DISCIPLINA- PSIHOLOGIA EDUCAŢIEI EDUCATOARE: DELEAN CARMEN GRĂDINIŢA cu P.N.,nr.

8, SEBEŞ INTELIGENŢELE MULTIPLE Inteligenţa este forma superioară de organizare a cunoaşterii şi a conduitei, caracterizată prin aceea că reglarea interacţiunii şi echilibrarea persoanei cu ambianţa se realizează prin intermediul imaginilor, reprezentărilor, ideilor şi acţiunilor mintale. Cu alte cuvinte inteligenţa reprezintă ,,aptitudinea de a înţelege relaţiile care există între elementele unei situaţii şi capacitatea de a te adapta în aşa fel încât să-ţi realizezi propriile scopuri,,. Concepţia despre inteligenţă a evoluat de la considerarea doar a activităţii conceptuale şi logice a omului la distingerea a cel puţin trei forme de inteligenţă: • inteligenţa abstractă sau conceptuală care constă în aptitudinea de a utiliza materialul verbal şi simbolic; • inteligenţa practică – implicată în manipularea obiectelor; • inteligenţa socială- care constă în aptitudinea de a înţelege fiinţele umane şi de a se acomoda cu ele; După modul în care oamenii rezolvă diferite probleme se deosebesc mai multe tipuri de inteligenţă, fiecare având o localizare cerebrală. Criteriile după care sunt caracterizate inteligenţele multiple sunt: • abilitatea trebuie să existe de la început şi să se manifeste de la începutul existenţei omului; • să posede propriul sistem de simboluri(cuvinte, numere, culori, forme, sunete,etc); • să aibă o localizare ceebrală. Fiecare tip de inteligenţă va determina obţinerea de performanţe superioare într-un anumit domeniu. Aceste tipuri de inteligenţă sunt: • inteligenţa lingvistică • inteligenţa logico-matematică • inteligenţa naturalistă • inteligenţa muzicală • inteligenţa kinestezică • inteligenţa vizual-spaţială

?. -îi place jocul de construcţie.punctele tari. -îi place matematica. Caracteristicile unui copil cu inteligenţă vizual-spaţială: -desenează pe orice foaie de hârtie. Caracteristicile unui copil cu inteligenţă muzicală: -învaţă cu uşurinţă cântece. creând situaţii în care fiecare să se manifeste optim. -se joacă frecvent la colţul bibliotecii. -lucrează fredonând.• inteligenţa interpersonală • inteligenţa intrapersonală Fiecare persoană are o combinaţie unică a celor opt inteligenţe. . machetă. atracţie pentru lectură. -ascultă muzică cu plăcere. -preferă jocurile de cuvinte. crează cu uşurinţă poveşti. -aplică logic algoritmul învăţat. -înţelege şi citeşte simbolurile grafice. -citeşte benzi desenate. se mişcă.. proverbele. să măsoare. -îi este dificil să stea mult timp nemişcat.are simţ ritmic. -îşi coordoneză bine mişcările. cifrele. modificare. folosirea exprimării metaforice.. -recunoaşte când se cântă fals. -se orientează uşor în spaţiu. gândind fără material intuitiv. -decorează prin adăugare. -completează elemente lipsă din desen. -îi place să analizeze. zicătorile. colaj. descrieri. -observă uşor detaliile. jocul cu cifrele. -rezolvă. -înţelege succcesiunea anotimpurilor. -are voce.. Educatoarea şi celelalte cadre didactice trebuie să descopere şi să valorifice .. -caută acompaniament.. Caracteristicile unui copil cu inteligenţă lingvistică: -se manifestă prin învăţarea uşoară a limbilor străine. -manifestă interes pentru limbajul scris. . Caracteristicile unui copil cu inteligenţă logico-matematică: -face uşor calcule. zilelor.. -întreabă-. -când vorbeşte gesticulează. ale fiecărui copil. -pipăie orice lucru întâlnit. Caracteristicile unui copil cu inteligenţă kinestezică: -face educaţie fizică cu plăcere. lunilor.Ce s-ar întâmpla dacă.

3..2003. -are spirit critic şi autocritic. -are preferinţe ferme în relaţiile cu colegii. M. Bibliografie: • Breben. Activităţi bazate pe inteligenţe multiple. -preferă jocurile colective. -are cel puţin trei prieteni. -îi place să îi înveţe şi pe ceilalţi ce stie el. Didactica preşcolară. -îşi evaluează corect comportamentele pozitive şi negative.1.S.2. de interacţiune a inteligenţelor pornind de la ideea că nici o inteligenţă nu există separat ci se condiţionează reciproc. . • Dumitrana. 2002. -nu-i place să stea acasă nici atunci când este bolnav. Craiova. E necesar să creăm în grădiniţă situţii de învăţare. Editura Reprograph. • *** Psihopedagogia copilului. 1998. Bucureşti. -distinge culorile cu uşurinţă. Caracteristicile unui copil cu inteligenţă intrapersonală: -manifestă curaj argumentat în diferite situaţii.. Tipurile de inteligenţă pot fi exploatate la maximum în activităţile opţionale. -când nu stie sau nu poate ceva apelează la o altă persoană. nr. Editura Reprograph.-îi plac figurile geometrice. Craiova. Editura V&Integral. Caracteristicile unui copil cu inteligenţă interpersonală: -este independent.