P. 1
Makalah Ulumul Qur'An

Makalah Ulumul Qur'An

|Views: 211|Likes:
Published by Awan Sang Hitam

More info:

Published by: Awan Sang Hitam on Jan 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/04/2015

pdf

text

original

KARAKTERISTIK ULUL ALBAB DALAM AL-QUR’AN

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam menempuh Ujian semester akhir semester Program Pasca sarjana (S2) UNISBA

Dosen : H.AGUS HALIMI,Drs.,M.Ag

Oleh : Hj.MASPUROH NPM: 20010010035

Jadikanlah Al-qur’an dan sunnah sebagai amalan hidup jika ingin selamat dunia dan akhirat

PASCA SARJANA

UNISBa

21.Ar-Ra’d :13: 9. Ulul albab adalah kelompok manusia tertentu yang di beri keistimewaan oleh Allah SWT. Q. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali Ulul Albab”. dan pengetahuan disamping pengetahuan yang diperoleh mereka secara empiris :”Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya.S.Ali-Imron:3: 190-191                                            190.Al-Baqoroh : 2: 269) A.S. kebijaksanaan. Q.S.19. sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Diantara keistimewaannya ialah mereka diberi hikmah. Tafsir Maudu’i Penjelasan tentang Ulul Albab dibawah ini diambil dari beberapa Kitab Tafsir sebagai perbandingan dari kitab-kitab Tafsir (Mufassir)yang penulis pelajari.TAFSIR MAUDU’I SPESIFIKASI ULUL ALBAB DALAM AL-QUR’AN Oleh: Hj. Pengertian Ulul Albab disebut enam belas kali dalam A-Qur’an menurut pemaparan yang digambarkan Al-Qur’an.20. dan silih bergantinya .S Ali-Imron:3:190-191. 1. Yang akan di bahas yaitu dari Q. ( Q.MASPUROH NPM: 20010010035 1.21. Sesungguhnya dalam penciptaan langit langit dan bumi. Az-Zumar :39: 18.dan . Q. meskipun Allah tidak tidak menyebutkan pengertian secara spesifik mengenai makna Ulul Albab. Dan barang siapa yang diberi hikmah.S.

baik yang ada di bumi maupun di langit untuk kesejahteraan dan kemaslahatan manusia hingga mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. 191.S.  Bahwa Ulul Albab yaitu pemahaman orang yang memiliki wawasan lebih maju dan ilmu yang luas. baik siang maupun malam. Beliau mengungkapakan salah satu Hadits tentang Ulul Albab yang artinya: ‫لعب كادة ك كا لتفك كروا و حك كى ان الرج كل م كن بن كى اس كرائيل ك كان اذا‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫عبداالله ثلثين سنة اظلتها‬ . Tafsir Fii Dzilalil Qur’an(Syaid kutub) Q.malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. tidaklah engkau menciptakan ini dengan siasia.Ulul Albab tetap mengingat Allah. maka peliharalah kami dari siksa neraka 1). Maha Suci Engkau.Ali-Imron :3:190-191  Ulul Albab adalah: Orang yang memiliki pemikiran dan wawasan tentang ciptaan Allah SWT. (yaitu) Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ( seraya berkata): “ Ya tuhan kami. Tafsir Al-Munir (Muhammad Nawawi Al-Bantani) Q. di dalam dirinya. kemudian lidahnya selalu basah dengan dzikir dan do’a yang panjang dan dilandasi hati yang khusyu. ia selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri. Dan memiliki rasa takut dari siksa.Ali-Imran :3:190-191  Ciri ciri Ulul Albab yaitu ketika memikirkan semua cipataan Allah baik yang ada di bumi maupun di langit serta memikirkan pergantiannya waktu siang dan malam.duduk atau berbaring. dan apabila menempatkan sesuatu sesuai dengan peruntukanya( a’ 2).S. mereka selalu memikirkan manfa’at setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT. Kesimpulan Ulul Albab yaitu tiada henti hatinya selalu berdzikir kepada Allah SWT.

Kitab Sofwatut Tafasir (Syeh Ali Ashobuni) Q.Ali-Imran : 3: 190-191  Menurut Syeh Ashobuni dalam Sofwatut Tafasir. kalau pedagang lagi mujur. selalu langsung ingat kepada sang pencipta-Nya sambil memikirkan kemanfaatannya seraya berdo’a kepada-Nya.‫سحابة فبد تلك المدة فتيا من فتياتهم‬ “Ketika seorang laki-laki tertidur di peraduannya maka tiba-tiba dia mengangkat kepalanya seraya melihat bintang yang ada dilangit.maka Allah mengampuninya. sedangkan makna ‘am yaitu keadaan lagi senang(mujur) punya jabatan yang strategis. Jadi setiap Ulul Albab ketika memperhatikan makhluk ciptaan Allah SWT. Kesimpulan Menurut Mufassir ini Ulul Albab adalah: Orang yang memiliki pemikiran dan wawasan tentang ciptaan Allah SWT. 3). dan dia berkata aku bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau Robbanaa Tuhan dan yang menciptakan. keluarga yang serba cukup dan sehat wal’afiat . Jadi setiap Ulul Albab ketika memperhatikan makhluk ciptaan Allah SWT. di dalam dirinya. kemudian ia berdo’a : ‫الهم اغفرلي فتظر الله اليه فغفرالله‬ Artinya: Yaa Allah ampunilah dosaku. dan dia berkata aku bersaksi bahwa sesungguhnya Engkau Robbanaa Tuhan dan yang menciptakan. selalu langsung ingat kepada sang pencipta-Nya sambil memikirkan kemanfaatannya seraya berdo’a kepadaNya lalu ia mengangkat kepalanya seraya melihat bintang yang ada dilangit. kemudian ia berdo’a yang panjang dan khusu.    mengandung makna khos artinya berdiri. petani lagi panen yang melimpah.S.

2. Dia merintih pada dini hari. petani sawahnya terkena hama. pedagng lagi rugi. Q. Ar-Ra’d : 13 : 19-22                                                                         Terjemahnya: . bersujud dan rukuk di hadapan Allah. sedangkan makna ‘Amnya adalah seperti jabatan yang dipecat/ pemutusan  hubungan kerja. jika petani sawah atau ladangnya kekeringan dan kemarau panjang hingga tidak bisa di tanami lagi. yang mengajukan segala derita dan permohonan ampunan kepada Allah semata-mata hanya mengharapakan Rahmat-Nya.  Sedangkan makna Junuubihim  Makna Khosnya adalah berbaring. adapun makna ‘amnya yaitu jabatannya sedang turun.Makna khos Qu’udan  adalah duduk.S. jika pedagang dalam keadaan bangkrut. yang selalu bangun tengah malam. Kesimpulan Ulul Albab adalah orang yang memiliki sifat-sifat ilmuwan/ intelektual.

20. . Adakah arang yang mengetahui bahwa sanya apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu itu bena r sama dengan orang-orang yang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridloan tuhannya.S. (yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjajnian 21. secara sembunyi atau terang-terangan serta menolak kejahatan dengan kebaikan. orangorng itulah yang mendapat kesudahan (yang baik). “  Oarang-orang kafir yang di ibaratkan dengan orang buta / bodoh dalam agama. tawakal. • Kitab Sofwatut Tafasir (Syeh Ali Ashobuni) Q.  Orang –orang yang selalu ta’at dalam menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari perbuatan yang dilarang-Nya secara total. • Kitab Tafsir Fi-Dzilalil Qur’an ( Syeh Qutub) Q.  ” Ulul Albab yaitu oang mukmin itu hatinya melihat dan tidak pernah terlepas dari petunjuk Allah dan mohon pertolongan Allah SWT.Ar-Ra’d : 13: 19-22 Syeh Ali Ashobuni mengatakan bahwa Ulul Albab persinya adalah :  Orang-orang yang menyempunakan keputusan ( tugas) Allah SWT yang diberikan kepadanya.. selalu istiqomah dalam kebaikan dan tidak pernah melenceng dari keyakinan kepada Allah SWT. mendirikan shalat.(su’ul hisab).  Dan begitu pula apa-apa yang telah diperintahkan Allah selalu dita’atinya secara sempurna dan semua sunah-sunah-Nya dikerjakan dengan tegak lurus tidak pernah terbawa kepada hal-hal yang buruk dan selalu takut terhadap hisaban-hisaban yang buruk/jelek.S. Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisaban buruk 22. dan menafkahkan sebagian rizqi yang kami berikan kepada mereka. suka bersifat sombong dan takabur. bersikap tawadlu.19.Ar-Ra’d : 13:19-22 Menurut persi Syeh Qutub) dalam kitabnya Fi-Dzilalil Qur’an mengungkapkan pendapatnya tentang Ulul Albab. mereka menepati ikrar dari iman secara keseluruhan. dari berbagai perintah dan cegahan mereka tidak mengingkari janjinya jendiri. tidak mengindahkan nikmat (tidak mensyukuri nikmat yang di berikan oleh Allah SWT).

Serta orang-orang yang sabar dan selalu mengharapkan keridloan Allah. Kesimpulan Ulul albab persi Ar-Ra’d yaitu: orang yang selalu memperhatikan terhadap apaapa yang di kehendaki Allah dan tidak berpaling dari pada-Nya. Dan merea menolak kebodohan secara hilim. keikhlasan dan menghindari segala larangan Allah dengan rasa takut dari laknat dan hisaban-hisaban yang jelek. Jika mereka berbuat salah dan Allah mengampuni terhadap dosa mereka. orang yang tahu dari golongan manusia. yang diturunkan kepapa engkau ( Muhammad) dari Tuhanmu yaitu haq yang tidak ada keraguan didalamnya yang saling membenarkan satu sama lain. serta membelanjakan hartanya di jalan Allah baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan dan apabila berbuat salah maka selalu di iringi dengan perbuatan yang baik seraya memohon ampunan kepada Allah( taubat) yang akhirnya mendapatkan balasan/ampunan dari Allah SWT. dan membelanjakan hartanya dari yang Allah berikan kepada mereka baik secara sembunyi maupun terang-terangan.S. Kesimpulan Ulul Albab itu ialah orang-orang yang mengambil hikmah dari perumpamaanperumpamaan dan apa bila mereka berfikir dengan berfikir yang sehat. Merekalah yang menerima balasan yang terpuji di akhirat kelak ( syurga). Dan dimasukannya ke dalam syurga.Ar-Ra’d : 13: 19-22 Muhammad Inu Kastir mengemukakan pendapatnya dalam kitab Ibnu Kastir bahwa Ulul Albab itu adalah: Tidak pernah sama.dan tidak ada petrbedaan didalamnya sesuai dengan Firman Allah dalam ayat lain  ‫و تمت كلمة ربك صد ق‬ artinya: tidak akan sama ahli neraka dan ahli syurga. ahli syurga itu orang-orang yang berbahagia. Orang. . Dan orang-orang yang menepati perintah Allah dengan penuh keta’atan. • Kitab Tafsir Ibnu Kastir ( Muhammad Abdullah bin Kastir) Q. Dan orang-orang yang sabar dan mengharapkan keridlaan dari Dzat Allah Tuhan mereka kemudian mendirikan shalat.orang yang menepati apa-apa yang telah Allah perintahkan kepadanya serta menjauhi larangan-Nya yang dipenuhi rasa takut terhadap perhitungan-perhitungan yang buruk. Aamiin Ya Robbal ‘Alamiin. ilmu yang tidak disombongkan dan tidak menyakiti juga sabar. semoga kita termasuk golongan Ulul Albab.

19-21                                                                                                       Artinya: 9. 18.S. . (Apakah kmu hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri. Mereka itulah orang-oran yang telah di beri Allah petunjuk dan mereka itulah orangorang yang mempunyai akal.Az-Zumar : 39: 9.Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya . Q.3. sedang ia takut kepada (azad) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: ”sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.

dan tidak pernah menempatkan sesuatu keburukan dirinya melainkan hanya pada tempatnya. bisa tumbuh pepohonan yang berwarna-warni lalu menjadi layu dan daunya menguning dan berguguran itulah pembelajaran bagi orang-orang yang berakal dan bagaimana supaya dapat mengambil manfa’at dari hal tersebut? dan nikmat yaitu bangunan-bangunan yang megah diatas sugai yang mengalir dan tidak pernah ada kemegahan bangunan tersebut di dunia dan Allah tidak mengubah janji-Nya sampai hari qiamatpun. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah menurunkan hujan dari langit.19. maka hatinya menjadi luluh dan tidak pernah mendengarkan maupun mengucapkan sesuatu kecuali kalimat yang baik.    Orang yang bertaqwa kepada Allah baginya disediakan tempat-tempat yang mulia . maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan. dan pada ucapannya tidak pernah menjawab kecuali atas petunjuk Allah SWT. Pemikiran yang yang baik yaitu mengajak kepada temannya untuk membersihkan diri dari hartanya dan mengajak kepada jalan yang lurus / keselamatan. • Kitab Tafsir Fi-Dzilalil Qur’an ( Syeh Qutub) Q. Orang yang bersih jiwa dan hatinya. Allah menyinggung kepada orang yang berakal sehat untuk senantiasa memperhatikan bagaimana Allah menurunkan hujan dan oleh sebab itu. 18. Allah memberikan petunjuk pada mereka pandangan-pandangan dan ucapan yang baik dan Allah memberi jawaban kepadanya ( ijabah) dari segala permohonannya.  Oarang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal.19 dan 21 Ulul Albab menurut persi kitab Fi-Dzilali Qur’an karangan Syeh Qutub mengatakan bahwa Ulul Albab itu:  Orang-orang yang mendengarkan pada ucapan maka mereka mengikuti kebaikanya .Az-Zumar Ayat 9. mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan mereka orang-orang yang mempunyai akal yang berwawasan. Apakah (kamu hendak merobah nasib) orang-orang yang telah pasti ketentuan azabatasnya? Apakah kamu akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka? 21. Orang-orang Ulul Albab mempunyai keinginan dan inisiatif untuk meluruskan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk ta’at kepada Allah supaya mereka selamat dari azab Allah SWT. kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai.S.

 Sedangkan makna Junuubihim  Makna Khosnya adalah berbaring. . adapun makna ‘amnya yaitu jabatannya sedang turun. petani lagi panen yang melimpah. kemudian orang-orang ulul Albab itu akan pasrah.• Kitab Tafsir Ibnu Kastir ( Muhammad Abdullah bin Kastir) Q.  Kata “ Fasalakahu”         yaitu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Segala kenikmatan yang diberikan kepadanya dan mentafakuri dari segala yang diberikan Allah lalu akan datang perubahan menjadi kepedihan apabila tidak mensyukuri atas segala nikmat yang di terimanya. ridla.  Tafsir Tahlili Ulul Albab diambil dari Qur’an Suarah Ali Imron.19. Az-Zumar  Menurut Syeh Ashobuni dalam Sofwatut Tafasir. keluarga yang serba cukup dan sehat wal’afiat  Makna khos Qu’udan  adalah duduk.S. jika pedagang dalam keadaan bangkrut. pedagng lagi rugi. petani sawahnya terkena hama.Az-Zumar: 9.    mengandung makna khos artinya berdiri. sedangkan makna ‘am yaitu keadaan lagi  senang(mujur) punya jabatan yang strategis. tawakal. lebih tegasnya mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah di dunia dan akhirat. sedangkan makna ‘Amnya adalah seperti jabatan yang dipecat/ pemutusan hubungan kerja. dalan juga dalam segala aspek kalau orang yang berakal sehat (Ulul Albab) senantiasa waktu tenga malam itu dipergunakan untuk beribadah yang dilandasi rasa takut kepada Allah dan waspada menghadapi hidup di akhirat dan senantiasa mengharapkan rahmat dari Allah SWT Dan Ulul Albab adalah orang yang mendengarkan dan memahami serta mengamalkan apa yang diwahyukan Allah. kalau pedagang lagi mujur. ikhlas setelah mentafakuri dari segala yang telah diberikan Allah SWT.dan 21 Syeh Abdullah bin Kastir mengungkapkan tentang Ulul Albab dalam kitabnya Ibnu Kastir yaitu:  Membedakan orang yang syirik dengan orang yang bertaqwa kepada Allah tidak akan pernah sama dalam kehidupannya. jika petani sawah atau ladangnya kekeringan dan kemarau panjang hingga tidak bisa di tanami lagi.18.S. Ar-Ra’d dan Q.

19 dan 21. QS.  Kesimpulan Menurut persi penulis setelah memperhatikan dan mempelajari Ulul albab dari berbagai kitab diantaranya kitab . Bahwa Ulul Albab itu adalah orang-orang yang memiliki keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya berupa akal yang sehat dan berwawasan dan memiliki kecerdasan yang tinggi. Kitab Sofwatut Tafsir karangan Syeh Ali Ashobuni.18. penulis memiliki kesimpulan yaitu : Karakter Ulul Albab diambil dari QS.Ali-Imran:3:190-191. pikirannya selalu berjalan (berputar) yang tidak pernah berhenti memikirkan segala ciptaan Tuhannya. bersungguh-sungguh dalam berusaha. kemudian orang-orang ulul Albab itu akan pasrah. ikhlas setelah mentafakuri dari segala yang telah diberikan Allah SWT. Kitab Ibnu Katsir karangan Abdullah bin Kastir.Az-Zumar:39:9.Ar-Ra’d :13: 19-22. tawakal.dan QS. selalu mengajak kepada kebaikan. rendah hati .anya yang terkabulkan . Kata “ Fasalakahu” yaitu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah Segala kenikmatan yang diberikan kepadanya dan mentafakuri dari segala yang diberikan Allah lalu akan datang perubahan menjadi kepedihan apabila tidak mensyukuri atas segala nikmat yang di terimanya. selalu memikirkan kemaslahatan bagi umatnya. selalu takut kepada sang Pencipta. selalu menjalankan perintah-Nya dan menjauhisegala larangan-Nya. tidak pernah mendengar dan berbicara yang tidak bermanfa’at. yang hatinya tidak pernah tidur. Fi-Dzilalil Qur’an. dan lebih condang urusan akhirat. Kitab Tafsir Al-Munir karangan Muhammad Nawawi Al-Bantani. yang selalu bangun malam di kala orang lain sedang tertidur.dan yang pasti setiap do. selalu ikhlas dengan apa yang ia kerjakan dan menerima dengan tulus ketentuan Allah yang diterimanya. karangan Syaid Qutub. ridla.

1981 . penerbit Darusy Syuruh darul Qutub Mesir Syeh Muhammad Nawawi Al Bantani. Tafsir Ibnu Kastir. yang hampir binasa dari tangan-tangan jahil manusia durjana.1418.1968. Mujamma Al-Malik Fahd. Tafsir Sofwatut Tafsir. Sulaiman Namrugi Makkah Arobiyah Syeh Ali Ashobuni. Al-Qur’an dan Terjemahnya. ‫صدق الله العظيم والحمد لله رب العلمين‬ Daftar Pustaka Depag. Asy-Syarif Madinah munawaroh. jami’ah Abdul Aziz Makkah Arabiya. .. Tafsir Fidzilalil Qur’an. Unifikasi gaya Al-Qur’an. Subhanallah.. Maha Suci Ya Allah yang telah menciptakan sebaik-baik mahkluk sebagai khalifah di muka bumi.dan mendapat jaminan masuk Syurganya Allah SWT. Itulah Ulul Albab yang hidupnya penjelmaan /karakter Al-Qur’an.. Darul Qutub Mesir. Imam Jalil Al-Hafidz Imadudin A’bilfida Ismail bin Kastir Qursyid Damsyi. Penulis berharap semoga Ulul Albab-ulul Albab masih maujud di muka bumi ini dan senantiasa menjadi pelindung di muka bumi. Tafsir Al-Munir. 1990. Abdus Salam. 1980. Semoga Allah memaafkan dan memberi-Nya rizqi berupa Ulul Albab pada kita semua. dan menjadikan kita termasuk golongan umat yang ditinggikan derajat oleh Allah SWT aamiien. Syaid Qutub.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->