Međutim, posle otprilike godinu i po dana povremenog, mlakog
i zbrkanog vežbanja, sasvim iznenada sam se 1 snu osvestila.
Mislila sam da sam se probudila posle podnevne dremke, bauljala
sam po stanu i pokušavala da upalim svetlo. Sijalica bi bljesnula,
pa se ugasila i tako nekoliko puta. To mi je bilo čudno. A
13
|
onda sam shvarila da sam u asrralnoj projekciji! Bila sam toliko
oduševljena da sam se odmah probudila u fizičkom relu!
Tako sam konačno dobila ličnu potvrdu da je asrralna projekcja
moguća. Poneo me ogroman enruzijazam i optimizam i očekivala
sam da ću se ponovo projekrovati već sledeće noći. A nisam. Ipak
moje oduševljenje bilo je toliko veliko da sam narednih nedeju
dana radila tri sata dnevno sve vežbe astaine projekcije koje sam
znala. I verovala da će od [ada sve ići samo od sebe, što naravno
¬ W
mje.
Do sledeće astralne projekcije prošlo je tri meseca. Iskreno
govoreći, ni tada se nisam baš pretrgla od vežbanja, recimo da bih
nešto radila dva dana nedejno po pola sata. Nisam vodila ni
beleške, da se ne bih suočila s istinom o pravom stanju stvari, o
svojoj nedovoljnoj rešenosti i posvećenosti.
Bitnoje da imatejak motiv
Onda se dogodio preokret.
Jedne avgustovske noći bila
Akademija. Njih dve su pričale
okolo dosadjujući se.
sam sa drugaricama u
o svom fakultetu, ja sam
klubu
piljila
Nedaleko od nas stajao je sredovečni čovek. Bio je prestar da bi
bio u ovakvom klubu, ali je u pojavi i držanju imao ncšto
neobično, prosto nisam mogla da odvojim pogled od njega. Nije
bio zgodan, Iliti upadljivo obučen, bio je nekako magnetičan, na
neki pomalo jeziv način. Sećam se da mi je odjednom postalo
hladno. Pogledao me nekoliko puta i otišao.
Zaboravila sam to odmah i otišla da igram i pijem svoje piće.
Međutim, te noći imala sam odvratnu noćnu moru.
Č
ovek iz
Akademije došao je kod mene u sobu i kinjio me na razne načine.
Rastavljao me na delove i "pio" mi energiju. Probudila sam se
drhteći od hladnoće iako je napolju bilo 35 stepeni. Cctog
narednog dana bilo mi je zima i spavalo mi se. Mislila sam da je
neki letnji virus.
Ali napadi tog groznog čoveka nastavili su se svake druge ili
treće noći, a tokom naredna tri meseca desilo mi se mnogo ružnih
14
stvari: iz čista mira srušila sam se nasred ulice i uganula zglob na
nozi, pala niz stepenice, slomila zub na staklo u čokoladi O),
dijagnostikovali su mi neobičan pad imuniteta, nekoliko pura me
hvatala nesvestica na javnim mestima, imala sam poremećaj
ravnoteže i bila veoma dozorijentisana. U poodmakloj fazi tog
lošeg stanja tri dana i tri noći ldala sam u mraku, iza spuštenih
roletni, ugašenog sve da. Svedost mi je smetala, nisam imala snage
ni volje da ustanem iz kreveta. Osećala sam se kao živa zakopana u
grobu .
Kada sam napokon dokučila da se radi o magijskom napadu .da
mi je glava u torbi, rešila sam da sc pokrenem i da se borim. Imala
sam posla s ozbiljnim energetskim astralnim vampirom i narednih
šest meseci morala sam da radim punom parom. Povezala sam se
sa ljudima koji su mi dali korisne informacije i praktična magijska
uputstva. Naučila sam puno o energiji, magiji, magijskim
napadima i magijskoj zaštiti, radila sam disciplinovano prakse
zaštite, jačanja i osvešćivanja sverlosnog tela. Tek posle godinu
dana napadi su zauvek prestali.
Cela ova akcija oslobadjanju od astralnog vampira, učenje i
redovne praktične vežbe, dovela je do ogromnog poboljšanja moje
moći astralnog projektovanja. Počela sam da se projektujem
redovno jednom nedejno, obično kada je mesec na prelazu u
sjedeću lunarnu fazu.
Sledeći korak u napredovanju napravila sam kada je moj tadašnji
dečko otišao u vojsku. Tada nije bilo mobilnih telefona, mogla
bih da ga čujem samo jednom nedejno, a stara, dobra pisma
putovala su i po nedeju dana. Imala sam, dakle, jak motv da
nekako poboljšam našu komunikacju.
Dogovorili smo se da ga astralno posećujem. Tada sam, pri put
posle oko četiri godine vežbanja, uspela da se direktno
projektujem iz stanja polu-transa. Početne direktne astraine
projekcije trajale su kratko, po nekoliko minuta, ali sam
zahvaljujući rome ipak znala šta se mom dečku dešava. On nije
vladao astraJnim projektovanjem, alj su neki elementi njegovih
snova govorili o uspostavljenom kontaktu. Tako sam ja njega
astralno posećivala, a on mene sanjao.
15
A onda sam se narednih godina sistematski posvetila nekim
drugim oblastima duhovnog razvoja i, kondicije radi, projektovala
se otprilike jednom nedejno ili ređe.
Vežajte cilane astra/ ne
p
rojekcie. astralna kraljevstva; kapije
Moj duhovni mentor je insistirao da vdbam preciznost u
astralnoj projekciji. U sklopu duhovnih radova morala sam da
izvodim različite eksperimente i proveravam tačnost dobijenih
informacija. Morala sam da ovladam ciljanom astralnom
projekcijom u elementara kraljevstva i kroz kapije DIVeta života.
To su zaista uzbudljivi duhovni radovi 1 kojima stupate u kontakt
sa različitim intcligencijama, vodičima, astralnim misterijama i
inicijatorima. Od sveg srca vam želim da 1 astralnoj projekciji
dostignete taj nivo sposobnosti, jer tek tada zaista možete da
uživate u spiritualnim darovima astralnog plana.
Sledeću stepenicu prešla sam izvodeći operaciju Znanja i
razgovora sa mojim Svetim Anđelom Čuvarem. Kako to
podrazumeva uzdizanje svesti s astralnog na mentalni plan, bilo je
neophodno da moja astralna projekcija postane potpuno tačna,
kristalno svesna i koncentrisana na prodor na mentalni plan i rad
koji izvodim na asrralnom planu. Da bill to ostarila događalo da
se astralno projektujem i po desetak puta dnevno.
Semillan'
Posle objavljivanja knjige o tarotu "Ključevi arkana", 1994.
godine počela sam da vodim seminare tarota i astral ne projekcije.
PIVi tromesečni seminar astrainc projekcije obuhvatao je rad na
snovima, energizaciju astralnog tela i tehniku astraIne projekcije.
Bilo je osam polaznika, a šest je za tri meseca uspelo da se
projektuje. Narednih četrnaest godina seminar je prošlo stotine
učesnika, usavršavala sam teoriju, tehnike, meditacije i vežbe
astra1ne projekcije i razmenjivala iskustva s poznavaocima ove
oblasti i z zemlje i inostranstva.
16
Seminar astraine projekcije daje odlične rezultate jz v1še razloga.
PIVO, grupa se sastaje jednom nedeljno, sluša teoriju astraine
projekcije i astraInih planova, uči odredene tehnike rada na
snovima, vežba energizacije, meditacije i tehnku astraIne
projekcije. Studenti imaju podršku grupe i u svakom trenutku
mogu da mi se obrate za savet, postave pitanja ili dobiju komentar
trenutnih iskustava i doživljaja.
Drugo, grupa radi kontinuirano i svake nedeje svako pojedinačno
podnosi izveštaj o svom napretku i rezultatima. Očigledno da je 1
takvim uslovima mnogo tcže opustiti sc, preskočiti vcžbe, ulenjiti
se ili smisliti neko opravdanje, lagati sebe ili odustati, kad se već
plati seminar i obaveže na rad. Treće, kada se radi u grupi razvija
se gnpno polje i grupna energija, koja doprinosi boljem i bržem
postignuću i rezultatima M ostvarivanju astraine projekcije.
Takođe, nešto je lakše početi novu duhovnu tehniku sa iskusnim
učitejem i u grupi ljudi koji imaju slične težnje i ambicije. Tako se
brže prevazilaze mnoge prepreke, nedoumice, nejasnoće j
problemi koji mogu da nastanu kada tu novu tehniku pokušamo
da naučimo iz knjige.
KAKO KORISTITI OVU KNJIGU
Moj je cilj bio da napišem praktičnu i delo tvornu knjigu, uz koju
ćete moći da stekntete iskustvo astral ne projekcje i ovladate
njenim počernim nivoima. Nisam želela da previše reoretišem,
trdila sam se da sadriaj bude lak, zanimljiv i inspirativan, s
mnoštvom različitih primera.
Iako su astraini planovi i astralna projekcija već hiljadama godina
predmet istraživanja i zapadnih i istočnih spiritualnih sistema, a
danas i mnogih naučnih institucija, ipak je to oblast prepuna
mistifibcija, protivrečnosti i nejasnoća. Sve 1 svemu, radi se o još
uvek potpuno neistraženom podmčju \ kome ćete retko naći dva
autora da se potpuno slažu.
Knjiga pred vama bazira se na mom !ičnom iskustvu i
dosadašnjem znanju. To što sam napisala svakako nije i ne može
biti univerzalno i savršeno tačno, jer i posle više od dvadcsetpet
17
godina istraživanja znam samo malo o beskrajnoj raznolikosti
astralnog plana. Moje reči shvatite više kao iskustvo starijeg
prijateja na stazi. Gledajte na njih kao na radne hipoteze,
putokaze i mogući način razmišljanja.
Objašnjena koja dajem neminovno su obojena magičkm
pristupom, jer sam bila student zapadne magike i hermetizma.
Zato sam se i trudila da knjigu obogatim i teorijom, tehnikama i
vežbama koje potiču iz drugih spiritualnih izvora.
Sadr-laj ovih stranica može vam pomoći da steknete sasvi m novo
iskustvo, koje će promeniti vaš pogled na svet i prirodu
univerzuma. Ne samo da ćete verovati da iza vela materijalnog
sveta postoji još "nešto", kao što ste možda i do sada verovali, već
ćete s tim
"
nečim" imati lično iskustvo. Spoznaćete da smrt nije
kraj našeg bivstovanja i da mnogo toga ima iznad našeg
skromnog poimanja i poznavanja univerzuma i njegovih zakona.
Uvidećete da mi, kao deo velikog makrokosmosa, možemo mnogo
više. Jer smo mnogo više nego što za sada možemo i da sanjamo.
U ovoj knjizi po prvi put se iznosi jedinstvena sinteza ideja,
metoda i duhovnih tehnika astraine projekcije. Neke od njih su
dugo, vekovima poznate generacijama duhovnih studenata, neke
su relativno nove i rezultat su dostignuća tragaoca Novog doba.
Sve su isproba ne i testirane na stotinama studenata i pokazale se
uspešne i delotvorne u svojoj nameni.
Ipak, da biste imali dobrobiti od ove kjige, potrebno je da
poštujete neke univer-ta1ne zakone. T o su rad i istrajnosr.
Sposobnost svesne astraIne projekcije je potencijal kojim svi
raspolažemo. On je evolutivno još nedovoljno razvijen, ali se može
pokrenuti i ostvariti, što je pokazalo i dokazalo mnogo hiljada
ljudi. Vi im se takodje možete pridrUŽiti, onima koji su uložili
istrajan rad i čiji je napor bio krunisan postignućem i duhovnim
razvojem. Možda ćete lako i brzo napredovati , a možda teško i s
puno zastoja i prepreka. To uopšte nije važno. Samo nemojte
odustati pred ciljem. Radite j ostvarićete uspeh lIsvesnoj astralnoj
projekciji.
Knjiga je praktičan priručnik za tromesečni rad, podeljen na
dvanaest nedeja, a na kraju svakog poglavlja nalazi sc detaljan
program rada. To je dovoljno vremena da naučite teoriju astral ne
18
projekcije i astralnog plana, ojačate astmino telo, osvestite astralna
čula i stupite svesno U astralno kraljevstvo. Ako budete
ambiciozni, svoje prvo astralno iskustvo očekujte za oko šest
nedelja. Umereni će to postići negde sredinom trećeg mes

ca,
.
a
lenjivci posle četiri do šest meseci. Ali ni u tome nema stnktnih
pravila.
Svako nedejno poglavlje ima nekoliko delova.
Teorijski deo
bavi se pitanjima važnim za rezumevanje, postizanje i razvijanje
astraine projekcije. Služi da steknete teorijski okvir, nadjete
objašenjenja i odgovore na mnoga pitanja koja se pojavljuju u vezi
astraine projekcije. Oko nekih teorija većina autora je saglasna,
dok oko drugih postoje neverovare razlike.
Teorija koju zastupam meni je najsmislenija i najlogičnija za
objašnjavanje različitih fenomena astraJne projekcije, što ne znači
da je apsolutno tačna. Najbolje što možete da uradite je da naučit

da se astralno projektujete, da time proverite navedene postavke l
tako doprinesete razvoju teorijskog okvira.
Savetujem vam da tokom date nedeje svakoga dana pročitate
teoriju za t n�deju. Pročitano će delovat.
.
na v

�u sv
.
esn

st
.

nadsvesni um. Citajte bar tri puta u nedelji I zapIsIte pltanp lli
nejasnoće koje imate o navedenim stavovima i idejama.
Rad na snovima
je izuzetno važan. Svesnost snova, njihovo zapisivanje �do1aženj

do poruke sna je neophodan rad putem koga postajete svesl11
brakteristika astralnog plana, ustraine geografje i njegovih
stanovnika. Time razvijate i svesnost o unutrašnjim psihičkim i
duhovnim procesima, učite da razumete poruke sna i primenite ih
u svakodnevnom životu. A radeći na snovima možete prevazići
lične prepreke, probleme, stahove i teškoće koji mogu da vas
blokiraju na putu ostvarenja svesne astraine projekcije.
Većina shldenata ima manji ili veći otpor prema tehnibma rada
na snu. Pre svega zato što ti znači suočavanje s onim svojim licem,
te onim aspektima svog spoljašnjeg i unutrašnjeg života, u koje
nisu baš raspoloženi da pogledaju. S onim svojim delovima ličnosti
19
koji su nedovoljno razvijeni, bolni, poražavajući ili ispunjeni
teškim i negativnim osećanjima.
Ali u kome god sistemu duhovnog razvoja želite da napredujete,
morate se, pre ili kasnije, suočiti s ovim teškim ličnim sadržajima.
To malo i kratko boli, ali je lekovito i oslobađajuće. Rad na
• • ^ • •
snOVIma popcava svesnost, samosvesnost, slgurnost, poverenje u
sebe, razumevanje svojih istinskih težnji i omogućava da ostvarite
kontakt sa Višim Ja, nadsvesnim, unutrašnjim uČitejem. U cilju
razvoja i uspeha, kako u materijalnim tako i u duhovnim
postignućima.
Nemojte preskakati rad na snovima i rad na sebi. Kad-tad
moraćete da se vratite na tu stepenicu i pogledate svoje unutrašnje,
skriveno lice.
Vežbe energizacije
mogu da ojačaju astralno telo i probude i osveste astralna čula. Prvi
tip tehnika su vežbe generalne energizacije, deluju tako što
pojačavaju protok pranične, eterične, astraine energije kroz vašu
energetsku anatomiju i proširuju kapacitet energetskih centara i
njihovu međusobnu povezanost. Time astralno telo postaje jače,
cleastičnije, energizovanije i ima bolju sposobnost da dostigne više
nivoe astralnog plana. U početnom periodu izvođenja vcžbi može
se dogoditi da imate simptome energetskog čišćenja, znojenje,
vrtoglavicu, mučninu ili neočekivanu glad, ali to obično ne traje
duže od tri dana. Ako potraju, prekinite vežbanje na nedeju dana
ili smanjite intenzitet.
Drugi tip vežbi energizacije budi i osvešćuje astrala čula. Kao što
imamo fizička čula, isto tako imamo i astralna, sem što su ova
druga uspavana i nerazvijena, a uz pomoć vežbi možete naučiti da
ih aktivirate i koristite.
Vežbe energizacije je najbolje raditi ranije tokom dana, jer ako ih
radite kasno uveče mogu vas previše ispuniti energijom i možete
imati problema sa spavanjem.
Meditacije
produbljuju odnos i kontakt s astralnim telom i astralnim planom.
One na izvestan blag način i provociraju astraInu projekciju, pa
neće biti čudno ako se baš tokom meditacije projektujete. Poznato
je da polaznici različitih duhovnih pravaca koji praktikuju
20
produženu meditaciju, dužu od pola sata, veoma često doživljavaju
spontane astraine projekcije.
Metoda astraine projekcije .. Pobednik"
nastala je kao sinteza različitih tehnika astraIne projekcije i
rezultat je mog decenijskog iskustva u istraživanju i unapređenju
metoda i tehnika. Sastoji se kako od delova koji provociraju
direktnu astraInu projekciju, odnosno izvantclesno iskustvo, tako i
od segmenata koji pojačavaju svesnast u stanju sna i omogućavaju
lucidno sanjanje, odnosno astrainu projekciju u snu.
Pored ove metode, najviše zbog razbijanja monotonije, navedene
su još četiri metode astraIne projekcije koje možete primeniti kada
ostvarite izvestan napredak u astralnom projektovanju.
I evo za početak još nekoliko saveta:
J. Budite svemi svoje namere
Budite uvereni u svoju nameru da ostvarite astraInu projekciju.
Nemojte da gubite vreme ako ne osećate silnu strast, želju,
inspiraciju, poziv, energiju, unutrašnji pokret da razvijete ovu
sposobnost. Obnovite svakodnevno svoju nameru i istrajte dok ne
postignete žejeni uspeh.
2. Oddite entuzijazam
Okružite se knjigama o astralnoj projekciji i srodinim dušama.
Astralna projekcija nije sasvim lako postignuće. S jedne sttane,
možete relativno br. imati iskustvo astraIne projekcije, već posle
nekoliko nedelja, s druge, potrebni su meseci, čak godine da
uspete da se astralno projcktujete kada i gde hoćete na
zadovoljavajući način.
3. Napravite stukturu
Izvođenje rada na snu, meditacije, vežbi energizacije i tehnike
astraine projekcije zahtevaju da napravite plan i da ga se istrajno
držite dok vam ne postane navib. Kako pokazuju istraživanja,
najkraći ciklus stvaranja nevike je 21 dan. Znači ako uspete da 21
izgurate sve kako ste planirali, izvođenje tehnika postaće vam sve
komotnije, prijatnije i uspešnije. Nećete morati da se primoravate
da radite, navika će raditi za vas.
21
4. Težite stalnom razvoju
Nemojte da se zadovoljite polovičnim rezultatima. Vežbajte sve
što je potrebno, koliko god da je potrebno, dok ne uspete da se
svesno astralno projektujete. Onda radite na usavršavanju. Taj put
nema kraja. 1 sjajno je što je tako.
5. Budite disciplinovani i suočite J sa svojim strahovima j
nedostacima
Disciplina obično grozno zvuči ali je neophodna da se ostvari i
održi postignuće. U praksi se dešava da propustite određene dane i
vcžbe, da vas ometu 'ivotni problemi i situacije, nekad po više
dana, nedeja ili meseci. Jednostavno, posle prekida, prvi
ponedejak koji za to odredite, vratite se radu i počnite opet od
nedeje u kojoj ste stali
.
6. Budite svem; svojih uspeha
Vodite beleške, kao što je objašnjeno u prvom poglavlju. Na
kraju nedelje pogledajte šta ste uradili, pročitajte svoje beleške i
izdvojte uvide i postignuća koje ste imali.
7. Ne zatvarajte oći predpropllstima
Neka vam bude jasno šta vam dobro ide a šta nc. Pogotovu je
važno da otvoreno sebi predočite koliko ste radili, koliko
kvalitetno i gde ste u zastoju. Svake nedeje označite tehnike ili
vežbe u kojima imate utisak da ste neuspešni, onda sledeće nedelje
¯ oblast uradite duplo. To je najbolji način da razvijete veštine \l
kojima ste slabiji, jer kao što je poznato, najslabija karika u lanclI
odreduje snagu celog lanca. Zato ojačaj tc upravo slabu kariku, bilo
da je to rad na snu, energizacija, meditacija ili tehnika astraJne
projekcije.
8. Komuflicirajte
Čitajte o astralnoj projekciji, pričajte sa prijatejima i drugim
studentima, uključite se na forume, iznosite svoja iskustva. Možda
najvažnije od svega, zapišite svako pitanje koje vam sc pojavi u
teoriji i praksi i nastojte da dobijete odgovore. Onda ih proverite
praktično.
9. Primelljujte vizlle/izacije i afmzcije
Te tehnike će vam pomoći da osnažite sebe i održite svesnost o
svojoj nameri i duhovnom zadatku.
22
10. Vrhunski rezu/tati se postižu vrhunskim radom.
Moje iskustvo, i iskustvo hiljade ljudi, je da vi to možete.
Kao što sam rekla, daleko od roga da sam bila talentovana za
astrainu projekciju. Bila sam spetljana, nesigurna, pesimistična i
lenja.
Tek sam kasnije postala istrajna, u veštini i znanju napredovala
sam malo po malo.
Onda sam bila fascinirana i začarana, za ceo život, jer sam otkrila
bogatstvo nebrojanih svetova i bića astralnog plana.
Želim vam uspešan početak.
Takođe hoću da vam kažem da niste sami
.
Čekam vas na astralnom planu kod Pobednika na Kalemegdanu.
Srećan put, astraini letačil
23
'
I NEDEUA
TEORIJA
ASTRALNA PROJEKCIJA
AJtr

/na
f
rojekcija
/
e sposobnost voinag napuštanja jizičkog tela,
prebaclualem
.
!
Ve
.
J

l u astr

/no telo ; korićene astralnog tela za
boravak Ila jizlCkoJ ¡astralno J ravn;.
O
�?
je magičko odredjenje astraine projekcije, proisteklo iz
magickog pogleda na svet po kome, pored materijalnog sveta na
kome boravimo, postoji još nekoliko viših svetova - astralni,
mentalni i bozanski. Nali k lurki babuški, čovek ima nekoliko tela
prilagodjenih za boravak u višim svetovima, ima astralno,

e
.
ntalno i bozan

ko telo. Zajednička komponenta je svest,
jedinstvena bez obZira na telo \ kome trenutno boravi.
Prema magičkoj teoriji, "više stvara i utiče na nize". Prema
zakonu Hermesa Trismegistasa, jedan od velikih zakona
univerzma glasi "kako gore, tako dole." Besmrtno bozansko biće je
slobodno od bilo kakvog oblika. Prilikom procesa inkarnacija ono
prvo dobija mentalno telo, zatim astralno i na kraju, prilikom
začeća i razvoja M materici, fzičko telo. Bozansko biće boravi na
bo

anskoj ravni u bozamkom telu. Zatim se spušta U mentalno telo,
kOJe sadni sve informacije o karmičkim spletovima, napretku duše
toko� pr

dh

dnih radova na višim ravnima i nivoll dostignutom U
prošli
.
m
.
zl

oCl

a.
"!
.

Iltalllo telo takodje obuhvata i dalji pravac
razvop l uccnp, misIJu u narednom živoru, ponekad nazvanog i
karmički zadatak ili istinska volja. Ono je riznica iskustva i znanja
stc
.
�enog u životima na Zemlji i višim bozanskim ravnima. Adepti
kOJI ostvare kontakt sa svojim mentalnim telom, a rime i zapisima
o prošloj karmi, zivotnoj misiji i daljem pavcu delanja na
mat
.
:�
ijalnoj i višim ravnima, ponekad to iskustvo nazivaju kontakt
sa vIsim Ja, Jastvom, Sebstvom ili Svetim Andjelom čuvarom.
.
Mental
.

o
.
tel? dalje gradi astrlno telo i 1 njega prenosi
1formaclJC l slikc vazne za rast i razvoj psihičkih i duhovnih
24
funkcija. Ono na astralno telo deluje \ zavisnosti od potrebnog
karmi čkog pravca razvoja i kapaciteta samog astralnog tela.
lnformacije iz mentalnog tela u astralnom se uobličavaju kroz
slike, misli, osećanja, snove i vizije koje osoba dozivljava u svom
psihičkom sveru.
Svest M astralnom telu povezuje se s odabranim roditejima i
sredinskim okrzenjem. To omogućava gradnju potrebnog
fzičkog tela, odnosno ispoljavanje na materijalnj ravni i bsnije
izvršavanje karmičkog zadatka ili životne misije.
Prilikom smrti proces je obrnut. Fizičko tclo umire, a svest, u
stanju nalik dubokom transu ili snu, biva prebačena u astralno
telo. Svetlosna vrpca koja povezuje astralno i fizičko telo se
prekida. Astralno telo bo nosilac svesti boravi na astralnom nivou
najmaje četrdeset dana po smrti. Nakon toga svest biva prebačene
u mentalno telo, a astralno se razine na astraine čestice, slično kao
što se i fIzičko telo raspada. Astralno telo koje je napustila svest i
prebacila se \ mentalno telo naziva sc ljuštura. Koristeći analogiju
sa savremenom tehnologijom, moze se reći da je ona najviše nalik
audio-video kaseti. Kontaktiranjem ljuštura putem različitih oblika
spiritualizma, vidovitosti ili u astralnoj projekciji, utvrdjeno je da
one sadrže sva sećanja, misli, osećanja i znanja preminule osobe.
Medjutim, ljušture su nczive jer 11 njima više nema svesti
boza nskog bića.
Moderan naziv koji se u parapsihološkoj literaturi koristi za
astralnu prjekciju je izvalltelemo isklstvo, a psiholozi ovaj
fenomen nazivaju lucidno sanjanje. Oni ga odredjuju kao stanje M
kome je tokom sna osoba svesna da sanja j moze po svojoj volji da
menja sekvence sna i da utiče na izbor simbola i predela u kojima
boravi.
Danas se medju istrazivačima vode polemike da li su
izvanrclesno iskustvo i luci no sanjanje ista ili različita pojava.
Pristalice vidjenja da se radi o dva različitita fenomena smatraju da
je izvantelesno iskustvo pojava tokom koje se svest iz stanja transa
izdvaja iz fzičkog tela i boravi na materijalnoj ravni. Osoba može
da posmatra svoje telo, prostor oko sebe i istražuje bližu ili dalju
okolinu. Zatim se svesno vraća \ fizičko tclo i izlazi iz stanja
25
transa. Lucidno sanja-nje oni matraju samo posebnom vrstom vrlo
živog sna koja je rezi tat delovanja nesvesnog aspekta ljudske psihe.
Ja naprotiv verujem da je izvantelesno iskustvo (ll ranijim
magičkim knjigama nazivano direktna astralna projekcija) i lucino
sanjanje (svesnost ostvarena u snovima) potpuno isti fenomen.
Razlika je jedino u nivoima na kojima sc dešava. Tokom
izvanrelesnog iskustva astralno telo boravi na zemaljskoj ravni, a
rokom sna na nižim ili višim astralnim nivoima. Tome u prilog
govori iskustvo da sc iz direktne projekcije na fzičkoj ravni
astralno telo veoma lako uzidiže na astraine ravni, i obruto, iz
bilo koje astraine ravni moguće je za iskusnog praktičara da sc
spusti na fzički nivo.
Svi mi stalno boravimo na ustralnom planu u astralnom telu
tokom spavanja. Svi se astralno projektujemo nekoliko puta svake
noći, ali toga nismo svesni. Svima nam je neophodno da sanjamo,
odnosno da tokom dnevno-noćnog perioda i'vesno vreme
provedemo u astralnom svetu.
ISTORIJAT POZNAVNJA ASTRALNOG PUTOVANJA
Tokom vekova, fenomen astraine projekcije opisivale b\
nezavisno jedne od drugih mnoge civilizacije.
U Egiptll postoje slikovni zapisi koji ilustruju verovanje da
tokom spavanja i posle smrti "Ka" napušta telo, U vidu ptice s
glavom snevača.
Duhovni učiteji i mistici kod Vavilonaca, Haldejaca i Grka učili
su svoje sled benike da se u snu duša odvaja od tela bko bi primila
duševnu hranu.
Eseni su verovali da je priprema za san važna bo i priprema za
smrt. Na spavanje su odlazili znajući da će tada biti deo božje
svesti.
Indijci od davnina posmatraju astral nu projekcijLI kao jednu od
sidija (moći) koja sc stiče pri budjenju odgovarajuće čakre, po
njihovom shvatanju adjna-čakre, ili trećeg oka.
26
Kinezi, posebno u okviru raoističkog sistema, uče o moći
napuštanja fzičkog tela kroz temenu čakru. Oni su veoma davno
razvili i sistem vežbi kojima sc ostvaruje to postignuće.
Sibirski šamani dospevaju u trans koristeći odgovarajuće mantre,
lIdarajem u bubnjeve i toksinacj0
-
n duvanom ili
.
ne�m
.
drugi

biljnim supstancama. Tako ostvaruju astralnu prOJekCIJU L stupaju
u svet prirodnih duhova, predaka i savetnika.
. . . ×
Južnoamerički lndijanci ostvaruju astraJnu prOJekCIJU

omocu
rituala U kome se upotrebljavaju i halucinogene druge. Pnmer te
tradicije i metodologije za ostvarivanje astraine projekcje nalazi se
U delima Karlosa Kastanede.
Srednjovekovni mistici i sveci su kroz sranje duboke i produžene
meditacije i molitve napuštali fzičko tclo i boravili na astralnom
planu, čak i na fzičkom, gde su ih vidoviti ili vrlo predani ljudi
���i
. . .
Takodje u srednjem veku, veštice su premazIvale telo, lit samo
odredjene delove, mastima čiji su sastojci bile i halucigene biljke,
najčešće mandragora i muhara. To je bilo jedno od sred

tava
.
da
dospeju na takozvani Sabat, dogovoreno mesto na astralnoJ ravnI.
Tokom perioda hriš
.
ćanskih progona, ok

ltna bra

ts�a su
.
čuv
.

la
ključeve tajnih znanp starog doba,
.
Eg

pta, gr

�h �lstenJa

arapskih dostignuća i kabalista
.
MedjU tlln znanjima bile su 1
tehnike astralne projekcije.
AFIRMACIJE ZA ASTRALNU PROJEKCIJU
Afrmacije su stavovi koje usvajamo da bismo probudili svesnast
o svom duhovnom nastojanju i ojačali volju. One su neka vrsta
alarma koji nas budi kada zadremamo, uspavamo se ili se previše
zadubimo u svakodnevne dogadjaje.
Vazno je da afrmacija bude u prom licu, u sadašnjem vren
:
enu

kratka i jasna
.
Iskustva su pokazala i da je dobro da bude u suhu 1
upečatljiva, jer se tako lakše nameće svesti.
27

}a se astralno projektu jem.
U astralnom telu
budim se zacelo
/ svojojsam sobi
to mi strašno godi
Svako može dapoleti
samo treba dn se seli
Afrmacije se mogu koristiti na više načina, ali je najva'zoije da
budete kreativni. Evo nekoliko predloga.
- Napisanu afrmaciju, koju želite da ostvarite, zalepite na
mestima na kojima često boravite, u kolima, na radnom stolu, na
ormariću pored kreveta, u kuhinji, u kupatilu . . . Kad god vam
pogled na nju padne, ponovite afrmaciju i razmislite o svom cilju
.
- Svoju afrmaciju ponovite pred spavanje, bar tri puta, i maštajte
o njenom ostvarenju.
- Napišite je svakog jutra na parčetu papira ili U svom dnevniku.
- Kad god imate vremena ponavljajte je kao pesmicu, dok nešto
čekate, u prevozu, dok hodate ulicom.
RAD NA SNOVIMA
PAMĆENJE SNOVA
Kraljevstvo snova posećujemo svake noći i tamo boravimo na
astralnom planu, medjutim ta iskustva ili odbacujemo kao
nestvarna i iluzora, ili se ne sećamo svojih doživljaja i noćnih
avantura. Tako je jedna trećina našeg života u tami, nepoznata,
tajanstvena, odbačena.
Da bismo upoznali astralni plan, njegovu geografju, stanovnike i
njihovu hijerarhiju i osobenosti, zakone koji tamo vladaju,
prirodne i društvene, neophodno je da postanemo svesni svojih
28
snova i njihovog sadržaja. Takodje je važno da znamo da s

o i mi
legitimni stanovnik astralnog plana, kada se tamo naia7,lmo u
svesnoj astralnoj projekcji ili dok samo sanjamo.
.
Tokom dnevno-noćnog perioda svi ljudi, duže ili kraće, moraju
da spavaju. Jer, kao što su za fzičko telo važni hrana, voda i
vazduh, tako je za astaino i druga tcla neophodno da neko vreme
borave na srodnim planovima i prikupe neophodne činioce za
fnkcionisanje i razvoj celog sistema. S toga je pamćenje snova
ključno, kako zbog upoznavanja i sricanja znanja o astalnom svetu,
tako i zbog svesti i iskustva o nama samima.
.
Pamćenje je, kao ego proces, neophodna kompon

nta sves

ostl.
Ono nam omogućava dalji razvoj i duhovnu l
.
.
matenJ

lnu
evoluciju, kako na osnovu znanja predhodnih generacIJa, tak

)

a
osnovu ličnog iskustva iz različitih situacija
.
Neka istražlvanp
govore da svako od nas pamti sve što je ikada ušlo u njegovo polje
čula i da postoje uslovi pod kojima tih utisaka možemo da se
setImo.
Pamćenje najčešće funkcioniše tako što brzo n:ož�
��
o d

se
setimo situacija i podataka koji su nam vremensk

�hZI, kOJ
.
1 su
snažni i upečatjivi ili kojima često baratamo. Kada bih vas pitala
šta stc radili pre dva sata, koji vam je najstrašniji dogadjaj u
.
�iv
?
ru
ili nešto iz vaše struke čime se svakodnevno bavite, odgovonh biste
veoma brzo. Ali ako vas pitam šta ste radili u petak pre dve nedeje
ili ko su glavni junaci knjige koju ste čitali pre

iše godina, ��)�
biste morali da izvedete neku vrstu pretraživanjU po memoClJl I
postepeno se prisetite tih podataka.
.
^ ¯ ^ • ¯
Uzrok nemogućnosti da se setimo nekih dogadpp I sadrzap vrlo
često ne leži u nedostatku mentalnih sposobnosti ili lošem
pamćenju, već je po sredi odbramben� mehaniz

m kojim
. .
se
branimo od neprijatnih i negativnih seća np. Jer ono sto na

pnp,
što volimo, u čemu uživamo i što zaista želimo da zapamtI mo, to
ne zaboravljamo, zar ne? Snovi su, medutim, put samorazv

ja i
vrlo često insistiraju na suočavanju s našim nedostacima,
nesavršenostima i bolnim mestima, a mi se od toga branimo tako
što nesvesno izbegavamo njihovo pamćenje. Znamo pak da ako
nešto odbijamo da vidimo, to neće prestati da posoji �da deluj

n

nas i naš život, već će naprotiv postajati sve tvrdje, opasIJe I
29
negativnije. S toga je bolje pogledati problemu u oči i raditi na
njegovom razumevanju i rešavanju.
VEZ BA: OTKRIVANJE
SNOVA
BARIJERE ZA PAMĆENJE
Kako u osnovi zaboravljanja snova stoji neki od mehanizama
odbrane, vaš je zadatak da otkrijete na koji način i iz kog razloga
odbijate da ih zapamtite. Razmislit! i izaberite koji je od
navedenih stavova najsličniji vašim razmišljanjima i osećanjima.
1. U snovima se pojavljuju tužne i strašne situacije koje mc
brinu i
plaše.
2. Ako sc suočim sa saddaem svojih snova možda ću morati da
promenim sebe i svoj život.
3. Ne mogu da prihvatim da bolesne, perverzne, seksualne,
agresivne stvari u snovima imaju veze sa mnom.
4. Previše sam umoranla kad legnem, pored svih obavCLa koje
me
sutra čekaju nemam snage da pamtim i snove.
5. Previše sam uplašen/a i slab/a da bih mogao/la uspešno da
pamtim snove.
6. Ako se bavim snovima bojim se da ću izgubiti kontrolu nad
•• • •
svoJIm Z1Votom.
7. Ako zaboravim san svi će misliti da sam ograničen/a,
nesposoban/a i manje vredan/a od drugih.
Razmotrićemo sada svaki stav i napraviti predloge za pozitivne
afirmacije. Imajte ipak u vidu da je najbolje da za svoju blokadu
sami smislite odgovarajući pozitivan stav.
30
1. U snovima se pojavluju tužne i strai1u situacije koje me brinu i
plaic.
Tuge i strahovi su deo našeg iivota i stvan

osti, 'L

to je do�ro �a
ih budemo svesni, da im ne okrećemo ledp. Oni upravo Imaju
ulogu da kroz njihovo razrešavanje rastemo, postajemo svesniji i
bolje fnkcionišemo U sveN i sa sobom. Rad s teškim osećanjima
je bolan i naporan proces, ali ako
.
istrajemo d
?
vodi
..
d

prevazilaženja tuge i strahova. Tako postajemo slobodm od nJih 1
otvoreni za sreću i radost življenja.
Afirmacija: Radom na snovima ja razreiavam svoje hlge i strahove.
2. Ako se suočim sa sadrzajem svojih snova možda ću morali da
promenim sebe i svoj 'iVOi.
Znate onu pesmu, "ko ne zeli da sc menja, vole ga iz sazaljenja".
Svaki novi dan l našem životu zahteva razvoj i promenu, od
ćelijskog do kosmičkog nivoa. Dogadjaju nam se nove situacije,
saznajemo nove stvari, novi ljudi nam se obraćaju i deluju na nas
prijatno ili neprijatno. Ceo svet ide dalje i razvija se u svakom
trenutku, bombarduje nas dogadjajima i novim smernicama, a
uprkos tome mnogi od nas žele ostanu isti i neprome

jeni. ·
kosmosu je jedino promena slalna-, tvrdnja je kako naučmka, tako I
duhovnih učiteja i jedino možemo da se zavaravamo
neprihvatajući taj kosmički zakon, odbijajući da vidimo činje

ic

da, hteli mi to ili ne, moramo da plivamo u nezaustavlJlvoJ
životnoj reci promena.
. . .
Strah od promene često ukazuje na nedostatak sigurnosti I
poverenja O sebe. Radeći na snovima pn

žatc
.
sebi mogućnost
.
��
uvidite u kojim oblastima vaš Andjeo cuvar, Jastvo IltIt
Uvniverzum predlaže promene radi vašeg daljeg razvoja i
usavršavanja. Neke od promena možete lako prihvatiti , druge će
vam u prvom trenutku izgledati nemoguće. Poštujte sebe,
koračajte brzinom kojom možete, ali ostanite otvoreni za uputstva
i savete. Imajte u vidu da vaš Andjeo, Više Ja, ima puno ljubavi i
strpljenja prema vama, pa ukoliko neki predlog ne možete da
prihvatite sada, ono će ga prilagoditi vašoj sadašnjoj snazi i
mogućnostima.
3 1
Afirmacija: Prihvatam promenu kao ;ivotnim zakon i stupam II nju
odmerenim koracima.
3. �e mogu da prihvatim da bolesne, perverzne, seksualne,
agresIvne
stvari II snovima imaju veze sa mnom.
T reba zn

ti
.
da mi
?
ismo ni dobri ni loši, mi smo potpuni.
Im
��
o sv
v

Ju �

etlu
.
I tamnu stranu, dobru i zlu, prijatejsku i
seblcn

, ZlvotlOJsku l humanu, demonsku i andjeosku. Ako
zatvo

lmo svoje unutrašnje demone u podzemnu tamnicu, oni će
post;ati sve divljiji, gladniji i �trašniji. Jedini ispravan i dobar
način je da se suočimo sa njima. Morate ih videti na svetlu
prizvati ih, pogledati u lice, prepoznati i na kraju kroz kontakt .
rad
.
s
� �
ji

a r
.
azume
.
ti ih
.
i p

,
ipi
.
tomiti. Vi(cm Batlcr Jejts je u
svoJoJ mistIčnoj pesmi napisao Lue demona
J
e samo maska (lIdjelf�
Afirmacia: Prihvatam potunost života i zato tra;im da se setim
svega.
4. Previ še sam umorn/a kad lnem, pored svih obaveza koje me
sutra
čekaju nemam snage da pamtim i snove.
U'
;
lorni, s puno obaveza, neprijatnosti i problema, stvarima koje
cek;yu da budu svakodnevno uradjene i koje potpuno iscrpljuju . . .
Na Í gomilu tereta potrebno je još da pamtite snove i radite na
njima? D
.
a. �er je
.
to p�t koj i će vam pomoći da budete svesni svoje
snage,
.
pCl
?
C1tera I načina za efikasnije i bolje rešavanje problema i
ostv

nvanJe kratkoročnih i dugoročnih Ciljeva. Verujte mi, rad na
snovl
l�
a neće vam oduzeti snagu, već sasvim suprotno, daće vam
energJu za svakodnevne siruacije, ispravnu fokusiranost i
mno

obrojna rešenj

. Ojačaće vas i obogatiti. Probajte samo jednu
nedeljU da legnete ) ustanete pola sata ranije da biste radili na
snovima i zapisiivali ih, LIverićete se da je moja tvrdnja tačna.
Afrmacija: Rad !a snovima mi daje energju, uvide i rešenje
problema.
32
5. Ja sam previše Itplašm/a i s/abla da bih mogaoila wpeilo da
pamtim
snove.
Siumcije u snu i bića iz snova su naši učiteji i saveznici. Njihov
zadatak je da nam pomognu da prevazidjemo svoja ogranišenja,
strahove, blokade, probleme i tuge i rastemo kao ličnosti. Cak i
kada se u snu dešava nešto strašno, to je samo način da učimo i
primimo poruku koja će nas unaprediti.
Afirmacija: Kroz rad na snovimaja pos/ajem svejačia i oslobađam
se strahova.
6. Ako se bavim snovima bojim se da ću izgubili kontrolu nad svojim
zivatom.
Velika je iluzija da imamo potpunu kontrolu nad svojim
životom. U najboljem slučaju, samo smo sa igrači s velikim
kosmosom i svojom sudbinom. Zato je va'Lno da budemo otvoreni,
prema potrebama j zahtevima svog tela i ličnosti i prema uticajima
iz spoljne stvarnosti i kosričkim tokovima.
Afirmacia: Kosmos {hog, sudbina, andjeo čuvar, jastvo, više ja} je
moj učitel i saveznik. Spreman/a J7IÌ da njegovoj mudrosti
p,·eptlStim deo kontrole nad mojim iivotom i ujegovim tokom.
7. Ako zaboravim JÎ
nesposoban/a i
manje vredan/a od njih.
J

će misliti da sam ograničen/a,
To je stav skrivenih perfekcionista. Ne morate uvek da budete
savršeni. Mi smo ljudska bića, a ljudi grcše i imaju pravo da se sebi
i drugima ne pokažu uvek I¡ najboljem svetlu, da ne budu stalno u
najboljoj formi. Pokažite ljubav i razumevanje prema sebi i posle
nekog vremela seti ćete sc svog sna.
Afirmacia: Cak i kada Zlboravim sali jl sam SPOSOblIl i vredila
osoba.
33
Odaberete jednu od ponudjenih pozitivnih afirmacija, ili
formulisere svoju, napišite je na listu papira i razmišljajte o njoj.
Kada se god pojavi bila koja suprotna misao, zapištite je i
razmislite i o njoj. Ako je potrebno, izmenite svoju afirmacju.
Radite tako sve dok pozitivan srnv ne postane čvrst i bez ikakve
primedbe vašeg uma. Tada afirmaciju zapišite na prvu stranu svog
dnevnika astraine projekcije.
Primer:
Moja barijera je "Prevife san umora knd legnem, pored svih
obaveza koje me SIItra čekaju nemam mage da pamtim i move".
Afrmacija : Rad na snovima mi daje energtju, uvide i refenje
problema.
Negativna misao (NM): Nećeš stići sve da spremiš deci za
polazak u školu.
Odgovor (O): Hoću, ako ustanem pola sata ranije.
NM: Bićeš još umornija i spavaće ti se ceo dan.
O: Sasvim sam odmorna ako spavam sedam sati.
Afirmacija : Rad na snovima mi daje energiju, uvide i rešenje
problema.
NM: Nećeš moći da se skonccntrišeš na analizu ako je radiš \
kratkom vremenskom roku.
O: Radiću kratke analize, 5 minuta svakog jurra, a ako je san
veliki i značajan dublje analize ću raditi kasnije kada odredim
vreme.
Afrmacija : Rad na snovima mi daje energiju, uvide
problema.
Nema primedbi negativnih misli.
34
• • •
I rese/ije
PREPORUKE ZA ZAPISIVANJE SNOVA
Pokušajte da se budite prirodno, bez alarma, Sata ili radija koji
vas bude naglo i izazvaju stresan prelazak iz astralnog u materijalni
svet. To je veoma čest uzrok zaboravljanja snova.
1. Narodno verovanje koje kaze da ćete san odmah zaboraviti ako
pogledate u prozor je tačno. Za prelazak iz ncsvesnog u �vesno
stanje uma bolje je da se probudite u blagoj polutami. Bjesak
svetlosti neće izazvati jak stres, što se Ilcrninovno dogadja ako
čim otvorite oči pogledate u jaku dnevnu svetlost.
2. Kada se probudite nemojte odmah otvarati oči već pokušajte
da se
prisetite sna, kao nekog flma koji stc te noći gledali.
3. Ostavite dovoljno vremena za ustajanje i zapisivanje snova,
nemojte odmah početi da mislite na dnevne obaveze koje vas
čekaju.
4. Svesku za zapisivanje snova drzite pored uzglavlja i odmah
zapiŠite
sve čega se možete setiti, radnju, dogadjaje, atmosferu, misli i
osećanja tokom sna ili astraine projekcije.
5. Zapišite ceo san ili projekciju, ne samo upečatljive detalje.
6. Ukoliko ničega ne možete da se setite, ležite još pet minuta
zatvorenih očiju i posmatrajte mentalni ekran. Zapišite slike,
scene,
utske, osećanja i misli koje ste za to vreme imali. Tu kratku
meditacijtl možete tretirati kao ·san. Budući da ste se
neposredno pre toga probudili, ona prenosi delove atmosfere
i poruke iz sna, čak i kada ga se ne sećate.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
Nalik fizičkom, i astralno telo ima svoja, astralna, čula za vid,
sluh, dodir, miris, ukus i pokret. Dok smo budni u fzičkom telu
astrano je njime "poklopljeno", ali oko sebc širi eterično polje,
3S
metar do metnr i po oko fzičkog tela u svim pravcima. Astralna
čula su tada uspavana, no čim počnemo da radimo neku duhovnu
praksu, a time i da stupamo u kontakt s astralnim i mentalnim
planom, ona se lagano bude i počinju da pribavljaju informacije s
tih planova.
VEŽSA: SVEST O ASTRALNOM TELU
Drevi narodi, a kasnije šamani, mistici i derviši, koristili su
pokret, ples i različite vrste fizičke aktivnosti za budjenje i
projektovanje astralnog tcla. Kada je fzičko telo neko vreme
veoma aktivno, a zatim se naglo zaustavi , astralno tclo ima
tendenciju da nastavi pravac kretanja fizičkog tcla.
1. Stanite ne sredinu prostorije, raširite nke tako da vam ništa ne
smeta u prečniku od nekoliko koraka. Dlanove okrenite ka
spolja.
2. Zatvorite oči. Udahnite i izdahnitc nekoliko puta.
3. Desnu ruku podignite iznad glave. Levu ostavite raširenu \\
stranu i krenite da se vrtite naleva oko svoje ose. Počnite s 3
okreta i svaki dan povećavajte za jedan, dok na kraju nedeje Ile
stignete do devet. Bninu prilagodite svom telu i osećaju. Važno je
da okretanje bude ravnomerna i sigurno, ne za1ećite se i ne
padajte po sobi. Ako vam postane mub i izgubite ravnotezu
znači da loše radite.
4. Zatim levu ruku podignite iznad glave, a desnu ostavite U
stranu. Neka vas desna ruka povede nadesno. Vrti te se oko svoje
ose odredjen broj puta, uvek isti za levu i desnu stranu. Ako
radite različiti broj puta napravićete energetski disbalans \
sistemu.
5. Kad ste završili, naglo sedite na pod i ispravite kičmu. I dalje
držite oči zatvorene. Ispla će vam se činiti da vam se fizičko telo
pokreće, pa je zato vazno da budete sigurni da kičmu drzite pravo i
da sc fizički ne pomera te. Osetićete pokrete astralnog tela,
naprcd- nazad ili levo-desno, kao da ste igračka koja ima teško
dno i ljulja sc u ovim pravcima. Ako pojačate pažnju, otkrićete da
36
pokreti nastaju lakim grčem i l i udarom energije LI bazu kičme, što
izaziva navedeno pomeranje.
6. Sedite nepomično dok sc pokreti astralnog tela ne lImire. Tada
otvorite oči i pre nego što ustanete malo razmrdajte vrat, ledja,
ruke.
7. Zapišite rezultate.
Primer:
Sedim na podu i imam utisak da se jako Ijuljam napred-nazad.
Pomalo mi se vrti u glavi. U prcdelu bazne čakre oscćam laku
kontrakcju i golicavo podizanje energije duž kičme.
MEDI TACIJA
SVETI PREMET
Svrha svetog predmeta je da, poput neke vrste talismana,
akumulira astralne energije i vaše tcžnje za ostvarivanje i kontrolu
astra1ne projekcije. To moze biti bilo šta što za vas ima duhovno
značenje i snagu, a može da se dni U šaci {prsten, simbol, mala
piramida, kamen, školjka, ključ, tarot karta}.
Dejstvo svetog predmeta je dvosmerno. Zato što g dnite uz
sebe, radite s njim svoje prakse U cilju ostvarivanja astraIne
projekcije i meditirate, on se puni energijama koje imaju navedenu
svrhu. Dok spavate s njim, on sc povezuje s astralnim vibracijama.
Tako se stvara veza koja provodi i pojačava ustra1nu energiju
izmedju vas, vašeg svetog predmeta i astralnog sveta. U drugom
pravcu, ako vas uhvati lenjost, apatija, udjete u "suvu fazu" u
duhovnom radu, sveti predmet će delovati tako što će pojabvati
vašu svesnost o cilju i davati vam energiju koju je akumulirao .
sproveo s astralnog plana.
37
1. Lezite. Sveti predmet drzite u levoj ruci ako ste dešnjak, ili ¼
desnoj ako ste levak. Noge i stopala su sastavljeni, a slobodna
ruka jc pored tela.
2. Dodirnite svetim predmetom sredinu levog i desnog stopala.
Osetite pulsiranje u stopalima. Uspostavite vezu čakri na
stopalima i svetog predmeta. Udahnite i izdahnite četiri puta
prateći protok energije izmedju čakri i svetog predmeta.
3. Stegnutu šaku u kojoj je sveti predmet stavite na genitalije.
Osetite pulsiranje. Uspostavite vezu genitalne čakre i svetog
predmeta. Udahnite i izdahnite četiri puta prateći protok
energije izmedju genitalne čakre i svetog predmeta.
4. Sada šaku sa svetim predmetom stavite na sredinu stomaka u
ravni repa kičme. Osetite pulsiranje 1 tom delu tela. Uspostavite
vezu čakre na sredini stomaka i svetog predmeta. Udahnite i
izdahnite četiri puta prateći protok energije izmedju čakre i svetog
predmeta.
5. Stavite šaku u kojoj držite sveti predmet na solari pleksus.
Osetite pulsiranje u tom delu tela. Uspostavite vezu čakre
solarog pleksusa i svetog predmeta. Udahnite i izdahnite četiri
puta prateći protok energije izmedju čakre i svetog predmeta.
6. Stavite stegnutu šaku u kojoj je sveti predmet na srce. Osctite
njegove otkucaje. Uspostavite vezu izmedju srčane čakre i
svetog predmeta. Udahnite i izdahnite četiri puta prateći protok
energije izmedju čakre i svetog predmeta.
7. Stavite stegnutu šaku u kojoj je sveti predmet na sredinu grla.
Osetite pulsiranje \ tom delu tela. Uspostavite vezu izmedju
grlene čakre i svetog predmeta. Udahnite i izdahnite četiri puta
prateći protok energije izmedju čakre i svetog predmeta.
8. Stavite stegnutu šaku u kojoj je sveti predmet na sredinu čela.
Osetite pulsiranje. Uspostavite vezu čakre trećeg oka i svetog
predmeta. Udahnite i izdahnite četiri puta prateći protok
energije izmedju čakre i svetog predmeta.
9. Stavite stegnutu šaku u kojoj je sveti predmet na sredinu
temena. Osetite pulsiranje u tom delu tela. Uspostavite vezu čakre
na temenu i svetog predmeta. Udahnite i izdahnite četiri puta
prateći protok energije izmedju čakre i svetog predmeta.
38
10. Sada podignite ruku iznad glave i lagano povcite sveti
predmet sredinom tela, preko čela, nosa, usta, grla, grudi,
stomaka, do genitalija. Zamišljajte traku blještave bele svetlosti
koja uranja l vaše teme, prolazi duz celog tela, kroz noge, do
stopala i dalje izvan njih.
11. Držeći sveti predmet ukrstite ruke na grudima i tri puta s
potpunom sigurnošću kažite u sebi: Ja JC no(as astrano
projehtujem.
12. Namestite se za spavanje, sveti predmet dr-lite u ruci ili ga
stavite negde pored sebe. Ponavljaj te ovu formulaciju dok tonete \
san i dok god ste U stanju da održite svesnost.
Primer:
Za sveti predmet sam izabrala srebrni ank, krst. Kontakt sa
stopalima je nekako golicavo Na genitalijama se smeškam jer je
takva vesela seksualna energija koja se povezuje sa svetim
predmetom. Sredinom stomaka neki blagi pririsak. Na solarnom
pleksusu mi krče creva. Ostvarujući kontakt sa srčanom čakrom
osećam ljubav i radost zbog povezivanja s ankom. Na grlenoj čakri
neki slab utisak. Sredina čela \ kontaktu sa svetim predmetom
izaziva zanimljive bljeske raznobojne svetlosti na mentalnom
ekranu. To je uzbudljivo. Na sredini temena svrab, prijatna
hladnoća i jak kontakt.
Dobro vizueliziram belu svetlost i ponavljam afirmaciju.
Te noći se nisam astralno projektovala, ali sanjala sam kako
ronim kroz more, do peščanog dna i odatle iznosim razne sitne
srebrne i zlatne predmete.

METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
PRIPREMA ZA SPAVANJE
Za postizanje astraine projekcije veoma je važno da budete
fzički i p5ihički pripremljeni za stupanje \jedan novi svet, bilo da
39
ga nazovemo astralnj nivo postojanja ili kraljevstvo snova. Takodje
je vazno da prostor u kome spavate i radite tehnike i vežbe za
postizanje astraIne projekcije bude odgovarajuće namešten i
opremljen.
Soba u kojoj radite predstavlja Hram u kome nastojite da
ovladate moćima i višim nivoom duhovnog razvoja. Ovo što ću
navesti su idealni uslovi, vi naravno uradite ono što možete da od
spavaćeg prostora napravite svoje Lično svetilište. Vaš Hram treba
da bude čist i provetren. Odgovarajuće boje nameštaja. postejine i
zidova su indigio, ljubičasta. tamno plava, bela i srebra. Pored
kreveta napravite mali oltar na koji ćete staviti školjke, kristale,
sedef, srebro, ogledalo i posudu sa vodom. Ove supstance i
materijali pojačavaju svcsnost i sposobnost za astrainu projekciju.
Tokom spavanja najbolje je da lezite u pravcu istok-zapad,
odnosno tako da kad legne te na ledja gledate glavom ka istoku. Po
nekim navodima, ovaj položaj poklapa sc s tokom eteričnih struja
Zemlje i olakšava izdvajanje astralnog tela.
Isključite 1 sobi sve električne aparate jer spletovi električne
energije donekle blokiraju i ometaju astrainu energiju.
Nemojte jesti dva ili tri sata pred spavanj e . Postoji nekoliko
prisrupa o tome koje hrana posepešuje astrainu projekciju. Jedna
grupa autora savetuje vegetarijanski način ishrane. Druga
istraživanja pok.zuju da su za ovu sposobnost važni protenini, bilo
živO[injskog ili biljnog porekla. Odlične rezultate daje i mali
bifetek kao i jaja. Preporčuje se takodje i šargarepa. U svakom
slučaju, nemojte se prejesti.
Zbog povezanosti Meseca s vodom u čovekovom organizmu i
njihovog značaja za astralno telo, za astraine radove važno je da
pijete dovoljno vode, pa se preporučuje dva do tri litra tečnosti
tokom dana. I sami ćete primetiti da ste posle nekih duhovnih
vežbi i snažnih snova veoma žedni.
Pred spavanje se okupajte i ostvarite dOŽivljaj čistoće i
pročišćenosti. Pored toga što opušta, tekuća voda čisti negativne i
neuravnotežene uticaje iz auričnog polja. Popijte pred spavanje
šolju mleka iJi čaj od jasmina, bosiljka, djumbira ili lovora.
Kraj sebe priptemite magički dnevnik i olovku. Veoma j e važno
da S:ln ili astraJnu projekciju odmah zapišete, čim se probudite.
40
Tanani utisci i osećanja, pa čak i celi doživljaji, jako se brzo
zaboravljaju, a zapisivanje je važno da bi se ostvario transfer s
astra1nog na svesni fizički plan.
Pred spavanje zapali te mirisni štapić od jasmina. Ovaj miris je u
magičkoj tradicji direktno povezan s astr.\lnim planom. Ako vam
noću smeta jak miris, zapalite štapić tokom dana tako da ostanu
samo njegovi blagi tragovi.
Zauzmite mentalni stav da ćete pamtiti snove i ceniti informacije
koje preko njih dobijete.
Svoj Sveti predmet snova držite u krevetu ili na oltaru pored
PROCEDURA PISANJA SNOVA, ASTALNI H PROJEKCIJA
I DUHOVNIH VEŽSI
Za pisanje snova, astainih projekcija i duhovnih tehnika koje
radite možete koristiti svoj magički dnevnik ili posebnu svesku
namenjenu samo za ru svrhu. Svaka zabeleška treba da sadrži dole
navedene podatke.
1. Dahall, daTI, vreme i mesto ;z'odjeTlja
Na osnovu ovih podataka dobijate uvid kada, koliko puta i gde
ste izvodili odredjene vežbc i kakvi su bili re7.ultati i kvalitet.
lzbegavajta zamke ega koji vas, bez zabelcški, može obmanjivati
tvrdeći da ste se ubili od rada bez rc-,itata ili da niste dovoljno
radili i na ispravan način. Na osnovu informacije o vremenu
možete uvideti koji vam periodi 1 tokll dana i nedeje pogoduju ili
ne za duhovni rad i astraIne eksperimente.
2. Lunarna Jaza
Lunarna faza je tačka \l mesečcvom ciklusu koji traje 27 do 29
dana. Istraživanja su pokazala vezu izmedju polaja Meseca pri
rodjenju i lunarnih [,za tokom kojih dolazi do astraine projekcije
(pogotovu kod početnika, tokom ptvih šest meseci). Ovaj podata�
će vam govoriti o vezi izmedju energije vašeg astralnog tela l
41
I
eteričnih uticaja, tako da ćete moći da uvidite kada imate najviše
potencijala za izvodjenje astrainih radova i astraine projekcje.
3. Vrsta aktivnosti, l1đJ/O'J i broj izvodjenja
Vrsta aktivnosti se odnosi na tehniku koju radite ili san.
Sadržaju dajte naslov, kao da odredjujete naziv filma.
4. Brq zapisanih redova o JD¡l ili JNHsa astra/nom projekcijom
Broj redova je individualan jer svako ima sopsteni
karakterističan rukopis i stil pisanja, a koristi se za odredjivanje
snage i obima astalnog toka. Ukoliko imate veliki, obiman san ili
dugu astrainu projekciju, to nam ukazuje da su astral ni kanali
otvoreni i da vam je veoma izražen kapacitet za astaine radove i
samu projekciju. Takodje, ovaj podatak može da uka'že i na neke
poremećaje, na primer na preplavljenost asrainim sadriajima ili
astaino trovanje.
To je povezano i s vašim individualnim lunarnim ciklusima i
može vam koristiti u odredjivanju snage i energije astralnog tela.
5. Zabeleike o fzićkom zdravlu, raspolozenjll i emotiVllom stanju
Svi navedeni faktori utiču na sposobnost za astaInu projekciju.
Požejni su dobro zdravlje i fzička kondicija, mada ponekad baš
neke bolesti mogu da provociraju odvajanje astralnog tela.
Entuzijazam, dobro raspoloženje i ambicija da se ostvari uspeh,
ukoliko nisu preterano izraženi, pospešuju astrainu projekciju.
Nasuprot tome, različiti strahovi, melanholija, nedostatak
samopouzdanja ili preteranja žeja za uspeharn, mogu da je
bokiraju. Na osnovu beleženja tih podataka moći ćete da utvrdite
koja vam raspoloženja i osećanja pojačavaju sposobnost za astrainu
projekciju
.
Na primer, jedan od studenata kad god se veoma
iznervira i razbesni. te noči ostvari astrainu projekciju. Moje
iskustvo je da sam se astralno projcktovala kad sam smirena,
opuštena i bez velikih briga.
6. Uvidi i zapainnja
Ovde zapistljctc sve šro vam padne na pamet o vašem radu i
ostvarenim rczulratima.
42
7. Analiza sna, astra/ne projekcije ili duhovne vežbe
Dobro je uraditi kako psihološku, tako i
.
ka�alistč�u
v
a

alizu
dobijenog materijala. Pomenute metode anahza biće �bJasnJene u
sledećim poglavljima i na osnovu nj ih možete doĆi
¸
do
y
oruka
astalnih učitelja ili svog Jastva o nekom od aspekata vaseg Zivota u
duhovnoj ili fzičkoj realnosti.
Primer:
Beograd, 15.01.2008. (0.20-07.30h) Luna:
Sau: TURSK
Doili smo na letovanje ÌI Tursku
.
Hotel je običan ali ima lep bazen.
Soba je mala, nekako jad/lO. Sa Ilama ulazi joijedlla sill1pa

iblO žena i
moja sestra od strica. One se odmah daju u akciu i sprelr

aJII r

z

l1
.
ce �
kupusom. K/inci se iu sa drugom decom. Afmostra Je POZItIvna I
dinamibza.
-4 reda-
Provela sam aktivan dan i prijatno popodne sa roditejim

.
.
Pada
m na pamct da ovaj san možda ima neke veze b letovanjIma M
detinjstvU i odnosima 1 široj porodici.
43
Preporuke za rad u prvoj nedelji:

Pročitajte poglavlje.
Teorija
Izaberite svoju afrmaciju za astraInu
projekciju. Ponovite je najmanje tri puta
dnevno.
Nabavite svesku za dnevnik snova i asnainc
projekcje.
Otkrijte svoju barijeru za pamćenje snova.
Ambiciozni - redovno 'apisivanje snova.
Rad sa snovima Svakog dana.
Umereni - redovno zapisivanje snova.
Tri sna nedejno.
Lenjivci - redovno zapisivanje snova.
Jedan sun nedeljno.
Ambiciozni - radite vcžbu Svest o fIstraInom
Energizacija
te/u svakog dana.
Umereni - radite vežbu Svest o astInom te/ll
astralnog tela tri puta nedejno.
Lenjivci - radite vežbu Svest o mtm/lIom te/fl
jednom nedejno.
Odaberite svoj sveti predmet snova.
Ambiciozni - izvedite meditaciju Sveti
predmet svakog dana.
Meditacija Umereni - izvedite meditaciju Sveti predme
tri puta rokom nedeje.
Lenjivci - izvedite meditaciju Sveti predmet
jednom nedeljno.
Metoda astraIne
Prostor u kome spavate pripremite i uredite za
astraJnu projekciju. Nabavite potrebne
projekcije
predmete.
44
I I NEDELA
TEORIJA
SAVREMENI NAUČNICI, PSIHOLOZI I PARAPSIHOLOZI
Fenomen astralne projekcije istraživan je na psihološkim i
parapsihološkim univerzitetima i institutima širom sveta.
Najpoznatija ispitivanja vršena su u S AD i bivšem Sovjetskom
Savezu, a koliko mi je poznato, u nekadašnjoj SFRJ takodje su
postojale izvesne neformalne grupe L okviru vojske koje su radile
na fenomenu astralne projekcije, ali je sve ostalo obavijeno velom
tajne.
Negde krajem osamdesetih spremala sam ispite l Narodnoj
biblioteci. Uz ostalu literaturu, naručila sam i knjigu Astralna
projekcia čiji su autori Muldon i Karington. Medjutim, neobično
dugo nisam mogla do nje da dodjem, stalno su mi govorili da je
kod nekog drugog, da nije u biblioteci, da je u medjubibjotečkoj
razmeni . . . Tražila sam je uporo, pa su ÓU kraju rekli da mi je
potrebno odobrenje Ministarstva za narodu odbranu. To je bilo
čudno jer sam znala da se ista knjiga u Britaniji i Americi mogla
kupiti u svakoj malo većoj knjižari.
Kasnije sam saznala da su Muldon i Karington, zajedno sa
čuvenim Alisterom Kroulijem i Aleksom Sandersom, tokom
drugog svetskog rata radili na parapsihološki m projektima za
britansku tajnu sluzbu. Uz pomoć astrainc projekcije i svojih
drugih moći i znanja otkrivali su nacističke planove i slabili
njihovu energiju i odbranu.
Prva opsežna ispitivanja spontanog i'vantc1esnog iskustva izvela
je Sclija Grin 1968. godine. Ona je prikupila izveštaje 400
subjekata iz prve ruke, stupajući sa njima \\ kontakt putem medija i
tražeći da ispune odgovaraj ući upitnik. Cilj joj je bio da načini
btegorizaciju različitih vrsta izvantclesnog iskustva, posmatranih
kao anomalija perceptivnog iskustva ili halucinacija, ostavljajući
45
otvoreno pitanje da li neki od tih slučajeva mogu da uključe
informacije ekstrasenzorne percepcije.
Prema naučnom određenju, izvantclcsno iskustvo je osećaj
lebdenja izvan tela ili opažanje svog fzičkog tela s mesta izvan
njega, ali naučnici priznaju da malo znaju o tom fenomenu. Jedan
od deset ljudi saopštava da je imao izvan telesno iskustvo u nekom
trenutku života, vrlo često l momentima bliskim smrti. Javlja se i
kada vodi astralnoj projekciji, a oni koji su ga doživeli neretko
iznose podatke koji su im pre toga bili nepoznati, a koje su saznali
upravo tokom izvantclesnog iskustva.
U nekim slučajevima izvantelesno iskustvo je spontano, u
drugim je povezano s fizičkom il mentalnol traumom,
korišćenjem psihodeličnih droga ili stanjem sna. Cesto je deo
praksi vizuelizacije, relaksacije ili meditacje, a skorija istraživanja,
2007. godine, pokazuju da iskustvo veoma slično izvanrclesnom
može da se postigne i direktnom stimulacijom mozga.
Neki neurolozi smatraju da je doživljaj izvancelesnog iskustva
pokrenut neslaganjem vizuelnih i taktilnih signala, koji određenim
sklopom vizueIne realnosti stvaraju izvan telesno iskustvo. Tako je
OlafBIankova laboratorija u avgushl 2007. objavila istraživanje čiji
rezultati govore da konflikt između vizuclno-somatosenzorog pri
virtualnoj realnosti može da izazove doživljaj prostore
razdvojenosti između sebe i tela. Tokom multisenzornog
konflkta, ispitanik oseća kao da vidi svoje virtualno telo ispred
sebe u poziciji izvan svojih telesnih granica.
Mihael Pcrsinger izvco je slična istraŽivanja. On je primenio
magnetnu stimulacju na desni temporaini reianj, za koji se zna da
je uključen u vizuelno-prostorne fnkcije, multisenzornu
integraciju i svesnost u pogledu tela u prostoru. Njegova
istraživanja su pribavila dokaz o objektivnoj neurološkoj razlici
između perioda gledanja s daljine (na udaljenosti od tela) kod dve
osobe koje imaju parapsihološke sposobnosti.
Iantelesno iskustvo se povezuje sa stanjem lucidnog sanjanja,
javlja se u nekim oblicima inicjacja i tokom meditativnih metoda.
Velki procenat izantc1esnih isksutava dešava se u okolnostima u
kojima spavanje nije previše duboko (bolest, bub iz drugih soba,
emotivni stres, iscrpljenost zbog posla, česta buđenja, itd). U
46
najvećem broju tih slučajeva subjekti osećaju ?a su budni, pol

vin�
izveštava i o doživljaju paralize u snu. Neki govore da su H
r �
ah
izvantclesno iskustvo pri hirurškoj operaciji ili kada su se našli u
životno opasnim situacijama.
. .
Postoje dva najčešća oblika lucidnih iskustava .
.
P�I Je lucld


sanjanje, kada je subjekat tokom sna svestan n
.
ereahstlcn
o�
svet
.
:
lli
razlika u odnosu na realnost. Drugo iskustvo Je mnogo vise fizlcke
prirode, kada okolina odgovara stvarnosti, što se često naziva
eterično iskustvo. U ovom slučaju snevač može da ima potpuno
realno iskustvo letenja, magnetskih il vibratarnih feno

ena,
ponekad uz osećaj zbunjenosti ili gubitka ravnoteže
:
Osoba cesto
veruje da je fzički budna i u panici je jer njcni udOVI prolaze kroz
predmete.
. . . . .
Najčešće tehnike za izazivanje izvantclesnog Iskustva Ih lUCIdnih
snova su:
Pokušaji da se zaspi hezgub{ellja svesnosli. Ov tehniku osmislio
je Tomas Edison, koristeći stanje spavanja z

rešavanje
p
r.?�lem

u
svojim inovacijama i istraživanjima. Sea �I u naslo

pc I drl:ao
kamen u mci, iznad metalne kofe. Ako zaspi, bre n bl pao u kof
i probudio ga. Sličan metod kao izvor vizija za svoje sli�e koristio
je i Salvador Dali. A prema Robertu Mu�?o
��
� �o?

r��
Petersonu, ulazak u sve dublju i dublju rclaksacIJu I khzaJucc I
.
li
"ljuljajuće" osećanje, dok je um još budan, omogućava i napuštanje
fi7.čkog tela.
Dubok trans j vjzlleliUlcijll. Neke vrste vizuelzacije, kao što su
penjanje uz konopac, izvlačenje
.
te�a, leb�e

je, mo� d

dov

du d

lucidnog sanjanja. Moguće ga Je Iz

zvat

I dubo�

v
;
�racIJama I
usporenim srčanim ritmom, kakav Je pn rebksacljl. l nmer takve
metode je popularna tehnika Svetlosnog tela ( Zlatna zora).
Audio-vizlelna stimullcia takođe može da dovede osobu u
pomen uto stanje. Na Monroovo

insti
y
tuhl
.
koriste se binarni
bitovi za izazivanje teta-frekvenCije mozda1llh talasa (beta-teta
stimulisanje moždani h talasa deluje tako što izaziva stanje lakog
sna). Primećeno jc da se teta frekvencija pojavljuje kada se u
47
mozgu javljaju sklopovi sna, dok je beta karakteristična za
normalno, rclaksirano, budno stanje. Veruje se da iz sličnih
razloga bubnjevi američkih indijanaca mogu na mozak delovati
tako da postane mnogo receptiviji za "druge svetove".
- Hemijski izazvana iskustva. hvantelesno iskustvo izazvano
drogama ponekad se smarra potpuno subjektivnom halucinacijom,
iako ima i onih koji veruju da je takav događaj objektivan. Postoji
nekoliko vrsta droga koje mogu da podstaknu izvantclesno
iskustvo, prvenstveno disocijativni halucinogeni kao što su
ketamin, dextromethorphan (DM ili DX), phencyclidin (PCP).
Poznato je i da biljka salvia divinorum proizvodi simptome kao što
su doživljaj napuštanja fizičkog tela i putovanje u tom obliku na
razna mesta.
- Takođe je poznato da methamphetamil izaziva izvantelesno
iskustvo, ne sam po sebi već zbog nedostatka spavanja.
- Magneta i elektricna stimulacija mozga, posebno
temporoperijetalnog dela, takođe mogu daizazovu to iskustvo.
- Senzorna izolacija ili senzorna preopterećenje su tehnike za
�zazivanje jake dezorije

tacije.1 čineći tako da osoba gubi prostore
¡ vremenske odredl1lce. Cesto su prve tehnike koje se
uporrebljavaju za izazivanje izvantelesnog iskustva zamišljene kao
pasivna forma senzorne deprivacije. Senzorna preopterećenost se
postiže ako se subjekt veoma dugo kotrlja u posebno dizajniranoj
kolevci (takozanoj "veštičijoj ljuljašci"), i se izlaže mučenju
svetlosnim snopovima, što izaziva da se um zatvori za sve
spoljašnje senzorne informacije. Senzornu deprivaciju moguće je
izazvati i potapanjem u za to specjalno uradjene tankove.
- U nekim slučajevima ekstremni fizički napor
mogu da izazove izvantelesno iskustvo, na
maratona.
48
ilili dehidracija
• • •
primer trcanje
ASTRALNO TELO
Astralno telo saČinjeno je od fine astraine materije i realno je isto
koliko i fzičko. Ono je njegov duplikat, a kada se posmatra može
izgledati bolje j lošije od fzičkog, zavisno od zdravlja, moralnih i
duhovnih karakteristika subjekta. Dok je sklopljeno s frl.ličkim
telom, njegov opseg kod prosečnog zdravog čoveb iznosi oko
metar, metar i po od sredine tela i izgleda kao raznobojna blještava
kugla koja g obavija sa svih strana. Vidovnjaci ovo zračenje iz
astralnog tela nazivaju aura i po njenom stanju i bojama mogu se
čitati raspoloženje, osećanja, vrsta misli i duhovni nivo pojedinca.
Primo: Napustila sam fizičko relo i krenula da posetim
poznanicu u inostranstvu jer mc jc zamolila za pomoć. Lekari su
joj konstatovali neku neodredjenu bolest, koju nisu uspevali da
leče, a ona je svakim danom bila sve slabija i iscrpljenija. Kao
astralna kapija poslužila mi je njena fotografja i kroz nekoliko
trenutka našla sam se kraj njenog kreveta. Vidcla sam da joj je aura
vrlo loše tamno zelene boje, sa smedjim mrljama. S desne gornje
strane primetila sam neko malo, zlatasto biće, nečim nalik na
pipak prikačeno za donji deo njene kičme. Prišla sam i videla da
ima obrise bebe, ali, na moje zaprepašćenje, i lice namrgodjenog
muškarca.
Kada boravi na astra1nim nivoima astralno telo može da menja
izgled i boju. U okviru magičke tradicije to sc zove "preuzimanje
božanskih oblika". Ukoliko ste dovoljno uvcžbani, na ascalnom
planu možete preoblikovati svoje astralno telo, izgledati kao
predmet, kamen, simbol, biljka, zivotinja, biti drugog pola,
izgledati bo vaš poznanik, slavna ličnost ili odabrano božanstvo.
Vaša svest pritom najvećim delom ostaje ista, ali možete poprimiti
i karakteristike, osobine i sposobnosti pruzetog oblika. Ako se
prise tite svojih snova, ova moć vam neće izgledati tako neobično.
Primer: Nalazim se u astralnoj projekciji, u plavom kupatilu, a
kroz prozor vidim neki orijentalni grad. Ulazi čovek koji izgleda
prijatejski i simpatično. Prilazi mi i osetam neprijatan miris.
Postajem svesna opasnosti. U tom trenutku on me energetski
napada, pružajući pipke bo hobotnica, želeći da me ščepa za
49
solarni pleksus. Moje ruke postaju lavlje šape s kandžama, ja ga
udaram i borim se sa njim.
Postoje mnoga neslaganja u vezi s tim iz koje čakre se astralno
telo projektuje, odnosno s kog mesta napušta fzičko telo. U
literaturi se najčešće navodi teme na čakra, treće oko i solarni
pleksus. Moje iskustvo je da sc astralno telo može projektovati iz
svake čakre, zavisno od njegovih potreba, te nivoa asrralnog plana
ka kome je pokrenuta projekcija, dominantne duhovne energije,
snage astralnog tela i astralnih vibraci ja. Početnici sc najčešće
projektuju iz nižih čakri, genitalne, repne i solarnog pleksusa. Tek
kasnije se ostvaruju projekcije iz viših čakri. Takodje nije važno u
kom položaju spavate, astralno telo se može izdvojici s leđne ili
prednje strane, ili s boka.
Astralno telo je s fzičkim spojeno svetlosnom vrpcom na niVOll
one čakre iz koje se projektuje. Cesto se postavlja pitanje da li sc
može umreti ako se svetlosna vrpca prekine tokom astralne
projekcije? Odgovor je da to nije moguće. Trenutak smrti,
prekidanje astraine vrpce i oslobadjanja astralnog tela od fzičkog,
karmički je uslovljen i nema nikakve veze s tim da li praktikujete
svesnu astralnu projekciju ili ne.
Ev
.
o još nekoliko napomena koje bi trebalo da znate o svetlosnoj
vCI.
a. Svetlosna vrpca je vidljiva samo na ravni zemlja-zemlja i na
jako niskim astral nim ravnima. Ukoliko postanete svesni U snu,
nećete je videti, jer se tada nalazite na mnogo višim astralnim
ravnima. Takodje nećete moći da je spazite ukoliko se direktno
projektujete iz fzičkog teJa i brzo probijate astraine ravni.
b. Svedosna vrpca jc vidiljiva samo 6 do 10 metara od fzičkog
tela, pa kada hodate na ravni zemlja-zemlja, recimo u svom stanu,
prelazeći iz jedne 1 drugu prostoriju, nećete moći da je vidite.
c
.
To što ne vidite svetlosnu vrpcu ne znači da se s njom nešto
loše dešava, da je prekinuta ili da niste u astralnoj projekcji.
Jednostavno, ona je od fne materije i postaje nevidljiva posle
udaljavanja astralnog od fzičkog tela.
d. Kada ste blizu fzičkog tela, na 3-4 metra, svetlosna vrpca je
debljine novčića i možete videti kako je zategnuta i povezana s
50
fzičkim telom. Beličasta je, ali ako se u nju zagledate primećuje se
promena u skali duginih boja. Moie se dodirnuti, osećaju se lake,
hladne i fne vibracije, kao blagi elektricitet. Kako se udaljavate od
fzičkog tela ona je sve tanja i prozirnija, dok u jednom trenutku
ne postane nevidljiva.
Prema nekim sovjetskim istraživanjima, astralno telo teško je
oko 80 grama, a pojedini adcpti tvrde da se ta
povećavaci. Na fIzičkom planu astralno telo je
posmatra karakteristike prostora i aktivnosti ljudi
• • •
tezlOa moze
U stanju da
i da pomera
sitne predmete.
Ipak, pravi svet astralnog tela je astralna ravan, tako da se ono
tek tamo nalazi u svojoj prirodnoj sredini. Na tom nivou astralno
telo je nosilac svesti i ima sve karakteristike i moći astralnog
stanovnika. Može da se penje na različite nivoe, stupa u kontakt sa
astralnim bićima i da stiče različita iskustva. Duhovni rad na
astralnom planu se, 1 okviru zapadnog hcnnetizma, bazira na
usponu nivoima i osvajanju jednog po jednog, od 32. astraine staze
i kapije, odnosno područja univerzuma. Uspešnost i domet 1 tom
magičkom poduhvatu zavise od snage astralnog tela, dostignutog
nivoa svesnosti i od toga koliko je kadro da bude propušteno u
odredjeni deo astralnog DIeta života. Pod tim podrazumevam ne
samo znanje i moć već i moralne karakteristike astralnog putnika.
KAKO SE ODVIJA ASTRALNA PROJEKCIJA
Kao što je fzičkom telu neophodno da boravi na fzičkom planu
i da budu zadovoljene njegove egzistencijalne i druge potreba, tako
je i astralnom telu nužno da odredjeno vreme boravi na astralnom
planu.
Astralno telo se odvaja od fzičkog kroz nekoliko faza.
1. Uspostavlanje veze s astra/nim planom i uskladjivanje vibracija
Fizičko telo se relaksira, opušta i polako priprema za san, a
astralna čula počinju da se bude. Za LN fazu je karakteristično
hipnogeno stanje. Na mentalnom ekranu gledamo figure, slike,
5 1
pejzaže koji su u stvari predeli astralnog plana. Zato što sc astraine
oči otvaraju, možemo imati utisak da vidimo sobu fizički
zatvorenih očiju. Javljaju se snažni svetlostni bljesci koji su pred­
signal izdvajanja astralnog tela. U ovoj fazi mogu se čuti različiti
astraIni zvuci, visoke frekvencije, šuštanje nalik televizoru s
nepodešenim kanalom, glasovi i cele rečenice, muzički tonovi ili
muzičke fraze, različiti instrumenti. Možemo takodje imati utisak
da kroz sobu duva vetar, osetiti laki dodir po glavi ili nekom delu
tcla. Pojedini studenti imaju promenjen ukus 1 ustima, često
"metalni", različite mirisne fenomene.
2. Prebacivanje svesti izfzičkog ¡lastralno tclo
Pri običnom spavanju, u ovoj f.'lzi najčešće gubimo svest i tonemo
u san. Nismo svesni daljih dešavanja koja, kada se prate budnom
svešću, mogu biti veoma neprijatna fizički i psihički.
Telo je zapalo u stanje ukočenosti i obamrlosti. Kao da smo
paralisani, ne možemo da pomerima ni jedan deo tela. Ova fizička
ukočenost je neophodna da bi se astralno telo izdvojilo od fizičkog
i traje vrlo kratko, od desetak sekundi do nekoliko minuta. Za to
vreme nismo u stanju da se pokrenemo, a ako bismo nekako i
uspeli to bi nas vratilo u predhodnu fazu.
Ljudima sc ponekad dešava da se u tim momentima probude,
bilo da se astralno telo izdvaja ili vraća u fizičko telo, i to je
najčešće veoma šokantno iskustvo. Pre svega zbog doživljaja da
smo paralisani i da ne možemo ni mali prst da pokrenemo.
Naglašavam da je to prirodna faza u izdvajanju astralnog tela i
nema razloga za paniku. Opustite se i za nekoliko minuta ćete se
ili projektovati ili uspeti sasvim spontano da pokrenete fizičko
telo. Ukoliko dopustite strahu da vas preplavi, samo ćete
neoptrebno produžiti to stanje.
Nakon što je fizičko telo obamrlo, astralno telo se izdvaja prvo
na nivou neke od čakri. Imamo osećaj kao da lebdimo na dnu
čamca koji talasi lagano ljuljaju napred-nazad, levo-desno. Može
se činiti i da se okrećemo naopačke ili da se pojedini ekstremiteti
podižu, ruke ili noge.
Većina ljudi, zbog trauma, stresova i negativnih dogadjaja koji su
stvorili energetske blokada na čakrama, ne može na ovakav način,
52
iz stanja transa, direktno da se projektuje, pa je za njih
svrsishodnije da se projekhlju kroz san. Na primer, ukoliko su nam
roditeji branili, ismevali nas ili kažnjavali kada ispoljavamo tugu i
plačemo, što je čest slučaj, ta potisnuta i neispoljena energija se
zatvarala na nivou gmdi i srčane čakre. Ili ako nam je bio
zabranjen bes, onda je on najčešće telesno zadržan na nivou
stomaka. Kada svesno pokušavamo da se direktno projekhljemo iz
neke čakre, prvo srupamo u kontakt s potisnutim osećanjima, a
pošto deluju mehanizmi odbrane, javljaju se i različiti simptomi
koji prekidaju započetu svesnu astrainu projekciju.
Primer
Studentkinja je tri sata pred spavanje jela umerenu i laku hranu.
Dospeva u stanje telesne ukočenosti, au odjednom počinje
mučnina i nagon za povraćanjem. Neprijatnosti se pojačavaju i
postaju nepodnošljive, sve dok ne uspe da se pomeri i sednc u
krevetu. ]stog trena mučnina nestaje, kao rukom odneta. I to se
ponavlja tokom svakog pokušaja direktne astraine projekcije.
Ili, osoba koja vcžba astrainu projekciju u stanju transa počinje
da oseća pritisak oko čela. On se pojačava i postaje bo užareni i
bolni obruč oko glave. Javlja se vrtoglavica i sve jača bol. Kada
prekine vežbu projekcije, svi simptomi odmah nestaju.
Pored navedenih, često se javljaju svrab u grlu i potreba za
kašljanjem, neizdrživi trnci u nogama, iracionalni strahovi. Kao
psihički mehanizmi odbrane, oni nastoje da spreče da svesno
shlpimo u kontakt s traumom, potisnutim sadržajem ili bolnim i
neprijatnim iskustvom iz prošlosti ili sadašnjosti. Primarni im j e
cilj da štite učnost od psihičkog bola, a tek bo uzgrednu posledicu
imaju dejstvo da prekidaju i ometaju svesnu astrainu projekciju.
Baš zbog navedenih problema, a i mnogih drugih razloga,
savehljem astralnim praktikantima da rade analize svojih snova ili
da se podvrgnu nekom obliku psihoterapije, kako bi rešavali
psihološke probleme i oslobodili sc nepotrebne potisnute energije.
Znači, još jednom, jedini razlog za nemogućnost direktne
astaine projekcije su nesvesni i potisnuti strahovi. Oni mogu biti
mnogobrojni i različiti. Ukoliko radimo na upoznavanju sebe,
53
svojih žeja, potreba, osećanja, stavova, problema i životnih cijeva,
strahovi i prepreke će se postepeno smanjivati i nestajati.
Kada se astralna projekcija ostvaruje kroz san, snIdent je lišen
svih ovih neprijatnosti. Astralno telo se i'.vaja dok je on u
besvesnom stanju, prolazi nivo zemlja-zemlja i penje se na neki od
astrnlnih nivoa gde je uspeo da postigne svesnost.
3. Odvajafje astra/fog te/a od
.
fizičkog
Astralno telo se pro podiže paralelno s fzičkim, otprilike metar
iznad njega. Zatim lako sklizne napred i koso se uspravi, prešavši
tako razdaljinu od par metara. Prilikom uspravljanja iz
horizontalnog položaja često se javlja laki električni trzaj. Ovaj
način izdvajanja astralnog tela je j najčešće opisivan u literanzri.
Astralno telo takodje može da se otkotrlja bočno od fzičkog i
nakon toga se uspravi, ili njegov pokret može biti nadole, kroz
krevet, kako god to neobično zvučalo. U svakom slučaju, princip
odvajanja je isti, samo je fzički pravac različit.
Tokom odvajanja astralnog tela, ukoliko ste svesni, imaćete
osećaj da ste veoma lako fzički podignuti a zatim uspravljeni, i
nećete moći da razlikujete da li ste u fizičkom ili astralnom telu,
odnosno imaćete utisak kao da se to dogadja fzičkom telu.
Primer
Ležim u krevetu, veoma opuštena nakon relaksacije. OseĆ3m
prijatno ljuljuškanje, kao na dnu čamca. lako su mi oči zarvorene,
vidim svoju sobu koju ispunjava blaga zlatasta svetlost. Počinjem
da se uzdižem, veoma lagano, i dalje se ljuljajući levo-desno, kao
na svilenom tepihu. Lepo mi je i uživam u tome. Za nekoliko
trenutaka uzdižem se 10 da me jc zagrlio i podigao topli
povetarac i stojim U astralnom telu nasuprot zidu.
Ali, može se dogoditi da imate i brzo odvajanje astralnog tela,
tako da ne možete da pratite postepeno izdvajanje i uzdizanje. U
tom slučaju, nakon postizanja stanja lakog transa, odmah ćete se
naći sasvim svesni u uglu svoje sobe, ili na ulici, ili u nekom
nepoznatom predclu.
54
Primer:
Čujem astraini zvuk, bo zveck.1nje stakla. Na mentalnom
ekranu vidim sliku zelene livade posute bleda-plavičastim cvećem.
Već u slcdećem trenutku gledam u plavo nebo, koje postepeno
tamni jer pada noć i shvatam da se na zelenoj livadi s plavim
cvećem nalazim u astralnom telu. Oseća m topao vetar i O daljini
vidim svetlost grada. Nameravam da poletim u tom pravcu.
4. Udalavanje astra/fog te/a
Nakon što se udajilo od fzičkog, astralno telo je slobodno da
istražuje područje zemaljskog i astral ni h nivoa. Početnicima
savetujem da se što bdc udalje od fzičkog tela najmanje desetak
metara, da ne pokušavaju da gledaju fzičko telo ili istražuju bko
izgleda jer je njegova privlačna sila jača što mu je astralno telo
bliže. Veoma lako se može dogoditi da se okrenete jer želite da
pogledate svoje fzičko telo i da odmah budete vraćeni u njega.
Nakon toga opet morate da ponavljate sve faze izdvajanja, što je
naporo i iscrpljujuće.
RAD NA SNOVIMA
Glavni zadarak rada na snovima, \ cilju psihičke i duhovne
transformacije, je da dobijemo njihovo značenje. Dobijanje
značenja sna se razlikuje od njegovog tumačenja, isto kao što se
boravak u prašumi razlikuje od gledanja TV reportaže o njoj.
Kada težimo da dopremo do značenja sna mi se vraćamo u
iskusrvo sna, ili nekih njcgovih delova i simbola. Time zaranjamo
M misterije svoje lične i kolektivne psihe i koračamo kroz riznicu
znanja i mudrosti astralnog plana. Mi smo unutra i naše iskustvo
je živo, lično i prisno. Nema potrebe da nam bilo ko govori šta
nam san znači ili da nam tumači njegove simbole.
Tumačenje sna je sasvi m suprotno tome. To je spoljašni pristup
u kome prevodimo slike sna u neke koncepte ili sistem simbola.
55
Primer
San - VUK
Nalazim se u beloj sobi i odjednom kroz drvena vrata dolazi
smedji vuk. On juri prema meni, a ja se budim u strahu.
Pokušala sam da tražim značenje sna kroz tehniku potapanja
simbola. Zamislila sam da izgledam k10 vuk koji stoji na dovratku.
Osetila sam snagu, sreću, uznesenost. Imala sam želju da skočim u
naručje voljenoj osobi i da je grlim. Da joj prenesem svoju snažnu
radost.
Posle ovog rada shvatila sam koliko potiskujem svoju ljubav i
životnu radost, da se bojim da ih izrazim voljenoj osobi jer imam
utisak da će me poneti i preplaviti njihova divlja energija.
Ako bih ovaj san tumačila iz spoljnih izvora, mogla bih
pregledavanjem raznih knjiga i razmišljanjem da dodjem do
sledećih informacja: u psihologiji se divlje životinje obično tumače
kao animalni ili seksualni instikti; po simbolici vuk često
predstavlja zlo i proždiruću pomamu, na njemu jašu veštice i sluga
je podzemnih bogova; on je nemilosrdni predator i gospodar

suma.
Da sam san tumačila samo proučavanjem njegove spoljašnje
simbolike, uplašila bih se i verovatno posrala zabrinuta u pogledu
svojih skrivenih impulsa i divljih nesvesnih sadržaja. Naprotiv,
ulazeći u značenje i energiju sna, postala sam radosna i puna
energije. Osetila sam snagu svoje ljubavi i strasti koje žele da se
ispolje.
TRI DETALA
1 . Izvucite iz sna tri najupečatljivija simbola. Zaroni re u sebe,

doživite ponovo simbol i napišite odmah nekoliko reči. Sta
vam simbol znači? Kako ste ga u SNU oserili? To isto uradite i s
druga dva simbola.
2. Sada napišite rečenicu koja sadrži ono što ta tri simbola vama
govore. Na taj način na površinu će izaći do tada nepoznata
56
osećanja ili uvidi. Prevedite je u formulacje: "Ja sam ... " , "Za mene
. " .\" "
M
. .
" Je ..Æ , I l eniJe...
. . . @. .
Ako ste napravili rečenicu u negativnoj konotacIJI, morate Je
izmeniti u pozitivnu. Tako se oslobadja energija koja prevazllaz

racionalni deo ličnosti, a važna je za promenu karaktera I
¯ Æ
ponasanja.
» . . . . . . .
3. Formulišite konkretan zadatak kOJI prolZ1lazl IZ doblJcne
poruke. Pratite njegovo izvršavanje.
Primer
SAN, (02-10) OORANI ZEC SA (LOVCIMA
Nalazim se u kući. Mačka
Ć
ile je Npredsoblu ostavio ostatke nekih
živo/iuja sa kojima se igrao i slomio im kičmu. To su dve

/
:
i 1IIa

ke i
nef to flo !iči 11a odranog zeca, splovcima kao kod patke. ,�Ih IZ10H

Îí
dvorište i gledam kako da ih bacim preko ograde. RuzICasto prozl17o
biće, slično ucu,još se mrda i gadno mije da ga uhvatim.
t. Za simbole sam odabrala mačku Ćileta, odra nog zeca i
dvorište.
Tmdim se da ispred scbc, vrlo jasno, u prirodnoj veličini,
vidim mačku kakva je bila 1 snu. Kao da sad stoji ispred mene.
Pratim štaosećam, kako mi izgleda, koje misli mi prozale kroz
glavu. Formulišem tri pojma i zapisujem ih.
Isto činim i s druga dva simbola.
tiLE: nesvesnost, ncodgovornost, nezrelost
OORANI ZEC: gadjenje, mrtvo, neuobličeno
OVORJŠTE: raščišćavanjc, granica mog prostora.
2. REĆENICA: Gadim se da rasčistim 1leoublićelle i mrtve plodove
moje nezrelosti. Ja JÍìI 11codgovorna.
Budući da je ova rečenica negativna, smišljam pozitivnu koja će
tačno da izrazi moja nova nastojanja.
Ja JH odgovorna za posledice moje nezrelosti.
57
3. Uvek je dobro da razmislite i postanete svesni na koji aspekt
vašeg svesnog, budnog života se san i poruka koju _ste dobili
odnose. Budite iskreni prema sebi i krajnje otvoreni. Sto se tiče
mog sna, prepoznala sam da se odnosi na neprijatnu situaciju s
bliskom drugaricom, u kojoj je ona bila bespomoćna, a ja sam je
zanemarila i povredila zbog sebičnih, detinjastih i glupih razloga.
U jednoj rečenici - nisam joj bila prijatelj. Dala sam sebi zadatak
da joj iskreno kažem da mi je žao i da pokušam da spasem
prijatejstvo, ako je ona spremna da mi da još jednu šansu.
Takođe sam sebi obećala da vi še nikada neću ponoviti tah
grešku.
ENERGI ZOVANJE ASTRALNOG TELA
ASTRALNO VIĐENJE
Sada počinjemo s otvaranjem astralnih očiju. Kao što sam
napomenula, u okviru astralnog tela imamo sva čula kao i na
fizičkom telu, samo što su astralna čula namenjena opažanju
astralnog sveta. Kod većine ljudi astra1ne oči se najlakše otvaraju i
najviše su u svakodnevnoj upotrebi. Odnosno, kada zamišljamo
buduće događaje, sanjarimo o nekim lepim situacijama, sećamo se
događaja iz prošlosti, kad god vizueliziramo bilo šta, ili maštama,
mi delom koristimo sposobnost astralnog viđenja.
U trenucima kada fizičko telo polako tone u san, a astralno se
priprema da se odvoji i postane središte svesti, prve se obično
otvaraju astraine oči. To je faza koja se u istraživanjima snova
naziva faza hipnogenih slika. Tada je fzičko telo opušteno,
počinjemo da zapadamo u laki dremež i pre nego što zaista
utonemo u san j jzgubimo svesnost, na mentalnom ekranu počinje
da se pojavljuje serija različitih slika. Fizičke oči su zatvorene, ali
astralne oči se otvaraju i počinju na mentalnom ekranu da gledaju
slike astralnog plana.
58
Tako se ostvaruje (straIna vizia. Ona se od astraine projekCije
razlikuje po tome što u astralnoj viziji gledate neku vrstu astraine
televizije. Ako ste nevešti, kanal koji gledate je obično slučajan i
kao da neko astralnim daljinskim upravljačem stalno menja
programe. Kada malo uznapredujete u različitim duhovnim
tehnikama, koje se bave učenjem i razvojem duhovnog iskustva
kroz astraInu viziju, kao što su neke vrste meditacija, onda već
možete manje-više po žeji da birate kanal koji posmatrate i
obrazovni program iz koga želite nešto da saznate ili dobijete
informacije. Dakle, u astralnoj viziji gledate recimo emisiju o
divljoj šumi kojom juri vuk. U astralnoj projekciji ste vi tamo, vi
ste u dubokoj šumi i svi su izgledi da će vuk juriti baš za vama.
Ukoliko u ovoj fazi svesno nastojite da ostanete budni i
posmatrate svoj mentalni ekran, videćete kroz koje sve razvojne
faze prolazi astralno viđenje. Izvođenje naredne vežbe, u cilju
razvijanja astralnog viđenja, važno je iz nekoliko razloga. Prvo,
produžavate kontinuum svesnosti ostajući duže budni i svesno
boraveći u stanju između sna i jave. Time prošimjete i
produbljujete svoju svesnost. Drugo, razvijate vizuelni kontakt s
astralnim planom i sposobnost držanja i utvrđivanja astraine vizije
koja traži fokusiranost i koncentraciju. Ove veštine su veoma
važne za kasniji boravak na astralnom planu. Treće, kada budete
ovladali astralnom projekcijom i kretali sa između različitih
astralnih nivoa, biće vam u nekim fazama i na nekim nivoima
potrebno da znate kako da otvorite astraine oči da biste videli gde
se nalazite.
Kada počnete da vežbate otvaranje astralnih očiju, vrlo je
verovatno da u početku na mentalnom ekranu nećete videti ništa.
To je normalno i sasvim uobičajeno. Većini ljudi je potrebno
nekoliko dana ili nekoliko nedelja da počnu da koriste svoj astraini
televizor. Kod nekih ova situacija može da traje i mesec dana.
Nemojte da se obeshrabrite. Ukoliko marljivo nastavi te s
vežbanjem, ukoliko istrajete, mentalni ekran će postepeno početi
da se otvara. Kada dos pete do faze 5 i utvrdite je tokom nedeju
dana, bez vraćanja i regresiranja sposobnosti na predhodne faze,
možete da budete zadovoljni postignutim rezultatima.
59
Faze kroz koje prolazi aktiviranje mentalnog ekrana i otvaranje
astralnih očiju:
1. Crno.
Vidite tamni ili crni mentalni ekran. Na njemu se ništa ne
pojavljuje i dosadno vam je. Nažalost, ta faza može da traje i
nekoliko nedelja.
2. Sive magli ne, kovitlaci i boje.
U ovoj f
.
'lzi na mentalnom ekranu počinjete da vidite neke
magličaste i neodređene oblike. obično sive ili tamnih boja. Vaša
mentalna slika takođe može da liči na loš tv-prijem s puno sivog
snega, a nazirete tek poneki nejasan oblik. Ova faza traje kraće
nego predhodna, obično nekoliko dana. To je dobro. Nastavite
daje. Napredujete.
3. Oblici i delovi predmeta.
Neki delovi slike počinju da se izoštravaju. Racima, iz tamnog
sivila, s belim i crvenim bljeskovima boja, počinjete da vidite
delove predmeta. Na primer, jednu stranu ormana ili deo nejasne
ljudske figure.
4. Jasne promenljive slike.
Slike pred vašim očima postaju jasne i brzo se menjaju. ]mate
utisak kao da gledate projekciju najrazličitijih izmešanih slika
svega i svačega. ]mate utisak da neki ludi gost u vašoj glavi
neprekidno menja program koji gledate. Tako vidite auto koji ide
ulicom, mačiju njušku, šarenu loptu, deo nepoznate sobe. čoveka
koji gleda kroz prozor, kuhinjsku čašu i to sve brzo jedno za
drugim i bez ikakvog reda.
Ovde su vazne dve napomene. Prvo, slike koje gledate na
mentalnom ekranu su zaista samo astralna televizija. Nisu lične.
Nemaju nikakve veze s vama. Preko njih ne dobijate ni kavu ličnu
poruku. To su različiti vizuelni zapisi astalnog plana s kojima ste
uspostavili astralni TV kanal preko koga gledate astrainu
televiziju. Tačka. Drugo. vrlo retko se dogodi da u realnom životu
prepoznate neku radnju ili deo prostora koji ste videli tokom
60
vdbe. To nije ništa lično i najčešće nema nikake veze s vama i
vašim životom. On što ste videli na mentalnom ekranu samo su
astralne slike određenih mesta i situacija. To je kao da na
televiziji vidite neki deo Pariza, pa ga kasnije prepoznate kada
stvarno odete u Pariz. Ništa posebno.
Daću vam primer. Gledajući slike na svom mentalnom ekranu
svojevremeno sam videla donekle poznat deo grada, četvrtast
betonski prozor stana \ prizemlju i karakterisičnu sobu tamno
crvenih zidova 1 kojoj ima mnogo predmeta afričke umetnosti.
Posle izvesnog vremena svratila sam s drugaricom kod njenog
kolege s fakulteta. Sve je bilo isto kao onomad na mom
mentalnom ekranu. lsti deo grada, kolega je stanovao u prizemlju,
1 stanu koji ima četvrtast betonski prozor i crvene zidove
prekrivene afričkim predmetima jer su mu roditeji radili l Nrici.
Niti je taj čovek, niti taj stan, niti taj dan, imao ikakav uticaj niti
značaj u mom životu
.
Sem što sam ga prethodno videla kao deo
astrainih slika i sada mogu da pišem vama o tome. Mogu da vam
navedem stotine sličnih primera. Ne kažem da nekada nisam
mislila da je to nešto bimo. Ali nije. T o je samo astralna televizija.
5. Zaustavljanje i istraživanje jedne slike
Na ovom mestu, da bi ste jednu sliku zaustavili i istražili je,
moraćete da se potrudite. Najvažnije je da u tu sliku želite da
udjete, da ste stvarno radoznali i hoćete da saznate šta se Î nalazi.
Postoji jedan mali mcmalni trik, koji se sastoji l tome da na
trenutak podignete pogled ka tećem oku ili adžna-čakri. A
možda vam on i neće biti potreban.
Dakle, kada vam dosadi da gledate astralni foto album, zaustavite
jednu sliku. Recimo da vidite sivu kuću na dva sprata. Za sekund
se fokusirajte na treće oko. Brzo krenite ka vratima kuće kao da ste
se stvarno fizički približili. Budite aktivni, držeći sliku koju ste
odabrali. Prodite kroz vrata ili ih otvorite. Pogledajte prostor 1
koji ste ušli. Popnite se stepenicama. Odaberite jednu od soba i
otkrijte šta sve ima u njoj. Proverite da li ima stanovnika. I tako
dalje, istražujte koliko vam volja.
61
Kada to postignete, ostvarili ste uspeh. Dodatni uspeh može biti
da se u ovoj fazi vežbe astralno projektujetc, što je ponekad slučaj.
Može vam se dogoditi da se stvano nađete u astralnom telu u kući
koju ste istraživali. Sajno! Ako vam to i ne pođe za rukom, kada
dospete do ove faze, postigli ste dobar napredak u produbljivanju
svesnosti, otvaranju astralnill očiju i vizue1oj kontroli astralnog
plana.
VEŽSA
OTVARANJE ASTRALNI H OČiJU
1 . Izvedite zaštitu.
2. Zauzmite udoban ležeći ili sedeći položaj. Trudite sc da se ne
pomerate.
3. Uradite neku od metoda relaksacije.
4. Usmerite pažnju na treće oko. Ono se nalazi iznad obrva, na
sredini čela. Obično možete da napipate lako udubljenje na
tom mestu. Može vam pomoći da pred ovu vcžbu na tačku trećeg
oka nanesete malo ulja od lavande, jasmna i mente. Osetite gde
vam se treće oko nalazi i tu zadriite koncentracju, recimo oko
minut. Zatim vratite pažnju na svoje sklopljene fzičke oči.
5. Zamislite da se preko vaših fzičkih OČiju i kapaka nalazi još
jedan par fnih, ljubičastih kapaka. Osetite bko su prijatni i
kako štite, leče i opuštaju vaše fzičke oči.
6. Zatvorenih očiju podignite pogled ka trećem oku. Osctite kako
se ljubičasti bpci podižu i otvaraju. To je jednostavan pokret
sličan onom kada otvarate fzičke oči.
7. Veoma lagano i bez napora, zatvorenih očiju, činite kao da
gledate naviše, u nešto što vam je malo iznad nivoa očiju, na
nivou adžna- čakre. IzdrLire tri minuta. Ukolko počnete da
osećate veći pritisak, napetost, glavobolju ili bilo koju neprijatnost,
preklnte ranije i pređite na sledeću fazu vežbe. Nema razloga da
žurite, pre ili kasnije to ćete izvoditi bez napora.
62
8. Usmerite pažnju na svoj mentalni ekran. Oko pet minuta
posmatrajte šta se na njemu dešava.
9. Onda za trenutak opet usmerite pažnju na treće oko. Blagim
pokretom spustite ljubičaste bpke preko fzičkih bpaka i
očiju. Osetite kako prijatno opuštaju fzičke oči.
10. Lagano se razmrdajte i razbudite ili utonite ¼ san.
11. Zapišite rezultate.
Primer:
Podigla sam ljubičaste kapke i na mentalnom ekranu prvo vidim
neko belo svetiucanje. Osebm mali napor.
Vidim ljubičaste šare na zelenoj pozadini. To postaje soba s
običnom drvenom stolicom, pored koje jc stari drveni sto. Napred
su vrata koje izlaze na terasu. S terase vidim park, nalik parku kod
Vukovog spomenika.
MEDI TACIJA
POSMATRANJE TELA U OGLEDALU
Cilj meditacije je da provocira prepoznavanje i osvcšćivanje
astralnog tela kroz posmatranje fzičkog tela. Vežba u stvari
simulira situaciju u kojoj ste u astralnoj projekciji i posmatrate
svoje fzičko telo.
Tokom vežbe može se dogoditi da, dok netremice posmatrate
svoj lik u ogledalu, imate različite neobične utiske i senzacije.
Može vam se učiniti da u ogledalu vidite lik koji se manje ili više
razlikuje od vas i da pritom imate doživljaj izvesne neprijatnosti ili
neobične euforije. Ne obraćajte pažnju na to i nastavite s vežbom.
63
Kasnije, dok zatvorenih očiju svoj lik vizuclizujete u ogledalu,
trudite se da on izgleda baš kao vi, da ima isto lice, kosu. odeću, da
zauzima isti položaj na swlici itd
.
Ukoliko slika na mentalnom
ekranu počne da se menja, da se pomera, pretvara u nešto drugo ili
vaš mentalni odraz izvodi različite vragolije, samo na trenutak
otvorite oči i pogledajte kako tačno izgleda vaš odraz u ogledalu.
1. Izaberite veliko ogledalo u kome možete da vidite celu svoju
fguru. Svetlo u prostoriji neka bude difuzno i blago, najbolja je
polutama, tako da okolni predmeti ne privlače vašu pažnju.
2. Za ovu meditaciju svakog dana obucite različitu odeću.
Obratite pažnju kako se u kojoj odeći osećate i kakve ro utiske
proizvodi na vaš nesvesni um i snove koje kasnije tokom noći
sanjate. Napravite plan oblačenja. s tim što jc potrebno da jedan
od dana meditaciju radite potpuno nagi:
prvi dan - potpuno naga
drugi dan - u spavaćici u kojoj inače spavam
treći dan - doterana i potpuno našminkana, kao za večernji
izlazak
četvrti dan t svakodnevnoj odeći koju nosim po kući
peti dan - u odeći iz nekog drugog istorijskog razdoblja koje
me privlači, recimo iz renesanse
šesti dan - u muškoj odeći
sedmi dan - u magičkoj odori i s magičkim simbolima, uz
upaljene sveće
3. Sedite na stolicu ili pod, udaljeni metar do metar i po od
ogledala i obučeni kako ste odabrali za taj dan. Opustite se.
Odlučite da ćete sada meditirati, a sve druge aktivnosti i
obaveze odložiti za kasnije.
4, Nekoliko minta posmatrajte samo svoj lik \ ogledalu, slobodno
lutajući pogledom i pamteći položaj tela, boje i detalje.
5. Onda zaustavite pogled i netremice gledajte samo l svoje oči.
Skoncenrrišite se na tu tačku i ne pomerajte pogled. Trudite se
da ne trepćete tri do pet minuta. U početku će vam to biti teško.
oči će suziti, moraćete da trepnete, ali ovom tehnikom gledanja
ubrzo se ovlada. Na istoku se ona zove tratak i koristi za razvijanje
auričnog vida, jasnovidosti i kao deo mnogih drugih duhovnih
praksi čiji je cilj aktiviranje trećeg oka, vidovitosti i drugih
64
duhovnih moći. A nauka je otkrila da vežba ima dobar uticaj na
pročišćavanje suznih kanala i korekciju vida.
.
6. Zatvorite oči. Zamislite svoj l ik u ogledalu. NastOjte da ga
vidite jasno, kao da su vam oči otvorene. Koristite
naizmenično dva pristupa - sagledavanje celine i proučavanje
detalja. Sagledavanje celinc znači da probate da vidite celu
.
sliku,
onako kako ste je videli dok su vam oči bile otvorcne: sedite na
stolici a iza vas se naziru krevet i slika. Kada to vidite, krenite da
,
W
proučavate delove i detalje: na mentalnom ekra

u
.
posmat
:
aJt

svoju kosu, crte lica, oči, ruke, boju kože, karakter�tl�e tkanme I
odeće koja je na vama, cipele, nokte na nogama. Zatim ponovo
pogledajte celu sliku, pa se opet vratite detaljima i tako
naizmenično oko pet minuta.
7. Otvorite oči i malo se razmrdajte.
8. Zapišite rezultate.
Nakon nedeju dana moći ćete da zaključite koji tip odeće
proizvodi najjači efekat na vaš sve

ni � n�

vesni um. Možda
sanjate sebe obučene kao u meditaCIJI, !ll ćete t
c
:
kom • ra:

uvideti koja odeća ima najjači pozitivan efekat na vas dozlvlJUJ
snage, sigurnosti i nadahnuća za astrainu p

ojekciju.
.
9. Sedme noći izvedite magička delo. ObUCite odeću kOJU ste
izabrali kao astralno najmoćniju i lezite da spavate U njoj,
naravno bez cipela. Smestite se l krevet kao i obično i pokrijte,
da vam bude prija.tno.
Primer meditacije
Obukla sam eri m magičku odoru s kapuljačom tako da mi se vidi
samo lice. Sedim pred ogledalom u položaju polu-lotosa. Ruke su
postavljene na kolena, otvorenih dlanova. S moje leve i desne
strane su upaljene sveće, ali se ne vide l ogledalu.
Gledam sebe u oči i prvo imam potrebu da prsnem u smeh.
Suzdržavam se. Izgledam sebi kao neka nadlIvana žaba kreketuša
razrogačenih OČiju. Oseća m laku jezu duž kičme i suše mi se oči.
Jednom sam trepnula.
. . . .
Onda se prostor oko mene majo zamaglJUJe, kao da
.
su stvan Iza
mojih leđa u lakoj izmaglici. Cini mi se da su OČI \ ogledalu
65
zelenije nego što su u stvarnosti. Mojoj slici u ogledalu crte lica
postaju grublje. U jednom trenutku imam neprijatan utisak da to
nisam ja. Znam da jesam, a opet nekako nisam.
Zatvaram oči i vidim svoj lik prilično jasno, mada možda nešto
bliže. Posmatram detalje i to je sve kako treba. Kad ponovo
pokušam da uspostavim celu sliku, u prvom trenutku ne mogu da
vidim lice. Trudim se i na mentalom odrazu vidim kako nabirem
čelo, srvarajući nekoliko bora i mrštim se od napora da se
koncentrišem. Smešim se jer je to prenaglašena slika.
Otvaram oči i pokušavam da se stvarno namršti m kao u
meditacji. To me zabavlja. Zaključujem da se ove dve slike
razlikuju.
.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
o metodi
Metoda Pobed1ik nastala je kao sinteza različitih tehnika, kao
rezultat mog decenijskog iskustva u istraživanju i unapređivanju
metoda i tehnika astral ne projekcije. Sastoji sc kako od delova koji
provociraju direktnu astralnu projekciju, odnosno izvan telesno
iskustvo, tako i od segmenata koji pojačavaju svesnast \ stanju sna
i omogućavaju lucidno sanjanje, odnosno astral nu projekciju u snu.
Kao i u svemu, i u našoj sposobnosti za astraInu projekcju
postoje individaIne razlike. Ako izuzmemo ekstremno talentovane,
koji od malena, ili posle pIe pročitanje knjige, ili prvog časa
treninga astraine projekcije mogu da sc direkno astralno
projektuju, kao i one koji u tome ni posle više godina predanog i
66
svakodnevnog rada ne uspevaju, svi ostali, većina ljudi,
odgovarajućim radom u kraćem ili dužem vremenskom periodu
mogu da ovladaju astralnom projekcijom.
Najveći broj, 60 do 70 odsto onih koji to žele da postignu, u
prvih tri do šest meseci ne mogu da ostvare direktnu astralnu
projekcju iz stanja duboke relaksacije. To jest, da iz duboke
relaksacije prebace svest iz fizičkog u astralno tclo, ostajući budni i
svesni tokom čitavog tog procesa. Iskustvo pokazuje da se 70 do
80 odsto osoba prvo projekruju tokom sna, odnosno ostvare
lucidno sanjanje, i to nakon dve do dvanaest nedeja vežbi. Tek
posle nekog perioda proširene svesnosti u snu, ludicnog sanjanja,
obično šest meseci do godinu i po dana, počinju da ovladavaju
direktnom astralnom projekcijom.
Razlog tome su slabost i nerazvijenost astralnog i auričnog tela,
nedovoljna osvešćenost astralnog tela i astranih čula, energetske
blokade na različitim delovima tela i čakrama, te različiti
psihološki faktori, potisnuta osećanja, a posebno nerazrešeni
strahovi. O tome će više reči biti u narednim poglavljima.
Druga grupa ljudi, 30 do 40 odsto, već posle nekoliko nedeja
uspeva da postigne direktnu astrainu projekciju, ali je ona obično
vrlo kratka, nekoliko sekundi il nekoliko minuta i neJ. "a1itetna.
Uzroci su isti kao i kod predhodne grupe.
Upravo zbog toga, metoda PobedIlik konstruisana je da omogući,
bez obzira kom tipu pripadate, da astrainu projekciju ostvarite bilo
u stanju sna, bilo kao kratku direktnu astrainu projkciju iz budnog
stanja. U poslednjih jedanaest godina, metodu PobedIlik
primenjivalo je nekoliko stotina ljudi. U periodu od tri meseca,
koliko traje trening, iskusrva astraine projekcije doživelo je osam
od deset osoba. Ostali, ako istraju l vežbanju i primeni metode,
uspeju nekoliko meseci kasnije.
Pobednik se za početnike sastoji od šesnaest koraka. Svake
nedeje dodajemo po nekoliko koraka i molim vas da ne žurite i ne
pokušavate da radite više nego što jc predviđeno za nedeju \ kojoj
se nalazimo. Za prva dva koraka, koja u ovoj nedeji počinjemo
da primenjlljemo, potrebno je 10-15 minuta, dok će za svih
šesnaest koraka u završnom mesecu trebati 45-60 minuta.
67
Jedno od suštinski važnih postignuća za astal nu projekciju je da
ostanete svesni u stanju polusna i tako dopustite svesti da se
prebaci iz fzičkog u astano telo. To je prilično teško i zato je
važno da iz nedeje u nedeju radite temeljno, korak po korak,
kako biste postepeno produžil sposobnost da ostanete svesni i
budni za astralnu projekciju i u astralnoj projekciji.
Većina stdenata pIV astraInu projekciju iskusi između četvrte i
šeste nedeje rada, s toga budite strpljivi i motivisani i, što je
najvažnije, trudite se da ostanete budni.
Metodu Pobednih možete, deo po deo, svake nedeje snimati na
kasetofon, mp3 plejer ili DVD i tako sebi u prvo vreme olakšati
pamćenje vcžbe. Ali možete i da proučite i zapamtite svaki korak i
tako ga izvodite.
Korake obavezno radite svake večeri pred spavanje. Ukoliko vam
sc dogodi da ipak zaspi tc, uradite ih čim se ujutru probudite. Ako
dremate i odmarate se popodne, i tada izvedite korake za nedelju u
kojoj se nalazimo.
U prvoj nedeji koraci su Crna knjiga i relaksacija.
CRNA KNJIGA
Cilj vcžbe je da omogući pregled događaja predhodnog dana i
izdvoji jake pozitivne i jake negativne utiske. Isto tako, da stvori
podsvesno usmerenje ka onome što želite da postignete u
narednom periodu. Dakle, uokviravate i zatvarate iskustva jz
predhodnog dana i neopterećeni dnevnim problemima i
impresijama možete da se posvetite istaživanju astralnog plana i
svog duhovnog prostora.
Ukoliko ste previše umorni, možda se dogodi da već na Crnoj
h?jizi počnete da gubite svest, da se previše bavite upečatljivim
događajima ili da ulazite u sasvim nepoznate slike. Zato ovaj korak
ne treba da traje duže od pet minuta.
68
RELAKSACIJA
Relaksacija treba da opusti fzičko telo i dovede svest do nivoa
srednjeg stanja transa koji omogućava izdvajanje astr:llnog tela.
U savremenom načinu života čovek je izložen različitim
upečatljivim delovanjima i stresnim sihlacijama. Napet je,
užurban, zabrinut i zaokupljen svojim poslovima, planovima i
ambicijama. Kada pristupi duhovnom radu, budući da shlpa u
jedan drugi svet, potrebno je da na pragu sobe 1 kojoj izvodi
praksu ostavi i za neko vreme napusti svoj e svetovne brige i
razmišljanja. Da bi pronašao unutrašnji mir i usmerio se na
odabranu spirihlalnu praksu, neophodno je da se opusti i oslobodi
nagomilane napetosti.
Tehnike relaksacije oslobođaju unutrašnje nataložene tenzije i
dovode u stanje opuštenosti i psihofizičkog sklada. Filozofija joge,
kao i moderna psihologija, smatraju da postoje tri osnovna vida
napetosti. Prvi je mšićna tenzija, vezana za telo, nervni sistem i
endokrinu neravnotežu. Drugi, emocionalna napetost, potiče od
nezavršenih ili neosvešćenih emocija koje ili plutaju na površini
svesti, ili potisnute deluju iz dubljih slojeva nesvesnog. Treći vid
napetosti, mentalna tenzija, posledica je neprestane mentalne
aktivnosti. Um je ispunjen zbrkom ideja, briga, fantazija, planova,
w Æ
secanja.
Da bi ste se oslobodili svih vidova trostruke nagomilane
napetosti i pristupili duhovnim praksama, morate upražnjavati
dovoljno efkasnu i temejnu metodu opušanja. Medju brojnim
zapadnjačkim i istočnjačkim tehnikama relaksacije, preporučujem
tantričku tehniku joga nidra. Pre svega zato što smatram da dovodi
do potpune i vrlo duboke relaksacije. Ona je veoma prihvaćena
među praktičarima različitog duhovnog usmerenja koji su potvrdili
i proverili njenu efkasnost. Osim toga, lako se uči i pogodna je za
kombinovanje s različitim duhovnim praksama.
Naravno, možete koristiti i neku drugu metodu relaksacije,
autogeni trening, Silva metod, Aleksandrov metod, pod uslovom
da traje najmanje 5 minuta.
69
POBEDNIK
Vežba
O. Izolujte se od mogućih uznemiravanja i obucite komotnu
odeću. Sedite udobno, recimo u foteju, tako da imate telesnu
potporu. Ako vam je zgodnije da leži te, postoje dva položaja koji
se preporučuju za astrainu projekciju.
Pr. je šavasnna, poloij mrtvaca, kada ležite na leđima, nogu
ispravljenih i blago raširenih. Ruke su malo odmaknute od tela,
šake okrenute spolja. Ovaj položaj je najbolji za astrainu projekciju
jer većina ljudi na leđima teško zaspi.
Drugi položaj je tibetamki, ležeći na desnom boku. Desna noga
je ispružena, leva preko nje, savijena u kolenu. Desnu mku
postavite ispod svog vrata, pored uha, a levu prebacite preko
struka. Ovo je takođe dobar položaj za relaksaciju i astrainu
projekciju, ali se lakše zaspi.
Kada zauzmete svoj položaj za astrainu projekciju trudite se da se
iz njega ni malo ne pomerate.
I Korak Cma knjiga
1. Zamislite crnu knjigu. Na koricama je ispisano vaše ime. U
njoj je zabležcno sve što se u vašem dosadašnjem životu
dogodilo.
2. Otvorite je i na beloj stranici zapišite datum i dan.
3. Kao na flmu, pregledajte kako ste proveli ceo dan, od jutra do
večeri. Br preletite preko slika. Nemojte se uplitati u
događaje, samo ih posmatrajtc.
4. Izdvojte slike tri situacije kojima niste bili zadovoljni, pogreši!i
ste ili se loše osećali iz bilo kog razloga. To su događaji koji za
vas sadde neku vrstu negativne energije.
5. Izdvojte slike tri situacje koje ste tog dana dobro obavili i \
kojima ste bili zadovoljni sobom ili drugima, ispunjeni
prijatnim osećanjima i utiscima. To su događaji koji za vas nose
pozitivnu energiju.
70
6. Izdvojte slike tri situacije, tri cilja, ambicije, žeje koje težite da
ostvarite u narednom periodu, od nekoliko dana do nekoliko
meseci. Vidite slike na mentalnom ekranu, kao da ste ih zaista
postigli. Osetite uzbuđenje, ispunjenost i radost.
7. Podvucite crtu ispod datuma i dana, osećajući da ste za danas
završili sa svetovinim životom i brigama.
8. Zaklopitc crnu knjigu i okrenite je na drugu stranu, tako da vaš
mentalni ekn postane sasvim crn i neproziran.
II Korak relaksacia
1 . Koncentrišite se na svoje telo i osetite ga. Postanite svesni
celog tela.
2. Započnite kruženje svesti, mentalno putovanje kroz različite
delove svog tela. Ponovite l mislima naziv svakog dela tela i
istovremeno ga budite svesni.
Desna strana:
Palac desne šake, kaŽiprst, srednji prst, domali prst, mali prst,
dlan, nadlanica, ručni zglob, podlaktica, lakat, nadlaktica, rame,
pazuh, desni deo struka, kuk) desna natko lenica, koleno, list,
skOČiti zglob, peta, taban, vrh stopala, palac, drugi prst, treći prst)
četvrti prst, mali prst ...
Leva strana:
Palac leve šake) kažiprst, srednji prst) domali prst, mali prst,
dlan, nadlanica, ručni zglob, podlaktica, lakat, nadlaktica, rame,
pazu h, levi deo struka, kuk) leva natkolenica, koleno, list, skočni
zglob) peta, taban, vrh stopala, palac, drugi prst, treći prst, četvrti
prst, mali prst ...
Lcdja:
Desna lopatica, leva lopatica. Desna strana sedalnog dela, leva
strana sedalnog dela, kičmeni stub. Cela leđa ...
Prednja strana:
Teme, čelo, desna obrva, leva obrva, prostor između obrva,
desni očni kapak, levi očni kapak, desno oko, levo oko, desno uho,
levo uho, desni obraz, levi obraz, nos, vrh nosa, gorja usna, donja
usna, brada, grlo, desni deo grudi, levi deo grudi, središnji deo
grudi) pupak, trbuh ...
71
Glavni delovi tela:
Cela desna noga. Cela leva noga. Obe noge zajedno. Pauza
.
. .
Cela desna ruka. Cela leva ruka. Obe ruke zajedno. Pauza . . .
Cela leđa, sedalni deo, kičmeni stub. Ceo prednji deo, glava,
trbu, grudi. Zadnji deo. Prednji deo. Celo telo . . . celo telo ... celo
telo . . .
Primer:
Nameštam se \ položaj šavasana. Udahnem nekoliko puta i
otvaram crnu knjigu pod današnjim datumom. Gledam brzi flm:
ustala sam, radila vežbe, spremila decu za školu, pisala, spremila
ručak, popila s komšinicom kafu, uradila terapiju, držala seminar,
vratila se kući, smejala sc Andrejevoj priči o vanzemaljcima, na TV
gledala forenzičare.
Negativne slike
Roditej pri.ča o nasilnom učeniku koji tuče drugu decu u razredu
mog sina. Cekam U redu za meso, prodavačica se svadja s
nezadovoljnom mušterijom. Ana se posvađala s najboljom
drugaricom i usamljena je.
Pozitivne slike
Prijatejica mi javlja divnu vest, u vezi završavanja ove knjige.
Uplaćene su mi pare koje čebm već dve godine. Andrej priča
svoju blesavu teoriju o vanzemaljcima. Smejem se dok me ne
zaboli stomak.
Tokom relaksarcije počinjem pomalo da se gubim jer sam
neispavana. Zaboravljam do kog sam dela tela stigla, pa sc vraćam
na početak. Ulazim u neke flmove i hipnogene slike. Teško mi je
da ostanem budna. Ipak iz drugog pokušaja uradim sve kako treba.
Opuštena sam i zadovoljna.
72
p" orke za fad I dru o_nedelji:
Teoriia
Rad sa snovima
Energizacja
ustalnog tela
Meditacija
Metoda astraIne
projekcije
Pročita
jte
p
o lavl je
Ambiciozni - nastavite redovno zapisivanje snova.
Svakog dana.
Uradite analze snova metodom Tri detala. Primenite
zaključke u svakodnevnom životu. Svaki san.
Umercni - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite analzc snova metodom Tri detalja. Primenite
zaljučke u svakodnevnom životu. Tri sna nedejno.
Lenjivci - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite analze snova metodom Tri detnljn. Primcnite
zaključke u svakodnevnom životu. Jedan san nedel"no.
Ambiciozni -vežbu OtvarmIe artralnih oćiu radite
jednom dnevo.
Umercll. i - vcžbu Otvarali je astra/lih OČijll radite tri puta
nedeljno.
Lenjivci - vežbu Otvaralljl astralllih oiiu radi te jednom
nedel jno.
Ambiciozni - vežbu PostIatrmle te/a u og/eda/u radite
svaki dan.
Umcrcni - vcibu Posmatrmle tela u ogledalu radite (ri
puta nedeljno.
Lenjivci -vcžbu Posmatrm!je le/a u ogledalu rdite
·ednom nedeljno.
Radite prva dva koraka:
- Crna knjiga
- relaksacija
Pra dva koraka ukupno trau 10 do 20 minuta.
Ambici0.ni - svake večeri pre spavanja i ujutru čim se
probudite. r popodne, ako legnete da odremate.
Umereni - svake večeri pre spavanja, ili ujutru čim se
probudite ako ste zaspali na nekom od koraka.
Lcnjivci - tri puta nedeljno uveče pre spavanja, ili ujutru
čim sc probudite ako stc za
s
li na nekom od koraka.
73
I I I NEDEWA
TEORIJA
VRSTE ASTRALNE PROJEKCIJE
Astraine projekcije se više razli
'
kuju po tome odakle, odnosno s
kog mesta, počinju nego po nekim drugim karakteristikama.
Može se reći da postoje dve glavne vrste.
DIREKTNA ASTRALNA PROJEKCIJA
Di
:
ektna astralna projekcija, u savremenoj terminologiji poznata
kao Izvantelesno iskustvo, počinje s fizičkog plana. Astralno telo
može da se kreće fizičkim planom, ili da se uzdiže od nižih ka
višim nivoima astralnog plana. Ova vrsta astraine projekcije može
se ispoljiti 1 nekoliko oblika.
Bra i spontana direktna astralna projekcija
Kod izvesnog broja početnika veoma brzo, nakon nedeju ili dve,
dolazi do spontane i brze astraine projekcje. Mogu je isprovocirati
meditativne prakse, vizuelizacija, stanja produžene i produbljene
budnosti, energizacija astralnog tela ili opšte uzbuđenje .z bilo kog
razloga. To veoma kratko traje, nekoliko sekundi do nekoliko
minuta i teško se kontroliše. Aji to je ipak prava astralna
projekcija.
Primer:
Meditiram. Vidim park nad kojim je sivo, kišno nebo. Tu je
cn
:
ena ljuljašb. U

lcdećem trenutku osećam iznenadni pokret,
�etlm napred-nazad I �laga kiša mi kvasi lice. Nalazim se u ljuljašci
Iznad zelene trave, ali u sledećem trenutku sam opet u fzičkom
telu i gledam isti predeo.
Brza i kratb spontana astralna projekcija veoma se lako brka s
jakom vizuelizacjom i ponebd je zaista teško razdvojiti da li se
74
radilo o jednom ili drugom. Ključno pitanje koje sebi treba da
postavite u tom slučaju je dn li ste zaista bili tamo celi i sa po
t
unim
te/esnim osdnjem, mabr i na nekoliko sekundi, da li ste imali
potpun doživljaj da ste zaista na ljuljašci i ljuljate se nad zelenom
travom, bo da se to stvarno događa, ili je jedan deo vas to samo
posmatrao s velikom uživljenošću. Linija razgraničenja je tanka.
Ako ste skloni brzoj i kratkoj astralnoj projekciji, do nje može
doći i u najneobičnijim situacijama, kada uopšte nemate nameru
da se astralno projektujete, kada ste nedovoljno ispavani ili previše
ili neočekivano uzbuđeni.
Na primer, jedna polaznica seminara je ujutru bila na sastanku s
generalnim direktorom svog preduzeća. Sedela je i podnosila mu
izveštaj. Odjednom je shvatila da sebe i direktora posmatra s
tavanice, a odmah zatim opet je bila u svom telu! Nakašljala se u
pola rečenice, pokušavajući da se seti gde je stala u razgovoru. Sve
nije trajalo više od nekoliko sekundi.
Problem s ovom vrstom projekcije je upravo to što je kratka i
nekontrolisana. To je po principu "sada sam ovde (u svom telu),
sad sam tamo (van tela na fizičkom ili astralno m planu), pa sam za
tren oka opet ovde (u fizičkom telu)". Osim što vam može biti
drago da ste se uopšte projektoval.i, od toga nemate nikave druge
koristi. Ne možete da ostanete, niti da istražujete, jer se previše
brzo vraćate u fizičko telo.
Ukoliko vam se dešavaju brze i kratke astraine projekcije,
pogotovo u nezgodnim situacijama kada vam to najmanje treba,
moraćete da poradi te na uzemljivanju fizičkog tela i boljoj kontroli
astraIne projekcje. Taj tip projekcije ukazuje na sposobnost
astralnog tela da se brzo i eksplozivno izdvaja od fizčkog, ali i da je
nedovoljno jako i svesno da bi ostalo na astralnom planu. Ali
naravno, radom na ojačavanju astralnog tela, na njegovoj
energizaciji i svesnosti i ov1adavanjem posebnim metodama može
se postići da se projekcija i ostajanje na astralno m planu produži.
Voljna direktna astralna projekcja {izvantelesno iskustvo}
Ova vrsta astraIne projekcije rezultat je predanog rada, tokom
nekoliko meseci ili godina. Najkvalitetnija je i najkorisnija jer
75
omogućava istraživanje, kako fzičkog plana i zemlja-zemlja ravni,
tako i različitih astral ni h nivoa. Potpuno je svesna. Počinje iz
stanja duboke relaksiranosti i polutransa, a vi ste u stanju da
pratite izdvajanje astralnog od fzičkog tela. Vidite proscor u kome
boravite i možete da odaberete u kom pravcu ćete se pokrenuti i
astralno istraživati.
Primer
Sedim udobno u fotelji. Uradila sam relaksaciju i disanje.
Osećam talase energije po celom telu, kreću se od stopala ka glavi,
zatim natrag od glave ka stopalima. Kao na nekom čarobnom
ćilimu, uzdižem sc koso naviše i stajem ispred kućne biblioteke.
Nakratko se okrećem i vidim svoje fizičko telo z:v:ljeno I¡ fotelji, a
onda se zaletim i sbčem kroz prozor, začuvši "zvec" dok prolazim
kroz staklo. hlazim na ter:Su. Gledam predeo ispred sebe,
otiskujem se i letim do krova sused ne zgrade. Odatle nastavljam
ka kući prij:tclice s kojom sam se dogovorila da je astralno
poseti m i pomognem joj da ostvari astraInu svesnost.
Uz to što ovom vrstom astraIne projekcije možete da istražujete
fizički plan, da posećujete prijatelje i zanimljiva mesta, možete i da
se uzdignete do nekog odabranog nivoa astralnog plana. ]skustvo
promene plana i prelazak od fzičkog na astraini plan je mesto na
kome se izvantelesno iskusvo i lucidno sanjanje preklapaju i
prepoznaju kao istovetno iskustvo. Tokom direktne astraine
projekcije polazite s fizičkog plana i penjete se na astraini plan.
Tokom lucidnog sanjanja, u stanju spavanja i nesvesni celog
procesa, već ste se podigli na neki nivo astralnog plana i tek tada
postajte svesni.
Energetske blokade
Najveći broj početnika lakše ostvamje svesnast u stanju sna nego
direktnu astrainu projekciju. Za to postoji više razloga.
Naš nivo posmatranja stvarnosti obično je na nivou Njutnovskog
mehanicizma 18. veka. Mi verujemo da smo čvrsto tclo i prilično
nam je nepojmljivo da možemo da budemo na dva mesta
76
istovremeno. Za većinu ljudi je obično potresno i zastrašujuće
iskustvo kad se nađu u astralnom tclu i vide svoje fzičko telo kako
leži opruženo na krevetu. Znači, jedna od prepreka za direktnu
astralnu projekciju je strah. Ljudi koji nemaju nikakvo iskustvo
astralnog plana obično se plaše da će izgubiti kontrolu, da će ih
napasti razlčiti duhovi i demoni, da će umreti tokom astraIne
projekcije ili da neće moći da se vrate u tclo.
Zatim, izdvajanje astralnog od fzičkog tela može da ima
neprijatne ili bolne simptome, prouzrokovane energetskim i
emotivnim blokadama koje zaustavljaju svesnu i direktnu astralnu
projekciju. Pored svesnog, mi posedujemo i nesves
?
i um koji j

mnogo veći, moćniji i drevniji nego naša svesna pSiha. NesveSnI
um je neka vrsta kompjutera u kome su SadFl.ani mnogi programi
koji pomažu naš opstanak i preživljavanje. U njemu je arhetipsko
iskustvo ljudske· rase u različitim tipičnim situ:cijama, kao
najstariji sloj, iskustva i znanje porodičnih linija u kojima smo
inkarnirani, programi koje smo usvojili u detinjstvu i potisnuti
sadržaji koje \ uslovima kada su se događali nismo mogl
emotivno i mentalno da integrišemo.
Programi u nesvesnom umu pomažu nam da preživimo, što ne
znači da st! takvi načini reagovanja uvek dobri za daji evo lu tivni i
lični razvoj. Nesvesni um nas štiti, često tako što potiskuje sadrlaje
koji Sl! bolni, potresni i za nas neprihvatljivi, ili na koje u trenutku
dešavanja nemamo odgovor. Medjutim, pitanje je šta se dešava s
energijom tih bolnih ili ego-neprijatnih osećanja, misli ili stavova
osuđenih da nestanu iz naše svesnosti? Odgovor je da se ona
smešta na određenom delu tcl:l, stvarajući tu neku vrstu
kontrakcije ili telesnog grča koji je dr!i zarobljenu. Blokirana
energij a takodje veoma često zahvata čakre.
U tim okolnostima, ukoliko pokušavamo da izvedemo direktnu
astra1nu projekciju, nastaju različiti psihički i fzički problemi,
samo zato što smo budni. To jc tragikomičan secenario. Opušteni
smo i u stanju polusna, ali ipak svesni, čekamo projekciju.
Astralno telo počinje da kontaktira čakru preko koje će se
projektovati. Ali na čakri je zarobljena potisnuta negativna
energija. Ukoliko svesno zaronimo 1I negativnu energiju, ona će
77
biti oslobođena i mi ćemo se suočiti s bolnim iskustvom koje smo
potisnuli.
Pa šta, kažete vi, sada imam snage da to vidim i prevaziđem,
nemam više pet godina kao onda kada je ta ruga blokirana! Ai
nesvesni um žel da vas zaštiti i zato hitno aktivira mehanizme
odbrane. Oni proizvode neki telesni i psihički simtom na koji
moramo da obratimo pa'Lnju, a to prekida započetu astrainu
projekciju. Jz stanja relaksacije i polusna, vraćamo se 1 budnost.
Neki tipični uzroci blokada na čakrama i simtomi koji se javljaju
tokom pokušaja direktne astraine projekcje navedeni su 1 donjoj
tabeli.
Deo tela ili Psihička ili fzička
Simtom koji
Neki od uzroka prekda astrainu
čakra posledica
�oiekci iu
Doživljaj suštinske Glavobolja, Obruč oko glave,
ostavljenosti ili zatvorenost i glavobolja,
odbačenosti,

pritisak u glavi, nepoverenje
dvostruke, prema spoljnom neizdriiv i
suprotne porke svetu. bezrazložan
roditeja. svrab temena i
Takozvani roditeji vlasišta.
"mozgolomd",
Tcmcna čak.ra
skloni ispiranju
mozga i verbalno-
mentalnoj agresiji.
Jaki autoritarni
roditeji
nepopustjivog
emotivnog i
mentalnog staVli.
78
Deo tela i Psihička i fzicka
Neki od uzroka
���k!n'. ___ __ ledc:
Roditelji koji Problemi s očima
Adina čak
zabranjuju glasno (često dioptrija) i
plakanje i sinusima.
izražavanje tuge. Stid zbog onog
Poruke "ne volim kakvi jesmo i zbog
te ako nisi takav i onog šta mislimo i
takav\ .volim te ielimo.
samo kad si ... "
Odbijanje naše
autemičnosti i
samosvojnosti.
Sinnom koji
|
p
rekda AP
Suzenje očiju.
Pritisak ili svrab
na čelu i adžna
čakri. Kijanje.
Vnoglavica.
Porodični stav
"deca sc vide ali se
ne čuju".
Zabranjivanje
glasne igre i
glasnog izražavanja
osećanja i misli.
�Gutanje" svojih
stavova i osećanja u
odnosu na važne
fgure, zato što je
to bilo
sankcionisano ili
kitikvano.
Problemi s grlom, Svrab u grlu,
Grlena č:
Srčana čak
U porodici je
zbranjeno ili nije
podriano
gornijim disaj nim
putevima,
tiroidnom
žlezdom.
Nesigurnost u
vcrbanom
izražavanju svog
iskustva i
zauzimanju
unutrašnjeg stava.
Problemi s
plućima, srčani
problemi,
izražavanje emotivna
osećanja kao što su zatvorenost ili,
ruga, žalost, suprotno,
zabrinutost, bes,
ljutnja,
nczadovoljstvo.
emotivno
preplavljivanje i
nemogućnost
kontrole oscćanjll.
stezanje grla,
suvo grlo,
kašljanje, suva
uml ili ogromna
količina
pljuvačke.
Pritisak u
grudima,jako
lupnje srca.
79
-
Deo tela ili
-
fzička Deo tcln i
Psihička i f1ička
Simtom koji
Neki od uzroka
Neki od u'.rok
jpsledica �ckida AP
ola
Nedovoljna Problemi s Bol tl slomaku,
Fizičko ili pSihičko
Slabija pSihičk i
Bol ili svrab t
podrška roditelja za želucem, c(evima i mučnina, žclja Z:
odsustvo jednog ili
fizička energija.
donjem delu leđa
izražavanje sebe, uopšte povraćanjem,
oba roditelja. Smrt
Slonost naglom
ili dui kičme.
iznošenje svojih digestivnim krčanje crcva,
brata ili sestre.
padu imuniteta i
Orhranj!.
stavova, znanja i traktom. izncnadn:1 vučija
Nesrećni slučajevi i
životne energije.
Hladnoća i
Solarni pleksus
mišljenja pred Loše glad. Bazna čakTa tragedije I
Odsutnost,
doživljaj
drugima,
depresivnost,
-
samopouzdanje i
porodici.
smrzavanja.
nedovoljno osećanje
doživljaj opšte
Vnu:ina i
--
nedovoljne
iscrpljenost i
znojenje.
razvijeno
samopouzdanje. podrh nosti od
niskog nivoa lične
poverenje i vera I strane dmgih
sna e.
sebe. Ograničavanje
Problemi s
Takozvani
Zabrana Problemi s Svrab ili
kretanja ili želja.
venama, kolenima
"
neizdrž u
seksualnog bešikom, seksualno
Prisila da ost:lOemo i stopalima.
nogama". To je
izražavanja ili bubrezima ili uzbuđenje. Bol u
u kući ili u svojoj
Nestrpljivost.
nekakav svrab \
zadirkivanje zbog genita1nim genitalnim
sobi. Prczaštićujući
Problem da
bridenje u
polnih
-
roditeji koji ne
ostanemo u dužoj
kostima koji nas
orgamma. orgamma.
Noge
karakteristika. Stid jl doživljaj Iznenadna
dopuštaju da se
vezi sa partnerima
primorava da sc
Genitalno·
Odbacivanje ili grešnosti zbog potreba z
razdvojimo od njih.
ili dug
o oklevamo
pokrenemo s
sakralna čakra
negativne poruke u sopstvene mokrenjem.
da ga ostavimo
mesta i ustanemo
ve.i seksu:llnosti. seksualne energije.
kada za to dođe
i1. položaja za
Pogled na Neodređena polna
vreme.
astrainu
seksualnost kao identifikaCija.
�oiekciiu.
sramotnu. prljavu Prva linija odbnl!1e
Različiti
Intenzivan svrab
i li djavo1sku. u odnosu na stres
dermatološki
na bilo kom delu
Incestuozna kod dece. Reakcija
problemi,
tela, peckanje,
na promenu
alergijske reakcije, trnci.
K07.
energije u okvir
ekcemi, seboreja,
porodice. Najčešće
suva i osetljiva,
kod veoma
problematična
sel.itivne i
koža.
osctl"ive dece.
80
8 1

Primer
Ležim 1 krevetu veoma relaksira na. Osećam talase energije kako
mi prolaze telom. Čini mi sc kao da lebdim ili pluram na površini
vode. Pojavljuje se pritisak 1 stomaku. Počinje da mi bude muka.
Pokušavam da oddim stanje opuštenosti, znam da sam odavno
jela, da sam zdrava i da ne postoji ni jedan razlog zbog koga bi mi
bilo loše. A mučnina se povećava. Izdriavam nepomično još
desetak minuta, a onda ustajem i odlazim ¼ kupatilo da povratim.
Užasna mučnina tamo medjutim nestaje bo rukom odnesena.
Karakteristično je da svi neprijatni simptomi obično nestanu čim
se pomeTite iz položaja za astrainu projekciju. Ljudi obično
pokušavaju da probiju blokade po čakrama, iH potisnutu i
zarobljenu energiju osećanja i misli, tako što će stojički izdržati
mučenje koje se sve više i više pojačava. To je očigledno bio i moj
slučaj . U jednom periodu sam uspevala da i po sat vremena
odolevam mučni ni i neizdržu u nogama, što su bile moje
uobičajene blokade. A kolikogod da sam se zainatila da se
astralno projek.rujem na direktan način, u to vreme nisam uspevala
da probijem mehanizme odbrane.
Zato nemojte bespotrebno da se mučite. Mnogo je veća
verovatnoća da ćete propasti u direktnom meču sa starim,
tvrdoglavim, nesvesnim umom. Energetske blokade se mnogo
brže i lakše razmekšavaju i oslobađaju drugim metodama. To su
pre svega različite psihoterapijske metode koje su i namenjenc
radu s našim ličnim problemima i potisnutim sadržajima. U okviru
ove knjige, ja vam predlažcm da radite na svojim snovima. Svaki
san teži našem uce10vljenju i njegov sadržaj, na nekom od nivoa,
uvek nosi deo energetskih i emotivnih problema. Radom na snu
možemo da oslobodimo potisnute energije i da tako posredno
razmekšamo ili razrešimo energetske blokade na čakrama i
različitim delovima tela. Tek tada, kada smo osvestili veliki deo
sadržaja i energiju koji su bili potisnuti, ponekad možemo
direktno da pobedimo mehanizam odbrane i oslobodimo
zarobljena osećanja.

82
Primer
.
(Otprilike godnu dana posle predhodnog pn mera l uz
psihoterapijski rad na sebi).
. . . '
Potpuno sam opuštena i spremna za proJekclJ

L
:
Osec

m
pomeranje astralnog rela
.
�evo-de
.
s
.
nol kao na br
o
dlcu Æ

P

atl

pokret. Pojavljuje se mucmna. Dlsem �oz ¯ svoJu
.

ucn1l1u I
pokušavam da ostanem opuštena. Povccava se .
.
odluc

Je
.
m da s

borim još neko vreme i vidim šta će se dogodl

L
.
�očmJe �a
.
ml
bude još lošije i postajem -esna na se�

. Sada ml JC I muka I ljuta
sam, tako da mi skoro krecu suze na OCI. U
.
sled

ćem trenu

ku sam
u sceni iz svog detinjstva koju sam sasvim bila zaboravila. S

e
vidim veoma jasno i detaljno iako je to stan iz �oga s
:.
moJU
porodica iselila pre nego što sam i

ala sedam godlOa
.
Lazlm na
tepihu i besnim udarajući nlkama I no

ma o
,
pod. Mala sam,
možda dve ili tri godine, i ljuta na mamu Jcr nece da ra
.
zgovar

s

mnom. U stvari sam tužna, jer se ljuti na mene, ostavIla me Je I
otišla u kuhinju.
.
U jednom fenomenaln?m tren

tku oscćam kako napetost 1
muka, pritisak, kao teški metalOt poklopac na
. �
om

tomaku,
skoro fzički pucaju na ne�oliko delov
?
, r
.
azmlcu se I polako
nestaju. Osećam se lako, savrseno z

dovolJno ì opušten

.
.
Uzdižem se u astra Ino m telu l pobedanosno stajem Ispred
prozora. Uspela sam!
Svako ima svoje mesto na kome je navikao da
.
taloži stre

,
negativne misli i osećanja s kojima ne zna šta da radi .
.
Za men
:
Je
to bio solarni pleksus, i još uvek je povremeno. Za vas Je
.
to
.
mozd

neko drugo mesto na telu. Sada kada mi se dogodi da pr
!
dlrektn
.
o

projekciji osetim blagu mučninu, k

ja se nikako ne moze p
,
orcdltl
s onom plVobitnom, znam da Je potrebno da poradim na
blokiranom stresu ili nezadovoljstvu.
Studenti često pitaju da li mogu direktno astralno da sc
projektuju ako imaju blokade na čakrama. Odgovor je da
:
Kao što
sam rekla ½ predhodnom poglavlju, astralno telo moze da s
:
projektuje kroz svaku čakru i ukoliko vam je blokiran solarni
83
pleksus, ne znači da adžna čakra nije slobodna. Ali problem je 1
tome što ne možemo svesno da odredimo iz koje će čakre astralno
telo krenuti da se projektuje i Što je većina nas prilično neurotična
i energetski blokirana.
Indirektnom projekcijom u snu, lucidnim sanjanjem, ovaj
problem se zaobilazi i omogućava nam da ostvarimo svesnost u
snu i istražujemo astral ni plan na mnogo lakšem i višem nivou. To
će biti naša rema u sledećem poglavlju.
RAD NA SNOVIMA
PRI MENA KLJUČNI H PITANJA NA SNOVE
Bez stalnog postavljanja pitanja i traganja za odgovorima ne bi
bilo čovekove svesnosti, niti bi mogao da dosegne veće znanje.
Svako piranje vodi odgovoru, a svaki odgovor posle izvesnog
vremena vodi novom pitanju. Prilikom rada na snovima prava
pitanja predstavljaju ključ za dobijanje potrebnih odgovora.
Kada ih postavimo, nalik smo detektivu koji istražuje svoj san.
Istražujemo šifrovan i zamršen slučaj svog života i otkrivamo
odgovore na pitanja k.1ko radimo neke stvari, k.1ko rešava mo
probleme u svom životu, koje rezultate postižemo?
Kao što je već rečeno, pitanja o snovima na koja odgovorimo
uvek otvore nova pitanja, a takodje pokrenu i našu energiju za
otkrivanje novih odgovora i rešenja. To je dobro, jer se tako
razvijamo i postajemo svesniji i celovitiji.
Dok odgovar:tmo na pitanje nije potrebno mnogo razmišljati.
D:tjte sebi odgovor i dopustite intuiciji da bude aktivna. Kroz rad
na snovima ući ćete \¡ svoj život, k.1ko realni tako i duhovni.
Treba da znate da ne postoji ncbkav "pravi" odgovor, niti iko
umesto vas može da prosudi šta vam san poručuje. Sami ste sa
sobom i imate jedinstven doživljaj stvarnosti ¼ okolnostima u
kojima živite.
84
Ključna pitanja
Odgovorite na što veći broj pitanja koja izaberete. Neka vas
usmerava najjača pozitivna ili negativna energija.
-
Š
ta Ja, Ego snevača, radim u ovom snu?
- Koji su simboli u b¡M va'ni za mene?
- Koja su moja različita osećanja u snu?
- Koje su različite akcije koje preduzimam M snu?
- Kakav odnos, ako postoji bilo koji, ovaj san ima s onim što se
upravo
s
ada dogadja u mom životu?
- Ko ili šta daje obavešrenja 1 snu?
- Ko ili šta mi pomaže u snu?
- Ko ili šta me povređuje u snu?
-
Š
ta bih želeo/la da izbegnem \ snu?
- Koje akcije bi taj san mogao da mi preporuči ili sugeriše?
- Koje izbore imam, tc šta ću Ja učiniti kao rezulatat rada na ovom
snu?
- Ko i šta su moji saputnici u snu?
-
Š
ta ja činim u svakodnevnom živoru bda se nađem u sličnoj
�iruaciji?
- Sta ti želiš da pitaš nas, tvoje duhove sna?
- Zašto se ponekad bojiŠ nas, tvojih duhova iz sna?
- Kakva nova pimnja se javljaju u vezi rada na ovom snu?
Primer rada Ia J!lprimenom klučih pitanja
SAN: OTVARANJE NOVE BELINE
U novoj sobi su Marin i Nevena. Ima puno sendviča i atmosfera
je nekako svečana. Imam utisak da pOČinje nešto novo i bogato.
Pada pIi sneg. Spremamo se za zimsku kratkodnevicu. Gledam
decu kako se grudvaju i pričam sa Vesom. Kažem da mi je žao što
Andrej još spava i ne vidi da pada sneg.
Gabrijela mc nešto gnjavi svojim ljubavnim problemima.
Prolazimo pored kola njenog dečka i ona aktivira alarm. Posle smo
85
kod nje u kući. Javljam svom mužu da ću tu ostati da spavam.
Onda ipak odlučujem da krenem kući. ne vidim zašto bih bila tu
kad mi je kod kute mnogo udobnije i opuštenije.
Sedim sa Vesom za stolom, u ulici sličnoj onoj u kojoj su
stanovali moja baka, ujak i ujna. Gledam na drugu ulku kojom
prolaze autobusi, ista je kao ulica u kojoj sam živel" do sedme
godine. Brinem da l ću videti kad naiđe moj aurobus.
O9govor na ključna pitanja:
-StaJa, Ego snevača, radim u ovom snu?
Proslavljam nešto novo, ali odlučujem da ne provodim
nepotrebno vreme kod drugarice jer mi je kod kuće mnogo
prijatnije.
- Koji su simboli u snu važni za mene?
Prvi sneg. Volela sam ga kao dete, bo dcvojb i volim ga i sada.
On za mene nosi specifičnu atmosferu čistoće, radosti i čarobnog
dana.
- Koja su moja različita osećanja u snu? _
Uživam u slavlju novog i bogatog. Zali m što ne mogu svi sa
mnom da se raduju. Trpim dosadnu priču. a onda odlučujem da
mi bude prijatno. Brinem da li ću stići na autobus.
- K
.
akav odnos, ako postoji bilo koji, ovaj san ima s onjm što se
upravo sada dogadja u mom životu?
Upravo se nalazim pred sasvim novim poslovnim projektom.
Ovaj san je u velikoj meri podrška i objašnjenje za tu situacju.
- Ko ili šta daje obaveštenja M snu?
Niko, ja sve sama radim i zaključujem.
- Ko ili šta me povreduje u snu?
Malo brinem da li ću videti autobus.
- Koje akcije bi taj san mogao da mi prepontči ili sugeriše?
Prvo, treba da sc potrudim da stignem na autobus, odnosno da
uradim neke srvari ¼ vezi novog posla koje su vremenski zada te.
Drugo, ne treba da gubim vreme na površne odnose sa
poznanicima, oni od toga nemaju ništa u bilo kom smislu, a
• •
nemam nl p.
86
- Koje izbore imam, te šta ću Ja učiniti kao rezulatat rada na
ovom snu?
Koncentrisaću svoje napore na novi poslovni projekat. bez
rasipanja vremena i energije na površne međuljudske odnose.
- Kakva nova pitanja se javljaju u vezi ovog rada na snu?
Zašto se kao razlog zabrinutosti i mogućeg kašnjenja na autobus
pojavljuju ulice iz mog ranog detinjstva?
ZAKLJUČAK: Hv na podršci, tebi moj dragi Anđele i vama
mojim duhovima sna. Radujem sc ulasku u novu belinu. Radujem
se prvom snegu. ko god bio ili ne bio sa mnom \ tom trenutku.
Spremna sam da se posvetim novom projektu i da pazim na
vremenske rokove, bez gubljenja vremena na površene odnose.
Razmisliću o uticaju koje moje detinjstva ima na propuštanje
pravovremenih prilika.
KLJUČNA PITANJA
1. Kad zapišete san, pročitajte listu pitanja. Odaberite ona koja
vam se nameću, zapišite ih i počnite da pišete odgovore,
imajući san na umu. Pišite veoma brzo, tako ćete dobiti materijal
od svog spontanog jastva.
2. Odaberite naredna pitanja, ona koja smatrate značajnim ili za
koja imate vremena, i odgovorite i na njih.
3. Proverite pitanja s liste koja ste izbegli. Naš ego prirodno
izbegava ono što bi moglo biti bolno ili bi se kasnije moglo
raščistiti. Sada ta pitanja koristite kao osnovu s koje ćete
odgovoriti svom snu.
4. Nakon odgovora izvedite zaključak. Na koji način on može da
bude upotrebljen u vašem svakodnevnom životu i budućem
životu snova?
5. Koja vam se nova pitanja otvaraju posle rada na snu? Zapišite
ih, a zatim ih možda ostavite kao pitanja koja ćete nositi sa
sobom. U nekom budućem trenutku možda ćete že1eti da ponovo
pogledate ovaj materijal i razmislite o odgovorima koji su vam a
međuvremenu dolazili na postavljena pitanja.
87
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
ASTRALNI SLUH
Kao što imamo astraine oči, tako imamo i astralne uši. One su
obično slabije razvijene od asrrainih očiju, izuzev kod ljudi koji su
ekstremno auditivni tipovi. ali predanom vežbom njihova funkcija
može da sc osvesti i razvije. Asrralne uši imaju sposobnost da čuju
astral ne zvuke. a da bi smo pojasnili karakteristike zvuka na
astralnom planu moramo sc pozabaviti specifičnošću astralnog
plana ¼ auditivnom smislu.
AstraIni plan je pre svega pOZmlt kao svet slika, takozvann
"riznica slika". Zvuci koje tamo možemo čuti više odražavaju
astral ne vibracije nivoa energije i vrstu astralnog plana, pa tako što
smo na fnijem i višem nivou astrala, sve ređe čujemo zvuke koji
imaju veze s poznatim zemaljskim zvucima.
Na astralnom nivou zemlja-zemlja čujemo reči, razgovor,
muziku, sirene automobila, kišu ili bilo koji zvuk koji ima veze sa
sferom Zemlje, ali je zvučna percepcja ipak donekle izmenjena.
Imamo doživlja, recimo, kao da slušamo neki razgovor a veoma
smo pospani, umorni ili pijani. Teško se pamti više od nekoliko
reči ili rečenica. Reči i zvuci su ubrzani ili previše usporeni, s
uobičajene tačke gledišta.
Na prim nivoima iznad zemaljskog plana, obično tokom
direktne astraine projekcije i izdvajanja astranog teJa, čuju se
veoma karakteristični astraini zvuci. Mogu biti u različitom
rasponu, od veoma slabih i [eško primetnih, do veoma snažnih i
neprijatnih. Podsećaju na jednolično šuštanje, zujanje, hujanje
vetra, električni šum sličan loše podešenoj stanici na radio ili tv
aparatu, vibracije žica itd. Sve u svemu, teško ih je opisati.
Kada fizičko telo dospe u stanje duboke opuštenosti i astralno
telo postane spremno za projekciju, ubrzo posle astrainih očiju
aktiviraju se i astr:dne uši. One se, kao i astraine oči, prvo
prilagođavaju frekvencijama astralnog plana i priključuju na neku
vrstu astralnog radio programa. Tada možete čuti neke reči,
rečenice, cele razgovore, muziku, pevanje. Kao i kod
88
hipnogeničkih slika, astraini zvuci �oje čujete obično

emaju
nikakve veze sa vama lično, to su 7NLl astralnog plana, a V¡ s
:
mo
tražite stanicu na svom astra1nom radiju. Stotinama puta sam cula
razlčite interesantne informacije, one koje sam mogla kasnije sam
proveravala i nikada nisu ništa bitno značile za mene l ično.
Primer
Nalazim se u mraku svoje sobe. Sama sam \ kući i ležim 1
položaju za astralnu projckciju.

�ujem vis
?
k
.
o zuj
��
je, ncšt

.
viš
:

leve strane glave. Zatim jasno cUJem dublji 1 stanji glas kOJ! kaze.
"Cvjeta Rugobčić, telefon - četiri, tri, četi
.
ri, p

t,osam. dva".
Ujutru sam iz radoznalosti okrenula taj brOJ- DobJ!a sam neku
frmu. Pitam čoveka koji se javio da li mogu da razgovaram sa
Cvijetom?
"Mislite Cvetanom Rugobčić?"
"D " a.
l
Javila se srcdovečna žena. Izvinil

sam
.
sc i r
.
ekla �a z
o
vem ma o
neobičnim povodom, da sam sanJUla nJcno "�e
.
ì broJ
.
t
.
e1

fona.
Njen glas je postao toplji i prisniji. Rekla ml Je da JOJ Je pre
nekolko nedeja umrla veoma draga sestra, da se o� tada
intenzivno pita da li i posle smrti ima života
.
i da
..
li ćc s� nJl� dve
:
bilo kada i na bilo kom svetu, ponovo srCS[l . . . Zahvahla l se 1
rekla da će moj poziv shvatiti bo poruku i kao odgovor na svoje
piranje. To je bilo to, šta god kome značilo.
Drugi put sam čula glas koji mi je dao ime i adresu: Z

.
ra
.
n
Stojković, Bulevar Revolucije 127. Kao zaludan stude
?
t kOJl Je
upravo izgubio godinu, otišla sam na tu adr

sll
:
T a

o
.
cstvarno
živeo neki novinar Stojković, ali u vreme mOJe Istrazlvacke posete
nije bio tu. I to je bilo s

e.
. . . . . . . ¶ .
Bilo je još desetine pnmera ¡ 11 Jedan od nJih Oje Inao OIkake
veze samnom i mojim životom.
Kada, medjutim, na nakom višem nivou astr

lnog p
.
l�na s
�:
sno
komunicirate sa drugom osobom, astralnim entitetom Ih vodicem,
ta komunikacije obično je razmcnom misli, odnosno ima vid
telepatske komunikacije. Ukoliko ipak, spolja, svojim ušima čujete
89
reči ili rečenice, onda to ima poseban značaj. To je poruka koja je
bitna za vas i potrebno je da se kasnije, kada budete svesni i budni,
detaljno analizra psihološkim, numeričkim, simboličkim i drugim
metodama.
Svaki nivo astralnog plana ima svoj karakterističan zvuk, pa čak i
tip muzike koji se može čuti. A to je veoma retko i netipično
iskustvo. Na nekim planovima možete čuti predivne, opčinjavajuče
harmonije i glasove koje ja nazivam istinskom "anđeoskom
muzikom". Takođe postoje ravni s pretećim, jakim, veoma
neprijatnim zvučnim vibracijama. Na nekim stazama možete čuti
kosmički zvuk koji jednostavno ne može da se opiše rečima.
VEŽBA: OTVARANJE ASTRALNIH UŠIJU
1. Izvedite zaštitu.
2. Zauzmite udoban ležeći i sedeći položaj. Trudite se da se ne
pomerate.
3. Uradite neku od metoda relaksacije.
4. Usmerite pažnju na tačku na sredini potiljka. Ona se nalazi
nasuprot adžna čakre i pretstavlja zadnje, ili leđno, treće oko.
Zadržite neko vreme koncentraciju na njemu, oko minut. Posle
izvesnog vremena možda osetite trnce, toplotu ili svrab na ovom
mestu. Zatim vratite pažnju na fizičke uši.
5. Zamislite da se preko vaših fizičkih ušiju nalazi još jedan par
finih, ljubičastih ušiju, nalik vilenjačkim. Duplo su veće,
špicaste na krajevima, pokretne i usmerene prema temenoj čakri.
Osetite kako su prijatne i kako štite, leče i opuštaju vaše fizičke
^
UsI.
6. Zatvorenih OČiju usmerite pažnju na potiljačnu čakru. Osetite
kako se ljubičaste uši podižu i otvaraju. To je jednostavan
pokret, kao kad načuljite uši da čujete neki tihi zvuk koji dolazi
iznad vas, iza leđa.
7. Veoma lagano i bez napora, zatvorenih OČiju, činite kao da
slušate zvukove koji dolaze iza vas i iznad vas, nešto malo
iznad nivoa glave. Izdržite tri minuta. Ukolko počnete da osećate
veći pritisak, napetost, glavobiju ili bilo koju neprijatnost,
90
prekinite ranije i pređite na sledeću tačku. Nema razloga da žurite.
Pre ili kasnije ov fazll izvodi ćete bez napora.
8. Usmerite pažnju na zvuke koje možete da čujete u svojoj sobi.
Zatim na zvuke koji dopiru iz vaše zgrade ili kuće. Oslušnite
zvuke koji se čuju napolju, na ulici. Putujte još dalje, koliko god
daleko možetc. Budite opušteni i radoznali. Radite to oko pet
mmuta.
9. Na kraju opet usmerite pažnju na potiljačni deo trećeg oka.
Blagim pokretom spustite ljubičaste uši preko fizičkih ušiju.
Osetite kako ih prijatno opuštaju.
10. Lagano sc razmrdajte, razbudite ili se okrcnite na stranu i
spavajte.
11. Zapišite rezultate.
Primcr
Pokrenula sam svoje vilenjačke uši. Čujem ravnomerno
zveckanje koje dopire s obe strane glave, ali nekako jače s leve.
Zvuk postaje sve jači i viši. Neko korača u stanu iznad. Voda u
cevima. Mlad glas na nekom od spratova kaže "To hoću". Neki
uzvik napolju. Ravnomcrni zvuk saobraćaja. Kao da mi se i slika
groširujc, pa vidim celo dvorište ispred zgrade
.
Zatim park iza.
Cujem huk vctra, pa neko bubnjanje. Idem za zvukom. Pratim ga.
Dolazim do neke pekare, koju prvi put vidim na tom mestu i
kažem sebi da ću proveriti da li ona zaista postoji.
MEDITACIJA
UNUTRAŠNJI ZVUK
Cilj ove meditacje je, s jedne strane, da ojača sposobnost astralnog
slušanja i, s druge, da pokrene astraine vibracije i provocira
astrainu projekciju. Meditacija je naizgled jednostavna, ali se u
velikom broju slučajeva pokazala dobrom za brzu astrainu
projekciju.
91
1. Lezite na leđa, ruku ispruženih na oko 90 stepeni iznad glave.
2. Uradite relaksaciju.
3. Proizvodite tihi mumlajući zuk. Osetite kako on ispunjava vaš
nos, glavu, vrat, grlo i kreće se naniže, kroz grudi, do solarog
pleksusa. Ćinite tako oko pet minuta, potpuno koncentrisani na
unutrašnjost svog tela i zvuk koji ga ispunjava.
4. Prestanite da mumlate, usmerite pažnju na solarni pleksus i r
je zadrite
.
Dišite lagano i ravnomerno. Osetićete vibracije
koje kreću od solarnog pleksusa naviše, kroz stomak, grudni koš,
vrat, glavu i ruke
.
Može vam se dogoditi da osećate podrhtavanje,
talase energije, pa čak i da vam se ruke tresu, ali to je uobičajeno.
Ostante rako pet minuta.
5. Spustite ruke pored tela. Lagano se razmrdajte, otvorite oči i
nemojte naglo ustajati. Ukoliko se osećate pomalo
dezorijentisano, uradite vežbe uzemljenja.
6. Zapišite rezultate.
Primer
Vibracija mumlanja me potpuno obuhvata. Počinjem da gubim
jasan doživljaj u kom položaju se nalazim. Znam da ležim na
leđima, ali kao da sam okrenuta na bok. Pomalo mi se suši grlo i
preplavljuju mc talasi energije. Na nivou trećeg oka vidim sve jače
bljeskove svetlosti.
U solarnom pleksusu prvo kao da, prilično prijatno, eksplodira
mala bombica, ili neka energetska lopta, a zatim se talasi prenose
naviše, pa naniže, celim telom, do vrhova prstiju na rukama i
stopalima. A onda imam utisak da je zemljotres! Ne znam da li je
stvarno? Čini mi se da od vibracija i talasa fizički poskakujem s
kreveta. Nadam se da je to moje astralno a ne fzičko telo, mada
zatvorenih očiju ne mogu da napravim jasnu razliku.
92

METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
Signal-disanje i uzdizanje su dva koraka koje ove nedeje
dodaje te svojim vežbama.
SIGNAL-DISANJE
Za direktnu astrainu projekciju ovo je ključna faza, i oni srećnici
među vama čije je astralno telo sposobno za brzu projekciju
verovatno će tokom nje astralno projektovati. Da napomenem i to
da je signal-disanje najdosadniji korak i po mnogima najteži za
održavanje budne svesnasti
.
Vežba je sasvim jednostavna, sastoji se u tome da dišete
abdomena1no i opušteno, brojeći svaki udah i izdah, unazad od
108 do 1, koncentrišući se na astraIni signal ako se pojavi. To
znači da je potrebno istovremeno da radite najmanje dve stvari, da
brojite udah i izdah, od 108 do 1, i da driite svcsnost na astralnom
signalll.
Abdomenalno (sromačno) disanje je naš prirodni način disanja.
Tako dišu bebe i mala deca dok još nisu pretrpei različite
negativne uticaje, koji naruše prirodni sistem disanja. Toko

abdomenalnog disanja vazduhom se ispunjavaju cela pluća -gornji
deo, srednji i donji deo. Medjutim, ve�na �udi diše
.
ve
.
oma ,��-,
samo gornjim i srednji"
,
delom
.
p
luca. �bog ut1
.
:
ap raz�
v
cltlh
stresova i drugih okolnosti, ¼ srednjim god mama oblcno sc vIse ne
diše donjim ili stomačnim delom pluća.
Za ispunjavanje tela energijom i p

�stica

j: ast
.

alnog tc�a,
dobro je da dišemo celim plućima. Da bl IS
'
p�
mli donJ �
.
eo pluca,
potrebno je da se prilikom disanja razlabaVI I pokrene dlpfragma,
odnosno da vam se tokom disanja podiže i spušta gornji deo
stomaka.
Način na koji dišete vidljiv je spolja. Ako dišete samo gornjim
delom pluća, podižu se ramena. Ako dišetc i srednjim �
v
cl0n
:
pluća, može se videti pokret i širenje grudnog koša. Kada dis etc I
93
donjim delom pluća, pokreće se dijafragma i gornji deo stomaka se
podiže i udubljuje.
Da biste naučili abdomenaIno da dišete predlažam da vcžbate
bar dva pura dnevno po pet minuta. Lezite na črsru podlogu i
nakratko se opustite. Na gornji deo stomaka stavite težu knjigu ili
svoj dlan. Udahnite i ispunite gornji, srednji i donji deo pluća.
Trudite se podignete knjigu ili osetite da vam se podiže dlan.
lzdahnite vazduh iz donjeg, srednjeg i gornjeg dela pluća. Osetite
kako se knjiga ili vaš dlan spUŠta. Možda će vam trebati nekoliko
dana da pokrenete dijafragmu i ovladate stomačnim disanjem,
kasnije koristite svaku priliku da dišete na taj način. Prirodno i
opušteno, bez ikakvog forsiranja.
Studenti često pitaju zašto se broji od 108 do 1? Odgovor je da
je to zbog toga što je 108 dobar broj u različitim duhovnim
tradicijama. Kako god plitko ili duboko da diše tc, brojanje od 108
do 1 pomaže da ostanete budni i svesni. Zato udahc i izdahc treba
brojati u trajanju od 5 dalO minuta.
Dok budete tako disali, pre ili kasnije obično se pojavi astraini
signal. To je znak da je astrlno telo spremno da se projektuje i da
pokušava da kontaktira čakru kroz koju će se to dogoditi. Dakle,
pozdravili ste se s predhodnim danom, ostvarili ste stanje
relaksiranosti i počeli abdomenaino da dišete. Fizičko telo je
potpuno opušteno, nalazite se u stanju polu budosti i astralno telo
je spremno za projekcju. Tada se pojavljuju specifični astraini
signali. Oni su vCLani za čakru koja vodi projekcju, ali i svaka
osoba najčešće ima svoje individualne signale koji joj govQre da
projekcija započinje. Spisak mogućih signala je zato prilično veliki
i raznovrstan. Podclićemo ga prema čulima.
Vizuelni sinali. Bjeskovi svetla, kao da je 1 mračnoj sobi neko
iznenada upalio svetlo. Utisak da su vam fzičke oči otvorene, a
nisu. Jasne i snažne slike na mentalnom ekranu. Pritisak i svrab u
predclu čela i trećeg oka.
Auditivni signali. Šuštanje, zujanje, bubnjanje, zveckanje,
zvečanje. Glasovi, muzika. Iznenadni praskovi i ekspolozije. Reči i
rečenice. Možete ih čuti kao da dopiru spolja ili iz vaše
unutrašnjosti.
94
Takliini signali. Kao da vas neko blago dodiruje ili mazi po
određenim delovima tela. Lak povetarac 1 sobi. Mišićne
kontrakcije.
Mirisni signali. Različiti mirisi, često mms tamjana i nekog
insensa. Upozorenje: ako osetite neki ružan miris, odmah ustanite i
uradite zaštitu, ako to predhodno niste učnili.
Signali ukusa. Metalni ukus u ustima. Slatki ukus, nalik
zaslađivaču.
VestibIllari signali. Doživljaj da se ljuljate napred-nazad ili levo­
desno, kao na čamcu i dušeku. Vrtoglavica. Kao da ste nagnuti
glavom naniže, okrenuti na bok, a u stvari ležite na leđima. Utisak
da vam sc podižu ruke ili noge. Doživljaj vibracija koji vam prolaze
kroz telo. Topli ili hladni energetski talasi koji mogu da izazivaju

Jezu.
I kada se pojavi signal nastavite da brojite udah i izdah. Tokom
udaha unesite energiju na područje signala, tokom izdaha
pokušajte da izdišete kroz područje na kojem stc signal oseti1i.
Ovakav način disanja će ili pomoći direktnu astraInu projekciju, ili
če pojačati i osvestiti rdesne blokade.
Primer
Udah 56-izdah 56, prvo se pojavljuje jako astralno zvečanje. Zatim
osečam pritisak na solarnom pleksusu. Udah 55, ispunjavam
solarni pleksus pranom, izdah 55, izdišem kroz solarni pleksus,
kao da guram mesto na kome oseća m pritisak. Udah 54, pritisak
se širi po stomaku, izdah 54, pritisak se smanjuje i postaje difuzan.
Udah 53, pOČinjem da se podižem, izdah 53, podižem se u
astrainu projekciju.
Tokom faze signal-disanje, u trajanju od 5 do 10 minuta, mogu
vam se dogoditi tri stvari:
1. Direktna astrana projekcija. Osobe kojima direktna astralna
projekcija ide od ruke, to obično urade 1 ovoj fazi. U prom
tipu brze astraine projekcije, nači ćetc se u prostoru u kome
vežbate 1 svom astralnom telu. Pri drugom tipu bnc direktne
95
projekcije, otkrićete odjednom da sc nalazite u nekom astralnom
predclu, recimo u dvorištu nepoznate kuće.
2. Aktiviranje tdesnih blokada koje direktnu astainu projekciju
zaustavljaju za neko vreme, dok se ne razreše. To izgleda tako
što vam se prvo pojavi signal, na primer bljeskovi svetla, a ubrzo
nakon toga pritisak na čelu, svrab na nivou trećeg oka ili laka
glavobolja. Ali nastavite da dišete. Kroz nekoliko dana,
najverovatnije meseci, a ređe godina, uspećetc da se u ovoj fazi
direktno projektujetc. U međuvremenu, budite istrajni.
3. Padanje I san. U fazi signal-disanja veoma ste relaksirani i na
granici između sna i jave. Našem egu je praćenja disanja i
signala tokom 5 ili 10 minuta prilično dosadno, a još ako ste
umorni ili nedovoljno motivisani, počećete da se gubite u brojanju
ili ćete zaspati. Nit svesnosti počeće da sc kida, na trenutak bićete
u nekoj slici ili snu . . . zatim ćete brojati ... pa uIeteti u neku priču iz
predhodnog dana. I više nećete znati ni do kog broja ste stigli, ni
gde ste krenuli s brojanjem.
UZDIZANJE
Suština četvrtog koraka je da simulira astrainu projekciju,
odnosno način na koji se astralno telo najčešće odvaja i uzdiže.
Rekli smo da se astralno telo prvo lagano podigne oko metar od
fizičkog, paralelno s njim. Zatim sc javi lk trzaj, na čakri preko
koje je astralno telo povezano s fizičkim, a onda se podiže �¡
uspravan položaj. Sve to traje nekoliko sekundi. Ukoliko sedite,
astralno telo će verovatno krenuti direktno napred, kao da ste brzo
ustali, ili će poleteti ka tavanici.
U okviru metode Pobedllik simulacija je prilagođena ležećem
položaju vežbanja.
Pre nego što počnete mentalno izvodjenje simulacije astralne
projekcije, potrebno je da pokret podizanja napravite desetak puta
fzički, to pomaže tclu i umu da zapamte fizički osećaj uspravljanja
i podizanja. Posebno sc usmcrite na senzacije u solarom pleksusu
96
i leđima. Dobro bi bilo da imate nekog prijateja ili saradnika koji
će vam pomoći da izvedete flzičku simulacju.
Lezite na krevet, zamis�lite da ste se podigli metar ka tavanici i
podignite fizičke ruke. Zmurite. Tada neka vas saradnik naglo
povuče za ruke i pomogne da se brzo uspravite na noge. Vi sve
vreme imurite i trudite se da '1.pamtite sve senzacije uspravljanja.
Kad ustanete, otvorite oči i dobro pogledajte prostor ispred vas.
Zapamtite što više detalja, da biste tokom mentalne vežbe u sebi
mogli da probudite utisak kao da zaista stojite na tom mestu.
Posle ove vežbe, simuliranje astraine projekcije radite mentalno.
Fizička simulacija vam pomaže da mentalna bude što realnija i sa
što više utisaka.
Simuliranje astraine projekcije ima nekoliko sjajnih efekata:
1 . Pomaže da svesno prepoznate i naučite (1.ze direktne astraine
projekcije.
2. Mentalno ponavljajući pokret direktne :stralne projekcije
dajete nesvesnom umu na zn:njc da ste spremni za svesnu
astralnu projekciju.
3. Kada zaista jednom postanete svesni odvajanja astraIng od
flzčkog tela, bićete u mogućnosti da bko prepoznate šta vam
se dešava, da se opustite i prođete kroz cca proces bez straha ili
prevelikog uzbuđenja, koji najčešće prekidaj u astraInu projekciju i
vraćaju svest nazad u fizičko telo.
Naravno, uspravljanje astralnog tcla odvija se mnogo nežnije i
blaže nego fizičko ustajanje, ali neki elementi pokreta su slični.
Takođe, kada budemo govorili o ast.ralnim vodičima, saznaćete da
oni na sličan način, kao vaš saradnik, pomažu izvlačenju astralnog
tela i njegovom odvajanju od flzičkog.

97
VEŽSA
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE, "POBEDNIK"
I korak - Cra knjiga
II korak - Relaksacija
III korak - Signal-disanje
1. Usmcrite pažnju na disanje. Dišite abdomenaino, prirodnim
ritmom, bez forsiranja ili produbljivanja disanja. Sasvim
opušteno i prirodno.
2. Počnite da brojite udah i izdah: 108 udah-WB izdah, 107
udah- 107 izdah, 106 udah-106 izdah, 105 udah-IDS izdah . . .
sve do 1 udah-l izdah.
3. Kada se pojavi signal, nastavite da brojite. Tokom izdaha,
prebacite svesnost na mesto signala i izdišitc kroz Î\ oblast.
v Korak - Uzdizanje
1 . Osctite pokret astralnog tela. Ono se ljulja napred-nazad ili
levo-desno, kao da Icžite na dnu čamca. Pokret takođe može
da liči na blage talase energije koji prolaze kroz vaše telo, od glave
ka stopalima ili od stopala ka glavi. Pojačajte taj pokret koliko god
možcte.
2. Doživite kako sc astralno telo, sledeći pokret, uzdiže paralelno
s fizičkom, otprilike metar iznad njega.
3. Zamislite da ste podigli astraJne ruke i da neko treba da vas
povuče i pomogne vam da se uspravite.
4. Osetite bni trzaj u predelu stomaka i leđa, kao da vas je neko
naglo povukao da ustanete.
5. Uspravite se 1 svojoj viziji i stanite, gledajući prema zidu koji je
naspram vas dok ležite.
98
Teorija
Rad sa snovima
EnergizaCija
astraJnog tda
Meditacija
Metoda astralne
projekcije
dana.
Uradite analze snova metodom Kjuia pilanjn. Primenite
zaključke u svakodnevnom životu. Svaki san.
Umereni � nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite analze snova metodom Kjuiw pillllljn. Primenite
zaključke u svakodnevnom životu. Tri sna nedejno.
Lenjivci - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite analze snova metodom
jednom dnevno.
Umereni - vdbu DIvaranje nst/llih uliju radite tri puta
Otvflrfnje allrah/ih uliju radite jednom
Umerem - radite vewu Unutnji zvu/ tri pura
. pIa
- Crna knjiga (5 minuta)
- Relaksacja (10 minuta)
- Signal-disanje (5-10 minuta)
- Uzdizanje (2 minuta)
PIa četiri koraka traju oko 25 minUla.
Ambiciozni - svake večeri pre spavanja uradite sva četiri
koraka i ujutru čim se probudite. I popodne, ako legnete
da odremate.
Umcreni - svake večeri pre spavanja uradite sva četiri
koraka, ili ujutru čim se probudite ako ste zaspali na
nekom od koraka.
Lenjivci - tri puta nedejno uveče pre spavanja uradite sva
četiri komb, ili ujutru čim se probudite ako ste z'pali na
99
IV NEDELJA
TEORIJA
VRSTE ASTRALNE PROJEKCIJE
Kao što smo rckli, postoje dve glavne vrste astraJne projekcije,
koje se više razlikuju po mes[ s koga projekcija počinjc, nego po
drugim karaktcristik.ma. U ovom poglavlju razmatrama
indirektnu astraInu projekciju, kako se naziva u okviru različitih
spiritualnih sistema, odnosno lucidno sanjanje, kako je nazvana u
okviru psihologije i parapsihologije.
LUCIDNO SANJANJE
Većina ljudi, koj i iz bilo kog razloga obraćaju pažnju na svoje
snove, bar su jednom imali doživljaj lucidnog sanjanja. Deca
takođe često imaju takvo iskustvo. Uopšteno govoreći, lucidno
sanjanje ima neke karakteristike u kojima ćete se verovatno
prepoznati:
- Dok sanja osoba shvata da se nalazi u snu.
To sc obično dešava kada sanjamo strašan ili nemoguć san. Dodje
trenutak kada kažemo: "Ovo je san. Ovo ne možc stvarno da se
dešava. Ja ne znam da vozim avion. Probudiću se iz ovog . . . "
- Osoba je svesna da sanja i može da pravi određene izbore.
Recimo, možemo da odlučimo da poletimo, da pobegnemo iz
neprijatne situacije ili da promenimo negativnu scenu u pozitivnu.
- Osoba je svesna da sanja i san doživlja izuzetno 'livo, jakih boja
i detalja.
- Tokom sna osoba doživljava pojačane tclesne senzacije, kao što
su energetski tokovi ili orgazmi.
Primer
Sanjam da spavam \¡ svom kreve[. Budi me uporno kucanje na
ulaznim vratima. Svetlo je kao u zoru. Osećam strah jer je pred
100
vratima nešto zloslutno. Virim kroz špijunku i vidim raščupanu
devojčicu. Otvaram, a na pragu je mačak ì crvenim čizmama. Riđ
je, veliki i stoji na dve noge. Oči su mu demonski crvene. Veoma
sam uplašena. U jednom trenuku postajem svesna i pomislim:
"Ovo je nemoguće, mora da je san. Mačke ne nose čizme."
Potpuno sam svesna da sanjam i prestajem da se bojim. "Beži s
mojih vrata mačketino i ću da ti nalupam šamare!" vičem i
počinjem glasno da se smejem jer je cela situacija blesava. To me
budi.
Lucidno sanjanje psiholozi i parapsiholozi obično razmatraju
kao posebno stanje svesti, a u izvesnom smislu ono pretstavlja
prOŠirenu i povišenu svesnost. Šta to znači? S psihološke tačke
gledišta, snovi su rad nesvesnog uma. Nesvesni um, posebno
njegov središnji arhetip, koji se naziva jastvo, usmerava psihu ka
razvoju naših potencijala i lIcclovljenju svesnog i nesvesnog dela
ličnosti. Naše jastvo nam kroz san šalje poruke kako da rcšavamo
životne probleme, ukazuje na procese ili situacije koje ne vidimo ili
s kojima treba da stupimo u kontakt, pokreće nas u pravcu
određenih projekata. Jastvo je s toga neka vrsta našeg unutrašnjeg
vodiča, savetnika i učiteja. Kada u snu postanemo svesni, mi tada
doživljavamo transformaciju jer imamo priliku da direktno radimo
s konfktima i suočavamo se sa svojim strahovima. Kada se
probudimo i vratimo budnom životu, mi smo svesniji, hrabriji i
psihički jači.
U drugom smislu, za lucidne snove se vezuje problem kontrole.
Tačnije, ako rad sna predstavlja težnju središta ličnosti ka razvoju i
t1cc1ovljcnju, postavlja se pitanje, da li sc mi, kada postanemo
svesni sna, neade1tno uplićemo i mcšamo u taj proces, te težimo
da kontrolišero i usmeravamo svoj razvoj prema standardima
svesnog uma?
Problem kontrole snova može da sc prikaže primerom: "Razvio
sam sposobnost da kontrolišem snove, tako da kada m se ne
dopada ono što se ì snu dešava, mogu to da promenim u ono što
želim." Postavlja sc pitanje da li osoba pokušava da preobrazi
negativnu energiju snova koju želi da potisne? Ili beži od životne
tame menjajući sve u prijatan doživljaj?
101
U najširem smislu, lucidno sanjanje većinu ljudi osposobljava da
budu mnogo aktivniji pri susretu s konfliktima u snu i spoljašnjem
životu. Cilj nije da se kontroliše stanje sna, nego da sc uz pomoć
njega mnogo uspešnije radi u realnom životu. Lucidni sanjač ne
teži da eliminiše neprijatnosti, već da ustanovi odnos s njima i
koristi njihovu energiju.
Većina tehnika za postizanje lucidnosti zasniva se na tome da
izberemo jednostavnu akcju ili signal koji nam, kada se u snu
pojavi, daje do znanja da sanjamo. To mogu biti naše ruke,
ogledalo, deo stana, poznati pejzaž. Ponovljenom tehnikom
vizuelizacije tcžimo da taj simbol prenesemo iz svesnog \ nesvesni
um, da bi on povećao budnost, 1 stanju sna delovao kao alarm i
osvestio nas da sanjamo.
JNDlRKTNA ASTRALNA PROJEKCIJA
Prema magičkom pogledu na svet, kada spavamo i sanjamo \¡
stvari boravimo na astralnom planu 1 svom astralnom telu. A kada
doživljavamo izvantclesno iskusvo, ili direktnu astraInu projekciju,
mi svesno ili polusvesno pratimo ceo proces odvajanja astralnog od
fizičkog tela i prenos svesti u astralno telo. Taj proces je zbog
energetskih blokada na fizičkom tcIu obično veoma teiak, bolan,
dugotrnjan, neprijatan i zbog toga za većinu početnika nemoguć.
U slučaju direktne projekcije, astralno telo se nakon odvajanja od
fizičkog obično nađe u prostoru gde smo se zatekli ili na nivotl
zemlja-zemlja. Ravan zemlja-zemlja je fizički, materijalni plan i tu
možemo da pogledamo sobu u kojoj se nalazimo i astralnim očima
vidimo fizičko telo kako spava. Ravan zemlja-zemlja ima svoje
specifičke karakteristike i zakonitosti U odnosu na astralnog
putnik., o čemu ćemo detejnije govoriti M jednom od narednih
poglavlja.
Međutim, kako fizički plan nije prirodno boravište astralnog
tela, ono ima tendenciju da se vrlo brzo uzdigne na neki od nižih
astraInih odraza. Nakon toga osoba koja se astralno projektovala
najčešće može da odabere astral ni nivo na koji će se dalje uzdići i
šta će tamo raditi.
J 02
Tokom lucidnog sanjanja, ili indirektne astraine projekcije,
svesnost obično izgubimo u fazi hipnogenih slika. To znači da
prespavamo izdvajanje astralnog od fizičkog tela i prebacivanje
svesti u astralno telo. Na taj način su zaobicene energetske
blokade i astralno telo je uzdignuto na neki od viših nivoa
astra1nog plana. U jednom trenutku, na astralnom planu, u okviru
onog što dožiyljavamo kao svoj san, postajemo svesni da sanjamo,
odnosno da smo u astralnoj projekciji. Obično za to postoji neki
okidač, koji proširuje nivo naše svesnosti. U početku to su najčešće
strašne situacije, koje nas osvešćuju, ili neobične, groteskne i
nemoguće pojave. Ali kada počenmo da vežbamo neku metodu
astra1ne projekcije, kao što je PobedIlih, tada planski postajemo
svesni određenog simbola ili mesta, kao okidača za buđenje
svesnosti da se nalazimo u svom snu, odnosno na astralno m planu.
Tada, s probuđenom svesnošću, možemo da odlučimo da li ćemo
da delamo u okviru scenografije astralnog nivoa na kome smo se
osvestili, ili ćemo preći na neku drugu ravan i baviti se specifičnim
astralnim istraživanjima i delanjima.
Često se postavlja pitanje ko ili šta odrcđuje sadr�aj sna u kome
ćemo se probuditi, ili spiritualnom terminologijom rečeno, nivo
astrala na kome ćemo postići svesnost? Prema magičkoj teoriji,
astraini plan je superioran u odnosu na fizički. Na astralnom planu
se pripremamo za kasnije radove na fizičkom i to na taj način što
razvijamo svoje emotivne, mentalne i duhovne kapacitete, tra'imo
rešenje za određene konfliktne situacje ili novc izazove. Radove
na astalnom planu, ili događaje u našem snu, celokupno učenje i
razvoj našeg bića, usmerava naše Više Ja, Jastvo, Sebstvo,
Mentalno telo, odnosno naš Sveti Anđeo Ćuvar. U tom smislu,
scena u snu u kojoj postajemo svesni, ili nivo astralnog plana,
određena je potrebama našeg razvoja kao mikrokosmosa, odnosno
celovitog bića.
Primer
Mali beli mačor mojih roditeja, koga sam veoma volela, pao je s
dvanaestog sprata i poginuo. Roditeji su bili strašno tužni, a ja
sam osećala veliki pritisak 1 grudima i žalost. Volela sam tog
103
dragog-malog nestašk. i bilo mi je neizrecivo žao što je nastradao.
1 usni la sam sledeći san.
Nalazim se u bašti kod pokojne bake. To mesto sam u detinjstvu
takodje mnogo volela j provodila tamo mnogo vremena igrajući se.
Svetlo je jako, beličasta i sjajno. Bašta je puna raznobojnog cveća
koje ima posebnu luminescenciju. Sve je lepo, toplo, smirujuće.
Kod bunara vidim pokojnu baku kako mi se smcši. Pored njenih
nogu mazi se mali beli mačor.
Postajem svesna da je moja baka pokojna već mnogo godina.
Svesna da se nalazim u snu, ¼ astralnoj projekciji. Prilazim im.
Baka kaže: "Namoj da budeš tužna. Svi m koje voliš smo zajedno.
Dobro je."
Iza bake vidim i dragog dedu, njenog pokojnog muža. On me
radoznalo gleda preko njenog ramena.
Grlim baku. Tužna sam i srećna 1 isto vreme.
Taj san, astralna projekcija, doneo mi je veliko smirenje, u
jednom širem smislu, i novo razumevanje koje ranije nisam imala.
To je mesto na koje mc je odveo moj Sveti Anđeo Čuvar, da bih
se utešila i da bih videla celu sliku na jedan dublji i duhovniji


nacIll.
] ndirektna astralna projekcija, posebno za početnike, ima neka
preimućstva nad direktnom projekcijom.
Zaobilazi se mučenje s energetskim blokadama na fzičkom
telu
.
Duže traje, pa imate više mogućnosti za istraživanja astralnog
plana. Direktne astraIne projekcije su kod početnika najčešće
veoma kratke, nekoliko sekundi, a za to vreme ne može mnogo šta
da se uradi. Obično se samo promuvate po sobi i odmah vratite I
fizičko telo, ili mrčite \¡ neku astrainu sliku i brzo budete povučeni
nazad u telo.
- U indirektnoj asrralnoj projekciji već stc podignuti na viši nivo
astraing plana, gde možete da stičetc iskustvo i kontaktirate S3
astralnim energijama. Tokom direktne astaine projekcije, morate
da znate kako da se krećete na nivoll zemlja-zemlja, kako da se
popnete uz astraine nivoe i bko da izaberete nivo gde želite da
104
istražujete i učite. To nije jednostavno i često završi gubitkom
svesti il vraćanjem u fizičko tclo.
RAD NA SNOVIMA
ANALIZA OSNOVNIH ELEMENATA SNA
Ova vrsta analze daje dobar opšti pregled bitnih elemenata sna,
koji mogu da nas pribli'Le porukama Višeg Ja ili Jastva. Radi se
tako što iz zapisanog sna i'.vojite nekoliko e!cmen3t3 i uz njih
slobodno beležite sve asocijacije koje vam padnu na pamet.
MESTO
Prostori I kojima se san odigrava.
-
U kom Erastoru ili prostorima, zatvoreni m ili otvorenim se san
dešava? Sta čini scenografiju sn3?
Da l taj prostor ili prostori liči na neke prostore u mom
realnom iivotu, neka mesta iz mog detinjstva ili života, mesta iz
mojih fantazija i snova?
LJUDI
Ljudi koje vidimo i sa kojim3 kontaktiramo I snu.
Koji mc ljudi okružuju u snu?
- Da li su to poznati ili nepoznati ludi?
Ako ih poznajem, kakav je moj odnos sa njima u snu, a kakav
U realnom životu?
Ako sam u snu 1 kontaktu s nepoznatim ljudima, da li me oni
podsećaju ne neke osobe iz mog realnog života? S kojim
osobama iz mog realnog života bi ti ljudi mogli biti slični?
105
SIMBOLI
Simboli su bilo koji predmet, životinja, biljh, slika koja ima
energiju ¼ snu. Nemojte da lh izaberete više od tri, bilo da ih
doživljavate kao pozitivne ili negativne.
Koji su simboli U snu važni za mene?
-
Navedite tci najsnažnija simbola.
RAZMi
Š
LJANJA I RE
Č
i
U snu su relativno retci razmišljanje i govor.
-
Šta ja razmišljam t mom snu i o čemu zaključujem?
-
Koje reči i rečenice su izgovorene O snu?
Ko govori i šta kaže?
OSE
Ć
ANJA
-
Koja su moja osećanja 1 snu?
-
Kako su sc smenjivala?
Pročitajte sve što ste napisali i izvucite zaključak ¼ smislu poruke
koja dolazi od vašeg Višeg ja. Takođe napišite ideje za delanje. Šta
možete uraditi ¼ svakodnevnom životu na osnovu poruke koju ste
dobili?
Primeri rada sa snom primenom osnovnih elemenata
SAN ODSE
Č
ENA
Š
AKA 1 STOPALO
Moj muž je otkrio da ima neku malu ružičastu ranu na šaci i
došli smo u bolnicu. Lekar kaže da će morati da mu seku ne samo
šaku već i stopalo. Užasnuta sam. Kao da sam M trenutku ostala
bez vazduha. Brinem kako će on podneti takvo obogaljivanje i
kako će nastaviti svoj posao na kompjuteru.
Sedimo \ beloj sobi 1 kojoj će ubrzo početi prpremc za
operaciju. On je utučen i rezigniran. Pričam mu kako sada prave
lepa pomagala za odsečene delove tela, ali shvatam da govorim
gluposti. Onda kažem:
"
Kako god da bude, ja tc volim, uradiću sve
za tebe i biću uvek uz tebc." To ga je vidno oraspoložilo i energija
je nekako drugačija. Mnogo lakša i pozitivnija.
106
MESTO
- Bela bolnica. Ne podseća me ni na jednu od bolnica U kojima
sam bila. Mađutim, moja majka je sada veoma stara i bolesna i
potrebno je da je ovih dana vodim na medicinska ispitivanja.
LJUDI
- Leku. Ljubazan, ali informativan i distanciran. Napoznat. U
snu nemam osećaj da sa njim imam baš dobar kontakt.
Moj muž. U snu je pIO bio rezigniran i zatvoren, a zatim se
oraspo)ožio i otvorio.
SIMBOLI
-
Šaka i stopalo. Jedino mi je upečatljivo da su dijagonaini, desna
šaka i levo stopalo. To mi donosi neku ideju nestabilnosti.
RAZMi
Š
LJANJA I RE
Č
i
Lekar kaže da šak. i stopalo moraju da budu odsečeni.
Ja pIO pričam o pomagalima, a zatim iskazujem svoja osećanja
ljubavi i privrženosti:
"
Kako god da bude, ja te volim. Uradiću sve
za tebe i biću uvek uz tebe."
OSE
Ć
ANJA
UžasIlutost, neverica, stah i očajanje kada čujem prognozu
lekara.
- Nesigurnost, pokušaj površnog tešenja, a zatim otvaranje,
duboka emotivnost, ljubav, privrženost, sigurnost i vera.
ZAKLJU
Č
AK
Šta god da se desi, i kako god [eško da bude, ja ću ostati
ukorenjena u svojoj ljubavi i privdenosti. Ja mogu da se nosim s
teškim situacijama i da ostanem postojana. Vain.o je i da ne
pokušavam da teške stvari rešavam na površan način.
Rad na ovom snu bio je emotivno težak, pogotovu što je san
iskoristio moje zaziranje od bolesti i bolnica. Ali dobila sam novu
snagu, sigurnost \ sebe i način kako da izdržim, prcživim i
nadiđem teške situacje.
107
IDEJE ZA AKCIJU
Umesto da mu U teškim simacijama nudim površna rešenja,
ostaću uz svog muža svim srcem, ma kako to bilo teško, bolno ili
zastrašujuće. To važi i za ostale ljude ¼ mom životu.
- Okleva1a sam i odlagala da vodim majku na zdravstvene
analize jer sc bojim rezultata i dijagnoze, ali sada je vreme da to
uradim.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
ASTRALNI DODIR
Kao što imamo ustraIne oči i uši, imamo i astralno čulo dodira.
Astralna materija je tvar različita od fzičke i zato i ustra l n i dodir
ima svoje specifičnosti. On omogućava takrilna prepoznavanje
oblika načinjenih od fne astralne materije i doživljaje astra1nc
• •
energiJe.
Možemo razlikovati tri nivoa astra1ne taktilne senzitivnosti .
a. Nafzičkom planu /jizičkom leI. Aura je energetsko polje oko
svih živih bića j neživih objekata. Iako aurično polje nije tema
ove knjige, važno je znati da ono predstavlja neku vrstu telesnog
omotača 1 kome se, preko sistema čakri i meridijana, dešava
transformacja astraine energije/univerzalne prane u fizičku
energiju i obrnmo. U nekim sistemima aura se naziva eteribto telo i
često se meša ili poisrovcćuje s astralnim telom.
Aura je veoma gusta astralna materija koja je negde na prelazu
između fzičke i astraIne tari. To je astralnalpranična energija
koja ide ka materijalizacji u fzičkom telu, preko sistema čali i
meridijana, ili fzička materija koja se preobražava u astralnu.
Tako je aura, u suštini, nešto između materije i energije.
To može biti veoma korisno jer, s malo vežbe, svojim dlanovima
možemo osetiti i opipati kako svoju tako i tuđu auru i l budnom
1 08
stanju imati dodir s fnom astralnom energijom. Osobe koje se
bave raznim vrstama energetske medicine, kao što je Rei,?,
bioenergetika, pranično lečenje, akupunkutra, akupresura, TOi Ci
Č
uan, ci Gong i mnoge druge, imaju jasno iskustvo s ovim tipom
astralnog dodira.
Primer
Ispitujem Natalij inu auru. Približavam dlan njenom licu. Na
desetak santimetara od kože osećam peckanje i dlan mi sc zagrcva.
Imam taktiIni doživljaj kao da sam zaronila ruku u veoma
razredenu vodu. Aura je elastična, kao veoma fna opna.
Usmeravam dlan prema lumbalnom delu leda, gde ona kaže da
oseća ukočenost. Na tom mestu imam doživlja propadanja.
Energija je tanja i nekako lepljiva i teška.
h. U astralnom telu na fzičkom pianIl (nivoli zemlja-zemlja). Kada
ste se upravo projektovali i još boravite na fzičkom pianu, planu
zemlja-zemlja, i pokušate da dodirnete predmete, obično imate
utisak kao da ste duh, što na neki način i jeste. Tešli ste jedva oko
80 grama i nije lako otvarati vrata ili pomerati predmete. Na ovom
nivou aura predmeta je veoma vidljiva i primetićete specifčnu
· iuminescenciju koju ima sve oko vas. Recimo, ako hoćete da
dodirnete svoj jastuk, prvo ćete morati da prođete kroz neku vrstu
energetske propustIjive membrane, a onda će ruka verovatno biti
lagano odbačena jer imate malu masu.
Postoje izveštaj i iz parapsiholoških i spiritualnih krugova da su
pojedinci posebnim vežbama uspeli da povećaju masu svog
ascra1nog tela i tako bolje i više manipulišu fzičkom materijom.
Primer
Tokom ekseprimcnra u Sovjetskom Savezu, osoba vcšta astralnoj
projekciji zatvorena je l olovnu komoru, zaključana, čulno i fizički
izolovana. U drugoj prostorij i postavljena je mala olovka i List
papira. Ekseprimcnt je sniman kamerom. Na flmu se vidi kako se
1 09
olovčica podiže i na papiru ispisuje nekoliko reči, dok istovremeno
eksperimentalni subjekt leii u stanju transa izolovan u drugoj sobi .

c. U astra/Iom le/Il Ia lli skom astralnom p/anll (rvim odrazima).
Na niskom astralu materija gubi svoju poznatu čvrstinu. Kad
dodirnete predmet, primera radi staklenu činiju, ona ima neke
nove karakteristike. Možete da prođete rukom kroz staklo i osetite
njegovu energetsku specifčnost, a svaki materijal proizvodi različit
astra1ni taktilni doživljaj u zavisnosti od prirode tvari. Taj sc
doživljaj od fzičkog razlikuje po tome što ruku možete da zaronite
u encgiju koja je specifčna za staklo, drvo, mačku, plastiku, itd.
Drugo, možete naučiti da prepoznajete gustinu astraine materije,
što je veoma zanimljivo, novo i neobično iskustvo.
Prilikom dodirivanja predmeta na niskom astralu uglavnom sc
razlikuju toplo-hladno, glatko-hrapavo, gusto-razređeno, lepljivo i
prljavo-prozračno i čisto, peckavo, kao slaba struja, odbjajllći
energetski talasi koji izazivaju jak svrab i bol kao u kostima.
Primer
Nalazim se u astralnoj projekciji i hoću da prođem kroz tavanicu,
ali se zaglavljujem ¼ betonskoj strkturi . Hladna je, hrapava, gusta
i imam utisak kao da mc bombarduju sitne metalne kuglice. To
me iritira i ne prija mi.
d. U asta/nom leltl IJO višem asira Inom plaIlu. Ovde jc astralno
telo potpuno u svom kraljevstvu. Frekvencije astralnog tela i
astralnog plana su izjednačene i senzacija dodira je prilično slična
kao i na fzičkom planu. Uz to, neki utisci astralnog čula dodira
mogu da budu izmenjeni i pojačani.
1 1 0

VEŽBA
DODIRNITE SVOJU AURU
Ovom vežbom treba da razvijete taktinu osetljivost za auričnu
energiju. Biće vam potrebno nekoliko dana ili nedeja da budete
sasvim sigurni da osećate svoju auru i energetski kontakt koji
pravite između dlanova i čakre. Ako istrajete 1 razvijanju
osetljivosti dlanova za auru, moći ćete da osetite i napipate svoju
auru i čakre i odredite njihovu veličinu, snagu, jačinu i zdravlje.
Takodje ćete moći da opipate auričnu energiju oko drugih ljudi,
životinja, biljaka i različitih objekata nežive prirode i da saznate
mnogo o specifčnostima njihove energije, zdravlju i snazi.
1. Uradite zaštitu.
2. Stanite uspravno, stopala razmaknutih u širini kukova. Kolena
su blago savijena. Laktove savijte pod uglom od devedeset
�tepeni i malo ih odmaknite od tela, da vam pazuh bude slobodan.
Sake su ok.renute jedna prema drugoj, u visini solarnog pleksusa i
razmaknute oko 15 santimetara. Jczik držite na nepcu.
3. Dišite lagano i normalnim ritmom. Šake ne pomerajte.
Zamislite kako se između vaših dlanova formira energetsb
lopta. Ne vizuelizirajte određenu boju lopte. Ako poprimi neku
boju ili ih menja, u redu. Ako nema boju, takodje je \ redu. Dakle,
samo dišite i zamišljajte da drIite energetsku loptu između
dlanova. Radite to 3-5 minuta.
Ukoliko osetite zagrcvanje dlanova, trce, svrab, težinu, peckanje,
to predstavlja znak da je aktivirana srednja čaka koja se nalazi na
sredini vaših dJanova. Ona se ponekad naziva "isceliteljska čakra".
4. Počnite lagano da razmičete dlanove levo-desno, po nekoliko
santimetara u istoj ravni L kojoj se nalaze. Radite tako 2-3
minuta.
U početku možda nećete osetiti ništa, ali posle izvesnog vremena
počećete da doživljavate masu energije između svojih ruku.
Imaćete potpuno fizički utisak, kao da među dlanovima držite
kuglu mekog testa koje razređujcte i skuplja te.
l l l
5. Energetsku kuglu koju drlite između dlanova podignite do
nivoa temene čakre, dvadesetak santimetara od temena. Svaka
čakra je vrtlog energije, bo gejzir koji se može prostirati 15
santi metara od vašeg reia, pa čak i metar, metar i po od njega.
Kada ste ušli u polje temene čakre, ddeći energetsku kuglu,
okrenite dlanove prema njoj i pokrećite i gore-dole jedan minut.
Napredujući u vcžbi, tačno ćete oseti ti energiju čakre, njenu
snagu, jačinu i zdravlje. Zbog kontakta energetske kugle, čakri
dlanova i temene čakre možete imati senzacije lakog svraba,
pritisk:t nalik guranju na temenoj čakri ili peckanje, toplotu, trnce
na dlanovima.
6. Energetsku kuglu koju držite između dlanova spustite do nivoa
čakre trećeg oka, dvadesetak santi metara odmaknutu od tačke
koja se nalazi malo iznad obrva na sredini čela . .
Sada ste u polju čakre trećeg oka. Držeći energersku kuglu,
okrenite dlanove prema čakri. Pokrećite dlanove b i od čakre, oko
minut.
Napredujući u vežbanju osctićete energiju čakre, njenu snagu,
jačinu i zdravlje. Zbog kontakta energetske kugle, čakri dlanova i
čakre trećeg oka mogu sc javiti laki svrab, pritisak nalik guranju,
bljeskovi svetlosti ili boja na metalnom ekranu ili peebnje,
toplota, trnci na dlanovima.
7. Spustite energetsku kuglu do nivoa grlene čakre, dvadesetak
santi metara od sredine grla.
Ušli ste u polje grlene čakre. Držeći energetsku kuglu, dlanove
okrenite prema čakei grla. Pokrećite ih ka i od čakre, oko minut.
Vežbanjem ćete moći da osctite energiju čakre, njenu snagu, jačinu
i zdravlje. Zbog kontakta energetske kugle, čakei dlanova i griene
čakre možete imati osećaj svraba, pritisak nalik guranju, stezanje
ili opuštanje u grlu, suvo grlo ilili pecbnje, toplotu, trnce n:l
dlanovim:l.
8. Spustite energetsku kuglu koju držite među dlanovim:l do
nivoa srčane čakre, dvadesetak santi metara od sredine grudi.
Sada stc ušli u polje srbne čakre. Držeći energetsku kuglu,
okrenite dlanove prema čakri srca. Pokrećite dlanove ka j od čakre
u trajanju od jednog minuta.
l 1 2
Kako budete napredovali osebćete energiju čakre, njenu snagu,
jačinu i zdravlje. Zbog kontakta energetske kugle, čakri dlanova i
srčane čakre mogu se pojaviti svrab, pritisak poput guranja, jači
doživljaj rada srca ii peckanje, toplota, trnci na dlanovima.
9. Spustite energetsku kuglu do nivoa čakre solarog pleksusa,
dvadesetak santimetara od nje.
U polju čakre solarnog pleksusa, dFleći energetsku kuglu, okrenite
dlanove prema čakri. Pokrećite ih ka i od čakre, u trajanju od
idnog minuta.
Sto više napredujete u vežbanju, sv! više ćetc moći tačno da osetiti
energiju čakre, njenu snagu, jačinu i zdr:lvlje. Zbog kontakta
energetske kugle, čakri dlanova i čakre solarnog pleksusa možete
imati senzacije lakog svraba, pritisk:l nalik guranju, doživljaj kao
da vam se stomak ispupčuje i uvlači, krčanje creva i/ili peckanje,
toplotu, trnce na dlanovima.
10. Spustite energetsku kuglu koju drlite između dbnov:l do nivoa
sakralno-genitalne čakre, dvadesetak santimetara od nje.
U polju sakralno-genitalne čakre, držeći energetsku kuglu,
okrenite dlanove prema toj čakri koja sc nalazi malo iznad pubične
kosti. Jedan minut pokrećite dlanove ka i od čakre.
Napredovanjem u vežbi tačno ćete osetiti energiju čakre, njenu
snagu, jačinu i zdravlje. Zbog kontakta energetske kugle, čakri
dlanova i sakralno-genitalne čakre možete osećati svrab, pritisak
nalik guranju, doživljaj lakog seksualnog uzbuđenja i/ili peckanje,
toplotu, trnce na dlanovima.
11. Spustite svoju loptu još niže do bazične čakre. Onda je lagano
podižite sredinom tela, odmaknutu desetak santimetara od
njega, dok je ne podginete iznad glave. Još jednom napravite
kontakt s temenom čakrom.
12. Sada raširite ruke, dlanov:l okrenutih ka spolja, i lagano ih
spuštajte dok ne dodire re telo. Dopustite da se energija lopte
razlije svuda po vašoj auri.
13. Protresite dlanove da se oslobodite viška energija.
1 1 3
MEDITACIJA
VŽ8AASTRALNI DODIR
Ovom tehnikom razvijamo astralni dodir, prepoznavanje
energetskog polja i astralnog informativnog zapisa predmeta,
životinja, biljaka i ljudskih bića.
1. Izaberite predmet koji vam izgleda zanimljivo, privlačno,
I

eobično
.
ili ne znate ništa o
.
njemu. Stavite ga 30 50
santimentara Ispred sebe, tako da Iznad i oko njega možete da
ispntžite dlanove.
2. Vežite preko očiju tamnu maramu.
3. Uradite vežbu relaksacije.
4. Dominantnu ruku ispružite iznad predmeta i nakratko ga
dodirnite. Zatim obe ruke stavite iznad njega.
Kada uđete u auru predmeta, trudite se da prepoznate promenu
taktilnog osećaja, toplotu, hladnoću, peckanje, trnce . . .
5. Zamislite da se izmedu vaših dlanova i predmeta stvorila
energets�a
.
veza, da od predmeta do vaših dlanova postoje
energetske ilitI.
6. Dla

ov
.
e

k
.
renute �a
.
spolja stavite na kolena. Zatvorenih očiju
osetite l Vidite POlOZ;IJ predmeta \l prostoni ispred vas i njegovo
energetsko polje.
7. Usmerite pažnju na središnju osu svoga tela - teme, sredina
č

l
.
a, v�t, grudi,

tomak, genitalije i deo koj im ste oslonjeni na
pod .l:stolicu. Kao sto znate, na toj vertikali smeštene su glavne
prednje čakre.
8. Na jednom od mesta duž sredine tela osetićete poseban
kontakt s predmetom koji istražujete. Dominantnu šaku stavite
na taj deo tela, a drugu ostavite na kolenu.
9. Prepoznajte šta osećate. Kakve misli vam padaju na pamet?
Koje boje vidite? Gledajte slike koje se pojavljuju na
mentalnom ekranu i pamtite ih. Ostanite tako oko 5 minuta.
10. Skinite maramu, otvorite oči i presecite energetske veze koje
ste uspostavili s predmetom.
11. Zapišite svoje iskustvo i zapažanja.
1 1 4
Primer
Stavila sam ruke iznad kompjuterskih slušalica. Osećam jako
energetsko polje, toplotu i gotovo neizdrživo peckanje na
dlanovima. Povlačim energetske niti i spuštam ruke na kolena.
Pritisak na grlenoj čakri mi steže grlo.
Č
ujem intenzivno i
neprij ama pištanje u ušima, više s leve strane. Malo mi je i muka.
Na mentalnom ekranu je splet veza, sivih i crnih, sličnih finim
žicama. Osećaj nije prijatan.
METODA A5TRALNE PROJEKCIJE
"
POBEDNI K
"
Kruženje po sobi i izlazak su dva nova koraka koje ćete ove
nedeje dodati veibanju astrae projekcije.
KRU
Ž
ENJE PO SOBI
Ovaj korak je nastavak simulacije ustraine projekcije. Predhodni
korak je završen time što ste ustali i stali gledajući prema zidu koji
je naspram vas dok sedite ili ležite.
Sada, veoma usporeno krenite korak po korak nadesno po sobi.
Kada napravi te pri korak, pogledajte šta vidite - kompjuter, čašu
na njemu, kablove. Dodirnite predmete fzički. Zatvorite oči i
pokušajte da ponovo vidite t sliku i osetite dodir. Učinite drugi
korak. Sada je ispred vas polica s knjigama. Obratite pažnju na
raspored knjiga, predmete na policama. Dodirnite ih. Zatvorite
oči i reprodllklljte sliku i dodir koje ste upravo osetiti. Nastavite
rako dok ne abide re celu sobu u kojoj vcžbate astralnu projekciju.
Prvih nedeju dana vežbu fizički radite svaki dan, kasnije je
ponovite bar jednom nedejno. Kada je radite mentalno, prisetite
se što više utisaka i detalja. To će vam omogućiti da u ovoj fazi
ostvarite direktnu astraInu projekciju.
Primer
1 1 5
Zamišljam kako obilazim svoju sobu. Gledam plavi dvosed, slike
iznad njega, prelazim rukom po glatkom svilenkastom materijalu.
Dolazim do vrata i zagledam mesinganu kvaku. Sećam se da je
malo razlabavljena kad pokušavam da otvorim vrata. Srižem do
biblioteke. Prelazim pogledom po knjigama. Odjednom vidim
neku debelu knjigu sivih korica sa zlatnim slovima. Upečatljiva je i
vrlo sam zaintercsovana jer ne mogu da se setim da sam je ranije
videla. Pokušavam da pročitam naslov. Ups! Svest mi se razbistnje
i shvatam da ispred biblioteke stojim \I astra1nom telu.
IZLAZAK
Već smo rekli da je za početnike veoma važno da brz;o napuste
prostor \ kome spava fizičko telo, zato što je njegova privlačnrl
moć veoma velika, a svesnost astralnog tela još uvek vrlo slaba, p:1
se često dešrlva da se u fizičko telo brzo vrrtite. Ako hoćete drl
istmžujere svoj stan, što pre idite u drugu sobu i to bar 6 do 8
metara od fizičkog tela, jer se na toj distanci njegova privlačna moć
naglo smanjuje.
U ovoj fazi metode astraine projekcije i dalje se nastavlja
simulacija. Pošto ste završili obilazak prostom, usmerite se ka
prozoru, vl1tima ili terasi koja vodi napolje iz vaše kuće ili stana.
Pogledajte kroz prozor, izađite na terasu i spremite se da skočite
na ulicu.
Kao i kod kntžcllja po sobi, važno je da pred hodno zapamtite
k.ko prozor izgleda, šta se nalazi iza njega, kojc jc doba dana,
kako izgleda ulica i mesto gde ćete doskočiti kad iskočite napolje.
U ovom koraku važno je da kod sebe možete da probudite
pokret dijafragme koji se javlja pri skakanju. Kao dodatna vežba
dobro je da odete na bazen i vežbate skakanje 1 vodu, na glavu ili
noge. Potrebno je da zapamtite telesni doživljaj kada odlučite da
skočite, zamah, pokret dijafragme, let i prodor u vodu.
Na kraju simulacije treba da se zaletite i skočite kroz prozor ili h
terase na ulicu. Pritom je neophodno da imate unutrašnji doživlj:1
odluke, skoka, prolaska kroz prozor, leta i laganog doskaka.
1 1 6
Primer
Obišla sam svoju sobu i stala blizu prozora. Zaletela sam se i u
trku ispntžila ntke napred, kao da skačem na mzboj. Odrazila sam
sc s osećajem radosti i M sledećem trenutku proletela kroz prozor
na terasu. Skočila sam na betonsku ogradu i čučnula. Driim se za
hladnu metalnu šipku i gledam odozgo s dvanaestog sprata,
osećam uzbuđenje i pomalo strah. Ispod mene su dnge zgrde i
drveće, prakirana kola. Odlučim i skačem. Kontrolišcm brzinu
padanja. Gledam spratove koji promiču iznad mene. Lako
dodintjem tlo.
1 1 7
VEŽSA
M ETODAASTRALNE PROJEKCIJE, "POBEDNI K"
I korak - Crna knjiga
II korak
Æ
Rclaksacija
III korak Signal-disanje
IV korak
-
Uzdizanje
V Korak - Kruženje po sobi
- Polako obiđite svoju sobu krećući se �adesno, kao da to
stvarno radite 1 fizičkom telu. Pogledaj te predmete po sobi i
dodirnite ih. U sebi pokrenite osećaj e kao da to radite stvarno.
V Korak - Izlazak
- Predhodno odaberite prozor ili terasu s koje ćete skočiti na
ulicu. Zapamtite predeo ispred i ispod vas, visinu do zemlje, širinu
trotoara na ulici, travnjake, drveće, ohllžnje kuće ili zgrade.
-
Kada obidjete sobu, stanite kraj prozora ili terase i dobro
pogledajte predeo U koji odlazite.
- Pripremite se za skok, kao kda s visine skačete 1 vodu. Važno
je da pri skoku doživite uzbudjcnje i podizanje dijafragme.
- Prolctitc kroz prozor, ili b terase, i osetite kako padate kroz
prostor. Uživajte kao da tonete nadale kroz vodu.
Doživite brzinu padanja.
- Spustite se ispred zgrade na mesto koje ste odabrali.
l 1 8
.�����
z

a

r

a

d

u
�������______________
Teorija
Rad sa snovima
Encr
g
i7.cija
asthlOg tela
Meditacija
Metoda 2stralne
projekcije
Pročitajte poglavlje.
Ambiciozni - svakog dana.
Umcrcni - tri puta tokom nedelje.
Lcnjivci -jedanom ncdcljno.
dana.
¯
snova.
Uradite :ma1ze snova metodom OHlovli tlnm!i ma.
Primenite zaključke I svakodnevnom životu. Svaki san.
Umereni - nastavite redovno zapisivanje snova. SVolkog
dana.
Uradite analze snova metodom Omovni elementi ma.
Primcnitc zaključke u svakodnevnom životu. Tri sna
nedejno.
Lenjivci - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
analoc snova metodom Osnovni dtltIlima.
zaključke tl 5vakodnevnom životu. Jedan san
radite tri PUI1
.
i - velbu DodirivalI je JVoje aure radite jednom
Ambiciozni - radite vcžbu Asira/ni dodi,- svakog dana.
Umereni - radite vcžbu Ailra!n; dodir (Ti puta nedeljno.
Lenjivci - radite vcžbu AJlr!ni dodir jednom nedeljno.
minUla)
minuta}
(5-10 minutu)
minuta}
sobi (2 minuta)
oko 30 minuta.
večeri pre spavanja uradite sih šest
koraka i ujutru čim se probudite. l popodne, ako legnete
da odremate
.
Umereni -svake večeri pre spavanja uradite 5vih šest
koraka, ili ujutru čim se probudite ako ste zaspali na
nekom od koraka.
nedeljno uveče pre spavanja uradite
.
ujutru čim sc probudite ako ste zaspali
1 19
V NEDEUA
TEORIJA
NAĆIN KRETANJA NA ASTRALNO M PLANU
Kretanje i prolaženje kroz prostor na astralnom planu je
mnogostruko drugačije nego na fzičkom. Astraini plan je posebna
ravan i ima sebi svojstvene zakone, različite od zakona na
materijalnom planu, što uslovljava i drugačiji način kretanja.
A. KRETANJE SLIČNO KRETANJU NAFIZIČKOM PLANU
Tokom pIi h astrainih projekcija, odmah pošto postanete svesni
da ste možda u astralnom stanju, verovatno nećete moći da
razlikujete da u ste budni ili ste u snu, da li ste na fzičkom planu
ili na astralnoj ravni. To je sasvim normalno i potpuno uobičajeno.
Kada smo novajlije, obično pokušavamo da se u astralnom telu
krećemo kao što to činimo u fizičkom. Tako smo naučili da
radimo. Ali sada smo l drugačijem telu, astralno m, koje ima
drugačije karakteristike i sposobnosti od fizičkog i nalazimo se
moguće na fzičkom, a verovatnije na astralnom planu. Kretanje u
astralnom telu na način na koji to izvodimo \ fzčkom telu izgleda
kao kada biste pokušali da vozite helikopter po auro pum. Išlo bi,
ali prilično nefnkcionalno i neusklađeno s mogućnostima
helikoptera i autoputa.
Ukoliko ste se projektovali na fizičkom planu ju, kako se
najčešće naziva, nivou zemlja-zemlja, odmah ćete osetiti koliko je
za astralno telo fzički plan neprijatan, grub i težak. Imate
svetlucanja pred astral nim očima, vidite sive predmete, tek s
na

nakama boja. Osećate veliki pritisak, kao da ste pod morem i
obično čujete pištanje ili jak astra1ni zvuk. Kada počnete da se
krećete, to je veoma sporo i naporo, kao usporeni snimak. Ćini
vam se da prodje večnost dok pokušavate da pređete od sredne
sobe do pIVi h vrata. To je zato jer astralno telo ima jaku težnju da
120
se uzdigne na astra1ni plan, svoj prirodni plan postojanja.
Materijalni plan nije prirodna sredina za njega i ono tu može da
boravi neko vreme, ali uz izrazite napore i uvcžbavanje.
Primer
Nalazim se U astralnoj projekciji U svojoj sobi. Osećam užasan
eritisak koji me spljeskava uz pod, tako da ne mogu da ustanem.
Sišti mi u ušima i vidim sivi obris radnog stola. Čini mi se kao da
ću da padnem u nesvest. Vučem se milimetar po milimetar po
podu. Uspravljam se i to traje satima. Noge su mi kao od testa,
posle svakog koraka stopala mi se zalcpe za pod i ne mogu da
maknem dalje.
Druga mogućnost je da ste se projektovau na nekom od nižih
astraInih odraza. Tu je kretanje slično fzičkom mnogo lakše, ali
nije sasvir svrsishodno za prelaženje većih distanci. Možete da se
krećete kroz svoju sobu i da izađete kroz vrata, ali šta ako su
zatvorena? Pokušaćete da pritisnete kvaku, to nekad daje razultat,
a najčešće ne. Obično morate da skačete kroz vrata da biste došli
u sledeću prostoriju, jer astralno telo za razliku od fzičkog prolazi
kroz prorore, vrata, zidove, različite predmete i barijere, kroz ljude
• ¼^ • •
1 zIvotmje.
Ukoliko recimo hoćete da poseti tc svog prijateja, koji se nalazi u
vašoj ulici dve zgrade dalje, kreranje slično fzičkom, u astralnom
telu, dobro će vas namučiti. T rajaće predugo za astralnu svest i
negde rokom tog poduhvata verovatno ćete izgubiti koncentraciju
i zaspati, ili se izgubiti na nekoj od astrainih razina.
Primer
Projekcovala sam se i hoću da odem kod Maje koja stanuje u
susednoj ulici. Veoma sporo stižem do vrata. Podsećam na one
astronaute što su hodali po Mesecu. Svest mi je kao da sam pijana.
Zaletim se \ vrata koliko god mogu, ali se za njih zalepim. Kao
kad u crtanom filmu Džeri iznenada z:tvori vrata Tomu ispred
nosa. Onda zaboravim gde sam krenula . . . Oper se uputim prema
vratima i uspem da prođem, ali do pola, tako da sam do struka u
1 21
hodniku, a noge su mi još u sobi. Pokušavam da se izvučem
rukama, ne ide. Konačno se prise tim da astralno telo moram da
pokrenem kao da skačem i tako tlspevam da izadjem u hodnik.
Kroz izlazna vrata dobro prolazim, čak se sećam i gde hoću da
idem i koga da posetim. A novi problem je to što ne znam da li s
dvanaestog sprata da idem liftom ili peške? Za moj astraini um to
je previše razmišljanja. Pogledam niz stepenice i vidim neko biće,
slično grifonu, s belozelenim šalom. Toliko je upečatljivo da sam
od šoka momentalno izgubila svest, promenila astralnu razinu i
ušla U stanje spavanja.
Treća mogućnost je da ste se projektoval na nekoj od viših
astrainih odraza. Tu je način kretanja sličan fizičkom lakši nego na
nižim planovima, ali se dešavaju neočekivana ubrzavanja i
usporavanja koja vas primoravaju da promenite način kretanja.
Primer
Blizu sam Kcopsovoj piramidi i hodam prema njenom ulazu.
Vidim čuvare, sroje sa strane i posmatraju mc. Odjednom čujem
jaku turnjavu koja se približava. Okrećem se i zapanjeno vidim da
ka meni dolazi peščani vrtlog, koji me ubrzo obuhvata sa svih
strana i podiže od zemlje.
Dakle, da zaključimo. Kretanje slično ovom na fzičkom planu
najmanje je svojstveno astralnim oblastima i možete ga koristiti za
prelazak kraćih relacija, ne više od desetak koraka. To je najsporiji
način kretanja i previše je problematičan.
B. KREANJ U SKOKOVIMA I LETENJE
Skakanje i letenje su drugi po brini načini kretanja na astralnom
planu. Oni mnogo više odgovaraju astralnom telu i koriste se za
prelaženje srednjih relacja u horizontalnom pravcu i za uspravnu
promenu astraine razine. Astralno telo ima prirodnu sklonost da
se, čim napusti fizičko telo, uzdigne na astraini plan. Astraini plan
je fina materija, drugačije frekvencije i gustine i tehnički se ne
nalazi ni levo ni desno, ni gore ni dole. On, i svi drugi planovi,
postoje sinhrono s materijalnim planom i međusobno se
122
prožimaju. Ipak, naša svest u astralnom telu promenu od
materijalnog ka astralnom planu obično doživljava kao uzdizanje,
a promenu od astralnog b materijalnom kao spuštanje.
U astralnom telu na planu zemlja-zemlja nećete moči ni da
skačete ni da letite. Verovatno ćete se osećati kao bubašvaba
pritisnuta čizmom. Dogadjaće sc da doživite zatamnjenje ili
gubitak svesti i da sc \¡ sledeće m trenutku nađete na nekom od
nižih astrainih odraza.
Dakle, astralno telo teži da se poput balona podigne na svoj
plan. Niži nivoi astrala često se nazivaju i nivo; odrza, zato što
prilično realno odražavaju materijalne prostore i situacije. Može se
dogoditi da prvo budete u svom krevetu na nivou zemlja-zemlja i
osećate kao da se na vas navalilo deset tona pritiska. Posle jednog
treptaja, u kojem ste imali mrak pred očima, opet ćete sc osvestiti
u krevetu, ali je doživljaj potpuno drugačiji. Prešli ste na plan
odraza i imate utisak kao da ste na uobičajenom materijalnom
planu. Možete normalno da ustanete, kao što biste to obično
uradili, pa niste baš sigurni da li ste zaista budni i stojite ili ste na
astralnom planu . . .
U doba kada sam najviše vežbala astraInu projekciju, stanovala
sam na dvanaestom spratu. Zato sam morala da imam tehniku
kojom sam proveravala da li sam budna il na astralu, da li sam M
fizičkom ili astra1nom telu, da se ne bih greškom bacila s
dvanaestog sprata. Tehnika se sastoji u tome da probate da skočite
do plafona i nazad nekoliko puta. Ako vam uspe, znači da ste u
astralnoj projekciji i da možete da skočite i napolje. Skakanje na
astralu je inače fenomenalana uzbudiljiv doživljaj, što ćete i sami
otkriti čim vam prvi put uspe.
Već smo rekli da se na astralnom planu kroz barijere prolazi
skakanjem kroz njih. Umesto da obilazite celu kuću uobičajenim,
ali na astralu mučnim hodanjem i umesto da izlazite na vrata,
proći ćete kroz prvi zid ili prowr na koji naiaete.
Skokovi na astra1nom planu mogu biti mali, kao kroz ogradu
koja vam zatvara prozor, ili veliki kao da imate čizme od sedam
milja. Ipak, i prostor koji može da se prelazi u skokovima je
ograničen. Ako ste skočili ispred svoje kuće i podigli se naviše, a
zatim krenuli da se spuštate lučno, teško da možete da skočite više
123
od SOO metara od početne pozicije, š[O će reći najviše nekoliko
ulica dalje. Naravno i to jc mnogo bolje od dosadnog hodanja.
Primer
Opet sam krenula kod Maje jer se uzajamno poscćujemo i
vežbamo astrainu projekciju. PIVO sam morala da proverim da lj
sam stvarno u astralnom telu, jer je moja soba bila potpuno ista
kao na fizičkoj ravni. Čak je i doba dana bilo is[O, rano jutro.
Skakala sam oduševljeno do tavanice i rukama se o nju odbacivala
da se spustim nazad. Onda sam pogledala kroz prozor, procenila
daljinu i skočila na terasu. Sbčući kroz staklo, čula sam divni
zvecbjući astraini zvuk. S terase sam skočila u velikom luku j
preletela malo ukoso naviše, iznad jedne manje zgrade, do
školskog dvorišta. To je stotinak metara. Zatim sam preskočila,
preletela deo školske zgrade i nekoliko manjih kub, do naredne
ulice. U trećem velikom skoku stigla sam pred Majinu kuću,
raspoložena, euforična, jer sam sjajno skakala i jer sam uspela da
stignem do cilja koji sam odredila. Kao raketa sc zaletevši prošla
sam kroz zid i videla Maju kako spava uvijena u beli pokrivač, kao
palačinka.
Drugi rip kreranja na astralnom planu, srednje bnine, jc letenje.
To je neš[O složenija veština od skakanja i pomoću nje možete da
prelazite veće razdaljine. Letenjem možete uspešno da obilazite po
gradu i užoj okolini, ili da istražujete astraini pejzaž ravni na kojoj
se nalazite.
U fizičkom telu, nažalost, ne možemo da letimo, ali za astralno
telo letenje je jedan od prirodnih načina kretanja. Svi ćemo se
setiti nekih svojih snova, pogotovu iz detinjstva, ali i kasnije, kada
smo sasvim lako leteli i ništa nam u tome nije izgledalo čudno.
Naše astralno telo zna kako da leti, samo mi moramo da
postanemo svesni kako to izvodimo.
Letenje se na astralnom planu koristi za uspravno i horizontalno
kretanje.
Usravno letenje se često, pogotovo u magičkoj litcran1ri , naziva
uspon ravnima. Kada se krcćctc okomito naviše, uspinjete sc
ravnima, kada se supštate okomito naniže, silazi te niz ravni.
124
Uspon ravnima se koristi da dostigncte višu astralntl ravan u
odnosu na onu na kojoj se nalazite. U ohim različitih sistema
duhovnog razvoja koristi sc i da se testira snaga, kapacitet,
svesnast i veština astraIne projekcije.
Kada hoćete da izvedete uspon ravnima, treba strelovito i
nezadrživo da poletite okomito naviše, uloživši svu snagu, svesnast
i koncentraciju da u/.etite što više uspravno u odnosu na tačku s
koje ste pošli. U tom pokušaju prolazi ćete kroz r\lzličite objekte,
pejzaže, sin1acije, elementarne atmosfere i energetska polja
promnijivih karakteristika. Zaustavićete se \ trenutku kada ili više
nemate energije da letite uvis, ili se pojavi neka barijera koja vam
zaprečava put i koju ne možete da prevaziđete. Onda ćete se
verovatno malo spustiti, dok se astralna ravan ne stabili'lUje.
Primer
Letim strelovito naviše i prolazim kroz krov kuće. Zatim probijam
plavetnu noć. lspod mene ostaju svetlosti grada. Gledam uvis da se
ne bih zaustavila i ulazim l tamno Ijubičasn1 izmaglicu, u kojoj
nazirem mala bića slična svicima. Ne dozvoljavam da mi to odvuče
pažnju. Hrlim naviše i dospevam u neki gigantski hram, letim uz
ogroman dvorski stub, visok kao nekoliko so1item. Ah! Na vrhu
stuba sedi glavati jednooki džin! Nisam veća od njegovog prsta na
nozi. Podiže se s divljim izrazom na licu i potpuno sam sigurna da
će se okomiti na mene. Gledam kuda bih mogla da proletim pored
njega, ali toliko je ogroman da mi je zatvoren sav vidik. Jako sam
uplašena i shvatam da je vreme za povlačenje jer neću proći dalje.
Spuštam se. Za trenurak gubim svest, kao da je sve oko mene
potamnelo. Kada sc astralna razi na ponovo stahilizovala. vidim da
sam iznad nekog primorskog mesta.
Za razliku od uspona razinama, okomitog leta naviše kojim treba
da dospete na što višu, fniju i duhovniju ravan koju vam vaše
astralno telo, vcština, iskustvo i svesnast dozvoljavaju, spuštanje
ravnima služi da dospete na neku nižu ravan, da ispitate nivo
125
zemlja-zemlja ili da se jednostavno vratite u fizičko telo. To je
način kretanja koji vam pomaže da na ravni zemlja-zemlja stvarno
vidite kako izgleda neka situacja.
Horizontalno letenje se koristi za prelažcnje različitih prostornih
distanci na astralnom planu, od leta iznad nekoliko kuća j ulica, do
nadletanja celog grada ili većeg astralnog pejzaža na kome
boravite. Tokom horzontanog astralnog letenja ne morate da
mašete rukama, mada možete to da radite ako vam se sviđa.
Astralno letenje se izvodi pokretom i energijom iz pupčane čakre,
te vam ruke, noge ( i rep!) za to nisu potrebni. Više od ovoga, ne
mogu vam objasniti kako da letite. Samo po sebi, to je nemoguće
prepričati, ali vaše astralno telo samo zna kako se to radi. Kada sc
nađete na astralnom planu biće vam potpuno prirodno i normalno
da letite i nećete se pitati kako da to činite, a ako baš zatreba,
podučiće vas neki od astralih vodiča i pomoći vam da se setitc.
Jedino radi usavršavanja veštine, dobro je da na astralnom planu
uvežbavate letenje i postanete svesni mehanizma kojim to izvodite.
C. SUPERBRZO KRETANJE POMOĆU ASTRALNIH KAPIJA
Ovo kretanje je najsavršeniji način kretanja na astralnom planu.
Astraine kapije su korespodentne slike i jasne namere pomoću
kojih sc prebacujete s jedne tačke astraine geografije na drugu, ili s
jedne na drgu astra1nu ravan. Ako se setite da je astral ni plan
superiorniji od fzčkog, da je načinjen od fne materije i da se često
naziva "riznica sl.ika", biće vam jasno zašto je kretanje pomoću
slike, misli i namere najprirodniji način kretanja na tom planu. Na
astralnom nivou telo je zanemarljiv faktor. Vreme i prostor imaju
sasvim drugačije karakteristike nego na fizičkom planu. Linearno
kretanje je samo za kraće razdaljine, jer se na planu slika, misli i
namera krećemo jednostavno brzinom svojih misli. Zvuči kao
L'lntastika, ali zato što je stvarno fantastično.
Kada koristite superbrzo kretanje pomoću astrainih kapija, za
nekoliko trenutaka možete se naći u najudajenijem delu zemaljske
kugle, na astralnoj ravni koju želite da istražujete ili na nekoj
udaljenoj zvezdi. To je iskustvo koje se ni sa čim ne može
126
uporediti, isto je kao teleportacja u "Zvezdanim stazama", kada se
bpetan Klark nalazi na ružačasroj ledenoj planeti i kažc: "Mister
Spok, vraćam se na Enterprjaz." Onda se razloži na čestice, a
materijalizujc, uredan i pažljivo očcšljan, na platformi svcmirskog
brodu.
Superbrzo kretanje na astralnom planu izvodi se tako što
postavite, ili otvorite, astrainu kapiju koja vas vodi do željenog
mesta. Astralna kapija je prolaz kroz koji vidite ciljano mesto.
Postavite je, fiksirate i jednostavno u nju uđete, skočite i bivate
uvučeni. I posle izvesnog vremena naći ćete se \ odabranom
predelu.
Kretanje pomoću kapija uglavnom koriste iskusniji astaini
putnici, jer je za njihovo otvaranje potrebno imati dobro razvijeno
astralno telo, astrainu svesnost, sposobnost vizuelizacje i
koncentracje na astralnom planu. Ali nemojte da vas to
obeshrabri, praksom je sve dostižna.
Da bi ovaj način kretanja bio jasniji, podeli ćemo ga na nekoliko
faza i koristiti jedan moj primer. Recimo, želim da posetim Gocu,
koja se udala i odnedavno živi 1 Francuskoj, u gradiću Monpeje,
o kome ja ništa ne znam.
1. Postavlanje cila. Vrlo je, odnosno presudno važno da znate
gde hoćete da stignete i šra hoćete da vidite. Za početak bi
trebalo da birate mesta ili osobe koje vas stvarno zanimaju. Nema
potrebe da vam kažem da motivacija čini čuda. Na mojim
seminarima neke od najboljih razultata imali su zaljubljeni ljudi,
jer su zaista bili zainteresovani da astralno stignu do voljene osobe.
U navedenom primeru ja želim da vidim kako se moja drugarica
smestila, kakvo je mesto u koje se preselila i kakva joj je nova
kuća. Stvarno sam radoznala jer jc dugo nisam videla i nibda
nisam bila ì Monpejeu.
2. Izbor slike. Kako je astralni plan riznica slika, ako hoćete da uz
pomoć astralne projekcije stignete na određeno mesto ili do
određene osobe, treba da znate kako izgleda, to jest morate imati
bar nekakvu sliku koja ćc vam pomoći da otvorite kapiju. Ukoliko
želite da idete na neke od viših i spiritualnih nivoa astralnog plana,
127
onda vam je pored slike potrebno da znate i razne druge ključeve
za otvaranje tih kapija.
U mom slučaju, znam kako izgleda moja drugarica Goca i to je
sasvim dovoljno da otvorim kapiju koja će me do nje dovesti.
Drugo, da se ne bi dogodilo da stignem ¼ neki astraini zapis iz
naše zajedničke prošlosti, pogledala sam i nekoliko slika
Monpejea. Neke sam našla ¼ staroj turističkoj monografji
Francuske, neke na internetu.
3. Otvaranje kapije. Astrainu kapiju, odnostno mesto ili osobu
do koje želite da stignete, projektuje te, postavljate, tek kada se
nađete u astralnoj projekciji, bilo na nivou zemlja-zemlja, nekom
nižem asttalnom planu ili višoj astralnoj ravni. Neophodna vam je
svesnost o cilju, jasna vizeu1izacija i kontrola slike/kapije. Potrebno
je da vidite odabrani prostor ili osobu. Najzgodnije je da za
postavljanje kapije koristite vrata, prozor ili zid, ako se nalazite u
zatvorenom prosoru, dok je ako sc nalazite na otvorenom stvar
nešto komplikovanija.
U primeru o kome govorimo, nalazila sam se u mojoj sobi.
Postala sam svesna da sam ! astralnoj projekciji i isprobala
nekoliko puta letenje gore-dole, do tavanice i nazad. Setila sam se
da hoću da idem kod Goce. Pogledala sam U prozor i videla je s
one strane kako stoji okrenuta prema meni. Iza nje je bio neki
neodređen proc tor bc7 bojc.
4. Prolazak kroz kapiju. U kapiju ulazite tako što se zaleti te i
uskočite, i pred njom stanete i čekate da budete povučeni.
Prvi način koristi se pretežno za horizontalno astralno putovanje,
nekoliko ravni gore-dole, drugi je za ulazak na više spiritualne
astraine nivoe i vremenske ravni, o kojima u ovoj knjizi neće biti
••
recI.
Prolazak kroz kapiju obično traje sasvim kratko, kao nekoliko
treptaja oka, jedino ako idete na viši astraini plan, ili težite da
stupite na neku vremensku ravan, onda može da potraje i mnogo
duže. Prilikom prolaska obično se dogodi zatamnjenje pred očima,
black out, kratak gubitak svesti.
Ukoliko u tim momentima ne zaddite svesnost o cilju, i makar
za tren pomislite na nešto drugo, verovatno ćete stići na to drugo
1 28
mesto ili neki sasvim drugi astralni nivo. Uvek imajte na umu,
astraini plan je plan slika i namere, i dok ne stek.nete dobru
kontrolu nad tim kategorijama najverovatnije ćete često dospevati
u konfuzne astraine situacije. To je uobičajeni deo astralnog
gradiva.
Na početku mog putovanja do Goce, posle kratkotrajnog
zatamnjenja, našla sam se u školskom dvorištu u kom smo nas dve
nekad bile zajedno. Goca je bila u daljini, okrenuta leđima.
Shvatila sam da sam na pogrešnom astralnom nivou i brzo na
crvenom zidu škole postavila kapiju kroz koju sam videla crkvu u
Monpejeu, vrlo karaktcrističnu, s jedne fotografije s interneta.
Zaletela sam se i skočila.
Kada je prošlo kratkotrajno zvečanje u glavi i blještavo
svetlucanje, bila sam na vrhu zvonika. Sačekala sam da se astraini
nivo stabilizuje. Ispod mene je bio lep grad, a sa zvonika mc
gledao debejuškasti andelčić. Tako neobičan, da sam skoro
zaboravila na svoju nameru . . .
Sletela sam na ulicu. Na prozoru bele kamene kuće ugledala sam
siluetu moje drugarice i tu otvorila kapiju. Skočila sam naviše, ali
sam se 7.aglavila u prozoru. Noge su vi sile na ulici, a telo mi je bilo
u sobi. Videla sam zidove boje breskve i svetli nameštaj. To je
sasvim ličilo na Gocu. Sada je trebalo da se uvučem u ovaj astraini
odraz stana i da otvorim još jednu kapiju, koja će me spustiti na
nivo zemlja-zemlja, gde bih mogla dobiti tačne zemaljske
informacije o tome šta sada radi moja draga drugarica.
5. Stabilizacia ravni. Po prolasku kroz kapiju, astralnom telu
potrebno je nekoliko trenutaka da stabilizuje ravan i svoje
astraine frekvencije. U prim momentima imate utisak da nejasno
vidite, da se slika oko vas preliva, da vam svetluca pred očima, zuji
1I ušima i slično. Ali astralna ravan na koju ste dospeli ubrzo
postaje sasvim jasna i pregledna.
Da zaključimo.
Kretanje koje je slično kretanju u fizičkom telu može se koristiti
za prelažanje kratkih rdacija, \ okviru jedne prostorije ili od
129
jednog do drugog objekta. To je najsporiji način i ako prelazite
više od 10-15 metara jako se umara te.
Skakanje je način kretanja u okvi m jedne ravni, kojim možete da
prelazite bitno veće razdaljine, od jedne zgrade do druge, od jedne
do druge ulice, s jednog brda na dmgo.
Letenje se koristi za horizontalno prelaženje većeg prostora lt
okviru jedne ravni, ili za uspravni uspon ili silaženje ravnima.
Skakanje i letenje pogodni su za kretanja astralnim prostorom i
spadaju U kretanje srednje bnine. Superbrzo kretanje, pomoću
astrainih kapija, služi da superb no stignete na bilo koju astralnll
ravan ili nivo zemlja-zemlja. To je najsavršeniji i ujedno najteži
način astralnog kretanja, jer zahteva veštinu vizuelizacije,
koncentracje, svesnosti i baratanja astralnom materijom.
Računajte na to da ćete prvo morati da hodate na astralnom
planu, zatim početi da skačete i letite, a tek posle trideset do
pedeset kvalitetnih projekcija možete početi da eksperimentišcte s
astral nim kapijama. Meni je trebalo oko dve godine iskustva na
astralnom planu, uz duhovne vcžbe vizuelizacije i koncentracije,
da počnem uspešno da ih upotrebaljavam.
RAD NA SNOVI MA
PRAĆENJE EGA U SNU
Malo šta je interesantnije od toga da pratite šta radite U svom
snu. To je jedinstvena prilika da posmatrate sebe sa strane, kako se
suočavate s različitim životnim situacijama i izazovima. A kako \I
snu, tako i \ životu. U snu posmatramo događaje, istražujemo,
putujemo, bežimo od progoniteja ili napadamo. Da li vam se
stvari samo dešavaju i ljudi vas uokolo cimaju, ili sami birate i
preuzimate inicijativu? Posmatranje sebe M snu reći će vam mnogo
o tome kako se ponašate u određenim životnim situacijama, šta
radite kreativno i razvojno, a u čemu ste destmktivni prema sebi i
••
svom ZlvotU.
Besni ljudi imaju snove M kojima ima mnogo agresivnih
konflikata. Depresivni ljudi imaju depresivne snovc. Ako iditc
1 30
stvarno da vidite kako se vaše Ja oseća i ponaša u različitim
situacijama i prema različitim ljudima, pratite svoj Ego u snu. Dok
budete radili na svojim snovima, videćete da vaš Ego u snu postaje
sve više aktivan, prodoran i da inicira događaje. To će se takođe
ogledati i u spoljašnjem životu.
Da bismo otkrili šta Ego 1 snu radi, ili ne radi, važno je da
ispitamo stavove koji stoje iz naših akcija u snu. Takođe su važna
i osećanja koja prate preduzimanje određenih akcja.
Stav je neka vrsta unutrašnjeg zakonika za ličnost. Svi imamo
rečenice u svojim glavama koje koristimo kada pravimo izbore,
kada prosuđujemo da li je nešto dobro ili loše za nas ili druge,
kada opisujemo sebe i svoje ponašanje. Najveći deo naših stavova o
sebi, ljudima i svetu oko nas potiče od onoga što su nam govorili
roditeji, učiteji i kasnije vršnjaci i socijalno okruženje. Samo
manji deo naših stavova nastao je kao rezultat našeg ličnog
promišljanja i životnog iskustva.
Neki naši stavovi su kreativni i pomažu nam da u životu budemo
uspešniji i zadovoljiniji, drugi su destruktivni, iscrpljujući,
unazađujući i dovode do toga da se osećamo loše, nezadovoljno i
zakočeno.
Recimo da ste u detinjstvu bili aktivno dete koje je volelo da se
ističe, takmiči i bude ponosno na svoja postignuća, a su vaši
roditeji imali stav "ružno je da se guraš u prvi plan, ističeš i praviš
važna". Ili "ne budi nevaspitana", "sačekaj da drugi vide tvoje
kvalitete i da te pohvale". To je rezultiralo potiskivanjem zdravog
takmičarskog duha, prodornosti i ličnog ispoljavanja. S obzirom
na to da su "mama i tata uvek u pravu", stav je potisnut i u doba
škole već vam je bilo nC.godno da se sami javite i pokažete koliko
znate i koliko ste pametni. Morali ste da čekate da vas prozove
učitejica. U suprotnom bili biste, prema usvojenom stavu,
nevaspitani i ponašali se ružno. Kad god biste poželeli da se
iskažete, javljalo bi se osećanje stida i neadekvatnosti. A kako
može daje da se razvija takva situacija, kada u zrelijem dobu
dodjete U preduzeće gde se traži prodornost, ambicioznost,
kreativno iznošenje ideja i takmičenje u postignutim rezultatima?
Ili na mestima gde je važno da svoje mišljenje iznosite javno i
budete \ prvom planu?
1 3 1
Upravo zbog toga što lični stavovi vladaju našim akcijama i
osećanjima, važno je da ih preispitamo, zadržimo kreativne i one
koje nas unapređuju, a restruktuiramo, prilagodimo i zameni mo
one koji 5U destruktivni i koji nas unazađuju.
Naše svesno Ja je centar naše ličnosti. Ego jc središte odJučivanja
i preduzimanja akcije. Ego, taj rob i kraJj \¡ isto vreme. Direktor
cele naše frme, on mom da zadovolji zahteve spoljnog sveta,
instikata, osećanja, ambicija, viših težnji i sve to da stavi u
vremenski i prostorni okvir, a zatim da izvede zadaru akciju od
početka do kraja.
Uz to, pored središnjeg Ja, koje je centar svesnosti , mi imamo još
izvestan broj podličnosti koje se javljaju u određenim situacijama i
stanjima. Na primer, podličIlost detet�, poslovnog autoriteta,
podličnost oca, podličnost adolescenta. Sta se dešava u snovima
kada sanjamo da smo suprotnog pola, životinje ili neki predmeti,
stolica ili spomenik?
U različitim aspektima sna mogu se pokazati i drugi karakteri
naših ega. Često ovi karakteri utelovljuju stavove, ponekad veoma
• ¼ • • ¼
protIvrecene stavovIma sanpcevog ega.
Ego 1 svom najčistijem obliku deluje tako što pravi izbore, ili
bolje rečeno, on je upravnik energije koja mu je 'la to na
raspolaganju. On je takodje z:dužen za pamćenje, ima sposobnost
da prizove jezik prošlih dogadjaja. Ego uvežbava i organizuje
fnkcije, rasporedjuje stvari i stvara i otkriva odnose medju njima.
Ego uobličava sisteme vrednosti, a oni postaju pozadina života koji
se živi i izbom koji se čine. Konačno, on može da uobli či nalog za
ostvarenje odredjenih vrednosti, ulirmamm koji otkriva najdublji,
najčudesniji izvor koji mu je na raspolaganju.
Slab ili nekreativan ego nije čak ni svestan svojih suštinskh
fnkcija. Njegovom mogućnošću činjenja izbora i svesnOŠĆ�l
obično vladaju nesvesni stavovi i osećanja. On je pun
poistovećivanja s različitim arhetipskim ličnostima, kao što su
majka, dete, svcštenik, terapeut, pisac. Takav ego se i ne suočava s
problemom svog sopstvenog nepostojanja i obično deluje iz straha
ili anksioznosti.
Promena slabog u stvaralački ego zahteva rad i razvoj tokom
celog života, a redovan rad na snovima možda je najprostranija,
1 32
nasveobuhvatnija arena za posmatranje prirode nečijeg ega. Tom
vrstom
rada učimo da razlkujemo mnogobrojne oblike ego stanja, spoljne
i unutarnje, i tako radimo na razvoju svoje sopstvene celovitosti.
Primenjujući na sebi metod Praćenje ega H J¡I¸ tokom serije
snova otkrićete mnogo do tada nesvesni h stavova koji upravljaju
vašim izborima. Otkrićete da izvestan broj tih stavova nije čak ni
suprotan, već kontradiktoran. Drugim rečima, možda otkrijete da
ste kroz svoje sopstvene izbore u stvari aktivno i stalno 1 sukobu sa
samim sobom.
Kako napredujete 1 stavovima, žrtvujući neke, preobražavajući
dmge u pozitivne vrednosti i više ostvarujući onc kreativne,
razvićcte i organizovati svoju ličnost i život mnogo više 1 skladu sa
svojom potencijalnom ce1ovitoŠću.
PÌaće7je smlače·vog ega je jedan od primarnih metoda za rad na
bilo kom snu. Nije važno koliko jc ncra',umljiv preostali
simbolizam i akcije, važno je da napredujući sa sanjačevim egom
možemo da dobijemo osnovni uvid u akcije.
I Rad na svesnosti
- Počnite od početka sna i opišite ono što cgo sanjača radi ili Nc.
- Opišite šta ego sanjača oseća ili ne asda. Činjenje je akcija.
Osećanja su postojanje.
- Odaberite odredjene Idjučne opise i prevedite ih 1 opšte izraze.
Tako, "moj ego u snu beii od vuka" može da postane "moj ego 1
snu izbegava da se suoči sa neprijatejem".
- Razmotrite moguće stavove koji leže u pozadini, a koji mogu da
upravljaju osećanjima ili akcijama ega u 5¡U. U snu 1 kome je vuk
neprijatej, možemo navesti sledeće moguće stavove:
"Bolje je izbeći prctnje nego sc suočiti s njima".
"Kada sam uplašen/a, prepuštam se svojim strahovima i bežim".
"Ja sam previše slab/a da bih se suočio/la sa odredjenim
• • II
negatlvmm snagama .
- Odredite koji su stavovi za vas pozitivni, vred ni i potvrdjuju vaš
život, a koji su negativni. Kontekst za ovu procenu mogu biti
ciljevi u snovima, ili drugi ciljevi koj i su za vas značajni. U
133
navedenom primeru, vuk je pretio da pojede ego sanjača i on se
probudio obuzet strahom. Dakle, bežanje od vuka je beskorisno jer
je dovelo do negativnog ishoda. Mora se iznaći drugi način da sc
sanjač potpuno suoči sa situacijom, bez bežanja kao u snu.
- Odredite koji vas negativni stavovi najviše obuzimaju i
promenite ih. Načiniti nove, pozitivnije afirmacije. Afrmaciju
stvarate tako što prvobitan negativni stav napišete na dmgi način,
da vam daje više snage i pozitivne energije za suočavanje s
problemom. Na primer, stav "bolje je izbeći pretnje nego se suočiti
s njima" može se promeniti u "bolje je suočiti se s pretnjama nego
ih izbeći."
- Afirmaciju napišite nekoliko puta na jednoj strani, a sve što vam
povodom toga padne na pamet zabeležite na drugoj strani. To na
drugoj strani obično su negativne konstatacije, "negativna masa"
prizvana novim pozitivnim stavom.
Pišite svoju novu afirmaciju sve dok ona ne odnese pobedu nad
negativnom masom.
II Rad na nesvesnim procesima
- Ponovo napiŠite san zamišljajući da ego sanjača prolazi kroz iste
scene, ali tog puta s figurama iz sna stupajte u kontakt koristeći
nove, mnogo kreativnije stavove. Dopustite svojim rečima i
osećanjima da slobodno teku.
III Prizemljenje iskusta
- Uporedite stavove ega u snu, po odredjenom pitanju, sa
stavovima svog budnog ega.
- Uobličite ciljeve i specifične akcije zasnovane na stavovima koji
potvrdjuju vaš život. Ako sprovodi te te akcije ì narednoj nedeji,
obratite pažnju na snove i sinhronističke dogadjaje koji potvrdjt0u
te nove stavove.
I' Ukupna procena
- Sta ste na osnovu rada na snu naučili o svom životu i sebi? Koje
stavove koristite kao pozadinu za ovu procenu?
1 34
- Zašto mi toliko preziremo stvarnost? Stvarnost je ono što
imamo, da bismo u njoj stvorili svoje živote. Stvarnost iskušava sve
naše stavove, a posledice koje nastanu u stvarnosti uče nas koji
stavovi deluju, a koji ne. Budite sve potpunije dobrodošli u arenu
života.
Primer rada na snu
SAN: "PODRŠKA AUTORITETA"
Gledam se u ogledalu. Prostor oko mene je tople boje breskve.
Lepa sam, ali za moj ukus pomalo razgolićena. Moj učitelj
psihoterapije n.H. pozitivno se izjašnjava o meni. Malo mi je
neprijatno. Treba još jednom da se nađem sa njim.
Vadan mi šiša kosu, a ja kroz prozor, u !epom zelenom parku,
vidim da B.H. čeka kraj klupe.
Nalazim se na važnom ispitu. Svesna sam da nisam baš
pripremljena i pokušavam da se prisetim rada i psihometrije. Tu
su dve žene koje su ljubazne i pozitivne prema meni.
Znam da će doći B.H. i drago mi je da ću ga ponovo videti i
imati priliku da razgovaramo. On kasnije sedi među ispitivačima i
blagonaklono mi se smeška. Potpuno sam sigurna da će ispit proći
na najbolji mogući način.
Napomena: San se dešava nekoliko nedeja pre ispita važnog za
moj psihološki rad. B.H. je najveći autoritet u okviru određene
psihoterapijske metode, čji sam ja predani student. Uz to, on je
stranac i uskoro u Beogradu treba da održi seminar koji ja s
nestrpljenjem isčekujcm.
I Rad na svesnosti
- Počnite od Jamog početka Jna i opišite ono što ego sanjača radi i ne.
Slušam B.H. Sedim i gledam kroz prozor dok mi V. šiša kosu.
Prisećam se šta sam učila i spremam se da odgovaram na ispitu.
Zapažam da je B.H. uz men� na teškom ispitu.
- Opšite fta ego sanjača oJeća. Cinjenjeje akcija. OJećanja JU pOJtojanje.
1 35
Neprijatno mi je što sam razgolićena. Uživam 1 lepoti zelenog
parka. Radosna sam što vidim da mc B.H. čeka. Nesigura sam M
svoje znanje i pamćenje. Srećna sam što je B.H. bb.gonaklon
prema meni i što mi pruža podršku.
- Odaberite odred jene hljučne opise i prevedite ih N o
p
Šle izraze.
1. Mom egu je neprijatno da bude razgolićen.
T
o je povezano s
mojim učenjem psihoterapije. Ako želim da napredujem
potrebno je da iznesem svoj problem, da sc pokažem pred
desetinama ljudi na najintimniji način. To jc vrsta razgolićavanja.
2. Moj ego nije siguran I svoje pamćenje.
3. Moj ego oseća veliku podršku koju dobija od B.H.
- Razmotrite moguće stavove, koji leže U pozadini, f koji mogu da
upravljaju oJećanjima ili akciama ega u snu.
l. Neprijatno mi jc kada sam previše otvorena.
2. Ja nemam pouzdano pamćenje.
3. Imam veliku podršku Učitdja i stručnog autoriteta.
- Odredile koji su stavovi za vas pozitivni, vredIIi i potvrdjuju vaš
iivot,
a koji su negativni. KOlItekst zn OVII procenu mogu biti cilevi II
S1ovima. ili drugi cilje'i koji su za vas značajui.
1. Neprijatno mi je kada sam previše otvorena.
Ovo je negati�n stav 1 kontekstu mog cilja da se razvijam kao
terapeut. Potrebno je da bude reformlIlsan.
2. Ja nemam pouzdano pamćenje.
Ovo je očigledno negativan i destriktivan stav.
3. Imam veliku podršku Učitelja i stručnog autoriteta.
Ovo je pozitivan stav koji je potrebno da imam u vidu uvek
kada osetim nesigurnosti i nedovoljnu podršku M sebi ili ljudima
koji me okružuju.
- Odredite koji vas negativu i sta·vovi najviše obuzimaju i promeuite
ih. Načinite Ilove, pozitivne afrmacie.
1. Spremna sam da budem otvorenija pred autoritetom u cilju
rešavanja lčnih problema.
Pored izvesnog lakog grča 1 stomaku i uzbuđenja koje
tumačim kao spremnost, nemam negativnih primedbi na ovaj stav.
1 36
2. Ja imam dobro pamćenje.
Negativno: Sem k.da je potrebno da se setiš činjenica na
ispitu. Onda ti se zablokira mozak.
Odgovor: Nije baš uvek tako. Kad nešto dobro utvrdim, manje
su šanse da se zablokoram.
Ja imam dobro pamćenje i veoma ću se potruditi da naučim
ispitni materijal.
Negativno: Ne verujem da ćeš uspeti da radiš redovno.
Smislićeš neki izgovor, iskrsnuće razne obaveze pa ćeš učiti tu i
tamo, a onda zbogom ispitna slavo.
Ja imam dobro pamćenje, učiću redovono i naučiti ispitni
materijal.
Posle ovog odlučnog stava negativni saboter više nije imao
primedbi, a ja sam za izvesno vreme sasvim korektno položila
ispit.
II Rad na nesvesni m procesima
- Ponovo napišite JUH zamišajući da ego sallača prolazi kroz iste
scene, ali ovog puta Mfigurama iz sna stlIpajte u Rontflkl koristeći
Iove, mllogo kreativl/ije stavove. DoplIStite svojim rečima i oseća/lima
da slobodno teku.
SAN: " PODRŠKA AUTORITETA"
Gledam se u ogledalu. Lepa sam. Moj učitej psihoterapije B.H.
pozitivno se izjašnjava o meni. Zahvaljujem ¡(\\ se i uživam u
inspirativnoj, uzbudljivoj energiju koju osećam. Smešim mu se i
. Æ
on ml uzvraca.
V1adan mi šiša kosu, a ja kroz prozor vidim kako B.H. čeka kraj
klupe u lepom zelenom parku.
Nalazim se na važnom ispitu. Pripremljena sam i tačno se
prisećam delova ispitnog gradiva. Tu su dve žene koje su ljubazne i
pozitivne prema meni.
Znam da će doći B. H. i drago mi je da ću ga ponovo videti i
imati priliku da razgovaramo. On kasnije sedi među ispitivačima i
blagonaklono m se smeška. Ja mu kažem: "Zahvalna sam Vam što
ste došli, to je za mene velika čast."
Veoma sam srećna i ispunjena svojim postignućem.
137
III Prizemljenje iskustva
- Uporedite stavove ega U mu po odred jenom pitanju M stavovima
svog budnog ega.
Svi stavovi iz sna s l ični su stavovima budnog ega.
- Uoblićite cileve i specične akcije :amovalIe na stavovima koji
potvrdjuju vni iivot. Ako srovodite te akcije u llarednoj nedeli,
obrati pain ju na snove i silhronističke dogadjaje koji potvrdjuju te
1love stavove.
1 . Napraviti plan učenja i pridr2avati ga se.
2. Svaki put pre početka učenja ponoviti pozitivne afrmacije.
IV Ukupna procena

- Sto ste Ila UJU"U rada na JN nfučili o svom životu i sebi?
Uvidcla sam da nedovoljno i ncredovno učim da bih bila sigurna
M svoje rezultate i uspeh na ispitu. Posrala sam svesna podrške koja
mi mnogo znači i koju imam od mog učiteja B.H.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
ASTRALNA ĆULA MI RISA I UKUSA
U predhodnim poglavljima radili smo na osvešćivanju astrainih
čula vida, sluha i dodira, ali kada razmislite o svojim snovima
ustanovićete da retko opažate jasne mirise ili ukuse. Ta čula
smatraju se sekundarim na astralnom planu, jer su više vezana za
zakonitosti funkcionisanja na zemaljskom planu. Na astralnom su
mnogo manje U upotrebi, što ne znači da i h treba sasvim
zanemariti.
Astraini mirisi vrlo su značajna informacija kada ih osctite. Loši
mirisi, smeća, truljenja, smrad, smatraju sc očiglednim znakom
postojanja loših, ustajalih, neuravnoteženih energija. Ako posle
nekog rituala, duhovne tehnike, vežbe, sna ili astraine projekcije
osetite loš miris, a sigurni ste da on ne potiče od vas ili iz okoline,
1 38
potrebno je da odmah izvedete fzičko i energetsko čišćenje sebe i
prostora. Loš astraini miris ukazuje na to da je deo negativne
energije s astralnog plana materijalizovan i da ju je potrebno
odmah otkloniti. Nasuprot tome, ako osctite lep i prijatan miris, a
posle duhovnih radova je to često miris tamjana ili insensa, a
sigurni ste da ne potiče od vas ili prostora, onda je to dobar znak i
predstavlja neku vrstu velike pohvale 7U spiritualni rad koji ste
obavili. To znači da ste sa sobom iz astraine projekcije, sna ili
duhovnog rada materijalizavali veliku količinu kvalitetne duhovne
••
energiJe.
Kada ste u astralnoj projekciji mirisi uvek predstavljaju znak
upozorenja i obaveštenja, po analogiji koju sam predhodno dala.
Ako osetite loš miris, odmah sc povucite s razine na kojoj se
nalazite ili se vratite u fzičko telo. Loš miris na astralnom planu
jasno govori o postojanju klifotičnih, loših, negativnih,
neuravnoteženih astrainih bića i energija. Na početku, a ni kasnije,
¯ vam nije mesto. Ne mislim da vam se nešto posebno loše može
dogoditi, ali zašto biste boravili \l astralnom nužniku i trovali se
nezdravim isparenjima, kad postoje bolja i interesantnija mesta? S
druge strane, ako osetite lep miris, slobodno uđite. To je poseban
znak duhovno čistog i visokog astralnog plana na kome borave fni
i blagonakloni vodiči, učiteji i asrralna bića.
Na astralnom planu najmanje je razvijeno čulo ukusa jer je i
ishrana vezana za održavanje fizičkog tela i život na Zemlji. To
ipak ne znači da ono ne fnkcioniše na astralnom planu i da ne
postoje određena astralna hrana i napici. Kada istražite svoje
snove, uvidećete da u njima veoma retko jedete iJj pijete. Snovi s
rom tematikom dešavaju se kada stc fzički gladni ili žedni, pa se
putem sna ispoljava realna fzička potreba s kojom se obično i
probudite, i kada vam nedostaje određeni sastojak u organizmu
pa kroz san dobijate poruku kako da uspostavite fizički balans.
Ipak, tokom astraIne projekcijc, kao kuriozitet, ponekad se
pojavljuju neka specifčna pića i hrana koje možete da konzumirate
i koji imaju veze s karakteristikama razine na kojoj se nalazite.
Tako na odredjenim astralnim nivoima možete doći do
iscejujućih napitaka ili plodova, iJj pojesti i popiti određene
1 39
supstance koje otvaraju vizije, menjaju stanje svesti i provode vas
kroz astraIne kapije. Ali to je više izuzctak nego pravilo.
VEŽBA , BUDENJE ASTRALNlH
Č
ULA
Cilj vežbe je da podstakne, pokrene i probudi astralna čula. Za
vreme njenog izvođenja počinjete da oblikujete eteričnu energiju.
Vežba se sastoji u tome da što plastičnije zamislite, po svim
čulnim modaditetima, da se nalazite u određenoj nepoznatoj,
imaginarnoj situaciji. Ona obuhvata i razvijanje vaše sposobnosti
koncentracije i vizuelizacije koje su potrebne U astralnoj projekciji.
Može da vam izgleda nalik budnom sanjanju ili maštanju, ali za
njeno pravilno izvođenje nužno je da se pridržavate zadatih
elemenata i da dfZite pod kontrolom sve utiske, po čulnim
kvalitetima koji su navedeni u tabeli. Ukoliko budete imali doživlj
kao da ste zaista iskusili ili posctili određeni prostor, cilj je
postignut.
Buđenje astralnih čula je lepa i kreativna vežbao Izaberite
elemente koje volite i koji vas insprišu i uživajte.
1 . Pre izvođenja vežbe nabavite potrebne elemente.
Korespondencije su određene prema danima \¡ nedeji i
njihovoj tradicionalnoj vezi s planetarnim energijama. Sliku isecire
iz nekog časopisa, pronađite u knjizi ili šrampajte s intereta.
Važno je da bude
\l boji i što realističnija. Miris može biti 1 formi ulja, parfema ili
insensa. Hrana koju odaberete za čulo ukusa neka bude sveža. Od
navedenih korespondencija izdvojte nešto od hrane i pića što za
vas ima krakterističan ukus i što volite da jedete i pijete. Naravno
da vam nije potrebno sve.
Primer:
Danas je sreda. Nabavila sam sliku nepoznate učionice. Pripremila
sam ulje mente, a od hrane malo piletine, orahe i sok od jabuke i
grožđa.
140
DAN
PONEDELJAK
Mesec
UTORAK
Mars
SREDA
Merkur
SLIKA
Predeo obasjan
mesecom. Još bolje
ako nađete pustinju
ili more obasjano
mesecom. Sa ili bez
ljudi.
Kataklizme, veliki
talasi, oluje,
zemljotresi,
vulkanska erupcja,
uragani . . . Slike
postrojenih vojski i
vojnik:.. Ratna
poprišta, ratne
mašine i ljudi s
@. .
oruzlIcm . . .
Univerzitet,
učionica, bibljoteka,
poslovni prostori s
puno kompjutera. ili
knjiga, magički
hram, novinska
redakcija,
informacioni
centri . . .
MIRIS
Jasmin
Duvan
Zmajeva k
Oštri, muški
• • •
mmSl
Menta
UKUS
Hrana -piletina,
morska hrana,
šunka, kupus,
pečurke, tikve,
krastavac, dinja,
lubenica.
Piće - voda, sok
od paradajza.
Hrana -crveno
meso, ajkula,
sabljarka, paprika,
bibcr, rotkvice,
feferoni, cvckla,
ananas.
Pića - sok od
ananasa, icstoka
pita .
Hrana -losos,
cipci, piletina,
ćuret!na,
šargarepa, celer,
lešnik, orah.
Piće - sok
mešavina raznog
voća, belo vino.
1 41
I
I
I
DAN
ČETVRTAK
Jupiter
PETAK
Venera
SUBOTA
SaDrn
142
SLIKA
Dvorac, luksuzna i
raskošna kraljevska
odaja, skupi
restorani i radnje,
palate, carske
rezidenicije,
unutrašnjost ili
spoljašnjost
prelepih kuća.
Divlja priroda,
velike šume i
prašume.
Predivni parkovi i
vrtovi.
Hramovi
uremosti,
pozorišta, muzeji,
galerije, plesne
dvorane, modne
revije, frizerski i
kozmetički saloni.
Otvoreno more,
poljoprivredno
zemljište, nldnici .
podzemne pećine,
planinski vrhovi,
stare zgrade,
oronule kuce.
MIRIS
Bo,
Kedar
C
etinari
Ruia
Sandal
Sumpor
Mošus
UKUS
Hrana -
jagnjetina,
teletina, divljač,
tunjevina,
• • •
aspara&'.lS, pmnac,
masline, badem,
gožde, breskve,
slatkiši.
Piće - sokovi od
jabuke, breskve,
grožđa ili skupa
pib, konjak,
šampanjac, vino.
Hrana - teletina,
piletina, masline,
peršun, artičoke,
jabuka, urme,
badem, mango,
slatkiši.
Pice -voćni
sokovi od jabuke,
breskve ili slatka
vina, koktei i
likeri.
,Irana -
svinjetina, rib:l,
morski plodovi,
spanać, beli luk,
krompir, repa.
dunja, mušmule,
trnjine.
Piće -voda i gorki
i opori alkoholni i
bezalkoholni
napici.
DAN
SLIKA MIUS
UKUS
Hraml - teletina,
jagnjetina, pirinač,
kukuruz,
Crkve, hramovi,
narandia, limun,
katedrale, mesta
Tamjan
nar, grožđe, svi
NEDELJA
molitve, sveti centri
koštunjavi plodovi
Cimet
Sunce
bilo koje religije,
i slatkiši.
Vanila
sunčane plaže i
Piće - sok od
pustinje.
grožđa,
pomorandie,
limunada, crno
.
vmo.
2. Napravite mali oltar U proston 1 kome radite. Na njemu je
potrebno da uspravno stoji, može naslonjena na zid, odabrana
slika. Pored toga stavite odgovarajući miris, hranu i piće.
3. Pamćenje slike. Posmatrajte fotografju onako kako je vidite.
Trudite se da zapamtite što više detalja. Zatim zatvorite oči i
pokušajte da se seti te slike i svih njenih elemenata i boja. Orvorite
oči, pa ponovo pogledajte sliku. Uporeditc clemente i vidite šta ste
zaboravili ili promenili na svom mentalnom ekranu. Verovatno će
vam biti potrebno 3-10 ponavljanja da bi ste uspeli da vidite i
popamtite sve delove slike. Dajte sebi vremena koliko vam je
potrebno da zapamtite sve elemente, baš onako kako izgledaju na
slici. Nije potrebno da budete u stanju da vidite sliku kao celinu,
važno je da bar fragmetarno možete da se setite svih delova,
njihovih boja, položaja i oblika.
Primer
Na slici učionice I sredini se nalazi mlada, lepa, plavokosa žena
u beloj haljini i belim cipelama. Ona čuči i grli devojčicu s
kratkom kosom i naočarama. Devojčica je obučena u belu majicu i
crvenu suknjicu, bele čarape i crvene lakovane cipele. Obe se
smeju. S desne strane devojčice su dve stolice i drveni ormani u
143
kojima su fgurice pilića, neki raznobojni kupasti ukrasi ( ne znam
šta bi to tačno moglo da bude) i ' neki nejasni oblici,
predpostavljam da su male figure ili igračke, ali se ne vidi jasno.
Iza njih je još jedna stolica i deo slike, ne vidi se šta je na njoj. S
leve strane naziru se nogare i gornji deo nekog predmeta za koji
takodje ne 'anm šta je. Pod je drven i vidi se deo šarenog
smedecrvenog tepiha. Fotografije je verovatno iz
sedamdesetih, bar mi tako izgleda.
Prvi pokušaj - zaboravila sam dve stolice, sliku na zidu i
dcvojčicinc i učitcjicine noge.
Drugi pokušaj - zaboravila sam nepoznati predmet s leve strane.
T reći pokušaj - zapamtila sam sve elemente sa slike.
4, Povezivanje elemenata. Zapalite insens i udahnite miris. Ako
koristite ulje ili parfem stavite ga na dlanove i treće oko.
Protrljajte dlanove i udahnite miris.
Pogledajte ponovo sliku. Stavite dlanove na lice, udahnite miris,
zažmurite i ponovo proverite clemente slike.
Pojedite malo hrane posmatrajući sliku. Stavite dlanove na lice)
osetite ukus hrane, zažmurite i ponovo na mentalnom ekranu
pogledajte sliku. Proverite da li ste nešto propustili.
Popijte odgovarajuće piće i gledajte sliku. Stavite dlanove na lice,
osetite ukus pića u ustima, zažmuritc i ponovo na mentalnom
ekranu pogledajte sliku. Proverire da li ste nešto propustili.
Primer
Miris mente - videla sam sve elemente, jedino sam zaboravila
stolice. Imam neki utisak da je pre podne.
Piletina - tek sam sad:.videla d:.. UČitejica ne kleči nego sedi na
niskoj stoličici. Kakvo otkriće.
Sok od voća - pogrdila sam u rasporedu pačić: i kupa 1 vitrini.
5. Ulazak U sliku. Sada se udobno smestite, sedite ili lezitc.
Uradite neku vcžbu opuštanja ako vam je potrebno.
Zamislite sliku. Osetite kako ste ušli u prostor.
144
Gledajte neko vreme ispred sebe, sve dok ne osetite
.
da ste s�ku
stvarno oživeli i da je vrlo realna za vas. Sada napravite nekoliko
koraka u dubinu, kao da se odlučno krećete kroz prostor. Ponovo
pogledajte. Verovatno ćete imati utisak da su vam neki objekti sa
slike sada bliži.
Naglo se okrente na levo. Sada ste promenili perspektivu
posmatranja i prvi put možete da vidite deo prostora s desne strane
koji je delom bio vidljiv na fotografji, kao i onaj koji nije bio
vidljiv, što je posebno interesantno iskustvo.
. .
Naglo se okrenite za sto osamdeset stepem, rako da prvi put
vidite celu levu stranu prostora. Tu ćete bolje videti deo slike koji
ste zapamtili) ali i onaj koji niste videli.
.
Okrenite se napred, odnosno ka onom delu prostora 17 koga ste
ušli. Elementi ovog utiska, odnosno dela prostora, trebalo bi da
budu potpuno novi i nepoznati za vas.
Lagano se obrćite oko sebe, gledajući sve delove prostora u kome
se nalazite, dok ne budete potpuno zadovoljni doživljajem da

e
nalazite 1 novom oknlženju, koje vam je jasno i poznato sa sv:n
strana.
Za trenutak oslušnite zvuke u prostom u kome se nalazite. Šta
čujete? Ako postoje ljudi oko vas, šta oni govore? Kako zvuči
prostor u koji ste ušli?
Pomirišite prostor u kome se nalazite. Da li možete da odredite
neke mirise? Na šta vam taj prostor miriše?
Pogledajte da li u prostoru slike ima neke hrane. Ako ima,
slobodno je probajte i odredite njen ukus i utiske o tome.
Dozvolite sebi da još neko vreme razgledate prostor 1 kome ste
se našli. Nakon toga jednostavno izađite iz slike.
Primer
Dobro sam pogledala sliku. Ušla sam u prostor i shvatila da je
ncidentiflkovani predmet s fotografije \¡ stvari neki stari drveni
čiviluk. Kad sam sc okrenula levo, videla sam tu cca red ormarića
postavljenih duž zida. Pri okretu za sto osamdeset stepeni
primcćujem da se nalazim u jednom uglu velike pravougaone
prostorije. U ovom pravcu se pružao veći deo sale na čijem sam
145
kr

j
.
u videla prozore, a na njima sobne biljke. Pogled napred otkrio
ml Je

epoznati
.
?e

učionice. Stolovi sa stolicama poređani su duž
ovog z
!
�a .
.
iza nJ1
.
h ¸�takođe red velikih prozora. Ćula sam prijatan
gla� uCltclJlce

ah
.
msa

mogla da r�za
.
znam šta govori devojčici.
Takođe sam cula 1 decIJe glasove, ali lllsam videla decu. Miris ne
bih mogla tačno �a
,

dredim
.
:
. podscćao je na letnje prepodne.
Pogledala sam, trazeCI hranu, ¡ posle kraćeg vremena videla da se

a sto�u nalazi beli t

njir s mal

l

krempitama. Probala sam jednu,
Imala ¸�
¸
uk

s
.
k.remplta napravijOIh s pudingom, kao ìl nekoj lošijoj
poslastlcarnlcl.
6
.
Završetak. Protegnite ruke i noge. Ako je potrebno uradite
neku vežbu uzemljenja. Zapišite razultate i zapažanja.
MEDI TACIJA
VŽBAo RAZMENA ENERGI SA DVOJNIKOM
V cžba treba da omogući uspostavljanje kontakta sa astralnim
dvo
j
nik

m i psi�

čku pripremu za astrainu projekciju. Ona daje
konsne mformaCJje
º
Onaš

m sves

om i nesvesnom odnosa prema
Svom astralnom dvojll1ku I svesnoj astralnoj projekdji.
U

rvo vreme možete osećati zaziranje, strah, neprihvatanje ili
odbo
�?
ost pre
:
na svom astralnom dvojniku. To je uobičajeno.
KasnIje, radeĆi vežbu, primetićete da vaš odnos sa dvojnikom
postaje sve bliskiji, opušteniji i prirodniji.
1. Sedite u naslonjač da vam bude udobno. Oslonite leđa da ne
biste pali sa stolice ako zaspite ili se tokom veibe projektujete.
2. Uradite rclaksaciju.
3. Zamislite da preko puta vas, u istoj stolici u kakvoj sedite vi
sed

v
.
aš astra1ni dvojnik. On je udaljen oko metar od vas, .'lko
�a

a vldJ
:
e celo

. �zgleda isto kao vi, ima istu odeću koju vi nosite
I u Istom je poloza.u M kome se i vi nalazite. Dajte sebi 2-5 minuta
da postignete jasnu vizuelizaciju svog astralnog dvojnika.
146
4. Obrtite pažnju na uriske. Kako vam izgleda vaš astraini
dvojnik? Da li se nameću neke fizičke razlike između
vas i njega? Da li nešto izgleda drugačije na njemu nego na vama?
Posvetite pažnju tome oko minut.
5. Prepoznajte energiju svog astralnog dvojnika. Da li vam izgleda
čio, vitalan j pun snage ili umoran, iscrpljen i bezvoljan?
Zadržite se na tome takodje minut.
6. Kakve vam se miJli nameću u vezi astralnog dvojnika koji sedi
prekoputa vas? Da li vam se nešto dmgo mota po glavi dok ga
posmatrate - neka sećanja, planovi, ideje, nepovezane misli?
Odvojte za to minut. Budite iskreni prema sebi i postanite svesni
toga kako se osdate t odnosu na svog astralnog dvojnika. Da li
vam je blizak, drag i osećare se opušteni u njegovom društvu, i
prepoznajete strah, zaziranje i odbojnost?
7. Pogledajte svog astralnog dvojnika u oči i pošaljite mu
misaonu poruku. Obratite mu se svesni svake reči koju
izgovorite u svom umu:
"Ti i ja smo jedno. Ti si moj i ja sam tvoj/a. Mi delimo istu
svest. Ja te sada vidim i poštujem te."
8
.
Uputite neki gest poštovanja svom astralnom dvojniku.
Recimo da se malo fizički nak.lonite i sastavite dlanove.
Zatim mu se ponovo obratite u svojim mislima svesni svake reći:
"Prihvatam te takvog kakav si. Prihvatam ono što si bio, što jesi i
što ćeš postati."
9. Sada ponovo posmatrajte svog astralnog dvojnika. Zapazite da
li su nastale neke promene \ njegovom izgledu? Da li je
drugačija njegova energija posle ovog kontakta? Kako se vi osećate
i šta mislite sada u odnosu na njega? Neka to potraje oko dva
minuta.
10. Zapišite utiske.
Primer
Dvojnica preko puta mene izgleda dobro. Kao da se nalazi \¡ nekoj
vrsti beličaste izmaglice. Na nivou levog ramena svetlo je izgleda
malo tamnije. Oseća m blago divljenje prema njoj, kao da je starija
od mene, jača, duhovnija, sigurnija. Mislim bko je nekako
147
distancirana, a ne U lošem smislu. Više imam utisak da boravi na
svetom mestu. Kada sam joj rekla reči, obliva me sreća i
z
:


voljstvo što je o

a deo mene i ja nje. Sada sam je pogledala II
OCI l ona mene. Pacela sam da se smejem ispunjena energijom,
radošću i dobrom voljom.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
"
POBEDNI K
"
Uvcžbavanje kreranja i .. pet pečata" su dva koraka koja dodajemo
ove nedeje.
UVEŽBAVANJE KRETANJA
Ovim ko
.
rakom simuliramo .etanja na astralnom planu,
o�nosno pnpremamo
.
se z

te načme kretanja tokom projekcije.
TI
.
me �budnom stanju vezbamo ono što ćemo kasnije moći da
pn meru mo, a to takodje pomaže i olakšava da se tokom projekcije
setimo kako je potrebno kretati se.
Iskustvo koje budete stekli vizuelizacijom naravno nije isto kao
kada ste u astralnoj projekciji, ali ima mnogo sličnih elemenata
koji olakšavaju učenje i podsećanje. Da biste bili što približniji
realnom doživljaju izuzetno jc važno da tokom simulacije osećate
pokrete dijafragme gore-dole, da imate živ fizički osećaj koji može
da vam pomogne u tačnom zamišljanju. A ovaj korak je i zabavan i
vrlo veseo.
1. Skok naviše
Fizičlw 'eiba:
Savijte malo kolena, zamahnite rukama i skočite I.lVis, kao da
hoć

te da do�vatjt


n
.
e�pre
.
dmet k

ji v

m jc visoko iznad glave.
B
.

dlte svesl1 dO

lvlJap pn odbaCIvanju od zemlje i dizanja
dlpfragme, a zatim spuštanja i prizemljivanja. Uradite vežbu
desetak puta, pamteći fzičke senzacije. Onda te fzičke osećaje
148
prizovite mentalno i proverite da li stc i dobro upamtili
.
Ako
niste, ponovite još jedan ciklus vežbi.
Ako ste u prilici, sjaj no bi bilo da odete na tlnbulinu i skačete,
pamteći fzičke senzacije, da skačete s odskočne daske, ili vežbate
1 bazenu gde je osećaj najpribližniji astralnom doživljaju - zaronite
do dna, odbijte se nogama istovremeno podižući ruke, dok snažno
ne proletite kroz vodu i izronite na površinu okomito 1 odnosu na
dno bazena.
Astralna 'ežba:
Našli ste se na ulci, ispred svoje kuće ili stana i počinjete da
vežbate astralno kretanje. Savijte malo kolena i odbacite se od
podloge podižući ruke iznad glave. Osetićete da letite ravno
naviše. Možda dospete do drugog sprata svoje zgrade, a zatim ćete
sc nešto brže vratiti na ulicu.
Ponovite vežbu pet puta prateći do koje visine idete.
Astralna materija je malo gušća nego vazduh i redja od vode, pa
se i prolazak kroz nju za toliko razlikuje od vežbi 1 vazduhu i vodi.
2. Skok iz čučnja
Fiička vežba:
Spustite se u čučanj, zamahnite rukama i kao ¼ prethodnoj vežbi
skočite ravno naviše, kao da hoćete da uhvatite neki predmet koji
vam je visoko iznad glave. Važno je da budete svesni osećaja koji
proizvodi odraz od 'emIje i podizanje dijafragme, kao i spuštanje i
prizemljivanje. Pri doskoku se ne vraćajte u čučanj već ostanite
uspravno. Uradite vežbu desetak puta pamteći fizičke senzacije.
Potom upamćeni fizički osećaj prizovite mentalno, proverite da l
ste ga dobro zapamtili. Ako niste, ponovite još jedan ciklus vežbi .
I ovu vežbu možete raditi na trambulini i bazenu.
AsIraIna vežba:
ČlIčnite u svojoj imaginaciji i naglo skočite naviše, podižući ruke
iznad glave. Poletećete ravno uvis i trebalo bi da odletite više nego
u prethodnoj vežbi, jer noge iz čučnja deluju kao snažna opruga
koja vas izbacuje veoma visoko. S najviše tačke na koju dospete,
nešto b ..;c ćete se spustiti na tlo.
Ponovite vežbu pet pura, prateći do koje visine letite. Kao i u
predhodnoj, najvažnije je da fzičkl doživljaji skoka prate vašu
149
imaginacju. Vežba je naravno mnogo lakša na astralnom nego na
fzičkom planu.
3. Kolut napred i kolut nazad.
Fizička 'eiba:
Stavite strunjaču ili prostirku na pod i vežbajte kolut napred.
Pažnju usmerite na fizički doživljaj prevrtanja preko glave i okreta
dok ne sednete. Pamtite senzaciju okreta i ponavljajte je u svom
umu. Vežbu uradite deset puta.
To isto uradite s kolutom nazad. Vrlo je bitan redoslcd u svim
vežbama kretanja: pro izvodite fizičku vežbu i pamtite fizički
doživljaj, zaustavi te se i umirite i na kraju 1 imaginaciji obnovite
fzičke senzacije i doživljaje.
Kao i 1 predhodnim vežbama, dobro je da ove senzacje pamtite
radeći vežbu u bazenu, jer je voda sredina koja jc sličnija astralnom
planu. Zaronite do dna, odbijete sc nogama i prevrnete preko
glave napred. Možete da ekseperimetišete brzinom i snagom
okretanja. Posle koluta, se zaustavite i u svojoj viziji i u svom telu
ponovite sliku doživljaja prevrtanja 1 vodi preko glave i fizičke
senzacije koje ste osetili. To isto uradite s kolutom nazad.
Astralna 'eiha:
Savijte malo kolena i istovremeno se odbacite od podloge i
podižete ruke iznad glave. Osetitete da letite ravno naviše. Kada
osetite da ćete se uskoro zaustaviti, prevrnite sc preko glave
napred. Ponovite prevrtanje preko glave tri puta napred i tri puta
nazad
Primer
U astralnoj projekciji sam ispod svog prozora. Jutro jc j nema
mnogo prolaznika. Veselo skačem naviše, skačem iz čučnja i letim
skroz iznad zgrade, tako da vidim antene na vrhu kuća. I neke
golubove koji me začuđeno gledaju. Skačem, prevrćem se preko
glave i to me zasmejava jer mi daje pogled na uli cu iz neobičnih
uglova.
150
PETPEĆATA
Ovaj korak je nastavak simulacije astralne projekcije. "Pet
pečata" biće vaših pet punktova u mestu gde živite, koji su vam
dobro poznati i na koja ćete utisneti svoju astraInu energiju. Ta
mesta služiće vam kao neka vrsta magneta za osvcšćivanje na
ustraInom planu. Ona će vas privlačiti jer ih ponavljate i
energizujete u viziji, i biće neka vrsta snažnih potsetnika koji vas
bude kao alarm kada se u stanju sna nadjete u njihovoj blizini.
Pre nego što pristupite ovom koraku potrebno je da odredite
mesto moći u svom gradu ili kraju. To je ono mesto koje za vas ima
snagu, važnost ili značajnu simboliku. Važno je da ga vi osećate
kao bitno i da sadrii posebnu moć.
U gradovima je moćno mesto obično smeštena na brdu i oko
njega se nalazi naseje. Drevni narodi su posebno pažljivo birali
lokaciju na kojoj će graditi svoje naseobine. One su morale da
imaju dobar pogled, da budu na zdravom tlu, okružene
pozitivnom energijom, U kontaktu s izvorima hrane i vode,
zaštićene od napada osvajača.
Moćna mesta su takođe i ona za koje se vezuju razne priče,
legende i predanja o isccjujućoj energiji, čudima i neobičnim
događajima, lekovitoj vodi, pojavljivanju svetaca itd. Vaše moćno
mesto može da bude i ono na kome se vi osećate dobro, poddano,
osveženo i volite da boravite u tom delu grada ili naseja.
Sledeće što je potrebno da uradite je da izaberete pet tačaka, pet
punktova kojima ćete se kretati na putu do moćnog mesta. I tih
pet račaka su mesta koja za vas imaju pozitivnu energiju, značajnu
simboliku ili vam se dopadajU, a vode manje-više pravolinijski od
vaše kuće do moćnog mesta. Trebalo bi da razdaljina izmedju njih
bude otprilike ista.
Kada krenete 1 istraživačku akciju, ponesite sa sobom sveti
predmet koji ste koristili za meditacju. Ako možete, koristite i
foto aparat ili kameru da snimite pct punktova. Obiđite ih u
stvarnosti, kao i svoje mesto moći i probajte da ga što bolje
zapamtitc i njegovu sliku urežete u pamćenje. Na svakom od pet
punktova odaberite objekat na koji ćete utisnuti astraini odraz svog
svetog predmeta.
1 51
Kada doaete do prog punkta, pogledajte ga sa svih strana, a
zatim stavite ili držite svoj sveti predmet na odabranom objektu.
Dopuscite da se energije prožmu, oko minut. Fotografišite mesto i
idite dalje do sledećeg punkta.
U vežbi astraIne projekcije ovaj korak izvodite tako što nakon
vežbi kretanja idete do prvog punkta koji je najbliži vašoj kući. Na
tom mesru u svojoj imaginaciji utisnete odraz, pečat svog svetog
predmeta. Zatim idete dalje do drugog punkta i tako redom.
Primer
Odlučila sam da će moje mesto moći biti Pobcdnik na
Kalemegdanu. Nalazi se na brdu i gleda na ušće Save u Dunav i na
ceo Novi Beograd. Nije na samom vrhu brda i ima laku zaleđinu,
što sc I drevnim religijama smatra boravištem zmaja i sna'lne
vatrene energije. Ispod njega su vodene površine koje ga spajaju sa
ženskim energijama vode. Oko samog spomenika osećam
ukrštanje osvežavajućih vetrova. S leve i desne strane se teren
lagano spušta. Malo niže desno je crkva Sv. Petka, poznata po
čudima i isccjenjima. Levo je rimski bunar koji simbolično
predstavlja tamu, misteriju i silazak u podzemni svet. Na
Kalemegdanu je snažno istorijsko naslede i duboki astraini talozi
sećanja koja su utisnuli Kelti , Rimljani, Sloveni, Turci, Austrijanci
i svi oni koji su želeli da ovo brdo bude njihova teritorija.
Spomenik Pobedniku napravio je Ivan Meštrović, jedan od
najpoznatijih jugoslovenskih vajara. Pobednik je nag i gleda prema
severozapadu. Njegov mač je spušten ali pripremljen, a M drugoj
podignutoj ruci mu je golub. Na taj način on odae energiju snage,
pobede, moći, okrenutosti ka miru i blagostanju, ali i spremnost
da zaštiti svoj narod od mogućeg napadača.
Ja volim Kalemegdan i volim snagu i smirenost kojom zrači
Pobednik. Osim toga, tokom jedne astraine projekcije gledala sam
kako u davnim vremenima Sloveni prelaze reku. Stajala sam pod
zidinama rimske trđave, opčinjena lepotom ovog prostora, pela b\
sa svojim plemenom uz Kalemegdansko brdo, zajedno sa svojom
braćom i sestrama i znala da će zemlja pod našim nogama biti naš
novi dom i utičište.
152
A u vreme kada sam birala pet pečata do mog moćnog mesta
Kalemegdana, živela sam na Zvezdari kod Liona. Odlučila sam da
mi prva tačka bude pijaca Đeram, preciznije

iastare pek
?
re
.
?
a
uglu. U odnosu na tu pekaru nemam nikave sptntualne asocIJUcIJe,
samo asocijacju na dobru hranu.
Druga tačka bio je Elektrotehnički fakultet, spomenik Nikoli
Tesli . Uvek sam bila fascinirana tim genijem i divila sa njegovoj
posebnosti.
T reća tačka je poslovnica JAT -a posle Tašmajdanskog parka,
odakle sam najčešće autobusom kretala ka aerodromu. Ovo mesto
me podseća na uzbudiJjva putovanja, isčekivanje novog i strane
zemlje.
Č
etvrta tačka je Savezna skupština, odnosno levi spomenk na
ulazu. Ispunjava me snaga i lepota konja i dvosmislenost tc
kompozicije uvek mi nameće razlčita pitanja.
Peta tačka je spomenik Knezu Mihailu Obrenoviću
. .
na )rgu
Republike. Tu sam se u mladosti često nalazila sa pnJ� lclJ1ma,
vezuju me draga sećanja i zabavne uspomene.
..
Moj sveti premet bio je srebrni ank s hijeroglifma kOJI sam
donela iz Egipta. Hla sam peške od kllće i da predjem ce� put
trebalo mi je više od pola sata. Ljudi su me malo čudno gledali kad
bih prislonila ank na zid, ali kad bih ga ostavila i fotografsala
postajalo im je malo manje neobično. Kod skupštine,

a primer,
nisam znala da li smem da fotografišem, tu sam sveti predmet
samo ostavila kod spomenika, da se nekoliko minuta ispuni
.
energiJom.
Popodne sam u vežbi astral ne projekcje prošla sve prethodne
korake i stigla do pet pečata.
Našla sam se, uobičajeno, ispred svog solitera. Uz.lećem visoko i
letim iznad Bulevara revolucije. Gledam kola i ljude koji žure
ulicom. Stižem do pijace Đeram i na 'id stare pekare utiskujem
svoj sveti predmet. Uzimam ga nazad i pritom vidim da njegov
odraz, kao nacrtan, samo sjajniji, blješti na zidu.
U velikom lučnom skoku skačem prema Elektrotehničkom
fakultetu. Ispod sebe vidirn drvored i gust saobraćaj. Otisak svog
predmeta stavljam i na spomenik Nikoli Tesli, ank u mojoj ruci
153
sada blješti utIsnut i dupliciran u crnom mermcru. To mi se
dopada.
Skačem uvis i letim gledajući veliku ulicu do poslovnice JAT-a¸
S moje desne strane je crka Svetog :arka. Vidim da jedan
autobus čeka putnike. Malo sam nostalgična za putovanjima.
Utiskujem svoj sveti predmet na zid velikog izloga iz koga me
gledaju razne destinacije. Povlačim ank nazad i gledam odraz svog
svetog predera.
Letim dalje ka Skupštini. Tu je prilično pusto, nema mnogo
prolaznika. Utiskujem sveti predmet. Ostavljam njegov odraz na
plećima konja i idem dalje leteći prema Trgu Republike.
Utiskujem ank i na spomenik Mihailu Obrenovićll . I Î lepo
blješti. Gledam još malo oko sebe, radoznala da li ću videti nekog
poznatog . . .
Vežba je završena i mogu malo da dremnem.
Posle nekoliko dana i fotografje mojih pet punktova i
Pobednika bile su gotove, a zale pila sam ih na zid svoje sobe u
liniji kretanja. Bar desetak puta dnevno zastala bih da pogledam
fotografje i ponovim ih 1 svom umu, uz afrmacju. Dalo je
razuitate.
154
VEŽSA
METODA AS'fLNE PROJEKCIJE, "POBEDNIK"
I korak - Crna knjiga
Il korak - Relaksacija
III korak - Signal-disanje
IV korak - Uzdizanje
V korak - Kruženje po sobi
V korak - Ilazak
VJ korak - V cžbe kretanja
U astralnoj projekciji ste se spustili ispred kuće. Sada vežbate
kretanje iz stomaka koje izaziva podizanje .spuštanje dijafragme.
1. Skakutanje s letenjem naviše i spuštanjem dole.
2. Brzo skakanje iz čučnja naviše, letenje koliko dozvoljava zamah
i gipki doskok.
3. Skok s letenjem uvis i prevrtanje preko glave napred i nazad.
V]] korak - Pet pečata
Pre nego što počnete ovu fazu astralne projekcije, obidjite sve
punktove na materijalnom planu i dobro zapamtite kako izgledaju.
Trebalo bi tačno da znate kako izgleda fzičko mesto na koje ćete
utisnuti astraini odraz svog svetog predmeta snova.
Odabrali ste pet tačaka koje vas vode do Mesta moći, otprilke
jednake udejenosti jedna od druge.
Na svakom mestu ostavite astraIni pečat svog svetog predmeta
snova. Držite ga \ levoj ruci, utisnite ga na mesto i zatim zamisllte
kako \ ostaje njegov odraz. Pravi astraIni duplikat svetog
predmeta i dalje ostaje u vašoj ruci.
lzabcrite način kretanja. Možete brzo da hodate ili se krećete u
velikim skokovima. Ili možete lagano da letite iznad grada i
spuštate se na odabrane punktove.
155
p r�ru k e za ra c I eIo_nCder:
Pročitajte poglvljc.
Teorija
Ambiciozni - svakog dana.
Umereu; - tri put:l tokomnedeje.
Lenj;vc; -jednom nedejno
.
Ambicio:tni · nastavite redovno :pisiv:mjt snova. Uradite
an:ll� svih snova metodom Pm(wjt egl/ lI Hl. Primen¡tc
zakjučke II svakodnevnom život. Svaki san.
Ulnc�cni � nlst'

ile redovno zpisivanje snol. Svakogdan3.
Rad sa snovima
Uf3

Il!c analzc Ifj sna metodom Pm(mjt cga /I IIIII. Prilncnitc
zaključke I svakodnevnom životu. Tri sna neddjna.
Lcnji
,
vci - nasm
.
"i!c redovno zapisivanje snova. Svakogdana.
Ur
,
adnc
,
anahw)ednog sna metodom Prfm}e tga / S/W,
Pnmcnltc zaključke I svakodnevnom iiVO[\I. Jedan san
neddjno.
Ambiciozni -vežbu nmlmjf Qstr/ltih tuÍ0 rndite jednom
Energizacija astrnlnog dnevno.
Ida Um�.n�i - vdbu Blldtlljt aJtrnlnih tula radite tri puta ned eljno
.
LeIlJI\cl - vdbu Rudtlljt aJtralnih tula rdite jednom ned ejno.
Ambiciozni -rndite vdbu RazlIIwamngiJe sa dvoJllikoll
s�kog dana.
Meditacija
UOe

eni - rtdite VtWU RnzlI wrt tl/agi/Ja tvojllilolll tri puta
nedeljno.
Lcnji
:
ei - radite vribu RaTlllwotIlagijIsa dWjlliiolll jednom
lledcllllO.
Uradite prviÌ osam koraka:
- Crna knjiga (5 miluta)
- Rebksacija (10 minuta)
- Signa!-disanje (5-10 minuta)
- Uzdizanje (2 minuta)
- Kmwnje posobi (2 minut:)
- Izlazak (1 minut)
- Vcibc amaitlog kretanja (l minut)
Metoda astraIne - 1<1 peeata (3 minuta)
projekcje Svih osam kOr:lka trau oko 35 minuta.
Abkiozni - svake večeri pre spavanja tinidite svi h osam
kor�kl i ujutr eim se probudite. [ popodne, ako Ìegnete da
odremate.
�m<re�i - svake večeri pre spavanja uradite svih osam koraka, ili
ujutru ČIm sc probudite ako ste zaspali na nekom od korOIka.
Lcnjivci -ni puta nedeljno uveče pre spav:lnja uradite svih
osam koraka, ili ujutru čim se probudite a ste :asp3!i na
nekom od koraka.
1 56
VI NEDELJA
TEORIJA
KARAKTERISTIKEASTRALNOG PLANA
Na početku ovog poglavlja moram da naglasim da sada dolazimo
do oblasti koja se objašnjava pretežno teorijski i u kojoj ima
mnogo mistifikacja i velikih nepoznanica. Ljudi razli čitih
civilizacija, duhovnih i religioznih pogleda na svet od davnina
pokušavaju da objasne astralni plan i odrede njegove zakonitosti.
Od sistema do sistema, postoji mnogo teorija i mnogo zbrke.
Budući da sam se najviše bavila zapadnim hemetizmom i
hermctičkom kabalom, moje objašnjenje astralnog plana
zasnovano je na tom sistemu. Ono što je u celoj lepezi tumačenja
ipak dobro je to da se, u suštini, kada se na stranu stave razlike \
terminologiji i klasifikaciji, drugi sistemi, kao što su taoizam,
hinduizam, šamanizam ili teozofja, koji su sc takođe bavili
astralnom projekcijom, skoro oupšte ne razlikuju u osnovnim
. . .
pnnclplma.
Evo tih opšteprihvaćenih stavova.
] AstraIni plan je sačinjen od fne eterične materije/energi je
Astralna energija može imati različitu frekvenciju i gustinu, u
zavisnosti od nivoa i finoće astralnog plana. Vrlo gusta astralna
materija se u nekim sistemima naziva eterična materija, či zemlje
ili bazična prana. Najfmija astralna materija ispunjava najviše
astraine ravni, koje se prožimaju s mentalnim planom.
II Astra1ni plan je superioran U odnosu na fizički plan
Bez obzira da li više planove do nivoa materijalnog delimo na
četiri, sedam, jedanaest ili više, astraIni plan predhodi zemaljskom
planu. Stoga je on neka vrsta "roditeja
"
1 odnosu na materijalni.
Kao rczultat bo;.anskog procesa stvaranja, iz astralnog nastaje
zemaljski plan i sve što postoji pro mora da nastane na astralnom
157
planu, da bi kasnije bilo stvoreno i materijalizovano na Zemlji.
Zato je astraIni svet superiorniji od materijalnog.
Na astralnom planu formiraju sc neke vrste eteričnih kalupa za
ispoljavanje na Zemlji. Tako sc, kada je u pitanj u mikrokosros, ili
čovek, prvo stvara astralno telo na astralnom planu, a zatim dolazi
do njegovog formiranja na fzičkom planu.
Takođe, bilo kakva nova ideja, u individualnom smislu ili na
nivou celog čovečanstva, pro mora biti uobličena na astralnom
planu da bi se kasnije realizovala na Zemlji.
III Astralni plan je dvosmeran
Uticaj na astraini plan je dvosmeran. S jedne strane uticaji
dolaze sa Zemlje, s materijalnog plana, od bića i ljudi koji svojom
aktivnošću, snovima, mislima, idejama i osećanjima svakog
trenutka tkaju i umnožavaju njegove slike. S druge strane, s viših
božanskih nivoa utiskuju se sUkc koje treba da obezbede dalju
evoluciju Zemlje i čovečanstva. Kako gore, tako i dole, ali i obrnuto.
Kao što ljudi uzdižu svoje snove ka božanskom, tako i božansko
daruje ljudima svoje zamisU i pravac razvoja.
Potrebno je nešto reći i o principu astralne energije. Priroda
astralnog plana je dvostruka, i stabilna i promenljiva. Astraini plan
je poslednja stanica pred materijalizacju božanskih zamisli na
Zemlji, u njemu sc sabiraju uticaji svih viših i planetarnih sfera da
bi obezbedili savršenu realizaciju božanskog plana. S toga on mora
biti nepomer1jivo postojan i čvrst da bi očuvao kosričko ustrojstvo
i preneo ga do materijalne ravni.
Takodje, pošto je proces stalan i dvosmeran, uticaj energije mora
da bude fluidan, a postojan, kao kod vode koja tokom hiljada
godina drobi stene neprimetno menjajući lice Zemlje. Na sličan
način, kroz snove, vizije, maštu, slike božanskog plana utiskuju se
u umove ljudi i oni posetcpeno radeći i srva rajući na Zemlji
otvaraju put njihovoj realizaciji. Tako se ostvaruje napredak
civilizacije i evolucija kolektivne i individualne svesti.
158
IV Astralni plan sadrži akaša zapis i knjigu vremena
Akaša zapis ili knjiga vremena je riznica slika u kojoj je
zapisano sve što je bilo, jeste i biće. Ovaj plan je sačinjen od fme
fluidne energije koja odražava sve što se ibda dogodilo na Zemlji.
On je slikovni zapis svega što su zemaljsb bića, od samog
postanka, ikada uradila, pomislila, zamišljala ili sanjala. U ¯
riznicu slika vidovnjaci stupaju uz pomoć medijuma ili u viziji, bilo
da govore o prošlosti pojedinca i čitavih civilizacija.
Što se tiče prošlih dogadaja, akaša zapis je jasan i utvrđen. Više
različitih vidovnjaka, koji god medijum da koriste za dobijanje
informacija o prošlosti, daćc približno slične informacje o
događajima koji su se zbili u prošlosti. Kod bud

ćno
.
sti si

lUcij

j
:
drugačija. Akaša zapis budućnosti uvek je u formlfanJu. Vldovnpcl
zato vide samo najverovatnije tendencje razvsj a, bilo pojedinaca
ili većih grupa, ali tako i ne mora da bude. Sto su pojedinac ili
• • •
grupa svesniji, s većim stepenom promene 1 mogucnosti
transformacije, to jc broj mogućih vremcnskih raskrsnica i čvorišta
veći, a ti me se umnožavaju i mogUĆi ishodi i kombinacije
događaja.
DUHOVNI PRINCIPI BITNI ZAASTRALNU PROJEKCIJU
Po svom rođenju na Zemlji čovek prctstavlja mikrokosros. On
je po strukturi i energijama jednak makrokosmosu, velikom
univer.mu. U božanskom svetu on je besmrtno božansko biće. U
mentalnom svetu, on je kosmičk tragalac koji je iskusio stotine i
storne života u cilju služenja tvorcu, stvaranja i evolucije
univerzuma i spoznaje svoje istinske volje, sticanja iskustva i
ostvarenja potpunih potencjala prosvedjenog bića. U okviru
astraJnog sveta formira se čovekovo astralno telo i niža
individualnost, prilagođena zahtevima sadašnje karme - njegova
osećanja, misli, ambicije, životne težnjc i snovi. Na Zemlji on ima
fzičko telo, s karakterističnim procesima i čllima.
Da biste ostvarili astral nu projekciju, dobro je da imate u vidu
neke duhovne principc. Oni sc baziraju na magičkom pogledu na
univerzum i poznavanju energija i sila koje u njemu deluju. Oni su
1 59
praktični i logični, kao što i treba da budu. Ukoliko vam postizanje
astraIne projekcije ne ide kako stc zamislili, moguće jc da ste se
ogrešili O neki od ovih zakona. Zato ih aslučaju zastoja ili blokade
povremeno pročitajte i razmislite o njima.
Zakon jedne stepenice - postignuće koje želite da ostvarite
duhovnim radom realno je da bude jednu steenicu iznad vteg
sadašnjeg statusa ¡I odabranoj oblasti.
Ako se nikada u životu niste projektovali i nemate nikakvo
iskustvo ustraine projekcije, možete očekivati da ćete tokom prva
tri meseca treninga postići iskustvo astralne projekcije, odnosno da
ćete se projcktovati jedan ili dva puta u tom periodu.
Ukoliko ste se nekad u svojoj prošlosti negde nevoljno
projektovali, verovatno da ćete ostvariti tri do pet projekcija tokom
tromcsečnog treninga.
Ako ste se tu i tamo voljno projektovali) recimo prosečno
jednom u mesec dana, možete očekivati da se pod ovim pojačanim
treningom projektujete jednom nedejno.
Ko je uspevao da se projektuje jednom nedejno, sada bi mogao
da poveća svesnost i učestalost svojih projekcija na tri pura
ned ejno. I tako dalje.
Zakon akcije ili dobre volje mikro i makro kosmosa da bi
ostvario roojtl želju, mikrokos1os (čovek) mora aktiVIlO da krene kit
makrokosmosu (svehl, univerzumu, Bou) i započne akciju za
ostvarivanje postavlenog cila. Tada mu makrokosmos (univerzum,
Bog) izlazi Msusret i otvara različite mogućnosti.
Praktičnije rečeno, ovnj zakon govori o tome da morate da radite
određene vcžbe i tehnike da biste ostvarili iskustvo, kontrolu i
potrebnu učestalost astraIne projekcije. Ukoliko samo razmišljate o
astralnoj projckcijiji, mašta te ili pokušavate neku od tehnika s
vremena na vreme, rezultati će verovatno biti prilično
nezadovoljavaj ući.
Kao i u većini drugih oblasti u iivOh!, naj reže je pokrenuti se i
ostvariti prve rezultatc. Budite spremni da radite najmanje jedan
lunari ciklus, 28 dana, a najbolje tri ciklusa, sve vežbe koje ôI¡
1 60
navedene, da biste mogli primetititi promenu u svojoj senzitivnosti
i iskustvima. Nakon rog perioda smatra se da je napravljena
početna akumulacija energje koja možc da pokrene transformacju
svesti i nova iskustva.
Dakle, ako se driitc katogorije radnih lenjivaca, kako je
navedena u predlozima za rad, verovatno će vam trebati šest
meseci do godinu dana da imate prvo iskustvo astralne projekcije.
Ukoliko ste umereni, prvi rezultati će doći u periodu od dva do
šest meseci. Ako odlučite da budete stvarno ambiciozni, marjivi i
disciplinovani, imaćete iskustvo astralne projekcije u periodu od
dve nedeje do tri meseca.
Zakon stabilizacije postignuća - eekti i rezultati postignuti
dubovnim radom, kojimje odredjeni segment mikrokosmosa podignut
zajedllu stepenicu, moraju neko vreme hiti odriavani na tom višem
nivou dl hi se postinuće stahi/izovalo.
Postignuti viši nivo sc održava i stabilizuje daljim radom i
produbljivanjem iskustava. Ukoliko se ne poštuje ovaj zakon, neko
vreme nakon ostvarenog cilja mikro kos mos će lagano skliznuti na
predhodni niži nivo fnkcionisanja. Tek nakon stabilizacije
praktikant može da preduzme sledeći korak i zatraži energersko
podizanje na sledeću stepenicu.
Ako ostvarite jednu astraInu projekciju mesečno, morate i dalje
da radite odredene veibe dok nemate bar šest meseci uzastopno po
jednu astralnu projekciju mesečno. Ako recimo posle tri meseca,
četvrtog ne uspete da se projekrujetc, to znači da energija opada i
počinje da se rasipa. U tom slučaju potrebno je da intenzivirate
vežbanje.
Postignuće ima tendenciju da se posle nekog perioda ulaganja
rada ili energije, obično između tri meseca i godinu dana,
stabilizuje na određenom nivou. Zato ako'ste bar tri meseca uspeli
da se projektujete jednom nedejno, to postignuće će vam ostati i
kada prestanete da radite vežbe za astralnu projekciju. Ako želite i
češće od toga) mora rc nastaviti da vežbate dalje.
161
Pravo više instance da modifikuje postavljeni cilj ¡I skladu sa
vašom vilom volom i karmičkim uslovima pod kojima ste se
inkarirali, a koji vama nisu poznati, liverzuT kao viša instama
ima pravo da modifkuje, odloži ili odbaci ostvarenje želenog cila.
Dešava se da tražimo neke stvari, recimo želimo da ovladamo
astralnom projekcijom, a da nismo sagledali sve aspekte koji su
bitni za naš opšti mikrokosmički razvoj. V tim slučajevima viša
instanca ima pravo da nam ponudi nešto modifkovanu veClij�1
onog što smo tražili, ili nešto sasvim drugo što će kasnije na novi
način dovesti do postavljenog cilja, ili čak, ukoliko smo
neuvremenjeni u svom zahtevu da sasvim blokira traženo
• •
postIgnuce.
Takodje sc dogadja da tokom nekog vremenskog perioda,
obično od nekoliko meseci, a ne više od nekoliko godina, vaš
Anđeo tuvar, Jastvo, ili Više ja, smatra da je za neke od nas bolje
da se posvete nekoj drugoj oblasti životnog razvoja i rada. Budući
da sc razvoj u toj bitnijoj oblasti, recimo ovladavanje određenim
znanjem, karijerom, porodičnom situacijom, ličnim strahovima,
smatra primarnim za vaš karmiči bilans i ostvarenje postavljene
misije, otvaranje drugih oblasti i razvoj sposobnosti u okviru
drugih polja hiva veoma usporen ili privremeno blokiran.
Zakon nužne j dovoljne astralizacije nužno je da žela hude
predstavlena astralnim i mentalnim simhalima, da bi prizvala
dovoljnu količinu astraIne energije i mmerila je ka realiz/cii na
materijalnom planu. Količina akmirane astrallIe energije mora
biti taina, ni veia, ni manja, da bi imala kapacitet da deble i hude
knmisana ostvarenjem.
Ovo pravilo sc nadovezuje na Zakon Hermesa Trisnegisrasa "
kako gore, tako dole". U ovom slučaju, zato što je astraini nivo
superioran u odnosu na fizički plan - kako na astralnom planu,
tako na fzičkom. Kako u našim mislima i osećanjima, željama i
strahovima, tako i u našem životu. Svaki magički rad koristi
izvestan stepen vizuelizacije žejenog cilja da bi se postignuće
ostvarilo. Vizuelizacija je vrsta rada na astralnom planu tokom
162
koje mi slikovno zamišljajući odredjene situacije i ciljeve, u stvari
baratamo astralnom energijom i vezujemo je za odabrane slike,
kalupe. Kada smo to učinili, astralna slika koja je pokrenuta
energi jom želje, počinje da deluje na matcrijalnom planu.
V okviru metode astralne projekcije "Pobednik" takođe se
koristi vizuelizacija. Sva mesta na kojima zamiš!jate i pokušavatc
da dočarate senzacije astraloe projckcije su vrsta vizuclizacije.
Ukoliko to izvedete dovoljno jasno, plastično i dovoljan broj puta,
veoma brzo ćete postati svesni da ste se astralno projektovali na
nekoj od odabranih tačka.
Medjutim, ukoliko konstruisane slike nisu jasne, ili uložena
energija i žeja nisu dovoljnog intenziteta, stvari u odabranoj
oblasti će se pokrenuti, ali neće doći do realizacije. To znači da
ako ne radite dovoljno, ncćete ostvariti dovoljnu svcsnost i nećete
stvoriti potrebnu količinu energije koja može da inicira iskustvo
astraine projekcje.
Vizuelizacija mora da bude tačna i dovoljna, pa tako nije dobro
ni previše astralizovati odredjenu žeju, u ovom slučaju simulaciju
astralne projekcije. Zato bi trebalo da povremeno pravite planske
pauze. Nakon pIh mesec dana ambicioznog rada, ili bar
umerenog, ubacite jedan dan i noć potpune pauze od svake
duhovne aktivnosti. Kada završite drugi mesec, odvojte tri dana
tokom kojih nećete raditi nikakve prakse vezane za astrainu
projekciju. Posle trećeg meseca dajte sebi punih nedeju dana
odmora.
Dani O kojima pravite pauzu omogućavaju da sc formira neka
vrsta kanala kroz koji se obavlja transfer energije iz astralnog
prema fizičkom telu ilili sa nesvesnih prema svesnim instancama
ličnosti. Kada ste marljivo radili i napravite nagli zaokret prema
pasivnosti, vi u stvari omogućavate novoj sposobnosti da se ispolji
O tom ili narednom periodu kada nastavite da radite.
Zakon ucelovljenja podizanje zn jednu stepelliCIl tl nekom od
podsistema mikrokosmOJa traži postepeno podizanje i tnapredjivanje
celog sistema.
163
Suština čovekove prirode je da stalno teži promeni i razvoju svih
aspekata svoje ličnosti i okoline. Svi delovi ličnosti (podsistemi
mikrokosmosa) težc da se skladno i ravnomenrno razvijaju. Kajnji
cilj je dostizanje savršenstva i potpunog prosvetljenja.
Kada ovladate astralnom projekcijom, to neće biti samo jedna
vaša izdvojena sposobnost. Novo iskustvo koje vam donese
boravak na astralnom planu uticaće i promeniće celu vašu ličnost.
Promeniće se vaš pogled na svet i na stvarnost.
Zakon kosmičkc Ijubavu i razvoja - svrha inkamacia je da, kroz
dOJezanje palpunog ucelov!jcl/ja i savršenog razvoja Sih dc/ova
mikro/ws1Josa, biće postigne spoznaju svoje božanstvenosti, svog višeg
ja, Sebstva, j ostvari potpuno prosvetlenje i oslobodjel/je od
karmičRog kntga.
Ć
esto ljudi pogrdno shvataju spritualni razvoj misleći da on
podrazumeva samo rad, kroz različite tehnike i sisteme, ¡Ü
astralno m, mentalnom i višim duhovnim nivoima. Ali da bi se
izvestan spritualni nivo postigao, neophodan je razvoj i isto tako
visok nivo svih aspekÜta ličnosti. lndividualna ličnost, koja
obuhvata naš ego, osećanja, intelektualne moći i talente,
sposobnost kojom upravljamo materijalnim planom, nalazi se u
hijerarhiji ispod više svesnosti i našeg Višeg Ja. Zato da bismo
stupili u kontakt s našim duhovnim znanjima i moćima, moramo
imati dovoljno dobro razvijene niže strukture ličnosti. Ukoliko to
nije tako, svi duhovni napori koje ulažemo u dostizanje duhovnih
uvida, postizanje astraine projekcije ili nekih drugih moći, vraćaće
nas na naše nerCšene emotivne, materijae ili intelektualne
probleme.
Stoga je u prirodi odnosa mikorkosmosa (čoveka) i
makrokosmosa (univerzuma, Boga) da iI zajedničkom sadejstvu
delaju na ostvarenju, razvoju i prevazilaženju svih želja, pa bile one
najmaterijalnije ili najduhovnije.
1 64
RAD NA SNOVI MA
RAZGOVOR SA LJKOV1A IZ SNA
Mi često razgovaramo sami sa sobom u svojoj glavi . Ponekad sa
nekom neodređenom osobom koja može biti kritična,
prijateljeska, duhovita, uplašena, sklona ohrabrivanju. Veoma
često sa prijatejem, ljubavnikom, osobom sa kojom je potrebno da
obavimo neki razgovor, dovršavamo konfkt sa šefom, ljutimo se
ili se opravdavamoA Ponekad pričamo sa dragim ljudima iz svoje
prošlosti,yrijatcjima iz mladosti ili onima kojih više nema među
živima. Cak i u ekstremnim situaLijama, izolovani pojedinci,
recimo članovi određenih redova čija je praksa ćutanje, ili ljudi koji
su zatvoreni ¼ samicama, ili oni koji sami borave 1 divljini,
svakako da upražnjavaju ovaj unutrašnjih govor koji nam je svima
svojstven.
Takodje, u realnom životu svakodnevno razgovaramo sa velikim
brojem ljudi. lzlažemo svoje mišljenje, šalimo se, oddavamo
površnu komunikaciju, raspitujemo se, prikupljamo informacije
verbalinim putem, držimo predavanja, izražavamo svoje misli,
os�ćanja, stavove j raspoloženja.
Covečansrvo je u večitom dijaogu* Postavlja se pitanje, zašto
toliko mnogo razgovarmo, koje iskustvo time dobijamo i kakav
napredak ostvarujemo?
Mi govorimo da bismo čuli sebe i svoje misli. I takođe, mi
slušamo druge ljude da bismo obogatili i transformisali svoje misli
i iskustvo. Pravi živi dijalog znači istinsku razmenu misli, osećanja,
iskustva u formi reči.
Ja govorim vama i vi me čujete, a zatim i razume te. Ono što je
od mene došlo do vas, pokreće vam misli i s njima povezana
osećanja. Vi mi govorite šta je u vama pokrenuto i na taj način mi
odgovarte, bilo da je to l formi pitanja ili komentara kojim se sa
mnom slažete ili ne. T ako, ono što je vaša slika, iskustvo, tačka
gledišta, dolazi do mene i u meni izaziva promenu za kojom sledi
nova verbalna reakcja. J tako do tačke u kojoj ćemo ostvariti
istinsku razmenu iskustva i energijeÆ
1 65
R�zliči

e
.
lično
.
sti koje se pojavljuju u snu mogu nam biti poznate
I bliske, lli saS\'m nepoznate i odbojne. Sve one su značajne jer
nose u svom liku važne informacije. Neki od njih, recimo kada
sanjamo svog prijateje ili saradnika, sadde informacije o našem
od
.
nosu sa tom
.
osobo

, kojih nismo svesni ili ih dovoljno ne
uZimam
?
u obZir, �v�zne
.
su za sadašnju životnu situaciju u kojoj
se nalaZimo
. Drugi likOVI su personifkacija naših nesvesnih ili
manje
.
p
?
�na

ih delova ličnosti koji žele da njihovu poziciju,
oseća

nJ
� �
li utls�e uzmemo U obzir. Mi sami, kao lik iz sna, koji se
ponasa ll reaguje na određeni način, takođe možemo da budemo
interesantan sagovorik budnom Ja.
Dijalog sa likovima iz sna je tehnika koja se široko koristi u

azličitim
.
psihot:r

J
Js m pri
��
lpjma, posebno geštalr terapiji i
JungovskOJ anab
.
tlCkoJ
.
terapiJI. Kad posle zapisivanja sna
provedemo nekoliko mllluta u razgovoru sa nekom od ličnosti iz
sna, to će nam svakako dati mnogo novih podataka o snu, čak i
onda kada nam je za rad na snu dostupno samo malo vremena.
U okviru razgovora sa likovima iz sna potrebno je da prođemo
kroz nekoliko faza.
I Otkrivanje problema
Skoro svaki san ima aspekte koji su nejasni ili predstavljaju
zagonetku svcsnom umu. Zato liku iz sna sa kojim smo odabrali
da razgovaramo postavljamo sledeća pitanja:
- Ko i šta si ti?
- Zašto si ti u mom snu?
- Zašto sc t ponašaš na taj način u mom snu?
- Šta imaš da mi kažeš?
- Zašto se to i tako dogodilo u mom snu?
- Šta ti misliš, osećaš o tome i tore?
- Šta ti želiš od mene? Šta ti želiš da ja uradim?
- Šta je tvoj poklon meni?
Osim
.

vih, mo

ete
.
da uobliči te i druga pitanja koja vas
zaokuplJuJll. Poželjno Je da imate pitanja kojima ćete započeti
razgovor, a dok se on odvija mogu da iskrsnu i nova. Na
odredjenoj
.
tački, kada razgovor poteče, dijalog postaje skoro
automatski.
166
Ljudi često pitaju "Kako da znam da to nisam ja smislio
odgovore koji mi odgovaraju i stavio ih u usta liku iz sna"?
Da, ego možc da zna odgovore, ali im ne veruje ili ih ne
primenjuje. Tokom dijaloga mi počinjemo s mesta gde se
nalazimo. Mnogi ljudi imaju takav sklop ličnosti da ego sluša
samo sebe. A se u dijalogu pojavi nešto što već znate, tada
istrajte, recite liku iz sna da želite nove podatke i da ste spremni da
odistinski slušate.
Likovima iz sna uvek iznesite svoje probleme u vezi
medjusobnog dijaloga. Oni najbolje znaju kako da vam pomognu i
krajnje pošteno će vam reći šta je potrebno da uradite da bi
pospešili tok
razgovora.
Drugo značajno pitanje koje ljudi često postavljaju je "Kako da
znam da su podaci dobijeni kroz razgovor stvari i da ih nije
stvorila moja mašta?" Odgovor bi glasio da sve što stvorite dolazi
iz podsvesti j značajno je jer pokazuje kako vaša psiha izražava
sebe
.
A kada ostvarite dobar kontakt, iskren i otvoren, do vas
dolaze zaista uzbudljivi, novi i transformišući uvidi sa stanovišta
svcsnog Ega.
Na primer, ako su podaci koji vam dolaze u suprotnosti s vašim
svesnitn uglom posmatranja, to pokazuje da niste uspostavili pravi
razgovor, da se još niste uklopili \¡ dijalog. Vremenom ćete steći
iskustvo u pogledu unutrašnje iskrenosti. Kada ono što dobijete u
razgovoru doživite kao novo, značajno, emotivno pokreću će, ako
imate osećaj bitnosti, onda ste verovatno na dobrom putu.
U Izbor bića iz sna sa kojim ćete vodhi razgovor
Bilo koje biće ili situacija mogu biti odabrani za dijalog.
Ličnost, planina, sam ego u snu, čudovište, prijatej, bitka, ritual.
Obično birajte tamo gde osećate najveću energiju ili zbunjenost i
izaberite, ako je moguće, biće koje ima puno posebnosti. Ipak
imajte u vidu da je 1 početku izvođenja ove tehnike lakše da
razgovarate sa ljudima i životinjama. Kada steknete izvesno
iskustvo, možete isto tako dobro da vodite razgovor i s
predmetima, slikama i događajima iz sna.
167
Psihološka suština samog procesa sastoji se u tome da dva dela
naše psihe, onaj više svesni, koji je naše budno ja, i onaj više
nesvesni, koji predstavlja lik iz sna, stupaju u kontak i ostvaruju
međusobnu komunikaciju. Tako nam se kroz ov vrstu razgovora
pruža mogućnost da izmiriro suprotnosti koje postoje u našem
unutrašnjem i spoljašnjem životu.
III Dobijanje emotivnog odgovora
Za ovaj način rada na snu veoma je važno da budete svesni
osećanja koja imate prema liku iz sna sa kojim razgovarate. Pre
nego što počnete razgovor potrebno je da provedete nekoliko
minuta l meditaciji o osećanjima koja bi ste želeli da mu iskažete.
Na primer:
- ja tc volim
- ti si mi potrebna
- ja te mrzim
ti me oneraspoložuješ
- ja sam zbunjen i potrebna mi je tvoja pomoć
ja ne znam šta osećam prema tebi
bojim te se
očajan
.
sam kada te pogledam
¾ • •
zasmepvas me svoJom pOJUvom
radoznala sam u vezi S tobom
Važno je da svoja osećanja 1 odnosu na lik iz sna
formulištete.
IV Upuštanje I dijalog
^
tacno
Za početak dijaloga važno je da budemo otvoreni i spremni da
slušamo. Takođe, da budemo voljni da istražujemo nova iskustva i
osećanja bez ikakvih predhodnih pretpostaviki ili ideja o tome šta
možemo da dobijemo kao informacije i uputstva iz razgovora.
Razgovor se može voditi na nekoliko načina. Predlažem vam da
u prvo vreme koristite metod vmće stolice, a tek nakon toga, kada
st
.

knete ve�e isku
.
srvo i
.
sigurnost, da radite metod meditativnog
dija/oga. I Jedan l drugi metod možete koristiti i van rada na
1 68
snovima, u cilju pripreme za važne razgovore ili događaje koje
isčekujete u svom životu.
Vmća stolica
Stavite dve stolice jednu naspram druge. Razgovor možete da
pamtite i da ga kasnije zapišete, ili ga snimajte diktafonom.
Unapred odlučite kako ćete raditi.
Sedite na svoju stolicu. Na stolici preko puta vas zamislite lik iz
sna sa kojim želite da razgovarate. Dajte sebi dovoljno vremena da
ga jasno vidite, bilo da radite otvorenih ili zatvorenih očiju. Pratite
kako se osećate u odnosu na svog sagovornika. Izrazite svoje
osećanje prema njemu u najviše nekoliko rečenica, kao što smo već
naveli. Bolje je da govorite naglas, ali možete i u sebi.
Zatim svom sagovorniku postavite pitanj a koja želite i koja su
¾
vam vazna.
Sada napustite svoje mesto i sedite na stolicu bića iz sna.
Zamislite da fizički izgledate kao on ili ona. Obratite pažnju na to
kako se osećate s pozicije tog lika u odnosu na scbe. Dajte sebi
vremena da se dovoljno poistovetite i uživite. Prvo iznesite
osećanja s pozicije lika iz sna, a nakon toga odgovorite na pitanja
koja su vam postavljena. Možete da govorite i druge stvari koje
vam izgledaju važne i nove s tog mesta.
Kada steknete utisak da ste završili kao lik iz sna, vratite se na
svoje mesto. Kažite sagovorniku iz sna kako se osećate i šta mislite
¯ ¯ •
o onome sto Je govono.
Menjajte mesta sve dok razgovor teče. Kada stane, kada osetite
da je gotovo ili da je priča zaokružena, oprostite se od lika iz sna i
¯¯
zavrSl(e razgovor.
Meditativni dia/og
Dovedite sebe u meditativno stanje, zatvorite oči i zamislite
fguru ili biće sa kojim ćete razgovarati. Možete da započnete s
pitanjem zašto se ta ličnost pojavila ili delovala u vašem snu.
Možete i da pišete pitanja i odgovore svog sagovornika, ili da u
meditativnom stanju obavite razgovor a zapišete ga kasnije.
Razgovor možete usmeravati kako hoćete, neka teče, nek ide kuda
želi. Budite aktivni, saglasi te se kada možete, držite korak sve dok
169
se razgovor prirodno ne završi ili vi odlučite da stanete. Možete ga
preIcinuti u bilo kom trenutku.
V Procenijivanje dijaloga
Ukoliko ste zaista bili zaokupljeni i pokrenuti razgovorom,
posle toga možete biti obuzeti dubolcim osećanjem i neznajući šta
se tačno dogodilo. Možda ćete osećati zahvalnost zbog mudrosti i
novih mogućnosti koje vam je otkrio sagovorik iz sna. Ili zbrku?
Možda će vam biti nejasno šta sve to znači. lli ćete doživeti
neočeklvani proboj ideja, ili potvrdu, ili spoznaju neophodnosti da
donesete odluku.
Pročitajte ponovo šta ste iz razgovora zapisali, a sledeća pitanja
mogu vam pomoći da razjasnite novo dobijena iskusrva:
- šta je u meni pokrenuto nakon ovog razgovora?
¯ M šta sam pronikao/la?
- koja spoljašnja događanja mogu da leže u pozadini potrebe za
ovakvim razgovorom?
- koja je suština i brakter lika koji mi je odgovarao?
- šta je njegova porub?
- kakve izbore za akcju imam nekon ovog razgovora?
- kako je dijalog emotivno uticao na mene?
Razgovor je odnos izmedju poznatog i nepoznatog. Razgovor
prodire u nemu zatvorenost. lmamo izbor da stalno slušamo samo
poznate delove sebe, ili da sc upustimo u razgovor sa strancem koji
stoji u uglu i nemo čeb na nas.
Pimeri razgovora sa likom iz JH
SAN: "CRA BUBA"
Moja majka i ja vozimo se autobusom. Kod Studentskog Trga
ona se sprema da izadje, pozdravljamo se jer ja trebam da putujem
u Ameriku. Boje su sive i bele. lma neke težine. Majka izlazi, a
odnekud ispada cra buba. Dok ja razmišljam šta da uradim s
njom, nepoznata žena jc zgazi. Sada izgleda dvodimenzionalna,
kao nacrtana.
170
Za razgovor sam izabrala crnu bubu, ona mi je najčudnija i
najupečatljivija. Primenjujem metod vruće stolice.
Preko puta sebe na stolici vidim bubu, ali je veća nego u mom
snu.
JA: Bojim te se i gadi š mi se.
. Æ Æ � = ¼ ¯
BUBA: Ja sam crna buba ispunjena ljubicastim sadllaJ
.
er

. Ja
nisam ogromna bubašvava, bo
.
što ti misliš¸a sam jelenak I I1 sam
zla ili zarazna. Skočiću na tebe Jer mc se bOJls.
JA: Sad mi je lakše. Št

želiš od
.
mene�
. ° �
BUBA: Zelim da budes hrabra ¡ uzmes me ¡ dodlrnes.
JA: (Uz zaziranje zamišljam kako uzimam bubu veliči
��
okruglog hleba). Ne mogu da kažem da I:
'
.
i
o
se �op

daš. (latka Sl l
imaš ta klještanca. Bojim se da mi ne skocls u lice
.
I u
.
des
.
u telo. U
stvari si kao neka igračb koja pomalo

ebe (

agrhm ¡�s Izvesnom
pak1onošću). Pa ipak si i dalje nl'l;na ¡ ne blh da te Imam pored
I
scbe.
.
BUBA: To mc čini ružnom, zato što sam odbojna I ružna
ljudima. Potreban m je kontakt sa
.
t
?
bo
.
l�
.
i nežnost.
¯*¤ A +
JA: Bojala bih sc da te vide drugi ljudi dL da budeš u deCiJoJ sobI.
Zloslutna si mi i podsećaš na boicst.
^
BUBA: Ja nisam nosilac zla ili b
.

les
.
ti, ja s

m C

lVar.
JA: Sada osebm tvoju energiju ¡ veruJcm tl. Zasto si mi ti
potrebna kao čuvar?
. . . . . . .
BUBA: Ja ću izazvati negativnu energIju Ih strah kod lJudI. O��
će me napasti ili zgaziti. Ti ćeš tada imati vremena da posmatras ¡
da razmisliš o situacji.
. . . .
JA: Kao što se dogodilo u mom snu? Dala 5¡ ml p

lhku d

razmislim o svom strahu? Mama silazi iz autobusa, a već Je sta

a
.
I
bolesna. Ja odlazim u Ameriku bez mnogo razmišljanja, jcr ml Je
tako lakše da izbcgnem suočavanje s njenom starošću.
. .
BunA: Da. Budi sa mamom još neko vreme, ma kako tl to bIlo
tcško ili tužno. Starost ja kao ja, spolja ružna i bolesna,

rna, a
ljudi bi da me zgaze i unište, ali i ja sam iznutra topla I puna
potrebe 'ta nežnošču i ljubavlju.
JA: Dobro. (T u'lla sam ali mi je jasno da je to ispravno i tačno).
Procena dia/oga
171
- U šta sam pronikao?

Postala sam svesna odbojnosti i straha prema smrti i starosti.
- Koja spoljašnja događanja mogu da leže u pozadini potrebe za
ovakvim razgovorom?
Moja mama je stara i bolesna,
- Koja je suština i karakter lika koji mi je odgovarao?
Buba je aspekt moje mame koji nisam želela da prilwatim. Njena
fizička promena i degeneracija, mnogobrojne staračke bolesti,
negativnosti, zavisnosti i rigidnost.
- Sta je njegova poruka?
lako je stara, zgrbljena, smežurana i ponžnela, moja mama je
iznutra topla i ispunjena potrebom da deli ljubav i nežnost sa
mnom.
- Kakve izbore za akciju imam nekon ovog razgovora?
Da sa majkom budem više emotivno. Da zbog straha od njene
bolesti i starosti ne zatvaram srce prema njoj.
- Kako je dijalog emotivno uticao na mene?
Suočio me s osećanjima tuge i težine. Probudio je u meni
zahvalnost i dublje razumevanje.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
SREDNJI STUB
"Srednji stub" je ritual koji energizuje, pročišćava, uravnotežuje i
budi energetske centre l svet1osnom telu. On potiče iz zapadne
hermetičke tradicje i bazira se na kabalističkom pogledu na svet.
Slično hinduističkoj ili taoistočkoj analizi naše energetske
anatomije, Kabala takođe govori o tri glavna energetska kanala,
levom, desnom i srednjem, koji su povezani sa sistemom čakri ili
energetskih centara na astralnom telu. U Kabali je srednji kanal
povezan s ravnotežom i nazvan je stub svesti, stub ravnoteže ili
srednji stub.
Tokom ovog rituala, određenim pokretima, vizuclizacijom i
vibra tornim formulama povlačimo božansku energiju od krunske
172
čakre ka dole, kroz glavu, vrat, kičmu, noge, do čakri na stopalima.
Time se ispunjavamo energijom, oblivamo svoje čakre i sefire,
proširujemo njihov kapacitet i ostvarujemo veću uravnoteženost i
svesnost.
Što se tiče astralnog tda, ovim ritualom ga
energijom, jačamo i činimo svesnijim, blještavijim,
otpornijim na različite uticaje.
I KABALlSTIĆKl KRST
. .
lspunpvamo
elastičnijim i
Kabalistički krst je prvi i poslednji korak u Ritualu Srednjeg
stuba. Prvo povlačimo energiju od beskrajne božanske visine, kroz
scbe, do beskrajne božanske dubine. Time se zatvaramo u uspravni
krak krsta. Zatim povlačenjem energije horizontalno, od desnog
beskraja horizonta, do levog ramena i levog beskraja horizonta,
zatvaramo se l horizontalni protok energije, odnosno horizontalni
krak krsta.
1. Okrenite se lcem ka istakli. Zamislite belu, biistavlI boia1ku
svetlost iznad glave.
Duhovni tragaoci raznih sistema okreću se ka istoku jer je to
mesto rađanja Sunca i izvora energije. Belu božansku svetlost
zamislite kako vas obasjava iz najvišeg beskraja božanskog sveta.
2. Podignite ruku ka svetlosti i povucite blještavu fraku do ćela.
Vibrirajte: ATEH (za tebe).
Time posežetc za božanskom svetlošću koja obliva vašu
temenu i čakru trećeg oka. Vibriranje zvučnih formula može biti
tiho ili glasno, izgovoreno ili otpevano na bilo koji način. Ono što
je važno je da budete svesni mesta koje dodirujete i da dok
vibrirate osećate lako podrhtavanje i energetsko treperenje na
tom delu tela. U ovom slučaju na nivou temene čakre i trećeg oka.
Za razvijanje tog osećaja možda će vam trebati nedeju ili dve
dana, ali sigurno ćete ga prepoznati i ostvariti.
3. Povucite traku svetlosti do grudi. Vibrirajte: A/VAZ (kosmička
inteligencia zaduiwa za duhovni razvoj čovečanstva).
1 73
Zamislite da se blještavi belj stub svetlosti spušta preko grla, do
grudi. Grudi su mesto koje sc tradiconalno poveztj e sa srcem. U
magičkim tradicijama to je i mesto Svetog Anđel:t Cuvara ili Višeg
Ja. Dok ne ostvarimo znanje i razgovor sa svojim Svetim Anđelom
Cuvarcm, višem Ja, ili Jastvom, U stvari dok ne znamo njegovo
pravo ime, na ovom mestu vibriramo ime kosmičke inteligencije ili
struje pod kojom sc odvija naš duhovni razvoj, te koja nas štiti i
vodi.
AIVAZ je ime kosmičke inteligencije zadužene za duhovni
razvoj čovečanstva 1 novom akvarijanskom dobu. Ona se menja
svakih 2000 godina, zajedno sa smenom Eona. Telemitski
orijeti

ani magičari koriste ovu formulu U okviru firuala Srednjeg
sruba 1 Pentagrama. Neki magičari, više sraroeonskc orijentacije,
ovde vibriraju lN R, a pojedini ne kontak6raju ovo mesto i ništa
ne vibriraju dok ne saznaju ime svog Višeg Ja.
Budite slobodni da eksperimentišete i pronađete oblik koji
najviše odgovara vašoj prirodi.
4. Vucite /raku svetlost; do genitainih organa i vibrirajle: ALKUT
(kmljevstvo).
Na ovaj način se aktiviraju seksualna i bazna čakra, koje su
vezane za kreaciju i materijali zaciju. Od ove tačke stub svetlosti se
spušta do stopala i uranja u zemlju. Tada je vaše telo obasjano
uspravni m srubom svetlosti, odnosno obrazovao se uspravni krak
krsta. Vi boravite u blještavom srubu božanske svetlosti , koji se
proteže od krajnjeg najvišeg beskraja, do krajnjeg najdubljeg
beskraja.
5. Rukom dodirnite demo rame i vibrirajte: VE CEBURAH (moć).
Iako to nije eksplicitno navedeno, sada stc podigli energiju
odozdo naviše ka horizontalnoj ravni postojanja. ]sprživši ruku u
desno pokrenuli ste horizontalni prorok.
6. Dodirite levo rame i vibrirajle: VEGEDULAH (slava).
Energija nastavlja da se kreće u levo, pravcem beskrajene
horizotale. Zamislite traku svetlosti koja spaja levo i desno rame,
čineći horizontalni krak krsta.
1 74

7. Sklopite roke na gmdima i vibrirajte: LE DLAM, AMEN
(boitmski svet, zauvek).
Zamislite kako stojite u krstu bele boianske svetlosti.
1 1 SREDNI STUB
1. Iznad glave zamislite Keter (prvi božanski sefirot), kuglu
bleštavo bele svetlosti koja delom obuhvata vaše teme. Vibrirajte:
EHEJEH(a sam onaj kojijeste)'
Sefra Keter, nalik sahasrara čakri, ili remenoj čakri, predstavlja
mesto ulivanja božanske energije. Njeni kvaliteti su savršenstvo,
besmrtnost, spiritualnost, večnost, jedinstvenost, beskrajna čistota
i blistavost.
Ovom vibracjom pored temene čakre aktivira se i čakra trećeg
oka. Time se pojačava kontakt s duhovnom energijom, astralnim
planom i pojačava se astralna vidovitost i senzitivnost.
Počnite s jednom vibracijom tokom plih nekoliko dana. Kasnije
postepeno podižite broj vibracija do deset, ill čak i više ako nemate
nikakvih smetnji. Uvek radite isti broj vibracija po čakrama.
Dakle, ako na Keteru radite tri vibracije, onda i na sefri Malkut
vibrirajte tri puta. Jedna vibracja odgovara ciklusu udah-izdah.
Udahnite vazduh i dok izdišete vibrirajte božansko ime. Ako je
broj vibracija tri, onda tako učinite tri puta.
2. Zamislite kako se od kugle Ketem do vašeg grla splšta bleJtava
pltva trka. U grlu, ÌIH lIivou Datt, obmzuje kuglu srebmo sive
svetlosti. Vibrirajte:jEHDVA ELOHIM (božansko postojauje).
Plavi kanal kroz koji spuštate energiju protežc se kroz vaše
tclo, odnosno u ovom slučaju kroz glavu i deo grla.
Daat je kabalistička sefra korespondentna Višudi čakri. Pojačan
dotok energije u grienu čakru pojačava našu autentičnost i
sposobnost izraiavanja naše suštine.
Počnite s jednom vibracijom u prvih nekoliko dana, kasnije
postepeno podižite do deset ili više ako nemate nikakvih smetnji.
175

.
3. Zamislite kako se at Doa! do Jo/amog ple/ulsa spušta plava
bljeftava trka. U so/arom pldumu, na nivou Tiarela, obmzujte
kuglu zja/no iu/e boe. Vibrimjte: JEHOVA ELOA VA DAAT
(zako7 Boga sabraII ÎI znanju).
Plavi kanal kojim se energija spušta od Ketera, preko Daat do
Tifareta, odgovara 13. stazi i procesu koji aktivira, razvija i spaja
božanski plan i Više Ja.
Obuhvata protok između gricne, grudne i čakre solarnog pleksusa.
Njenim energetskim aktiviranjem pojačava sc snaga ličnosti i
sposobnost da uspešno funkcioniše i deluje.
Počnite rakodje s jednom vibracijom, kasnije postepeno podiŽite
do deset ili više ako nemate nikakvih smetnji.
4. Zamislite kako se plava bještava tr(ka spušta od Tiaretïl do
prede/a ge/litahlih organa, U gel/italnim orgUnima, 110 nivoll Jesoda,
obfzujte kuglll ljubićaste boje. Vibrirjte: ADA! EL HI (svemoguti
živi Bog).
Plavi kanal od Tifareta, solarnog pleksusa do genitalija,
odnosno sefre Jesod, aktivira 25. stazu. Ovaj energetski kanal
povezuje naše svesno i nesvesno, mentalni i astraIni plan, višu i
nižu individualnost.
Kabalistička sefra Jesod korespondentna je seksualnoj čakri, a
njenim energizovanjem i aktiviranjem pojačava se kako naša
seksualna tako i astralna i kreativna energija
.
I ovde počnite jednom vibracijom u prvim danima, kasnije
povećavajte do deset i više ako nemate nikakvih smetnji.
5. Zamislte kako se odjesoda do vaših slapa/a spuita blještava trka
boje iudiga. Na nivolI stopala, de/om obuhvatajući i prostor ispod njih,
obrazujtte kNg/u sÛtavljtnH od četiri boje: cre, žute, maslinasIe i boje
rdj,. Vibrimjt,`ADONAIH AREe (gospod zemle).
Kanal indigo boje odgovara 32. stazi Drveta života. On
povezuje astraini i materijalni plan, pretvarajući eteričnu astrainu
energiju u grubu energiju zemaljskog plana. Proces koji je
karatkerističan za ovaj tip energije va'an je za transfer svesti, od
astralne, svesti snova, do budne, racionalne, čulne i logične svesti
koja nam je potrebna \I svakodnevnom životu
.
1 76
Sefra Malkut odgovara zemaljskom planu i zato se vizuelizira u
četiri boje koje su korespondentne materijalizaciji četiri elementa
na zemaljskoj ravni - vatri, vodi, vazduhu i zemlji. Na ovaj način
je božanska energija spuštena do zemlje i Î može da se realizuje U
svom delovanju.
JJI Kl ALlSICK KST (ponovit)
U prvih nekoliko nedeja tokom jzvodenja Srednjeg stuba i
neposredno posle toga možete oseća ci vrućinu, vrtoglavicu,
mučninu, drhtanje, jezu, pulsiranje i trnce po celom tclu, ili na
nivou korespondentnih čakri čudan energetski protok. To su
fzičke manifestacije pojačanog protoka energije, čišćenja,
osvešćivanja i jačanja energetskih kanala. Ukoliko su ovi simptomi
neprijatni , intenzivni, previše dugo traju i smetaju vam na bilo koji
način, jednostavno smanjite broj vibracija ili nekoliko dana
prekinite izvođenje rituala. Onda nastavite ponovo, počevši s
jednom vibracijom.
Dobro ste napredovali ako možete da radite nedelju dana,
svakog dana deset vibracija po seRri. Nakon toga smanjite
intenzitet vibracija na 3 ili 5, jer ste postigli dobar kapacitet čakri i
dovoljnu senzitivnost za protok energije.
Budući da se ritualom Srednjeg stuba astralno telo veoma snažno
ispunjava astralnom energijom, posle ove vdbe ono teži da se
uzdigne na astralni plan. Veliki broj studenata je upravo tako,
radeći ritual Srednjeg stuba pred spavanje, uspeo da gotovo odmah
ostvari astralnu projekciju ili lucidan san. Nekima medjutim, ako
ritual ili vežbu astraine projekcije rade pre spavanja, to deluje
previše aktivirajuće i čini ih previše budnim. Zato eksperimentišite
i otkrijte u koje doba dana vam najviše odgovara da radite ovu
kabalističku tehniku
.
177
MEDITACI JA
VEŽBA, "MENJANJE POZICIJE S DVOJNIKOM"
Ova vcžba potiče iz tradicije zapadnog hermetizma i bila je
korišćena za obuku magičara O veštini astraine projekcije. Sastoji
sc I tome da se čestom pramenom ugla gledanja i fokusa svest
prebaci ll astralnog dvojnib. Da bi astraini dvojnik konstantno
jzgledao isto, što olakšava i ubrzava samu veihu i postignuće,
magičari su je radili O crnoj magičkoj odori. Vi ne morate da šijcrc
magičku odoru, ali bi trebalo da vežbu radite uvek 1 istoj udobnoj
odeći koju stc namenili JHN0 za vežbanje asrralnc projekcije.
1. Obucite adeću odabranu za astrainu projekciju.
2. Uradite zaštitu sebe i prostora.
3. Vcžbu radite sedeći na stolici, podu ili krevetu. Obezbedi tc da
imate gde da naslanite leđa i da ako sc projektujete ne padnete
s kreveta ili stolice.
4. Izvedite rclaksaciju.
5. Zamislite da preko puta vas sedi dvojnik. On izgleda potpuno
kao vi. Ima istu odećll, sedi na isti način, samo u prostonl
nasuprot vama. Gledajte ga mirno, s naklonošću i prijatejstvom.
Jedan minut.
6. Prebacite se u telo dvojnika. To zahteva da se mentalno
rotinae za 180 stepeni. S mesta dvojnika sada posmatrajte
sebe. Jedan minut.
7. Opet se mentalno vratite u svoje telo i gledajte dvojnika.
Budite smireni i opušteni. Ponovite zamenu mesta još pet
puta, po jedan minut.
Kako budete napredovali, jednom ćete shvatiti da se zalsta nalazite
u telu dvojnika i gledate sebe preko puta. To je divno otkiće i
znači da ste uspeli da prebacite svest u astralno telo. Prvi put
bićete verovatno toliko oduševljeni da ćete se odmah vratiti u
fizičko telo. Zato je sledeći put dobro da odmah skočite i poletite
ravno naviše, što više i dalje možete od fizičkog tela. Tako ćete se
što pre odvojiti od njegove privlačne moći i uspeti da malo
istra'lujete u astralnoj projekciji.
178
8. Nakon završene veibe ili uspešne astral ne projekcje uvek
uradite veibll lIzemIjenja.
Primer
Veibu radim u magičkoj odori, dvadeset treći put. Dvojnica preko
puta mene izgleda bleda. Njeno lice kao da se ponešto razlikuje od
mog. Izgleda srarija j ozbiljna. Osebm blagi strah od nje. Onda
kai.m sebi da je to samo jedno od mojih lica i da dvojnica
iskušava moju posvećenost i hrabrost. Prebacim se u dvojnicu.
Osećam snagu i sigurnost. Gledam fzičko telo s naklonošću i
simpatijom. Vratim se U fizičko telo i obuzima me radost. Smcšim
se dvojnici, iako ona i dalje izgleda veoma ozbiljno. Prebacujem sc
u telo dvojnice. Za trenutak kao da oseĆm izvesnu mučninu i
vrtoglavicu. Imam utisak kao da sam naglo potonula u mrak. Ne
znam na kom sc mestu nalazim. Gubim orijentaciju. Jedva
otvorim oči i s čudjenjem utvrdim da stojim 1 desnom uglu sobe,
u astralnom telu. Fizičko telo sedi u krevetu naslonjeno na zid i
poduprto jastucima. Sjajno! Ali previše oduševljenja i \ sledećoj
sekundi sam u fIzičkom telu.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
Dva koraka koja ćete dodati ove nedelje su Mesto
Zatvaranje kruga.
MESTO MOĆI
• • •
mocI ¡
Ovim korakom stižete na mesto moći. Njegov cilj je da vašu
svest veže za odredenu tačku.
Č
estom vizuelizacijom i
ponavljanjem slike mesta moći ono će postati neka vrsta jake
ustraine tačke, što će omogUĆiti da se prenese \ svet snova i tamo
probudi i provocira vašu svesnost.
179
Pre izvođenja vežbe potrebno je da fizički posetite svoje moćno
mesto i zapamtite kako izgleda iz svih uglova iz kojih možete da
ga posmatrate. Kada dođete do njega, okrećite se lagano oko sebe
i , kao što ste radili u svojoj sobi, pamtite sve detalje j elemente
koje imate u vidokrugu. Nemojte zaboraviti da pogledate tlo,
zemlju pod vašim nogama i nebo koje se uzdiže iznad vas.
Napravite i fotografije moćnog mesta i držite ih negde 1 vidnom
polju.
Primer delovanja mesta moć
Sanjam san u kome šetam Kalemegdanom i tražim neki kofer
koji sam izgubila u predhodnom delu sna. Lepo je jutro.
Približavam se Pobedniku, mom mestu moći, i čujem pesmu
Đorđa Balaševića . . . "pa dobro gde si ti, baš sam ovih dana hteo da
te zovem, hej reci mi, kako mama, kako baka, kako tata, kako
svi . . . " Okrećem se oko sebe da vidim gde je izvor muzike. Onda
svetlo postaje nekako jače i blještavije. Postajem svesna da sam \
astralnoj projekciji.
ZATVARANJE KRUGA
Kao što smo kod mesta moći energiju svesti vezali za prostor, U
ovom koraku je asociramo za odabrani deo tela, u ovom slučaju
ruke, odnosno šake. Pre vežbe astraIne projekcije izvedite dole
opisani pokret šest puta, zamišljajući da se nalazite na svom mestu
W ^
mocI.
Ispružite dlanove u ravni očiju i dobro ih pogledajte. Zapamtite
kao izgledaju.
Sastavite dlanove, ukrštajući palčeve.
Sastavljenim dlanovima i urkštenim zglobovima palčeva lako
udarite sredinu grudi.
Svaki put recite U sebi: astralna projekcija.
1 80
VEŽSA
METODAASTRALNE PROJEKCIJE, "POBEDNIK"
I korak - Crna knjiga
II korak - Relaksacija
III korak - Signal-disanje
IV korak - Uzdizanje
V korak - Kruženje po sobi
VI korak - Izlazak
VII korak - V ežbe krctanja
VIIIkorak- Pct pečata
I Korak - Mesto moći
Dolazite sami do Mesta moći i obilazite ga. Gledate ispred,
levo, desno, ispod, iznad i svuda oko sebe.
X Korak - Zatvaranje kruga
]spružitc dlanove \ ravni očiju i pogledajte ih.
Poklopite sredine dlanova i sastavite šake, uk.rštajući palčeve.
Sastavljenim dlanovima i urkštenim zglobovima palčeva
udarite sredinu grudi.
Recite u sebi: astralna projekcija.
S: snovllna
.
dana.
nedeje.
+ + .
zaplSlvanJC snova.
.
Iza,
lako
Uradite anah svihsnova metodom Rflzgovor s likom jz
"",. Primenite zaključke I svakodnevnom životu. Svaki
san.
Umercni - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
,
. i sna metodom Rflzgovor Sf lik.om izSIIf.
u svakodnevom životu. Tri sna
1 8 1
utljiva - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite anaizu jednog sna metodom Razgovor saNkom iz
- ma. Primcnitc zaključke u svakodnevnom životu. Jedan
san nedeljno.
Ener¿zadja
astra nog tela
Ambiciozni -vdhu SredlIji stllb radite jednom dnevno.
Umcrcni - vcžhu Srednji stllb radite tri puta nedejna.
Lcnjivci -veibu Srdl!ji Ilb radite jednom nedeljna.
Meditacija Abiciozn -radite vcžbu MlIIjanje pozicije s dvojnikom
svaki dan.
Umerem - radite vcžbu MenjfI)'( pozic[jc ! d-vojnikom tri
_ta nedejna.
cnjivci - radite vežhu MenjaTjetozirUe s dvojnikom
jednom nedeljno.
Metoda astralne Uradite prvih deset koraka:
projekcije - Crna knjiga (5 minuta)
- Relaksacija (10 minuta)
- Signal-disanje (5-10 minuta)
- Uzdizanje (2 minuta)
- Kruženje po sobi (2 minula)
- 1zlazak (l minut)
- Veibe astralnog kretanja (1 minut)
- Pet pečata (3 minuta)
- Mesto moći (1 minut)
- Zatvaranje kru�a - ruke (1 minut)
Prvih deset kora a traju oko 40 minuta.
Ambiciozni - svake večeri pre spavanja uradite svih deset
koraka i ujutru čim se probudite. l popodne, ako legnete
da odremate.
Umereni -svake večeri pre spavanja uradite svih deset
koraka, ili ujutru čim se probudire ako ste zaspali na
nekom od koraka.
Lcnjivci - tri puta nedejno uveče pre spavanja uradile
svih deset koraka, ili ujutru čim se probudite ako ste
zaspali na nekom od koraka.
VI I NEDELJA
TEORIJA
ASTRALNA GEOGRAFIJA [ ASTRALNI PLANOVI
U teoriji ove oblasti postoji velika zbrka. Različiti sistemi i pravci
duhovnog razvoja, istočni i zapadni, daju različite podele astrainih
ravni i astrainih područja. I svi su u pravu, zbog toga što je astraini
plan toliko ogroman da su astraini istraživači iz različitih duhovnih
okvira i tradicija obuhvataIi samo izvesne segmente. Drugo,
klasifikaciju astrainih nivoa i njihove geografije odredjuje i
teorijska baza određenog spiritualnog sistema koji objašnjava
astraInu projekciju, pa zato možete naići na hi nduističku,
tibetansku, taoističku, antropozofsku, vikansku, kabalističku,
šamansku i mnoge druge klasifikacije astrainih razina i astraIne
geografije, kao i fore, faune i astralnog stanovništva koji im
pripadaju.
Klasifikacije astrainih nivoa koje ovde opisujem nemaju
pretenziju da budu naučno ili duhovno egzaktne, na bilo koji
način. One su nastale na osnovu praktičnog iskustva i istraži vaja,
kako ličnog, tako i mnogih drugih astraInih tragaoca i tu su da
vam posluže da odredite gde ste bili, u astralnoj projekciji ili snu,
na vrlo pragmatičan način.
Prva podela je sačinjena na osnovu lične povezanosti individue i
astra1nog plana, nausprot bezličnim karakteristikama plana. Može
se reći da je lični plan niži, materijalniji, gušći, povezan s ličnim
astral nim kreacijama, dok su arhetipski planovi viši, eteričniji,
finiji i bezlični.
Svi planovi su međusobno povezani i prožimaju sc, ali viši su
superiorniji u odnosu na niže i, da sc podsetimo, viši staraju niže.
LIČNI ASTRAL
Kao što je već rečeno, naše misli, osećanja, snovi i planovi nisu
materijalne već astraine prirode. Oni naravno imaju materijalno
182
1 83
,
ispoljavanje i fiziološke korelate u našem telu, na nivou materijalne
strukture, all su njihova energija i suštinki oblik astraini.
Lični astraini plan obuhvata objektivni astraIni zapis svega što
nam se dogodilo, od rođenja do sadašnjeg trenutka, kao i sve o
čemu smo sanjali i maštali, što smo planirali i zamišljali, o čemu
smo slušali, mislili, što smo osećali i čega smo se bojali ili tome
težili ... To je neka vrsta zbirke, sveobuhvamog zapisa našeg
iskustva, svega onoga što nam se realno dešavalo i što smo
proživljavali i kreirali 1 svom unutrašnjem psihičkom svetu.
Snovi fizioloških poneba i psihičkih problema odvijaju se u
okviru ovog nivoa astralnog plana, a veoma često i astraIne
projekcije. Njihova svrha je da oslobode potisnuta osećanja,
sećanja i iskustva ili da pokrenu određeni razvojni proces unutar
ličnosti.
Primer
Nenad sanja san u kome se ponovo nalazi u svojoj osnovnoj školi.
Polazi kući ali se boji jer zna da ga na izlazu čeka dečak koji ga
uvek tuče, maltretira i vređa. Ponekad mu uzima novac i kinji ga
na razne načine. Zato pokušava da prođe kroz fiskulturnu salu i da
se iskrede preko dvorišta. Ali u malom hodniku dečak koji ga je
uvek mučio ga čeka. Zao je i smeje mu se. Uz snažna osećanja
straha i stida, Nenad shvata da nema kuda da pobegne jer su vrata
kroz koja je prošao sada zaključana. U tom trenurku postaje
svestan da se nalazi u astralnoj projekciji. Takođe postaje svestan
da ima 25 godina i da je sada jači od siledžije iz osnovne škole. On
mu kaže: "Ti si moja noćna mora." Prvi put u životu sukobljava se
sa njim i pobeduje ga, nasilni dečak se povlači i beži.
Nenad kaže da se posle te projekcije osećao izuzetno dobro,
zadovoljno i sigurno ¼ sebe. Njegov strah od mogućih konfiktnih
situacija sa drugim muškarcima se itekako smanjio, a on je u
kontaktima postao ponosniji i samouvereniji.
Na ličnom astra1nom planu takodje možemo sresti likove koje
smo sami zamišljali jU stvorili. Mnogim osobama se dešavalo da
1 84
fantaziraju o idealnom ljubavniku, pa da ga kasnije sretnu u svojim

snovima.
Dok sam intenzivno pisala knjigu epske fantastike, događalo mi se
da U astralnoj projekciji srećem neke od svojih glavnih li kova u
predelima koje sam smišljala za knjigu. Oni su donekle bili
drugačiji, a davali su mi i dodatne informacije i sugestije.
Na ličnom astralnom planu ponekad ćete se naći u predelu u
kome ste boravili U prošlosti, ili ćete razgovarati sa prijatejima
koje davno niste videli. Jednom sam se direktno astralno
projektovala ¼ svoju sobu, ali kad sam malo bolje pogledala, videla
sam da izgleda kao pre deset godina. Tu je bio moj stari krevet,
ormani i razmeštaj kao kad sam pošla \\ srednju školu.
PORODIČNI ASRAL.
Kada se biće inkarnira, za ostvarivanje njegove istinske volje ili
životne misije, pored karakteristika roditelja, va'Llla je i porodična
matrica, ili porodični astral. On sc delom uvek poklapa s karmički
potrebnim iskustvima, zadacima i testovima kojima je biće
odabralo da ovlada u ovoj inkaraciji. Porodični astral omogućava
ispravno oblikovanje i protok energije iz mentalnog tela, preko
kolektivnih matrica astralnog plana, do ličnog astralnog plana
osobe koja je inbrnirana.
Porodični astral obuhvata iskustva, sećanja, dostignuća i jake
strane određene porodice, ali i energetske blokade, generacijske
probleme i teškoće koje još nisu prevaziđenje u okviru određenog
porodičnog stabla. Svab porodica ima energetsko polje kojim st!
obuhvaćena sva njena deca, rođena, kao i ona koja su umrla,
abortirana i spona tano pobačcna, zatim roditeji, njihova braća i
sestre, dedovi i bake. Porodični astral obuhvata sve koji su ikada
bili rođeni u toj porodici i pripadali joj, uz poseban uticaj jakih
predaka koji su imali tešku sudbinu ili su L¡ evolutivnom smislu
ostavili poseban trag 1 energiji, dostignućima ili karakteristikama
porodice.
Primer
1 85
Jelena je u detinjstvu zamišljala da ima druga i drugaricu koji su
blizanci. Bila je jedinica i igračke je delila sa svojim imaginarim
prijatejima, zamišljajući da sc njih troje zajedno igraju. Kad je
odrasla, \ snovima su joj sc često pojavljivala deca blizanci. Bila jc
i sklona da sc druži s blizancima, polovina njenih prijateja imali su
brata ili sestru blizance. Tek pošto je već imala svoju porodicu,
majka joj je ispričala da je nekoliko godina pre njenog rođenja
rodila blizance koji su odmah umrli. Zbog velikog bola i straha da
se to ne ponovi, niko joj o tome nije pričao, to je čuvano kao
porodična tajna.
U mom ličnom iskustvu, jednom se dogodilo da u astralnoj
projekciji izadjem na terasu i ¯ zateknem dedu koga nikada nisam
u
p
oznala jer je poginuo u drugom svetskom ratu. Prepoznala sam
ga po fotografijama. Upoznali smo sc, toplo zagrlili i razgovarali.
Osetila sam njegovu posebnu energiju i ljubav. Posle projekcije
bila sam veoma srećna jer sam, na neki način, dobila dedu koga
nikad nisam imala. Kao ineresantan sinhronicitet, izvesno vreme
posle toga pronađeni su dedi ni dnevnici zazidani 1 staroj kući.
U snu ili astralnoj projekciji možete, dakle, ponekad sresti svoje
pretke i biti 1prilici da razgovarate sa njima, čujete njihove poruke
i dobijete blagoslov, znanje ili pomoć za određenje 'Livotne
. . . . . Q
situacIje 1 pitanp.
KARIĆKI ZAPIS
Mentalo tclo, u okviru mentalnog plana, sadrži sva naŠa iskustva
iz prošlih inkracija, kao i plan razvojnih procesa za ovaj ciklus
života. Pošto je to zapis svih naših prošlih života, .sLasrava koje
smo stekli, osećanja, doživljaja i zaboravljenih znanja, na
astralnom planu moguće je vratiti sc u svoje prošle živote, učiti na
svojim greškama i crpiti iz riznice iskustva koje smo stekli.
lako smo svi verovatno imali stotine i stotine inkaracija, samo
neke od njih bitne su za naš sadašnji život. To su inkarnacije čije
lekcije sada nastavljamo, one u kojima smo "pali na ispitu", nismo
uspeli da savladamo određeni izazov, iskušenje ili da konstruktivno
i razvojno razrešimo situaciju, oni prošli životi 1 kojima smo bili u
relaciji sa ljudima koji b\I i sada ponovo prisutni 1 našem životu.
1 86
Ali, stupanje u karmički zapis na astralno m planu dozvoljeno je
selektivno. Plan razvoja za sadašnji život, koji procesuira mentalno
telo, odrediće koji su nam prošli životi dostupni i redosled kojim
možemo da ih upoznajemo. Kao .tokom regresije u prošloživotno
iskustvo, nije dozvoljeno da idemo u bilo koji svoj prošli život.
Prvo moramo da budemo razvojno zreli da nam bude uošte
omogućeno da kontaktiramo prošli život, a drugo, postaćemo
svesni sadržaja onog prošlog života koji je bitan za sadašnjih
trenutak u kome se nalazimo. Upoznavanje s prošlim životima ima
svrhu da nam pomogne u prepoznavanju obrazaca koji se
ponavljaju iz života u život, razloga zbog kojih smo zakočeni, i
možda veoma talentovani u određenim oblastima, čvornih mesta
na kojima ponavljamo greške, kao i da bismo postali svesni
sposobnosti i veština koje u sadašnjem životu treba bolje razviti.
Da bi se u svoj karmički zapis stupilo svojevoljno, u astralnoj
projekciji, mora sc imati postignut određeni nivo psihičkog i
duhovnog razvoja. Čak i tada, uz odlično vladanje astralnom
projekcijom, potrebno je da podnesete neku vrstu molbe ili
zahteva za otvaranje kapija karmičkog polja. Ako je vaš zahtev
iskren, iz opravdanih ličnih i duhovnih razloga, a ne samo iz puke
radoznalosti i astralnog avanturizma, biće vam dodejeni astralni
vodiči koji će vas sprovesti na potrebnu razinu astralnog plana.
A i ako nemate nameru da vidite neki svoj prošli život, a Više Ja
smatra da je to potrebno za vaš dalji razvoj, tokom astralne
projekcije pojaviće sc vodiči i odvesti vas do astrainih razina vašeg
karmičkog zapisa. Bilo da Više ja prihvati vašu molubu, ili
samoinicijativno izda nalog za vaše dovođenje dok ste u astralnoj
projekciji, na nivou karmičkog zapisa otkrićete njegove specifične
karakteristike.
Treba znati da se O astralnoj projekciji \ svom karmičkom zapisu
možete naći na nekoliko načina.
Pr je kada ste svesni da posmatrate prošlost, da veoma saosećate
sa nekim od likova, ali se nalazite na mestu s koga sve gledate sa
strane. Osećate se slično duhu koji posmatra drage i bliske ljudc,
ali ne može da deluje. Ne možete sc pokrenuti, ali ponekad
možete razgovarati sa vodiČima, ako su voljni za takav kontakt, i
od njih dobiti neke odgovore.
1 87
Druga mogućnost je da imate dve uloge koje se povremeno
smenjuju. Neko vreme ste u svom starom telu iz prošlog života i
preživljavate različite važne situacije iz tog života, a zatim ste opet
u ulozi posmatrača koji gleda svoj lik iz prošlog života.
Treći slučaj je kada ste potpuno ličnost iz predhodnog života i
kada učestvuje te M događanjima iz tog doba, s povremenom svešću
da ste u astralnoj projekciji. Na izvestan način imate dvojnu svest u
jednom telu, ali proživljavate sve misli, osećanja, dileme i patnje,
psihičke i fizičke, koje ste preživljavali i kao osoba koja stc nekad
b;li.
Ova tri vida razlikuju se po stepenu uključenosti i poistovećenja
sa osobom koja ste bili u nekom od predhodnih života. Ipak, za
sva tri postoji i jedna zajednička karakteristika - dok boravite u
karmičkom zapisu prošlog života, ne možete menjati sekvence
događaja niti reagovati na način na koji bi ste možda to učinili \¡
sadašnjem životu. Vaše moći su ograničene na gledanje, osećanje,
mišljenje, doživljavanje i prepoznavanje sebe onakvog kakvi ste bili
u nekoj od predhodnih inkarnacija.
Primer
Nalazim se u svesnoj astralnoj projekciji. Letim prema zvoniku
stare crkve i ulazim u njega. Spremam se da Î napravim astral nu
kapiju i da dalje idem na određenu ravan koju hoću da istražim.
Vrlo sam svesna i zadovoljna, čak previše.
Ulazim u gornje prosrorije zvonika i okrećem se oko sebe. U
jednom uglu ima puno beličaste paučine. Osećam prisus[o iza
leđa. Ne uspevam ni da se okrenem, a dva vodiča me ščepaju za
ruke i zarobe tako da ne mogu da se pomerim. Ne mogu ni da se
okrenem da im vidim lica. Protesrvujem i tražim da me puste . . .
Ali guraju mc kroz tamnu kapiju koja se otvorila. Neko vreme
imam potpuno zatamnjenje i osećam napetost zbog neizvesnosti.
Prvo što vidim je sunce koje izlazi iza bodljikave žice. Hladno mi
je. Ja sam mlad, mršav muškarac u prljavom i lepljivom
logoraškom odelu. Okrećem se i iza sebe vidim potpuno prazIl
baraku. Svi moji drugovi su odvedeni. Osećam potpunu duševnu
pustoš i uŽas. Padam na kolena u blato i očajnički plačem. U isto
188
vreme imam i svest da sam lekar i bojim se da sam možda nekim
svojim nepromišljenim delom doprineo ovoj strašnoj odmazdi . . .
AKAŠA ZAIS (KOLEKTIVNI ASTRAL)
U literaturi o astralnoj projekciji akaša zapis se najčešće pominje.
Defllliše se kao zapis svega što je bilo, jeste i biće, bo odraz svega
što se dešavalo i na planeti Zemlji i drugim materijalnill mvnima
kosmičkog prostora, od njihovog nastanka do danas. Cist akaša
zapis je astral ni odraz svih istinitih i tačnih materijalnih događaja
na Zemlji i predstavlja neku vrsm filma o nastanku materijalnog
kosmosa i živom svakog živog bića u univerzumu. Pored toga što
svako od nas ima svoj individualni astral, koji se posle smrti
razgrađuje, prava istina o nama čuva se \ okvim akaša zapisa,
mnogo iznad nivoa ličnih astrainih tvorevina.
Za dosezanje do akaša zapisa potrebno je da se prvo prođe kroz
lične nivoa astrala. Akaša zapis je prilično blizu mentalnom planu,
a stupanje ì njega takođe je samo selektivno dozvoljeno.
Akaša zapis je beskrajna riznica slika i znanja. Upravo nju koriste
pravi vidovnjaci, bilo da prognoze daju uz pomoć različitih
medijuma, bilo da su astrolozi, tarot divinatori ili konsulmju rune
ili Ji Đing. Neki medju njima do odredjenih znanja dolaze tako
što kontaktiraju lični astral, pri čemu dobijaju manje pouzdane
informacije, budući da je tll istina izmešana s nečijim žejama,
strahovima i očekivanjima. Drgi, zaista dobri vidovnjaci, mogu
da čitaju i akaša zapis koji daje mnogo manje subjektivne i mnogo
tačnije podatke. Pritom treba imati u vidu da svaki dobar
vidovnjak može prilično tačno da očita akaša zapis nečije prošlosti,
jer je prošlost nešto što se dogodilo i završeno je, dok je akaša
zapis budućnosti mnogo komplikovanija i zamršenija priča.
Akaša zapis budućnosti je 7í ¡c-··|m»¸o , što znači da ničija
budućnost nije stabilizovana i nepromenjiva. Kao što smo ranije
naveli, astraini plan je dvosmeran. Njega u većoj meri stvara
mentalni plan, delujuću odozgo nadole, šaljući i u astralnoj
materiji oblikujUĆi božankse koncepte koji kreću ka
meterijalizaciji. Istovremeno i ljudi sa Zemlje svojim mislima,
osećanjima, snovima, strahovima i željama deluju odozdo naviše,
prema višim planovima.
189
I
Tc

rij

ki gledano, budućn
.
ost svakog pojedinca menja se svakim
donosc'

Jem

dluke. Je


lako

ostoje ključne lekcije za naš
duho

Ol
��
zvoJ
.
u ovom ZIVOtu, kOJe smo odabrali pre inkarnacije,
putevI kOJima cemo do nijh doći, i da li ćemo to uraditi, zavise od
nas. Mi smo ono što jesmo, po svojim urođenim sposobnostima
talentima, sklonostima koje nas već usmeravaju u određeno�
pr

vcu, a

ačin
.
kako razvijamo svoje potencjale određuje pravac
nase buducnost!. Na svakoj raskrsnici mi biramo put.
Ono što jesmo u sadašnjem trenutku, određuje našu budućnost.
Zato vid
?
vl

jaci koji pokušavaju da prognoziraju budućnost vide
sa

o nUJ

vec
� �
ero
��
tnoću

d
��
ađaja. Oni na osnovu očitavanja
na

e
.
proslo

tI I
.
nasIh
.
sa�asnJlh karakteristika ličnosti govore o
na
.
soJ
.
buducno
.
sn. A sto Je osoba psihički i duhovno razvijenija,

eze Je �u
.
gorocn
?
prognozirati događaje \¡ njenom živo L¡¿ jer ona
Ima veliki kapac1tet da sc menja i da prevaziđe svoje negativne
uslovljenosti.
Akaša zapis budućnosti se dakle sastoji iz mnoštva projekcija
mogućeg razvoja i dogadanja, bilo na kolektivnom ili
individual

o

niv
?
u. U zavisnosti iz kog vremena, s koje tačke
po

ma
.
tranp
.
I s kOJim kapacitetom duhovne čistote, razvijenosti i
objektivnostI 1 njega ulazite, bićc određena i tačnost podataka koje
dobijate.
Primer
Maj
.
1998. godine. Ljilja je astralno svesna u svojoj dncvnoj sobi.
IzlaZI kroz prozor u dvorište i vidi zapanjujuću scenu: iznad nje
proleću avioni uz zastrašujući tutnjavu.
Potpno istu scenu videla je u aprilu 1999. godine tokom NATO
bombardovanja.
ARHETIPSKI PLANOVI.
Božanska energija pokreće kreaciju. Da bi se manifestovala i

voluirala, o

a tako�je obrazlye strukturu i zakon univerzuma koji
JC
,


.
s�aranJll
:
Nah�holo

ramu, ta struktura
.
�e
.
ponavlja kroz
razli cm: ravl11 mamfcstacIJe. Struktura ostaje Ista na svim
190
planovima postojanja, alj sc energija transformiše i postaje sve
gušća i materijalnija.
Na mentalnom planu nalaze se arhetipski oblici strukture i
energije, a na astralno m planu oru bivaju ispunjeni astralnom
energijom. Na primer, arhetip s mentalnog plana, zakon
univ

rzu

a koji obuhvata stvaranje, odr.avanje i razaranje,
mat11festuJe se potom na astraIni plan, a s astralnog na materijalni
plan. Prepoznajući tu energiju stvaranje-održavanje-razaranje L
svom individualnom i kolektivnom životu, drevni ljudi su je
antropomorfiwvali tako što su stvorili bogove s takvim svojstvima.
Tako su, kroz pantenonc različitih religja, univcr.alne arhetipske
energije univerzuma dobiJe oblik na astralnom planu. U
božans

ima kao što su Zevs, Amon, Šiva ili Triglav, princip
stvaranJe-odr.avanje-razaranje dobio je lice i tclo, ličnost, atribute
i ka
.
rakteristike. Kao i drevni čovek nekad, tako i mi danas na taj
načm uspevamo da l1spotavimo komunikaciju s arhetipskim
energijama astralnog plana, da ih prepoznamo, privučemo i
manipulišemo njima u skladu sa svojim potrebama i ciljevima.
Svojim baratanjem astralnom materijom, anrropomorfizacijom
božanstava, utiskivanjem tih ideja i zamisli na astralni plan, narodi
u različitim vremenima, istorijskim razdobljima i civilizacijama
stvori�su kalupe i kanale za kontakt s univerzalnim arhetipskim
energijama.
Vremenom su ti božanski kalupi i energetski kanali na astralnom
planu postali stabilizovani, pa danas imamo bezbroj različitih
puteva kojima jc moguće komunicirati s arhetipskim energijama.
Svaka religija, sa svojim pantenonom, ima sopstveno kraljevstvo U
okviru astralnog plana i razrađene načine za kontakt s određenim
kosmičkim energijama. To će reći da kojim god sistemom
duhovnog razvoja da vladate, hermctičkom kabalom,
hinduizmom, budizmom, jogom ili nekim oblikom paganske
religije, imate obezbeđen sistem astrainih kalupa i kanala za
kon

akt s različiti
.
m
.
y

o

ima u
.
niverzalne i arhetipske energije. 1
svaki razrađen religijski sistem I svaki pravac duhovnog razvoja -
budizam, hiduizam, taoizam, hrišćanstvo, kabala, tcozofi ja,
paga

ski
.
sis

emi, šamanizam, svi imaju svoje ključeve i k1pije za
arhctlpski O1VO astralnog plana. Takođe, svaki od njih može biti
1 91
korišćen za klasifkaciju, istraživanje i proučavanje arhetipskog
dela astralnog plana.
Važno je da znate da su to sve samo različiti oblici za iste
univerzalne energije. U zavisnosti od kulturnog, istorijskog i
civilizacijskog konteksta samo su smeštene 1 različite scenografije i
obučene u nešto drgačije kostime. Zbog toga će \ svojoj viziji
istog astralnog arhetipskog plana, recimo arhetipa milosrdne
majke, hrišćanski mistik videti Mariju, majku božiju, hindus
boginju Lakšmi, budista milosrdnu Kvan Jin, drevni Egipćanin
Izidu, spasiteljku Ozirisa.
Detaljnom klasifkacjom arhetipskih planova u ovoj knjizi
nećemo se baviti.
Budući da sam najviše koristila j proučavala sistem hermetičke
kabale, opisaću neka tipična mesta i situacije iz astrainc geografije
na koja početnici obično naidju posle izvesnog vremena i iskustva
na astralnom planu.
Primer
U astralnoj projekciji stojim pod ogromnim Mesecom. On je
fascinantno srebrn, a ja sam u tami. Ne sećam se tačnih reči, ali
čujem glas koji kaže "Postojanost", "Ćekanje Lune" ili tako nešto.
U sledećem trenutku povučena sam ka srebrnom Mesecu, skoro
usisana, i vidim obrise monumentalne boginje nalik Prvosvcšrenici
u Taroru. Srebrni sjaj je toliko nepodnošljivo blještav da se vraćam
u fzičko telo.
ZEMLJA-ZEMLJA.
Ovo je naziv za materijalni plan, kada na njemu boravi svest U
astralnom telu. Za astralno tclo plan zemlja-zemlja je gust,
taman, tdak i pritiskajući. Kada ste u astralnom telu na tom
planu, stvari koje vas okružuju su crno-sive, s povremenim
naznakama boje i fluorescentne. ]mate jak i prilično neprijatan
šum u ušima. Možete se osećati kao da ste sastavljeni od čestica
različite zbijenosti ili razređenosti. Teško se krećete i osećate se
prilčno neprijatno. Sa svojih 80-100 grama težine možete da
utičete samo na sitnije objekte i eventualno da ih pomerite. Kućne
192
životinje će verovatno reagovati na vas, a senzitivniji ukućani u
prostoru u kome ste se našli mogu da oscte neko prisu

.
tvo .
..
Iz mojih eksperimenata s astralnom posetom pnptelJl
:
na na
materijalnom planu, došla sam do zaključka da

a
.
pnsu

tvo
astrainih putnika ljudi reaguju više intuitivno. Govonli su I da
sam im, U vreme kada sam se kod njih nalazila, padala na pam

t,
da bi počeli da misle na mene ili se setili nečeg u vezi naŠIh
dogovora ili 7.jedničkih iskustava. Astraini putnici izveštavaju da
su ljudima koje su posećivali uspevali i da skrenu pažnju na sebe,
lupkanjem i kuckanjem o staklo ili dro. Medjutim, ako p
:
oku�ate
da nešto kažete ili pustite bilo kakav glas od sebe. tesko cete
uspeti. Mnogo ćete se mučiti. a zvuk ćete teško

roizve

ti. Ma�

je određenim vežbama za astralno telo moguće tu i tamo lzg

vontl
neku tihu reč ili zvuk, tako da je oni koji se nalaze na zemaljskom
planu čuju.
Primer
Stigla sam u Vukovu sobu, da ga po dogovon

"i
.
zvučem" ·�
astrainu projekciju. Sve stvari u prostoru su ml Sive, crn

\
fluorescentne, kao neb tamna grafka. Vidim samo Vukove obnse
na krevetu. Osećam se kao da imam četiri džab cementa na
leđima, grozno mi buči u ušima, loše mi je . . .
Pokušavam da vičem ne bih li probudila Vuka, ali to je još gore.
Kao da pokušavam da govorim zaronjena u gustu želatinastu
masu.
NIŽI ODRAZI ZEMLJE
Niži odrazi Zemlje nalaze se odmah iznad plana zemlja-zemlja
.
Oni najbliži Zemlji izgledaju potpuno jednako zemaljskom planu i
istinito i tačno odražavaju sve što se na njemu dešava u ovom
rrenutku. Nešto viši astraini odrazi već su iskrivljeni uticajem
vremenskog ili psihičkog polja i nisu sasvim jednaki onome što se
sada dešava na materijalnom planu.
Kada se astralno telo uzdigne na pri od ni'lih odraza. ono se
tada već nalazi u svojoj prirodnoj astralnoj sredini, pa je kretanje
193
mnogo lakše i prirodnije. Telesno se osećate kao da ste na
fzičkom planu, samo što sada možete još i da letite i skačete. Boje
su iste kao na materijalnom planu, mada možda nešto svetlije i
prozračnije. A kada pokušate da govorite, to je prilično neobično
iskustvo jer proizvodite neke smcšne zvuke, najviše nalik
grgotanju, blobotanju. Nemojte se na početničkom nivou previše
ti me baviti. Zvuk i govor na astra1nom planu podležu drugim
zakonima i imaju različitu prirodu i funkciju nego na materijalnom
planu.
Dakle, kada ste uzdignete na prvi astraIni odraz, recimo svoje
sobe, ona izgleda potpuno isto kao na materijalnom planu. Nećete
moći da primetite nikakvu razliku u rasporedu predmeta ili bilo
čemu drgom. Verovatno nećete biti sigurni da Jj ste budni ili ste
U astralnoj projekciji, jer fzički ćete se osećati kao da ste zaista
ustali iz kreveta. Zato je dobro da smislite neki test kojim možete
proveriti na kom se planu nalazite. Recimo da pokušate nešto što
na fzičkom planu inače ne možete - da letite, prođete rukom kroz
predmet ili zid, skačete do palfona i tako nešto.
Viši odrazi iznad prvog već pokazuju neke promene u rasporedu
sobe, predmetima ili vremenu I kome ste se projektovali. Tu se
može dogoditi da u sobi vidite predmete koje ne posedujete, da
nameštaj bude drugaČije raspoređen ili su neke boje drugačije. l1i
vaša soba može izgledati kao pre nekoliko godina, ili je sve isto ali
doba dana različito od onog u kome ste se projektovali.
Primer
Na letovanju sam na moru i nalazim se u svojoj sobi. Ambijent je
starinski, a ja nisam baš sigura da li sam budna ili u astralnoj
projekcji. Ustajem, vrti mi se u glavi dok pokušavam ramenom da
gurnem staklena vrata. Bojim se da ću ih razbiti, ako sam budna.
Staklo lagano zvecka, pa sam skoro sigurna da sam budna, a kad
po drugi put gurnem malo jače, dlan i podlaktica mi produ kroz
staklo. Po tome znam da sam ipak O astralnoj projekciji.
194
ELEMENTARNA KALJEVSTVA
Elementarna kraljevstva su eterični pojas oko planete Zemlje i
obuhvataju različite vidove astraine energije koji stvaraju zemaljsku
ravan.
Elementarna kraljevstva su u odnosu na planetu isto kao i aura
prema fzičkom telu, to su različite zone I kojima astralna energija
različitog tipa ide u materijalizaciju, a materijalna energija se
transformiše O astralnu. Kao što mi posedujemo energetsku
anatomiju, sistem čakri, meridijana i različite slojeve aure, tako i
Zemlja ima svoj sistem ćurki, energetskih kanala i slojeve aure.
Po ovoj analogiji, elementarna kraljevstva su najmaterijalniji vid
astra1nih ravni i ponekad mogu biti skoro materijalno vidiljiva i
opipljiva. Zemlja ima svoje velike čakre i one su poznate kao
najveća svetska mesta moći i duhovnih događanja, važna za
spiritualnu evoluciju planete. Na tclu Zemlje postoje i srednje i
male čakre koje transformišu astrainu energiju u materijalnu.
Kanali kroz koje teče astralna energija na planeti omogućavaju
njeno prenošenje i napajanje različitih područja. Posebno je
poznata Kičma zmaja, koja bi odgovarala središnjem kanalu u
ljudskom telu, na kome se nalaze glavne čakre.
Elementarna kraljevstva su u narodnoj tradiciji poznata kao
krejevstva vila i vilenjaka, patuljaka i drugih često u legendama i
mitovima opisivani h bića. Stanovnici elementarnih kraljevstava,
posebno na mestu jake čakre i gejzira astralne energije, mogu biti
skoro materijalni i potpuno vidljivi. U zapadnom hermetizmu
navode se četiri elementara kraljevstva: kraljevstvo elementa
vatra, čiji su stanovnici salamanderi, elementa voda, čija su bića
undini, nimfe i sirene, elementa vazduh sa svoji m predstavnicima
siEima i elementa zemlja, čija su bića patuljci i gnomi.
Ponekad, posebno kada boravite u divljoj prirodi, plovite
otvorenim morem ili ste blizu nekog planinskog vrha, može se
desiti da se u astralnoj projekciji spontano nađete u nekom od
elementarnih kraljevstava. To nije tema ove knjige, ali recimo bar
to da astraini tragaoci posebno uče kako se stupa u elementarna
kraljevstva i uspostavlja kontakt sa njihovim stanovnicima.
195
Primer
Prošla sam astralnu kapiju Zemlje i nalazim se u bašti. Kao da je
veoma rano jutro.
Č
ujem neke tanane glasiće kako razgovaraju.
Malo me strah. Pitam:
- Ko to priča? Je li mačka?
- Da li si ti blesava? Kada si čula da mačke govore? - odgovara mi
glasić.
Mislim u sebi kako je pitanje zaista glupo
I
a glasić mi zvuči
veoma simpatično i prijatejski. Gledam okolo i među belim
bokorima cveća vidim troje maleckih bića. Sedam na tlo. Imaju
srcolika dlakava lica bež boje i krupne, tamne, pametne oči.
Obučeni su u neke zemljane boje, ali odeću ne razaznajem baš
dobro, vrećasta je. Mislim da su visoki oko pola metra. Zvonko se
Æ ¬ . . ¼ .
smeju 1 veoma su slmpatlcnL
KOSMIČKI PROSTOR (32. staza}
Na ovu ravan astralnog plana obično dospev.yu astral ni letači
koji koriste Metodu strele, odnosno direktnog leta naviše
probijanjem ravni. Na taj način se brzo, bez zadržavanja i
zastajanja prolazi kroz ravan zemlja-zemlja, niže nivoe astrainih
odraza, elementarni pojas oko Zemlje i \¡ jednom trenutku se
dospeva u fantastični, svetlije ili tamnije plavi zvezdani kosrički
prostor. Doživljaj je izuzetan i nema sumnje da ćete ga lako
prepoznati kada se nađete na tom mestu. T ada ispod sebe možete
videti planetu Zemlju, ili ogroman srebrni Mesec iznad sebe.
Može biti i tako da boravite samo u dubokom kosmičkom
plavetnilu
I
svejedno, osećaćete veliko ushićenje, pripadnost
vasejenskom bratstvu, bezgraničnost kreacije i potpunu slobodu.
Tu boraveći možete sresti i druge astraine letače, ljude koji su u
svesnoj astralnoj projekcji, kao i različite vodiče i stanovnike
tipične za ovu stazu. O tome će više reči biti u sledećem poglavlju.
Primer
Ležim u krevetu s namerom da zaspim. Ali osećam lako
ljuljuškanje i podrhtavanje astralnog tela, a na mentalnm ekranu
196
vidim tamu, koja kao levak počinje da se sužava u jednoj plavičatoj
tački negde na nivou trećeg oka. Uvlači me u svoje središte i već u
sledećem trenutku letim kroz predivno tamno plavetnilo, svesna
da sam u astralnoj projekciji. Oko mene su blistava zvezdana jata i
mistične dubine vasejene. Začarana sam beskonačnošću i lepo tom
kosričkog prostora.
NOV PROSTORl (31. staza)
Ova staza, kao i predhodna, takođe je izvan uticaja ličnog
astralnog polja, nižih odraza i elementarnih kraljevstava, a pošto je
blizu zemaljskom astralu1 početnici ponekad uspeju da na nju uđu.
Ta ravan je u stvari prolaz u paralelne svetove i dnlge kosričke
sisteme božanskog univerzuma, pa sc ovde moic stupiti L kontakt
sa vanzemaljskim inteligencijama i bićim drugih sunčevih sistema.
Nije neobično da na toj stazi vidite NLO u formi letećih tanjira,
različitih brodova i letelica. AstraIni tragaoci stupaj u u kontakt i sa
različitim vanzemaljcima, od kojih su najčešći oni koji su poznati
kao beta i gama retikuli.
Staza Novih prostora, iz nekih razloga, posebno se lako otvara
kada se na Zemlji dešavaju elementarne ili društvene kataklizme i
veliki ratni i revolucionarni prevrati.
Ova astralna ravan pravi kontakt s akaša zapisima budućnosti,
tako da vam se može dogoditi da se nađete u nekim futurističkim
zemaljskim predelima i među potencijalnim ljudima neke od
mogućih budućnosti Zemlje.
Primer
Letim naviše i prolazim kraj tamno crvenih urbanih zgrada.
Pomažem se skačući uz terase i preko žica, i stalno imam na umu
da sam u astralnoj projekciji. Odbacujem se o strujne kablove,
bojim se da me ne udari struja, ali onda to zanemarujem i znam da
se neće dogoditi. Letim u nebo i pitam se koliko ću imati snage da
odem visoko . . . Nebo je ispunjeno oblacima i tmurno, teško i
tamno.
Odjednom pred sobom vidim pravougaonu svemirsku letelicu.
Kao da je napravljena od blještavog srebra. Naziru se neki okrugli
1 97
otvor�i ispup

:
ni
.
ob�ici. Pokušavam da udjem u nju, ali ona
nestaje uz plavlca

tl bljesak koji me odbacuje unazad. Kao da je u
tren oka promenila položaj, ostavljajući me potpuno zapanjenu.
:spred me

e
.
se o
.
r
:ara samo zvezdani kosmos. Postaje mi zlo od

zne
?
ađenJa l bOJlm se da se ne probudim, ali rešena sam da
Istrajem u prolasku kroz svemirsku kapiju.
KIA SENK (29. staza)
Mo
?
u da vam garantujem da ćete kasnije, ali verovatno i pre,
upastI na ovo mesto astralnog plana, takođe nelično i izvan nižih
as

ralni�odraz

i e�

mentarnih kraljevstava. Nekim ljudima se već
pn prvl

pr

Je
.
kclJama dogodi da se nađu u ovom predelu
strah
.
ova l
. .

oCl11h mora svih vrsta. Tu obitavaju, u magičkoj

ermln
?
logIJl takozvani "plašljivci", odnosno bića koja zaista
IzgledajU groz

o, obično najgore što možete da zamislite i čiji je
zadatak da vas Isprepadaju i vrate u fizičko telo. U stvari oni ni na
koji način ne mogu da vas povrede ili zaustave u
'
astralnom
istraživa

ju
.
, sem što mogu da vas užasnu i zastraše. Potpuno su
bez

a
:
lel11, Jako su ružni, zloslutni i gadno izgledaju. U svakom

lll

aJu, dok

c
'
prođete pored "plašljivaca" i time položite bazični
ISpit hrabrostI I samokontrole, astraini vodiči vas neće smatrati
dostoj
.

im da

:ete na neke više, bezlične nivoe astralnog plana.
��,.,senki
.
Je nešto kao test-učionica u kojoj se suočavamo sa
svoJim strahovima, a zadobijamo astraInu hrabrost. Tu možete da
sretnete najrazličitije sablasti, duhove, nakaze,vampire, zombije,
kosture, užase, deformisane prikaze, strašne životinje ili šta su već
sve ljudi kreirali milionima godina kao slike i oblike svojih
najdubljih i najgorih strahova.
Kapija senki, za prilično naprednije astralce, predstavlja i ulaz u
tamnu stranu univeFuma, ili kabalistički rečeno Klifote. Tu su
odbačene, zabeležene i sačuvane one forme života u univerzumu
strukture svetova, astraIne ravni i oblici koji su se pokazali ka�
neuspeli, negativni, neuravnoteženi i destruktivni.
Primer
Sanja

da sa

utrčala u napuštenu tvrđavu jer me progonc gladni
vukovI. Postajem svesna astraine projekcije zato što bežim veoma
1 98
starim drvenim stepenicama koje počinju da padaju, ali ja ipak
nastavljam da koračam, po vazduhu. Pokreti su mi usporeni, a
vukovi se pretvaraju 1 velike vukodlake. Osećam kako mi se
približavaju. Grabim prema vrhu stepenica, koračajući kroz ništa.
Tu me dočekuje čovek lica toliko unakaženog, izobličenog i
nejudskog da se samo od jednog pogleda vraćam u telo i budim
od straha.
Obećavam sebi da ću sledeći put ostati.
RAD SA SNOVIMA
ZADATAK SNA
Ovde će vaš zadatak biti poseban projcbt koji zahteva da se
obavežete da ćete ga ostvariti u odredjenom vremenskom periodu.
On je utemejenje i ispit vašeg unutrašnjeg sveta, koji se potvrđuje
u svakodnevnoj realnosti.
Sasvim je jasno da su naši predivni uvidi koje dobijamo kroz
snove, astraInu projekciju, meditacije i različite forme unutrašnjeg
psihičkog i duhovnog rada jedno, a sasvim je drugo naša istrajnost,
volja, znanje i veš tina da ta nadahnuća i saznanja inkorporiramo u
svoj svakodnevni život i ponašanje. Sjajni uvidi nisu dovoljni, oni
su naša inspiracija i zvezda vodilja, ali traži se akcija. Ne računa se
ni ono što mislimo, osećamo i bžemo da ćemo uraditi, važi se
samo šta smo zaista uradili. Akcija je veza između našeg
unutrašnjeg i spoljašnjeg sveta. Ona je most koji naše žeje) snove i
uvide pretvara u stvarnost.
Nikad nisam izvela vežbe meditacije, vizuelizacije ili afirmacije
koje su za rezultat imale da mi vreća novca padne pred noge, ili da
mi jave da sam, samo od sebe, položila vozački ispit. Osim rada u
astralnom svetu morala sam da preduzimam akcije da bih postigla
materijalne, lične ili duhovne ciljeve kojima sam težila. To važi i
za vas. To je gvozdeni zakon univezuma.
Za svaki san koji sanjamo postoji veliki broj mogućih zadataka ili
projekata rada na tom snu. Projekti mogu biti različite prirode.
199
a. Bukvaini. Neki element iz sna možete bukvalno da prenesete M
real

.
os

, bez

no
��
razmišljanja, i vidite na koji način se situacija
razvIp I kakve ideje I povratne informacije dobijate.
Primer
�soba
.
je sanjala �ko u
.
pn

divnom voćnjaku otvara Ji Đing.
Ujutru Je stvaro pitala JI Đmg za savet i dobiJa odgovor da
neophodno preduzme akciju i prihvati izazov. Uveče joj se javi o
poz
��
nik �
.
poslov

im predlogom, na koji je trebalo da odgovori
pozitivno i negativno u roku od 24 sata. Iako ranije ne bi nikad
tako naprečac odlučila, sada je prihvatila da rizikuje. Novi posao
doneo je značajne prihode.
Dnlga osoba je sanjala da nosi karakteristične crvene čarape i
u

pešno
.
rre
.
skače veliku jamu. Ujutru je kupila i obula čarape
slične onim 17 sna. Tog dana njen mladić je raskinuo njihovu vezu,
rekavši da je više ne voli, da je zaljubljen u drugu ali nije imao
s

a

e
.
da joj to kaže. I da je posebno bio isprovociran kada je na
nJoJ video crvene čarape. Tako jc za devojku koja je 11 snu primila
paniku okončana loša veza, puna laži i poniženja.
b.lzvedeni. Izvedene zaključke sna dobijamo tako što nekom od
tehn�ka rada na snu dademo do zaključka šta je potrebno da
uradimo u svakodnevnom životu.
Primer
Starija žena je sanjala da putuje vozom, noseći dve obične torbe i
četiri torbe pune vrednih stvari. Odlučila jc da u stvarnom životu
pr

kine
.
s
.

eki
.
m suv��nim obavezama, što je i bilo mnogo
pnlagodJelUJe njenom zIvotnom dobu. To je za rezultat imalo da
se osećala mnogo zadovoljnija i vitalnija. Sanjab je i novi san, u
kome pakuje samo dve torbe.
Ili, čovek je sanjao da je ponovo u lepom odnosu sa svojom
bivšom ženom. Rešio je da je pozove telefonom, videli su se
razumeli i pomirili.
'
200
e.Kreativni. Na osnovu svog sna uvek možete da napišete priču,
pesmu, da izvajate neki zanimljiv lik ili nacrtate m:mdalu sna. Na
taj način se dobijeni sadržaj sna oblikuje ¼ umetnički projekat, a
njime se energije prizemljuju ili se usmeravaju ka boljem

razumevanjU I pracellJu.
Posle rada na snu, trebalo bi da izdvojite neko l iko mogućih
zadataka i razmatranjem izaberete jedan koji ćete stvarno izvesti. I
bar jednom nedeljno proverite kako ostvarivanje napreduje.
Zadatak povezuje razmišljanje i akciju. Pomoću akcije se
utemejuje i iskušava razmišljanje. Zadatak stvara iskusto kao
bazu za razmišljanje. Kroz ispunjavanje zadataka gradimo svoj
karakter i ličnost, zadaci pomažu da u spoljašnjcm svetu ispoljimo
svoje potencijale i napredujemo u ostvarivanju životne misije.
Projekti obuhvataju rad, napor i zadovoljstvo prilikom
prevazilaženja prepreka i naših ograničenja, a mi tako ostvarujemo
realnu promenu 1 sebi i svom okruženju, kreiramo novog sebe.
Ako za samo jedan san nedejno uradite projekat, za godinu
dana to će biti oko pedeset dobro obradjenih snova i ispunjenih
zadataka.
Osnovni principi odredivanja zadataka:
1. Radite na nekom snu da bi ste utvrdili njegovu prirodu i
dinamiku i saznali više o simbolima.
2. Izdvojte simbol s najjačom energijom.
3. Odredite posebne zadatke, dovoljno specifčne da se mogu
ostvariti. Napišite osam ili deset mogućih projekata koji bi na
bilo koji način mogli imati veze sa snom.
4. Izaberite zadatak koji ćete ostvariti i jasno navedite vreme u
kome to želite da postignete.
5. Jasno navedite vrednosti koje ćete postići ostvarivanjem
zadatka.
6. Na kraju nedelje proverite kako teče ostvarenje udatka i
zapišite komentare. Isto uradite i na kraju svakog meseca i godine.
201
Primeri rada na snu
SAN: POSETA PRIJATELJICI
Kod Dane sam, popodne je oko 16h. Priča mi kako će da završi
ručak L, dok je Milica na nekim vežbama, ide sa Milošem u
zoološki vrt. Zavidim joj što može puno vremena da provede sa
svojom decom.
Sila

im
.
stepenicama, a Dana me već čeka li prizemlju. Pitam
kako Je stigla rako brzo? Ona mi pokazuje neke merdevine koje se
spuštaju iz jedne prostorije \ drugu. Umesto da prolazi kroz čitavu
kuću, tim merdevinama se brie spustila u prizemlje.
1. Rad na snu
.
Izabrala sam tehniku ključnih pitanja jer brzo daje uvid u san,
njegovu strukturu, osnovne simbole i dominantna osećanja.
- Šta Ja, Ego snevača, radim U ovom snu?
Gledam kako moja prijatejica provodi vreme sa svojom decom i
kako je lepo uredila svoj stan.
- Koji su simboli u snu važni za mene?
Interesantne su mi stepenice.
- Koja su moja različita osećanja M snu?
Divno mi je kako ispunjeno provodi vreme sa svojom decom i

avidim joj što im
.
a slobodno popodne da bude sa njima. Takođe
ml se dopada kako Je names tila neke stvari u svom stanu.
- Koje su različite akcije koje preduzimam M snu?
Samo gledam i pitam.
- Kakav odnos, ako postoji bilo koji, ovaj san ima s onim što se
upravo sada dogadja u mom životu?
202
Zbog poslovnih obaveza sa mojom decom sam samo malo pre
podne i kratko uveče. Volela bih da provodimo više vremena
zajedno.
- Ko ili šta daje obaveštenja u snu?
Dana mi pokazuje kako je rešila problem stepenica i obilaženja.
2. Simbol s najjačom energijom
Lep način na koji Dana provodi vreme sa svojom decom.
3. Potencijalni zadaci
Da prilagodi m svoje radno vreme i ostavim neko slobodno
popodne. Da kvalitetnije provodim vreme sa decom. Da
isplaniram zajedničke kreativne aktivnosti
.
Da deci osmislim više
kvalitetnih sadr2aja. Da nebko skratim obilaženje i dobijem na
vremenu. Da osmisli m poslovne planove tako da mogu da imam
fleksibilnije radno vreme. Da vodim decu u zoološki vrt. Da ih
upišem na neku sportsku aktivnost.
4. Zadatak i vreme
Za vikend ću voditi decu u zoološki vrt. Sledeće nedeje ću ih
upisati na sportske aktivnosti. Radiću na prilagodjavanju radnog
vremena tako da od septembra imam bar jedno, a još bolje dva
slobodna popodneva.
5. Vrednosti
Želim da budem uz svoju decu i da pratim kako rastu i
razvijaju sc. Više kvalitetnog vremena sa decom omogućiće da im
pokažem svoju ljubav, da razgovaramo, delimo brige i radosti, da
sc igramo, učimo i budemo zajedno.
6. Procena rezultata
Svi ciljevi su postignuti , s tim što je poslednji počeo potpuno da
funkcioniše tek krajem godine. To je rezultiralo time da smo svi
bili bliski ji, zadovoljniji, skladniji i ispunjeniji kao porodica.
203
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
MALI TERAJUĆ[ RITUAL PLAMENE ZVEZDE
Ritualom pentagrama pokreću se energije elemenata (v�\m,
voda, vazduh, zcmlja, aktivni i pasivni duh) koje, 1 zavisnosti od
smera iscrtavanja, mogu biti prizvane :!ì oteranc. Prizivanjcm sc
koncentriše i pojačava energija odabranog elementa, teranjem sc
smanjuje i neutralizuje. Svaka prizvana energija elementa mora biti
rastefana 1 roku od 24 sata, jer 1 suprotnom posle žejenog dejstva
može da poprimi i ncuravnotežen oblik delovanja.
DUH
� �_ _
.·«..·
Elementi \1 pentagramu rasporedjeni su kružno 1 levo, počevši od
vatre, preko vode, vazduha i zemlje, prate formulu Tetragamatona.
Mali opšti tcrajući penragram Zemlje je, za razliku od svih
ostalih varijanti pentagrama, opšti rastcrujući ritual Njime se
izvodi energetsko čišćenje i prostora i aure magičara i u tu svrhu se
primenjuje uvek pre bilo kog terajućeg i prizivnog rituala.
Odagnavaju sc neuravnoteženi i nečisti energetski uticaji, a osoba i
prostor u kome ona deluje postaju spremni za meditativni, ritualni
ili duhovni rad bilo koje vrste. Pentagramom se jača aura
praktikanta i postaje elastična, zračeća, sjajna, neprobojna i mnogo
manje osetljiva na unutrašnje i spoljašnje energetske disbalanse.
Ukoliko se uradi po danu, zaštita malog terajućeg pentagrama
zemlje traje tokom svetlog perioda dana i završava se početkom
tamnog. Kada se uradi noću, traje tokom tamnog perioda, do
svitanja. Znači, ukoliko želite da budete zaštićeni 24 sata, trebalo
204
bi da radite dva pentagrama dnevno, jedan u zoru, da bi trajao
preko dana, i jedan u suton, da bi vas štitio tokom noći. Studenti
često pitaju da li moraju c:! se bude U svit:!nje da bi obnovili
zaštitu, a odgovor je ne. Ako ste pentagram uradili uveče, kada jc
pao mrak i kasnije otišli na spavanjc, zaštita će trajati dok se ne
probudite. U trenutku kada se vaše astralno telo vrati t fizičko i
otvorite oči, bilo da je zora ili podne, zaštita pentagrama će
prestati i tada ga, ako žclite, uradite ponovo.
Nakon što počnete s praktikovanjem pentagrama, možete
očekivati fizičke simtome čišćenja aure, vrtoglavicu, mučninu,
jezu, znojenje, treperenje po celom telu, žedj u manjoj ili većoj
meri, ali sve to bi trebalo da prestane za najduže nedeju dana.
Imaćete i specifičan doživljaj čistoće prostora u kome radite
pentagram i mira 1 njemu, osećaj spokoja i smirenosti. Osobe koje
su neprijatejske, nervozne ili obuzete negativnim osećanjima i
mislima neće moći duže da borave u vašoj okolini, ili će pentagram
istupiti oštricu njihove negativnosti.
Pentagram treba raditi bar jednom dnevno i u slučaju da u
nekom prostoru postoji negativna cnergija, bilo samog mesta ili
ljudi koji u njemu borave. Takodje, ako se neko oseća iscrpljeno,
bezvolj no, uplašeno, zabrinuto, bez energije ili ugroženo iz bilo
kog razloga. Ritual može da povrati snagu. usredsredjenost i
smirenost.
Mali opšti terajući pentagram Zemlje izvodi se na sledeći način:
I KABALISTIČKl KRS
1. Okrenite se licem ka irtoRu. Zamislite iznad glave belu,
blistavu božamkl rvetlost.
2. Podignite ruku ka tojrvetlosti i povucite njenu bljeftovu
traku do svog če/n. Vibrirajte: ATEH( Za tebe)
3. Povucite traku svetlosti dogrudi. Vibrirajte: AIV AZ (
RosmičRa inteligencia zaduiena za duhovni razvoj
čovcčamtvn)
4. Vucite fraRu svetlosti dogenitainih organa i vibrimjte:
ML KUT(Kraljevstvo)
205
Od te tačke traka svetlosti spušta se do stopala i uranja I
zemljI. U tom trenutku vaše te/o je obasjano uspravnim
stubom wetlosti, odnosno obrazovan je uspr·vfi krak krsta.
5. Dodirnite desno rame i vibrirajte: V GEBURAH (Moć)
6. Dodirnite levo rame i vibrirjte: V GEDULAH ( Slava)
Zamislite traku svetlosti koja spaja levo i desno rame, čineći
horizontalni krak krsta.
7. Sklopite ruke na grudima i vibrirajte:
LE OLAM, AMEN (Božanski svet, zauvek)
Zamislite da stojite u krstu bele božanske svetlosti.
Kabalistički krst već je detaljno bio objašnjen II ritualu Srednjeg stuba.
II PENTAGRAM
1. Stojeći na ISTOKU zamislite da vas ispunjava silina Vazduha.
Isertajte žutipeTltagam, Hpravcu stelicßna slici, počevši od
tačke Zemla:
Istok je mesto na kome se rađa Sunce i izvire energija univerzuma,
pa većina rituala počinje s istoka i gledajući ka istoku. Istok je
takođe, prema formuli vetrova, mesto elementa Vazduh.
Pri iscrtavanju pentagrama krenite od visine levog kuka, a njegov
vrh, odnosno tačka Duh, neka bude iznad vaše glave. Nemojte da
ertate "mini pentagrame", čemu su skloni pojedini studenti. Dok
crtate, jasno zamišljajte, otvorenih očiju, da povlačire ravne žute
linije koje blješte pred vašim očima. Ukoliko vam je problem da
nacrtate jednoporezni pentagram, vežbajte neko vreme na papiru
koristeći žuti marker, dok potpuno ovladate smerom i načinom
iscrtavanja.
..... __ r-A
7FMLJA NA1ÞA
206
Iskoračite desnom nogom napred i obe ruke ispružite napred
isijava jući energiju.
To je znak Horusa. Time povlačite energiju, u ovom slučaju
Vazduha, u sebe i projektujete je tokom vibracije u pentagram.
Znakom Horusa u sebe akumulirate energiju određenog elementa
i zatim je projektujete u okir pentagrama. Jedan od načina da to
uradite je da koristite ciklus udah i izdah. Dok udišete, udahnite
energiju i simbole Vazduha kroz celo telo, do peta. Osetite
vazaduh svuda oko vas, čujte ga kako duva i huči, zamislite oblake,
nebo, vetar, namirišite ga i doživite bko vam miluje lice, podi'e
kosu, ulazi 1 usta. Zadržavajući dah, snažno izvedite znak Horusa
i počnite da izdišete i vibrirate:
JEHOVA
JHVH je četvorostuka božansko ime pnzIvne snage
Tetragramatona, ispaljenog kosmičkog principa. Ova vibracija
sadriava sve siline univerzuma, izuzev najviše, i otvara put za
njihovo ispoljavanje.
Dok vibrirate u položaju Horusa, 1 isto vreme ispunjavajte
pentagram energijom elementa Vazduh.
Zamislite kako pentagram plamti zutim iij zlah/im sjajem.
Sada je žuti okvir pentagrama ispunjen zlatno žutom energijom.
Stavite kaz irst ili palac HU usne, dajuć time znak tišine.
Znak tišine, ili znak Harpokata, fksira energiju ] pentagramu,
zadržava je 1 tom okiru i stabilizuje. Postoje aktivni i pasivni
znak Harpokrata. Aktivni znak je kada kažiprst stavite na
zatvorene usne i on tada označava da vama kao sistemu nije
potrebna dodatna energija iz pentagrama koji ste iscrtali i na ovaj
način zapečatili. Pasivni znak Harpok.rata je kada stavite palac u
usta, nalik detetu koje sisa prst. Time ste takođe zapečatili
pentagram, ali će vam određena količina energije iz njega biti na
raspolaganju, ukoliko se nađete \ sihIacijama koje vas iscrpljuju \
pogledu korespondentnih elemenata.
207
Zabodite prst ili oruije I srediite pentagrama i vIcite zlahlli ili iItI
traku svet/osti do juga.
S ovog mesta, od pentagrama Vazduha, počinjete da opisujete
krug oko hrama i da njime spajate plamteće zvezde elemenata.
2. Stojeći najUGU zamiJ/ite knko vaj iJpllnjava Jilina Vatre.
IJer/ ajteent agra N.
Jug je mesto na kome se Sunce nalazi u zenitu i simbol je njegove
najjače snage. Jug je takođe, po [oruruti vetrova, strana sveta
elementa Vatra.
Dok crtate crveni
da povlačite ravne
�° �°
vas\m oCIma.
pentagram, otvorenih očiju jasno zamišljajte
crvene ili narandžaste linije koje blješte pred
Do"
ZEMLJ. N ..1Þ A
- Iskoraćite demom uogom napred i obe ruke iJpÌ¡žite napred
Æ . . Æ æ# Æ Æ
HyavaJlct energyu.
Ponovo znakom Horusa u sebe povlačite energiju, O ovom slučaju
Vatre, j projektuje te je tokom vibracije u pentagram. Dok udišete,
udahnite energiju i simbole Vatre kroz celo telo, do peta. Osetite
vatru svuda oko vas, čujte je kako pucketa i gori, zamislite požar,
vulkan, buktinjll, naririšite zapaljeno i doživite kako vas grcje,
pokreće i osvetljava ceo prostor oko vas i u vama. Tokom
zadr"avanja daha snažno izvedite znak Horusa, a počevši da
izdišete vibrirajte:
ADONAI
208
ADONAI je drugo četvarastfko ime. Značenje njegovog
korena je biti i takođe je glif postojanja. Dok vibrirate M položaju
Horusa, istovremeno pentagram ispunjavate energijom elementa
Vatra.
ZamiJ/ite kako pen/agram plamti crvenim ili vatreno laralldiastim
Æ ¼
Sajem.
Sada je crveni okvir pentagrama ispunjen crvenom ili vateno
narandžastom energijom.
Stavite kažirst ili palac na lime dllllći znak tišim.
Fiksirajte energiju vatre, odnosno znakom Harpokrata zapečatite
pentagram.
Zabodite prst ili oružje II središte pentagrama i vucite tralw crvene
svet/osti do zapada.
Od pentagrama Vatre nastavite da opisujete krug oko hrama j
spajate plamteće zvezde elemenata.
3. Stojdi na ZAPADU zamislite da vas ispllflava si/ila Vode.
Iscrtajte pelltagram.
Zapad je mesto zalaska Sunca. Vezuje se za doba sutona i energiju
povlačenj a. Po formuli vetrova, zapad je strana sveta koja je u
znaku elementa Voda.
Dok crtate plavi pentagram, otvorenih očiju jasno zamišljajte da
povlačite ravne plave ili srebre linije, koje blješte pred vašim
^
oCIma.
Do"
v .7ou ..o.
ZEMLJi ..·..
Zakoračite dCS!lom nogom i abc ruke iJpIiite 1Iapred isUavajući
. Æ
energIJu.
209
Znakom Horusa povucite u sebe energiju vode i tokom vibracije
projektujte je u pentagram. Dok udišete, udahnite energiju i
simbole vode kroz celo telo, do peta. Osetite vodu svuda oko vas,
čujte je kako teče i talasa, zamislite more, reke, izvore, jezera, kišu,
namirišite vodu i doživite je kako vas obuhvata, čisti i spire s vas i
iz vas svaku nečistoću. Tokom zadržavanja daha snažno izvedite
znak Horusa, a počevši s izdisajem vibrirajte:
EHEJEH
AHIH je treće četvorostuko božansko imc i predstavlja
neočitovani, neispoljeni kosmički princip koji postoji pre stvaranja.
AHIH znači "Ja sam onaj što jeste, postojanje".
Dok vibrirate u položaju Horusa, 1 isto vreme ispunjavate
pentagram energijom elementa Voda.
Zamislte kako pentagram plamti plavim ili srebrnim sjajem.
Sada je plavi ili srebrni okvir pentagrama ispunjen plavom ili
srebrnom energijom.
Stavite kažirst il palac na usne dajući znak tišine.
Fiksirajte energiju vode, odnosno znakom Harpokrata zapečatite
pentagram.
Zabodite prst ili oruie lt sredifte pentagrama i vucite traku svetlosti
do severa.
Od pentagrama Vode nastavite da opisujete krug oko hrama i da
njime spajate plamteće zvezde elemenata.
4. Stojeći na SEVERU zamislite da vas ispunjava silina Zemle.
Iscrtajte pentagram.
Sever je mesto ponoćnog Sunca. Vezuje se za doba noći, tamu i
pasivnost. Po formuli vetrova, sever je strana sveta elementa
Zemlja.
Dok crtate zeleni pentagram otvorenih očiju jasno zamišljajte da
povlačite ravne zelene linije, koje blješte pred vašim očima.
21 0
DUH
VAZDUH_'- -.
...... v.·-.
Iskoračite deJom nogom i obe ruke ispružite napred isijava jući
. .
energiu.
Znakom Horusa u sebe povucite energiju Zemlje i tokom vibracije
je projektujete u pentagram. Dok udišete, udahnite energiju i
simbole Zemlje kroz celo telo, do peta. Osetite zemlju svuda oko
vas, čujte je glasove zemaljskih bića, zamislite polja, šume,
vinograde, ravnice, planinske vrhove, pećine, namirišite zemlju i
doživite kako vas okružuje, podržava i hrani. Nakon toga, tokom
zadržavanja daha, snažno izvedite znak Horusa, a na izdah
vibrirajte:
AGALA
AGLA je četvrta četvorostruka reč koja je notarikon od reči
Ateh Gibor Le Olam Adonai što znači "Ti si moćan zauvek, o
Gospode". Takođe ima simboliku Prvog i Poslednjeg, trojstvo u
jedinstvu i dovršenje Velikog dela.
Dok vibrirate u položaju Horusa, u isto vreme ispunjavate
pentagram energijom elementa Zemlja.
Zamislite kako pentagram plamti zelenim sjajem.
Sada je zeleni okvir pentagrama ispunjen zelenom energijom
Zemlje.
Stavite kažiprst ili palac na llSle dajući znak tišine.
Fiksirajte energiju Zemlje, odnosno znakom Harpokrata
• •
zapecatIte pentagram.
21 1
Zabodite pnt ili oružje u središte pentagrama i vucite ;lemI traku
svetlosti do istoka.
Penragramom Zemlje završavate opisivanje kruga oko hrama,
vraćajući se na istok.
11 1 PRJZrVARNDJELA
lbširire ruke 1 obliku krsra i reci re:
1spred meneje RAFAEL
iza meneje GBRIEL
demo od meneje MIHEL
levo od mene je URIEL
oko mene plamtepentagrami
Hsredištu blista heksagmm�
Dok izgovarate ove reči, zamislire Arhandjele i njihova
elementarna kraljevstva.
Raf
.
'lel je na obalacima koje nose vetrovi . U md drži mač.
Obučen je u odeću plavih, žutih i zelenih boja. Oko njega Icrc
ptice. osećate svežinu i kretanje vazduha.
Gabrijel je na usralasanom moru. U ruci drži pehar, a na sebi
ima plavu i srebrnu odeću. Prate ga delfini i druga vodena
storenja. Osetite vodene kapljice na svom licu, vlagu i šum mora.
Mihael je na ognjenoj zemlji po kojoj teku potoci užarene lave.
V ruci drži štap i obučen je u odeću skerletnih i crvenih boja. Prate
ga lavovi i zmajevi. Doživite vrelinu i snagu vatre.
Uriel je u zemaljskom kraljevstvu. Okružen je zelenim poljima,
livadama i šumama. U ruci drži disk ili posudu s hlebom i solju.
Obučen je u šarenu odcću, crne, maslinaste, limun žute i boje rdje.
Prate ga jeleni, divlji jarci, bikovi i druga bića koja žive \1 šumama i
poljima. Doživite čvrstinu zemlje i osetite miris plodnog i vlažnog
tla.
Kad kažete "oko mene plamte pentagrami", zamislite sva četiri
pentagrama u njihovim bojama.
212
IV ponovite KALISTIČKI KRST
Primer
Tokom kabalisričkog krsta osećam priEve energije i blještanje pred
očima. Na Vazduhu (istok) se pojavljuje mentalna napetost.
Fizički doživljavam blag, hladan i osvežavajući povetarac. Na Vatri
Gug), kao da sam ušla u polje tople energije. Dok vibriram
ispunjava me radosno llzbudjenje. Na Vodi (zapad), vidim
plavetnilo i grad na vodi, nalik Amsrerdamu. Na Zemlji (sever) ,
imam doživljaj zime koja dolazi i miris 'aleđene zemlje. Tokom
priziva Arhanđcla osećam se smireno i zaštićeno.
MEDITACIJA
MEDITACIJA ZA DOBIJANJE ASTRALNOG I MENA
Ovom meditacijom dobićete svoje astralno ime koje koristite
dok ste 1 astralnoj projekciji ili dok radite odgovarajuće vežbe i
meditacije. Ono iskazuje vaše sadašnje težnje \¡ pogledu
ovladavanja astralnim planom i veštinom astralne projekcije, a po
svom zvuku i vibracjama budi i čini svesnijim vaše astralno rela.
Uz to, kao vrsta astraIne propustnice omogućava da duže ostanete
na astralnom planu i ponekad, kada se predstavite, da prodjete u
neke delove astralnog plana koji bi vam inače bili zatvoreni.
Astralno ime koje čujete, vidite ili spoznate u ovoj meditaciji ima
privremeni karakter i rok trajanja. Ono označava vašu prirodu na
počerničkom nivou razvoja ovladavanja asrralnom projekcijom, jer
kada budete imali oko tridesetak astralnih projekcija, i time i
mnogo više iskustva na astralnom planu, verovatno će doći vreme
da ga promeni re. Tada ćete opet uraditi ovu ili neku drugu
meditaciju 'a dobijanja novog astralnog imena, koje će označiti vaš
novi rang u postignuću i dalje aspiracije i težnje u razvoju ove
• •
vestlnc.
21 3
Na tački VlI meditacije, Vrhovne sre, treba da ostanete dokle
god ne dobijete astralno ime, a meditacija se radi samo jednom, ne
ponavlja se i ako ste nezadovoljni imenom koje ste primili.
Da još malo pojasnimo, astralno ime može biti bilo koje, zavisilo
od kanala kojim ga primite. Možete videti neku sliku, simbol,
predmet, životinju, poznatog heroja, lik iz bajke, pa čak i nekog
sportistu, bilo koga ili šta drugo. Vaše slikovno ime će vam izvesno
privući pažnju. Na primer, studentkinja koja je videla CIenu lalu
ima astralno ime "Lala". Druga osoba je videla šestar, pa je njeno
astralno imc
Š
estar, ma kako joj se u prvom trenutku nije dopalo i
bilo besmisleno. Treća osoba videla je Herkula i prihvatila to imc.
Možda svoje astralno imc čujete. Neko poznato domaće ili
strano imc, ili reči, ili potpuno nepoznat skup glasova. Ja sam
jednom dobila astaino imc koje je glasilo "Heta Ra". Shldentima
su se pojavljivala imena Alfa, Vida, Sunce, Vega, Upon Goš, Oko,
Meda Aha, Lančić . . . nema pravila.
Kada dobijete ime, nije loše da razmislite o razlozima zašto su
vas astaini vodiči tako nazvali. Proučite njegovo značenje u nekoj
od knjiga simbola ili ga potražite na inernetu ako vam je potpuno
nepoznato. Možda se iznenadite otkrivenim podacima i vezom
koju s vama ima.
I već smo rekli, kakvo god da dobijete astralno imc, koliko god
da vam je odbojno ili se ne dopada vašem egu, nije dobro da ga
menjate bar šest meseci, ili dok nemate tridesetak astrainih
projekcija. Ako g pramen i te, jer vam se ne dopada što se recimo
zovete Kanta ili Makaze, na neki način gubite astraini identitet i
priliku da ubr-ano napredujete uz posebnog vodiča koji vam je
dodcjen. Zato to ne činite dok ne zadovoljite pomenute uslove.
T ako je bolje.
a. Uradite zaštitu (mali teraj ući pentagram zemlje)
b. Obucite komotnu odeću, isključite izvore ometanja, sedite ili
lezite
L- Uradite rclaksaciju
d. Meditaciju možete da zapamtite ili snimite na neki uređaj i
slušate.
21 4
I SFERA ZEMLJE
Obavija vas maslinasto zelena svetlost. Nalazite se u Hramu
Zemlje.
Vibrirajte: ADONAI HA AREC
Levo i desno od vas su dva ogromna, cra mermerna stuba
prošarana zlatnim žilama. Kroz trouglasti prozor dopire žuta
svetlost. Pogledajte \ pod. Sačinjen je od pravilno poredjanih
kvadrata naizmenično žute i crne boje.
Oko vas je opisan maslinasto zeleni magijski krug. Osećate miris
sumpora i zemlje.
Ispred vas je mlada 7.na, krunis3na, sedi na prestolu. Poklonite se
izražavajući joj poštovanje. Ona vam pokazuje prema oltaru u
obliku dvostruke kocke.
Na oltaru je jednakakraki krst. Pogledajte ga. Uzmite ga u desnu
ruku i ponesite sa sobom.
Krenite ka kristalnim stepenicama. Popnite se do izrezbarenih,
crnih masivinih vrata. Prođite kroz njih.
II UNIVERZUM staza svesnosti astralnog plana
Ispred vas se otvara beskrajni plavi univerzum. Ispunjen je
nebrojenim zvezdama i kosmičkim magli nama. Gledajte ga.
Prema vama dolazi kerubin.
Ako ste rođeni pod vladavinom vatrenog zodijačkog znaka, to je
lav.
Ako ste rođeni pod vladavinom vodenog zodijačkog znaka, ka
vama doleće orao.
Ako ste rođeni pod vladavinom vazdušnog zodijačkog znaka, to je
čovek.
Ako ste rođeni pod vladavinom zemljanog zodijačkog znaka, to je
bik.
On je vaš vodič. Popnite se na njegova ledja.
Kerubin vas nosi kroz 'czdanu vaseljenu.
Približavate se ljubičastoj plancti. Ulazite 1 njenu magnetičnu auru
koja vas obuhvata.
Vodič vas ostavlja pred biserom kapijom. Prodjite kroz nju.
21 5
III SFERA MESECA
Nalazite sc y Hramu Meseca. Obavija vas ljubičasta svetlost.
Vibrirajte: SADA] EL HJ.
Zidovi oko vas su indigo boje. Koračate po tamno purpurnom,
vla'Ll0m du.
OscĆlte miris mošusa i jasmina.
S vaše leve i desne strane su masivni stubovi od kvarcnih stena.
Izmedju njih stoji lep, nag. veoma snažan muškarac. Poklonite se
izražavajući mu poštovanje. On vam pokazuje prema
dcvcrougaonom oleetl.
Na oltaru blista mesečev srp. Pogledajte g i oscritc njegovu
etcričnu energiju.
Uzmite br tl levu ruku i ponesite sa sobom. U desnoj ruci čvrsto
držite jednakakraki krst.
Krenite ka žutoj kapiji. Prođite kroz nju.
IV UMETNOST staza duge
Ispred vas se otvara čarobna staza duge, načinjena od mističnih
voda Lune i prelomljenih zraka Sunca.
Na početku duge dočekuje vas kentaur, pola čovek, pola konj.
Daje vam znak da se popnete na njegova ledja.
Nosi vas preko iskričave, prozirne duge.
Približavate se zlatnoj planeti. Ulazite u radijaciju blještavog,
zlatnog Sunca.
Vodič vas ostavlja pred zlatnom kapijom. Prodjitc kroz nju.
V SFERA SUNCA
Nalazite sc u hramu Sunca. Obavija vas zlatna svetlost.
Vibrirajte: JEHOVA ELOA VADMT
Oko vas su zidovi od ružičastog korala. Hram blješti, ukrašen
zlatom, plavim topazom i dijamantima.
Kroz šestougaone prozore dopire sunčeva svedost. Uživajte 1
zlatnim, toplim zracima. Kroz prozore vidite zelene pašnjake i
plodovima bogate vinograde.
2 1 6
Na prestolu je veličanstveni krnJj koji u krilu drli dete. Poklonite
sc izražavajući im poštovanje. Kra pokazuje prema oltanI u obliku
zlatne kocke.
Na oltar je mistični lamen (grudna kolajna) okružen ružama.
Pogledajte ga dobro i zapamtite simbole na njemu.
Uzmite !amen i stavite na grudi. Osetite kako zrači.
U desnoj ruci drlire jednakakraki krst, u levoj mesečev srp, a na
grudima vam je zlatna kolajna. Osetite snagu simbola koji su na
vama.
Krenite prema vratima od z)atastog ćilibara. Otvorite ih.
VI PRVOSVEŠTENICA staza Višeg Ja, kuća Svetog Andela
Čuvara
Ispred vas se otvara beskrajna srebrna pustinja, obasjana sjajnim
mesecom . . .
Pored kapije vas čcka kamila. Ona je vaš poscbni vodič na ovoj
stazi. Penjete se na njena Jedja. Jašete suvom srebrom pustinjom.
Iznad vas je zvezdano nebo i blistavi mesec. Jašete celu večnost.
Približavare sc piramidi iz koje zrači blještava svetlost.
Vodič vas ostavlja na njenom ulazu.
VII VRHOVNA SFERA
Ulazite 1 piramidu Vrhovne sfere. Obavija vas blještava bela
svetlost.
Vibriraj te: EHEJEH
Iznad vas su neopisivi božanskl svodovi . Osetite
savršenstvo. Još jednom doživite snagu lamena
mesečcvog srpa i krsta u vašim rukama.
sklad i

Inlr,
na grudima,
Sada zamolire božansku energiju da vam otkrije vaše astralno ime.
Dobro gledajte i slušajte. Svaki simbol može biti značajan.
To može biti bilo koje svetovna ime . . . ili zvuk. . . ili zbir glasova . . .
ili izraz koji sadrIi vaše duhovne težnje . . . ili imc božanstva . . . bića
ili junaka iz legende . . . životinje . . . biljke . . . dragog kamena ... bilo

cega.
Budite otvoreni, slušajte . . . Zahtevajte da vam bude otkriveno vaše
astralno ime . . . Slušajte i gledajte . . .
21 7
Kada saznate svoje astralno ime, izgovorite ga. Prvi put naglas,
zatim nastavite da ga ponavljate u sebi.
Dopustite da se iskustvo stabilizuje. Postepeno izađite iz
meditacije, otvorite oči i zapišite rczultatc.
Primer
Pre meditacije osećam uzbuđenje. Vrlo sam radoznala koje ću
novo ime dobiti. lako sam pomalo umorna, znam da neću izgubiti
koncentraciju.
Zemlja. Hram Zemlje .ìje blizak. Kao da sam stupila u toplo,
poznato utočište. Kraljica izgleda predivno, potpuno kao vilinska
gospa. Uzimam jcdnakokraki krst, običan krst od tamnog drcta,
ravan, bez ikakvih natpisa ili rezbarija.
Univenum. Zvezdani univerzum je tako blještav da mi zastaje dah
od prostranstva i lepo tc. Čeka mc krupan, prilično jak bik.
Bucmast je, dobrodušan i prijateljski. Penjem se na njegova široka
leđa.
Mesec. U hramu Meseca postajem nekako veoma osetljiva i
romantična. Kao da sam zaljubljena i setna. Božansvo izaziva moje
iskreno divljenje. Snažan muškarac je magnetično privlačan i
zastaje mi dah dok mu se klanjam. Uzimam mesečev srp koji je u
fazi mladog meseca. On pulsira srebrnom i plavičastom svetlošću.
Na dodir je čas topao, čas hladan i blago električan. Prolazi mc
prijatna jeza dok g di.im u levoj ruci.
Umetnost. Kentaur je pomalo zastrašujući. Ima nešto divlje u sebi,
oseća m ambivalentnost. ] bojim se i privlači me. Imam sličan
osećaj kao kada krećem 1 pohod kroz neistraženu divljinu. On sc
smeje, prijateljski pokazujući bele snažne zube. Penjem se na
njegova leđa i letim preko duge. Osećam snagu.
Sunce. U hramu Sunca je svečano. Znam da sam na posebnom
mestu. Klanjam se božanstvu s puno strahopoštovanja. Uzimam
zlatni lamen. Na njemu vidim urezan trougao koji sc okreće sad
naviše, sad naniže i natpis na hebrejskom. Mogu da prepoznam
neka slova, ali previše su sitna i ima mnogo reči da bih bila \l
stanju da sve zapamtim.
2 1 8
Prosveštenica. Uživam jašući kroz pustinju. Osećam duboki mir i
posvećenost duhovnom radu.
Vrhovna sefra. Ulazim u piramidu i okružuje me svetlost. Zatim
ona postaje tama. Imam doživljaj kao da sam zaronjena \ neku
talasavu energiju. Slušam. Čujem zvončiće i astral ne zvuke. Vidim
fnu ljubičastu čipku. Čekam. Čujem "
L
avra", "Laura
"
i na kraju
· "
L
"
ostaJe ara .
Posle meditacije radim numeričko i simboličko istraiivanje novog

Imena.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
Il
pOBEDNI K
"
Sledeća dva koraka koja dodajemo ove nedeje su Izgovaranje
astralnog imena i Vilinski vrtlog.
IZGOVARANJE ASTRALNOG IMENA
Ovaj korak treba da pojača vašu svesnost u astralnom telll i da
vas predstavi astralnim stanovnicima, vodičima i čuvarima.
Svoje ime ponavljajte u sebi da biste se s njim jasnije povezali i
pokrenuli njegovu specifčnu energiju. Svidelo vam se ili ne, ono
će vam pomoći da napredujete U ovladavanju astralnom
projekcijom. Nemojte g menjati dok zaista ne osetite da stc
ovladali astralnom projekcijom na bazičnom nivolI. Za to je
obično potrebno godinu dana svakodnevnog disciplinovanog rada,
ukupno tridesetak astrainih projekcija ili dve do tri astraine
projekcije mesečno u periodu od tri do šest meseci.
Astralno ime izgovarajte i ponavljajte u sebi oko minut.
Verovatno ćete imati utisak kao da zovete nekog ko ima specifičnu
prirodu i karakteristike. Mogu vam se pritom javljati interesantne
slike i utisci. Zapamtite ih i kasnije zapišite.
21 9
VILINSKI VRTLOG
Dvanaesti korak koristi energetski vrtlog da bi provocirao
astralnu projekciju.
Pre vežbc možete probati da se sa prijatejima vrtite 1 krug što
brže možete, da biste upamtili doživljaj brzine i takvog pokretanja
energije. Takođe možete da uradite vežbu iz ptvog poglavlja "Svest
o astralno m telu", ali ovog puta okrećući se U levo, ka unutra, sve
dok možete da izdI.itc.
Tokom zamišljanja, potrebno je da se jasno setite doživljaja
okretanja \ krug i sve veće brzine okretanja i podizanja naviše.
Kada izletite iz vilinskog vrtloga i kada se zaustavite l kretanju,
obratite pažnju na mesto na kome stc se našli \ svojoj viziji.
Ispitajte ga i osetite. Zapitajte se zašto ste tu doleteli i da li postoji
neka poruka ili uputstvo za vas. Ako ima nekih bića, probajte da
ostvarite komunikaciju sa njima i da im postavite pitanja koja vas
. .
zamm<u.
Na kraju, kada sc odlučite za povratak, postavite kapiju Mesta
moći. Jednostavno zamislite velika otvorena vrata ili prozor koji
vodi u prostor Mesta moći. Zaletite se i skočite ili protrčite kroz
kapiju.
220
VEŽBA
METODAASTRALNE PROJEKCIJE, "POBEDNIK"
I korak - Crna knjiga
II korak - Relaksacija
III korak - Signal-disanje
IV korak - Uzdizanje
V korak - Kruženje po sobi
VI korak - Izlazak
VII korak - Vežbe kretanja
VIIIkorak- Pet pečata
I korak - Mesto moći
X korak - Zatvaranje kruga
xl Korak - Izgovaranje astralnog imena
Izgovorite svoje astralno ime O sebi veoma jasno, a zatim ga
neprekidno l ponavljajte, kao mantm, konccnrrišući se na treće
oko.
XII Korak - Vilinski vrtlog
Osctite kako se energija kreće u lunarnom smeru. U sebi
neprekidno ponavljajte svoje astralno imc. Sila je sve brža i jača.
Okreće vas u krug i podiže od zemlje. U trenutku kad dostigne
takvu brzinu da se boje oko vas mešaju i gube, da više ne možete
da izdržite okretanje, pustite da vas izbaci 1 nekom pravcu.
Letite u nebo dokle god možete da dosegnete. Koristite energiju
uspona koliko god više možete da odletitc.
Zatim se lagano spuštajte i posmatrajte predeo ispod sebe. On
može da bude drugačiji nego mesto moći iznad koga ste uzletcli.
Boravite u tom prostoru neko vreme istražujući ga. Zapamtite gde
ste bili i koga ste sreli.
Kada se odlučite za povratak, ponovo uspostavite sliku Mesta moći
i spustite sc kraj njega.
221
,
222
. i - n�smvilC redovno zapisivanje snova.
analze svih snOV metodom Zudu1uR !u.
u sv:lkodnevnom životu. SV3ki S3n.
- nastavite redovno zapisiva,�e snova. Svakog dana.
ana\ze tri sna metodom Z0du1uR!H0. Primenite
• I svakodnevnom životu. Tri sna nedcjno.
.
- nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog dana.
,",,",, - sna metodom ZudD1uR !u. Primenite
1- mali terajući puta
i uveče.
materajući ritu,\l pentagrama radite jednom
:- mali lerajući ritual pent�grama uradite tri puta
prvih dvanaest koraka
knjiga (5 minuta)
Rchkmcija (10 minuta)
Signal-disanje (5-10 minuta)
Uzdizanje (2 minum)
Kruženje po sobi (2 minuta)
hlazak (1 minut)

Vežbe astralnog kretanja (1 minut)
Pct pebta (3 minuta)
Mesto moći (1 minut)
Zarvaranjc kru!I - ruke (1 minm)
Izgovaranje imena (1 minut)
Vilinski wtlog (5 minuta)
večeri pre spavanja uradite svih dvanaest
i ujutru čim sc probudite. 1 popodne, ako legnete da
- svake večeri pre sp3Vnja uradite svih dvan;cst
ili ujutru čim sc probudite ako ste zaspali na nekom od
P
""-
nedeljno uve
č
,

p
;;
��
����
i
��W �
i
h :. _
J
l' i
!
" ) ' .
VI I I NEDELA
TEORIJA
STANOVNICI ASTRALNOG PLANA -I deo
S obzirom na prirodu astralnog plana i astraine materije, veoma
je teško k1asifkovati stanovnike te ravni postojanja. Maglovita i
subjektivna astralna geografija, oblikovana duhovnim teorijama i
različitim praktičnim iskustvima, meša se s pričama i doživljajima
o bajkovitim i fantastičnim astralnim bićima.
Klasifikacija koju ću ovde dati pre svega je rezultat istraživanja
škole zapadnog hemetizma, s naglaskom na s�vremenu magijsku,
pagansku. vikansku i šamanističku tradiciju. Cine je i moja lična
iskustva s astralnim bićima, čimc želim da vam pružim jasniju
sliku o kontaktima koje sam imala sa stanovnicima određenih
ravni, bez ikakve pretenzije da je to jedina i prava istina.
Ovde ćemo još jednom ponoviti da je ljudsko biće mikrokosmos,
pentagram, besmrtno božansko biće, plamteća zvezda, te kao što
ima fizičko telo u kome boravi svakodnevna budna svest, takođe
poseduje i tela korespondentna drugim svctovima i ravnima u
kojima jedinstvena svest takođe boravi. Stoga je čovek u svom
astralnom telu legitimni stanovnik astraine ravni, kao što je
legitimni stanovnik planete Zemlje. Ali, većina ljudi ima
strah od nepoznatog i strah od promene. Bezmalo svako bi se
ozbiljno uplašilo da ga strpaju u avion i spuste u južnoameriču
džunglu. Mnogi od nas, čak i kad bi se iznenada našli u
nepoznatom stranom gradu, pogotovo na drugom kontinentu,
osećali bi se veoma uplašeno, dezorijentisano i nesigurno. Ovo još
i više važi za astral ni plan. Prirodno je da se plašite i da se u
početku, a povremeno i kasnjc) osećate nesiguro. Okružcni ste
nepoznatim prostorom i potrebno je vreme da se prilagodite,
upoznate ga i steknete sigurnost i pouzdanje.
Tako je i sa stanovnicima astralnog plana. Ako bi vas neko sada
odveo među ratoborne afričke urođenike, u zabačeno indijsko selo
223
ili veliki hiper-urbani strani grad, takođe biste bili uplašeni i imali
problem u komunikaciji i snalaženju. Prvo, ne biste znali jezik.
Drugo, bili bi vam nepoznati kultura i običaji. Treće, ljudi sa
koj ima pokušavate da stupite u kontakt bili bi možda neprijatejski
nastrojeni, nezainteresovani ili možda ipak skloni uspostavljanju
komunikacije i prijateljski raspoloženi. U svakom slubju, na
počcktu upoznavanja i oni i vi bilj biste distancirani i nepoverljivi.
Na astra1nom planu to je još naglašenije. Različita bića astralnog
plana imaju različit odnos i razlčit način komunikacije
međusobno i sa ljudskim bićima. Neka su po prirodi sklona
ljudima i spremna da pomognu da upoznate njihovu oblast i
pleme. Druga bi rndije da vas iskoriste, nasamare, prevare, daju
pogrešne informacije ili pridobiju u svoje svrhe. Treća su otvoreno
neprijatejska i spremna da vas napadnu i oteraju iz svoje zone.
Predtlbedjenje koje često imaju studenti astrala, da su sva astralna
bića dobra, prijatejska i ljubazna prema ljudima, dakle nije tačno.
Različita astaIna bića imaju svojoj vrsti svojstvenu prirodu, a čak i
ona veoma prijatejske naravi neće na početku biti potpuno
o[\orena prema vama, dok ne upoznaju vaš karakter i namere.
Astralna bića mogu biti i zla, krvoločna, neprijatejska, divlja,
okrutna i negativna u odnosu na ljude. Na vama je da se od njih
zaštitite, sklonite im se s puta ili ponesite oru'Lije ako hoćete da se
suprotstavite. Jednostavno, u uspostavljanju kontakta sa astralnim
bićima važe analogije odnosa na zemaljskiom planu.
S druge strane, i neki ljudi su skloni da astralna bića
zloupotrebljavaju i kinje u korist svojih sebičnih i često niskih
ciljeva. Ja vam savetujem da prema astralnim bićima budete
pošteni, ljubazni, odgovorni i prijateljski, ukoliko želite da jednog
dana dosegnete više nive duhovnosti, astralnog i mentalnog plana.
Kao što znamo, astralna i materijalna ravan se ìI izvesnoj meri
prožimaju i prepliću, zbog čega smo uvek okruženi nevidljivom
aktivnošću astra1nih stanovnika. Poznato je da deca do pete godine
često imaju jaku astralnll vidovitost i da vide astralna bića. Imaju,
recimo, male prijateje "nevidljivee" i sa njima pričaju i kikoću se.
Možda ćete se setiti nekog svog takvog iskustva iz detinjstva? Ja
sam do osnovne škole imala malog crpurastog druga koji mi je
često pravio drštvo, kada bih se bojala da spavam ili se igrala
224
sama. Nisam ga zamišljala i nisam ga stvorila, jednostavno sam g
videla. Svojim dečijim umom ipak sam znala da ga drugi ljudi ne
vide, ili možda samo neki, i da on nije sasvim "izistinski", ali mi to
nije bilo važno. Deca moje drugarice, od tri i pet godina, imal su
svoje "loptavce", tako su ih zvali, iza kreveta i sa njima su se igrali
žmurke. Oboje su ih videli i opisali kao čupave, plavibste kugle
svet1ucavih okica. Moj dvogodišnji sin se, rokom otprilike tri
meseca, svake noći kada bi odlazio na spavanje smejao do
zacenjivanja. Koliko sam uspela da od njega saznam, dolazio mu je
neki velki, plišani, zelenkasto-smeđi medved, ili tako nešto,
šaptao mu svašta smešno i ponekad ga golieao. On ga je zvao
Deded.
Dakle, astralna bića su već oko i blizu nas. Kada smo osetljivi, u
posebnom stanju svesti ili iz nekog razloga veoma otvoreni i bez
racionalnih barijera, ponekad uspevamo da ih spazimo makar
samo na trenutak. Pogotovo kada radimo raz[jčite tehnike za
duhovni razvoj i njima pojačavamo svoju vidovitost, energiju i
scnzitivnost za fnije ravni, često tada počnemo i da osećamo
prisustvo "nevidljivaea" oko sebe.
DUHOVNA HIJERARHIJA
Po duhovnoj hijerarhiji astralnog plana, bića o kojima će biti reči
u stvari su neka vrsta božanskih državnih službenika. Njihov posao
je da brinu o razvoju, zaštiti, vođenju i upravljanju daljom
evolucijom svesti čovečanstava i svakog pojedinačnog bića.
VODIČI
U periodu između dve inkarnacije plamteća zvezda, ili ljudsko
božans[\lo, na višim ravnima, božanskom, mentalnom i astralnom,
može da provede od 40 dana, što je najkraći rok za sledeću
inkarnaciju, do nekoliko hiljada godina. U tom periodu, kada smo
bez fzičkog tela, pripremamo se za sledeću inkarnaciju na Zemlj i i
služimo božanskom, odnosno kao vodiči na razne načine
pomažemo ljudima koji su inkarnirani na materijalom planu.
Vodiči su najniži po rangu ì duhovnoj hijerarhiji, ljudska bića u
[.'zi disinkarnacije, predstavljaju neku vrstu astraine pešadije ili
225

najnižih driavnih činovnika koji imaju svoja zaduženja po pitanju
komunikacije između fizičkog i astralnog plana.
a. Ćuvaju fzičko telo ljudi čija je svest 1 astra1nom tclu i koji
borave na astralnom planu. Pitala sam ih zašto pored fzičkog
tela uvek mora da bdi ncko od njih, a odgovor je bio pretežno isti,
da je tako "po pravilu i zakonu". Neki autori navode i opasnost od
pasedanja fzičkog tela od strane zlog duha, agresivnog astralnog
enctiteta ili čoveb koji želi da izbegne smrt i cco ciklus ponovnog
umiranja i rađanja. Ta je mogućnost ipak vrlo mala i time ćemo se
više baviti kada budemo govorili o opasnostima pri astralnoj
projekciji.
h. Pomažu da se svest prebaci iz fzičkog \ astralno telo. Tog
kontakta ljudi su potpuno nesvesni dok spavaju, tek kada
postanu svesni da su u astralnoj projekcji često sc dogadja da im
vodiči pomažu da se izvuku iz fzičkog tela, najčešće tako što ih
povuku za ruke i pomognu da sc Iprave.
c. Podižu i vode astralnog putnika na ravan na kojoj se odvija
učenje. Tokom sna vode nas u ono područje astralnog plana u
kome se odvija naš san, a kada sc svesno astralno projektujemo oni
sc povuku iza nas i obično nevidljivo prate gde god da smo
nameri li da idemo. Ako želimo da uspostavimo kontakt sa njima,
ponekad će biti vrlo raspoloženi da nam pomognu 1 ovladavanju
veštinom astraine projekcije i usponu na izabranu ravan, a
ponekad će biti skloni da nas zaustavljaju i brane prolaz u
odabrano podr

čje. A najčešće su potpuno neutralni i prilično
nezainteresovam.
d. Spuštaju astralno telo do fzičke ravni i pomažu vraćanju svesti
1 fzičko telo.
Kod većine sudenara sc vrlo brzo, već nakon nekih desetak
oscvarenih projekcija, pojavi senzitivnost za vodiče. Ponekad već
pre spavanja, ili u dok tonete 1 san, možete prepoznati njihovo
prisiscvo. Osetićete dodir, čućete glasove ili imati utisak da vam se
neko mota po sobi. To je sve uobičajeno i nema razloga za bilo
kakav strah.
Kad god se odvija transfer svesti iz fzičkog l astralno telo, što je
načešće u situaciji kada spavate ili se astralno projektujete, dolaze
226
tri vodiča. Jedan ostaje da čuva fzičko telo, a dvojica vas vode u
područje sna ili prate U astralnoj projekcji.
Najčešći je scenario da sc probodire 1 prostoru u kome spavate,
svesni da ste astralno budni ili \¡ astralnoj projekciji i pokušavate
da se izvučete iz fzičkog tela. Budući da vodiči ne žele da vas
plaše, bar ne kada ste početnik, oni se obično povuku iza vaše
glave tako da ih ne vidite. Kada procene da ste spremni da stupite
sa njima u kontakt, verovatno će nešto reći, na primer "možeš li
sam da izađeš?
"
, "da li ti je potrebna pomoć?
"
ili tome slično.
Ako se ne uplašite mnogo, oni će se pojaviti tako da možete i da
ih vidite. Izgledaju kao ljudi, muškarci ili iene, različitih rasa i
obično neutrano obučeni. Na početku ovladavanja astralnom
projekcijom rado će vam pomoći da izađete iz fzičkog rela. Kako
budete imali više iskuscva i staža na astralnom planu, biće suroviji i
distanciraniji, stajaće sa strane i puštaće vas da sve sami obavite,
ponekad će vas nervirati različitim komentarima na račun vaših
neuspeha.
Osim ovih opštih čuvara i vodiča postoje i vodiči specijalizovani
za određene ravni ili oblasti astraine geografje. Oni će vam sc u
određenim astralnim oblastima priključiti, obično tako što zamene
jednog od opštih vodiča i pruzmu vođstvo na svojoj ravni.
Primer
Postala sam svesna da sam \¡ astralnoj projekciji, ali ne mogu da se
podignem iz tela. Uspcm da sc izvučem skoro do pola, a onda se
vratim nazad. Podižem ruke i noge i pokušavam da se otkotrjam u
stranu. Imam utisak da mi je stomak pretežak.
Čujem šuškanje iza leđa i nerazumljivo šaptanje. Pogledam
naniže i vidim tamne muške noge koje vire iz bele odore. U
sledećem trenutku ugledam svog vodiča, crnca, kako se naginje
nadam nom. Ima pomalo blesavi i u isto vreme simpatičan izraz
lica.
Dntgi glas iza mene kaže: "Ne zna sam da izađe". Njega ne
vidim.
227
Mislim, dobro da ste shvatili, a malo sam i postidjena zbog
nesposobnosti. Osebm kako mi povlače astraIne ruke i vešto me
izvlače iz tela.
UČITELJI
Astralni učiteji su specijalizovani za određene oblasti astralnog
znanja i veština. Oni će vam biti dodejeni kada dođe vreme da
napredujete na određenoj astralnoj ravni, u znanju U nekoj
naučnoj, umetničkoj ili spiritualnoj oblasti i u sticanju određenih
veština i astrainih moći. Njihovo prisustvo i pomoć možete i da
tražite, a za to u različitim duhovnim sistemima postoje različite
delotvorne procedure.
Astraini učiteji mogu da preuzmu oblik vaših zemaljskih učitelja
i mentora) živih i pokojnih autoriteta iz bilo koje oblasti, duhovnih
vođa, svetaca ili gurua. Oni biraju kako će izgledati, u cilju što
boljeg i jasnijeg prenošenja znanja i astrainih energija. Tako će se
telemitima pojaviti kao Alister Krouli, hrišćanima kao Sveta Petka
ili neki drugi svetac, istočnjačkim tragaocima kao Sai Baba,
Mahariši ili neki drugi značajni autoritet. Ako se bavite naučnim
istraživanjima, uči telj može uzeti oblik bilo kog poznatog
naučnika koga ceni te u oblasti kojom se bavite. Ali učiteji mogu
da izgledaju i sasvim neupadljivo i ne budu nalik nijednoj poznatoj
ličnosti. Zanimljivo je da se veoma često pojavljuju O trenutcima
kada se nalazimo II nekoj unutrašnjoj ili spoljašnjoj krizi, ili smo
na životnoj ili poslovnoj raskrsnici, ili intenzivno tragamo za
rešenjem nekog ličnog, profesionalnog ili duhovnog problema.
Učenja koja dobijamo na astra1nom planu mogu biti u vezi bilo
koje materijalne) astraine i duhovne oblasti u kojoj želimo da
napredujemo) ili viša instanca smatra da je potrebno da dobijemo
dodatna znanja kroz san ili tokom astraine projekcije. O astralnoj
projekcji učiteji najčešće podučavaju kako ovladati svojim
astralnim telom i čulima na različitim ravnima, bko se kretati i
letcti, lečiti fzičko telo, komunicirati sa astralnim stanovnicima i
pripadnicima duhovne hijerarhije, kako koristiti vibratore ili
simbolične formule itd.
L
ekcije koje dobijemo nekada su više nego očigledne, znamo ih i
sve nam je jasno odmah nakon astral ne projekcje. Najčešće su,
228
ipak, ideje prilično skripti čne, simbolične i potrebno
.
im �e
tumačenje. Kao da astraini učiteji posade scmenku znanJU, kOJ

daje nasravi da se razvija i
:
as[k ne p

stan

mo s

esl1l
rascvetavanja njenog punog znacenp I II1formaclp kOJe nos
.
l. Z

izvesne lekcije potrebni su meseci, pa čak i godine dok saznmo I
razumemo mudrost koja nam je podarena.
Primer:
Nalazim se negde na istoku, u gradu koji je peskovit, nekako žut i
ružičast. Ulica je prašnjava, ljudi sc muvaj u okolo. Dok
razgovaram telefonom, dečaci
.
' stari
?
tpri�ke 5-7
.
god

na,
zafrkavaj u mc. Kažem sagovorl11ku da saceka l oteram Ih, oru se
udalje, ali nastave da me gadjaju kamenjem. Uzvraćam im
.
' a�

e
veza prekine, a ja nisam dovršila važan dogovor. Sada se pOJavlJuJu
i stariji mladići koji su opasniji. Postajem astralno svesna i shvatam
da je bolje da bežim.
POČinjem da postavljam kapiju svoje sobe, ali odjednom me neko
tako gurne s leđa da ostenem bez daha. Posle nekoliko tre
.
nut

�a
gubitka svesti dospevam u cirkusku šatru. Tu se po

avlJuJe
neprirodno našminkan madjioničar. s plavim turbanom I puno
rekvizita. Znam da ima zlatni štap.
Nalazimo se na sredini kružne pozorice velike cirkuske šatre.
On mi unosi I lice tarot karte i pita me koji je to špil. Prva karta je
Tot tarot i njega jasno raspoznajem. Drugu karnl mi bukvalno t
:
pi
za nos i tu vidim vilenjake i neke patuljke. T reća jc s mitološkim
motivima i slikama božanstava kao kod renesansnih majstora.
Madjianičar priča legende o muškom božanstvu čije ime počinj
:
slovom P i ženskom božanstvu s imenom na A. Božanstva su ml
prepoznatljiva, kao da sam čitala o njima. Vidim sliku nagog
muškarca na oblacima, poput Mikc1andjelovog boga na
Sikstinskoj kapeli, koji izgoni iz raja Adama i Ev. Oblaci su
beličasti, a nebo zlatasto. To bi verovatno bio neki pandan Zevsu.
Zatim madjioničar izvlači četvrtu kartu, okrenutu na naličje i
pita da li znam koja je. Čujem udaranje doboša, trube i g

lamu i
oseća m se veoma uznemireno, kao da mc posmatra cela clfkuska
šatra. Odgovorim: "
L
jubavnici."
229
Buka postaje nepodnošljiva. Na velikom ogledalu ispred sebe
madjioničar projektuje tarot kartu Ljubavnici, a ona je sličana, a
opet drugačija, od svih špilova koje sam videla. Zatim me teatralno
šutne u ogledalo.
Kroz plave krhotine stakla upadam u veliku, nepoznatu spavaću
sobu. Prolazim kroz lelujave velove i penjem se na veliki kraljevski
krevet s baldahinima. Tu me čeka neka mlada osoba koja je moj
brat ili sestra. Kao da je mladja od menc. Mi smo isto. Mi smo
jedno. Spajamo se preko desne ruke i ramena, kao da smo neka
vrsta astral ni h sijamskih blizanaca povezanih na tom delu tela.
Jako sam srera što sro se našli. Ona/on kao da nije sasvim od
ovog sveta, kao da je došla odnegde, s neke druge sfere.
ISKUŠIYAČI
Iskušivači su deo duhovne hijararhije čji je zadatak da vas na
različite načine ispitaju i testiraju da li ste, po različitim ličnim
kvalitetima i duhovnim sposobnostima, spremni za više j
spiritualnije astraine ravni. Zadaci koje postavljaju mogu biti
različitih struktura i oblika, zavisno koji se aspekt vašeg
mikrokosmosa ispituje.
TESTOVI ASTRALNOG KRETANJA.
Uglavnom se zahteva da u nekim manje-više napetim situacijama
pokažete umešnost u astralnom kretanju, letenju i preskakanju,
kao i u otvaranju astraInih kapija. Posle izvesnog vremena testira
se i vaša veština da sc sami izvučete iz fizičkog tela, bez pomoći
vodiča.
TESTOVI ASTRALNOG KAPACITETA.
Astraini plan je načinjen od astraine materije različite fnoće i
frekvencije, pa astraIni iskušivači ispituju i kapacitet vašeg
astralnog tela i čakri za uspon na različite ravni. Tako se određuje
do kog nivao možete da budete podignuti, a da vaše astralno tclo i
sistem energetskh centara može to da podnese, bez posledica po
bilo koji od njegovih sistema.
230
Testovi astralnog kapaciteta su obično neprijatni jer idu do
granice jzdriljivosti i podnošljivosti. Nakon njih se najčešće
probudite ili vratite M fzičko telo, jer njihova svrha i jeste da
ispitaju granice krajnjeg kapaciteta za određeni nivo astralne
energije. Iskušivač koji izvodi testiranje može različito da izgleda,
od veoma zastrašujućeg, do čarobno lepog, u zavisnosti od čakre
čiji se kapacitet ispituje. Obično se ispitivanje izvodi na zadnjim,
leđnim čakrama - iskušivač se poveže s vašom čakrom i pojačava
nivo energije u njoj, dok god možete da izdriite. Tada imate
osećaj ili nepodnošljivog golicanjOl, ili nešto poput udara električne
struje koja sve jači prolazi kroz vas, uz veoma iritantan bol.
lako je testiranje neprijatno, budite ponosni na sebe jer je to
znak da ste lepo napredovali na astralnom planu i da ste postali
ozbiljan kandidat za astralno podučavanje i duhovne inicijacije.
Primer
Svesna sam da sam u astralnoj projekciji, a moje astralno telo se
izvlači iz fzičkog na vrlo smešan način. Ležim na boku .prvo ide
zadnjica, kao trougao, a zatim glava i noge. Interesantno mi je da
to posmatram.
Malo kasnije astr.lno telo stoji u sobi i želim da radim priziv
Svetog Anađela euvara. Na istoku radim kucanje i volju,
Kabalistički krst i pentagram istoka. Kad krenem ka jugu, nastaju
problemi. Soba počinje da se menja i to mi stvara konfuziju oko
strana svera. Soba je poprimila izgled mog magičkog Hrama, onda
neke male odaje na vrhu razrušene kule. Ja na svakoj strani sveta
stavljam sliku ugla u svom Hramu, ne bi li se vratila na tu astralnu
ravan. Zbunjuje me što teško uspevam da vidim otvaranje kapija
elemenata. Onda nakratko gubim svest zbog promene ravni,
zaranjam U belinu u kojoj ništa ne vidim.
Potom prelazim na heksagram. Teško sc prisećam dela "Devica,
Jahus, moćni otac, Škorpija, Asi, moćna majka", brka mi se ko je
ko i šta to uopšte znači.
Na "Jahus, Asi, Horus" osećam da mi neko stoji iza leđa.
Naježila sam se od iznenađenja. Htela sam da se okrenem, ali me
je taj neko ščepao za ramena i jedva sam za trenutak uspela da
231
okrenem glavu j vidim tamnocrvenu kapuljaču iz koje je virilo
zelenkasto zmijoliko lice. Onda je jednu niku, ili nešto što je više
podsećalo na pipak, postavio na repni deo moje kičme, a drugu na
vratni i stegao me kao vakuumom. Osetila sam nepodnošljivu
svrab-bolnu energiju, kako se diže duž kičme do glave. Znala sam
da moram da podnesem što duže mogu. Onda je, vrela i
iritirajuća, duž vrata i šupljine U lobanji ušla M glavu i tu postalo
toliko nepodnošljiva da sam morala da se probudim. Ne znam da
li j� celo testiranje tajalo dok bih izbrojala do petnaest.
Cim sam se vratila 1 telo opet sam, neverovatno lako, izašla iz
njega i skočila kroz prozor. Bez ikakvih misli gledala sam U plavi
suton iznad grada, a onda je sve počelo da postaje zlatno. Kao da
je sve zlatno nad gradom. Ne razaznaju se oblici, ni kuće, ni ulice.
A znam da su tll. A ja sam iznad njih u potpunom duhovnom
miru i blaženstvu.
TESTOVI ASTRALNOG MIŠLJENjA
Testovi kapaciteta astralnog mišljenja najviše liče na dinamične
simbolično-slikovne formule, jednaČine ili zagonetke. U svesnom
budnom stanju veoma ih je teško razumeti i prepričati, dok na
astralnom planu imaju savršenu logiku i simetriju. Dok pokušavate
da ih rcšite, kao da se krećete iz jedne sobe u drugu, da biste
otkrili ulaz u treću koja je najvažnija i dovodi do rešenje. Te dve
odaje su različite i vrlo karatkteristične, a na osnovu nekih njihovih
osobenosti pokušavate da nađete kombinaciju za treću, koja daje
rešenja predhodne dve, objedinjuje ih ili na neki način prevazilazi.
Posle takvih astrainih mozgalica obično se osećate mentalno
iscrpljeno i konfuzno, kao da ste celu noć rešavali matematičke
zadatke. Obično posle i u budnom stanju nastavite da se bavite
zagonetkom, što ponekad dovede do njenog rešavanja, ponekad
ne.
Primer
Nalazim se u astranoj projekciji i dolazim do Pobednika na
Kalemegdanu. Cro sivi pas stoji ispod spomenika. Sve je
232
obavijeno plavičastom maglom, ceo grad i reka izgledaju
nestvarno.
Onda bivam povučena u nejasan i taman prostor, u kome se
predstavljaju četiri faze razotkrivanja duhovne matrice. Osećam
prisustvo vodiča, ali ih ne vidim. Imam jaku napetost \ nivou
solarnog pleksusa.
Iznenada u nici driim čudnu kristalnu kocku koja kao da
istovremeno postoji 1 svim agregarim stanjima, ali to mi uopšte
nije neobično. Kocka menja oblik i postaje plavičasta i
mnogougaona. Mekana je, kao od materijala koji može da se
oblikuje i transformiše. Ushićena sam što se takva čarobna
materija nalazi u mojim rukama.
Kocka se zatim preobražava u srebrno plavu fluidnu ravan, kao
folija, koja može da se savija. Bještava je i čudna.
Tu me vodič s leđa gurne kroz zid-opnu, liči mi na
polupropustiljivi jogi dušek. Dospevam u metalno sivi svet1ucavi
prostor. Zatim kaže:
- Sad reverzibilno.
Shvatam da traži da materiju vratim do početnog stanja kocke.
Pokušavam, ali s promenijivim razultatima. Pravim neki papir s
cvetićima, lepezu, neodređen kupasto-kockast oblik. Prilično sc
mučim i neprijatno mi je što ne uspevam. Čini mi se da moji
pokušaji traju večnost.
Vodič, koga ne vidim, stavlja ruku iznad moje temene čakre i
vrlo mirno kaž:
- Ti još nisi spremna za supra nivoe astralnog plana.
TESTOVI SASEĆAjNOSTl lIlLI VANJA OSEĆANJI
Ovi astraini testovi ispituju naše emotivne karakteristike, dubinu
naših osećanja i njihovu diferenciranost, obično tako što se
nalazimo u veoma dirjivim, zastrašujućim i emotivno jakim
situacijama.
Primer
Sa prijatejicom idem opasnim delom grada. Penjemo se uskom
ulicom uzbrdo. Ona je u poodmakloj trudnoći, sporo j teško se
233
kreće. Pred nas izlaze divlji, destruktivni i nakazni stvorovi, nose
lance, sekire i noževe. Ja znam da su to samo naizgled ljudi, a u
stvari zombiji. Krcću prcma nama da napadnu.
Postajem svesna da sam u astralnoj projekciji. Istovremeno se
užasno bojim tih spodoba i brincm za drugaricu koja stoji iza
mcnc. Znam da sam u astralnoj projekciji i da mogu da
pobegnem, ali drugaricu ne mogu da povedem sa sobom, a ne
mogu ni da je ostavim.
Odlučujem da ostanem. Viknem joj "beži!", rešena da sc suočim
s nakazama kako znam i umem. Zagradim im put, a kajičkom
oka vidim kako ona zamiče iza ugla, vraćajući se putem kojim smo
došle. To m donosi izvesno olakšanje, ali znam da je veoma spora
i da još uvek ne mogu da pobegnem, moram da joj obezbedi m
vreme da odmakne što dalje od napasnika. U tim momentima
trojica idu napred, a još dvojica iza njih. Jedan je posebno grozan.
Veoma krupan, viši od mene za glavu, izobličenog lica koje izgleda
kao da su ga skrpili od različitih životinja i njihovog krvavog živog
mesa. Toliko se bojim da skoro više ne mogu da izddim.
Sada su mi sasvim blizu i nemam drugog izbora nego da svom
snagom jurnem ka glavnom demonu. Udarim o njega, uprkos
strahu i odvratnosti, kao o neku vrelu kožnu površinu.
U sledećem času, potpuno sam fascinirana! Umesto da se
nalazim u kandžama odvratnog zombija, da se sa njim borim, s
mizernim šansama da pobedim, ja letim kroz savršeni zvezda ni
kosmički prostor! Oko mene je plavičasti univerzum, pun
treperavih maglina i blistavih udaljenih zvezda, osećam se blaženo,
srećno i slobodno, nikada ne bih napustila ovo predivno mesto ...
TESTOV MORALNIH KARAKTERISTIKA
Ovi testovi ispituju naše moralne vrline i karakteristike, u
univerzalnom smislu. Mogu biti kombinavani s testovima osećanja
i zagonetkama.
INICIJATORI
Inicijatori imaju veoma visoko mesto u duhovnoj astralnoj
hijerarhiji. Veruje sc da su to disinkarirani prosvetljeni učiteji,
234
koji su odlučili da se posvete služenju čovečanstvu \ cilju napretka
dalje evoluCije svesti na Zemlji.
Oni se pojavljuju kada ste ovladali znanjem, moćima i bazičnim
iskustvima određene astralne ravni. Obično dolaze pošto ste prošli
iskušitejske testove, ponekad odmah nakon ostvarenog uspeha, a
češće posle grupe različitih provera, pogotovo astralnog kapaciteta
i moralnih karakteristika.
Uloga astrainih inicijatora je da podignu našu svest na viši
duhovni nivo. Astralna inicjacija obično predhodi materijalnoj
inicijaciji u bilo kom aspektu fzičkog, psihičkog i duhovnog
života. Da bi neko bio iniciran u viši duhovni stepen, mora da
bude pripremljen za to, da ima postignut odredjen stepen razvoja i
zrelosti, odnosno njegova energetska anatomija mora već da
poseduje bazični kapacitet za funkcionisanje na duhovno fnijem i
energetski intenzivnijem nivou.
Ć
inom inicijacije, energija, znanje i posvećenje prelazi s višeg
sistema na niži, ispunjava ga. obliva i pokreće, daje mu inicijalni
impuls da započne funkcionisanje na višoj razini. AstraIni
inicjatori, koji su superiorni u odnosu na fizički plan, deluju na
sistem astralnog tela, a t energiju, impulse i znanje ono prenosi
na fzčko telo i naše svesno funkcionisanje na zemaljskom planu.
A nakon ojačavanja astralne anatomije i priliva nove energije,
duhovni tragalac mora da održava dostignuti duhovni nivo na koji
je podignut, da bi se on stabilizovaa i postao stalno i utvrđeno
postignuće. To se ostvaruje svakodnevnim izođenjem određenih
duhovnih tehnika koje pomažu sistemu da utvrdi novi nivo

razvoJU.
Primer:
Ž
ena u crveno braon haljini, crvene kose, daje mi malu brojanicu
iste boje. Njena energija je toliko jaka da postajem svesna da sam u
astralnoj projekciji. Ispod nje je crveno-braon lučni svod. Osećam
se počastvovano i malo uplašeno u isti mah. Kaže mi da moram da
sledim put i prođem pored svih prepreka. Prolazi m kroz crvcno­
braon lučni svod.
235
Idem planinskim krajem i prelazim opasan stenovit deo.
Predamnom se pojavljuje krupna životinja, kao nosorog ili divlji
bivo. Zaobilazim je i penjem se uzbrdo.
Ispod mene leži lavica. Ne bojim se, više sam oprezna i
razmišljam da li bi joj prijalo ljudsko meso.
Pada sneg. Dolazim do tamnog ulaza u pećinu. Posle nekoliko
komb otkrivam da se radi o malom hramu. Upaljene su sveće i
ima ponuda, cveća i hrane. Nekoliko ljudi stoji ispred mene i
zaklanjaju mi vidik.
Č
ini mi se da su ljudski astralci, ali su
okrenuti leđima. Vidim kako svako od njih klekne pred učiteja i
daje mu žuto i narandžasto cveće. Učitej veoma liči na Sai-Babu,
starijeg. Sitan starac bele kose, nasmejan i pun zračeće, iscejujuće
energije. Obučen je u žutu odoru.
Kleknem pred njim i zatečena sam jer shvatam da nisam
pripremila nikavo cveće da mu dam. Ispružim dlanove, očekujući
da budu prazni, ali vidim da je moja želja stvorila sitne svetlo
ružičaste pupoljke ruže. Pogledam začuđeno u učitelja i vidim
kako se smeje. Oseća m njegovu beskrajnu ljubav i razumevanje.
Ispunjena sam velikom unutrašnjom radošću i veoma diruta.
On me dotakne dlanom po trećem oku i kaže smejući se: "Ti ćeš
prosvetliti samu sebe".
Nestajem u rastarajućem vrtlogu blještave bele svetlosti. Gubim
svest.
SVI ANĐEO ĆUVAR -Jastvo, Sebstvo, VišeJa
Sveti Anđeo
Č
uvar pripada mentalnom planu i u vezi je s našim
mentalnim telom. Pripada anđeoskoj hijerarhiji i s mentalnog
plana, preko niže hijerarhije, deluje na astraInu i fizičku ravan
upravljajući našim sveobuhvatnim razvojem. Za njega se kaže da je
i subjektivan i objektivan. I jedno i drugo je tačno.
Svetog Anđela
Č
uvara ponekad otkrivamo kao našu drugu
poloviml , za kojom kroz živote tragamo. On je naš božanski deo
ali i posebno biće, odvojeno od naše suštine prilikom božanske
emanacije bića koja su krenula putem evolucije i involucije.
Dinamični je deo našeg mentalnog tela, vezan za nas kroz sva
vremena i sve živote i ima uvid \¡ nivo našeg razvoja i dalji pravac
236
koji težimo da ostvarimo. Poetski rečeno, on je naš jedini istinski
Učitclj, Prijatej, Ljubavnik i Gospodar.
Sveti Anđeo
Č
uvar upravlja našim razvojem i superioran je O
odnosu na sve navedene duhovne hijerarhije astralnog plana. Vrlo
često preko tih nižih hijerarhija ostvaruje svoj upliv na naš život,
osećanja, misli i delovanja.
Cilj mu je da nas vodi ka potpunom ispunjenju, ucelovljenju na
svim nivoima i postizanju potpunog prosvetljenja. Upoznavanje
Svetog Anđela Cuvara i razgovor sa njim jedna je od centralnih
operacija i ključnih duhovnih postignuća u okviru zapadne
spiritualne tradicije .

A praktično, mi smo uvek 1 kontaktu sa našim Svetim Anđelom
Cuvarem. Samo je taj kanal komunikacije, da iskoristim
informatičku terminologiju, obično veoma zaprjan, pun šumova,
iskrivljavanja i pogrešnog tumačenj a poruka koje do nas dopiru.
Zato se veći dao sistema duhovnog razvoja i sastoji \ čišćenju,
profll1javanju, jačanju i boljem razumevanju te večne
komunikacije.
Pojačan kontakt sa Svetim Anđelom
Ć
uvarem najčešće
doživljavamo kao pojačanu intuiciju, sinhronicitete i li različite
parapsihološke fenomene. Takođe, oni snažni, veliki, arhetipski
snovi \ kojima čujemo glas koji izgovara potresnu reč ili rečenicu,
koja odzvanja O nama i ispunjava nas strahopoštovanjcm i
doživljajem nečeg numinoznog, sudbonosnog, to su upravo moćna
transcendentalna iskustva u kojima smo se s as!ralnog približili
mentalnom planu, a time i svom Svetom Anđelu Cuvam.
RAD NA SNOVIMA
POTAPANJE SIMBOLA
Potapanje je tehnika koja sc bavi ncsvcsni m procesima, s ciljem
razvoja ili ponovnog doživlj avanja simbola. Ona vodi poreklo iz
psihosinteze, ali veoma mnogo se koristi i \ geštalt psihoterapiji.
237
Tom tehnikom, u meditativnom stanju ili kroz imaginaciju,
dopuštamo simbolu da bude što življi, detaljniji j jasniji za nas,
kako bismo mogli da zaronimo u njegovo značenje.
Pitanje je šta se potapa, i gde se potapa?
Simbol koji je za nas značajan, lik i objekat iz našeg sna, mi
smo izronili i zapamtili. Onda ga, tokom meditativnog
polusvesnog stanja, ponovo vraćamo moru nesvesnog, potapamo
se zajedno s njim, čuvajući dovoljnu svesnost da ga jasnije vidimo i
sagledamo u pravom okruženju i vidimo njegove veze sa nama
lično, kao i našim unutrašnjim i spoljašnjim svetom.
Pri potapanju simbola bavimo se njegovim sadašnjim
karakterisrikama i ne dopuštamo mu da ide unazad, kao što ćemo
činiti kod regresije simbola, niti mu dopuštamo da se razvija, kao
što je slučaj kod tehnike koja se zove progresija simbola.
Regresijom simbola, odnosno njegovim vraćanjem \ prošlost do
plobitne forme, upoznajemo prošle uslove i kako je sve počelo.
Takođe vidimo kako se simbol razvijao do sadašnje faze, odnosno
oblika u kome smo ga sanjali. Progresija simbola, odnosno
njegovo razvijanje, predstavlja neku vrstu otvaranja razvojne i
napredne dinamike.
Ova tri procesa se često pokreću zajedno, ali u ovom slučaju
naglasak stavljamo na potapanje, zato što se na taj način razotkriva
sadašnje stanje simbola.
Tokom potapanja simbola pratite sledeće korake:
I Izbor simbola
Posle zapisivanja sna izaberite simbol koji za vas ima najjaču
energiju, ili onaj koji deluje iscejujuće, ili vas najviše plaši.
Dozvolite svojoj intuiciji i osećanjima da deluju.
II Meditativno stanje
Zatvorite oči, opustite se u meditativnom stanju, napustite
spoljašnju napetost i otvorite se prema crnom, praznom prostoru u
sebi. Budite siguri da vas tokom ovog iskustva ništa neće
prekidati.
238
Sada dopustite simbolu sna da bude ovde, veoma živ za vas.
Usmerite se na njegove detalje. Osetite ih. Neka vas prožmu.
Neka bude živ u svojoj suštini .
Ono što ne neba da činite je da dozvolite svom simbolu da se
razvija i da Tcgresira. Ostanite sa njim i pustite ga da se otvara, da
se širi, da raste potpuniji, da otkrije svoje funkcije, svoju suštinu.
Korisno je da ovaj proces snimatc na klsctofon ili da pišete svoja
iskustva, ako ništa drugo, neposredno posle meditacje.
Pratite energiju. Ponekad ćete samo gledati, a nekad i
razgovarati sa likovima iz sna.
III Procena iskustva
Razmislite šta se za vas novo pojavilo tokom potapanja simbola?
Kako se simbol razlikuje od onog što stc doživeli u snu? Šta ste
razmišljali i osećai tokom potapanja simbola? Da li imate doživljaj
straha ili značaja? Nakon potapanja simbola i kontakta s dubokim
. ¼ .
energlpma cesto ga lmamo.
Primeri rada na snu
SAN -STARA KĆA
Nalazim se u staroj kući mog dede. Pomalo je ruševna. Čula sam
da Î možda postoje i duhovi mojih predaka. Vidim uzan krevet i
iznad njega knjige i starinsku limenu lampu za čitanje.
I Izbor simbola
Za simbol sam izabrala stani kuću jer mi je delovala tajanstveno,
duboko emotivno i značajno. Dedu nikada nisam upoznala, niti
sam videJa kuće u kojima je živeo. Ona u selu je prodata dosta
godina pre mog rođenja, a ova u gradu je srušena u
bombardovanju tokom drugog svetskog rata.
II Meditativno stanje
Ponovo ulazim \¡ kuću kroz tamna drvena vrata. Sve je nekako
malo u odnosu na mene, zbijeno, usko. Kroz prozor se nejasno
vidi neko dvorište. Zeleno je kao da je proleće ili leto. Tu je dedin
239
krevet iznad koga ôU police. Penjem se na krevet koji se ugiba i
malo razgledam knjige, prašnjave, stare. Na jednoj pročitam prvu
reč
"
Tri" i dedinom rukom ispisanu godinu, na beloj strani crnim
mastilom,1926. Osećam mučninu u stomaku i pritisak, kao da mi
se vrti u glavi. Ne znam šta tu tražim, a opet ne mogu ni da odem.
Zatim s desna vidim vrata. Ulazim u malu čistu sobu sa svetLim
drvenim podom. Na njemu je crveno- zeleno-crni ćilim. Desno su
su lepi drveni ormani. Tu je i toaletni stočić, s belim čipkanim
ukrasom. Vidim sivu kosu žene koja se češlja. I vidim je, j ne
vi dim na neki način. To je moja baka. Znam da je tužna i da je
otišla u smrt za decom koju je izgubila. Sedam na prag i samo jc
gledam. Plačem. ] dalje nemam pojma šta ta kuća hoće od mene.
Tada se moj pogled sreće s bakinim očima. U njima vidim
posebnu vrstu snage i podrške. Okrećem se i izlazi m.
III Proeena iskustva
Moje iskustvo se transformisalo. Od neke vrste zarobljenosti
porodičnom tugom i tragedijom, dobila sam podršku i slobodu.
Kao da je neka briga spala s mene, osetila sam se lab i nezavisna.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
TI BETANSKA VEŽBA ZA ENEGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
Ovom vežbom podiže se energija i bude energetski centri. Potiče
iz tibetanskog budizma i namenjena je energizaciji i jačanju
kapaciteta čakri, kao i boljem protoku energije duž glavnog
središnjeg prednjeg i lednog kanala.
Tokom tehnike koriste se vizuc1izacija i vibratore formule. U
prvom delu rada, dok vibrirare i zamišljate odredenu čakru,
osetićere kako se ona puni energijom. Kako nastavljate s
vibriranjcm, \ jednom trenutku ćete osetiti da je čakra puna i da
počinje da emituje energiju iz sebe ka spolja, puneći tako
energijom vaše aurično telo.
240
Ova vežba veoma snažno deluje na svesnost o astralnom telu,
jača ga i aktivira pokret energije ka astralom planu.
Cemri, ili čakre, zamišljaju se kao da zrače blještavo belom
bojom, a nalaze se s prednje strane duž središnje ose tcla. Uvek
vibrirajte isti broj puta na svim čakrama i kroz sve čakre na kraju.
Nemojte da napravite disbalans ili zastoj U energiji time što ćete,
recimo, na solarnom pleksusu vibrirati tri puta, a na gr1enoj čakri
šest.
1. Zauzmite udoban položaj i ispravite kičmu. Najbolje je da
sedite na podu, u lotosu, dijamantu ili turskom sedu. Sedenje
na podu (na mekanom i ravnom jastučecu, ne direktno na zemlji)
bitno je zbog pritiska na baznu čakru i njenog kontakta sa
zemljanom pranom.
Isključite sve izvore ometanja.
2. Udahnite i koncentraciju usmeritc na donji deo stomaka.
Osetite pulsiranje druge, sakralno-genitalne čakre. Možda
osetite i seksualno uzbudjenje i laku kontrakciju \ ovom delu
tela.
- Dovedite dah do tačke koja sa nalazi unutar stomak..", s prednje
strane tela, u ravni s repom kičme. ]z te tačke uz izdah vibrirajte:
U.
- Ponovite tri puta.
- Kako napredujete u vežbanjU postepeno, tokom nedeja rada
podižite vibracju do devet.
3. Udahnite i usmerite koncentraciju na solarni pleksus.
Osetite pulsiranje treće čakre, solarnog pleksusa. Možda na
tom mestu osetite pritisak ili ćc početi da vam krče creva.
- Jz te tačke uz izdah vibriraj te: Q.
- Ponovite tri puta.
- Kako napredujete 'l vcžbanju vibraciju podižite do devet.
4. Udahnite i lIsmerite koncentraciju na sredinu grudi.
241
,
Osetite pulsiranje četvrte, srčane čakre. Možda tu osetite
pritisak ili malo ubrzano kucanje srca. Sve je u redu.
- Jz te tačke uz izdah vibrirajte: A.
- Ponovite tri puta.
- Kako napredujete u vežbanju podižite vibracju do devet.
5. Udahnite i usmerite koncentradju na grlo.
Oserite pulsiranje pete, gricne čakrc. Možda osetiti pritisak ili
kao da vam je grlo pomalo suvo.
- Iz tc tačke uz izdah vibrirajtc: E.
- Ponovite tri puta.
- Kako napredujete u vežbanju podižite vibraciju do devet.
6. Udahnite i usmerite koncentraciju centar izmedju obrva.
Osetite pulsiranje šeste čakre, ili trećeg oka. Možda se pojavi
pritisak ili vidite svet10sne fenomene i promenu slika na svom
mentalnom ekranu.
- Iz te tačke uz izdah vibrirajte: L
- Ponovite tri puta.
- Kako napredujete u vežbanju podižite vi braciju do devet.
7. Udahnite i ponovo usmeritc koncentraciju na donji stomak, a
zatim uz vibriranje podižite energiju kroz sve centre: solarni
pleksus, grudi, grlo, tačku izmedju obrva i tako sve do vrha
temena.
- Uz izdah, akrivirajući sve centre, vi brirajte: UOAEI.
Možete osetiti kako se energija kreće naviše kroz telo, sve do
remene čakre. Ćakre će se aktivirati i otvarati jedna za drugom,
prateći energiju vibracije. Na kraju ćete osetiti da ona dopire do
temene čake i iz nje izbija kao blještavi gejzir svetlosti. Možda se
na temenoj čak.ri pojavi pulsiranje, laki svrab ili treperenje.
- Ponovite tri puta.
- Kako napredujete tokom nedelja rada podižite vibraciju do
devet.
8. Ostanite neko vreme u meditaciji.
- Osetite svoje fizičko telo i prepoznajte signale koje vam šalje.
242
- Osctite astralno telo. Da li se pomera i kakva energija protiče
kroz njega? Da li osećate povlačenje naviše i u nekom drugom
pravcu? Vidite li neke slike na mentalnom ekranu?
Primer
Dok vibriram osećam svaku čakru kako se pun.i energijom. Posle
četiri ili pet vibracija energija počinje da se izliva u auru i okolni
prostor. DrugaČije je s grlenom čak.rom i solarnim pleksusom,
njima treba energija svih osam ili devet vibracija. Izgleda da su
malo iscrpljene. Jasno čujem astraini zvuk, prvo nalik zvončićima,
a zatim nekim lepim dalekim glasovi ma. Gubim doživljaj
telesnosti. Tokom podizanja energije kroz sve centre, oseća m da
me energija ispunjava i uzdiže. Vibracja zvuči božanstveno.
MEDITACIJA
TRANS MEDITACIJA ZA ASTRALNU PROJEKCIJU
Ova meditacja treba da izazove direktnu astral nu projekciju.
A, u svakom slučaju, pojačava svesnost o astrnlnom telu :
energetski pokret odvajanja. Tokom vežbe može se dogoditi da
direktnu projekciju ostvarite iznenada, kada se najmanje nadate, s
toga je važno da budete opušteni, radoznali i bez jakih očekivanja
koja samo mogu da zablokiraju postignuće.
1. Sedite u foteju i stavite jastuk ispod glave. Dobro je da
izaberete rakw naslonjač ili stolicu u kojoj ste udobno
smešteni, opušteni i zavaljeni, i da ako sc astralno projekhljete ne
možete da padnete u stranu.
2. Uradite relaksacju,10 minuta. Primenitc joga-nidru, autogeni
trening ili već neku vrstu relaksacije koju obično koristite.
243
3. Osetite pokrete astralnog tela i pratite ih. Ljuljajte astralno telo
napre
.
d-�

zad, i. le

o desno, dok ne uspete da osetite njegovo
pomeranje i h odvajanje (5 minuta). Ukoliko je pokret vašeg
astralnog tela napred-nazad, može vam sc u trenutku dogoditi da
u astralnom telu zakoračite ispred sebe, ili da poletite ka zidu

aspram vas. Ili da se nađete iza sebe i stolice na kojoj sedite. Ako
�epo��t astralnog tela levo-desno, verovatno ćete se skotr1jati na
Jednu lIJ drugu stranu, i se naći kraj bočnog zida. Ako uspete da
se astralno projektujete, velika je verovatnob da ćete videti
astralno uže.
4. �ada osetite delimično odvajanje tela, ili jak pokret ka napred
.
III u stranu, po�šajre da skočite iz fzičkog teia, kao bd naglo
skidate Imput. Izvedite ovaj pokušaj iskakanja nekoliko puta.
5. V

atite se na f1ZU 3 i naizmenično ponavljajtl fazu 3 i 4 oko 30
mmuta.
6. U ovoj f-
:
zi ćete post

ri svesni etiričnog tela, zatim lebdenja i
pomenllJa određeOlh udova astra1nog tela. Nisu neobični
fenomeni
.

kojima imate doživlaj da stojite, ili ste ustali, da padate
sa strane i da ste čas na stolici, čas na sredini sobe. Vrlo često sc
događaju kratke asrralne projekcije.
7. Lako sc rastegite, promrdajte ruke i noge a zatim otvorite oči.
Uradite vežbe uzemljenja. Zapišite utiske.
Primer
Ve
.
ž�u radi

uz

upaljenu sveću. Osećam talase energije krO', telo.
Mislim da Ima sanse da se projektujem. Ljuljam se levo-desno.
Onda se odjednom nadem na podu. Gledam u paket. Shvatim da
sem sc projektovala pored dvoseda na kome radim udobno
ušu�kana. Podignem pogled i istog trenutka uletim u oreol plave
svece. Kao da sam u narandžasro-zlatnoj kugli iz koje vidim
crvenu zemlju, na kojoj je maslinjak. Taman hL setim da bi bilo
sjajno da idem ka tom predelu, kada me čudni zvuk vrati u telo.
244

METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
"
POBEDNI K
"
Naredni koraci predstavljaju povratak u fzičko telo i obrnutim
redosledom brzo ponavljaju pređene korake. Njihov cilj je da
stabilizuju astralnu energiju i zatvore kmg astralnog putovanja.
POVRATAKPETIEČATA
Sada se od Mesta moći vraćate, da biste pokupili svoje pečate i
apsorbavali astraInu energiju. ldete prvo do petog pečata, koji je
najbiliži mestu moći. Prislonite svoj sveti predmet na načinjeni
odraz i povucite ga, tlsisajte u sveti predmet. Recimo da je odraz
svetog predmeta na zidu neke kuće. On izgleda kao otisak vašeg
svetog predmeta, na primer anka. Sada, prislonite sveti predmet,
ank, na zid i povucite odraz, tako da na zidu ne ostane nikakav
trag, kao da nikada i nije bilo odraza vašeg svetog predmeta.
Zatim rako idete, skačete ili letite do četvrtog pečata i učinite isto.
Dok letite j skačete, gledajte oko sebe. Kakve su kuće, ljudi ako ih
ima, doba dana, šta možete karakteristično da opazite.
Na isti način povucite pečat svog svetog predmeta sa trećeg,
dmgog i prog mesta.
ULAZAK- SKOK
Sada ste se našJj ispod svog prozora ili terase. Stanite tako da
možete da vidite mesto ka kome treba da skočite. Važno je da i u
ovom slučaju koristite pokret iz dijafragme koji smo vcžbali u
šestom koraku. Tada ste skakali na dole, sada skačete naviše.
Nekim studentima je vožnja brzim liftom naviše pomogla da
razviju dobru senzitivnost i tdesni doživljaj potreban za ovaj
korak.
245
KRUŽENJE PO SOBI
Našli ste se \ svojoj sobi. Krećući se nalevo, pogledaj te svoje
zidove, nameštaj, slike, pod i tavanicu. Dodirnite neke predmete i
dobro iz zagledaj tc. Prepo-,majtc kako sc osećatc sada kada stc sc
vratili kući.
POVRK UTELO
Cilj ovog korah je da sc ponovo ostvari spajanje fizičkog i
astra1nog tela. U fizičko telo najlakše se vraćate unatraške,
sastavljenih peta. To je veoma prijatno i gotovo kao da se
ušuškavate U udoban krevet. Vrlo ste svesni i vreme spajanja i
transfera svesti je kratko. Možda desetak sekundi.
Kada budete tek počeli astralno da se projektujete, ponekad će sc
dogoditi da se 1 fizičko telo zaletite naglavačke, ili da udete
nekako sa strane, s boka. Ništa neobično. Možda će samo vreme
prekida svesti, ili dok ponovo na pokrenete fizičko telo, biti ncšto
duže. Takođe se mo7.e dogoditi i kratka astralna paraliza, za koju
smo već rekli da nije ništa strašno.
Ponoviću još jednom. Kao i prilikom odvajanja, tokom vraćanja
astralnog tela, sklapanja sa fzičkim i prebacivanja svesti U fizičko
telo, potrebno je odredjeno vreme da fizičko telo preuzme
komande. To može biti od nekoliko sekundi, do nekoliko minuta.
Dakle, stanite na metar, metar i po od svog fizičko tela i
pogledajte ga kako leži u položaju za vežbu. Kako vam izgleda? Da
l na određenim delovima tela vidite neke promene ili razlike? To
mogu biti korisne informacije o snazi vaše aure i fizičkom zdravlju.
Sada osetite privlačnu snagu fizičkog tela. Prateći energiju, stanite
uspravno, pete o peru, tako da vam je prednja strana fizičkog tela
iza leđa. Opušteno padnite \ svoje fizičko telo, kao kada biste se s
uživanjem bacili leđima \ veoma mekan krevet ili 1 prijatno mlakll
vodu.
246
VEŽSA
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE, "POBEDNTK"
I korak - Crna knjiga
II korak - Relaksacija
III korak - Signal-disanje
IV korak - Uzdizanje
V korak - Kruženje po sobi
VI korak - Izlazak
VII korak - Vežbe kretanja
VIIIkorak- Pet pečata
I korak - Mesto moći
X korak - Zatvaranje kruga
Xl korak - Izgovaranje astralnog imena
XII korak - Vilinski vrtlog
XIII Korak -Povratak pet pečata
Sada se od mesta moći vraćate unazad, preko istih pet punktova
putujući ka svojoj kući. Na svakom mestu prislonite sveti predmet
na odraz koji ste ostavili i povucite pečat nazad. Mesto ostaje bez
otiska vašeg svetog predmeta.
XlV Korak -Ulazak - skok
Došli ste ispod svog prozora ili terase. Pogledajte oko sebe i
utvrdite tačno svoj prozor ili terasu. Pripremite se, odbacite od tla
i skočite naviše. Osetite podizanje dijafragme i trajanje skoka.
Brzo prođite preko terase ili proletite kroz prozor.
XV Korak -Kruženje po sobi
Polako obiđite svoju sobu, krećući sc Ila/evo, kao da to stvarno
radite u fizičkom telu. Pogledajte predmete u njoj i dodirnite ih.
Pokrenite u sebi osećaj e kao da stvarno to radite U fizičkom telu.
X Korak -Povratak M telo
Pogledajte svoje fizičko telo kako leži u položaju za vežbu. Osetite
njegovu privlačnu snagu. Prateći energij u, stanite uspravno pete o
247
petu, tako da vam je prednja strana fizičkog tela iza leđa. Sada
opušteno padnite u svoje fizičko telo.
Sačebjte da se iskustva stabilizuju. Potom polako pomerajte ruke i
noge. Otvorite oči i protegnitc se. Posle završetka vežbe ne ustajte
bar pet minuta. Ako radite noću, nastavite da spavate bez
razmrdavanja. Ako morate da ustanctc a osećate vrtoglavicu,
dezorijetisanost, zbunjenost ili pospanost, uradite neke lake fizičke
vcžbe, na primer Pozdrav suncu ili Pet tibeta naca, i vcžbe
uzemljenja energije.
p reporu k e za ea c I osmoj ne cl l e_ |·
Pročitajte poglavlje.
Teorija
Ambiciozni -svakog dana.
Umereni - \ri puta nedejno.
Lenjivci -jednom nedeljno.
Ambiciozni - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite analze svih snova metodom Patapaflje IiII/ha/I.
Primeni te zaključke u svakodnevnom životu. Svaki san.
Umereni - Nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Rad sa snovima
Uradite anab.e tri sna metodom Palnpalljesimho/a.
Primenile zaključke \ svakodnevnom životu. Tri sna
nedejno.
Lenjivci - Nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite anaizu jednog sna metodom POlnpalljn jimhO/(l.
Primenite zaključke u svakodnevnom životu. Jedan san
nedeljno.
Ambiciozni - izvedite Tibefamkl 'eibll iurgiZlcije
(lJtm/nag ft/a, SVl.kog dana ujutru i uveče. Počnite s tri i
Encrgi:acija
pokušajte da podignete vibracije do devet po čakri.
Umereni - izvedite Tibelmuku vd.hll emrgizncijt (lstm/nag
astralnog tela tela svakog dann. Počnite s tri i pokušajte da podignete
vibracije do šest po bkri.
Lenjivci - izvedite Tibctamlw vci/m I'Iwrgiz(lcijc astm/lla
g
te/f tri pum nedeli no. Radite tri vibracije po čakri.
248
Meditacija
Metoda astrainc
projekcje
Uradite meditciju za dobijanje astrnlnog imena.
¹ ¹
Svi koraci metode astraine projekcje Pohu/Ili!:
- Crna knjibr (5 minut)
- Rclaksaeija (la minuta)
- Sigoal-disanje (5-10 minuta)
- Uzdizanje (2 minuta)
- Kruienje po sobi (2 minuta)
- Izlazak (1 minut)
- Vežbe astralnog kretanja (l minut)
- Pet pečata (3 minuta)
- Mesto moći (l minut)
- Zatvaranje kruga - ruke (1 minut)
- Izgovaranje imena (1 minut)
- Vilinski vrtlog (5 minuta)
- Povratak pet pečata (5 minuta)
- Ulazak -skok (1 minut)
- Kmženje po sobi (2 minuta)
- Povratak u telo (l minut)
Ukllpno od 45 do 60 minuta
Ambiciozni - svake večeri pre spavanja uradite celu
metodu Pobedili'! i ujutru čim se probudite. I popodne,
ako legnete da odremale.
Umereni -svake vc<eri pre spavanja uradite celu metodu
Pobedili!, ili l�utru čim se probudite ako ste zaspali na
nekom od komka.
Lcnjiyci - tri puta ncdejno uveče pre spavanja uradite
celu metodu Pobedili!, ili ujutru čim se probudite ako ste
zaspali na nekom od komb.
249
IX NEDEWA
TEORIJA
STANOVNICI ASTRALNOG PLANA " DEO
�pre�hod�

m poglavlju govorili smo o duhovnoj hijerarhiji,
koja moze ali 1 ne mora da budc vezana za određenu teritoriju
astralnog plana, a važna je za individualni duhovni razvoj i
napredak osobe koja se astralno projektuje. U nastavku se bavimo
duh

vn

m hi�

rarhij

m upravljačke vlasti u određenoj astralnoj
ravOi, hlJcrarll1Jom kOJa nema nikakav lični odnos prema astralnim
p

ltnicima. Va�no je da znate da i ta vrsta hijerarhije postoji, da
biste na odredJcnim ravnima od njenih nosilaca mogli da zatražite
neku vrstu pasoša, propusnice za prolazak na njihovu teritiriju ili
odredena mesta u njihovom kraljevstvu, na kojima možete dobiti
različita znanja, inicijacije ili pomoć odredcne vrste.
.
B
.
og je jedan. Energija je jedna
.
Univerum je jedan. Ta
Jed

nstve

a b

�a

ska e


ergija se, prema kabalističkoj tradiciji,
radI mal1lfestacIJe l kreaCije preobražava 1 dva, tri, četiri, deset ili

ride

et i
.
dva
.
vida ( u drugim tradicijama podele i vidovi
Ispolpvanp brOje se na stotine i hiljade tipova ). Za nas je biroa to
što svaki vi? kosmi��c energije gradi i svoju astrainu ravan, koja
po

ed drugih �
.
nkclp pred

.
tavlja i eterični kalup 7 ispoljavanje
b
?
zansk

en
c
rglJe na metenplnoj ravni. A da bi ceo tok energije
bIO stabilan I u skladu s kosričkim zakonima, stara se duhovna
hijerarhija i sprovodi plan tvorca, od božanskog, preko mentalnog,
astra1nog do zemaljskog plana.
Prema zapadnom hermetizru, da biste stupili na odredenu
ravan astralnog plana dobro je da poznajete ko njome vlada .
.
Božansko :¬e odgo

ara prirodi božanskog sveta. Ono je
lSkaZ


lO ar
.
hetlps�om vIbratorom formulom, koja odgovara tipu

nerglJe kop gradi određenu astrainu ravan
.
Vibriranje božanskog
Imena od
p
rvenstvene je važnosti da bi se uopšte ušlo na prava
vrata, ono Je neka vrsta osnovnog i nezamenjivog ključa za ulazak
na odabrani astraini nivo.
250
Arhanđeli su bića višeg mentalnog plana čija je fnkcija da
vladaju odredjenim tipom energije i nadgledaju njeno oblikovanje.
Pozivaju se nakon Božanskog imena, da bi omogućili dalji pristup
određenoj astranoj ravni.
Anđeli su iZioci i deluju pod upravom nekog od Arhandela,
rakodje radi sprovođenja i materijalizacije božanske energije. Oni
su bića nižeg mentalnog i višeg ascralnog plana. Pozivaju se treći
po redu, radi otvaranja neke astraine ravni. Sa njima je ponekad
moguće kontaktirati na višem astralnom planu.
Inteligencje su Kralj i Princ svake astraine ravni, ako je zamislite
kao vrlo specifično kraljevstvo ograničenog područja
.
Kralj se
poziva četvrti po redu, a kao peti Princ. Njih takodje treba
zamoliti za odobrenje prolaza, vođstvo i uputstva o ravni U koju
želite da stupite. Od njih tražite i da vam dodele vodiče i UČiteje
za duhovna znanja i veštine specifčne za to područje astralnog
sveta.
Kada je prizvana i aktivirana cela ova duhovna hijerarhija,
ritualno, meditacijski i mentalno, postoje velike šanse da bezbedno
uđete, istražujete i učite O odabranom astrainom kraljevstvu.
A sada ćemo se pozabaviti bićima astralnog plana koja možda
prilično brzo sretnete u svojim astralnim istraživanjima. To su
najčeŠĆi stanovnici različitih ravni koje su blizu materijalnog plana
i o kojima smo govorili u sedmom poglavlju.
ZEMLJA-ZEMLJA
Kao što smo rekli, ovako se obično naziva materijalni plan kada
na njemu boravi osoba koja se astralno projektovala. Budući da je
veoma gust i naporan da bi se na njemu dugo boravilo, ovde
možete sresti, obično samo na kratko, sva bića koja u svojoj gradji
imaju astralno i fzičko telo, ili bar kapacitet za neki oblik
materijalizacije. To mogu biti ljudi (obični živi ljudi, u astralnoj
projekciji ili snu), duhovi ljudi do četrdeset dana posle smrti, bića
elementarnih kraljevstava - Kugle, Istraživači, Glasnici, Familijari,
Elementali i drugi koji su ređe zastupljeni.
251
Nivo zemlja-zemlja je stanica na kojoj niko ne boravi duže nego
što mora. Ljudi idu ili ka buđenju u fizičkom telu, ili ka višim
astralnim ravnima u snu i astralnoj projekciji. Navedena tipično
astralna bića obično žure da izvedu neko brzo dejstvo na fzičkom
planu i da se šro pre vrate na više astralne nivoe.
Što se ljudi u astralnom relu tiče, ko god na nivou zemlja-zemlja
pokuša da boravi predugo, obično se ubrzo probudi u fzičkom
relu. S tipičnije astralnim bićima je obrnut slučaj, kada na nivou
zemlja-zemlja uspeju da ostvare neki nivo materijalizacije, obično
relativno brLo budu vraćeni na astraini plan.
Zbog ove karakteristike nivoa zemlja-zemlja, ko god je od vas
možda video duha to je sigurno bilo krarko, nekoliko sekundi,
minut. Naravno, pod određenim uslovima moguća su i
odstupanja, ali to nije predmet našeg proučavanja.
NIŽI ODRZI ZEMLJE
Na nižim odrazima zemlje mogu se sresti ljudi i sva moguća
astralna bića. Studenti često pitaju: "Kada u astralnoj projekciji, ili
u snu, sretnem svog prijateja Mirka, da li je to on ili nije? Ako
nije, ko je preuzeo njegov oblik?" Na to je teško odgovoriti
precizno, ali se mogu navesti neka razgraničenja:
U. To moie zaista biti vaš prijatej, svesno 1 astralnoj projekciji.
Ovo je ipak najredji slučaj jer veoma se mali broj, takoreći niko
od naših prijateja, poznanika, simpatija, rođaka, autoriteta i
ostalih za nas značajnih ljudi koji nas okružjtl, svesno astralno
projektuje
h. Može biti pomenuti prijatej, nesvesno u astralnoj projekciji.
Svi ponekad sanjamo interpersonalne snove, odnosno snove \l
kojima kontaktiramo ili se nalazimo na istom !livou astralnog
plana sa bliskim ili važnim osobama. A i to je veoma retko. U
svakom slučaju, najbolje je proveriti. Ja obično ¯I osobu kasnije
pitam da li mc je sanjala, ili šta je sanjala predhodne noći i u
kakim predelima i situacijama se nalazila. Ukoliko osoba pamti,
ili još bolje beleži svoje snove, onda imam potvrdu ili negiranje
pretpostavke. Nažalost, većina ljudi nema pojma šta je sanjala i
gde se nalazila na astralnom planu tokom noći. Pored toga,
252
postoje ljudi koje ne moicmo direktno da pitama da li su bili sa
nama u snu. A čak i da jesu, pitanje je da li bi se setili.
L. To može biti i neki odraz vašeg prijateja u vašem ličnom
astralu, iz zajedničke prošlosti, imaginacije, itd. Kao što sam
ranije rekla, niži odrazi Zemlje su zbog pomešanih planova puni
zbrke, pa jedino što u tom slučaju poma'e jeste pozadina, astraini
kontekst mesta na kome sc nalazite zajedno. Ako prepoznate
scenografju iz nekog poznatog prošlog ili sadašnjeg događaja,
moguće je da je to \¡ pitanju.
d. Može biti astaini odraz dotične osobe koji koriste vodiči ili
neka druga astralna bića. U tom slučaju osoba je veoma
aktivna, a vodiči vam kroz njen lik prenose važne poruke, upustva
ili lekcije vezane za materijalni ili duhovni život i razvoj.
Dve poslednje mogućnosti mnogo su češće. Ipak, na planovima
zemaljskih odraza često je takva zbrka da i pored raznih načina
provere obično ne znamo sasvim sigurno s kim smo u kontaktu.
Ako želite da sc sa nekom osobom nadjete na astralnom planu,
najsigurnije je da se unapred dogovorite i organizujete zajednički
susret na određenom astralnom mestu, uz jasne simbole provere i

prepoznavanja.
Ljudi u astralnoj projekciji. Na ovom nivou povremeno ćete
susresti ljude koji se svesno astralno projektuju. Jedini način da ih
razlikujete od vodiča j drugih čovekolikih astralnih entiteta je
način komunikacije. Naime, vodiči i druga astralna bića imaju
mnogo bolju moć telepatske i astraine komunikacje pa sa njima
možete skoro normalno da komunicirate i razmenjujete misli, ili
čak imate utisak da razgovarate na materjem jeziku. Svesno
projektovani ljudi pak uvek su slabiji u telepatskoj i asrralnoj
komunikaciji. Oni vam svoje misli šalju L¡ isprekidanim mahovima,
a često i na sttanomjeziku.
Pokojnici. Cctrdeset dana nakon smrti svest još uvek boravi u
astralnom telu, može da sc kreće astralnim planom i čak deluje na
zemlja-zemlja nivou. Posle ovog perioda opraštanja od zemaljskog
života, svest biva povučena na mentalni plan u mentalno telo, a
astralno telo se razgrađuje isto kao i fzičko. Bića koja su u ovoj
fazi disinkarnacije ponekad pokušavaju da stupe u kontakt sa
scnzitivnim članovima porodice, prijatejima, medijumima ili
253
astralnim putnicima, da bi preneli neku poruku, žeju, tajnu ili reči
oproštaja, ljubavi prema osobi ili osobama koje još žive na Zemlji.
Zbog toga oni često borave na nižim odrazima ustrainog plana.
Najčešće izgledau nesvesni svoje okoline, kao veoma zamišljeni ili
uspavani. Kako se više budete bavili duhovnim radom, a pogotovo
astralnom projekcijom, može vam se dogoditi da počnu da vam se
obraćaju za pomoć u komunikaciji. To će biti obično vaši nedavno
preminuli članovi porodice, prijateji ili neko za koga vi možete da
prenesete poruku rodbini, prijatejima ili živim ljudima na Zemlji.
Oni se u ovoj fazi obično ne obraćaju neznancima jer im je važno
da kontaktiraju nekoga ko zaista može da prenese njihove reči.
Primer
Bivši mladić moje drugarice poginuo je nesrećni m slučaJem. Kada
se to dogodilo oni već godinu dana nisu bili zajedno, a vezu su
raskinuli svađom posle koje se više nisu videli. Ja sam ga površno
poznavala i nismo se družili. Jedne noći kada sam se projektovala,
nisam znala da je pre dva dana poginuo. Projektovala sam se iz
moje sobe i našla se na parkingu ispred zgrade. Tu sam videla
Zorana. Stajao je veoma napet i nervozan. Bilo mi je čudno što je
t. Imao je na sebi lepo odelo i košulju, kao da se spremio za neku
svečanost. Prišao mi je, uhvatio me za ruku, kao da hoće da mc
zadrži da ne odem i rekao da bi želeo nešto da mi kaže. Osetila
sam jezu duž kičme.
U tom trenutku podignuti smo kroz astraine razine. Našli smo
se u raskošnom pozorištu, s lepim crvenim plišanim sedištima i
zlatnim balkonima. Zoran je svojvremeno studirao režiju, ali je
nikada nije završio. Sada je bio spokojan i smešio se. Rekao je:
"Reci Bojani da ne plače. Ja sam sada dobro. Kod moje majke ima
¼ . "
nesto za nJu.
Opet sam povučena s astraine razine i Zoran više nije bio tu.
Ujutru sam Bojanu pozvala telefonom. Plakala je. Saznala je za
Zoranovu smrt iz novina i da je sahrana prekosutra. Prenela sam
joj poruku, a na sahranu smo otišle zajedno. Zoranova majka joj je
kasnije dala pismo koje je našla u njegovim stvarima. Napisao ga je
posle raskida, ali ga nikada nije poslao. U pismu je bilo puno reči
254
ljubavi i izvinjenja zbog njegovog naprasitog ponašanja i
ljubomore.
Ljušture su astralna tela preminulih ljudi koja je napustila svest.
Već smo rekli, kao što se fizičko telo raspada nakon što ga napusti
duh, tako se i astralno telo raspada na elemente astralne materije
kada ga svest ostavi i spoji se s mentalnim telom. Astralno telo
postaje ljuštura obično 40 dana nakon smrti. Budući da je ljuštura
od astraine materije, ona poseduje sva sećanja, misli, osećanja,
uvide, iskustva, znanja koje je bivši vlasnik astralnog tela imao
tokom svoje inkarnacije na Zemlji. Vreme razlaganja ljušture
može biti veoma brzo, nekoliko meseci, i veoma dugo, čak i
stotine godina, u zavisnosti od toga koliko se energije upućene s
materijalnog plana uliva i usmerava u pravcu ljušnlre određene
osobe.
Osobe koje praktikuju spiritizam u stari kontaktiraju sa
ljušhlrama. To je sa stanovišta duhovnog razvoja veoma glupa,
nepouzdana i može biti i opasna tehnika. Pogotovo ako je izvode
nevešte i spiritualno neobaveštene osobe, može doneti više štete
nego koristi.
Ali hajde da opišemo jedan veseo j edukativan primer.
Pri kraju žurke, u sitne sate, veselo društvo na nečiju inicijativu
odlučuje da priziva duhove. Neki će tome pristupiti iz iskrenog
verovanja u postojanje duhova, neki iz radoznalosti, žeje za
uzbuđenjem ili samo iz dosade i ne mogavši da se odupru grupnoj
ideji. Kao što su videli u flmovima, oni će iz novina izrezati slova,
poređati ih u krug i uzeti staklenu čašu. Možda će se čak naći i
neka prava tabla za prizivanje duhova.
Gase se svetla, pale sveće i raspravlja kog duha prizvati. Obično
se izabere neČiji rođak ili neka slavna ličnost. Recimo da je
odlučeno da se zove ]vanova pokojna baka Mira koja je bila dobra
komšinica i vična proricanju iz karata. Učesnici seanse će se
uhvatiti za ruke da bi napravili lanac energije i koncentisaće se na
pi�anja koja se postavljaju.
Sta se u ovom uzbudljivom trenutku dešava na astralnom planu?
Ljudi koji su sačiniti krug i skoncentrisati se na zajedničku ideju
napravili su znatnu količinu astaInc energije, a to je privuklo
različite astraine enetitete i ljušture iz okoline. Ukoliko se grupa
255
zaista trudi, ili u njoj ima osoba koje su senZI[lvne i imaju
medijumske sklonosti, postoji nekoliko mogućnosti za različite
fenomene i kontakte.
a. Oni zaista mogu da privuku ljušturu Ivanove bake, ukoliko sc
nije sasvim raspala. Ona ima sve informacije same pokojne
osobe, izuzev što u njoj nema živog bića. To je kao da ste
kontaktirali audio-video zapis nečijeg života i informativnog polja.
b. Mogu da privuku bilo koju ljušturu koja će se predstaviti kao
Ivanova b
:
ka .
.
Ljušture su načinjene od astraIne materije i
mogu da odrazavaju astrainu materiju, pa bilo koja ljuštura može
da
. .
odra
?
�i
.

sv
.
o znanje i informacije ljudi koji su uključeni u
SPlfltuaJlstJčki krug. Zato nepoznata ljuštura može da zna sve što
Iv
��
zna o
.
s

oj

j baki, plus sve što je u astralnom polju svih ljudi
kOJI su ukljucem u krug. Tako se i dobijaju neke tajnc informacije
koje, na primer, "samo Sanja zna".
Ljušture su privučene energijom kruga. One su beživotne i
nemaju svoju volju, ni svoje biće. S toga za grupu nije ništa
posebno opasno, sem što će ih posle seanse verovatno boleti glava.
L- Treća mogućnost je da vesela spiritualistička ekipa umesto
audio-video zapisa bak Mire, ili već neke druge ljušture u
prolazu, prizove ljušturu koja je nasejena zluradim astralnim
entitetom. Takav entitet radi svojih ciljeva ljušturu koristi kao
Trojanskog konja i može da zloupotrebi energiju ljudi koji su

klj

lčeni �· krug
:
Nasejen
.
i entiteti obično crpe astral nu energiju
ljudi da bl mogli da popnme polumaterijalni vid i ojačaju svoje
dejs
.
r
:
o
.
na mat

rjjalr
:
i plan. Zbo

toga se u krugu neretko dešavaju
raziJcltl parapsIholoski fenomeni - duh postaje poluvidljiv, čuju se
krici, jauci ili delovi rečenica, sveće se gase, sijaUcc pucaju,
ponekad stakla i ogledala. Pored toga što su učesnici obično
ozbiljno preplašeni, što je najmanje bitno, često se dešava da
nakon [oga pate od jakog umora, iscrpljenosti i pada imuniteta.
To je zato što im se as[raJni entitet slatko napio energije tokom
spiritualističke seanse.
Elementali. Magičari različitih tradicija određenim magijskim
operacijama ponekad, za različite svrhe, stravarju clementale. To
su veštački stvoreni astraIni oblici, nasejeni određenom vrstom
astraInih duhova. Mogu biri različitih oblika i izgleda. Najčešće se
256
na astralu sreću u vidu različitih geometrijskih oblika, lutbstih
formi ili entiteta s maskama. Oni se prave za određeni vremenski
period i radi obavljanja određene operacije, a zatim se razlažu i
astralni duh se oslobađa.
Familijari. Ovo su obično astraini životinjski oblici koji pomažu
ljudima bda ih pozovu, Oni osobu za koju su vezani raportom
čuvaju od potencijalnih opasnosti, leče je, upozoravaju, štite od
mogućih napada i prate u astralnoj projekciji.
Postoje dva tipa familijara i obično se koriste u šamanskim i
paganskm magičkim tradicijama. Pri tip je životinja koju
magičar čuva kao svog ljubimca i koristi bo pomoćnika. To je
realna životinja, najčešće pas ili mačka, a tokom astraJne projekcije
magičar može da se prebacuje u njeno fizičko tclo i delom
preli zima kontrolu nad njenom svešću, te da tako obilazi
materijalni plan.
Druga varijanta je da magičar pozove, otkrije i ovlada moćima
svog astralnog familijara. Astraini familijar odgovara životinjskom
aspekh naše prirode. Neki od nas su u svom životinjskom aspektu
mačke, psi, zmije, svinje, orlovi, medvedi ili štošta drugo. Naš
astraini familijar je neka vrsta kućnog ljubimca koji obitava na
astralnom planu. Može da ima različite fnkcije: da čuva naš
energetski prostor i auru od negativnih energija i napada, da
ukazuje na specifične situacije i ljude, da nas prati u as[rainim
istra'Iivanj ima i vodi na odredena astralna mesta koja su mesta
moći, obnove energije i isccljenja.
Sukubi i inkubi. To su astraine forme koje mi sami spontano
napravimo. U nekoj meri su slični elementalima. Nastaju tako što
veoma dugo ulažemo energiju, posebno astraIne vizuelizacije
spojenu sa seksualnom energijom, u neki određeni lik. Nakon
nekog vremena, obično tri lunarna ciklusa, taj odabrani oblik naše
žudnje obično biva nasejen srodnim as[rainim entitetom i počinje
da živi sopstveni život (i da se meša u naš).
Zbog toga što su kubi i inkubi mogu da naprave ozbiljne
probleme u svakodnevnom psihičkom, emotivnom, seksualnom i
ljubavnom životu, valjalo bi da se više pozabavimo njihovim
opisom, karakteristikama i načinom delovanja.
257
Na primer da vas je U svakodnevnom životu privukla neka osoba.
Kolega s posla, rok zvezda, poznati glumac, profesor s fakulteta,
devojka iz kafića ili ste jednostavno U svojoj mašti kreirali potpuno
nepoznat lik muškarca ili žene koji vas privlači i dopada vam se.
Svi to ponekad radimo, zar ne?
Onda ste, zato što ste maštoviti, ili usamljeni, ili vam je dosadno,
zato što sa tom osobom ne uspevate da napravite bliži kontakt, i
vam je potreban seksualno ili emotivno uzbudljiv lik za erotske
igrice, ili iz nekog desetog razloga, počeli da smišljate priče u koje
ste uključili svog privlačnog muškarca ili ženu. U ovakvim
maštanjima ponekad smišljamo cele romane, a je naglasak
najčešće na emotivnim i seksualnim odnosima.
A to na astralnom planu izaziva odredjeni proces. Odabrali ste
astraini oblik, muškarca ili ženu koji vam se dopada i sada ga
punite energijom. Svaki put kada provodite vreme u mašti sa
svojim ljubavnikom/ljubavnicom, vi ih astralno kreirate i dajete im
energju. Ako to svakodnevno radite, ili skoro svakodnevno, posle
tri lunarna ciklusa astralna materija je dovoljno stabilizovana i ne
može više lako da se razgradi. Tada napravljeni oblik obično naseli
astraini entitet.
Posle izvesnog vremena primetićete da ste se za svoj omiljeni lik
vezali. Postaćete skloni maštanju, skoro opsednuti svojim
privlačnim fantazmom i osetićetc žeju da se povlačite od
spoljašnjeg sveta i različitih situacija u stvarnom životu.
Evo jednog pOlIčnog primera. Milena je imala 31 godinu i živela
sa majkom. Radila je kao pravnica u velikoj firmi, ali je posle
nekoliko ljubavnih razočaranja bila malo povučena. U preduzeću je
na hodniku sretala zgodnog kolegu Radeta. Malo se raspitala i
saznala da je jedan od mladih šefova iz drugog sektora.
Razmišljala je o njemu. Nekoliko puta nedejno bi se mimoišli, a
njoj se činilo da on za nju ima neki specjalan pogled i osmeh.
Sasvim bazazlcno počela je da mašta o njihovom upoznavanju,
izlasku na kafu, razgovorima, šetnjama, zaljubljivanju, vođenju
ljubavi, sitnim svađama, uzbudljivim izjavama ljubavi, divnom
venčanju, bračnom '.ivotu, rođenju dece, zajedničkim planovima . . .
ceo jedan život.
258
To je bilo toliko lepo i romanti�no, da je o njemu nastavila da
sanja sledećih dvadeset godina. Zivela je od kratlcih susreta na
poslu, poneke rečenice pozdrava i površnog pitanja. Inkub Rade
postao je njen demonski ljubavnik, muž i stalni astraini pratilac.
Drugi muškarci nisu imali šanse u odnosu na ovaj idealizovani
astraini lik. I Milena je ostala usedelica i otišla u penziju.
Ovakvom vezom astralno biće u obliku sukuba ili inkuba dobija
veliku količinu energije. Uz to, na neki način učestvuje u
materijalnom životu na Zemlji i vezuje se za osobu koja ga je
načinila i dozvala. Zato je veoma posesivno i prilično ga je teško
otarasiti se kada jednom dobije na snazi i značaju u nečijem
životu. Postoje primeri 1 literaturu da su takvi inkubi mogli da
postanu veoma snažni i ponekad čak toliko materijalni da su bili i
poluvidljivi na zemaljskom planu.
Nemam nameru da vas plašim i zabranjujem da maštate i
astralizujete privlačne osobe. Samo hoću da kažem da svoje snove
kombinujete s odgovarajućim svetovnim akcjama i
materijalizacijom svojih žeja. Da svoje ciljeve ostvarujete na
Zemlj i, ako su ciljevi zemaljske prirode, a ne na astralnom planu.
Kugle. To su oblici koji se pojavljuju kao svetlosne kugle
različitih boja. Obično su nezainteresovani za kontakt sa ljudskim
astralnim putnicima. Oni su svetlosna bića bez rela,
inrerdimenzionalnih karakteristika. Pretpostavlja se da su obično 1
prolazu ili da obavljaju neka nezavisna istraživanja.
Nakon što ste se upoznali s asrralnom hijerathijom i
stanovnicima astralnog plana nivoa zemlja-zemlja i nižih astrainih
odraza, O sledećem poglavlju otkrivamo koji se stanovnici
astralnog plana mogu sresti u elementarim kraljevstvima i
tipičnije asrralnim nivoima bližim zemaljskom planu. ,
259
RAD NA SNOVIMA
REGRESIJA SI MBOLA
Cilj regresije simbola je da istraži poreklo simbola, kako je
nastao, 1 čemu se nalaze njegovi koreni. Regresijom idemo 1
prošlost da bismo otkrili važne karakteristike, osećanja, misli i
događaje vezane za simbol, a zatim se vraćamo U sadašnji trenutak.
Tako često možemo da sc SlIsrctncmo sa zaboravljenim ili
potisnutim iskustvima iz prošlosti, koja još uvek žive I našoj duši i
traže da budu osvešćcna, svesno prepoznata i prihvaćena. A kada
upoznamo korene, izvor i način nastanka nekog simbola, mnogo
svesnije i svrsishodnije s njim možemo da radimo i pokrenemo ga
U pravcu dalje transformacije i isecjenja.
Vremenski tok regresije sledi vremensku šemu: sadašnje stanje
simbola i kretanje U prošlost, do pIVobitnog oblika simbola, zatim
praćenje transformacje i rasta simbola do sadašnjeg trenutka.
Tokom regresije simbola partite korake koji su u mnogo čemu
slični potapanju simbola.
I Izbor simbola
Pošto zapišete san, izaberite njegov glavni simbol. To može biti:
a. simbol koji za vas ima najveću energiju
h. simbol s najbitnijim značenjem ili iseeljujućom snagom
c. simbol koji doživljavate kao najudajeniji ili kao najviše
zastrašujući
d. ili dopustite da simbol izaberu vaša osećanja ili spontana
intuicja.
Il Ostvarivanje meditativnog stanja
Zatvorite oči, opustite se u meditativno m stanju, oslobodite se
spoljašnje napetosti i otvorite prema crnom praznom prostoru u
sebi.
III Potapanje simbola
Dopustite simbolu sna da bude ovde, veoma živ za vas. Usmerite
se na njegove detalje. Osetite ih. Neka vas prožmu. Neka simbol
bude živ u svojoj suštini. Postanite simbol koji želite da osvetlite.
260
IV Regresija simbola
. .
]stražujte kako je simbol nastao. Kako je stvoren? Kakav Je
,
b,

njegov provobirni izgled? Zašto je b

o primor

n
.
da se kreee 1
menja? Sta se zbivalo s njim M prošlostI? Kroz kOJe Je sve promene
prošao da bi postao onakav kakav sc pojavio u vaše
.
m snu?
. .
Pri regresiji se krećitc unazad, sve �ok !L osetlt
:
da
.
s
:
.
e 1s

Iph
uticaje koji stvaraju simbol. Kada osetIte da ne mozete ICI ,

IJe

I
prošlost, počnite da se krećete pon
.

vo
.
prema s

adasnJostl,
otkrivajući kroz koje je sve transformaCije Simbol prosao dok se
. . . ^
niJe pOpVIO u snu.
IV Procenjivanje rel1tat3
.
Koliko je iskustvo sa simbolom I suprotnosti s omm što se
dogodilo u snu?
- Šta se za vas pojavilo tokom regresije simbola?
Koja su važna osećanja, razmišljanja ili uvidi izronili tokom rada?
- Da li imate doživljaj straha ili značaja?
Na koji se aspekt vašeg života ili ličnosti simbol odnosi?
- Koju poruku za vas nosi?
. .
Koje vaše probleme, težnje ili pravce budućeg delova np Simbol
otkriva i sugeriše?
Primeri rada na snu -Regesia simbola
SAN MOST NA GRANIC]
Prelazim garnieu prema nekoj stran

j )rž

vi. t�o
.
lima sa

sa
još dvoje ljudi. Njihovi likovi \l snu ml msu
)�
sm,
.
ah l

am ut1sak
da se poznajemo. Na sredini mosta stajemo 1 Iz�

zlmo ¡( �ola, ka

da ¯¡ ima nešto važno da se vidi. Iza nasI h leđa Je zele I
ravničarski kraj. ispred u daljini je mali grad i neka kuća nalik
vodenici.
l Izbor simbola
Izabrala sam most jer mi je nekako značajno to što smo se na
njemu zaustavili i izašli da pogledamo okolinu.
261
II i III Ostvarivanje meditativnog stanja i potapanje simbola
Polako se krećem mostom. Zelen je i relativno skoro izgrađen,
brzo sklepan tako
.
d


sluii svrsi. Mlad je i čvrst, ali ni po čemu nije
posebno kar

kt

n

tlc

n. Jedan običan, mali, praktično izgrađen
mo

t da v
?
zlla I ljudi mO

1 da pređu preko njega
.
Iza mene je
m�JU
.
zemlJU. I

pred me

e Je strana zemlja. Prema stranoj zemlji U
kOJu ,dem osecam ambIvalentnost, plakala bih i smejala se u isto
vreme. Neka mešavina radosti i tuge
.
IV Regresija simbola
Polazim u prošlost. Vidim vojnike kako grade most. Ima i
stra

ac

u

niformama. Stari kameni most je porušen eksplozijom.
C
:
n1 dim Je na sve strane. Osećam neku gorčnu, tugu, teiinu.
Vidim sli�e rat

.
i
'
p
lIs

oši. Ljude koji odlaze i napuštaju svoje
do
��
ve. Zao ml

e ,
.
secam sc vremena rata i izbeglica. To takođe
nOSI Izvesno osecanJc zatvorenosti, poraicnosti i nesreće. Malo
plačem.
GI
:
dam sa i
.

ostr
.

ne stra
.
ne mosta. Ono je nekad bila moja
zemlJU, sada Vlse IJe. To Je nekako apsurdno. Prelazim preko
mo

ta i v�ć

m se U svoju zemlju. Ono, preko mosta, i dalje je
mop zemljU lako formalno više nije. Ja je još uvek volim i to ne
može da se promeni postavljanjem granica. Ovo osećanje mi
donosi smirenost i ponos.
IV Procenjivanje rezultata
- Koliko je iskustvo sa simbolom u suprotnosti s onim što sc
dogodilo u snu?
U snu sam bila nekako inertna. Regresija je probudila moja
osećanja i sećanja.
- Šta sc za vas pojavilo tokom regresije simbola?
Uvid da iza tuge i povređenosti i dalje stoji ljubav i ponos,
verovanje u opštejudske kvalitete.
- Koja su važna osećanja, razmišljanja ili uvidi izronili tokom r:da?
UVi
.
d d

nove
.
granice i nove države koje su nastale nisu promenile
?
0Ju ljubav l naklonost prema mestima i ljudima koji u njima
zlve.
- Da li imate doživljaj straha ili značaja?
262
Imam doživljaj mira, ljubavi i prihvamnja.
- Na koji aspekt vašeg života ili ličnosti se simbol odnosi?
Odnosi se na restruktuiranje mog unutrašnjeg odnosa prema
promenama koje su sc dešavale na tlu bivše Jugoslavije i kasniji
proces formiranja novih driava.
- Koju on poruku za vas nosi?
Uopšteno: volela sam Jugoslaviju i doživljavala je kao svoju državu,
identifkovala se s tim nacionalnim identitetom. Sada živim 1
Srbiji, volim svoju zemlju i pored svega što sc događalo. Nove
države doživljavam ne više kao svoje, a i dalje kao bliske i drage.
- Koje vaše probleme, težnje ili pravce budućeg delovanja otkriva
ili sugeriše simbol?
San je pokrenulo moje potencjalno putovanje u jednu od bivših
jugoslovenskih država.
ENERGI ZOVANJE ASTRALNOG TELA
VE
Ž
BE UZEMLJENJA
Cilj vežbe je da se posle izvođenja određenih meditacija, rituala,
vizuelizacija, različitih tehnika astraine projekcije i drugih
duhovnih praksi osećate prizemljeni, budni, svesni u svom telu i
. ..
sasvim svoJ l.
Posle svake duhovne prakse preporučuju se fzičke vežbe ili neki
oblik fzičkog rada. To znači da je veoma korisno da posle svake
spiritualne vežbe uradite vcžbu uzemljenja, kratke fzičke vežbe
rastezanja i razgibavanja u trajanju od lO-lS minuta ili neki oblik
fizičkog rada, recimo spremanje sobe. Neki sistemi od svojih
učenika traže da u fzičkom radu provedu isto onoliko vremena
koliko su se bavili i meditacijom. Pritom je naglasak na fzičkom
radu, ne na mentalnom kao što je čitanje ili neki posao na
kompjuteru.
Vežbc uzemljenja i različite fzičke vežbe i fzički poslovi
primenjuju se da bi se olakšalo i ubrzalo usklađivanje astralnog i
fzičkog tela, da bi se energije i uvidi dobijeni 1 duhovnom radu
263
lakše i brže spustili na materijalni plan. Takođe, fizički pokret
posle duhovnih praksi omogućava da se višak energije ilj
energetski negativni nus-proizvodi meditacije lakše izbace iz aure i
astra1nog tela. Vcžbe nam vraćaju budnost, povCLanost s fizičkim
telom i materijalnim planom i aktiviraju telesni sistem i vezu s
energijama Zemlje.
Nakon duhovnih vežbi uradite sledeću vežbu uzemljenja:
1. Stanite uspravno. Stopala raširite nešto više od širine kukova.
Ruke položite uz telo. Ako možete, najbolje je da uzemljenje
radite bosi.
2. Dišite abdomenaIno nckoliko minuta, koncentrišući se na
stopala. Osetite svoja stopia i njihov kontakt s tlom.
3. Osetite pulsiranje druge čakre, koja se nalazi nekoliko
centimentara ispod pupka. Koncentrišite se na taj deo tela
nekoliko minuta.
4. Zamislite kako iz središta vašeg tela, iz druge čakre ispod
pupka, isijavaju blještavi beli zraci, prolaze kroz vaše noge i
između njih i protežu se nekoliko metara u zemlju. Držite ovu
vizclizaciju nekoliko minuta ili sve dok ne osetite stabilnost i
slgurnst u nogama.
5. Tada
Zemlji."
sebi kažite jasno
. .
I sigurno: "Ja sam ukorenjen u maJCI
6. Dlanovima oštro pljesnite na nivou adžna čakre, trećeg oka. To
dodatno pojačava svesnost i budnost. Uputite se na svoje zemaljske
poslove.
Primer
Nakon meditacije od sat vremena osećam se nekako razlepljena,
kao da mi je glava do plafona, a noge staklene i nesigure. Radim
vežbu lIzemijenja. Mislim jasnije i osećam se stabilizovano.
264
MEDITACIJA

ŽIVOTINJSKl VODIČ
Cilj meditacije je uspostavljanje kontakta sa vašim animalnim
vodičem. Njegova uloga je da vas prati U astralni m projekcijama,
ako to želite, da bi vas upozoravao i obaveštavao o različitim
prostorima i bićima astralnog plana.
Svako od nas ima animalni deo svoje prirod_c. On je izvor naše
encrgije, volje 7 životom i prclivljavanjem. Zivotinja u nama je
puna životne, strasne, seksualne i agresivne energije 1 najboljem
smislu tc reči. Drevni narodi različitih tradicija, a posebno
paganske i šamanske, poznavali su magijsku snagu životinjskog
totcra. Prepoznavali bU prirodu i vrstu životinje koja karakteriše
pojedinu prirodu i to su koristili za duhovni razvoj i inicijaciju
bndidata u više nivoe posvećenja.
Ponekad i u svakodnevnom životu primećujemo da neki ljudi
liče na odredjene životinje. Znamo da pojedine životinje volimo,
dok su nam druge odbojne ili smo prema njima ravnodušni.
Potom, mnogi sistemi asrrološkc predikcje koriste Životinje kao
simbole preko kojih objašnjavaju različite tipove ličnosti.
Pomcnimo samo zapadni zodijački (životinjski) krug, kinesku
astrologiju, asrečku astrologiju.
U astralnoj projekciji, ali i drugim meditativnim i duhovnim
praksama, životinjski vodič se često koristi da bi pomogao
duhovnom tragaocu na sledeći način:
a. Tačno vodtvo Hodabralo podmie. Naš lični životinjski vodič
ima odlična čula i savršeno razvijene instiktc za astraini plan.
Kada ga povedemo u astrainu projekciju, ili se na astralnom planu
sa njim nađemo, možcmo ga veoma pouzdano pustiti da pronađe
mesto na koje želimo da stignemo i da nas do tamo vodi. Za
različite oblasti astralnog plana mogu se koristiti različiti
životinjski vodiči, ali o tome nećeI!o ovom prilikom.
b. Prvovremeno upozoravanje. Zivotinjski vodič obično pre nas
nanjuši moguću opasnost na astralnom planu i reaguje tako što
nas upozorava ili odvraća s određenog mesta.
265

L. Zaštita. Zivotinjski vodič instiktivno napada astralna bića koja
su negativna O odnosu na nas.
Zbog ovih karakteristika astralnog vodiča, dobro je da ga spoznate
i imate.
Pre meditacje namojte stvarati pretpostavke o tome koja bi
životinja mogla biti vaš vodič. Time samo otežavate proces njenog
pojavljivanja.
1. Zauzmite udoban sedeći ili ležeći položaj.
2. Uradite relaksacju, desetak minuta. Primenite joga-nidrt1,
autogeni trening ili vrstu relaksacije koju obično koristite.
3. Jasno i plastično zamislite da ste \ nekom divljem predelu.
Izaberite divljinu koja vas najviše inspiriše, O kojoj osećate da
vam srce skače od uzbuđenja, lepote i žeje da boravite na tom
mestu. Za neke to može biti neprohodna prašuma, nepregledna
pustinja zlatnih dina, ravna stepa niskog rastinja, goli stenoviti
planinski vrh, drevna četinarska šuma pod snegom, duboka rečna
klisura, otvoreno ustalasana more . . .
4. Boravite na tom mestu i smireno čekajte. Posle dužeg ili
kraćeg vremena pojaviće se vaša životinja-vodič. Može biti
vrsta koju ste očekivali, ali i nešto potpuno novo za vas. Dobar
znak je ako imate osećaj da ste oduvek znali da je baš to' veša
životinjska priroda. Nemojte prvi da joj prilazite. Strpljivo i
nepomično čekajte da ona dođe kod vas.
5. Dok životinja prilazi posmatrajte kako izgleda. Koje je veličine,
boje, kakve su joj oči, koža, udovi, kakvog je zdravlja. To vam
može dati značajne informacje i o vašem fzičkom zdravlju.
6. Kada životinjski vodič dodje do vas, napravite sa njim kontak.
Pomilujte ga, zagrlite, njuškajte sc, pokažite mu svoju
naklonost onako kako osećate da treba.
266
7. Dajte životinjskom vodiču hranu koja odgovara njegovoj vrs

i.
Saznajte njegovo imc. Igrajte se sa njim. Pitajte ga šta mu Je
potrebno da bi bio zdrav, srećan i jak. Pitajte i da li ima neku
poruku za vas.
8. Zahvalite mu što je došao da se sretnete. Obećajte da ga nećete
zaboraviti i da ćete redovno biti M kontaktu. Odgledajte kako
se vaš životinjski vodič udaljava i odlazi.
9. Da bi ste učvrstili vezu sa životinjskim vodičem, ovu
meditaciju, sastanak sa njim na odabranom mestu, radite
najmanje sedam dana. Kasnije bar jedan dan mesečno izdvojte za
susret.
10. Ako nešto obećate svom životinjskom vodiču, to i uradite u
svakodnevnom životu. Napravite ili kupite figuru koja
predstavlja vašeg životinjskog vodiča i napišite njegovo ime negde
na njoj. Neka stoji u sobi u kojoj vežbate astraInu projekciju.
Primer
Nalazim se u planiskom predelu. Oko mene je visoko četinarsko
drveće. Udišem svež prohladan vazduh. Vidim zelenu dolinu i
brda ispod sebe. Na malom sam proplanku.
Prema meni dolazi puma. Ima sjajno tamno kLno i oprezne
zelene oči. Kreće se gipko. Na desnom boku ima neku staru
povredu. Tu je krno sivlje i vidi se ožiljak.
Prilazi mi na oko metar i seda posmatrajUĆi me. Osećam
uzbuđenje i neku vrstu blagog straha. Bacam pogled na nju, pa
prema dolini i stenama desno od mene. Još se približava.
Oprezno je dodirujem, ona dopušta da je mazim po mekanom
krznu. Mirišem je. Cudno, ali miriše mi na mleko i nešto veoma
blisko. Grlim je osećajući veliku ljubav. Kao da sam srela dragog
prijateja posle mnogo godina. Znam da se i ona tome raduje.
Valjamo se po travi i trčimo . . . Kaže mi svoje ime i da mi je
potrebno više igre i kretanja. Zaista uživam sa svojom pumom.
267
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
Il
pOBEDNI K
"
OTVARANJEASTRNIH KAPIJA
Čestitam! Ako pristupate ovom delu merode Pobcdnik, to znači
da imate 30 astralnih projekcija, bilo kao lucidne snove, bilo kao
izvantelcsna iskustva.
Otvaranje astraInih kapija predstavlja skraćenu verziju metode
"Pobednik" i koristi najsavršenije astralno kretanje, putem
astraInih kapija. Cilj je da vam obezbedi direktnu astrainu
projekcju na nivoll zemlja-zemlja ili na odabranu astrainu razinu.
Budući da zahteva izvesno iskustvo O astralnoj projekciji i bazično
poznavanje kretanja na astralnom planu, kao uslov potrebno je da
imate 30 ustra1nih projekcja, ali sigurna sam da će neki od vas
pokušati da je izvedu i pre toga, i to je O redu. A verovatno nećete
imati zadovoljavajućih rezultata �i će vaše astraine projekcije biti
prilično kratke i nekvalitetne. Cak i s 30 predhodih astraInih
projekcija sasvim je moguće da će vam trebati još nekoliko meseci
rada da biste uspeli da se astralno projekrujete na ovaj način.
Otvaranje mtra/nih kapia nadovezuje se na metodu astraine
projekcije Pobednik. Prva dva koraka, Crna knjiga i Relaksacija su
isti, a je treći trostruko produžen. Signal-disanje je faza u kojoj se
direktna astralna projekcija najčešće dogadja, pa se njenim
produžavanjem projekcija 1 stvari potencira i izaziva. Nažalost,
povećava se i javljanje energetskih blokova za koje znamo da često
zaustavljaju astral nu projekciju.
Zato je i potrebno prethodno imati 30 astrainih projekcija, jer to
posredno znači nekoliko važnih stvari. Potpunom početniku, i to
veoma ambicioznom, potrebno je oko godinu dana, do godini i po
da postigne taj broj projekcija. Za to vreme on će ojačati svoje
astralno tclo, produbiti svesnost, razviti vizuclizaciju, važnu za
baratanje astralnom materijom, razbiti neke energetske blokade i
ojačati svoju volju. Sve ove karakteristike su neophodne za
kvaliternu direktnu astralnu projekciju.
268
Od devete nedeje proporučjivo je da jednom nedejno probate
da izvedete Otvaranje astra/nih kapia. Tako ćete testirati svoju
sposobnost direktne astraine projekcije, jasnije postati svesni
energetskih blokada i preduzeti šta treba u cilju njihovog
otklanjanja. Razvijaćete i vizuelizacijll, ovladavaćete kapiama, a
istrajavanje u metodi Pobednik biće manje monotono.
Četvrti korak u Otvaranju mtra/nih kapia je postavljanje kapija i
prolazak kroz njih. Astraine kapije mogu biti bilo šta što ima
kvalitet astralnog zapisa. Može da bude dobra svaka slika ili
predmeti koji nose magnetizam ili astralni zapis određene osobe ili
područja. Znači, da bi ste postavili astrainu kapiju potrebno je da
imate odgovarajuću sliku ili predmet koji će vas uvesti na odabrani
nivo astralnog plana.
Od sveg srca vam savetujem da na početku vežbate s različitim
zemaljskim kapijama, kao što su određena mesta na planeti ili
vama poznati ljudi. Na taj način moći ćete da proverite svoje
rezltate i da se llvežbatc na zemlja-zemlja i nižim planovima, pre
nego što pređete na više. Bilo bi dobro da imate desetak
potvrđenih astrainih projekcja na ciljana mesta i desetak
proverenih astralnih posera poznatim ljudima, pre nego što
odlučite da postavite neke više astraine kapije.
VŽBA
METODAASTRALNE PROJEKCIJE, OTVARJEASTRALNIH
KPIJA
] korak - Crna knjiga
II korak- Rclaksacija
III korak - Signal-disanje (t puta po 108)
1. Usmerite pažnju na disanje. Dišire abdomenaino, svojim
prirodnim ritmom, bez forsiranja ili produbljivanja disanja.
Sasvim opušteno i prirodno.
2. Počnite da brojite udah i izdah: 108udah - 108izdah, 107udah
- 107izd.h, 10611d.h - 106izd.h, 1051dah - 105izd.h, dok ne
stignete do 1 udah - 1 izdah.
269
3. Kada se pojavi signal, nastavite da brojite. Tokom izdaha,
svesnost prebacite na mesto signala i kroz tu oblast izdišite.
4. Tri puta broj te od 108 do 1. U relaksiranom stanju to obično
traje oko 20 minuta. Ako u bilo kom trenutku osecite
izdvajanje astralnog tela, prekinite brojanje i odmah brzo postavite
odabranu astrainu kapiju.
5. Za ovaj korak suštinski je važno da voljno ne pomerate nijedan
d

o tela. Potpuna nepomičnost u stabilnom položau je nužna
z

dlr
:
�tnu
.
:
stralnu projekciju. Svaki put kada se pokrenete,
kinete Ih poeesetc nos, vratićete se na početak procesa.
IV korak - Postavljanje astraIne kapije
O. Pre p

č
.
etka vcžbe
p
ripremite sliku mesta na koje želite da
o�ete liJ
.
osobe
.
koJu u astralnoj projekciji želite da posetite.
Ak

.

ma

e J<lsnu silk
,
.
osobe ili mesta u glavi , onda na listu papira
napIsne Ime mesta Ih osobe i stavite to pored sebe u krevet ili
naslonjač gde tehniku izvodite.
Nije loše da pte pristupanja vežbi proverite jasnoću i stabilnost
svoje
.
mental
.
ne slike, odnosno astralne kapije, tako što ćete je
nekoliko mmuta jasno vizuelizirati na mentalnom ekranu.
P

tr

bno jc da

dređenu sliku možete da držite nepromenjenu bar
tn flOuta, da bl ona mogla da se koristi kao dobra i tačna astralna
kapij
.
a .
.
Ako ne
.
možete,
.
vežb

j
.
te
.
vi zuclizaciju pre pristupanja
tehmel Otv

ra7Je lJtralmh kapla, Jer ukoliko nemate potrebnu
sposobnost vIzuelizacije kapija će padati, mešaće se dmge slik, i ko
zna gde ćete M astralnoj projekciji stići.
1. Zamislite da sc ispred vas OlVara Kapija velika poput vrata.
Kroz nju vidite osobu ili mesto koje ste odabrali da posetite.
Neka to bude što jasnije i plastičnije.
2. Ne�o
.
v
��
me
.
bud,te nepokretni ispred Kapije i čekajte,
osecaJuc
!
pnvlacnu silu astralnog mesta koje ste otvorili.
Verovatno cet


na određenom delu tela osetiti povlačenje, kao da
vas nešto uvlacl da prođete kroz kapiju.
270
V korak - Prolazak kroz Kapiju
1. Jurnitc kroz kapiju, kao k.d ste skakali kroz prozor svoje sobe.
Pustite da vas uvuče.
2. Za prolazak će vam obično biti potrebno nekoliko sekundi,
nakon toga astraini prostor još neko vreme može da bude
mutan ili nestabilan.
VI korak - Astralna projekcija
Istražujte mesto na koje ste stigli i uživate ¼ astralnoj projekciji.
VII korak - Otvaranja kapije za povratak
1. Kada reši te da sc vratite u telo, gde god da ste na astralnom
planu, postavite kapiju kroz koju se vidi soba u kojoj sedite ili
Icžite. Jasno vidite sebe i prostor u kome se nalazite.
2. Sačekajte nekoliko trenutaka da osetite privlačnu silu svog
fizičkog tela. Opet ćete na određenom delu tela osetiti
povlačenje, kao da vas nešto uvlači da prođete kroz kapiju.
VIII korak - Prolazak kroz Kapiju za povratak
1 . Jurnite kroz kapiju i pustite da vas uvuče.
2. I sada će biti potrebno nekoliko sekundi da prođete kroz
kapiju, a astralni prostor će još na kratko biti mutan i
nestabilan.
I korak - Vraćanje U telo
Pogledajte svoje fzičko telo kako leži u položaju za vežbu.
Osetite njegovu privlačnu snagu. Prateći energju, stanite uspravno
pete o petu, da vam prednja strana fIzičkog tela bude iza leđa.
Opušteno padnite u fizičko telo.
Sačekajtc da se iskustva stabilizuju. Onda lagano pomerajte ruke
i noge, otvorite oči i protegnite se. Ne ustajte bar pet minuta po
završetku vežbe. Ako radite noću, možete slobodno da nastavite
da spavate bez razmrdavanja. Ako morate da ustanete, a osećatc
vrtoglavicu, dewrijetisanost, zbunjenost ili pospanost, uradite
271
neke lake fizičke vežbe, Pozdrav suncu ili Pet tibetanaca i vežbe
uzemljcnja energije.
Primer
Rešila sam da vidim šta radi Vadimir. Dobro znam kako izgleda i
nije mi potrebna slika. Postigla sam veoma opušteno stanje i
osećam protok energije kroz fizičko telo. Astralno telo se ljuljuška
levo desno, kao da se krivi i uvija, ide gore-dole kao na čamcu ...
Ali nikako da izađem iz fizičkog tela. Astralno telo SÇ pokrene pa
stane, ili samo promeni način kretanja. Bez obzira na to, držim
stabilnu kapiju. Pokušavam povremeno da načinim skok, ali se kao
na !astišu vraćam u fizičko telo.
U jednom od skokova iznenada i neočekivano dospevam \
Vladimirovu sobu. Jasno ga vidim kako pretum po biblioteci
tražeći neku knjigu. Prozor mu je otoren, zavesa leprša i vidi se
da je napolju noć i mrak.
Postavljam povratnu kapiju svoje sobe i vraćam se u fizičko telo.
Ujutru mi je Vladimir potvrdio da je u to vreme zaista prcmcštao i
slagao knjige po policama.
p ce oru k e za ra c c evcto! ne c r ' elll:
Pročitajtc poglavlje.
Tcorija
Abiciozni -svakog dana.
Umereni - tri puta nedcljno.
unjivci -jedanom ncdcljno.
Ambiciozni - nastavitc redovno zapisivanje snova. Swkog dana.
Uradite analize svih snova metodom R�gr(Sijasimbola. Primenite
zaključke u svakodnevomiivotu. Svai san.
Umereni - nasmvite redovno zapisivanje snova. SVJkogdana.
l�d sa snovima Uradite analze tri sna metodom Re!sija simbola. Primenite
zaključke u svakodnevnom iivtu. Tri sna nedcjno.
Lenjivci - nastavitc redovo z\pisivanje snova. Svkog dana.
Uradite analzu jednog sna metodom Regrei/asimbola. Primcnitc
zaključke u svakodnevom životu. Jedan san ncd�ljno.
272
Abiciozni - izvedite Veib/l /lumijall/a svakogdlll a ujutru i
Ellcrgizacja uveče.
astralnogtela Umercni - i· t;cdite V(i.bll llzemytllja sVJkog dana.
LClljivti - izvedite Veibu uzemltllja tri puta ncdcjno.
Ambicio·.mi uradite meditacju Životinjski voditsvakog dana.
Meditacja Umereni - uradite meditacju ŽivotilIjski vodil tri dana ncdcjno.
Lenjivci - uradite mcditaciju Životill/ski vodiljednom ncdc1jno.
Svi koraci metode astraIne projekcje Pobrdllik:
- Crna knjiga (5 minuta)
- Relaks�cija (10 minuta)
- Signal-disanje (5-10 minuta)
- U:dizanje (2 minuta)
- Kruicnje po sobi (2 minuta)
- hlazak(1 minut)
- Veib� astrlnog krctanja (1 minut)
- Pet pečata (3 minut�)
- Mesto moći (I minut)
- Zatvaranje krug< - ruke (l minut)
- hgovaranje imena (1 minut)
- Vilinski Itlog (5 minuta)
- POlfatakpet pečata (5 minuta)
Metod� astralllc - Ulazak - skok (1 minut)
_rojekcie - Kružcnje po sobi (2 minut�)
- POlfataku telo (1 minut)
Ukupno od 45 do 60 minuta
Ambiciozni -svake večeri pre spavanja uradit� celu metodu
PobedIlik i ujutru čim sc probudite. I popodne, ako lcgncle da
odremate.
Jednom nedcljno uradite Otvaralljr astm/llihkapija.
Urereni-svake večcri pre spavanja uraditc svc korae, ili ujutru
čim sc probudile ako ste zaspali na nekom od koraka.
Jednom ncdcljno uradite Otvarali/e astm/llihkapi/a.
Lcnjivci - tri puta ncdcjno uveče pre spavanja uradite S\
korakc metode Pobtdllik, ili ujutru čim se probudite ako sIe
zaspali na nekom od koraka.
Jednom Icdcljno uradite Ol'arall/e astra/nih kapia.
273

X NEDEWA
TEORIJA
STANOVNICI ASTRNOG PLANA - III d,.
U ovom poglavlju na redu su stanovnici astraInih razina najblžih
materijalnoj ravni. Zbog blizine i njihove prirode, drevni narodi,
šamani, mistici, astraini putnici, nadahnuti pisci i pesnici
us
?
os

avljali su kontakt sa njima i često ih opisival u bajkama,
mItovima, legendama i savremenim delima epske i načune
fantastike.
ELEMENTARNA KRALJEVSTVA
Ele
,
?e
l
tar

a kraljevstva, ili elementarni prsten oko planete
Zemlje, Je njena aura u kojoj se odvija pretvaranje fne, eterične,
astrane energije u materijalne oblike energije. Odvija se i obrnut
proces, različiti vidovi materijalne energije transformišu sc u
astralnu, praničnu ili eteričnu energiju, a kako je taj proces
dvos
r
teran tako i bića elementarnih kraljevstava i ljudi na Zemlji
stupaju u kontakt. Po svojoj strukturi, stanovnici elementarih
kraljevstava sačinjeni su od najgušće astraIne tvari, čak ponekad
mogu dostići priličan stepen materijalizacije i, u određenim
okolnostima, kada postoji velik. koncentracija odgovarajuće

lementarne energije i njena čistoća, mogu biti prilično vidljivi
ljudskom oku, pa i opipljivi.
U zapadnoj tr
.
adiciji, u skladu s podelom po elementima,
elementarna kraljevstva podeljena su na četiri vrste: kraljevstvo
vatre, vod
.
e, vazduha i zemlje. Kad se govori o elementima, oni se

e shv�taJu bukvalno. kao varra, voda, vazduh i zemlja, nego kao
Simboli od
.
ređcnih ete

ičnih energija i procesa. Napominjem
ponovo da Je ovo samo Jedna od mogućih podela auričnog prstena
oko Zemlje, koja vam pruža praktičnu mogućnost da postavljate
astraIne kapije i sami istražujete.
274
Kraljevstvo vatre
U univerzumu je vatra elemet koji je stvaralački, aktivan.
oplođujući, muški, energičan, onaj koji započinje ceo ciklus
stvaranja, a u astralnom kraljevstvu vatre odvijaju se najfniji
procesi iniciranja i energetskog prenosa i transponovanja astraine
energje ka materijalnom planu.
Energija elementarnog kraljevstva vatre najjača je na mestima
velikih energetskih izvora
.
Za drevne narode to je bila vulkanska
zemlja, šuma u požaru, noć puna munja i gromova, vatra na
ognjištu, pustinja ili stepa pod podnevnim suncem koje žeže.
Tradicionalno, elementarna bića vatre zovu se salamanderi. U
hermetičkoj i alhemijskoj literaturi opisuju sc kao razigrani
plamenovi s mnogo lica, ili kao brzi raznobojni gušteri.
U praktičnom iskustvu na astralno m planu salamanderi najčešeće
izgledaju kao plamenovi koji sc izvijaju, slični električnim
munjama različitih oblika i pravaca ili kao brzi bljeskovi i iskre
velike brzine i upečatljivih boja.
Priroda salamandera je prilično divlja, žestoka, impulsivna, bna,
potentna, aktivna i mogu vas odvući u situacije \¡ kojima gubite
kontrolu nad sobom i astralnom projekcijom. Nisu baš skoni da
kontaktiraju sa ljudskim astralcima i verovatno će vas pri prom
susretu zastrašivati, terati i izbacivati sa svog podmčja. Ali kada i
ako stekntete izvesno iskustvo u ovom elementarnom kraljevstvu,
otkrićete da su salamandri blještava, predivna, nadahnjujuća :
veoma plemenita bića.
S kraljevstvom vatre ponekad se povezuju i astra/Ili zmajevi. To
su specifčna astralna bića velike snage i energije koja ponekad
nagoveštavaju velike događaje i preokrete u ličnom životu ili 1
objektivnom svetu. Različitih su boja, oblka i veličina, ali su
najčešeće fluoroscentno ljubičasti. električno plavi ili blještavo
crveno sivi. Iskusvo pokazuje da više šanse imate da ih ugledate
ako je tokom vaše astraine projekcije u objektivnom svetu oluja i
grmljavina. Smatra se da takvo meteorološko stanje otvara izvesne
astraine kapije za prodor u ovaj stratum elementarnog kraljevstva
vatre. Nekoliko puta U astralnim projekcijama in1ala sam izuzetnu
priliku da vidim astralnog zmaja i svaki put bila ispunjena
dubokim dvljenjem.
275
S krajevstvom vatre često se povezuje i mitsko biće Feniks. On
astraine putnike može da uputi O tajne energetskog preobražaja i
dugovečnosti. Ja ga lično nikada nisam videla, ali ne znači da neću.
Ruk je mitska ptica vatrene prirode koja astralnom tragaocu daje
snagu i zaštitu. Nisam je srela, ali se 1 literaturi preporučuje da
osoba koja želi da je vidi astrainu projekciju izvodi na rubu
pustinje, u doba najjače tačke letnjeg godišnjeg doba.
Jednorog je simbol čistote, hrabrosti i nevinosti. Poznat je po
svojoj velikoj magijskoj moći. U literature su opisane različite vrste
jednoroga, ali za elementarno kraljevstvo vatre vezuje se tamno
creni piro-jednorog, koji svojim rogom može da spali sve što se
nalazi u njegovoj okolini, sve što dotakne.
Kaljevstvo vode
Po svojoj prirodi voda je pasivna, negativna i hladna. Uloga tog
elementa je zatvaranje energije vatre u formu, da bi putem
oblikovanja evolucija božanskog principa mogla da se nastavi.
Astralno kraljevstvo vode zato obezbedjuje strukturu za proces
prevođenja astraIne energije u materijalnu.
Energija elementa voda najača je kada ste u kontaktu s velikim
vodenim površinama, kao što su more, reke i jezera, ali ima
posebnu snagu i različita svojstva u kiši, rosi, snegu i na mestima
izvora, bunara i podzemnih tokova vode do kojih se može doći
kroz pećine. Ostrva su takođe pod jakim uticajem vodenog
elementa.
Tradicionalno ime elementarnih bića vode je undini. U folkloru i
mitologiji se prepoznaju kao sirene, nimfe, rečne vile i vile
primarkinje. Tu takođe spadaju i brojni rečni duhovi, morska
stvorenja i manja božanstva voda u izvorima, bunarima i
podzemnim tokovima i oni su deo skoro svake paganske tradicije.
Najčešće se opisjuju kao veoma lepi, zavodljivi i ponekad opasni
po ljude jer ih svojom pesmom ili privlačnošću mame u vodene
dubine.
Tokom astralne projekcije u elementarno kraljevstvo vode,
astralna bića izgledaju eterično, blještavo i zaista zavodljivo. Često
preuzimaju oblik sličan ljudskom ali su plavičasti, prozirm l
beličasti i uvek blizu neke astraine vodene površine. Veoma su
276
lepi, senzitivni i deluju nežno i tanano. U elementarno kraljevstvo
vode nije preporučljivo da stupato tokom opadajućeg Meseca, jer
tada njeni stanovnici najjače iskazuju svoju negativnu prirodu i
odbojni su, zluradi i agresivni prema ljudskim astralcima.
Sirene se najčešće opisuju kao pola riba-pola žena, koja svojom
pesma m mami i začarava mornare i morske putnike. Ja ih nisam
srela ali verujem da ih je na astralnom planu moguće videti, kao i
sva mitološka bića različitih tradicija i pantenona.
Kaljevstvo vazduha
Vazdušno kraljevstvo nastalo je sjedinjavanjem vatrenog i
vodenog elementa, kao nov kvalitet u kome su spojene,
transformisane i usklađene suprotnosti. Kao elementarno
kraljevstvo, njegova funkcija je da obezbedi kretanje i dalje
preoblikovanje astraIne tvari u pravcu materijalizacije.
Energija elementarnog kraljevstva vazduha najjača je na visokom
planinskim vrhovima, neboderima i svim mestima koja su
uzdignuta iznad zemlje, kao i u vetrovitim područjima. Bilo koja
vrsta vetra povezana je s elementom vazduh, kad duva njegova
energija je pojačana i m07Ate računati da je tada lakše stupiti \ to
elementarno kraljevstvo.
U tradicionalnim sistemima elementarna bića vazduha nazivaj u
se si!. Oni se opisjuju kao veoma eterični, skoro prozirni,
komunikativni, duhoviti i često skloni da ljude nadahnjuju ili s
njima zbijaju šale. Nazivaju se i e/, važe takodje za mudre, čuvare
znanja, alhemijskih i magičkih veština.
U astralu, elementarna bića vazduha nalikuju izduženim,
savitljvim, fleksibilnim ljudskim fgurama. Prozračni su i zlatasti,
ili bleda beličasti, ili plavetni. Brzo se kreću i izrazito vole da vam
se prišunjaju i prepadnu vas na različite načine, huktanjem ili
vikanjem iza ledja u uho. U komunikaciji sa ljudskim astralcima
često koriste zvuk, glas ili neku vrstu astraIne muzike i pritom
mogu biti nestrpljivi, nasrtljivi, plahi i prebrzi, ali isto tako i veoma
koncentrisani, mirni i kadri da vam jasnom telepatskom
komunikacijom prenesu ideje i odgovare na pitanja.
Pegazj su mitski krilati konji za koje neki autori navode da se
mogu stresti U astralnom kraljevstvu vazduha. Kaže se da astraini
277
putnici mogu da ga kontaktiraju kada fzički borave na visokim
planinama. Nisam srela ni ovo biće, ali treba pokušati.
Kraljevstvo zemlje
Astralno kraljevstvo zemlje je najgrublji vid astraine materije, na
granici izmedu astrainc i fzičke tvari. Element zemlje smatra sc
grubim, ramnim, pasivnim, nepokretnim, hladnim i teškim. On
prevodi najgrubIju astrainu materiju I fzičku i obrnuto, ali u
• • •
manjoj men.
Energija elementa zemlja najjača je u kontaktu s fzičkom
zemljom, s plodnim poljima, livadama, voćnjacima, povrtnjacima,
baštama, vinogradima, šumama, posebno pećinama i podzemnim
jamama i špiljama l kojima smo obmotani elementom zemlja.
Elementara bića zemlje su g7lomi i leperko7li. U folkloru b�\
najčešće poznati kao različite vrste patuaka, malog naroda najviše
nalik ljudima, koji preferira da živi pod zemljom ili u planinskim
oblastima. Sposobni su da žive u mraku i da se prilagođavaju
uslovima boravišta. Skupljaju blago, zlato, srebro i drago kamenje .
izrađuju oružja i oklope. Obično ih opisuju kao male ljude s
dugom kosom i bradom.
Od svih elementarnih bića, patuljke je najlakše sresti na
astralnom planu. Prijatejski su i raspoloženi da vas uvedu i pokažu
vam raličite misterije Zemlje i svog astralnog rada. Ako ih
ispravno zamolite, a posle i nagradite, vole da pomognu u
ostvarivanju različitih materijalnih projekata.
Gajgorli, koji sc ponekad takodje mogu videti u elementarnom
kraljevstvu zemlje, su groteskna ljudska-životinjska bića koja
čuvaju pojedina mesta i plaše zle duhove. Skloni su da se vežu za
neke stare građevine, posebno religiozne i istorijske važnosti, i
borave na tom mestu obavljajući svoj zadatak. Gajgorla sam videla
jednom prilikom. Imala sam izrazit utisak drevnosti i mira ovog
astralnog bića, ali nisam imala volje da ga dugo posmatram niti da
provodim previše vremena u njegovoj blizini.
278
KOSMIĆKJ PROSTOR (32. sraza)
Već smo rekli, ovo je astralna staza, astralno kraljevsto koje
spaja zemaljsku ravan s astralnim planom. Na nju dospevate kada
prođete zemlja-zemlja ravan
I
niže nivoe astralnih odraza,
e1emenarni pojas oko Zemlje i uplovite u plavetni zvezdani
kosrički prostor.
Osim ljudskih ascralnih letača, tu možete sresti i astralne
stanovnike ove sfere.
Drevna bića su različita drevna božanstva najrazličitijih tradicija
koja su ljudi nekada obožavali. Neka od njih su potpuno
zaboravljena, a neka se još uvek prizivaju na mnogobrojene oltare
postojećih ljudskih religija i verovanja.
Istraiivati obično imaju ljudski oblik i nalik su tamno-indigo
fgurama koje hrle ovom stazom kn Zemlji i načešće nemaju volje
da kontaktiraju ljudske astra1ce. Ponekad sc čini da sa sobom nose
neke neobične napravice.
Glasnici. kako se i zovu, imaju ulogu da prenose poruke s
astralnog do fzičkog plana odredenim ljudima. Izgledaju kao
obični ljudski astralci, ali nisu. Astralno telo im je mnogo
blještavije i nemaju svet10snu vrpcu.
DisinRarnirani su osobe koje su tek preminule i uspinju se ka
astralnom planu. Izgledaju isto kao što su izgledali na fizičkom
planu a najčešće imaju uplašen, zbunjen ili ljutit izraz lica. Neki
su pak puni unutrašnjeg mira, f1scinirani zvezda nim prostorom ili
izgledaju kao da spavaju.
Buduće inkamacije su duše koje upravo nebaju da budu začete na
fzičkom planu i spuštaju se ovom stazom ka Zemlji. Obično su
nasmejani i puni energije i radosti , bar oni koje sam ja viđala.
Najčešće izgledaju kao bebe, mala deca ili mladi ljudi. Jedna od
teorija kaže da onakve kakve ih vidimo na ovoj stazi, tako će
izgledati u nekoj fazi svog budućeg života na Zemlji.
NOVI PROSTOr (31. staza)
l ova staza kao i prethodna izvan je uticaja ličnog astralnog polja,
nižih odraza i elementarnih kraljevstava, ali pošto je blizu
zemaljskog astrala moguće je da na nju zađete i stupite U kontakt
279
sa njenim stanovnicima. Kao što smo rekli u poglavlju koje se
odnosilo na astralnu geografiju, ova staza prestavlja prolaz u
paralelne svetove i druge kosmičke sisteme božanskog univerzuma,
vanzemaljske civilizacije i akaša projekciju budućnosti.
U prostranstvu 31. staze srešćete kosmičke letelice, s njihovim
raznolikim posadama. Vrlo je verovatno da će vas povremeno na
ovaj ili onaj način pokupiti jer, koliko sam shvatila iz susreta sa tim
oblicima astralaca, oni u sferu zemaljskog astrala dolaze radi
istraživanja, pravljenja kontakta ili pomaganja pojedinim bićima.
Nisam imala nikakvih negativnih iskustava, naprotiv, ali posroje
svedočanstva u literaturi da uspostavljen kontakt ne mora uvek da
bude miroljubiv i prijatan.
Članovi posada vaznemaljski h letelica imaju sasvim konkretna
pojedinačna zaduženja, bar ona za koje ja znam:
Istraživač dobavljaju uzorke i vrše ispitivanja elemenata sa
Zemlje i astralnog makrokosmosa vezanog za Zemlju.
Posmatrači se pojavljuju u niskom astralnom odrazu ili na ravni
zemlja-zemlja najčešće pre ili tokom velikih kataklizmi ili ratnih
sukoba na Zemlji.
Lekari pomažu pojedinim ljudima (uključujući i mene u tri
navrata) da pokrenu sopstvenu unutrašnju energiju za iscejenje i
prevazilaženje fzičkih ili energetskih problema u organizmu.
Komuni/utori, iz njima poznatih razloga, imaju zadatak da
ostvare kontakt i prenesu poruke odabranim ljudskim bićima.
Operativci se mogu sretsti čak i na ravni zemlja zemlja, obično
blizu centara političke moći i tajnih vojnih i ddavnih projekata.
Pretpostavka je da je njihov zadatak da prate razvoj tehnologije,
pogotovu one koja može proizvesti razorna dejstva, kao i baratanje
suptilim i para psihološkim energijama.
Najčešće vrste vanzemaljaca koje se sreću na astralnom planu
poznate su kao aIJ a, beta i zeta retiklli.
A!a retikuli su najsličniji uobičajenom literarnom i filmskom
prikazivanju vanzemaljaca, velike glave, uskih lica i krupnih očiju.
Nikada mc nije zanimao kontakt sa vanzemaljcima, ali tri puta
sam u astralnoj projekciji srela alfa-retikule i svaki put su bili
veoma ljubazni, nenasilni i prijatejski M odnosu na mene. Lako
280
smo komunicirali i stekla sam utisak da su vrlo duhoviti, humani i
pažljivi.
Beta retiktili se u literaturi navode kao krupnija i agresivnija vrsta.
O njima nemam bliža saznanja.
Zeta retikuli su oblikom nalik velikim gmizavcima, ali mislim da
je to samo jedna od formi koje mogu da preuzimaju. Agresivni s

i
neprijatejski prema ljudskim astralcima. Obično odmah napadajU
i vode u neku vrstu zaNora na svojim letclicama gde se, prema
nekim izveštajima, sprovode neprijarna ispitivanja.
Samo sam jednom na ovoj stazi bib. napadnuta od nekog ko je
mogao biti zeta retikuli, ali "dala sam vatru pemma" i kroz astralnu
kapiju zbrisala na drugi nivo, tako da ne mogu ništa podrobnije da
kažem.
KAPIJA SENK (29. staza)
U poglavlju o astralnoj geografji rekli smo da je kapija senki
neka vrsta test učionice u kojoj sc suočavamo sa svojim strahovima
i zadobijamo astralnu hrabrost. Tu se mogu sresti najrazličitije
sablasti, duhovi, nakaze, vampiri, zombiji, kosturi, užasi,
deformisane prikaze, strašne životinje i sve što su ljudi tokom
miliona godina stvoriti kao slike i oblike svojih najdubiljih i
najgorih strahova.
Plaijivci su ružne krearure najrazliČitijih oblika, izgleda i vrsta.
Redovno se pojavljuju početnicima, kako u meditativnim
praksama, tako i u astralnoj projekciji. Testiraju vašu hrabrost,
odlučnost i koncentracju, a potpuno su bezazleni i neškodljivi.
Kraj njih treba samo da prodjete, ostanete ravnodušni prema
njihovim fizičkim brakteristikama i nastavite dalje svojim
astralnim putem.
Stanovnici senki, budući da su od astraine materije, mogu
preuzeti bilo koji oblik vašeg straha i tako vam se prikazati.
Negativni su i bezobrazni i neće vam se skloniti b puta dok ne
nađete način da se s njima suočitc. Pri susretu je važno da dllite
na umu da su oni iskušivači vaše hrabrosti i da vežbate da
prevaziđete i pobedite svoje strahove.
281
Astra/Ii proždirati imaju amorfne oblike, od nekih nalik
puževima, preko onih koji Liče na zubate cre, pa do sličnih biću iz
filma "Alien". Hrane se pozitivnom i negativnom energijom
astrainih putnika, ali vas neće napasti ako astrainu projekciju
radite pod klasičnom zaštitom. Ukoliko se prikače za vas,
najpametnije je da se odmah vratite u fzičko telo i uradite čišćenja
aure. Ne dopustite da vam crpe energiju jer možete imati
traumatično iskustvo, pad fizičke energije i imuniteta.
RAD NA SNOVIMA
PROGRSIA SIMBOL
Progresija bi trebalo da otkrije pravac razvoja nekog simbola u
snu. Tačnije, naše buduće tendencije, smer razvoja unutrašnjih
sposobnosti, delova ličnosti ili pravac ostvarivanja spoljašnjih
ciljeva u kojima možemo da ostvarimo lični napredak i
transformaciju. Simbol 1 progresiji nas upućuje na to kuda želimo
da idemo i koje nove prostore da osvajamo u unutrašnjoj j
spoljašnjoj realnosti.
Vremenski tok progresije odvija se po sledećoj šemi:
- Sadašnje stanje simbola - potapanje simbola, da bismo došli do
njegovih karakterisika, funkcija, energije i važnih elemenata.
- Kretanje u prošlost do prvobitnog oblika simbola - regresija, da
bismo pratili transformaciju i rast simbola do sadašnjeg trcnutk
(kako je postao onakav kakvim smo ga sanjali).
- Korak u budućnost - progresija, radi otkrivanja budućih
tendencija razvoja simbola, pravca napretka i transformacije.
Tokom progresije simbola pratite korake koji se nadovezuju na
predhodne tehnike, potapanje i regresiju simbola.
] Izbor simbola
Zapišete san i izaberite glavni simboL To može biti:
U- simbol koji za vas ima najveću energiju
b. simbol s najvećim značajem ili iscejujućom snagom
L. simbol koji doživljavate kao najudaljeniji ili najviše zastrašujuć
282
d. ili
simbol
dopustite da vaša
• •
osecanp ili spontana inNicija izaberu
II Ostvarivanje meditativnog stanja
Zatvorite oči, opustite se u meditativnom stanju, napustite
spoljašnju napetost i otvorite se prema crnom praznom prostoru u
sebi.
III Potapanje simbola
Dopustite simbolu sna da bude ovde, veoma živ za vas. Usmerite
se na njegove detalje. Osetite ih. Neka vas prožmu. Neka simbol
bude živ u svojoj suštini. Simbol koji želite da osvetlite postanite vi

samI.
IV Regresija simbola
Istražujte kako je simbol nastao. Kako je stvoren? Kako je
Erovobitn

izgl

dao? Zašt
?
jc .io primo

al

da se kreće i men,a?
Sta se s njim zbIvalo u proslostl? Kroz kOJe Je sve promene prosao
da bi postao onakav kakav sc pojavio u vašem snu?
Pri regresiji simbola krečite se unazad, dok osetite da ste iscrpli
uticaje koji stvaraju simbol. Kada osetire da ne možete ići dalje u
prošlost, krenite ponovo prema sadašnjosti, otkrivajući kroz koje je
sve transformacije simbol prošao dok se nije pojavio u snu.
V Progresija simbola
Zadriite se trenutak na sadašnjem sranju simbola, a zatim krenite
da otkrivate pravce u kojima može da teče njegov dalji razvoj. Koja
su razmišljanja vezana za simbol? Kako sc oseća? Kuda želi da
krene?
Š
ta želi da učini? Pratite njegov razvoj i dalji preobražaj.
IV Procenjivanje rezultata
- Koliko je iskustvo sa simbolom u suprotnosti s onim što se
dO.Jodilo u snu?
- Sta se novo za vas pojavilo tokom progiesije simbola?
- Koja su važna osećanja, razmišljanja ili uvidi izronili tokom rada?
- Da li imate doživljaj straha i značaja?
283
- Na koji aspekt vašeg života ili ličnosti se simbol odnosi?
- Koju on poruku za vas nosi?
- Koje vaše probleme, težnje ili pravce budućeg delovanja otkriva
ili sugeriše simbol?
Primeri rada na snu progresija simbola
SAN KLU UŽ1VANJA
Nalazim se sa grupom polaznika seminara i ulazimo u radni
prostor. Tu su majstori koji kreče zidove u belo i jedan od njih,
stojeći na merdevinama, kaže mi da se prostor renovira i da ne
možemo Î da radimo.
Ja otkrivam neka nova zelena vrata i otvaram ih. Tamo je klub u
kome je neka neobična muzika. Ljudi igraju u parovima. Vladan i
ja takođe počinjemo da igramo jer vidimo da se tu to rako radi.
Pokušavamo da plešemo nešto kao valcer, ali malo usiljeno.
Ljudi oko nas su opušteni, pozitivni i svi se smeju. Neki igraju,
neki pričaju medjusobno. Ima ih svih doba, mladih, sredovečnih,
starih. Svi su nasmejani i prijatni.
Prilazi nam simpatična, lepa i doterana bakica, kose skupljene u
pundu i k.1že: " Važno je da uživate, nije važna kako to izgleda."
I Izbor simbola
Izabrala sam klub jer mi sc čini da ima veze s mojim radnim
prostorom. I nteresuje mc kakav je to ulaz u moj prostor koji ranje
nik.d nisam videla.
Kao što ćete videti iz kasnijeg rada na snu, prostor je bio samo
polazna tačka za ono što je jastvo, središnji deo ličnosti ili energija
sna htelo da m otkrije i pokaže kao važno.
II i III Ostvarivanje mcditativnog stanja i potapanje simbola
Prostor u kome se nalazim ima zelene zidove i udubljene
narandžaste uglove. Tu su lepe lampe koje daju toplu svetlost.
Krećcm se među ljudima i osećam da im je prijatno i da su
opušteni, ali ja oseća m da Î ne pripadam jer nikog ne poznajem.
284
Kažem starijoj gospodi: "Vi ste svi tako spontani i pozitivni, a ja
.
"
sam napeta ¡ stegnuta.
"Nije uvek bilo tako
", odgovara mi, grli me i oseća m se
prihvaćena.
Vidim kmg od sivih kamenčića i peska. Liči na mandalu ili zen
sliku. Okolo vidim pustoš i vetar koji raznosi pesak. Tu je čovek L
crnoj odori zen majstora. Sam je i u pesku crta spirale čiji je smer u
pravcu kretanja kazaljke na satu. Potpuno je sam, skoncentrisan i

miran.
Zaranja u spiralu, kreće se s njom i prolazi kroz centar.
Sada se nalazi u nekom gradu na rubu pustinje. Prolazi pored
tezge sa žutim voćem koje prodaje crnokosa devojka. Ide u pravcu
reke. Uranja u reku, postaje reka, spušta se niz vodopad i kao reka
ulazi O zaliv na obali pus[jnjskog grada. Njegova svest je mirna,
koncentrisana, u ravnoteži ali i u traganju.
Opet dolazi ì isti grad i prolazi pored devojke s voćem. Ona mu
se smcši. On nastavlja dalje, prelazeĆi preko peskovitih brežuljaka,
ali prepoznaje osećaj stalnog vraćanja i krgova.
Zato se vraća do devojke i kupuje Žuto voće. Onda oni sede na
terasi obasjanoj suncem i jedu voće. Gledaju se. Umoran je i leže u
njeno krilo. Obavija ga osećanje odmora i zaštićenosti.
Njih dvoje ustaju, a terasa se menja. To je terasa mog detinjstva.
Vidim sebe kako sedim na podu, pored svoje potiee s igračkama i
igram se lutkama. Muškarac dolazi do mene i čučne. Pita me da li
hoću da se igramo zajedno?
Kažem da ne znam da se igram sa njim. Ja sc uvek igram sama.
Počinjem da plačem.
On kaže da ćemo to rešiti tako što će mi on pokazati svoju igru,
a ja njemu moju. Pristajem. lzlazimo na terasu, a devojka se široko
osmehuje. Silazimo niz stepenice kao grupa avanturista. Devojka
se sada kikoće. Ja sam uzbuđena i radosna.
U dvorištu smo i muškarac mi pokazuje kako se pravi kuća od
grančica i pruća. Dopada mi se.
Zatim me pita koja je moja igra? Malo se stidim, ali mu
pokazujem moju lutku. Kažem da se igram tako što je prvo muče,
a onda ona pobeđtljc svoje neprijateje. Zatim mu govorim kako
285
ona može sve da izdrii i da pobedi. Ti si heroj, kaže mi muškarac.
Ja, devojčica, klimam glavom.
Da li smo ti mi onda potrebni, pita me. Da, kažem, sa vama mi
je radosno i uzbudiljivo. Hoćeš da se igramo tvoje igre? Ne,
odgovorim, to mc više ne zanima.
Sedima na onoj prvoj žutoj terasi. Svi jedemo žuto voće, koje
ima ukus između kruške i slatke dinje, ne mogu da prepoznam šta
je. Smejemo se. Znam da su muškarac i nasmejan a žena pravi
prijateji jedno drugom. I ja sam srećna što sam sa njima.
V Progresija simbola
Sada sam opet ja, odrasla, i nalazimo se u prostoru kluba. Znam
da je stara, draga žena u stvari ona mlada devojka koja sc stalno
osmehivala. Tu vidim i čoveka u taoističkoj odeći, samo što je i on
nešto stariji. I drugi ljudi su mi veoma bliski i mogu slobodno da
im priđem i upoznam se.
Počinju da se pojavljuju i moji prijateji, oni iz sadašnjosti i neki
drugi iz mladosti i detinjstva koje sam sko_ro zaboravila. Oseća m se
radosno, opušteno, srećno i prihvaćeno. Zel m sve da ih zagrlim i
da im kažcm koliko sam srećna što su tu.
IV Procenjivanje rezultata
- Koliko je iskustvo sa simbolom u suprotnosti s onim što se
dogodilo u snu?
Posle sna mislila sam da sc simbol odnosi na uživanja, a tokom
rada sam otkrila da je njegova suština prijateljstvo.
- Šta se za vas pojavilo tokom progresije simbola?
Pojavilo se mnogo toga, ali centralno mesto ima ideja i osećanje
prijatejstva, dejenja, prave bliskosti među srodnim i dragim
ljudima.
- Koja su važna osećanja, razmišljanja i uvidi izronili tokom rada?
Prvo, ideja da duhovna i bilo koja dostignuća imaju smisla tek
kada se podele sa drugima.
Drgo, da se iz samoće izlazi pokazivanjem onoga što jesi i što
znaš i davanjem prilike drugima da iskažu ono što jesu i što znaju.
Takođe i otvorenošću da delim igru i učim.
286
Treće, da se ne dostiže sve teško, kroz muke i pobeđivanjem
neprijatelja, već da mnogo toga dobijamo kao dar prijatejstva,
saradnje i radosne zabave, uz osećanja slobode, ispunjenosti i
dejenja.
- Da li imate doživljaj straha ili značaja?
Imala sam dOŽivljaj značaja i uvida.
- Na koji aspekt vašeg 'livota ili ličnosti se simbol odnosi?
Kao što sam i pretpostavila, odnosi se na posao ali i na
p�.�s_.
. .
Koje vaše probleme, težnje ili pravce budućeg delova np otknva
ili sugeriše simbol?
San sugeriše više prijatejstva, otvorenosti, slobode, poverenja i
radosne saradnje sa klijentima, poslovnm saradnicima i
prijatejima.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
SVETLOSNl lSCELlTELjl
Svrha vežbe energizacje je lečenje, jačanje i energizacija
astralnog tela kontaktom sa astralnim iscclitejima, što blagorodna
deluje i na fizičko tclo. Možete je raditi bilo radi energizacije i
osvešćivanja astralnog tela, bilo radi fizičke relaksacije i
ozdravljenja fizičkog tela.
Obucite komotnu odeću. Temperatura u sobi treba da je
prijatna. Prigušite svetlo i obezbcdite sc od izvora uznemirujućih
zvukova i neočekivanih fizičkih ometanja.
O. Uradite zaštitu.
1. Lezite na ledja, ruke lako razmaknite od tela i dlanove okrenite
naviše. Razdvojte i noge jednu od dmge. Namesire telo
rako da se osećatc sasvim prijatno jer tokom veibe ne biste trebal
da se pokrećete. Zatvorite oči, duboko dišite i osctite kako
svakodnevne brige odlaze od vas.
2. Koncentrišite se na tclo i osccite ga. Budite svesni celog cela.
287
3. Zamislite da prostor ispred vaših stopala obasjava široki,
blještavi, zlatni snop svetlosti koji dolazi s nebesa. Polovi se
na dva dela i iz njih izlaze svetlosna žena i čovek. Vidite samo
konture njihovih tela sarkanih od zlatne svetlosti. Muškarac seda s
vaše desne strane, žena s leve u ravni kukova. Oni su božanski
lekari koji u svom telu i prstima nose energiju isccljenja i
životnosti. Osetite milost, ljubav i naklonost koji vam od njih
dopiru.
4. Svet10stni isccli tcji sada će prelaziti vašim telom, zlatnim
svetlosnim snopom koji dopire iz njihovih dlanova.
Ukoliko na bilo kom mestu osetite napetost ili bol, oni će svojim
prstima ući kroz kožu, mišiće i kosti, do napete ili bolne tačke i
ispunite je ozdravljujućom životnom snagom i energijuom.
Ponekad će je bgano masirati i pritiskati . U tom trenutku često
ćete osetiti nevoljni tr�aj mišića koji se opušta, ili neku vrstu jeze,
unutašnje struje, toplog razlivanja, što govori o oslobadjanju
blokirane energije i započinjanju ozdravljujućeg procesa. U nekim
delovima tala, na primer u ramenima, gde je napetost vrlo
izražana, možete osetiti trzaje, imati utisak kao da ste odskočili s
kreveta. Nakon toga taj deo teJa biće potpuno opušten.
5. Svetlosni isceUtelji počinju od vaših nogu. Svet10sna žcna prvo
opušta vašu levu nogu, a zatim svet10sni muškarac desnu.
Oni će to činiti sledećim redosledom:
stopala, prvi vcIiki prst, drgi prst, treći prst, četvrti prst, peti prst,
vrh tabana, sredina tabana, peta, skočni zgob,mišići lista, koleno,
butina.
6. Sada svetlosna žena prvo opušta vašu desnu ruku, a zatim
svetlosni muškarac levu. Oni će t činiti sledećim redosledom:
dlan, palac, bžiprst, srednji prst, domali prst, mali prst, dlan,
nadlanica, ručni zglob, podlaktica, lakat, nadlaktica, rame.
7. Ukoliko ste žena, svet10sni muškarac će sada opuštati vaš
prednji i zadnji deo tela, a ako ste mušbrac to će činiti
svetlosna žena. Ovaj deo opuštanja izvodi se na taj način da bi sc
ostvario 'drav polnritet izmedju muškog i ženskog dela ličnosti.
Oni će to činiti sledećim redosledom:
ledja - sedalni deo, donji, srednji deo kičme, desna, leva lopatica,
ledjni i rameni mići
288
prednji deo tela - donji deo stomaka, gornji deo stomaka, grudi,
desna i leva ključna kost.
8. Muški i ženski svetlosni iscclitcji sada sede iza vaše glave.
Više nemate informacju ko radi na vašem energetskom
iscejenju jer će oni to sada činiti zajedno i u zavisnosti od
energetske potrebe. Njihove ruke masiraju vašu glavu sledećim
redosledom:
glava - vrat, brada, gornja usna, donja usna, prostor izmedju
usana, nos, vrh nosa, desni obraz, levi obraz, desno uvo, levo uvo,
desno oko, levo oko, čelo, skalp pod kosom, teme.
9. Sada se svetlosni isceliteji opet spajaju u jedinstveni blještavo
zlatni snop sverlosti.
10. Usmerite pažnju na teme. Osetite kako ga svet10sni snop
obasjava. Pronadjite tačku l kojoj osećate pulsiranje. Dišite,
brojeći ì ciklusu od deset udah a i izdaha. Na udah osctite
treperenja tcmene čakre, na izdah pustite da se njena energija
razlije po glavi i celom telu.
11. Doživite kako svetlosni snop obasjava čakru na sredini čela.
Pratite njeno pulsiranje. Dišite brojeći u ciklusu od deset udaha
i izdaha. Na udah osetite treperenja čakre na čelu, na izdah pustite
da se njcna energija razlije po glavi i celom telu.
12. Sada osetite zlatni svet10sni snop i pulsiranje vratne čakre.
Dišite brojeći u ciklusu od deset udah a i izdaha. Na udah
osetite treperenja, na izdah pustite da bC njena energija razlije po
vratu i celom telu.
13. Svetlosni snop obliva srčanu čakru. Dišite brojeći u ciklusu od
deset udaha i izdaha. Na udah osctite treperenja, na izdah
pustite da se njena energija razlije po grudima i celom telu.
14. Postanite svesni kako zlatni zrak prodire u čakru M solarnom
pleksusu. Dišite brojeći u ciklusu od deset udaha i izdaha.
Na udah osetite treperenja, na izdah pustite da se njena energija
razlije po stomaku i celom telu.
15. Sledeća čakra smeštena je Ll genitalnim organima. Osetite
njene pulsacije dok je obasjana svetlom. Dišite brojeći u
ciklusu od deset udaha i izdaha. Na udah osetite treperenja, na
izdah pustite da se njena energija razlije po genitalnim organima i
celom telu.
289
16. Sada spustite svest O stopala. Svetlosni zrak postaje širok i
obuhvata zajedno i levo i desno stopalo. Osctite
treperenje u njihovoj sredini. Dišite brojeći u ciklusu od deset
udaha i izdana. Na udah osetite treperenja, na izdah pustite da se
njena energija razlije po stopalima, nogama i celom tclu.
17. Postanite svesni talasa svet10sti koji zapljuskuje vaše tclo. On
kreće od stopala do temena, prelazi preko vas, izazivajući sve
dublju opuštenost. Zatim sc vraća od temena do stopala. Pratite
najmanje tri ciklusa kretanja talasa gore - dole, a zatim dopustite
da svetlost zg<sne.
18. Protegni tc se i razbudite svoje telo. Zabeležite poruke koje ste
dobili od svog tela i poštujte ih radeći na njegovom
zdravlju i snazi.
19. Ako vam se u bilo kojoj fazi vežbe dogodi izdvajanje astralnog
tela, dopustite vodičima da vam pomognu, zahvalite im i
uživajte u astralnoj projekciji.
Primer
Umorna sam i bojim se da ću zllspati. Osećam napetosti u leđima i
donjem delu kičme. Pojava svet10snih isceliteja donosi mi radost i
svetlost. Dok prelaze preko mojih nogu osećam pokretanje
napetih mišića U desnom listu. Od njihovog dodira trzaju se i
opuštaju. Isto je i s ramenima i vratom. Nakon kontrakcije, obično
sledi razlivanje energije po pojedinim delovima tela i prijatna
relaksacija.
U temenoj čakri osećam svrab. Na adžna čakri sve mi blješti pred
očima. Grlenoj čakri je potrebno Čišćenje, kašljem i osećam
olakšanje. U srčanoj čakri svetlost budi ljubav i radost. Na
solarnom pleksusu popuštanje napetosti. Na genitalnom nivou
prijatno lako uzbuđenje. U stopalima golicanje.
Sada osećam prijatne tople talase energije po telu. Opuštena
sam, osevežena i jako mi se spava.
290
MEDITACIJA
OTKRIVAN NOVIH PROSTORA
Ova vcžba može vam pomoći u ostvarivanju astraIne i mentalne
projekcije. Ona treba da ojača tačnost vaše astraIne vizije i proveri
moći ektrasenzorne percepcije. Ako želite da ostvarite najbolje
rezultate, nužno je da uvek proverite svoje vizije, da tačno zapišete
utiske i da uh međusobno objektivno uporeditc, koliko je to god u
� Ý #¯
vasoJ mocI.
O. Odaberite nekoliko mesta u vašem gradu gde nikada niste bili,
a postoji mogućnost da posle eksperimenta [amo odete, recimo
neka škola, galerija, kafć, biblioteka, pozorište, restoran, radnja,
salon.
1 . Obidjite taj objekat spolja sa svih strana. Slikajte ga ili se samo
trudite da zapamtite kako izgleda.
2. Ostavite na tom mestu, na koje želite da uđete u astralnoj
viziji, naki svoj mali predmet, bombonu, novčić, gumicu za
kosu. olovku, bilo šta što će označiti vaš dolazak. Kada to uradite
idite kući i nemojte se okretati. Nije važno šta će se s tim
premetom dogoditi, da li će ga neko uzeti ili ćete g< naći kada
sledeći put budete došli, važno je da ste vi Í simbolično postavili
tačku svog ulaska.
3. Odmah kada dodjetc kući, ili te večeri, nastavite s narednim
koracima.
4. Uradite relaksacju.
5. Na mentalnom ekranu zamislite objekat koji ste odabrali i
obiđite ga kao što ste uradili u stvarnosti.
6. Dođite do ulaza i uzmite predmet koji ste ostavili pred
vratima.
7. Prođite kroz vrata ili ih otvorite. Uđite u prostor. Poklonite sc
i recite u sebi: "Dolazim s ljubavlju i prijatejstvom. Molim
Zaštitnika ovog prostora da mc udostoji svojim gostoprimstvom."
Sačekajte da se duh zaštitnik pojavi. On vam se u viziji može
prikazati 1 bilo kom obliku, kao čovek, životinja, oblik, svetlost,
simbol, šta god. Kada dođe, dopustite da vas vodi kroz prostor.
291
8. Uđite i obidjite unutrašnjost. Pogledajte prostorije krećući se iz
jedne u drugu. Zapazite boje, detalje, karakteristične predmete.
Osvrnite se oko sebe i vidite da li ima ljudi. Ako ih ima, kako
izgledaju? Slobodno pitajte vodiča o svemu u objekru koji
istražujete. On će nekada biti veoma raspoložen za komunikaciju,
a nekad prilično ćurljiv. Kako god da se ponaša, istrajte M
radoznalosti i postavljanju pitanja.
Obratite pažnju na to kako se osećate u tom prostoru. Kakva vam
je energija? Da li se osećate prijatno il neprijatno?
9. Kada završite obilazak, zahvalite Zaštitniku prostora.
Poklonite mu svoj mali predmet i recite da je to u znak
vašeg prijatejstva prema njemu.
10. Izađite iz objekta. Još ga jednom pogledajte u svojoj viziji.
11. Osetite svoje telo i prostor u kome ste radili vežbu. Razmrdajtl
se, prošetaj te i zapišite rezultate detaljno.
12. Sledećeg dana idite stvarno do objekta koji ste \¡ astralnoj viziji
istraživali. Uđite i uporl:dite koliko se ono što vidite slaže ili je
slično viziji koju ste imali. Koje su sličnosti, a koje razlike?
Objektivno zapišite rezultate.
^
Kao što majstori kažu, praksa usavršava. Sto više budete radili ovu
vežbu. bićete sve bolji i tačniji u otkrivanju i ispitivanju novih i
nepoznatih prostora.
Primer
Odabrala sam novi kafić u kraju u koji nikad nisam ušla. Obišla
sam ga spolja nekoliko puta. Išla sam prilično brzo i malo mi je
bilo neprijatno što se motam okolo.
Uveče sam uradila relaksaciju. Na vratima k'fća sam videla \l
svojoj viziji smcšnog zelenog čupavog vodiča sa buljavim očima,
nalik nekoj dečijoj igrački. Bio je veoma voljan da ide samnom po
svom prostoru. Unutar kafća jc bio veliki dtveni šank. Zidovi su
bili tople braon boje sa puno slika. Na slikama su bili cvetovi.
Stolce su bile jednostavne i dlVcne a stolovi crni sa podmetači ma.
Za jednim stolom sedeo je čovek u iznošenom sivom odelu sa
šeširom na glavi. Bio je pognut tako da mu nisam videla lice. Ja
sam se osećala prijatno i opušteno. Zahvalila sam se vodičtl i
292
poklonila mu malu indijsku kutijicu. Kad sam na izlasku pogledala
kafć umesto novog lokala vidala sam staru kafanu sa oronulom
fasadom.
Sutra sam ušla u kafć i naručila kafu.
Š
ank je bio manji i svelji
nego što sam g vidala u vcžbi ali se nalazio na istom mesru.
Zidovi su bili nešto cleniji ali takođe braon bojc. Na zidovima
nisu bile slike cveća nego interesantne umetničke fotografje. Kod
stolova sam sasvim promašila jer su bili svedi i okruglog oblika.
Stolice su bile dIVene ali takođe potpuno različite od onih \ mojoj
viziji. Gosti su bili uglavnom mladi ljudi.
Istini za volju, tačno sam videla šank i zidove.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
SEDAM ODAJA
Cilj vežbe je da astrainu projekciju ostvarite aktiviranjem čakri,
putem njihovih boja. Tehnika se sastoji od prolaženja kroz sedam
odaja u različitim bojama, od kojih svaka predstavlja određeni tip
energije i otvara mogućnost za astrainu projekciju iz te čakre. Uz
to, na osnovu karakteristika svake odaje možete dobiti korisne
informacije o energetskom stanju čakri, njihovim karakteristikama
i potrebama.
1 . Uradite zaštitu.
2. Uradite i tehniku Tibetanskog podizanja energije. Ona puni
čakre i priprema energetsko telo za astrainu projekciju.
3. Smestite se udobno, sedite ili lezite.
4. Uradite neku tehniku relaksacije.
5. Koncentrišite se nekoliko minuta na rep kičme i baznu čakru.
Osctite njene vibracije Zamislite da otvarate ctvena vrata.
Ulazite u clenu odaju koja predstavlja vašu životnu energiju.
Posmatrajte je. Vidite koji sc predmeti ili nameštaj nalaze u toj
odaji. Da li ima ljudi? Kako sc osećate na tom mestu?
6. Uđite u prostor druge čakre otvaranjem vrata narandžaste
odaje. Ona predstavlja vašu seksualnu i kreativnu energiju.
293
Posmatrajte je. Vidite koji se predmeti ili nameštaj nalaze 1 njoj.
Da li su prisutni ljudi? Kako se osećate na tom mestu?
7. Otvorite zlatno žuta vrata i uđite u prostor treće čakre. Ta
odaja predstavlja energiju vašeg ja-stanovišta, ambicija,
ravnoteže j iscejenja. Posmatrajte je. Vidite koji se predmeti ili
nameštaJ \ nalaze. Da li su prisutni ljudi? Kako se oscćate na tom
mestu?
8. Otvorite zelena vrata i uđite u prostor četvrta čakre. Zelena
odaja su vaša duboka osećanja, ljubav i emotivnost.
Posmatrajte je. Vidite koji se predmeti ili nameštaj nalaze u toj
odaji. Da li su prisutni ljudi? Kako se osećate na tom mestu?
9. Otvorite plava vrata i uđite u prostor pete čakre. Plava odaja je
vaša autentičnost, samopouzdanje, rukovanje mentalnim
konceptima, intelektualnost i verbalno izražavanje. PosmatraJte je.
Vidite koji se predmeti ili nameštaj nalaze 1 odaji. Da l su
prisutni ljudi? Kako se osećate na tom mestu?
10. Otvorite vrata indigo boje i uđite u prostor šeste čakre. Ta
odaja predstavlja vašu vizuelizaciju, kontakt s astralnim
planom, shvatanje mentalnih koncepata i izvršnu volju.
Posmatrajte je. Vidite koji se predmeti ili nameštaj tu nalazc. Da li
su prisutni ljudi? Kako sc osećate na tom mestu?
11. Otvorite ljubičasta vrata i uđite u prostor sedme čakre. Ovo je
odaja koja predstavlja celu vašu ličnost i duhovnost.
Posmatrajte je. Vidite koji se predmeti ili nameštaj u odaji nalaze.
Da li su prisutni ljudi? Kako se osećate na tom mestu?
12. Otvorite blještavo beJa vrata. Usmerite svoju koncentracju na
teme nu čakru. Osetite njene vibracije. Dozvolite da se astralno
telo projektuje kroz temenu čakru.
Ako astralno telo teži da se projektuje iz neke od nižih čakri,
nemojte blokirati projekciju i čekati da stignete do temene čakre.
Slobodno se projektujte. U slučaju da se brzo vratite u telo,
nastavite prolazak kroz odaje od onog mesta na kome ste se
projekrovali. Ukoliko projekcija trae dugo, nema potrebe da
nastavljate prolazak.
294
p r�oru k e za ra c c cseto I r" nec C
l
P
PrOitajte poglavlje.
Teorija
Ambiciozni - svakog dana.
Umereni - tri puta nedeljno.
Lenjivci - jednom nedeljno.
Ambiciozni - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite analzc svih snova metodom Progmia simbolaY
Primenite zaključke u svakodnevnom iivotu. Svaki san.
Umereni - nastavite redovno 21pisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite (maize ui sna metodom Progmija simbola.
Rad sa snovima
Primcnite zaključke svakodnevnom iivotu. Tri sna u
nedcjno.
Lenjivci - nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Uradite anaizu jednog sna metodom ProgruiJtI simbola.
Primenite zaključke u svakodnevnom iivon!. Jedan san
nedcljno.
Ambiciozni - uradite vežbu Sv�tlomi il"fjt�!ji svakog
Energizacija
dana ujutru i uveče.
svakog dana. Umereni - uradite vežbu Svet/allli isc(/ittiji
asrralnog tela
Lenjivci - uradite vcžbu S'lut/omi i su/itdji td puta
nedcljno.
Ambiciozni -uradite meditaciju Ofkrivallje lI(Ji/) prostora
svakog damI.
Meditacja
UmeTeni - uradite meditaeiju OtiTivallp llovih prostorn
tri dana nedeljno.
Lenjivci - uradite meditaciju Otkrivanje novi/ prostom
jednom nedelino.
Svi koraci metode astral ne projekcije Pobtdlik:
- Crna knjiga (5 minuta)
- Relaksacija (10 minuta)
- Signal-disanje (5-10 minuta)
Metoda astraine - Uzdizanje (2 minut:)
projekcije - Kruženje po sobi (2 minuta)
- Izlazak (1 minut)
- Vcžbe astralnog kretanja (l minut)
- Per pečata (3 minuta)
- Mesto moći (1 minut)
295
296
- Zatvaranje kruga - ruke (1 minut)
- Izgovaranje imena (1 minut)
- Vilinski vrtlog (5 minuta)
- Povratak pet pečata (5 minuta)
- Ulazak - skok (l minut)
- Kruženje po sobi (2 minuta)
- Povratak u telo (1 minut)
Ukupno od 45 do 60 minum
Ambiciozni - svake večeri pre spavanp uradite celu
metodu Pabednik i ujutru čim se probudite. 1 popodne,
ako legnete da odremate.
Uradite jednom nedcjno Sedam odaja.
Umcreni - svake večeri pre spavanja uradite sve korake, ili
ujutru čim se probudite ako ste zaspali na nekom od
koraka.
Uradite jednom nedcjno Sedlm odaja.
Lenjivci - tfi puta nedcjno uveče pre spavanja uradite sve
korake metode Pobednik, ili ujutru čim se probudite ako
ste zaspali na nekom od koraka.
Uradite jednom nedeljno Sedam odajt.
XI NEDELA
TEORIJA
PROŠLI ŽiVOTI I ASTRALNA PROJEKCIJA
Pri istraživanju prošlih života koristi se termin reinkaracija, ali i
još nekoliko termina koji imaju slično, mada ne i isto značenje jer
potiču od različitih flozofskih ili sistema duhovnog razvoja. Tako
je metapJihoziJ grčka arhaična reč za reinkarnaciju, cik/lJ ponovnog
rođenja termin koji se najčešće koristi 1 budističkim i
hinduističkim tekstovima, trammigracija duha izraz koji se skoro
uvek odnosi na reinkarnaciju, ali može da znači i koncept da se
duša kreće od jednog tela do drugog bez ponovnog rođenja.
Postoji veliki broj dokumentovanih slučajeva o sećanjima na
iskustva prošlih života. Ljudi su pod hipnozom, tokom tehnika
regresije, \ specifičnim situacijama ili posle graničnih iskustava
govorili jezike koje nikada nisu učili ili se sećali detalja iz prošlog
ži�ota o kojima nisu imali nikakvo znanje.
Cesto se navodi primer američkog glumca Glen Forda koji se
pod dejstvom hipnoze setio pet svojih prošlih života. U jednom od
njih bio je francuski konjanik u vreme Luja XV i Ford, koji je
inače znao samo nekoliko francuskih rečenica, pod hipnozom je
tečno govorio francuski dok je opisivao svoj prošli život. Beleške
su poslate na UCLA univerzitet i tamo je potvrdjeno da ne samo
da je Ford zaista govorio francuski, već da je koristio pariski
dijalekt iz 17. veka.
Jma mnogo sličnih slučajeva, opisanih i dokumentovanih u
literaturi o istraživanju prošlih života. Veoma često deca sanjaju ili
govore o svojim prošlim životima, čak i 1 zapadnim zemljama gde
uglavnom nisu pod uticajem verovanja i priča o reinkarnaciji. Ta
deca opisuju svoje prošle živote, članove tadašnjih porodica, šta su
radili, kako su se zvali i o tome takodje postoje hiljade dokazima
poskrepljenih primera, proverenih i potvrdjenih.
Cesto velika sklonost i interesovanje, ili bezrazložno negativan i
odbojan stav za određenu zemlju, jezik, istorijski period i događaje
297
mogu da ukažu na emotivnu vezu ili identifkacju s ličnošću koja
smo nekad bili ili živo rom koji smo vodili.
Snovi ili noćne more takodje mogu da nas vrate \ neki od
predhodnih života. U takvim snovima obično sc nalazimo 1
nekom od ranijih istorijskih razdoblja, na sada nam nepoznatom
mestu i izgledamo drugačije nego sada.
Ljudi od ranog detinjstva imaju i iracionalne strahovc koji
nemaju nikakvog osnova u sadašnjem životu, str:lh od sečiva,
avionske nesreće, davljenja u vodi, pojedinih životinja, a u nekim
slučajevima može se utvrditi da su te fobije posledica načina smrti
u prošlom životu.
I hronični zdravstveni problemi, za koje nema evidentnih
razloga, mogu voditi preklo iz traumatičnih događaja u prošlim
životima. Pod hipnozom ili putcm drugih terapijskih postupaka
mnogi su se setili izvora svog problema i pronašli ga u prethodnim
življenjima, što je bitno smanjilo ili potpuno uklonilo problem. O
tome takodje postoje vredne dokumentacije.
Prošlih života možemo se setiti na različite načine. Posebno kod
male dece sećanja se jednostavno pojave, kao da dolaze niotkuda.
Ponekad u dnevnim sanjarenjima iznenada dospemo do takvih
sećanja, pojave se osećanja nekadašnje ličnosti iz nekog drgog
vremena, uz neočekivana i ponekad veoma intenzivna iskustva.
U drugim slučajevima pojavi se neka vrsta okidača koji pokrene
sećanje. To mogu biti najrazličitije senzacije, neki miris, objekat,
buka, izvesne reči ili rečenice, fotografja predela. Ljudi koji se
bave sistemima duhovnog razvoja posle izvesnog vremena počinju
spontano da se sećaju iskustava prošlih života. To se neretko
dogadja tokom produženih meditacija, u stanjima dubokog transa
ili predane molitve, nalik fcševima slika ili kao ceo flm.
Može se postaviti pitanje zašro se ljudi, i kada, sećaju prošlih
života? U duhovnim školama se smatra da se sećanje spontano
pojavljuje ukoliko ima važnost ili uputstvo za naš sadašnji život.
Postoji najčešće određena paralela i sličnost između naše
ovC.ivotne situacije, problema s kojim se borimo i izbora koje
pravimo i sadržaja koji smo dobili kroz sećanje na prošli život.
Spontano sećanje na prošli život ili interesovanje za sisteme
spiritualnog razvoja, pa i istraživanje prošlih života, dešavaju se
298
kada je osoba za to duhovno spemna i kda postoje razlozi za
poznavanje prošloživotnih iskustva radi njthovo
,
ko

i�ć

n�a �
ovom životu. U prošlim životima najčešće smo bili oblcm lJudi,
kao što smo i sada, majke, vojnici, trgovci, ali 51 naša tadašnja
iskustva, dileme i energetska čvorišta značajna i za sadašnji život.
Prema regresijama ì kojima sc navodno �spostav� d�
.
ste. bil�
slavna istorijska ličnost, mag, kraljica, vOJskovodja
.

lli.

lsoki
dostojanstvenik potrebno je da budete veoma skeptlcOl Jer sc
najverovatnije radi samo o ego fantaziji. Dogadja se ipak da su i
takva sećanja istinita, bilo da je zaista u pitanju prošli život neke
istaknute ličnosti, ili je osoba koja radi regresiju bila u bliskom
okruženju takvih ličnosti i bila fascinirana njihovom snagom i
uticajem, imala jako poistovećenje sa njima.
.
Već je rečeno da postoje dva načina da na astralnom planu Imate
iskustvo prošlog života. Prvi je da vas_ vodiči odvedu da vidite neki
sada za vas značajan prošli iivot
.
Cak i kada vi nemate takvu
nameru, Više Ja može smatrati da je to potrebno vašem daljem
razvoju i tada će se tokom astraine projekcije pojaviti vodiči koji će
vas odvesti do astralnih razina vašeg karmičkog zapisa.
Drugi način je da svesno zahtevate da imate uvi� u ne�
?
d
važnih prošlih života, ali tada je situacja nešto komplikovamJa \ o
tome će biti reči kasnije.
Kako god da to postignete, pravo iskustvo prošlog života na
astralnom planu veoma je snažan doživljaj. Najva�nije od

vega):
da uradite analizu onoga što budete videli, da shvatlte kakvI ste bili
u tom živo hl, koje ste dobre poteze uradili a, što je važnije, koje
greške i propuste
.
Zapišite i jedno i dmgo, a zati.m svoju m

nta
.
lnu
snagu usmerite na to da prepoznate gde, kada l
.
k

ko pr
.
avlte ls

e
greške u ovom životu. l ozbiljno se potrudite da Ih Ispravite. To Je
poenta i cilj tog duhovnog rada.
299
RAD NA SNOVI MA
PONOVNI ULAZAK U STANJE SNA
Ponovno vraćanje U san koji stc sanjali veoma je vredna i korisna
tehnika. Ona sc posebno primenjuje na snove koji su prekinuti i
noćne morc, da bi sc otkrio dalji tok prekinutog sna ili sc utvrdila
istinska priroda strahova i problema koje osoba ima. Vraćanjem I
san može se doći do rešenja određenog aspekta sna, mogu sc
promeniti arhetipski sklopovi koji se odražavaju \ simbolizmu sna
i pustiti da sc razvijaju.
Za ponovno ulaženje I odredjeni san nije potrebno da zaspite.
Zatvorite oči, opustite se, očistite unutrašnji prosatar, crni
mentalni ekran, i zamislite scene sna onako kako su se originalno
odvijale. Pustite ih da se dalje razvijaju i posmatrajte šta će sc
desiti. Najčešći rezultat su duboki uvidi i snažna emotivna
iskustva.
Tokom ponovnog ulaženja u stanje sna pratite sledeće korake.
I Ključni problemi sna
Obratite pažnju na probleme koji se u snu odigravaju, posebno
na sukobe i situacje koje su ostale nerazrešene. Posmarrajte
započete akcije i dijaloge koje bi ste 'želeli da nastavite radi
nj ihovog razrešenja.
Il Izbor teme
Izaberite aspekte sna ili teme na kojima hoćete da radite i imate
snage da se suočite s tim izazovima. Zapišite ih kao tcžnje, namere
ili stavove kojima ćete se rukovoditi kada ponovo uđete \ san.
III Ponovni ulazak u san
Pripremite se i budite sigurni da vas niko neće uznemiravati.
Odvojte otprilike sat vremena. Spremite beležnicu da zapišete
razultate.
Uobliči te svoju težnju. Ne morate krenuti od početka sna, već od
mesta koje je za vas najznačajnije.
300
Opustite sc. Očistite mentalni prostor od spoljašnje stvarnosti i
bilo čega drugog što vam skreće pažnju.
. '
Dopustite da se u vama stvori prazan prostor, pustite da IZ vas
kliznu sva ometanja, misli ili napetost iz svakodnevne stvarnosti,
sva unutrašnja osećanja, slike, misli i pretpostavke. Neka vaše
disanje bude normalno.
Sada se vratite u scene iz sna. Pratite sekvence i pustite da se
dalje razvijaju. Posmatrajte šta će se dogoditi.
Neka se san nastav; sve dok prirodno ne ostvarite razvoj ili
odlučite da zaustavite proces ,er ste dobili ono što ste želeli da
znate.
IV Procena iskustva
Zapišite iskustvo. Nije potrebno ništa više od toga da urad�te

jer
ste ovom tehnikom dobijenu energiju vratili nesvesnom l tIme
uticali na prvobitni san.
Ukoliko pak osećate potrebu, možete da uradite još nekoliko
koraka.
Zapitajte se koja je potreba bila dominantna u originalnom snu i
ponovnom vraćanju ¼ njega?
Budite svesni osećanja koja su se pojavila tokom ponovnog
ulaska u san. Koja su to osećanja?
Kojim zadacima M spoljašnjem životu možete da pokrenete
razvoj nagovešten tokom ponovnog ulaska u san?
Na osnovu ponovnog uvida u san, šta možete promeniti I
ličnom ponašanju?
Primer rada na snu pOlovui u/awk lI stanje ma
SAN MIL1CA I JA NA MOTORU
Milica i ja smo ÎI Novom Sodll. Vozim nas motorom i stiiemo do
srebrI pruge. Mislim da tuda DI mogli da prođem. Okrećem i idem
nekim uličicama, ali dolazimo ÎI ćorsokak. Pitam je ko će da vozi, ali
sedam ja za upravljač. Vraćam se nazad putem kojim sm
.
o i došle.
Svema sam da vozim motor iako l1emam dozvolu. Prolaz mio pored
policajaca, alija sam sigura N sebe.
301
l Ključni problemj sna
Vožnja motorom nije problem, tu sam sigurna u sebe. Problem
je što sam izgubila put i skrenula 1 deo grada odakle ne znam kako
da izađem.
II Izbor teme
Rešila sam da se vratim na mesto gde sam izgubila put.
III Ponovni ulazak M san
Stižemo do srebrne pruge. Sada odlučujem da vozim prugom i
probam da nađem skretanje. Osećam uzbuđenje i strah, kao da
radim nešto opasno.
Vidim ulicu koja skreće naniže s nasipa. Spuštam se kraj starih
vojvođanskih kuća, skrećem desno i dolazim u ulicu u Titclu u
kojoj je stanovala moja baba-tetka.
Ostavljam motor, prolazim kroz kapiju i evo me u bašti. Grcje
me sunce i mirišu muškatle. Baka je u kuhinji, vidim je za

sporetom.
Ulazim u kuću i zovem baku, ali ona ne odgovara. U kuhinji
sedam na otoman pored stola, onog koji mi je 1 detinjstvu dopirao
do brade. Na otomanu je baka često spavala popodne. Kažem joj
kako mi nedostaje ukus njenog paradajza iz bašte i umešenog
hleba.
Baka mi tada prilazi i seda pored mene. Zagrli me, ja položim
glavu u njeno krilo, kao kad sam bila mala, i osećam njenu ljubav,
brigu i nežnost. Obuzima me zahvalnost za vreme detinjstva koje
je baka ispunila divnim i dirljivim sećanjima.
IV Procena iskustva
Pored bakine i moje obostrane ljubavi, što je divno sećanje,
prepoznala sam i potrebu za češćim kontaktom s prirodom. Setila
sam se kako je nekad mirisala zemlja, bašta, voće, reka . . .
Osetila sam da sam u detinjstvu dobila mnogo toga dragocenog,
što sam kasnije zaboravila. U ovom slučaju bakinu ljubav, brigu i
nežnost.
302
Kao zadatak, sebi postavljam da povremeno izađem iz gradskog
života, siđem s "poslovnog motora" i vratim se istinskoj lepoti,
zdravlju i iscejujućoj snazi prirode.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
KARMIĆKA ZVEZDA
Cij vežbe je da pojača vašu snagu i svesnost. Putem nje
kontaktirate energije nekoliko asrralnih nivoa - arhetipskog plana,
porodičnog astralnog plana i akaša zapisa. Stukruralno gledano,
nalazite se u središtu pentagona, simbolično povezujući svoj lični
svet (mikrokosros) i veliki univerwm (makrokosmos). Radeći
tehniku Karmička zvezda povećavate protok astraIne i mentalne
energije do svog astralnog tela i omogućavate sebi da postanete
svesni dominantinih procesa u svom duhovnom i svetovnom
životu. Vežba se može koristiti i za dobijanje podrške ' određenim
situacijama u kojima vam je potrebna, ili kao traganje za rešenjem
određenog problema ili izazova s kojim se suočavate.
Karmička zvezda se postavlja kao specifično energetsko polje,
koje ima pet važnih energetskih izvora i vas u središtu, kao šesti.
To su otac, majka, UČitelj, prijatej i ljubav. Svaki od ovih centara
pokreće pozitivnu karmičku energiju učenja za vas. Oni mogu da
vam pruže podršku, ljubav, mudrost i da pomognu u vašem
razvoju i napretku. To su u stvari simbolične kapije za protok
arhetipske i astralne energija ka vama, ali i realni ljudi kroz koje
energije života, vizije, ekspanzije, znanja, veštine i ljubavi dolaze
do vas.
OTAC, vaš stvarni otac, u svom najboljem izdanju, je pIa kapija
za predačku energiju i iskusrva muške porodične loze. Na tom
mestu, iza vašeg desnog ramena, ne stoji samo on, već svi preci
(babe i dede, prababe i pradede, rodjaci) te krvne linije, sa svom
svojom životnom snagom, iskustvom i energetskom podrškom za
vas kao osobu koja nastavlja život i razvoj . Simbol vašeg oca je
takođe arhetip muške energije, muškosti, božanskog oca, muškog
303
aspekta univerzuma, prodornosti i nosilac racionalne, logične,
stvaralačke i aktivne prirode univeF{uma.
MAJKA, vaša stvarna majka, u svom najboljem izdanju, je druga
kapija za predačku energiju . iskustva ženske porodične loze. Na
ovom mestu, iza vašeg levog ramena, ne stoji samo ona, već svi
preci (babe i dede, prababe i pradede, rodjaci) tc ktnc linije, sa
svojom životnom snagom, iskustvom i energetskom podrškom za
vas kao osobu koja nastavlja život i razvoj. Simbol vaše majke je
takođe arhetip ženske energije, ženstvenosti, božanske majke,
ženskog aspekta univerzuma, receptivnosti i nosilac iracionalne,
intuitivne, emotivne, plodne i pasivne prirode univeFLuma.
Naglasili smo već da porodično nesveno u kom ste inkarirani,
po svemu, na najbolji mogući način odgovara vašim karmičkim
potrebama, jer ponavlja sklopove koji su važni za vaše dalje učenje,
duhovni razvoj i ostvarenje lične životne misije.
U okviru tehnike Karmička zvezda uvek prvo postavite simbole
svojih realnih roditelja i uvek počinjite od njih. Neki put će se
dogoditi da na njihovo mesto, kroz postavljenu kapiju predačke
energije, stupi neki drugi predak iz te porodične loze, na primcr
baka, prededa ili čak neki nepoznati predak i uspostavi kontakt sa
vama. To se događa onda kada je potrebno da dobijete neko
specifično upustvo ili savet.
PRJjATELj, vaš stvarni najbolji sadašnji prijatelj ili p:ì¸+te}.ca,je
treća kapija. Kroz nju takodje možete biti u kontaktu i sa svim
svojim bivšim i budućim prijatejima. To je mesto za energiju vaše
srodne duše i svih srodnih duša sa kojima ste u dubokoj �armičkoj
vezi, a koji vam pružaju podršku, poštovanje, lojalnost, ljubav i sa
kojima možete da ostvarite zajednički lični i duhovni rast.
LJUBAV, vaša stvarna ljubav, osoba s kojom ste u ljubavi, je
četvrta kapija. Ako momentalno nemate ljubavnog partnera onda
ovde postavite simbol osobe kakvu želite Yû svog ljubavnog
parnera. Uz simbol stavite i spisak s najmanje 11 osobina koje su
vam važne da ta osoba poseduje, da biste zajedno ostvarili
emotivnu potpunost. Kao i U prethodnom slučaju, vaša ljubav je
samo kapija koja vam omogućava da stupite u kontakt s arhetipom
ljubavnog ostvarenja. Kroz nju se preliva energija vaše druge
304
polovine, karmičke srodne duše koja vam donosi ljubav, zrelost,
potpunost i emotino zadovoljstvo.
UČITELJ, vaš stvarni duhovni učitelj, ili osoba iz neke specifične
oblasti znanja od koje najviše učite, je peta kapija. Možete
postaviti i sliku ili simbol nekog velikog svetskog učitelja za koga
ste duhovno vezani. Učitej je specifčan ar�etip vašeg višeg Ja,
jastva, unutrašnjeg gurua, Svetog Anđela Cuvara, teinje da se
razvijamo, rastemo i koračamo k celovitosti. On je kapija za
energije svih vaših učiteja, prošlih, sadašnjih i budućih, kako iz
sadašnjeg života tako i iz prošlih ink.1rnacija.
1. Pre vežbe nabavite fotografje ili simbole oca, majke, prijateja,
ljubavi i učiteja. U početku bi to trebalo da budu realne osobe
koje su stvarno postojale ili postoje u vašem iivotu. Kasnije
možete da koristite i apstraktnije simbole ovih tipova energije.
2. Uradite mali tetajući pentagram zemlje.
3. Fotografijama ili simbolima formirajte pentagon, dovoljno
velik da možete da sednete \! nj egov centar. Sedite kao kada
biste bili okruženi stvarim ljudima, na dovoljno rastojanju od nji h
da možete da ih uhvatite za ruke.
Sedite na zapadnoj strani, gledajući ka istoku. Fotografja ili
simbol oca nalazi se iza vašeg desnog ramena, na jugozapadu, a
fotografju ili simbol majke postavljate iza svog levog ramena,
usmercnu ka severozapadu.
Ako stc muškarac, simbol i fotografju ljubavi postavljate sa
svoje leve strane, ka severu, a ako ste žena s desne, ka jugu. Simbol
ili fotografju prijateja postavljate preko puta ljubavi, na strani
koja je ostala slobodna.
Mesto za arhetip učitelja je ispred vas, na istoku.
S l V l RO·
·ZAPAO
IS1OK
JUGO·
·ZAPAO
305
tÍ̯ÂLÜ sa obeleženim uglovima i stranama sveta
1 . Uđite u formiranu zvezdu. Okrenite se ocu i zamislite da, u
svom najboljem izdanju, stoji ispred vas. Iza njega su svi vaši
preci muške linije, ali njih nije potrebno detaljno da vizuelizirate.
Duboko mu se poklonite, zahvalite na životu koji vam jc dao i
staranju i brizi koje vam je posvetio dok ste odrastali.
Okrenite se kapiji majke i učinite to isto.
Poklonite se i treći put i zahvalite svim precima koji stoje iza oca i
majke. Dok se klanjate, osetite njihovu energiju koja preko
roditeja dopire do vas.
Okrenite se ka prijateju. Zamislite da stvarno stoji ispred vas.
Iza njega stoje i svi vaši prijateji iz razlčitih životnih perioda i
života, ali njih nije potrebno da vizualizirate. Samo osetite energiju
prijatejstva. Poklonite mu se i zahvalite iz sveg srca na podršci,
lojalnosti i iskazanom prijateljstvu.
Okrenite se svojoj ljubavi. Zamislite da on ili ona, u svom
najboljem izdanju, stoji ispred vas. Iza nje i njega stoje sve vaše
predhodne ljubavi, iz različitih životnih perioda i prošlih života, ali
njih nije potrebno da vizualizirate. Samo osetite protok energije
ljubavi. Zahvalite se na ljubavi, podršci i osećanjima koje delite.
Okrenite se ka istoku i pogledajte učiteja. Iza njega su svj vaši
učiteji iz ovog i prošlh života. Prvo mu se duboko poklonite, a
zatim klenite tako da glavom dodirnete pod. Zamolite za
blagoslov i vođstvo. Budite u tom položaju dok ne osetite da
energija dolazi do vas.
2. Sedite u sredinu zvezde, gledajući U učiteja. Otac i majka su
iza vašeg desnog i levog ramena, prijatej i ljubav sede s vaše
leve ili desne strane (ili desne i leve, ako ste muškarac) .
3. Nekoliko minuta samo osećajte krug pozitivne energije koja
deluje na vas. Budite mirni i dozvolite da vas ispuni podrška,
ljubav, prijatejstvo i blagoslov vaših najdražih.
4. Nadalje postoje dva načina da nastavite vežbu, opšti i
specifični. Savetujem da prvih desetak puta primenjujete opšti,
dok razvijete senzitivnost j prijemčivost za pokret energije, a tek
306
kasnije da radite specifični pentagon za određenu oblast ili
problem koji ieite da razrešite.
d. OPŠTA PRIMENA omogućava da osetite tip energije koji je
trenutno važan u vašem životu i razvijate senzitivnost za
poruke VišegJa ili drugih transendentalnih izvora razvoja.
Sedeći mirno, osetićete jednog momenta da vas privlači, pokreće,
pritiska ili okreće ka sebi jedan od uglova pentagona. To može biti
neko od roditeja, prijatej, ljubav i učitej, a doživljaj pojačane ili
privlačeće energije nekog od njih veoma je subjektivan. Sačekajte
dok budete sigi da tu energiju, na svoj način, osebte i onda sc
okrenite u tom pravcu, tako da ta osoba sedi prekoputa vas.
Zamislite da ste je uhvatili za ruke. Vaši dlanovi neka budu
otvoreni i postavljeni na kolenima. Takav položaj pojačava
prijemčivost i senzibilnost. Osetite protok energije između vas.
Sada usmerite pažnju na središnju osu svog teb, od temena, preko
sredine glave, vrata, grudi, stomaka, genitalija, do prednjeg del

kojim ste oslonjeni na stolicu ili pod. Kao što znate, na oVOJ
verikali su smeštene glavne prednje čakre.
Na nekom od tih mesta osetićete poseban kontakt sa osobom ka
kojoj ste okrenuti. Na taj deo tela p

stavite domin

�tnu š

ku,
druga ostaje na kole nu. Ako ste, na pnmer, vezu
?
setlli

a ����
srca, stavite svoj dlan na srce. Osobi prekoputa reclte u recenICI Ih
dve šta prema njoj oseća te.
. ¼ Æ +
Slušajte šta vaša osoba ima da vam kaže i uspostavite unutrasnJl
dijalog. Gledajte slke koje se pojavljuju na vašem mentalnom
ekranu i pamtite ih.
Nakon što ste primili poruku il imate osećaj da se razgovor
zaustavio, vratite dominantnu ruku na koleno i zahvalite se iskreno
na porukama.
h. POSEBNA PRIMENA omogućava da dobijete odgovor i
uputstvo ( određenu situaciju, problem ili pitanja u vezi kojih
ste neodlučni ili ne znate bko da postupite. Pre početka vcžbe, na
papiru napišite pitanje na koje želte da dobijete odgovor i
odredite koji od arhetipskih izvora energije može da ima
najpotpuniji odgovor za vas. Dok se na početku klanjate, ostavite
papir s pitanjem ispred kapije koju ste izabrali, završite ceo
postupak klanjanja i sedite okrenuti UČiteju.
307
Postignite sranje potpunog mira. Zatim se okrenite arhetipskom
izvoru kome ste uputili pitanje.
Osoba koju ste odabrali samo je kapija za mudrost nadsvesnog
astralnog znanja. Kratko je pogledajte, zatvorite oči i ponavljajte
svoje pitanje \¡ umu, ili naglas, dok postanete siguri da ste
potpuno koncentrisani i da vam je jasno na šta tačno želite da
dobijete odgovor.
Tada ponovo pogledajte ko sedi ispred vas. Često je to neko nov
ili neočekivan.
Zamislite da ste se uhvatili za ruke. Vaši dlanovi neka budu
otvoreni i postavljeni na kolenima. Osetire protok energije izmedu
vas i osobe koju dr-ite za ruke.
Usmerite pažnju na središnju osu svog tela, od temena, preko
sredine glave, vrata, grudi, stomaka, genitalija i prednjeg dela
kojim ste oslonjeni na stolicu ili pod. Tu su vaše čakre. Na jednoj
od njih osetićete poseban kontakt sa osobom prema kojoj ste sc
okrenuli. Na taj deo tela postavite dominantnu šaku, drugu je na
kolenu. Recite joj šta prema njoj osećatc. Zatim ponovite pitanje i
zamolite za odgovor.
Slušajte šta vam vaša osoba govori i uspostavite unutrašnji
dijalog.
Gledajre slike koje se pojavljuju na vašem mentalnom ekranu i
pamtite ih.
Nakon što ste primili poruku ili imate osećaj da se razgovor
zaustavio, vratite dominantnu ruku na koleno i zahvalite se iskreno
na porukama i saveti ma.
Može se ispostaviti da se svojim pitanjem niste obratili
odgovarajućem izvoru, ili da odgovor zahteva mudrost ili
kombinaciju znanja nekoliko izvora. Tada ćete tokom vežbe imati
osećaj da vas privlači, okreće ili na bilo koji način kontaktira
energija nekog drugog kraka pentagona. Ako se to desi, slobodno
se u tom pravcu okrenite) \ premestite ccdulju s pitanjem i
na
p
ravite kontakt.
ZIVOTNE ODLUKE su ponckad neminovne, a često nisu lake. U
takvim situacijama dobro jc da primenite ovu vežbu tako što ćete
pitanje napisati na papiru, kao u slučaju poscbne primene. Zatim
ćete napraviti kontakt sa svi m izvorima arhetipskog znanja, tražeći
308
od svakog od njih da vam da svoj sud, savet i uputstva za životno
važno pitanje. Počnite od oca, zatim uspostavite dijalog sa
majkom, prijatejem, ljubavlju i na kraju se obratit

učiteju .
.
1. Kada je komunikacija završena, ustanite, okrenite se ocu I
zamislite da stoji ispred vas. lza njega su svi vaši preci muške
linije, ali njih nije potrebno dctaljno da vizuelizirate. Duboko se
poklonite ocu, zahvalite mu na životu koji vam je dao i staranju i
brizi koje vam je posvetio dok ste odrastali.
Okrenite se kapiji majke i učinite rD isto.
Poklonite se i treći put i zahvalite svim precima koji stoje iza oca i
majke. Dok se klanjate, osetite njihovu encrgiju koja preko
roditeja dopire do vas.
. .
Okrenite se ka prijateju. Zamislite ga kao da stvarno staj
l pred
vama. Iza njega stoje i svi vaši prijateji iz različitih životnih
pcrioda i života, ali njih nije potrebno da vizualizirate. Samo
osetite energiju prijatejstva. Poklonite se i zahvalite iz sveg srca na
podršci, lojalnosti i iskazanom prijateljstvu.
Okrcnite se svojoj ljubavi. Zamislte da on ili ona stoje ispred
vas. Iza nje ili njega stoje sve vaše predhodne ljubavi iz različitih
životnih perioda i prošlih života, ali njih nije potrebno da
vizualizirate. Samo osetitc protok energije ljubavi . Zahvalite se na
ljubavi, podršci i osećanjima koje deli te.
Okrenite se ka istoku i pogledajte učiteja. Iza njega su svi vaši
učiteji iz ovog i prošlih života. Prvo mu sc duboko
.
pok1on

te, a
zatim klenite tako da glavom dodirete pod. Zamolite za nJcgov
blagoslov i vođstvo.
Ustanite i izadjitc iz pentagona.
2. Sklonite slike i simbole.
3. Zapišite dobijene poruke i iskustva koja ste imali tokom vežbc.
4. Nešto od dobijenih poruka i saveta primeni te u svom
svakodnevnom životu i radu.
Primer
Pokoni.la sam se ocu. Bio je dobre volje. Majka je takode bila
dobro raspoložena i blagonaklona. Prema prijatejici sam osetila
mnogo ljubavi. Bcz ob'Lira koliko se retko vidamo, osetila sam da
309
će ona ostati moja najdbolja drugarica do kraja života. Od moje
ljubavi je dolazila toplina i mnogo vesele energije. Učitej se
osmehivao. Primila sam njegov blagoslov kroz doživljaj svetlucave,
nežne energije koja mi miluje kičmu.
U stanju mirovanja, već posle desetak sekundi osetila sam vrlo
jasno privlačenje s desne strane, iza leđa, nalik blagom ali jasnom
pritisku.
Okrenula sam se prema ocu. Njegove ruke Sll ugrejale moje
dlanove. A onda to više nije bio on. Videla sam baku, njegovu
majku. Vrlo mladu, kakvu je ja nisam upoznala. Osetila sam
kontakt na prilično netipičnom mestu, u udubljenju između
ključnih kosti.
Rekla sam joj da mi je draga i da prvi put vidim kako je ncžna. I
da se nekako malo i stidim. Zagrlila me i legla sam joj u krilo.
Gotovo da sam mogla da osctim njenu dugu, tamnu, gusttl
mirisnu kosu. Osećala sam se opušteno, zaštićeno i potpuno
sigurno. Usledile su nejasne slikc: nekog grada u kome su i
muslimani i hrišćani, večernjeg slavlja u njemu, stare knjige
debelih kožnih korica ... Mogla sam večito tako da ležim i gledam
taj marljiv, pošten i opušten život.
Podigla sam se i sela. Sada se ispred mene nalazila moja pokojna
tetka. Ona je imala sličnu tamnu, taasastu kosll kao baka. Bila mi
je draga i osećala sam njenu energiju. Htela sam da je pomilujem,
ali mc ona zaustavila. "Pazi mi sina", rekla je sasvim jasno.
Obećala sam da hoću. Njen sin jc moj stariji brat. Veoma retko
sc čujemo, poslednji put videla sam ga pre godinu dana.
MEDITACIJA
NEHI PNOTIĆKA REGRESIJA - VREMENSKI LIFT
Ova tehnika posebno je zgodna za astralnu projekciju jer se u
njoj, kao simbol prolaska kroz vremnske kapije, koristi lift.
Kretanje liftom u snovima je često najava astraine projekcije i
pojavljuje se u predprojcktivnim snovima. Takođe, na mnogo
3 1 0
načina simulira astral nu projekciju i uspravno kretanje, uzdizanje i
spuštanje astralnog tela.
Najbolje je da meditaciju snimite i tako je izvodite, poštujući
navedenu minutažu.
1. Zaštita. Uradite mali terajući pentagram zemlje.
2. Relaksacija. Da bi se ostvario srednji nivo transa p
.
otr

b
.
no je da
Icžite potpuno nepomično i da relaksirate svaki mlštć celog
tela. Možete koristiti Joga Nidru, autogeni trening, Svestlosne
isceliteje, Silva metod ili bilo koju drugu tehniku produžene
relaksacijc u trajanju 20 - 30 minuta.
. . .. .
3. Gašenje čakri. Sada prekidate kontakt sa sada�nJJm �Ivotom I
·
energetskim aktivnostima i ulaganjima. Simbolično gaSI
.
t�
čakre u astralnom telu da biste se pripremil za povratak 1 prosI!
iivot. Ova faza vežbe traje 3 5 minuta.
U vašim stopalima blješti čakra u maslinastim bojama zemlje
:
Ugasite je. Viditc kako cele vaše noge do genitalija nestaju u crnoj
tami, kao da propadaju u crnu neprozirnu masu.
. '
Na vašim genitalijama blješti ljubičasta čakra. Ugasite Je.
Na vašem desnom kuku blješti narandžasta čakra. Ugasite je.
Na vašem levom kuku blješti smaragdna 7.lena čakra. Ugasite je.
Vidite kako donji deo vašeg trupa do pupka nestaje u tami,
propada u crnu neprozirnu masu.
. • +
Na nivou vašeg solarnog pleksusa bljestI zlatno žuta
čakra.Ugasite je.
Na vašem desnom ramenu blješti crvena čakra. Ugasite je.
Na vašem levom ramenu blješti plava čakra. Ugasite je. Vidite
kako vaše grudi, ramena i trup do vrata nestaju u tami, propadaju
u crnu neprozirnu masu.
- Na vašem grlu je srebrno siva čakra. Ugasite je.
. .
Na vašem desnom uhu je blještavo crna čak. UgaSite JC.
- Na vašem levom uhu je siva čakra. Ugasite je.
Na vašem temenu je blještavo bela čakra. Ugasite je. Vidite kako
vaš vrat i glava nestaju u tami, propadaju u crnu neprozirnu masu.
4. Boravite 1 tami nepostojanja. Na mestu bez fizičkog i
astralnog tela. U vremenu izmedju in
.
�arnacija. Ne

.
ate
:
eio
:
Nemate pol. Nematc ime. Nemate profeSIJU. Nemate pnJatclJe ¡11
3 1 1
neprijateje. Mirni ste i slobodni od račka karme koji se obrće na
Zemlji. (5 minuta)
5. Pronadjite svetlost i pokrenite se prema njoj. (1 minur)
6. Nalazite se 1 ogromnom, tamnom predvoruju. Visoki zidovi su
od crnog kamena, prošaran i svetlucavim kvarcnim žilama
različitih boja. Hodate po mekoj ljubičastoj stazi koja vas vodi ka
blještavom srebrnom liftu.
Ulazite u lift. Ceo jc obložen ogledalima, i zidovi i pod. Spuštaju
se ulazna vrata i vidite da je i na njima ogledalao. Zatvoreni ste u
središte kocke od ogledala. Detaljno posmatrajte svoj odraz u
njima iz svake perspektive . . . prednja strana tela . . . zadnja strana
tela... leva strana tela... desna strana tela.. . pogled odozgo, s
tavanice . . . pogled odozdo, s poda lifta ... dijgonalni pogled . . . (1
minut)
Gledajte se \ ogledalu i prislanjajte dlan na svoje čakre u
njegovom odrazu. Pritiskate ogledalo, ne svoje tclo. Počnite od
stopala i idite naviše. Na odgovarajućoj čakri pojaviće se okruglo
prozirno dugme. Zapamtite kojom bojom je zasvetlelo. (1 minut)
Sada lift brzo kreće naniže. Ravnomerna se spušta, ali
povremeno blago promeni brzinu. Pokušajte da osetite i izbrojite
te promene brzine. (l minut)
Lift je srao. Jedno od ogledala se podiže. Izadjite.
7. Na izlazu iz lifta dočekuje vas vodič. On možc biti čovek,
životinja, u obliku svetlosti. Sačekajte da se učvrsti i postane
vidiljiv i stalnog oblika. Tražite da vam kaže svoje imc. Ako je
potrebno, proverite ga tako što ćete u pravcu njega nacrtati
blještavo beli krst ili pentagram. (1 minut)
8. Zatražite od vodiča da vas vodi do as traJnog jezera. Taj njegov
čin je potvrda vaše inkarnacijske veze. Dobro pogledajte svoj
odraz u mirnoj vodi jcLera. Kako izgledate, šta imate na sebi,
kakvo vam je lice u prošlom životu M koji stc stupili? (2 minuta)
9. Sada pažljivo razgledajte predeo oko sebe i podjite u
istraživanje. Postavite vodiču pitanja:
- U kojoj zemlji, kom mestu se nalazim?
- Koje je vreme?
- Kako sam se zvao?
- Šta sam radio?
31 2
T ra'l.ice da vam pokaže kako ste izgledali i važne delove vašeg
tadašnjeg živaca. Kakva ste dela učinili i koji su vaši karmički
dugovi? Koje od osoba koje sada poznajete su bile sa vama u
inkarnaciji koju posmatra te?
U odnosu sa vodičem budite aktivni i nastojte da doznate i vidite
što više. (15-20 minuta)
10. Sada sc oprostite od vodiča. Zahvalite mu na vođstvu.(lminut)
11. Udjite u lift, koji je se zatvara kao kocka od ogledala. Još
jednom dobro pogledajte i zapamtite lik iz prošlog života.
Pritisnite čakru u odazu koja je aktivirala spuštanje. Lift se
ravnomemo diže naviše.
Jedna stranica se podiže i vi izlazite u cri hol. ldete ljubičastim
tepihom prema tamnoj dubini predvorja. (2 minuta)
12. Pred vama je crno jezero kome ne vidite kraj. Kročite
postepeno u njega, napuštajući svoje tclo i Jjk iz predhodnog
života. Postanite samo bestelesna svest u tami.
13. Opet boravite u tami nepostojanja, na mestu bez fzičkog i
astralnog tela, u vremenu izmedju inkarnacija. Nemate telo.
Nemate pol. Nemate imc. Nemate profesiju. Nemate prijateje ni
neprijateje. Mirni ste i slobodni od točka karme koji se obrće na
Zemlji. (3 minuta)
14. Upalite čakre. Vreme je da uspostavite kontakt s energijama
sadašnjeg života i inkarnacije. (3 minuta)
- Upalite blještavo belu temenu čalu.
- Upalite sivu čakru na vašem levom uhu.
- Upalite crnu čakru na vašem desnom uhu.
- Upalite srebrno sivu čakru na vašem grlu. Cela vaša glava i vrat
izranjaju iz tame.
- Upalite plavu čakru na levom ramenu.
- Upalite crvenu čakr na desnom ramenu.
- Upalite zlatno žutu čalmi na solarnom pleksusu. Gornji deo
vašeg trupa i ruke izranjaju iz rame.
- Upalite zelenu čakru na levom kuku.
- Upalite narandžastu čakru na desnom kuku.
- Upalite ljubičastu blau na genitalijama. Cca donji deo vašeg
trupa izranja iz tame.
3 1 3
� Up�te
.
čakru u četiri boje U svojim sropalima. Cele noge
lzranpJu 1Ý tame.
- Neko vreme posmatrajte svoje telo s blještavim čakrama i
proverite njihovu svetlost i stanje.
15.Jasno zamislite prostor oko sebe u kome radite regresiju.
(l minut)
16. Dajte sebi vremena da izadjete iz nehipnotičkog transa. PIVO
pomerite šake, pa stopala, savijte ruke i noge, promrdajte levo,
desno i tek onda otvorite oči. Ne ustajete bar pet minuta posle
otvaranja očiju i ne činite to naglo. Popijte neki topli napitak i
pojedite laki keks.
17. Zapišite rezultate.
Primer
Pritiskam čakre u ogledalu. Sve su vrlo blede. Tek siva čakra na
levom uhu, kad sam dlanom pritisnula njen simetričan odraz u
ogledalu, počinje da bljeska kao neka velika disko svetiljka. Lift se
spušta neobično, imam utisak kao da ide dijagonalno.
Kada sam izašla iz lifta, u liku vodiča pojavio se doteran čovek
svetlo smeđe, duže kose s neobičnom kapar, recimo kao da je
slikarska. Rekao mi je da se nalazim u severnoj Italiji, da je hiljadu
osamsto i neka (ncšto na početku veka, nisam upamtila) i da sc
zovem Anotonio Ardi.
Uslcdio je kratak, siv prekid svesti, a onda sam se našla M
dugačkom hodniku neke lepe zgrade, oslikanih zidova i tavanice.
Vratio sam se s veoma dugog puta, čini mi se kao da sam
podnosio izveštaj nekoj osobi koja je hijerarhijski iznad mene.
Napolju je kišno, rana jesen. Sea sam u kočije s nekom dosadom,
kao kada idete da provedete par nedeja na mestu koje vas ne
zanima, nego je deo obaveza.
Na imanju vidim lepu, staru, oker kuću i nekoliko manjih kuća
oko nje, sve uronjeno u vlažno zelenilo. Previše je tiho. Okna
prozora sL zatvorena.
Odjednom sam jasno znao da je ona umrla. Moja žena. Video
sam nežno bleda lice, svetlo smeđu kosu, krhku tdesnu građu.
Moja drugarica iz detinjstva, moj neLn i saputnik, senka koja mc
31 4
grlila i hrabrila tokom celog mog dotadašnjeg života. Stojeći pod
zatvorenim žaluzinama video sam kako smo se igrali kao deca oko
tih žbunova . . . OphlVala me duboka tuga. Briznuo sam u plač.
Spoznao sam moj ogromni gubitak i besmisao iivota koji sam
vodio. Jurio sam za poslom, imovinom, putovanjima i karijerom,
nju sam ostavljao da me čeka. Kao da će večno biti tu. A sada je
više nema. Obuzelo me duboko očajanje i neopisiva ruga.
Ušao sam ì veliku lepo uređenu sobu, s puno dIVe nog nameštaja
i mmnoclVenog pliša. ilia sam tmuran i jalov u sebi. Tu su biii
neki ljudi, medju njima jedna visoka, ozbiljna, crnokosa, starija
žena, moja majka.
]Za njenih skuta provirila je devojčica. Crnokosa, bleda i
radoznalih tamnih očiju. U pIVom rrenutku bila mi je smešna, a
onda me preplavio talas radosne }opline. To je bila moja ćerka,
koju kao da sam prvi put video. Zivot se vratio u moje telo kada
sam je zagrlio i više nisam želeo da je ikada pustim, ni da je
odvojim od sebe!
Posle roga je izgledalo ka? da sam degradiran u poslu. Više
nisam putovao, radio sam neki administrativni posao. Nije mi bilo
važno šta ljudi pričaju. Svaki sam se dan vraćao kući i bio sa mojim
anđelom. Gledao sam je kako rastc. I svaki dan sam sc bojao za
njen život, skrivajući to duboko u sebi.
Napiju je jako padao sneg. Ljudi su ulazili u veliku katedralu.
Moje kočije su stale. Sedeo sam skriven u tami i plakao. Kao da je
s moje duše padalo kamenje, a suze koje su mi lilc niz lice bile 5M
suze radosti i olakšanja. Sada sam znao da će sve biti dobro i da
sam dobro uradio posvetivši sc svom detetu i porodici. Plakao sam
od sreće i unutrašnje ispunjenosti.
Izašao sam iz kočija, prešao preko snegom pokivenih stepenica i
ušao u katedralu na obred krštenja koji je upravo otpočinjaa.
Video sam mog andela radosnog, moju ćerku kako drii bebu u
naručju i njenog dobrog muža. Sada je sve bilo u redu i mogao
sam da odahnem.
31 5
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
ASTRALNI PROLAZ U PREDHODNA RAZDOBLJA
Tehnike kojima sc ostvaruje astralna projekcija ì neki od prošlih
života veoma su komplikovane, traže astraloška i numerološka
proračunavanja i zahtevaju priličnu veštimI ì astralnoj projekciji i
poznavanje tehnika stupanja !I kontakt sa vodičima i vladarima
ravni. Za takav poduhvat, pored radoznalosti, znanja i težnje ka
duhovnom razvoj u, morali biste imati zaista dobar razlog, budući
da on zahteva prisustvo i asistenciju specifčnih vodiča, te direktno
odobrenje Višeg Ja, ili Anđela Cuvara, koji su \ sferi mentalne
ravni i mentalnog tela. Sve ì svemu, to možete raditi bda dobro
ovladate astralno m projekcijom i nekim drugim disciplinama.
Zbog toga vam ovde dajem tehniku kojom 7ß možete da
istražujete svoje prošle živote, ali možete različite istorijske
periode, ljude i događaje. To podrazumeva prodor u neki od nivoa
odraza akaša zapisa, ili čist akaša zapis istorije Zemlje. Ova
tehnika, kao i mnoge druge koje istražuju prošlost, nije mnogo
pouzdana, mada sc nekad mogu dobiti veoma korisni, pa i
zapanjujuće tačni rezultati.
U devetoj nedeji rada već smo se bavili tehnikom otvaranja
astraInih kapija, ali ovde je ponavljamo u kontekstu astralnih
istraživanja prošlh života.
Za otvaranje prolaza do određenog čoveka, mesta ili događaja
koji je postojao ili se odvijao u prošlosti potrebno je da imate tačku
kontakta. To mogu biti neki predmeri iz tog vremena, crteži ili
fotografje koji će vam pomoći da se vratite kroz vreme.
Poteškoća je u tome da što dalje idete u prošlost, sve teže možete
tačno da odredite vremenske i prostorne koordinate. Najlak.�e se
dospeva do ljudi i mesta u vremenu za koje imamo fotografije, što
bi bili 20. i 19. vek. Za dalju prošlost najpouzdanije su slike,
gravure, mozaici i tome slično. Najmanje pouzdani su predmeti,
jer oni mogu da postoje tokom dugih vremenskih razdoblja. Ako
recimo koristite kamen, možete stići i u praisroriju. Ali lični
predmeti, pogotovu drago i poludrago kamenje i plemeniti metali,
vezuju se za vlasnike, naročito prvog, te obično sadrže dobru
3 1 6
astraInu kapiju da njega. Medutim, u sve predmete koji su stari
obično su utisnuti slojevi i slojevi sećanja, a mi ne možemo uvek
da kontrolišema u koji od tih vremenskih perioda ćemo dospeti u
astralnoj projekciji.
Ako uspere da se astralno projektujete kroz vremenski prolaz
treba da znate da ćete biri potpuno pasivni i nećete moći da utičete
na ljude i događaje. Bićete samo nemi posmatrač, bez moći
delovanja ili uticaja. Ukoliko vam se desi da vas određene osobe
vide i komuniciraju sa vama, to je znak da se ne nalazite u čistom
istorijskom akaša zapisu, već na nekom od bezbrojnih astraL1ih
odraza. Nemojte da budete razočarani, to je veoma korisno
astralno iskustvo.
Određena osoba
Za uspostavljanje tačke kontakta sa žejenom osobom
neophodno je imati predmet koji je toj osobi zaista pripadao,
njenu fotografju il sliku iz razdoblja kada je živcla. Predmet koji
je osoba posedovala uvek je bolja tačka kontakta jer sadr2i njen
lični magnetizam koji može da vam pomogne pri astralnoj
projekciji. Tako vas naočare vašeg pradede, ili neke istorijske
lčnosti koja vas zanima, mogu provesti kroz deo njegovog života i
situacije u kojima se nalazio.
Predmeti medjutim mogu da naprave i zbrku. Ukoliko su imali
više vlasnika, nije neobično da L astralnoj projekciji stignete do
osobe koj a nije bila cilj vašeg istraživanja. Zatim, vaš pradeda je
svoje naočare možda nosio i nekoliko desetina godina, pa je
nemoguće znati da li će one otvoriti vremensku kapiju u dan i
godinu kada ih je kupio, dok je bio na nekom putovanju ili do bilo
koje druge situacije u kojoj se nalazio tih godina.
Fotografije su veoma dobre i kao astralna kapija vode vas u
mesto, dan i godinu kada su nastale. Tu možete naći i osobu koja
vas zanima, koju ćete s tog mesta nastaviti dalje da pratite.
31 7
Slike, gravure ili mozalCl su manje pouzdani i na njih se
oslanjamo kada želimo da vidimo ličnosti koje su živele pre
pronalaska fotografje. Na primer, ako vas zanima Aleksandar
Makedonski biće vam potrebno autentično delo za koje je on
pozirao, da biste, možda, mogli napraviti prolaz do njega. Ako
koristite njegovu sliku s novčića iz tog perioda, ili mozaik na
kojem je on prikazan, možete jedino pretpostaviti da ćete stići u to
vrema. Sam Aleksandar Makedonski u tom trenutku se može
nalaziti bilo gde, u Grčkoj, Maloj Aziji ili drugom delu sveta. Ako
pak korisite portret kraljice Elizabete, jedino je izvesno da će vas
on odvesti do slikara, i možda, samo možda, u vreme kada je
kraljica lično pozirala za njegovu izradu.
Dakle, jedina nešto pouzdanija tačka kontakta sa određenim
osobama je njihova fotografja.
Određeno mesto
Za posetu odteđenom mestu u prošlosti , recimo Parizu u 19.
veku, važe slične instrukcije kao i kod potrege za određenom
osobom. Potreban vam je predmet za koji sigurno znate da je
izrađen u Parizu u 19. veku ili neka fotografja Pariza iz tog doba.
Fotografja je najpouzdanija. Predmet, pogotovu ako je putovao i
menjao vlasnike, može da vam otvori različite vremenske i
prostorne kapije.
Tačna godina ¡Iprošosti
Koristite fotografje koje su nastale te godine u mestu U koje
želite da odete. Slike najbolje pamte trenutak svog konačnog
oblikovanje i rođenja, pa su korisne one koje su nastale, završene
baš u godini koja vas zanima.
OTVARANE VREMENSKH PROLAZA
1. Odredite da li želite da napravite prolaz do neke osobe, mesta
ili godine.
31 8
2. Nabavite fotografiju, sliku ili neki drugi predmet za tačku
kontakta.
3. Pre pokušaja otvaranja vremenskog prolaza, šest dana radite
vizuelizaciju odabrane kapije. Koliko god da ste I tome dobri,
vežbe moraju trajati bar 15 minuta svakoga dana. Potrebno je da
možete najmanje 3 minuta, bez prekida, da vizuelizirate određenu
sliku, fotografiju ili predmet. Prekidima se smatra potpuno
gubljenje slike ili deformisanje do mere u kojoj više nije
prepoznatljiva.
Ukoliko tokom tih šest dana osetite da počinje astralna projekcija,
prekinite vežbu i suzdržite se dok ne dođe vreme. Potrebno je da
dobro utvrdite vremenski prolaz pre nego što prođete kroz njega.
Vreme do projekcije iskoristite da saznate i naučite što više o
vremenu, mestu ili osobi do kojih ste namerili da stignete, čitajte
knjige o toj temi, gledajte slike, slušajte muziku, razgledajte na
internetu.
4. Sedmog dana se pripremite za astrainu projekciju. Uradite
zaštitu i okružite se sa što više slika, predmeta i fotografja
koje ste odredili. Glavnu fotografju, sliku ili predmet koji ste
vizuelizirali, stavite na solarni pleksus ili ako je to nešto preveliko
onda kraj sebe, na krevet ili pored njega.
5. Uradite relahsaciu.
6. Signal-disanje (tri puta po 108)
- Usmerite pažnju na svoje disanje. Dišite abdomenaino,
prirodnim ritmom, bez forsiranja ili produbljivanja disanja. Sasvim
opušteno i prirodno.
- Počnite da brojite udah i izdah: 108 udah-lOS izdah, 107
udah-ID? izdah, 106 udah-l06 izdah, 105 udah-lOS izdah, do 1
udah-1 izdah.
- Kada se pojavi signal nastavite da brojite. Tokom izdaha
prebacite svesnost na mesto signala i izdišite kroz tu oblast.
- Tri puta broj te od 108 do jedan. U relaksiranom stanju to
obično traje oko 20 minuta. Ako u bilo kom trenutku osetite
izdvajanje astralnog tela, prekinite brojanje i odmah bf.O postavite
odabranu astrainu kapiju za vremenski prolaz.
- Za ovaj korak suštinski je važno da voljno ne pomerate ni
jedan deo tela. Za direktnu astrainu projekciju nužna je potpuna
319
nepomičnost u stabilnom položaju. Svaki put kada se pokrenete,
vraćate se na početak procesa.
7. Postavljanje astralJe kapie
- Zamislite da se ispred vas otvara kapija velika kao vrata. Kroz
nju vidite fotografi ju, sliku ili predmet koje ste odabrali.
Š
to jasnije
i plastičnije.
- Neko vreme budite nepomični ispred kapije, osećajući
privlačnu silu astralnog mesta koje ste otvorili. Na nekom delu tela
osetićete povlačenje, kao da vas nešto uvlači da prodete kroz
kapiju.
8. Prolazak kroz kapiju
- Jurnitc kroz kapiju, pustite da vas uvuče.
- Biće vam potrebno neko vreme, obično nekoliko sekundi, da
kroz nju prođete. Astraini prostor potom može nakratko biti
mutan ili nestabilan.
9. Astralna projekcija kroz vrem1ki prolaz
Kada ste dospeli u vreme i mesto koje ste odabrali, ako želite
da vidite neku osobu odmah se na nju usmerite ili je potražite u
tom prostoru.
Pre nego što krenete 1 svoje istraživanje, obavezno uradite
proveru ravni. Obratite se nekoj od osoba ili je gurnite. Ako ne
reaguje na vaš pokušaj kontakta, a vi se osećate kao potpuno
nevidljiv duh, velika je verovatnoća da ste na nivou istorijskog
akaša zapisa. Ako vam osoba odgovori ili se okrene prema vama,
nalazite se na nivou odraza.
Proveru ponovite još nekoliko puta zato što je moguće da, usled
promene svesti ili pod uticajem slika koje vidite, astral nu ravan
promeni te i tokom projekcije . .
10. Otvarmije kapije za povratak
- Kada reši te da se vratite u telo, gde god da ste na astralnom
planu, postavite kapiju veliku kao prozor ili vrata kroz koje vidite
svoju soba i sebe kako sedite ili Idite. Jasno vidite sebe i prostor
za povratak.
- Sačekajte nekoliko trenutaka da osetite privlačnu silu svog
fizičkog tela. Na nekom delu tela osetićete povlačenje, kao da vas
kapija uvlači da prodjete kroz nju.
320
ll. Prolazak kroz kapiu za provratak
- Jurnite kroz kapiju, pustite da vas uvuče.
- Za prolazak je obično potrebno nekoliko sekundi, a nakon
toga astraIni prostor može biti nakratko još mutan ili nestabilan.
12. Vraćanje H telo
Pogledajte svoje fzičko telo koje leži u položaju za vežbu.
Osetite njegovu privlačnu snagu. Prateći energiju, stanite uspravno
pete o petu, tako da vam je prednja strana fzičkog tela iza leđa.
Opušteno padnite u svoje fzičko telo.
.
Sačekajte da se iskustva stabiliwju, potom lagano pomentc ruke
i noge. Otvorite oči i protegnite sc. Bar pet minuta posle
projekcije nemojte ustajati. Ako radite noću, možete bez
razmrdavanja nastaviti da spavate. Ako morate da ustanete, a
osećate vrtoglavicu, dezorijetisanost, zbunjenost ili pospanost,
uradite neke lagane fizičke vcžbc, Pozdrav suncu ili Pet tibetanaca
i vcžbe li7.mljenja energije.
Primer
Dobila sam na poklon jedan kamenčić odlomljen s velike
Keopsove piramide. To je prilično nepouzdana tačka kontakta,
može se stići bilo gde i u bilo koje vreme, ali reši la sam da
e!perimentišem.
. . . . .
Sest dana čitala sam sve što mi je došlo pod ruku o tOJ plramldl l
vredno radila vizualizaciju. Sedmog dana okružila sam se
fotografijama, razgledinicama i jednom slikom piramide iz
lS.veka. Nisam imala neka prevelika očekivanja.
Osetila sam signal astraine projekcije na grlcnoj čakri. Kao da
me neko vuče za kožu na vratu. Kroz kapiju sam videla moj
kamen. Utrčala sam u njega, a on se pretvorio u neku čudnu
kapiju. Imala sam osećaj da se dugo nalazim potopljena \
jajolikom bazenu žive koj a se pokretala ka spolja. To "dugo"
verovatno je trajalo nekoliko sekundi.
Našla sam se u mraku. Ubrzo sam počela da razaznajem obrise i
veoma jak životinjski miris, smrad. Bila sam \ nekom kožnom
šaton. Pored mene je sedeo mali, prljavi, čupavi, krezubi čovek
star četrdesetak godina. Htela sam da ga protresem za rame, ali
321
moja šaka nije mogla da g uhvati. To je bio dobar znak da sam u
akaša zapisu.
Progurala sam se napred, tamo gde sam pretpostavljala da jc
izlaz iz šatora. Sunce mi je bljesnulo u lice, a onda sam pogledala
ispred sebe i ostala bez reči. Videla sam piramidu, iz doba kada je
bija zlatna. Bještala je okružena užarenim peskom. Bila sam
potpuno fascinirana, začarana slikom koja se otvorila predamnom.
Nekoliko trenutaka kasnije sedc1a sam na vrhu piramide
oblivene zlatom. Na stepenici pored mene sedeo je muškarac \l
tirkizno plavoj odori. Rekao je: "Ovo je doba kada su piramide bile
mlade.
"
Shvatila sam da sam promenila ravan, aJi bez obzira na to
bilo je savršeno. Svaki put kada se setim te slike srce m poskoči i
obuzme me divljenje
p renoru k e za ra d U iedanaestoi nedelji:
TCOija
Pročitajte poglavlje.
Ambiciozni -svakog dana.
Umereni - Tri puta nedejno.
Lenjivci - Jednom nedejno.
Ambiciozni - Nast:vite redovno zapisivanje snova.
Svakog dana.
Na sve snove primeniti metodu POIIOni ulaznk IsfanJe
sila. Primenite zaključke u svakodnevnom živaN. Svaki
san.
Umereni - Nast:lvite redovno zapisivnje snova. Svakog
dana.
Rad sa snovima
Na tri sna primenite metodu Ponovni IIlaza/: Istanje ma.
Primenite zaključke u svakodnevnom životu. Tri sna
nedeljno.
Lcnjivci - Nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Na jedan san primenite metodu POlO1Ji IIla"l k Is/anje
ma. Primenite zaključke u svakodnevnom iivotu. Jedan
san nedeljno.
322
Energizacija
astralnog tela
Meditacija
Metoda astrne
projckcije
Ambiciozni -Izvedite vcžbu Karmička zvezda svakog
dana.
Umereni - Izvedite vcžbu Karlička zv�zda tri puta
nedeljno.
Lenjivci - Izvedite vcibu Karmičkazvezda jednom
nedejno.
Ambiciozni -Uradite Nehipllotiikll rrcsiju tri puta
nedejno.
Umereni - Uradite Nchipnctiik1I r(gmill dva put:l
nedejno.
Lel�jivci - Uradite Ncbipnotikll rcrmill jednom nedejno.
Sest dana radite sve korake metode astraInc projekcije
Pobednik:
- Crna knjiga (5 minuta)
- Relakacja (10 minuta)
- Signal-disanje (5-10 minuta)
- Uzdizanje (2 minuta)
- Kruženje po sobi (2 minuta)
- Izlazak (1 minut)
- Veibe astralnog kretanja (l minut)
- Pct pcčata (3 minuta)
- Mesto moći (1 minut)
- Zatvaranje kruga - ruke (1 minut)
- Izgovaranje imena (1 minut)
- Vilinski vrtlog (S minuta)
- Povratak pet pečata (S minuta)
- Ulazak -skok (1 minut)
- Kmicnje po sobi (2 minuta)
- Povratak u telo (1 minut)
Ukupno od 45 do 60 minuta
Ambiciozni šcst dana svake večeri pre spavanja uradite
celu metodu Pobcdnik i ujutru čim se probudite. 1
popodne, ako legncte da odremale.
Sedmi dan izveditc Otvaranje vrcl/lclIJkihprolazf.
Umercni -šest dana svake večeri pre sp:nnja uradite selu
mctodu Pobednik, ili l�lttm čim se probudite ako ste
zaspali na nekom od koraka.
Sedmi dan izvedite O/varanje vrmumki/;pro/t"l .
Lcnjivci - tri puta nedeljno uveče pre spavanja uraditc
celu metodu Pobcdnik, ili ujutru čim se probudite ako ste
zaspali na nekom od korab.
Jedan d:m u nedeji izvedite O/varanje vl"cl/lmskihprlaZ.
323
XI I NEDEWA
TEORIJA
NAJČEŠĆA PITANJA O ASTRALNOJ PROJEKCIJI
U završnom poglavlju razmotrićemo neka pitanja koja studenti
naj�cšć

. .
postavl�aju ili se njima bavi literatura o astralnoj
proJekcIJI. �
1
.
lOglma o� til

tem
.
a može se posvetiti mnogo više
prostora, ah bl to prevazilazila oblln i ambicije ove knjige.
Metode astralne projekcije zasnovane lIa korišćenju određenih
fekvencia
U okvi

naučnih istraživanja izvantelesnog iskustva (OBE)
utvrđeno Je da se astralna projekcija može izazvati i uz pomoć
generatora odredenih niskih frekencija, rako što se osobi u
eksperimen
.
tu frekvlcije emituju na oba uha. ]stražujući ceo
opseg al�

I teta talasa (od 5-12 Hz) otkriveno je da kombinacije
fre�ven
.

JP
.
�onstant

lO uslovljavaju potpun preokret lI svesnosti.
Taj dozIVljaj povezuje se s celokupnom tdesnom svesnošću, tako
da osoba uskoro biva "povučena" i skonccntrisana na oblast
p
ineal

e :.iezde,
.
odnos

o
.
trećeg oka. Praktično, to je veoma lako
IzvodljiVO - stavite slusalice, lepo sc namesrire i slušate snimak
odgovarajuće frekvencije. Posle izvesnog vremena, od nekoliko
pokušaja do nekoliko meseci, počinje da vam se dešava
izvantclesno iskustvo.
U godi
.
?
a

a kada sam uvežbavala astralnu projekciju ova
metoda
. .
nIJe
.
bila dostupm

u našoj zemlji, tadašnjoj Jugoslaviji, a II
sv

tu mje bila G masovnoj upotrebi. Kada sam je kasnije isprobala
ve

s

m vlada b
.
astraln

m projekcijom, pa ne mogu da dam
objektIVan sud, ali sam sigura da može da provocira izdvajanje
ast

.
alnog tela. Ipa
.
k, nem
?
jte se
.
previ �
:
nadati da ćete se na taj
nacJl1 astralno proJektovatl , kao sto oblcno kažu u reklamama, za
samo 10 minuta.
324
Astralna projekcija i okultne moći.
Astralna projekcja se \¡ okviru različirih sistema, kako istočnih
tako i zapadnih, smatra za jednu od duhovnih moći.
U okviru zapadnog sistema inicijacije uvežbava se tokom
ovladavanja nižim misterijama i energijama astralnog plana. S toga
se ne može smatrati da neko ima viši nivo inicjacije, a da nije
ovladao tehnikom astraine projekcije. Magika i zapadni sistem
duhovnog razvoja takodje zahtevaju da se neki od rituala i
duhovnih radova obavljaju u astralnoj projekciji i na astralno]
ravni, a ne na fizičkom nivou, Što zahteva korektnu sposobnost
astral ne projekcije.
Prema mitu, legendi i astralnoj praksi, u astralnoj projekciji
moguće je izvoditi različite poduhvate, od kojih su najpoznatiji:
-Astralna /pijulIaia. U medijima i literaturi specijalizovanoj za
pojedine oblasti neretko sc navode slučajevi prime ne a�tralne
špij�J1aže u korist vojnih i policijskih obaveštajnih službi. Cuveni
su primeri iz drugog svetskog rata, u kojima su zajednički
učestvovali najpoznatiji britanski magovi i ekstrasensi, Korouli,
Sanders, Karington i Muldon.
Lično sc nisam previše bavila takvim aktivnostima, ali i moje
iskustvo potvrdjuje da je astralna špijunaža sasvim izvodljiva.
Najlakše je utvrditi šta radi i gde se nalazi osoba koja vas zanima, Ü
mnogo je teže pročitati i upamtiti podatke iz nekih pisanih
dokumenata. Za to su neophodni prilično velika veština i iskustvo,
jer se u astralnom telu treba naći na tačnom planu odraza, a kao
što znamo mogućnost zbrke i pogrešnog očitavanja podataka
izrazito je velika. A ako je određena osoba, mesto ili projekat pod
astralnom, odnosno energetskom zaštitom, budite siguri da ćete
dobiti pogrešne, iskrivljene i netačne podatke.
-Astralno isceljivanje. Ova tehnika takode je moguća i praktičari
koji to umeju koriste astrainu projekciju da bi pomogli bolesnim i
iscrpljenim prijateljima i kjentima. S astralnog plana veoma se
tačno vidi uzrok odredenog poremećaja i njegovi koreni \l
emotivnom i mentalnom astralnom sloju, pa je moguće postaviti
veoma dobru dijagnozu. Primenjuju se slične tehnike iseeljivanja
koje se koriste i na fzičkom planu, samo što je, kada se rade iz
325
I
astraine projekcje i s astralnog plana, njihovo delovanje mnogo
intenzivnije, brže, tačnije i delotvornije.
Ja nemam iskustva s astralnim lečenjem drugih ljudi, ali znam da
ukoliko se osećate bolesni ili iscrpljeni možete da zamolite astraIne
vodiče da vas vode do astraInih mesta iscejenja. Oni to obično
veoma rado čine, a dobrobit se oseti čim sc probudite
.
Takođe,
možete tražiti upustva zu lečenje svoje bolesti ili ostvarivanja
telcsne i duhovne dobrobiti i zdravlja.
- Astra/ni seks. Fantastične priče koje se pričaju o astrajnom seksu
uglavnom su tačne. Astraini seks jeste božanstveno iskustvo
kosmičkog rastapanja i sjedinjenja. To je doživljaj blaženstva i
ljubavi kakav veoma retko možete da imate na fzičkom planu,
prvo zato što ste oslobođeni težine fizičkog tela, drgo zato što je
na astralnom planu seksualno sjedinjenje čista energlja stvaranja.
Grehota bi bila da to propustite.
Samo, kao i na fizičkom planu, važe zakoni zdravog razuma.
Obratite pažnju sa kim se upuštate u astra1ni seks
.
Nisu svi
privlačni likovi dobronamerni i bezazleni, neki mogu da vam
"popiju" mnogo energije i pokvare doživljaj
.
Zato se astralno
projektujte pod zaštitom i proverite svoje potencijalne ljubavnike.
Ima i legendi koje govore o tome da su veliki magovi, gurui,
veštice i šamani bili sposobni da u astralnom telu opšte sa
suprotnim polom i tako čak začnu decu. Nemam takvih iskustava,
mada verujem da bi, posle nekoliko decenija vežbi, CO možda bilo
moguće
.
- Zaposedanje tuđeg fizičkog tela. Priče da zli astraini projektant,
kakav crni mag, može da udje u fzičko telo osobe koja spava, dok
joj je astralno telo na astralnom planu, i da ga koristi za činjenje
kriminalnih i ružnih dela, a da žrrva pritom ne može da se vrati u
svoje fzičko tclo, nistl tačne. To nije moguće izvesti. Takva
f'ntazija je potpuna glupost jer astralno telo je s fizičkim povezano
svetlosnom vrpcom, a ta veza je određena visokim kanničkim
zakonima. Ni jedan entitet s astraIne razine ne može da je prekine
ili ugrozi. Svako fizičko telo ima samo jedno astralno telo i to je
spccifčna astralna i fzička šifra koja daje jedinstvenu i
nepremostivu zaštitu. Osim toga, čim je fizičko telo na bilo koji
način uznemireno ili ugroženo, astralno telo se momentalno vraća
326
nazad. Najzad, astralni vodiči dodatno čuvaju fizičko telo tokom
sna ili astraine projekcije.
.
U istočnoj literaturi možete naići na priče da su adapti i �e,da
bi nastavili svoju duhovnu misiju i izbegli ponovno rađanje u telu,
zaposedali fizička tela umrlih ljudi i tako nast

vl,ali
.
spiritualni rad.
U tim legendama govori se o mrtvom telu kOJe Je nJegov

astral

o
telo nedavno napustilo, ali nemam predstavu kako bl to bilo
moguće uraditi i umereno sam skeptična.
.
.

Æ

Zatim često se nalaze izveštaji o tome da su ljudi posle klmlcke
smni, t.aumatičnih iskustva ili dužih perioda bez svesti osećali u
sebi prisustvo još nekog entit

ta i, tič
.
nosti. To mo

e
.
d

.
bud
� �
d
obične patologije, do buđenp secaoJa na pretke Ih l

cnostl
.
IZ
prošlih života, što je i najčešći slučaj, a
.
veo

a
.
retko

e za
��
ta r

dl o
astralnom entiteni ili nedavno premmuloJ ljudskOj dUSI kOJa se
"zakačila" za astralno telo žive osobc
.
Ćak i tada se alla ne nala
.
zi \
fizičkom ili astralnom telu žive osobe, već je kao krpelj prilepljena
za astralno telo.
ASh'a/na inicijacia. Postoje tri vrste astral ne inicijacije. Prvo,
svaka fizička inicijacija je i astralna inicjacija, to je sasvim jasno.
Drugo, jedan od uobičajenih načina našeg raz

o�a
.
�a

.
bića, rčnog,
psihičkog i duhovnog, su različite
.

stra�ne .a.c

ac:
)
e �oJe nam
omogućavaju da dobijenu energiju I znanje, kOJIm sn
:
o
unapređeni, primeni mo i ostvarimo na astralnom planu. Trec

mogućnost su astral ne inicijacije koj

sprovod

duho
.

n
.
a br
.
atstva I
spiritualni učiteji za svo�e članove I sle
.
�bel1lke kO

l
.
I

.
bl
.
l
.
o kog
razloga nisu u mogućnosti da dodu na fizlcko mesto lI1ICI
P
:
lJe.
U. Fizička inciacija. Inicijacija u bukvainom prevodu znaC1
.
,.pokretanje"
.
Na iniciranu osobu deluje neko il�

e�
.
to u stanJ

superiorne energije .. odnostI na nivo
.
na �ome s

.
��
c.]otnala�l
:
To važi 7 fzičke situacije, bd je u pitanju znanje I Iskustvo, ah \
'a prenos duhovne energije, bpaciteta i moći
.
.
Kada stlperiorn

energija dospc U nečiji mikorkosmos,
.
ona delUje na
.
određe

e �
korespondentne centre U suptilnim
.
tel
.
lma
:
tako š

o Ih
P
o
.
�cc
.
e 1
pojačava i m kapacitet i finoću funkclOl1Isanp. Da �I se
.
taJ VISI

IVO
fnkcionisanja održao inicirana osoba mora, kOrJsteĆl odredJc
?
e
tehnike i metode, da odriava postignuti viši nivo svesti i delovanp
.
327
b. Asira/ia inicijacija. Kada god je naš ceo mikrokosmički sistem
spreman za novo iskustvo, svesniji nivo funkcionisanja, lični ili
duhovno napredniji nivo razvoja, na astralnom planu se dogadja
astralna inicijacija. Ona je neka vrsta energetske, mentalne,
emotivne i spiritualne pripreme i podrške za naredna razvojna
iskustva, bilo koje vrste.
Osobe koje se bave duhovnim radom, ili prate i beIcže svoje
snove, veoma lako mogu da prepoznaju astraIne inicijacije od
strane astralnih bića i hijerarhija koje predstavljaju pripremu i
pokretanje u pravcu novih životnih iskustava i dostignuća.
Tragaoci čiji se duhovni sistem obuke zasniva na fzičkim
inicijacijama vrlo često izveštavaju o astralnim inicjacijama, koje
su potvrdile da su spremni za novi spiritualni korak i koje su i po
nekoliko meseci predhodi le stvarnim fzičkim inicijacijama u
napredniji duhovni rang.
c. Astrinc iniciacije od stmne spirit1lalnih bratstava. Duhovna
bratstva i spiritualni učiteji rade astraIne inicijacije za svoje
članove koji su u drugim zemljama ili nisu u mogućnosti da
prisustvuju fzičkim inicijacijama. To je sasvim izvodljivo, pod
uslovom da je magička veza između egregora odredenog bratstva i
kandidata dobro i pravilno izgrađena. Pre nego što se odlučite na
takvu aktivnost, dobro proverite kredibilitet organizacije ili gurua
koji obavlja takav način inicijacije i naročite obratite pažnju na
uslove i zavere koje potpisujete i prihvatate da bi ste postali
inicijant.
Gmpni sastanci na astra/Ilom plaltl
Osobe mogu da se nađu na astralnom planu i da zajednički
istražuju i preduzimaju razne akcije, s tim što to spada u napredne
tehnike astralne projekcije i ne bi trebalo praktikovati sve dok se
nema dovoljno iskustva, odnosno bar pedeserak astrainih
projekcija. Za uspeh takve operacije najvažnije je da svi učesnici
dobro vladaju astralnom projekcijom i da se odredi mesto i vreme
zajedničkog sastanka. Uz to su neophodne i još neke provere,
zaštite i povezivanja.
328
Strhovi i astra/na projekcija
Dok još nemaju iskustva i ne znaju kako to uopšte izgleda,
mnogi ljudi se boje astrainc projekcije. Kada se počne s astralnim
projektovanjem, zbog prirode ljudskog ega i novog iskustva koje se
stiče na astralnoj ravni, javljaju sc i neki novi ili izmenjeni strahovi
koji prate napredak ili ga blokiraju. Tu takadje v:l-i.i pravilo kao i 1
realnom životu, nema drugog izlaza nego da se sa svojim strahom
suočite, pogledate mu u lice i transformišete ga u izazov i priliku
za dalji lični i duhovni razvoj. Zbog toga je veoma lekovito da
upredo s vežbanjem astral ne projekcije prođete kroz neki oblik
psihoterapije i da redovno radite na snovima, vodite dnevnik i
primenjujete metode introspekcije i samoanalize. Ako vam se
strahovi pojave tokom vežbanja i nakon astraine projekcije,
shvatite ih kao znak da radite na sebi i svojoj svesnosti. Dajte sebi
nedeju ili dve odmora od vežbanja astraine projekcije i \ tom
periodu se posvetite svesnom suočavanju sa str:thom koji se
pojavio. Bilo da idete na psihoterapiju, radite analizu snova ili
neku drugu tehniku osvcšćivanja, neka vam cilj bude da se suočite
s korenima svoga straha i da ga transformišete u novu svesnost
koja će vas ojačati.
Da biste razumeli svoje strahove od astrane projekcije i one koji
prate njeno usavršavanje, navešću rezultate jednog opsežnog


• •
IstrazivanJa.
o projekcija
- Bojim se da ću izgubiti kontrolIl.
Mnogi ljudi se boje da ukoliko počnu da se :Istralno projektuju
više neće kontrolisati svoju stvarnost i stvari koje im se događaju.
Istina je sasvim obrnuta. Kada se budete astralno projektovali
imaćete tačniju i bolju kontrolu. Vaši horiznti će se proširiti i
imaćete dublje i istinitije informacije o sebi i svom živon.
- Bojim se da će me napasti nešto iz tamc.
Ovaj strah uglavnom ima veze sa strahom od nepoznatog i novog.
On je često ukorenjen u detinjim strahovima od mraka.
-Bojim se da neću moći da se vrlOH tc/o.
Taj strah je rezultat neiskustva, neznanja i horor priča o astralnoj
projekciji. Spontano i automatski ćete se vratiti u telo kad želite,
329
kada za to dođe vreme ili kada fizičko telo iz ovih ili onih razloga
povuče astralno telo nazad.
-Bojim se duhova i demona.
Različiti astraini enetiteti su deo astrainih ravni i postoji
mogućnost da ih susretnete. Oni nisu uvek prijatni, ni prijatejski,
to je tačno. I prema zakonu privlačnosti, što se više bojite, to više
privlačite mogućnost da vam se pojave u astralnoj projekciji ili
snovima. Međutim, najvažnije je da ta bića ne mogu ni na koji
način da vam naškade, ni u kom smislu, ni fzičkom, ni bilo kojem
drugom. Mogu da vas uplaše i pokrenu u vama procese suočavanja
sa strahovima i potisnutim nesvesnim sad1ajima na kojima je
potrebno da radite.
-Nisam siur da sam se projektovao/la.
Postoje kratke astraIne projekcije, od nekolko sekundi, kada je
zaista teško da utvrdimo da li smo se projektovali ili ne. Najbolje
merilo je da se zapitate da li ste zaista bil tamo, ili ste to gledali
kao kada gledate televiziju. Ako imate doživljaj da ste tamo bili,
onda ste se projektoval. Drugi dobar pokazatej je osećaj
telesnosti. Da li ste tamo bil potpuno bez svesti o svom telu, ili ste
svoje telo osećal da sedi ili leži u položaju za vežbanje? Ako ste
tokom vežbe osećali bilo koji deo svog tela dok sedite ili leži te,
niste se projektovali.
-Nisam sposohmvna da se astralno projektujem.
Nije tačno. Svako je sposoban da sc astralno projektuje, uz menje
ili više vežbe. Najveća prepreka su telesne energetske blokade,
strahovi i potisnuta osećanja.
-Bojim se padanja i letenja.
Nema razloga za to. To su vrlo uzbudljiva i lepa iskustva. Ako
imate takav strah trebalo bi da radite na otkrivanju simbolike koju
padanje i letenje za vas ima, da bi prevazišli t vrstu blokade.
-Bojim se loših iskustava.
Kao i U stvarnom životu, i na astralnom planu ne očekuju vas samo
"svila i kadifa". I naši snovi su puni teških, bolnih i loših scena i
doživljaja, ali je bitno pitanje šta je njihov cilj i koji je smisao sna i
simbola koji se u njemu pojavljuju. Tako su i neprijatne situacije u
kojima možemo da sc nađemo na astralnom planu deo našeg
sučavanja s istinom, deo napretka i duhovnog razvoja. Kada njima
330
avladamo imamo priliku da u realnom životu budemo jači,
stabilniji, uspešniji, nezavisniji i smireniji.
-Bojim se da ćupoludeti.
^
Nije tako lako poludeti. I niko nije poludeo preko noći. Sta god
podrazumeval pod "ludilom", za to je potrebno puno subjektivnih
predispozicija. A, svakako, za osobe koje imaju ili su imale neko
mentalno oboljenje astralna projekcja sigurno nije preporučljiva
tehnika, jednostavno zato što u takvim okolnostima ličnost nije
dovoljno stabilna i struktuirana da bi pod nela toliko različito i
novo iskustvo.
Kada mentalnih oboljenja nema, pod "ludilom" se u stvari
podrazumeva strah od gubitka kontrole u svesnom, svakodnevnom
životu, što nas vraća na strah o kome smo već govorili.
-Bojim se da će me posednuti neki astraini entitet.
O tome smo govorili \ temi o astralnoj projekciji i okultnim
Y.
mocI ma.
1 astralna projekcija
-Bojim se da će me posednuti neki astraini entitet.
-Bojim se da neću moti da se vratim u telo.
-Bojim se da će različti astraini entitetipovrediti moje astralno telo.
Kao što smo ranije rekli, najgori astralni napad najneprijatcljskijeg
entiteta može da izazove samo izvesni pad imuniteta i lako
smanjivanje energije. Zato pre astra1ne projekcije uradite tehniku
zaštite i to će takvu mogućnost potpuno climinisati.
Ono što zapravo najviše iscrpi posle ružne astral ne projekcje su
strah, katastrofčne konstrukcije i netačne zastrašujuće
pretpostavke i objašnjenja šta nam se dogodilo. To obično nema
veze sa samim iskustvom astraine projekcije, već s radom našeg
uma i nesvesne psihe.
2 - 4 astraIne projekcije
-Bojim se da ću izgubiti kontrolu.
-Bojim se da neću moći da se vratim H telo.
-Bojim se neoznatog.
-Boim se da se nećuprohuditi.
331
Odnosno, bojite se da ćete umreti. Ali trenutak smrti nema veze s
astralnom projekcijom, on je karrički određen i povezan 5
mentalnim telom, mentalnim nivoom i misijom božanskog bića.
- Bojim se lIovog znanja j i skustava.
To je potpuno prirodno i ljudski. Kao i u stvarnom iivotu,

rećemo se s takvim strahom kad god je potrebno da napravimo
Iskorak 1 novo saznanje, svesnost i proširivanje postojećih
kapaciteta i sopstvenih granica.
- NtijahO mije lehdenje iznad tela.
Iz
.
siln
.
e
.
žeje da se projektuju, mnogi astraini praktikanti
pnmenJlIJu metode produžene relaksacije i dugog zadržavanja
nepomičnog položaja, čak po nekoliko sati Tada se ima osećaj
lebdenja iznad tela, a da ne možete da se pomerite ni napred ni
nazad. I to jeste neprijatno. To sam i ja radila i znam kako je.
Zato, kad lebdite iznad tela, probajte da napravite veoma izazovnu
kapiju i puni entuzijazma jurnite kroz nju, to ponekad daje
rezultate. Ili pokušajte da se otkotrljate od svog tela.
Ako samo lebdite i ne možete da se maknete, to najčešeće znači
da na fzičkom i energetskom telu, na određenoj čakri, imate
blokade i strahove koji vas drže čvrsto privezane.
Takodje, osećaj lebdenja ponekad ima veze s veoma niskim
astralnim odrazom, o čemu je već bilo reči 1 predhodnim
Ioglavljima.
Sta god da je u pitanju, savetujem da uradite tehnike za astraInu
projekciju, rebksaciju i korake, ali nema svrhe da sc u
nepomičnom ili lebdećem stanju zadržavate duie od 1S-30
minuta. Ukoliko sc za to vreme ne projektujete, znači da u tom
pokušaju i nećete moći . . Nemojte se nepotrebno iscrpljivati, samo
nastavite da budete istrajni i redovno vežbate.
5 - 10 astrainih projekcija
- Bojim se nepoznatog.
- Bojim se da će različiti astralni entitetipovrediti moje astralno telo.
- Bojim se kontakta sa duhovima i vodičma.
Na početku zaista nije prijatno, ali posle izvesnog vremena uvcrire
se da su oni tu uglavnom da bi vam pomogli u ličnom i duhovnom
razvoju.
Š
to sc tiče negativnijih cntiteta, redovno radite zaštitu pre
332
astraine projekcije, a kada ih viditc, ukoliko ne želite da se sa
njima juri te i tučete ili da uopšte budete 1 njihovoj blizini, samo
postavite kapiju i prcdjite M neki prijatniji i pitomiji deo astralnog
plana. A uvek možete i da se eksprcsno vratite 1 fzičko telo.
- Bojim se daBog ne odohrava astralnIl projekciju.
Mislim da je teško raspravljati o božjim stavovima, ali i ne vid
zašto bi vam on dao neku sposobnost i dar, a pritom bio protiv
njenog korišćenja za duhovni razvoj i napredak. Ako ipak osećate
tu dilemu, popričajte sa svojim duhovnikom.
- Bojim se sihtacija Ìf kojima se lIećU maći.
Situacije u kojima se na početku ne snalazitc imatc i u
svakodnevnom '.ivotu. Najbolje učimo iz svojih grešaka, c i veliki
majstori u bilo kojoj oblasti jednom su bili početnici. Tako je i s
astranom projekcijom, praksa će vas usavršiti.
- Bojim se daje predivno.
Jeste predivno. Svako iskustvo astraine projekcije vas ispuni
izuzetnom snagom, encrgijom, zadovoljstvom i novom svesnošću.
Imala sam čarobna iskustva astraine projekcijc, susrete sa bićima
visoke hijerathije i izuzetnih moći i lepo te, boravila sam na
mestima toliko izvrsne energije da bih nekokiko dana posle toga
bila utučena što uopšte moram da sc vratim na crni, gusti i teški
materijalni plan.
11 - 20 astah prjekcija
- Bojim se da će me posednuti neki astraln; entitet.
- Bojim se predugog horavka Ia astrallom planu.
yiše biste se trebali plašiti prekratkog boravka na astralnom planu.
Salu na stranu, možete se vratiti kad god hoćete i zato marljivo
vežbajte povratak U telo.
Strah najčešće nastaje iz neznanja.
Č
ini vam se da astralna
projekcija predugo traje onda kada ste uplašeni, oscćate se
napadnutima ili se nalazite U neprijatnoj sceni Ucr naravno niko
nema primedbe na astraInc projckcije koje su fantastične i 1
kojima ima naklonost privlačnih i mudrih astrainih bića i Učiteja).
Do situaci¸a kada vam se čini da ste predugo na astralu obično
dolazi zbog uplitanja vodiča. Budući da stc prešli deset osnovnih
projekcija i timc malo uznapredovali, oni smatraju da vam je
333
potreban nešto duži boravak i vežbanje na astralnom planu u
različitim prilikama i na različitim ravnima. Recimo, nalazite se u
nekoj kući koja deluje jezivo i ne sviđaju vam se likovi koji
proviruju kroz prozore. Odlučite da se vratite 1 telo, ali vaša
astralna svest nije dovoljno jaka i izvežbana da tačno postavite
kapiju, već ste nesigurni i uplašeni. A astra1ni vodiči smatraju da je
baš dobro da se suočite sa svojim strahovima, pa vas ili vrate 1 istu
situaciju iz koje ste hteli da pobegnete, ili bace u neku sličnu,
ponekad još goru.
Više od 20 ustralnih projekcija
-Bojim se da ću imati probleme pri vraća Ilju II fizičko telo.
Pod ovim se obično misli na doživljaj astraine katalapsije i
paralize. To je posledica prebrzog vraćanja u fizičko telo, zbog
čega neko vreme još uvek dominiraju astralna svest i čula. Pošto je
potreban izvestan period za potpuno spajanje, samo sc' opustite.
Kroz nekoliko sekundi, najviše minut, fizičko telo će preuzeti
komande.
-Boim se dezorijentisanosti nakon vraćanja lIjizička telo.
Dajte sebi vremena da uspostavite fizičku svest. Nemojte naglo
ustajati, bar 5-15 minuta nakon astraine projekcije, protegnitc sc,
razmrdajte ruke i noge, uradite vežbe uzemljenja.
Ako dezorijcntisanost i dalje traje, uradite neke jače fizičke vdbc,
sklekove, čučnjeve, idite na trčanje. Jedite hranu koja uzem1juje,
žitarice, pogotovu kukuruz, meso ili biljne proteine.
Ako ni to nije pomoglo, ni 12 sati posle projekcije, pauzi raj te 3-
7 dana od svih duhovnih i naročito energetskih radova. Za to
vreme vežbajte intenzivne fizičke vežbe, jedite proteinsku hranu i
uradite veliko spremanje kuće. Svakodnevno primenjujte toplu
kupku 1 kojoj je rasrvoreno 300g soli, za čišćenje aure. Budite
potpljeni 1 vodi bar 15 minuta.
Više od 50 astralnih projekcija
-Bojim se napada duhova.
Duhovi ili neprijatni astraini enetiteti pojavljuju se u nekoliko
situacija.
334
a. Školska. Da biste razvili viši nivo svesnosti, vodiči vas vežbaju
u suočavaju sa strahovima.
b. Inicijatička. Da biste dobili kapacitet za viši nivo astralnog
postignuća i astralnu nagradu koja sledi za pretrpljen strah i
pobedu nad njim, potrebno jc da se suočite s izazovom,
preprekom, neprijatnostima i neprijatnim bi6ma različitih tipova.
c. Neprijatejski duhovi. U nekim fizičkim prostorima i nekim
nižim astralnim nivoima odraza zaista postoje prljavi, zluradi i
agresivni entiteti. Zato obavezno uradite zaštitu pre astra1ne
projekcije.
Više od 100 astralnih projekcija
-Bojim se zanemariva1lja fzičkog sveta.
Ponekad će vam se činiti da je astraIni svet mnogo moćniji,
inspirativniji, uzbudljiviji i lepšti od fizičkog. On jesta čaroban,
bezgraničan i superioran 1 odnosu na fzički plan, ali mi smo bića
inkarnirana u telo i imamo svoju životnu misiju, zadatak i Delo
koje je potrebno da osrvarimo na Zemlji. To je naša privilegija i
odgovornost. Zato smo tu.
Ali ako uhvatite sebe da sc suviše bavite astralnim projekcijama i
različitim duhovnim tehnikama i da ne ždite i nemate volje da se
uplićete 1 zemaljske poslove i odnose, u velikom ste problemu.
Zapitajte sebe od čega na Zemlji bežite, s čim nemate snage da
sc suočite?
Zapitajte se šta je vaša zemaljska misija, šta je rad koji treba da
obavite?
Zapitajte sebe šca pružate i čime obogaćujete svoje prijateje,
porodicu i ljubljene osobe?
Koje koristi od vas ima Univerzum, Bog, kosmička sila, ako ne
osrvarujete razvoj i promenu na metarijalnom planu?
Mnogo je dobrih, kvalitetnih, ralentovanih ljudi prokocka1o
svoje darove zato što ih nisu razvijali i osrvarili na Zemlji. Trebalo
bi da uvek dr2ite na umu da jc astralni plan pripremni nivo za
materijali zaciju na Zemlji i da se prema karmi čkom zakonu ne
računaju vaše misli, osećanja, uvidi, dobre želje, astraine moći i
f
.
· lltazije, već ona dela koja ste na Zemlji uradili. Astralna
335
projekcija je samo jedna od sposobnosti koja vam

moze \ tome
#
pomoc!.
PredastraIni snovi
Postoji karakteristična grupa snova koji su pokazatej da ste
spremni za lucidan san ili ustrainu projekciju. Njihovo
pojavljivanje ukazuje da je svest spemna da se proširi i na područje
snova, odnosno astralnog plana i oni se intenziviraju pre nego što
se osvesite budni u snu ili uspete da se direktno projektujete.
Tumačite ih bo dobar znak da ste ostvarili napredak u radu na
razvijanju svoje astralne svesnosri.
- Ubrzano ili usporeno kretanje. U snu je dominantna promena
kretanja. Veoma su česti snovi u kojima se ubrzano vozite liftom
naviše ili naniže, zidovi se raspadaju ili izlećete kroz vrh zgrade i
letite iznad grada. U ovu btegoriju spadaju i snovi u kojima ludo
vozite kola, avion, autobus, bicikl ili bilo koje prevozna sredstvo,
kao i kada imate utisak da se krećete kao kroz testo, ili da stc
+
veoma usporen!.
- Padanje. Snovi u kojima padate takođe mogu da budu
predastraIni snovi.
- Ronjenje. Snovi u kojima pliva te ili ronite i u kojima je ta vrsta
kretanja dominantna takođe mogu da probude svesnast astralnog
plana.
- Letenje. Snovi u kojima letite snažno nagoveštavaju buduću
astrainu projekciju i potenciraju učenje astralnog kretanja.
- Dii7ovski rast ili smanjivanje. Kao Alisa u zemlji čuda, kada u
snu počnete da rastete ili sc smanjite na nivo vlati trave, imate
priliku da postanete svesni da s tom situacijom nešto nije u redu i
da se takve stvari ne dešavaju u stvarnom životu.
- Groteskne situacie. Situacije koje su toliko blesave, strašne ili
neverovatne da u snu počinjete da razmišljate da je tako nešto
potpuno nemoguće da se stvarno dešava. Ja sam sanjala da mi
mačak u čizmama ulazi na vrata. Bio je toliko luckast i smešan da
sam trenutno shvatila da sanjam i da se radi o astralnoj projekciji.
336
Lunari ritam
Kontakt s astralnim planom ili protok energije od ustralnog ka
materijalnom planu nije uvek isti, ni po intenzitetu, ni po
kvantitetu, ni kvalitetu. Smatra se da zavisi od mnoštva faktora,
medju kojima je i lunarni ritam, odnosno faza u kojoj se nalazi
Mesec.
Svoj lunarni ritam, lunarne faze u kojima imate najveći i
najmanji potencijal za astrainu projekciju, kreativne projekte i
duhovni rad, mo'.te odrediti na više načina. Najefikasnije je da
pratite i vodite evidenciju o subjektivnim i objektivnim
pokazatejima, kao što su kvalitet i kvantitet snova, seksualne i
kreativne energije u pojedinim lunarnim fazama, kao i menstnJalni
ciklus kod žena.
Neka istraŽivanja pokazuju da se većina ljudi prvi put astralno
projektuje i ima najbolji kapacitet svesnosti i kontakta s astralnim
planom u onoj fazi Meseca ` kojoj se on nalazio kada su rođeni. S
toga je veoma korisno da dok vežbate i praktikujete astrainu
projekciju vodite evidencju i o lunarnom danu i količini i kvalitetu
snova i duhovnih postignuća.
Duhovne tehllike i astralna projekcija
Bez obzira na sistem i duhovni pravac, tokom duhovnog rada
energija se koristi na dva načina.
Prvi obuhvata tehnike koje privlače, iniciraju, pojačavaju,
akumuliraju i intenziviraju našu energiju. Pomoću njih naša
energetska anatomija se ispunjava energijom, obično iz spoljašnjeg
neograničenog božanskog izvora, i tom energijom se obliva sistem
čakri i meridijana. To dovodi do pojačanja senzitivnosti,
kapaciteta, snage i zdravlja našeg astralnog, eteričnog i praničnog
tela. U ovoj knjizi takve su tehnike rituali i energizacija astralnog
tela.
Drugi način su tehnike u kojima svoju energiju koristimo za
ostvarivanje novog prodora, podizanje energetskog sistema na viši
nivo funkcionisanja, sticanje iskusta i znanja i ostvarivanje
naprednijeg razvojnog nivoa. U knjizi b\ date takve meditativne
tehnike.
337
Prvi tip tehnika omogućava pribavljanje energije za duhovni
razvoj, drugi odriavanje i stabilizovanje dostignutog spiritualnog
postignuća. I jedne i druge neophodne su za duhovni razvoj.
Postoje ipak prilične inidvidualne razlike u tome kada bi trebalo
koristiti i koje tehnike kako rasporediti da bi sc pospešila astralna
projekcja. Na primer, vežba energizacije Srednji stub kod mnogih
se pokazala kao izvanredan okidač za uspešnu astrainu projekcju -
uradili bi Srednji stub pre vežbe astraine projekcije i projektovali se
iste noći, direktno ili u snu. Suprotno tome, druge ljude vežbe
energizacije previše aktiviraju, pa nakon njih niti imaju
koncentracije da leže i rade vcžbe astraine projekcije, niti posle
njih mogu da utonu u san. Ćešće je ipak da vcžbe energizacije i
rituali pospešuju astainu projekciju, jer vas pune energijom i
pojačavaju astraInu svesnost, dok meditacije, vizualizacije i vežbe
koncentracije, iako povlače i koriste vašu energiju u pravcu nove
razvojne tačke i svesnosti, ipak iscrpljuju astrainu energiju. Nema
druge nego da eksperimentišete i sami utvrdite kakav vam
raspored rada odgovara.
Fizički us/ovi, okmženje, vremenske prilike i astrallla prclekcija
Zemlja kao i ljudsko telo ima auru i sistem velikih, srednjih i
malih čakri i meridijana, pa zato na njoj postoje mesta koja više ili
manje pogoduju astralnoj projekciji. Blizina zemaljinih čakri, zbog
velike pozitivne energije na tim mestima, najčešće pogoduje
pojačanoj svesnosti, ostvarenju uvida, duhovnom razvoju i
astralnoj projekciji. Međutim, prejaka energija može da bude i
potpuno kontraproduktivna. Lokacije s negativnom
energijom, mesta na kojima je bilo puno agresije, bola, patnje,
tuge, mučenja, nesreće, ratnih sukoba, logora, obično deluju
blokirajuće i otežavajuće na astrainu svesnost i duhovni rad. Ali ni
to nije uvek tako.
Obično se smatra da su za astralnu projekciju bolja mesta koja su
na brdu, od onih koja su u dolinama ili rupama. I otvorena priroda
i divljina uvek imaju mnogo čistiji i probojniji astral, omogućavaju
lakšu astralnu projekCiju nego prenaseljeni gradovi.
Ipak ubedljivo najbolja lokacija za astraInu projekciju je na vodi,
pogotovu na moru. Boravak na brodu najbolje je mesto za brzu i
338
laku astra1nu projekciju, zbog izuzetno dobre veze vodene
površine, astralnog plana i Meseca, zbog same vode i lunarih
ritmova, a i sva mesta pored mora, blizu reke, jezera i drugih
vodenih površina pogoduju astralnoj projekciji.
U literaturi se navodi da je svedi period, od prolećne do jesenje ,
ravnodnevice, pogodniji za duhovni rad i ostvarivanje duhovnih
postignuća nego tamni period, od jesenje do prolećne
ravnodnevice. Meni se pak čini da je obrnuto. U sve dom periodu
smo aktivniji i više okrenuti ka spolja, dok smo u tamnom periodu
zatovreniji u prostoru, introvertniji, manje pokretni i imamo više
prilike za vežbanje i meditaciju. Sve u svemu, sigurna sam da se
može dobro raditi po svakom vremenu i u skoro svakom prostoru.
Zdrav/je i astralna projekcija
Najkraće rečeno, što je astralno telo zdravije, energizovanije i
snažnije, zdravije je i fizičko relo. A dobro zdravlje je važan
preduslov za česte i uspešne astralne projekcije.
Suprotno, kada smo bolesni ili iscrpljeni, tada imamo veoma
malo snage, koncentracije i energije za duhovne radove i vežbe, a
naročito za tehnike koje zahtevaju ulaganje većeg napora. Tada se
treba samo odmarati, lečiti i hraniti na odgovarajući način da
bismo ponovo osnažili svoj sistem, a tek nakon što se vrate fizička
snaga i podrška pametno je vratiti se duhovnim vcžbama.
Primeri ljudi koji su doživeli astraInu projekciju kada su bili
ekstrema iscrpljeni ili veoma bolesni nemaju toliko veze s
astralnom projekcijom koliko s pojačanom astraJnom svesnošću,
koja sc vezuje za određena fzička stanja praćena fenomenom
izmenjene svesti. To znači da kada smo fizički iscrpljeni, bolesni,
anemični, kada doživimo jak stres i strah, astralno telo teži da
napusti fzičko telo i ode na astralni plan radi lečenja i energizacije
fizičkog tela.
Pored toga, postoje sistemi, pogotovo šamanski, koji koriste
ekstremno fzičko iscrpljivanje da bi se ostvarilo odvajanje
astralnog od fzičkog tela i da bi učenici naučili kako da izvode
astralnu projekciju. To je odličan metod, ali zahteva da učenici
budu u jako dobrom fizičkom zdravlju i kondiciji.
339
Psiholoika stanja i astralIla projekcija
Za ostvarivanje astraIne projekcije, kao i 7û većinu duhovnih i
svetovnih poduhvata, najvažnija je svesna, živa, jaka, nezaustavljiva
nnmera. Namera nosi energiju i nije po svojoj prirodi ni
racionalna, ni emotivna, ni voljna kategorija. Ona je sve to O
jedinstvu i više od [Oga. Kada imamo jasnu nameru, kako god da je
veliki .udaljen cilj, mi strelovito jurimo njegovom ostvarenju.
Taoisti biu "energja prati nameru", Prema karmičnim
zakonima, ono što očekujemo, ono 1 šta verujemo, ono o čemu
najčešće mislimo, to postajemo i realizujemo 1 svom životu. lsto
važi i za astralnu projekciju.
Pored jake namere, koju na sve načine treba braniti od
negativnih uticaja, za ostvarenje astraine projekcije dobro je da
budete radoznali i motivisuni da se nađete na astralnom planu i
ovladate njegovim zakonima.
To se najbolje postiže tako što
odri.avate plamen svoje želje dok ne postignete cilj koji stc
postavili. Motivacija će vam nekad biti veoma jaka, posebno posle
astrainih Jrojekcija j dobrih rezultata, a nekad prilično slaba, skoro
nikakva. Citajte knjige o astalnoj projekciji, primenjujte afirmacije
i vizuelizacije i povežite se sa ljudima koji vežbaju ili praktikuju
astalnu projekciju. Istrajte.
Jmajte u vidu i to da veoma jaka osećanja ili snažni životni
događaji, u koje ste energetski upelteni, traže da im budete
posvećeni i udaljavaju vaš mentalni fokus i energiju od astraJne
projekcje. Ukoliko ste se jako zaljubili il imate emotivne
probleme, ili vam se draga osoba razbolela, posvećeni ste
zanačajnom poslovnom projektu ili uzbuđeni jer putujete u stranu
zemlju, zaboravite neko vreme na kaltetne astraine projekcije.
Dakle, bCL obzira da li je u pitanju snažan pOLitivan događaj, novi
životni izazov ili je jak problem prisutan u vašem životu, to će na
neko vreme odvući vašu energiju i pažnj u u tom pravcu. Potpuno
je prirodno i normalno da u takvim periodima ne očekujete mnogo
astrainih projekcja. Jednostavno, imate preča posla i dobro je da
se njima bavite.
340
Različte prirodne i hemiske supstance i asIraIna projekcija
Za ovladavanje astralnom projekcijom u različitim duhovnim
tradicijama korišćene su i različite prirodne supstance.
Srednjevekovne veštice koristile su muharu i mandragoru, sibirski
šamani duvan i odredene halicigene pečurke, južnoamerčki
indijanci tatulu i meskalin, indijski jogiji kanabis i opijum, a new
age astraini tragaoci svc vrste hemijskih droga.
Nije sporno da droge izazivaju izmenjena stanje svesti i da mogu
dovesti do astrainc projekcije, ali da biste vcžbal astrainu
projekciju na taj način potreban vam je iskusan učitej. Medjutim,
ne bih vam savetovala da se prepustite bilo kome u ruke, posebno
osobi koja preporučuje upotrebu droga. Rizik i opasnost su
previše veliki i ne treba se igrati sopstvenim, a kamoli tudjim
životom i duhovnim potencijalima.
Drugo, droge generalno oslabljuju psihičke mehanizme odbrane
i smanjuju snagu ličnosti, a za duhovni napredak i ostvarivanje
materijalnih i spiritualnih ciljeva potrebna je volja, ego i sva
raspoloživa sredstva lčnosti. Upotreb nom droge mogu se ostvariti
neki manji uvidi, ali se smanjuje lična snaga i kapacitet da se nosite
s izazovima i razvojnim zahtevima kako stvarnog života tako i
duhovnog napretka.
Treće, prilkom upotrebe droga dolazi do lošeg transfera s
astralnog do fzičkog plana. Odnosno, upotrebom narkotika
možete biti "tamo", imate fantastična iskustva, potresne uvide i
čarobne vizije ali se posle ne sebti ničega, ili skoro ničega. Droge
previše brz.o menjaju nivo svesti, dovode do prazni na u pamćenju i
zatamnjenja u sećanju i zato ncma nikavih bitnih koristi od
upotrebe takvih supstanci.
Ć
etvrto, droge stvaraju dis balans energije koji naš energetski
sistem čakri i meridijana ne može da probavi i rasporedi. To
dovodi do nagomilavanje negativne i prjave energije, što kasnije
uzrokuje energetsku iscrpljenost, a \\ dužem periodu i psihička i
fizička oboljenja.
Peto, upotrebom halucigenih droga rizikujete da se oprostite od
svakog duhovnog rad:. Ponek:Jd jc šteta od upotrebe halucigenih
droga tolika da poslcdice ne mogu da sc ispmve i da je gubitak u
sposobnostima lčnosti ncnadok:ndiv. U ostalom. koliko uspcšnih,
341
ostvarenih ljudi i duhovnih adepta znate, a da su narkomani ili
alkoholičari?
RAD NA SNOVIMA
METAFORiČKO PROCESIRANJE
Ima mnogo situacija M snovima koje izgledaju kao da imaju malo
ili nikakav odnos sa Sih!cijama u spoljnom svetu, a u stvari su
maskirani simboli lične dinamike i životnih situacija u kojima se
nalazimo. Ono što sprečava da razumemo san je naš otpor da
postanemo svesni toga šta radimo u pojedinim životnim oblastima
ili okolnosti s kojima nam je teško ili bolno da se suočimo.
Jedno od dobrih pitanja koje sebi možemo postaviti je "kako ovaj
san odražava određene stavove ili dinamiku u meni
"
? Možemo se
zapitati "kako ovaj san odražava ono što se upravo sada dešava
meni", ili "kako san prikazuje ono što mi se dešava na poslu"?
Ovaj metod pruža mnogo mogućnosti za različite uvide i izbore jer
sami biramo kontekst u kome želimo da radimo. Najbolje jc
izabrati onaj koji nas najviše ili najmanje privlači, odnosno odbija.
U svakom slučaju doći ćemo do značajnih uvida. San tako
koristimo kao metaforu za procesiranje dinamike svog nesvesnog
ili različitih situacija 1 našem životu, odnosno koristimo
simboličku strukturu sna i podešavamo je prema posebnoj situaciji.
Samu tehniku možete primeniti na bilo koji san, ali je najbolji
rad na jednostavnim, konciznim snovima.
I Zapisivanje i ključna pitanja
ZapiŠite san i uradite tehniku ključnih pitanja kako bi
unutrašnja dinamika ostala jasna ..
n Ponovo pisanje sna
Ponovo napišite san uopštavajući neke stvari i čineći ih
slikovno i strukturalno jasnijim. To ne morate raditi ako san
izgleda rclativno jasan.
342
III Izbor konteksta
Izaberite dva različita ili čak suprotna konteksta 1 kojima ćete
procesirati san kao metaforu. Dajem neke ideje, a sami možete
izabrati i dodati svoje:
- Šta san govori o mojim sekusalnim odnosima?
- Kako san opisuje moje stavove prema novcu?
- Na koje se aspekte mog detinjstva san odnosi?
- Koja vrsta roditelj-dete problema je tu pokazana?
- U kom smislu se ì snu govori o mojoj potrebi za izlcčcnjem?
Koji su iscejujući simboli \ ovom snu?
- Kako san odražava način na koji donosim odluke?
- Šta san govori o mom ljubavnom i emotivnom životu?
- Koje buduće mogućnosti ì mom životu san može da predvidi?
- Da li san odražava političke dogadjaje koji će desiti \ ovoj
zemlji?
- Kako san odražava unutrašnju dinamiku u mojoj ličnosti?
- Kako san prikazuje razvoj mojih poslovnih projekata?
- Kako san prikazuje duhovni aspekt moje ličnosti?
- Kako san odražava moj napredak i rad na astralnoj projekciji?
Teško je izabrati više od jednog konteksta za san, zar ne? Zato
što ego ima svoj stav, svoj kontekst i ego je uvek u pravu.
Primeri rada na snu metaforičko procesiranje
SAN EKSTATiČNI UČITELJ
U nekom zlatastom prostoru, 1 ambijentu s puno dIVeta i svetla,
čeka me dugokosi starac, kose i sede i crne. Ekstatičan je i
nasmejan, a kosa i lice mu blistaju vitalnošću i prosvetljcnošću.
Kosa mu je vezana i ima kapicu, nalik jevrejskoj. Raduje mi sc i ja
sam takođe srećna što ga vidim. On traži da podignem glavu i
gledam uvis, mada mi je taj položaj neprijatan i vrat mi se koči.
Vidim oblake i l njima grad. Prepoznajem Njujork, zatim neki
drugi grad, ne sećam se koji, pa onda London.
343
I !jučna pitanja.
- Staja, Ego snevača, radim u ovom snu?
Dolazim u sobu, podižem glavu, gledam.
- Koji su simboli u snu važni za mene?
Učitelj je fascinantan. Strani gradovi na nebu izgledaju
nezemaljski.
- Koja su moja različita osećanja u snu?
Oduševljenje, fascinacija, radost zbog susreta sa Učiteljem.
Neverica da gradove na nebu vidim tako jasno.
- Koje su različite akcije koje preduzi mam u snu?
Slušam učiteja i radim šta mi kaže.
- Kakav odnos, ako postoji bilo koji, ovaj san ima s onim što se
upravo sada dogadja u mom životu?
Planiram \ narednom periodu neke projekte s inostranstvom.
- Ko ili šta daje obaveštenja u snu?
yčitej mi podiže glavu i pokazuje gradove.
- Sta ili ko mi pomaže u SilU?
Učitelj.
-
Š
ta ili ko me povređuje u snu?
tJišta. Samo mi se od položaja glave malo koči vrat.
- Sta bih želela da izbegnem u snu?
Ništa.
- Koje akcije bi taj san mogao da mi preporuči ili sugeriše?
Da budem hrabra, da podignem glavu, da verujem svojim
vizijama iako izgledaju eteri čne i nebeske.
- Koje izbore imam, šta ću učiniti kao rezulatat rada na ovom snu?
Recimo da ću intenzivirati svoje kontakte sa prijateljima 1
inostranstvu.
- Ko ili šta su moji saputnici 1 snu?
lčitelj.
- Sta ja činim u svakodnevnom životu kada se nađem \¡ sličnoj
situaciji?
!sto što i 1 snu, slušam Učiteja.
- �ta ti želiš da pitaš nas, tvoje duhove sna?
Zelim samo da kažem Učiteju da sam mnogo, mnogo srećna što
sam ga videla i srela, što postoji biće tako prosvetljujuće, pozitivne,
mudre i radosne energije.
344
II Ponovo pisanje sna
Nema potrebe. San je kratak i jasan.
III Izbor konteksta
- Na koje aspekte mog posla se ovaj san odnosi?
^
Ja dolazim kod Učiteja Qastvo, sebstvo, Sveti Anđeo Cuvar) koji
je pun energije i optimističan. U poslu sam usmerena na suštinsku
svetlost, istinsko biće, večnu mudrost, ali je potrebno više
enhlzijazma, optimizma i lakoće. Radosna sam kad sam na taj
način \¡ kontaktu sa svojim poslom. Potrebno je da malo
podignem vrat, jer je očigledno previše naklonjen ka zemlji, i
otvorim novu viziju koja će obuhvatiti posao s inostranstvom.
- Kako ovaj san opisuje način na koji donosim odluke?
U donošenju važnih odluka konsuItujem se sa učitejem. To me
ispunjava radošću, sigurnošću i novom vizijom.
I u stvarnom žiVoh! pre donošenja važnih odluka kOllSultujem
Tarot, Ji Đing, tražim odgovore i savete u snovima i u kontaktu sa
astra1nim učitejima.
ENERGIZOVANJE ASTRALNOG TELA
ASTRALNI POKLON
Cilj ove vežba je da produbi vašu senzitivnost za astrlnu energiju
i da aktivira astralna čula i kontakt s astralnim p1a'!om. Važno je
da vam tokom vežbe um bude miran i otvoren. Sta god da se
događa nemojte zaključivati i suditi unapred. Poigravajte se
energijom i pokušajte da budete sasvim spontani j opušteni.
1. Uradite zaštitu.
2. Sedite ili stanite tako da vam bude udobno. Zatvorite oči.
3. Ruke prirodno opustite pored tela.
345
4. Malo pognite glavu, a dlanove, okrenute naviše, podignite do
visine solarnog·pleksusa. Izgovorite kratku molitvu za pomoć i
vođstvo. Na primer:
"Moje Jastvo, molim te, vodi me i poduči me".
5. Sačekajte da osctite toplinu, peckanje ili strujanje na sredini
dlanova.
6. Približite dlanove ali ih nemojte sastaviti.
7. Osetite kako vam sc na dlanove spušta četvrtasta kutija s
pok1onom. Pogledajte je astra1nim očima. Kako je kutija
uvijena, kakve je boje? Otvorite je i vidite šta se u njoj nalazi. Tu je
neki premet ili simbol, poklon za vas s astralnog plana.
8. Razledajte poklon. Dodirujte ga, osluškujee, mirišite i probajte.
Poigravajte se njime. Razgledajte ga radoznalo sa svih strana.
9. Sada zamislite da se do ispod vaših grudi nalazi more astral ne
energije. Spustite poklon u to more i zahvalite se.
10. Dlanove okrenite naniie. Dodirujte njima glatku i talasasttl
površinu astranog mora. Pustite svoje ruke da plutaj u po
energetskoj površini i da zaranjaju u energiju. Poigravajte se njome
i ispittljte je.
Nekad ćete imati potrebu da ustanete i pratite energiju oko sebe
i po prostoru. Mo7.a ćete se vrteti \ krug zajedno s energetskim
kovitlacima, ili osećati određene oblike, videti boje i fgure.
Dogodiće se da vas preplave neka osećanja, slike ili sećanje.
Sve je to u redu. Potpuno spontano, opušteno i bez prosuđivanja
pratite energiju 5-10 minuta.
11. Vratite se na mesto s koga ste počeli. Otvorite oči i uradite
vcžbe uzemljenja.
12. Zapišite rezultate.
Primer
Osetila sam toplinu na dlanovima. Pozvala sam svog Svetog
Aneđela Čuvara. Na dlanovima mi se stvorila zelena kutija s
plavom mašnom. Otvorila sam je i ì njoj našla veliki brod. Ličio
mi je na one predratne parne brodove. Imao je dosta metalnih
delova i bio malo bockast zbog svih tih naprava j mašina. Mirisao
je na čađ. Zahvalila sam se i pustila ga u astralno more.
346
Oko mene su se pojavili neki kovit1aci. Sledila sam ih dlanovima.
Ruke su se pokretale same od sebe. Morala sam da ustanem iz
stolice i uputim se ka prozoru. Kovit1aci su se podizali j spušt

li.
Postali su predivno zlatni, kao neki veseli gcjziri zlataste svetlostI.
MEDITACIJA
I NKUBACIJA REŠENJA
Inkubacja rešenja je tehnika kojom možemo doći do sugestija,
saveta ili rešenja problema ili pitanja koje postavimo i koje nam je
važno. Može se primenjivati na različita pitanja, materijalna,
zdravstvena, emotivna, mentalna, poslovna i duhovna. Odgovore
dobijamo od nadsvesnog uma ili, magički rečeno, od inteligencija i
vodiča s astralnog plana. Postavljamo pitanje transcendentalnom
sebstvu, Višem Ja, Svetom Anđelu Čuvan i očekujemo odgovor
koji dolazi kroz meditaciju ili sledeće noći \¡ snu, ili kroz događaje
i ljude sa kojima kontaktiramo u narednom periodu. Mogu se
događati i sinhronicističke situacije kao spoljašnji deo odgovora.
Da biste došli do kvalitetnih odgovora nužno je da se pokrene
kvalitetna i koncenrrisana energije. Bitno je da osećate strast u vezi
svog pitanja i želite da dobijete odgovor od Izvor

.
.
.
.
Kada se O svojim aktivnostima astraine projekcIje nadjete u
zastoju, ne projektujetc se dovoljno često ili ne znate kako dalje da
nastavite rad, tada je dobro da uraditi inkubaciju rešenja, odnosno
postavite pitanje kako da prevaziđete nastali zastoj ili problem koji
blokira razvoj.
Najbolje je da prvi deo inkubacije, svesnu inkubaciju rešenja,
radite sat ili dva pre odlaska na spavanje.
] Svesna inkubacija
1. Zapišite problem koji imate 1 formi pitanja na listu papira.
2. Napišite 20 stvari koje možete uraditi da biste pozitivno rešiti
problem ili ostvarili napredak. Obavezno morate napisati
svih 20 stavki, ma kako vam sc to činilo nemoguće. Oko prvih 5-
347
15 ideja verovatno nećete imati mnogo problema, a onda ćete
osetiti menra1ni zastoj, prazan um bez novih ideja. Potom će se
pojaviti nekoliko novih. Nemojte da prosuđujete tokom ovog
procesa mentalne inkubacije. Samo zapisujte ideje kojc vam padnu
na pamet.
II Priziv
Napišite kratak priziv ili molitvu kojom se obraćate svom Višem
Ja, Izvoru, Jastu, Svetom Anđelu Cuvaru, asta1nim vodičima. U
Å ¼ Æ Æ Æ * Æ » ¶Æ • •
njemu na snazan, msplratlv�Ul I JezgroVit nacm IZnesite svoJ
problem i zamolite za pomoć i vođstvo u njegovom rcšavanju.
Ako želitc, na lični oltar stavite simbole koji predstavljaju središte,
a pored njega vaše pitanje s 20 odgovora.
Dok tonete 1 san ponavljajte piranje.
III Odgovor na problem
Posle buđenja zapišite san ili bilo šta što vam padne na pamet.
Ako vam odgovor izgleda nepotpun, uđite u mediraciju, ponovo
postavite pitanje i pustite da sc slike iz sna nastave.
Ako niste zadovoljni radite na ovoj način tri večeri, sve dok ne
budete primili odgovor.
Primer
Ovu tehniku pri put sam radila 1 martu 1992. godine. Bila sam
nezadovoljna brojem svojih astrainih projekcija. Uglavnom sam se
projektovala jednom, najvi�c dva puta nedeljno i to tačno na
promenu lunarne faze. Zclcla sam da povećam učestalost
projekcija bar na dve stabilne astraine projekcje nedejno.
Napisala sam 20 stvari koje bih mogla da uradim i stavila svoj sveti
predmet za astrainu projekciju na oltarić pored kreveta. Takođe
sam smislila kratku pesmi cu Anđelu čuvaru, s molbom da mi
omogući veću svesnost i češće posete astralnom planu.
Sanjala sam san koji mi je dao neke potpuno nove elemente koje
do tada nisam uzimala U obzir.
348
SAN VENE ČARAPE
Žurim na sastanak grupe s kojom zajedno mdim meditaciju.
Grupa dolazi u moj stan. Na stepenicama srećem komšiju Đolera i
on mi kaže da devojke do ponoći moraju da budu u krevetu.
Nasmejem se njegovoj šali i krenem dalje. Pogledam na sat

i vidi
n
da je prošlo jedanaest uveče. Na ulazu u sobu nepoznata zena ml
za vežbe daje zlatiborske beJe vunene čarape. Skidam cipele,
obuvam te čarape na bose noge i osećam da mc prilično bockaju.
U prostoru su nepoznati ljudi. Sedam 1 položaj za meditaciju i
glasno se žalim da će me grube čarape ometati u meditaciji. Starija
žena pored mene me ućutkuje i prekorno kaže da tako barem neću
zaspati i smetati joj svojim hrkanjem.
Analizom ovog simpatičnog sna izvukla sam tri bitna elementa
koji �u doveli do mnogo češćih astrainih projekcija:
1. Zurim na meditacie koje počinju oko 23h.
Potrebno je da se spremim za astraIne vežbe oko 11 časova
uveče i da ih dovršim do ponoći.
2. Devojke moraju da budu do ponoć Il krevetu.
Dobro je da zaspim oko ponoći jer ću tako biti usklađenija s
lunarnim ritmovima i svesnija i odmorija za astrainu projekcju.
3. Obuvam vunene čarape na bose noge.
Stvarno sam već sledeće noći, posle vc:bi za astralnu
projekciju, usred toplog proleća, obula zlatiborske vunene čarape
za spavanje. Rezultat je bio fenomenalan, posle četiri sata spavanj a
o5vestila sam sc u jasnoj astralnoj projekciji! Vunene čarape tako
su dobro delovale (pogotovu leti), da sam ih naredne dve godine
koristila kao omiljenu pomagalo za astrainu projekcju.
METODA ASTRALNE PROJEKCIJE
ASTRALNI PENTAGRAM (POČETNA FORMULA)
Ova vcžba je pri korak u naprednije tehnike astral !U projekcije.
Ona se bazira na aktiviranju energetskih bkri na telu, kroz
određene položaje, koji provociraju pojačanu astrainu svesnast i
projekciju astralnog tela.
349
1. Uradite mali terajući pentagram zemlje.
2. Zauzmite položaj Piramide - sedite na pod, tako da su vam
kolena razmaknuta u stranu, a stopala tabanima sastavljena,
prsti na prste, peta na peru. Laktovi su spušteni k butinama,
šakama obuhvatite kolena. Budite nepomični 5 minuta. Scbe
zamislite kao blještavo belu uspravnu piramidu.
3. Zauzmite položaj Pentagrama - stopala su vam i dalje s
astavljena kao u predhodnom položaju. Dlanove sastavite na
nivou grudne čakre, laktova usmereni h ka spolja. Kolena formiraju
dva donja kraka petougla, laktovi gornja dva, a glava vrh. Budite
nepomični 5 minuta. Zamislite sebe kao blještavo beli petougao.
4. Zauzmite položaj Lopte - stopala su sastavljenja, glava je na
kolcnima. Ruke su podvučene ispod stopala, tako da su sve
četiri srednje čakre, dve na rukama i dve na stopalima, povezane.
Budite nepomični 5 minuta. Zamislite sebe kao kružni kovitlac
blještavo bele energije. Vidite scbe kao energetsku lOphl i osctite
pokret energije u sebi i oko sebe.
5. Osetite iz kog pravca dolazi energija do vaše temene, adžna
čakre. U kom vas pravcu energija povlači? U tom pravcu se
okrenite temenom i lezite tako da vam teme bude I pravcu
energije koja vas povlači.
6. Otvorite energiju. Raširite ruke i noge formirajući oblik
perokrake zvezde. Dlanovi su okrenuti ka spolja. Zamislite da
iz svake vaše čakre (teme, stopala i dlanovi) isijava beli snop
energije. Nalik nitima, ili ravnima, snopovi se spajaju I jednoj
tački, koja predstavlja pravac energije koja vas vuče naviše.
7. Budite nepomični. Koncentrišite se na tačku spajanja.
Dozvolite da vas energija povuče naviše i projektujte svoje
astralno telo. 10 minuta.
8. Lagano se razmrdajte u ležećem položaju i kad osctite da ste
spremni ustanite.
9. Uradite mali teraj ući pentagram zemlje.
350

uke za rad u


Teorija
Rad sa snovima
Energi7.cija
astralnog tela
Meditacija
Metoda astraIne
projekcje
Pročitajte poglavlje.
Ambiciozni - svakog dana.
� �
j

o
unedeljno.
..
- nedeljno.
Ambiciozni � nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Na sve snove primeniti metodu Melaforiiko promirafI je.
Primenite zaključke u svakodnevnom iivotu. Svaki san.
Umereni � naS[avite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Na tri sna primenite metodu Metaforičko proCimnje.
Primeni tc zaključke u svakodnevnom iivotu. Tri sna
nedejno.
Lenjivei � nastavite redovno zapisivanje snova. Svakog
dana.
Na jedan san primenitc metodu Metnforiiko promirflllje.
Primenite zaključke u svakodnevnom iivotu. Jedan san
nedeljno.
Ambiciozni - izvedite vežbu Astm/Ili pok/on svakog dana.
Umeren; - izvedite veibu AstmIIIi pokloll lri puta
nedeljno.
Lcnjivci � izvedite vežbu AsimIni poklon jednom
nedeljno.
Ambiciozni -uradite rl/ll/mci1 rdmjfl tri dana
UZ1stopce tokom nedeje za isto pitanje.
Umereni � uradite inklbfciI rdinja dva dana uzastopce
tokom nedeje za isto pitanje.
Lcnjivci - uradite IIkuhari/u rdenjfl jedan dan tokom
nedelje za odabrano pitanje.
Sest dana radite sve korake metode astraine projekcje
Pobedllik:
� Crna knjiga (5 minuta)
� Relaksacija (10 minuta)
- Signal-disanje (5�10 minuta)
- Uzdizanje (2 minuta)
- Kruienje po sobi (2 minuta)
- Izlazak ( l minut)
� Vcžbe astralnog kretanja (1 minut)
� Pet pečata (3 minum)
351
352
- Mesto moći (l minut)
- Zatvaranje kruga - ruke (1 minut)
- 1zgovaranje imena (l minut)
- Vilinski vrtlog (5 minuta)
- Povratak pet pečata (S minuta)
- Ulazak -skok (1 minut)
- Kruženje po sobi (2 minuta)
- Povratak I telo (l minut)
Ukupno od 45 do 60 minuta.
Ambiciozni -šest dana svake večeri pre spavnnja uadite
celu metodu Pobednik i ujutru čim sc probudite. l
popodne, ako legnete da odremate.
Sedmi dan izvedite Astra/ni pm/lgram.
Umereni - sest dana svake večeri pre spavanja uradite selu
metodu Pobednil, ili ujutru čim se probudite ako ste
zaspali na nekom od koraka.
Sedmi dan izvedite AsIrahi; pmtagmm.
Lenjivci -tri puta nedeljno uveče pre spavanja uradite
celu metodu Pobednik, ili ujutru čim sc probudite ,lko ste
zaspali na nekom od koraka.
Jednom u nedelji izedite Astra/ni pm/aK-tI.
ZAVRŠNA REČ
Hvala što ste prihvatili izazov.
Ako ste knjigu pročitali od korica do korica, čestitam. Sada je
vreme da se date u akciju. Dvanaest izuzetno uzbudljivih nedeja je
pred vama.
Ako ste od onih koji vole da prvo pročitaju poslednje stranice, da
vide kako sc završava, ili čitate na preskok, samo poglavlja koja vas
privlače - verovatno to radite i u drugim stvarima u životu.
Na'i.alost, nema prečice. Mora da sc krene od početka i da se ide
sve do kraja, do potpunog uspcha i ostvarenja postignuća.
Ako ste pak uradili tehnike tokom svih dvanaest nedelja, sigura
sam da imate ra'tioga da budete ponosni na sebe. Iskustva koja ste
doživeli promenila su vas i obogatila svetlošću i spoznajom, koja
je, na žalost, još uvek privilegija malobrojnih. Sigurna sam da tek
sada imate mnogo pitanja i da je vaša žeđ za istraživanjima,
astral nim susretima i duhovnim inicijacijama još žešća i jača.
Zeli m vam da ostvarite svoju istinsku volju, Veliko delo, najvišu
@ A Æ . . ¶. . . .
srectl I Ispunjenje Zlvotne mlslJc.
Maja Mandić Marković
P.S. Volela bih da znam kako ste postigli astral nu projekciju i
kakva ste iskustva imali tokom rada na tehnikama i vežbama.
Molim Vas da sa mnom podelite svoju priču.
Adresa: ¾.arkonamaja.com
arkona@sbb.rs
353
CIP· KaT3J10rll33Ullja y ny6mlKaJlljll
i-apOlH3 6116I1110TCKa Cp6nje, 6corpa.
1 59.961
MAHtl MapKoBlfi, Maja, 1963-
Astralna projekcija / Maja Mandić
Marković. - l . izd. - Beograd : M. Mandić
Marković. 2009 (Beograd : Curent). - 334 str.
: ilustr. , tabele ; 21 cm
Tiraž 200
.
ISBN 978-86-911203-1-3
COBISS.SR-JD 1 68 l 4 l 068